Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 18:23

  Ôi ôi chú Lài Mồm Bẹn hùng hổ quá mần cháu xợ quá. Hu hu. Cháu chết mất thôi.
  Địt con mẹ chú, cháu thật là cháu đang họp cấp Ủy đây, sin hỏi cấp bậc mới chức vụ chú là gì mà đòi ti toe?
  Gì mà đòi hầu chiện mới gí bẹp a lô kinh thế chú?
  Giở giọng đàn anh mới bựa mới hả chú? Trình gì thế chú?
  Nếu hông ngại cho cháu hầu chiện mới chú có được hông ợ?

 2. #2 by Pepti on 2011/05/15 - 18:25

  Địt mẹ chi bộ cái nào !
  Nhân dịp TT nói chuyện đặt mình vào địa vị người khác.
  Nói thật là rất bực mình với các comment của các bựa, nhiều khi là thấy tên một số bựa nó là Skip mẹ nó còm cho nó nhanh.
  Đành rằng nhà TT đéo phải là nhà các bựa , nhưng các bựa cứ nghĩ đéo phải nhà mình nên muốn ỉa thế nào thì ỉa, muốn đái thế nào thì đái thì có lẽ các bựa cũng nên xem lại tư cách của mình đi. Ngoài đời hay net thì cũng thế cả thôi.
  Khóa mõm mẹ những thằng lèo nhèo, rách việc làm bẩn cả lốc…
  Đành rằng TT thối ủng hộ chửi bậy. Nhưng không có nghĩa là chửi linh tinh lung tung, chửi đổng .

  Nhờ TT xóa hộ cái còm trc với ạ !

 3. #3 by trungduong on 2011/05/15 - 18:27

  So với Mẽo thì Za Nã Đại nhẽ có chính sách nhập cư dễ dàng và nhân đạo hơn @ dắtdéo.

  Không phải nhập cư dễ, mà chỉ là vì nhân đạo thôi. Họ được tạm trú trong lúc điều tra lý lịch. Ý là vì chẳng biết ai ra sao, nay lại tống cổ ra hết thi không nên. Chứ không phải loại “giết lầm không bó sót”.

  Dân HP không hoàn toàn là xấu. Bạn tớ dân HP cũng một số. Đi làm xưởng, đi làm tiệm hoặc mở nhà hàng khấm khá cũng nhiều. Rất chịu khó lăn lộn. Phần còn lại trồng cỏ là thiểu số. Vì tội trồng cỏ thì tội nhẹ lắm, rất nặng thì vài năm tù, mất tài sản thôi.

  Đám Tamil Tigers thì cũng như chúng ta. Chẳng hạn họ bỏ tiền giúp giải phóng xứ sở của họ. Chỉ là sau này Tamil ở quê hương, đánh không lại chơi bậy luôn nên hỏng. Và cũng từ 2001 sau vụ WTC America xiết lại những gì gọi là khủng bố.

  Sau này thì hardcore criminals bị trục xuất về nước, ngay như có quốc tịch. Đám hardcore nổi thì nhiều là dân Carribean / Hispanic vì truyền thống băng đảng và “import” từ USA.

  Còn phần chìm thì vẫn mấy bố già nắm dây, và criminal bikers như Hell’s Angels / Nomads là loại enforcers. Mấy loại như VN / Asian là cắc ké ăn theo.

  Mít  bên California biết nhiều về Latino Gangs. Nổi nhất là đám M18th Street Gang, đám Bloods. Tóm lại thì đó là nhiều thành viên. USA nặng lòng vì đám Cuban / Hispanic illegal immigrants lằm.

  Đám Cuban có được chính sách là đặt chân lên đất được nhận. Bác Castro năm 90 cho một mớ hardcore criminals đặt chân lên Mỹ. Vừa quấy phá kẻ thù, vừa yên được nước.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 18:32

  Địt mẹ con Lả đừng có đánh tráo kháiniệm.

  Zì nói là, bọn Tầu hiệnđại gọi rất nhiều loài chim là Uyên Ương (nghĩa đen), chớ hông fải loài vật đéo nầu quấn nhau cũng gọi là Uyên Ương (nghĩa bóng), rõ chưa?

  Chẳnghạn các cô ra chợ Bưởi hỏi mua Uyên Ương, bọn bán-hàng sẽ cho các cô coi một loại Vẹt Bạc Má gốc Tháilan.

  Còn các cô mà sang Quảng Châu hỏi mua Uyên Ương, bỏn sẽ cho các cô coi một loài chim bỏ mẹ jì bé như ông chèobẻo, zưng có mầumè đẹp fết.

  Tươngtự, nếu các cô đến Thượng Hải mua Uyên Ương, các cô sẽ có Vịt Jời hehe như trong ảnh mà các cô gúc được.

