Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by Tơn on 2011/05/14 - 08:16

  Cô Chai-en Tế điên bệnh nặng mà đéo chịu đi lãnh thuốc uống, miễn phí đó cô, anh nhớ đã có lần hướng dẫn cô rùi !

  “Anh biên theo cách tinh gọn, hạn chế chữ thừa nhẽ cô lại hông thông?” (@Tế điên)


  Sảnh 3 các cô Tế điên, Dái ghẻ, Chạn khắm biên được cồng hạn chế chữ thừa, anh đéo đi bằng cẳng mà bò cá lóc.

  “Cô Cù trực tiếp hưởng ơn mưa móc của BÊ, nay lại bật BÊ. Anh cho là đéo nhân cách. Nó là gì? Là Ăn Cháo Đá Bát phỏng?”

  Anh giả sử có thằng mả mẹ nào đó cho cô ký gạo rùi bảo nấu cháo húp chứ đéo được đổ bánh xèo, đéo ý kiến ý cò, vậy cô có đá chén cháo không?
 2. #2 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 08:23

  Con Tơn MẶt ()/ hôm nay rũi rãi lên nổ chơi hở cô?
  Cô trình gì mà đòi ti toe biên văn ngắn mới anh? Tỏ ra nguy hiểm hả? Địt con mẹ cô.
  Lại dí dụ nấu cháo đổ bánh xèo cái ./ mẹ cô ý. Bật anh mần ơn lấy dí dụ khác. Ăn cái con ()/ gì nhập hả?
  Tinh tướng vửa vửa thôi địt con mẹ cô.

 3. #3 by LonelyRose on 2011/05/14 - 08:57

  Uyên là ông chim mái… Bọn jàhói đó rất thích đặt tên con gái là Uyên, như Hồng Uyên, Bích Uyên, Thanh Uyên.. @ Zì

  Các cô thấy phụ-nữ tên chưa? Dư Bảo Uyên, Tố Uyên vươn vươn. Nhẽ phụ-nữ đặt tên là đực?@ Roai

   

  Hihi… Uyên là chim mái, thì gái đặt tên là Uyên.

  Ương là chim trống, thì đặt tên là Ương. Dưng tên Ương nghe không ổn, bởi vậy mới có Long Cương, Trùng Dương và … Trung Tướng… kakaka…

 4. #4 by tieuthithi on 2011/05/14 - 09:06

  Ngoài con Đéo Gì Sắc còn dám ti toe bật chút đỉnh, còn ngoài ra đều gật gù dư chân lý nhở?@Tế Tinh Tướng : 

   Bắt quả tang Tế đéo chịu đọc còm rùi cứ phang lung tung . Không thấy là cả chị và  Do L đang cãi mụ Zì là  chim uyên ương có thật đấy à ?
  @Em Hai Mờ : nhẽ em nói ngược rùi , chim uyên ương phải có trước, sau cổ nhân quan sát thấy nó có đặc tính là sống một chồng một vợ , đi đâu cũng quấn quýt nên nên mới ca ngợi rùi thêm thắt kiểu như con nầy chết thì con kia thắt cổ tự tử chết theo để biểu tượng thêm phần long lanh hoàng tráng í . Nhờ thế mà nó mới đi vầu truyền thuyết mấy ngàn năm 
   Sau nầy  cứ con gì sống có đôi quấn quýt chung thủy thì người ta gọi là “đôi uyên ương” , chính xác là “như đôi uyên ương” , cái nầy tối qua chị còm rùi .
   Còn dứt khoát là có con chim uyên ương bản gốc chứ ? Rùi người ta mới lấy cái đặc tính mang thương hiệu “uyên ương”  ra gán cho các loài khác có hành vi tương đồng .Mờ ảnh Gúc ra cả đống chỉ duy nhất một loại đó lại cứ bảo ko có là sao ?
 5. #5 by Dragonfly on 2011/05/14 - 09:16

  À mà cái trường Chuồn học chụp hình thấy lớn nhể.  Nó có được extend thêm về sau này không hay từ lúc đầu đã như thế?@ Mít

