Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by Kan on 2011/05/11 - 20:39

  – anh lần ra chỗ này do đi tìm bóng hình một em gái– để ý khoảng một tháng nay đoán có lẽ đúng đến 90% rồi hàhà. bây giờ anh chỉ cần nhắc một kỷ niệm cùng thời gian là em nhớ ngay thôi. Dĩ nhiên anh sẽ PM cho em— nếu đúng thì thật là thú vị hàhà-

  — à anh cùng quê Manh o/ trâu đấy cu ạ.  

 2. #2 by Kan on 2011/05/11 - 20:55

   Thi em, hàhà thôi thôi anh xin kiếu chịu hèn với em vậy– anh chưa đủ trình để chịu nhiệt ở đây, góp ý với chị em một tẹo không được cũng không sao- thôi anh lượn cho quán trong hàhà…

 3. #3 by sahadin08 on 2011/05/11 - 20:59

  đuỵt mệ…tội ở thầy hết ….chả hôm nao thầy chọc con rô chúng bay thấy rùi chớ…đuỵt ệ thế là cả một seri sâu hàng…
  đuỵt mệ lại hôm nay…thầy lại chọc con dái ghẽ..chúng bay biết rùi ..sáng tinh mơ thầy đã chưởi bỏn rùi mới đi mần…
  trưa nay nóng quã thầy cũng kêu toáng lên…ông giời bực mình cho một trận mưa thôi rồi…
  tên nầu bị tắc đưuongf kẹt xe lội mưa thì cứ chuoiur cái mẹt thầy đây nầy..chưởi thằng zì bựa phí mẹ nước bọt…con dái ghẽ đương bận bị bỏn khóa tay trói mõm vầu chuoir thầy phát mầy ..tại thầy …
  còn lại diêng thằng zì bựa quán ..đuỵt mệ cả mấy năm chơi nhởi thầy biết cỏn …đuỵt mẹ cỏn dái non ..thầy biết cỏn dái còn non..đã cấm ai được mấy tiếng ..cứ đổ oan cho nó..nó lại đái ị cả ra quán thì cả lũ lại đi dọn cũng nhục…bệnh kinh niên mờ…thui thầy tự kể tội mình ..nghe bọn lấp dá đây …đuỵt mẹ nhanh không thầy lại đi ị ..lại ngồi ngoài nhà xí chờ giờ…

 4. #4 by minhhuong on 2011/05/11 - 21:12

  @Kan:

  Hôm trước Kan khuyên nhủ rằng Hương cố chấp, nghe hợp lý, điều chỉnh. Còn hôm nay á, Kan lên giọng dậy đời chứ khuyên cái đéo gì.  

   

  Tình chứ gì, không fải giải thích nhiều, Kan nghe cho rõ đây:

  – Hương với Dái Ghẻ tuyệt đối chỉ chí chéo nhau trên quán bởi BẤT ĐỒNG Ý KIẾN.

   

  – Quan hệ: 2 đứa nói chuyện thoải mái bình thường. Cả 2 đủ khôn để biết tự tách biệt đâu là tranh luận trên quán mạng và đâu là quan hệ thực tế. Đéo có đứa nào có vấn đề đéo gì cả. Nếu Hương ghét thằng thẳng thì có dắm ý mà gọi cho nó và trò chuyện với nhau. Đây đéo thừa tiền lẫn thừa thời gian, nhá. Thần kinh à. Mà nói cho rõ, tính chị đéo có khả năng cười nói giả lả với thằng mình ghét, nhá.

   

  – Kan đéo hiểu nổi Hương đương nói cô độc gì thì ngậm con mẹ nó đi cái giọng fán xét xứng hay không xứng tiến tới con Chúa. Sự cô độc trong quá trình nỗ lực tự hoàn thiện mình là đứa vô thần nào cũng fải có, bởi chỉ có bản thân nó tự làm, đéo ai làm thay nó được. Đéo ai nói tới cô độc thiếu bạn bè hay thiếu tình giai gái đéo gì ở đây. Kan có phân biệt được cái dắm í. 

   

  Kan nghe nốt: Chị đéo có ý định to be a Christian. Chừng nào vẫn đéo có niềm tin thì đéo muốn (dù biết có nó thì hơn).

 5. #5 by minhhuong on 2011/05/11 - 21:14

  Ôi đéo gì, bốt xong mới thấy hiện ra còm lão Kan chạy mịa nó rồi , em không cố tình nhá, lúc bốt chưa đọc thấy

 6. #6 by A Solitaire on 2011/05/11 - 22:09

  Dưng sao thấy bẩu tôn dáo là thuốc phiện, Trung Tướng?

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 22:26

  Hiahia Zì đã zìa đây tổ sư bố bọn Simacai cụt đầu.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 22:37

  @em Te yêu

  Em hỏi tại sâu có con bửn nói “tôngjáo là thuốc-fiện” fỏng?

  Zì nghĩ nếu em đã hỏi thì em đã biết câu jảnhời rùi còn jì?

  Câu nói đó là kíukánh của một bọn vôthần, đứng đầu bởi Mác Râu Ghen Râu Nin Râu bạn Zì.