 5. #5 by Dragonfly on 2011/05/15 - 18:33

  Ôi ôi chú Lài Mồm Bẹn hùng hổ quá mần cháu xợ quá. Hu hu. Cháu chết mất thôi.
  Địt con mẹ chú, cháu thật là cháu đang họp cấp Ủy đây, sin hỏi cấp bậc mới chức vụ chú là gì mà đòi ti toe?@ Tế

  —————————
  Địtmẹ, trước giờ anh coi mày như 1 thằng thừa thời gian tếu táo ba lăng nhăng và lướt khi duyệt còm quán. Anh nghĩ mày hơi có vấn đề về thần quynh nên đéo chấp. Mày có nói ngọng nghịu như thằng hề cũng được nhưng trình độ của mày nên ngồi mà hóng thì hơn. Cây Duối còn đéo biết mà vẫn nổ ầm ầm, lại còn gồng mình cãi nhau về vấn đề cao hơn làm đéo. Hệ Hệ
 6. #6 by sun on 2011/05/15 - 18:34

  Địt pẹ các con lừa !
  Anh ăn cơm xong sẽ đọ gươm với tụi bây. Anh cũng đéo sợ như hồi hổi mới vào nữa.
  Con Lài sẽ được anh “yêu” đầu tiên.

 7. #7 by nhất on 2011/05/15 - 18:45

  @ Con sss Mầy đừng adua Cola chửi gái quán. Cụ thể là Còi đã nhận đầu hàng và đéo tranh cãi nữa rồi. Địt mẹ sử dụng chất xám đi chứ để không phí bỏ mẹ. TT nói ” gái luôn đúng ” và thằng Cola chuyên dìm gái đéo đơn giản chỉ như thế đâu. @Cola Anh thấy mầy hay phết nhưng giờ có mâu thuẫn anh đéo giải thích được nên xin hỏi mày : mày thích tranh luận cho ra nhẽ như vậy chắc chỉ ở mạng ảo hả. Ngoài đời sao không xử lý con vện cầm dao hay làm cái đéo gì tương tự với mày ý . Anh biết mày bịa nhưng địtmẹ bây giờ bịa tiếp đi cho bọn anh nghe cho vui.

 8. #8 by Servus on 2011/05/15 - 18:46

  hã hã lũ giòi bọ simaica kia, tụi mài lại chơi trò ném cứt vào nhau hở, ko lo mà nhìn ngắm thế giới xung quanh đi lũ Lừa bệnh hoạn di truyền!

  à tên Dũng hói zề zùi à, làm anh tưởng chán đời ja nhập mịa nó vào bọn xã hội đen của Nhựt rùi hễ hễ hễ

 9. #9 by trungduong on 2011/05/15 - 18:48

  Hình như cả SG túa ra biển năm 78-79 nhở cô nhở. @ Mít

  Bắt đầu là những vụ export Hoa Kiều gọi là “bán chính thức” . Họ đi qua Hong Kong nhiều. Sau này thì người Việt chạy giấy làm gốc Hoa, đi cũng được một mớ. Đảng thấy OK, cho mở thêm thương vụ kiếm tiền. Rồi thì người người vượt biên, nhà nha ra đi. Không lọt thì mất cả nhà. Giá thời ấy là 8-10 cây một đầu. Khi cao trào có tư nhân làm thì còn 5-6 cây. Dân biên phòng làm giầu.

  Thuyền tớ mua bến bãi, chạy sông hốt người gần hai ngày. Lúc đêm ra đến cửa biển hai thuyền biên phòng kề theo đèn sáng rực trên boong. Mình vuợt biên dưới hầm nín thở. Con nít vừa nóng vừa muỗi cắn khóc như ri. Quần chán chừng 30-45 phút, biên phòng rút. À, được lót tay tốt, họ hộ tống.

  Có những vụ không đều, ra đến đấy biên phòng nổ súng thị uy này nọ. Dưới thuyền bấn, làm lật thuyền. Năm 79 có hai vụ ngay ngoài cảng Sài Gòn do biên phòng nổ súng, Mít có nhớ ?

  Lúc đi chẳng ai nghĩ mình tèo, trên biển bị hiếp. Thâm mình cũng vài bận nhưng chưa bị bắt giam.  Lần nào không lọt cũng chừng vài ngày lại ăn ở nhà.

  Chưa kể là sau này thêm đường bộ qua Miên để vào Thái. Chẳng may vào tay Khmer thì cũng không hơn là con vật. Cậu họ mất xác trên đường bộ.

 10. #10 by Cocacola on 2011/05/15 - 18:48

  Địt con mẹ chú, cháu thật là cháu đang họp cấp Ủy đây, sin hỏi cấp bậc mới chức vụ chú là gì mà đòi ti toe?@ Tế


  Hehe, thảo nào mà thằng Tế điên này nó ngẫn và tâm thần nặng thế! Địt mẹ, chức vụ cấp quỷ càng cao thì càng ngẫn và tâm thần nặng, chỉ có lòng tham là càng khủng khiếp hơn thôi! Có đéo gì mà khoe!
 11. #11 by Cocacola on 2011/05/15 - 18:53

  @Nhất:


  Chuyện chú hỏi, có lần anh đã giả nhời rồi, với một câu hỏi tương tự của em Hường Bắp Ngô. 

  Chú chịu khó lật cồng cũ coi lại nhé! Không thôi bảo em Hường tìm cho nhanh!
 12. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 18:55

  Há há há.
  Ôi địt con mẹ, sém tí cứt của cháu phọt mẹ ra quần dồi.
  Há há há.

  Cháu tưởng trình chú Lài hoành lắm cơ? Nhẽ đâu chú í chỉ chê cháu đéo biết cây Duối là gì thôi? Còn nữa biên luôn đi chú?

