Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by tieuthithi on 2011/05/14 - 23:48

  He he cả nhà , Gúc ra rùi nghĩa đen của nó rùi :

   
 2. #2 by minhhuong on 2011/05/14 - 23:49

  M2M đừng bỏ quán, ở lại thì em … tặng 1 cái link còn đương để chế độ ẩn bên lốc Bắp Ngô há há há . Đồng ý không?

 3. #3 by budifa on 2011/05/14 - 23:50

  Ông Gúc bẩu

  “Lồn mèo (danh từ). Đầu-hồi, góc giụm hình tam-giác nơi hai mái nhà giáp nhau: Dán bùa lồn mèo” (quyển thượng, tr.831). Rồi ở phần II (tục ngữ, thành ngữ, điển tích), quyển từ điển này còn giảng rõ thêm: “Dán bùa lồn-mèo. Làm-ăn giả-dối, cẩu-thả, làm lấy có, không cẩn-thận (Lồn-mèo là chỗ hồi nhà hình tam-giác giáp hai mái nhà, thợ-mộc khi cất nhà xong thường dán vào đó một lá bùa; nhưng vì cao, lại không chỗ đứng vững, lá bùa thường được dán xiên xẹo)” (quyển thượng, phần II, tr.93). Mới nhất là Từ điển tiếng Huế của Bùi Minh Đức (Nxb Văn học – Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2009) đã ghi và giảng:“ Lồn mèo (khu đĩ, khu đị) mảnh tường hình tam giác giới hạn phía ngoài của hai mái nhà rường ở Huế (Thường thường người ta hay dán bùa chú ở chỗ lồn mèo tức khu đị)”. Sự thật rành rành như thế thì có lẽ nào ông Lê Gia lại nghe theo lời của một độc giả “không chịu dựa cột mà nghe” để phủ nhận sự tồn tại của hai tiếng lồn mèo theo nghĩa đã nói?

  Nguồn: http://nguoidothi.vn/home/rong-choi-mien-chu-nghia/l-meo-co-hay-khong

  Vậy ông BOM cũng chỉ biết 1 chứ đéo biết 2, 3 đâu mà đã phủ-nhận Bựa khác. Dưng cũng cảm-ơn ông BOM vì nhờ thế mà Gúc ra thêm kiến-thức, chưa nghe từ “lồn mèo” hay “khu đĩ” để chỉ 1 bộ-phận của cái nhà bao giờ

 4. #4 by Do L on 2011/05/14 - 23:55

  “Rắn phủ lồn Mèo” với “Rán bùa lồn mèo” là hai (02) câu khác nhau hoàn toàn nhá bà Dì.

  “Dán bùa lồn mèo” là chỉ thằng nào “ẩu tả” làm việc đéo “tới nơi, tới chốn” làm cho “có”

  Còn câu kia thì ai phát biểu thì giải thích cho chi bộ hiểu. Nhé.

  2000 năm nữa có vài thằng chin chít hóng quán Bựa. dismia Gúc từ LV8 sẽ ra cái nghĩa “Nói láo thượng hạng”

  Thế thì sao ta ??? con Gà với con Trứng lại giơ tay phát biểu ?!?!?!

 5. #5 by M2M on 2011/05/15 - 00:01

  @ Hương:

   

  Thanks bạn. Mình đi vì, như mình đã nói, là mục đích mình vào quán không đúng ý mình nữa và quán có người đi người ở là bình thường.

   

  Mình chỉ muốn để lại lời tạm biệt vì khi vào mình đã chào mọi người, khi đi nếu không có một tiếng tạm biệt là không phải phép.

   

  Mình muốn chào TT vì mình thấy con người TT rất nhân văn. Và mình cũng chào bạn. Nếu bạn tặng mình thông tin nào đó mà theo bạn có ích thì mình cảm ơn và xin nhận.

 6. #6 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 00:03

  Nhân chiện Trym mới chả Vẹt anh kể chi bộ chiên nầy: 


  Một tên ngẫn nọ đến tiệm bán Trym thấy một ông Vẹt vừa bự vừa đẹp tỏ ra thik lắm, liền hỏi mua. Chủ tiệm ra zá 10,000 tơn, tển vãi đái! ĐCM zá một ông vẹt bình thường chỉ ~ 100 tơn. Chủ tiệm zải thik rằng ông Vẹt nầy thông minh fi thường rồi quay sang hỏi ông Vẹt: “Am I right?”. Ông Vẹt trả nhời: “Yes, you’re right!”. Tên ngẫn nọ cho là phải liền đồng ý trả 10,000 tơn mua ông Vẹt đó về.

  Vài hôm sau tên tển nhận ra rằng ông Vẹt đell khác jì dững ông vẹt khác cả, nổi điên mới thốt lên “Fuuuuck! I were so fullish to by this parrot!”. Vừa vửa lúc đó ông Vẹt kêu lên :”Yes, you’re right”. Và lần nầy ông ổng nói đúng!

  @ Bựa aka 安黄中相 (mặt (o)/ vàng khè tướng mạo trung tiện), thưa ông có fải vì chiện nầy mờ ông bẩu nhều loài Trym khôn hơn Thú? Hẽ hẽ hẽ
 7. #7 by Do L on 2011/05/15 - 00:04

  Lồn Mèo mà đéo phải Lồn Mèo mà hóa ra Lồn Mèo lại đúng là Lồn Mèo.

