Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by sahadin08 on 2011/05/17 - 12:08

  Địt mẹ, Lả mới Dũng nhầm lẫn tai hại. Bé or Thảo là trai trăm trăm. Tin anh đi.@ nổng nổ
  đcm thằng Nổng nầy ngẫn mẹ …giai or gái vấn đề đéo..miễn ximacai là được …cứ xoi như anhcôngan bắtquângian.
  ..đuỵt mẹ

 2. #2 by minhdung on 2011/05/17 - 12:09

  @Cháu: Hehe đồng chí cháu dễ xương dễ xương. Địt con mẹ đồng chí dững đồng chí thợ thơ như Hữu, như Cận. Là những Thơ Nô đi theo lãnh tụ, mần thơ cách mệnh. Nên các đồng chí thanh niên làng mới hừng hực khí thế, hừng hực xung phong đi lính. Còn gọi là Thanh Niên Xung Phong.

  Còn những đồng chí không hừng hực, hoặc sợ chết mà đéo đi lính. Thì địt mẹ cả nhà đồng chí đấy coi như chết rồi. Địt mẹ ra đình báo cáo cấp ủy, hehe.

  Địt con mẹ đồng chí anh sống giữa thời chiến. Những cảnh chất vấn nhà này sao không cho con đi bộ đội, nhà kia không cho con đi bộ đội thì địt mẹ quá thời cách mạng văn hóa ở Tầu.

  Một thằng hô hào như Hữu, như Cận. Thì có trăm nghìn thằng xung đi lính. Hehe, địt mẹ đồng chí cháu thấy công nhớn chưa. Mà công nhớn thì thưởng nhớn. Địt mẹ lính tráng thì đéo có quà, xung phong ra trận vì lý tưởng củ cặc thì suốt đời bần nông chết đói.

 3. #3 by minhdung on 2011/05/17 - 12:10

  Địt mẹ, Lả mới Dũng nhầm lẫn tai hại. Bé or Thảo là trai trăm trăm. Tin anh đi.

  Đéo tin, anh cứ Bé là gái, hehe.

 4. #4 by minhdung on 2011/05/17 - 12:12

  đmc thằng DŨng Hói nó lại bẩu cuốn đấy nó chùi đít gần hết rùi

  Đính chính phát nhá, hết rồi chứ đéo phải gần hết rồi, hehe.

 5. #5 by minhdung on 2011/05/17 - 12:18

  Mả cha lão Giun! Có đâu cái thói bóc từ ra khỏi ngữ cảnh đem phét lác nhắng nhít dư con nít vọc kít hử?

  Ơ anh có bóc gì đâu nhở, hehe. Từ quan hệ hay được dùng khi quan tòa xử những vụ ngoại tình đầy đấy thôi.

  – Tòa hỏi: Anh quan hệ với chị kia bao nhiêu lần?
  – Giả nhời: Dạ 3 lần 1 ngày, 7 ngày 1 tuần, dạ suốt ạ
  – Tòa hỏi: Thế vợ anh thì sao?
  – Giả nhời: Dạ nhường tòa đấy ạ, hehe.

  Thế thằng Tòa nó bóc trước cả anh em ui, hé hé hé.

  Em ui thế còn từ này em bẩu anh bóc hay không bóc nhớ. Từ nô dịch ý.

  Ví dụ anh bảo: Địt mẹ cái Phật Giáo xứ lừa bị Đảng nó nô dịch rồi. Hehe, nô dịch là cái đéo gì nhở?

 6. #6 by Yell on 2011/05/17 - 12:35

  Hehe …. Chào a Dunghoi mới đi Nhật về, ngồi rình mãi mới bắt cóc được a. Hôm nai a có zảnh a kể tiếp chuyện a choi fo Nhật hay fo Nhật chơi a đi a ! cho e, a Tế với zàn cháu chắt ảnh hóng fat nao? A kể hay hay vào đấy nhá, k hay e fot cái khac khác sữa vào đầu hói a đấy a ah hehe

 7. #7 by Sunflower on 2011/05/17 - 12:42

  Kiểu quốc đạo ở Lừa là business mần xiền hơi bị tốt. Nhà em đã từng suggest sư thầy treo biển CEO, ông ổng gật như bổ củi tâm đắc tâm đắc. 


  Cá nhân em không theo Phật, kể cả đạo Phật chính thống lẫn đạo Phật nô dịch, bởi em đéo thích chạy trốn, em cũng đéo thích diệt hết thất tình lục dục tham sân si để leo lên cõi niết bàn. Em chỉ muốn linh hồn mình được soi đường và cứu rỗi.

  Tóm lại em cần có đức tin cho mình, chứ chả cho thằng mả mẹ nào khác cả. (Mấy quả phật tử lởm em quen thở câu cửa miệng để phúc cho con cháu nghe buồn cười phọt dắm).


 8. #8 by Sunflower on 2011/05/17 - 12:54

  Lướt cồng mấy hôm em có vài điểm thế nài:


  – Lừa đa phần đọc hiểu rất có vấn đề, có 1 point tranh luận duy nhất mà để chị Điêu phải nói đi nói lại đến chục lần đéo thông. Ex: Vụ Cù, vụ từ điển đéo trăm trăm. 

