Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by trungduong on 2011/05/15 - 07:01

  Khui hông phải là drill vầu là gì là gì….hí hí hí @ Mít.

  Mà khoan làm sao thì chắc Mít biết là ….hí hí hí. Dàn khoan thì cũng hì hục mà mỏ dầu khoan đúng cũng rung rung hoan hỉ nhở.

 2. #2 by Mit on 2011/05/15 - 07:27

  Ơ Mít biết đâu đấy…..hí hí hí  

  Hình dư cô mới là người đến giàn khoan năm xưa phải hông phải hông? Pa Mít cũng tới giàn khoan năm nẳm.

 3. #3 by Mit on 2011/05/15 - 07:30

  giàn khoan@ Mít
  Dàn khoan …hehehe

 4. #4 by trungduong on 2011/05/15 - 08:09

  Dàn khoan offshore @ Mít

  Kinh nghiệm sống không quên hãi,

  Nhờ quay đến chỗ ấy lần thứ hai lúc đã chạng vạng tối gần 31 năm về trước chứ không thì thành con ma một giò rồi Mít. Lần đầu thì tới lúc sáng sau khi bọn cướp Thái trả đàn bà về ghe. Lúc hôm trước đã đến gần, nhưng cướp Thái chắc biết nên phục kích. Đến nơi thì bánh lái hỏng vì đám cướp đập kiếm vàng. Chúng hành sự cả đêm, ngừng lúc nào kéo lưới.

  Dàn khoan cho tầu tiếp tế kéo đi, mình tưởng bở được vào đất. Cho ăn, cho uống sau mấy ngày nhịn. Đang phê vì hy vọng vào đất thì thủy thủ vung búa chặt dây. Trên tầu khóc như ri vì tài công từ sớm bảo có bão. Lo đọc kinh, lo ai biết bơi mà lo cứu người. Đám đàn ông nậy ván thuyền làm bánh lai chỗ mũi. Thuyền chạy tới một lúc thì chạy lui để lấy hướng. Từ lúc trước trưa đến sau chiều lại gần tới.

  Tầu tiếp tế (một tanker nhỏ) chạy đến làm sóng ủi ra. Thuyền đợi tan sóng, thì vì tầu lớn không quay lại nhanh được, ủi vào. Vài tiếng thì chạng vạng gần đến. Tầu lớn nên không vào gần nữa. Đám thanh niên nhảy vào cột, neo chân dàn khoan.

  Mãi rồi bên kia cho lên tầu tiếp tế vì cơn giông đến. Lên xong thì ôi thôi, đêm bão mà cỡ tầu tanker như chỉ thấy tường nước phủ đầu. Tầu chạy rẽ sóng, đèn bật sáng boong tầu hết đêm. Cỡ vậy chứ còn thuyền nhỏ chở khẳm nhận cho một sóng là xuống lòng biển 155 mạng.

  Tại vi Chúa còn thương. Mất một nữ 16 tuổi do cướp mang đi và một ông chúng đâp chết quăng xác xuống biển vì chống cự. Có gương cho coi nhá.

 5. #5 by kochumbenim09 on 2011/05/15 - 08:15

  đuỵt mệ ..sáng ra phải chửi phát mát họng đã rùi mới đi mần nầu…
  Con đục mả – Phá điền cóa đấy hông.

  đuỵt mệ con tiến độ ngóng quả kiếm đạo của con đã hết…đồng hồ ciên nhẫn của thầy giờ đã xờ tốp rùi con ợ…mần ơn nếu ngoi lên thì sang nhà thày nhả quả kiếm đạo vào cồng diêng…may za mầy thoát tội ….(tự điền vào…)
  đục mả chi bộ chửi nhau dất vui ..thầy dất yêu.. nhiều tên biên dất diên.(nhưng tóm lại cả lũ dất ngu..há há)
  đuỵt mẹ giờ là thời gian chầu buổi xướm mai dững công việc bao gồm ……
  đi ị (  thải ra cho nó thành thói quen đi ngày co 1 lần mà đếu duy trì nó thành đúng giờ thì bọn mầy là ximacai muôn thủa) >>> oánh dăng( xúc cái họng đầy bựa ra khõi mõm…càng thông tận dưới cuỗng hõng càng tốt..bâu giờ phải nôn ọe ợ ọe ợ vài nhát thì mới gọi là oánh dăng hiểu chưa)  >>> tắm( công đoạn mát xa thân thể bằng nước nóng (lạnh) với nắn bóp bề ngoài mặt za..tuy không tác động sâu cơ bắp nhưng với việc duy trì đều đặn ngày nối ngày các con lười như chó hủi không phai lăn tăn chuyện có cần chạy tdtt  xớm không..mà chạy về rùi tắm thì cũng tốt/..dưng đếu tắm thì đếu được ..kiểu đếu thở ý)    >> tiếp theo…………..(tự điền vào….)
  quy chình nầy áp dụng cho tất cả các ngày trong năm cho tất cả bọn bựa muốn thoát ximacai….không cứ phải phi ra châu âu châu mỹ châu phi mới thoát nủi ximacai nhế ..đuỵt mẹ bọn bựangoài biên giới phát…đừng tưởng bở nghe con..thầy
  còn ngồi đây….

