Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by LonelyRose on 2011/05/10 - 23:47

  @Hương

  Tế Tửng thề hết tuần rùi mờ xăng lừa không tăng giá thì ảnh đi bằng… kèn . Hôm nai thứ ba rùi. Ảnh đã chân thành nhận lỗi. Giờ xử sao đây?

 2. #2 by minhhuong on 2011/05/10 - 23:51

  thì ảnh đi bằng… kèn . @ Rốt

  ——————–

  Oh my God!  Tế đâu rồi há há

 3. #3 by Dragonfly on 2011/05/11 - 00:01

  Địtmẹ, càng ngày càng nhạt nhẽo nhưng vẫn đủ ru ngủ mấy con dở hơi cám hấp. Hệ Hệ

 4. #4 by LonelyRose on 2011/05/11 - 00:02

  @Lão Cà Lỳ,

  Giờ đọc lại còm bữa trước mới thấy lão nhắc Rôsơ mụngmơ. Rốt đã bít sợ rùi lão à, hông dám xách mé mấy ôngma nữa đâu. Coi như trước hông bít thì hông có lỗi lão nhá. Mờ dạo nầy lão biên dễ hỉu hơn rùi đó. Chứ như lão biên lúc trước thì các bựa, đặc biệt là bựa đàng ngoài, “hỉu chít lìn”.

 5. #5 by trungduong on 2011/05/11 - 00:17

  Việc đến hay không đến đó để đi Lễ không ảnh hưởng gì tới lòng kính chúa, sự thờ Chúa của con chiên. @ Hương

  Xưng tội và Giải tội là tại sao và thế nào đã được nói trong Spendour Be to God’s Land do Hải trình bầy.

  Còn việc tới dự Lễ cũng là một hình thức chia sẻ với người khác đức tin của mình, để nghe một người trình bầy về Lời Chúa. Không ai hiểu hết Lời Chúa ngay cả linh mục. Ngày trước khi mới được hình thành thì trong đế quốc La Mã cấm đạo cũng gắt gao, người ta vẫn đến một nơi để nghe tông đồ, người thừa tác và người khác nói về Đức Kitô đã Chết và đã Phục Sinh và để nghe giảng lời Chúa. Sau đó là cùng ăn với nhau như là anh em và cảm tạ

  Phần Tân Ước, Phúc Âm có chính là bốn cuốn được chép lại theo những gì các Tông Đồ, những người đã theo Chúa kể lại. Giáo Hội Công Giáo La Mã lấy đó làm Kim Chỉ Nam chứ chưa hề cho là hoàn toàn phải như vậy.

  Mới chúa nhật rồi cùng các cộng đồng sắc dân khác mừng ngày Mother’s Day, cùng nghe họ nói về mẹ và cảm ơn mẹ của mình trong lễ, như là một chia sẻ.

  Không nhất thiết dự Lễ là tin, có khi vì thói quen hoặc bắt buộc. Nhưng cứ nói Tin mà việc nhỏ nhất là tham dự Lễ với người khác cũng không muốn làm khi có thể thì Tin vào đâu ? Too easy to say I am a believer.

  Chúa nhận sự hy sinh, không nhận của lễ.

 6. #6 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 00:22

   ui trời, các con giòi đang sống ở thế kỷ nào đây, hưong điêu, rốt ,mít hử hử,, tin vào mấy chuyện nhảm nhí.. thời đại in tẹc nát mà vẫn còn xì xụp khấn lễ trao gửi niềm tin vào một người không biết có thật trên đời hay không.. chỉ có vài ba quyển sách viết lăng nhăng gọi là kinh sách ect từ mấy ngàn năm trước, khi mà con khỉ đang ăn lông ở lỗ, mới dứt đựoc cái đuôi để gọi là thằng người,, đúng là lũ ngu

 7. #7 by Hớt Êu on 2011/05/11 - 00:33

  Có ai tin ” lời nguyền ” không giữa thời đại này ? Vào thăm vợ anh Chuồn đẻ chợt nhớ có 1 gia đình đã mắc tội với ai đó mà bị một lời nguyền không người nối dõi .