  —————
  Hồi xưa nó đã như thế, trong trường có ao, bãi cỏ rộng rãi khá đẹp. Tiếc là sau này họ cắt đất của trường cấp cho giáo viên nên xung quanh trở thành manh mún lụp xụp xấu. Hệ Hệ
  Thời anh 3 Zuẩn về nài
  Thời bi jờ nài
 6. #6 by Банан on 2011/05/14 - 09:32

  @ Thi TY144: Anh dù rất muốn dìm hàng tên Lôn vầu Zì nhưng cũng đồng ý với tển rằng Uyên-Ương là loài chim không có thật, cái mà gúc ra trên net cũng do ý kiến cá nhân cả nên có thể sửa được thôi, hôm qua anh lấy ví dụ sếu đầu đỏ vì chúng có ở Lừa hiện giờ và có những đặc điểm gần giống với huyền thoại về Uyên-Ương : đẹp đôi & thủy chung.

  Anh chỉ muốn hỏi tên Lôn Zì và tên Hải Zớ, những tên đang PR cho công giáo nhà anh là trong khi giáo hội không cho phép ly hôn thì cả Tây và Ta các con chiên vẫn bỏ nhau ầm ầm, mà xu hướng ly hôn và sống độc thân ngày càng tăng?

 7. #7 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 09:37

  Được rồi, coi như cháu đã hiểu quan điểm của bạn Tế và bạn M2M là như này:

  1. Nhất tự vi sư bán tự vi sư.

  2. Ăn lộc chúa múa tối ngày, nếu không muốn múa thì nằm im (?) (đây là cháy lấy ý của bạn Phấu để khái quát về quan điểm đã ăn lợi ăn lộc của người thì không được “phản” người)

                                             *  *  *  *  *  *

     Chúng ta thử tranh luận xem những quan điểm này có ổn không, áp dụng cho thực tiễn XH Lừa.

 8. #8 by tieuthithi on 2011/05/14 - 09:38

  Jảzụ người ta gán cho ông rắn đôi cánh, rùi bẩu đó là ông thuồngluồng.

  Vậy theo em ông thuồngluồng có tồntại hay không?


  ơ hai khái niệm nầy hoàn toàn khác nhau mà ? Lẽ ra Zì phải hỏi em là :Vậy ông rắn có tồn tai không ? thì mới đúng chủ đề ta đang tranh cãi chứ ?
   Rắn mà thêm đôi cánh thì đương nhiên là ông thuồng luồng rùi, nhưng đừng quaylại bảo là rắn không có thật nhé 
   Chẳng hạn như bây giờ người ta gán cho tất cả những người đàn ông có hành vi lừa tình là Sở khanh, và đừng có ai bẩu rằng thằng Sở Khanh là thằng mả mẹ nầu ,làm đéo gì có thật .
  Nhưng nếu không có thằng  Sở Khanh thật thì lấy đâu ra đặc tính “Sở Khanh” đê gán  cho Zì , Tế , Lài , Chạn , Dũnghói ,già KD.vv… như bây giờ ?
 9. #9 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 09:39

     Chúng ta thử tranh luận xem những quan điểm này có ổn không, áp dụng cho thực tiễn XH Lừa:

  – Chúng sẽ tạo ra những mớ bòng bong nhằng nhịt các mối quan hệ ràng buộc Thầy – Trò, Người cho – Người nhận, thậm chí nhiều trường hợp là quan hệ 2 chiều. Liệu điều này có dẫn tới hiện tượng “dao động tắt dần” của trạng thái XH hay không? hoặc là dẫn tới hiện trạng áp đặt và kìm nén tư duy, cảm xúc để rồi bùng phát như khối ung thư khi tới hạn?

  – Chúng ta đang hướng tới cái đích là một xã hội pháp trị, nếu áp dụng những quan điểm kia thì có phải muốn hướng tới nhân trị không? Mà thực tiễn Lừa hiện nay cháu thấy là đang cần “công bằng” hơn là “nhân ái”, các bạn thấy sao?

  – Cuối cùng là cháu muốn chúng ta xem lại định nghĩa thế nào là “ban ơn” – “hưởng lộc”, thế nào là “phản”,….(cái đầu thì lão Bựa và bạn Điêu đã nói đến, cái thứ 2 thì hình như bạn Trùng Dương đã đề cập).

