Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by M2M on 2011/05/12 - 11:38

  @3S: Em không đi. Em có chính kiến, có niềm tin của riêng em nên ngay khi bị chửi hoặc bị chê ngu dốt em cũng không nao núng. Cuộc đời ngắn ngủi này là báu vật Thượng đế trao cho ta, ta phải thưởng thức (enjoy) nó từng giây từng phút, đừng để mấy thứ cỏn con làm ta phiền lòng.

 2. #2 by M2M on 2011/05/12 - 11:41

  @ Hương: Cám ơn Hương nhé. Đọc hay lắm. Đọc xong thấy hơi ngỡ ngàng vì có những thứ ta tưởng ta đã biết rõ nhưng lại không phải vậy. Thật thú vị.

 3. #3 by sahadin08 on 2011/05/12 - 11:42

  giờ mới biết thằng dái ghẻ nầy tin tin thật bà con bựa …đuỵt mệ ..nó bị khâu mõm thì cởi chuồng tồngngồng tồngngồng chạy réo khóc khắp nơi…trước đoạn thằng loãng tỉu cũng bị kiểu khóa  cấm cồng …đcm loẵng tỉu là một iêng hùng hỏa hớn..cỏn cao thượng bỏ luôn từ đấy ….khác hẳn con xìtin-dái ghẻ-tintin …đuỵt mẹ vụ khâu mõm nầy thầy túm lại ..cũng vui được một chầu..đcm thầy lại phải nghĩ chước pháp tiếp dất mônglung …mônglung..he he có thể vàng xon xé bị gọi tên tiếp theo…ờ sao không…há há há…

 4. #4 by bienduc_hai on 2011/05/12 - 11:44

  Chú đơi, hehe, đù má cái xứ mọi rợ man di cứ mãi dung túng cho những thằng ác độc lộng hành. Hehe, cêu ca mần cái con cặt khi chỉ có bản thân mình mới giải thoát cho mình đặng. 


  @Nhựt Bến Cát
  Hehe, Nhựt ơi là Nhựt cô chết thể nầu thì cô cứ trình bầy cụ tỷ vầu nhế, Quan Toà Công Minh sẽ làm điều phải làm để duy trì công lý trên thế gian nầy. Chúc gia đình cô mau hồi phục tinh thần đặng minh mẫn nghĩ suy mà tìm ra phương án thích hợp.

  @Chi bộ:
  Lướt lướt cồng, nhìn nhìn ngoài xã hội Việt Nam, thấy giờ có nhiều con lừa (không viết hoa) ngĩ rằng: ‘theo một tôn giáo hay tin những điều kỳ diệu trong tôn giáo là quê mùa dốt nát mê tín vươn vươn, ngang ngược vô thần gộc (khoa học giả cầy, tao khinh!) mới là tinh huê tiếng bộ’. 

  Hehe, chú thật, chúng mầy (những con lừa khoa học giả cầy) là đồ đê tiện đáng thương nhất trái đất, chúng mầy sống như thế thua ông Chó ông Heo, khác đéo gì ông Ruồi ông Nhặng, thật.

  Tạm thế đã, chú nói chúng mầy nghe rõ không?

 5. #5 by bienduc_hai on 2011/05/12 - 11:55

  @Chuối:

  Cô dẹp mẹ cái tư duy thiếu niên nhi đồng gato đó đi cô ạ.

  Gato cái gì?

  Cô gato chú nói liên thiên về đạo Chúa mà chú thì là tân tòng, hehe.

  Thiếu nhi chỗ nào?

  Nhẽ chú định chích Kinh Thánh ra nữa, zưng mờ cô nhẽ dị ứng mới kiểu mần ziệc như vậy, nên thôi. 

  Nhẽ cô có một cú sốc nầu mới một ông nầu trong đạo, hoặc cô đã mần một ziệc xấu thối um nên cô hổng dám đi xưng tội, hoặc cô chẳng vì cái giề cả, chỉ nguội lạnh xuông vậy thôi, hehe.

  Như cô đéo thiếu, thậm chí là rất nhiều tín hửu như zậy. Chúc mừng cô, cô đang bị khủng hoảng Đức Tin. Hehe, mơi mốt, có hai con dường cho cô chọn. Một, theo cô Chung Ngọc cô Nguyễn Chấn. Hai, vưỡn nguội lạnh như thế cho đến chết.

  Chúa sẽ tác động và sưởi ấm linh hồn cô nếu Người muốn. hehe.
 6. #6 by M2M on 2011/05/12 - 12:14

  Thế nào là hưởng lộc?

  Thế nào là nhúng tràm?

  Tại sao lại phải đem trả lại?

  Trả lại cho ai?

  Thế nào là hưởng lộc?

  Thế nào là nhúng tràm?

  Tại sao lại phải đem trả lại?

  Trả lại cho ai?

  @ Cô Pháo:

  Thật ra tui không phản đối bất kỳ quan điểm hay hành vi của các nhà dân chủ nói chung và bác Cù nói riêng. Tui chỉ đưa ra một chiều suy nghĩ của riêng tui về khía cạnh con người chính trị gia của họ thôi.

   

  Khi hoạt động chính trị các chính trị gia thường bị quần chúng/cử tri/người bỏ phiếu (voters) đòi hỏi nhiều về khía cạnh đạo đức (ethicality), tính liêm chính (integrity), tính minh bạch (transparency) v.v…Rõ nhất là khi bước vào chính trường hoặc được bầu vào vị trí nào đó họ phải tuyên bố hoặc bảo đảm không có bất kỳ yếu tố xung đột lợi ích (conflict of interest) liên quan hoặc xuất phát từ họ. Có như vậy thì lời nói, hành động của họ mới thuyết phục được quần chúng/cử tri.