  Đố ông bà nào thay từ Lồn Mèo trong câu trên bằng từ Uyên Ương chấp dài thêm or ngắn bớt.

  Ui lại dòm thấy nhiều bong bóng quá.

 8. #8 by tung tung on 2011/05/15 - 00:05

  @ Pha

  Cái đó gọi là khu đĩ thì biết rồi, còn kêu bằng Lồn mèo thì hôm nay mới biết. Thành ngữ “dán bùa lìn mèo” hôm nay mới biết luôn. Dịt cụ cô thay lời cám ơn chân chọng (cọp style of Tế Diên).

  @Zi LÔn

  Có nghe nói con rắn phối với con mèo sẽ ra con mèo tam thể gọi là LINH MIÊU. Con này thích tới gần người chết, nếu người chết được nó nhảy ngang người thì bật dậy rượt gười sống. còn nữa LM chỉ nhìn thôi thì con chuột trên trần nhà rớt xuống. Tuyền chỉ nghe kể thôi chưa chưa thấy bao giờ

 9. #9 by Bố on 2011/05/15 - 00:08

  ố la la, vẫn om sòm về mấy con vịt giời.

  – iem thi chú ý: không phải bất cứ nhân vật nào trong triền thuyết/ huyền sử/ huyền thoại cũng được xây dựng từ những hiện tượng có thật. UU có thể có thật vì những tập tính của chúng không quá loại biệt. nhưng tổ mẫu của chúng ta thì nhất khoát không thể đẻ ra chứng.
   ĐM, chắc triền thuyết Lạc lông quân âu cơ là do những thằng bệnh cỡ con chủ quán tưởng tưởng  ra.

  – con đĩ mồm chủ quán đã làm lợn rồi mà lại còn thêmđặc tính của vịt :ù ù cạc cạc nhưng vẫn quàng quạc. bố đéo thèm gúc nhưng bố đoán rằng UU là sản phẩm của dân gian chứ đéo phải do đám nho gia tạo ra. bọn nho gia có thể sử dụng nó làm chất liệu sáng tác nhưng không có nghĩa là chắc chắn chúng bịa ra để phục vụ cho ý đồ của mình. thế nên con đĩ cứ rống lên chửi hủ nho thế là bần lông lắm đấy, trừ phi con đĩ mồm chứng minh được các con hủ nho xây dựng nên hình ảnh biểu trưng nài.

  “Rắn Fù Lồn Mèo”.
  lại liên thiên rồi con đĩ mồm ạ !
  con lợn nào chửi chết cha nó đê !
  – cu lả ngu hết phần của cả đàn lợn và con cương ngu bằng nửa con lả: các con ngẫn hay sao mà không hiểu bố viết gì ?

 10. #10 by budifa on 2011/05/15 - 00:09

  Có lẽ sắp có câu thành ngữ “dán mồm học-trò”, hố hố

  http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/co-giao-dan-mieng-hoc-tro-mong-duoc-tha-thu/

 11. #11 by Bố on 2011/05/15 - 00:11

  – cu lả ngu hết phần của cả đàn lợn và con cương ngu bằng nửa con lả: các con ngẫn hết thuốc nên không hiểu bố viết gì .
   
  ĐM cu lả.  ý kiến của bố khác với cu và con chủ quán. giống chỗ đéo nào hả ? bố đã nói rằng không phải bất cứ cặp đôi nào quấn quýt nhau cũng được gọi là UU như cu và con nặc nô chủ quán nói. mài viết cái đéo gì đây ?

  Bựa nói đúng đấy chi bộ ạ! Mở rộng ra thì “uyên ương” dùng để chỉ một cặp đôi động vật xoắn xuýt nhau chứ không chỉ là chim thôi.

  bớt ngu đi ! cu chiên đi theo hấng cứt con chủ quán, phát ngôn lăng nhăng hàm hồ đến khi bị tốc váy, cuống quá lại quay lại gán ngay tội của mình cho người khác hử?

  ĐM con cương, 2 mục đấy của bố có một số cái khác/ mới với các ý kiến ở đây. ít nhất là bố phân tích sự chiển hoá từ một hiện tượng cụ tỷ giở thành một hình ảnh m,ang tính biểu trưng. vì thế không nhất thiết phải đi truy nguyên con nào là con UU, nhất là đối với các “nhân vật” của dân gian triền mõm.

  ĐM các cu, cứ làm bố bực. hố hố. lần sau đừng chém lấy số lấy má nữa, nhá!
   

 12. #12 by dắtdéo on 2011/05/15 - 00:15

  háhá anh đơi anh đơi. Đù má dạo này vắng anh chỉ đạo mấy thằng đệ DG mí lợi Tế Điên bị chi bộ zìm hàng ác nhờ. Thât, sẩy anh ra là vậy đới hẽhẽ.