 10. #10 by LUUMANH on 2011/05/14 - 09:42

  Con Manh Lét MẶt ./ Trâu, anh đợi cô ra tù cùng leo núi ỉa vàu đầu con Zì nhá.

  Thưa anh Tế Xiên em có leo núi đâu, leo cao thì ngã đau lắm còn ỉa cũng kô được vì có bao nhiêu cứt em đã tặng cho anh An Hoàng nhét sọ mất rùi. 
  Em cũng sợ bị anh An Hoàng khóa mõm lắm. Em chỉ muốn biết từ lý thuyết đến thực tế, từ suy nghĩ đến hành động, mà cụ thể trong trường hợp của anh thế nào thôi thế mà không biết  làm sao anh í lại đi khóa em lại. Đơn giản em yêu ai là em nói em yêu ngay, còn không thì em lấp lấp liếm liếm hoặc già mồm hoặc…. À em biết rồi, đấy là tại em ngu, anh í trả lời rõ như vậy mà em không hiểu nên bị khóa mõm là đúng rồi. Lỗi tại em
  À lại nói về Uyên Ương. Hồi trước em có đôi Phụng Hoàng bị vợ chồng Hoàng Dung-Quách Tỉnh bắt trộm mất, nghe nói đâu về sau chết ở Tuyệt Tình Cốc cũng 1 con chết, 1 con tự tử theo đấy, cơ mà Kim Dung nói phét thật đấy nhỉ vì anh An Hoàng hơn 1 năm nay cứ bi ba bi bô Bắp Ngô Bắp Sắn là thế lọ thế chai, thế mà chỉ giống Tu Hú gửi chim lung tung thui ….. 
 11. #11 by LUUMANH on 2011/05/14 - 09:46

  Quyên, thiếu mất 1 tý . Qua câu chuyện về thần tượng của em, anh An Hoàng Trung Tướng em đưa ra kết luận: Thực tế đã chứng minh, không có Uyên với Ương nào ở đây cả, chỉ là bốc phét và mơ ước của bọn Hủ nho

 12. #12 by Bố on 2011/05/14 - 09:48

  ui, ui em thi tài sắc đi đúng hướng dồi. em chịu khó phân tích, mở rộng vấn đề thêm nữa là đập chết hẳn con chủ quán liệt dương già còm già cõi đấy.
  xét ra các em mái của quán khá hơn rất nhiều các con lợn có chym còn hoạt động hay liệt hẳn ở quán. hố hố

 13. #13 by LonelyRose on 2011/05/14 - 09:49

  Nhẽ phụ-nữ đặt tên là đực?@ Roai

   

  Đọc lại thấy 3-4 còm của Roai loay hoay sắp xếp thứ tự từ Hán Việt chết cười. Sơn hà có khi nói là Sông núi, dưng nói là Núi sông cũng được chứ?

   

  Còn Uyên (yuan) là VỊT ĐỰC thật đấy Roai ạ…  Roai sính Khựa wá rùi …  

 14. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 09:54

  @Con Chuối Thanh Trì:
  Wi Ki đúng là nguồn mở. Cô có thể đăng ký miễn fí rùi vào biên/chỉnh sửa được mà. Ti nhiên, thông tin cô biên có tồn tại được lâu hay không lại là một chiện. Đó là chiện đúng hay sai. Nếu nhiều người đồng quan điểm thì thông tin cô biên trên đó sẽ tồn tại được lâu. Vậy thôi. He he.

  @Con Cương Thi:
  Cô cứ chình bày quan điểm của cô. Anh sẽ bật nếu có chổ chửa hợp lý.

 15. #15 by Bố on 2011/05/14 - 09:59

  Bựa nói đúng đấy chi bộ ạ! Mở rộng ra thì “uyên ương” dùng để chỉ một cặp đôi động vật xoắn xuýt nhau chứ không chỉ là chim thôi.

