Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by sss_sy_sss on 2011/05/14 - 20:22

  Quan điểm cá nhân của anh về mấy cái vụ dạy đời của Khổng Khâu, hay của Su Su hay tất cả các loại giáo lý tào lao thiên địa đã được anh chình bày trong bài Đạo đức học, thằng nào rảnh thì vầu mà nghiên cíu tư tưởng, quan điểm của anh.

  Tất cả dững cái phải thế lọ, phải thế chai của bỏn chỉ là nhằm mục đích chăn dắt vắt sữa bọn ngu muội tin vầu bỏn mà thôi, chứ đạo đít cái lìn í.

  Rất may mắn là anh vưỡn tỉnh táo sau khi bị nhồi sọ quá nhiều những cái lọ cái chai của bỏn. He he.

  Thôi, tối thứ bẩy, anh lượn đây. Thứ bẩy máu chẩy về tim, chim nó tìm về tổ, người nó đổ vầu nhau. Các em các cháu cứ hùng hục ỉa đái vầu nhau nhá.

  Anh chầu tuyền nông chại.

 2. #2 by minhhuong on 2011/05/14 - 20:34

  Em đi chơi đã há há, tối về bốc fét tiếp

 3. #3 by tieuthithi on 2011/05/14 - 20:37

  @Manh lét mắt toét  & Sì Sì Sịt , cả hai cô ngẫn nghe chị giảng đây :

  Chị đang lấy ví dụ để chứng minh là nhân vật trong truyền thuyết là có thật 
    Giả sử Manh lét làm bạn gái có bầu rùi chạy làng không cưới. Nó sẽ chưởi Manh là địt mẹ thằng Sở Khanh.
   Thế  cái phẩm chất “sở khanh ” ấy ở đâu ra? chẳng phải là xuất xứ từ thằng cha tên Khanh họ Sở, nhân vật có thật trong văn học đó sao ?( chưa phải có thật ngoài đời nhé)
    Ông Uyên Ương cũng vậy. người ta lấy phẩm chất “uyênương” để gán cho những đôi xoắn xuýt /chung tình là uyên ương . Xuất xứ từ một ông Uyên ương có thật ngoài đời 
  Hai việc nầy bản chất chả khác nhau tí mẹ 
    Hiểu chưa ông Manh ngẫn ?
    Còn truyền thuyết bà Âu đẻ trăm trứng thì bà Âu là có thật , còn chuyện bả đẻ trăm trứng là hư cấu hay không thì chỉ mình bả biết . Cũng như chi tiết tự vẫn theo bạn đời của uyên ương là hư cấu hay ko thì cũng chả biết , rõ chỉ là truyền thuyết .
    Nhưng nếu bây giờ có cô nầu đẻ một phát ra cái bọc có trăm quả trứng xem , sẽ được gọi ngay là cô Âu
   Nghĩa là nhân vật nguyên mẫu đều có thật : Uyên ương, Sở khanh, bà Âu …
  Các chi tiết khác là thật +hư cấu, không quan trọng 

   Hiểu  nốt  chưa cô Sịt ngẫn ?

 4. #4 by Dragonfly on 2011/05/14 - 20:45

   Nhưng nếu bây giờ có cô nầu đẻ một phát ra cái bọc có trăm quả trứng xem , sẽ được gọi ngay là cô Âu
   Nghĩa là nhân vật nguyên mẫu đều có thật : Uyên ương, Sở khanh, bà Âu …
  Các chi tiết khác là thật +hư cấu, không quan trọng 

   Hiểu  nốt  chưa cô Sịt ngẫn ?@ Thi
  ———————————————

  Giờ mà ai đẻ ra bọc trứng thì thàng quái thai chứ em! Chệt mật, chệt mật. Còn Zì Man Zi Mọi Zợ khai sáng thế nầu mà em thì mặt xinh 6x nói ” nguyên mẫu đều có thật….căng quá.Hệ Hệ

 5. #5 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 20:59

  Bạn Thi đi theo đường hướng suy luận như này mình thấy không ổn rùi.

