Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/05/11 - 04:59

  cãi làm sao được ,thương hiệu rồi, nhưng biết đâu đấy , vào tay anh, đông tây y cộng với cả châm cứu nữa.. đôi khi cả đòn roi, theo kiểu truyền thống các cụ là dậy vợ từ thủa bơ vơ mới về, anh chắc em tiến bộ, mềm ngoan, dịu dang ngay thôi @ Tiên

  ———————–

   Con xin bố há há há há, con đi yêu Tây đây ạ , con xin nhường bố cho các cô vừa câm vừa mẫu mực kiểu truyền thống ạ. 
   

 2. #2 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 05:11

   anh cảnh cáo cô ky về mặt thái độ,thử hỏi xem lấy vợ hay lấy nợ, em Hương rõ ràng không phải là tay vừa , có cảm giác như con thú hoang ý, mẹ không quân phiệt đòn roi đầy đủ là em sẵn sàng trèo lên ban thờ ngay. kinh lắm,

 3. #3 by sahadin08 on 2011/05/11 - 07:20

  đuỵt mệ mấy tên sau đây ..thầy gọi thì cứ ngay ngắn dơ tay…

  @ con phá mả…có đây hông?

  có thì a lô lên nhớ..đuỵt mẹ ní nha ní nhí …thầy chưa điếc nhế…

  kiếm đạo bài biên con đâu…thầy đợi con biên hơi lâu rùi ..đuỵt mẹ định câu niềm kiên nhẫn của thầy à con mất dậy..

  @con dái ghẽ…có đây không

  đuỵt con mẹ con lặn hơi lâu rùi đấy…chước thì chăm chăm giằng mic của MC …ngoi lên mà hủi cứt …chứ ngụp lắn dưới ấy cũng hông thể biết con nầu ma cái con nầu ma đực đâu…đuỵt mẹ con chỉ được cái tò mò ham thực hành..

  @ đuỵt mẹ nhiều con lắm chưa nhớ hết… biên tham luận đi nhớ..đuỵt mẹ nắng nõng thế này cứ để thầy chủi za zả là sâu..đuỵt mẹ đi Tu phát….(hông phải TU như con điêu đâu thầy đi Tu nước lọc….dcm khát khô cã cỗ)

  @ đuỵt con mẹ thằng LÃ mầy tự biên tiếp cái vụ cũng zỗ  chứu cái lồn gì cũng thằng bựa..thằng bựa..đuỵt mệ mầy nó là bố mầy à mà mầy chông nó rặn ị…đuỵt mệ biên được ngon thì ngọt chớn mà biên…hông trông bài bạn cũng chẳng nên chờ thời…gì mà vưỡn núp váy kẻ khác..tỗ xư..sáng ra mềnh chưỡi hơi nhiều cỏn…dưng cõn chẳng bâu giừ tự ái kiểu mấy vàng xon mặt non vầu quán..hơi tí là…. hơi tí là…(đuỵt tự điền vầu chấm lửng nhế bọn vàng son mẹt non ..thầy đi đong xiền ..cho chúng bây ngồi chưởi ..thầy zọt mẹ rùi chửi vầu không khí nhá…há há

   

 4. #4 by Bố on 2011/05/11 - 09:16

  Thằng dái ghẻ đi đéo đâu ý nhỉ ? dỗi cái đéo. học bố mài đây nài. con đĩ chủ quán khoá mõm, bố quyết chí vào làm  “BỐ” khác của nó, đéo phải nặc danh, chửi hoành cháng lun.
  làm thằng có chym mà một tý ty đã dỗi thì … bao giờ mới xây xong Chủ nghĩa xã hội / nền dân chủ  cho lợn?! hố hố.. tiên sư bố dái ghẻ. việc nhỏ mà đéo làm được, đéo có trí, đéo bền bỉ thì vợ cũng khinh chứ đừng nói đến chó mèo (hố hố, xin lỗi các em

 5. #5 by Enterprise on 2011/05/11 - 09:18

  Hehe, bắt quả tang mụ Dì thiên-vị dân Công Giáo nhế. Hehe, khen gái Công Giáo không tiếc lời thế.

  Dì chơi chữ được đấy, xinh hiểm-hóc, hehe. Đọc nghe cứ mơ-hồ thế-nào ấy. Cứ như đã thấy được vẻ đẹp của ẻm, lại như chưa từng thấy bao-giờ.

  Vì-sao thấy được? Vì thằng Ngáp Lùn là dân chất-nghệ, sáng-dạ dưng cỏn quyết theo đạo chỉ vì em Hồng Miêu. Còn đạo là cái gì cỏn chả quan-tâm, hehe. Đủ để mường-tượng em Hồng Miêu đẹp.

  Vì-sao mơ hồ? Vì tả sắc em Hồng Miêu chỉ nhõn 3 chữ: xinh hiểm-hóc. Hehe, ngay chữ “hiểm hóc” đã thấy mơ-hồ.

  Phụ-nữ đẹp theo anh là người mà mình cảm thấy đẹp dưng vưỡn nghĩ chưa nhìn được hết vẻ đẹp của ẻm. Hehe, đẹp dưng mơ-hồ.

