Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by Mit on 2011/05/15 - 23:30

  Tại sâu tựzưng lại có hơn 3K lạng vàng từ 198x ở Cam Thanhhóa, rùi bijờ đi tìm chủnhân nó?@ TT

  Có sự kiện gì sảy ra trong thời gian đó ở Thanh Hóa hở TT? Mà quãng đó chắc chỉ có chiện bọn phản động Tàu bị đuổi về nước thôi nhở? 

  Chào chi bộ thân iêu, 10 pages and one million comments later Mít quên mịa các cô chửi nhau chiện đíu gì….

 2. #2 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 23:35

  Đọc lại một dãy còm thấy không đồng tình vs TT. Về vụ “uyên ương” thì em tin là có thật. Tra từ điển Hán – Việt nó dịch là “vịt đực” ghép với “vịt cái”. Rõ con “uyên” là con vịt đực, con “ương” là “con vịt cái” mà TT chả nhận là nhầm đi, lại cứ cố. TT nhận thì ng ta bảo TT biết tiếp thu, đứa nào thừa “nước đục thả câu” ăn chửi. TT cố kiết thì ng ta chửi hăng hơn, lũ “mượn gió bẻ măng” thừa cơ chửi đổng. Đấy, nhận 1 câu mất được gì? Mà làm gì là quyền TT thôi, em cũng chả tư cách quái gì mà ho he. Nhưng đúng vụ này em thấy TT xử kg đẹp rồi.
  Vàng Son hay Bần Nông đây? Để Zì còn soạn bài chưởi.

   

  Ơ! Địt (o)/ mia con Zì lôn đĩ mồm vẫn còn bẩu UU đell có thật hở? Để anh cho bô shit nữa vầu cho thông họng cỏn nhế. Hẽ hẽ đây:

   TRA CỨU ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

  (Hơn 2350 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)

  Tài liệu dẫn: Chim Việt Nam hình thái và phân loại – Võ Qúi


  (Còn)
 3. #3 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 23:36

  Stt / Tên Việt nam / Tên Latin / Họ / Bộ / Nhóm

  1 / Le hôi /  Tachybaptus rùicollis / Chim lặn Podicipedidae / Chim lặn / Chim

  2/ Le khoang cổ /  Nettapus cổmandelianus/ Vịt Anatidae / Ngỗng Anseriformes / Chim

  3 / Le nâu / Dendrocygna javanica / Vịt Anatidae / Ngỗng Anseriformes / Chim

  3/ Uyên ương /  Aix galericulata / Vịt Anatidae / Chim lặn Podicipediformes / Chim

  19 / Vịt trờI / Anas poecilorhyncha hảingtoni / Vịt Anatidae / Ngỗng Anseriformes / Chim

  20 / Vịt vàng / Tadorna ferruginea / Vịt Anatidae / Ngỗng Anseriformes / Chim

  (Còn)

 4. #4 by minhhuong on 2011/05/15 - 23:38

  Nếu anh Sun không chứng minh được anh Kpơ Kơ Lơng người thực việc thực y như từ điển viết, thì yêu cầu anh Sun rút ngay câu nói:

  Lấp liếm chuyện em gỉ đó nói đến Từ điển bằng những thứ không đầu không đũa”

   

 5. #5 by langle179 on 2011/05/15 - 23:44

  @Mít Vịt kiu yêu nước:


  Bây giờ mà theo được mạch quán Bựa quả là rất mệt. Hổng hiểu chi bộ chưởi nhau về vấn đề gì và vì cái gì? Túm cái váy lại là còm nhiều quá và nhiều chủ đề quá. Đề nghị chi bộ tập trung tranh luận thôi và đừng còm theo kiểu công kích cá nhân nữa. Cá nhân thì quan trọng mẹ gì, toàn nick ảo trên mạng ấy mà.
 6. #6 by Mit on 2011/05/15 - 23:44

  Có những vụ không đều, ra đến đấy biên phòng nổ súng thị uy này nọ. Dưới thuyền bấn, làm lật thuyền. Năm 79 có hai vụ ngay ngoài cảng Sài Gòn do biên phòng nổ súng, Mít có nhớ ?@ Dương
  Không nhớ vụ đấy dưng quãng 8x (0<x<2) có con ghe bầu lật cùng lý do trên đâu đó trong SG lâu quá không còn nhớ chính xác.  Nói chung là vài trăm mạng ngồi dưới đi đoong hết.  Mít nhớ vì TV nhà nước flashed tin và yêu cầu thân nhân tới nhận xác.  Đi kèm với tin đó là thông báo đại khái ai đứng tổ chức vượt biên sẽ chịu án 20 năm tù….hehehe

