Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/05/16 - 02:24

  @Do L:

  Ý em là thế này cơ anh ơi:

  “Kể cả từ điển cũng luôn fải nghi ngờ”.

   

  Khi ta tra từ điển, ta nghi ngờ nó, ta tìm hiểu lập luận, nếu fát hiện ra khía cạnh nào đó bất logic, ta viết bài nộp lên “tạp chí khoa học ABC”, có thể dẫn tới hội thảo, v…v 

   

  Chuyện như vậy là thường.

 2. #2 by minhhuong on 2011/05/16 - 02:41

  @Ngũ Sắc: giờ mới nhìn thấy còm của anh dành cho em.

  Em không khẳng định TT đúng hay sai trong vấn đề UU của bọn anh. Há há há  Em không liên quan, không quan tâm. Ai đúng ai sai, em cũng không care.

   

  Điều em đặc biệt quan tâm, là vụ từ điển, bởi nó cực quan trọng, cần fải nhấn mạnh.

   

  Muốn fát triển thì fải luôn nghi ngờ đặt câu hỏi, kể cả là những thứ trong từ điển.

   

  Nghi ngờ đặt ngược lại vấn đề, luôn là 1 phương pháp khoa học.

   

  Khi chỉ dùng từ điển để fản biện rằng “đã trong từ điển thì không thể sai” là 1 TƯ TƯỞNG hết sức fản khoa học, nó làm cho cả thế giới đứng im 1 chỗ – đứng im tại chỗ mà từ điển đã mô tả.

 3. #3 by minhhuong on 2011/05/16 - 03:26

  @ Hương iêu,
  Lập luận của Sắc cục về UU có đạt tiêu chẩn của êm hông hở êm? He he he @ Ngũ Sắc
  ————————–
  Đạt.
  – Giả thuyết khá vững chắc.
  – Lập luận để củng cố giả thuyết cũng vững nốt.
   
  Vấn đề chỉ là vụ UU này bọn anh có khá nhiều người, tuy chỉ có 2 kết quả là UU thực hay hư cấu, nhưng đã lại rất khá nhiều giả thuyết mô tả cách thức để đi tới 2 kết quả này.
   
  Riêng vụ UU này em thấy:
  – Mọi giả thuyết hiện nay vẫn đứng vững.
  – Các giả thuyết đứng cùng nhau vẫn vững.
   
   
  Bàn nhiều rồi, giờ bọn anh không cần cãi nhau tiếp, để cho bọn hóng quán tự chọn cho bỏn giả thuyết nào. Trong trường hợp mà mọi giả thuyết đều đứng vững, thì thậm chí, 1 đứa xem tranh luận xong, nó quyết định chọn tất cả giả thuyết cũng được (tức là nó bảo: khả năng thực hư là 50-50).
 4. #4 by asdfghjkl on 2011/05/16 - 03:34

  Xin lỗi chi bộ vì bới lại vụ UU gây ra lùm xum. Vấn đề của em là “uyên ương” nhưng TT đã tiện thể dạy luôn cả về từ điển. UU trước hết, em gúc có hình, wiki việt cũng có nhưng mọi người dẫn rồi nên khỏi dẫn. Em dẫn ra không phải để “dọa TT” mà là để nói có sách mách có chứng kg mọi ng lại bảo em xì pam. Tựu trung lại em tin con UU là có. TT bảo là không nhưng mấy câu chuyện dân gian của TT không thuyết phục được em. Còn từ điển hán việt em vẫn tin như trước giờ vẫn thế.
  Về từ điển, em dẫn từ điển vì em cho rằng nó đáng tin và số đông thấy nó đáng tin. Tra cứu dùng TĐBKTT, gg dịch cũng lấy ở từ điển mà ra… Đương nhiên TT có quyền nghi ngờ tất cả. Em giả định là mục từ TT dẫn ra là kg chính xác, thì một mục từ sai không có nghĩa là mọi mục từ trong mọi cuốn từ điển đều sai. Vì thế, TT liệu có thể khẳng định cái mục từ “uyên ương” trong từ điển hán việt là sai không? Ai thẩm định cái đúng, cái sai của nó? TT có quyền nghi ngờ từ điển. Em cũng có quyền nghi ngờ lời TT.
  Lan man thêm tí nữa, em nói về “tính chuẩn mực” của từ điển. TT và chị Hương nói về “tính tương đối” của nó, thực chất chỉ là hai đặc tính của một chủ thể. Lấy nó ra mà chọi nhau thì chẳng bao giờ kết thúc tranh luận cả. Về sự sai sót trong từ điển, nếu em không nhầm thì nhóm tác giả luôn kêu gọi sự đóng góp, phát hiện sai sót, chỉnh lí ở cái mục “Lời nói đầu” gì đó. TT muốn sửa từ điển có thể liên hệ ^^

 5. #5 by minhhuong on 2011/05/16 - 03:47

  @asdfghjkl: Ghi nhận là bạn cũng đồng ý không dựa trên mỗi từ điển để tranh luận, Sun cũng đã đồng ý.

   

  Vậy TT không quá đáng trong vụ UU như bạn đã khẳng định, mà vẫn trong giới hạn cho fép của tranh luận, fải không bạn.

   

  Giả thuyết của các bên đã được trình bầy nhiều rồi. Kết quả là không bên nào thuyết fục được bên nào.

   

  Chấm dứt vụ UU được rồi, bạn nhỉ?

 6. #6 by НашаРаша on 2011/05/16 - 04:18

  Đọc cồng của cô Chim Sun Sun chán đéo chịu được. Tin tin phải hông? Tham luận mà cứ nói thêm câu nọ câu kia ngoài lề vào đọc như kíến cắn đít.

  Đồng ý 2 tay và 3 chân với Zì và em Hương điêu là tính đúng đắn của từ điển chỉ là tương đối, đặc biệt nếu nó made in xứ Lừa. Từ điển cũng viết bởi ông người chứ có phải ông Thánh đéo đâu. Đm, viết về 1 mảng mình chuyên sâu cũng đéo chắc nó là chân lý 100% huống hồ cái gỉ gì gi cái gì cũng viết thì đúng thế lờ nào được. Nên đọc cũng phải sàng lọc, lấy từ điển làm hệ qui chiếu để đánh giá tính đúng sai của những cái đang tranh luận nóng hổi đúng là ngu hơn ông chó.

  Mấy cái kiểu Lê Văn Tám, Kơ La Kơ Long, … đều là sản phẩm mị dân cả thôi. Chúng nó viết cho lừa đọc chứ cho người đéo đâu. Viết cho người mà viết thế à? Nên đề nghị bà Zì viết entry mới đi.