 6. #6 by DG on 2011/05/11 - 09:55

  Địt mẹ mấy con mồm ./ ngựa dư Chim Chím, Chuối bơi ngửa 16 tiếng, Tế thần quynh, Bô cứt, … câm ngay, anh mài đang ong thủ đây nài, hẽ hẽ.

 7. #7 by sss_sy_sss on 2011/05/11 - 09:56

  Hô hố. Đỵt pẹ Trung tiện, cả tháng anh mới ghé nhà mầy 1 đôi lần, phán nhõn 1 câu mà mầy hô hoán anh sì pam, sì pam sì pam sì pam. Cái đỵt mẹ thằng bần tiện không dám nói thẳng sự thật, dối trá loanh quanh và chỉ biết bai bải bai bải bai bải bôi do chát chấu vầu niềm tin chín chị chín em của một số con Lừa(tức hình ảnh bố già giân tộc, he he), còn liềm tin của nó thì nó bảo vệ đến cùng, thế là mầy ngoan đới, he he. Bố chửi mầy cái nhớ Trung tiện. Vãi lồn bựa và bần tiện. he he.

 8. #8 by Bia-om on 2011/05/11 - 09:59

  Nhà Thờ – aka nhà của Chúa – việc đến hay không đến đó để đi Lễ không ảnh hưởng gì tới lòng kính chúa, sự thờ Chúa của con chiên.
  @ Hương: anh phọt lai quả cồng riêng cho Lôn ZÌ tối hum wa:
  @Lôn vầu Zì: Ui Zì phán như đúng rồi nhỉ, anh tuần nào chả đi lễ ít nhất một lần, nhưng từ lâu anh không ăn bánh thánh và đã 5 năm nay anh chưa xưng tội.
  Túm cái váy lại, theo đạo cũng có đặc thù vùng miền em ợ: tỉ dụ theo đạo ở Lừa là phải sốt sắng dâng lễ ở nhà thờ, sốt sắng xưng tội, sốt sắng cầu nguyện và đặc biệt không được cầu nguyện lẩm nhẩm thì thầm mà phải càng to càng rốt, yêu Chúa thì phải nói ra mồm kiểu như Zì nổ ở đây và tên Hải Zớ hehe. Yêu chúa mà không nói ra mồm thì chúa biết đấy là đâu, nhà thờ là nhà Chúa mà em không đến dâng lễ thì sao gọi là kính Chúa được hử em? Em thờ phượng Chúa mà em không xưng tội thì đội ngũ các Cha từ linh mục đến Đức giáo hoàng ngồi chơi xơi nước à? Em tôn vinh chúa mà không PR đạo Chúa thì sao gọi là tôn vinh được….Đại khái yêu Chúa, kính Chúa, thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa thì phải thế em. Phin ảnh hay lằng nhằng nhiều khi không đúng đừng tin em ợ.

 9. #9 by trungduong on 2011/05/11 - 10:00

  To: Bác Tiên với Rồng

  Thi thoảng lại có một anh “skunk work” như nhà bác, rõ chán. Em Hương thế nào thì liên can gì đến nhà anh. Thời thế kỷ 21 trai gái chọn nhau chứ mấy ai qua bà mai nữa mà cứ nói chuyện roi vọt. Mà có nắm được tay em đâu mà cứ mơ như đã. Hay là đang tương tư, muốn thố lộ tâm tình bạo dâm đấy?

  Gặp gái nói một hiểu mười mà bác Tiên cứ phát biểu linh tinh thì chẳng mấy khi gái trở thành

  1-Giỏi hơn bác
  2-Phát hiện bác là gã vô lại

  Cả hai trường hợp đều vô phúc,mất mặt cho bác và cả gia đình, giòng tộc bác đấy chứ tưởng bở.

  Giả dụ như em Hương cương với ai, nhưng lại nhu mì với người xứng đáng thì vẫn hơn. Tây hoặc Việt đều có giá trị như nhau, khác cái tư cách trong đối xử thôi.

  To: Trung Tướng

  Bài trước nói chữ Hán “Thủ“, bác viết chữ Thủ Dâm cho anh Tiên biết với. Đang mơ làm người xưa và muốn phụp ba phát

  Cái này tặng bá nhác. Chưa kiếm ra Tiên

 10. #10 by sss_sy_sss on 2011/05/11 - 10:03

  Đỵt pẹ, gặp cảnh éo le bị xóa cồng nài, anh lại nhớ tồng chí Trườn Chin pất hủ: “Các tồng chí được tự do chửi đế quốc rồi còn gì(đéo ai cho tự do chửi chính phủ? he he)”. Nay ở quán bựa nài, các tồng chí được tự do chửi nhau, chửi niềm tin của nhau, he he tất diên đéo ai cho chửi niềm tin của Trung tướng khắm vãi lồn, he he. Đỵt pẹ, cũng một ruộc si ma cai, he he, anh đoán đéo sai.