  – Lừa đéo thông mà lại đéo có cơ bật là quay sang sủa đổng. Mà tổ sư không những công kích cá nhân lại còn lôi mẹ cả tông ti người ta, rõ là lũ không bằng súc vật. Nó đéo hiểu được cái gì gọi là cá thể tồn tại độc lập hả?

  – Lừa tư duy 1 + 1 = 2. Mặc định post nhiều cồng hơn là bam. Nhiều cồng hơn người ta có nội dung, có lý lẽ. Tổ sư các lừa toàn chửi xiên chửi xỏ chửi đổng lại đéo có lý lẽ lập luận mà chửi cho xuôi tai xuôi mắt, rõ là bam chứ đéo?

  – Tóm lại, chết mẹ lũ Lừa đi. Em thật.
 9. #9 by Pepti on 2011/05/17 - 13:05

  Nói chuyện Phật giáo…nô dịch hay không nô dịch anh đéo biết.
  Hôm qua anh thấy đầy đường nhà sư diễu binh nhân dịp lễ Phật đản.
  Có xe cảnh sát hộ tống, có cảnh sát giao thông đứng điều tiết giao thông. Các nhà sư( có thể là chú tiểu nữa) cầm vô lăng hoặc ngồi trên xe vui mừng hỉ nộ ái ố.
  Các đoàn xe của các chùa ở các quận lũ lượt lũ lượt !.
  Anh nhìn có cảm giác hình như là Phật giáo không thoát tục được hay sao ấy.
  Cũng thương cho Công giáo và Tin lành…. Phải chăng do Công giáo và Tin lành không có khả năng bói toán. nhìn được tương lai hay giải hạn đầu năm này nọ cho các quan chức chạy chức quyền hoặc người dân cầu tài cầu lộc . Nên Tin Lành và Công giáo bị ghẻ lạnh.

  Phải chăng Phật giáo đang làm được điều siêu nhiên?. Trong lúc Tin Lành và Công giáo thì không??

 10. #10 by sun on 2011/05/17 - 13:08

  – Lừa đa phần đọc hiểu rất có vấn đề, có 1 point tranh luận duy nhất mà để chị Điêu phải nói đi nói lại đến chục lần đéo thông. Ex: Vụ Cù, vụ từ điển đéo trăm trăm.

  &
  – Lừa tư duy 1 + 1 = 2. Mặc định post nhiều cồng hơn là bam. Nhiều cồng hơn người ta có nội dung, có lý lẽ. Tổ sư các lừa toàn chửi xiên chửi xỏ chửi đổng lại đéo có lý lẽ lập luận mà chửi cho xuôi tai xuôi mắt, rõ là bam chứ đéo?

  ———————————————————————-

  Địt pẹ !

  Câu trước chửi cụ câu sau !

  Tư duy của loài lừa quái thai.

 11. #11 by minhdung on 2011/05/17 - 13:25

  Các đoàn xe của các chùa ở các quận lũ lượt lũ lượt !.

  Đù má có công văn chỉ đạo, họp giao ban đàng hoàng. Đéo lũ lượt mà xong à, hehe.

  Nhưng anh thật đéo thể cắt nghĩa gãy gọn cũng như tìm ra nguồn gốc từ Nô Dịch này. Dù vẫn hiểu.

 12. #12 by sun on 2011/05/17 - 13:26

  Tư duy phi logic, rối tinh rối mù, nói đi nói lại người ta không hiểu nổi nói cái quái gì thì lại đổ lỗi cho đối phương. Nếu là một người không hiểu thì còn đổ lỗi được nhưng nhiều người không hiểu mà vẫn đổ lỗi được thì thánh thật.

  Lải nhải mỗi một điểm sơ đẳng trong mấy chục cồng mà cũng gọi là  “Nhiều cồng hơn người ta có nội dung, có lý lẽ” !!!

  Loại lừa này chân thì dính cứt bè bè nhưng chuyên đi soi cứt chân người. Da mặt dày thế này thì nên chết trước khi rủa người khác.

 13. #13 by minhdung on 2011/05/17 - 13:31

  Hehe …. Chào a Dunghoi mới đi Nhật về, ngồi rình mãi mới bắt cóc được a. Hôm nai a có zảnh a kể tiếp chuyện a choi fo Nhật hay fo Nhật chơi a đi a ! cho e, a Tế với zàn cháu chắt ảnh hóng fat nao? A kể hay hay vào đấy nhá, k hay e fot cái khac khác sữa vào đầu hói a đấy a ah hehe


  Hehe, chào em. Phải em là em hôm trước kêu sẽ bóc mẽ anh hok. Anh đợi mãi. Em bóc đi em. Đéo bóc anh đéo kể đâu.

 14. #14 by Cocacola on 2011/05/17 - 13:38

  Một lần nữa anh quán triệt lại cho các Già Hói, Tintin, Vàng Son MFG, Bần Nông, GPC … còn lăn tăn tại sao Phật Giáo Lừa thế này thế kia.  Các cô đã thủng củ sọ chửa? Vì chức Linh mục cầm đầu giáo dân phải do Va-ti-căn tấn phong, một tổ chức ngoài Lừa quyết định!