 7. #7 by on 2011/05/16 - 05:51

  @Hương: Kù Vũ hơi bị nhộn đới, nghe nhìn vui mắt vui tai đỡ tốn tiền xem kịch. Bé đang hóng ku kủ có lớp lang mới hông, ngoài cái trò hiệp thông Thái Hà thắp nến cầu nguyện cũ như con mủ BC . Hương lăn tăn gì Kù ư, cứ thẳng thắn đề đạt ngiện vọng bé xem nầu

  Mà này, bé tên thật là Bé, ở nhà pama cứ âu yếm gọi HVB hay Cam. Hương cũng có thể gọi thế cho thân mật, ai đời cứ (1) aka một mình uýnh cả thế giới, (2) cả thế giới uýnh một mình aka, nghe khách sáo ngượng quá đi mất.

  @ Ngọa: Xin chào, rất vui được gặp bạn . Tình hình rất là tình hình, túm cái cần túm, nhưn kuyền = nhân kùn, dân chủ = dân chửi. Kuốc hội Mỹ không chịu lập lờ thế, quát cái nào kuyền cái nào cùn, chỗ nào chủ chỗ nào chửi. Bó váy chấm com, bé xách guốc chạy về đây chờ sự chỉ đạo tinh hoa.

  @ Le: Híc, gặp lại anh mừng quá đi ! Chừng năm bế quan luyện công, bé nay giở thành một HVB điềm đạm, dịu dàng, bao dung, chiên chín vịt lộn chuyên chính mọi nhẽ. Cứ chiên chín tất xực mới thơm anh ạ. 30/4 vẫn hoành tráng như 36 năm đã từng. Kiếp trước bé di ngôn cho Sè Gòn đi chân đất tất, kiếp này nghiệm vẫn đúng, thói đâu cứ đòi bình bịch 2 bánh tởm nhở

 8. #8 by sahadin08 on 2011/05/16 - 07:19

  bềnh mênh rùi ximacai…dậy ra khỏi chuồng,…
  hôm nay ông giời mần cơn mưa nhỏ..dự báo thời tiết không ngon nghẻ gì cho bọn năng thể dục thể thao..
  giờ đến bài thầy dạy đây…
  1 – đi ị …..nếu giưof cứ xậm xịt lúc nóng lúc lạnh thế này ..kể cả bọn coi thường thời tiết cậy sức khỏe vô song cung nên lưu ý..các con vi khuẩn trong ông ruột như lập trình sẵn ..đúng nhiệt độ ấy ..đúng môi trường không khí ấy…tự sinh sôi hoặc tự hụt đi một cơ số…chũng mất trật tự nhưu vậy .kể cả thằng tự cho khỏe nhất cũng đổ bệnh đau bụng đi ngoài mà không hỉu vì đâu..vậy đi ị đúng giờ là cách check mail theo dõi sức khỏe đấy.
  2-oánh dăng..các con xem bọn quảng cáo trên tv nhế..cái bàn chải con con co tí nhựa cầm tay ..có tí cước li nông ..thế mà nào thì lúc chúng cong lùa vào các chiều ..lúc thì vặn vẹo dễ dàng nhờ công nghệ đúc khuôn..nào thì cước hình răng cưa dễ chải ..lúc thì tròn đầu ..tổ xư với tư bản việc đươn giản nhưu cái bàn chải có dăm ba cọng nilon với thanh nhựa cầm tay mà chúng thiên biến vạn hóa…bé hóa to….địt mẹ ximacai nên vừa oánh dăng vừa giải nghiệm ….xư bố lũ ximacai.
  3- tắm …các con xem hôm nay trời mưa..đêm qua đêm kia trời nóng nực..dả dụ các con vừa sinh hoạt tềnh dục xong..mệt ..các con thấy giời mát mẻ ..thành ngại …..tắm đi các con kiên trì lên chút đê ..không body các con sẽ chảy nhẫy ra..mắc bệnh lười biếng…chả qua tuyền do thời tiết ông giời mà ảnh hưởng trí não các con thui….
  4 – tiếp theo ….(tự điền vầu chấm chấm …..)

 9. #9 by LonelyRose on 2011/05/16 - 08:03

  Thầy Tám ui Thầy Tám ui,

  Simacai bỏn đi làm hết rùi giờ thầy mới gọi bềnh mênh . Dù sao em cũng khen thầy giảng bài xinh động lắm tuy hơi càlăm . Tinhiên sáng mơi việc đầu tiên là em mời thầyxơi 200ml nước lọc giùm em, nước ấm thì càng tốt, rùi mần gì thì mần, thầy nhá… Nhớ là đầu tiên… con Rốt nó bảo là đầu tiên… là uống nước… là uống nước… Khổ thân, già rùi chả ai chăm nom

 10. #10 by Chim Son Ca on 2011/05/16 - 08:25

  @Be;@cogiaothao : Chào mừng em trở lại  , đọc còm của em mà tức anh ách nhưng vẫn thích. Còn  trình thẩm văn Trung Tướng của em khá tuyệt Mỗ chỉ thấy Hương Điêu là sánh được với em. Có em cho lực lượng HVB và Pêđê cân bằng..hehe
  Giọng văn của em anh thấy rất giống Ông Beo…!

 11. #11 by Phá Điền on 2011/05/16 - 08:41

   hey hey chầu các bựa. mấy hômnây tên Điền vưỡn đều đều hóng quán, zưng hông biên cồng, mặccho con giàhói càlăm kêu réo vòi quả Kiếm Đạo xuốt hehe. bởi, cứ ngấpnghé cửa quán lại nghe thối um, điếu vầu nổi hềhề. địtmẹ các bựa chứ bam gì lắm thế.

  e..hèm. giờ tên Điền giảng tý Kiếm Đạo mần con càlăm đỡ mót hếhế.

  địtmẹ cimãjãi cũttãi. các cô điếu xứng đáng được hóng quả Kiếm Đạo bấthủ của tên Điền nhế. zưng tển (tên Điền) cho các cô một cơhội hehe đĩtmẽ đĩtmẽ.

  các cô giảnhời các câu sau: Kiếm là gì? Kiếm có điếu gì khác những loại khác (đao thương cung bổng vươnvươn)?

  địtmẹ có thể rầng, từ giờ đến tận ngàn năm nữa, kiếm và kiếm thuật các kiểu vưỡn đéo phổbiến. zưng quả Kiếm Đạo của tên Điền là bấthủ, bởi đó không chỉ là nghệthuật dụng kiếm, mà còn là nghệthuật dụng tâm hehe đĩtmẽ đĩtmẽ.

 12. #12 by Yell on 2011/05/16 - 09:13

  Một lợi của Be a Christian đây. Chuyên za đồ zự Tế thần qynh bị bắt quả tang đang hành nghề Hehehe CÔ NÀY
  hết chối nhá!

