Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 12:51

  Cháu

   11:15 16-05-2011

  Cháu xin xì bam nốt cồng này rồi cháu thôi ạ, chú chủ quán thông cảm. Những chú từng sinh hoạt rất hăng trong quán như các chú Tế, DG, Bố, Tran, Dắt Déo, Ngũ Sắc, Lưu Manh, Sun …, theo cháu còn chú nào chưa nghỉ thì nên có kế hoạch chuẩn bị đi, cháu thật. Các chú chỉ được cái làm nhiễu thông tin, lúc nào cũng hằm hè bật lại chú Chủ quán với cả cô Hương, bật đến mức cháu thấy chán. Thôi cháu xì bam cồng này là cồng thứ 3 rồi, cháu xin lỗi, cháu ngồi yên ạ.

  @ Cháu aka Tế thần quynh,

  ĐM cô chứ anh đell phải lúc nầu cũng hằm hề bật con Zì với em Hương đâu nhế. Con Zì nói hay thì anh xoa đầu nó anh khen, cỏn ngu thì anh chưởi anh dạy dỗ. 

  Còn vàng son ảo cũng như thực thì hehe sofar anh chưa bâu zờ bật cho dù bằng một cành hoa.
 2. #2 by minhhuong on 2011/05/16 - 13:15

  Anh bẩu mầy như vậy là ngụy biện, lấy 1 ví dụ về sai sót cá biệt để phủ nhận tuyền huyền tổng thể @ssss

  ————–

  Địt mẹ thằng ngẫn. Cá biệt cái dắm ý đồ ngu.

   

  Từ điển nếu đéo sai sót thì tại sao nó luôn fải sửa đổi bổ sung. Thế nhờ cái đéo gì mà fát hiện ra sai sót mà sửa từ điển??? là đặt nghi ngờ, giả thuyết, lập luận chứng minh, chứ còn đéo gì nữa. Mà từ điển thì lần in mới nào cũng sửa đổi bổ sung, thế thì 1 cá biệt cái đéo gì, cả đống sai sót hoặc thêm thắt chứ 1 cái dắm ấy.

  Im bớt miệng đi.

 3. #3 by minhhuong on 2011/05/16 - 13:20

  @Tế có khả năng đọc hiểu không TẾ?

  Phần 2 là Hương đánh Khổng chứ đánh Tế đéo đâu, bởi theo nhời Khổng thì Tế cũng chả có nhân cách trong khi cả quán này chả ai thấy việc bật chủ quán là ảnh hưởng tới nhân cách. Vậy Khổng SAI BE BÉT trong cách đánh giá nhân cách con người. Đã hiểu chưa?

   

   Hương muốn Tế nhìn thấy là Tế không nên dựa vào lời Khổng để đánh giá nhân cách người khác nữa, bởi logic của Khổng sai toét.

  ——————

  Còn việc Tế cho là TT mượn nick Hương điêu thì địt mẹ Tế ngẫn, Hương điêu đã là THƯƠNG HIỆU có lốc riêng với style riêng, đéo thể có chuyện cho đứa nào mượn nick. Mọi còm bởi nick Hương điêu chỉ do 1 mình Hương điêu còm. (Lốc Bắp Ngô để fục vụ việc tổng hợp tham luận của TT)

   

  Địt mẹ Tế, cú này Tế sỉ nhục vu khống rồi đấy. Thương hiệu riêng có fải trò đùa đéo đâu mà đem cho đứa nào mượn nick được. 

   

   Trình IT cái dắm ý. Lảm nhà lảm nhảm.

  Tự dưng kêu đi khỏi quán? Mới tranh luận 1 tẹo thôi mà. Thôi tùy cô.

 4. #4 by minhhuong on 2011/05/16 - 13:20

  Thôi em đi xem nhà đây, hé hé. Bye Bye chi bộ.

 5. #5 by kochumbenim09 on 2011/05/16 - 13:24

  đuyt mẹ các con giời…dở hơi cám hấp…lũ ma ám bạn thằng DG..
  có cái vấn đề UU mà cứ đòi bằng được rạch ròi…đuỵt mệ muốn zậy ..đóng cuốn Gúc nhà các con lại…mở ngay tài khoản tên thầy…rùi mở một project tên gọi “UU là gì”….liên hệ với một số phòng thí nghiệm trên thế gới…lúc đó các con mới chỉ được phép  đưa nghi vấn ..chứ không được quền khảng định…sau rùi tiến hành các bước tiếp theo…cho bao giờ cạn vốn tài khoản thì dừng…chưa tìm ra được thì mần tiếp cũng công đoạn như vậy…đuỵt mẹ ngồi đây nhờ gúc mà muốn khảng định một vấn đề…thầy mỏi tay dạy bọn quá..dũng hói mần tiếp..không để con phá điền mới ngoi lên nó chỉ đạo…đuỵt mẹ ngẫn có giờ thôi…muốn can cũng đếu nủi.

 6. #6 by Cháu on 2011/05/16 - 13:28

  @ Chú Dũng Hói:  Chú Dũng Hói biên về chim chuột với cả quan hệ hay thật đấy, cháu tập phân tích thử hai câu theo ví dụ của chú Dũng Hói nhé.

