Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/05/12 - 16:53

  @Ngũ Sắc: í mà em quên, hình như đợt đấy ông anh đi nghỉ mát Thái Lan mới về đây thôi đúng không.

  Hổng fải TT chưa nói, mà có khi anh chưa đọc.

 2. #2 by Sành on 2011/05/12 - 16:54

  Anh Ngũ Sắc ơi, thầy của TT í hả, là em Sunflower ấy. Chứ đa fần bựa viên mấy hôm nay á, mải mê những chuyện tào lao trên quán, các giai í mà, xách dép cho em ẻm aka thầy của TT đi nhé @ Hương

  Em nói đúng đúng! Cho anh xách cùng mới.Hờ hờ!
  Trong hơn nghìn còm thì anh thấy em Sun này sớm hiểu ý TT nhất mà anh đã trích dẫn ở còm trước.
 3. #3 by ChiPheo on 2011/05/12 - 16:59

  Đục mạ con Bia cỏ ôm kia, cũng biết câu đó của báo đảng nhể.

  Đục mạ mầy nói thử xem thằng nào lợi dụng Tôn giáo lật đổ chế độ?

   

  Rồi cũng chính thằng mả mẹ nào lợi dụng Tôn giáo để củng cố chế độ? Mà mầy có ghét thằng nầy hông ta?

 4. #4 by M2M on 2011/05/12 - 17:05

  Đảng ta sợ nhất cái gì?

  Câu trả lời: – Duy nhất tôn giáo! @anh Sành
   
  “Tôn giáo” thì đúng nhưng “Duy nhất” thì chưa chắc. Ngoài ra, dùng tôn giáo để lật đổ một chế độ thì có thể không phải là giải pháp hay. Tôn giáo vốn phi chính trị. Hình chưa có tôn giáo nào đề cập đến việc tham gia chính trị trong giáo lý của mình thì phải ? (kết thúc bằng dấu hỏi).
 5. #5 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 17:09

  者 là giả hay giã anh 5 sắc?@ Em Deo

  Là giả em ạ.
  Anh định biên thêm mà chán thái độ mần việc của con Zì quá. Đéo cầu thị ./ gì sất.

  Thôi anh để con Đéo Gì Sắc độc diễn cho nó suông. Anh cút đi chén đây.

 6. #6 by Via Nguyen on 2011/05/12 - 17:16

  Cái cô M2M nầy, nếu hông muốn bị uýnh hội đồng dư cô Ky thì vui lòng Gúc trước khi biên nhế, kể cả biên mới dấu ? cuối câu. Chầu cô.

  Anh đồng ý mới một ý kiến ở dưới, dưng nên diễn đạt khác đi một chút: Các cô về mới Chúa (hay Phật) là các cô đang giúp chính mình. Và giúp cho chính mình thì đó là đấu tranh. Ồ kế?

 7. #7 by minhhuong on 2011/05/12 - 17:20

  @M2M: You’re welcome, hehehe

 8. #8 by Sành on 2011/05/12 - 17:26

  “Tôn giáo” thì đúng nhưng “Duy nhất” thì chưa chắc. Ngoài ra, dùng tôn giáo để lật đổ một chế độ thì có thể không phải là giải pháp hay. Tôn giáo vốn phi chính trị. Hình chưa có tôn giáo nào đề cập đến việc tham gia chính trị trong giáo lý của mình thì phải ? (kết thúc bằng dấu hỏi).@ M2M

  Để xây dựng một xã hội trên nền tảng của tôn giáo thì quả là một việc làm “tốt đời đẹp đạo” (trích báo đảng).
  Ở nơi anh đang sống đảng lãnh đạo chính là đảng thiên chúa giáo. Thiên chúa giáo nói riêng và các tôn giáo khác đóng góp rất lớn cho sự phát triển của xã hội về mọi mặt như kinh tế, văn hóa, chính trị vân vân…
  Người dân mặc nhiên được hưởng lợi từ những thành quả đó, đơn giản như y tế, giáo dục.
  Ngay trong thành phố anh đang sống, có 2 bệnh viện lớn 1thuộc thiên chúa giáo, 1thuộc tin lành. Trường học các cấp đều có trường riêng của 2 tôn giáo nói trên.
  Vậy tôn giáo tham gia chính trị là tốt hay sấu? (kết thúc bằng dấu hỏi, giống em). Hờ hờ!
 9. #9 by M2M on 2011/05/12 - 17:53

  @anh Sành

   
  Vâng, em luôn đồng ý với anh trong nhiều vấn đề, kể cả tôn giáo. Tuy vậy, vấn đề tôn giáo và chính trị rất phức tạp nên theo em ta sẽ tranh luận dần dần, đề cập trong một tham luận thì chắc chắn sẽ không hiểu hết ý nhau được.
   
  Một chế độ/chính thể chắc chắn nhận thức được sức mạnh của tôn giáo, tuy nhiên dùng từ “sợ” có lẽ ta nên dùng trong trường hợp “tôn giáo đối lập (với chính quyền)” thì gần với sự đồng thuận hơn ????.
   