  Chết cười mới chi bộ, mỗi vụ uyên ương mà cãi nhâu được hai ngày, bốt mấy trăm cồng. Thôi anh đưa ra chủ đề mới, cũng liên quan đến chim đổi không khí tí nầu hehe. Anh đố chi bộ biết:

  -Loài chim(hay được nuôi) nào nói tiếng người nguôn nhứt.
  -Loài chim (hay được nuôi) nào dễ dạy cho quen với người nuôi nhất (luôn lẽo đẽo theo người nuôi, điếu cần lông liếc zì hết).
 13. #13 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 00:16

  @ Chuồn Lài dồn,


  Hôm hổm cô hỏi anh ở đell đâu hở? Chắc cô biết cô Hĩu Tố sinh thời có tặng nhưn dưn Fồng quả thơ nầy:

  “Bốn cống ba cầu năm kửa ô
  Đào sông lấn biển dựng kơ đồ
  …”

  ĐCM cô, anh đầu tiên ở gần quả cầu thứ 4 mà cô Hĩu bỏ sót, là Cầu Che, sau anh chiển tới gần quả cầu Dào. Năm 198x (x= or > 4) cầu Dào tự nhiên rơi một nhịp, anh lại chiển tới gần quả Cầu Pính. Hẽ hẽ
 14. #14 by Mit on 2011/05/15 - 00:24

  @ Déo
  Déo ơi có tin vui này….cô 3Ma tiên bố cho khui kho xăng chiến lược của đế quốc rồi nài…hehehe

  @ Bõ Ninh Bình

  Chia bùn mới Bõ về vụ bọn cam GG đi càn chỗ Nú nhá…..

 15. #15 by Dragonfly on 2011/05/15 - 00:29

  ĐCM cô, anh đầu tiên ở gần quả cầu thứ 4 mà cô Hĩu bỏ sót, là Cầu Che, sau anh chiển tới gần quả cầu Dào. Năm 198x (x= or > 4) cầu Dào tự nhiên rơi một nhịp, anh lại chiển tới gần quả Cầu Pính. Hẽ hẽ

  ——————-
  Địtmẹ, tát vỡ mõm bi jờ, thời cô chiển thì là fà Bính-Mom Thủy Đội, còn cầu Bính nó cách xa chỗ fà cô ạ đoạn nhà máy Xi Măng. Chắc cô cũng zân Fòng dạt jống anh zồi. Hệ Hệ
 16. #16 by Dragonfly on 2011/05/15 - 00:34

  @ Déo
  Déo ơi có tin vui này….cô 3Ma tiên bố cho khui kho xăng chiến lược của đế quốc rồi nài…hehehe@ Mít

  —————
  Anh hỏi cái, giá xăng tăng như vậy bên đó giá tiêu dùng nó có tăng vun vút như lừa không? Mà như đận rồi nó tăng vậy có làm ảnh hướng lớn đến chi tiêu gia đình em không? Anh thấy con Sỹ Jà Zâm cũng vuvuzênla quả xăng tăng mà thấy thương bọn việt kiều fản động quá. Poor  you. Hệ Hệ
 17. #17 by dắtdéo on 2011/05/15 - 00:35

  @Mít: háhá Déo hổng tin là anh cu Ma mở kho xăng thì giá xăng sẽ lao dốc 4.2$/gal xuống 3.2 đâu. May lắm nó về được 4.0 trong ngắn hạn mà thế thì nhưn dưn tư bửn vưỡn vỡ mồm hehe.

   
  Chết cười mới mấy thằng chó tư bẩn, hôm hổm hình như thằng CEO của Exxon Mobile lên truyền hình sủa rằng đừng trá ch bỏn vì giá xăng cao, vì thực tế thì thu nhập từ xăng chỉ chiếm 10% tổng doanh thu của bỏn =)). Thế thằng Jay của thetonightshow nó mới biểu: thế 90% doanh thu còn lại của Exxon là từ việc bán Coke mí lợi thuốc lá ở các cây xăng à? =))
 18. #18 by Cocacola on 2011/05/15 - 00:41

  Địt con mẹ thằng Bố láo già mồm xoen xoét. Đây, bằng chứng đây! Chối hả con?


  (Trích)

  Bố

   09:59 14-05-2011

  Bựa nói đúng đấy chi bộ ạ! Mở rộng ra thì “uyên ương” dùng để chỉ một cặp đôi động vật xoắn xuýt nhau chứ không chỉ là chim thôi.

  Bởi vậy Nước Mẹ mới có câu “Mộng uyên ương hồ điệp”. Tức là mơ làm hai con butterfly quấn quít nhau không rời!(lả ngu hết phần lợn)

  hố hố, cu lả cà fò ngu vãi linh hồn. mài ngu hết phần của lợn con ơi.
  “UU” trong văn học đã trở thành một danh từ chung, hàm nghĩa là “cặp đôi” rồi cu ngu ngẫn ạ. vì thế câu trên phải được hiểu là người ta mơ được trở thành như đôi bướm luôn bên nhau. 


  (Hết trích)

  Địt mẹ thằng tâm thần phân liệt, nói còn chối bai bải!
 19. #19 by dắtdéo on 2011/05/15 - 00:44

  @Lài Dồn: ở Mẽo có cái hay là tuy giá xăng tăng gần gấp 2 lần (từ 2.6 lên 4.2) trong vòng có mấy tháng dưng giá về nhu yếu phẩm như đồ ăn uống các kiểu thì điếu có tăng bi nhiêu. Thêm nửa tỉ lệ% thu nhập của dân Mẽo zành cho ăn uống/tổng thu nhập thấp hơn nhiều so với lừa nên giá nhu yếu phẩm nhích vài % thì chưa xây nhê mấy. Nói chung đối với dân Mẽo nếu có một việc làm tối thiểu (quét rác xọn vệ sinh công sở chẳng hạn) thì điếu fải lo về cơm ăn áo mặc (với đk phẩy tự cook hoặc có ra hàng thì chỉ liếm fast food). 