  Câu thứ 1. “Chú Dũng Hói quan hệ với cô Bé”. Theo ý cháu, thì đây là mối quan hệ hai chiều, và đã xảy ra, tức chú Dũng Hói “quan hệ” với cô Bé, và cô Bé cũng “quan hệ” với chú Dũng Hói, chú Dũng Hói đã thấy sướng và cô Bé đã thấy mãn nguyện.

  Câu thứ 2. “Chú Dũng Hói chim chuột với cô Bé.” Theo ý cháu thì đây gần như là nguyện vọng, mong muốn một chiều, tức là Chú Dũng Hói aka Chim, muốn “quan hệ” với cô Bé aka Chuột, dưng cô Bé vì chê “chim” chú Dũng Hói có vấn đề nên “chuột” không mở lỗ để “chim” vào quan hệ.

  Nhưng nếu nói, “chú Dũng Hói và cô Bé chim chuột với nhau” thì ý nghĩa theo cháu lại chạy về câu “chú Dũng Hói quan hệ với cô Bé”.Cháu hiểu thế có đúng phỏng ạ?

  @.

  Chấu thấy cô Hương chửi chú Tế như thế là xứng đáng rồi, chú í cứ tự hào về trình IT của chú í mà kết luận là cô Hương cho chú Chủ quán mượn ních, cháu thật chú Tế chán vãi tè.

  Nhẽ chú í mần khoa học quá rùi cái gì cũng quen thói áp dụng khoa học nghề nghiệp quá phỏng cô Hương? Vấn đề nó có nằm ở chỗ cái ních đâu cô Hương nhở? đúng là chú Tế ngẩn vãi tè ra rồi.

  Dưng cơ mà chú Tế mới các chú khác cứ bỏ quán thế không sợ cô Hương của chấu bùn à? Cô còn bùn hơn cả chú Chủ quán đấy các chú ạ. Cháu xin hết ạ.

 7. #7 by Cháu on 2011/05/16 - 13:33

  Cháu thấy chú gì cà lăm ở dưới biên cồng vui cháu rất thích nhưng cháu không đọc được hết cồng của chú này. Chú ơi sáng nay chú Dũng Hói có dặn biên cồng phải ngắt ra, gọn nhẹ rõ ý chứ đừng cà lăm liên thiên chú ạ dù cồng chú rất vui nhưng cháu không được được hết. Chú Dũng Hói dặn thế mới cả thà nhiều cồng nhưng ngắn ngắn còn hơn một cồng nhưng dài dài chú ạ. Cháu xin hết cháu chào chú cà lăm.

 8. #8 by kochumbenim09 on 2011/05/16 - 13:48

  Thông báo tên này đã được khai sáng, hehe. Ui địt mẹ mừng quá, phát khóc.

  Các đồng chí khác nên ghi tâm khắc cốt@ dũng hói …đệ thầy
  thui chít rùi ..mầy lại sao rùi ..tỉnh lại tỉnh lại đê ….đuỵt mẹ em Rốt cho thầy cốc 200ml thầy hắt vầu đầu lâu thằng nầy…tỉnh lại..mầy đi lâu quá rùi về chẳng lướt qua hàng xóm chóm diềng gì cả..bên thầy hôm roài có copy bết bài tên thầy giáo sư bị trò bật vầu mõm..thèng shit ( tuền sịt) nó đọc rùi nó sáng da thế mày tưởng công mình mầy chắc…ngẫn

  Cháu thấy chú gì cà lăm ở dưới @ cháu họ hàng nhà tế .
  thèng đục mả phá điền reo rắc tai tiếng lên hình ảnh thầy…tên cháu họ nhà tên tế mai chú thật chú hông cà lăm nửa..
  dưng chú chửi đcm cháu phát ….thế nhế…đồ zá man

 9. #9 by minhdung on 2011/05/16 - 14:01

  mày tưởng công mình mầy chắc…ngẫn
  —-
  hehe, địt mẹ chim chúm chím nhá, định tranh công hả?

 10. #10 by Cháu on 2011/05/16 - 14:05

  Chú cà …cà .. lăm hứa ngày mai … ngày mai không .. cà … lăm nửa làm cháu ..cháu mừng …muốn chệt …chệt mất thôi.

  Cô giáo cháu ..cô giáo cháu… có dặn ..rằng.. muốn không cà …cà lăm thì trước ..khi ..trước …khi nói tự ..vả ..vả …vầu ..a ..nô 2 cái…

  A ..nô là cái..gì ..cái …gì cháu… biết …biết léo đâu. Cháu …xin hết…ạ.. ạ, cháu chào… chú cà lăm Sĩ.. mã ..cãi.

 11. #11 by Cháu on 2011/05/16 - 14:18

  Cháu có nhời cảm ơn chú Dũng Hói đã qua nhà cháu chơi chú Dũng Hói ơi cháu thật rất thích đọc cồng chú dưng sáng nay cháu thật cồng của chú cũng chung chung làm sao í. Viết như chú sáng nay thì cô giáo cháu ở trường với cả bác bảo vệ thôn cháu cũng viết được, tối nay nếu cháu làm bài xong cháu ngồi viết thêm cháu cũng viết được. chú Dũng Hói ơi chú đi Nhật Bản về rồi à, bên đó bữa nay có hoa anh đào không hả chú? chú về là cháu mừng lắm vì cháu lại được đọc cồng của chú dù sáng nay cồng chú chung chung tuy vẫn mặn mà như dãi nhà giáo nhân dân aka cô giáo cháu. Cháu cảm ơn ạ.

