Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by M2M on 2011/05/14 - 14:13

  mả bố cu. tự tìm hiểu đi. bố ngược đây! @Bố

   

  Hehe Bố ơi Bố chưa ngược được đâu!

   

  Bố phải trả lời câu hỏi có tính kết vấn đề của con cái đã:

   

  Câu con hỏi sau cùng : Bựa nào rành có thể xác nhận truyền thuyết trên được không?” có phải là một trong các biện pháp sàng lọc mà Bố dạy không hả Bố?

   

  Bố nói Bố dạy …tức Bố là Thầy, vì vậy dứt khoản Bố phải trả lời câu hỏi trên rùi muốn ngược đi đâu đó thì ngược híhí…

 2. #2 by Bố on 2011/05/14 - 14:17

  Câu con hỏi sau cùng : Bựa nào rành có thể xác nhận truyền thuyết trên được không?” có phải là một trong các biện pháp sàng lọc mà Bố dạy không hả Bố? (M ngẫn)

  bố mài đang ríu mắt vào nên đéo đọc được chỗ nài.
  bố dạy:

  đã là triền thuyết thì nó sẽ có tính ta sao thất bản, được gọi bằng thuật ngữ đéo gì như là “dị bản” . vậy nên, rất khó để khẳng định cái nào là gốc. “sàng lọc” trong trường hợp nầy là thấy thông tin nào về mặt logic khá ổn, nhiều chi tiết hợp lý, đã được nhiều người sử dụng/ tin cậy…

 3. #3 by minhhuong on 2011/05/14 - 14:47

  Ở dưới có Cô/em nào nói nếu Cô Vũ thừa hưởng nhà ĐBP thì chính xác là cổ mang ơn Bố cổ là Cô Cận và và Cô Diệu. @ Tung

  ——————

  Là cô Hương điêu nói chứ cô đéo nào.

  – Bạn Vũ nhận thừa kế từ bố bạn đổ mồ hôi sôi nước mắt đầu tư trong thương vụ “khai hoang lập nước”, tức tài sản “cá nhân” hợp fáp của bố bạn Vũ, bạn nhận đéo gì của Bê trong vụ này?

   

  Bây giờ cô Tế với bạn M2M hình dung thế này, sau thắng trận Bê giả lương cho bố bạn Vũ 1 cục xiền (lương của nhiều công vụ bố bạn đã làm), dưng Bê làm đéo gì có xiền, đành cho hiện vật là nhà. Cái biệt thự ấy, sau khi hóa giá cho bố bạn Vũ lâu lắm rồi, bố bạn chẳng ở ngày nào lập tức đổi ra xiền. Tức biệt thự chưa bao giờ mắt các bạn nhìn thấy và sẽ chẳng bạn nào bảo bạn Vũ hưởng ơn gì, mà rõ ràng bố bạn Vũ vẫn hưởng nguyên giá trị biệt thự. Hé hé hé.

  (còn tiếp)

 4. #4 by minhhuong on 2011/05/14 - 14:53

  – Cô Tế bảo suất học bổng đi Pháp của bạn Vũ là hưởng lộc từ Bê??

   

  + Trước hết cô Tế fải xác định lại cho rõ ràng, học bổng đó là do Pháp cấp (hay là các chương trình hợp tác do Pháp tài trợ) hay do Lừa cấp? Đéo thấy báo nào, kể cả CAND khẳng định học bổng bạn Vũ là của Lừa.

   

  + Kể cả bạn Vũ đi bằng xiền “nhà nước”, đó là xiền của dân, Bê đéo gì ở đây? 

   

  1 ví dụ: cô Tế ở 1 nước có 2 đảng A, B. Từ lúc cô Tế sinh ra tới giờ đảng A luôn dành được quyền lãnh đạo. Tức cô Tế hưởng chế độ học và hành dưới sự lãnh đạo của đảng A.  Vậy có thể gọi cô Tế là chịu ơn mưa móc của đảng A không?

   

  Tương tự cô Hương Điêu, hưởng chế độ học hành dưới mái trường XHCN, cô Hương điêu chả nhẽ “hưởng ơn mưa móc” của Bê? Làm đéo gì có chuyện đó? Xiền cho việc học hành của cô Hương Điêu toàn là xiền của dân chớ. Bê nhận vơ à?

   

  P/s: Ngoài xiền của dân ra, Bê còn có truyền thống nhận vơ về mình đủ thứ khác, kể cả những thứ vô hình, ví dụ “Đảng đã cho ta bao mùa xuân bao nắng tươi”.  

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 15:07

  Zì đây. Zì chưởi các cô fát cho đỡ ngứa lỗ đít rùi còn xuống đường nầu.

  @con Tế Điên Thầnquynh nặng

  Nghe bọn Simacai nó chưởi thế đã đủ chưa cỏn?

  Zù ýkiến cô nói ra là của cánhân cô, zưng vì nó quá sai-trái, nên cô vưỡn fải ăn chưởi, là để cô tiếnbộ đất, và để zững Simacai khác không còn ýnghĩ jống cô nữa.

  @em Thi Còi

  Chết cười vụ lậpluận Rắn-Thuồngluồng và Vẹt-Uyênương của em. Em hãy nghe cho kỹ nhời Zì nhế: Rắn thêm hai cánh (là chitiết hưcấu) thì thành Thuồngluồng, còn Vẹt (tấtnhiên là một jống vẹt đặcbiệt nầu-đó chứ hông fải all Vẹt) thêm đặctính tựtử vì vợ/chồng (là chitiết hưcấu) thì thành Uyênương. Vậy câuhỏi của em là sao?

  Sửtích Hàn Bằng Hà Thị khá là nủitiếng, các cô có thể tự gúc.

 6. #6 by minhhuong on 2011/05/14 - 15:08

  Về lợi ích mà bạn Cù có được từ B thật ra quan điểm của Hương (cho đây là phần lợi tức từ việc đầu tư từ thân sinh anh Cù), cô Tế (ơn mưa móc) và tui M2M (lộc) về bản chất không khác nhau mấy. Có khác chăng là khác ở chỗ sử dụng thuật ngữ hoặc nguồn gốc hay hình thức chuyển giao lợi ích ấy. Tất cả giống nhau ở chỗ: đó là lợi ích xuất phát từ một nơi: Bê xê tê. @ M2M 

  ———————-

  Bạn nhầm cơ bản:

   

  Lợi ích đó (căn biệt thự) là xiền của DÂN. Bê nào ở đây.