  Thực ra câu đó cũng chẳng sai mấy, tinhiên cách zùng thuốc-fiện để ví mới tôngjáo lại là một thâmý của bọn titiện, nhằm zìm-hàng Tôngjáo, và nâng-hàng chủnghĩa bửnthỉu của bọn bỏn.

  Các ông người nói chung đều coi thuốc-fiện là thứ có hại, và như thế, tôngjáo, theo ý bọn titiện, cũng mặcnhiên có hại.

  Bi jờ Zì hỏi em, em đã xài thuốc-fiện chưa?

  Nếu chưa, em vui lòng cút về mới mẹ, vì zững nhời Zì nói em không thể hiểu được.

  Nếu đã, em vui lòng jảnhời thựcthà, em thấy thuốc-fiện thế nào?

  Em jảnhời xong câu hỏi ý thì cũng có luôn câu jảnhời cho câu hỏi đầu của em.

  Là Zì, thì Zì sẽ nói, tôngjáo là cơm-ăn nước-uống khí-thở, hehe ví thế cũng có khác jì ví mới thuốc-fiện đâu, zưng cách nhìn của bọn hãmlìn tới tôngjáo sẽ thayđủi hẳn.

 9. #9 by tieuthithi on 2011/05/11 - 22:40

  @Tế Tinh & all Bựa chịu khó đọc lại cái nầy :

  Thằng Bựa mồm liên thiên về những điều cao đẹp của đức tin mà hắn “đang theo đuổi”, nhưng tay lại đang đang nhấn đầu Giê su vào quả bòi khắm thối của hắn để tự thỏa mãn những điều hoảng tưởng của mình@DG

  Một câu chửi vu khống báng bổ đến tởm nôn nhất  mà một người ngoại  đạo có thể thốt lên với một người có đức tin như Zì . Vậy không là sì bam thì là gì ?
   Nếu ai có thể chứng minh câu chưởi đó của DG là đích đáng, là đúng tội , là không phải xì-bam thì lên tiếng đi .Nếu chứng minh được thì chị sẽ tự trừng phạt bằng cách không vào quán nữa  cho đến khi cỏn được tha 
   Nào xin mời xin mời  
 10. #10 by Dom-dom on 2011/05/11 - 22:41  Nguồn trích dẫn (0)

  211 Bình luận

  12345Sau
  Tổng cộng 5 trang
  An Hoang Trung Tuong

  An Hoang Trung Tuong

  Cách đây 11 phút

  Hiahia Zì đã zìa đây tổ sư bố bọn Simacai cụt đầu.


  Đúng như tên nào nói dưới kia cứ mụ mủ Thối về là người ngấp nghé lại tăng đột biến. Anh vửa nhìn thấy có 31 con ma thập thò, ThỐi vửa lên tiếng, nhòm lên đã 42. => nhiều vệ tinh. Nhiều vệ tinh hiểu theo kiểu nào?

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 22:43

  Zững cô Simacai vưỡn nhămnhăm catụng lối tưzuy “tôngjáo là thuốc-fiện” hãy nghĩ cho kỹ, tại sâu 6 tỷ ông người trên Quả Đất là tínđồ của một trong 4 tôngjáo nhớn? Và 3/4 số còn lại là tínđồ của một tôngjáo nhỏ nầu đó, hoặc “gần như” tínđồ (most Lừa ở trong số nài), chỉ có chừng 100 trẹo ông người là vôthần hoàntoàn?

 12. #12 by Netizen on 2011/05/11 - 22:45

  Lồn má thằng bựa ! Mầy có thả thằng Dái ra không thì bảo ?

  Mầy bịt miệng nó, thế mầy có nhớ ngày xưa cà phò bịt miệng mầy thế nào không ? Nhẽ đâu đối với mày, cảm giác đó rất là Yo most ???

  Nhẽ đâu mầy không nhớ quyền được nói là căn bản nhất của con người à ?
  Mầy làm thế, thì mầy khác chi ai, mà đòi chỗ trong 10 nhân vật xuất sắc của tộc Lừa, hử thằng hi-fi bựa thúi kia ?
  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 22:53

   Địt mẹ tội xìbam đéo bâu jờ được nhânnhượng. Con Zen thích bị khóa mõm jống con Ghẻ thì cứ bam đi cô.

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 22:51

  Chủnghĩa cộngsản sụpđổ ở Châu Âu không chủyếu vì kiếntrúc kinhtế (cái nài là hệquả), mà chủyếu vì kiếntrúc tâmlinh.

  Zân Châu Âu nủitiếng ngoanđạo từ hàng ngàn năm, bụp fát jở nên vôthần.

  Đéo ai mà đỡ được.

  Chủnghĩa cộngsản còn sống được ở mấy nước Đông Á và Cuba vì hehe, tôngjáo ở Châu Á rất lỏnglẻo, và Cuba thì lại không cấm Đạo.

  Cô Đen bên Cuba mần nhiều chiện ngang-trái, zưng rất lạ là cô không tiêuziệt Đạo trong suốt 50 năm cầm-quyền.

