Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by tieuthithi on 2011/05/16 - 23:11

  Ở ngoài tụi anh mờ lèm bèm thì lại mang tiếng đờn bà.@Đom Dom :

  Ơ thế hóa ra bấy lâu nay  bà Zì toàn gọi là “các cô” hoặc “con kia” là cũng có lý phết nhở .
   Hóa ra quán toàn đàn bà , làm điếu gì có đàn ông 
 2. #2 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 23:21

  @Bố, xì tốp cái vụ Chym đi Bố ơi, lải nhải mãi đâm ra thành người thua cuối cùng đóa. Em Thythy xì tốp đầu tiên nên thắng cuộc rùi. 


  Con Zì đâu bót bài mới đê, Nên Con Chua cũng được gần tuần rồi!

  Hông bot bài mới anh dỗi đi ngủ sớm. Đell zì mờ hôm nầu cũng 1-2 zờ sáng, mai đến sở làm ngồi ngááá….p. Hẽ hẽ
 3. #3 by minhhuong on 2011/05/16 - 23:25

  Trái lại có cái mắt hông nhìn thấy tay hông sờ thấy nhưng cũng fải công nhận, tỷ zụ kèn khủng của bà Zì bả thường PR. Hehe em Hương êu hay vàng son nầu mắt nhìn thấy tay sờ thấy kèn bà Zì chưa, cồng fơm cái để chi bộ chính thức công nhận là kèn khủng? Hay cứ tạm thời để kèn bà Zì là hư cấu vậy? Hẽ hẽ @ Ngũ sắc

  —————————
  Báo cáo anh Sắc:

  Không có ảnh lẫn tư liệu trong từ điển

  Không có ảnh lẫn tư liệu trong wiki

  Còn thực tế đã được nhìn thấy chưa thì em nhất quyết không nói, để tỏ ra mình hết sức nguy hiểm ạ  hahaahahahaha

 4. #4 by Bố on 2011/05/16 - 23:27

  Sắc không thấy anh chỉ bổ sung thông tin cho em Thi thôi sao ?

  Về mức độ lải nhải thì anh thua quá nhiều người ở đây. Hô hô.

  Sắc nên phổ cập tiếng Tàu. Bố nghĩ càng hiểu về kẻ thù càng tốt.

 5. #5 by Lừa cái on 2011/05/16 - 23:34

  hụ hụ (ĐM, mình khoái điều này và rất mong goá vợ sớm) @ Bọ hung
  Khốn nạn. Tinh hoa là thế đó phỏng. Ước gì vợ mày ở nhà cặp bồ cho may đáng kiếp. Phẹt, toẹt(bắt chước ai đó k nhớ)

 6. #6 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 23:36

  Hôm nai anh đi ngủ sớm, quyết đell lằng nhằng chiện Chym mí chả kèn nữa. 


  Chào chi bộ zắm, 再见


  P/S: Bố xem zúp lại toàn bộ cồng. Nếu thiếu thông tin thì bổ xung, nếu đụ rồi thì thôi, đụ lẹ tẹ rồi cũng thôi. Hẽ hẽ
 7. #7 by Bố on 2011/05/16 - 23:46

  lừa cái ơi, em/ mài tự phẹt vào mặt mình đấy à ? hố hố,cái tên rất hợp với em/ mài đấy. đừng chửi đổng như thế kẻo anh lại nặng lời mà em / mài hố đấy. muốn lấy số má thì nên tìm cách khác. nhá !
  nếu không có được chút đầu óc hài hước thì xin đừng ghé vào quán, em/ mày ạ.
  Thương hại em/ mài quá đi. chắc bị chồng/ vợ bỏ rơi phỏng?

  @ Sắc, tiếng tàu nhiều chữ tượng hình phức tạp. anh không biết. huhu.

 8. #8 by tieuthithi on 2011/05/16 - 23:56

  @Hương Điêu 

   Tự dưng chị lại thấy thú vị với quả Kèn Khủng của bà Zì hehe nên gõ lại ( lúc nãy gõ nhanh nên chưa đủ ý )
   Vì quả kèn vĩ đại đó là thương hiệu của  Zì rùi , nói đến Zì có ngĩa là nói đến kèn khủng và ngược lại nói kèn khủng tức nói về An Hoàng TT
   Vậy 2000 năm nữa sẽ có vài con  vật có quả kèn to sẽ được mang tên Zì . Tỉ như Đà Điểu An Hoàng , hoặc Chuột Chũi An Hoàng ..vv…
  Tại  sao không gọi mẹ nó luôn là Gấu Túi kèn khủng đi mà lại gọi là Gấu Túi An Hoàng làm gì ? Trả lời là : Nếu vậy  thì ai biết là 2000 năm trước có một con Sĩ Mã Cãi hehe tên là An Hoàng TT  . Nhở Điêu nhở ?
   Kèn Khủng thì có thể là hư cấu , nhưng An Hoàng thì có thật  hehe… 
    Các cô có chưởi thì chưởi con Ngũ sắc , tại cô cổ mớm cho tớ  cái ý nghĩ là quả  kèn của Zì là hư cấu hã hã hã …
 9. #9 by Yến Vy on 2011/05/17 - 00:00