   

  Bạn chỉ có thể nói lợi ích ấy từ Bê trong trường hợp sau: Bê tự tạo “QUỸ RIÊNG”, bạn gia nhập đảng Bê và hưởng xiền từ quỹ riêng ấy.

   

  Cái mà bạn tưởng rằng đó là lợi ích của Bê đem lại (tỉ dụ biệt thự, học bổng Pháp cho bạn Cù) hoàn toàn dùng QUỸ CỦA DÂN; đéo fải quỹ của Bê.

   

  Bạn Cù không “trực tiếp hưởng ơn mưa móc” đéo gì từ Bê hết. Đó là Quỹ của Dân. Bê toàn nhận vơ và luôn nhồi nhét vào đầu mọi người rằng đó là ơn từ Bê ra. Nhồi như thế nào, còm trước vừa trích, toàn kiểu “Đảng đã cho ta bao mùa xuân bao nắng tươi” ấy.

 7. #7 by Банан on 2011/05/14 - 15:19

  @ Hương: Tổ sư em, em trước là Lừa bây giờ đã thành mụ La cái, còn anh cu Tế tuy đã ra khỏi bầu trời Lừa nhưng vẫn còn si nghĩ như Lừa,em bỏ quá. Bạn Khổng cho rằng : Dưới sự trị vì của Bê thì những thứ dưới bầu trời này cái gì không phải của Bê? vì vậy mọi Lừa đều chịu ơn mưa móc của Bê cả. Ôi tổ sư bạn Khổng cứt đái, bạn chết rùi còn để lại đống cứt nát to tướng để Bê lợi dụng.

  Không chỉ có Khổng cứt nát, còn nhiều bạn khác nữa có lẽ có cả bạn Su nhà anh nữa bạn cũng đang bị một số tên lợi dụng nữa.

 8. #8 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 15:19

  Hí hí, chết cười mới bạn Bố, thôi xuống đi không ở trên ấy lâu quá gió to cảm lạnh chết:

  “à, tộ sư bố các con lợn. bố dạy thêm: thông tin lấy từ gúc phải được sàng lọc,……. muốn coi nó là chuẩn mực thì phải thêm vài thao tác khác. nhớ đấy !

  “sàng lọc” trong trường hợp nầy là thấy thông tin nào về mặt logic khá ổn, nhiều chi tiết hợp lý, đã được nhiều người sử dụng/ tin cậy…”

                                       *   *    *    *
  Bạn Bố đao to búa lớn hoành tráng xong phát biểu 2 ý chẳng có gì mới ngoài ý các bạn khác đã trình bày.

  Xong bạn lại lên giọng tê no giảng dạy về kỹ thuật sàng lọc thông tin khiến cho bạn M2M choáng váng xây xẩm mặt mày.

  Cuối cùng, sau “một số thao tác khác” của bạn Bố thì bạn M2M lại phải tự thân loay hoay, he he he. Mình buồn cười không chịu được.

  Bạn nào khỏe giọng như bạn TƠN lôi hộ bạn BỐ xuống khỏi cột điện hộ mình cái, để đấy vớ vẩn chập mạch mất điện cả khu phố là ăn shit ngay, hi hi hi. Đề nghị bạn M2M không nối thêm thang cho bạn Bố leo cao quá nữa, khứa khứa khứa.  (chọc bạn Bố tí cho vui cuối tuần, đừng giận mình).

 9. #9 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 15:19

  @Cô Hương Bắp Ngô:
  Dạ cháu biết vụ bá vơ của Đảng ta dồi ạ. Nếu cháu liệt kê ra không khéo lên ngàn cồng mất.

  Mất Mùa Là Tại Thiên Tai
  Được Mùa Là Bởi Thiên Tài Đảng Ta.

  Cháu biết đó là tiền dân đóng thuế chứ tiền túi các cô chú trong BÊ bỏ ra đéo đâu. Dưng khái niệm nầy ở Lừa cháu e hông thông cô ợ. Hông tin sin mời cô đi một dzòng lấy ý kiến người dân đi ợ. Cháu e cô sẽ he he thất vọng đấy.

  Kể cả việc vơ mọi công lao về mình nên chả ai thắc mắc nếu một đơn vị nhà nước nào lãnh huân huy chương mẹ gì, bao giờ các cô chú lãnh đạo cũng đứng ra hồ hởi nhận. Nếu mà sai phạm gì đó thì cấp dưới lãnh nghen cô. Cháu nghe bọn phản động thối tai nói vậy chứ cháu biết đéo? He he.

  Việc cháu, giả sử, được ăn học thành tài dưới mái trường xả hội chủ nghỉa thì cũng là công lao của Đảng/BÊ đó thôi. Mặc dù tất cả chi phí là do bố mẹ cháu chi trả í. Chân lí nầy ở Lừa thì cấm cãi cô nhở?

  Cháu nghe bẩu ở bên Bắc Triều Tiên í, hoa cỏ nó nở được mí lại người dân hít thở được cũng do công lao bác Kim ở trỏng hết đấy. Mà Đảng quang quynh của ta đâu đến nổi chơ chẽn dư lày phỏng?

  Kể ra cháu cũng còn hạnh phúc chán cô nhở?

  Thôi cháu cút đi chén cái. Tí vầu hầu chuyện cô sau.

  Sin chân chọng cảm ơn nhời giáo huấn của cô Hương ợ. He he.