 11. #11 by Bia-om on 2011/05/11 - 10:21

  Chú Hải đã lên đây, hehe, con Chuối đợi chút chú sẽ nói chiện mới cỏn @ Hải Zớ: Anh hóng mãi mà không thấy cu nhả ít nhời vàng ngọc, cổ anh dài thêm nửa mét rồi cu ơi.

  @ Dái Ghẻ: Đang nằm ở Trâu Quỳ hay dưới Thường tín đó? Hôm trước thấy Vện chú nhắn với anh là chú đang ngửa mặt lên giời đá ống bơ không trúng lại trúng đinh mà.

 12. #12 by Hồ Trét on 2011/05/11 - 10:26

  Anh đơi, anh đơi!

  Anh đã trở lại cùng các cô simacai. Để không bị con thần quynh Chai-en Tế Điên bắt nạt, anh trình bầy chưn dung của bọn HVB vô thần lỗ đít, báng bổ tôn giáo.

  Mở đầu bằng con SôngHiếu, kẻ thù triền kiếp và cũng là nỗi ám ảnh của bà dì Trung Tướng, nó đơi:

   Tiếp theo là con Nhố Lét đệ anh, con nầy tự phong là Vua Diễn Đàn, chỗ nào cũng có mặt cỏn với các nick thường dùng là Nhi_nho, tamtistuta, Tậm Tịt, Trương Tam, Vẹo Đá,… Cỏn còn có thú vui tâu nhã là theo hốt cứt tên Phẹt liệt và tên Trần Hồng Hà. Mụ mủ đơi:

   
 13. #13 by Bia on 2011/05/11 - 10:29

  Vô thần…. có gì xấu?

  Có một thời dững người vô thần là tốt:  không tin ma quỷ, không tin đạo nào chỉ biết nghe theo lời dạy các cụ Mác – Lê – Ông Cụ và Anh Ba….. hehe.

  Lời các cụ trên như thế nào nếu xét về lý thuyết, có đéo gì sai lớn trừ: bụp phát nhảy vọt từ đống cứt trâu lên thiên đàng, đéo cần phải rửa chân?

  Nhiều tên trả lại nhà, biệt thự về quê mần ruộng không óan thán, Sau này có người xuýt xoa sao dại, dại cái cực cứt! bởi lý tưởng thời ý nó thế, người ta làm đúng lời Bác dạy thế. Còn ông Cụ  như thế nào họ biết đéo đâu. 

  Đó là những đồngchí CS gần như đúng nghĩa, và nhẽ tèo gần như hết mẹ.

 14. #14 by Hồ Trét on 2011/05/11 - 10:36

  Tiếp theo là con Boston bên Cà phò, các cô còn nhớ con này cực đoan đến ngu xuẩn, mặc dù được bọn giãy chết đào tạo nhưng cỏn vữn mang nặng đặc trưng của bọn HVB chính hiệu. Các nick cỏn hay sử dụng là Omis01, Simo2001, và seri Boston ở Cà phò.

  Con tiếp theo là con TuanAnh81, con nầy đóng bộ mặt thịt hãm vô đối, cỏn là chỗ chịu để bọn Fabidu xả xì trét ở Cà Phò. 

 15. #15 by Bia on 2011/05/11 - 10:40

  Còn về Đạo

  Bia đéo cần phải hiểu nhiều, chỉ bếit rằng các khu đạo Bia từng ở trọ, họ sống sạch sẽ đòan kết, và ít Rác Rưởi

  Vậy là đủ tốt cho xứ Lừa này lắm rùi.

 16. #16 by Hồ Trét on 2011/05/11 - 10:41

  Sẵn tiện anh show luôn 2 con đéo phải HVB nhưng hãm lìn vô đối:


  1. Con 5 Lét bán bâu câu su

  2. Con nửa nạc nửa mỡ NiNi hãm lìn mặt chuột xạ

 17. #17 by Già Không Đều on 2011/05/11 - 10:56

  Ơ địt mẹ Cô Trét Hồ định mần việc gì như Sinh Tử Lệnh mỗi ngày một nhân vật thế này?

  Hacker chợ Trời phỏng?

   Ơ địt mẹ Cô Trét Hồ định mần việc gì như Sinh Tử Lệnh mỗi ngày một nhân vật thế này?

  Hacker chợ Trời phỏng? Itailia you star?

   

 18. #18 by Già Không Đều on 2011/05/11 - 11:08

  Chúa ở trong lòng mỗi con chiên và việc thờ Chúa cũng vậy. Nhà Thờ – aka nhà của Chúa – việc đến hay không đến đó để đi Lễ không ảnh hưởng gì tới lòng kính chúa, sự thờ Chúa của con chiên. ( @ Hương trích từ em nầu trong fin)

   

  Nghe như “Phật tại Tâm” mới” tu tại gia cũng ok đấy nhỉ”, cần gì đi chùa aka đi Lễ nhà thờ mần gì, nghe chí lí phết nhờ.

  Tuy nhiên, theo Anh, việc đó như tự học và đến trường để học, tự học cần self motivation rất nhiều, thậm chí học không đúng cách cũng đéo bao giờ tiến bộ. Tốt nhất cần có Leader giỏi và đáng tin cậy. Vì thế muốn nên con Chúa or cháu Phật, nên viếng Chùa hay đi Lễ để cảm giác được gần gũi hơn, không đơn độc với mỗi Chúa trong Tâm của mình, nên thế chăng?

