Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by M2M on 2011/05/11 - 13:52

  @ Zì: Cần gì đến Mẽo mới biết gia nhập Đạo mới có quyền lợi. Ngay ở Lừa này thôi: Theo báo Pháp luật, ở Mường Nhé các trưởng bản thường là “trưởng đạo”, họ sẽ không đưa những người ngoài đạo vào danh sách hộ nghèo để hưởng trợ cấp hay nhận tiền tết, tiền cứu trợ. Đó là cách để họ khống chế, cô lập người nhạt đạo, muốn bỏ đạo và không theo đạo.

   

  Kết luận của tui: Theo Đạo nhiều khi cũng là một thứ chủ nghĩa cơ hội, vụ lợi chứ  cũng chẳng phải giác ngộ đức tin gì. Muốn làm tổng thống Mẽo thì phải theo đạo, thế thôi.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:55

   Cô còn môngmuội lắm, thảo nầu cô đặt câuhỏi về vụ cô Chau Ngo với cô Vũ Cù ở zưới như ./ ý. Để tối Zì về sửlý cô. Đồ lợn còi Simacai.

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:57

  @con M2M

  Ngu thì nổ vừa vừa thôi. Nói jì thì cũng nên đánh một zấu hỏichấm fía sau để người khác jảithích cho, đừng có khẳngđịnh thế, zù đó chỉ là ýkiến cánhân cô.

  Zì thú thực đéo muốn thấy zững thằng ngu xuấthiện quá nhiều around here.

 3. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/05/11 - 13:58

  Các anh chị có thích nhạc Nga? Mời thưởng thức “Milaya”

 4. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/05/11 - 14:05

 5. #6 by dauchandiadang11 on 2011/05/11 - 14:12

  Đạo Chúa đem lại sự tòan thiện khi xung quanh nhất là sứ LUA thóai hóa.

  Đạo Chúa là một nhu cầu cơ bản cần kíp nhất của con người – đặc biệt con LUA mà ở đó con Chúa được kêu mời, được cấp alo để liên lạc với Chúa qua đó Ngài quan phòng.
 6. #7 by M2M on 2011/05/11 - 14:13

  Zì ui, cám ơn Zì nhế. Zì chửi ngu chứ đừng khóa mõm nhé, hihi.

   

 7. #9 by sahadin08 on 2011/05/11 - 14:17

  đuỵt con mệ con thím loi tói nầy ..sáng thầy mới thắp hương khấn chưa nủi 1 chầu gọi con zai ghẻ..mầy lanh cha lanh chanh thầy còn chưa kịp chưỡi  phát nầu …bựa xùi ra còn đương dính mép đây …đuỵt mệ con thím thầy tưởng mầy gái yếu mềm …giờ cũng phồngbắpvế lênchùygân ..bóptayrômrốp ..cókinh …xợnuôn ..con thím dở người nầy… thằng tuấttuất nó đã định nhốt cỏn rùi mà mầy lại xăng phi mấy phát thếnầy thằng dái ghể nó lặn thêm hơi nữa cón lồn nó nủi lên cho mà chưỡi…đuỵt mệ mât công quá…thui giờ còn mỗi con phá mả ..duỵt mệ mầy thầy vưỡn ngồi đợi mầy đội mồ lên đấy con kia …cái kiếm đạo đâu rùi mầy..à cấm mầy biên bằng khoa đẫu ..thú thật thầy chưa thuộc bài..
  ..đuỵt mệ hết giờ tiếp phạm rùi…….mấy con bựa mau về chuồng..
  thầy nượn hẹn tiếp túi chưỡi nhế..
  địt cu chi bựa phát để mần cho mát mẽ cái nầu ..đuỵt mệ mấy hôm nay nõngquã..nõngquã…

 8. #10 by minhhuong on 2011/05/11 - 14:20

  @TT: TT ga lăng chút. M2M là gái đấy ạ. 

 9. #12 by M2M on 2011/05/11 - 14:39

  @ Hương: Thanks nhé, dưng mà gái ngu thì vẫn bị ăn chửi như thường. Luật bảo vệ vàng son hết hiệu lực (by Zì) rùi mà.

   

  Zì còn chửi là Zì còn yêu, không sao đâu hihi.

 10. #13 by minhhuong on 2011/05/11 - 14:58

  Luật bảo vệ vàng son hết hiệu lực (by Zì) rùi mà.@ M2M

  —————-

  Hà hà hà , mình đoán trúng fóc, M2M là gái.

   

  Luật bảo vệ vàng son hết hiệu lực nhưng văn hóa ga lăng với gái của TT thì đâu có hết, còn nguyên xi, kekeke.  