  Theo quan điểm, với rất nhiều dấu hỏi ở cuối câu, của em thì tôn giáo thường được một lực lượng chính trị nào đó dùng làm chất xúc tác để đạt được mục đích chính trị của mình. Kể cả ở Lừa. Có lẽ Đảng ta sợ loại tôn giáo ấy???? (Tin Lành ở Tây nguyên, một số tỉnh biên giới phía Bắc, phong trào bà con Công giáo đòi đất của Giáo hội v.v…(????).
   
  Còn Đảng sợ gì nhất, theo quan điểm (dĩ nhiên kèm rất nhiều dấu hỏi ở cuối câu) của em là ba từ : Quân đội Quân đội Quân đội. Nhẽ tất nhiên để tác động được anh này thì tôn giáo lại là chất xúc tác quan trọng nhất chăng?????? (Như vậy, đi đến cùng vấn đề thì quan điểm của anh luôn đúng???)
 10. #10 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 17:54

  者 là giả hay giã anh 5 sắc?

  @Yell, là giả, tỉzụ như trong:
  – Tôn hành giả: 孙行者.
  – Khán giả: 看者
  – Độc giả: 读者
 11. #11 by sss_sy_sss on 2011/05/12 - 17:56

  Tại sâu có thằng ngu như thằng Sành???

  Đảng ta sợ duy nhất tôn giáo??? Bố mài sợ cái củ quặc gì tôn giáo??? Ở thiên đường XHCN mà sợ tôn giáo thì ăn cặc mà giữ được chế độ lâu mấy mươi niên. Đỵt mẹ chúng nó chỉ sợ lẫn nhau thôi, tức là sợ mất đoàn kết con ạ, ngu vừa vừa thôi. Để phá được Đảng ta thì đỵt mẹ chỉ có chui sâu leo cao rồi nội công ngoại kích con ạ, chứ đỵt mẹ bất kể các loại ngoại lực dư nầu cũng đéo phá nổi cái tổ chức nhung nhúc nhung nhúc nhung nhúc sâu sia và tham như mõ đâu con. Anh đéo cãi dững thằng nào phản đối ý anh, anh chỉ nhếch mép cười thôi, đỵt mẹ, làm anh mất thời gian gõ cồng chiêng trong cái đám bựa vãi lồn nài.

 12. #12 by sss_sy_sss on 2011/05/12 - 18:07

  Thằng lồn Tế ngẫn cũng lâu nhâu vụ DG nhở??? Đỵt mịa, hết chiện rồi hả mà nối giáo cho thằng DG??? Về nhà lau chùi cục gạch mầy đặt trên ban thờ đy, lên mốc rồi đới, anh hóng mãi không thấy chiện ma của mầy, he he.

  Anh đéo phản đối cũng như đéo đồng tình ví mọi động thái của thằng phò Trứng thối kèn teo vì đéo ảnh hưởng gì đến anh cả, anh chỉ vô tư và hồn nhiên mạt sát nó, vì đỵt pẹ nó có những quyền lực vô đối với cái quán nài, mà quán nài thì đỵt mẹ chửi nó không bị gọi làm sì păm. Nhục cho bọn nhâu nhâu trong quán(tất diên có anh trong đó, và anh chả thù bằng cách chửi thật ngoa).

  @em Hương: em phán hay lắm, khai sáng rõ ràng và mạch lạc hơn thằng lồn Trứng thối kèn teo, anh khen.

   

 13. #13 by sss_sy_sss on 2011/05/12 - 18:14

  @M2M:

  Quân đội??? ý em nói gì anh không rõ??? Quân đội là của Đảng, công an là của Đảng, là một phần máu thịt của Đảng, sợ cái lồn í mà sợ.

  QĐ và CA là những thành phần trong cấu trúc của tổ chức Đảng ta, chúng nó cũng có phần lợi tức (anh mượn ý của em Hương vàng son) như các thành phần khác. Thế thì sợ điếu gì nhở???

  Chúng chỉ sợ ăn chia không đều mà thôi, anh thật.

 14. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 18:18

  Địt con mẹ con Zì mang tiếng khai sáng mà biên ngu dư ./ dư ./

  Con Zì mầy mới con Sỉ Già cứ ông ổng Khổng là quặc là quặc?

  Thằng Sỉ Già Mặt ./ Mồm Bẹn để đó anh hỏi tội thẳng sau. Khi nào cỏn nổi lên nhớ ới anh tiếng. Bi giờ anh cưởi quần ỉa vầu đầu lâu con Zì mầy chước.

  Khổng tuy xưa dưng không cũ. Tuy bộc lộ nhiều bất cập không còn hợp thời, tỉ dư Tam Cương – Tam Tòng. Dưng Tứ Đức – Ngũ Thường có giá trị là bất biến so far.

  Xã hội Lừa bệ rạc dư chừ là do thiếu những con người sống có nghĩa. Con đâm cha, vợ đốt chồng, ngoại hiếp cháu, do đâu?