 13. #13 by sun on 2011/05/16 - 09:21

  Địt pẹ, quán này lắm thằng ngu, chuyên đóng vai chó chửi hùa quá. Anh thấu hiểu tại sao mấy con khác vào quán là chửi nhặng ủm củ tỏi lên nào là bọn phản động ngu, đểu. Con ba rọi let gay mồm oang oang hô hào rồi cũng cắp đit cút một mạch.

  Bà zì đâu dậy mà khâu mõm em Hương bam ngay. Địt pẹ zì chơi bửn nếu không khâu mồm em Hương.
  Em H lải nhải mãi trong 17 cồng chỉ có mỗi một câu mà bất cứ con lừa ngu nào cũng coi là hiển nhiên rằng không nên tin tất cả vào TĐ.
  Con Bô cứt 6 cồng thì bị khâu mà lỗi đéo phải ở nó nhẽ đéo nào đứa bam gấp 3 lần lại vô tội. Anh sẽ tình nguyện làm quan toà ở đây. Địt pẹ ! 14. #14 by sun on 2011/05/16 - 09:30

  Moninh em Hương,

  Địt con pẹ em !
  Cái sai nghiêm trọng của em là em nhầm lẫn về phương pháp .
  Ngu ! Em ngu lắm, em ạ. Những con lừa tâng bốc em, bợ bướm em là những con lừa thối khắm, ngu đần. E đừng tin chúng.

  Em muốn sử dụng tam đoạn luận để phản bác ý kiến đối phương. Nhưng không phải bất cứ điều gì cũng áp dụng được quy tắc này.
  Anh ví dụ luôn: anh thấy em rất ngu, gian xảo mà lại còn ngang bướng. Anh lấy đây là một dữ liệu để đi đến kết luận là bố mẹ em rất ngu, gian xảo và ngang bướng. Rồi suy ra người Việt Nam rất ngu, gian xảo và ngang bướng. Trên thực tế điều này có thể là rất đúng nhưng kết quả của lối suy luận bắc cầu này không  được chấp nhận.
  Muốn bác bỏ tính không xác thực của thông tin mà em asl đưa ra thì buộc bà Zì phải bác vào chính các thông tin về con ương, duy nhất đối tượng này, anh nhấn mạnh với nhiều nguồn là các từ điển khác nhau, cùng các nguồn tư liệu bổ trợ… Kế đến phải chỉ ra rất nhiều thông tin khác mà chính quyển TĐ em gỉ dẫn ra là sai. Đấy là cách làm đúng đắn và minh bạch.
  Cách làm của bà zì và nhất là của em là cách làm tiểu nhân, gian xảo. Hiểu chửa cưng ?

 15. #15 by Phá Điền on 2011/05/16 - 10:17

   đùmá con sun buồi dái. chổng đít lên mà nghe đây.
   muốn chứngminh 1 vướnđề là đúng, thì phẩy chứngminh tất cả các vướnđề liêncan là đúng.
   ngược lại, muốn chứngminh 1 vướnđề là sai, thì chỉ cần chứngminh 1 và chỉ 1 vướnđề liêncan là sai.
  đồngý? không thì cút về mới mẹ.

  giờ quay lại chiện Tướng Thối mới em ASD.

  em ASD tin rầng UU là có thực, và muốn chứngminh điều ý. em ẻm lấy từđiển mần bằngchứng.

  con Tướng Thối lấy một thídụ trong từđiển để chứngminh rầng, từđiển không hoàntoàn đúng. nghĩa là bằngchứng của em ASD chưa thuyếtphục.

  vậy, em ASD nên tìm bằngchứng khác. hếtchiện.

  cho đến trước khi em ASD chứngminh được rầng, UU có thực. thì các bựa có quyền chấp nhận UU hoặc có thực hoặc không. đây cũng là kếtluận của em Bắp Ngô.

  địtmẹ nhà con sun buồi dái kia thông chưa hử? em Bắp Ngô ngu chỗ đéo nầu? địtmẹ nhà cô chứ, lảinhải điếc cả đít.

 16. #16 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/16 - 10:18

  He he. Tranh thủ bữa chén biên vài dòng nào.

  @Cô Hương Điêu:

  Vửa rồi cô chỉ trích mới lại bắt cháu rút lại nhời phạm húy mới chú Cù í. Cháu đã biên cồng nhận lỗi rõ ràng ngay từ Tập I Phản Bác của cô. Cô lại biên tiếp Tập II để vạch tiếp sai trái của cháu.

  Cháu có thưa rõ rằng, cô lấy ví dụ cháu hưởng ơn mưa móc của chú chủ quán nầy nọ liên hệ mới việc chú Cù hưởng ơn mưa móc chế độ, là đéo dính dáng gì, nên cháu chỉ hưởng ứng đặng mần tí văn nghệ cho vui quán.

  Rốt cuộc cô phán cháu là chuyên gia vòng vo trong cồng đó?

  Thế thì cháu sin lỗi vậy.

  Tính cháu thì không thích đôi co mới gái, dứt khoát là vậy nên cháu rút lui trận ấy.

  Sáng qua, ngay sau khi chú chủ quán hô lên rầng chú Bô Cứt sì pam nên khâu mõm, cô ngay lập tức đăng đàn giải thích: Tuyền bộ cồng chú Bô là sì pam nầy sì pam nọ. Cháu thấy nó sao sao í? Cháu thật.

  Cả tháng nay cháu vô tình để ý, mỗi lúc chú chủ quán lên thì ngay lập tức cô cũng lên theo. Có thể là ngẫu nhiên?

  Còn sáng qua thì hai cô chú lên trùng hợp đến từng phút từng giây đấy. Cháu thề.

  Lí do ư, cháu biết đéo đâu?

  Dưng mừ cháu mần ngành mạng mủng nên chú chủ quán mần ơn đừng giở trò mới cháu, ngại lắm. He he.

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/16 - 10:19

  @Chú Sờ Vú:

  Cảm ơn chú đã lướt cồng của cháu. Cháu thật cháu cũng đéo biết chú là ai cả so far. Mấy cái màu cam cam í, cháu cũng chỉ xem qua loa rồi lật nhanh à.

  Cháu sin lỗi nếu cô chú nào biên cồng tử tế lỡ sử dụng màu cam í. Tại cháu dị ứng màu thôi. Chả có gì cá nhân ạ.

  Cháu cũng định gửi chú vài nhời cuối dưng lúc nãy lật cồng, thấy chú tối qua í, tự đánh rắm tự khen thơm – tự nói tự vỗ tay – tự thọc lét tự cười há há thì cháu cạch mẹ. Cháu sin lỗi chú vậy. Trình chú cháu đỡ đéo nủi. Cháu thật.