  @bọ hung: suy bụng ta ra bụng người à? Lấy số má gì ở đây???Ai biết ai là ai mà số với má.
  Hài hước???Hết cách hài hước hay sao mà nói ước cho vợ chết sớm. Nhỡ k may có chuyện với vợ bọ hung k thấy áy náy sao??? Bảo đùa vậy thửu để vợ mày nghe câu đó xem nó phản ứng ra sao? Hay nếu vợ mày cũng nói uớc gì chồng nó chết sớm…Mày nghĩ sao?
  Có thiện cảm vụ Phò- giáo, đọc câu này mất hết cả thiện cảm. Đồ…(bắt chước Sành-để tự điền vào cho xứng)

 10. #10 by Bố on 2011/05/17 - 00:06

  Thông báo !

  Bố đã có 1 vợ. Vợ bố tuy hơi già nhưng vẫn còn khá xinh (thời trẻ ả đã từng đoạt danh hiệu hoa hậu phường). Bố cũng có một số bồ ngoài đời và bồ mạng ảo (là ai, ai biết đấy).
  Hiện tại bố không có nhu cầu cần lấy thêm vợ hay tuyển thêm bồ.

  Hết !

 11. #11 by Dom-dom on 2011/05/17 - 00:11

  thị trường đất cát sắp ăn cứt @ Dũng Hói
  Thế thị trường nào đél ăn cứt? Hay không ai sất bỏ mẹ thị trường, quay lại XHCN hờ hờ

 12. #12 by Bố on 2011/05/17 - 00:19

  bật mí với các em gái ngây thơ nà:

  không có mặt các em, bọn anh đều tếu táo với nhau rằng ước gì mình được goá vợ đấy. biết đâu trong số 100 ông chẳng có dăm bảy ông mong đó là sự thật. Điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào chính các em đấy. Quỷ dữ quá mà bọ anh không trị được thì đành cầu trời chứ sao. Hô hô.

  @ Yến Vy, cứ tiếp tục thiện cảm với anh đi, anh chẳng để em thất vọng đâu .

 13. #13 by sahadin08 on 2011/05/17 - 00:24

  ơ cái địtmẹ. chê rùi à?@ đục mả -phá điền
  chê cái con c..c…cc
  dcm nãy giờ mần không cịp đọc cồng…tuốt cồng …giờ rảnh rùi..
  đâu kiếm đạo đâu …dcm chớ bẩu còn phải để kiếm chác đã rùi mới mang za phờ ri (free) .. mang za mau không lại đòn nát đít giờ…mầy cứ thò thụt kiếm sắc đem đi dắt quần ..đúng thằng ngẩn …cẩn thận hông cứa mẹ vầu con cu thì …có sống cũng vô nghĩa con ợ..dcm thằng mặt ./

 14. #14 by khung on 2011/05/17 - 01:28

  Ui, anh bận, vài hôm mới vào được quán một lần, đôi khi thấy các cô chú bàn nhiều cái cũng hay, định tham nuận tí mà chịu vì ko theo nổi còm các cô chú hehe các cô chú nhìu chữ quá viết dài ngoằng lật cồng hổng nổi hehe.
  Hôm nay vào là để chào cô Bé tí, lâu ko gặp nhớ cô quá đi. Với lại định chửi thằng Bố đùa tào lao gây bức xúc cho em Vy, nhưng gõ chưa xong thì thấy phục thiện rùi, nên thôi, cho qua nhé. hehe

 15. #15 by Yell on 2011/05/17 - 01:32

  Sau khi tim hiểu kĩ hơn Yell nghĩ UU là một loài chim có thật. Nên yell xin rut lại lời lúc trước về UU. Xin lỗi cánh bên tả.

 16. #16 by on 2011/05/17 - 03:56

  Chim Sơn Ca là …? Bé xòe váy chào anh, hehe. Đừng so sánh Bé mới Ông Beo mà tội. Bé trẻ trung xinh đẹp hơn ông í gấp bội. Về công dung tạm thế, về ngôn hạnh cũng dịu dàng ý nhị hơn hẳn .

