Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/05/16 - 17:10

  @Chắt: cô fản đối cách lập luận chỉ lấy từ điển làm hệ qui chiếu rồi áp đặt rằng TT là xử quá đáng trong tranh luận. Cô đéo bàn về nội dung tranh luận (cụ thể là không fản đối hay đồng ý về UU thực hay hư cấu

   

   

  Tóm gọn: Fản đối cách lập luận chứ không tranh luận về nội dung. 

   

  Sì tóp tại đây. Cô không nói về vấn đề này nữa.

 2. #2 by Bia-om on 2011/05/16 - 17:14

  @all: Anh vừa chui được vào tài khoản FB của mình mà không biết làm thế nầu liên lạc với các bựa nhỉ?

 3. #3 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 17:15

  anh đell chắc tuyền bộ chữ có bộ mã thì liên quan đến ngựa cô ợ. 

  Cháu nghĩ rằng những chữ dính dáng đến ngựa nghẽo thì có bộ mã chứ ạ ?


  Cả 2 ý trên đều đúng chớ có mâu thuẫn gì đâu Chắt nhở?


  Thôi anh fắn, ĐLM chi bộ ở lại chém nổ hăng vầu! Hehe

 4. #4 by minhdung on 2011/05/16 - 17:15

  1. Cháu thừa nhận với chú tài sản trên là của bác Cận cũng như bác Vũ, nhưng nếu nói bác Cận nhận của Đảng ta là sòng phẳng cháu thấy thế nào í.

  2. Cháu hỏi về việc thày hiệu trưởng sẽ để hay xóa bài thơ của bác Huy Cận mà thôi, mà chú Dũng Hói ơi những bài này rất hay chú nhé.

  1. Địt mẹ đồng chí cháu vẫn chưa hiểu à? Khi đầu tư theo lãnh tụ, khác với bị lãnh tụ đầy đi lính nhá. Chết là hết, đéo có cái gì cả.

  Đảng kính yêu lại quả cho các khai quốc công thần địt con mẹ quy đổi ra tiền bây giờ thì ô tô chở đéo hết. Thực ra nói sòng phẳng là hơi đuối. Phải nói là thưởng quá nhiều, hé hé.

  2. Địt mẹ đồng chí cháu cái nữa cho đậm đà nào. Hiệu trưởng trường đồng chí là cái buồi gì mà đòi xóa thơ Huy Cận?

  Vũ là Vũ, Cận là Cận. B cũng đéo xử xự như trẻ con như thế rõ chưa?

 5. #5 by Kan on 2011/05/16 - 17:16

  -Dũng — trả lời ngay câu hỏi này của anh đây này đừng luyên thuyên , ngoài chuyện này thì còn còn chuyện gì – ” Địt mẹ anh đéo con Chúa anh đéo biết. Nhưng … đoàng đoàng đoàng –” ???

   

  trả lời tiếp cho anh : “Chưa thấy xét xem tình cảm của bỏn nhớn tới đâu, cũng chưa thấy xét em Hồng Miêu có thích thằng chả hay không nữa” — “đéo đời nào anh chịu cho thằng bần tiên siêu đẳng có cơ hội test sát hạch vỡ lòng nữa” — nhẽ nào thế ? nhẽ khổng bảo à ? ….— còn cái gì nâng được nữa không cu ? – đã đủ dữ kiện để trả lời chưa ? — trả lời phát một cho xong — dcm đứa nào spam —

 6. #6 by minhhuong on 2011/05/16 - 17:21

  Cô không đưa ra giả thuyết nhưng cô đồng tình với người khác qua cách cô ra sức bảo vệ thế chẳng phải đó là ý kiến của cô hay sao ? Cháu xin lỗi nếu cháu suy luận không đúng. @Chắt

  ——————-

  Nói nốt lần cuối để khỏi lăn tăn nhé.

  Đối tượng mà cô đồng tình là phương pháp đặt giả thuyết kể cả có trái với từ điển vẫn được.

  Chứ cô có nhời nào khẳng định cô đồng tình với giả thuyết chưa?

   

  Suy suy cái dắm ý.

  Giờ rõ chưa? Rõ rồi thì xì tóp cuộc tranh luận. 

 7. #7 by minhdung on 2011/05/16 - 17:22

  Bạn gái cháu bảo, như thế thì rõ ràng là bác Cận may mắn và phải chịu ơn Đảng là đúng quá chứ chú?

  Bảo bạn gái đồng chí thế này nhé.