  Hiện tại gia đình đó có 4 anh em , nhưng tất cả cháu trai đều chết hết:

  – Khi đi lể hội cha Diệp=> lạc mất tiu cháu trai

  – khi mới đẻ ra tắm bia=> chết ( cũng cháu trai )

  – 1 năm sau : con người kế : nhà có dốc giữa nhà trên và nhà dưới: tối đó , người cha hơi có tý men chạy xe lên nhà trên, bánh xe cuốn mùng lại quấn thằng bé bên trong=> chết

  – 3 năm sau ( tức cách nay 4 năm ), thằng cháu trai duy nhất còn lại 8 tuổi, đang chơi trốn tìm với bạn ngã ra chết… mỗ tử thi không tìm ra nguyên do…

  Hiện tay gia đình đó không còn 1 cháu trai nào hết, nghe hàng xóm bảo khi xưa bị 1 lời nguyền nào đó, Hớt không rõ nhưng cách đây hơn 1 năm dâu nhà đó mang thai, cả gia đình đi cúng tế cầu khấn cho thai là con gái, vì sanh con trai sẽ nuôi không được…

 8. #8 by Cocacola on 2011/05/11 - 00:35

  Nếu được dẫn dắt về đức tin từ ấu thơ (như Zì) thì đã may anh ạ.@ Rốt


  Hehe, hổng dám đâu Rốt ơi! 

  Em mới vầu không biết đấy thôi, trước khi được Chúa đón nhận, thằng Bựa là bần nông thứ thiệt đó. 

  Hắn mới vầu đạo gần đây thôi, kêu là tân tòng aka “vầu đạo ngang hông” chứ có được dẫn dắt gì từ nhỏ đâu.

  Các bọn vô thần như Tự Tiền tội nghiệp lắm, cuộc sống cứ mờ mịt mông muội.

  Tỉ như thằng không biết chữ bảo: tao cần đéo gì biết chữ, tao vẫn sống, ăn, fịch … cả đời chứ có thua kém ai đâu. Tội nghiệp, vì dốt nên không biết mình dốt, mình thiệt thòi cái gì!

  Còn người biết chữ thì đọc hoài không thấy hết biển kiến thức nhân loại, cứ mãi thấy mình ngu, mình nhỏ bé, mình phải gắng gỏi nhiều hơn nữa.

  Chúng sinh vô thần cũng y như vậy, y chang suy nghĩ của Tự Tiền bên dưới. Bỏn vô tư như con hư! Tội nghiệp lắm!

  Còn đã có đức tin và sống trong niềm tin ấy thì không khẩn cầu danh lợi tiền bạc mà luôn thấy như thế nầy:

  Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.”


  Thấy khác biệt chưa lũ Simacai?
 9. #9 by minhhuong on 2011/05/11 - 00:42

  @Tiên: hị hị, em cảm thấy cô độc lắm anh ạ, khi gái cô độc thì gái tìm 1 tình yêu thương bao la rộng lớn để ngả lòng vào (cái này là tự nhiên nó thế). Và người ta bảo tình yêu nào bao la hơn tình từ đấng cao cao như Chúa – Phật?

  Được 1 giai nào đó yêu thì cũng được vài giây thăng hoa, sau đó là xẹp, chứ có được đại từ đại bi đại yêu thương mãi mãi không?

   

  Gái luôn đi tìm tình yêu. Mà tình yêu vĩnh cửu, thì chẳng fải ở tôn giáo là gái kiếm được thứ mình muốn đó sao.

 10. #10 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 00:46

    ơ cò lả chủi anh éo gì thế, anh không vô thần nhá, anh có đạo đàng hoàng, đạo của anh là thờ cúng ông bà tổ tiên,các vị anh hùng hy sinh cho đất nước,, chứ anh không thờ cái lão râu xồm mũi lõ không biết ở đâu chui ra. bày đặt cưỡng ép con ngừoi ta phải tin phải tôn thờ, hố hố kinh bỏ mẹ

 11. #11 by Hớt Êu on 2011/05/11 - 00:55

   ui trời, các con giòi đang sống ở thế kỷ nào đây, hưong điêu, rốt ,mít hử hử,, tin vào mấy chuyện nhảm nhí.. thời đại in tẹc nát mà vẫn còn xì xụp khấn lễ trao gửi niềm tin vào một người không biết có thật trên đời hay không.. chỉ có vài ba quyển sách viết lăng nhăng gọi là kinh sách ect từ mấy ngàn năm trước, khi mà con khỉ đang ăn lông ở lỗ, mới dứt đựoc cái đuôi để gọi là thằng người,, đúng là lũ ngu
   