  Ngay cả thời đỉnh-cao Cold War, quanhệ Tòa Thánh mới khối Đông Âu rất căngthẳng, thì hehe cô Đen vưỡn rất thânthiết mới Jáohoàng.

 14. #15 by Tơn on 2011/05/11 - 22:53

  Anh vote 1 phiếu cấm cửa hẳn con Dái Ghẻ cho bọn Chạn Khắm, Tế Điên,..  nhảy đông đổng cho vui cửa vui nhà. Hố hố hố 

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 22:59

  Địt mẹ con Zen nhắc cái ./ jì chiện Zì bị đì ở Cà Fò đó?

  Địt mẹ bọn Cà Fò khóa mõm Zì vì tội chưởi bậy (có ghi trong Luật của bỏn rõràng, và Zì đéo cãi được), zưng bỏn mong Zì jởlại quá mong bố về chợ hehe. Zì mà không jở lại sớm thì thể nầu cũng có cả trăm cô xông vầu đòi Zì hehe ngoan đéo chịu.

  Thế nên cứ mỗi lần bị khóa, Zì lại mần cái ních khác vầu vôtư, còn được tunghô nhiều hơn trước.

  Chứ còn con Zái Ghẻ? Zì cấm tuyệtđối luôn, mở ních nầu ra Zì đì chết luôn ních ý, đéo có ngoạilệ, đéo có nhânnhượng.

  Nếu Zì biết chắc con Kan zưới kia là Zái Ghẻ, Zì sẽ cấm cửa ngay jờ.

  Đó là sự khácbiệt jữa Cà Fò và Quán Bựa, jữa một Zì Tinh Hoa và một Zái Ghẻ Bần Nông.

 16. #17 by Mit on 2011/05/11 - 23:01

  @ TT
  Eo ơi TT kiếm đâu cái hình thủ Lừa đeo tòng teng trông kinh quá đi.

 17. #18 by Netizen on 2011/05/11 - 23:04

  Một câu chửi vu khống báng bổ đến tởm nôn nhất  mà một người ngoại  đạo có thể thốt lên với một người có đức tin như Zì . Vậy không là sì bam thì là gì ? @Thi còi

  Mẹ cô! Cô phán thế khác đéo gì đám thẩm phán xử chú Cù ? Cô có giỏi thì cô tuột mẹ nó xuống hàng ghế khán giả đi mà nhòm xem nó ra làm sao ? Lúc đó cô sẽ đéo thấy cái đéo gì là báng bổ thằng Hoàng lẫn xì pam con mẹ nào sất.

  Anh dẫn 1 câu của 1 thằng đã bỏ “đạo” nhé: “Một ông người 20 tuổi mà đéo yêu CNCS thì là người không có trái tim. Một ông người 40 tuổi mà chưa từ bỏ CNCS là người đéo có trí óc”. Thế theo cô thằng đó có báng bổ những thằng vẫn còn theo “đạo” hay xì-pam gì không ?
 18. #19 by Netizen on 2011/05/11 - 23:09

  Mẹ thằng Hoàng, today anh rõ mầy chả khác đéo gì ai, chịu không nổi nhiệt thì giở trò mất điện !

  Lồn má mầy, phải đâu mầy không có chỗ sai, cố chấp thế sao nên ông người ?
  Thôi anh đi ỉa đây mầy ạ.
 19. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 23:10

  Địt mẹ con Zái Ghẻ chắcchắn sẽ bị khóa nhiều hơn 7 ngày vì một số bọn Simacai cốtình cản Zì. Biết tính Zì rồi thì câm mồm. Nhời các cô là zắm zít đéo có ýnghĩa jì mới Zì đâu.

  Bi jờ Zì jảithích một số chitiết trong bài.

  1- Bítích Làm Zấu Thánh.

  Fía trên Zì đã jớithiệu sơlược về bítích nài. Đạikhái đó là một cách tuyênniệm niềmtin về Chúa Ba Ngôi (Christian Trinity).

  Các cô đưa tay lên Đầu để niệm Chúa Cha (God the Father), như Lýtrí của các cô.

  Sau đó các cô đưa tay xuống Ngực để niệm Chúa Con (Lord Jesus), như Lươngtâm của các cô.

  Và cuối cùng, các cô đưa tay xuống hai Vai để niệm Chúa Thánh Thần (Holy Spirit), như Tráchnhiệm của các cô.

  Trong Tân Ước, Chúa Thánh Thần được môtả mới hìnhtượng của hai ông chim bùcâu và lưỡi lửa. Thế nên khi niệm Zấu Thánh, tay các cô fải trỏ tới cả hai vai.

 20. #22 by Mit on 2011/05/11 - 23:12

  Anh vửa nhìn thấy có 31 con ma thập thò, ThỐi vửa lên tiếng, nhòm lên đã 42. => nhiều vệ tinh. Nhiều vệ tinh hiểu theo kiểu nào?@ Domdom
  Ừ Mít cũng thắc mắc chỗ đó….hehehe

 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 23:13

  Con Zen can tội lảinhải vụ Zái Ghẻ, Zì cấm cửa luôn cỏn 1 tuần, và cấm luôn con Kan 1 tuần, zù chưa biết con nài có fải là Zái Ghẻ hay không.