  Đới, địtmẹ đời ông người muốn nâng cấp cái đéo zì thì cũng fải ấm cái bụng miềng đã. Chứ địt mẹ ở Lừa, mất công thầy u nuôi ăn học 12+4 năm đại học, lương vưỡn đéo đủ đổ xăng uây tầu + ăn mỳ tôm thì eatshit eatshit.


  Tuy nhiên dân Mỹ có thói quen lượn lờ bằng Auto vào mùa xuân-hè(lượn lờ ở đây là nếu nổi hứng cuốc vài trăm Kiloméch đi ngắm cảnh/zã ngoại háhá) nên việc zá xăng tăng như vầy cũng vỡ mõm. Đối với các bà nội trợ như Mít, mỗi ngày phẩy lái con Van (zả sử con Honda Odyssey) đưa đón con ngày hay buổi đên trường, chạy Local, lượn lờ đi xốp nữa thì cũng khóc tiếng miên hẽhẽ
 20. #20 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 00:44

  Địtmẹ, tát vỡ mõm bi jờ, thời cô chiển thì là fà Bính-Mom Thủy Đội, còn cầu Bính nó cách xa chỗ fà cô ạ đoạn nhà máy Xi Măng. Chắc cô cũng zân Fòng dạt jống anh zồi. 

  @ Chuồn Lài dồn


  ĐCM cô fải tự suy luận ra theo kỉu bựa chứ – cầu fà thì cũng là fương tiện vận chiển ngang qua sông. Ngoài ra còn đò ngang nữa dưng mờ nó có thời gian và đia danh rồi thì sẽ xác định được vị trí. 

  Tỉ như thời thởi ai hông biết vị trí cảng Chùa vẽ và cảng Vật cách ở đâu. Ti nhiên cảng Chùa vẽ bây zờ lại ở địa điểm của cảng Vật cách thời thởi, còn cảng Vật cách lại ở vị trí của cảng Chùa vẽ, i.e. hai cảng hoán đổi tên cho nhâu. Hẽ hẽ loại chiện nầy thì chỉ xứ Lừa triều nhà Sản mới có.

  Mà anh cũng dạt mia nó từ 2x năm nay rồi, hẽ hẽ
 21. #21 by Dragonfly on 2011/05/15 - 00:52

  Tuy nhiên dân Mỹ có thói quen lượn lờ bằng Auto vào mùa xuân-hè(lượn lờ ở đây là nếu nổi hứng cuốc vài trăm Kiloméch đi ngắm cảnh/zã ngoại háhá) nên việc zá xăng tăng như vầy cũng vỡ mõm. Đối với các bà nội trợ như Mít, mỗi ngày phẩy lái con Van (zả sử con Honda Odyssey) đưa đón con ngày hay buổi đên trường, chạy Local, lượn lờ đi xốp nữa thì cũng khóc tiếng miên hẽhẽ@ Déo

  ————-
  Cảm ơn cô giả nhời nhanh hơn Mít, nhưng cái khỏan xăng tăng đó nó có ăn vào 1 góc lớn chi tiêu và khỏang bao nhiêu % trung bình mỗi nhà mà anh thấy các cô khóc kinh thế? Trong khi bọn anh bên này đói thối mồm mà cũng đéo kêu vì biết kêu zất mệt mà đéo có cửa jì. Hệ Hệ
 22. #22 by Bố on 2011/05/15 - 00:53

  “UU” trong văn học đã trở thành một danh từ chung, hàm nghĩa là “cặp đôi” rồi cu ngu ngẫn ạ. vì thế câu trên phải được hiểu là người ta mơ được trở thành như đôi bướm luôn bên nhau.

  Hố hố, con lả ngu hết phần của cả đàn lợn rất khí thế bày cái sự ngu ra cho thiên hạ dòm.
  ĐM mài ! mài ngu nên không hiểu UU mà bố mài nói ở đây là mang nghĩa “cặp đôi”, nghĩa couple.
   
   mài và con nặc nô thì cứ thấy couple nào cặp kè nhau thì gọi là UU. mả cụ con ngu nhất thế giới.

  đã bẩu mài là giun sao lại so được với bố là rồng mà cứ nhận là giống nhau, hử con lợn?
  hố hố.

   ĐM, mài cố bớt ngu một tý đi !

 23. #23 by Ngũ Sắc on 2011/05/15 - 01:01

  An Hoang Trung Tuong

   23:36 14-05-2011

  Chết cười mới các cô Simacai cụt tai.

  Hết “Zán Bùa Lồn Mèo” rùi lại “Ján Bò Lồn Mèo”.

  Zán cục cứt ý. Ján cục zắm ý.@ Bựa


  “Lồn mèo (danh từ). Đầu-hồi, góc giụm hình tam-giác nơi hai mái nhà giáp nhau: Dán bùa lồn mèo” (quyển thượng, tr.831). Rồi ở phần II (tục ngữ, thành ngữ, điển tích), quyển từ điển này còn giảng rõ thêm: “Dán bùa lồn-mèo. Làm-ăn giả-dối, cẩu-thả, làm lấy có, không cẩn-thận (Lồn-mèo là chỗ hồi nhà hình tam-giác giáp hai mái nhà, thợ-mộc khi cất nhà xong thường dán vào đó một lá bùa; nhưng vì cao, lại không chỗ đứng vững, lá bùa thường được dán xiên xẹo)” (quyển thượng, phần II, tr.93).  @Fa


  ĐLM con Fa nầy gúc giỏi nhở! Mờ sâu cô cứ dây dưa songfi rụng hết mia răng tên Bựa (aka 安黄中相 – mặt (o)/ vàng khè tướng mạo trung tiện) dzậy?