 19. #19 by sss_sy_sss on 2011/05/11 - 11:10

  Anh chết cười ví mấy câu chiện của bọn bựa ví cả phần liến thoắng về niềm tin của thằng bần tiên Rắm Thối khắm. Đỵt pẹ, có nhiều NGƯỜI tin vầu khoa học, điếu tin vầu Cái Gì Mơ Hồ sất và cuối cùng bị dững con lợn lông xoắn nướng chín luôn. Chắc các cỏn thông minh bik anh nói gì. Đỵt pẹ, anh hô hào quần chúng bựa hãy tin vầu khoa học, vì khoa học mặc dù không giải thích được tuyền bộ vướn đề đặt ra của thằng người, dưng nó cũng đã từng bước đổ cứt vầu một số luận điểm bố láo chi khươn của Mơ Hồ.

  Chỉ có khoa học mới cíu rỗi con người toàn vẹn và hòa bình nhứt (tất diên không có lửa và kiếm kèm theo he he), cái đẹp có cíu rỗi cái lồn í, hí hí.

  Thôi anh đy mần quả phở đặc biệt, chiều về anh đấu hót tiếp.

  Đỵt pẹ tất cả bọn bần tiện và bựa.

 20. #20 by sss_sy_sss on 2011/05/11 - 11:19

  @Bia:

  Có trí thức thì cũng sạch sẽ, sạch sẽ, đoàn kết ít rác rưởi một cách cơ bản và tự ý thức, chứ điếu phẩy sạch sẽ một cách … nghe thằng khác, he he, mà tự mình thấy mình phẩy sạch, phải đoàn kết, phẩy ít rác rưởi, có khoa học, có trí thức nó bền hơn , anh ngẫm thế, điếu cãi ví thằng con nầu hết.

  Vì anh vô thần mà lại dám bật trong nhà thằng hĩu thần, nên anh phẩy nói in ít, đỵt mẹ, sanh hoạt tại quán nầy cũng làm anh nhạy bén hơn, he he, nên cũng phẩy nể thằng mặt lồn Rắm Thối Khắm tý, không nó cấm cửa anh thì cũng nhạt mồm lắm.

  Anh phắn thật.

 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 11:30

  Zì đây bọn ngựa lùn Simacai cụt tai bửn vôđối kia.

  Con SSS bam vừa vừa thôi. Địt mẹ kiểu đéo đâu vầu Quán lúc nầu cũng chỉ nói nhõn một câu thế thì cái mả bố nhà cô cũng đéo chịu nủi.

 22. #22 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 11:36

  @SSS,

  Ơ cái cô (Shit)3 chưởi Bựa TT thậm nhẩy? ĐCM cô đell biết luật nầy à: “Trên thế giới cấm chưởi Mẽo, trong nước cấm chưởi ĐCS, ở cơ quan cấm chưởi giám đốc, về nhà cấm chưởi vợ, vào Quán Bựa cấm chưởi Bựa TT!” hehe
 23. #23 by DG on 2011/05/11 - 11:49

  Thằng Bựa mồm liên thiên về những điều cao đẹp của đức tin mà hắn “đang theo đuổi”, nhưng tay lại đang đang nhấn đầu Giê su vào quả bòi khắm thối của hắn để tự thỏa mãn những điều hoảng tưởng của mình.

   

  Cũng mọi rợ như ai, được.

   

  @ Chấu ông Tiên: Liền bà mà miệng rộng môi dầy dư lồn trâu thì thông minh đức hạnh phải biết, hehe!

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 11:56

   Con lợn mọi thích bam thì khâu mồm mẹ 3 ngày cho về nhà bam mới vợ.

 24. #25 by M2M on 2011/05/11 - 11:54

  Hehe các bựa: GS Bắp Ngô bắt đầu bị Bê xê tê bật nè http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/05/110510_ngobaochau_antg.shtml

   

  Nhân vụ này, M2M tui bỗng dưng đâm lẩn thẩn về cái sự đời: cả GS Bắp Ngô và anh Cù đều là người hưởng lộc (mà là lộc to) từ Bê xê tê, dù muốn hay không họ cũng là một phần của chế độ, hay nói cách khác tay họ  cũng đã “nhúng chàm”. Nay họ bật lại chế độ đó, nhất là bác Cù, bác chửi CS sát ván, đòi xóa bỏ ĐCS trong khi lộc họ vẫn hưởng vô tư.

   

  Cái lẩn thẩn của tui: Sao họ không nhớ câu thành ngữ “Ăn cây nào rào cây ấy nhỉ”; sao trước khi bật Bê họ không đem trả toàn bộ (nhà v.v…) cho Bê để đoạn tuyệt hẳn với cái chính thể mà theo họ là đầy xấu xa ấy nhỉ. Liệu họ có quân tử không khi vẫn nhận lộc của cái chính thể xấu xa ấy trong khi vẫn nói không đội trời chung với nó?