 6. #6 by Mit on 2011/05/15 - 09:39

  @ Dương

  Ông người đến đó chỉ còn có đức tin để bám vầu thôi cô nhỉ….Ai theo Phật cầu Phật.  Ai theo Chúa cầu Chúa.  Ai theo ông bà cầu ông bà.

  Thuyền pa Mít cũng bị chặn lại. Dưng sau khi cướp vàng thì bỏn cho gạo mới cả cá khô rùi chỉ đường đi tiếp đến dàn khoan.  Không đụng đến đám đàn bà con gái.

  Pa Mít cũng đi cùng khúc với cô đới.  Hôm nọ Mít đọc một bài viết của một con khoai tây kể riêng tháng 11/1978 có 20,000 (twenty thousands) Ông Lừa đổ lên bờ biển của các nước Thái, Indo, Mã trong vòng một tháng (one month)….Only God knows bâu nhiêu Ông đã làm mồi cho cá mới cả cướp.

 7. #7 by budifa on 2011/05/15 - 09:46

  Chết cười với ông BOM, mồm bô-bô chi-Bựa phải Gúc trước khi tham-luận dưng mình lại hông chịu làm. Thông kinh bác sử cái dắm ý. Tuổi gì đòi so mới Gúc.

   

  Tôi cho rằng Bựa vào hóng quán là vì dững chiện ma-xó do ông BOM chịu-khó lê-la mới già-hói mà có, và khả-năng chắt-lọc, fân-tích thông-tin từ biển Gúc. Chứ đéo phải hóng quán vì chiện cái đéo gì cũng biết (dưng đéo đến nơi đến chốn) của ông đâu. Mà giờ Bựa vào quán hinh-như chỉ để chửi nhau?

   

  Dạo-này ông BOM sơ-hở nhiều thế chứ, có lẽ nhiều Lừa dùng nick BOM dư Bựa nào nghi-ngờ, hờ hờ. BOM xịn già-hói ốm sắp chết đang nằm viện, để quán cho mấy BOM đểu đang gồng-mình kiến-thức trong coi hả? Há há

   

  @ Sắc Cục

   

  Dạo nầy liên-tục được sông-fi tụt nõ ông BOM, thế mà đéo thấy sướng. Mục-đích sông-fi chỉ để nhắc-nhở ông BOM cửn-thựn khi fát-ngôn kẻo tin-tin nó tưởng thật hết thì lại ra cả lứa Lừa non thôi, chứ đéo lý-do cá-nhân, biết nhau đéo đâu. Kể ộp phát mục-sở-thị BOM nổ “đọc trang sách hết 2 giây” cũng được, dưng sợ tội tụ-tập đông-người nói chiện fản-động lém, tôi là Budifa mờ, hờ hờ

 8. #8 by tieuthithi on 2011/05/15 - 10:06

  Sáng nay định đưa con gái đi mua hạt giống hoa về trồng nhưng trời mua nên ngồi gõ vài dòng chờ tạnh .

  @Lả :
  – Lả nói đúng , tớ cảm tính bỏ mẹ. Tớ chả có gì để chứng minh là nó (uyên ương) là có thật, ngoài những điều tớ đã nêu . Và khi thấy tớ không thể thắng được thì tớ đã đầu hàng rùi còn gì . Lả vẫn chưa hài lòng à ?
  – Tớ tin là  nó có thật và vẫn tồn tại từ thời cổ đại đến tận bây giờ là việc của cá nhân tớ. Vì tớ đã nhiều lần được nhìn ngắm nó. Khi hỏi tại sao gọi nó là Uyên ương thì họ , những ông Khựa gộc í , họ bẩu tên nó là thế, cha ông cụ kỵ tôi gọi nó là thế thì tôi cũng gọi nó là thế,  gọi khác đi sao được ? Lả thấy hài hước ở chỗ nầu ?
  – Chuyện tắm như tra tấn trẻ con : clíp được tung lên cả làng cả tổng được xem chứ có phải là tớ nghe đồn đâu? Còn chuyện  Lả không coi đó là tra tấn,  Lả bẩu lúc nhỏ Lả còn bị bạo hành hơn thì đó cũng là quan điểm riêng của Lả, tớ không can thiệp nhé .Nhưng cá nhân tớ coi đấy là tra tấn và con mẻ đáng vào tù .  Chả  hiểu Lả móc ra chuyện này để làm gì ?
  (Còn)
 9. #9 by tieuthithi on 2011/05/15 - 10:08

  Tiếp trả lời Lả:
  – Chuyện của Rô : đúng sai chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Còn tớ, bất luận Rô đúng hay sai thì tớ vẫn tin Rô. Một nhời động viên lúc đang bị chĩa muĩ dùi chỉ có tác dụng tích cực hơn là tiêu cực chứ nhỉ ?
    Tóm lại, tớ hiểu là Lả lôi tất cả những chuyện nầy ra chỉ để chứng minh là tớ lý sự cảm tính  thì ô hô , Lả nhọc công vô ích . Tớ đã nhận là tớ cảm tính  ngay rùi mà . 
   Vậy Lả đừng bận tâm đến tớ nữa nhé. hoặc nếu thấy tớcứcảm tính rùi nói nhăng nói cuội thì bẩu Zì khâu mẹ nó mõm tớ lại vài ngày  cho biết thân , nhé . Tớ không trách Lả đâu .