   
  Không liên quan gì tôn giáo, kinh thánh nhưng Tiên tìm đọc truyện ngắnChiếc lá cuối cùng” của O. Henry, Hớt không bàn về tấm lòng, tính nhân văn trong truyện mà Tiên hãy tự ngẫm ra rồi rút lại lời chửi người khác cũng không muộn….
 12. #12 by Cocacola on 2011/05/11 - 00:55

   ơ cò lả chủi anh éo gì thế, anh không vô thần nhá, anh có đạo đàng hoàng, đạo của anh là thờ cúng ông bà tổ tiên,các vị anh hùng hy sinh cho đất nước @ Tự Tiền


  Hehe, vô thần mà cũng không biết mình vô thần nữa à? Tội nghiệp, tội nghiệp ghê!

  Để anh kể chú nghe tiếp chuyện người không biết chữ nhé:

  Thằng không biết chữ bảo: đừng thằng nào nói tao dốt nhé, ông mầy biết chữ đàng hoàng đấy. Mầy thử đưa tờ 500K Cụ, 100K Cụ v.v.. ra coi tau có biết không?

  Đây này, số nầy là 100K nầy! Thấy chưa, ông mầy cũng biết chữ như ai chứ lại không à!
 13. #13 by tran.truong on 2011/05/11 - 00:57

  Cút cái con mẹ mày đi nhé! Cứ thấy rồng tiên là tự nhiên anh muốn ỉa

 14. #14 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 00:58

   ui , hôm nay nghe em Huơng đanh đá gãi bày mà anh cầm lòng không đặng, đúng là con ngừoi ta khi mất phương hứong thì điều đầu tiên là mình cảm thấy cô độc, vô cảm với mọi thứ xung quanh, mất lòng tin với người thân yêu nhất , con người co xu hướng tìm đến với những niềm tin mơ hồ vào sự sắp đặt của thế lực siêu hình như phật , thánh,, he he chả có chúa mẹ nào trên đời này cả, chỉ có anh thôi

 15. #15 by Cocacola on 2011/05/11 - 01:00

  @ Tự Tiền (tiếp theo)


  Hắn bảo thêm: Đấy, biết chữ như tao mới là có ích, biết sử dụng đồng tiền đi chợ mua bán làm giàu chứ điếu phải cái thứ biết chữ như chúng mầy, suốt ngày cứ chúi mũi đọc những thứ đéo gì ở đâu ấy rồi trầm trồ thán phục!

  Hehe. Hết rồi đấy!
 16. #16 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 01:09

   mẹ cò lả làm anh ngứa bẹn đéo chịu,,anh đang nói vấn đề niềm tin tôn giáo, cò lả cứ lôi chuyện ba lăng nhăng ngụ ngôn chả phải, , đọc mà chả hiểu mẹ( rô xinh)

 17. #17 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 01:17

  Tổ sư bố các cô (excepting for Vàng son, hehe), hết chiện ma lại chiện Đạo. Hấpdẫn như thế mờ con Lài dồn kêu là nhạt. Vả vỡ mẹ alô con Lài dồn đi các cô nhế!


  ĐCM ai mờ hồi còn bé ai mờ không sợ ma? Tấtnhiên là số người lớn sợ ma cũng ít. 

  Hồi 196X (X> or = 5), Mẽo đánh fá Bắc Lừa lần 1 anh theo pama evacuate về làng quê. ĐCM ở nông thôn thì 100% người lớn và trẻ em đều tin là có ma, một vài người còn khẳng định đã gặp ma or bị ma trêu này nọ blabla…. Còn các cô chú bác cơ quan pama anh ở thành fố về đa số là cán bộ Đảng viên thoát ly nông thôn lâu ngày được dạy jỗ duy vật biện chứng, đell ai tin là có ma cả. Vậy mờ người quê ai cũng tin có ma lại đell sợ ma! Đi đêm một mình, ra đồng thăm lúa, đi chợ sớm (2,3 giờ sáng) qua bãi thama bình thường. Trong khi đó hehe các cô chú bác cơ quan pama anh đell ai tin có ma thì ai cũng sợ ma, đell ai zám đi ngang qua bãi thama ban đêm một mình bâu jờ! Đăc biệt các cô tối đến thì ru rú trong nhà, đell zám ra ngoài đi đái hehe!