   

  Bựa nào rành về nguyên tắc quân tử (Tàu) cho tham luận phát hehe.

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 11:55

  Bijờ Zì bắtđầu fântích cho các cô nghe về bài học #2

  1- Thằng Ngáp Lùn trong bài tìm đến Cửa Chúa như đi siêuthị.

  – Mua một cục chân jò hết 50 ngàn Cụ và 20 fút lòngvòng chọn, thì chắc đi Đạo cũng thế, hết 4 ngày, và 100 ngàn?

  – Đã cầm Kinh Thánh và jảng Đạo, thì ai chả là Cha?

  Đươngnhiên với tưzuy bầnnông hồnnhiên đến thế, thì cái thằng Ngáp Lùn nhận được sẽ là một miếng oẳntàroằn.

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 12:06

  2- Thằng Ngáp Lùn muốn theo Đạo với độngcơ lànhmạnh zưng không trongsáng hehe.

  Nghe mâuthuẫn nhở? Không đâu.

  Ngáp Lùn quyết theo Đạo để có vện xinh. Cái nài không có jì xấu. Địt mẹ như thế thì vưỡn hơn zững thằng muốn có món ngon bỏ mồm, zưng lại đéo zám làm jì quyếtliệt.

  Thế zưng khi không được vện, Ngáp Lùn cũng thôi Đạo luôn.

  Thậmchí, nó hồnnhiên tới mức còn chọn sai Đạo Fái (Tin Lành và Công Jáo cùng là Thiênchúa Jáo, zưng khác fái, và có nhiều điều khácbiệt) vì muốn “theo Chúa cấptốc” hehe.

  Nó cẩuthả và cơhội quá đi. Không tốt.

 27. #28 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 12:13

  Bijờ Zì bắtđầu fântích cho các cô nghe về bài học #2
  @ Bựa, 

  Đell jì mờ vừa mần văn vừa mần fê bình văn vậy?  Ít ra cũng mệ hát con khen hay chớ sâu tự mềnh fân tik văn mềnh? Hehe khác đell jì văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa aka văn học minh họa! 
  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 12:16

   Các cô ngu như ông lợn lùn thì Zì fải tựbiên tựziễn chứ còn sao nữa con Sắc Jà kia.

 28. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 12:15

  3- Zững người vầu Đạo để kếthôn chiếm một tỷfần khá nhớn trong số các Tân Tòng Lừa.

  Để việc nài không làm hỏng hìnhảnh Thiên Chúa, Jáohội bắt buộc bọn bỏn fải học Jáolý Cơbản trong 2 tháng, và Jáolý Hônnhân cũng trong 2 tháng.

  4 tháng ý đủ để các con Simacai cânnhắc, có nên cưới vợ/chồng nữa hay thôi, và sau khi cưới xong thì có jữ Đạo tiếptục hay thôi.

 29. #31 by nguoicali on 2011/05/11 - 12:15

  – Vầu đạo để mưu cầu lợi ích? (@ mích tờ Chần)

  – Số nài ko ít đâu (@ mích dịt Bựa)

   

  OK. Go ahead. Đâu có gì xa xấu? (lão chỉ tán chiện Công giáo thui nha)

  Vầu đạo đương diên phẩy có lợi mới vầu. Lợi dề tâm linh, lợi lun chiện vật chất, quyền lợi… nếu có thể kiếm da

  “Đi đạo kiếm gạo mà ăn” là 1 hình ảnh đẹp của Lừa dân khổ ải khi xưa, bán mặt cho đất bán lưng cho chời, mà vưỡn đói dăn răng. Ân sủng của Thượng Đế, còn gì cụ thể hơn bát cháo loãng mát lòng?

  Nowadays, ngay xứ Lừa, lượng tưn tòng đáng kể nhập Công giáo, vưỡn từ cửa ngõ hôn nhơn. Bứt chấp cái chiện,

  Con quỳ lạy Chúa ba ngôi

  Hễ lấy được dợ thì thôi nhà thờ

  Vụ mùa bội thu, chong số thóc thu wạch được, vưỡn có một ít hạt lép. Chiện thường, ke mần đíu?

   

  Mới đây, cha sở một xứ đạo ở SG, kể là vừa khuyên 1 gia đình, cưới nhau theo phép chuẩn, fan cho bé con chong nhà học giáo lý. Vì ông ba cương quyết ly dị, nếu bà mẹ dữn con vầu nhà thờ. Giáo xứ xẵn xàng nhượng bộ ông ba í, xẵn xàng miệt mài chờ đợi tưn tòng wài wài

  Dụ ngôn chong Tân ước còn cho thấy, Chúa coi chọng tưn tòng hơn chiên gộc chong bầy

  Hic, gen wá đi. Dị là Ngài quý bà Bựa hơn con nhen

 30. #32 by Банан on 2011/05/11 - 12:20

   

   

  Cái này đang 23 đùng phát lên 35, 5 phút sau hiện lên câu: Zì đây bọn ngựa lùn Simacai cụt tai bửn vôđối kia.

  anh để ý nhiều lần như vậy rùi, chứng tỏ Lôn vầu Zì có rất nhiều vệ tinh và quán Bựa của Zì dạo này rất ế khách.