  Nên hehe, B có muốn cũng điếu cử cam về làm cha xứ được!

  Còn PG, do Giáo hội là của B, do B quản lý nên, hehe, mở chùa không xin phép cam giáo hội coi! Bỏn đì cho khỏi tu luôn!
 15. #15 by sun on 2011/05/17 - 13:39

  Địt pẹ ! Ngu đến nỗi tự chửi bản thân mà đéo nhận ra.

  – Lừa đéo thông mà lại đéo có cơ bật là quay sang sủa đổng. Mà tổ sư không những công kích cá nhân lại còn lôi mẹ cả tông ti người ta, rõ là lũ không bằng súc vật. Nó đéo hiểu được cái gì gọi là cá thể tồn tại độc lập hả?

  ————————————————-

  Chuyện Cù và chuyện TĐ là người ta đéo đồng tình với quan điểm đưa ra chứ đéo phải chỉ là chuyện nói mà người ta đéo thông.

  Địt pẹ, cứ nghĩ ai cũng xuẩn như mình.

 16. #16 by minhdung on 2011/05/17 - 13:39

  Hehe, kể chi bộ nghe trải nghiệm đi xe ba gác. Hôm hổm anh dọn kho vứt đi 1 đống những thứ vớ vẩn. Một con xe ba gác của em mua hàng chạy đến chở đi. Hehe, địt mẹ anh hứng chí khóa cửa phi mẹ lên bảo thằng oánh xe cho anh đi cùng với.

  Thằng thẳng cứng cứng, tầm 35-40. Tóc rễ tre bụi bám trắng xóa lẫn vào cái đầu bạc. Phi con 3 gác chạy rầm rập. Địt mẹ gió thổi tóc anh rối bời, mát rượi. Xe phi cộc cộc như ngựa vía, đéo cần luật lệ. Chạy tuốt 1 phát từ Láng hạ ra thẳng Giảng võ, rẽ Giang Văn Minh rồi xuôi xuống Đội Cấn. Hehe. Tới đầu rẽ từ Kim Mã rồi vòng lại để vào Đội Cấn thì địt mẹ thẳng tạt đầu 1 phát. Ba con xe máy ngã dúi dụi, 1 con 4 bánh két từ xa tưởng đái ra quần.

  Hehe, vẫn đéo quan tâm, thẳng phi tiếp. Địt mẹ anh ngồi trên xe dỉm ra ướt mẹ quần xịp. Gõ gõ thẳng bảo thôi có con taxi, anh xuống em ơi.

 17. #17 by minhdung on 2011/05/17 - 13:41

  Địt mẹ trải nghiệm hoang dã kinh dị. Thật lần đầu cũng là lần cuối cho biết mùi, địt mẹ lần sau gặp những con xe thương binh kiểu này tránh xa. Vãi cứt.

  Hôm ngồi bia kể thằng bạn Tây. Nó cười hô hố bảo. Tao sang Lừa mày cũng cảm giác y như thế. Hoang dã thật khủng khiếp. Giờ đỡ rồi, hehe.

 18. #18 by kochumbenim09 on 2011/05/17 - 14:07

  dcm quả giả nghiệm của tên dũng hói thầy phải bẩu con nhân viên nó cù nách thầy mới cười nủi đới..dưng đẫn nầy …”Địt mẹ gió thổi tóc anh rối bời, mát rượi”…đến chuột  nó cũng phải bưng mũi chạy…lấy lồn đâu ra tóc mà để dối bời….hói mà còn dối bời …cỗ nầy hài…diên nhất cỗ nầy….há há

 19. #19 by minhhuong on 2011/05/17 - 14:13

  @Thầy 9: Thầy chả có khái niệm gì về thời trang. Ông anh Dũng hói đội tóc giả  kekekeke

 20. #20 by minhdung on 2011/05/17 - 14:18

  hói mà còn dối bời

  Tên chim chúm chím mệ chuyên dìm hàng anh là thế đéo nào nhở? Hôm nào thử phi lên con 3 gác ngồi mà xem. Ui địt mẹ, phê lòi đéo thể tả nổi.

 21. #21 by Dragonfly on 2011/05/17 - 14:36

  Entry đang nói về tín ngưỡng lại nhân ngày Phật Đản, mời chi bộ xem ở đây về 1 loài linh mộc liên quan đến sự luân hồi nài. làm ơn đừng nói tục chửi thề nha. Nhớ nha ” Con chó có đuôi, con người có ý thức”. Hệ Hệ

 22. #22 by kochumbenim09 on 2011/05/17 - 14:39

  @Thầy 9: Thầy chả có khái niệm gì về thời trang. Ông anh Dũng hói đội tóc giả  kekekeke@ hương điêu

  ờ..nói như con điêu thế còn được..
  chứ mà nó bẩu thằng tài xế tóc dối bời thì chả để thầy bóc mẽ cỏn….dõ là dàng lại bẩu thầy dìm hàng ….. há há há.