 10. #10 by voong ngau pin on 2011/05/14 - 15:23

  a ha Chào các vàng son xinh đẹp em Hương em Ky em Rô, anh mới niunạc xứ lừa về đây hẽ hẽ,,
  địt cái con mẹ lũ bựa viên mới nhìn thấy bố mài về mà câm hết cả lũ là sâu là sâu?? chào to lên bố đá xịt mẹ chúng mài cứt ra bây giờ lũ simakai dáiteo
  địt mẽ chúng mài quán bựa mà chúng mài ỉa vung vãi là sâu là sâu lũ chó, đầu con mẹ chúng mày(mm)
  cấm ỉa mẹ chúng mài,,,,

  IMG_8277.jpg

 11. #11 by voong ngau pin on 2011/05/14 - 15:30

  Địt mẽ xứ Lừa cái gì cũng đắt lên thấy rõ, anh về thịt tim bô lão mua về than tuần trước 17k/1kg tuần nài đã 22k 1 cân rồi hẽ hẽ, địt mẹ chúng mài còn ngồi đó mà đéo xuống đường đi địt mẽ
  thịt lồn anh ăn 6 nhát đầu trả 200k 1 nhát tại đồ sơn, ư mà tuần sau quay lại đóng 2 nhát li biệt giá đã lên mẹ 250k, nhưng vưỡn rẽ vưỡn rẽ địt mẽ các cô,,,

 12. #12 by voong ngau pin on 2011/05/14 - 15:39

  Địt mẹ anh gọi bà Lừa nài lên mua 50k đc hơn chục con Trai, bà ngâm lồn cả ngài nóng nực địt mẹ anh mua tý cho bà lấy tiền mua đia đầu địt mẽ, về anh bổ ra thì có 1 con bên trong tuyền những con đỉa nhỏ bằng que diêm, anh tởn quả ném mẹ hết, mong đỉa không chui vào âm hộ bà Lừa địt mẽ , chúng mài không liệu liệu mà xuống đường sớm đi ngồi đó mà chưởi nhau lũ cặc dái…

  IMG_8226.jpg

 13. #13 by Tơn on 2011/05/14 - 15:50

  Anh phê bình cô Cương sảng lười quá cô! Cô ráng tìm đọc chiện “Anh hùng khủng bố Trỗi Trôi Trời” của thằng Tướng Thối. 


  Tương tự như dậy, tên cúng cơm của thằng Bố chính là Bò, chứ đéo phải Bố nhá! Địt mẹ thằng cán bộ tư pháp xã khi làm khai sinh đã biên láu thêm một phệch nên dấu huyền giống như dấu ô, khi còn ở tiểu học thầy giáo mỗi khi gọi lên dò bài kêu là thằng Bô bạn bè nó đế thêm chữ cứt hay chữ ỉa thành Bô Cứt hay Bô Ỉa. Lớn chút nữa mọc lông nách, dô cấp 3 mắc cỡ mới gái nó tự động thêm dấu sắc nữa đới, chứ nó đúng là thằng Bò con ông Ngưu ở xóm anh, lạ đéo!!!

 14. #14 by voong ngau pin on 2011/05/14 - 15:58

  IMG_8242.jpg

  IMG_8244.jpg

  bà Lừa với Trai ngọc của bà đây địt mẽ các cô,

  nài cô bé mò trai Tây hỗ
  anh xin làm con đỉa nhỏ xinh
  để chui nhẹ vào khe lồn rêu phủ
  nước thối um lông chắc đã rụng nhiều,,,,

 15. #15 by bamkolin on 2011/05/14 - 16:10

  Chẳng hay Blog này đã tàn? Ngày càng suy vi và tệ hại. Mụ tướng khèn teo nêu khóa bớt mõm bọn spam, rác nhiều quá, riêng mụ Pín khóa vĩnh viễn, Tế cho cút đi một thời gian bởi càng nói càng crazy nặng. Và mụ cũng nên chú ý một chút, dạo này mụ lơ đãng quá để log quá trở nên ô hợp.

 16. #16 by nhất on 2011/05/14 - 16:28

  Địt mẹ con Bín hay về Lừa nhở, mà mầy trả có 50k VND được 1 đống trai sạch – without thuốc sâu hẽ hẽ , đéo phải còng lưng tự mò như bên Anh nhợn còn phàn nàn đéo gì nữa nhở. Cái chòi vệ sinh ở chỗ du lịch nào thế?

 17. #17 by Bố on 2011/05/14 - 16:32

  Hố hố, định dắm mắt khò các đây 3 tiếng rồi nhưng chằn chọc mãi đéo ngủ được, lại bật máy dăm bẩy lần.

  này thằng cương và thằng tơn ngu nhất bầy lợn. chúng mày đã ngu thì phải biết ngậm cái mõm thối vào nhá. bố nói mãi bên cà fò và cả ở đây rồi: đừng làm lũ cẩu hong hóng cứt bố. chúng mài phải tự lượng sức. đầu óc ngu xuẩn mà cứ nhảy vào chửi đổng để lấy số má là sao, hử các con lợn?

  chúng mày muốn bật bố thì phải đưa ra lý lẽ, chứng cứ đàng hoàng. thói đâu vào chửi đổng ngu ngẫn thế ? cóc nhái, giun dế mà cứ đòi nhảy lên sánh rồng với hạc !
  vểnh đôi tai lợn ỉ ngu ngẫn hết phần của cả đàn lợn bẩn thỉu mà nghe bố mày dạy lần nữa đây. Tỷ như thằng cương ngu ngẫn muốn bật bố thì phải chỉ ra là ai ở đây đã nêu vấn đề “sàng lọc” thông tin thì lúc đó mới nói rằng điều bố nói là “không mới”,  đã nói rồi. thói đéo đâu lại kết luận vo thế hả con lợn mọi rợ thích ăn theo nói leo, hả đám bần nông bẩn thỉu cà fò ?
  về chuyện sàng lọc thì bố mài dạy khái quát, mang tính lý thuyết phổ quát nhá con. đéo ai ngu để đi vào cụ thể.  cụ thể trường hợp này rất có thể đéo áp cho trường hợp khác được, lợn ngu ạ.

  thằng tơn thì vào sủa nhăng vớ vẩn đến mức bố mày không phí hơi để dạy dỗ.

  thôi, đám con lợn về chuồng, úp mặt vào cái máng sứt mà ăn cám. đừng bày đặt lên đây chửi leo người lớn khi trong đầu chúng mài toàn cứt như thế, nhá !
  bố không giận gì đám giẻ rách các con đâu. hố hố. dưng lần sau muốn vuốt râu bố thì phải biết cứt trong sọ dừa mình ra sao. nhỉ ?