   

  Quên mất, Cháu còn bé nên nhiều khi trông các cô chú hùng hổ lao vào nhau cháu sợ vãi đái ra quần. Cháu thật mặc dù rất ngưỡng mộ chú Chủ quán nhưng cháu thật có cho cháu vàng cháu cũng không dám làm được điều phi thường như chú tiến sĩ gì gì mờ người ta bảo con bác Huy Cận í. Cháu phải được yên ổn học hành rồi kiếm tiền rồi lên chức thật cao để được lên truyền hình.

   

  À, bác Cận là bác có bài thơ mà chúng cháu được học ở SGK í, bài Tràng Giang mới cả các bạn La Hán chùa Tây Phương í. Cháu băn khoăn sau việc này thì sách giáo khoa còn dạy hai bài đó nữa không các cô các chú nhỉ? Rất mong các cô chú nghiên cứu giúp cháu vấn đề này, thôi cháu viết nhiều cồng wá rùi giờ cháu ngồi yên, cháu xin cảm ơn các chú, kể cả chú cà lăm cháu cũng cảm ơn.

 12. #12 by Bia on 2011/05/16 - 14:51

  @All

  Chữ Tàu phần là tượng hình (Tiên đề) các Bộ – Thủ mẹ gì đó ghép với nhau ra ý nghĩa. Ví dụ: 3 chữ Mộc (cây)  ghép lại thành chữ Lâm là Rừng (/?)

  Nói về uyên ương, hỏi Bà Zì tẹo: Bia đọc trong rất nhiều tự điển đều giải thích vậy, chắc có một nguồn từ từ gốc. Ví dụ trong các lòai mà Zì đã liệt kê:

  鴛鴦

  : uyên ương

  鴨: con Vịt

  鴻: con chim hồng

  鴿: Chim bồ câu

  鵝: con ngỗng trời

  Có một bộ y chang,Từ Hán nó đã phân biệt thế, thì phải có một giống nào đó nên mới gọi là uyên – ương chứ?

  Nên Bà Zì phải giải thích các (bộ?) này ghép nhau ra ý nghĩa sao rùi mới lấy tiên đề: UU là hư cấu.

  Bia theo ý em Thi mặc dù ẻm có là ATR 72 đi chăng nữa. hố hố

 13. #13 by Bia on 2011/05/16 - 15:12

  P/s: Bia cũng chĩ học trên Gúc thui, nhưng về nguyên tắc thì nhiều Già Hói dạy từ nhỏ, tuy đéo sáng dạ lắm dưng cũng biết phất phơ con mẹ nghệ vài chữ

  Ví dụ: chữ Trinh chi bộ thấy hôn:

  貞: gồm 3 bộ tạo thành: Bộ Chim – xuống 目:  3 lớp rùi mớii tới: Háng

  Ps: nét dưới cùng nhẽ là Bát? (dứt khóat là to) – A 5sắc đâu giải thích dùm

 14. #14 by Bia on 2011/05/16 - 15:13

  Tóm lại: Phải có một con UU mặc dù có chung thủy không thì không biết

 15. #15 by Bia-om on 2011/05/16 - 15:15

  Bia theo ý em Thi mặc dù ẻm có là ATR 72 đi chăng nữa

  @ Bia cỏ: Cu lại quơ em Thy TY144 của anh à? Em TY144 là máy bay sản xuất thời 6x chứ có phẩy 8x như ATR72 của chú đâu?

 16. #16 by Bia on 2011/05/16 - 15:17

  @ Dũng con Phe:

  Về rùi hả? Bia đồng ý huyền tuyền với Mụ, vì Mụ nhiều Tơn – Vàng – Thổ

  Hehé hổng phải lập luận mẹ gì mà là: Vai mang túi bạc kè kè – nói bậy nói bạ người nghe ào ào

  Tàu nó dạy: Kim ngân trượng đả quyền lực. Gì đó

 17. #17 by Bia on 2011/05/16 - 15:19

  @ Bia cỏ: Cu lại quơ em Thy TY144 của anh à? Em TY144 là máy bay sản xuất thời 6x chứ có phẩy 8x như ATR72 của chú đâu?

  Hổng có chọn lựa nào khác hehé

 18. #18 by Cháu on 2011/05/16 - 15:20

  Để tối nay cháu đi học về cháu vứt bộ từ điển pa cháu mua cho cháu ra đường, cháu nghĩ bạn từ điển mất dạy thật. Thà bịa cái gì to tát đất trời sông núi lấp liếm thì còn dễ thông cảm, chứ đến mấy khái niệm chả chết các cô chú mà cũng chả chết cháu mà lại bịa, thì đúng là vứt ra đường thật. Cháu thấy mấy ông đầu bạc biên những chữ đó thật dốt, mang tiếng kiến thức với cả đầu tư bao nhiêu năm, có khi cả đời mới ra được quyển từ điển bé như bàn tay mà đoành một phát trong mấy cồng là bị các cô chú nhón tay chùi đít, cháu ngưỡng mộ các cô chú quá.