  Bác Khùng ơi nhớ quá, hichic. Nhờ bác hương khói cẩn thận Bé lộn hồn về được dịp giỗ đầu. Thoắt cái đã một năm! Không về thấy nhớ, về lại ước đừng có “phút xao lòng” ấy, cứ  yên lòng nhắm mắt tốt biết bao .

 17. #17 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/17 - 04:21

  Không về thấy nhớ, về lại ước đừng có “phút xao lòng” ấy, cứ  yên lòng nhắm mắt tốt biết bao . @ Cô Bẹ

  Thế nhà cô Bẹ về đây làm mẹ gì nhỉ..? Cái đéo gì gọi là “xao nòng” mấycả “yên lòng dắm mắt” hả cái nhà cô hâmđơ kia. Có ai xúidục thúcép nhà cô về lại đéo đâu phẩy tỏ ra chầmngâm độlượng thế..?

  Nhẽ cô (nhớ) thèm cái giảinghiệm bị chưởi hộiđồng lúc xưa nhở… Mún bật gì phun bố nó ra cái coi, tưởng lúngbúng trong mồm thế làm cô chẻ thêm ít tuổi hay gì… Chỉthị đợt nầy trên giaophó dư lào lào hốhố

 18. #18 by on 2011/05/17 - 04:36

  Quan hệ là từ chỉ sự liên quan giữa người, vật, hiện tượng với nhau. Rất chung chung như thế.

  Nhưng địt mẹ bảo anh quan hệ với em Bé. Ui thì địt mẹ anh phát điên. Đéo đâu có thói ám chỉ tởm thế,
  hehe. @Minhdung
  ======

  Mả cha lão Giun! Có đâu cái thói bóc từ ra khỏi ngữ cảnh đem phét lác nhắng nhít dư con nít vọc kít hử?

  Dik mẹ, trong ngữ cảnh gia phả, “Bé có quan hệ mới Giun” phải hiểu; Bé có thể là mẹ/ bà/ bà cố/ bà tổ/ bà cố tổ/ bà cao tằng cố tổ của Giun hoặc hơn thế nữa. Đéo gì để giun tính ngo ngoe phát tiết hết ra ngoài, hố hố.

  P/s: Phù, đã hoàn thành xuất sắc thủ tục thông quan quán Bưa. Giờ lót dép ngồi canh cho thế giới ngủ mới hòa bình .

 19. #19 by on 2011/05/17 - 04:47

  @em Bé: Em Bé dạo này nhũn nhặn bặt thiệp đéo chịu.
  ========

  À, tiện thể kiểm điểm lần 1 đối với lão Giun cùng toàn thể Ai Đó. Đừng viết xai trính tả. Bé chỉ nhã nhặn, đéo nhũn nhặn

 20. #20 by Phá Điền on 2011/05/17 - 07:09

   @budifa: đùmẹ nhà cô chứ. kém tưduy logic quá đi.
   cô học toán logic bâugiờ chưa?
   một phépnhân logic abcdef=0 cần điềukiện gì?

 21. #21 by Phá Điền on 2011/05/17 - 07:13

   @con đéo gì xưng thầy: từtừ con kia. giả bài cũ hẵng học bài mới.
   Kiếm là gì? Kiếm có gì khác những món khác??

 22. #22 by trungduong on 2011/05/17 - 08:08

  @ Cô Bé,

  Tớ xa VN đã lâu, tất nhiên là dùng những từ, và câu có từ ngày trước, không chơi từ của VC ngày nay. Nên phát biểu thế này

  Liên hệ: những gì có cùng một hệ (tức gia đình) với nhau. Chẳng hạn như anh em, cha mẹ, vợ chồng, vv

  Quan hệ: những gì có liên quan đến nhau, nhưng không cùng hệ. Chẳng hạn như bạn bè, thầy trò, bạn cùng chung sở làm, vv

  Nhũn: mềm. Nhã: đẹp

  Vậy bạn Minh Dung nói rằng cô nhũn nhặn là không sai. Và nói có quan hệ với cô cũng không sai nốt. Nhưng tuyệt là không “liên hệ” gì với cô. Một người có thể nhã nhặn (lịch sự), bặt thiệp với người khác, nhưng cứng cỏi không mềm mỏng tí nào.