 18. #18 by tieuthithi on 2011/05/14 - 16:39

  Rắn thêm hai cánh (là chitiết hưcấu) thì thành Thuồngluồng, còn Vẹt (tấtnhiên là một jống vẹt đặcbiệt nầu-đó chứ hông fải all Vẹt) thêm đặctính tựtử vì vợ/chồng (là chitiết hưcấu) thì thành Uyênương. Vậy câuhỏi của em là sao?

   Không có câu hỏi  nào , mà em cho rằng uyên ương là tên một loài có thật .

  Ví dụ của Zì rất chi là khập khiễng  :
  – ông Rắn + cánh (hư cấu)=> ông Thuồng luồng . Nhưng nếu ông người+đôicánh thì có gọi là thuồng luồng không ? Tất nhiên là ko , phỏng ạ ?
  Một con sâu +cánh => con bướm 
  Ngựa + cánh => Phi mã
   Zì + cánh => Thiên thần he he 
   Không thể gọi bất cứ con gì có cánh là thuồng luồng được. 
    Vậy tai sao tất cả các ông Vẹt,Ngỗng, vịt , ông Người vv…nếu  cứ xoắn xuýt/chung thủy  thì được gọi là ông Uyên ương ?
   Tại sao ngừời ta không gọi mỗi ông bằng cái tên khác như đối với các đặcđiểm khác như khi thêm”cánh” chả hạn ?
  Câu trả lời là vì  có một loài tên cúng cơm của nó là Uyên ương thật he he …
  Còn truyền thuyết thì nó giải thích sự ra đời của chim Uyên ương .Với phẩm chất khác người như vậy thì nó cũng phải có một câu chuyện xứng tầm chứ .
   Hơn nữa truyền thuyết cũng được đẻ ra từ một nguyên mẫu có thật nào đó . Tỉ như Bà Âu đẻ ra trăm trứng .Ai dám cãi bà Âu không có thật ?
  Hay cô họ Sở mà em đã dẫn ở dưới. Cô cổ có bố đẻ là bác Tiên Điền đó còn gì ?
    Zì đừng có cãi em nữa thì có 
 19. #19 by voong ngau pin on 2011/05/14 - 16:42

  Chào em bé Nhất
  chòi đó ngai cạnh phủ Tây hồ giờ chắc vưỡn còn , anh mua Trai vì lòng nhân chứ anh đéo ham ăn tranh của ông lợn ông trắm  hẽ hẽ

  IMG_8217.jpg
  @ Mông ko lìn:
   đồ con chó, mài là cái lỗ đít chó thui đồ cẩu lộn giống, mài lên ăn nhiều buồi chó cho đỡ nghiến răng đồ simakai lòi rom

 20. #20 by M2M on 2011/05/14 - 16:47

  @ Hương:

   

  Định không nói nữa vì nói nhiều quá có khi lại thành cãi cố, ngụy biện, hì hì.

   

  Nhưng cái “nhầm cơ bản” của mình như bạn nói có vẻ là do cách dùng từ/diễn đạt của mình trong còm trước thì  phải. Vì vậy mình thấy cần thiết phải nói rõ thêm một chút:

   

  Còm trước mình nói giữa 3 ý kiến (về lợi ích bạn Cù hưởng) có khác chăng , among others, là ở “nguồn gốc”. Vậy là mình cũng đã nói 3 ý kiến đó có sự khác nhau về nguồn gốc rồi, tức ý kiến của bạn Hương (lợi ích đó có nguồn gốc từ dân chứ không phải từ B) đã được mình xếp vào các điểm khác nhau của 3 ý kiến.

   

  Nhưng khi mình nói “Tất cả (3 ý kiến) giống nhau ở chỗ: đó là lợi ích xuất phát từ một nơi: Bê xê tê” thì đúng là do mình diễn đạt chưa hết nên sẽ gây hiểu nhầm là mình cho rằng cả 3 ý kiến giống nhau ở điểm vừa nêu.

   

  Thật ra, câu trên phải diễn đạt lại như thế này: “Tất cả (3 ý kiến) đều giống nhau ở chỗ: Lợi ích mà bạn Cù hưởng (thông qua thừa kế) đều xuất phát bởi một quyết định từ một nơi: Bê xê tê” với nghĩa: Bê xê tê là người phân phối lợi ích/tài sản đó (còn việc ai là chủ thật sự của lợi ích/tài sản đó, Bê có quyền phân phối lợi ích/tài sản đó hay không etc) thì mình không bàn.

   

  Sorry vì hình như còm này là xì bam hehe.

 21. #21 by minhhuong on 2011/05/14 - 16:57

  Sau khi đi dạo phố về, nhìn thấy còm của cô Tế mà …

   

  @Tế chuyên gia dài dòng văn tự:

  1 – Cô Tế vớ vẩn kinh, nói loăng quăng đi đâu đây, quay về mục đích chính: Em bật Tế ở điểm Tế khẳng định “nhân cách” bạn Vũ là không ra gì khi bật Bê cơ mà.

  Bây giờ Tế đã đồng ý là bạn Vũ đéo “trực tiếp hưởng ơn mưa móc của Bê” aka đéo ăn không cái gì của Bê.  

  Yêu cầu Tế rút lời nhận xét rằng “nhân cách” cô Vũ không ra gì khi ăn xong rồi fản Bê.

   

  (còn tiếp fần 2 gây cứn hơn, đi măm đã rồi bật bạn Tế về chính “nhân cách” của bạn Tế )

 22. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 16:59

  Đây đây cháu mới ăn song về đây.