 19. #19 by Bia on 2011/05/16 - 15:26

  Giờ Bia kể chi bộ nghe chuyện BIa học đại học (nghĩ sao tùy)

  1. Khi thi môn tiếng anh chuyên ngành, Bia say mẹ. Cô Giáo hỏi một câu đại ý về thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành, nghe hổng rõ.

  Bia trả lời bằng một câu đéo ăn nhập gì với câu cô hỏi (vì biết cổ mới chuyển từ tiếng Nga qua Anh)

  Được 7 điểm. hố hố – Con bạn ngồi dưới buột miệng cười khà khà – thế là Cô nghi: kêu lại hỏi một câu giao tiếp thông thường, Bia cũng đéo giả lời được, thế là 4 năm, dù có cố gắng phấn đấu đủ kiểu cũng trượt.

 20. #20 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 15:29

  鴛鴦: uyên ương


  鴨: con Vịt

  鴻: con chim hồng

  鴿: Chim bồ câu

  鵝: con ngỗng trời

  @ Bia, Các chữ trên đều có một bộ giống nhau đó là 鳥 (phồn thể), còn viết là 鸟 (zản thể). Đây là bộ Điểu, tức là chim.  

  Nói chung con zì thuộc nhóm chim chữ viết của nó có bộ điểu. Ví zụ khác: đà điểu viết là  鴕鳥/鸵鸟.
 21. #21 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 15:32

  @ Cháu! Con kia BAM vừa thôi! Khâu mõm 12/24hour / 1/3/5/7 ngày bi zờ!

 22. #22 by Bia on 2011/05/16 - 15:35

  2. Chuyện 2:

  Khi thi vấn đáp môn X về tranh chấp Y, Trưởng Khoa nổi tiếng chưa cho ai 8 điểm, Bia giả lời thông 7 câu, câu cuối Bia tịt mẹ.

  Thế là Bia phán: Giải quyết vấn đề đó theo: ” hướng dẫn của Bộ XYZ mới đây” thế này cô ạ

  Cổ trợn mắt: Có thật không? Bia luớt luôn: Thật cô ơi, em mới đọc văn bản đó từ ông anh là ABC Thứ trưởng mà! hổng tin mai em lấy cho cô coi.

  Hehé thóat , 8 điểm duy nhất.

  Chi bộ nghĩ sao?????

 23. #23 by Enterprise on 2011/05/16 - 15:51

  @Cô Bia-om:

  Hehe, nói vậy con lân cũng có thật này:驎

  Cỏn được xếp vào bộ mã, hehe, chắc là thuộc loài ngựa.

  (Dì xóa dùm anh cồng dưới nhế, chữ lân nhỏ quá)

 24. #24 by Bia on 2011/05/16 - 15:55

  Thôi Bia đi nhậu đơi, trước khi đi cũng nói 1 lần chót ( thường là 3 lần) về BẠn Cù:

  Bia phục về bản lãnh của bạn ý, nhưng: Nếu theo đúng như gì trên mạng đã tả Bạn Ý đòi: ” Thay hội đồng xét xử” vì nói tôi chống đảng ——- HĐXX là Đảng —— vậy: không khách quan theo Luật TTHS.

  Thì Bia đề nghị HĐXX nên trả hồ sơ cho cơ quan điều tra hoặc trưng cầu giám định tâm thần về lập luận cùa Bạn ý

  Mẹ, không Tam Đọn Luận thì là đéo. Tại sao Bạn Công NHân, Bạn Đài có ai bắt bẻ về ngôn từ của bản không?

  Giam bao nhiêu thời gian đủ để hùng biện (tiến sỹ nữa cơ) mà nói những câu quá thất vọng. Thệit tình

 25. #25 by Bia on 2011/05/16 - 15:57

  @RÒai

  驎 – khác rùi ông phỗng đực ui

 26. #26 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 15:59

  nói vậy con lân cũng có thật này: 驎 

  @ Roai, nó viết khác nhau chớ

  馬/马 là bộ MÃ tức là ngựa, horse còn  / là bộ ĐIỂU, tức là chim, bird. 

  ĐCM cô mắt toét hở? Hẽ hẽ.
 27. #27 by Chắt on 2011/05/16 - 15:59

  Cháu chào các cô các chú !

  Cháu non người trẻ dạ nhưng có đủ ý chí để vào tham gia với các cô các chú.
  Vậy các cô các chú cứ mạnh dạn mà chém cháu. Nhưng không được phép chửi hùa như chó cắn trộm nhá cccc.

  Cháu chào cô Hương.
  Cháu ngâm cu k ri. Cô đo hầu hết ý ca một con khùng ở đây v cách sàng sy, gn lc thông tin, về các giả thuyết. Cô ch đổi từ, viết lại mà thôi.
   
  Nói chung cng của cô không có mt ly mt lai nào thông tin hết, cô ợ.