  1. Nếu đồng chí đầu tư vào công ty A nào đó. Công ty đó ăn nên làm ra, lãi nhớn, giả lợi tức cao. Nghĩa là quyết định đầu tư của đồng chí đúng đắn. Đồng chí đéo phải mang ơn thằng công ty A kia. Ngược lại, công ty A kia phải cám ơn đồng chí vì đã tin tưởng và huy động tiền trong lúc yếu đuối, hehe.

  2. Nếu đồng chí đầu tư vào công ty B nào đó. Công ty B phá sản, chết yểu. Tiền đồng chí thành giấy chùi đít. Thì địt mẹ đồng chí cũng tự trách quyết định của mình mà đéo trách được 1 câu cho công ty B kia.

  Địt mẹ Đảng là cái buồi gì mà phải đi chịu ơn? Hehe, địt mẹ Đảng mang ơn những thằng mà Đảng đã cướp bóc được để thành Đảng kính yêu như ngày nay chứ?

 8. #8 by minhdung on 2011/05/16 - 17:28

  nhẽ nào thế ? nhẽ khổng bảo à ? ….— còn cái gì nâng được nữa không cu ? – đã đủ dữ kiện để trả lời chưa ? — trả lời phát một cho xong — dcm đứa nào spam —

  Anh nói phải tự biết nội suy chứ. Thui anh viết toẹt ra nhá:

  1. Thói thường bố vợ (dư anh) kén rể theo các tiêu chí sau:
  – Ngoại hình
  – Học thức
  – Khả năng kiếm tiền
  – Yêu con gái mình
  – Hòa đồng với nhà vợ
  – vươn vươn

  2. Tên Tướng viết Pa Hồng Miêu lại đặt thứ tự đầu là sát hạch vỡ lòng, hehe.
  Các tiêu chí khác vẫn có và chắc sẽ tiếp theo sau như ý 1.

  Địt mẹ ý anh là 1 thằng bố vợ no đạo bình thường, với 1 thằng bố vợ công giáo nó khác nhau như thế.

  Ngẫn à, có thế mà đéo hiểu.

 9. #9 by Kan on 2011/05/16 - 17:37

  – Dũng — anh thấy quán này hóng cu mãi – tưởng thế nào hoá ra là thế này — anh không biết có nên phí lời với cu không nữa – anh phải phắn cái đã — bựa viên nào quan tâm thì đọc lại mấy cồng của anh và cu Dũng nãy giờ tối về nếu muốn cùng tham luận thì anh vào —

 10. #10 by budifa on 2011/05/16 - 17:43

  Địt mẹ đéo ai cho ông Dũng Thái làm trọng-tài mà lanh-chanh. Ông BOM đã bẩu “xem Simacai tin Zì hay tin cô” thì cứ đếm vốt ăn tiền thôi, dùng chiến-thuật biển-người đè chết cụ bọn đối-lập đi, khà khà

   

  @ Điêu

   

  Ban-đầu các Bựa chỉ bàn về con UU có thật thôi, với tập-tính quấn-quít từng đôi. Tự-dưng ông BOM xuống-đường đéo có vị gì về quán mới blô bla về tự-tử chết theo mới cộng-sinh đấy chứ. Mịa Simacai cái lừa liền-ông háo-sắc vầu nhà-nghỉ, Simacai đực canh-chừng, bị túm cả đôi cũng gọi là UU đới, bỏn đéo chết theo nhau đâu, đéo chạy kịp thôi, khà khà

   

  Lại sozi chi-Bựa, đồng sozi em A380 và ông Sắc Cục vì quên 2 bằng-chứng ảnh tự chụp và sách tự đọc

 11. #11 by Phá Điền on 2011/05/16 - 17:53

   đùmá mới đập tòe mõm một con Bần Nông lúc ban sáng, giờ lại lòi ra con Bần Nông nữa, vưỡn lảinhải UU mới cả từđiển.

   tên Điền nhắclại.

  quả từđiển, đã được chứngminh là “sai”. bởi con Tướng Thối. chính xác là “không hoàn toàn đúng”. zưng mà quan trọng đéo? xét về mặt logic, hoặc “đúng” hoặc “sai”, thì “không hoàn toàn đúng” tức là “sai” chứ đéo.

  vậy từđiển không thể dùng chứngminh UU có thực được nữa. con nầu còn lăntăn lảinhải cút ngay về mới mẹ.

  con nầu còn muốn chứngminh UU có thực thì Gúc đi, Gúc cái gì ngon hơn từđiển ý.

  địtmẹ các cô.

 12. #12 by Phá Điền on 2011/05/16 - 17:57

   con đéo gì xưng thầy đâu rồi? hết càlăm thì giả bài đi chứ hehe. Kiếm là đéo? Kiếm khác đéo món khác ( đao thương cung bổng ámkhí vươnvươn)?