   
 18. #18 by LonelyRose on 2011/05/11 - 01:17

  @ Lả,

  Ủa vậy sao, trong bài trước Zì bẩu đã cảm được Chúa từ thời 5-6 tuổi cơ mà.

   

  @ Rồng Tiên (nghe đã thấy lơ lơ lửng lửng)

  Đằng ấy cho Rốt đi nhanh quá đấy, cũng đương mong bớt cứng đầu dễ dạy tí mà chưa được đây.

  Mà đằng ấy cũng bỏ bớt đuôi rồng mới cánh tiên mờ đi lại bình thường như người ta aka thế giới. Nói như đằng ấy thì Mẽo mới Âu châu nên bỏ Đạo Chúa đi mà thờ ông bà như lừa à?

   

  Ah, nói đến thờ ông bà, Rốt để ý, các cụ khi gần “đi” í, ai cũng lo chụp ảnh để lại cho con cháu thờ cúng. Nhan sắc thì tàn tạ, tâm lý thì âu lo, những tấm ảnh ấy trông u ám thế nào, con cháu về sau chỉ nhớ đến các cụ trong diện mạo như thế. Sao không lấy ảnh đẹp đẽ thời trẻ, con cháu nhìn lên tâm lý cũng nhẹ nhõm vui vẻ. Nói chung Rốt thấy việc thờ cúng, giỗ chạp ở lừa nặng nề quá. Nhất là vùng quê í, một năm không biết bao nhiêu đám giỗ.

 19. #19 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 01:29

   cà dốt, thực ra việc thờ cúng người đã khuất cũng là một hình thức xum họp của gia đình mà thôi, do điều kiện hoàn cảnh mà con cháu tứ tán mỗi người một phuơng,có muốn gặp nhau cũng khó. ngoài mấy ngày tết ra,với anh ngày giỗ là ngày vui đấy,

 20. #20 by Mit on 2011/05/11 - 01:34

  ui trời, các con giòi đang sống ở thế kỷ nào đây, hưong điêu, rốt ,mít hử hử,, tin vào mấy chuyện nhảm nhí..@ Tự Hèo

  Chiện gì nhảm nhí hả Tự Hèo?  Địt mịa chả cái nick của chú mày đã uýnh dắm vầu dững nhời vừa thở ra sâu?

  trao gửi niềm tin vào một người không biết có thật trên đời hay không. @ Tự Hèo

  Nhẽ chú mày đã thấy Rồng mới cả Tiên?  Chị thì chưa từng.  Thật! Giờ chị đang bận tối chị quay lại quán.

 21. #21 by minhhuong on 2011/05/11 - 01:34

  @Rốt: Trung Tướng tới lúc Tây du mới bắt đầu dần dần theo đạo (chả nhớ chính xác là ngay khi còn ở Tây đã theo chính thức hay chỉ theo thế thôi. Hình như về Lừa mới làm lễ nhập chính thức thì fải)

 22. #22 by Cocacola on 2011/05/11 - 01:37

  Hình như chưa thấy tông dật nầu làm đám giỗ như Lừa! Ngay cả bọn tông dật tại Lừa cũng không có cái lệ kỷ niệm ngày giỗ để cả hội quây quần đánh chén cả!


  Thờ cúng người chết là một điều rất không nên làm! Cho nên đạo Công giáo không có lệ nầy. Ở dưới hoặc entry trước có bựa nầu hỏi đấy!

  Lý do tại sâu không nên! Hehe, để Bựa giải thích!
 23. #23 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 01:38

  Ông ma ở đâu ra? Các cô ai cũng biết ông người chết thì hóa thành ông ma. Và nhiều cô sợ ông ma chứ có ai kêu sợ ông người đâu!