  Anh em nào rành tiếng Hán như bác Ngũ Sắc chỉ dùm cho hai từ Liên và Quan (hoặc Can)

 23. #23 by Cháu on 2011/05/17 - 08:12

  Chú Dũng Hói ơi chú Dũng Hói, cháu xin trả lời chú luôn như thế này được không chú Dũng Hói. Chú có chứng mình gì được là bác Cận bác đi lính mần cách mạng tự nguyện không hay được Đảng mời không? Và cháu chưa hình dung được Đảng ghê gớm như thế nào mà có thể bắt/dùng vũ lực để bắt toàn bộ các ông, các bác ngày xưa phải đi lính để rồi khi hòa bình thì không chia cho họ cái gì sất mà chỉ chia cho bác Cận và một nhóm nhỏ như chim thiếu niên chúng cháu các Bác ở Hà Nội. Nếu ông nội thày hiệu trưởng cháu được một phần của bác Cận thì chắc ông ấy đã quá đội ơn Đảng rồi ạ.

   

  Cô giáo cháu nói cuộc chiến tranh nào cũng phải có lính, không có lính thì không có đánh nhau, lính có lính tự nguyện và lính ép buộc. Cháu nói hàng triệu người trong đó có ông nội thày hiệu trưởng cháu là thuộc diện tự nguyện chú ạ. Chú xem có chế độ nào hay cuộc chiến nào mà không có ép buộc lính không thì bảo giúp cháu với chú Dũng Hói ơi cháu xin hết cháu cảm ơn chú ạ.

 24. #24 by Cháu on 2011/05/17 - 08:12

  Chú Thượng Sĩ ơi chú qua bên Tây lâu chưa hả chú? Nhà cháu có anh con ông bác, dốt nát vô học thì có lẽ nhất thôn, lại hay cù nhầy đầu bò đầu biếu. Ông Bác cháu tức quá tống vào bộ đội, thế mà sau mấy năm về cũng được gọi là Thượng Úy chú ạ. Thượng Úy đó giờ sáng chạy xe bò với cả gánh phân thuê cho cả thôn, tối mặc áo thượng úy có gắn ve chạy đi tán gái khắp thôn bên cạnh. Cháu nói thôn bên cạnh vì nếu tán gái cùng thôn cháu thì các cô ấy ị cho vào mồm nuốt không kịp. Bọn tư bản chán quá chú nhỉ, chú có giống anh con bác cháu đâu mà giờ mãi là Thượng sĩ, cháu chưởi lịt pẹ bọn Tây phát chú nhá, cháu cảm ơn chú ạ.

 25. #25 by Cháu on 2011/05/17 - 08:15

  Cô Bé ơi cô có cái tên giống tên bạn gái cháu, như chú Dũng Hói nói thế thì có phải là thủ dâm não không hả cô? Cháu đang học nhưng cháu không hiểu, hôm qua hỏi nhưng chú Dũng Hói đi Nhật Bản về không trả lời. Hôm nay cháu biết như thế gọi là thủ dâm não rồi cháu phát biểu lấy điểm tốt để bố mẹ vui lòng đây. Cháu xin hết ạ cháu cảm ơn cô.

 26. #26 by Cháu on 2011/05/17 - 08:18

  Chú Cò Lả ơ HVB là Huỳnh Văn Bánh phẩy hông chú? Cháu cảm ơn chú vì đã gọi cháu như thế ạ.

 27. #27 by Cháu on 2011/05/17 - 08:43

  Chú cà lăm dốt hơn bạn gái cháu, cháu thật, có mỗi câu hỏi kiếm là gì mà từ hôm qua tới giờ nói chưa xong, cháu chán chú cà lăm biên cồng trơn tru quá.

  Cháu hình dung chú Cà lăm với chú Điền đấu kiếm với nhau như trong phin kiếm hiệp, chú Điền thét lớn: Thằng Cà lăm kia, hãy xem chữ khoa đẩu của ta đây. Thế là chú Điền vung kiếm loáng loáng, vẽ lên trên vách núi mấy chục con nòng nọc, rồi chú cười hẽ hẽ đĩt mẽ tỡm chữa?

  Chú Cà lăm cũng thét lớn không kém, múa kiếm loáng loáng, địt … địt ..mẹ, nòng ..nọc ..nòng ..nọc mày cụt đuôi …cụt đuôi …zồi con ạ.. Thét xong được câu ấy chú Cà lăm há mồm thè lưỡi ra cho chú Điền xem. Xem xong chú Điền xỉu thế là chú cà lăm thắng trận trở về.