 13. #13 by budifa on 2011/05/16 - 18:00

  @ Điền Nghịt

  Đéo ai lại mang Tự-điển Bách-khoa Toàn-thư Lừa ra lấy dẫn-chứng ông Lơng là sai rồi bảo Tự-điển Hán-Việt nói về con UU là sai

  Mà còn nhiều dẫn-chứng nữa, có riêng tự-điển (ít nhất 2 loại) đéo đâu, đọc chưa mà đòi Gúc, Gúc nữa, Gúc mãi? Gúc cái mả bố ông ấy, hị hị

  Thôi, đếm vốt ăn tiền đi, cãi nhau chắc đến Tết Công-Gô mất

 14. #14 by minhhuong on 2011/05/16 - 18:04

  @Fa: hehehe mệt các anh quá.  Em mặc xác các anh.   Em đã vốt rồi Há há há

 15. #15 by minhhuong on 2011/05/16 - 18:10

  Đéo ai lại mang Tự-điển Bách-khoa Toàn-thư Lừa ra lấy dẫn-chứng ông Lơng là sai rồi bảo Tự-điển Hán-Việt nói về con UU là sai @ Fa

  ——————–

  Hey hey, lấy dẫn chứng 1 điểm sai trong từ điển để nói rằng phương pháp TT lấy giả thuyết trái với điều được khẳng định trong từ điển là được fép, không hề quá đáng (vì bạn asd bạn ấy bảo trong từ điển khẳng định rồi nên suy ra TT xử thế là quá đáng).

   

  Còn giả thuyết ấy sai hay đúng là chuyện khác.

 16. #16 by minhhuong on 2011/05/16 - 18:13

  Trung Tướng cho bài mới đi, khiếp, 1124 còm rồi. Đổi món đi chứ.

 17. #17 by budifa on 2011/05/16 - 18:16

  @ Điêu

   

  Tôi cũng mệt lắm rồi, hổng phẩy với em, dưng cũng mặc xác (body) em, khà khà

   

  Chắc bam ông BOM nhểy?

 18. #18 by nhất on 2011/05/16 - 18:57

  Ơ đỵp bẹ thằng sss ngoài ngu ra còn có vấn đề về đọc hiểu. Mày đọc còm anh mấy lần mà qua còm của mày ,anh  thấy mày chả hiểu mẹ! Anh đéo cho mày đọc nữa vì phí cả văn chưong của anh. Chưởi xong thằng bừu sss này doãng cả lỗ đít đang trĩ, khoan khoái quá đi.
  @Lài
  Ờ kích bác cũng dễ phết nhờ, tổ sư thế mà giờ anh mới biết, hỗ hỗ.

 19. #19 by Cu To Như Phích on 2011/05/16 - 18:59

  Địt mẹ đề nghị TT khóa mõm những đứa nào còn nhắc đến Uyên với Ương. Mẹ kiếp mấy cái đầu lợn (xin lỗi lợn). Tranh luận hoài mà củ sọ không thông thì đâm đầu vào cứt cho ấm.  Tức hết cả dái. By the way, Chào all chi bộ, lâu lắm mới gặp

 20. #20 by Cocacola on 2011/05/16 - 19:44

  Cháu đọc lịch sử được biết có hàng triệu người còn đau thương mất mát hơn bác Cận, công lao to hoan bác Cận, nhưng có được sòng phẳng cái gì đâu ạ, ví như ông nội của thày hiệu trưởng cháu í. Nên nếu nói sòng phẳng thì có oan cho những người kia không hả chú Dũng Hói vừa từ Nhật bản về?@ Cháu HVB


  Ku phải phân biệt cho rõ là đi lính bắn đòm và bị bắt lính, đủn mẹ nó ra chiến trường đỡ đạn. Chứ có lý tưởng cống hiến cái mả mẹ!

  Đau thương mất mát thì phải chửi cái bọn lôi đầu xứ Lừa này vào chiến tranh để nướng cả triệu mạng ý!

  Địt mẹ, sao không lật ngược câu hỏi: có cách nào làm cho dân xứ Lừa này sướng mà không đổi triệu mạng không? 

  Cái giá quá đắt bằng máu đấy do thằng nầu gây ra? Tội bỏn to mức nào? Ở đấy mà kể công trạng!

  Địt mẹ chết cười, đi làm thì lãnh lương do xã hội trả, ngay cả B cũng đớp tiền thuế của bọn Lừa như anh!