  Nếu cứ tiếp diễn thì chúng ta lại quay về đề tài lịch sử muôn thuở xứ Lừa bất hủ. 3 nhân vật mà bạn đưa ví dụ thì 1 là cái đang luận bàn, 1 là nhân vật văn học còn quả chót lại thuộc về huyền sử.

  Quả Uyên ương này mình thấy chỉ nên dừng ở đây là được rồi, ai thấy hướng suy luận nào hợp lý hơn thì theo thôi, chả ảnh hưởng gì cả. Tranh cãi nữa thì chắc cũng không bạn nào đưa ra được gì hơn nữa đâu.

 6. #6 by tieuthithi on 2011/05/14 - 21:03

  @Lài : em đang ví dụ mà . Những nhân vật có tên đó ít nhiều có thật (ngoài đời và trong văn) và được nâng lên thành biểu tượng cho một hành vi nào đó ( như lừa tình , chung thủy…)

  Có gì không hợp lý đâu nào ?
  Còn dĩ nhiên làm gì có ai đẻ trăm trứng ? một trứng đã chết rùi 
 7. #7 by nhất on 2011/05/14 - 21:15

  @Cuong
  Thi còi đang bảo vệ tham luận: có con Uyên ương thật, qua hàng nghìn năm, nhân dân biến tên cỏn thành tính chất.
  Còn Trung tướng nói nhân dân gọi sự chung thủy là uyên ương và gán cho bất kỳ con chim nào chung thủy.
  Thi còi chỉ đua 3 cái nhân vật ra làm ví dụ để tranh cãi thôi. Anh thấy Còi cãi ổn đấy chứ.

 8. #8 by Yell on 2011/05/14 - 21:16

  Nhẽ chị Thi loay hoay zụ UU mà ngẫn thật? Có thật trong văn là có thật thế nào hả chị? Bà Âu có thật? A Sở có thật?

 9. #9 by Dragonfly on 2011/05/14 - 21:33

  @Cuong
  Thi còi đang bảo vệ tham luận: có con Uyên ương thật, qua hàng nghìn năm, nhân dân biến tên cỏn thành tính chất. 
  Còn Trung tướng nói nhân dân gọi sự chung thủy là uyên ương và gán cho bất kỳ con chim nào chung thủy.
  Thi còi chỉ đua 3 cái nhân vật ra làm ví dụ để tranh cãi thôi. Anh thấy Còi cãi ổn đấy chứ.@ Nhất Đầu Đất

  ———————————————
  Địtmẹ, cô phát biểu ngu y như cái avatar của cô. Cô tây tàu đéo gì mà thẩm còm như lầu puồi í. Địtmẹ, ai chả hiểu là có những tích xưa, những tên nhân vật sau này được chiển thành tính từ như : Mạnh Thường Quân, Thuyền Quyên, Liu Linh…Blo Bla. Zưng cái đó có thật không thì ai dám nói là thật. Địtmẹ, thế ông Jóng bay như Na Tra Thái Tử  cũng thật luôn à? Nhẽ hồi đó đã có mẹ nó Bat Man. Địtmẹ. Hệ Hệ
 10. #10 by nhất on 2011/05/14 - 21:47

  Sư bố Lài anh cũng đang định chấn chỉnh mầy, những còm của mầy cũng đéo tham luận buồi gì. Anh đọc thì nghĩ ngay đến câu : Gián bò lồn mèo. mơi mơi vờn vờn như buồi ý , hẽ hẽ. Anh cũng hỏi mầy câu của TT : chỉ biết mỗi đong gái thôi à?

 11. #11 by tieuthithi on 2011/05/14 - 21:51

  @Yen , .