 7. #7 by minhhuong on 2011/05/15 - 23:48

  Quả bắn nỏ, í nhầm, bắn đạn xâu táo  của anh Kpa Klơng:

  “Khi viên đạn đầu tiên trong đời của Klơng xâu luôn 1 hàng 5 tên, tất cả du kích trong làng đều truyền nhau để học theo lối xạ kích đặc biệt này. Còn với Klơng, không trận nào Klơng chịu đổi 1 viên đạn, 1 đầu thù. Trận ở trên rẫy, Klơng bắn 3 viên đạn, hạ 7 tên; trận đánh bọn tuần đường Plei Me, Klơng bắn 7 phát, 19 tên lìa đời…  “

   

  Khứa khứa khứa, không hiểu anh Sun sẽ dùng phương pháp gì để chứng minh anh Kpa Klơng là người thật việc thật nhở

 8. #8 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 23:48

  UYÊN ƯƠNG

  Aix galericulata Linnaeus

  Anas galericulata Linnaeus, 1758

  Họ: Vịt Anatidae

  Bộ: Ngỗng Anseriformes

  Phân bố:

  Uyên Ương phân bố ở Trung và Bắc Trung Quốc, Nhật Bản. Mùa Đông chúng di cư xuống phía Nam Trung Quốc.

  Việt Nam chỉ mới bắt được loài này vào mùa Đông ở vùng Lai Châu.

  Tài liệu dẫn: Chim Việt Nam hình thái và phân loại – Võ Qúi – tập 2 trang 373.

  VỊT TRỜI

  Anas poecilorhyncha haringtoni (Oates)

  Polionetta haringtoni Oates, 1907

  Họ: Vịt Anatidae

  Bộ: Ngỗng Anseriformes

  Phân bố:

  Vịt trời phân bố ở Miến Điện, Axam, Thái Lan, Nam Trung Quốc, Lào và Việt Nam.

  Việt Nam, vịt trời làm tổ ở vùng đồng bằng từ Bắc bộ vào phía Nam đến Huế, nhưng số lượng không nhiều.

  Tài liệu dẫn: Chim Việt Nam hình thái và phân loại – Võ Qúi – tập 1 trang 120.

   

 9. #9 by Kan on 2011/05/15 - 23:58

  em Mít-  bọn này cãi nhau dài dài cũng nhờ em góp một tiếng đồng ý đuổi thằng cu Dái đấy — em quên à? hà hà… – mà anh cũng thấy khó hiểu– vụ em Rô thì tên chủ quán xử rất tâm phục khẩu phục còn vụ này thì đéo đâu vào đâu  — anh nhớ hôm trước hắn nói cái gì đừng để mất tí ti tinh thần khai sáng mà hắn nhồi được cho bựa viên hình như bọn này thực hành luôn thì phải hàhà…

  — nói thế này có phải là spam không nhỉ anh vẫn chưa hiểu thế nào là spam, vì chiều nay thấy Lài và Sun cãi nhau tay đôi nhạt nhẽo như nhau cuối cùng sun bị khép tội spam, đéo hiểu?– hàhà–

  — à anh kêu gọi cu Dái hết hạn đếm kiến thì quay lại đàng hoàng – có gọi đồng bọn vào thì tham luận cho ngon đừng cố chấp làm gì khỏi bõ công các đồng chí ngã xuống vì cu – hàhà

 10. #10 by sun on 2011/05/15 - 23:58

  Đọc lại một dãy còm thấy không đồng tình vs TT. Về vụ “uyên ương” thì em tin là có thật. Tra từ điển Hán – Việt nó dịch là “vịt đực” ghép với “vịt cái”. Rõ con “uyên” là con vịt đực, con “ương” là “con vịt cái” mà TT chả nhận là nhầm đi, lại cứ cố. TT nhận thì ng ta bảo TT biết tiếp thu, đứa nào thừa “nước đục thả câu” ăn chửi. TT cố kiết thì ng ta chửi hăng hơn, lũ “mượn gió bẻ măng” thừa cơ chửi đổng. Đấy, nhận 1 câu mất được gì? Mà làm gì là quyền TT thôi, em cũng chả tư cách quái gì mà ho he. Nhưng đúng vụ này em thấy TT xử kg đẹp rồi.
  (asdfghjkl)

  Em là gái thì em không nên chơi bẩn, em ợ.
  Em gỉ đó viết như trên thì zì phải bác ẻm bằng chính cái thông tin hoặc ít ra là bả phải chỉ ra bản thân quyển từ điển đó không đáng tin cậy. Thế mới đúng luật chơi. Nhưng zì lại đánh tráo bằng việc lấy một chuyện vớ vỉn ở một quyển từ điển khác đó để bác ý kiến em ẻm. Vậy thì những điều mà zì nói từ xưa đến nay dựa trên nguồn nào? Vỉa hè ? Từ điển ? Google ? Những nguồn này còn tào lao hơn từ điển rất nhiều, em ợ. Em đừng tỏ ra kém hiểu biết đến thế.