 10. #10 by trungduong on 2011/05/15 - 10:23

  @ Cô Mít,

  Bởi vậy chưa bao giờ thấy ma, mà có thấy chắc chẳng sợ. Vì con người đối với nhau hơn cả quỷ chứ. Ông ấy bị mát mát, lúc bọn cướp túm cổ, ông ấy cự lại, đấm thằng cướp. Mọi người  đã cố giữ ông ta nhưng chẳng làm gì được. Thằng ấy dùng búa vung cho ông một phát vào đầu. Sau đó vứt ông xuống biển. Ông ta chưa chết, còn loi ngoi. Hắn với tên nữa nhảy xuống nước dìm ông chết.

  Còn lại hai đứa con trai 13-15 gì ấy. Đất Thái là Phật Giáo. Trước khi ra đời hình như làm sãi trong chùa hai ba năm gì ấy. Sau này có xem một phóng sự (PBS) vụ án một tên cướp. Chả biết cướp vàng được bao nhiêu mà gia đình hắn (vợ và hai con ở Nam Thái) cũng bơ phờ lắm. Tiền đi đâu chứ vợ con không có gì.

 11. #11 by LonelyRose on 2011/05/15 - 10:37

  @Trungduong & Mít

  Chiện về boat people Rốt cũng nghe nhiều rùi nhưng sao nghe hai người kể vẫn thấy đau lòng quá đi…

 12. #12 by LonelyRose on 2011/05/15 - 10:55

  Mời chibộ nghe một bài của Y Moan nhé. Rốt cũng thích tiếng guitar nữa…

 13. #13 by trungduong on 2011/05/15 - 10:59

  @ Rose,

  Đi cho biết đó biết đây,
  Ở nhà với…vợ…biết ngày nào khôn.

  Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

  Vào trại rồi mới biết nhiều việc còn thảm khốc hơn mình nữa. Vài bữa thì có gọi ban trong trại đón “ghe một người”. Đó là những phụ nữ chúng bắt đi, chán rồi nhưng còn ít tính người mang vào đâu đó, rồi vào trại. Còn số nữa thì bị bán làm…

  Hoặc còn những ghe chỉ còn vài mạng

  Có nhận hoa không nào ?

 14. #14 by LonelyRose on 2011/05/15 - 11:08

  lại gần đây anh nói thầm… @Bờm

  “nói thầm” mờ nói cho cả quán nghe dzậy anh? Cho… nói lại, kèm hoa hồng … hihi

 15. #15 by Do L on 2011/05/15 - 11:21

  Mít sấy + Trùng Dương @ Vụ “gi” hay “d” tính hông bàn vì nhà mụ Dì coi chính tả là cục cứt dưng vì MÍt viết đúng rồi lại sửa thành sai nên ngứa mõm tí.

  “giàn”  giáo – mướp – khoan – thiêu …

  “dàn” trải – quân – nhạc …

  Thời 8x miềng có thằng bạn mần Hai quần ngoài Cà mau – Kiên giang. Làm việc lính thì ít mà chở nhân dân tìm đường sống thì nhiều. Tết vừa rồi xuống vùng đó chơi với cả nhà nó thì nhưn dưn vữn yêu nó lắm lắm dù nó Bắc Kỳ Lỳ.

 16. #16 by LonelyRose on 2011/05/15 - 11:25

  @Trùng Dương

   

  Quả là khó tưởng tượng hết nếu chỉ nghe kể…

   

  Sáng nay TV phát trực tiếp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội thiếu niên gì gì đó, ở ngay Dinh Độc Lập đó, các em nhỏ dãi nắng diễu hành, fát biểu vô cảm trơn tuồn tuột,… vừa chán, vừa thương. Giờ ngồi nói chiện boat people, nghĩ cảnh tréo nghoe chẳng bít bâu giờ mới hết…

 17. #17 by Mit on 2011/05/15 - 11:36

  Bởi vậy chưa bao giờ thấy ma, mà có thấy chắc chẳng sợ. Vì con người đối với nhau hơn cả quỷ chứ.@ Dương

  Ừ, bọn đó chính là hiện thân của quỷ chứ đâu.

  Hình như cả SG túa ra biển năm 78-79 nhở cô nhở.  MSO mới cả vài bô lão của Mít cũng ở Bidong thời gian đó.  Mà có khi cô biết bỏn….hehehe 

 18. #18 by dắtdéo on 2011/05/15 - 11:39

  Kể về thuyền nhân Nam Việt Nam thì anh thấy rất phục bỏn (trong đó có con Dương Trúng đới, sướng chưa hẽhẽ). Nghe chuyện của bỏn xong và thấy những gì bỏn làm được sau khi đặt chân lên đất mẫu cuốc như Mẽo, Za Nã Đại… thì anh thấy câu: what doesn’t kill us will make us stronger dất đúng. Những cô mà đủ can đảm, chịu đựng để vượt biên thành công thì nhẽ sâu này chả có cái gian khổ mẹ gì có thể quật ngã lại bỏn.