  Cô gian lắm nhé. Cô bảo
  giả thuyết ấy coi từ điển là không chuẩn, thì anh dùng từ điển để fản đối là không logic”. Thế mà hôm qua cô toàn lấy item anh hùng nhí trong một từ điển ra để khẳng định TĐ đéo đáng tin. Thế là thế nào ?
  Cô ơi, cô bao la bát ngát, bam đến mấy chục cồng mà cuối cùng cô chỉ loanh quanh nhõn nhòn nhon một
  ý rằng phải biết nghi ngờ vì TĐ không đáng tin. Thế mà cô chủ quá không khâu mõm cô nhỉ ? Lạ quá.
  Mà cô có biết là cô tự mâu thuẫn rất nhiều không? Cô đưa ra giả thuyết những vấn đề liên quan đến con ương là ảo nhưng cô chẳng chứng minh gì cả. Vậy cơ sở nào để giả thuyết của cô đứng vững? Cô nhón tay làm phúc dạy cháu với ạ.

  Chú Tấn Dũng nói leo cái đéo gì mà cháu không hiểu. Nịnh thì cũng đừng quá lố như thế chú nhỉ ?


 28. #28 by Chắt on 2011/05/16 - 16:08

  Chú ngũ sắc viết chữ ra thì cháu nhận thấy rằng việc cô chú nào đó tin con ương là có thật cũng có cơ sở đấy ạ. Nó cũng giải thích rằng có một số con cùng chủng loại mang tên là ương ương.

 29. #29 by kochumbenim09 on 2011/05/16 - 16:14

  龙  ông nầy bộ gì hở con Chắt nhà A Tế

 30. #30 by minhdung on 2011/05/16 - 16:17

  Chú Tấn Dũng nói leo cái đéo gì mà cháu không hiểu. Nịnh thì cũng đừng quá lố như thế chú nhỉ ?


  Quán toàn cháu với chắt, vui đéo tả, hé hé.

  Địt mẹ Tướng viết luôn 1 lèo bài 3, bài 4, bài 5 đi coi cho Chút, Chít, Chụt, Chịt ra luôn thể. Hài đéo chịu.

  @Chắt: Địt mẹ đồng chí chưa hiểu chỗ nào? Biên rõ ra cái đi anh giải thích cho. Sư bố đồng chí phá thối hài hước đéo chịu.

  Còn đồng chí đéo nào dọa bóc mẽ anh chơi gái Nhật qua Gúc mà phun sữa nữa. Đéo đâu có cái giống cứ hù dọa qua loa thế, hehe.

 31. #31 by Enterprise on 2011/05/16 - 16:18

  @Cô Sắc

  Ủa, anh viết cỏn bộ mã mà cô? Nhẽ sai? Cô xem lại cồng ngay dưới xem.

  Ý anh là:

  – Cô Bia bẩu chữ Khựa tượng hình nên anh hiểu: con nầu có chữ xếp vào bộ nào là cỏn thuộc loài đó. Ví-dụ con uyên có bộ điểu là một con có thật thuộc loài chim.

  – Nếu ý trên đúng thì con lân cũng có thật và nó thuộc loài ngựa.

  Nhẽ có gì sai?

 32. #32 by minhhuong on 2011/05/16 - 16:21

  Cô đưa ra giả thuyết những vấn đề liên quan đến con ương là ảo nhưng cô chẳng chứng minh gì cả. @Chắt

  ——————-

  Cô chưa bao giờ đưa ra giả thuyết nào về UU mà mày bảo cô đưa ra?

  Cô đéo có giả thuyết về UU thì mày bảo cô chứng minh cái gì?

  ———————-

  Vậy cơ sở nào để giả thuyết của cô đứng vững? @ Chắt

  Cô đéo đưa ra giả thuyết nào về UU nên mày muốn cái gì đứng vững hả thằng kia?

  ———————

  Cô nhón tay làm phúc dạy cháu với ạ. @ Chắt

  Dậy dậy cái dắm í. Mày trích lục cái giả thuyết mà mày bảo là cô đưa ra cái xem nào. Cô chưa từng hứng thú với con UU nên làm đéo gì có chuyện cô có giả thuyết về nó hả mày? Mày bịa đặt quá.  

   

  Cô quan tâm tới vụ “có được bật từ điển” chứ cô quan tâm chó gì tới con UU của mày. Lải nhà lải nhải.

 33. #33 by minhhuong on 2011/05/16 - 16:23

  @Ngũ Sắc: Ơ anh quên vụ nổ cho em biết từ “Sân si” à?

   

 34. #34 by budifa on 2011/05/16 - 16:28

  @Điêu: giả-thuyết và lập-luận hả, có đơi

   

  Vụ UU có 2 phe

  1, Phe ô-hợp do đéo có tủ-lạnh

  – Bẩu: UU là 1 ông chim có thật, Uyên là đực, Ương là cái

  – Lập-luận chứng-minh: các loại Gúc chữ, Gúc hình, Wiki, tự-điển Hán-Việt online/offline, tự-điển Thiều Chửu

  – Lập-luận fản-bác:

  + Chưa thấy ai-đó/chỗ-nào nói khác ngoài ông BOM quán Bựa

  + Nếu gọi Vẹt, Thiên-Nga, vươn vươn là UU sao còn đặt tên-riêng trong-khi con vịt-jời lòe-loẹt cũng gọi là UU mà đéo có tên-riêng?