 11. #11 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 23:59

  Một vài cá thể khác:

  Công dân ngoan hiền Le nâu

  Công dân ngoan hiền Le hôi

  Và … công dân ngoan hiền An Hoàng Trung tướng

  Hẹ hẹ
 12. #12 by Mit on 2011/05/16 - 00:02

  Mít Vịt kiu yêu nước@ Le

  Mít chưa có dịp về chuồng Lừa đóng vai Vịt kiu thật.  Cơ mà vào đây khác gì thăm quê hương chùm khế chua chát đâu….

 13. #13 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 00:04

  Sun: Hiện nay quán quá đông còm, anh làm ơn đừng spam nữa, khi nói không rõ ràng mà nói rất nhiều được gọi là spam.

   

  Anh trực tiếp vào tranh luận với TT về chủ đề từ điển, đừng cái kiểu lèm bèm lải nhải như cả ngày hôm nay nữa, mà với tiêu chí:

  – Fản biện rõ ràng: chỉ đích danh chỗ vô lý và chứng minh vì sao.

  – Diễn đạt ngắn gọn – thoát ý – khoa học 

  @ Hương iêu,
  Lập luận của Sắc cục về UU có đạt tiêu chẩn của êm hông hở êm? He he he
 14. #14 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/16 - 00:06

  @Ngọa: Kiếp trước chúng ta gặp chửa ‘ sao nghe tên hơi lạ? Dù sao cũng cảm ơn đã thăm hỏi.  Bé ghé quán nắm tình hình nhưn quyền  2011, uýnh giá chung thế lày, sống hẳn rất tốt, chết hẳn tốt hơn; dở sống dở chết dân chủ ắt thành dân chửi. Mất 6 đì óp lõ mắt vẫn không hiểu ai/cái gì/tại sao chửi   @ Bạn Bé

  Hi hi, bạn Bé vửa giở lại cái đã tung hẳn 1 câu nặng quá xá. Trạng thái phổ biến hiện giờ là sống dở chết giở chứ làm gì được sống hẳn hoặc chết hẳn , huống chi là quán “Bựa”.

  Thời bạn Bé tung hoành ngang dọc mình chủ yếu làm khán giả thôi, nhưng rất ấn tượng đượm cả cảm tình he he. Nên thấy xuất hiện giở lại, đương lúc ngồi xem thì ra chào thôi, kết hợp ới bạn Điêu thực hiện chức năng ngoại giao cho thắm tình Bựa ý mà.

  À, bạn Bé nắm tình hình nhưn quyền 2011 là của riêng quán Bựa hay chung của Lừa thế? kết quả thế nào, khả quan không? hi hi./

 15. #15 by sun on 2011/05/16 - 00:10

  Sự xảo trá của em khi bắt anh phải chứng minh các thông tin về nhân vật K là có thật để nhằm che đậy cho tội bam của bà zì sẽ khiến mọi người xem nhẹ về nhân cách, sự hiểu biết của em đấy.
  Ai cũng biết những “anh hùng” ở trong từ điển, trong sách,
  từ cổ chí kim đều được phịa là chính. Người ta thổi phồng để giáo dục mà. Hư cấu thì có sao. Chả lẽ em tin có Thánh Gióng thật ?

  Em không mù chữ thì em đã thấy bà zì chỉ dẫn từ điển rồi chặn trước đuổi mọi người cút về với mẹ nếu không hiểu  thông tin về mấy nhân vật đó. Như thế là các cồng có đầu có cuối ?

  Chưa ai dám đụng đến em nhưng hôm nay anh là người bóc tem cưng. Hị hịhị. Sướng lắm.

 16. #16 by Enterprise on 2011/05/16 - 00:14

  @Dì, cô Hương:

  Hehe, vụ từ điển và uyên ương đừng tranh-luận nữa. Vì anh thật bỏn không dễ chấp-nhận. Anh vưỡn cho là Dì đúng.