  Chứ có cái buồi mà tiền rớt từ trên trời xuống tay B rồi B làm ơn mưa móc lại cho mà thằng HVB nầu cũng kể công là ăn của B, không muốn cũng phải rào cho B, không làm chó cho B là đồ bất nghĩa vươn vươn!
 21. #21 by Phá Điền on 2011/05/16 - 20:09

  @ Điền Nghịt

  Đéo ai lại mang Tự-điển Bách-khoa Toàn-thư Lừa ra lấy dẫn-chứng ông Lơng là sai rồi bảo Tự-điển Hán-Việt nói về con UU là sai

  Mà còn nhiều dẫn-chứng nữa, có riêng tự-điển (ít nhất 2 loại) đéo đâu, đọc chưa mà đòi Gúc, Gúc nữa, Gúc mãi? Gúc cái mả bố ông ấy, hị hị@budifa

   ngu thì câm mồm. con Tướng Thối chỉ chứngminh từđiển là sai thôi nghe chưa? từđiển là sai không có nghĩa từđiển XYZ là sai địtmẹ nhà cô. nếu cô muốn dùng từđiển XYZ để chứngminh cái gì thì phẩy chứngminh từđiển XYZ là đúng. cái địt con mẹ nhà cô phát nữa.

 22. #22 by sahadin08 on 2011/05/16 - 20:14

  con đéo gì xưng thầy đâu rồi? hết càlăm thì giả bài đi chứ hehe. Kiếm là đéo? Kiếm khác đéo món khác ( đao thương cung bổng ámkhí vươnvươn)?@ đục mả -phá điền
  đây đây..gọi lồn gì mà to thế…đương xem robo trái cây bên nhà thằng A sún …A cháu …A chắt  …thầy biết mỗi quả kiếm của Táo ngố với Dứa lùn với Nho xinh ,Quít mập chứ chưa biết đao của sư phụ Thanh long với đấm sắt rung chiển giời đất của bọn nhí nhố cả nám đấm sắt của mấy tên sai vặt..thầy đương đong con robo trái cây xinh vãi đạn..đểyêm thầy luyện song kiếm hợp bích ….với ẻm…rôboo trái cây tình thương mến          ô…zzzzzzzzzê..ê..ê….ê
  êêêê..  
  dưng mà nầy đcm cứ nghĩ cảnh sáng dậy phải tu cốc nước 200ml rùi mần gì thì mần là rưng rưng nước mắt mẹ nó roài…đương chém gió phần phật anh hùng bỏ mẹ za ..zờ phải tự tay này …pha cốc nước hơi âm ấm ….rùi mần gì thì mần này …là hết iêng hùng chém gió rùi..mê mẩn con robo trái cây khổ quá cơ đê…dưng ai bẩu già rùi vỡn thích robo trái cây…
  đục mả phá điền mầy cất quả kiếm đạo đi …cẩn thận hông đứt tay đấy ….vào thế giới hoa quả mà chơi bẩu bọn thèng cháu ,,thèng chắt,,, thèng sún nó mở choa tv mà xem robo trái cây…
  mầy hôm roài trong nầy y cái nhà trẻ thầy nhiễm mẹ thành tintin rùi..

 23. #23 by trungduong on 2011/05/16 - 20:18

  @ To all,

  Cái nhà Đảng cho bác Huy Cận lại quả cho bác đầu tư đúng vào chỗ, và được lãnh tụ yêu quý cũng là cướp của thằng khác mang về cho.

  Bảo rằng hậu duệ bác Huy Cận phải đời đời nhớ ơn Đảng thì khác gì bảo anh cướp gì của ai cho mày, thế mày phải cảm ơn anh cả đời ? Bác Huy Cận giúp công cướp lấy, nay được chia phần chứ ai thí cho gì ?

  Bảo người dân phải nhớ ơn Đảng, thế Đảng có nhớ ơn những phần tử nào trong thiên hạ đã giúp gì cho Đảng. Khi yếu Đảng núp vào dân. Lúc khỏe có súng thì Đảng đòm thằng nào có tiếng, cướp thằng nào có của, đì thằng nào yếu thế, đẩy đi làm bia đỡ đạn cho Đảng thành anh hùng.

  Giá như rõ là do tiền và của đảng làm ra có, tư dưng mang đi cho bác Huy Cận thì đấy mới phải nhớ ơn chứ. Còn không chỉ là chia hôi của.

  Thằng nào có công mà không được chia phần, còn phải chết thì hỏi tại sao mình đã giúp quân đểu ? Đã làm gi phật ý lãnh tụ.