 22. #24 by Mit on 2011/05/11 - 23:28

  Mít đéo cản TT khóa mõm DG một thời gian vì theo Mít nhời cỏn về Jesus nó đã quá cái boundary bựa của quán này rồi.

 23. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 23:30

  2- Thực ra tínđồ Thiênchúa Jáo có 2 cách Làm Zấu Thánh chứ không fải 1 như các cô đã biết.

  Cách các cô đã biết đó gọi là Zấu Thánh Đơn, được côngnhận và sửzụng trong toàn cộngđồng Con Chúa. Ngoài thế, còn một cách khác gọi là Làm Zấu Thánh Kép.

  Zấu Thánh Kép Zì không thấy bọn Khoaitây làm? Các cô nầu theo Đạo bên Khoaitây côngfơm coi có đúng thế không?

  Khi
  Làm Zấu Thánh Kép, tínđồ zùng ngón tay cái của bàn tay fải vạch hình chữ-thập (aka Zấu Thánh Já) lên trán, miệng niệm “Lậy Chúa chúng con, vì Zấu Thánh Já”, sau đó vạch chữ-thập xuống mồm, niệm “Xin chữa chúng con”, cuốicùng vạch chữ-thập xuống ngực, niệm “Cho khỏi kẻthù”. Và kếtthúc bítích bằng một lần Làm Zấu Thánh Đơn nữa.

 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 23:38

  3- Theo một số bôlão nắm vững Thánh Sử, việc tínđồ Công Jáo Lừa làm Zấu Thánh Kép mới có từ thời cha-con cô Thơm Hồ tànsát Đạo cuối thếkỷ 18.

  Lối làm Zấu Thánh Kép nài jống như nhời cầu xin Chúa Ba Ngôi júp Anh Em thoát khỏi tay bọn khát-máu, và triềnthống đó kéo zài đến tận jờ.

 25. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 23:45

  4- Khi coi bọn cầuthủ Khoaitây đá banh, các cô hay thấy bọn bỏn (nhất là bọn Nam Mẽo như Á Căn Định, Ba Tây.., hoặc bọn Nam Fi.., nủitiếng ngoan-đạo) mỗi khi ra sân thường làm Zấu Thánh, rùi đưa tay lên miệng hôn một cái.

  Độngtác đưa tay lên miệng hôn đó thay cho việc chắp tay niệm “Amen”. Và để hôn Amen như thế, thì tay các cô fải zùng đúng cách, đó là đặt ngón-tay-trỏ vuông-góc mới ngón-tay-cái tạo thành hình Chữ Thập, chứ không nên khumkhum bàn-tay như bìnhthường.

 26. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 23:53

  5- Việc sửzụng Zấu Chữ Thập được cộngđồng Con Chúa ủnghộ rộngrãi, và có thể làm mọi nơi mọi lúc nếu thấy đủ trangnghiêm.

  Zì các cô nếu quý ai thì hay vẽ zấu Chữ Thập lên trán hoặc ngực người đó, như một nhời chúc Fúc, chúc Bìnhan, thay cho saying “God bless you man”.

  Hoặc trước lúc lên đường vầu một journey xa tầmtã, Zì hay vẽ Chữ Thập lên vôlăng xe, chỗ cái kèn ý, cũng để xin Ơn Bìnhan đó các cô.

 27. #29 by Mit on 2011/05/11 - 23:57

  Mít quan sát thấy thằng giai Ý của Mít xưa khi qua cửa nhà thờ cỏn  quỳ xuống một bên gối rùi làm dấu thánh giá trước khi bước vào bên trong tìm chỗ ngồi. Bên Mẽo Mít không thấy bỏn làm như thế.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 00:07

   Zì cũng làm thế em ạ. Người Mẽo đơnjản hơn Âu nhiều.

 28. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 00:06

  6- Sách Genesis (Sáng Thế Ký, hay Khởi Nguyên) môtả vũtrụquan cơbản của Thiênchúa Jáo.

  Zì jớithiệu các cô đọc sách nài từ bấtcứ Chương nầu các cô thích, chớ không nhấtthiết fải đọc thứtự.

  Chẳnghạn các cô lật Chương 6.

  Chương nài kể đã từng có loài người tiềnsử khổnglồ trên quảđất, và tuổi thọ của họ là 120 năm.

  Sau đó kể về Hồngthủy, là trừngfạt của Chúa đốimới ông người janác sađọa. Sau trận Hồngthủy, loài người bị tèo gần hết, chỉ còn một nhúm nhỏ ở vùng Trung Á.

  Đó là Tổ của người hiệnđại.

 29. #32 by Dom-dom on 2011/05/12 - 00:12

  Anh lại gõ tiếp được mấy chữ rồi, xin mời các Bựa. Xì bam cái bên nhà ThỐi.

 30. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 00:15

  Thôi Zì đi ngủ mai còn đi mần xiền. Chầu các cô Simacai cụt tai +++.