  Hiện-nay dững bằng-chứng bỏn đưa ra đều hợp-lý.  Dưng bằng-chứng đó xác-thực? không thay-đổi theo thời-gian? Hehe, chả xác-định được.

  Anh lấy ví-dụ con rồng.

  Con rồng là vật truyền-thuyết, có cô nào không biết không ta?

  Thế con này: hehe, được gọi là rồng nè:


  Nếu có người hỏi rồng có không? Hehe, anh trả lời rằng không.

  Con mà các cô bảo là rồng thực-chất nó có dáng giống con rồng truyền-thuyết của Tầu và Lừa nên bảo nó là rồng. Và thực-tế, do các cô gọi nó là con rồng nên con rồng là có thật, hehe. Anh mà là nhà sinh-vật-học, anh gọi cỏn là giun lá cho đỡ rách việc, hehe.

  Các cô có suy-nghĩ gì không?

 17. #17 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 00:21

  @Roai,

  Cô muốn biết về Rồng lộn, tại sâu hình tượng Rồng thì tìm cuốn “Lịch Sử Việt Nam Cổ Đại” của cô Anh Đào Duy nghiên kíu. 

  Chúc cô tinh tấn, tiến bộ!
 18. #18 by minhhuong on 2011/05/16 - 00:23

  @Sun: Anh bảo bạn asl gì nói về 1 từ điển còn TT lấy ví dụ trong 1 từ điển khác?

  Vậy anh nghe em fản biện:

  – bạn asl gì dựa vào từ điển Hán Việt để chứng minh, còn TT nói không nên quá tự tin vào từ điển nói chung(aka tất cả các từ điển)

  – Anh Sun đừng quên, tất cả các loại từ điển luôn luôn được sửa chữa bổ sung theo năm tháng, mỗi khi người ta fát hiện ra chân lý mới.

  – Anh không có khả năng chứng minh rằng Kpa Klơng là người thật việc thật, vậy từ điển chưa chắc đã chuẩn. Mệnh đề “từ điển nói chung chưa chắc đã chuẩn” của TT là có cơ sở.

   

  – Anh hỏi phương fáp để bản thân lọc thông tin là nhờ:

  + hệ thống lại những thông tin có được từ các nguồn có thể có.

  + Xác định những điểm nghi vấn là bất hợp lý (dùng các kiến thức của bản thân về sinh học, hóa học, vật lý học v..v).

  + Loại bỏ những khía cạnh không logic.

  + Tạm đưa ra kết luận cá nhân mình về thông tin đó.

  + Tranh luận với các ý kiến cá nhân của người khác về cùng chủ đề aka soi bằng hệ quy chiếu khác nhau.

  + Sau khi tranh luận, tự rút ra kết luận cho riêng mình.

 19. #19 by minhhuong on 2011/05/16 - 00:26

  @Sun: yêu cầu anh chỉ tập trung vào tranh luận, không lan man lèm bèm về tư cách cá nhân.

 20. #20 by Enterprise on 2011/05/16 - 00:28

  @Cô Sắc:

  Hehe, thế ra cô Đào Duy Anh đã thu được bộ xương rồng thật à? rồi cả trứng rồng nữa? thời-gian bỏn tuyệt chủng? nhóm, loài của cỏn? Hehe, thế thì anh phải xem tài-liệu của cô để tiến-bộ thêm tí.

  Cảm ơn cô, nhế, hehe.

 21. #21 by minhhuong on 2011/05/16 - 00:28

  @Roai: em không tranh luận về UU.

  Em chỉ tranh luận với MR Sun về từ điển, có nên luôn luôn tin là nó chính xác 100% khi mà hàng năm, từ điển các loại nói chung luôn được sửa chữa bổ sung không.

   

  @Sun: Chúng ta chỉ tập trung tranh luận về vấn đề có nên tin hay không 100% vào từ điển.

 22. #22 by sun on 2011/05/16 - 00:29

  Em vừa nhảm, xảo lại còn rất ng… nữa. Hị hị.
  Anh đi ngủ thật.

 23. #23 by minhhuong on 2011/05/16 - 00:33

  Sun ạ, anh tranh luận cho nó đàng hoàng. Nếu anh không chứng minh được TỪ ĐIỂN LUÔN LUÔN CHUẨN 100% thì anh nên đàng hoàng rút lời của mình về TT.