  @Chú Ngầu Pín:

  Chú mới du hí Lừa về hở? Sướng thế. Địt mẹ chú. He he.
  Trước đây có lần cháu chén con Ốc Bu lưới dưới ao lên, luộc mới lá me song, lúc cháu chén có con khươi ra mấy ông ký sinh chùng rớt lổn nhổn. Mấy ổng còn sống hết đấy. Kinh bỏ mẹ. Cháu hông rõ là đỉa hây vắt? Nhẽ đỉa vì chong Nam mà. Cháu thề từ bỏ món Ốc Bu từ đó.
  Còn chiện chú kể con trai có mấy ông đỉa ký sinh thì cháu nghe qua dưng chưa chứng kiến. Địt mẹ, cháu gia cát dự ai nhỡ chén nhầm chắc hết thuốc chữa chứ đéo đùa. Mà mấy con trai trắng cháu ít nghe. He he.

 23. #23 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 17:03

  @Cô Hương Điêu:

  Dạ em sin rút lại nhời đánh giá cô Cù ạ. Cháu sin lỗi cô nhát. Kẻo cô biên tập Hai bươi tội của cháu mới cô Rốt thì chết cháu. He he. Thôi cháu sin kiếu cô ợ. Vàng son luôn đúng mà .He he.

 24. #24 by LUUMANH on 2011/05/14 - 17:04

  Manh lét không nên dựa vào chuyện Bắp Ngô để bật Trung Tướng, bởi vì Trung Tướng có lừa BN đéo đâu. Cũng đéo phải vợ chồng như uyên ương hay đôi vịt Trung Hoa

   Kính thưa anh Mỗi Hột Cà aka Nhất. Thưa anh, anh An Hoàng Trung Tướng aka Mặt ()/ từng nói:  Nhời ảnh luôn đúng. Nhân chuyện bàn về Uyên Ương do anh Hoàng giảng dậy, em tiếp thu đại khái : hình ảnh Uyên Ương với Sam với Vịt zời các loại hàm ý về Chung thủy chỉ là mơ ước của bọn Hủ Nho. Không biết em hiểu vậy có đúng không. Thưa anh, thực tế đã chứng minh có nhiều ông Ngợm tự tử vì tình và cũng có người như anh Anh Hoàng Trung Tướng, chung thủy là một khái niệm mang tính he he thời điểm tức là đối với ông Ngợm sẽ có 2 loại: Loại Hủ nho và loại An Hoàng Trung Tướng. Đấy là em túm tàm tạm lại.


 25. #25 by LUUMANH on 2011/05/14 - 17:05

  Còn việc anh bảo em “không nên dựa vào chuyện Bắp Ngô” ý em là thế này, em dân Nam Định có thói quen tiện tay cầm đồ người khác nên em mạnh dạn cầm đồ của anh An Hoàng để thử xếp hạng ấy mà. Em nghĩ âu đó cũng là việc bình thường. Nếu không đồng ý thì anh hay chị ấy đã còm bảo em im mõm giả đồ ngay  từ mấy cồng trước cơ anh ạ. Nhời anh Hoàng luôn đúng nên em thần tượng ảnh lắm chứ em có dám nói anh Hoàng lừa Bắp Ngô đâu. À thế anh có phải là người trong cuộc hay không mà anh biết  lừa BN đéo đâu Cũng đéo phải vợ chồng như uyên ương hay đôi vịt Trung Hoa  nhỉ?

   Thi Hùi: Thưa chị, chị lấy Sở khanh là một nhân vật hư cấu để bảo không có lửa sao có khói  khác zì chị bảo Chí Phèo, cụ nội em bị bạn Cao Nam vẽ láo là nhân vật có thật

  p/s: Em còn non và xanh quá, lời có zì sai, ý có zì láo nhờ các anh các chị các cô các bác nương mõm chỉ bảo và tất diên em sẽ kô lạm bàn về chuyện tư người khác nhiều nữa

 26. #26 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 17:06

  Bạn Bố hiểu nhầm ý mình rồi, mình nói 2 ý là 2 trong 3 ý đánh số của bạn về Uyên Ương cơ:

  “1. có thể có một cặp con trống mái nào đấy ….

  2. từ tập tính của một loài vật cụ tỷ ….

  Còn cái kỹ thuật “sàng lọc” của bạn thì mình không có nhận xét gì, chỉ là nêu ý kiến về kết quả đạt được sau khi dùng cái kỹ thuật ấy thôi, hí hí hí.

  Cháu đã bẩu trêu vui cuối tuần mà bạn lại nặng nề rồi, cháu vẫn đang học hỏi kỹ càng từ cồng của bạn Bố mà. Hi hi hi.

 27. #27 by M2M on 2011/05/14 - 17:10

  @Hương

  (tiếp)

   

  Nếu là bạn Cù, mình sẽ sử dụng lập luận của bạn Hương nếu mình thấy cần thiết phải tuyên bố công khai về vấn đề xung đột lợi ích (từ căn nhà mà bạn í được thừa kế). Bởi khi dùng lập luận của bạn Hương thì bạn Cù sẽ tự tin tuyên bố mình không có bất kỳ mối ràng buộc nào về mặt lợi ích đối với tổ chức mà bạn Cù đang chống đối hoặc muốn lật đổ.

   

  Với tuyên bố không ràng buộc về mặt lợi ích này, bạn Cù sẽ đường hoàng sử dụng/ở căn nhà mà không lo lời nói hoặc hành động chính trị của mình không thuyết phục được quần chúng.

   

  Mình đặt vấn đề tuyên bố (presentation) về vấn đề xung đột lợi ích (trong trường hợp bạn Cù) trong ngữ cảnh như vậy.

 28. #28 by NGU SAC on 2011/05/14 - 17:19

  V/v chim Uyên Ương ĐCM thèng Bựa thối cù nhầy lấp liếm, Ngũ Sắc anh đell thèm tranh luận với cỏn. Hehe các Bưa viên khác (em Thi, Rot, Mit, cô Dương, Tế, Tửng) bật cỏn là quá đủ. 

   

  Riêng phần cồng cỏn với em Thi còi, ĐCM cười lôn.

   

  ĐCM tên Bựa aka BOM aka An Hoàng Trung Tướng aka 安黄中相 aka An Mặt Vàng Khè Tướng Trung Tiện extreme-ngu-hết-thuốc-chữa!