  Cô đọc hết các còm tranh luộn của chị với mụ Zì rùi hãy  hỏi, cô hỏi ngang xương thế thì bố ai trả lời được.
  Nếu lười thì đọc ngay cái còm của tên Nhất phía dưới í , tóm khá đủ ý đấy  
  Hoặc cô giỏi cô chứng minh là nó không có thật đi 
 12. #12 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 22:11

  @Cuong
  Thi còi đang bảo vệ tham luận: có con Uyên ương thật, qua hàng nghìn năm, nhân dân biến tên cỏn thành tính chất. 
  Còn Trung tướng nói nhân dân gọi sự chung thủy là uyên ương và gán cho bất kỳ con chim nào chung thủy.
  Thi còi chỉ đua 3 cái nhân vật ra làm ví dụ để tranh cãi thôi. Anh thấy Còi cãi ổn đấy chứ.@ Nhất

  Đồng ý với bạn Nhất là 2 luận điểm vưỡn tương đương, cái mình muốn nói là không nên đòi hỏi kết luận tiệt đối trong vấn đề này.

  Thử xem khái quát nó lên thì sẽ phải tranh luận về 2 quả thuận nghịch bất hủ này không:

  1. “Vật chất” sinh ra “Ý thức”.

  2. “Ý thức sinh ra “Vật chất”.

  Thế thì tranh luận đến tết Công gô hê hê.

 13. #13 by nhất on 2011/05/14 - 22:16

  @Cuong
  Tên TT bậc thầy về cãi nhau, mặc dù tển cãi như buồi hehe,  cho nên anh mới tín nhiệm nó trong công cuộc khai sáng cho xứ Lừa, và anh thấy không nhầm.

 14. #14 by Dom-dom on 2011/05/14 - 22:17

  Cứ UU mãi có tin không vui   đây này 

 15. #15 by tieuthithi on 2011/05/14 - 22:19

  @Cương : 

  Cô nói đúng , chị dừng cuộc tranh luận ở đây , và bảo lưu ý kiến cho rằng Uyên ương là có thật .
  Từ giờ ai nói gì mặc ai hehehe 
 16. #16 by Do L on 2011/05/14 - 22:24

  Thi Thi cực kỳ kiên nhẫn…

  Em nên nhớ dằng bà Dì mà im mõm là thua mẹ nó dồi vậy thôi cãi với đầu gối mần chi ?

  Hiểu về U Ư như em Thi còi là chuẩn khỏi chỉnh.

  Ví như các bựa về sau thấy thằng mặt lìn nầu mà chửi ngoa với  ngang như bà Dì thì lại thốt lên câu ui mày nói như thằng mặt lìn…

  Dùng các thể loại có thật và đíu có thật để “mô tả” một việc or cái có thật quá bình thường như cu cương mà dismia lắm thằng dảnh đéo chịu đc.

  P/s Nhắn Hương Điêu : em làm ơn tranh luận với ai thì cũng ok nhưng xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa con Tế nhé m. Anh cám ơn em nhiều lắm.

 17. #17 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 22:26

  Thôi, quay lại chủ đề của bài viết. Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ những khái niệm liên đới tới “ĐẠO”, xem chúng ta đã nhìn nhận đúng những cái cơ bản chưa đã.

  Chứ cứ vầu chưởi Chúa vung lên mà mình không hiểu thì chả phải là nhạt toẹt và khẩu dâm ư?

  Xin đưa ra các khái niệm:  Đạo đức; Niềm tin; Đức Tin; Tín ngưỡng; Tông Giáo. Chúng có quan hệ với nhau như thế nào?

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/05/14 - 22:26

  Chi bựa cãi nhau khác đéo gì chiện con gà – quả trứng. Hài đéo tả.

  Cá nhân mỗ nghĩ chiện UU là 1 loài chim cổ với tập tính sống cặp đôi tron đời. Giờ đéo thấy đéo có nghĩa là nó chưa từng tồn tại.