 23. #23 by tieuthithi on 2011/05/17 - 14:40

  @Dũng Hói : 

   Anh giỏi thế mà không hiểu vậy mà từ trước đến nay em cứ nghĩ là mình hiểu từ này kekeke..
   Đúng là em lại  “cảm tính” mẹ nó dồi 
   Nô dịch = Nô lệ + phục dịch 
  Xưa nay em mới chỉ nghe câu duy nhất là “văn hóa nôdich” chứ chưa  nghe câu  nào có ghép thêm chữ “nô dịch” đằng sau kiểu như “đạo Phật nô dich”… thì phải ?
   Em hiểu nôm na là thế nầy : một thằng phải làm nô lệ cho thằng khác, đã nô lệ thì phải phải phụcdịch, cúccung tậntụy ,và phải phụthuộc vào thằng chủ.
   Nhưng thằng nô  lệ  nầy không ý thức được thân phân thấp hèn của nó , nó nhẫn nhục camchịu không những không phảnkháng mà lại còn tựhào cangợi phận nôlệ của mình 
   Cái  đầu đất của em chỉ hiểu chừng đó thôi 
   Ai biết rõ hơn thì khai sáng giùm đi 

   

 24. #24 by tieuthithi on 2011/05/17 - 14:52

  @Dũng Hói 

    Quên  mất , còn nguồn gốc của từ nầy em đồ là gốc Lừa trăm phần trăm, và do  các lồng chí trong Ban Tư Tưởng Văn Hóa TW của Bê ( kiểu  dư Tế Tinh, Chạn mốc , Manh Lét… ) ngĩ ra  để gọi cái gọi là ‘Văn hóa Tư Bửn ngoại lai” tràn vầu nước ta ( tức nước mình ) hehe tức Lừa 
   Nhặt nhạnh mỗi chỗ một từ nên điếu biết của ai 
 25. #25 by Yell on 2011/05/17 - 14:53

  Bắt quả tang thêm cô lả chả biết đêz ji về Công Giáo mà ti toe. – Chức Linh Mục là do GiámMuc giáo phận tấn phong chứ Vatican zề hả cô? – Ai bảo CongGiao k co CAM? Cài đầy, nhưng làm đéz ji được với một cơ cấu vững chắc như thế? – Để dc tấnphong lên làm LM it nhất cô phải mất 10~12 năm tìm tòi học hỏi trau zồi…. Và trước đó nữa cô fai tim hiểu ơn gọi và dc sự gthieu của Lm chính xứ của cô nữa cô ợ. – Nếu cô tu dòng thì bề trên tổng quyền dòng đó sẽ quyết định và nhờ 1 Giammuc nào đó tânfong cho cô. CAM vào dòng làm dc déz ji. Zô zãy chết trong đấy ah. Tất nhiên danh sách các vị Lm sẽ dc gửi cho toà thánh. Đôi nhời với cô thế là Cô dc Yell cưng nhất zồi đới.

 26. #26 by Yell on 2011/05/17 - 15:04

  Hehee … Chắc a déz fan biệt dc gội đầu với rửa mặt vì a hói nên Yell chả chách a đâu hehee a Dũng mới chơi fo Nhật ợh! Hề hề

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/05/17 - 15:07

  Chầu chi bựa thối!

   

  Đù má mấy hôm nai đương bị tác dụng phụ của diệu nó vật. Mỏi vãi tỏi.

   

  Để chém mấy nhát nầu.

   

  @Dũng hói:

  1. Cô đéo gì mà khinh wiki quá, nô dịch nầy

   

  2. Cô có biết sao mà xe đấy tên là Thương binh không? Bây giờ dính đến xe đấy bất kể đi hay đụng đều khả năng thành thương binh đều là cao

   

  @Yell:

  Trước mỗ có thằng em muốn đi học ở Đại chủng viện cũng khó lòi pha. Mất mấy năm phường nó mới cho quả xác nhận. Túm lại cũng bị xét tơi bời chứ chẳng bỡn

 28. #28 by Mr. Tran on 2011/05/17 - 15:14

  Chím cà lăm đéo hiểu gì về điện rùi. Ai bẩu gió không lùa vầu tóc Dũng hói được? Thấy ảnh cỏn chưa?

   

  Đây

 29. #29 by мотылек on 2011/05/17 - 15:24

  Các cô đã thủng củ sọ chửa? Vì chức Linh mục cầm đầu giáo dân phải do Va-ti-căn tấn phong, một tổ chức ngoài Lừa quyết định!
  @Lả:
  Lả biết một mà đéo biết hai nên nói như ông Bò ý, anh nghe đồn là hay tranh cãi đến cùng lắm hử địt mẹ Lả, quyết định của Va-ti-cô ngoài Lừa thật nhưng khi áp dụng ở Lừa viễn phải trình Bê đấy. Lả thổ tồn có tìm hiểu vụ 2 cha Kiệt-Nhơn đéo đâu mà biết, Lả có biết giàn đồng ca áo tím mờ địt mẹ Lả đang dùng chữ mầu tím đây?
 30. #30 by мотылек on 2011/05/17 - 15:29

  Ui, chưa đọc cồng em Gieo, xin lỗi em Gieo nhé, lại nói lại ý của em

 31. #31 by мотылек on 2011/05/17 - 16:06

  Trước mỗ có thằng em muốn đi học ở Đại chủng viện cũng khó lòi pha. Mất mấy năm phường nó mới cho quả xác nhận. Túm lại cũng bị xét tơi bời chứ chẳng bỡn@ Trạn thối:

  Bắt gặp quả tang Trạn khắm nói bố náo nhá, đi học ở Đại chủng Viện khó mà cũng dễ, cái này tùy người tùy thời điểm thôi nhưng đéo cần phường hay quận xác nhận nhá. Tổ sư bố Trạn khắm lằm lặm nhá.