  ĐCM anh đi ngủ đã.
 24. #24 by minhhuong on 2011/05/15 - 01:03

  Tìm mờ mắt mới ra cái còm bé tin hin của lão sss nói lăng nha lăng nhăng về M2M. Mẹ, nóng mặt kinh với bố này kinh.

   

  Sư bố lão sss. Nhá. Nhìn lại mặt hàng trước khi mở mồm chê bai. Nhá.

   

  Các còm của M2M có những ưu điểm sau:

  – Thoát ý.

  – Ngắn gọn.

  – Ý thức học hỏi cao.

  – Chịu khó hoàn thiện bản thân, ví dụ bị nhắc fải kiểm tra (gúc) trước khi nói -> làm ngay. Hay là bị nhắc đặt dấu chấm hỏi (để không bị nhầm thành ý khẳng định khi còn chưa chắc chắn) -> thực hiện tức thì.

  – Có ý thức hợp tác rất cao trong tranh luận. Đồng thời hiểu ý đối phương nhanh.

   

  Hiện nay M2M mới từ môi trường Lừa vào, nên còn chưa có kinh nghiệm và tư tưởng của môi trường tự do.

   

  Nhưng với ngần ấy ưu điểm, đảm bảo tham gia cọ sát tranh luận trong quán 1 thời gian ngắn nữa thôi, thì M2M đủ kinh nghiệm để vặt từng sợi lông trên củ sọ lão sss. Nghe rõ chưa hả.

   

  @ M2M, mình khuyên bạn chân thành, tố chất của bạn (mà mình vừa liệt kê), đảm bảo bạn rất nhanh trong việc nhận các luồng tư tưởng đối kháng với những thứ đương có sẵn trong đầu. Đừng bỏ tranh luận trực tiếp trong quán.

   

  Nếu chỉ hóng, bạn có thể ngấm. Chỉ khi trực tiếp tham gia, bạn mới có kinh nghiệm và kỹ năng.

   

  Chân thành đấy.

 25. #25 by Lừa cái on 2011/05/15 - 01:10

  Ngĩa bóng thì hiểu nhưng nghĩa đen thì … đéo hiểu dán bùa vầu đấy để làm gì ?@Thi gia
  Nghĩa đen sờ sờ ra đấy( dán bùa…mèo) mà Thi gia k hiểu sao? Hay Thi gia k biết phân biệt thế nào là nghĩa đen, thế nào là nghĩa bóng vậy ta?
 26. #26 by Bố on 2011/05/15 - 01:14

  há há, lúc bố đang hô hào thằng nào vả toè mỏ con lợn gộc chủ quán vì câu liên thiên lồn mèo của nó thì em fa đã ra tay.
  con chủ quán này hết sức vịt nhưng nổ cứ như đúng rồi. đèo mịa, cứ để nó khai sáng kiểu này thì thế đéo nào cả chuồng lợn chẳng xuống địa ngục sớm.

 27. #27 by Lừa cái on 2011/05/15 - 01:17

   Giới thiệu với chi bộ đường link giải thích về câu thành ngữ: dán bùa…mèo. Ai có hứng thì đọc tham khảo nhé!
  http://nguoidothi.vn/home/rong-choi-mien-chu-nghia/l-meo-co-hay-khong

 28. #28 by Lừa cái on 2011/05/15 - 01:26

  Vào quán Bựa mà cảm tính kiểu: nó tra tấn trẻ em thật (vì nghe nói thế) -> cho nó vài tháng tù là đủ! Rồi, chị tin em là người tốt blah blah thì em phải là tốt! @ Lả
   
  Lả nhớ dai kinh khủng. Óc cứ chứa balinhtinh ấy có ngày nổ như chơi Lả ơi.

 29. #29 by LUUMANH on 2011/05/15 - 01:30

   1 thời gian ngắn nữa thôi, thì M2M đủ kinh nghiệm để vặt từng sợi lông trên củ sọ lão sss

  Hé hé. Nhất chí với ẻm Hương, vật mẹ nó lông trên sọ $$ đi 2M. 
 30. #30 by LUUMANH on 2011/05/15 - 01:38

  Lài cứ trêu bọn nó làm đéo, Giá dầu  là nguyên nhân căn bản tác động đến mọi thứ trên thế giới về kinh tế, chính trị, xã hội an ninh rồi đối ngoại đối nội…  trong ngắn trung và dài hạn nên Lài hỏi thế đứa đéo nào đủ sức mà trả nhời được. Bọn buôn zầu lậu, trừ Bê và các loại cá nhớn, anh nể nhất bọn Phòng nhà Lài đấy 

 31. #31 by Lừa cái on 2011/05/15 - 01:42

   Gần đây nghe mấy vụ các cô cậu non trẻ “xoắn vào nhau” cùng chết khi bị ngăn cản chuyện yêu đương mà đau lòng. Đúng là ngu mà chết. UU đó sao!?

 32. #32 by Mit on 2011/05/15 - 01:42

  Anh hỏi cái, giá xăng tăng như vậy bên đó giá tiêu dùng nó có tăng vun vút như lừa không?@ Chuồn

  Nó cũng tăng chứ, nhưng không là “bão giá” như chuồng Lừa nhà ta vì competition giữa các companies và cheap labor from the third world keep the price low enough so với income.  Giá thực phẩm xưa giờ chỉ là muỗi trong các expenses ở địa ngục đế quốc.  Household products cũng thế Chuồn ợ. 