   

  Để “bù đắp”, tặng M2M cái link nài, mình vừa bỏ chế độ ẩn xong:  

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=111

 11. #14 by Dragonfly on 2011/05/11 - 15:46

  Trước kia khi ta không biết tới sự tồn tại của “những kẻ may mắn”, ta chỉ cảm thấy cô độc. Giờ ta biết có “những kẻ may mắn”, ta thấy thêm 1 nỗi buồn, buồn cho cái thân ta – tức là khi “những kẻ may mắn” nhìn sự loay hoay của ta và nói: “Zì thương cô”

   ———————————————————–

  Hương Điêu viết sến nghe hay phế nhở! Anh tự hào vì em đấy! Giờ gọi em là Sến Chúa. Hệ Hệ

  P/s : Nhưng cái nầy em viết bên nhà em nhẽ hay hơn và dễ câu còm hơn em ợ. Không khi quán ô uế như này em xịt ở đây không xuể, zất lãng fí. Hệ Hệ

 12. #15 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 15:50

  Anh mới về đây.
  Địt mẹ con Zì nhát tội khóa mõm con Dái Ghẻ. Chuyên chế vửa vửa thôi địt mẹ cỏn.

  Mới địt mẹ con Lói nhát tội adua oánh người ngã ngựa. Nhân con Dái Ghẻ vửa bị khóa mõm thì nhẩy vầu ăn hôi. Địt mẹ như thế không được. Là không chính trực. Anh khinh. Biết chửa?

  Con Hồ Chét bốt mấy quả ảnh nhân sự bầu vào Hội Đồng Nhưn Dưn hả cỏn? Đéo gì con nào con nấy mặt hãm lìn thế mần sao đại diện cho nhưn dưn hở? Địt mẹ cô. He he

 13. #16 by sahadin08 on 2011/05/11 - 16:17

  tế diên..đcm nhòm mấy quả ảnh pót-trai mấy con thay mẹt dân.. tự biểu bên cà phọt hồi hổi diên nhề..đcm thầy cứ liên tưỡng về cái mẹt con zì bựa trong nầy…..nó tỗng hớp tất thảy nét bỏn bọn ..đcm tỗ xư ngày ngảy con zì nhà thầy chắc vầu đó vừa khúm núm ..vừa ủy mị….dòm tồi tội đúng không ..rùi còn bị bọn nó đập tòe mẹ kèn ….nay thay nic này mai thay nic nọ vầu chữa bệnh hóng chứ lìn gì…giảng hồ nó bẫu nhẽ đúng ..
  dưng nghe chừng cỏn cũng như muốn oánh bạn với tủi tụi …đcm thảo nào…thầy tưởng tượng được mẹt con zì rùi… ơi là ….(con zì về thì tự điền vầu chẫm lững –cái này thằng sành bên đức nhợn nó bẩu thế)

 14. #17 by Thích Là Chiều on 2011/05/11 - 16:21

  Mô Phật, thiện tai, thiện tai…

   

  Chầu chầu các buas thí chủ, nhưn tiện Lão nạp đi khất thực qua quán, mũi lòng nhớ chiện hồi hổi Lão nạp cũng là buas như các thí chủ nên ghé dzô chầu hỏi tẹo, các thí chủ dzui lòng don’t care Lão nạp là ai mần giề. Ha ha…

 15. #18 by Bia on 2011/05/11 - 16:21

  Không chỉ hèn mọn, đê tiện và xấu xí về ngoại hình. Bằng những phát ngôn và lời nói luôn đầy hằn học, cay cú, ghen tỵ và căm thù; DG cũng show-off một tâm hồn trống rỗng đến thê lương: ở đó Trí Tuệ, Lương Tri và Quả Tim đã được thay bằng Cứt và Đái, không hơn.

  Lói! Bia mệt, nhưng đọc những lời cay nghiệt thế? Chúa – Phật dạy cô ư?

  Phân tích thì đéo có, chỉ xử dụng mớ ngôn từ hỗn độn như bọn ve chai rùi áp vào tên DG liệu có đáng?

  Cô cũng chỉ là con Lừa, khác đéo ai.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 16:56

   Học đâu ra cái thói nửamùa “Không đánh người ngã ngựa” đấy con kia?

 16. #20 by Thích Là Chiều on 2011/05/11 - 16:28

  @ Hồ Trét thí chủ.

   

  Thí chủ có chưn dung của Cafedang thí chủ hồi hổi bên Càfò chiên ‘đấu súng’ zới Trung Tướng thí chủ dzui lòng bốt lên cho Lão nạp dzà pà con buas chiêm ngưỡng cấy. Cafedang thí chủ là một trong những nhưn vật Càfò Lão Nạp dzất hăm doạ, àh quên, hâm mộ. Ha ha… Đa tạ Hồ thí chủ.

 17. #21 by Bia on 2011/05/11 - 16:38

  Đệ Bia, một tiến sỹ học Pháp về, quen em có Đạo ( Thạc sỹ luôn) nhiều năm

  Khi học giáo lý nó không học, Nhà thờ Con GÀ Đà LẠt vẫn chứng sau khi học thủ tục 3 ngày

  Mới đây nó than, không hạnh phúc ,đại ca

  Đừng có đùa

 18. #22 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 16:40

  ĐCM Zì TT Kính êu hehe khai fá anh chút:


  1) Chúa có dạy các con chiên nà nếu bị ngừi ta tát vào má  fải thì hãy chìa má trái cho ngừi ta tát nốt hông?
  2) Chúa có dạy con chiên bịt miệng kẻ vô thần như thế nài hông?
 19. #23 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 16:41

  Cô Sư Chiều vửa vầu quán chơi hử cô?