 24. #24 by Chắt on 2011/05/16 - 20:25

   Các cccc chán bỏ mẹ ! Bác Cù phải ơn Đảng là cái chắc. Các bác bảo đó là tài sản của dân nên bác Cù chả cần phải ơn huệ gì. Cháu hỏi các chú Đảng có cho tất cả mọi người có công với Đảng không ?

 25. #25 by minhhuong on 2011/05/16 - 20:27

  @Fá điền: Vụ từ điển là cô không chuẩn đâu.

  Khi 1 giả thuyết lập ra trái với từ điển, thì không lôi từ điển ra để fản bác aka không lấy nhời trong từ điển làm chuẩn qui chiếu nữa, mà phương fáp cần làm là đập 1 trong các lập luận cấu thành nên giả thuyết.

   

  Chỉ cần chứng minh 1 lập luận xây dựng nên giả thuyết bất logic, sai tự nhiên, fản khoa học… thì giả thuyết đó sụp đổ.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/16 - 20:31

  Zì đây địt mẹ con nầu bam.

  Em Bắp Ngô đã xin zừng tranhluận 4 lần mà con Fa không chịu. Địt mẹ con Fa nói thêm 1 lần nữa là khóa mõm 24h.

  Con Bố đã bị khóa mõm 24h từ 24h00 đêm qua zưng Zì quên chưa thôngbấu hehe tí nữa Zì thả cỏn.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/16 - 20:37

   A quên con Sún bị khóa chưa thôngbấu chứ không fải con Bố hehe.

 27. #28 by Phá Điền on 2011/05/16 - 20:32

  đục mả phá điền mầy cất quả kiếm đạo đi …cẩn thận hông đứt tay đấy ….vào thế giới hoa quả mà chơi bẩu bọn thèng cháu ,,thèng chắt,,, thèng sún nó mở choa tv mà xem robo trái cây…@ con đéo gì xưng thầy.
  ơ cái địtmẹ. chê rùi à?

 28. #29 by minhhuong on 2011/05/16 - 20:42

  @TT: Ơ, Fa với em có tranh luận quái gì đâu nhở, và 2 đứa vote xong thì dừng câu chuyện rồi mà.

 29. #30 by Phá Điền on 2011/05/16 - 20:46

  Khi 1 giả thuyết lập ra trái với từ điển, thì không lôi từ điển ra để fản bác aka không lấy nhời trong từ điển làm chuẩn qui chiếu nữa, mà phương fáp cần làm là đập 1 trong các lập luận cấu thành nên giả thuyết.@Bắp Ngô

  hehe phứctạp nhở?
  zưngmà đem từđiển ra phảnbác 1 giảthiết trái từ điển thì có sâu đâu em? vướnđề là con Tướng Thối đã chứngminh từđiển sai em ạ.

   

 30. #31 by minhhuong on 2011/05/16 - 20:55

  @Fá điền: hí hí thôi thôi , fức tạp quá, mình vứt mẹ nó đấy đi. Chờ sang bài mới, chuyện mới đi.

 31. #32 by Chắt on 2011/05/16 - 20:57

  Sao chú chủ quán lại ngấm ngầm sát hại các thành phần đối lập thế hả chú ? Chú Sún chú ấy bảo chú đéo chơi đẹp đấy.

 32. #33 by tieuthithi on 2011/05/16 - 21:00

  Tốt nhất để kệ mẹ bên nào giữ ý kiến bên đó. Tên Tướng có chính kiến của hắn, đéo thuyết phục được bọn kia thì kệ mẹ tển. Còn em Thi và các đồng chí khác cũng có chính kiến của ẻm, và ẻm phản biện. Thì cũng kệ ẻm, ẻm Thi nhở.@Dũng Hói
    há há em bỏ mẹ nó cuộc rùi đấy thôi . Kệ bà đứa nầu bẩu không bẩu có . Tranh cãi cái khôn học được chả bõ bị ăn chưởi hehe…

    Mà cũng lạ , rõ ràng là tai nghe mắt thấy tay sờ …chym Uyên ương hẳn hoi mà em đéo chứng minh được là có tồn tại một cá thể mang tên uyênương thật , chứ không phải là một cặp đôi có tên nào đó mang thêm đặc tính “uyên ương” đằng sau kiểu như Vẹt uyên ương, Cú uyên ương …
   Thế mới biết sức mạnh của cái mồm to
   Mà lắm cô cũng nỏ mồm , chuyện chả có gì, cứ nói bình thường cũng được chả có gì đao to búa nhớn mà cứ chửi loạn lên. Mà còn chởi ngoa ngoắt cay độc tục tĩu đến phát tởm .
   Có ai  nói tham luận là món chính chưởi chỉ là  gia vị rất chuẩn. Đằng  nầy  các cô chưởi là chính. Như cô Sun Soăn đéo gì đấy ,cả một cái cồng dài ngoằng chỉ toàn thấy chửi là chửi, lọc mãi mới ra được cái ý cô định nói mà lẽ ra chỉ cần hai dòng xong mẹ . Bẩu spam thì sắp sửa lại chổng mông lên  mà gào .
   Gái ở ngoài cứ mang tiếng  là chanh chua đáo để nhưng xem ra so với với mấy con hàng tôm hàng cá quán nầy thì là muỗi là muỗi .