 32. #32 by Ngũ Sắc on 2011/05/17 - 16:10

  Entry đang nói về tín ngưỡng lại nhân ngày Phật Đản, mời chi bộxem ở đây về 1 loài linh mộc liên quan đến sự luân hồi nài. làm ơn đừng nói tục chửi thề nha. Nhớ nha ” Con chó có đuôi, con người có ý thức”
  @ Chuồn Lài dồn,
  @ All HVB,

  Anh đồng ý ngày hôm nay hông nói tục chưởi thề, trừ khi vầu Quán Bựa, hẽ hẽ !

  Cũng nhân ngày Đại lễ Phật đản mời chi bộ các cô các em, dù là Phật tử hay không, xem bộ phim “The Life of The Buddha”, do đài truyền hình BBC làm, dài gần 50 phút.
 33. #33 by Mr. Tran on 2011/05/17 - 16:11

  Bắt gặp quả tang Trạn khắm nói bố náo nhá, đi học ở Đại chủng Viện khó mà cũng dễ, cái này tùy người tùy thời điểm thôi nhưng đéo cần phường hay quận xác nhận nhá. Tổ sư bố Trạn khắm lằm lặm nhá. @Vla-di-mia

   

  Có thể mỗ nói nhầm, không dám sure. Dưng chiện thằng thẳng bị hành mấy năm là chính xác. Ông pa nó từng đi lính cờ vàng

 34. #34 by Cháu on 2011/05/17 - 16:14

  Chú Dũng Hói ơi chú Dũng Hói trả lời cồng cháu mà tục quá là không nên chú Dũng Hói ạ. Mà chú Dũng Hói đi Nhật Bản về uýnh các Zì phò cỏ nhiều quá nên ngẫn hay sao mà không trả lời đúng ý chính của cháu, lại chạy sang chưởi các bác nhà thơ cách mạng cháu đang học là sao?

  Cháu tưởng chú Dũng Hói mới đi Nhật Bản về có gì hay ho thì cháu hỏi, chứ như nội dung cồng chú thì cháu đọc cồng của cô Hương mấy trang rồi hoa cả mắt bố cháu phải mua thuốc nhỏ mắt rồi chú Dũng Hói ạ.

  Cháu nghĩ Đảng ta thế thì tài tình thật, ngày các bác Cận bác Hữu bé tí mà Đảng đã biết sau này sẽ làm được thơ cách mạng nên mời các bác í đi theo và hứa sau này cho biệt thự, chứ không phải bắt bớ gì các bác đó cả, chú Dũng Hói nhỉ?

  Chú Dũng Hói ơi thế các bác không là nhà thơ nhưng giờ đang ở Lý Nam Đế thì sao hả chú? Hay là Đảng ta cũng biết từ ngày các bác í chăn trâu rằng sau này các bác í bắn súng giỏi nên mời đi làm bắn súng cách mạng rồi cho biệt thự chứ không ép buộc gì?

  Nếu thế thì bác Cận không ơn Đảng thì là ơn ai hả chú Dũng Hói.

   

  Anh giai cháu nói nếu chỉ biết đến thế thì giống như việc mới chỉ sờ được bướm bạn quản ca mà tưởng sờ được bướm cô Tổng phụ trách đội, anh giai cháu bậy quá chú Dũng Hói nhở?

   

  Chú Dũng Hói ơi nếu chú mới đi Nhật về mệt thì thôi trả lời cũng được nhưng nếu chú trả lời thì trả lời ý chính của cháu chú Dũng Hói nhé. Chú ơi nếu chú mệt thì thôi cháu không trách chú đâu vì cháu vẫn thích đọc cồng chú mặn mà như cô giáo nhân dân của cháu.

 35. #35 by Chắt on 2011/05/17 - 16:20

  Chú 5 màu khả kính!

  Chú Sún chú ấy bảo chú ấy quên mất hôm nay là ngày gì nên thấy người ta có 4 cái gạch đầu dòng thì đều dùng để chửi cả nên chú ấy cũng chửi lại. Chú Sún nhờ cháu xin lỗi chi bộ ạ.

  Chú ơi cháu nghĩ “nô dịch” là từ gốc Hán. Đúng không chú ? Vì ở đây cả 2 âm tiết đều gốc Hán. Chú nhón tay dạy cháu với ạ.

  Cháu cám ơn chú.

 36. #36 by Cháu on 2011/05/17 - 16:22

  Cô Sunflower ơi cháu thấy cô chửi các cô chú ở đây cháu thấy cô viết chuẩn quá, cô đúng là niềm tự hào đất Việt chúng ta đấy cô nhỉ?