  Nhân đơi anh cũng giới thiệu câu chuyện nầy: http://www.jhu.edu/~jhumag/0600web/trac.html viết về một cô thuyền nhân, cũng vượt biên tuổi thiếu niên như Dương Trúng, sang Mẽo bơ vơ với hai bàn tay không mà cỏn bước được vầu MIT và học thành tài (anh trai của cỏn cũng vầy) là cực kỳ đáng nể. Cô nầy anh biết thực ngoài đời, chuyện đăng báo là có thực. Và những gương như của cô nầy không hề hiếm, bọn bạn thuyền nhưn của anh sang Mẫu Cuốc với hai bàn tay trắng, nỗ lực vượt bậc để học thành tài(tuyền tốt nghiệp top 10 ra) và sâu nầy thành Manager, thành kỹ sư tên tuổi… không hề hiếm.
 19. #19 by Mit on 2011/05/15 - 11:43

  nhà mụ Dì coi chính tả là cục cứt dưng vì MÍt viết đúng rồi lại sửa thành sai nên ngứa mõm tí.@ Do L

  Cám ơn cô nha….Mít quên mịa nó văn phạm tiếng Việt từ lâu lắm rồi…..hehehe Từ hồi vào đây lại quen thói nói ngọng nữa  

  Cô Dương viết sai hại Mít sửa bậy thấy chưa….hehehe

 20. #20 by dắtdéo on 2011/05/15 - 11:46

  Ti nhiên lực lượng thuyền nhưn cũng tùy vầu zai đoạn. Thuyền nhưn giai đoạn 75-80 thì nhiều tinh hoa Nam Lừa sót lại phẩy cố sống cố chết tìm đến với mẫu cuốc và phần đa bỏn sâu này thành kỉ thành nhân hết. Tuy nhiên Thuyền Nhưn giai đoan nửa sâu 8X thì lẫn llộn rất nhiều bọn zang hồ, tù tội zân bắc. Đặc biệt là Zân Phồng nhà Lài Dồn. Hiện nay ở Za Nã Đại của Dương Trúng có mấy băng Mafia cộm cán xuất phát từ nhóm zang hồ gốc bắc vượt biên những năm 8X.


  So với Mẽo thì Za Nã Đại nhẽ có chính sách nhập cư dễ dàng và nhân đạo hơn nên bọn đầu trộm đuôi cướp vầu zất nhiều. Theo anh biết thì ngay cả bây chừ, bọn Za Nã Đại vưỡn đang zất đau đầu vì nạn giả vờ là thuyền nhân/tị nạn chính trị của bọn Zang Hồ các nước Châu Phi và Tây Á (như bọn Những con hổ zải phóng Tamil) trà trộn vầu Zanãđại
 21. #21 by dắtdéo on 2011/05/15 - 11:48

  @Dò Lìn: mới đi hội chợ Ba-Lê về à? Không thấy báo cáo tình hình thủ trưởng nghe. Sang đới có dắt tay em Hương dạo bờ sông Sein hông?

 22. #22 by Do L on 2011/05/15 - 12:53

  Khứa khứa Tks cô Déo quan tâm…

  Time đi ỉa còn chưa có nên cũng muốn dắt tay em HƯơng đi dạo cho mụ Dì hộc mẹ máu da mà chưa đc.

  Dismia nói tới hội chợ mới cáu bọn lừa nội địa.

  Hàng thì toàn hàng đểu, bán thì cạnh tranh nhau ( 10 thằng bán giống nhau y chang) dìm hàng nhau.

  Chỉ 1 – 2 năm nữa thôi thì tư bản bẩn thỉu nó nhìn hàng mỹ nghệ lừa thành đống cứt.

  Kể cả những cty nhớn mần tử tế xuất thẳng cho tư bẩn thì chắc cũng đéo dám dán nhãn made in Lừa.

  Cô Lừa kiều nầu về lừa muốn mua đồ tốt thì cứ bót mẹ lên đây miềng cho địa chỉ shop.  Nhà miềng chuyên đèn bàn bằng gốm sứ phủ sơn mài ( thật chứ đéo phải sơn oil bạch tuyết) với tranh thêu tay (cái này từ 1890- sang Paris bán từ 1928) – còn tất cả các đồ khác thì biết hết những địa chỉ tốt giá gốc chứ éo phẩy giá chợ Bến Thành.

  Hội chợ em xin kiếu rồi 3 năm nữa mới mần lại.