  Thôi đây là cồng cuối đấy. Cháu tự kiểm điểm bằng hình thức cai quán vậy. Thời hạn thì vô chừng.

  Để cháu đi đong xiền hây tập trung mần các việc khác cho nó suông. Chú Sờ Vú mới chú Lả Gì Lét í, nhân cháu đi dồi thì vầu chưởi cháu cho nó ngọt. Dưng đừng nói cháu bỏ quán vì sợ hai chú nhé, ngại lắm í. He he.

  Cháu sin cảm ơn ạ.

 18. #18 by minhdung on 2011/05/16 - 10:31

  @all: Dạo này quán đông cồng, đông mem mới quá. Các vướn đề tranh luận cũng chồng chéo lộn xộn. Để hiểu rành mạch ai với cái gì với dư thế nào thì quá khó nếu không bám sát các cồng. Vì thế địt mẹ các đồng chí anh có tý ý kiến như sau:

  1. Biên ngắn thôi, cố mà ngắn gọn xúc tích.

  2. Biên các ý ngắt ra, cách ra cho rõ ràng, đọc cũng sướng. Đừng viết liền tù tì như thằng thiếu i ốt.

  3. Chửi là hương vị của quán, đéo chửi nhạt miệng lắm. Nhưng địt mẹ các đồng chí đừng có chửi kiểu vu vơ, chửi lấy được, lấy số lượng nữa.

  Còn các đồng chí chủ phá đám, phá thối thôi thì kệ con mẹ các đồng chí. Gặp cồng các đồng chí anh bỏ qua luôn, đéo gì thấy cứt mà dẫm vào nhẽ anh ngẫn mẹ. Hẽ hẽ.

 19. #19 by minhdung on 2011/05/16 - 10:36

  @em Hương:

  Từ qua tới giờ bám sát cồng anh mới tóm được vài ý sau. Tóm tắt lại cho dễ hiểu:

  1. Từ điển đặt ra đéo phải để yên thế, hehe. Cái đéo gì thấy sai có thể phản bác như thường. Địt mẹ lấy chân lý bẻ chân lý là quá thường. Đéo có gì là độc tôn trong xã hội này cả. Cái này anh đồng ý với em hoàn toàn.

  2. Về vụ Uyên ương. Thì có 2 luồng ý kiến. Và cả 2 đéo chịu nhau. Tất nhiên lý lẽ đều là từ xa xưa. Cái này anh đéo bàn, vì anh cũng đéo quan tâm.

  Tốt nhất để kệ mẹ bên nào giữ ý kiến bên đó. Tên Tướng có chính kiến của hắn, đéo thuyết phục được bọn kia thì kệ mẹ tển. Còn em Thi và các đồng chí khác cũng có chính kiến của ẻm, và ẻm phản biện. Thì cũng kệ ẻm, ẻm Thi nhở.

  Cái vụ tranh luận về điển tích với ngữ nghĩa thì quá là đi vào ngõ cụt. Tốt nhất nên dừng ở đây. Kết quả 50-50 cho đỡ nhàm quán. Các đồng chí nhá?

 20. #20 by Pepti on 2011/05/16 - 10:37

  “””” Gặp cồng các đồng chí anh bỏ qua luôn, đéo gì thấy cứt mà dẫm vào nhẽ anh ngẫn mẹ.””
      ….. . Quá hay !

 21. #21 by sahadin08 on 2011/05/16 - 10:38

  “…mặccho con giàhói càlăm kêu réo…” con đục mả – Phá điền

  mầy trông tội mầy đây …

  “…xinh động lắm tuy hơi càlăm ….” em lôn zầu

  đuỵt mệ mầy trống mắt lên chưa con.Thầy gọi câu mầy nói là mệnh đề 1…đuỵt mệ mầy nhát …câu em lôn zầu chuyển ngay thành hệ quả 1A ngay lập tức thì ….rùi sau bọn bựa khác nó cứ giả vờ quen miệng thì xao hở ..rùi chúng biến thầy thành thằng ….(ôi đuỵtk mệ hông dám tự điền mềnh vầu chỗ chấm chấm kiểu con sành đức nhợn …hận quá đê).
  hỏi …thầy còn cách nầu mà đong tintin hở con phá điên kia..tổ xư mầy…sau quảkiếmđạo của mầy thầy còn chửi tiếp…
  con dở nầy tưởng lặn được với thầy….đuỵt mẹ
  thầy réo thảngthốt ..lúc nhát lại thảngthốt  ,…. chịu đếu nủi phải ngoi mẹ lên…hay cônglực thầy giờ khủng mẹ nó rùi…nhờ…

 22. #22 by minhdung on 2011/05/16 - 10:40

  Dạo này anh thấy nổi lên trào lưu bật các thông tin tên Tướng đưa ra, hehe. Tốt, dư thế địt mẹ đéo gọi là tốt thì phải gọi là cực tốt.

  Dưng các đồng chí phản biện cũng cần tìm hiểu, tra cứu và phản biện nghiêm túc. Đồng thời cũng rèn luyện kỹ năng viết. Địt mẹ các đồng chí chứ. Thông tin và ý kiến các đồng chí đúng. Nhưng các đồng chí biên như thằng bần nông, chó nó hiểu rạch ròi được.

  Địt mẹ tên Tướng kể cả ý nó sai, thông tin chưa đủ hoặc sai. Nhưng nó biên chặt chẽ, rõ ràng, thì các đồng chí đéo có cửa bật. Địt mẹ tranh biện cũng cần kỹ năng phương pháp. Thấy nó sai nhưng đéo bẻ được nó thì còn nục hơn là đéo thấy gì, hehe.

 23. #23 by Phá Điền on 2011/05/16 - 10:43

  Em muốn sử dụng tam đoạn luận để phản bác ý kiến đối phương. Nhưng không phải bất cứ điều gì cũng áp dụng được quy tắc này.
  Anh ví dụ luôn: anh thấy em rất ngu, gian xảo mà lại còn ngang bướng. Anh lấy đây là một dữ liệu để đi đến kết luận là bố mẹ em rất ngu, gian xảo và ngang bướng. Rồi suy ra người Việt Nam rất ngu, gian xảo và ngang bướng. Trên thực tế điều này có thể là rất đúng nhưng kết quả của lối suy luận bắc cầu này không  được chấp nhận.@sun buồi dái

   đũmẽ phẩy chửi con sun buồi dái nhát nữa đũmẽ.

  em Bắp Ngô lậpluận mọi vướn đề đều trên phươngdiện logic, hoặc đúng hoặc sai. cái địt con mẹ nhà cô chứ, trong vídụ của cô, thì “rất ngu, gian xảo mà lại còn ngang bướng” xét về mặt logic thì là đúng hay là sai, hử con buồi dái kia?