  Đồng bào sẵn sàng nã đạn vào đầu lâu của nhau vì nợ nhau tí xiền, ra đường đi xe bị đồng bào chọc thủng bụng vì cái nhìn đểu, do đâu?

  Còn nhiều đau lòng nhức nhối. Nhiều lắm lắm.

  Câu giả nhời nằm trong Ngũ Thường: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín đấy.

 15. #15 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 18:18

  Khổng dạy “Không Đánh Người Ngã Ngựa” là răn đừng nên bất chấp thủ đoạn hại người thất thế mà con Zì mầy khạc nhổ vào hôm qua.

  Nếu con Zì mầy vỗ ngực ta đây đi khai sáng thì mần ơn chứng minh cho anh thấy, do đâu “Không Đánh Người Ngã Ngựa” là một hành động vô liêm sỉ?

  Địt con mẹ con Zì mầy chứng minh đéo thông anh lại cưởi quần nữa đấy.

  Cách con Zì mầy diễn giải cô/bố cô Cù bật BÊ là một hành động chính đáng, dù trước đó đã hưởng ơn mưa móc của chế độ? Lại trích dẫn “Ăn Cơm Chúa Múa Tối Ngày” hòng tung hỏa mù bọn tin tin hóng quán phỏng?

  Em Êm Chu Êm trích dẫn câu “Ăn Cây Nào Rào Cây Nấy” theo anh là hông chuẩn.

  Anh nói nhỏ con Zì mầy nghe. Ông Chó nuôi ở nhà cũng đéo phản chủ. Nhẽ nào cô Cù bật BÊ lại được con Zì mầy nâng bi đội đĩa thổi ống đu đủ dư một chân lý?

  Động cơ thì anh hông bàn. Mục đích chính trị cũng vậy. Dưng tư cách thì theo anh, thấp hơn ông Chó một bậc.

  Con Zì mầy nhẽ thắc mắc?

  Nó lại nằm trong Ngũ Thường nữa đấy. Địt con mẹ mầy.

  Àh sẵn đó mần ơn đừng dậy Tam Tự Kinh nữa. Con Zì mầy trước sau bất nhất, cồng trước triền bá Khồng, cồng sau địt con mẹ Khổng. Ích lợi đéo gì ngoài tự bôi bác, tự làm xấu hình ảnh quán trước mắt bọn tin tin. Chỉ tổ vấy bẩn bộ kinh gối đầu giường của anh. Anh khuyên thật.

 16. #16 by M2M on 2011/05/12 - 18:27

  Quân đội là của Đảng, công an là của Đảng, là một phần máu thịt của Đảng @ anh 3S:

   

  Ấy, đấy chính là nỗi sợ lớn nhất và duy nhất đấy ?????(nhiều dấu hỏi cho chắc hehe). Nó máu thịt như thế, nó mà phản thì …(???). Bài học Đông Âu, chính biến Nga 1991, gần hơn là Thái Lan, Ai cập v.v…???

   

  Một điểm liu ý: Anh này phản bằng cách bắn đùng đùng (ai nhiều súng đạn hơn anh í), hoặc nằm im không động thủ (chính biến Nga 91 v.v…- lấy súng đạn, lính tráng đâu ra mà bảo vệ/đàn áp) thì sẽ có một phe tèo hoặc lên hương ??????????

 17. #17 by M2M on 2011/05/12 - 18:34

  Anh 3S hẳn còn nhớ thời Nam Lừa (đâu quãng năm 66 thì phải???) phong trào phật giáo rầm rộ, các bác Vixi giật dây hết cỡ, tự thiêu liên miên nhưng cũng chả ăn thua (tôn giáo đấy??). Cũng thời này đảo chính liên miên thay đổi xoành xoạch chính phủ. Anh nào quyết định thành bại của phong trào phật giáo và đảo chính nào???Chính là anh í đấy???hihi. Nhiều ví dụ lắm???

 18. #18 by budifa on 2011/05/12 - 18:36

  Ối giời ơi là giời, sau 1 ngày quay lại đã thấy tên độc-tài phát-xít BOM tống giam đến 4 chiến-sĩ Bựa. Theo tôi, hành-xử của ông BOM đéo chấp-nhận được

   

  1, Đã có luật cấm bam, dưng đéo thấy văn-bản dưới luật hướng-dẫn thế nào là bam, vậy nên DG dù đã bị cảnh-cáo nhưng cồng sau có nghĩ là bam đéo đâu. Ông BOM xử thế là quá cảm-tính, hoặc coi mình là ông Giời, cả 2 đều đéo được

   

  2, Kiếm đâu ra cái luật “Còn cô nầu kêuca về vụ Zái Ghẻ thì Zì thề sẽ jam con Ghẻ đó vĩnhviễn luôn” hay “Cứ có một cô cãi hộ Zái Ghẻ thì án cỏn lại tăng thêm một nấc” đới? Địt mẹ ai làm nấy chịu chứ? Sao đổ lỗi người này sang người khác?