  Cháu thật mới chú, từ ngày cháu lên quán chơi có được khai sáng cái tí ./ nầu đâu. Vì cháu mần bên IT mới Hóa cơ mà.

  Cháu vưỡn vô tư tham luận mà. Ai vỗ ngực ta đây biết sất mần ơn giơ tay cháu điểm danh ạ?

  Việc biết cây Duối là cây gì thay vì một biên bản code phân tích malware có giúp cháu mần ra xiền hông ợ? Một đống kiến thức cùn của chú có ích hơn một kỹ nghệ luyện Thép Thủy Tinh nơi cháu hông ợ?

  Đèo nói tới mần xiền thuần túy nhế. Chú thử đi chơi hây cà phê mới bạn của chú í, chú tham luận về cây Duối mới lại tham luận về cách diệt vi chùng máy tính bằng cách thủ công í, xem bạn chú họ đánh giá cái nào cao hơn ạ?

  Mà thôi, ngoài mấy kiến thức dư cây Duối mà chú cho rầng nguy hiểm í, chú có biết cái ()/ gì hơn nữa đâu phỏng ạ? Nói ./ gì tới kiến thức IT mới Hóa mà đòi ti toe. Cháu thật là chú trình gì mà đòi coi khinh cháu? Cháu thật đấy.

  Ngậm bớt mõm lại đi chú ạ. Cháu cũng muốn giữ lại tí thể diện cho chú đấy. Địt mẹ chú bật cháu dư lày chỉ có mang nhục thôi. Cháu thề.

  @Chú Lả Lét:
  Địt con mẹ chú. Lại tính chó hùa hả chú? Cháu đã bảo chú câm mồm ()/ chú đi rồi mà.

  Trình cỡ chú anh mời cả lò nhà chú ra anh cũng đéo ngán. Cháu thề. Dưng dất tiếc, cháu đéo có hấng dậy dỗ chú nữa ợ.

  Cháu thành thật chia buồn cùng mới chú. Phẹt. Toẹt.

 13. #13 by nhất on 2011/05/15 - 19:02

  @Tế Ôi dời cãi nhau với Lài gián bò lồn mèo làm gì, theo anh tển là đứ Bam vô địch ở quán. @La Trả nhời rồi à, thế mà anh đéo biết , cám ơn nhế ! Chắc anh đéo Gúc hay tìm đâu, ngứa mồm kể lại anh phát.

 14. #14 by Pepti on 2011/05/15 - 19:03

  Vụ Vũ Cù bốc bốc , giờ lại có cô Vũ khác la Nguyên Vũ .
  http://bee.net.vn/channel/2981/201105/Tai-nang-va-dac-dungdoanh-nhan-tre-co-y-tri-lam-chu-1799127/
  Mời chi bộ cho ý kiến chỉ đạo về tâm lý của hắn Vũ này(

  Vụ này có nét giống vụ từ đứa trẻ chăn trâu của Agribank. ).
  Tại sao hắn tự nhiên lại vĩ cuồng thế nhỉ.
  Phải chăng nhu cầu của con người như Maslow gì đó nói chăng?. Khi cơm ăn áo mặc đầy đủ, người ta cần cái cái cao hơn?

 15. #15 by Servus on 2011/05/15 - 19:08

  các cô, cuộc chiến dầu hỏa, vàng bạc, tiền tệ ,… là cuộc chiến của các Đại đại ja trên thế giới này, điển hình là 2 con chim ưng Mẽo và Tàu! Và tất nhiên là điếu có thèng nào đứng ra bảo là bố mày đang đánh lén đấy, mà phải để cho những đám kền kền của tụi bỏn làm thị trường hỗn loạn! Đó là lý do tại sao dạo này mọi thứ cứ loạn lên, các cô lũ giòi bọ hiểu ko hả!

  Các cô thử nghĩ coi việc giá cả biến động như thế là có lợi cho thèng nào nhứt, đm sau hơn một năm tuyên chiến mí Mẽo, anh Tàu của các cô giờ là cục cứt to đùng khi mà cả đống Tơn anh í cầm giờ mua vàng cũng đắt mua dầu cũng đắt, còn đéo mua gì thì lại sắp thành giấy lộn! Thế là các cô đã hiểu ai là số một quả đất chưa hả, những tin tức trên báo chí tivi là những tin đã được xử lý theo ý các ông trùm rùi các cô ợ, cho nên các cô hãy an tâm mà sống và quan trọng nhất là đừng có mà cắn nhau như chó mới mèo! Hiểu chưa hả lũ simaica ăn cám lợn kia!

 16. #16 by Dragonfly on 2011/05/15 - 19:12

  Cháu tưởng trình chú Lài hoành lắm cơ? Nhẽ đâu chú í chỉ chê cháu đéo biết cây Duối là gì thôi? Còn nữa biên luôn đi chú?@ Tế

  ——————
  Địtmẹ, anh mệt mày quá, anh đéo tranh khôn về nghành học của mày. Mày biết mày nói nếu chủ đề về nó thì càng quí. cái anh nói là nhiều cái mày đéo biết mà vẫn sủa í. Ngay chiện mày còn dọa cả mấy bựa gộc cũ vào không chào mày mà em Hương đã nhắc đó. Là đủ hiểu mày ngộ nghĩnh trẻ thơ như nầu. Hệ Hệ

  @ Nhất Dâm
  ————–
  Địtmẹ cô bây giờ cũng chiển sang chơi xe Mô kích rồi hả? Anh khen. Hệ Hệ
 17. #17 by Cocacola on 2011/05/15 - 19:12

  Trình cỡ chú anh mời cả lò nhà chú ra anh cũng đéo ngán.@ Tế điên cấp quỷ


  Ấy ấy, quán Bựa có đỉnh cao trí tuệ soi đường dẫn lối Simacai thế nầy là phúc tổ mấy mươi đời thằng Bựa rồi!