 23. #23 by sun on 2011/05/15 - 14:13

  Anh đéo có danh phận gì ở đây nên hóng là chính. Lâu lâu vào loe toe vài câu. Nhưng địt pẹ có  thằng ngu hơn cả anh như thằng Tơn mặt dày cũng cứ vào phá đám. Địt pẹ, thể loại này thì nên cút mẹ về với thầy bu cho đỡ ngứa mắt.
  Bam phát, sorry chi bựa.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 14:52

  Địt mẹ con Bố bam vãi đạn. Khóa mẹ mồm 24h cho jảm mẹ bớt tốcđộ sủa đi con kia

 25. #25 by Ghẻ on 2011/05/15 - 15:09

  d” và “gi” thỉnh thoảng vẫn thay cho nhau được đấy ạ.  Ví dụ: “giòng sông” >> “dòng sông”, “giấu” >> “dấu”, “giễu cợt”, diễu cợt (đọc có khác). Nhưng bây giờ nhiều người chuyển “gi” thành “d” nhiều hơn.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 15:24

   Trừ Zì, thì hông nhiều Lừa zám zùng chínhtả tùytiện đến như thế đâu em.

   Dòng = Stream
   Giòng = ???
   Giấu = Hide
   Dấu = Mark
   Giễu-cợt = Chế giễu
   Diễu-cợt = ???
   Diễuhành = Parade

 26. #27 by sun on 2011/05/15 - 15:14

  Khoá cho chết cụ chúng nó đi bà Zì ạ. Khoá thật nhiều, thật nhiều vào . Phải chuyên chính.
  Không cho chúng làm loạn mà hỏng hết.

 27. #29 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 15:28

  Ôi chú chủ quán lên dồi à?

  Cháu bận cả buổi nên mới ghé lại. Tưởng chú chủ quán biên gì mơi mới cho cháu hóng chứ.

  Cháu thì cháu nhất trí mới chú là khâu mõm chú Bố một ngày đi. Vì chú í dám đôi co mới chú Lả Gì Lét đó? Cháu biên tên có đúng hông ợ?

  Cháu nghe giang hồ đồn, rầng chú Lả Gì Lét cùng thuyền cùng hội mới chú, nên chú mới ngấm ngầm bênh vực năm lần bảy lượt. Nghe thôi chứ cháu biết đéo?

  Có chăng là lần nầy chú bênh chú Lả Gì Lét ra mẹ mặt nên cháu mạnh dạn thắc mắc tí ti, đại khái là cả hai cùng đôi co, mần sao chỉ mỗi chú Bố chịu trận?

  Mà thôi, hỏi là đã giả nhời mẹ phỏng chú?

  Ôi địt mẹ, cháu lại cải lương mất rồi. He he.

  Thôi cháu phắn nhanh kẻo chú lại khâu mẹ mõm thì tội cháu. Ở lại chơi mạnh khỏe nhé chú.

 28. #30 by sun on 2011/05/15 - 15:29

  Là gái để bà Zì tán à ?
   Kiên quyết không khai !

 29. #31 by sun on 2011/05/15 - 15:36

  Địt pẹ chú Tinh Tế chởi xỏ ngọt như đường ! Đéo thể đỡ nổi mới chú.

  Nhưng đúng mẹ nó dồi. Cô Bố chửi bà Zì như hát hay thế thì kể cũng khó cho bà Zì thật.
  Bà zì phải khoá cả con cô Lả Là La nữa. Chính cô này khơi mào xìpam trước.

 30. #32 by Khuyết Danh on 2011/05/15 - 15:56

  @ Ghẻ : ” d”  và  ” gi” không thể thay thế cho nhau được bạn ơi, vì nghĩa sẽ khác,  như dấu hỏi và dấu ngã khi dùng sẽ cho nghĩa khác …

  Theo Danh hiểu thế này :

  – Dành : dành dụm, để dành dành tình cảm tốt đẹp

  – Giành : tranh giành( đấu tranh mới có, nên Danh nghĩ nghĩa Giành không tốt đẹp bằng Dành)

  – Dòng : dòng sông ( Danh nghĩ khi dùng : giòng sông; họ viết sai chính tả

  – Giòng: giòng họ

  @ Zì : Danh muốn hỏi ý nghĩa của 1 câu ca dao, Danh có thể nêu ra đây không anh ? Vì chỉ có 1 câu ca dao mà mọi người giải thích khác nhau, thậm chí họ là giáo viên văn, nên Danh muốn hiểu chính xác nhất ý nghĩa câu ca dao đó

 31. #33 by Ghẻ on 2011/05/15 - 15:59

  Em nghĩ những từ này là từ ghép. Không thể thay thế toàn bộ cho các từ được, nhất là từ đơn. Ví dụ: “giòng sông”= “dòng sông”, “giấu diếm” = “dấu diếm”,  “dòng nước” = “giòng nước”, nhưng phải viết là “dòng kẻ” thì phải. 
  Anh Bựa tách ra để dịch sang tiếng Anh như vậy e không hợp.
  “Dòng suối” = stream nhưng “dòng sông” lại phải là River, còn “dòng” thì lại là “line”. Cũng như thế: “giấu diếm” , “dấu diếm” = hide nhưng “dấu” là từ đơn thì lại là mark hihihi...