   

  Bản-chất độc-tài của ông BOM đã rõ lồn lột, tôi kêu gọi chi-bựa tiến-hành đấu-tranh bằng 2 hình-thức

   

  1, Bạo-động: bam cho nghẹt mẹ quán Bựa đi, sẵn-sàng để ông BOM tống giam với nụ cười ngạo-nghễ trên môi, há há

   

  2, Bất bạo-động: tự xử, đéo còm nữa, để ông BOM hưởng cảnh mình ta với lồng-bàn, aka lồng-bân, aka bần-lông

   

  Bựa-viên, hãy cảnh-giác

  Tinh-Hoa toàn quán Bựa, liên-hiệp lại (đéo kêu-gọi Vàng-Son, giai-cấp hưởng ân-sủng của quán)

  Hãy để hoa cứt lợn nở trong lòng quán Bựa

 19. #19 by budifa on 2011/05/12 - 18:37

  Tranh-thủ ông BOM đi vắng, chưa biến tôi thành chiến-sĩ số 5, hỏi lại ông Hải Zóng, thêm ông Sắc Cục (aka 5 Sắc), là chữ “tố” trong câu “Trường mi hộ tố mao” viết dư lào? Tôi đoán nó giống như trong chữ “tố chè” nhưng đéo Gúc ra

 20. #20 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 19:09

  @Cô Fa:

  Hồng diện đa dâm thủy
  Mi trường hộ tố mao.
  Chiết yêu chân cự huyệt
  Trường túc bất tri lao
  .

  Diễn nôm:
  Lông mi dầy tất lông dưới vùng tam giác cấm cũng đông.

  Chữ “多” cô gia cát dự là “多” chong “tố chè” aka “” mà anh hây sài là đúng cách biên.

  Nghĩa là nhiều, vô số.

  Máy anh hỏng phông hông gõ được. Cô hóng tạm vậy.

 21. #21 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 19:19

  @Con Shịt:
  Đù má cô hở? Anh chú thích cồng đó nhường các cô biên mà. Đéo gì lại có thêm tín đồ Bát Xê Lô Na ở đây nữa. He he.

  Mai mới mốt anh nghỉ, nếu con vện hông bắt đi culi thì anh ráng ở nhà nổ vài chiện hầu các cô vậy.

  Đù má cô nhát nữa cho thơm họng. He he.

 22. #22 by budifa on 2011/05/12 - 19:21

  @ Tế hết Tinh

  Chữ đó là chữ đa chứ nhỉ, nguyên bài tôi Gúc ra thế này, mỗi chữ tố Gúc đéo ra

  红 靣 多 淫 水

  长 眉 户

  折 腰 眞 巨 穴

  长 足 不 知 劳

   

 23. #23 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 19:39

  @Con Fa:

  Đa mới Tố đều là “多” chẳng qua là cách dịch Hán Lừa cho nó suông. Nghĩa thì như nhau.

  Cô để ý:
   
  – Đa Tạ là fát âm Hán Lừa.
  – Tó Chè là fát âm Cantonese
  – Xé Xé là fát âm Mandarin.

  Chung qui vưỡn là “谢” phỏng?

  Nếu cô vưỡn chửa hài lòng, đợi hai con hãm lìn kia vầu kình phơm phát. O kê con bê? He he.

 24. #24 by Con tàu đắm on 2011/05/12 - 20:02

  Địt mẹ anh Trung Tướng chất võ biền hạ sách của dân bến cảng đéo biết mới bao giờ bỏ được. Em chưa bao giờ đánh giá cao thằng nào học ở Nga ngố về. ĐCM!

 25. #25 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 20:07

  Sin lỗi cô, anh nhầm fát âm Mandarin tí.

  Bỏn cảm ơn theo cách hàn lâm mới trong văn nói thịnh dùng “
  谢” – “Xé Xe” hơn cả.

  “Tó Xé” – “多谢” ít phổ biến trong Mandarin và cộng đồng Đại Lục. Bỏn Hồng Kông chuyên Cantonese mới thịnh.

 26. #26 by trungduong on 2011/05/12 - 20:35

  Hình chưa có tôn giáo nào đề cập đến việc tham gia chính trị trong giáo lý của mình thì phải ? @M2M

  Không đúng. Vì không trong tôn giáo khác nên không thể nói là biết. Nhưng người Công Giáo từ lúc khởi đầu.

  – Tìm Chân Lý: cái gì là đúng và hướng dẫn trong cuộc đời – Thiên Chúa là đường, là sự thật và là sự sống
  – Tìm Công Bằng: (justice) mọi người đều là anh em trong một Cha là Thiên Chúa, chỉ được phép lấy những gì mình làm ra, do công sức của chính mình.
  – Tìm Bác Ái: chia sẻ cho người khác những gì mình có do Công Bằng, vì có người không được may mắn như mình.