  Thế đéo nầu mà mấy hôm nay bọn Bựa dám chửi đ/c Tế điên cấp quỷ viên là ngẫn, tâm thần, thần kinh thế nầy… Phản, phản động quá!

  Thế giờ mới hiểu là chi bộ đỉnh cao trí tuệ tại quán Bựa, ngoài đ/c Dái Ghẻ mới được vinh dự lên đỉnh cao trí tuệ, giờ còn có một đỉnh cao trí tuệ sừng sững khác: Tế điên cấp quỷ viên!

  Thế đéo nầu mà chi bộ đỉnh cao nầy đéo làm gì ngoài việc mài sừng tê uống thay paracetamol cho đến lảm nhảm pha nước vào cứt, đến nỗi chi bộ phỉ nhổ, gọi là lũ thần kinh thế nầy!

  Còn việc nắm công nghệ Thép Thủy tinh đéo gì đấy với cấp quỷ là chuyện muỗi: đã nắm đầu được đám kỹ sư Simacai, trong đầu bỏn chứa công nghệ, nghĩa là đã nắm mẹ nó công nghệ rồi! 

  Thế mới gọi là đỉnh cao trí tuệ chứ phỏng!
 18. #18 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 19:32

  @Chú Lài Mồm Bẹn:

  Được. Chú tranh luận tử tế dư lày cháu sẽ giả lể tử tế lại.

  Việc chú chê cháu tham luận bừa thì chú nên cầu thị. Đừng Sợ Mình Dốt Mà Chỉ Sợ Mình Dấu Dốt là một tiêu chí của quán phỏng? Cái loại đéo dám mở miệng thì mặc định dốt mãi mãi thôi. Chú đồng ý phỏng ạ?

  Việc đéo gì phải cười việc nầy phỏng chú?

  Tham gia quán nầy, cháu thật là cháu đéo ke ai bựa gộc hây ai bựa mới cả. Ngây cả chú chủ quán tự cho mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý í, phát biểu linh tinh cháu cũng bẻ râu vặt sừng nhứn bể phốt sất. Sá đèo gì bựa gộc mới hông gộc?

  Cô chú nào biên cồng tử tế, tranh luận có lý là cháu nể cháu phục. Nên chú cũng đéo gì băn khoăn chiện cháu bắt một bựa gộc nầu đó ra khoanh tay chàu hỏi cháu. Đó là phong cách của cháu mà.

  Cháu chỉ nói một lần thôi. Chú đã rõ ý cháu chửa ạ?

 19. #19 by Servus on 2011/05/15 - 19:33

  Anh Tế, em mới vào nhưng em có 1 câu hỏi nhỏ, câu này hơi khó một tí vì nó tổng hợp nhiều thứ lắm anh ợ:

  Nước nào sẽ đứng thứ 2 thế giới đó anh?

  Em hỏi để em bít mà chuẩn bị, giống như nhìn màu xanh của anh là em phải chuẩn bị né, chứ em một ngày chỉ rảnh để rửa chân một lần thôi anh ợ, mong anh thông cảm!

  À, nếu anh sai em ko trách đâu, anh đừng lo em vả gẫy zăng nanh của anh, vì thế em mong anh sẽ trả lời, hệ hệ

  À, nếu anh ko trả lời được, mong anh giảm bớt mấy cái dòng xanh xanh lại, ko là em lại hoa mắt, em bực em lại ngứa tay thì toi hĩ hĩ

  Servus

 20. #20 by sun on 2011/05/15 - 19:37

  Địt pẹ Lài nói làm anh ngứa đít.

   Mày đéo đọc cồng mà nhả xổ vào chửi con Bố thế mày chả là cái hạng chó hùa thì là cái gì ?  Mày còn tởm hơn anh, hehe he.

  Mày cũng bỏ bóng đá người, chửi con Cương với các con khác nữa chứ tốt đẹp cái đéo đâu. Mày cãi đéo lại với con Tế mày quay ra chửi nó là thần quynh trong khi anh thấy cồng mày cần xếp vào loại xipam nặng.
  Đọc còm con Tế còn được giải trí chứ đọc các thứ biến thái, giai gái của mày tởm bỏ mẹ đi. Địt pẹ !
  Con Tế nó rảnh nó còn làm vui cho mọi người chứ ngữ mày cứ như con đĩ đực ấy. Anh thật với mày.

 21. #21 by Servus on 2011/05/15 - 19:49

  A anh sunsun, em có thể hỏi anh câu hỏi kia, câu hỏi mà em hỏi anh Tế ấy được ko ạ? Nếu được thì hay quá hã hã

  À anh Tế, im lặng cũng có nghĩa là ko trả lời! Mong anh hiểu hệ hệ

 22. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 19:56

  @Chú Sờ Vú Mặt ./:
  Gì đó chú? Có gì muốn dậy bảo cháu phỏng ạ? Hây chú bất mãn gì chình bày nhanh kẻo cháu cút lên giường ngủ đấy. Thấy chú lảm nhảm chèo kéo hết cháu mới chú Sung mần đéo ai ke đèo ai ra tiếp chú sất, cháu thấy cũng tội tội.