   

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 12:27

  4- Jáohội không buộc các cô fải vầu Đạo thì mới cưới được người có Đạo, zưng khuyếnkhích.

  Thế nên các cô vôthần khi ra mắt pama bạn gái/jai thì thường được bôlão bạn bản bắt theo Đạo, như một điềukiện tiênquyết.

  Tấtnhiên nếu các cô không theo Đạo, thì cũng chả sao cả, tinhiên khảnăng bị từchối là rất cao. Và cũng có zững trườnghợp gái/jai bỏ Đạo để theo các cô (khi bị các cô ép hehe), chiện nài cũng bìnhthường thôi.

 32. #35 by tieuthithi on 2011/05/11 - 12:33

  Thằng Bựa mồm liên thiên về những điều cao đẹp của đức tin mà hắn “đang theo đuổi”, nhưng tay lại đang đang nhấn đầu Giê su vào quả bòi khắm thối của hắn để tự thỏa mãn những điều hoảng tưởng của mình.

   

  @DG 

    Càng ngày càng thấy DG nói năng bậy bạ như hũ mắm thúi, đầu có chả có gì ngoài những cay cú hằn học nhỏ nhen đến kinh hoàng .
    Chả còn muốn nói gì nữa 
 33. #36 by Via Nguyen on 2011/05/11 - 12:38

  anh để ý nhiều lần như vậy rùi, chứng tỏ Lôn vầu Zì có rất nhiều vệ tinh và quán Bựa của Zì dạo này rất ế khách. @ Ivan

  Thì còn cái buồi gì để hóng đâu mà chả ế. May được mấy con thi thoảng đá qua vì thói quen dư anh hay lũ bựa ơ rao hia thôi chứ có mà lấy buồi ra thể loại khác.

  Đell jì mờ vừa mần văn vừa mần fê bình văn vậy? @ Ngũ Sắc aka Cứt Lợn

  Một trong dững trò lố bịch hạng nhất. Chả khác đéo gì Ông Cụ tự bốc thơm.

 34. #37 by budifa on 2011/05/11 - 12:40

  Vô-thần, ngoại-đạo, chưa gặp ma bao-giờ, nên đéo tham-luận mà đi học tiếng Khựa theo lời kêu-gọi của ông BOM, há há. Dưng đéo học theo Tam Tự Kinh của ông BOM, học kiểu này dễ nhớ hơn, khà khà

   

  红 靣 多 淫 水

  长 眉 户

  折 腰 眞 巨 穴

  长 足 不 知 劳

   

  Ông Gúc phiên Khựa-Lừa (Nghĩa từng từ thì đi hỏi thầy BOM nhế, hế hế)

   

  Hồng diện đa dâm thủy

  Trường mi hộ tố* mao

  Chiết yêu chân cự huyệt

  Trường túc bất tri lao

  * Địt mẹ chữ tố này tra mãi đéo biết Hán-tự là gì, ông Hải Dóng có biết không?

   

  Ông Gúc dịch nghĩa

   

  Mặt đỏ thì nhiều nước dâm

  Lông-mi (lông-mày) dài thì âm-hộ nhiều lông

  Eo thon thì lồn to

  Chân dài không biết mệt

   

  Ông Gúc dịch thơ tứ tuyệt (đéo chuẩn lắm)

   

  Má hồng chan chứa nước tình yêu
  Mày rậm cửa hang cỏ mọc nhiều
  Lưng ong thẳng lối bồng lai động
  Đùi rộng thuyền ai mặc sức chèo

   

  Ông Gúc dịch thơ lục bát (có nạp tý Bựa)

   

  Vàng-Son má đỏ hồng hồng,
  Nước lồn tát mấy gầu sòng cho vơi
  Vàng-Son mà có mi dài,
  Lông lồn đốt được một vài thúng tro
  Vàng-Son lưng thắt tò vò,
  Lồn kia có thể chở đò sang ngang
  Vàng-Son chân sếu chân giang,
  Một đêm chị chấp cả làng Bần-Nông

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 12:42

  5- Sơlược vướnđề cưới vợ gả chồng trong Đạo là như vậy. Để các cô thấy, việc bọn HVB cứ luloa khóclóc về sự Côngjáo “buộc theo Đạo mới có vợ” là một trò õngẹo rất hạtiện.

  Và Zì cũng nhắc các cô luôn một thựctế, rầng nhiều Lừa chỉ vầu Đạo để có vợ/chồng, cưới xong rùi là thôi. Chẳng Lễ, chẳng Tội.

  Chúa thươngxót bỏn.

 36. #39 by Via Nguyen on 2011/05/11 - 12:45

  Hé hé, con budifa thơ hay thế  Thể loại tuyền lông mới lồn nầy xin giới thiệu chi bộ thi sĩ Vương Ngọc Minh. Cỏn là con nầu tự gúc nhế.

 37. #40 by DG on 2011/05/11 - 12:48

  Càng ngày càng thấy DG nói năng bậy bạ như hũ mắm thúi, đầu có chả có gì ngoài những cay cú hằn học nhỏ nhen đến kinh hoàng .