  Cần phân biệt giáo lý và giáo huấn

  Giáo Lý: nền tảng của tôn giáo, niềm tin đặt nơi nào và cần làm gì để được giải thoát và cứu độ
  Giáo Huấn: những hướng dẫn của người trên có trách nhiệm

  Đã có những tông huấn của nhiều đời Giáo Hoàng về chính trị kêu gọi người Công Giáo dấn thân tranh đấu cho Công Bằng cách bất bạo động

  Trích ở đây:

  Trong tín điệp Chúa Kitô mà Giáo Hội loan báo, cộng đồng nhân loại có thể tìm thấy sức mạnh để yêu mến tha nhân như chính một bản thân mình khác, nhằm đối kháng lại những gì chống lại sự sống, nhằn nhìn nhận mọi người có quyền bình đẳng cơ bản, nhằm đấu tranh chống mọi hình thức kỳ thị, nhằm vượt qua một đạo lý hoàn toàn có tính cá nhân chủ nghĩa

 27. #27 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/12 - 20:55

  “Khổng tuy xưa dưng không cũ. Tuy bộc lộ nhiều bất cập không còn hợp thời, tỉ dư Tam Cương – Tam Tòng. Dưng Tứ Đức – Ngũ Thường có giá trị là bất biến so far.”


  “Anh nói nhỏ con Zì mầy nghe. Ông Chó nuôi ở nhà cũng đéo phản chủ. Nhẽ nào cô Cù bật BÊ lại được con Zì mầy nâng bi đội đĩa thổi ống đu đủ dư một chân lý?

  Động cơ thì anh hông bàn. Mục đích chính trị cũng vậy. Dưng tư cách thì theo anh, thấp hơn ông Chó một bậc.”

  “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  Bạn Tế xem lại hộ cháu xem cái phần màu đỏ ở đoạn 1 và đoạn 2 (màu xanh) của bạn có phải là chúng đương nằm ở thế 69 không cái ạ? he he he

 28. #28 by budifa on 2011/05/12 - 20:59

  @ Tế hết Tinh

  一字为师,

   

  khà khà

 29. #29 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/12 - 21:01

  Bựa-viên, hãy cảnh-giác

  Tinh-Hoa toàn quán Bựa, liên-hiệp lại (đéo kêu-gọi Vàng-Son, giai-cấp hưởng ân-sủng của quán)

  Hãy để hoa cứt lợn nở trong lòng quán Bựa@ fa bú cặc
  hưởng ứng đi bà con ơi, đéo còm déo đọc cho thằng tướng bần nông lảm nhảm một mình

 30. #30 by trungduong on 2011/05/12 - 21:03

  Câu giả nhời nằm trong Ngũ Thường: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín đấy @ Bác Tế.

  Có lời cảm ơn về nhận thức của bác cho xã hội hiện tại

  Cứ bảo lấy ý lọc lời mà không nhận ra được những gì viết được phù hợp cho một thời với con người và xã hội lúc ấy. Khi xã hội biến chuyển thì lời không hợp cảnh, nhưng ý hướng dẫn vẫn còn nguyên.

  Phan Chu Trinh: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín – Dũng

  Dũng không phải là sức mạnh mà để là can đảm làm việc cho đúng với lương tâm, cho dù bị khinh rẻ bởi xã hội, bị tù đầy.

  Khổng Tử mang tư tưởng truyền bá, lang thang rất nhiều nơi để trấn an cho xã hội. Mãi cũng không được gì, vẫn bị khinh rẻ và chỉ có một số học trò. Đấy chính là Dũng.

  Bác bảo con cho trung thành với chủ. Rất đồng ý nhưng trung thành rất ngu. Với nó được vuốt ve và cho cục xương là đủ

  Thằng chủ ác với người khác, xuỵt nó cắn người khố rách áo ôm không tự vệ được, cũng xông vào.
  Thằng chủ ác với giống nòi chính nó: xuỵt nó cho cắn con chó khác đến chết, nó không nề hà gì.

  Như vậy là trung thành cần phải noi ?

  Tôi quên tích nào,đại khái là như thế này

  Có hai ông hiền sỹ, nhưng không thích vua ác nên cáo quan về ẩn. Vua cho người vời lại nhưng họ từ chối và bảo chúng tôi không ăn lộc nhà vua nữa, không thể giúp vua làm ác.
  Người đưa chiếu vời mới nói “Thiên hạ đều là của vua, mảnh đất hai ông trú ngụ và trồng tỉa cũng là của vua nữa”.
  Hai ông hiểu ý, mới tuyệt thực mà chết.

  Đó là lối xưa, nay ngẫm có hơn con chó ?

 31. #31 by Cu on 2011/05/12 - 21:16

  Ngay trong thành phố anh đang sống, có 2 bệnh viện lớn 1thuộc thiên chúa giáo, 1thuộc tin lành. @ Sành
   
  Nếu anh không nhầm thì Sành đang có sự nhầm lẫn về các khái niêm cơ bản của đạo Thiên Chúa.