 33. #34 by minhhuong on 2011/05/16 - 21:02

  Có ai  nói tham luận là món chính chưởi chỉ là  gia vị rất chuẩn. @ Chị Thi

  ——————-

  Úi há há, của em, em đăng ký bản quyền câu này

 34. #35 by tieuthithi on 2011/05/16 - 21:05

   Ơ bốt  lên rồi mới thấy cồng của Zì  thông báo khâu mõm cô Sun Soăn hehe.. 

    Phải nói thế không mả cụ đứa nào nó lại bẩu ăn theo nói leo 
 35. #36 by sun on 2011/05/16 - 21:51

  Cô Thi ơi, chú Sún chú ấy bảo vì thấy nhiều người chửi bậy chú ấy cũng bắt chước nên quá đà ạ.

 36. #37 by budifa on 2011/05/16 - 22:13

  Hố hố hố, há há há, biết ngay là ỡm-ờ với em Điêu một-tẹo là ông BOM cả-ghen quy ngay tội bam đòi tạm-giam

  @ Điền Nghịt

  Địt con mẹ nhà ông chứ, lại phẩy jải-thích tích-fân lằng-nhằng rồi. Vụ tự-điển, có ai-đó (sozi đéo nhớ, tìm lại cồng mất mẹ thì-jờ) bẩu tui tra tự-điển thấy dư vầy dư vầy. Nếu ông BOM bẩu tự-điển đó đéo đáng tin-cậy, thì phẩy lấy 1 dẫn-chứng trong đó, chứ đéo ai lại lấy chuyện ông Lơng ở tự-điển khác ra. Mà từ ông Lơng để quy mọi tự-điển đều đéo đáng tin-cậy lại càng nhảm.

  Chính vì ông BOM bẩu tự-điển do ai-đó đưa ra đéo tin-cậy, tôi mới phẩy lôi ông Chửu, là người được ông BOM quảng-bá và đề-cao (ít ra là tôi nghĩ vậy), ra để đảm-bẩu độ tin-cậy hơn.

  Điền Nghịt ngu-lâu đừng mồm to a-dua ông BOM nhế, ngựa địt quạ

  Chi-bựa làm chứng rằng tôi tham-luận mới Điền Nghịt về tự-điển, không phẩy tham-luận mới em Điêu về … (Pháp Nhợn hehe kiểm-duyệt một đoạn) nhế. Kẻo ông BOM quáng-gà lại quy tội bam, mặc-dù tôi sẵn-sàng chịu cảnh giam-cầm với nụ cười ngạo-nghễ trên môi, khà khà

  PS. Bỏ qua thông-lệ chỉ đá vào nõ ông BOM mất rùi, dòng đời xô đẩy, haizzz!!!

 37. #38 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/16 - 22:21

  hốhố đềnghị thằng Sún aka Cháu aka Chắt aka vươnvươn điềuchỉnh lại thế ngồi, thòi mẹ ông giun ra quồn rùi kà hãhãhã…

  Cơmà Dượng thấy từ đận thằng Dái Ghẻ bị phạt cụt mẹ trym đến giờ, quán có vẻ đông kứt nhẩy. Mỗi kứt mới kứt, đéo ngoa tẹo nầu hehe… Địtbẹ vửa nghe chúng mầy tiênngôn cai quán mớicả “dí puồi vươnvươn..” Dượng mầng thụt chĩ hĩhĩ. Chả dè chúng mầy chơi trò biển người hốhố… Thế mà bẩu titiện mới cả bầnnông lại chồmchồm lên là sâu.

  À vửa nẫy bọn chúng mầy đứa nầu dọa trình IT gì gì đấy. Địtmẹ mầy, ngon làm thử đi. Dượng hứa, thề, đảmbẩu mầy sẽ được toại con mẹ nó nguyện, con nhá. Mảbố mầy   

 38. #39 by Mit on 2011/05/16 - 22:23

  Chào chi bộ cù nhầy phát…hehehe

  Dạo này nhà ta có phong trào xưng cháu nhờ?  Nhớ hồi hổi Mít mới vầu đây, con nầu xưng cháu là được TT bẩu quit về với ma tút-xỵt. Các em đội viên đội Kim Đồng mới cả Lê văn Tám cứ mạnh dạn xưng anh/chị và gọi người đối thoại là mày (nếu nó là male) hay em (nếu nó female) nhá cho đúng phong cách quán Bựa…hehehe

 39. #40 by tieuthithi on 2011/05/16 - 22:26

  @Fa : đọc cồng Fa buồn cười đéo chịu được . 