 23. #23 by nang_giua_trua on 2011/05/15 - 19:58

  Ôi sao các bựa lại xúm vào chưởi nhau loạn xị ngậu như thế này nhở!

  Xin các bựa chịu khó ngưng chưởi, dành  vài phút để lướt lại tất cả các cồng. Nắng nghĩ, đọc xong rồi các bựa cũng chả biết mình đang chưởi nhau cụ tỉ về vấn đề gì đâu!

 24. #24 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 20:03

  Thôi 23 giờ hơn dồi. Cháu sin phép cút lên giường mai còn đi culi.

  Chú Sờ Vú có dậy bảo cứ thoãi mái ạ. Mai cháu mần về nếu có hấng cháu sẽ giả nhời cụ tỉ. Còn nếu thối quá cháu sin phép giật nước luôn có được hông ợ? Chú hông ngại phỏng ạ?

  Sin chân chọng cảm tạ.

 25. #25 by sun on 2011/05/15 - 20:10

  Pẹ bà Zì đểu !
  Anh lại phải mất n phút để đi thống kê và lướt còng của 2 con. Bà zì chơi đéo đẹp.
  Bà khoá mồm con Bố rồi vu khống cho nó. Kể từ lúc 2 con khùng cãi nhau anh đếm chỉ được 6 cồng của con Bố. Trong đó mất 3 cồng cuối con phải viết lại vì viết nhầm. Cỏn đã giải thích rõ lý do. Viết nhầm viết lại thì tính spam à ? Nhẽ đâu lại thế. Hơn nữa, một con cứ lằng nhằng bắt con kia phải giải thích thì nó phải nhắc đi nhắc lại. Anh  thấy con Bố quát con Lả câm mồm vào đấy thây…

  Zì bênh con Lả gì mà thô quá.  Anh ngượng thay cho bà zì. Địt pẹ ! Một con lải nhải mỗi chuyện tới 4 cồng, đéo hiểu người ta viết cái gì mà lồng lên chửi người khác thì lại được khen là đi đúng vấn đề. Vui đéo tả, hếhế hế.

  Còn nói về spam thì  bà zì spam đến mấy chục cồng về con ương ương, he hehe. Đã thế lại sử dụng chiêu đéo đẹp là 9 tiếng sau trả lời vào cồng mà con Bố đã nói là nó viết nhầm.  Làm người đéo ai lại thế.
  (Dám bị khâu mõm quá ! hị hị)

 26. #26 by Dragonfly on 2011/05/15 - 20:11

  Mày cũng bỏ bóng đá người, chửi con Cương với các con khác nữa chứ tốt đẹp cái đéo đâu. Mày cãi đéo lại với con Tế mày quay ra chửi nó là thần quynh trong khi anh thấy cồng mày cần xếp vào loại xipam nặng.@ Sụn

  ——————
  Địtmẹ cô, cô mới là liên thiên đéo chịu đọc mà lại đi ngậm cứt fun người, anh chửi “cô Cương và các cô khác…” ở đâu ra?. Địtmẹ loại thiểu năng trí tuệ, sủa mà vẫn ngọng thế anh đéo chấp. Sủa tiếp đi cô. Hệ Hệ
 27. #27 by Servus on 2011/05/15 - 20:14

  haha, cám ơn anh Tế đã trả lời em ạ, nhưng câu hỏi của em vẫn chưa được trả lời hễ hễ

  Nhưng ko sao, dù gì thì anh cũng làm đúng lời em dặn, còm của anh giảm sô dòng đi zùi, vậy là tốt lắm ợ, em lướt cho nhanh ấy mà, anh thông cảm tay em có tật lười vận động!

  À, anh ko phải ỉa xón lại tí đâu, nếu anh trả lời câu hỏi của em, em sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh ạ hã hã hã

 28. #28 by sun on 2011/05/15 - 20:20

   Địt pà con Lả hãm lìn !

  Nhiều người nói khinh mầy rồi nên thêm anh vào chắc mầy đéo bận lòng.
  Nhưng anh phải nói thêm lý do nếu không lại mang tiếng bam.
  Mày vẫn giữ thói nhai, nhai, nhai về gái. Đáng khinh quá ! Cắt mẹ dái đi . Đã thế mày lại còn tội ngu .
  Mầy hiểu anh nói không ?

 29. #30 by asdfghjkl on 2011/05/15 - 20:26

  Đọc lại một dãy còm thấy không đồng tình vs TT. Về vụ “uyên ương” thì em tin là có thật. Tra từ điển Hán – Việt nó dịch là “vịt đực” ghép với “vịt cái”. Rõ con “uyên” là con vịt đực, con “ương” là “con vịt cái” mà TT chả nhận là nhầm đi, lại cứ cố. TT nhận thì ng ta bảo TT biết tiếp thu, đứa nào thừa “nước đục thả câu” ăn chửi. TT cố kiết thì ng ta chửi hăng hơn, lũ “mượn gió bẻ măng” thừa cơ chửi đổng. Đấy, nhận 1 câu mất được gì? Mà làm gì là quyền TT thôi, em cũng chả tư cách quái gì mà ho he. Nhưng đúng vụ này em thấy TT xử kg đẹp rồi.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 20:35

   Vàng Son hay Bần Nông đây? Để Zì còn soạn bài chưởi.