 32. #32 by tieuthithi on 2011/05/12 - 21:28

  @LangThang :

   Lẽ ra thì  chị không nhắc lại chủ đề nầy nữa , nhưng vì cô chửi đích danh tên chị nên chị cũng có đôi nhời với cô rùi ngày mai, khi hết bị khóa mõm thì cô muốn nói gì chị cũng đéo cần biết .
  –  Chị không có nghĩa vụ phải giải thích rõ cho cô biết chị chưởi nó vì cái gì, nếu đầu cô có óc thì khi đọc cô sẽ tự nghĩ ra
  –  Cô đéo phải là bựa  mới, bựa mới vào không ai ngay còm đầu tiên đã chưởi gái khơi khơi, chỉ có là thù cũ .
  –  Cô còm 5 còm thì cả 5 còm đều chỉ tung hô một người. Cái  giọng của cô, có đốt thành than thì cũng đéo trộn vào đâu cho lẫn được => cô là  ai ? Cô và mọi người tự hiểu . 
   Hết 

 33. #33 by Dynamo Kiev on 2011/05/12 - 21:38

  @Sành : đảng Thiên Chúa giáo chiếm đa số trong nghị viện không có nghĩa lảnh đạo của Sành là đảng Thiên Chúa theo cách nghĩ của Sành. Bọn Tây thông minh ngẫm ra bài  học xương máu từ lâu là không dùng tôn giáo làm công cụ của chính quyền. Tôn giáo là phần hồn, còn quản lý Nhà Nước là chuyện trần thế.Có thể bọn Lừa sẽ bất ngờ với thông tinh anh vừa nêu, nhưng sự thực là vậy. Pier đại đế công cũng lớn cho Nga, mà tội cũng lớn khi thành lập Bộ Tôn Gíao. Như người ta nói ” nhiệt tình cộng ngu dốt là đại phá hoại “.

 34. #34 by Sành on 2011/05/12 - 22:04

  @ Cu
  Cũng có thể anh nhầm. Anh cứ tưởng Katholisch là đạo thiên chúa, còn Evangelisch là đạo tin lành. Hay cả hai đều gọi là đạo thiên chúa thì anh biết đéo?!
  Ở vùng nào thì cũng có 2 nhà thờ khác nhau là Katholische Kirche và Evangelische Kirch

 35. #35 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 22:07

  ĐCM Con Tế, Fa, Hải tinh tấn tiếng Tàu, anh khen!


  Cô nầu kỳ thị tiếng Tàu nên biết rằng tổ tiên cha ông lừa các cô ngót ngàn năm dùng nó, và hông có nó thì lấy đell gì liu lại dững “Nam Quốc Sơn Hà”, “Hịch Tướng Sỹ”, “Đại Cáo Bình Ngô” với cả “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư”. Các cô sẽ chỉ biết đến các Vương Triều Đinh Lê Lý Trần thông qua chiền thuyết dư Lạc Long Quân Âu Cơ đẻ trăm trứng mờ thôi. 

  Và lấy đell gì để xưng “ngàn năm văn hiến”. ĐCM cô nầu biết “Văn Hiến” là cái đell gì, khai fá anh nhát coi!

  Jờ anh lại sắp hehe tương thêm quả tiếng Tàu nữa vầu đầu lâu các cô đơi!

 36. #36 by Sành on 2011/05/12 - 22:11

  @ Ép
  Người đứng đầu chính quyền thuộc đảng nào thì kể như đảng đó cầm quyền. Anh cũng đoán thế chứ biết đéo! Hờ hờ!

 37. #37 by Cu on 2011/05/12 - 22:14

  Nhân đây Cu chấn trỉnh Tên Bựa 1 chút về kiến trúc tôn giáo( Kiến Trúc nhà thờ ) :

  Trong kiến trúc của thiên chúa giáo( Christ) không chỉ công giáo( katholisch) mà cả tin lành và cơ đốc giáo….( evangelisch, Orthodoxe…) đều được phân cấp lớp lang rất chặt chẽ từ nhỏ đến lớn, nó được phân cấp y hệ như địa phận hành chính của 1 nước.

  Đơn vị nhỏ nhất, nơi mà các giáo dân của 1 làng hay 1 khu dân cư nhỏ đến để cầu nguyện được gọi là Kapelle( Nhà nguyện , Chapel ) Ở 1 Kapelle không nhất thiết cần có cha đạo, hoặc thường vài Kapelle mới có 1 cha đạo.

  Đơn vị thứ hai là Nhà Thờ Giáo Xứ( Münster )là nơi cầu nguyện của 1 giáo xứ . Phần lớn giáo xứ chỉ có một nhà thờ, ở những giáo xứ lớn, các giáo họ trong giáo xứ cũng có thể có nhà thờ giáo họ.

  Đơn vị thứ 3 là Nhà thờ chính tòa (DOM, Kathedral), là nhà thờ chính của một giáo phận, do Giám mục giáo phận phụ trách. Trong các nhà thờ chính tòa của công giáo thì có Ngai hay con gọi là ghế ngồi của vị Giám mục . Trong các Kathedral của Tin Lành thì không có Ngai.