 24. #24 by minhdung on 2011/05/16 - 10:44

  Hehe, còn địt mẹ em Bé quay lại đéo phải vì vụ Cù đâu. Anh đồ rằng vì loạt bài Nên Con Chúa này cơ, hehe. Anh trân trọng đề nghị tên Tướng làm một quả Nên Con Chúa 3 nữa để bỏn nhẩy mẹ vào hết đi cho khoái, hé hé.

  @em Bé: Em Bé dạo này nhũn nhặn bặt thiệp đéo chịu. Chịu khó tham gia cồng cho vui. Tu cũng vừa vừa thôi, địt mẹ nhỡ phát lên Thiếu Úy anh đéo chịu trách nhiệm đâu

 25. #25 by Phá Điền on 2011/05/16 - 10:52

  “…mặccho con giàhói càlăm kêu réo…” con đục mả – Phá điền

  mầy trông tội mầy đây …

  “…xinh động lắm tuy hơi càlăm ….” em lôn zầu

  đuỵt mệ mầy trống mắt lên chưa con.Thầy gọi câu mầy nói là mệnh đề 1…đuỵt mệ mầy nhát …câu em lôn zầu chuyển ngay thành hệ quả 1A ngay lập tức @con giàhói càlăm

  ơ mả cụ nhà con thầy chứ. em Rose bẩu cô càlăm trước tên Điền cơmà?

 26. #26 by minhdung on 2011/05/16 - 10:54

  Tên đéo nào đó hỏi về Thuế đất. Hehe, anh cũng chưa update vụ này. Nhưng trước giờ thuế đất có mà như không. Nên chuẩn bị đưa ra áp dụng 1 khung to hơn cho thuế đất thì cũng đéo có gì phải kêu ca. Có điều khi đó mỗi suất đứng tên dưới bà mẹ anh hùng, hay thương binh liệt sỹ sẽ đắt khách thôi.

  Luật đất đai Lừa trước giờ chưa có cái gì rõ ràng cả, hehe. Địt mẹ đất đai là của toàn dân, mà toàn dân là của Không ai sất. Nên địt mẹ Không ai sất bảo thế nào thì nó là thế, đéo được cãi.

  Anh thì vẫn bảo lưu thông tin rằng là thị trường đất cát sắp ăn cứt. Nhất là đất dự án, hehe. Địt mẹ đang có 2 thông tin các đồng chí lưu ý. Rằng Không ai sất đá đít để Bộ xây dựng đang kiến nghị đưa lên:

  1. Ngừng mua bán đất bằng tiền mặt. Hehe, qua bank hết.

  2. Đéo cho chia lô bán nền đất dự án nữa.

  Địt mẹ dù sao thì cũng đéo cấm được. Nhưng những thông tin trên đủ để những thằng chủ đầu tư phải tính toán thiệt hơn.

 27. #27 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 11:00

  ĐLM thèng Tế thần quynh nầy, việc đell gì fải bỏ quán? Sai đúng thế nầu mỗi cá nhân lừa có quan điểm riêng. Nếu thấy xai thì nhận, kòn chưa tâm fục khẩu fục thì fải bẩu vệ chân ný đến khùng, ấy sozi đến cùng chớ! Mầy đi mất rồi thì thèng Tướng fán zì bọn simacai ở dưới cũng gật gù đúng đúng thì còn ra đell zì nữa. 


  Anh lệnh mầy ở lài đổ shit vầu mồm thèng Tướng tiếp. He he he
 28. #28 by Cháu on 2011/05/16 - 11:01

  Cháu xin chào các cô chú, cháu đặt cục gạch góc quán ngồi xem các cô chú sinh hoạt với nhau được không ạ?

   

  Cồng đầu tiên cháu xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc tới chú Chủ quán và cô Hương, mà các chú gọi là Bắp Ngô.

   

  Hai cô chú đã cho cháu thấy được sự cần kù, kiên nhẫn tuyệt vời khi lần lượt giải thích với vô số các cô chú khác, cháu thật chứ cháu mỏi mồm bỏ xừ, hehe.

   

  Cháu chúc 2 cô chú mạnh khỏe, để tiếp tục khai sáng hơn nữa cho các cô các chú khác, trong đó có cháu.

   

  Cháu cảm ơn, cháu xin về ngồi lại cục gạch của cháu để hóng hớt các cô các chú sinh hoạt.

   

  Cháu lại cảm ơn.

 29. #29 by Cháu on 2011/05/16 - 11:04

  Cháu vốt ủng hộ cho chú Tế nghỉ quán, cháu thật!

 30. #30 by Cháu on 2011/05/16 - 11:15

  Cháu xin xì bam nốt cồng này rồi cháu thôi ạ, chú chủ quán thông cảm. Những chú từng sinh hoạt rất hăng trong quán như các chú Tế, DG, Bố, Tran, Dắt Déo, Ngũ Sắc, Lưu Manh, Sun …, theo cháu còn chú nào chưa nghỉ thì nên có kế hoạch chuẩn bị đi, cháu thật. Các chú chỉ được cái làm nhiễu thông tin, lúc nào cũng hằm hè bật lại chú Chủ quán với cả cô Hương, bật đến mức cháu thấy chán. Thôi cháu xì bam cồng này là cồng thứ 3 rồi, cháu xin lỗi, cháu ngồi yên ạ.

 31. #31 by sahadin08 on 2011/05/16 - 11:20

  2. Biên các ý ngắt ra, cách ra cho rõ ràng, đọc cũng sướng. Đừng viết liền tù tì như thằng thiếu i ốt.@ dũng hói….đệ thầy

  thầy hỏi thật chỗ vừa biên cô trộm (*)…… thầy phải hông..
  dẫu gì thì thầy cũng phải cho cô 10 con  (*)(*) + !/ +  và cảm ơn cô nhát.
  đuỵt mệ thế mà bỏn bẩu thầy cờ lăm…cờ lăm cái cờ lăm băm ý …dũng hói thay mặt thầy vả đốp vầu mẹt chúng rùi nhớ….hớ hớ hớ…tin tin phải lọc thông tin nầy mà đọc ..hông chúng bay xiên xẹo chửi bóng chửi gió thầy…thầy đâu cơ hội đong tintin nữa….thầy bắt đầu tự tin lên chút rùi ….chúng cứ bưng cứt lên mõm mà mềnh cứ nhắm  mắt  nhắm mũi húp  thì cũng tội cái thân già…cảm ơn thằng dũng hói pha (*) …vừa rồi nhế….
  (*) = mút khăng

  ơ mả cụ nhà con thầy chứ. em Rose bẩu cô càlăm trước tên Điền cơmà?@ đục mả Phá điền
   
  ờ nhể ..đuỵt mệ thầy dạo nầy cứ xa..ao..xao (chỗ nầy chòn chòn cái mồm rùi đọc kéo dài)…..ngu vãi đạn

   

 32. #32 by minhdung on 2011/05/16 - 11:41

  Nhân lúc chờ bài mới. Anh biên vài từ để thấy cái nghĩa gốc với cái nghĩa mà nó ám chỉ khác nhau nhá:

  1. Quan hệ

  2. Chim chuột

  Giải thích:

  1. Quan hệ là từ chỉ sự liên quan giữa người, vật, hiện tượng với nhau. Rất chung chung như thế.

  Nhưng địt mẹ bảo anh quan hệ với em Bé. Ui thì địt mẹ anh phát điên. Đéo đâu có thói ám chỉ tởm thế, hehe.