  ĐCM, các cô thử thống kê xem hàng ngày, hàng tháng, hàng năm ông ma hại chết bâu ông người? Anh không có con số thống kê ở xứ Lừa nầy ma hại người như thế nầu, dưng mờ mỗi ngày có 3 chục lừa tèo, mỗi tháng tèo một trung đoàn, mỗi năm tèo một sư đoàn  vì tai nạn jaothông. Hehe đell fải ông ma hại đâu nhế! Từ đầu tháng 5 tới giờ các cô đọc tin nầu là xác chết không đầu trôi sông, nầu là sát thủ đòm chết gái trong xe taxi ở Hà nội, nầu là chủ doanh nghiệp bị đòm chết ở Bình dương, nầu là tự sát trong đồn Cam. Rùi thì số ông người tèo vì ung thư tăng đột biến.  Vươn vươn, đell fải do ông ma hại đâu nhế!


  ĐCM rõ là ma sống (ông người) nguy hiểm hơn ông ma (chết) cả vạn lần triệu lần, sâu các cô không sợ ma sống mờ đi sợ ma chết? nghiệtlý nghiệttlý hehe!
 24. #24 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 01:54

   ui trời, các con giòi đang sống ở thế kỷ nào đây, hưong điêu, rốt ,mít hử hử,, tin vào mấy chuyện nhảm nhí.. thời đại in tẹc nát mà vẫn còn xì xụp khấn lễ trao gửi niềm tin vào một người không biết có thật trên đời hay không.. chỉ có vài ba quyển sách viết lăng nhăng gọi là kinh sách ect từ mấy ngàn năm trước, khi mà con khỉ đang ăn lông ở lỗ, mới dứt đựoc cái đuôi để gọi là thằng người,, đúng là lũ ngu 


  Cô đã nghiên kíu jáo fáp tông jáo nầu chưa mờ fát bẩu hồ đồ báng bổ thế? Tông jáo và mê tín dị đoan là 2 vướn đề huyền tuyền # nhau đó cô! 
 25. #25 by LonelyRose on 2011/05/11 - 02:00

  Ui giời định thức để vốt cho các giainhân trong vănhọc cổ hôm qua Zì bỏ dở, sao lại sađà thế nài? Thôi cố biên mấy dòng rùi đi ngủ nào,

   

   

  1. Carmen: đồng ý với Zì cho nàng Gypsy hoang dã này là number 1, kiểu đàn bà khiến đàn ông “quên cả ngày mai”, tuy rằng “Người phụ nữ nào chẳng đắng như mật. Song có hai trường hợp tỏ ra dễ thương: trên giường cưới và trên giường chết”

 26. #26 by LonelyRose on 2011/05/11 - 02:01

  2. Anna Karenina: “… vẻ sôi nổi ngấm ngầm phảng phất trên mặt nàng, lúc xuất hiện trong cặp mắt long lanh, khi ở nụ cười thoáng nở trên cặp môi tươi mát. Có thể nói toàn thân nàng trào lên một sức sống dạt dào,… Những lúc nàng cố tình dấu kín không để cái ánh lửa ấy ngời lên trong mắt thì nó lại xuất hiện trong nét cười kín đáo… Anna không thể mặc áo hoa cà, sắc đẹp của nàng chính ở chỗ nó làm mờ nhạt, làm quên y phục đi…”

 27. #27 by LonelyRose on 2011/05/11 - 02:05

  3. Scarlett O’Hara: “Cặp mắt xanh nhạt hơi xếch, không một gợn màu hạt dẻ, rợp bóng rặng mi đen. Bên trên, cặp lông mày đen rậm xuyên một đường chéo bất ngờ trên làn da trắng như hoa mộc lan… Trên khuôn mặt cố hết sức làm ra vẻ thùy mị, đôi mắt màu lam ngỗ ngược, bướng bỉnh và đầy sức sống đối chọi rõ ràng với thái độ đứng đắn của cô…”

 28. #28 by Ngũ Sắc on 2011/05/11 - 02:07

  em cảm thấy cô độc lắm anh ạ, khi gái cô độc thì gái tìm 1 tình yêu thương bao la rộng lớn để ngả lòng vào (cái này là tự nhiên nó thế). Và người ta bảo tình yêu nào bao la hơn tình từ đấng cao cao như Chúa – Phật?

  Được 1 giai nào đó yêu thì cũng được vài giây thăng hoa, sau đó là xẹp, chứ có được đại từ đại bi đại yêu thương mãi mãi không?