 28. #28 by sonata269 on 2011/05/17 - 08:57

  Em cứ nghĩ mãi cái chữ “cùng” được dùng trong Kinh Sáng Danh nhá. Em hiểu í “cùng” ở đây nghĩa là “tận” đúng không? Nghĩa là “đời đời chẳng tận”. Cơ mà mới đọc thoáng qua “đời đời chẳng cùng” em thấy chữ “cùng” ở đây như có nghĩa là “cùng nhau” hơn, together á.

 29. #29 by trungduong on 2011/05/17 - 08:59

  @ Chắt,

  Chừng nào Chắt có cơ hội đi Tây, rồi vào quân đội Tây thì sẽ biết. Chỉ có như VN thì cứ ngồi mãi cũng lên chức nên Thiếu Tá / Trung Tá cảnh sát cũng mang còi ra đứng ngã tư thổi toe toe.

  Cảnh Sát nhà người: không có việc nhảy lên chức Úy nhá. Mới vào chưa có lon gì cả. Gì cũng hết trung học đã. Lăn lộn hai mươi năm, có khá cũng là Sergeant Detective. Trưởng cả một đồn Precint mới là Captain thôi Còn khá hơn nữa là Commander.

  Quân đội nhà người: có bằng đại học chưa là cái gì. Có bằng đại học chưa là Úy trở lên.
   
  Lục Quân

  NCO (Non-Commissioned Officer) – cấp không chỉ huy từ Private cho đến Sergeant-Major Officer
  CO (Commissioned Officer) – cấp chỉ huy từ Úy đếnTướng (Second Lieutenant – General Full Rank)

  Mà cái này thường lắm khi không thi lên cấp

  NCO: khá nhất là leo đến Sergeant (E-5)
  CO: khá nhất là Army Captain (O-3)

  Còn muốn lên trên nữa thì qua huấn luyện và nhất là Leadership sát hạch gắt gao. Cho nên không chạy đầy đường và đi kéo xe phân như Chắt nói.

  Thượng Sỹ già US Army biết đâu là Sergeant-Major. Cả một brigade có một vài  anh thôi. Gì chứ Thiếu Tá gặp cũng phải nể vì kinh nghiệm nhá. Sau Brigade C.O là anh ấy với lính. Đừng cười vội.

 30. #30 by sonata269 on 2011/05/17 - 09:00

  Nhạc vàng nào, hôm nay không nghe Chế Linh as usual nữa, nghe Tuấn Vũ.

 31. #31 by thangnguyen76 on 2011/05/17 - 09:07

  Lịt mịa, bà gì biên bài mới đi
  about cái gì cũng được, hôm nào cũng thấy mỗi bài này, chán quá.

 32. #32 by trungduong on 2011/05/17 - 09:07

  @ Sonata,

  Câu ấy đã rõ “và đời đời chẳng “bao giờ tận” cùng”. Chứ không phải là cùng nhau. Tiếng Việt hoặc bất cứ tiếng gì phải đọc cả câu và trong trường hợp. Tiếng Latin xem vậy mà khó lắm. Cùng câu nguyên văn ấy mà hai người có thể dịch thành ba câu khác, tùy theo trương hợp.

 33. #33 by sonata269 on 2011/05/17 - 09:36

  Anh Trung Đường,
   
  Em thấy tiếng Anh đâu có gây hiểu nhầm gì đâu, trong trường hợp này, “to the ages of ages” đủ hiểu là “mãi mãi” rồi mà.

  Tại chữ “cùng” của tiếng Việt thôi, em nghĩ bọn 9x hay 0x gì gì đó hẳn có nhiều đứa không hiểu “cùng” ở đây có nghĩa là “tận” đâu, dù là cũng có câu “năm cùng tháng tận”.

 34. #34 by theriver on 2011/05/17 - 09:56

  Đèo mẹ chửa thấy Uyên Eo chung thuỷ cái lìn, tuyền bựa viên chửi nhau như chém chả. Có bạn còn dỗi ra đi không hẹn ngày về. ĐM đi thì đi còn lải nhải như cải lương sắp chết, trẻ con vãi lìn.

  Nếu UyênƯơng gồm all chims có đặc tính chung tình, thì ông CuốcCuốc Made in Lừa cũng UyênƯơng. Dân zan truyền khi 1 trong 2 ông chết, ông còn lại sẽ kêu rả rích rùi treo mẹ ngược cành cây nơi khuất nẻo tèo oanh liệt. Thịt ông chết treo được cho là phương thuốc chữa điên tình, hoặc zải kíu ông Lừa nầu bị ma tình ám quẻ.

  4C chuyển về chuyện ma đi, đương hay.