  Bởi vậy Nước Mẹ mới có câu “Mộng uyên ương hồ điệp”. Tức là mơ làm hai con butterfly quấn quít nhau không rời! (lả ngu hết phần lợn)

  hố hố, cu lả cà fò ngu vãi linh hồn. mài ngu hết phần của lợn con ơi.
  “UU” trong văn học đã trở thành một danh từ chung, hàm nghĩa là “cặp đôi” rồi cu ngu ngẫn ạ. vì thế câu trên phải được hiểu là người ta mơ được trở thành như đôi bướm luôn bên nhau.
  mài là con lợn dễ bị con chủ quán nặc nô nhồi sọ nhất. cứt nó ỉa ra thối um mà cứ khen thơm là sao, hử ?
  xem con lợn chủ quán giảng nhăng giảng nhít, mồm loa mép dải nài:
   
  bấtcứ loài chim nầu mà sống thành đôi, lông sặcsỡ mầumè trông đẹpđẹp, thì đều được bọn Hủ Nho gọi là Uyên Ương.

  bởi vậy nên sau này rất nhiều loài chim bị gọi là Uyên Ương). Trong vănchương các loài như thế hơi bị nhiều nên chẳng có jì lạ

  Ngay cả các ông chim sâu mà các cô hay thấy kêu chíchóe trên cột điện, cũng là một loài Uyên Ương.
  Bùcâu, or Bồcu, cũng là một loài Uyên Ương triềnthống, và các ổng cũng không được mầumè lắm, như Thiênnga. (con đĩ mồm chủ quán liệt dương)

  đèo mẹ, con lợn gộc lại xưng xưng UU là sản phẩm của hủ nho mí lị quy nó về vấn đề đạo đức 1 vợ 1 chồng, chung thủy bla blo, bla bl. chết cười.

  Nếu ra chợ chim, các cô có thể thấy người-bán jớithiệu vôsố các loại Uyên Ương khác nhau. Ông nầu cũng lônglá lòeloẹt, sống cặp vợ-chồng rất mãnhliệt.

 16. #16 by budifa on 2011/05/14 - 10:10

  Địt mẹ rảnh-rang vào quán chơi thì bị tên địa-chủ BOM cậy là chủ đất quán này (có sổ đỏ) đòi bịt miệng theo kiểu  @địt mẹ con Fa câm ngai cái mồm không Zì đi ngủ mẹ jờ.”

  Trước đây thì BOM lại lẫy kiểu đại-loại “địt mẹ đéo con nào lên tiếng để Zì lảmnhảm 1 mình thì Zì đi ngủ mẹ jờ”.

  Nhẽ ông BOM là GĐ Công-ty kinh-doanh độc-quyền hehe 2 mặt hàng mâu và thuẫn. Mà dựa cách hành-xử kiểu càng già càng dư trẻ-con này thêm kiểu gắt-gỏng tiền-mãn-tinh, có thể dự ông BOM đéo dưới 50 được, tôi nói sai thì cái điều-hòa đang chạy sẽ tắt ngay lập-tức, hố hố

  Thả quả uyên-ương vịt-giời này đéo ngờ vui thế, hế hế. Tham-luận của ông BOM nhảm bỏ mẹ

  1, UU cho dù là từ dùng để chỉ các cặp đôi của nhiều loài kể cả ông người (danh-từ chung) dưng Khựa vẫn dùng từ này chỉ đích-danh 1 loài (danh-từ riêng). Chả có lý-do đéo gì bảo là hư-cấu cả. Huyền-tuyền có-thể Khựa biết tập-tính của UU trước, sau đó thấy loài nào có tập-tính tương-tự thì gọi bỏn là “đôi UU”. Dưng bỏn vưỡn có tên riêng dư Thiên Nga, Hồng Hạc, Simacai, … Khác đéo gì “đệ-tử Lưu Linh”, “đạo Chích”. Bựa nầu đòi kiểm-chứng Lưu Linh, Chích là tên riêng của 1 người có thật hay hư-cấu thì cút về với vện

  2, Đặt tên liền-bà là Uyên thì Uyên là cái, hố hố. Địt mẹ biết Tú Uyên Giáng Kiều hông? Mà vậy Phượng cũng giống cái hử, “Phượng cầu Hoàng” là “cọc đi tìm trâu” hử?