   

 29. #29 by nhất on 2011/05/14 - 17:19

  Cho chị bộ bừu xem ảnh thiên nga nầy, 2 ông nầy đang uỵch nhau thấy bánh mỳ khô chạy mẹ nó lại ăn.

  dsc06864

 30. #30 by Cocacola on 2011/05/14 - 17:24

  Bựa nói đúng đấy chi bộ ạ! Mở rộng ra thì “uyên ương” dùng để chỉ một cặp đôi động vật xoắn xuýt nhau chứ không chỉ là chim thôi.

  Bởi vậy Nước Mẹ mới có câu “Mộng uyên ương hồ điệp”. Tức là mơ làm hai con butterfly quấn quít nhau không rời!(lả ngu hết phần lợn)

  hố hố, cu lả cà fò ngu vãi linh hồn. mài ngu hết phần của lợn con ơi.
  “UU” trong văn học đã trở thành một danh từ chung, hàm nghĩa là “cặp đôi” rồi cu ngu ngẫn ạ. vì thế câu trên phải được hiểu là người ta mơ được trở thành như đôi bướm luôn bên nhau. 
  @Bố  Địt mẹ thằng Bố đã hồ đồ còn tinh tướng. Mầy xem câu mầy nói có khác anh không mà mầy nhẩy vầu chửi anh!

  Địt mẹ thằng tâm thần phân liệt khó đỡ, quan điểm mầy = quan điểm anh = quan điểm thằng Bựâ. Thế đéo nầu mầy chửi anh bị nhồi sọ! Đồ tâm thần psychosis!
 31. #31 by nhất on 2011/05/14 - 17:39

  Manh lét không nên dựa vào chuyện Bắp Ngô để bật Trung Tướng, bởi vì Trung Tướng có lừa BN đéo đâu. Cũng đéo phải vợ chồng như uyên ương hay đôi vịt Trung Hoa

   Kính thưa anh Mỗi Hột Cà aka Nhất. Thưa anh, anh An Hoàng Trung Tướng aka Mặt ()/ từng nói:  Nhời ảnh luôn đúng. Nhân chuyện bàn về Uyên Ương do anh Hoàng giảng dậy, em tiếp thu đại khái : hình ảnh Uyên Ương với Sam với Vịt zời các loại hàm ý về Chung thủy chỉ là mơ ước của bọn Hủ Nho. Không biết em hiểu vậy có đúng không. Thưa anh, thực tế đã chứng minh có nhiều ông Ngợm tự tử vì tình và cũng có người như anh Anh Hoàng Trung Tướng, chung thủy là một khái niệm mang tính he he thời điểm tức là đối với ông Ngợm sẽ có 2 loại: Loại Hủ nho và loại An Hoàng Trung Tướng. Đấy là em túm tàm tạm lại.

  Địt mẹ Manh Lét cứ đi bật cá nhân TT làm đéo gì mãi không chán à? TT có chung thủy dởm cái cứt ý, ai chả biết mà còn phải bàn. Chỉ có anh là chung thủy thôi, hỗ hỗ!

 32. #32 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 17:50

  @Chú Nhất Dâm Chỉ:

  Ôi, đây là lần đầu cháu được mãn nhãn đấy. Trước đây cháu biết ông Thiên Nga đéo đâu. He he.

  BTW, cháu thắc mắc sao các cô chú kia treo vòng đánh số vào cổ ông Thiên Nga thế chú? Bên cháu, trừ mấy ông bèo bọt dư ông Câu ông Sáo thì các ông chim cò còn lại đều đeo niềng số ở chân.

 33. #33 by NgũSắc on 2011/05/14 - 17:57

  Địt mẹ Manh Lét cứ đi bật cá nhân TT làm đéo gì mãi không chán à? 


  @ Nhất, 

  @ Lả,
  Có ai muốn bật cỏn đâu, dưng mờ cỏn càng ngày càng thần quynh, bất nhất, lấp liếm, fách lối, tiểu tiện nên các bựa húng bật cỏn thôi!
 34. #34 by Dom-dom on 2011/05/14 - 18:24

  chúng mài không liệu liệu mà xuống đường sớm đi ngồi đó mà chưởi nhau lũ cặc dái… @ Pín ngổng

  Xin cô, xin cô. Cứ cờ ngoài bài trong.

  Hôm trước tên Pháo còn nói câu chân lý “ăn cây nào rào cây ấy”, nhân tranh luận về quan điểm của Ông Beo & em Rô.
  Nhưng ở Lừa đél ai cho rào mà rào.
  Nói như ông Beo “
  Nhưng hỉ nộ ái ố mà làm chi, sắc sảo quyết liệt phỏng ích gì, vận mệnh đất nước này, có nằm trong tay các vị khối ra đấy”

  Có chí khí thì hẵng như Vũ Cù, như Tuấn,… Anh khâm phục họ, nhưng đél có gan theo he he.

  Còn ất ơ hoặc là ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Không chịu được bầu được ống… phắn. Như tên Thối từng có lần nói.

  Ở bầu, chân thò ngoằng ngoẵng, liệu hồn đél còn chân.
  Ở ống, tay vung tứ tung liệu hồn đél còn tay.

  Anh thực lòng nghĩ thế đấy. Đang chờ mắm tôm của các anh hùng, các nhà dân chủ đây.

 35. #35 by minhhuong on 2011/05/14 - 18:32

  @M2M: Chắc tại M2M không để ý thôi, bạn Vũ nhiều lần + luôn luôn khẳng định quan điểm chính trị gia của bạn ấy về vấn đề ngôi nhà: Đó là tài sản thuộc sở hữu cá nhân do thừa kế của bố ruột + chú ruột.

   

  Trên mạng cũng có, bạn thử gúc về Vũ mà xem.