   

  2, Phe BOM làm tủ-lạnh

  – Bẩu: UU là 1 ông chim hư-cấu, Uyên là cái, Ương là đực

  – Lập-luận chứng-minh:

  + Khái-niệm UU có từ đời Xuân-Thu trong 1 quyển sách hehe đéo nhớ tên

  + Hiện-nay có những chỗ gọi Vẹt, Thiên-Nga, vươn vươn là UU (Lời-bình của Budifa: Sịmạcại thịnh-thoạng cụng được gọi lạ ỤỤ, kệ cạ bọn bị cọng tạy xộ khạm, hị hị)

  – Lập-luận lạc chủ-đề (hay bam?): Chúa muốn thế, tự-tử chết cùng, cộng-sinh, blô bla

  – Lập-luận fản-bác:

  + Gúc, Wiki, tự-điển rất khó tin, sửa được

  + Hỏi xem Lừa tin phe BOM hay phe ô-hợp, khục khục

   

  Sozi các Bựa vì bam, dưng đéo bam cảm thấy người ló cứ lôn-lao dư lào ấy, khà khà

   

  Mà thôi hưởng-ứng ngày lễ sắp tới ở Lừa, có-lẽ làm phát bỏ phiếu, bên lào nhiều vốt hơn là thắng, nhanh cho ló vuông chứ mất thì-giờ quá rồi nhỉ, hị hị

   

  Tôi vốt phe ô-hợp nhá

 35. #35 by minhdung on 2011/05/16 - 16:29

  Hé hé, địt mẹ trong bài này bóng dáng ông cha em Hồng Miêu khoái phết. Một thằng bần tiện siêu đẳng tới cưa con gái xinh hiểm hóc. Mà địt mẹ oánh trượt vì đéo qua sát hạch vỡ lòng của tển.

  Sát hạch vỡ lòng chắc vài câu trong Kinh sáng danh hay Sáng thế ký nhở?

  Địt mẹ anh đéo con Chúa anh đéo biết. Nhưng nếu anh là pa em Hồng Miêu, đéo đời nào anh chịu cho thằng bần tiên siêu đẳng có cơ hội test sát hạch vỡ lòng nữa.

 36. #36 by Cháu on 2011/05/16 - 16:34

  Ơ chú Sắc mắng cháu xì pam nhưng câu hỏi của cháu về mấy bài thơ trong sách giáo khoa của bác Huy Cận bố chú Vũ lại không thấy trả lời giúp cháu. Các cô chú người lớn không gương mẫu nhé.

   

  @ Chắt ơi Chắt ơi học lớp nào đấy Chắt?

 37. #37 by minhdung on 2011/05/16 - 16:35

  Tôi vốt phe ô-hợp nhá
  —-
  Địt mẹ anh trọng tài nhá. Hiện tại 50-50.

  1. Phe 1 đông hơn, hehe. Cãi to hơn, dẫn sách nhiều hơn, dẫn ảnh nhiều hơn.

  2. Phe 2 do tên Tướng cầm đầu nói lý hơn. Ít nhân sự hơn, không dẫn hình ảnh, không dẫn sách. Tuyền kinh nghiệm bản thân và suy luận. Lổi 2 điểm:

  – Chim là động vật cấp cao, đéo cần thằng nào vẫn sống tốt. Đéo cần phải chết theo thằng nào hết.
  – Các vùng địa lý khác nhau có cụ thể con Uyên Ương khác nhau. Nên đéo có 1 con Uyên Ương chung. Mà từ thằng dở hơi nào đặt ra rồi bọn a dua cứ thế nói theo, hé hé.

  Tóm lại vẫn 50-50.

 38. #38 by minhdung on 2011/05/16 - 16:37

  Địt mẹ đồng chí Cháu. Thơ Tố Hữu còn nguyên si trong sách giáo khoa. Thì địt mẹ Cù Vũ có đi bán dâm thì thơ Huy Cận làm sao phải bỏ?

  Mà Cù Vũ với Huy Cận là 2 cá thể khác biệt, độc lập, liên quan đéo gì hỏi ngẫn thế mày.

 39. #39 by Kan on 2011/05/16 - 16:40

  Địt mẹ anh đéo con Chúa anh đéo biết. Nhưng nếu anh là pa em Hồng Miêu, đéo đời nào anh chịu cho thằng bần tiên siêu đẳng có cơ hội test sát hạch vỡ lòng nữa @Dũng

   

  – Ui dcm — Dũng còn chuyện đéo gì không biết mà cũng nổ đoàng đoàng như này nữa không cu? —-

 40. #40 by Cháu on 2011/05/16 - 16:47

  Chú Dũng Hói vừa đi Nhật về đã iu tiên trả lời cồng cháu, cháu cảm ơn chú Dũng Hói ạ. Cho cháu thắc mắc thêm được chút không chú Dũng Hói?

  Bác Cận là cha bác Vũ, bác Vũ thì lại công khai không nghe lời bác Dũng (không phải chú Dũng Hói nhé), lớp cháu khi học bài này, bạn nào cũng bảo bác Vũ là con bác Cận, rồi cứ bàn tán nhiều ơi nhiều làm cô giáo bực mình, mà cô giáo bực mình thì dạy không được, như thế thì có hiệu quả gì đâu? Còn bác Hữu thì đã có con cháu bác í ngang bướng với ai đâu? Cháu mà làm hiệu trưởng là cháu bỏ chú ạ, các bạn chuyện riêng nhiều lắm.