 30. #32 by sun on 2011/05/15 - 20:30

  Con cave đực Lài !
  Mầy đọc lại toàn bộ các còng của mầy thì mới thấy mầy chửi, bam các con khác như nào. Mầy ngu thấy ông bà ông vải chứ thiểu năng cái đéo. Mầy chửi như này cũng chính là bam đấy con biến thái  ạ. Địt pẹ, những thằng khác đong gái anh thấy bình thường. Mầy anh thấy rất chi là nhầy nhụa.

  (Anh đi với gái đây. Đéo dây với bọ biến thái, ngu dốt nữa).

 31. #33 by Dragonfly on 2011/05/15 - 20:34

  (Anh đi với gái đây. Đéo dây với bọ biến thái, ngu dốt nữa).

  ——————–
  Địtmẹ con Ô Môi, lượn đi cho nước nó trong không Lả nó tưới cứt cô từ đầu đến chân đó. Cô có gồng mấy cô vẫn lộ chân tướng là Les thôi. Anh vĩnh viễn không chấp với gái dở như cô. Hệ Hệ
 32. #34 by minhhuong on 2011/05/15 - 20:40

  @ Sun: cả ngày hôm nay bao nhiêu còm rồi, có cái nào về thông tin, tranh luận, hay tán tỉnh nhau không? Đéo có. Toàn ngồi dìm hàng đứa này đứa kia, trong khi bản thân chả cung cấp được cái mẹ gì cho quán, không spam thì là cái đéo gì.

  Spam sẽ bị Trung Tướng fạt gì thì biết rồi đấy.

   

  Báo trước: Sun cả ngày sa sả mắng Lả tội chửi gái, mà bây giờ chửi chị tội góp ý thì khác đéo gì Lả, nghĩa là từ sáng tới giờ chửi đứa khác tội A nhưng chính mình cũng mắc tội A, tức spam, đủ chứng cứ để Trung Tướng khóa mõm.

   

  @ All: ai chứ lão Bố thì spam kinh dị, lần nào vào chửi cũng  dài dòng văn tự, không thoát ý, lảm nhảm 1 mình. Cũng bởi nói không nên đọi dẫn tới lần nào cũng bị hiện tượng: cùng 1 chủ đề thì bố ấy fải lặp đi lặp lại 3 còm mà vẫn chưa thoát ý.

  Không spam thì là cái đéo gì nữa. Anh Bố làm ơn luyện cách viết lưu loát thoát ý đi. Mệt bố kinh.

   

  @Tế: Viết ngắn gọn đi ông anh thân mến.

 33. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 20:41

  Zì đã zìa đây bọn lợn lùn còi Simacai ghẻ bẹn hôi thối.

  @con Sún

  Mả cụ cỏn không biết đếm à? Không biết đọc à?

  @cô Jkl

  Tên lằngnhằng thế nài chắc là gái? Cô biết cô nói jì không đó? Zì có fải không biết chữ đâu mà zám vác tựđiển ra mà zọa Zì?

  Đù má đến Sử mà Zì cỏn ỉa đầy vầu nữa là mấy cái tựđiển jẻ-rách của các cô địt mẹ.

  Zì không đẻ ra tựđiển thì thôi chứ con nầu zám mang tựđiển ra lòe Zì hở?

  Địt mẹ các cô nghĩ tựđiển đúng được baonhiêu % hử bọn Simacai?

 34. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 20:54

  Ui Zì buồn ngũ quã mà vưỡn fải vầu jáozục các cô vì các cô ngày càng ngu như ông chó ông vịt.

  @cô Jkl zẫn tựđiển để đe Zì hehe

  Nài thì cho cô một fát trong quả tựđiển oách nhất Lừa nhế: Kơ Ba Kơ Lơng.

  Hehe nhìn vầu nhời địnhnghĩa trong trang trảng, cô có thấy jì bấtthường không? Nếu không thấy, thì cút về mới mẹ. Nếu thấy, thì từ lần sau đừng có đem any tựđiển ra để zọa Zì nhế Zì sợ lắm hehe.

  À quên, mục từ “Lê Văn Tám” đã chínhthức bị xóa khỏi cuốn cuổn.

 35. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 20:59

  Hehe nhânthể có vụ chưởi cô Jkl về trò zẫn tựđiển zọa Zì địt mẹ, Zì nói luôn về cô Kơ Ba Kơ Lơng.

  1- Mục từ “Kơ Ba Kơ Lơng” trong Bachkhoatoanthu Lừa nguyênvăn như sau “(1948 – 75), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (1967), dân tộc Gia Rai, Kon Tum. Nhập ngũ từ 1965, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia du kích lúc mới 15 tuổi, chiến đấu 32 trận, diệt 124 địch (có 6 Mĩ), phá huỷ 7 xe quân sự. Là chiến sĩ trinh sát gan dạ, bắn giỏi và là một trong những người diệt nhiều địch nhất trên chiến trường Tây Nguyên“, tấtnhiên trước kia nó zài hơn, zưng đã bị rút gọn cho bớt thối.