  @Hương iêu,
  Anh hông biết Chúa dạy con người ta thế nầu, nhưng Đức Phật có dạy con người ta “nương tựa vào chính mình”. Vậy em đell thể nầu tìm được tình thương baola từ bên ngoài, zù là zai, Thượng đế, Phật hay một đấng siêunhiên nầu. Nói cách #, sự bình yên, thanh thản là từ củ sọ của chính mỗi người “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác”
 29. #29 by LonelyRose on 2011/05/11 - 02:11

  Thôi chịu hết nổi rùi, Rốt đi ngủ đây. Chibộ mê giainhân nào thì vốt tiếp đi.

   

  @Rồng Tiên: Rốt không bài bác giỗ chạp lễ lạt hết đâu, nhưng có nhà một năm làm cả chục đám giỗ, những vùng còn nghèo mà vẫn phải làm tốn kém lắm. Đàn bà cũng mệt vì phải phục vụ nấu nướng dọn dẹp.

 30. #30 by minhhuong on 2011/05/11 - 02:33

  @Ngũ sắc: không đọc thấy những ý kiến của cá nhân Lả (mà nó hiện nay giống với ý kiến của cá nhân em) à. Trong đó nhấn mạnh tự bản thân mình thực hiện.

   

  Trước kia khi ta không biết tới sự tồn tại của “những kẻ may mắn”, ta chỉ cảm thấy cô độc. Giờ ta biết có “những kẻ may mắn”, ta thấy thêm 1 nỗi buồn, buồn cho cái thân ta – tức là khi “những kẻ may mắn” nhìn sự loay hoay của ta và nói: “Zì thương cô”

   

  Tưởng để có niềm tin mà dễ à.  Dù thừa biết có nó là may mắn.

  Như vậy ta biết ta cần niềm tin, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ: Fải có duyên.

 31. #31 by minhhuong on 2011/05/11 - 02:46

  May thực là may, mình lại là tuýp người lạc quan. Hé hé hé.

  Vừa vào ngó quả forum tintin, thấy tay bựa viên kia đương tung hoành ngang dọc, chết con mẹ nó cười há há há há

 32. #32 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 03:10

  hé he em hương thất tình thật rồi  ,,ai bảo điêu ngoa cho lắm vào,, anh thật chứ bọn anh vớ được cô bé nào về làm vợ  nói một hiểu mười là phúc đức cho dòng họ , như em nói một em bật lại mười nó lại là đại họa cho gia đình chứ chả chơi đâu há há,, chúc mừng chú nào vừa thoat khỏi tay em

 33. #33 by Lucky on 2011/05/11 - 03:22

  @ Hương :

  Hôm nay có gì không vui hay sao lên quán ” tự tình ” nghe sầu quá dzậy!

  Chắc mới về lại Paris nên ” mùi” quê nhà còn thoang thoảng, gợi nhớ chăng?( ” mùi” quê nhà không phải mùi dắm thoảng nghe mấy cô! )

  Hehe, nếu Ky ở vị trí Hương, thay vì cứ lây hây chờ một tình yêu nhỏ bé hay lớn lao từ một ai đó thì mình hãy trở thành người đem cho đi!

  Hãy cứ cho đi, Hương sẽ được nhận lại! Tình yêu con người cũng thế thôi!

  Còn cho như thế nào, cho ai… Ky nghĩ Hương đủ thông minh để làm điều đó! Đừng đứng ở vị trí bị động để chờ đợi, hay hành động đi!

 34. #34 by minhhuong on 2011/05/11 - 03:43

  @Ky: Quái, Hương có nói chuyện tình yêu trai gái đâu nhỉ???

   

  Còn chuyện cho trong tình yêu trai gái á, mình chuyên là người cho đấy Ky ạ . Riêng trong yêu đương, mình hơi bị nồng nhiệt và rất thảo.

 35. #35 by Lucky on 2011/05/11 - 03:49

  Chi bộ có ai biết thêm tý thông tin gì về:

   Việc incorrupt này link

  Và việc có Xá Lị của Phật  link

  Giải thích thêm cho Ky hiểu với!  Cảm ơn!