 24. #24 by ongcu69 on 2011/05/16 - 00:40

  Ai cũng biết những “anh hùng” ở trong từ điển, trong sách, từ cổ chí kim đều được phịa là chính. Người ta thổi phồng để giáo dục mà. Hư cấu thì có sao. Chả lẽ em tin có Thánh Gióng thật ?@ Buồi Sun

  Có 1 đoạn ngắn nhưng gồm 2 cái ngu:

  1. Địt con mẹ cô có thôi cái trò nhập nhằng giữa lịch sử và truyền thuyết không? Giống Gióng cái lồn mẹ nhà cô.

  2. Thổi phồng để giáo dục cái lồn mẹ nhà cô. Sinh hoạt ở quán bựa mà còn có tư tưởng này thì cứ há mồm thè lưỡi ra nhận cứt nhế.


 25. #25 by sun on 2011/05/16 - 00:43

  Em là đứa ngu nhất mà anh từng gặp, con bựa cái ạ.
  Anh đéo thèm bam với hạng ng… xu… như em nữa. Địt pẹ, viết đến thế mà em vẫn đéo hiểu gì thì nói thêm bằng thừa.
  Đéo ai ngu mà cho rằng mọi từ điển đều đúng. Nhưng em phải hiểu rằng phạm vi, trọng tâm tranh luận là ở đâu, không được mở rộng lung tung.

 26. #26 by Servus on 2011/05/16 - 00:44

  haha, thế anh sunsun ko trả lời em à, câu hỏi ấy ko có trong từ điển và cũng ko gúc gồ được đâu à, tiếc nhể anh nhể hĩ hĩ

  Anh có biết tại sao em hỏi câu đó ko, vì mấy anh toàn biết tuốt luốt nên câu hỏi ấy rất phù hợp cho mấy anh, rất tiếc là mấy anh ko chơi mí em hũ hũ

  Hay anh sunsun cũng như anh Tế, sắp lên giường rùi nên ko trả lời em được, biết điếu đâu đấy há há

 27. #27 by Enterprise on 2011/05/16 - 00:47

  À, có-lẽ đoạn này gây hiểu lầm:

  Con mà các cô bảo là rồng thực-chất nó có dáng giống con rồng truyền-thuyết của Tầu và Lừa nên bảo nó là rồng. Và thực-tế, do các cô gọi nó là con rồng nên con rồng là có thật, hehe. Anh mà là nhà sinh-vật-học, anh gọi cỏn là giun lá cho đỡ rách việc, hehe.

  Anh sửa lại là:

  Con mà các nhà-sinh-vật-học Việt bảo là rồng thực-chất nó có dáng giống con rồng truyền-thuyết của Tầu và Lừa nên bảo nó là rồng. Và thực-tế, do các nhà-sinh-vật-học gọi nó là con rồng nên con rồng là có thật, hehe. Anh mà là nhà-sinh-vật-học, anh gọi cỏn là giun lá cho đỡ rách việc, hehe.

  @Cô Sắc:
  Anh viết sai, sory cô nhế, hehe.

 28. #28 by ongcu69 on 2011/05/16 - 00:48

  Nhân tiện bàn về mấy thằng anh hùng nhí Tám Lê, Ka Long, Bế Văn Đàn… chỉ có những tư tưởng đê tiện của Lừa mới phịa ra được. Địt mẹ để trẻ con tham gia vào chiến tranh là cực kỳ man rợ, hay ho đéo gì mà lôi ra làm gương với cả giáo dục.

 29. #29 by Do L on 2011/05/16 - 00:48

  Từ điển Lá Rù của Pháp chưa thấy một tài liệu hay bài báo hay đính chính hay gì gì bẩu nó không chính xác chăm chăm em Hương ơi.

  Hàng năm nó luôn luôn bổ xung dững cái mới hay thay thế dững cái ngày hôm qua sai ?!?!?!

  Dưng Từ Điển và “Từ điển Việt Nam” mia nó khác nhau hoàn toàn.

  Con cặc nầu mà tin vào Lừa từ điển thì kệ kon mẹ chúng nó. Bọn làm ra cái đấy bản thân chúng nó cũng đíu tin mà.

  Ở nhà mần việc muốn tí giải trí mà dismia chán.
  Chắc phải tài chợ cho quán cái chạn (díu phải cô Trạn) để mấy con mặc “váy” cất “lọ nước mắm” vài “củ dưa hành” lâu lâu mang ra đếm đo.

  Chym với Bướm đéo cùng loài sao vẫn kêu Uyên Ương nhỉ ???