  Ba zấu (+) thểhiện nhời chúc fúc từ Zì tới các cô. Địt mẹ các cô ăn buồi chó.

 31. #34 by Mr. Tran on 2011/05/12 - 00:21

  Địt mẹ con Zái Ghẻ chắcchắn sẽ bị khóa nhiều hơn 7 ngày vì một số bọn Simacai cốtình cản Zì. Biết tính Zì rồi thì câm mồm.

  Tính đéo gì thế?
  Già hói bảo thủ hay dỗi à? Ngang nhu cua ngu như vích đồng thời à?

  Your home, your rules. Mỗ đéo bâu giờ ý kiến về chiện ban ních bựa nầu. Dưng ban dững bựa hay chưởi vì tội “bam” (liu ý: trong ” “) dưng với fans thì hehe (liu ý: không nói Vàng Son)

  Từ giờ bớt chưởi Ông Cụ mới cả Bê đi nhá!

  Nhời các cô là zắm zít đéo có ýnghĩa jì mới Zì đâu.

  Thế hử?
  Thế thì không chỉ ngưng chưởi Ông Cụ mới cả Bê mà mụ còn nên phát động phong chào học tập nữa nha, địt mẹ.

 32. #35 by Mr. Tran on 2011/05/12 - 00:35

  @Tế điên mặt ./ xiên mới cả Lói Đồn:

  Nếu quả con Tế điên da cát dự đúng thì, Lói Đồn, mỗ rút lại câu chưởi và xin lỗi cô vì câu chưởi ở cồng ban nãy.
  Chỉ riêng câu chưởi ở cồng đó thôi nhế!

  Nếu cỏn đoàn dự (aka nói láo aka đoán sai) thì mỗ đương nhiên không rút lại, ngoài ra còn chưởi địt cụ con Tế điên 7 nhát cho mát háng!

  Thế nha, Gờ Chín chi bựa!

  Đương bàn về Công Giáo, tý quên quả Bonus:

  Thời “Bình Tây – sát Tả” họ nhà mỗ cũng nhiều người thọ nạn. Bao bi kịch tang thương chứ chẳng đùa!

 33. #36 by Via Nguyen on 2011/05/12 - 00:37

  Con Trung Tiện đúng là quá mức khốn nạn và bẩn tưởi trong vụ khâu mồm con Dê Gay. Anh khạc nhổ vào mặt mầy thay cho nhời chào buổi sáng.

  Chi bộ hãy coi cách con nầy bao biện cho con Chói Lói aka Thiếu dái: Địt cái tổ bố nhà các cô hạtiện nó vừa vừa thôi. Đã cantâm làm chiện bấtchính, thì fải chịu đòn, zù là đã ngã ngựa hay đã chết rùi.

  Nếu sợ bị chưởi thì đừng bâu jờ làm zững chiện thốitha đó.

  Đây gọi là đánh tráo khái niệm giữa “kẻ đạp ngựa” và “người ngã ngựa”. Tất cả đang nói về tư cách con Chói Lói khi chứng kiến con nầy, một cách tởm lợm, co cẳng sút lấy sút để vầu dái con Dê Gay ngay khi con nài bị khâu mõm, dưng conTrung Tiện đã không ngần ngại quay sang công kích tư cách của con Dê Gay, và tuyên bố một cách hùng hồn dư Boris Vian “Anh sẽ đến nhổ lên mồ các vị”. Con nài đang cố gắng tiêm nhiễm vầu đầu dững con simacai hoang mang kiểu dư con Nừa nhà quê hôm trước về thói giả thù hạ đẳng của con God aka Thiên Chúa trong Cựu Ước. Nên bọn tintin hóng quán hãy chú ý, rằng nếu chúng mày nghe theo nó, thì suốt đời chúng mày sẽ sống trong lốt một con đàn bà mồm mép cay nghiệt. Chúng mày có thể tuôn ra một đống lí sự và hẳn rất nhiều người đéo thể cãi lí được mới chúng mày, dưng chúng mày sẽ mất đi nhiều thứ hơn chúng mày tưởng. Anh sẽ đéo bâu giờ đạp lên thằng nầu đã ngã ngựa, dù cho một vạn thằng vô sỉ điếm nhục như con Trung Tiện nầy hót bên tai. Địt con mẹ, mầy đã khiến anh một lần nữa phải ngạc nhiên về sự thối tha của giống Lừa đấy, Trung Tiện ạ.

 34. #37 by Via Nguyen on 2011/05/12 - 00:46

  Ơ, chưởi phát mà bẹn mát lồng lộng. Thôi đi ngủ cái.