  Tỷ như mỗ từ bé đến giờ đã thấy 1 tỷ đô đéo đâu. Dưng nó có tồn tại không? Hehe…

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 22:31

  Zì chết cười mới lậpluận đầy Vàng Son của em Thi Còi.

  Zí nhớ thời 194x, có một jàhói nói rầng có một cô Tám Lê Văn là bầnnông sinh năm 1912 sống ở Thanh Hóa.

  Thế chó nầu mà một jàhói khác lại gán cho nơi cưtrú của cô Tám (vưỡn bầnnông hehe) là Sài Gồng chứ hông fải Thanh Hóa, rùi  năm sinh cổ là 1937 chớ hông fải 1912.

  Từ đó, jàhói ý gán cho cô Tám chiếncông tự tẩm xăng vầu mông rùi đốt cháy mẹ một kho xăng Fáp.

  Hehe thế là chitiết hưcấu thành mẹ hiệnthực lịchsử, vì “cô Tám là nhânvật có thật”.

  Ngụngôn nài có ýnghĩa jì mới em Thi Còi hông ta?

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 22:36

   2000 năm nữa, sẽ lại có một em Thi Còi cãi “nhấtkhoát Tám fải là có thật chứ không bịa”, chỉ có vụ tẩm xăng là bịa.

   Tám mà không tẩm xăng thì còn jì là Tám nữa, fải hông em Thi Còi?

   Cũng như Âu Cơ mà hông đẻ 100 trấng thì đâu còn là Âu Cơ nữa? Và khi ý, thì việc tồntại một cô Âu Cơ thật, zưng “không đẻ 100 trấng” có ýnghĩa chó jì hehe?

 20. #21 by Dragonfly on 2011/05/14 - 22:33

  Sư bố Lài anh cũng đang định chấn chỉnh mầy, những còm của mầy cũng đéo tham luận buồi gì. Anh đọc thì nghĩ ngay đến câu : Gián bò lồn mèo. mơi mơi vờn vờn như buồi ý , hẽ hẽ. Anh cũng hỏi mầy câu của TT : chỉ biết mỗi đong gái thôi à?@  Nhất Đỡ Ngu

  ———————————
  Đúng đúng! Vậy là cô cũng còn có tý cứt óc tuy vẫn hơi ngu. Địtmẹ, ý tại ngôn ngoại, anh cần đéo gì phải spam rồi nghĩ đó là tham luận ở trên quán nầy đầy cô đang nghĩ là mình đang tham luận nhưng thực tế đọc lại là xì pam kể cả cô. Hệ Hệ
  P/s : Nói về tán gái thì cô còn ngọng nghịu lắm, gọi anh bằng cụ. Hệ Hệ
 21. #22 by Pepti on 2011/05/14 - 22:42

  Ủng hộ Lài mồm bẹn ( copirite by TT thúi) là : Chẳng thà đéo có tham luận đéo gì còn hơn cứ suốt ngày lèm bèm, sì pam. Làm bố mày đọc phải skip còm mệt hết cả người.
  Chẳng thà cứ kích đểu như Lài cho thằng khác nổ rồi dựa cột mà nghe . Chứ địt mẹ cứ nổ lung tung vung xích cho mà nội dung thì nhạt toẹt .

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 22:43

  Về việc Uyênương có (từng) tồntại hay không, thì nếu các cô không hiểu về tựnhiênhọc thật khó mà nhận ra.

  1- Chim là loài sinhvật caocấp, ngang mới Thú (có vú), chỉ sau Người, nếu chiểu theo các quanđiểm khoahọc hiệnđại.

  Nhiều loài chim có tríkhôn thậmchí cao hơn hẳn most Thú, như Quạ, Ưng, Vẹt, Bùcâu.. và đặcbiệt, chỉ có loài chim mới có thể bắtchước Người về tiếng nói (Vẹt, Yểng, Quạ Khoang..). Các cô đừng nói là zo cấutạo thanhquản của các ổng nha, vì thanhquản của Khỉ jống Người hơn chim nhiều.