  2. Chim chuột: Ở sa mạc ngày nóng đêm lạnh. Đêm lạnh chim hay chui vào hang chuột tránh rét. Từ đấy sinh ra từ chim chuột. Thực tế chim chuột quan hệ với nhau thế đéo nào được. Dưng khi nói anh chim chuột em Bé thì địt mẹ anh phát rồ, hehe.

 33. #33 by sss_sy_sss on 2011/05/16 - 11:57

  @Hương điêu  & lăng loàn, ke ke:

  Bẩu vệ ý kiến của thằng hãm lìn Teo kèn dư con Hương điêu thế là cũng đéo chuẫn. Bọn nó chứng minh UU có thật bằng các bầng cớ mà chúng có (từ điển, hình ảnh) và bằng cớ đó chắc chắn có giá trị nhất định. Chứ đéo phẩy dư thằng Teo kèn, hò hét UU không có thật chỉ bằng chứng cớ: nước bọt của nó. he he. Vậy mà Hương lăng loàn lại ní nuận ní nẽ trong khi cỏn không hề chắc chắn từ điển có sai hay không(cỏn nói : có khả năng). Đỵt mẹ, cãi chầy cối thế thì đến khi vầu tiểu sành cũng chưa hết cãi, nhể???

  Vậy thì lịt mịa, bất cứ cái gì được biên trong từ điển anh đều bẩu đéo có thực, he he, vì từ điển đã bẩu ông Ka ba long cặc gì đó có thật(trong khi ổng đéo có thật, cái ổng bắn xiên táo í).

  Con Hương điêu phóng thế gọi là ngụy biện, đỵt pẹ, anh khai sáng thế là rõ, kiếm cách khác mà bẩu vệ thằng Teo kèn đi con kia.

 34. #34 by minhdung on 2011/05/16 - 12:07

  Đây có 2 vụ chấn động dư luận quốc tế. Một vụ xảy ra được gần tháng, còn vụ kia vừa hôm kia.

  1. Bin La đen bị Mẽo đòm chết tốt.

  2. Kahn – GĐ IMF bị bắt vì tý nữa hiếp em hầu phòng

  Hehe, với anh thì các khả năng sau luôn xảy ra:

  1. Bin Laden có thể vẫn chưa chết. Tại sao, tại vì đéo có cái gì làm bằng chứng, hehe. Nhất là anh đéo tin vào Mẽo, cũng như đéo tin vào thằng nào trong cái thời loạn lạc này hết.

  Mẽo đàng hoàng công bố Bin chết thì ngoài Bin có thể chết đúng hôm đột kích. Hoặc Bin đã chết trước đó, hoặc Bin vẫn sống mà đéo dám công bố, hehe. Hoặc có thỏa thuận đổi mạng lấy thông tin giữa Mẽo và Bin. Biết đéo đâu được đấy. Tóm lại là đéo có bằng chứng cụ thể. Đột kích ==> giết ==> thuỷ táng. Toàn bọn Mẽo phát ngôn, anh đéo tin, hehe.

 35. #35 by minhdung on 2011/05/16 - 12:07

  2. Kahn – Lừng danh tại Pháp bị tóm vì cáo buộc hiếp dâm trượt hầu phòng khách sạn. Dù chưa có thông tin chuẩn thì quan điểm của anh như sau:

  – Những vụ bôi xấu vì chính trị là thường. Đéo thể tin ngay được, dù có thể nó là sự thật. Nhưng sự thật cũng đéo thể tin ngay được vì có thể nó được dựng cho người ta tin là sự thật, hehe.

  – Ông già 62 tuổi ra khỏi nhà tắm đang cởi truồng. Vừa nhìn thấy con hầu phòng tóm lấy đòi quan hệ. Địt mẹ các đồng chí nhớ là ông già 62 tuổi còn con hầu phòng Nam phi nhập cư 32 tuổi nhé.

  Ngoài ra vừa tắm thì hết hoặc hao mẹ năng lượng. Vợ hoặc bồ khỏa thân mời gọi thì còn ham hố. Chứ địt mẹ con hầu phòng quần áo chỉnh tề thì lý gì phi vào đòi hiếp.

  Chưa kể còn 1 tình tiết là cửa đang mở, con hầu phòng chưa đóng.

  Chưa kể địt mẹ tên Kahn đã tẩu thoát lại còn gọi điện về khách sạn để hỏi điện thoại tao đâu. Rồi khai luôn tao đang ở sân bay.

  Hehe, chưa biết phải trái thế nào, nhưng chức giám đốc bị cắt cái đã.

  Đấy địt mẹ các con giời phản biện ý kiến anh đi.

 36. #36 by sss_sy_sss on 2011/05/16 - 12:08

  @ Thằng Nhất cụt tai:

  Tại sâu vàng son luôn đúng??? Đứa nầu, con nầu phán anh nghe hay thì anh khen, nghe dở thì đỵt pẹ anh chửi cho mà ấm vào thân, đúng cái lầu phuồi. Nhất cụt tai và cụt chim mún theo phò thằng lồn Teo kèn thì nghe nhời nó, chứ anh thì anh đéo, he he, anh chã nghe thằng nồn nào hết, anh chỉ nghe nhời hay í đẹp, và có lợi có lộc ví anh thôi.

  Còn vàng son quán này, anh thấy long lanh nhất là con Rô, tiếc là cỏn bóng mẹ, he he, nên không tính. Còn lại thì đỵt mẹ, vàng son là theo í của thằng Teo kèn, mà vàng son của nó thì, thôi, anh đéo nói nhiều, chỉ sợ bị “vàng son” uán nài nó đồng thanh đổ cứt thì bỏ mẹ, tốn thời gian đọc cồng.