   

  Vậy trở lại chuyện lộc bác Cù (có được do thừa kế từ thân sinh) do Bê xê tê trao (tui vẫn bảo lưu quan điểm đây là lộc to – hãy xem căn biệt thự Bê cấp cho thân sinh của bác í), theo ý kiến cá nhân tui là có yếu tố của xung đột lợi ích. Người trong cuộc (bác Cù etc) ít nhất phải có trách nhiệm tuyên bố hoặc cam kết yếu tố này không ảnh hưởng đến việc hoạt động chính trị (phản đối chính quyền) của bác í. Chính trị gia chuyên nghiệp phải thế chăng?.

   

  -Liu ý: Ý kiến trên không phải là ý kiến bật lại một quan điểm nào đó và không nhất thiết phản ánh sự bảo thủ, tính chất không thể cải tạo của bản thân người đưa ra ý kiến hihi.

   

   

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:36

   Em suynghĩ rất tintin và theo địnhhướng của báochí Lừa rõrệt. Cô Fáo nói rùi zưng nhẽ hơi nhiều Bựa nên em chưa nghe ra?

   Để tối Zì zậyzỗ em.

 7. #8 by Mit on 2011/05/12 - 12:14

  Mít tò mò Gúc thử câu “tông giáo là thuốc phiện” xem ra sao.  Câu nói này được phọt ra trong context dư thế nào? 

  Trích nguyên văn câu nói:

  Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation.  It is the opium of the people. (1843)

  Các cô nên hiểu vào thế kỷ 19th đầu 20th, opium được dùng very extensively, từ recreational uses cho đến làm các loại thuốc chữa bệnh.  Bên Anh và Châu Âu người ta dùng opium dư một phương tiện gây hưng phấn hoặc lãng quên, và hoàn toàn được chấp nhận bởi xh.

  Do đó opium trong context của câu nói trên được coi như niềm an ủi (comforting agent) chứ không phải một disease. 

  Gúc dịch lại,

  Tôn giáo là tiếng thở dài của những sinh vật bị áp bức, là trái tim trong một thế giới không tim, cũng như là linh hồn trong một tình huống không hồn.  Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.

  Nào các cô có cảm thấy nó khác hẳn với việc chỉ trích một câu “tôn giáo là thuốc phiện” ngang phè chưa? 

  Các cô có cảm thấy ngột ngạt, có đang sống trong một thế giới không tim, vô hồn??! 

 8. #10 by PTSNgộÁiNị on 2011/05/12 - 12:26

  con người co xu hướng tìm đến với những niềm tin mơ hồ vào sự sắp đặt của thế lực siêu hình như phật , thánh,, @Con Rong Chau Tien

  Con của Rồng Cháu của Tiên thì ít mơ hồ hén?

  Bien Duc Hai: Bớt nói bậy về thánh Bernadette đi. Đừng hỏi lại bậy chuyện gì nghen.  Tu tim hieu di.

 9. #12 by Банан on 2011/05/12 - 12:46

  @ Hải Zớ: Chờ dài cổ thì cuối cùng cũng thấy cu Hải Zớ cửng lên, tưởng lại được nghe Thánh Kinh hay Thánh Tích cuối cùng được nghe cu chửi cái xứ cu sinh ra và lớn lên là xứ man di mọi dợ.

  Anh không biết đạo hữu trong chỗ cu thế nào, không biết có sốt sắng không, nếu như chỗ anh(bây giờ là Hà Nội) có một từ diễn tả cực đúng: Nhạt dần. Mà đặc biệt anh thấy có chi tiết thú vị: các nhà rân trủ giả cầy hầu hết là tân tòng và đang PR cho đạo Chúa hết nhời, cách đay chưa lâu chính bọn nài còn cổ súy cho cách mạng hoa nhài hay cứt lợn gì đấy lại toàn mang đạo Chúa ra làm bình phong để tuyên truyền nài nọ, anh cũng đang nghi ngờ tên Lôn vầu Zì đang lợi dụng đạo Chúa vào mục đích chăn Lừa đấy cu ợ.

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:34

   “Nhạt dần”?

   Hãy chứngminh. Đừng có lôi vízụ về cánhân cô đấy. Hạng như cô thì cút mẹ khỏi Đạo cho khuất mắt. Đi rước ông cóc ông chó về góc nhà mà thờ.

 10. #14 by bienduc_hai on 2011/05/12 - 12:47

  @Nị:

  Chú biết đéo đâu, gúc thể nầu thì nói thể í thôi mà.
  Cô thấy sai chỗ nầu thì phải nói chứ con Simacai kia!

  @Cô nầu:
  Vụ bôi lớp sáp ngoài da và một can thiệp y khoa chắc là khác nhau nhỉ?
 11. #15 by X-men on 2011/05/12 - 12:58  Hữu thần (nếu như anh Su cứu rỗi chúng ta, mà chúng ta không tự cứu rỗi mình, thì chẳng có ích gì.Có  anh Su mặc dù vậy giống như có mưa xuống, nếu chúng ta không tự giác cứu rỗi, giống như muốn tắm, thì dù có mưa, người vẫn bẩn
  Loài người vẫn phải có ĐỨC TIN  của mình. Nhưng anh Su đáng thương của họ, nhiều khi là những gì trải qua đã giản đơn trong truyền  thuyết nhảm nhí.