 36. #36 by nhất on 2011/05/14 - 18:38

  Địt mẹ để anh định hướng cho chi bộ.
  TT lắp bắp là đúng mẹ nó rồi, một mình một lỗ đít chửi nhau với cả lũ cũng lỗ đít lại thế đéo nào được! chẳng lẽ chúng mầy muốn TT đứng ra bục cao khóc xin lỗi toàn chi bộ như cô gì ý thì mới vừa lòng à!.
  Bọn hóng hớt Lừa Simacai nghe đây :
  Chúng mầy có thể chất và tinh thần èo oặt vì sinh ra trong một dân tộc èo oặt , (địt mẹ dòm cái hình em mò hến tên Bín chụp thì rõ) . Trung Tướng nghe lệnh anh đứng ra khai sáng cho cái trí tuệ bọn mầy để mà còn sánh vai với người và ngựa. Tển dùng biện pháp mạnh, tên là gì anh quên mẹ nó rồi , Roai vào nhắc lại cho bọn Simacai nghe hộ anh, cám ơn.
  Trong entry này , TT muốn gì : muốn cho các cô bỏ mẹ những ý nghĩ Hủ nho mà Bê và bọn Hủ nho nhồi vào sọ não chúng mầy, làm cho cái dân tộc này ngừng tiến hóa mấy chục nămnay rồi.
  Chuyện chung thủy uyên ương anh hỏi bọn mầy 1 câu thôi, nếu thằng nào tèo thì muốn con vện mình làm gì ? Có 2 khả năng, 1 là nếu yêu nó thì không muốn nó khổ, tất nhiên mầy sẽ bảo nó đi lấy chồng. Khả năng thứ 2 , ghét vện như chó, tất nhiên bảo nó ôm bướm chết theo anh nha, haha.
  Địt mẹ hôm nào về Lừa anh đến hòn Vọng Phu viết mẹ vào 1 dòng : con dở hơi , hehe.
  Nhìn qua nước Mẹ vĩ đại, bọn ở bển cũng đang làm một cuộc cách mạng cải cách suy nghĩ cho dân ở bển. Simacai hãy xem phim Anh hùng, gần đây nhất có Quan Vân Trường và Khổng Tử ( Confucius thì sẽ rõ ). Địtmẹ lũ Simacai đần độn còn thắc mắc gì nữa không?

 37. #37 by nhất on 2011/05/14 - 18:43

  Tế
  Anh có đeo vòng cho Thiên Nga đéo đâu mà biết. Mà anh thấy ông Nga Đực to hơn , vào dành ăn bánh, đuổi sạch bọn vợ tển , tức là các ông Nga cái, hehe. Địt mẹ thế mà ổng chết các ông Nga cái chết theo thì ngu nhờ, ngu hơn Lừa nhờ.

 38. #38 by sss_sy_sss on 2011/05/14 - 18:44

  Anh nghe đâu đó bẩu câu: “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” được dịch nghĩa là: “Bọn bây(bọn dưới quyền cô Lý đứt chim) làm sao có thể để thua được”

  Ai bik chả nhời dùm.

 39. #39 by minhhuong on 2011/05/14 - 18:45

  Phần 2: Nhân cách bạn Tế qua lăng kính Khổng   (hổng fải vụ Rốt đâu)

  – Bạn Tế bảo 7/10 Khổng là cứt.

  – Trong 3/10 Khổng mà bạn Tế cho là ổn, có bao gồm ý sau: 1 thằng mà trực tiếp hưởng ơn mưa móc của Bê, rồi fản Bê là thằng nhân cách đéo ra gì.

   

  – Theo cách đánh giá đó của bạn Tế (Khổng), ta xét nhân cách của bạn Tế :

   

  Bạn Tế trực tiếp hưởng ơn mưa móc của Trung Tướng (bạn hàng ngày xả stress trên quán mà TT xây dựng, với thời gian + thời lượng lớn). Thế nhưng bạn Tế lại chửi TT, bật TT như điên mấy ngay qua.

   

  Chi bộ cho em hỏi, theo fong cách Khổng, bạn Tế có fải thằng có nhân cách tốt không?   Địtmẹ, đéo tốt rồi há há há há há

   

  Bây giờ, đố bạn Tế biết, vấn đề của Khổng trong vụ nhân cách này, nó không ổn ở đâu chưa?

 40. #40 by voong ngau pin on 2011/05/14 - 19:01

  IMG_8392.jpg

  em bé Nhất bốt cái ảnh các ông thiên nga như lỗn như lỗn, anh khuyến mại cho 1 nhát đây nài,,

 41. #41 by sss_sy_sss on 2011/05/14 - 19:04

  Cồng của thằng Tế ngẫn từ rày anh không liếc qua nữa, đỵt pẹ rất tào lao, liên thuyên và không có tí ty đéo gì Tinh Tế cả. Nhưng anh đánh giá cao tinh thần sôi nổi và hăng hái của mầy, có vậy anh em mới bik mầy ngẫn mà dậy bẩu cho. Em Hương chịu khó đổ cứt vầu đầu lâu nó nhá, anh thì đéo ngửi nổi, vãi cả đái vì cồng trước cồng sau choảng nhau. Đỵt pẹ, anh chiển qua dạy bẩu thằng khác vậy.

 42. #42 by nhất on 2011/05/14 - 19:08

  Mả cụ Bín dìm anh thế đéo nào được, các ông Nga của anh sinh động thân thiệt liếm tay anh chùn chụt chùn chụt, Nga của Bín thỗn ra như bị Dow ý, hayBín chụp ở viện chữa bệnh cho Thiên Nga bị Dow? Click vào ảnh anh bốt thì xem thêm được kho ảnh hàng nghìn chiếc của anh.

 43. #43 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 19:12

  @Cô Hương Điêu:
  He he. Nếu cô bẩu cháu thiếu nhân cách vì bật mới chưởi chú chủ quán hổm rày nhẽ đâu chỉ mình cháu nhở? He he.

  Ti hai sự việc khác nhau huyền tuyền dưng để góp phần văn nghệ cho cô Hương. Kẻo các chú sĩ mã cãi thối mồm cụt tai lòi trĩ lại chê quán nhạt mới lại hông có văn hóa văn nghệ quần què gì. Cháu xin chình cái bầy đại cái khái thế nầy:

  Trước đây cháu thấy chú chủ quán tạm..được và cháu cũng hưởng ứng qua các cồng dìm hàng chú Minh(ông Cụ phỏng?) mới lại phóng sự về nghề phò phạch quê cháu. Ti nhiên dạo gần đây cháu thấy chú chủ quán giở quẻ. Đỉnh điểm qua vụ chú Dái Gì Ghẻ đó. Tính cháu hông thích lèng nghèng. Cháu góp ý về vụ đó một lần, chú chủ quán đéo nghe thì thôi. Tệ hơn chú í còn phát ngôn bừa bãi mần cháu phẩy viện dẫn vài chương trong kinh chú Khổng đặng bật lại. Chả có cá nhân gì cả cô Hương ạ.