 36. #36 by Lucky on 2011/05/11 - 03:56

  @ Hương: Tại Ky đọc thấy giọng Hương hôm nay sao nó buồn buồn, cảm giác như Hương đang trống trãi, thiếu vắng cái gì đó…hehe hông phải dậy là dzui rồi! 

  Còn chuyện cho trong tình yêu trai gái á, mình chuyên là người cho đấy Ky ạ . Riêng trong yêu đương, mình hơi bị nồng nhiệt và rất thảo.” @ Hương  Tốt, phải dzậy chớ!

  Tình yêu “lớn” nơi Đức Chúa, Đức Phật…đều xuất phát từ tình yêu con người mà ra đấy! Đừng nghĩ những điều to lớn quá, rồi quất hết vào chữ ” Duyên”, hãy tiếp cận tình yêu ” lớn” ấy một cách tự nhiên nhất!

 37. #37 by minhhuong on 2011/05/11 - 03:57

  anh thật chứ bọn anh vớ được cô bé nào về làm vợ  nói một hiểu mười là phúc đức cho dòng họ , như em nói một em bật lại mười nó lại là đại họa cho gia đình chứ chả chơi đâu há há, @ Tiên

  ———————

  Cái này chỉ, hì hì hì, đúng trong xã hội Lừa.

  Vì thế kết quả là em loại gần hết giai Lừa khỏi danh sách và đi yêu … Tây

   

  Các giai Lừa cứ tiếp tục tư tưởng “giai nói sai 1 thì vẫn fải tự ngầm hiểu cấm cãi 10” ấy đi nhá, để gái Lừa nó đi yêu đi lấy Tây hết sạch, tha hồ mà sang … Công gô kiếm người yêu

   

  Ơ mà em vừa bật ra 1 sáng kiến kinh doanh.  Các bố Lừa đa số thích “giai nói gái im” aka “gái câm” chứ gì. Xời, sản xuất búp bê cao su hình gái Lừa bán cho các bố ấy, đảm bảo sản fẩm “câm” tuyệt đối .

   

  À, lâu lâu em lại làm đợt khuyến mãi mua 1 tặng 1, dành cho các bố có tính trăng hoa , sướng nhá

 38. #38 by minhhuong on 2011/05/11 - 04:00

  hãy tiếp cận tình yêu ” lớn” ấy một cách tự nhiên nhất! @Ky

  ———————

  1 cách tự nhiên nhất (aka không gượng ép) chính là chữ “duyên” mà Ky.

   

 39. #39 by Lucky on 2011/05/11 - 04:18

  @Tiên:  Cái đéo gì đây “hé he em hương thất tình thật rồi  ,,ai bảo điêu ngoa cho lắm vào,, anh thật chứ bọn anh vớ được cô bé nào về làm vợ  nói một hiểu mười là phúc đức cho dòng họ , như em nói một em bật lại mười nó lại là đại họa cho gia đình chứ chả chơi đâu há há,, chúc mừng chú nào vừa thoat khỏi tay em” ?

   “Chúc mừng” khi thấy người khác không vui là chúc mừng cái đéo gì dzậy cô?

   Ditmie cô, cô đéo có khái niệm CHIA SẼ à? Đéo đâu ra người vui, phấn chấn, hừng hực khí thế… khi thấy người khác buồn là seo!?

   Chưa thấy cô ở ngoài, nhưng Ky nghĩ những người bên cạnh cô nếu không làm cô vừa lòng, nhẽ người ta sắp té, cô đạp luôn cho phát té nhàu quá!

  Tiếc là cái Hương đéo phải như cô nói!

 40. #40 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 04:24

   hehe đồng ý, sản phảm búp bê tình dục lấy nguyên mẫu em Hương không sai một ly nào, anh sẵn sàng mua với bất cứ giá nào.. đảm bảo một đêm anh phải “chén” 3 nhát trở lên ( em Hương cơ mà ngon từ thịt ngọt từ xương nguồn cảm hứng bất tận của anh) há há

 41. #41 by Lucky on 2011/05/11 - 04:27

  @ Hương: ùm thì cái ” duyên” ha! Nếu dzậy hông hành động được rồi, thôi thì ” cái gì tới, nó tới” ha!

  Hương đi ngủ đi, Ky thấy Hương ngồi máy cả ngày nay rồi! Mai đừng ôm máy nữa, đi chơi: cafe, shopping,….với bạn bè, rồi lại cất vang” cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…” liền hà!