 33. #33 by Mit on 2011/05/15 - 01:46

  háhá Déo hổng tin là anh cu Ma mở kho xăng thì giá xăng sẽ lao dốc 4.2$/gal xuống 3.2 đâu. May lắm nó về được 4.0 trong ngắn hạn mà thế thì nhưn dưn tư bửn vưỡn vỡ mồm hehe.@ Déo
  Đêm qua Mít đổ xăng mất 4.07 Tơn/gallon, down from 4.15 Tơn/gallon tuần trước hehehe….Sư bố bọn Oil Companies, Mít đang tính hè này lái lên Yellow Stone đơi, bỏn liệu mà hạ giá xăng cho Mít!  

 34. #34 by Dragonfly on 2011/05/15 - 01:46

  Bọn buôn zầu lậu, trừ Bê và các loại cá nhớn, anh nể nhất bọn Phòng nhà Lài đấy @ Manh

  ——————-
  Anh trêu đéo đâu, ham học hỏi thì có đấy, bọn Quảng Ninh buôn món đó cũng bạo tay lắm. Địtmẹ, chi bộ có ai đang xem trận semi final Roma Djokovic Vs Murray không? Hay vãi lúa, xem đi. Hệ Hệ
 35. #35 by Cocacola on 2011/05/15 - 01:49

  Địt con mẹ thằng Bố láo cứ huyên thuyên! Địt mẹ mày! Chỉ ra coi ý của mày và của anh nó khác nhau chỗ nào!


  Địt mẹ, bằng chứng sờ sờ ra đấy mà còn cãi chày cãi cối nữa à, đồ con lợn tai xanh!
 36. #36 by Bố on 2011/05/15 - 01:51

  ơ, cu dũng mồm toàn lông lên rồi à ? giờ lật cồng mới thấy .

  tộ xư mài, bố mất bao nhiêu công để hương khói mà mài lên mài ko vấn an bố. bố cái quân mất dạy !

 37. #37 by nhất on 2011/05/15 - 02:10

  Thế này : bọn tư bản, Mỹ và Tây Âu khi nó nâng giá nhu yêu phẩm đều phải cân nhắc và dọn bãi trước rất kỹ. Bởi vì  nhân dân cần lao mà cảm thấy vì tăng giá mà họ  bị ảnh hưởng đến cái dạ dầy , hay nhu cầu tối thiểu thì họ phản kháng ngay: xuống đường biểu tình. Điển hình là dân Pháp nhơn thốitha chuyên gia biểu tình.

  Nhưng Lừa thì nhẫn nại chịu đựng, giá có mà tăng gấp 8 lần- anh ví dụ thế – thì Lừa vẫn chịu được.  Bê thiếu tiền thì cứ nã Lừa ra mà vặt lông thôi. 
  @Mít Đông : bên anh đến hè thì giá dầu diesel giảm ( vì các nhà máy nhiệt điện không dùng nữa), nhưng xăng thì tăng. Mít bán mấy cái nhữn hột xoàn đi đổi con xe chạy dầu cho nó tiết kiệm.

 38. #38 by Bố on 2011/05/15 - 02:10

  ĐM con lợn lả ngu quá xá mà lại còn dai như chó nhai giẻ váy.

  mài ko thấy con nặc nô chủ quán vốn dĩ mồm loa mép dải như thế mà còn phải  im lặng như một sự chấp nhận mình sai hay sao ? cỡ ngu ngẫn như mài thì cãi được với chúng bố cái đéo ý. tộ sư con lợn ỷ !

  ĐM mài ! bố đéo thể chịu nổi cứ phải dạy mãi cho những đứa ngu nhưng hôm nay bố cố gắng.
   
   – bố: UU là biểu tượng của cặp đôi hạnh phúc. đéo phải bất kỳ cặp đôi nào (thú/ chim) cũng được gọi là cặp đôi.
    – mài (theo đuôi con nặc nô): những cặp đôi nào quấn quýt thì cũng được gọi là UU.

  con lợn tăm tối ko thấy đó là sự khác nhau à ?
  bằng chứng sờ sờ chỗ đéo nào là mài giống với ý của bố hả  ?

  câm mồm vào  để thiên hạ đỡ biết mài ngu nhất thê giới nhá, lợn ỉ !

 39. #39 by Mit on 2011/05/15 - 02:10

  Cảm ơn cô giả nhời nhanh hơn Mít, nhưng cái khỏan xăng tăng đó nó có ăn vào 1 góc lớn chi tiêu và khỏang bao nhiêu % trung bình mỗi nhà mà anh thấy các cô khóc kinh thế?@ Chuồn
  Ơ cô cứ tính trung bình bọn giáo tiểu học mới ra trường lương quãng 35,000 Tơn/năm trước thuế.  Trừ thuế má + bảo hiểm các loại nhẽ mang về quãng 2000 Tơn/tháng.  Trừ mịa nó quãng 800 Tơn cho một phòng apt cái đã.  Còn lại 1200 Tơn cho xe + tiền nợ học cái bằng giáo + ăn + điện + nước + Phone + quần áo + saving.  Đối với bọn này phải trả 200 Tơn một tháng tiền xăng là nhiều lắm chứ nhở?