 32. #34 by on 2011/05/15 - 16:05

  Ặc, Trung Tướng phẻ hông? Chi bộ còn sống hử? Lâu quá về thăm, nhớ đéo chịu

 33. #35 by Ghẻ on 2011/05/15 - 16:06

  Khi em đang gõ thì chị Danh đã post lên mất rồi.
   Rõ ràng không thể thay thế được tất cả chị ợ. Nhưng đọc thấy trước đây người ta dùng Gi thay cho D rất nhiều. Giờ ít hơn. Ví dụ như từ chị Danh dùng là “giòng họ” giờ được tay bằng “dòng họ”.

 34. #36 by LUUMANH on 2011/05/15 - 16:42

  he he, tiện adua theo ý của chị Thi em báo cáo chị Thi chị Rô với các loại chị, trong đó có chị Lả. Là thằng đền ông thì không nhớ dai thù dai, nói như chó cắn giẻ rách. Em không phải đền ông nhưng qua câu chuyện của chị Lả làm em chợt nhớ sâu sắc các còng chị Lả lải nhải đi lải nhại lại làm đền ông các loại như Sành Sứ…. các loại còn khó chịu vậy nên em đề nghị các chị đừng nói với chi ấy nữa cho em đỡ rức đầu được không ạ. Em xin cám ơn trước cho nó ngoan

  P/s Em cũng đề nghị chị An Hoàng Trung Tướng giữ còm Xì Pam này cho các chị biết là em luôn quý, yêu các chị Bất kể là Vàng son hay không. Em lại 1 lần nữa cảm ơn ạ 
 35. #37 by Bia-om on 2011/05/15 - 16:52

  he he, tiện adua theo ý của chị Thi em báo cáo chị Thi chị Rô với các loại chị, trong đó có chị Lả. Là thằng đền ông thì không nhớ dai thù dai, nói như chó cắn giẻ rách. Em không phải đền ông @Manh lét:

  Hơ hơ anh vẫn tưởng Manh là đèn eng cơ, hay Manh mới đi hoạn ở Thái về à? Thẩu nầu dạo này thấy phong cách của Manh thay đổi.

 36. #38 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/15 - 16:57

  Ặc, Trung Tướng phẻ hông? Chi bộ còn sống hử? Lâu quá về thăm, nhớ đéo chịu @ Bạn Bé

  Chào mừng bạn Bé trở lại Bựa quán, bạn Điêu đâu ra rót nước mời bạn Bé.

  Bạn Bé giở lại sinh hoạt hay chỉ lượn qua xem sự sống chết thui? he he.

  Thông cảm, Quán dạo này đương tiến hành cải cách ruộng đất, ha ha.

 37. #39 by LUUMANH on 2011/05/15 - 17:00

  Hơ hơ anh vẫn tưởng Manh là đèn eng cơ, hay Manh mới đi hoạn ở Thái về à

  Em thưa chị  Bia Không Ôm Gái, chị Lả nói thế các chị không phải sang Thái cũng tự thành liền  bà chị ạ. Sư bố chị, chị dùng mầu của em làm em lại phải he he đỏ kinh

 38. #40 by sun on 2011/05/15 - 17:07

  Đọc mấy tiếng các cồng ở đây cười vãi đái.
   Địt pẹ con Lả ! Cỏn là một sự điếm nhục của thế giới đàn ông.
  Bà Zì khâu mõm con Bố quả này sượng quá. Chắc vì thù con Bố chởi bả.
  Đéo đâu con gây sự đéo khâu lại khâu con buộc phải tự vệ. Một con hỏi, một con trả lời thế mà con trả lời lại bị phạt.

 39. #41 by minhhuong on 2011/05/15 - 17:16

  Hôm nay bận … đi chơi cả ngày .

  Nhưng trước khi đi, phải chào cô Bé aka Thảo 1 mình uýnh cả thế giới.

  Chị về, em hơi bị mừng.

  Mời chị ly cam vắt.

 40. #42 by sss_sy_sss on 2011/05/15 - 17:32

  @ Con Thi ngẫn & thần quynh: còn chuyện bả đẻ trăm trứng là hư cấu hay không thì chỉ mình bả biết

  Nhẽ đâu con Thi nó hông bik đó là hư cấu hay không??? Nó không bik đó là hư cấu(chỉ mình bả bik) thì đỵt pẹ, nhời anh chẩn bệnh con Thi ngẫn là chính xác. Lấy ví dụ dư lìn … bà Âu. Dậy bẩu đến thế mà còn không hỉu thì đỵt pẹ chắc chỉ còn nước đưa vầu Biên Hòa!