  Chúc ngủ ngon!

 42. #42 by minhhuong on 2011/05/11 - 04:31

  sản phảm búp bê tình dục lấy nguyên mẫu em Hương không sai một ly nào @ Tiên

  —————————

  Sorry, nguyên mẫu em Hương thì không làm sao cho búp bê “câm” không cãi được

  Chịu, hổng sản xuất được loại này

 43. #43 by Lucky on 2011/05/11 - 04:33

  @ Tiên: Giờ mới hiểu ra, cô mê cái Hương đéo lời nào tả nỗi, hèn gì!

   Cô đéo có cửa rồi, há há…so sorry!  Thôi thì đi sóc lọ giải tỏa đê, đéo gì mà cô đòi phọt cả ra quán thế lày!

  há há…

 44. #44 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 04:34

   em ky sủa cái éo gì thế,  bênh em Hương zừa thôi cỡ như em Hương ai dám rước. giả sử có vào tay anh, mẹ  kiếp ngang đầy đọa, nhẽ phải di cư lên mặt trăng nơi khong có nét, không có ai để anh tự sử, dậy dỗ bảo ban

 45. #45 by minhhuong on 2011/05/11 - 04:36

  Hương đi ngủ đi, Ky thấy Hương ngồi máy cả ngày nay rồi! @Ky

  ——————–

  Trời ơi, ngày hôm này long tong đi ngó nhà, chiều đi 2 nhà băng với đi chợ. Chỉ luyên thuyên được mấy câu vào buổi trưa với buổi tối mà Ky.

 46. #46 by minhhuong on 2011/05/11 - 04:43

   ….cỡ như em Hương ai dám rước.  giả sử có vào tay anh, mẹ  kiếp ngang đầy đọa… @ Tiên

  ———————-

   Xời ơi anh ơi, “nồi nào fải vung nấy”.

  Anh vung méo thì đi với nồi méo mới chuẩn , riêng vụ này, em không… cãi   HAHAHAHA

 47. #47 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/11 - 04:45

  Cái thằng mặt lồn Châu Tiện mới sáng ra đã trèo lên quán chưởi gái ông ổng rồi. Cái địt con mẹ mầy muốn gì? Anh bận đi culi nhế, chiều nay về anh nhón tí thời gian dạy dỗ mầy lại.

 48. #48 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 04:50

    bế tinh, địt cụ em, anh online từ giờ tới chiều để đổ cứt vào mồm em đấy

 49. #49 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/11 - 04:55

  riêng vụ này, em không… cãi Hương đanh đá
  cãi làm sao được ,thương hiệu rồi, nhưng biết đâu đấy , vào tay anh, đông tây y cộng với cả châm cứu nữa.. đôi khi cả đòn roi, theo kiểu truyền thống các cụ là dậy vợ từ thủa bơ vơ mới về, anh chắc em tiến bộ, mềm ngoan, dịu dang ngay thôi

 50. #50 by Lucky on 2011/05/11 - 04:56

  Định đi ngủ rồi mà chết cười với cô Tiên này, sao com cô đọc cái trên đá đít cái dưới dzui dậy?

  Còm thì chê cái Hương lày lọ, còm thì nói làm “3 phát “là sao? Lại còn đòi lên mẹt zăng, cắt internet nữa, há há…ý cô là lên đó để hổng ai biết cô bị bất lực hả? Một số thứ cần lên, nó hổng lên được thì bỏ mie, chỉ sợ cô đéo đưa được cái Hương lên đỉnh đủ tèo rồi, lên chi mẹt zăng xa dzậy?

  Xuống…xuống lẹ cô Tiên ơi! Ở trển lâu quá cô thần quynh rồi!

  @ DG: bận việc hay sao mất hút con mie hàng lươn dzậy? Còn hông lên quán chơi, đéo gì giận ai trên quán à? Ky thấy chũi và khen trên quán như dắm thoảng, có cái đéo gì phải bận tâm. Cái gì hay thì học, góp ý thì sửa lại ok hơn thôi. Có gì nặng nề đéo đâu…lên chơi ha!

  Hehe sorry chi bộ, tật spam chưa bỏ được!