 35. #35 by LonelyRose on 2011/05/17 - 10:02

  @Bờm iu,

  Hôm nay lại có chương trình thông báo marrige & love status nữa kìa hihi…

   

  Em cũng bắt chiếc làm quả thông báo (cái này cũng để xem phản hồi về đời sống tình cảm của gái bựa ra sao? Quán đang rảnh mà)

   

  – Real life: Em có 1 người tình, không có ý định biến hắn thành 1 gã chồng chán phèo bằng 1 đám cưới hay đăng ký kết hôn ba lăng nhăng, cũng là giúp hắn khỏi ám ảnh giấc mơ góa vợ hihi… Cả đời em sẽ chỉ có người tình, không có chồng.

   

  – Không có chồng nên sẽ không có bồ (theo nghĩa là người tình bí mật)  

   

  – Người tình ảo: chưa có, đang có chút xao xuyến (xao xuyến ai thì ai biết đấy ) nhưng chưa chính thức nhận lời, vưỡn available hihi…

 36. #36 by sonata269 on 2011/05/17 - 10:06

  The River tính xỉa đểu em đó hả? Em có yêu Trung Tướng thì mới dỗi. Đâu phải ai cũng được em dỗi với đâu.

  Nhở?

  hihihi

 37. #37 by LonelyRose on 2011/05/17 - 10:10

  @ Thầy Tám ui,

  Khổ kóa cơ, em có cố tình đâu cơ chứ, lỡ lời bẩu thầy cờlăm có mỗi lần mờ cả quán nhớ luôn, chắc tại… đúng kóa … Sáng nai thầy uống nước chưa thầy?

   

  @ Nhắn NgộÁiNị: Rốt không quên còm của Nị đâu, tính trả lời mấy lần rùi nhưng nghĩ mình nghĩ chưa tới nên lại thôi. Bữa đó muốn nhờ mấy đại ca chỉ giáo nhưng chắc mấy lão chả để ý. Nhưng nghĩa từ đó không phải như Nị nói đâu, tìm hiểu thêm nha. 

 38. #38 by sonata269 on 2011/05/17 - 10:10

  Bây giờ thì nối lại tình xưa nhé.

 39. #39 by LonelyRose on 2011/05/17 - 10:22

  sozi chibộ, Rốt gõ sai từ MARRIAGE thành marrige

 40. #40 by Bia on 2011/05/17 - 10:29

  @ Bia,
  Chữ nầy gồm các nét, bộ sau:
  〡 cổn, nét sổ 
  一 nhất, số một
  目 mục, mắt
  八 bát, số tám

  chữ 貞 nài viết theo dạng f ồn thể, zản thể của nó là: 贞
  —–
  Hiểu thế này đúng hôn:

  (1)〡 cổn, nét sổ一 nhất, số một: Tượng trưng conTrym


  (2)目 mục, 
  mắt: là đôi mắt phụ nữ

  (3) 八 bát, số tám: cái háng

  Vậy: muốn đưa (1) vào (3) phải qua (2)?

  Nghĩa tuợng hình: phải móc chim ra cho đối thủ xem trước?

 41. #41 by Cocacola on 2011/05/17 - 10:34

  Nhẽ cô (nhớ) thèm cái giảinghiệm bị chưởi hộiđồng lúc xưa nhở… Mún bật gì phun bố nó ra cái coi, tưởng lúngbúng trong mồm thế làm cô chẻ thêm ít tuổi hay gì… Chỉthị đợt nầy trên giaophó dư lào lào hốhố @Sỹ Già Dâm


  Yàhú Đặc nhiệm
  Phân cục Bựa quán

  – Xét rằng: các đ/c Dái Ghẻ, Tế điên … sau thời gian công tác tại Phân cục Bựa quán, người thì chỉ lo đổ nước lã, đạp cồng, đếm chữ ăn tiền tổ chức, kẻ vướng vòng tự kỷ, đang là anh là chú, thốt nhiên rớt xuống hàng cháu chắt… Bựa chủ chửi như chó, bựa viên vả mõm như dê, đéo ra thể thống gì!

  – Xét rằng: đội ngũ kế thừa như Rô Kinh, Hồng thì có Hồng, thậm chí đỏ dực nhưng Chuyên còn non tay tuyên huấn lắm, cần phải được đ/c Beo kèm cặp chừng 5 năm, 10 năm hay forever mới hy vọng lấy được bằng tiến sĩ xây dựng đảng.

  Cho nên:

  Tổ chức xét thấy đ/c Bé, sau thời gian trường kỳ mai phục, đủ bản lãnh trở lại phân cục Bựa quán chiến đấu online. 