 23. #24 by Do L on 2011/05/14 - 22:45

  Cô Một @

  “Dán bùa lồn mèo” chứ đéo phải Gián (con gián) bò nhé.

  Tin tin thì mấy câu như này phải chỉnh cho chuẩn.

 24. #25 by Yell on 2011/05/14 - 22:51

  Chị Thi mình dây@ E theo dõi hết các cồng của chị và thấy chị loayhoay mãi để cminh UU là có loài chim có thật mà chị mãi vẫn luẩn quẩn Rồi chị lôi bà Âu ông Sở là những cái k có thật để chứng minh UU là có thật, là sao? Chị k cminh dc nó là có thật thì nghiễm nhiên nó là k có thật.

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 22:52

  2- Vì Chim là loài sinhvật caocấp, nên khảnăng sống cộngsinh bắtbuộc của các ổng là rất thấp, thậmchí chưa từng được ghinhận.

  Điều ý khác mới sự cộngsinh của Sam Biển, vốn là loài jápxác, thấp hơn Chim nhiều bậc.

  Và vì là độngvật caocấp, khảnăng tồntại độclập của Chim là rất cao.

  Nên việc một ông chim cái (hoặc đực) bắtbuộc fải sống cùng một ông chim đực (hoặc cái), đến nỗi một ông fải tựvẫn khi ông kia tèo, là một điều jì đó fitựnhiên.

  Cũng như các ông thú có vú và các ông người. Đâu đó có zững cábiệt, zưng cái sự “tèo ngay theo người yêu” của một jống chim nầu đó quyết không thể là một hànhvi fổbiến để thành một thóiquen zitruyền.

 26. #27 by Dragonfly on 2011/05/14 - 22:55

  Chẳng thà cứ kích đểu như Lài cho thằng khác nổ rồi dựa cột mà nghe . Chứ địt mẹ cứ nổ lung tung vung xích cho mà nội dung thì nhạt toẹt @ Ti

  ————————–
  Địtmẹ, không thẩm được thì kích thế đéo. Thế mới nói ý tại ngôn ngoại. Hệ Hệ
 27. #28 by nhất on 2011/05/14 - 22:57

  @Dò Lìn
  Cám ơn cô . Nhân tiện anh tuyên bố bản quyền câu ” Gián bò lồn mèo ” là của anh , hẽ hẽ, có ý nghĩa khác hẳn câu  “Dán bùa lồn mèo” . ( câu này tối nghĩa bỏ mẹ)
  Ý nghĩa còm của anh chửi lài vẫn không thay đổi, dĩ nhiên.

 28. #29 by tieuthithi on 2011/05/14 - 23:00

  @Do L ; giải thích dùm chị cái câu “dán bùa lồn mèo” theo nghĩa đen cái hehehe ..

  Ngĩa bóng thì hiểu nhưng nghĩa đen thì … đéo hiểu dán bùa vầu đấy để làm gì ?
 29. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 23:02

  3- Fần nhớn bọn khoahọcja jàhói đều đềcao cái gọi là bảnnăng sinhtồn của độngvật, nhất là các độngvật bậc cao.

  Vậy thì điều jì khiến một loài chim Uyên Ương nầu đó, nếu có thật, lại fản lại bảnnăng zuytrì nòijống và sinhtồn của các ổng?

  Khi ông Mái trong một cặp-đôi chết, thì tráchnhiệm của ông Trống là tìm ngay một ông Mái khác để cặp lại, và zuytrì nòijống. Đấy mới là Tựnhiên.

  Thậmchí, khi ông Mái (hoặc ông Trống) chưa tèo, ông Trống đã có xuhướng tỉn ông Mái khác để có thêm con cái.

  Địt mẹ Nature nhờ thế mà tồntại và fáttriển.