   Trong tỉnh táo, cảnh báo mang nhiều hy vọng để loài người tự đứng vững trên hai chân của họ  .Sự đáng thương của con người mang tính phổ quát. Con người không bao giờ chịu đựng được sự cô đơn, không bao giờ dám chịu trách nhiệm. Họ chờ đợi sự ban ơn của các Chúa trời. Có những thiên sứ cảnh báo cho họ rằng, những Thiên Chúa của họ không bao giờ có. Vì vậy, con người phải tự chịu trách nhiệm, phải tự dám suy tư về thân phận cá nhân của mình!

  Trên tinh thần Thiên Chúa , những nhà lãnh đạo của các nước phương Tây  đã trao  quyền tự do công dân, tức là tất cả được tự do lựa chọn các hành động để làm chủ được thân phận của mình. 

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:32

   Huyênthuyên đúng jọng một thằng vôthần toàntòng nói về hữuthần. Toàn đọc báo lề-fải thì vui lòng câm mồm lại.

 12. #17 by bienduc_hai on 2011/05/12 - 12:59

  @Chuối:

  Dân chủ là gì thế cô, có nấu lên ăn thay hehe cơm được không?

 13. #18 by X-men on 2011/05/12 - 12:59

  Hồi giáo  xây dựng và mở mang đều trên giáo, trên gươm kể từ thời Trung Cổ , PR bằng bom được cài sẵn và chỉ bung kíp nổ vào chốn chợ búa đông đúc, trên các thánh đường (ngay cả thánh đường Hồi Giáo), trên những chuyến bay dân sự, xe lửa, các bãi du lịch (như vụ Bali)… Nếu thế thì phải thêm vào Ma Giáo nữa chứ , Ma Giáo cũng có những tín lý mà nghe qua thôi cũng phải lạnh sống lưng, cũng phải rợn người như “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ”, hay ‘cờ in máu’, hay ‘thà giết lầm còn hơn tha lầm’, ‘triệt tận gốc, trốc tận rễ’ , từ thủa mang gươm đi mở cõi  , đường vinh quang xây xác quân thù ..etc !

 14. #20 by X-men on 2011/05/12 - 13:01

  Science may not offer eternal salvation, but it offers the possibility of a life free from the spiritual slavery caused by an irrational fear of the unknown. It offers people the choice of self-empowerment, which may contribute to their spiritual freedom. In transforming mystery into challenge, science adds a new dimension to life. And a new dimension opens more paths towards self-fulfillment.”
 15. #22 by Già teen on 2011/05/12 - 13:46

  Hỏi nhờ Zì chút về sức khỏe nhế? nhờ chi bộ tý
  Thầy bị đi ỉa ra máu lẫn với phân có phải bị trĩ không hả Zì?
  Thập dâm công thì tập món gì và ăn, uống, ỉa, đái ra răng?
  help me

 16. #23 by Mr. Tran on 2011/05/12 - 13:59

  @Già tỉn:

  Thi thoảng đận nầu mà phải đi khách nhiều mới cả tỉn đồ cay nóng nhiều mỗ cũng bị. Điều chỉnh lại sinh hoạt, ăn uống đồ mát, rau xanh nhiều thì tự hết.

   

  Nhẽ mới chỉ là dấu hiệu của tiền trĩ thôi, đéo phải tiền trĩ hay trĩ đâu. Đù má dùng mấy từ nầy chuẩn hông ta?

   

  P/s:

  Chi bựa, con Kan vì đương bị khoá mõm ở quán nên cỏn có nhờ mỗ nói mới Tướng Thối mới cả Thị Thi mới cả các bựa nầu đương nghi cỏn rằng:

  Có thể dái cỏn cũng bị ghẻ or even cỏn đéo có dái dưng cỏn khẳng định là cỏn đéo phải con Dái Ghẻ.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 15:12

   Con Zái Ghẻ đã có triềnthống xài nhiều ních nên Zì đéo tin. Lốc của con Kan hoàntoàn trốngtrơn, nên luận của Zì là có lý.

 17. #25 by minhhuong on 2011/05/12 - 14:14

  Thầy bị đi ỉa ra máu lẫn với phân có phải bị trĩ không hả Zì? @ Già tintin

  ———————–

  Hồi đi viện E chữa dạ dầy, bác sĩ của iem fán như sau:

   

  – Nếu máu lẫn trong fân là máu mầu không tươi, là chẩy máu dạ dầy.

  – Nếu máu tươi thì không nhất thiết là do trĩ, có thể là do 1 vết sước ở gần hậu môn. 

   

  Để xác định rất dễ, soi camera (gọi là nội soi thì fải).

  Nếu nội soi dạ dầy thì … í ẹ, sáng sớm chưa ăn uống gì, tới viện uống thuốc cho dạ dầy không tiết axít, rồi luồn dây soi qua đường miệng, tởm nôn lắm.

   

  Nếu nội soi vết sước gần hậu môn thì tất nhiên cho uống thuốc để tống hết chất thải ra toilet, rồi cho dây soi qua đường hậu môn  

 18. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:17

  Địt mẹ các cô mệt các cô quá.

  @con Xmen ngu như ông lợn.

  Địt mẹ cô nghe đâu mà fán về Hồi Jáo (chiên gây chiến, ôm bom..) như chânlý thế? Cái địt ./ bà nhà cô. Jáolý Hồi Jáo hơi bị hay, để tối Zì zậy các cô. Địt mẹ đừng bắtchiếc Bê Xê Tê lấy mấy thằng cảmtử liều-chết để môtả Đạo Hồi chứ?

  Địt mẹ nói điều mình đéo biết với vẻ hồnnhiên cuồngnhiệt như cô cũng là một zạng bam. Rất bửn.

  Địt mẹ đúng là loài lợn cạo lông. Ngu hết cả fần của ông chó ông bò. Đã thế còn to mồm.