   Có lẽ Fa là một trong số ít người mới vào  mà chị thích đọc còm , rất hài hước và thú vị ,dễ đọc và hehe chưởi vừa đủ nghe 
   Mả cụ đứa nầu bẩu chị nâng bi nhá . Chắc đéo lão có bi mà nâng 
 40. #41 by tieuthithi on 2011/05/16 - 22:39

  Mụ Zì vừa thò ra được một tí đã lại thụt vầu đâu mất tiêu rùi ?

  Mụ ở đâu về chuyển mẹ bài mới đê, nếu không thì phân cục tích cái vụ hơn 3 ngàn lượng vàng hôm qua đi em hóng cái . Nó ở đâu ra vậy?Có phẩy từ hồi cải tạo tư sản mả mẹ gì những năm 80 không. 
    Hồi đó nghe nói các chú Cam xọc vào khám xét những nhà buôn bán có tí của ăn của để, xục tay vầu tận hố xí để khoắng vàng hehe…
   Mà đã vô chủ thì thôi lấp liếm mẹ đi , sung công sung tư mẹ nó đi lại còn bày đặt “tìm chủ” là sao . Hay có uẩn khúc gì đây ?


 41. #42 by Mit on 2011/05/16 - 22:43

  Mụ ở đâu về chuyển mẹ bài mới đê, nếu không thì phân cục tích cái vụ hơn 3 ngàn lượng vàng hôm qua đi em hóng cái . Nó ở đâu ra vậy?Có phẩy từ hồi cải tạo tư sản mả mẹ gì những năm 80 không. @ Tây Thi
  Vote cái này luôn.  Chiện gì thế hả TT?

 42. #43 by Bố on 2011/05/16 - 22:45

  Hố hố, con đĩ chủ quán thù bố vì bố vạch mặt con già ngẫn chứ đéo phải bố bam. bam chỗ đéo nào ?

   Anh cám ơn mấy lồng chí đã phúng viếng, bảo vệ  anh .

  Em Thi ơi, em không cần băn khoăn. em đã nói đúng. có một loài chim/ vịt được gọi là UU. điều này được khẳng định bằng các từ điển có uy tín của một số ngôn ngữ. Cụ tỷ  là từ này đều có trong các từ điển Anh- Nhật (New Global English- Japanese, The Anchor  English- Japanese), Nhật- Anh (Lighthouse Japanese-English) Đại từ điển Nhật- Nhật (Nihon go Daijiten)… không kể thêm nữa không có lại mang tiếng không khiêm tốn. hố hố.

 43. #44 by minhhuong on 2011/05/16 - 22:46

  @Fa: em đéo hiểu bọn mình có vướn đề giề, nhở , hay nhầm mẹ nó thằng khác  há há há há

  Thôi vứt mẹ nó cả vụ Fá điền đi, bọn mình tán thôi, chờ bài mới đi.

 44. #45 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/16 - 22:48

  Mà đã vô chủ thì thôi lấp liếm mẹ đi , sung công sung tư mẹ nó đi @Mợ Thơ

  có sung được cái dắm í mợ Thơ ợ. Ở Lừa hai từ “sung công” Mợ thừa hỉu ló dư lào có phỏng. Tidiên, vướnđề ló đéo phẩy thế. Thằng nầu đủ sức há mõm đớp hết nuốt hết mới gọi là giăng sao, phỏng mợ.

 45. #46 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 22:53

  em bỏ mẹ nó cuộc rùi đấy thôi . Kệ bà đứa nầu bẩu không bẩu có . Tranh cãi cái khôn học được chả bõ bị ăn chưởi hehe…

    Mà cũng lạ , rõ ràng là tai nghe mắt thấy tay sờ …chym Uyên ương hẳn hoi mà em đéo chứng minh được là có tồn tại 

  @ Êm Thythy,
  Trong any dispute nầu mần zì có kẻ thắng người thua, ai xì tốp trước là người ây thắng. Sư bố êm chớ hehe êm là người thắng rồi chớ còn đell ai nữa.

  Và êm cũng fải chấp nhận cho dù êm có mắt thấy tay sờ thấy thì chưa chắc êm đã thắng, chó nhở? (nói theo cách của êm Hương êu). 