    Chả còn muốn nói gì nữa ” @ Thi Còi.

  Mần ơn lướt đi Thi Còi, tks vì đã quan tâm đến comment, chẳng nói lên được gì cả! Hehe.

  @ Trét: Có nhiều hình anh hùng hay quá, lấy nữa hông anh cho?

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:04

   Đã khâu mõm còn cốtình xìbam. Cấm mẹ 7 ngày. Thêm một lần nữa cấm vĩnhviễn luôn.

 38. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:02

  6- Thằng Ngáp Lùn theo Đạo để đong vện. Theo Zì thì cũng chẳng có jì xấu.

  Tinhiên, cái zở tệ của nó là cânđong không kỹcàng, rùi cuốicùng hehe, chả được cái đéo jì cả. Vện không mà Đạo cũng không.

  Nên các cô, khi trót mê một người có Đạo, và người ngưởi bắt các cô fải theo Đạo thì mới đồngý, thì Zì khuyên các cô nên cânnhắc.

  – Nếu các cô thấy Đạo không/chưa hợp mới mình (chẳnghạn khi các cô chả hiểu jì về Đạo như thằng Ngáp Lùn, hoặc còn nhiều điều fânvân chưa tỏ), thì tốt nhất các cô nên đi tìm một người khác, không có Đạo, cho yên chiện.

  – Nếu các cô quyếttâm có người ngưởi bằng mọi já, thì các cô hãy nghĩ kỹ về yêucầu của người ta. Tại sâu người ta bắt các cô fải có chung tínngưỡng?

  Đây không còn là vướnđề tựzo tôngjáo nữa, mà là vướnđề cuộcsống jađình.

 39. #43 by Via Nguyen on 2011/05/11 - 13:12

  Vì thế muốn nên con Chúa or cháu Phật, nên viếng Chùa hay đi Lễ để cảm giác được gần gũi hơn, không đơn độc với mỗi Chúa trong Tâm của mình, nên thế chăng? @ Già Lốm Đốm

  Trong Tân ước có đoạn Phao lồ hay tên nầu quên mẹ khuyên anh em hông được “bỏ sự nhóm họp lại” nhế.

 40. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:17

  7- Bọn Hồngvệbinh hay kêugào về tựzo tôngjáo khi nghe chiện ai đó bị buộc theo Đạo mới được cưới ai đó.

  Zì zám chắc bọn chó ý chưa từng yêu người có Đạo, càng không thể có chiện bọn bỏn muốn cưới người có Đạo.

  Vướnđề hai vợchồng nên có chung tínngưỡng là rất quantrọng. Điều ý ảnhhưởng rất nhiều đến cuộcsống chung.

  Lừa đạiđasố vôthần (tuy bỏn cứ hay tự nhậnvơ là theo đạo Fật), nên khi một jai cưới một gái có Đạo (mà không vầu Đạo theo vợ), thì sự lệchlạc xungđột trong cuộcsống chung không quá nhiều.

  Zưng nếu jai đó thựcsự là Fật Gộc, thì việc cưới một em Thiênchúa Gộc sẽ là một hiểmhọa lơlửng vĩnhviễn trên cuộc hônnhân của họ.

  Zù họ có yêu nhau đến thế nào, thì việc ngày Rằm mà cô vợ không sắp Ban Thờ và chủnhật thì cô cổ đến Church một mình without chồng, không sớm thì muộn, cũng gây ra nộichiến jađình. Sự thỏahiệp ở đây sẽ vôcùng khókhăn.

 41. #45 by Via Nguyen on 2011/05/11 - 13:18

 42. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:25

  8- Nên khi hai người khác tínngưỡng quyết cưới nhau, Zì khuyên một trong hai cô fải cảiđạo theo người kia.

  Zì không nói là jai Fật nhấtkhoát fải cải theo Chúa như gái, mà gái Chúa cũng có thể fải cải theo Fật như jai. Theo ai thì tùy các cô chọn. Zì không ápđặt jì cả.

  Vướnđề tựzo tôngjáo ở đây không còn quantrọng bằng hạnhfúc cánhân nữa các cô ạ.

  Thế nên, Zì vưỡn nói, các cô hãy cânnhắc khi theo Đạo, zù với bấtcứ mụcđích nào.

  What’s lợi? What’s hại?

 43. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/05/11 - 13:27

  Tồn tại của DG, nếu không phải minh chứng cho Toàn Năng của Chúa, thì là gì?

  Không chỉ hèn mọn, đê tiện và xấu xí về ngoại hình. Bằng những phát ngôn và lời nói luôn đầy hằn học, cay cú, ghen tỵ và căm thù; DG cũng show-off một tâm hồn trống rỗng đến thê lương: ở đó Trí Tuệ, Lương Tri và Quả Tim đã được thay bằng Cứt và Đái, không hơn.

  Với DG, não bộ là món thừa thãi, hắn đang sống, ăn, ngủ, ỉa, đái và múa phím như một keyboard warrior siêu đẳng nhờ sự điều khiển của dân thần kinh tủy sống. Với DG, thế đã là đủ cho một kiếp người.