  Lần sau nói zững câu như thế thì fải để ở zạng nghivấn rõ chưa đồ cụt tai?

 19. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:26

  @con Jà Tỉn

  Cô nói chưa rõràng. Cô bị máu lẫn cứt lâu chưa? Có thườngxuyên hông? Máu đậm hay lạt?

  Nói như Bắp Ngô là tươngđối chuẩn rùi đó.

  Nếu cô bị thườngxuyên, mà máu đậm, thì nhiều khảnăng cô bị trĩ-nội độ 3 mẹ nó rùi (địt mẹ nếu trĩ-ngoại thì sờ fát thấy ngay, đừng nghe con Chạn Khắm Kiến Hôi), và đau chết cụ hehe chứ còn ngồi đấy mà vầu Quán.

  Nếu máu nhạt thì như Bắp Ngô nói, cô bị loét zạzầy.

  Thế nên Zì nghĩ cô chỉ bị xước jì đó trong đạitràng, có thể zo ăn thức-ăn khó-tiêu hoặc quá cứng, hoặc nhai đéo kỹ.

  Như Zì thì chỉ cần nhịn ăn vài bữa (ăn thật nhẹ, như bú sữa..) là xong. Còn như cô thì Zì đéo biết, vì Zì có nhìn thấy đéo đâu. Có thể cô fải bú khángsinh chống viêm, và vài loại thuốc khác.

  Muốn biết chínhxác cô fải thăm bọn bácsĩ offline, hoặc chụp ảnh lỗ-đít cô bốt lên đây để cô Lang mới cô Tơ chuẩnđoán online cho hehe.

 20. #28 by Lang thang on 2011/05/12 - 14:36

  Thằng Zì kèn teo xóa loạt cồng của cu Zái là chơi không đẹp , rất tiểu nhân nhỏ mọn nhé , nếu thế sao không xóa luôn cả cồng của Tiểu Thi đi , đéo ai lại để một cồng chửi khơi khơi như thế kia  tin tin nó đọc đéo hiểu được đâu. Tin tin hóng hớt thì vào quán của cô Chạn gác bếp và cô Tế điên mà đọc lại cho tường tận.

   

  Đọc cồng của con Zái , anh đồ rầng con Dái nó đéo báng bổ gì tôn giáo đâu, nó chưởi là chưởi kiểu đội lốt tôn giáo , lợi dụng tôn giáo này nọ thôi, như kiểu bà Zì kèn teo đang PR cho Công giáo mấy hôm nay đới, chính con mẹ nó xác. Và bà Zì bần nông không xóa gấp mới là chuyện lạ. Vốt cho cu Dái một phiếu về óc thực tế và sự dũng cảm, nhớ ngày xưa có đứa bảo Zái đéo nên sinh hoạt ở đây vì toàn gúc là gúc với cả tiểu tiết vĩ mô, anh thấy hợp lý. Nhẽ thằng nầy ăn lương Bê thật? Hẽ hẽ Zái đéo tham gia quán thì cũng buồn nhưng anh ủng hộ Zái bỏ bà nó quán này đi.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:41

   Đéo biết sự vụ thì câm cái mồm đi. Tội con Zái là bam rõ chưa? Từ rất lâu rùi, và Zì đéo thể chịu được. Cô thì biết cái lồn jì mà zây vầu?

   Còn việc cỏn sủa lăngnhăng về tôngjáo chỉ là jọt nước mần tràn ly.

   Nói thêm câu nữa thì cô cũng cút luôn đi.

 21. #30 by Lang thang on 2011/05/12 - 14:36

  Mà Zái ghẻ cũng lạ, chấp đéo gì em Hương Điêu vàng son mà dai thế, em ẻm như thế nào thì cả quán này còn lạ gì, tát Zái phát tội lắm mồm. Vụ này em Hương ngồi im hưởng lợi, anh khen, em đúng là không hổ danh thông minh.

   

  Thi bần nông: Zái nó chửi có lý của nó, các cô cứ  nhao nhao vào đây thì cả cụ Mác cụ Lê cụ Khổng cũng bị vặt râu dái hết, thế mà đụng đến Zê Su, lại chửi nó là sao? Anh thấy nó chưởi cũng xứng đáng. thôi anh lượn, không con Zì bần nông khóa mõm anh thì mệt.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:43

   Có lý cái lồn mẹ nhà cô ý. Có lý thì đã đéo nên chiện.

 22. #32 by minhhuong on 2011/05/12 - 14:41

  Vậy trở lại chuyện lộc bác Cù (có được do thừa kế từ thân sinh) do Bê xê tê trao (tui vẫn bảo lưu quan điểm đây là lộc to – hãy xem căn biệt thự Bê cấp cho thân sinh của bác í), theo ý kiến cá nhân tui là có yếu tố của xung đột lợi ích. @M2M

  —–

  Lập luận không logic.

  Lưu ý: Biệt thự của bố bạn Cù là thuộc thời “Khai hoang lập nước”.

  – Ở đây không có chuyện hưởng lộc từ trên trời rơi xuống.

  Hình dung: tôi đi theo cách mạng giống như đầu tư mạo hiểm, tôi không biết fe tôi có thắng ko, thua tôi mất mạng or trắng tay, thắng tôi ăn đậm và tôi hưởng “FẦN CỦA TÔI ĐẦU TƯ LÀM RA”. 

  Diễn nôm: Tất cả các biệt thự đã hóa giá cho các công thần khai quốc đều là “chiến lợi fẩm chiến tranh” do các công thần có (cướp) được sau khi các công thần thắng trận, và việc mỗi công thần nhận 1 biệt thự gọi là chia chác nhau chiến lợi fẩm. Họ chịu ơn ai ở đây, ngoài chính bản thân họ?