 41. #41 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 16:49

  – Cô Bia bẩu chữ Khựa tượng hình nên anh hiểu: con nầu có chữ xếp vào bộ nào là cỏn thuộc loài đó. Ví-dụ con uyên có bộ điểu là một con có thật thuộc loài chim.
  – Nếu ý trên đúng thì con lân cũng có thật và nó thuộc loài ngựa.

  @Roai,

  ĐCM cô anh misunderstood ý cô, hehe sozi szi si hehe.

  Chữ nầu có bộ mã thì THƯỜNG dính dáng đến ngựa ngẽo dưng anh đell chắc tuyền bộ chữ có bộ mã thì liên quan đến ngựa cô ợ. 
 42. #42 by minhdung on 2011/05/16 - 16:49

  Ui dcm — Dũng còn chuyện đéo gì không biết mà cũng nổ đoàng đoàng như này nữa không cu?

  Hehe, thì pa em Hồng Miêu xét phát đầu là sát hạch vỡ lòng. Chắc xét phát sau là khả năng kiếm tiền, hehe.

  Chưa thấy xét xem tình cảm của bỏn nhớn tới đâu, cũng chưa thấy xét em Hồng Miêu có thích thằng chả hay không nữa.

  Địt mẹ chẳng lạ à?

 43. #43 by minhhuong on 2011/05/16 - 16:51

  @Fa: Fe ông Bom tủ lạnh anh ghi thiếu mẹ nó 1 lập luận chính kìa, vụ lão Bựa bảo chim là loài cấp cao nên khả năng con này chết con kia ngỏm theo là thấp.

   

  – Fe anh Fa chỉ ra sự thực nhân dưn có đặt tên con UU cho 1 loài cụ thể

  – Fe Bom chỉ ra tính chất UU thủy chung tột đỉnh 100% con này chết con kia tự tử theo là hư cấu.

   

  Địt mẹ, em á, chấp nhận ý cả 2 fe, tức con UU có được xác định là con gì thật, nhưng tính chất để được gọi là UU aka thủy chung tới mức chết theo nhau thì lại đéo có. Há há há

 44. #44 by minhdung on 2011/05/16 - 16:59

  Bác Cận là cha bác Vũ, bác Vũ thì lại công khai không nghe lời bác Dũng

  Hehe, địt mẹ đồng chí Cháu này nhắng đéo chịu. Thôi thì đã hỏi thì có giả nhời nhá. Trong này ý lấy của em Hương, xin 500 bản quyền, hehe.

  1. Huy Cận đầu tư vào chính phủ của anh Cụ lập ra Lừa quốc như giờ. Có công, tất có thưởng. Thưởng gì? Thưởng nhà, thưởng chức, thưởng đủ thứ bổng lộc như khai quốc công thần. Toàn bộ mọi thứ là của Cận. Có đầu tư, có chia lợi tức. Nhẽ thường.

  Đồng chí Huy Cận sinh ra đồng chí Cù Vũ. Đồng chí Cận thừa kế cho đồng chí Vũ tài sản của mình. Tài sản đó dù ai cho Cận đéo quan tâm, vì giờ đã là của Cận. Và cận cho lại Vũ. Kể cả tiền và suất cho Vũ đi du học cũng là của Cận, là lợi tức của Cận cho Vũ.

  2. Cù Vũ là con Huy Cận. Tất nhiên Cù Vũ được thừa kế lại từ Cận. Tất nhiên lại là của Vũ. Kể cả nhà, tiền, quan hệ, suất đi học, vươn vươn.

  Thằng nào nói Vũ ơn B là thằng ngu, đại ngu. Ơn đéo gì. Cận cũng đéo phải ơn nữa là.

  Vũ đem tài sản đi đầu tư như Cận trước đây đã làm. Nếu thất bại, Vũ tự chịu. Nếu thành công. Vũ lại được chia lợi tức. Khi đó Vũ cũng sẽ đéo mang ơn thằng nào con nào.

  Con Vũ được thừa kế từ Vũ cũng đéo mang ơn thằng nào con nào.

  Có thể khi đó, con Vũ lại đầu tư vào Cộng sản, hehe.

  Có sao đâu.

 45. #45 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 17:00

  Ngũ Sắc: Ơ anh quên vụ nổ cho em biết từ “Sân si” à?


  @ Hương êu, anh hông quên dưng mấy hôm nây chim cu uyên ương vưỡn còn nóng hổi , để nó nguội bớt anh nổ sân si cho nó hoành, kiên nhẫn chờ êm nhế!

  Các cô chú người lớn không gương mẫu nhé.
  @Cháu, cháu chắt mờ bot dài dòng thì là Bam, còn bần nông khác cũng bot dư vậy thì chưa chắc. “Đạo đồng nhi công dị” hehe tổ sư bố cháu.
 46. #46 by Chắt on 2011/05/16 - 17:03

  @ Cô Hương, Cô ơi, cô xinh đẹp, thông minh thế mà sao cô lại nói tục ? Eo ơi !

  Cô không đưa ra giả thuyết nhưng cô đồng tình với người khác qua cách cô ra sức bảo vệ thế chẳng phải đó là ý kiến của cô hay sao ? Cháu xin lỗi nếu cháu suy luận không đúng.