 35. #38 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/12 - 01:07

  Zấu Thánh Kép Zì không thấy bọn Khoaitây làm? @Bựa

  Đéo biết giời Âu dư lào, hẵng biết tínđồ Mẽo vưỡn mần Dấu Kép hệt ở Lừa. Dưng tùy thôi, ko nhấtthiết phẩy có nghithức nầy ở mọi Nhà Thờ.
  ———————————————–

  Đôi nhời mới thằng Dái Ghẻ
  Đúng ra Dượng sẽ đéo giờ chấp dững trò chẻ ranh mạthạng mầy vưỡn hay làm trong nầy, (bẩu vện lấy nick vầu đây rùi chúng mầy đongđưa tunghô lẫn nhau vươnvươn..) vì cồng mầy Dượng thực đéo phẩy khoe, Dượng lướt thẳng hốhố…Dưng từ sau đận mầy bị cái Điêu bật vụ chanhluộn đéo có kứt thì Dượng bắtđầu chúý xem mầy phảnbiện dư nầu. Kếtquả ra sâu thì mầy nghe Dượng chưởi đây…

  Mảmẹ mầy chứ, cãi ko lại gái tính bầy chò chưởi lấp hả thằng củ lồn. Địtmẹ mầy câu mầy bẩu “gái môi dầy đứchạnh gì gì..” tưởng thế là thâm lắm diên lắm đấy phỏng. Tiênsưbố thằng bầnnông tựkỷ, mầy cóthể chàđạp hoặc hiếpđáp dững đứa trong họ nhà mầy, chứ địtmẹ mầy vầu đây vưỡn thói titiện í thì mả bố mầy Dượng cũng đào lên lấp lại được nhá thằng puồi heo. Địt cả họ nhà mầy, con mụ Bựa nó còn nhânnhượng chứ vầu tay Dượng mầy đéo có cửa lảngvảng đây nữa đâu con ạ, ngữ mầy sống thêm chật đất chứ nướcnon ?/ gì. Địtmẹ mầy phát sau rốt, cút bà mầy đi

 36. #39 by Via Nguyen on 2011/05/12 - 01:23

  Chán quá, lại đéo ngủ được. Địt mẹ bọn nầu ngủ ngon.

  Xem lại khi nãy chém gió hơi bị phần phật phần phật, ui, ngượng phết hé hé. Thôi anh bỏ, đéo dây vầu vụ khâu lồn con Dế Gáy nữa đâu nhế. Kệ mẹ tui bây chưởi nhau. 

 37. #40 by Cu on 2011/05/12 - 02:44

  Tựzo tôngjáo, vì vậy, zứtkhoát fải bâugồm cả việc tẩychay thói Vôthần.@ Bựa

  Phát biểu như lồn…

  Cu ước có ngày đạo Hồi nó mạnh đến mức nó bắt tất cả mọi ông người trên quả đất phải theo đạo Hồi….. hớ hớ hớ

 38. #41 by nguoicali on 2011/05/12 - 09:34

  Chia xẻ dí tintin mún tìm hiểu đạo:

  Dấu thánh kép được giáo dưn rút gọn tối đa bằng 3 cái chạm tay vầu trán, mồm, ngực, rùi mần dấu thánh đơn

  Động tác khụy chưn chầu vầu đầu Lễ cũng thế. Có thể chỉ cừn đơn giản đặt tay lên ngực gật đầu chào, tức là có ý nói: bấu cấu Ngài, con đơi

  Chó lác, Nam Lừa kiu chó xà mâu. Ngày xưa chong lớp chửi nhau, bọn ko đạo hay dủa bọn có đạo:

  – Mài còn tệ hơn chiên gẻ, mài là chiên xà mâu. Đíu hỉu sâu mài dám bước vầu nhà thờ. Chúa Jesus mà ko bị đóng đinh, sẽ bước xuống đá chết mịa mài

 39. #42 by nguoicali on 2011/05/12 - 09:37

  Lão liệt mún kể thêm dí chi bựa chiện nài

  Sau 1975, nhà lão mở lò chế tậu bánh cháng mì, dất bề thế

  Sư cụ chụ chì 1 cái chùa gừn đó, tới ngỏ lời xin được chiển giao bí kíp công nghệ, đặng mần bánh, lớp ăn lớp bán kiếm chút xiền xài. Thương ngừ tu hành gặp thời khốn khó, cũng đói nhọn mỏ như ai, nhà lão tựn tình chỉ dẽ, chia xẻ mối hàng, tới tựn nơi xây lò giúp

  Nhà chùa dất biết điều, lễ lộc quà cáp biếu xén ngim chỉnh, ngày dằm mùng một lại hú lão tới chơi. Mấy sư còn kèm cặp lão học (học chùa, hehe). Chú tiểu chùa cũng là bạn học lão. Tủi thơ lão lê la sưn chùa nhìu hơn chong nhà thờ, xơi lộc chùa nhìu hơn bánh thánh, chơi dới sư sãi nhìu hơn dới cha sở…

  Thật khó tin, phỏng chi bựa?