  Còn cái thứ 4 mà tên Bựa kể đó là Vương cung thánh đường(Basilika ).Thời xưa, người dân La Mã gọi basilica là một dạng kiến trúc công cộng chứ chưa phải là tôn giáo, đó là công trình chia thành nhiều dãy song song, làm thành một quảng trường có mái che.Ngày nay, “basilica” thường được hiểu là một công trình tôn giáo của Công giáo.
  Vương cung thánh đường điếu phải là nơi cầu nguyên của vua, mà nó đơn giả là danh hiệu được giáo hoàng ban cho. Ở Xư Lùa như Cu biết thì có nhà Thờ Sở Kiện cũng là 1 Basilika được bạn Ratzinger bạn thân của Cu bạn cho vào năm ngoái thì phải?

 38. #38 by Mr. Tran on 2011/05/12 - 22:21

  Chết cười mới kiểu độc tài chiên chế nửa mùa, giả cầy của Tướng Thối.
  Hay à nha!

  Các cô đương vỗ ngực xưng “tao có Đạo” rùi đi ỉa mẹ vầu mồm dững “vô thần” & “bán vô thần” yêu đéo tả.
  Rùi chưởi Idol thằng khác nhiệt tình dưng khi Idol của mình bị chưởi lại thì hehe, vả cỏn vửa mở mõm thiếu điều nát mẹ loa.

  Đù má đây có phải trò tự bốc thơm không? Có phải là HVB mà các cô cứ há mồm ra là chưởi không?

  Khác đéo gì mà “sức mạnh vô địch, bách chiến bách thắng, thành lũy thế giới vươn vươn… còn bọn kia là mục ruỗng, thối nát giãy chết… bla blo”

  Mỗ không chỉ yêu mà còn hâm mộ các cô vô vàn!

  @Sắc cục:
  Mửa ít tiếng Khựa lên đây giải sầu tý đi cô. Mỗ hóng tý chữ tượng hình cho vui mắt chớ đéo học cũng đéo phá thối đâu

 39. #39 by Cu on 2011/05/12 - 22:22

  @ Sành

  Thiên Chúa giáo là Christlich còn Katholich là công giáo Sành ạ

 40. #40 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 22:32

  子曰:

  “三人行,必有我师焉。

  择其善者而从之,其不善者而改之。”

  Âm Hán Việt:
  Tử viết:
  “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên.
  Trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi,
  kỳ bất thiện giả nhi cải chi”

  Dịch nghĩa:
  Khổng Tử nói: 
  “cứ ba người đi trên đường, tất sẽ có một người là thầy của tôi. 
  Chọn ra những ưu điểm của người đó để học theo, khuyết điểm của người đó để soi vầu sửa chữa”

  Từ, nghĩa:
  子: Tử: chỉ cô Khổng Khâu
  曰: viết: nói
  : tam: ba, số từ 
  人: nhân: người 
  行: hành: đi bộ, tỉnhư hành quân
  必: tất: tất nhiên, chắc chắn sẽ
  有: hữu: có
  我: ngã: tôi
  师: sư: thầy
  焉: yên: nhé, đấy (thán từ).

  ĐCM còn lại hehe mời các cô gúc. Thécméc cứ hỏi.

  Liu ý: câu trên trển là văn cổ, ngày nay dân Khựa cũng fải cần jải thik mới hỉu được.

  @ Hương, tên Bựa (aka TT kín êu của em và các vàng son quán bựa) ngày càng fách lối, kiêu ngạo, nóng nẩy (aka ngày càng tham sân si) nên anh đang tìm cách dạy dỗ cỏn khiêm tốn hơn!
 41. #41 by LUUMANH on 2011/05/12 - 22:38

  Tiên sư Trạn Khắm. Bọn anh đang yêu đạo mà mày dám vào đây thả 1 câu xì pam vậy à. Mày có biết bọn anh là ai không, bọn anh là những người YÊU ĐẠO. Vậy tức là mày không được nói 1 câu nào trái ngoe cả rõ chửa. Mày có thích bị khóa mõm hay không. Mà loại mày phải cho nên lò thiêu mới đúng, nếu không anh ghim mày lên gỗ đóng dấu cộng vậy. Tiên sư bọn xì pam.

  À anh An Hoàng Trung Tướng ơi cho em hỏi tý Trong Giáo Luật cái gì không cấm mình đểu dùng được nhỉ ví dụ cái câu anh nói là cho chửi cả cái thằng vừa chôn í với lại xúi dục ngoại tình lung tung các loại ấy….. cả chủi chết mẹ bọn đạo khác chẳng hạn. Em ít cứt vì chót nhét vào óc anh rồi, anh giảng cho em tý nhé 
 42. #42 by Mr. Tran on 2011/05/12 - 22:46

  @Manh lét:

  Đéo gì mà nóng thế hử con kia? Xin nỗi, xin nỗi. Hé hé

  Thôi mỗ đi ngủ đây, tối nai uống khí nhiều bia nên có tý mệt.
  Chi bựa yêu nhao nhiều vầu nha, sáng mai lại cho mỗ hóng mới nha.