  – Phương thức chia chiến lợi fẩm (công thần nào lấy Biệt thự nào) “thời mở nước”: Cống hiến nhiều -> biệt thự càng to. Cho nên đừng bảo lộc to, mà là bố bạn Cù đầu tư to.

  Như vậy căn biệt thự của bố bạn Cù (aka công thần Bộ Trưởng) là do bố bạn được chia cổ fần do chính bố bạn tham gia đầu tư (hay là chia nhau chiến lợi fẩm do bố bạn cùng đồng bọn có được sau khi thắng trận).

  (còn tiếp)

 23. #34 by Già teen on 2011/05/12 - 14:42

  Thế nên Zì nghĩ cô chỉ bị xước jì đó trong đạitràng, có thể zo ăn thức-ăn khó-tiêu hoặc quá cứng, hoặc nhai đéo kỹ @ Zì bựa
  Zì gần đúng đấy vì Thầy không bị thường xuyên mà mấy hôm nay bị táo bón nên đi ỉa lúc chùi đít mới thấy có máu tươi và thấy hơi đau thôi.
  Tập dâm công thì tập công nào hả Zì?
  Thầy có làm theo đớp, bú, ỉa, đái tinh hoa của Zì thấy khỏe lên phết đấy nhưng cái món ỉa nhẽ khó?
  Zì cho ý kiến chỉ đạo thầy cái? he he
   

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:47

   Zứtkhoát cô fải thựchiện đúng món Ỉa Zì đã zậy.

   Trước mắt cô cần nhịn ăn vài bữa, hoặc ăn thật ít, và chỉ ăn chất lỏng, nếu đói. Nên ăn cháo/súp/sữa thay vì cơm.

   Công thì tậptrung nhiều Fế Công, Tỹ Công, Nhãn Công, Tràng Công, Vị Công.

   Táobón nếu để thành kinhniên thì rất có hại đấy cô.

 24. #36 by minhhuong on 2011/05/12 - 14:45

  – Sau khi nhận fần chia cổ fần, mà như trên đã fân tích, căn biệt thự hoàn toàn do bố bạn làm ra, bạn Cù khi nhận thừa kế là nhận tài sản do bố bạn í làm ra, vậy bạn chỉ chịu ơn của bố bạn, chứ không chịu ơn của Không Ai Sất.

  Khi Bạn Cù không chịu ơn của Không Ai Sất, vậy chuyện bạn Cù đầu tư (mạo hiểm) vào đối thủ cạnh tranh của Không Ai Sất đâu có xung đột lợi ích gì.

   

  Bạn Cù hiện nay đương làm 1 việc giống hệt bố bạn đã làm. Đó là đầu tư mạo hiểm nốt. Nếu bạn thua – bạn vào tù. Nếu bạn thắng – tên bạn lên thành tên 1 phố nào đấy.

  Bây giờ còn quá sớm để biết bạn Cù thắng hay thua. Bởi M2M có nhớ không, các công thần khai quấc cũng vào tù ra tội suốt rồi mới có thắng trận và đống chiến lợi fẩm mà chia nhau chớ. Nhờ.

   

  Hết phim. 

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:53

   Kể cả bố bạn Vũ bật lại Bê Xê Tê thì cũng là chiện thường. Suynghĩ jảnđơn kiểu “ăn cơm chúa múa tối ngày” là không được.

   Cônglao của bạn ý (ie bố bạn Vũ) cho Chếđộ đã được trả bằng căn nhà (thực ra đó là xiền của zân chứ có fải xiền của Chếđộ cái cứt ý).

   Chứ có fải Chếđộ trả căn nhà để sau nài bạn ý không bật lại đâu.

 25. #38 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/12 - 14:47

  Anh vửa về đã thấy một chồng đơn kháng án mới kêu oan của con Dái Ghẻ ở nhà. Nhẽ nhà con Chạn Khắm cũng có?
  Địt mẹ mần con Zì chơi bửn thật. Đéo giải quyết vụ con Dái Ghẻ thì con Zì mầy ăn nói sao mới vụ con Zen mới con Kan?
  Con Zen cỏn chưởi sai hây sao mà khóa mõm cỏn? Lại còn tinh tướng phán con Dái Ghẻ đội lốt con Kan nên khóa nốt?
  Địt con mẹ xử xự xao cho coi được nhá. Dạo nầy anh thấy con Zì mầy làm ăn như ()/ rồi đó.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:54

   Câm mồm. Zì đã làm chỉ có đúng. Cô cũng đang bam đấy con mặt ./ ạ.

 26. #40 by thangnguyen76 on 2011/05/12 - 14:54

  ủa, sao tui không đọc được cồng của dái ghẻ
  bà gì xóa rồi à, chơi vậy ai chơi???

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 14:56

   Sang nhà Chạn Khắm mà đọc. Con Zái đã bị khâu mồm ở đây, nên mọi nhời nói của cỏn, nếu có trong Quán, thì đều là bam.

 27. #42 by Lang thang on 2011/05/12 - 14:59

  Con Zì nói thằng Zái spam là không thuyết phục , vào quán đọc cồng của nó anh thấy thích hơn khối cồng của các Bựa viên kì cựu ở đây , thật với Zì đấy.
   