   

  Cô ơi cô giải thích giúp cháu từ “sủa đổng” mà cô đã dùng với cô nhé, cháu hiểu “sủa” tức là chửi, “đổng” tức là vu vơ không dám nêu đích danh ai cả, sủa đổng có nghĩa là chửi nhưng không dám chửi đích danh một ai đó cô nhỉ? Cồng của cô chửi không phải là sủa đổng vì cô chửi cả quán cô nhỉ?

   

  À, còn “có 1 point tranh luận duy nhất mà để chị Điêu phải nói đi nói lại đến chục lần đéo thông khác nhau với spam thế nào hả cô, cô giải thích giúp cháu với cháu xin hết cháu cảm ơn cô ạ.

 37. #37 by Chắt on 2011/05/17 - 16:40


  Cháu nhớ ở dưởi có ai nói đến chuyện học bổng đi học ở Phớp của bác Cù. Cháu nói leo đôi câu.
  Cháu nghe người già nói mấy chục năm về trước thì dạng COCC toàn là được cử đi Tây, bất kể nguồn học bổng nào đấy ạ. Nhất là đi tư bẩn thì phải con ông to mới được đi. Chả cần thi thố mẹ gì đâu.
  Cá nhân lúc ấy cũng chẳng có điều kiện tự tìm học bổng như bọn chúng cháu bây giờ. Mà cỡ tuổi như bác Cù hổi dốt ngoại ngữ lắm. Muốn tự tìm HB cũng không có đâu. Pháp cũng chẳng biết bác Cù là ai mà cho bác ấy. Vậy nên rất vô lý để phủ nhận ơn của Đảng ban cho dòng họ Cù.

 38. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 16:57

  Địt mẹ con Cháu mới con Chắt bam vãi đạn. Zì khóa mõm hai còn từ jờ đến lúc nầu Zì vầu Quán jở lại.

  Địt mẹ bọn Bam Mơ.

 39. #39 by on 2011/05/17 - 17:24

  …- Xét rằng: đội ngũ kế thừa như Rô Kinh, Hồng thì có Hồng, thậm chí đỏ dực nhưng Chuyên còn non tay tuyên huấn lắm, cần phải được đ/c Beo kèm cặp chừng 5 năm, 10 năm hay forever mới hy vọng lấy được bằng tiến sĩ xây dựng đảng.

  Cho nên:

  Tổ chức xét thấy đ/c Bé, sau thời gian trường kỳ mai phục, đủ bản lãnh trở lại phân cục Bựa quán chiến đấu online.
  …@ Lả
  ========

  Chuẩn đéo cần chỉnh

  TT và những con/ thằng/ con-thằng/ thằng-con có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

   

 40. #40 by Phá Điền on 2011/05/17 - 17:37

   đùmá đời zư ông chó. xáng xớm mới cồng 2 nhát. cúp mẹ nó điện. nửa ngày. có điện. lại delay. đùmá.

 41. #41 by budifa on 2011/05/17 - 17:38

  Học tiếng Khựa téo nào

   

  Ông Gúc dạy

   

  Nô-dịch =  奴役 = enslave/keep in bondage

   

  : nô = đầy-tớ, đứa-ở

  : dịch = đi thú ngoài biên-thùy, việc quân

   

  Dư-vậy hiểu nôm-na nô-dịch nghĩa gốc là thằng đầy-tớ đi oánh nhau cho chủ? (kiểu ông Kiêu Yết, ông Tượng Dã?). Ngày-nay Lừa hiểu danh-từ là ông đầy-tớ, động-từ là bắt làm đầy-tớ

   

  Học thêm

   

  Nô-lệ = 奴隶 = slave

   

  : lệ = phụ-thuộc

   

  Nô-lệ là ông đầy-tớ phụ thuộc vào chủ (chắc là bỏn đéo được ăn lương?). Giờ cũng hiểu là ông đầy-tớ bảo sao làm vậy

   

  Nô-bộc = 奴仆 = servant/ lackey/ lacquey

   

  : bộc = đầy-tớ, người cầm cương ngựa

   

  Có thể hiểu là ông đầy-tớ chuyên giữ ngựa cho chủ? Giờ cũng hiểu là đầy-tớ thuần. Mẹ trước hay đọc từ “lão bộc” cứ nghĩ là đầy-tớ già-hói kiểu quản-gia, hị hị

   

  Còn từ nô-tài đéo Gúc được

   

  Các thầy đồ Nho Sắc Cục, Hải Zóng, Tế hết Tinh tham-luận cái

 42. #42 by Phá Điền on 2011/05/17 - 17:44

  đùmẹ nhà cô chứ. kém tưduy logic quá đi.
   cô học toán logic bâugiờ chưa?
   
  một phépnhân logic abcdef=0 cần điềukiện gì? @ Điền Nghịt

   

  Dạ, tôi may-mắn cũng được học ông ạ

   