  Sư bố Manh lét ở lại học ngoan nha con kia!

 43. #43 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 22:55

  chữ “tố” trong câu “Trường mi hộ tố mao” viết dư lào? 
  @Fa, anh đồ rằng bài thơ “Hồng diện…” nầy đell fải xuất fát từ Khựa quốc cũng đell fải văn chương chính thống mờ do hủ nho lừa uông rượu hát cô đầu làm ra chơi thôi nên chêm chữ “tố” nguyên fát âm tiếng Candolese vầu bài thơ tuyền Hán Việt cho nó vần, chớ câu 1 đã có chữ “đa” rùi, câu 2 lại có chữ “đa” nữa nghe đell được. Vậy theo anh chữ “tố” đó chính chữ đa thôi. 

  ĐCM hủ nho lừa làm thơ đường luât, thơ tiếng Hán nhiều vãi đạn. Ôngkụ hehe lúc 1943 ngồi tù cũng làm thơ tiếng Hán để cho đám đệ tử sâu này tung hô đó cô! 

  Anh đi ngủ đơi, mai vầu bot tiếp.
 44. #44 by Cu on 2011/05/12 - 22:56

  Manh hay ! Anh thích he he .

 45. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 23:24

  Địt mẹ còn con nầu muốn bam nữa thì bẩu Zì để Zì cho toạinguyện?

  – Con Thang (ních thứ 2 của Lang Thang), theo yêucầu cánhân cỏn, được Zì khâu mõm vĩnhviễn. Miễn canthiệp.

  – Con Đắm (Tầu Đắm) tựzưng từ đâu xông vầu Quán ỉa một nhát chẳng đầu chẳng đít cũng về vụ con Ghẻ, đéo fải bam thì là jì? Zì cũng cho cỏn câm vĩnhviễn luôn.

  Sao jờ tựnhiên nẩynòi ra tuyền bọn thương vay khóc mướn, mà ngày thường đéo bâu jờ thấy mặt nhở?

 46. #46 by minhhuong on 2011/05/12 - 23:25

  nên anh đang tìm cách dạy dỗ cỏn khiêm tốn hơn! @ Ngũ Sắc

  ——————–

  HAHAHAHAHAHAHA  Em xin bình bầu đây là câu nói “Hay nhất trong ngày” ạ.

   

  Khiêm tốn ở trong Quán Bựa??? Nơi mà tất thẩy đều chém gió???

  Đó là đức hơ hơ tính gì đấy ạ

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 23:42

  @bọn con Sắc mới con Fa mới con Tế đang bàn về cái bài đéo jì Trường Mi Hộ Tố Mao.

  Địt mẹ làm đéo jì có bài ý của Tầu. Địt mẹ bọn jàhói bỏn bịp đó.

 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 23:55

  Zì chết cười mới mấy con học tiếng Nho qua thằng Gúc.

  Thằng Gúc jỏi thì jỏi thật, zưng học mà chỉ qua nó thì ăn ./ gà cho nhanh.

  Cái bài thơ Zâm Tướng mà các cô triềntụng còn có một zịbản như sau:

  Hồng ziện đa zâm thủy
  Trường túc bất chi lao
  Tiểu yêu tri đại huyệt
  Đa mi tất đa mao

  Zịch đạikhái:

  Mặt đỏ nhiều nước bướm
  Zài cẳng đéo sợ lao
  Lưng nhỏ thì lỗ bự
  Nhiều mi ắt nhiều lông

  Thằng nầu từng nghiênkíu chữ Nho thì biết chắc 4 câu trên không thể là sángtác của một tên Tầu Gộc. Cụtỷ là cái câu “Tiểu yêu tri đại huyệt” thì hehe đéo bâu jờ Tầu nó zùng.

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 00:59

  Bi jờ mới đến lúc Zì chưởi bọn nầu cứ mở mồm ra là rănzậy người khác “Không đánh kẻ ngã ngựa”.

  1- Địt cái mả mẹ nhà các cô, đạođứcjả vừa vừa thôi.

  Tất cả zững thằng nầu nói câu trên đều đạođức jả hết. Sure.

  Bảnnăng của Ông Người, và bấtcứ sinhvật nầu tạo ra bởi Chúa, đều là “Đánh kẻ ngã ngựa“.

  Nếu muốn tồntại, buộc fải biết cách “Đánh kẻ ngã ngựa“, zưng mồm vưỡn nhemnhẻm “Không đánh kẻ ngã ngựa” hehe.

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 01:02

  2- “Kẻ ngã ngựa” đươngnhiên đéo fải là bạnbè đồngchí nhà các cô, và, khi nó “ngã ngựa” luôn là lúc nó yếu nhất.

  Địt mẹ lúc ý không “đánh” nó thì đợi đến lúc đéo nầu?

  Các cô ăn jì mà ngu thế?