 36. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 21:03

  Về cô Kơ Ba Kơ Lơng.

  2- Hahahaha Zì buồn cười về vụ cô Lơng tới nỗi ngấtngư ngấtngư đéo biên tiếp nữa, zành việc đó cho các cô.

 37. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 21:06

  Thôi chán cô Kơ Ba Kơ Lơng, zì zẫn cho các cô một mục tin cựt hót nè:

  Tìm chủ nhân 3,877 lượng vàng

  Các cô đọc có thấy jì không hử bọn Simacai?

  Tại sâu tựzưng lại có hơn 3K lạng vàng từ 198x ở Cam Thanhhóa, rùi bijờ đi tìm chủnhân nó?

 38. #40 by LUUMANH on 2011/05/15 - 21:07

  nhất

   19:02 15-05-2011

  @Tế Ôi dời cãi nhau với Lài gián bò lồn mèo làm gì, theo anh tển là đứ Bam vô địch ở quán. @La Trả nhời rồi à, thế mà anh đéo biết , cám ơn nhế ! Chắc anh đéo Gúc hay tìm đâu, ngứa mồm kể lại anh phát.
  Em kính thưa các chị cho em được phép Xì Pam. Em đánh giá cồng trên là Xìa Pam nhất, ko có ý nghĩa zì cả, chỉ là đả kích cá nhân.( liệu nhận xét cảu em có thể coi là bam ?????????????)
  Tất nhiên vì bị ảnh hưởng bởi Xi Pam nhiều quá, sau chị An Haòng Trung Tướng  nên tạm thời  em bị lây bệnh theo chị Mỗi Một Hột aka Nhất. Tất  diên 
  Mỗi Một Hột cũng đừng tức em vì tính cách em bị chị Lả nhuốm mầu dồi
  Em cám ơn các chị nương mõm với em vì nếu coi em Pam thì chị Mỗi Hột Cà còn Pam hơn

 39. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 21:08

  2- Nài trích nguyênvăn một đoạn Kềnkền cho các cô nghe nài “Đây là tang vật liên quan đến các vụ án hình sự và vi phạm hành chính bị Công an thành phố Thanh Hóa thu giữ từ tháng 4/1982 đến tháng 9/1983 nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy chủ sở hữu hợp pháp

 40. #42 by LUUMANH on 2011/05/15 - 21:23

  Em cũng thưa chị An Hòang  Trung Tướng, tất nhiên em biết thiển ý của chị rồi nhưng chị nghĩ thế nào về khoang chửi riêng. Em đồ rằng chị ko hiểu ý em đâu nhưng chị nghĩ thế nào khi chị mở một số hàng để các chị ấy chửi mà ko nhất thiết chị phải sang In Trai mới và tất diên chị cũng phải chịu khó sang sủa từng khoang như chó zữ nhà chứ ko liên ma liên miên thế này thì chị rong kinh đến lúc xuống huyệt à. Em cẩn bút nói láo trong lúc còn xanh, các chị nhẹ mõm cho em chút nhé

 41. #43 by on 2011/05/15 - 22:29

  @Ngọa: Kiếp trước chúng ta gặp chửa ‘ sao nghe tên hơi lạ? Dù sao cũng cảm ơn đã thăm hỏi.  Bé ghé quán nắm tình hình nhưn quyền  2011, uýnh giá chung thế lày, sống hẳn rất tốt, chết hẳn tốt hơn; dở sống dở chết dân chủ ắt thành dân chửi. Mất 6 đì óp lõ mắt vẫn không hiểu ai/cái gì/tại sao chửi .

  @Hương: Há há chào Hương điêu. Chỉ “hơi bị mừng” thôi á, phải “rất chi vui mừng” chứ lị. Hương cứ đi chơi vui nhớ, bé tình nghiện hi sinh ở nhà nâng khăn sửa túi  TT thay

 42. #44 by tung tung on 2011/05/15 - 22:38

  @ZiLôn

  Đây là tang vật liên quan đến các vụ án hình sự và vi phạm hành chính

  Chết cười với bọn CAM này. Vàng sao lại là tang vật của vi phạm hành chính?
  Bọn này còn nói rằng trước đây thủ tục, cách ghi biên bản còn lỏng lẻo. Lỏng lẻo thế đến mức kg ghi rõ là tịch thu/tạm giữ của ông A bà B nào nữa thì kinh quá (ngoại trừ tang vật trộm cắp thì kg biết chủ thôi)

 43. #45 by minhhuong on 2011/05/15 - 22:39

  @Bé aka chị Thảo 1 mình uýnh cả thế giới: dạ em về được 1 lúc rồi. Đi chơi chán quá, bỏ về sớm.

  Em dùng “hơi bị mừng” là bởi chị là gái, dùng từ mạnh hơn sợ bị hiểu nhầm thành Lét hí hí hí

  Chị Thảo cho em đoán cái: dựa vào trí nhớ em về những chủ đề khoái khẩu của chị, chị quay về lần này, bởi chủ đề bạn Cù Vũ fải không? hehehe

 44. #46 by sun on 2011/05/15 - 22:42

  chửi đứa khác tội A nhưng chính mình cũng mắc tội A, tức spam, đủ chứng cứ để Trung Tướng khóa mõm (Bựa cái).