  Thế nên các cô buộc fải côngnhận, hànhvi thủychung của Uyên Ương (như bọn Hủ Nho môtả thôi nha), nếu có thật, là một điều fảntựnhiên, và không thể zuytrì lâuzài được.

 30. #31 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 23:03

  Luận bàn về các khái niệm:

  – Đạo đức: theo thằng Wiki thì “Đạo đức tập hợp những quan điểm của một xã hội, của một tầng lớp xã hội, của một tập hợp người nhất định về thế giới, về cách sống. Nhờ đó con người điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hộ”.

  Nhưng theo mình thấy thì Đạo đức chỉ nên là hệ thống quy phạm thần kinh về các mối quan hệ căn bản, sẵn có và có khi phải được coi là tiên đề. Những cái râu ria cắm vào theo Wiki nên bỏ? (tỉ như yêu CNXH mới là có đạo đức…). Bởi vì hình như loài vật nó cũng có đạo đức của nó chứ không chỉ riêng con người?

  – Niềm tin, Đức tin, Tín ngưỡng: cái này tiếng anh có thể dùng chung là Belief?

  Có thể sắp xếp như sau không về mức độ mạnh dần: Niềm tin < Đức tin < Tín ngưỡng ?

  – Tông giáo:   Tông giáo = Tín ngưỡng + Giáo lý + Giáo dân + “Option”

  Tông giáo là cái nâng cao, cấu thành từ nền tảng là tín ngưỡng.

 31. #32 by Dragonfly on 2011/05/14 - 23:05

  @Do L ; giải thích dùm chị cái câu “dán bùa lồn mèo” theo nghĩa đen cái hehehe ..

  Ngĩa bóng thì hiểu nhưng nghĩa đen thì … đéo hiểu dán bùa vầu đấy để làm gì ?@ Thi Chân Ngắn Mặt Đẹp
  —————
  Em nói con Nhất cỏn jải thích cho, cỏn chê câu này tối nghiã mà. Lại mô kích tiếp. Hệ Hệ 

 32. #33 by Do L on 2011/05/14 - 23:12

  “Dán bùa lồn mèo” chỉ có thể hiểu theo nghĩa bóng. Tới hôm nay 14/5 (sắp SN bạn thân Dì) dismia miêng vẫn bị pama chửi câu này.

  Mỗi bà Dì với em Thi Thi đang mần theo nghĩa Đen với vụ con ZỊt thôi.
  Có đéo thằng thần kinh nào đi dán bất cứ cái gì vào cái ấy của con Kitty ???

  Cô Một, cô thử tưởng tượng con Gián mờ bò vầu mồm con Mèo xem. Nó còn đen gấp mấy lần Chym chị Dậu sure…keke

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 23:12

  4- Zì hiểu ý em Thi Còi, rầng có thể vài ngàn năm trước đã từng có một loài mèo tên gọi Uyên Ương, rùi bọn Hủ Nho hứngchí đủi “Mèo Uyên Ương” thành “Chim Uyên Ương“, và thêmthắt chitiết “Uyên Ương tựvẫn khi chồng/vợ tèo”, hehe cho thành huyềnthoại.

  Rùi đến thếkỷ 20 nài, ông người mặcnhiên coi Uyên Ương là loài Chim “tựvẫn khi chồng/vợ tèo”.

  Lúc ý ổng còn là ông Mèo Uyên Ương nguyênthủy nữa chó đâu, mà là Chim Uyên Ương huyềnthoại.

  Nói kiểu jì thì các cô cũng thấy, không hề có loài vật nầu là Uyên Ương, zù là Chim hay Mèo hay Lừa.

  Còn ông Uyên Ương nguyênthủy vài ngàn năm trước như nào thì Zì biết đéo đâu.

 34. #35 by nhất on 2011/05/14 - 23:14

  Lài Bừu
  Anh giải thích rồi, but not here, by  Bi Em, hĩ hĩ, ghen chưa, lồng lộn lên chưa con già hói kia!