  Cái đoạn cô viết như này cộng thêm vài chỗ nữa làm cháu suy luận ra vậy cô ạ.

  Tức anh công nhận Kpa Klơng trong từ điển là hư cấu, không thật nhưng trong từ điển khẳng định là 1 nhân vật có thật.

  Tức là 1 nhật vật hư cấu lại có thể trở thành nhân vật thật trong từ điển.

  Vậy bạn asl gì dựa vào từ điển nói UU là thật, rõ ràng vẫn có khả năng từ điển biến hư cấu thành thật.(cô Hương)

  Chính cô mới lải nhải đó. Điều mà ai cũng biết, kể cả trẻ con, thế mà cô cứ lặp đi lặp lại.

  @ Chú Ngũ ơi, chú có nhầm gì ở đây không ạ ?

  Chữ nầu có bộ mã thì THƯỜNG dính dáng đến ngựa ngẽo dưng anh đell chắc tuyền bộ chữ có bộ mã thì liên quan đến ngựa cô ợ.

  Cháu nghĩ rằng những chữ dính dáng đến ngựa nghẽo thì có bộ mã chứ ạ ?

  @ Chú Dũng, chú tự tìm chỗ chú nịnh đi. Không tìm được thì chú cút về với mẹ !

  @ Anh Cháu, em học dưới anh 2 lớp ạ.

 47. #47 by Cháu on 2011/05/16 - 17:07

  Chú Dũng Hói ơi cháu hỏi chú Dũng Hói chú đã đọc kỹ câu hỏi của cháu chưa ạ? Cháu hỏi về việc thày hiệu trưởng sẽ để hay xóa bài thơ của bác Huy Cận mà thôi, mà chú Dũng Hói ơi những bài này rất hay chú nhé.
  Cháu thừa nhận với chú tài sản trên là của bác Cận cũng như bác Vũ, nhưng nếu nói bác Cận nhận của Đảng ta là sòng phẳng cháu thấy thế nào í.
  Cháu đọc lịch sử được biết có hàng triệu người còn đau thương mất mát hơn bác Cận, công lao to hoan bác Cận, nhưng có được sòng phẳng cái gì đâu ạ, ví như ông nội của thày hiệu trưởng cháu í. Nên nếu nói sòng phẳng thì có oan cho những người kia không hả chú Dũng Hói vừa từ Nhật bản về?
  Bạn gái cháu bảo, như thế thì rõ ràng là bác Cận may mắn và phải chịu ơn Đảng là đúng quá chứ chú? Cháu cảm ơn chú Dũng Hói vừa từ Nhật bản chơi phò xịn về.

 48. #48 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 17:08

  1, Phe ô-hợp do đéo có tủ-lạnh

  – Bẩu: UU là 1 ông chim có thật, Uyên là đực, Ương là cái

  – Lập-luận chứng-minh: các loại Gúc chữ, Gúc hình, Wiki, tự-điển Hán-Việt online/offline, tự-điển Thiều Chửu

  @ Fa, tổ sư bố cô măt toet thiếu mia nó 2 ý nữa:
  – Em Thi minh dây đi du lịch tự tay chụp hình UU bên tàu, tự tai nghe bọn khựa bẩu đó là con UU, tự tay sờ mó vuốt ve con trym UU đó hehe.
  – Sắc cục trích từ sách TRYM Việt nam hình thái và f ân loại, trang nầu trang nầu…
 49. #49 by Enterprise on 2011/05/16 - 17:09

  Úi, hehe.

  – Các cô muốn nói con tên là uyên ương có thật là hoàn-toàn đúng. Nếu chưa có ngày-mai anh lôi con chó của anh ra đặt tên để chứng-minh các cô hoàn-toàn không sai.

  – Còn con uyên ương có đặc-tính tự tử khi bạn tình chết, suốt ngày quấn-quít mổ mỏ nhau để sống thì nó không phải là con mà các cô gọi là uyên ương. Nó thuộc truyền thuyết.

  – Vì-sao con vịt kia được gọi là con uyên ương? Nguyên-nhân có-thể được đặt tên tương-tự con rồng lá kia. Thậm-chí, nếu cô nào phát-hiện được một cặp vi-khuẩn sống gắn bó với nhau mà chưa đặt tên, các cổ vưỡn có thể đặt là uyên ương.

  Vậy rõ rồi chứ các cô?

  Mình chấm dứt vụ con uyên ương ở đây đi. hehe. Không khéo phe cô Fa và Dì cãi nhau rồi chết chung. Bọn ở ngoài đặt tên cho chúng ta là uyên ương sân si cũng nên, hehe.

 50. #50 by minhdung on 2011/05/16 - 17:09

  @ Chú Dũng, chú tự tìm chỗ chú nịnh đi. Không tìm được thì chú cút về với mẹ !

  Hehe, địt mẹ đồng chí Chắt. Anh nịnh mà đúng thì vẫn phải im mồm nhá. Nịnh sai thì chửi bỏ mẹ đi, đéo ai cấm, hehe.

  Mà đồng chí bảo cái đéo gì không hiểu thì ghi rõ ra xem nào. Địt mẹ hôm nay ngày gì lắm trẻ con ăn cứt gà nhẩy vào đây thế nhở?