  3, Nói nhảm chán xong lại chơi bài (nhiều lần rồi) “Hiahia cô hỏi Simacai coi bỏn tin cô hay tin Zì nầu?”. Địt mẹ cách đây x năm (x<30) hàng chục trẹo (quá bán) Simacai tin ông Cụ đấy, ông BOM nhận định sao về ông Cụ?

  Nản với BOM quá BOM à, khà khà

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 10:10

  @Chú Manh Lét MẶt ./ Trâu:
  Chú hôm nay sao thế? Nhẽ hôm qua chú chủ quán bợp tay chú nên chú đủi fong cách xưng hô anh em cho nó đượm tình thân ái?

  Cháu thì cháu còn tin tin, nghe chú gỉ gi bẩu vậy chứ cháu biết đéo, nên nếu cháu có phát biểu linh tinh chú mần ơn nhắc nhở cháu nhẹ nhàng. Đừng sỉ vả cháu tội cháu nhế. Cảm ơn chú trước. He he.

  Mấy cô chú kia biên Qui Gì Ki đó, cháu hóng thấy vậy thì trích dẫn thùy linh vậy. Nghe chú chủ quán bẩu là hư cấu mần cháu hoãng moãng hoãng moãng vỗ cũng.
   
  Cháu mong chú chủ quán sắp xếp đặng sớm lên chỉnh sửa lại thông tin sai lệch về Uyên Ương cho cháu mãn nhãn ạ. Cám ơn chú chủ quán và chú Manh đã thức tỉnh cháu lần nữa.

  Chân chọng.

  @Cô Thi Mình Dây:
  Dạ cháu biết lỗi ạ. Cô đừng chưởi nữa tội cháu. He he.
  Cháu gia cát dự cô cũng lên bục phát biểu nhiều chắc cũng khát nước dồi. Để cháu kéo ghế mới pha ly líp tông chanh đường cho cô nhế.
  Ít đá nhiều chanh nhiều đường phải hôn cô?
  Nghỉ mệt tí cô ạ. Cháu ủng hộ cô lắm lắm. He he.

 18. #18 by tieuthithi on 2011/05/14 - 10:14

  @Ba Nan Chuối Nải :

   Nói thế mà cu vẫn không chịu hiểu . Kể cả ko cần Gúc , thì ngoài đời cái con chim sặc sỡ biết bơi ấy vẫn được gọi là uyên ương.
  Phải có một con tên ban đầu của nó là Uyên ương , thì sau này mới có cái đặc tính “uyên ương” để gán cho các con khác chứ  ? mà lưu í là những con khác nầy đều có tên riêng khác ,tỉ dụ như Vẹt uyên ương, Sếu uyên ương, Bù câu uyên ương …Chuối  nải uyên ương
   Như chị vừa nói ở còm dưới nó không khác gì cái đặc tính ” Sở Khanh ” mà đàn ông bây giờ độc quyền sở hữu . Đúng hoàn toàn  luôn .
 19. #19 by Enterprise on 2011/05/14 - 10:22

  @Cô Rốt:

  Ừa, nhẽ vậy, hehe.

  Tạm-thời phần lý-luận trống – mái (đực – cái) về chim (tất-nhiên là chim uyên, nhế) của anh với mụ Dì đang bị bác bỏ bởi cô Tung, cô Mít, cô Dương, cô Rốt và dững cô đang, sẽ phản-đối, hehe.

  Dưng bọn anh sẽ giở-lại và nợi-hại hơn gấp nghìn lần để đập tòe-loe các cô, hehe.

 20. #20 by Bố on 2011/05/14 - 10:33

  à há,
  con roai cà fò (?) trở lại sớm đi mài ! bố chờ. mài mà không đập cho toè loa chúng bố thì bố sẽ cử em thi, em rốt và các em khác chụp váy đụp lên đầu mài xoay cho trăm vòng đấy.

  anh đang bận nên đéo thể dạy dỗ về UU được cặn kẽ. các em, các con lợn đực đâu phải dạy cho con liệt dương vài bài. đừng để nó chèo đầu cưỡi cổ, bóp hầu bóp họng, khinh thường các con như những con lợn ỉ mọi của mọi mãi, nhá. tuy là lợn nhưng các con cũng phải có danh dự của lợn chứ. nhẽ đéo đâu lại để nó coi thường, chăn dắt theo lối bố láo bố xiên mãi thế ?