  Như loạt cồng mà Zì đã thẳng tay xóa sau khi đọc (đừng nói là đéo thèm đọc, ngượng lắm), anh thấy được quan điểm của nó về những người đang PR tôn giáo như Zì, kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm đó thôi. Loạt cồng của nó về CHHV và cậu Tuấn, cũng thấy được quan điểm của nó về phương cách bật Bê đấy thôi , thằng này thể hiện cồng dài dòng , hài hước nên thường bị Zì và những người bạn đánh cháo khái niệm là spam! Zì đừng dọa đuổi anh tội nghiệp , anh hóng quán đã lâu và việc cồng hôm nay , chẳng qua là thấy bất bình quá thôi. Anh không có được cái chai lỳ kiểu Zì nói về ” đạp người ngã ngựa ” hoặc ” để yên cho người chết “
  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 15:08

   Cô sủa thêm một lần nữa về vướnđề nài thì đừng trách Zì ác. Nói đéo jì mà lắm thế.

 28. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 15:05

  Em M2M tuy là gái zưng thểhiện một suynghĩ tintin rất đặctrưng Khổng.

  Cái mà em đưa ra để fêfán vụ bật trungương của cô Vũ Cù hoặc cô Chau Ngo (zù đã ăn lộc bằng cả quả nhà to bự) mang đầy triếtlý Trung Quân của Khổng. “Ăn cây nào rào cây cẩy”.

  Tưtưởng đó rất buồn cười và không-bao-jờ là tưtưởng tiếnbộ.

  Nói như em thì nhà Trần đéo thể bật nhà Lý vì Trần Thủ Độ chính là em-rể vua (với bổnglộc và quyềnhạn khỏi cần kể nhế). Còn nhà Hồ cũng đéo thể bật nhà Trần vì Hồ Quý Ly là ông-ngoại vua.

  Hoặc quanhệ Ngô-Đinh-Lê và Lê-Lý thì cũng thế cả.

  Rùi Ông Cụ cũng không thể bật Fáp vì bố Ông Cụ là quan của Fáp, vươnvươn.

  Đạikhái thế. Nói chung em M2M cần vầu Quán nhiều hơn.

 29. #45 by Lang thang on 2011/05/12 - 15:07

  Chuối Nan nói vụ vệ tinh quán con Zì anh mới để ý , Zì và em Hương lên quán chăn lừa rất nhịp nhàng , tung hứng hợp , thế thì cãi cối cãi chày thằng Zái làm đéo ?
 30. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 15:17

  Đã có 4 con Simacai bị khóa mõm từ 1 đến 7 ngày trong vụ Zái Ghẻ:

  Zái Ghẻ (tức DG, gồm 3 ních khác nhau): 7 ngày, có thể tăng thành 14 ngày hoặc 30 ngày, tùy theo các canthiệp của Simacai ít hay nhiều.

  – Kan (bị nghi chính là ních thứ 4 của Zái Ghẻ): Từ 7 ngày tới vĩnhviễn.

  – Zen (tức Nét Ti Zen, can tội bam về vụ Zái Ghẻ): 3 ngày.

  – Thang (tức Lang Thang, can tội bam về vụ Zái Ghẻ): 1 ngày.

  Cấm canthiệp.

 31. #48 by Sành on 2011/05/12 - 15:42

  Anh thực sự chia buồn cùng TT!

  Công cuộc khai sáng của TT sẽ đi về đâu khi Lừa vẫn chỉ là Lừa?! Khai mãi mà đéo sáng được! 
  Anh thừa biết chẳng phải dửng mỡ mà TT kể chiện ma rồi quay sang tín ngưỡng mới cả tôn giáo. Tất cả đều do thâm ý của TT mà ít người hiểu được.
  Hôm trước có một em vàng son nào đó hiểu được ý TT nói rằng: “Để không còn sợ ma thì hãy đặt niềm tin nơi Chúa”.
  Bài Nên con Chúa #2 TT triển khai tiếp một bước nữa nghĩa là:
  – Để không còn sợ Đảng thì ta cũng nên đặt niềm tin nơi Chúa!
  Trong bối cảnh hiện tại có lực lượng nào đối trọng với đảng? 
  Câu trả lời là: Lực lượng duy nhất chính là tôn giáo!
  Vậy việc cổ súy tôn giáo hay trở thành con Chúa chính là việc tăng thêm sức nặng cho lực lượng đối trọng duy nhất trong bối cảnh hiện tại.
  Địt mẹ chi bộ! Anh rất ngưỡng mộ đường lối đấu tranh của TT! bởi vậy mà anh đéo còm bậy bạ, phân tích câu chữ vớ vẩn làm lu mờ ý tưởng vĩ đại của TT.
 32. #49 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/12 - 15:44

  Zì hay vẽ Chữ Thập lên vôlăng xe, chỗ cái kèn ý @ tướng bần tiện hạ đẳng
   há há địt mẹ kèn nào đây có phải cái kèn tỉn phò vẫn khoe khủng đấy à

 33. #50 by Bia on 2011/05/12 - 15:46

  Sư bố Mụ Zì chứ, Bia nói con Lói (nếu là Thếiu Tướng ?) nó Ác Khẩu (bọn ác khẩu thì ra đường chó sủa cũng dạ) – Đọc lại tâm lý học về bọn yếu đuối, hay sử dụng từ Mạnh mẽ.

  Tự dưng BÀ Zì nhét  vào mõm Bia đồ: Vô Liêm Sỉ là sao?

  Địt mẹ hậu quả của kiểu đọo

  Bia tự khâu mõm luôn, đéo nói nữa

 34. #51 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 15:48

  Hê hê tổ sư bố các cô, tổ sư bố Bựa! 


  Mỗi chuyện con Dái Ghẻ mờ ầm ị ầm ị thì khai sáng được cái !/ & (o)/ í. Các cô bênh vực con Dái Ghẻ nên áp dụng chiêu của em Gô (đấu tranh nhưng phải tránh bị khâu mõm). 