 40. #40 by Bố on 2011/05/15 - 02:19

  sửa thành:

  bố: UU là biểu tượng của cặp đôi hạnh phúc. nhưng đéo phải bất kỳ cặp đôi nào (thú/ chim) cũng được gọi là UU.

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/15 - 15:11

   Địt mẹ moi đéo đâu ra con Simacai ngu thế nài? Địt mẹ tiếng Lừa cũng đéo hiểu thì câm mồm đi.

 41. #42 by Mit on 2011/05/15 - 02:22

  @Mít Đông : bên anh đến hè thì giá dầu diesel giảm ( vì các nhà máy nhiệt điện không dùng nữa), nhưng xăng thì tăng. Mít bán mấy cái nhữn hột xoàn đi đổi con xe chạy dầu cho nó tiết kiệm.@ Nhất

  Mít hông chơi hột xoàn cô ơi.  Cơ mà nhân vụ giá xăng này Mít thuyết phục MSO vác xiền đi mua con xe nhỏ xinh xinh mới toeng cho mình….hị hị hị Dạo này thấy phóng mini-van trông già người Nhất ạ. Mít đang rình mua một căn nhà, dưng chưa thấy bọn bank bên kia giả nhời.

 42. #43 by Tơn on 2011/05/15 - 02:54

  – bố: UU là biểu tượng của cặp đôi hạnh phúc. đéo phải bất kỳ cặp đôi nào (thú/ chim) cũng được gọi là cặp đôi.
    – mài (theo đuôi con nặc nô): những cặp đôi nào quấn quýt thì cũng được gọi là UU. (@ Thằng Bò)


  Theo thằng Bò thì cặp đôi nào “quấn quýt” thì chưa hẳn “hạnh phúc” nên chưa thể gọi là UU phỏng? 

  Nhẽ tên đúng của mầy là Bọ (giòi) chứ cũng đéo phải Bò, mầy nhể?

  Khuyến mãi cho bọn Simacai đôi uyên ương 8x nè:

 43. #44 by trungduong on 2011/05/15 - 04:09

  @ Anh Lài,

  Việc ở đây dân Mỹ kêu ca là vì giá xăng rõ rẻ bao nhiêu năm nay. Giá cao vượt ngưỡng là 4$/gallon. Mà trong tình trạng ngày nay, khi mà 28% người dân ôm cái nợ mortgage cao hơn giá nhà hiện tại, thì méo mặt rồi Trả cái phần đó rung rinh rồi. Không trả được thì mất nhà và còn vào bad credit nữa. Còn làm gì hơn được khi sống bằng credit.

  Nay khi giá xăng lên trên 4$ thì méo mặt thôi vì lãnh thêm nợ. Bác không biết chứ người Mỹ thường sống ở ngoại ô, cách xa nhà nhiều lắm có khi hơn tiếng xe. Mà khi mua xe gì thì cứ thích chọn một cái hoành tráng như lái tank ấy. Đổ xăng mà đau lòng chứ không là một ít đâu nhở.

  Thế nên người dân cứ hỏi Obama là sao mà giá xăng lên cao thế. Rồi mới có Senate Inquiry. Nhưng chả sao, các bố cũng đổ rằng này nọ. Nhưng nguyên nhân chính là các hãng nhỏ đã tèo hết rồi. Xưởng lọc dầu thì đóng cho bớt chi mà lại tăng lợi vì ít xăng thì giá cao. Đã vậy họ (công ty dầu) còn được fiscal deduction những 2 tỷ cho thăm dò nguồn mới.

  Nhà em bên cạnh cũng thế, chôi phắt và đổ thừa rằng tại Trung Đông nên nó thế.

 44. #45 by Dragonfly on 2011/05/15 - 04:18

  Nhà em bên cạnh cũng thế, chôi phắt và đổ thừa rằng tại Trung Đông nên nó thế.@ Trùng Dương

  ———————
  Thì mình cũng hỏi để hiểu biết hơn tiện bề chém gió với bạn bè ấy mà. Cảm ơn bạn nhiều. Hệ Hệ
 45. #46 by trungduong on 2011/05/15 - 05:04

  Cô 3Ma tiên bố cho khui kho xăng chiến lược của đế quốc rồi nài @ Cô Mít

  Không biết cô Mít có nhầm vì President Obama không mở Strategic Petroleum Reserve. Cái đó chỉ có nhõn 34 ngày cho USA khi không có dầu mua được ở đâu. Chả bõ.

  Mới đọc Washington Post thì đây là National Petroleum Reserve tại Alaska, chỗ đã bị đóng từ năm 1923 do lệnh từ President Harding.

  Obama seeks to promote more oil drilling in Alaska, offshore

  Đã từ lâu USA muốn bớt mua dầu từ vùng Trung Đông và khai thác từ nội địa. Bây giờ thì quay trở lại Off-shore drilling như trước vụ BP, và cả những vùng được bảo vệ vì môi sinh nữa.

 46. #47 by Cocacola on 2011/05/15 - 05:41

  Địt mẹ thằng Bố láo vừa thôi!


  (Trích)

  Bố

   02:10 15-05-2011

  ĐM con lợn lả ngu quá xá mà lại còn dai như chó nhai giẻ váy.

  mài ko thấy con nặc nô chủ quán vốn dĩ mồm loa mép dải như thế mà còn phải  im lặng như một sự chấp nhận mình sai hay sao ?


  (Hết trích)

  Kiên trì theo đuổi đến cùng sự việc thì mầy chửi: “dai như chó nhai giẻ rách!”