 21. #21 by LonelyRose on 2011/05/14 - 10:42

  @ Bố Bờm

  Chưa có đoảng nào tên là Bố & đồng bọn nhá. Em và chị Thi vưỡn đương hoạt động độc lập hihi…

 22. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 10:46

  @Chú Bô Cứt:
  Dạ chú yên tâm ạ. Có cháu đây.

  Ti chú chủ quán khâu mõm vĩnh viễn chú Vìa Gay mới bợp tai chú Manh Lét Mặt ./ Trâu kính yêu nhằm triệt hạ, tiến tới sóa sổ các tiếng nói đối lập dưng cháu không hề nao núng chú ạ.

  Cháu hóng hớt thấy các chú bác ngoài kia hô hào:Tự Do Phải Trả Bằng Máu nên cháu đã thề là phải đấu tranh tới hơi thở cuối cùng. Cháu mong chú và các chú còn lại như chú Fa, chú Đéo Gì Sắc, chú Sành, chú Nhất, chú Vươn Vươn, giúp cháu một tay trong hành trình đi tìm công lý.
   
  Địt con mẹ các chú thay nhời cảm ơn chân chọng ạ. He he.

 23. #23 by budifa on 2011/05/14 - 11:00

  Chém-gió về tông-giáo

   

  Theo tôi tông-giáo là những hệ-tư-tưởng nhằm định ra cách hành-xử của ông Người đối-với bản-thân, gia-đình, xã-hội, sự-vật, hiện-tượng, vươn vươn

   

  Tông-giáo thường phát-xuất từ những tư-tưởng tiến-bộ đương-thời. Tuy-nhiên, nó có thể lạc-hậu theo thời-gian, hoặc bị bóp méo theo chủ-đích của giới thượng-đẳng nhằm trói buộc bọn hạ-đẳng.

   

  Tông-giáo nầu cũng cần có đức-tin, đéo tin thì theo làm gì? Tuy-nhiên, giờ nhẽ nên tin có chọn-lọc, bởi dững lý-do trên trển.

   

  Cũng không nên vì một vài hoặc dứt nhiều lạc-hậu của một tông-giáo, mà dìm tuyền-bộ nó vào hố xí.

   

  Dư Nho giáo, dứt nhiều Bựa dìm-hàng Khổng, dưng tôi vưỡn thấy có thứ đáng theo. Tỷ dư Ngũ Thường. Giả-sử có Bựa làm kinh-doanh, xác-con-bà-nó-định lợi-nhuận là trên hết đi, vậy vứt mẹ Nhân, Nghĩa nhể, dưng

   

  1, Đối-tác đến làm-việc, đón-tiếp đàng-hoàng hay ngồi mẹ ở quán chè chén trước cổng mà nói chuyện? Đó là Lễ

   

  2, Đàm-phán mới đối-tác, phải có trăm mưu hèn ngàn kế bẩn chứ nhể? Đó là Trí

   

  3, Ra được hợp-đồng thì tuân-thủ cho đúng, chứ chụp giật được vài nhát thì đảm-bảo sau đéo ai chơi cùng nữa đâu. Đó là Tín

   

  Đéo có 3 cái trên thì lấy buồi ra lợi-nhuận. Vậy Khổng có sai huyền-tuyền? Hay chỉ vì dững thằng sử-dụng Khổng cho mục-đích xấu-xa làm ta thấy Khổng sai?