  Địt mẹ cô nhát thay nhời chầu vậy. He he.

  Gì mà thí chủ mới mô phật nữa đới? Anh thật là tuy anh theo đạo Phật dưng mấy thằng giả cầy đội lốt sư mới sơ vào quán nhí nhố là anh nã bể đầu lâu mới dìm hố xí dựt bể phốt hết đấy.

  Nhớ đừng phạm he he giới nhế cô. He he.

  @Con Chúm Chím:
  Địt mẹ con Zì đuổi con Dái Ghẻ đi mất toi cả con vịt quay mới bó nhang trầm mới công anh khấn cả buổi sáng nay. Đúng là con kèn teo hây dỗi. Địt con mẹ cỏn.

 20. #24 by Bia on 2011/05/11 - 16:43

  CÁc đồnf cí đừng nghĩ theo đạo vì em đó xinh như Hồng Miêu mẹ gì bà Zì tả

  Bia theo một em khắc khổ như Chúa đóng đinng 4 năm, hehé đéo được – Cái đó là tánh ẻm rất hay- ối thằng mê.

  Dăm năm sau gặp lại, ẻm nói: Chồng em nè, địt mẹ nhìn bần tiện đéo chịu được – dưng ẻm nói yêu – vì sao

  Giải thíc được thì đéo có say như ngày nay
  .

 21. #25 by Bia on 2011/05/11 - 16:47

  1) Chúa có dạy các con chiên nà nếu bị ngừi ta tát vào má  fải thì hãy chìa má trái cho ngừi ta tát nốt hông?@Sắc

  Bia hiểu đơn giản thui: Mày tát vào má phải thì hãy tát vào má trái để hiểu rằng: Vì sao mày tát vào má phải

  héhé hiểu chưa?

 22. #26 by Bia on 2011/05/11 - 16:51

  Zì đang nói về Xứ Lừa 200x. Đạo Chúa mang lại cho các cô cái jì?

  Hầm trú ẩn(?)

 23. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 16:52

  Zì đây địt mẹ các cô làm jì mất thìjờ quá đi.

  @Con Sắc Mặt ./

  Zì khóa mõm con Zái Ghẻ đéo fải vì cỏn nói, mà vì cỏn xìbam hiểu chưa đồ con lợn lùn?

  Cũng như ngày xưa cô Khánh Nguyễn đòm chết cô Trỗi Nguyễn Văn đéo fải vì Trỗi là vixi bấtđồng chínhkiến, mà vì Trỗi là tên khủngbố.

  Địt mẹ cô sống mới Bê Xê Tê nhiều quá nên rất jỏi uýnhtráo kháiniệm địt mẹ cô đồ mặt ./ ngựa.

  Còn cô nầu kêuca về vụ Zái Ghẻ thì Zì thề sẽ jam con Ghẻ đó vĩnhviễn luôn.

 24. #28 by Bia on 2011/05/11 - 16:55

  @ Tế đệ tử

  Chùa thì Sg còn vài mống – dưng Cam quản lý chặt – ngày đéo nào cũng vàichú gác, thắp nhang cũng phải xin phép

  Vũng TÀu – Đồng NAi cũng vậy, Chùa thiệt bị dân hậu say như BIa phá rối hòai

  Đéo ai can thiệp.

 25. #29 by Thích Đủ Thứ on 2011/05/11 - 16:58

  Công nhận con gái có đạo có khuôn mặt và đôi mắt thật đẹp!
  Nếu chưa vợ có lẽ Sư phụ nhà chúng mầy sẽ kiếm 1 em công giáo!
  Mặc dù chưa có điều kiện theo đạo nhưng rõ ràng theo đạo thì tốt hơn là vô thần!
  Nghe các cụ bảo hồi 1945 người vô thần chết đói nhiều hơn người có đạo nhiều lắm!
  Hồi còn học cấp 3, không thằng vô thần nào dám gây sự với bọn con trai ở các làng có đạo cả!
  Lũ lừa lợn chúng mầy có biết tại sao không?

  Ps.
  Vô thần: Những người ghi trong mục “theo đạo nào” trong lý lịch là …. lương hoặc không!
  Có đạo: Người theo đạo công giáo

 26. #30 by Bia on 2011/05/11 - 16:58

  Cũng như ngày xưa cô Khánh Nguyễn đòm chết cô Trỗi Nguyễn Văn đéo fải vì Trỗi là vixi bấtđồng chínhkiến, mà vì Trỗi là tên khủngbố

  Đúng là tào lao, Trỗi ỉa bậy ngay cầu Công Lý Q.3, vô tình như bất thình lình

  Thời ý có cứt mà khủng bố

 27. #31 by sahadin08 on 2011/05/11 - 17:01

  Địt mẹ con Zì đuổi con Dái Ghẻ đi mất toi cả con vịt quay mới bó nhang trầm mới công anh khấn cả buổi sáng nay@ con tế diên
   thế tế diên nghe thầy kể chiện  …ma ăn thịt gà chưa….đuỵt con mệ thầy đến giờ vưỡn sỏn mẹ tốc gáy…đcm định hôm nầu bốt dưng mờ loạt chiện ma qua mẹ mất rùi..thôi hôm nầu rãnh thầy ị mệ bên nhà tế diên nhế…
  thầy chắc dạo con dái ghẻ nó bựn thật chứu không con mẹt trơ đóa nó có cứt ý mà im re dư lày..đuỵt mẹ tinh cướp míc huyên thuyên…thầy chưa kịp vả a lô nóa phát nầu ..giờ cỏn đi roài …tiếc nhề …

 28. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 17:04

  Địt mẹ con Bia sinhhoạt Quán Bựa mãi mà vưỡn còn cái thói bầnnông nửamùa “Không đánh người ngã ngựa” à?