 35. #36 by tieuthithi on 2011/05/14 - 23:20

  1. Thế nên các cô buộc fải côngnhận, hànhvi thủychung của Uyên Ương (như bọn Hủ Nho môtả thôi nha), nếu có thật, là một điều fảntựnhiên, và không thể zuytrì lâuzài được.@Zì

   Em không tranh cãi vụ nầy nữa . Nhưng em cũng phải hỏi để Zì nhân tiện giải thích luôn là cái đặc tính chung thủy “phản tự nhiên” ấy , bây giờ còn nguyên xi ở các con  mà lúc trước chính Zì đã dẫn ra , chúng nó có tuyệt chủng đâu ?

  ( không tính cái đặc điểm hư cấu là tự tử chết theo nhá )
  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 23:22

   Zì chỉ zẫn một vụ ông Sam có tính thủychung vôđối thôi. Mà Zì nói rõ ổng là loài vật jápxác bậc thấp, sống cộngsinh đực-cái rùi còn jì. Nghĩa là rời nhau ra là chết.

 36. #38 by Ghẻ on 2011/05/14 - 23:22

  Các anh chị bựa làm ơn chỉ cho em đường link nào nói rằng uyên ương chết theo bạn đời. Em được học là có một loài chim nào đó nhưng không phải là uyên ương, hihi.

 37. #40 by minhhuong on 2011/05/14 - 23:27

  @Nhất dâm: ơ, bên trọng bên khinh à, pi em bên lốc em nốt cái . Lần đầu tiên nghe câu bùa với mèo này

 38. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 23:27

  Zì đi bú fát ziệu cái cho thơm mõm đù má Simacai

 39. #42 by Dragonfly on 2011/05/14 - 23:29

  Zì chỉ zẫn một vụ ông Sam có tính thủychung vôđối thôi. Mà Zì nói rõ ổng là loài vật jápxác bậc thấp, sống cộngsinh đực-cái rùi còn jì. Nghĩa là rời nhau ra là chết.

  ———————–
  Mà ông người nhỡ xơi 1 con sam không nguyên cặp cũng ngộ độc chết tốt. Hệ Hệ
 40. #44 by budifa on 2011/05/14 - 23:32

  Địt mẹ chiện đi xa quá nhỉ, hị hị. Tính thôi mà lại ngứa dái quá

  Tôi học tiếng Khựa qua Gúc tên triện “Uyên Ương Đao”, nghĩa cụm từ biết rồi, dưng tra từng từ thấy Uyên ghi nghĩa là “con vịt đực”, Ương là “con vịt cái”, buồn-cười quá mới Gúc xem ông vịt đó dư lào bằng Khựa-tự, thì thấy có hình chụp, đéo phẩy vẽ (dư Phượng Hoàng). Vậy kết-luận 2 từ UU chỉ 2 con vật có thật tại thời-điểm này.

  Cũng chính vì buồn-cười nên mới đưa vào thí-dụ của việc học Khựa qua Gúc 

  Thế thôi mà cũng cãi nhau loạn cả lên, khà khà

  Ông BOM thôi đi, tôi chấp-nhận Gái và ông luôn đúng, há há

 41. #45 by minhhuong on 2011/05/14 - 23:33

  em làm ơn tranh luận với ai thì cũng ok nhưng xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa con Tế nhé  @ Do L

  ———————–

   ờ ờ  hiểu vì sao

 42. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 23:36

  Chết cười mới các cô Simacai cụt tai.

  Hết “Zán Bùa Lồn Mèo” rùi lại “Ján Bò Lồn Mèo”.

  Zán cục cứt ý. Ján cục zắm ý.

  Câu ý nguyênvăn là “Rắn Fù Lồn Mèo”.

  “Fù” ở đây là Fủ, hoặc Tỉn, đó các cô. Các cô biết bọn jàhói nói thế nghĩa là jì không? Các cô nghe triềnthiết Rắn Đực tỉn Mèo Cái thì đẻ ra Mèo Tam Thể chưa? Các cô từng thấy Rắn “fủ” Mèo bâu jờ chưa?