  ĐCM quán nầy là của tên Bựa,  rules cỏn đặt ra, tự cỏn executive chớ có phải Tam quyền fân lập đéo đâu mà các cô tranh với chả đấu, biện với chả fản! 


  Kết thúc vụ nầy đi!

  Anh chuẩn bị bonus ít tiếng Tàu cho nó đổi không khí đơi, ĐCM các cô há mõm ra chuẩn bị đớp nhế!
 35. #52 by Sành on 2011/05/12 - 15:57

  Đảng ta sợ nhất cái gì?

  Câu trả lời: – Duy nhất tôn giáo!
  Chính vậy mà lực lượng công an của đảng có các phòng ban phụ trách tôn giáo, triển khai ở các cấp các địa phương.
  TT đã kể: Ở đông âu chế độ cộng sản sụp đổ chính vì ở đó người dân có niềm tin nơi Chúa, tức có tôn giáo. 
  Vậy nếu muốn bật bê thì con đường duy nhất bây giờ là : Be a Christian!
 36. #53 by Банан on 2011/05/12 - 16:00

  @ Sành: Địt mẹ sành anh ghét nhất những thằng lợi dụng tôn giáo hòng lật đổ chế độ, dù đây là cách hay và có lẽ là duy nhất bây giờ.

 37. #54 by Lang thang on 2011/05/12 - 16:03

  Anh Lang thang đây:
   
  Con Zì khóa anh 1 ngày thì không sao đâu , khóa luôn đi cũng được vì mấy khi anh còm đéo đâu , nhưng như thế làm anh thất vọng về con Zì lắm vì lâu nay vào quán anh vẫn có ấn tượng tốt với con Zì, may mà qua vụ thằng Zái này thì bộ mặt thật của Zì mới lộ diện .
   
  Dòm bảng thống kê của con Zì về vụ bựa viên bị khóa bởi vụ ku Zái , anh liên tưởng như Bê đang túm cổ các nhà rân chủ giả cầy như con Zì, theo quan điểm quán tao dày công dựng nên, không thể để cho một thằng có tư tưởng trái chiều như con Zái đạp đổ được , vì vậy kể cả hèn nhát cũng phải chém. Con Zì làm anh cười vãi đái ra quần.
   
  Zái giờ sáng hơn Zì, anh thật.
 38. #55 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 16:08

  Câu nầy khó nhe các cô:

  愚而好自用,
  贱而好自专,
  生乎今之世,
  反古之道:
  如此者,
  灾及其身者也。


  (Trung Dung)

  Tiếng Hán:
  Ngu nhi hảo tự dụng, 
  tiện nhi hảo tự chuyên, 
  sinh hồ kim chi thế, 
  fản cổ chi đạo: 
  như thử giả, 
  tai cập kỳ thân giã dã.

  Dịch nghĩa:
  Nguxuẩn mà lại dắm mắt mà tự mần, titiện mà lại độcđoán, sinh thời nay mà chơi kiểu ngày xưa, tên bựa nầu như vậy, tai họa sắp đến với hắn.

  Giải nghĩa từ:

  愚: ngu, như trong từ ngu xuẩn
  而: nhi, giới từ, mà, thì
  好: hảo, tốt, giỏi
  自: tự, tự mình, như trong từ tự sướng
  用: dụng, làm, như trong từ sử dụng, công dụng

  ĐCM fần còn lại các cô tự gúc, chỗ nầu hông biết hỏi anh, hehe.

 39. #56 by Bia on 2011/05/12 - 16:08

  An Hoang Trung Tuong

  14:53 12-05-2011

  Kể cả bố bạn Vũ bật lại Bê Xê Tê thì cũng là chiện thường. Suynghĩ jảnđơn kiểu “ăn cơm chúa múa tối ngày” là không được.

  Bia cũng đéo hiểu Bà Zì nói nữa.

  Giờ tìm đéo ra còm nào của Zì về Galileo với Bruno quên mẹ, đại ý cũng là ăn cơm Chúa, sao phản?

  Sao bà Zì lẫn lộn thế?

 40. #57 by minhhuong on 2011/05/12 - 16:11

  Địt mẹ sành anh ghét nhất những thằng lợi dụng tôn giáo hòng lật đổ chế độ @ Chuối

  ————–

   

  Theo em ở đây TT định nói (hoặc làm) là thay đổi “cách tư duy suy nghĩ” của Lừa và xã hội Lừa.

   

  Cái mà TT muốn làm là vứt bỏ MỌI sự sợ hãi trong tâm hồn Lừa (sợ ma, sợ quỉ, sợ thằng côn đồ, sợ thằng húng chó …).

   

  Phương cách để gạt hết được mọi sự sợ hãi đó, là hãy có Đức Tin.

 41. #58 by bienduc_hai on 2011/05/12 - 16:20

  @Sắc:

  bậy bậy bậy, 
  Các cô chú í chú giảng bài

  chữ Hảo chong chường hợp nầy phải đọc là Hiếu or Háo, và dịch là Ham Hố.
  hehe.

  Zư thế thì mới có nghĩa chuẩn. 
 42. #59 by ChiPheo on 2011/05/12 - 16:22

  “Địt mẹ sành anh ghét nhất những thằng lợi dụng tôn giáo hòng lật đổ chế độ, dù đây là cách hay và có lẽ là duy nhất bây giờ” @Chuối

  Đục mạ Chuối chứ câu này nghe quen bỏ mẹ, có trích dẫn đâu không? Xin bản quyền chưa?

  ***

  Đục mạ thằng Tướng khóa mõm con Dái Ghẻ nhẽ muộn và tốn byte quá nhể. Chứ phải tay Ông thì Ông cắt dái hắn đút mõm hắn chứ lại.