  Địt mẹ cái trò vôliêmsỉ nài, cùng mới cái trò đéo jì mà “Để cho linhhồn người chết được an-nghỉ”, thật là đặcsản Lừa quá đi.

  Địt cái tổ bố nhà các cô hạtiện nó vừa vừa thôi. Đã cantâm làm chiện bấtchính, thì fải chịu đòn, zù là đã ngã ngựa hay đã chết rùi.

  Nếu sợ bị chưởi thì đừng bâu jờ làm zững chiện thốitha đó.

  Địt mẹ các cô. Từ jờ con nầu há mồm tuyênbố zững điều bửnthỉu tươngtự sẽ bị khóa mõm 1 ngày.

  Ở đây các cô được chưởi mọi thứ mọi người, kểcả người đó mới tèo còn chưa chôn địt mẹ, bấtkể.

 29. #33 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 17:04

  Địt mẹ gì đó gì đó? Con Zì định chơi quân phiệt mới anh à?
  Thấy gai mắt đéo được nói à? Lấy cớ ban ních Dái Ghẻ ra hâm dọa anh à?
  Địt con mẹ. Liệu hồn đấy.
  Ỉa vầu đầu lâu con kèn teo cho mát đít. He he.

  @Con Bia Cỏ:
  Anh đang đợi con Lói vào báo cáo. Cô nhắc tới đạo Phật ở Lừa mần chi. Anh thêm buồn.

 30. #34 by LUUMANH on 2011/05/11 - 17:09

  Còn cô nầu kêuca về vụ Zái Ghẻ thì Zì thề sẽ jam con Ghẻ đó vĩnhviễn luôn.@ Mặt()/

  He he, bố đây bố đây. Bố kêu vụ này xem Măt()/ xử lý thế nào đấy, xem có mặt ()/ có đạo hay không đạo, xem có phải bựa hay không bựa đấy. Cái quán này có cứt zì vui đâu nếu không có những thằng như Dái Ghẻ bi bô, anh nghe nhẽ còn vui tai hơn. Hố hố, mấy khi được dìm hàng chết mẹ chúng mày một lũ 
 31. #35 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 17:12

  Chùa thì Sg còn vài mống – dưng Cam quản lý chặt – ngày đéo nào cũng vàichú gác, thắp nhang cũng phải xin phép
  Vũng TÀu – Đồng NAi cũng vậy, Chùa thiệt bị dân hậu say như BIa phá rối hòai 

  @ Bia ĐCM làm đell jì có chiện đó. 
  Ở SG, Đồngnai Vũngtàu có rất nhiều chùa và các Phật tử tự do, thithoảng lại có các thầy, Rinpoche từ Tây tạng, Ấn độ, Pháp, Úc qua jảng Phật pháp, thiền vươn vươn (tấtnhiên được Cam ngầm quan tâm theo dõi chặt chẽ). Hànhđạo thì tự do miễn là đừng động chạm tới chính quyền.
 32. #36 by Dom-dom on 2011/05/11 - 17:16

  @ DG: bận việc hay sao mất hút con mie hàng lươn dzậy?@ Lắc kỹ
  Nhẽ Dái Ghẻ bận lên Mường Nhè

 33. #37 by Lừa cái on 2011/05/11 - 17:26

  hehe, k con Lừa nào nhìn được gáy mình, và Loi choi (= chói lói) k ngoại lệ.

   

 34. #38 by Y_Cà_Pháo on 2011/05/11 - 17:32

  Còn cô nầu kêuca về vụ Zái Ghẻ thì Zì thề sẽ jam con Ghẻ đó vĩnhviễn luôn. @ Bua
  —————-
  Địt mẹ con Dì bửn có tha cho thằng Dái Ghẻ không thì bẩu?
  Địt me, bựa thì cũng bựa vừa phải thôi chứ.

 35. #39 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 17:44

  Anh cút đi chén xong về mà con Zì vưởn chưa ký lệnh thả con Zái Ghẻ anh thề chưởi cỏn đéo đẹp anh cút mẹ về máng lợn nhà anh trọn tháng.

  Địt mẹ con Bựa.

  @Con chúm chím:
  Anh vửa tạo cồng riêng chuyên bốt chiện ma quỷ để cỏn có hứng vầu biên anytime. Okay?