   

  Bài chém gió đến đây là hết. Từ giờ đéo tham luận uyên-ương với tông-giáo trong bài này nữa, hóng chủ-đề mới (nếu có, vì có vẻ ông BOM cạn vốn), khà khà

 24. #24 by budifa on 2011/05/14 - 11:21

  À quên, tôi Budifa, người-fát-ngôn của bản-thân tôi, rất lấy làm tiếc vì đã thả đôi vịt-jời UU ra làm mất thì-jan vàng ngọc của quý Bựa, trong-khi nhiều Bựa đang cần những tham-luận vĩ-mô dư “Tình-hình Tơn, vàng, chứng, bất-động-sản và hành-động của chúng-ta”

   

  Chân-thành xin-lỗi các Bựa, khứa khứa

 25. #25 by Enterprise on 2011/05/14 - 11:45

  Cái mà cô Fa nói là tôn-giáo thì anh hiểu là đạo. Tôn-giáo chứa trong nó đạo và niềm-tin vào thần thánh aka thế lực siêu nhiên tác-động đến đời-sống con-người.

  Từ điển Việt giải-thích thế này (anh đồng-ý với cách giải-thích này):

  1. Đạo: đường lối, nguyên tắc mà con người có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống xã hội (thường theo quan niệm cũ). Đạo làm người. Đạo vợ chồng. Ăn ở cho phải đạo. Có thực mới vực được đạo (tng.). 2 Nội dung học thuật của một học thuyết được tôn sùng ngày xưa. Tìm thầy học đạo. Mến đạo thánh hiền. 3 Tổ chức tôn giáo. Đạo Phật*. Đạo Thiên Chúa*. 4 (kng.). Công giáo (nói tắt). Đi đạo (theo Công giáo). Nhà thờ đạo. Không phân biệt bên đạo hay bên đời.

  2. Tôn giáo: Sự công nhận một sức mạnh coi là thiêng liêng quyết định một hệ thống ý nghĩ tư tưởng của con người về số phận của mình trong và sau cuộc đời hiện tại, do đó quyết định phần nào hệ thống đạo đức, đồng thời thể hiện bằng những tập quán lễ nghi tỏ thái độ tin tưởng và tôn sùng sức mạnh đó.

  Như vậy, tôn-giáo mà cô Fa nói chỉ là tư-tưởng triết-học. Cũng như của Mác và Ghen vậy.

  Bởi-vậy, khi nói về tôn-giáo, nên bàn-luận thêm về vướn-đề thần thánh, kiếp sau và làm sao để tác-động đến những đối-tượng đó. (chỗ này xài chữ đối-tượng thì bất kính, dưng anh chưa tìm ra từ khác nên tạm xài).

  Tôn-giáo anh biết có cách tác-động đến thần thánh bằng cầu nguyện, tác-động đến kiếp sau bằng việc làm hiện-tại.

 26. #26 by minhhuong on 2011/05/14 - 11:50

  2 bạn Tế đã nói câu sau và bạn M2M đồng tình:

  “Cô Cù trực tiếp hưởng ơn mưa móc của BÊ, nay lại bật BÊ. “

  Yêu cầu 2 bạn liệt kê ra “ơn” nào bạn Cù đã hưởng.

 27. #27 by Do L on 2011/05/14 - 11:50

  Cô Pha@ Cái bể phốt dọn xong rồi thì chi bộ hóng cái thơm tho sach sẽ lãng mạn dai nhách chứ.

  Bà Dì mà bắt đc 10 con Bọ Ngựa thôi thì miềng đi bình thường. Tao bắt 100 cặp = 200 con chính sác Uyên ương bọ ngựa luôn.

  Ti toe bé nhà tao Lê Hưu với TH Đạo dismia bọ ngựa có sống trên cây Sấu cái lìn bà tèo í. Sấu mạn đấy thì Dì lấy buồi ra đóng vầu cây rồi leo lên ???  Chym với cò còn đíu bít con nào ra con nào thế kỷ 21 mờ hoành con Chym trước CN

 28. #28 by minhhuong on 2011/05/14 - 11:59

  Ti toe bé nhà tao Lê Hưu với TH Đạo dismia bọ ngựa có sống trên cây Sấu cái lìn bà tèo í @ Do L

  ———————

  Xời ơi TT thời bé có fải là dân sống ở “phố” như thời anh em mình quái đâu.

  Anh ảnh á, lang thang chủ yếu ở các vùng quê nhà tranh vách đất aka đi sơ tán, thi thoảng mới về “phố” giống như các chuyện thời chiến tranh.