  Nhẽ đây là hậu quả của một hành trình đầy ắp bi kịch? Gây ra bởi ông bố bạo hành, bà mẹ đoảng vị, người yêu chối từ và bị chính con đẻ ruồng bỏ?

  DG là nỗi đớn nhục bi kịch không-thể-chịu-đựng, ngay cả với giống Lừa. Chúa tha thứ cho hắn.

 44. #48 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/05/11 - 13:30

  Có thiên nga ắt có cóc nhái. Có người khỏe ắt có quái-thai. Có Ông Người ắt có Ông Lừa. Có Chói Lói ắt có DG. Đó là Toàn Năng của Thiên Chúa vậy…

 45. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:38

  9- Tinhiên, là một Con Chúa, Zì vưỡn luôn muốn các cô theo Chúa.

  Đạo Chúa với 3 tỷ tínđồ worldwide, hẳn không thể tệ được. Gần như tuyềnbộ zân châu Âu, châu Mẽo, châu Úc, đều theo Chúa.

  Tấtcả các tổngthống Mẽo đều là Con Chúa, trong đó đafần theo Tin Lành. Gần đây có cô Khấn Nì Ty theo Công Jáo (cổ gốc quýtộc Ai Len), còn thì tuyền Tin Lành. Các lãnhtụ Âu thì lại đafần theo Công Jáo. Đó cũng là một khácbiệt vănhóa của Âu và Mẽo.

  Bọn Hồngvệbinh hay rú lên rầng, Mẽo cũng làm đéo jì có tựzo tôngjáo, vì hehe chả có thằng vôthần nầu được thành Tổngthống.

  Hehe các cô fải thấy, nếu Bush hoặc Obama vôthần, thì sẽ đéo có ai vote cho cỏn sất. Zứtkhoát là như vậy. Zững người vănminh đéo chấpnhận một kẻ vôthần làm lãnhtụ của họ.

  Tựzo tôngjáo, vì vậy, zứtkhoát fải bâugồm cả việc tẩychay thói Vôthần. Cũng như Zânchủ thì hehe, đéo thể chấpnhận tưtưởng Ông Cụ.

 46. #50 by Банан on 2011/05/11 - 13:38

  @Lọi: Địt mẹ Lọi tự kỷ lại cửng lên đấy à, thỉnh thoảng vào thả rắm thoảng một phát lại adua theo Lôn Zì nói xấu nầy nọ à cu? Quán bựa của Lôn Zì dạo này trầm ngâm quá, nếu thiếu những tên thần kinh dẵm đinh như Dái Ghẻ or Tế điên hay em Ky  nổ thì quán buồn khác đéo động phò già hử cu? Cu vào chửi từng thằng một cho xôm quán đi cu.

 47. #51 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 13:38

  Các cô ngu như ông lợn lùn thì Zì fải tựbiên tựziễn chứ còn sao nữa con Sắc Jà kia.

  @ Bựa, tựbiên tựdiễn hay tựsướng, hay cả 3?
  三人行必有Bựa师, hehe 3 cô vầu quán tất có một cô đáng làm thầy của Bựa, tinhiên các cô cổ đều biết Bựa thik tựsướng nên để Bựa tựsướng đó thui, hehehe.
 48. #53 by Банан on 2011/05/11 - 13:46

  Tinhiên, là một Con Chúa, Zì vưỡn luôn muốn các cô theo Chúa.

  @Lôn Zì:  Theo Chúa thì đã đành nhưng nếu theo chúa theo Tin Lành sẽ lợi hơn vì Chúa của Tin Lành thoải mái và có tư tưởng tiến bộ hơn Chúa của Công Giáo hehe. Hơn nữa theo Tin Lành còn được hứa cho tiền và được quả bánh vẽ dân chủ đấy các con giời ạ

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:48

   Chọn jì là việc của các cô. Zì sẽ nói về Tin Lành vs Công Jáo sau.

 49. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:47

  10- Đạo Chúa mang lại cho các cô cái jì?

  Zì không nói về Châu Âu, nơi Nhàthờ là một fần không thể thiếu của xãhội, với nhiều quốcja thu Thuế Nhàthờ của côngzân để lấy kinhfí cho Jáohội, và fóthác rất nhiều hoạtđộng cộngđồng cho Nhàthờ.

  Zì cũng không nói về Xứ Lừa trước 1954, khi Nhàthờ hầunhư fụtrách hoàntoàn mảng ytế cộngđồng (100% bịnhviện Bắc Lừa thuộc Jáohội Côngjáo) và jáozục fổthông (80% trường trunghọc Bắc Lừa thuộc Jáohội Côngjáo).

  Zì đang nói về Xứ Lừa 200x. Đạo Chúa mang lại cho các cô cái jì?

 50. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/11 - 13:50

  Địt mẹ con Chuối Nan mồm xưngxưng có Đạo, mà cứ ọe câu nầu vôthần câu đó. Cút mẹ nhà cô về Thanh Trì bán bia-ôm đi.

  Jờ Zì đi khách đã, tối về Zì chưởi các cô tiếp.