  Hương em,
  Anh nhận là anh không có thông tin gì mới. Y hệt em thôi. Ngóng mấy tháng rồi mà cái tên của em chẳng để lại trong anh ấn tượng nào.
  Anh hông chửi cưng. Anh luỵ gái mừ.

  Câu trích trên của cưng ắt hẳn dành cho pà Zì của cưng. Cưng hẳn không mù chữ để thấy rằng pà zì là người bam kinh nhất quán ?
   
  Gian manh quá pà zì ơi.Lấp liếm chuyện em gỉ đó nói đến Từ điển bằng những thứ không đầu không đũa, bam quá vô lối thế này là đếch đàng hoàng ợ.
   Em có tên toàn chữ cái
  khí giống anh ngày xưa, bị các cỏn phủ đầu cái là chạy mất dép. Giờ thì anh cũng đéo sợ nữa. Hị hịhị.

   Hôm nay mưa quá, không đi đâu lâu được nhưng vẫn là một ngày thật vui với anh.

 45. #47 by Mr. Tran on 2011/05/15 - 23:05

  Hồi nào giờ mỗ cứ tưởng mỗ thuộc nhóm tin tin sâu răng, số ít trong quán bựa. Đéo ngờ quán cực nhiều nhi đồng thối tai. Hài đéo chịu.

  Thôi các nhi đồng đừng thức khuya, đi ngủ sớm đi nha. Biết ăn, biết ngủ, biết gúc-chưởi mới nguôn.

  Mỗ cút đi ngủ trước đơi.

  Há há. Chết mẹ cười, đéo biết có ngủ được không

 46. #48 by minhhuong on 2011/05/15 - 23:08

  @Sun: Hiện nay quán quá đông còm, anh làm ơn đừng spam nữa, khi nói không rõ ràng mà nói rất nhiều được gọi là spam.

   

  Anh trực tiếp vào tranh luận với TT về chủ đề từ điển, đừng cái kiểu lèm bèm lải nhải như cả ngày hôm nay nữa, mà với tiêu chí:

  – Fản biện rõ ràng: chỉ đích danh chỗ vô lý và chứng minh vì sao.

  – Diễn đạt ngắn gọn – thoát ý – khoa học 

   

  Anh làm ơn tôn trọng cuộc tranh luận, ngoài anh và đối phương tranh luận ra còn có cả quán theo dõi.

   

  Ps: Đừng lảm nhảm về những thứ linh tinh như em có gây ấn tượng gì trong anh bla bla. Tập trung chủ đề tranh luận chính. Ở đây cấm spam.

 47. #49 by langle179 on 2011/05/15 - 23:20

  Welcome em Thảo quay trở lại quán. Sau 1 thời gian dài xa cách không hiểu em đã có thay đổi trong nhận thức chưa? Không hiểu em còn muốn dân Saigon cưỡi xe mô tô hai bánh nữa không? dịp 30-4 vừa rồi em có kỉ niệm hoành tráng không? 

 48. #50 by sun on 2011/05/15 - 23:23

  Hương cưng,

  Cưng thế mà cũng gian nhỉ ? Tại sao em làm lơ chuyện anh tố giác bà zì là soái về bựa ở đây ? Anh đã chỉ ra rồi đấy thây. Hàng trăm cái còm của bà zì chỉ về con ương mà cuối cùng vẫn chả ai hiểu là bà ấy đúng ở chỗ nào. Tiếp theo anh lại vạch ra là bà Zì lấp liếm bằng các còm không đầu không cuối, ngô nghê về từ điển để đáp lại em gỉ ở phía dưới.
  Em lải nhải mãi về bam thì chính em cũng bam đó.

  Anh lên giường đây. Đề nghị cưng đừng bam. Nhiều người vì sợ bà zì nên không phản ứng với cưng, để cưng lảm nhảm một mình từ lâu nay rồi đấy. Anh nhận thấy vậy.
  Nhưng đừng vì anh nhận xét bỗ bã mà em bỏ quán nha cưng.

 49. #51 by Nô Đức Nổng on 2011/05/15 - 23:28

  Chào mừng cô Bé aka nhà giáo Nguyễn Thảo – Đà Nẵng aka …? trở lại.

  Em này nhìn giống em Hương Pháp thối thế? Không biết có họ hàng hang hốc gì không?

 50. #52 by minhhuong on 2011/05/15 - 23:30

  Để anh Sun không bị rơi vào spam nữa, yêu cầu anh fản biện fải rõ ràng:

  Anh cho là: TT lấy ví dụ từ điển về Kpa Kơ Lơng là không đầu không đũa. Anh hãy chứng minh là anh không hề spam nói lăng nhăng lấy được, bằng cách fản biện rõ ràng:

   

  – TT cho là nhân vật Kpa Kơ Lơng được hư cấu, mà vẫn có trong từ điển.

   

  – Anh  hãy chỉ ra aka chứng minh đi, là Kpa Kơ Lơng ấy không hề hư cấu aka từ điển rất chuẩn.

   

  P/s: Lưu ý anh khi bảo vệ anh Kpơ Kơ Lơng thì nhớ xoáy vào quả bắn nỏ “xâu táo” lúc 5 tên, lúc 3 tên ấy. Hị hị hị hị