 36. #40 by LUUMANH on 2011/05/11 - 17:47

  Để nâng cao chất lượng quá xá, nhân nói về Xì Pam anh chế ra món bình trọn câu Xì Pam nhất trong ngày để bựa nào đoạt zải nhất sẽ có phần thưởng là 1 xô cứt trộn dầu luyn đổ vào mõm đặng nâng cao củ sọ.

  Tạm thời anh chọn còng sau : An Hoang Trung Tuong

   13:50 11-05-2011

  Địt mẹ con Chuối Nan mồm xưngxưng có Đạo, mà cứ ọe câu nầu vôthần câu đó. Cút mẹ nhà cô về Thanh Trì bán bia-ôm đi.

  Jờ Zì đi khách đã, tối về Zì chưởi các cô tiếp.

   

  được anh bình chọn là Xì Pam nhất : vì sâu? vì không có tý thông tin, ý nghĩa zì. Thế nào là vô thần? như là như thế đéo nào theo quan điểm của Mặt ()/. thế là không được, ko là Xì Pam thì là cái gì. Còn câu hẹn tối về sủa tiếp kiểu xếp gạch mua khoai mốc thời bâu cấp càng chứng minh Xì Pam nặng. Vậy đã

   

 37. #41 by Y_Cà_Pháo on 2011/05/11 - 17:54

  Hehe các bựa: GS Bắp Ngô bắt đầu bị Bê xê tê bật nè http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/05/110510_ngobaochau_antg.shtml

   

  Nhân vụ này, M2M tui bỗng dưng đâm lẩn thẩn về cái sự đời: cả GS Bắp Ngô và anh Cù đều là người hưởng lộc (mà là lộc to) từ Bê xê tê, dù muốn hay không họ cũng là một phần của chế độ, hay nói cách khác tay họ  cũng đã “nhúng chàm”. Nay họ bật lại chế độ đó, nhất là bác Cù, bác chửi CS sát ván, đòi xóa bỏ ĐCS trong khi lộc họ vẫn hưởng vô tư.

   

  Cái lẩn thẩn của tui: Sao họ không nhớ câu thành ngữ “Ăn cây nào rào cây ấy nhỉ”; sao trước khi bật Bê họ không đem trả toàn bộ (nhà v.v…) cho Bê để đoạn tuyệt hẳn với cái chính thể mà theo họ là đầy xấu xa ấy nhỉ. Liệu họ có quân tử không khi vẫn nhận lộc của cái chính thể xấu xa ấy trong khi vẫn nói không đội trời chung với nó?

   

  Bựa nào rành về nguyên tắc quân tử (Tàu) cho tham luận phát hehe. @ 2 M

  —————-

  Thế nào là hưởng lộc?

  Thế nào là nhúng tràm?

  Tại sao lại phải đem trả lại?

  Trả lại cho ai?

 38. #42 by Y_Cà_Pháo on 2011/05/11 - 18:01

  Địt me các cô chơi quán Bựa lâu rồi mà nói chuyện toàn nói kiểu cho đẹp mặt, nói chuyện vì danh hão.

  Bâu giờ các cô phải lấy lợi ích của các cô ra nói chuyện, đồng thời cân nhắc rằng tất cả bọn còn lại cũng đuổi theo cái lợi như mình, rồi tính làm sao để đạt được lợi nhất thì làm.
  Mấy giờ rồi mà còn đạo đức giả nữa các cô?

  Nhớ hồi xưa bên capho đã có thằng hỏi tên Bựa là: dân chủ gì chúng mày, bây giờ cho mày khoảng một triệu tơn thì lại cun cút ngậm miệng ngay.

  Địt me, thằng Bựa trả lời luôn là: bố mày chỉ cần 100k hay 50k tơn thôi là bố mày cũng im chứ cần đéo gì đến 1 triệu. he he

  Địt mẹ các cô mãi mà đéo sáng được mắt ra.

 39. #43 by Kan on 2011/05/11 - 18:09

  em Hương,

  chiều nay em có trên quán không hả em?— anh nge mấy thằng bựa binh thằng Dái Ghẻ, đây là chút tình anh nhắc em hôm trước đấy em —- nếu em bảo quán này cần đéo gì tình, thì anh hiểu vì sao em cô độc rồi — em chưa cần và chưa thể học to be a christian đâu em—

  Em Thi mần ơn đừng nhảy xổ vào thằng Dái mỗi khi nó xuất hiện được không em — các em làm thằng tướng nó khó xử rồi đó.

  Ca này hay, ko hiểu sao anh để ý ngay từ khi em Miên thả một câu đạo đức đến nghẹt thở, chả ăn nhập đéo jì—

 40. #44 by Y_Cà_Pháo on 2011/05/11 - 18:29

  Trả lời cô 2M:

  Cái gì mà hưởng lộc, lộc to. Đù má, cô Vũ và cô Châu tuổi đéo gì mà đòi hưởng lộc to triều đình. Thế nào là lộc to?