  Trái lại có cái mắt hông nhìn thấy tay hông sờ thấy nhưng cũng fải công nhận, tỷ zụ kèn khủng của bà Zì bả thường PR. Hehe em Hương êu hay vàng son nầu mắt nhìn thấy tay sờ thấy kèn bà Zì chưa, cồng fơm cái để chi bộ chính thức công nhận là kèn khủng? Hay cứ tạm thời để kèn bà Zì là hư cấu vậy? Hẽ hẽ
 46. #47 by tieuthithi on 2011/05/16 - 22:59

  có sung được cái dắm í mợ Thơ ợ. Ở Lừa hai từ “sung công” Mợ thừa hỉu ló dư lào có phỏng. @Dướng Sỹ Già 

   Nhưng của “vô chủ” mấy chục năm rồi , khổ chủ chắc biết thân biết phận là Vàng vầu tay chính quyền thì có  bâu giờ lấy ra được cũng chấp nhận của đi thay người rồi . Hơn 3 ngàn lượng vàng giờ là bâu tiền nhở . Ui nhiều số không quá chóng cả mặt 
   Chắc cũng hơi khó nuốt 
    Em đang tìm đọc lại những bài viết về thời kỳ đó đây .Ai có Link quẳng cho mấy cái 
 47. #48 by Dom-dom on 2011/05/16 - 23:02

  Gái ở ngoài cứ mang tiếng  là chanh chua đáo để nhưng xem ra so với với mấy con hàng tôm hàng cá quán nầy thì là muỗi là muỗi .@ Thi Còi
  Ở ngoài tụi anh mờ lèm bèm thì lại mang tiếng đờn bà. Tranh thủ vào quán, vua no biết mặt chúa nỏ biết tên, chửi vài câu cốt xả xì trét. Mờ anh phảy công nhận nhiều cô chửi ngoa phết, mẹ đĩ mất gà phảy gọi bằng cụ, anh khen.

 48. #49 by tieuthithi on 2011/05/16 - 23:06

  Hay cứ tạm thời để kèn bà Zì là hư cấu vậy? Hẽ hẽ@Ngũ Sắc 

   há há em chợt hình dung là 2000 năm nữa , cái “đặc trưng” Kèn khủng của bà Zì sẽ được gán cho bất cứ một loài vật nầu có cái kèn tương tự . Tỷ như Đà Điểu An Hoàng Trung Tướng  hay Bọ ngựa An Hoàng  Trung Tướng ..vv…

 49. #50 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 23:09

  chữ Trinh chi bộ thấy hôn:

  貞: gồm 3 bộ tạo thành: Bộ Chim – xuống 目:  3 lớp rùi mớii tới: Háng

  Ps: nét dưới cùng nhẽ là Bát? (dứt khóat là to) – A 5sắc đâu giải thích dùm 

  @ Bia,
  Chữ nầy gồm các nét, bộ sau:
  〡 cổn, nét sổ 
  一 nhất, số một
  目 mục, mắt
  八 bát, số tám

  chữ 貞 nài viết theo dạng f ồn thể, zản thể của nó là: 贞 

  龙  ông nầy bộ gì hở con Chắt nhà A Tế
  @cô chúm chín: là bộ long, con rồng, fồn thể của nó là: 
 50. #51 by Bố on 2011/05/16 - 23:09

  ĐM, bố khâm phục mình quá đi. Thề rằng trước khi tham luộn, bố đéo tra từ điển. tra xong mới thấy mình quả là một thiên tài. trừ vài thứ vụ vặt ra, cái đéo gì mình cũng biết . Hố hố.

  trong các từ điển đều giải thích : 1. một loại chim / vịt nước, tiếng anh là mandarin duck, tiếng nhật oshidori.
  2. cặp vợ chồng hạnh phúc (nghĩa bóng) .

  Hô hô, đéo chỗ nào nói đến “thuỷ chung” như con lợn chủ quán tán ba lăng nhăng nhá. nghĩa là con nào chết thì con kia đi lấy chồng hai, vợ hai ngay. hụ hụ (ĐM, mình khoái điều này và rất mong goá vợ sớm).
  Cu nào biết tiếng Tàu tra đi. chắc sẽ có cả điển tích kèm theo đới. bố đéo biết tiếng Tàu nên hơi chán…

  ĐM, có lẽ bọn soạn từ điển của các nước, kể cả những ban bệ rất hàn lâm chứ đéo lôm côm như bọn lợn, phải vào quán mà học mấy con lợn về cách biên soạn từ điển. Càng Ếch càng  to mồm.