  Thựt sự, kỷ nịm 1 thời ăn chơi hở chim chong chùa (dất lâu sau đó lão mới sắm wần sịp) đã mần lão dễ bực bụi khi nghe ai bui bác Phật giáo, chả khác gì nghe kẻ ý báng bổ tới Chúa của mình

 40. #43 by sahadin08 on 2011/05/12 - 09:40

  lồn mẹ ..vắng thầy buổi sáng là quán như cái đầu buồi thằng chết dồi ý nhờ…
  đmc thằng bựa nhớ..mầy khóa mõm thằng dái ghẻ thì nóa nhẩy vầu một số nhà tưng ấy con nóa chỉ mặt điểm danh ….đuỵt mệ có nên copy pết ra đây không nhể..đuỵt mẹ quán đương vẵng với cã chỗ nầy ,mới đúng chỗ của nõ…đuỵt mẹ thầy dùng vài con xì pam lâu chưa bâu giờ dùng..đuỵt mả tổ thằng nầu kêu thì chịu khó che mắt bịt miệng ..vìu đây là xi pam..dưng nó phải ở chỗ của nó ..riêng xì pam đòi nợ mới bỉ móc sến vớ vỉn lẫn quảng cáo thầy đếu chứa trong nhà
  ..
  cơ dưng mà cũng tại thầy đuỵt mệ đưuong đâu đi chọc ngoáy thằng dái ghẻ cùng đồng bọn..giờ nó đổ đống vầu nhà ..đuỵt mệ lại đi dọn…
  thằng phá điền đâu rùi ..hay lại sâu rùi …..kể cả thằng dũng hói nữa giờ cũng đâu mẹ….

 41. #44 by sahadin08 on 2011/05/12 - 09:47

  thui chít thầy rùi..thằng trạn khắm cũng đưuong cõng cứt nhà thằng dái ghẻ đi dổ vầu đây đấy à ….ui đuỵt mẹ nhục giống nhau nhờ…

 42. #45 by Mr. Tran on 2011/05/12 - 09:53

  @Hin cà lăm:

   

  Đù má con Dái Ghẻ cỏn khóc lóc khắp nơi. Thôi thì chơi theo sơ-lo-gần: “Tao có thể đéo đồng ý mới quan điểm của mầy, dưng tao sẽ mần tất cả để bẩu vệ quyền được hót của mầy” cho nó công bình mới cỏn tẹo

 43. #46 by sahadin08 on 2011/05/12 - 10:01

  có lồn ý,..thầy vừa vào cả nhà mấy tên bựa khác đuỵt mẹ y chang, thế tí chúng cũng cõng cứt quẳng cả vầu đây thì vui nhờ…,hay nhờ…hơi giống kiểu tự diễn biến bọn phản động hay làm ý nhờ…rắc thính thả hỏa mù loạnxọa một lúc rùi ..a lê ….còn mần gì tiếp nhở chặn khắm lặm nhở..lâu không mần cách mệnh lại quên mẹ rùi
  đuỵt mẹ nhiều lúc dất hay suy tưởng….nghi nghi…đuỵt mệ tổ xư

 44. #47 by Mr. Tran on 2011/05/12 - 10:10

  Bẩu rùi, cỏn đương đi khóc khắp chốn.

  Thôi kệ mẹ, mỗ đương rảnh chút nên cóp-bết hộ Dái Ghẻ không cỏn còn khóc nữa.

   

  Việc khâu alô cỏn là việc diêng của Tướng Thối mới cả cỏn. Mỗ chỉ không ưa kiểu cao bồi thôn mồm loa mép giải mới cả ủ lò khi cỏn đương bị rọ mõm, trói giật cánh khuỷu nên chưởi thôi

 45. #48 by conlele on 2011/05/12 - 10:13

  1- Có đúng Zì Bựa mà tui biết hông dzậy?
  2- Hay đang trải qua giai đoạn “tiền mãn kinh” nên khó ở?
  3- Hay đang bị vện vật?

  Thiệt là hoang mang quá!

 46. #49 by M2M on 2011/05/12 - 10:30

  Kỳ quặc nhỉ. Nhớ có lần bựa nào đó nói, đại khái quán này đâu của riêng ai, quán có người đi người ở là chuyện bình thường mà, sao có vẻ cay cú quá nhỉ. Cần gì phải quá tập trung vào một cá nhân hay các  ý kiến thanh minh của cá nhân đó nhỉ.

   

  Ta vào quán để trao đổi, thu nạp thông tin, nếu thấy mục đích vào quán không đạt được thì ta đi, một cách nhẹ nhàng thôi mà.

 47. #50 by tieuthithi on 2011/05/12 - 10:47

  @Dái Ghẻ : 

    Cu chưởi ngọt quá, nuột quá he he …  chị khen .
   Trên quán nầy có nhiều kiểu chưởi: chưởi khai sáng, chưởi yêu, chưởi lấy số, chưởi cho vui, chưởi cay cú vì bị chưởi ….cu thuộc loại nầy .
    Chị sẽ không chưởi giả cu đâu vì những lý do sau  : 
  – Cái đoạn mồm năm miệng mười chị thua cu 
  – Chỉ có cái đầu tăm tối của cu mới nghĩ ra được những những câu sỉ nhục đê tiện hạ đẳng như vậy . Cái nầy chị cũng thua cu nốt .
  – Càng nói cu càng thể hiện mình là một con lừa bảo thủ, hằn học, thù bẩn với những người đã chỉ ra những khiếm khuyết trong tâm hồn và nhân cách của cu, chẳng  tiếp thu được cái gì . Vì vậy cứ yên tâm chị sẽ không bao giờ nhắc đến tên cu nữa . Còm nầy là còm cuối cùng chị nhắc đến tên mầy , Dái Ghẻ .
  – Tiện thể cũng nói luôn , khi một vấn đề đưa ra trên quán thì có nghĩa là mọi người đều có quyền “nhảy xổ” chèn ý kiến vô, dù nó chả liên quan gì đến mình . Chị chỉ đã sai lầm khi người liên quan đó lại là cu thôi, nên bây giờ cu mới có cái mà chưởi chị he he …
  Thế nhé .