 37. #37 by budifa on 2011/05/16 - 12:12

  Ông BOM cho rằng tự-điển Lừa đéo đáng tin bằng dẫn-chứng ông Lơng, OK. Vậy tôi dùng tự-điển Thiều Chửu, là cái ông đã quảng-bá, chắc tin được chứ?

  UU được định nghĩa như sau

   

  1: Uyên ương một giống chim ở nước hình như con vịt mà bé (con le). Con đực thì trên cổ có lông mã trắng và dài, cánh to mà đẹp, con cái thì không có lông mã, cánh cũng xấu, thường ở trong sông trong hồ. Con đực gọi là uyên, con cái gọi là ương, đi đâu cũng có đôi không rời nhau, vì thế nên người xưa nói ví sự vợ chồng hòa mục Cũng viết là

   

  Đéo thấy nói gì về tự-tử hay hư-cấu cả

   

  @Điêu: tất-nhiên đéo chứng-minh được tự-điển nầu đúng 100% dưng nhiều nguồn cùng nói giống nhau thì tin được chứ? Đừng dẫn tích “Tăng Sâm giết người” ra nhế, hế hế

   

  Chết mệt với quả UU nầy quá, khà khà

 38. #38 by minhdung on 2011/05/16 - 12:12

  @Hương điêu  & lăng loàn, ke ke:

  Bẩu vệ ý kiến của thằng hãm lìn Teo kèn dư con Hương điêu thế là cũng đéo chuẫn. Bọn nó chứng minh UU có thật bằng các bầng cớ mà chúng có (từ điển, hình ảnh) và bằng cớ đó chắc chắn có giá trị nhất định. Chứ đéo phẩy dư thằng Teo kèn, hò hét UU không có thật chỉ bằng chứng cớ: nước bọt của nó. he he. Vậy mà Hương lăng loàn lại ní nuận ní nẽ trong khi cỏn không hề chắc chắn từ điển có sai hay không(cỏn nói : có khả năng). Đỵt mẹ, cãi chầy cối thế thì đến khi vầu tiểu sành cũng chưa hết cãi, nhể???

  Vậy thì lịt mịa, bất cứ cái gì được biên trong từ điển anh đều bẩu đéo có thực, he he, vì từ điển đã bẩu ông Ka ba long cặc gì đó có thật(trong khi ổng đéo có thật, cái ổng bắn xiên táo í).

  Con Hương điêu phóng thế gọi là ngụy biện, đỵt pẹ, anh khai sáng thế là rõ, kiếm cách khác mà bẩu vệ thằng Teo kèn đi con kia.

  —-

  Hehe, địt mẹ đồng chí cũng định cả vú lấp miệng em hả?

  1. Thằng Tướng nó cũng bảo là từ Uyên Ương từ cái gốc củ buồi đéo có thực đó thì giờ mỗi vùng xác định con Uyên Ương là một lòai có thực nhưng khác nhau. Lừa gọi là A, Quảng Châu gọi B, Thượng Hải gọi C, và tất nhiên A khác B khác C. Tất nhiên 1 trong các con đó đã được vào từ điển.

  2. Từ điển đéo thể hoàn toàn đúng 100%, nhưng cũng đéo thể sai 100%. Cái gì đéo sai thì để nguyên, cái gì sau thì sửa đổi, rồi ra ấn bản hoàn chỉnh hơn ấn bản trước.

  Đồng chí nói cái đéo gì mà: “Vậy thì lịt mịa, bất cứ cái gì được biên trong từ điển anh đều bẩu đéo có thực …” mang đầy tính chủ quan áp đặt. Hehe, địt mẹ thế gọi là thiếu i ốt đấy.

 39. #39 by minhdung on 2011/05/16 - 12:15

  1: Uyên ương một giống chim ở nước hình như con vịt mà bé (con le). Con đực thì trên cổ có lông mã trắng và dài, cánh to mà đẹp, con cái thì không có lông mã, cánh cũng xấu, thường ở trong sông trong hồ. Con đực gọi là uyên, con cái gọi là ương, đi đâu cũng có đôi không rời nhau, vì thế nên người xưa nói ví sự vợ chồng hòa mục Cũng viết là

  Hehe, tới giờ thì anh vẫn đéo thể có nổi quan điểm của mình về vụ Uyên Ương này. Căn bản là đéo có thông tin nào đủ thuyết phục. Tên Tướng cũng thế, em Thi cũng vậy, mà Thiều Chửu cũng thế nốt.

 40. #40 by budifa on 2011/05/16 - 12:16

  @ Roai

  Ông đó là rồng-lá chứ có gọi nguyên-xi là ông rồng đéo đâu. Còn có ông rồng Komodo nữa đới. Nếu suy-luận dư ông Roai thì phải gọi UU Thiên-Nga, UU vẹt, UU Sĩmãcãi, vươn vươn. Và sẽ có UU đéo thêm từ nầu phía-sau

 41. #41 by sss_sy_sss on 2011/05/16 - 12:17

  Bà con rảnh thì ghé nhà thằng Tế ngẫn, đọc chiện ma: “Sắc mầu” của cỏn. He he, đó là một góc sâu lắng trong tâm hồn nông cạn của Tế ngẫn

  Để anh train lơ phát: Chiện ma của Tế ngẫn có chút bồi hồi, có chút man mác gợi nhớ cái cũ kỹ của tình yêu thủa dái lún phún lông; đồng thời nó mang cái tâm trạng day dứt, thiếu thốn và ràng buộc ví dững cái cũ kĩ mà hiện tại không thể bù đắp hay giải thoát nổi cho cỏn. Đặc biệt, ngoài ra câu chiện ma rất ngắn, dưng đỵt pẹ cũng có cảnh xào khô, và rất tiếc không có cảnh giao hoan để câu khách (mặc dù có nhân vật ma nữ, he he).

  Lâu lâu anh thấy thằng lồn Tế ngẫn viết đơn giản mà cũng câu của anh được chút xao xuyến, anh PR dùm, he he.

 42. #42 by minhhuong on 2011/05/16 - 12:18

  Ơ địt mẹ lão sss có vấn đề đọc hiểu à?

  Cái chị tập trung nói hôm qua, chỉ liên quan tới vấn đề được hay không được fép lập 1 giả thuyết trái với từ điển.

   

  Chứ chị có bàn về vấn đề vấn đề đúng sai của dạng giả thuyết trái với từ điển đéo đâu, hả lão sss ngẫn kia. Việc đó lão tự đi mà ngẫm lấy chứ.

   

  Nhắc lại 1 lần nữa: việc đặt giả thuyết trái với từ điển là được fép. Việc giả thuyết ấy đứng vững hay không thì chị đéo bàn, mỗi người tự đi mà thẩm lấy.