  Có thằng bố ngày xưa được đi học Liên Xô, rồi về vùi xác “đóng góp” ngu cho đất nước. Nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng được tiếng thơm thiên hạ gọi là nhà có học hành. Thằng con đéo đi làm xích lô ba gác được, thì lại cắm đầu vào học. May mắn lắm tốt nghiệp đại học thì kiếm được suất đi học tư bẩn.
  Sau này bà mẹ bảo con, dù chính quyền nó có thối nát nhưng nhà mình cũng may mắn hơn các nhà khác là cả bố con mày đều được đi tây học.
   Đấy, lộc chiều đình đấy, tiên sư cô.

  Tiền đi học là tiền thuế của dân, đi học là người ta phải bỏ sức ra mà học. Nhà nước lồn nào ở đây hả đù má các cô.

  Lại còn “nhúng tràm” nữa chứ, địt me đời này nhiều thằng thích nhúng tràm theo định nghĩa của cô lắm, nhưng có phải muốn là được đéo đâu. Mà đéo hiểu cô bảo các bạn kia nhúng tràm kiểu gì.
  Bạn Châu bạn nhận nhà của Đảng, thì thằng đáng chửi phải là BCT đã đem tiền thuế của dân ra đốt chứ chửi cái địt gì bạn Châu.

  Bây giờ bàn đến lộc to của cô 2M:

  Tại vì cô Vũ và Châu bò các cô ấy đủ hiểu biết để thấy rằng: nếu ngồi yên thì thì cái “lộc nhỏ” các cô ấy đang được ban phát đéo bù lại được cái hoạ to mà BCT sắp thưởng cho các cô và toàn bộ đồng bào Lừa của các cô ấy, nên các cô ấy bật.

 41. #45 by Y_Cà_Pháo on 2011/05/11 - 18:31

  Địt mẹ bây giờ cho cô Châu cái nhà trung cư, nhưng mùa hè thì suốt ngày mất điện, xã hội thì cướp giật, chém giết như điên, đi xe thì tai nan chết như đúng rồi, ỗ nhiễm thì con cái nay ốm, mai đau. Một tỉ thứ tai hoạ

  Các cô ấy đã từng ở tư bần, nên các cố ấy thấy thế là đéo ổn nên các cô ấy bật. Chứ các cô ấy mà suốt đời ở Mường Hé thì lộc đấy cũng có thể coi là “to” đấy.

  Câu hỏi lớn nhất trong đầu các cô ấy bây giờ có lẽ là: Liệu con mình có thể có cơ hội phát triển như mình không? Tức là những thằng may mắn được đi tây hoc, có đủ thông tin để biết cái gì nó đang treo trên đầu mình. he he.

  Khi câu trả lời đó bế tắc thì chỉ có 2 cách giải quyết như sau:

  -Một là, bê xê tê phải phát cho các cô ấy lộc to hơn, tức là có thể đảm bảo cho các con và gia đình cô ấy thoát Lừa ( VD: bơm cho cô ấy 1 triệu tơn để dầu tư sang đế quốc Mẽo hoặc Canada để có thẻ xanh chẳng hạn)

  -Hai là, nếu Bê Xê Tê đéo tạo điều kiện được thì các cô ấy phải bật với hy vọng là các con cô ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn là các cô ấy ngồi yên.

  Vứ con mẹ cái quân tử Tàu của cô vào hố xí đi, những cái tư tưởng đó chỉ làm đầu óc các cô tăm tối thêm thôi.

 42. #46 by sss_sy_sss on 2011/05/11 - 18:58

  Anh có thằng đệ, đỵt pẹ sùng đạo vãi lồn. Nó giờ đang đi học để mai nầy mần cha thien hạ. Vãi đái cả nhà, bố mẹ thì u buồn (nhưng đéo dám cản vì ổng bả cũng kính Trúa) vì có nhõn thằng cặc bòi dái giờ lại nhìn gái chỉ cười cười, đỵt pẹ hãm nhở. Anh thương hại nó vô cùng nhưng vẫn tôn chọng và nể nó vì đôi khi dủ dê nó đi vầu chốn hoan lạc thì nó làm mặt lạnh như cứt ngâm. Đỵt pẹ, đạo có gì hay???? mà sao nhiều thằng hãm thế???

  Anh ngẫm sơ sơ, và anh kết luận, đỵt mẹ cần đéo ngẫm kỹ nhở(?), bọn hãm lìn nầy đéo mong ngóng gì vầu hiện thực, bỏn chỉ mong ngóng vầu tương lai, cái tương lai sau khi …chết. Còn anh, với anh, chết là hết chiện. Mả bố thằng Tướng khắm lằm lặm, chăn Lừa thì cứ chăn, mục đít cao cả là biến Lừa thành sư tử, dưng kiểu này biến Lừa thành cìu hết con ạ. Cuộc sống hiện tại huy hoàng, đỵt pẹ còn mong ngóng gì huy hoàng hơn???? Đỵt pẹ, có khác đéo gì nghe cộng sởn bẩu sắp lên Thiên đàng dồi, chịu khó tăng gia sản xuất đê. Đỵt pẹ, hỡi ôi niềm tin của thằng người, vãi cả lìn. Anh bùn quá, đéo oánh quả rắm nầu được nữa. Đy tọng cơm cái đã.