 41. #43 by Dragonfly on 2011/05/15 - 17:35

  Đọc mấy tiếng các cồng ở đây cười vãi đái.
   Địt pẹ con Lả ! Cỏn là một sự điếm nhục của thế giới đàn ông. 
  Bà Zì khâu mõm con Bố quả này sượng quá. Chắc vì thù con Bố chởi bả.
  Đéo đâu con gây sự đéo khâu lại khâu con buộc phải tự vệ. Một con hỏi, một con trả lời thế mà con trả lời lại bị phạt. @ Sun

  —————————-
  Địtmẹ, anh đéo thấy điếm nhục mẹ gì chuyện cô Lả cho giới đàn ông sất. Về tranh luận anh ủng hộ cách tranh luận ra vấn đề đến cùng của Lả và Hương  Điêu. Không lấp liếm như những Bựa khác khi bí lên là phun cứt lung tung kiểu như thằng Bố vừa rồi, nói thì đéo rõ nghĩa, Lả nó trích ra rõ ràng như thế cũng mất công lọc còm chứ đéo. Hệ Hệ

 42. #44 by sss_sy_sss on 2011/05/15 - 17:41

  @ Tiếp con Thi ngẫn: xuất xứ từ thằng cha tên Khanh họ Sở, nhân vật có thật trong văn học đó sao

  Có thật trong văn học! Cả lò chi bộ chúng mầy không thấy con nầy ngẫn nặng nhở??? Nhân vật nầy có phẩy là hư cấu hay không nhở??? Dững nhân vật hư cấu trong văn học đôi khi được cái thiên tài của thằng văn sỹ nó nâng lên tầm khái quát và đặc trưng hóa. Nó khác giời vực so với việc có thật ngoài đời. Hai việc nầy bản chất chả khác nhau tí mẹ , d chi bộ khắm có thằng nào nặng bụng thì phẹt vô đầu lâu con thi ngẫn cái, anh hết cứt rồi.

 43. #45 by sun on 2011/05/15 - 17:50

  Địt pẹ, Lài buộc anh lại phải bảo vệ ý kiến của mình rồi.

  Anh ghét loại đàn ông mà cứ lài nhài mãi những chuyện nảo chuyện nào từ đời tam quốc ví gái. Lài đéo thấy nhục thì kệ mẹ Lài nhưng làm thèng đàn ông thì anh đéo chấp nhận. Anh khinh !

  Còn chuyện nó tranh cãi mới con Bố thì anh cũng ủng hộ là phải tranh luận đến cùng. Nhưng khởi thuỷ là con Lả đéo hiểu con Bố. 2 con này nói hoàn toàn khác nhau. Lài mặt lồn dài chắc cũng đéo đọc mà vào chửi leo, giống anh lúc đầu.

    (còn)

 44. #46 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 17:52

  @Chú Sung:

  Thay mặt cấp Ủy cháu có nhời phê bình thói quan liêu của chú Sung.

  Cháu gia cát dự chú sanh hoạt đã lâu mà vưỡn chửa hiểu qui luật ngầm của quán nhế.

  Ở đây, theo kinh nghiệm của cháu, dững chú nầu hây lên nhặng xị Dạo Nầy Quán Cồng Nhạt Bỏ Mẹ thì đích thị chú í chưa bâu giờ biên được tham luận nào tử tế. Cồng các chú í biên í, cháu thật là nhạt hơn cả nước ()/ phò già í. Cháu thề.

  Còn dững chú ông ổng Thằng Nầy Thằng Kia Xì Bam thì lại vô địch về biên cồng vô nghĩa. Tại sao í? Tại vì tuyền chưởi đổng mới lại chưởi kiểu lấy số lấy má. Đại khái chú í muốn chứng tỏ mình đéo câm í mà. Cá nhơn cháu đánh giá là Cao Hơn Xì Bam một bậc í. Cháu lại thề tập II.

  Mà hai thể loại nầy gọi chung là gì nhở cháu quên mẹ? Àh, Đã Ăn Dọn Sẵn Mà Còn Nỏ Mồm phỏng? Cháu hóng bọn tin tin đồng trang lứa bỏn bẩu câu gì nhờ? Àh, cháu nhớ ra. Là Cục Cứt Trôi Sông Mà Tưởng Dăm Bông Loại Một phỏng ạ?

  Thôi cháu phắn đi chén đây ạ. Kẻo các chú í lại chĩa mũi dùi vầu cháu thì tội thân cháu. He he.

 45. #47 by sun on 2011/05/15 - 17:55

  Khởi thuỷ là con Bố cũng nói rất rõ ràng đấy chứ.

  1. có thể có một cặp con trống mái nào đấy được gọi là UU. nhưng cũng như tôm và tép, cào cào và châu chấu, mỗi địa phương sẽ dùng cái tên này để gọi một số  con khác nhau, nhưng có chung một tập tính dư con UU. ti nhiên, đéo thể bất kỳ con nào có tập tính quấn quýt, xoắn xít nhau đều được gọi là UU. vì nói chung các con vật đều được định danh rõ ràng. bồ cu là bồ cu, chim sâu là chim sâu, vẹt là vẹt, thiên nga là thiên nga. đéo ai gọi hai con lợn mới cưới là đôi chim sâu hay đôi vẹt mà buộc phải gọi là đôi UU, con lợn ngẫn ạ.