  Cháu chê chú Cù vậy dưng cháu vưỡn mần giống chú í phỏng? Chứng tỏ cháu can trường mới đúng chứ, sao lại thiếu nhân cách được, phỏng cô? He he.

  Ôi, vô tình cháu lại được dịp he he PR bản thân dồi. Sin cảm ơn cô ạ.

  Cháu sin hết ạ. He he.

 44. #44 by sss_sy_sss on 2011/05/14 - 19:12

  Con Thi Thi:

  Tỉ như Bà Âu đẻ ra trăm trứng .Ai dám cãi bà Âu không có thật

  Có anh nè con ngẫn. bà nào đó tên Âu thì chắc có, chứ bà Âu đẻ chăm chứng thì đỵt mẹ anh tin cái buồi anh nè. Con ngẫn cho ví dụ làm anh nộn hết mề.

 45. #45 by sss_sy_sss on 2011/05/14 - 19:14

  Vụ uyên ương thì đỵt mẹ anh lại phẩy nhục nhã mà thừa nhận anh a dua bầy đàn ví thằng lồn Teo kèn.

 46. #46 by sss_sy_sss on 2011/05/14 - 19:26

  @M2M:

  Con này chắc cũng dow dống thằng tế ngẫn. Nói vụ Cù rất hồn nhiên như con điên. Thà đỵt mẹ đọc cồng thằng Tế ngẫn còn vui hơn vì có cái để cười, chứ cồng con nầy đỵt mẹ chỉ mún đi ỉa.  Nhà của Cù chứ có phẩy của Bê đéo đâu? Nói nguồn gốc xuất xứ chồng chất mấy thời như Thi Dow thì nói mẹ là của Hùng Kinh cho nó nhanh. Cù chả đội ơn ai sất, và đỵt mẹ thời buổi nầy là thời buổi tích lũy tư bản (anh sin phép nhai lại lần 2 câu này), thằng nầu kiếm chác được thì kiếm chác, ơn huệ củ quặc. Còn dững thằng liều hoặc ngu vãi lìn thì cứ chống đối ví Đảng ta, đỵt mẹ, cho đy tù hết.

 47. #47 by minhhuong on 2011/05/14 - 19:26

  @Tế lại chuyên gia dài dòng và chuyên cách xa 3 km khỏi câu hỏi:

  Viết rõ thế mà Tế không hiểu điểm Hương đánh là gì à?

  Đánh vào cách đánh giá nhân cách của Khổng: Hưởng ơn mưa móc của Bê xong thì không được bật Bê. Cách đánh giá này đéo ổn ở chỗ nào Tế biết chưa?

   

  Ví dụ cụ thể: Tế nhận thấy việc Tế “hưởng” quán của TT, và việc Tế bật TT là hoàn toàn được, đéo thể vì việc bật TT mà bảo nhân cách Tế đéo ra gì. Vậy bây giờ Tế nhận ra cách đánh giá nhân cách của Khổng đéo chuẩn chưa?

   

  Chỉ cần trả lời “Khổng đéo ổn trong vụ này rồi” hoặc “Khổng vẫn đúng”

 48. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 19:44

  @Cô Hương Điêu:
  Cháu đã biên cồng nhận lỗi mới lại rút lại nhời ở dưới rồi, nhẽ cô chửa thấy? Đừng nóng nủi mụn đấy. He he.

  @Chú Shịt:
  Địt con mẹ chú học đâu ra cái thói chưởi đổng nguôn thế?
  Cháu đéo lột da sống đời mà theo dậy dỗ chú hoài nhế. Dưng cháu thích. He he. Cứ chưởi mạnh vầu nữa chú. He he.

 49. #49 by Pepti on 2011/05/14 - 20:08

  Anh đề nghị Tế điên tự kiểm điểm sâu sắc đi. Nhảy chồm chồm làm đéo gì. Mạng hay thật thì nó cũng là ID tính cách của mình.
  Tốt nhất tự khóa mõm cái cho nó hoành tráng !.

  E hèm dạo này lão MM đích thực trốn mẹ đâu rồi nhở !. Không thấy cái câu ” lũ giòi bọ” chúng mày, con Hương điêu hư hỏng,…. Thiếu lão MM thấy bùn bùn. Hú ba hồn bảy vía lão nhảy ra phát.

 50. #50 by minhhuong on 2011/05/14 - 20:12

  @ Tế: Hương bàn với Tế 2 chủ đề (2 fần) hoàn toàn khác nhau mà.

  Mệnh đề: Vũ hưởng ơn Bê, rồi bật Bê thì nhân cách đéo ra gì

   

  Chủ đề 1: Nếu Vũ đéo hưởng ơn Bê thì mệnh đề trên sai.

  Chúng ta đã bàn và đồng ý với nhau là Vũ quả đéo hưởng ơn, nên mệnh đề sai. Hết chuyện.

   

  Chủ đề 2: (giả sử) Vũ thực sự có hưởng ơn của Bê rồi bật Bê, theo nhời Khổng thì Vũ làm thế là đéo có nhân cách.

   

  Chúng ta đương bàn nhau ở chủ đề 2 và chưa đi tới kết luận, Khổng có chuẩn hay không trong lý thuyết của Khổng về nhân cách.

   

  Em lấy ví dụ cụ thể là dùng chính cách đánh giá nhân cách của Khổng để đánh giá nhân cách của Tế, là Tế thấy ngay nhời Khổng í mà. Hehehe chuẩn cái dắm í .

   

  Giờ Tế trả lời đi để chúng ta kết thúc chủ đề 2: Nhời Khổng trong vụ này, chuẩn hay không chuẩn?

  Kekekeke

   

  Xong rồi em sang …. chủ đề 3 há há há

  Yên tâm, èo liên quan tới Tế lẫn Rốt