  Đ/c nên tận dụng tối đa vỏ bọc gái, tận dụng triệt để Qui chế Tối huệ Gái (MFG) mà phân hóa bọn Bựa, làm chúng chửi nhau không lối thoát, cuối cùng chả thằng nào hiểu chửi nhau về chuyện gì… coi như đã thành công!

  Nên tránh hết sức chuyện bị rớt hạng xuống thành Gái-Phải-Chém.

  Chào đoàn kết quyết thắng

  Trưởng Phân cục Bựa Quán
 42. #42 by Ngũ Sắc on 2011/05/17 - 10:56

  @ Trùng Dương, quan hệ, liên hệ, liên can đều là từ Việt zù chúng là từ gốc Hán (từ Hán-Việt), cô có thể gúc ở một trong những online dictionaries sau:


  Riêng có từ “quan hệ” thì không thấy bọn từ điển trển zải nghĩa trên cơ sở động từ, như “đòi quan hệ”.

  Và ĐLM tên nầu tung hỏa mù bẩu từ điển hông đáng tin. Dưng mờ thời buổi mất lòng tin dư bây giờ biết tin ai? Tham khảo vài nguồn rồi tự mình nhận định! Tin vầu chính mình! Hông tin thèng nầu con nầu hết he he
 43. #43 by мотылек on 2011/05/17 - 11:04

  @Lả: Lả lảm nhảm gì dưới mà anh không hiểu, sáng nay anh vầu quán Bựa mà đéo hiểu có phải quán Bựa nữa không bởi thấy một bọn mới toe vào cồng nhiều vãi đạn, đọc cồng của Lả thấy cũng vạch đầu dòng như thật mà đéo thấy thoát ý gì cả. Nhẽ quán đến ngày mạt vận hay như em Sô-nát nói là đã đến Cùng mẹ rồi?

 44. #44 by muoc_ka on 2011/05/17 - 11:16

  @ Sắc lỗ-đít: tra từ ‘quan hệ’ đéo ra nghĩa đấy là đúng, vì nó là rút gọn của cụm ‘quan hệ tình dục’

 45. #45 by sahadin08 on 2011/05/17 - 11:31

  @ Thầy Tám ui,

  Khổ kóa cơ, em có cố tình đâu cơ chứ, lỡ lời bẩu thầy cờlăm có mỗi lần mờ cả quán nhớ luôn, chắc tại… đúng kóa … Sáng nai thầy uống nước chưa thầy?@ rốt xinh

  túi qua ,..chính xác là khoãng 2 h sáng …thầy đã định biên bài dục bỏn dậy đi vệ sinh cơ địa….dưng ngủ quên mẹ ..sáng nay còn tí muộn  giờ mần cho bọn thối nát ..bọn này thầy nói luôn …thầy chủi cho còn rỗ hết cả mặt cơ…

  1- uống cốc nước 200ml nhế …giờ chở đi cứ sáng dậy là các con quờ tay rót đầy cốc 200ml nước ..càng ấm càng tốt…1 là ị mà thầy ơi…đcm con nầu vưỡn còn  mê sảng  đấy …hôm nay khác thầy vừa lừa chúng mầy đấy….con rót hai trăm linh một ml (201ml) nước được không thầy…bẩu 200ml nước thì chỉ uống đúng 200ml nước đmc con tham lam ..thầy vả gẫy dăng giờ…cả cơ thể dả dụ là 70% nước ..đêm chúng bay ngủ cơ thể hút nhiều nước cho máu cho lung tung những 6 7 tiếng ngủ cơ mà..nên sáng dậy za chúng mài thường xạm lại vì khô …rùi giờ chúng mài thử đái bãi xem …chúng bay rùng mẹ cả mình ..vì cơ thể đương dưng hụt mẹ cỡ nửa ca nước đấy …uống để bù vào…rùi chiển bước hai

  đấy đã biên thế rùi mà ngủ quên mẹ luôn…giừ để thầy uốn 200ml nước nhá….tí lại quên đấy…