  2. từ tập tính của một loài vật cụ tỷ người ta khái quát hoá lên thành một biểu tượng mang tính ẩn dụ. chẳng hạn như bố đây rất thích ong bướm, chim chuột mới em Rose. như thế đéo được phép đi vào nghĩa đen của từ “ong bướm, chim chuột” mà phải hiểu theo nghĩa biểu trưng là bố thích đong em Rose. cũng dư vậy, UU đã mất ngiã cụ thể để mang một nghĩa bóng là hình ảnh của đôi lứa, vợ chồng. từ đó người ta có thể cấu tạo nên các từ kiểu như UU hồ điệp, uyên ương cóc nhái ect…
   (bô cứt)
  Con Lả thì cho rằng có nhiều con được gọi là Uyên Ương. Cón Bố thì không đồng ý như vậy.
  Chẳng rõ thì là cái gì ?
  Về sau con Lả lằng nhằng mãi nên con Bố mới nổi cáu nên chửi con Lả.

 46. #48 by sss_sy_sss on 2011/05/15 - 17:56

  @Con Hương điêu: Vặt cái lông đầu … anh nè, he he.

  Con M2M nó đã vầu quán nầy mà còn tự ái thì có phí công anh chị dạy bẩu không nhở??? Tại anh thấy nó liên thuyên về vụ Cù Cù tào lao và hồn nhiên dư con điên quá thể, làm anh bùn ỉa quá nên phải phẹt cái, mà chỗ đáng phẹt nhất thì, đỵt pẹ, như em đã thấy, he he, anh đã chọn.

  Thôi, chào tuyền nông chại.

 47. #49 by Do L on 2011/05/15 - 18:05

  Thay mặt hội chọi nhau ” Nhà Zăn Ziệt “.

  Anh đề nghị con Tế 10 mồm chửi chết mịa con gì gì mà Đầu shit đít cũng shit ở giữa vừa Shit vừa Yo mốt.

  Không nó giành hết mẹ giải “Lảm Nhảm” của con Tế đấy.

 48. #50 by Dragonfly on 2011/05/15 - 18:07

  Còn chuyện nó tranh cãi mới con Bố thì anh cũng ủng hộ là phải tranh luận đến cùng. Nhưng khởi thuỷ là con Lả đéo hiểu con Bố. 2 con này nói hoàn toàn khác nhau. Lài mặt lồn dài chắc cũng đéo đọc mà vào chửi leo, giống anh lúc đầu. @ Sun

  ———————-
  Địtmẹ, cô nghĩ anh giống cô? Địtmẹ vậy chốt lại ngay từ còm đầu tiên thằng Bố giả nhời đi sao cứ lấy cớ chửi té tát Lả ngoài lề làm gì? Bỏ bóng đá người à? Cô mới vầu được anh hầu chiện nên ngoan ngoãn tý không anh dí bẹp mẹ alô đấy. Hệ Hệ
 49. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 18:14

  Đù má Simacai cụt tai,

  Tại sâu Zì khép con Bố Lét tội Bam mà con Lả Lét thì không?

  Mời các cô đọc lại 2 trang cồng cuối. Con Bố bốt liền 10 cồng mà lảinhải zuynhất chỉ 1 vướnđề. Con Lả chỉ bốt 4 cồng, và đều đi trúng vầu các vướnđề cỏn cần nói.

  Các trang trước thì con Bố bam còn khiếp hơn.

  Các cô nên tập ziễnđạt đi. Các cô fải đặt mình vầu địavị người đọc các cồng bam của các cô, mới thấy bựczọc thế nầu.

 50. #52 by Cocacola on 2011/05/15 - 18:14

  Con Lả thì cho rằng có nhiều con được gọi là Uyên Ương. Cón Bố thì không đồng ý như vậy.
  Chẳng rõ thì là cái gì ?@Sún

  Địt con mẹ Sún cố tình đổi trắng thay đen vu vạ anh. Địt con mẹ, có cần anh trích đầu đuôi theo thứ tự thời gian còm để vả mõm mầy không cái đồ bố láo!

  Anh đã trích dẫn bằng chứng rõ ràng phía dưới ý của anh đầu tiên là tán thành ý Bựa: 

  2 con động vật quấn quít nhau thì gọi là UU chứ đéo phải chỉ có chim mới được gọi UU.

  Anh dẫn chứng “uyên ương hồ điệp” nghĩa là dùng để chỉ đôi bướm!

  Địt mẹ thằng Bố láo nhảy vầu chửi anh, hóa ra nó lặp lại lời anh!

  Địt mẹ Sún, chứ cái đồ gái láo toét như mầy là vinh hạnh cho thế giới phụ nữ phỏng? 

  Là gái được phép nói dối, đổi trắng thay đen, trích dẫn sai sự thật, bẻ cong ngòi bút, bóp méo, nhào nặn để lừa gạt người à? 

  Địt mẹ, là gái khi sai còn đéo biết ngượng để stop lại mà còn rướn tới bất chấp thủ đoạn à?

  Địt mẹ, nhìn gương Mít Mỹ nhân đi, em ẻm có cần nổ banh xác pháo không? Có cần kêu gào bênh vực phụ nữ giả cầy như chúng mầy không? Có cần nổ là đi dạy Mẽo mọi lấy số má như chúng mầy không?

  Em ẻm sống đúng mực, mạnh mẽ, hiện đại và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội như một công dân Mẽo chân chính. Thế đéo nầu mà chúng mầy không nhìn ra để mà học hỏi à? Lũ GPC!