 30. #30 by Servus on 2011/05/16 - 00:52

  hey jo các cô, bạn tên Zì mọi zợ trùm IMF đã bị bắt vì tội hiếp zâm ko thành hã hã , đúng là đời ko biết được chữ ngờ nhể, thanh tao nhiều lúc cũng vấy máu bỏ mịa đi, thiệt tình à

 31. #31 by ongcu69 on 2011/05/16 - 00:53

  À, chào chi bộ nhé. Lâu rồi mới cồng. 


  P/S: Con Buồi Sun chả vờ đi ngủ hử? Ra chiến tiếp đi chứ, đéo gì.
 32. #32 by minhhuong on 2011/05/16 - 00:54

  Ai cũng biết những “anh hùng” ở trong từ điển, trong sách, từ cổ chí kim đều được phịa là chính. Người ta thổi phồng để giáo dục mà. @ Sun

  ———–

  Tức anh công nhận Kpa Klơng trong từ điển là hư cấu, không thật nhưng trong từ điển khẳng định là 1 nhân vật có thật.

   

  Tức là 1 nhật vật hư cấu lại có thể trở thành nhân vật thật trong từ điển.

   

  Vậy bạn asl gì dựa vào từ điển nói UU là thật, rõ ràng vẫn có khả năng từ điển biến hư cấu thành thật. (Khả năng này cao hay thấp, em không bàn – mục đích bàn với anh là về từ điển thôi)

 33. #33 by Lớp ba trường làng on 2011/05/16 - 00:54

  @ Dững cô còn lăn tăn về Uyên Ương,
  Các cô gúc lại đi, kể cả wiki Lừa, có thấy nói gì đến tự tử chi mô. Wiki Lừa có lướt xem UU là biểu tượng bla bla.
  Cái tên do ta đặt, gọi UU thì nó là UU, gọi Vịt nó là Vịt, thế thôi.
  Trước kia nuôi cái gọi là “chó Nhật”, nó có phải thực sự là chó Nhật đéo đâu.

  Nhiều cô xì bam quá, dững tham luận có giá trị như bánh bị dìm trong cứt

 34. #34 by Do L on 2011/05/16 - 00:55

  Cô bú nhau@
  Mang chẻ con với đờn bà với lão nông ra mà mần tuyên chuyền tuyên huấn là ông Ku học Pháp nhợn 100%.

  Chiến Tranh tự nó đã bửn rồi = Cái gì liên quan tới mặc nhiên bửn.

  Con nào đang chanh luộn Dồng có hay không có dưới kia đấy ???

  Rồng có thật và hiện hữu hàng ngày – Mồm nó rất thối nhé. Nhưng hình dáng nó khác hoàn toàn trên mấy cái lọ.

 35. #35 by minhhuong on 2011/05/16 - 00:56

  Ý em viết thừa 3 chữ . Câu nó thế này thôi:

  “Tức anh công nhận Kpa Klơng là hư cấu, không thật nhưng trong từ điển khẳng định là 1 nhân vật có thật. “

 36. #36 by sun on 2011/05/16 - 01:02

  Địt pẹ con liếm buồi 69,

  – Mày ngu xuẩn đến mức đéo biết rằng các nhân vật lịch sử đều được bôi trát rất khác thực tế. Ngu vãi lồn! Anh đã nói rõ các “anh hùng” đều được phịa là chính đấy. Mù à ?

  – Sinh hoạt quán thì liên quan đéo gì đến chuyện anh đưa ra nhận xét về mục đích bịa tạc về các anh hùng của BCT?

  – Địt pẹ, có mỗi chuyện mấy anh hùng nhí do Việt cộng bịa ra để phục vụ mục đích cách mạng của chúng mà chúng mày cũng nhai đến mấy chục năm như những con bò hết diễn đàn này đến diễn đàn khác. Địt pẹ lũ mặt lồn ngu vãi.
  Chúng mày là những con lừa vô dụng, bất lực, ăn hại đái khai.
  1 giờ sáng mẹ nó rồi. Địt pẹ , dây với hủi rất mất thời gian .

 37. #37 by minhhuong on 2011/05/16 - 01:05

  Đéo ai ngu mà cho rằng mọi từ điển đều đúng.  @ Sun

  —————-

  A! Bây giờ anh công nhận là từ điển chưa chắc đã chuẩn.

  Vậy:

  1. Câu của bạn asl lôi từ điển ra khẳng định UU có thật -> vẫn có khả năng từ điển sai.

   

  2. TT nói không nên quá tin vào từ điển là chuẩn.

   

  Kết thúc tranh luận ở đây.