 48. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/12 - 11:08

  Zì đây

  Con Chạn Khắm vui lòng không bam. Zì đéo có sức để chạy theo zậyzỗ cô đâu.

  Địt mẹ con Zái Ghẻ đang thụ-án khâu mồm. Cấm nói cho đến khi mãn-hạn.

  Cỏn bị cấm nói vì tội bam, chứ hông fải vì tội cỏn nói sai hay đểu.

  Địt mẹ nên Zì sẽ xóa hết các cồng mà con Chạn bốt hộ con Zái (mầu xanh đậm ý), nếu con Chạn lỡ có cồng xịn nầu mầu xanh đậm thì cũng sẽ bị xóa, vì Zì sẽ coi như cồng của Zái Ghẻ mà đéo thèm đọc.

  Hãy câm mồm cho hết hạn tù. Ngồi mà nghĩ lại tại sao bị khâu mồm.

  Cô đi sủa ở chỗ nầu khác mặc mẹ cô Zì đéo quantâm.

  Cứ có một cô cãi hộ Zái Ghẻ thì án cỏn lại tăng thêm một nấc.

  Địt mẹ Bầnnông thì đéo có quà.

 49. #52 by sss_sy_sss on 2011/05/12 - 11:23

  Sao bầy Lừa vưỡn hí hét ỏm tỏi vì vụ DG bị rọ mõm nhở??? Đỵt pẹ, anh đoán chừng vầu quán Bựa là phẩy Kính Trúa, yêu Bựa thì mới không bị khóa. Anh thì anh ỉa vầu.

  Kệ mẹ thằng nầu khóa thằng nầu bị khóa, anh vưỡn bi bô chửi cả lò thằng Tướng Thối bần tiện và xỏ lá là được. Và tất diên anh cũng đéo thèm nói lý do tại sâu, bởi anh cũng sẽ bần tiện và xỏ lá dư nó, hô hố.

  @ Thi: Anh thấy DG chửi duyên đấy chứ??? Chắc em cùng 1 duộc ví thằng lồn Trứng thối kèn teo hở? he he. Đỵt pẹ, tại sâu ỉa ói vầu niềm tin của thằng khác thì được mà thằng khác nó phun vầu niềm tin của mình thì lại nổi cơn đê tiện dư vậy??? Đỵt pẹ, anh ủng hộ tất cả dững thằng nầu vô thần  và kèm theo chửi bỏ mẹ thằng cìu lai lừa giả cầy Trứng thối kèn teo em ợ. Thôi mong em tỉnh ngộ vầu hùa ví anh chửi nó cho nó tỉnh cơn mê muội mún chăn Lừa của nó đy. Đỵt mẹ, đã là Lừa thì chỉ có cho đy thồ cứt thôi, có khai sáng cái lồn í. Dưng tất diên một số con ở đây anh thấy đéo phẩy lừa, cơ mà anh cũng đéo phát hiện nó là con thú củ quặc gì. Anh nản vô cùng thi ơi khi thấy em là Lừa gộc.

 50. #53 by sss_sy_sss on 2011/05/12 - 11:24

  <P>@2em: Em có nhẹ nhàng đy ra không hay em vầu quán thấy sự thể dư vầy dư vầy em cũng ho húng hắng mấy câu??? Bố sư em duyên quá đy. Quán nài ví anh là nơi xả trét, chứ khai sáng cái đầu bòi anh í. Nhố nhăng bệnh hoạn và .. he he rất duyên.</P>

  <P>Và nếu quán nài có hấp dẫn anh thì đéo phẩy 10 cồng kiểu bố thí của thằng lồn Trứng thối kèn teo, mà vì các em đới, vì các em phát biểu diên lắm nên anh mới ngó nagngf, chứ địt mẹ văn vở và mấy cái món ăn ngủ đụ ị, rồi oánh nhau, dồi mang cả đức tin ra nhét vầu đống bựa thế nài thì , thì, thì, thì, đỵt pẹ, ngu vãi lồn, ngu hơn Lừa. </P>

  <P>Thôi anh oánh quả rắm cuối rồi đới, chiều nai anh bận chắc không tham luận được, các em cứ tự nhiên vầu quán và ói ỉa tẹt ga, miễn là các em thấy sau khi ra khỏi chỗ nài thấy nhẹ người và thanh thản cũng như thấy đời thực huy hoàng cỡ nầu như anh thấy là tốt dồi. Anh chầu cả nông trại nhớ.</P>