  Dưng mà món tư-duy logic lấy tự-điển Lừa, Khựa, Anh-Cát-Lợi, Phú-Lãng-Sa, vươn vươn nhân với nhau, sẽ = 0 (aka Sai) vì tự-điển Lừa = 0 (aka Sai), suy-ra mọi tự-điển đều là cứt cả thì tôi huyền-tuyền chưa biết, hoang-mang quá đi. Nhẽ phẩy đặt-hàng Châu Ngô nghiên-cứu, biết đâu lại ẵm giải nữa thì vinh-quang cho xứ Lừa ta quá, há há@budifa

  hãhãhã đéo đỡ nổi. chổng đít lên mà nghe nầy.

  phép nhân logic abcdef=0 chỉ cần a=0. ngượclại a=0 thì abcdef=0. đéo ai bẩu b=c=d=e=f=0. dùcho b=c=d=e=f=1 thì abcdef vưỡn=0.

  zưng khi đã có abcdef=0, cô muốn xửdụng e=1 thì cô phẩy chứngminh điềuý.

  địtmẹ thủng chưa hử? lýthuyết chuẩn đới. từđiển cái lồn bà nhà cô.


 43. #43 by Sunflower on 2011/05/17 - 17:45

  Sun sùn sún, thích phân tách từ ngữ phỏng? Đây đây:

  1. Vấn đề tranh luận của chị Điêu với Sun, bản chất Sun có nắm được không thì mời Sun ngó lại cồng nhé. Tớkhông tốn thời giờ đâu.
  2. Vấn đề chửi Lừa:  Tớ không nói thoát lừa rồi nhé, mà nói chung đấy. Thằng lừa nào không thế? Chửi cá nhân chưa đã là chửi đến gia đình tổ tiên ngay. Nhẽ cái giống lừa từ tổ tiên đến giờ chưa tiến hóa khỏi súc vật nhỉ? Nên tớ chửi tổ sư đấy, nhục nhã khi sinh ra là giống này. Nhưng đây là cá nhân tớ nhé, tớ không đại điện cho Sun hay cháu chắt chút chít của Sun, biết đâu Sun aka cháu chắt gỉ gi lại enjoy?
  3. Vấn đề thông: Tớ có đề cập riêng đến cù với điển đâu nhỉ? Hơn nữa, thông cũng có nghĩa là không đồng tình trăm trăm mà, thế thì dùng lý luận mà bật, chớ lại quay sang công kích kiểu 69 96 gì gì í nhở? Nhục vãi.
  4. Vấn đề bam: Như đã biên, không nói lại. Đọc mà không hiểu thì đúng là nên cho quả nuke chết tốt chết tốt.
  Tóm lại, Sun là nhân vật khá điển hình. Thích đại điện cho số đông như cháu chắt của Sun.
 44. #44 by kochumbenim09 on 2011/05/17 - 18:06

  đcm lại khóa..khóa lồn gì mà nhiều thếkhông biết…
  quán giờ thành cái rét tau dăng giữa thủ đô con mẹ chứ có là cái quán Bựa ti hỉn nữa đếu đâu..phình chương za bốn mẹt tiền..viu tăng chõng mặt ..cồng thì tuyền trên ngàn điểm vi en đếch …bọn chẻ nó vào uýnh dầy xin mấy đồng bạc zách mà cũng nhốt …đcm thằng zì bựa giờ còn mỗi việc đi nhốt bọn chẻ zỗi hơi đến chịu …kệ mẹ chúng theo thầy thế..khi nầu rảnh tuyên bố nhát..
  một số cô vào làm bam mơ sẽ bị thu hồi giấy phép..rùi xóa mấy cái làm ví dụ …thế mới uy dư chính quyền chứ…đcm cứ cái đà nầy thầy phải ngồi đong nhằn đến ông dũng hói ông sỹ dâm có cứt bọn dở nữa mà đong..dở ngẫn tất rùi ..ma ám cả lũ rùi..chắc chúng đệ mầy thì mầy mần thế được..chứ đệ thầy phải kiểu nhưu thằng Tướng Tin ứ cơ…đmc đứa nầu bẩu bọn dồi chúng trò thầy là bị chưởi mà huyền tuyền đếu chạm con xìbam ….nói chước cho biết.
  à mà giờ thầy mới thấy nhiều tên châm đít thầy bằng cái tên đệm….
  cà lăm mà khơi khơi chủi bọn tư bẩn thối tha được như thầy à..cà lăm mà tán vàng xon uýnh tinh hoa một mình chống lại cả thế giứi Bựa dư thầy à ..cà lăm mà lại biết giật nước bồn cầu liên tục liên tùng tục được à….
  bọn bay giỏi…mệt quá ..con rốt cho thầy xin 200ml nước…khát rát họng vì chửi..