 38. #38 by Enterprise on 2011/05/16 - 01:06

  @Cô Do L:

  Hehe, thâm nhở.

  Mà đúng, bỏn vưỡn tự xưng là con rồng mà lị. Nhẽ con rồng không phải là rồng? hehe.

  Sơ-suất quá, hehe, thôi anh úp mặt vào gối đây. Thật là xấu-hổ quá đi, hehe.

 39. #39 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 01:09

  Sun ạ, anh tranh luận cho nó đàng hoàng. Nếu anh không chứng minh được TỪ ĐIỂN LUÔN LUÔN CHUẨN 100% thì anh nên đàng hoàng rút lời của mình về TT.
  @ Hương êu, TT rất nhân văn, rất jỏi, bằng chứng là TT đã xây dựng được Quán Bựa như ngày nay, nhưng gần đây:

  – TT tranh luận một số vấn đề rất cù nhầy, hông nhận sai.
  – TT khi mà đuối lý cũng thi thoảng bỏ bóng đá người, hông tranh luận nội dung mờ lại hạ cá nhân người tranh biện bằng một số chiêu tiểu tiện.
  – Tỏ ra nóng tính, fách lối, tự mâu thuẫn.
  Các bựa đã chỉ ra bằng chứng rồi, nếu em muốn mai anh có thể bot lại.

  Nhân vô thập toàn. Một số bựa và anh đã mất công dạy dỗ TT nhưng kết quả chưa được như ý, đáng tiếc thay! 

  Thực là dzậy mờ ảo cũng là dzậy, hehehe!

 40. #40 by Servus on 2011/05/16 - 01:09

  hố hố anh sunsun, anh đã lướt qua em và lên giường à hã hã, thôi chúc anh ngủ ngon

  mịa, một câu hỏi mà diệt được 2 chú thế này cũng được đấy hã hã, anh cười té ghế mất hụ hụ hụ

 41. #41 by Do L on 2011/05/16 - 01:12

  Cô Rai@ miềng y chang cô gì gì long em Hương đang cãi với con đầu đất sun kia kìa.

  Cô mới chỉ là chiến sỹ đầu tiên hy sanh dưới phát ” Nỏ ” xuyên tâm liên của miềng thôi.

  *** Con Rồng này ăn thịt hẳn hoi nhé và nhiều đài chiền hình đưa tin rồi.

  P/s Cô SUn : Cô đéo gõ bàn phím thì sợ Nhưn dưn quán bựa bẩu cô què ??? Nước ốc chỗ Mai đen Vua phải gọi cồng cô bằng sư tổ.

 42. #42 by ongcu69 on 2011/05/16 - 01:14

  Đấy, địt mẹ anh biết ngay con Buồi Sun vẫn ngóng.


  Cô bẩu từ điển chính xác nhưng riêng “anh hùng” thì được phịa hử? Cô tự dẫm vào cứt rồi còn đéo

  Mà đã tự dẫm vào cứt thì nên bước rón rén tìm chỗ rửa thay cho việc sủa bậy thế này anh hùng nhí do Việt cộng bịa ra để phục vụ mục đích cách mạng của chúng mà chúng mày cũng nhai đến mấy chục năm như những con bò hết diễn đàn này đến diễn đàn khác”

  Địt mẹ nhà cô biết ai hay nhai đi nhai lại về mấy anh hùng nhí không? Ví dụ này thành tích 13 tuổi diệt được 13 tên địch
   
 43. #43 by sun on 2011/05/16 - 01:21

  Hương ơi, em không nhất thiết phải thể hiện là mình vừa xảo trá vừa ngu xuẩn đâu. Đủ rồi !

  Địt pẹ em quá là ngu xuẩn ! Muốn chứng minh được em gỉ sai thì phải chứng minh rằng chính cái thông tin được lấy ra từ từ điển đó hoặc bản thân từ điển đó sai. “không phải mọi từ điển đều đúng” mà anh nói rất khác với câu ” mọi từ điển đều sai” đới.

  2 kết luận của em là đúng nhưng nó đéo ăn nhập gì với chuyện bà zì gian giảo với em asl, con bựa cái ngu xuẩn ợ.

  Mấy con mặt lồn khác hỏi ngu hoặc làm chó chửi hùa, anh không thèm chấp.

 44. #44 by Ngũ Sắc on 2011/05/16 - 01:27

  @ Roai, Ai cũng biết Rồng lộn là hình tượng, là chiền thuyết, hông bâu zờ kó ông Rồng thật.