 43. #43 by minhdung on 2011/05/16 - 12:18

  Con đực thì trên cổ có lông mã trắng và dài, cánh to mà đẹp, con cái thì không có lông mã, cánh cũng xấu, thường ở trong sông trong hồ.
  ____
  Với thông tin như này, thì anh cũng đéo biết con Uyên ương là con gì nữa.

  Nó là một con có tên rồi bị ghép tên Uyên Ương vào?

  Hay là một loài lông vũ hoàn toàn mới?

  Đồng chí trích dẫn Thiều Chửu trả lời hộ phát?

 44. #44 by minhdung on 2011/05/16 - 12:20

  @ Roai

  Ông đó là rồng-lá chứ có gọi nguyên-xi là ông rồng đéo đâu. Còn có ông rồng Komodo nữa đới. Nếu suy-luận dư ông Roai thì phải gọi UU Thiên-Nga, UU vẹt, UU Sĩmãcãi, vươn vươn. Và sẽ có UU đéo thêm từ nầu phía-sau

  Ừa thấy câu này có lý này, hehe.

 45. #45 by minhdung on 2011/05/16 - 12:21

  Nhắc lại 1 lần nữa: việc đặt giả thuyết trái với từ điển là được fép. Việc giả thuyết ấy đứng vững hay không thì chị đéo bàn, mỗi người tự đi mà thẩm lấy.

  Hehe, còn phải nhắc lại lần 2, lần 3 nữa. Em cứ cố gắng kiên nhẫn, hí hí.

 46. #46 by sss_sy_sss on 2011/05/16 - 12:27

  @Dũng thiếu kali, natri…:

  Đồng chí nói cái đéo gì mà: “Vậy thì lịt mịa, bất cứ cái gì được biên trong từ điển anh đều bẩu đéo có thực …” mang đầy tính chủ quan áp đặt. Hehe, địt mẹ thế gọi là thiếu i ốt đấy.

  Mầy phẩy đọc kỹ dồi hẵng phán, đỵt pẹ mầy, mất thời giờ vàng ngọc của anh khai sáng cho mầy. Anh phán thế có nghĩa là anh phán theo kiểu lập luận của con Hương điêu, mà mầy thấy phán kiểu dư vậy là đéo ổn thì tức là anh đã thành công trong việc đổ cứt vầu con Điêu mồm loa. Thằng tắc ngơ đọc kỹ vầu, lịt mịa thằng tắc ngơ.

 47. #47 by sss_sy_sss on 2011/05/16 - 12:38

  @con Hương điêu mồm loa: việc đặt giả thuyết trái với từ điển là được fép.

  Anh có bẩu là đéo được phép đâu con kia, chỉ bẩu là đặt giả thuyết thế thì cãi nhau đến bâu giờ mới dứt??? Cãi như vậy thì đỵt pẹ anh hoàn toàn phủ nhận cả thé giới nầy, vì đỵt pẹ chả có cái đéo nầu huyền tuyền chính xác chăm chăm cả. Anh sẵn sàng bẩu “cái bàn” là đéo có thực vài đỵt mẹ cái bàn đã vô phúc bị ghi trong từ điển.

   Anh bẩu mầy như vậy là ngụy biện, lấy 1 ví dụ về sai sót cá biệt để phủ nhận tuyền huyền tổng thể. Cũng may mắn cho em là có thằng Dũng ngẫn a dua theo em, dưng anh nhắc nhở em, thằng thẳng đôi khi ăn dồi còn bẩu chưa ăn đới, he he.

 48. #48 by sss_sy_sss on 2011/05/16 - 12:42

  Thôi chầu tuyền nông chại, anh cơm đã, dạ dầy réo rắt, réo rắt trong khi biên cồng thì đỵt pẹ biên sẽ sẽ rất khắm. Hẹn một ngày đẹp giời, và anh có thời giờ rảnh rỗi. Cả lũ cứ típ tục phun phân nhả bựa nhớ, anh lượn đơi.

 49. #49 by minhdung on 2011/05/16 - 12:49

  Anh có bẩu là đéo được phép đâu con kia, chỉ bẩu là đặt giả thuyết thế thì cãi nhau đến bâu giờ mới dứt??? Cãi như vậy thì đỵt pẹ anh hoàn toàn phủ nhận cả thé giới nầy, vì đỵt pẹ chả có cái đéo nầu huyền tuyền chính xác chăm chăm cả. Anh sẵn sàng bẩu “cái bàn” là đéo có thực vài đỵt mẹ cái bàn đã vô phúc bị ghi trong từ điển.

  Thông báo tên này đã được khai sáng, hehe. Ui địt mẹ mừng quá, phát khóc.

  Các đồng chí khác nên ghi tâm khắc cốt. Luôn tìm cách bẻ một chân lý tới khi không bẻ được. Dù chân lý đó là quả đất tròn hoặc thẳng đứng. Hehe, giờ thì sao, quả đất méo và nghiêng. Sao nữa, bẻ tiếp.

  Những hành vi đó sẽ kích thích não các đồng chí. Làm các đồng chí có cái nhìn khách quan đa chiều và địt mẹ các đồng chí sẽ cãi giỏi hơn. Và sẽ đéo thằng nào dám lừa, hoặc lừa được các đồng chí cả.

 50. #50 by minhhuong on 2011/05/16 - 12:50

   tất-nhiên đéo chứng-minh được tự-điển nầu đúng 100% dưng nhiều nguồn cùng nói giống nhau thì tin được chứ?  @ Fa

  —————-

  Anh thân mến,

  Khi người ta đưa ra 1 giả thuyết trái với từ điển nói chung, tức giả thuyết ấy coi từ điển là không chuẩn, thì anh dùng từ điển để fản đối là không logic, phương fáp xem xét giả thuyết ấy đứng vững hay không fải đánh vào những lập luận cấu thành nên giả thuyết.

  Anh chỉ cần đập được 1 lập luận là đủ để giả thuyết không còn đứng vững, sụp đổ hoàn toàn.

   

  Ví dụ nhá. 1 trong những lập luận chính để tồn tại giả thuyết của TT:

  – Hiện tượng cộng sinh chỉ tồn tại ở loài cấp thấp, còn cấp cao như loài chim thì không có hiện tượng này.  

  Vì lập luận dựa trên khoa học như thế, nên để bẻ lập luận này, có bựa (em đéo nhớ bựa nào nữa), giải thích rằng uyên ương là 1 từ chỉ mang “nghĩa bóng” về chung thủy, không fải thực sự cộng sinh 1 con chết con kia chết nốt, nên mỗi nơi đặt nó cho 1 loại. Hehehe, khả năng thuyết fục cao đấy chứ.