 45. #45 by muoc_ka on 2011/05/17 - 18:07

  [176.1] [ ] nú cái ㄋㄨˊ ㄘㄞˊ nô tài : n. slave (lit./fig.) M:ge/¹míng See also núcai
  [306.2] [ ] nú cai ㄋㄨˊ ㄘㄞ nô tài
  : n. ①flunky; lackey ②slave (lit./fig.) ③a good-for-nothing; useless fellow ④〈trad.〉 self-reference by an official when addressing the emperor M:ge/¹míng See also ¹núcái

  gúc ra cái lày có đúng ko con Bú với mấy con hủ nho

 46. #46 by on 2011/05/17 - 18:11

  Nam mô a di đà, Phật từ bi hỉ xả đéo chấp thói gato Phật giáo; dưng bé tham sân si bi ố nộ bẩm sinh quyết bưng chuông vác mõ xáng  đầu ku Giun cùng đồng bọn, đặng giúp  chúng sớm ngộ ra đạo pháp, quay về nẻo thiện.

   Phật giáo nô dịch, Phật giáo quốc doanh?  Phát kiến xáng con mẹ nó tạo.  Nên chăng học tập và làm theo  tư bản tiên tiến? Bụp bụp “In Buddha we trust” lên đồng tiền, cắt cử một tên đầu trọc làm viên chức tuyên úy Hạ viện, đọc kinh Như Lai trước mỗi kỳ hội họp Quốc hội  như Mỹ? Hoặc in mẹ dấu chữ vạn lên quốc kỳ như Đan Mạch, Nauy? Hoặc thu thuế nhà thờ như Đức? Hoặc trả lương cho lũ đầu trọc như Mỹ – Đan – Na – Đức cùng đồng bọn đang chi tiền tháng cho mớ áo chùng đen?

  Hồi hổi 54, có một đám cong giáo ngu đạo còn cơ lu loa “Chúa vào Nam” để cút về mới mẹ. Hồi hổi 75, cũng có đám cong giáo phản Chúa vẫn còn cơ tuột quần áo,  bám càng máy bay cút về mới mẹ. Dưng giờ tiệt, chỉ còn nước lăn đùng giãy đành đạch ăn vạ tại chỗ.

  Nô dịch là thế, quốc doanh là thế  ku Giun ợ. Đứa nào cãi nhớ há mồm to ra để bé tiện tay nhổ mẹ hết mấy răng khôn, đéo để  tốn cơm.

  Đang chửi

 47. #47 by Yell on 2011/05/17 - 18:25

  @ a Tờ rần: quãng chục năm về trước thì đi tu có bị làm khó thật đấy. Họ làm khó mình về tạmtru tạmvang, NVQS … Còn bi giờ thì vô tư ghi lilich là: xin tam hoãn NVQS, xin tamtrutamvang để ” đitu” dòng Tên , dòng Chúa cứu Thế, dòng A, dòng B …không vấn đề. Bit tại sao k? – Cô ji tên khó đọc zuoi kia có lẽ hiểu lầm là phía nhà tu đòi giấy giới thiệu hay zấy ji ji của tránh quyền. Nhà Tu lấy mấy giấy đấy về chùi ah.

 48. #48 by Yell on 2011/05/17 - 18:37

  Cô bú đít ( budifa ): Zịch như cô thì zịch Nô Nức, Nô đùa như nào?

 49. #49 by on 2011/05/17 - 18:49

  Ngày Canh Hổ, tháng Giáp Rắn, năm Con Miu Mun mới; kẻ chợ xôn xao tin phỉ báng tôn giáo. Có trung thần  mật tấu nên trừng trị để giữ nghiêm phép nước; Bé phất tay cho  sàm tấu không theo.

  Đại Cồ Việt từ xưa hồn nhiên tôn giáo, kẻ lương người đạo, con Phật cháu Chúa thảy đều chung sống hòa bình; không nảy nòi Bắc Iceland binh bụp Anh Em Tách Rời, Florida đốt kinh koran, Afghanistan chặt đầu  8 thằng LHQ, Đan Mạch biếm họa Mohammed, Malay cấm kết hôn ngoại đạo, cải đạo, Indo ném bom nhà thờ vân vân và vân vân. Ấy đại hồng phúc tổ tiên ta vậy!

  Bấy giờ có kẻ chưa phục, dâng sớ hạch tội phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Bé cười mà rằng, ấy chỉ thiểu số to mồm. Nói rồi ban chỉ dụ, thiểu số to mồm cần được bảo tồn để chứng tỏ Đại Cồ Việt tự do dân chủ, tự do dân chửi.

  Tả hữu nghe ra phục Bé anh minh, chúng đều tung hô vạn tóe.

  Khâm thử

  Ngừng chửi, đi chơi bắn bi. 

 50. #50 by budifa on 2011/05/17 - 19:28

  @ Điền Nghịt

   

  Giả sử a = tự-điển Lừa, b = tự-điển Khựa, vươn vươn. Tôi đéo hiểu tư-duy logic nầu bắt-buộc nhân bỏn với nhau để có cái abcdef của ông hở?  a=0 và b=1 chả liên-quan đéo gì đến nhau cả. A sai thì tôi dùng b, c, d có kết-quả giống nhau và tôi coi là đúng, muốn fản-bác thì tự đi mà chứng-minh nó sai chứ tôi chứng-minh làm đéo gì.

   

  Mà nhắc lại, đây đang là chuyện dùng b thì ông BOM vào bẩu a sai để nói b đéo tin được (aka sai) nhế

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 21:51

   Địt mẹ Zì đéo thể tưởng được con Fa lại ngu thế nài.