   
  Cô Anh Đào Duy dùng những dữ liệu về hoàn cảnh, môi trường sống, tập quán sinh hoạt canh tác,… vươn vươn lập luận đưa ra GIẢ THUYẾT lý zải tại sao dân lừa lại koi mình là kon Rồng cháu Tiên. 

  Thôi anh đi ngủ, chi bộ ở lại chém nổ hăng vầu nhế!
 45. #45 by Do L on 2011/05/16 - 01:27

  Hương điêu ới@
  Đêm nay ở lừa mà có thằng tự tử vì em thì em mang tội lắm lắm.

  Dưng mà với tình hình đất đai thế này thì nhưn dưng Lừa cám ơn em vì còn chỗ cho con La khác sinh ra.

 46. #46 by Dragonfly on 2011/05/16 - 01:28

  – TT tranh luận một số vấn đề rất cù nhầy, hông nhận sai.@ Sắc

  —————
  Trước jờ con Zì Man Zi Mọi Zợ không jờ nhận sai. Anh nghĩ đấy cũng là cách cỏn PR quán bựa. Hệ Hệ
 47. #47 by minhhuong on 2011/05/16 - 01:44

  Từ điển Lá Rù của Pháp chưa thấy một tài liệu hay bài báo hay đính chính hay gì gì bẩu nó không chính xác chăm chăm em Hương ơi. @ Anh Do L

  ——————–

  Anh hình dung thế này:

  Từ điển hôm nay nó bổ sung câu sau:

  “Ngày 15/05/2011, các nhà khảo cổ fát hiện tại miền nam Tầu 1 mộ cổ tuổi vài khìn năm, trong đó có 1 hộp đề “Uyên Ương”, bên trong là xương hóa thạch của …. thằn lằn có cánh”

   

  Những bổ sung của từ điển nhất là trong vấn đề fát hiện khảo cổ, dù chỉ là bổ sung, có thể làm thay đổi toàn bộ cách nhìn.
   

 48. #48 by Mit on 2011/05/16 - 01:45

  em Mít-  bọn này cãi nhau dài dài cũng nhờ em góp một tiếng đồng ý đuổi thằng cu Dái đấy — em quên à? hà hà…@ Kan
  Vừa uýnh phứn thay đồ xong thấy cái này.  Tí nữa quay về sẽ giả nhời cô.  Giờ Mít đi cơm khách cái đã…hehehe

 49. #49 by minhhuong on 2011/05/16 - 01:56

  2 kết luận của em là đúng nhưng nó đéo ăn nhập gì với chuyện bà zì gian giảo với em asl, @ Sun

  ————

  Nhời cuối dành cho anh:

  Bạn asl gì đó chỉ duy nhất dựa vào từ điển để khẳng định.

   Chúng ta chỉ bàn về vấn đề từ điển có luôn chuẩn không, đã ra kết luận là “KHÔNG CHẮC CHẮN 100%”

   

  Vậy chúng ta có quyền nghi ngờ điều bạn asl khẳng định. Tức TT không gian sảo với bạn asl khi nói đừng tin quá vào từ điển.

   

  HÃY NGHI NGỜ MỌI THỨ!

   

  Khi nghi ngờ, mỗi người sẽ tìm nhiều hệ thông tin khác để tự suy ra ý kiến cá nhân của mình. Ví dụ anh Ngũ Sắc, Thi còi đã làm.

   

  Em không khẳng định TT đúng hay sai.

   

  Thậm chí việc TT đúng hay sai cũng là do mỗi người tự hệ thống thông tin và tự đưa ra kết luận cho riêng mình.

 50. #50 by Do L on 2011/05/16 - 02:02

  Chắc chắn như vậy rồi mà Hương @

  Nhưng cái chính là chủ đề mà nó (TĐ) đề cập tới vẫn còn bỏ ngỏ, chưa kết thúc. 

  Người tra từ hay tra các thể loại thường là có mục đích rõ ràng và họ hoàn toàn tự do chọn nguồn thông tin mà theo suy luận họ thấy đúng.

  Gúc với TĐ về bản chất có khác nhau không ? theo miềng là như nhau, dưng Mụ Tắt Kinh lại tuyên chuyền 2 cái khác nhau thì sao đây ???

  Dưng lại thêm phát biểu kiểu “không nên tin TĐ một cách gì gì” là sai mờ ?!?!?! đây anh đíu nói TĐ lừa với anh hùng băn xuyên táo nha.

  Gạn lọc bãi nôn ói có khi ra vàng hay đai mần chứ cưng.