   

  Đục mạ xem lũ dòi bọ azua a tòng trồng lúa ngoi kìa. Khác đéo mấy chú kêu thả con Cù ngay lập tức!

   

  Đục mạ nhẽ Khoai Tây nó gọi tụi nầy là Mit tờ Oai! Diễn nôm là Vịt-Cừu. Vửa ngu vửa to mồm.

 43. #60 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 16:25

  @ Chuối: Dùng Tônggiáo để xây dựng XH mới tốt đẹp hơn thì nên làm chớ cô? Có tônggiáo mờ XH nhân văn hơn thì cũng nên chớ?

  @ Hương, thế thì sâu tên Bựa hông nói thẳng ra dư em nói cho đơn jản? Đell jì vong vo tam quốc, tự mềnh biên chiện tự mềnh fản biện dồi lại vướng vầu tranh cãi dài dòng vụ Dái Ghẻ, thật ngu hơn con simacai chột cụt đầu cụt tai. 

  ĐCM anh nhắc lại “tam nhân hành tất hữu Bựa sư” – 3 tên vầu quán tất có 1 tên đáng thầy của tên Bựa, hehe.


 44. #61 by Ngũ Sắc on 2011/05/12 - 16:34

  chữ Hảo chong chường hợp nầy phải đọc là Hiếu or Háo, và dịch là Ham Hố.

  @ Hải, hehe anh jảng kỉu bựa mờ, đơn jản đi cho mấy con simaci dễ hỉu. Tinhiên cái nầy thì anh đell biết. ĐCM cô tks anyway.
 45. #62 by ChiPheo on 2011/05/12 - 16:38

  “Dùng Tônggiáo để xây dựng XH mới tốt đẹp hơn thì nên làm chớ cô? Có tônggiáo mờ XH nhân văn hơn thì cũng nên chớ?”

   

  Đéo biết câu này của con nầu (Sắc, Chuối ..anyone), dưng nghe đéo ổn. Tôn Giáo điếu phải nông cụ. Nếu chỉ nghĩ đơn giản thế thì khác đéo thằng Ngáp Lùn?

   

  Đục mạ, tốn gạo thằng Tướng nhào bún nhể? So với chú Còm thì chả là đéo.

 46. #63 by minhhuong on 2011/05/12 - 16:44

  @Ngũ Sắc: TT nói rồi mà, chỉ có vàng son và vài người nhìn ra bởi chỉ có vài người để ý đọc, còn các anh á, các anh lúc đó ầm ĩ lên chê bai nhảm nhí nhạt nhẽo chán fèo. Để em trích cho anh xem:

   

  Sunflower

  15:31 08-05-2011

  Nhảm nhí hay không nhảm nhí thì cũng tùy cái sự hiểu mỗi người đến đâu thôi. Em trước giờ hóng nhiều chứ chả biên, nhưng biết Tướng già hói đã biên hẳn có mục đích. Còn ai ngộ đến đâu khoan bàn.


  Thấy các anh có số có má ở đây kêu than nhảm nhỉ mới ngán thấy đáng cười vật. Nhẽ các anh chỉ quan tâm đến vĩ mô, đến công cuộc khai sáng nó phải thế này thế kia nên lúc đéo nào anh cũng đòi hỏi. Em thì liền bà nông nổi, chỉ thấy cái phần hồn mình thiếu hụt ngày một nghiêm trọng.  Ví như sợ ma bỏ mẹ, lấy ai mà che chở cho? Hay như TT nói:

   Để chếngự sự sợ ma, cách zuynhất các cô có thể làm là mang trong tâm một tínngưỡng độcthần bềnvững và ngoanđạo.”

  Đấy, nhõn thế mà ngoài Tướng già hói có ai dạy em đéo đâu. Tuyền thấy dậy xì xụp khấn vái làm ba cái trò phù thủy lăng nhăng. Đấy nhẽ không phải là khai sáng, nhẽ không quan trọng bằng vĩ mô của các anh?
   
  ———————————
   
  Anh Ngũ Sắc ơi, thầy của TT í hả, là em Sunflower ấy. Chứ đa fần bựa viên mấy hôm nay á, mải mê những chuyện tào lao trên quán, các giai í mà, xách dép cho em ẻm aka thầy của TT đi nhé
 47. #64 by KTB22 on 2011/05/12 - 16:45

   Tôn Giáo điếu phải nông cụ
  Phèo, ĐCM cô phải hỉu Tônggiáo làm cho cuộc đời, cho XH tốt đẹp hơn chớ, nông cụ công cụ đell gì ở đây.

  Anh fắn đơi.
 48. #65 by M2M on 2011/05/12 - 16:47

  @ Hương: Thanks. Mình đặc biệt trân trọng bạn khi bạn đề cập về vấn đề “xung đột lợi ích”. Vấn đề này ở Lừa chưa chắc đã có nhiều người để ý một cách thấu đáo.

 49. #66 by Bia-om on 2011/05/12 - 16:49

  Tôn Giáo điếu phải nông cụ. Nếu chỉ nghĩ đơn giản thế thì khác đéo thằng Ngáp Lùn?@ Chí Phèo:

  Địt mẹ Chí Phèo, cu lảm nhảm buồi gì đó, lại thiếu riệu à cu? Anh bẩu là anh ghét thằng lợi dụng tôn giáo để lật đổ chế độ chứ có phải là dùng tôn giáo điếu đâu, còn câu đó là của báo đảng hay ai thì quan trọng mẹ gì?

   

 50. #67 by Yell on 2011/05/12 - 16:49

  者 là giả hay giã anh 5 sắc?