  Pà con ai có thời gian ngó qua bộ phin “Giáo hoàng Doan 1”, thú vị phết.

   

 43. #47 by sss_sy_sss on 2011/05/11 - 19:06

  Y Cà Phấu phán hay lắm, hạp ý anh, anh khen.

  Thời buổi nầy là thời buổi tích lũy tư bẩn ở xứ ta, đừng nói chiện dân chủ, hãy nói chiện được gì, mất gì. Đỵt pẹ, đạo đức giả tuốt luốt. Còn nếu điếu phẩy đạo đức giả thì , tất diên đéo phải bàn cãi, là thằng ngu vãi lồn.

  Dạo này sao mình văng tục hơi nhiều. Đỵt pẹ, chắc phẩy nói chánh nói dảm bớt mí được, he he.

  Anh lượn sang nhà thằng Tế thần quynh sem nó mần ăn sao cái. chầu tuyền quán, à, tuyền nông trại, he he.

 44. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 19:28

  Zì khóa mõm con Zái Ghẻ đéo fải vì cỏn nói, mà vì cỏn xìbam hiểu chưa đồ con lợn lùn?

  Cũng như ngày xưa cô Khánh Nguyễn đòm chết cô Trỗi Nguyễn Văn đéo fải vì Trỗi là vixi bấtđồng chínhkiến, mà vì Trỗi là tên khủngbố.

  Con Zì mầy biên câu ()/ gì tối nghĩa thế? Thế nào là cỏn nói mới cỏn xì pam?

  Anh gia cát dự con Dái Ghẻ nhí nhố vì mấy cồng thuần tiên triền Tông Giáo nầy của con Zì mầy trên quán Bựa đấy. Đéo gì mà biên liên tục 3 cồng, từ hồi Easter đến giờ?

  Nhân danh em ẻm nầu đó gửi tin nhắn hỏi về đạo? Khắm vửa vửa thôi địt mẹ cỏn.

  Mở được quán thì phải có lời khen tiếng chê chứ. Địt con mẹ, đéo đâu có thứ người đéo chấp nhận lời xỉ vả hả? Thích nâng bi thì cấm cồng mẹ cho nó suông.

  Bựa viên cũng phải có tư cách của Bựa viên. Địt con mẹ anh dạy con Zì mầy hoài mà vưỡn đéo khá nủi. Anh nản.

 45. #49 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 19:29

  Địt mẹ cô sống mới Bê Xê Tê nhiều quá nên rất jỏi uýnhtráo kháiniệm địt mẹ cô đồ mặt ./ ngựa.

  Địt mẹ con Bia sinhhoạt Quán Bựa mãi mà vưỡn còn cái thói bầnnông nửamùa “Không đánh người ngã ngựa” à?

  Địt mẹ cái trò vôliêmsỉ nài, cùng mới cái trò đéo jì mà “Để cho linhhồn người chết được an-nghỉ”, thật là đặcsản Lừa quá đi.

  Địt cái tổ bố nhà các cô hạtiện nó vừa vừa thôi. Đã cantâm làm chiện bấtchính, thì fải chịu đòn, zù là đã ngã ngựa hay đã chết rùi.

  Nếu sợ bị chưởi thì đừng bâu jờ làm zững chiện thốitha đó.

  Địt cái ./ mẹ nó. Biên bốn câu trong hai cồng mà câu trên đá ba câu dưới phần mẹ nó phật.

  Thằng mặt ./ nầu nhân danh quán Bựa là nơi khai sáng?
  Khai sáng chắc đéo bao hàm “Không được đánh người ngã ngựa” hả?

  Anh đồng ý mới cỏn trên thương trường đéo thể quân tử như vậy. Dìm đối thủ thì phẩy dìm cho chết. Dưng chơi quán Bựa thì thằng nào đéo hiểu hay cố tình đéo hiểu câu nầy, đích thị là một thằng tiểu nhân vô đối. Anh khinh bỏ mẹ nó. Anh thật.

  Mở miệng chưởi con Bia Cỏ vô liêm sỉ vì cỏn tôn thờ câu trên mới con Đéo Gì Sắc đánh tráo khái niệm hả?

  Địt con mẹ cỏn, câu trên là anh nói chứ con Bia Cỏ nói đéo. Muốn thì chỉ thẳng mặt anh mà chưởi. Không nên đánh chó chưởi mèo dằn mặt anh. Việc đéo gì phải thế?

 46. #50 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 19:30

  (chưởi tiếp theo)

  Muốn chứng tỏ cho bọn anh thấy con Dái Ghẻ xì pam chổ nầu thì con Zì mầy phải chỉ rõ ra. Đéo được phép trù dập vì cỏn từng xích mích mới em Hương Điêu hây động chạm đến tông giáo của con Zì mầy.

  Địt con mẹ con Zì mầy chơi kiểu đó đi mà chơi mới chó. Anh thật.

  Khi biên câu nầy con Zì mầy nên nhớ, bọn tin tin ngồi hóng hớt ngoài kia sẽ nghĩ gì?

  Chính con Zì mầy là một thằng vô liêm sỉ hạng nhất mới đánh tráo khái niệm vô địch thủ. Người còn tí liêm sỉ đéo ai thở ra nủi câu nầy.