  Còn đéo thèm nói với thằng psychosis nặng như mầy thì mầy bảo: “sai nên phải nhịn mầy?!!”

  Thế bây giờ anh hỏi: Địt mẹ thằng tâm thần phân liệt! Mầy muốn cái đéo gì đây? Muốn vào chửi khơi khơi à?

  Địt mẹ, chỉ qua hai câu là thấy mầy tâm thần nặng rồi con! Địt mẹ, giờ này B đéo còn thằng nầu có chất nữa để vầu quán bựa chửi nhau à? Hết Dái Ghẻ, Tế điên đều tâm thần, lải nhải như điên, đến cảm tình B như Rô Kinh tuyên bố ăn ở đâu là chết vì đấy đều rơi bài rồi à! Địt mẹ!
 47. #48 by Mit on 2011/05/15 - 06:24

  Cái Mít nói là cái drilling ở Alaska’s National Petroleum Reserve đới.   Khui hông phải là drill vầu là gì là gì….hí hí hí Ừ nó không gọi cái đó là “strategic” mà chỉ là “national”.

  Còn cái Strategic Petroleum Reserve mà cô nói là chỗ bọn đế quốc giấu crude oil để dùng khi emergency  dọc theo bờ biển của Vịnh Mexico. Hiện giờ dững chỗ đó chứa 727 barrels of crude oils, trữ lượng nhiều nhất trên thế giới.  Bọn đế quốc tuyên bố, sẽ fill đến 1 tỷ barrels.  Dững barrels crude oils này được mua từ bọn Saudi và các nguồn khác.

  Hiện giờ SPR được tính đủ dùng trong 34 ngày nếu Mẽo xài 21 million barrels/day.  Cơ mà the maximum total withdrawal capacity chỉ có thể làm là 4.4 million barrels/day.  Thế thì phải làm sao?  Cái này là việc của bọn đầy tớ dân trong Dept of Energy, Mít chịu….hehehe

 48. #49 by Bố on 2011/05/15 - 06:37

  hố hố, mả bố thằng lả ngu hết phần của lợn đã làm bố mài rơi vào bẫy của trò tiểu nhân trong tranh luận của mài ! cu giở trò nhai giẻ váy cốt để đối phương nổi khùng lên mà nhầm lung tung.
   bố viết lại cho con hiểu nhá:

    – bố: UU là biểu tượng của cặp đôi hạnh phúc (nghĩa bóng). nhưng đéo phải bất kỳ cặp đôi nào (thú/ chim) cũng là động vật có tên là UU (nghĩa đen).

    – mài (theo đuôi con nặc nô): những cặp đôi nào quấn quýt nhau, bất kể là chim hay thú quấn quýt thì đó chính là động vật tồn tại trong tự nhiêncó tên là UU (nghĩa đen).

 49. #50 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/15 - 06:50

  Ui địt mẹ tối qua cháu bú diệu nhiều giờ đầu lâu vưỡn còn ong.
  Mấy chú mặt ()/ nào (trừ cô Hương) sủa cháu nhặng sị tối qua đó? Mần ơn giơ tay cho cháu điểm danh nhát.

  Chú Lả Lét thì cháu cạch. Cháu nhớ đã dậy dỗ chú í lần cuối rồi nhưng vưỡn chứng nào tật nấy. Tranh luận thì ngu như ()/ mà tưởng ta đây thông thái. Sở trường duy nhất của chú í là dẻ rách mí lại lèng nghèng mới gái thôi. Cháu thật là chửa thấy chú í thở ra nủi tí khí ()/ nào (mà cháu vưởn lịch sự gọi là quan điểm í). Cháu khinh nên cháu đã thề là mặc mẹ chú í. Thứ cặn bã vậy chấp làm đéo. He he.

  Thôi cháu đi bú cà fê tí. Sau về dọn dẹp nhà lại. Nhiều cô chú phàn nàn nhà cháu bừa bộn rồi nhỉ? He he.

 50. #51 by Bố on 2011/05/15 - 06:59

  Kiên trì theo đuổi đến cùng sự việc thì mầy chửi: “dai như chó nhai giẻ rách!”

  Còn đéo thèm nói với thằng psychosis nặng như mầy thì mầy bảo: “sai nên phải nhịn mầy?!!” (lả ngu hết phần của chó)

  hố hố, cu ngu hơn cả chó nên đéo hiểu thế nào là kiên trì, thế nào là lèm bèm nhai giẻ váy. đéo dạy cho mài đâu, đồ chó nhai giẻ váy ạ. tự tìm hiểu đi.

  bố mài đéo bao giờ chửi khơi khơi, chửi đổng như thứ con lợn ỷ lả nhá. luôn luôn có phân tích, có ý nào đấy.
  B là bố đây. mài ngu kinh hoàng, ngu thảm ngu hại thế nài thì đừng tập tọe làm phản động, làm nhà rân chủ lợn mà bố mài bỏ tù mục xương nhá con.
  bố thương mài lắm. cơ mà mài nên tránh ra cho những đứa ko hoặc ít ngu làm cách mệnh dân chủ, kẻo chúng mang tiếng vì mài.
  đéo ai bảo bố tâm thần nhưng mài lê lết chỗ đéo nào cũng bị chửi là con lợn/ lừa/ chó/ bò ngu nhất thế giới, hố hố.
  mài thử chứng minh bố tâm thần cái coi. nhớ lấy những điều bố mài nói để làm bằng cứ nhá con.