 43. #47 by budifa on 2011/05/14 - 23:38

  @ Lài Dồn

  Ông So mới có độc, nó giống ông Sam dưng đéo luôn có đôi như Sam. Báo-chí bẩu thế chứ tôi biết đéo đâu

  À mà thôi chi-Bựa bỏ quá đừng cãi vụ Sam So nầy nữa nhé, hé hé

 44. #48 by M2M on 2011/05/14 - 23:40

  @M2M:

  Con này chắc cũng dow dống thằng tế ngẫn. Nói vụ Cù rất hồn nhiên như con điên. Thà đỵt mẹ đọc cồng thằng Tế ngẫn còn vui hơn vì có cái để cười, chứ cồng con nầy đỵt mẹ chỉ mún đi ỉa.

  @ Bác 3S:

   

  Quái, còm mình thế nào mà để bác này nặng lời thế nhỉ? thôi em đi đây, chào các bác hì hì. Bác 3S đừng giận tui nhé, quán mình còn nhiều còm hay ho lắm mà. Thật tình tui thấy áy náy lắm, nên có gì bác bỏ qua cho.

 45. #49 by Mit on 2011/05/14 - 23:41

  Lần đầu tiên nghe câu bùa với mèo này@ Hương

  Thật không?  Em mới cả Tây Thi chưa từng nghe câu này sao?   Theo Mít nghe bỏn bô lão dùng, nó có nghĩa tương tự dư câu “làm chiện rùi bu” ấy mà.

  Chào chi bộ cái.

 46. #50 by nhất on 2011/05/14 - 23:42

  Hố hố mả bố con TT mồm loe. Thì cứ cho câu ý như vậy đi, nó có nghĩa là gì ?
  Địt cụ Dò L không giải thích đi còn dền dứ cái buồi gì? Không biết cũng nói đi.

 47. #51 by Dragonfly on 2011/05/14 - 23:42

  Lâu lắm mới thấy con Mồm Bẹn nói một câu đúng

  ————————
  Zì Mọi bị anh chửi suốt thì khen anh thế đéo. Fục trong bụng thì có, anh hiểu và zất thông cảm. Hệ Hệ

 48. #52 by minhhuong on 2011/05/14 - 23:43

  @M2M: hey hey, mặc xác lão sss nhá.

  Đi cái gì mà đi. Ở lại!!!

 49. #53 by Dragonfly on 2011/05/14 - 23:46

  @ Lài Dồn

  Ông So mới có độc, nó giống ông Sam dưng đéo luôn có đôi như Sam. Báo-chí bẩu thế chứ tôi biết đéo đâu À mà thôi chi-Bựa bỏ quá đừng cãi vụ Sam So nầy nữa nhé, hé hé@ Fá

  —————–

  Địtmẹ, bắt quả tang thêm 1 thằng chiên ja mô kích như anh nhá. Địtmẹ, đừng để con Zì Man Zi Mọi Zợ lên cơn động kinh về sam so nữa. Nhọc lắm. Hệ Hệ

 50. #54 by Cocacola on 2011/05/14 - 23:46

  @Thôi Kỳ: Thôi đừng cảm tính nữa cô. Mệnh đề của cô đéo có miếng logic nào cả mà kết luận như búa tạ ý!


  Nó cứ vòng vo kiểu Ông Tám + đốt xăng tất đốt xăng là ông Tám! Hehe, theo logic thì câu này chẳng đúng tí nầu cả!

  Vào quán Bựa mà cảm tính kiểu: nó tra tấn trẻ em thật (vì nghe nói thế) -> cho nó vài tháng tù là đủ! Rồi, chị tin em là người tốt blah blah thì em phải là tốt!

  Giờ thì tin có là có! Ai nói sao mặc kệ! Hài quá!