  Địt mẹ con Zì mầy anh cho mầy một ngày sám hối mới rút lại nhời. Đừng bảo anh hẹp bụng.

  Địt mẹ các cô. Từ jờ con nầu há mồm tuyênbố zững điều bửnthỉu tươngtự sẽ bị khóa mõm 1 ngày.

  Ở đây các cô được chưởi mọi thứ mọi người, kểcả người đó mới tèo còn chưa chôn địt mẹ, bấtkể.

  Con Zì mầy mần anh nhớ lại trước đây thằng mặt ()/ nầu bố cáo Luật Bảo Hộ Vàng Son?

  Qua vụ em Ky, chính con Zì mầy đuổi cổ con Dái Ghẻ hai ngày vì tội chưởi gái, còn nhớ phỏng?

  Vửa ký lệnh tống giam chưa đầy hai tiếng, chính con Zì mầy lại tiên bố bãi bỏ Luật Bảo Hộ đặng chưởi gái cho nó suông. Con Zì mầy lại húng chó sỉ vả em Ky mở hàng.

  Chó đéo thể tả.

  Mở màn cho mấy thằng chó hùa vầu oanh tạc gái nhân danh tranh luận.

  Đận đó anh đã đứng ra nhứn đầu từng thằng từng thằng vầu bể phốt, con Zì mầy lại có nhớ?

  Qua đó chứng tỏ con Zì mầy tiểu nhân vô đối. Trước sau bất nhất. Chỉ vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn đê hèn.

  Anh khinh kinh.

  @Em Hương Điêu:
  Anh chưởi con Zì huyền tuyền, hông sách mé gì em cả. Đừng ngại gì em.

 47. #51 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/05/11 - 19:45

  Sau cơn mưa lớn chiều nay, sân bay Nội Bài ở thủ đô đã ngận tràn toàn cứt (người) là cứt ở khu vực đỗ máy bay.

  Các anh, chị có thể tìm đọc báo Đảng để biết thêm chi tiết.  48. #52 by Mr. Tran on 2011/05/11 - 19:51

  Hê lô chi bựa.

  Mỗ vửa công cán về. Hôm nai hóng quán qua điện thoại tấy sao mà yêu, sao mà quý, địt con mẹ!

  Địt mẹ Tướng thối đương cố chứng tỏ sự chuyên chế, độc tài trong quán bựa nầy chăng? Hay bần nông cao bồi thôn đương “rào làng”?

  Địt mẹ kiểu nào cũng được vì là nhà của tển, dưng nhẽ cao bồi thôn rào làng thì chuẩn hơn.

  Dưng cái đéo gì mà khóa Dái Ghẻ vĩnh viễn rùi khóa 1 ngày đối mới ai nhắc chiện nầy.
  Dọa à? Địt mẹ mỗ có sợ cái đầu buồi.

  Chưởi Ông Cụ mới Bê rùi cũng chơi kiểu cả vú lấp miệng hả? Bốc cứt tự bỏ miệng hả? Thích khóa thì khóa mẹ đê

  @Lói Đồn:

  Địt mẹ mỗ vừa thương hại, vừa coi thường mầy. Thật!

  Phẹt! Toẹt!

  (Chưởi phát theo style của Sành nghệ)

  Địt con mẹ Lói Đồn! Mày chỉ là hạng…

 49. #53 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 20:10

  Địt cụ con Chạn Khắm nhát cho thơm họng rồi đi đánh răng.

  Chiện con Lói adua, anh gia cát dự cỏn hông biết con Dái Ghẻ đã bị con Zì khóa mõm. Anh đã có nhời chấn chỉnh, nhẽ cỏn cũng hiểu ra. Đừng sỉ vả cỏn nữa.

  Để xem con kèn teo kia về lèng nghèng gì, mai anh chưởi tiếp tập II. Đãm bảo dứt phát đéo lịch xự nhẹ nhầng như hôm nây nữa. He he

 50. #54 by tieuthithi on 2011/05/11 - 20:27

  @Kan aka Dái Gẻ :  

    Chị mày đéo phải là loại a dua atòng hay chưởi bới bầy đàn làm gì . Các cô chưởi bới dìm hàng mụ Zỉ và dìm nhau thế đéo nầu chị cũng đéo quan tâm .

    Nhưng cái cồng của Dái Gẻ chưởi mụ mủ sáng nay thì thể hiện cái suy nghĩ tối tăm bệnh hoạn của cu củ . Chưởi lấy được mà chẳng hiểu là mình chưởi gì ? Chưởi chỉ để mà chưởi . Chưởi cho thỏa ghét thôi chứ chả chứng minh được điều gì ?

   Chị nói đôi câu với cu củ là vì xưa nay vẫn có chút cảm tình riêng,quý mến tài thơ phú và cái vui vẻ tếu táo chứ không đếm xỉa đến những cồng nhăng cuội của cu và càng không có chút thù hằn cá nhân nào, nên không có chuyện chị “nhảy xổ” vào cu làm gì .

   Chỉ là tiếng thở dài thôi cu ợ