 46. #46 by sahadin08 on 2011/05/17 - 11:31

  mà địt mẹ thầy nói thật em biết không …thầy mấy hôm chờ ăn món thầy thích mà cả ban chăm sóc sức khỏe TƯ tìm đéo được..sai bọn Tử Thi bọn Mít nhớt bọn Điêu aka BắpNgu (ui đcm Bắp Ngô lại nhầm…tự vả mõm luôn) hôm qua dõ dành dành ;là còn bẩu chúng lấy từ điển 5 triệu từ mà tra …đmc thằng DŨng Hói nó lại bẩu cuốn đấy nó chùi đít gần hết rùi./.đuỵt mẹ quân không có thì gian để dạy..giờ vưỡn chờ mốc mép đây nầy ..xem trưa nay chúng có mang về được gì hông..nói chung nhờ bọn ngu nó khổ thế …tự làm lấy cho nhanh…em biết món đó món gì hông..món Uyên Ương nướng đới…bao giờ thầy mời em đi ăn con Uyên Ương nhế…

  p/m quan điểm về ông chồng ông vợ của em thầy dất tán thành..quyết mẹ thế đi

 47. #47 by budifa on 2011/05/17 - 11:39

  đùmẹ nhà cô chứ. kém tưduy logic quá đi.
   cô học toán logic bâugiờ chưa?
   
  một phépnhân logic abcdef=0 cần điềukiện gì? @ Điền Nghịt

   

  Dạ, tôi may-mắn cũng được học ông ạ

   

  Dưng mà món tư-duy logic lấy tự-điển Lừa, Khựa, Anh-Cát-Lợi, Phú-Lãng-Sa, vươn vươn nhân với nhau, sẽ = 0 (aka Sai) vì tự-điển Lừa = 0 (aka Sai), suy-ra mọi tự-điển đều là cứt cả thì tôi huyền-tuyền chưa biết, hoang-mang quá đi. Nhẽ phẩy đặt-hàng Châu Ngô nghiên-cứu, biết đâu lại ẵm giải nữa thì vinh-quang cho xứ Lừa ta quá, há há

   

  Chi-Bựa có ai nhớ chiện tư-duy logic “mầy không nuôi cá thì mầy là gay” hông? Nhẽ giáo-sư giảng bài logic-học nầy là ông Điền Nghịt đó, hố hố

   

  Ngựa địt quạ, nhẽ dạo-nầy ăn hơi nhiều xà-lách nhiễm mẹ jun-kim, lại phẩy xem lại hướng-dẫn “xòe diêm đốt đít chữa jun” của ông BOM, khà khà

 48. #48 by Enterprise on 2011/05/17 - 11:39

  Hehe, nói đến từ ngữ ở Lừa anh nhớ có câu-chuyện thế nầy:

  Có một đội gì đó vận-động dân miền Trung khai hộ-tịch. Anh trong đội hỏi một cô:

  – Cô sinh ra ở khu nào?

  Cô gái đỏ mặt ngoe-ngoẩy một lúc bẩu:

  – Anh hỏi chi mà lạ rứa, thì em sinh ở khu má em chứ mô?

  Hehe.

 49. #49 by Nô Đức Nổng on 2011/05/17 - 11:41

  Địt mẹ, Lả mới Dũng nhầm lẫn tai hại. Bé or Thảo là trai trăm trăm. Tin anh đi.

 50. #50 by budifa on 2011/05/17 - 12:05

  FBI Warning: ông BOM đéo chịu ra bài mới, nên tôi tán láo (aka bam?) với em Điêu và em A380 tẹo, các Bựa khác đủ chín-chắn và nghiêm-túc huyền-tuyền không nên liếc qua, há há

   

  @ A380: Úi giời ơi, lật cồng mới thấy nhời khen của em. Dù bi còn đủ và tươi-tốt dư xưa, dưng nói thực tôi dị-ứng với sự khen-ngợi, tuyên-dương lắm, kể quy ra Tơn, Vàng, Đất thì được, khục khục. Đọc xong ngượng hết cả …, y-dư “thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy”

   

  @ Điêu: Tôi quả phụ lòng khi không nghe lời em “Thôi vứt mẹ nó cả vụ Fá điền đi, bọn mình tán thôi, chờ bài mới đi”. Liệu tôi có “nằm mơ bắt con tưởng-bở” không khi hiểu em bẩu “mình tán tỉnh nhau đi”, hị hị. Dưng hổng dám đâu, vì

   

  Một là, tôi sợ vện phát-hiện lại giải-xéo tổi-cua lăng-lủng-trẻo thì bỏ mẹ. Khoản nầy tôi theo Khổng Ai Ca, trực-hệ Khổng Khâu, tác-giả Tứ Tự Kinh “Kính vện đắc thọ/ Sợ vện sống lâu/ Đội vện lên đầu/ Trường sinh bất lão”

   

  Hai là, ông BOM ghen dư Ô-ten-lô ý, hãi lắm. Tôi hông sợ cho tôi, mà sợ cho em, nhỡ ông ổng điên lên bỏ tù em thì khổ, hố hố. Lại theo Tứ Tự Kinh “Có thờ có thiêng/ Có kiêng có lành” vậy, khà khà