 29. #29 by Do L on 2011/05/14 - 12:01

  Hương Điêu@
  miềng hông để í cô đới dưng cái nhà cô í ở miềng biết, nó đối diện trường nhạc đíu gì bên DBP.

  Các biệt thự đới 1 là nhà tư sản 2 là nhà B cấp.

 30. #30 by Do L on 2011/05/14 - 12:07

  Khứa khứa khứa  thế bà Dì lang thang toàn Thái lọ, Thanh má, với Nam địn bắt bọ ngựa cho cắn kèn mới khủng như quảng cáo à ?

  P/s hình như nhà cô Cù (mặt tiền) mờ chả khác đíu gì chuồng gà, chắc nó đéo cho xây sửa bán cho mướn ?!?!?! Mần đc nhẽ đéo phải đi kiện anh DŨng

 31. #31 by minhhuong on 2011/05/14 - 12:12

  @Do L: còn em lại đương nói vì sao TT có thể kiếm ra nhiều ông bọ ngựa ra để mà thử nghiệm.

  Bởi anh ảnh sơ tán toàn vùng nông thôn. Chứ mà ở trên “phố” như anh em mình thì lấy dắm ra 200 con mà thử nghiệm.

 32. #32 by minhhuong on 2011/05/14 - 12:19

  Tế rất vớ vẩn nhá, dám khẳng định “cô Vũ hưởng ơn mua móc của Bê”.

  Đố Tế liệt kê được cô Vũ hưởng cái “ơn” nào đấy. Đéo fải đố, THÁCH luôn.

   

 33. #33 by nhất on 2011/05/14 - 12:20

  Manh lét không nên dựa vào chuyện Bắp Ngô để bật Trung Tướng, bởi vì Trung Tướng có lừa BN đéo đâu. Cũng đéo phải vợ chồng như uyên ương hay đôi vịt Trung Hoa.

 34. #34 by M2M on 2011/05/14 - 12:29

  @Em Hai Mờ : nhẽ em nói ngược rùi , chim uyên ương phải có trước@Em Hai @Em Hai Mờ : nhẽ em nói ngược rùi , chim uyên ương phải có trướcMờ : nhẽ em nói ngược rùi , chim uyên ương phải có trước @Cô Thi.

   

  Theo một bạn ở địa chỉ :

  http://vn.360plus.yahoo.com/ttth30101985/article?mid=35&fid=-1 thì có truyền thuyết về đôi chim uyên ương đấy.

   

  Đại khái, theo bạn í, thời cổ đại ở nước Tống có đôi vợ chồng Hàn Bằng – Hà Thị. Người vợ Hà Thị vì xinh đẹp nên lọt vào mắt tên vua háo sắc Tống Khang Vương. Tên vua gán tội cho người chồng bắt vào ngục khiến người chồng tự sát. Hà Thị quyết quyên sinh theo chồng, cuối cùng nàng cũng toại nguyện, di chúc của nàng là được chôn chung với chồng, nhưng tên vua hẹp hòi không cho. Nào ngờ chỉ trong một đêm từ hai ngôi mộ mọc ra hai cây Tữ, từ hai phía cành lá đan xen thành một vầng bóng rợp. Trải qua năm tháng người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, ngày đêm quấn quít. Từ đó trăm họ nước Tống đặt tên cho đôi chim đó là Uyên Ương và gọi cây Mộc Tữ là cây Tương Tư.

   

  Bựa nào rành có thể xác nhận truyền thuyết trên được không?

 35. #35 by Банан on 2011/05/14 - 12:53

  @M2M: Em đã chịu khó gúc trước khi tham luận, anh khen, nhưng Bọn Bựa ở đây, nhất là mụ Thi còi TY144, rất tự kỷ sính đồ ngoại và đặc biệt khoái Khoai Tây, nên khi em gúc lấy dẫn chứng ở Lừa lại là Già Hú Lừa bỏn không chịu đâu em. Anh thì luôn đồng ý với em hehe.

 36. #36 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 12:58

  @Cô Hương Bắp Ngô:

  Dạ cháu đây cháu đây. Cháu vửa chở vện đi shop ạ.

  Theo cháu biết thì ngôi nhà của chú Cận, ba chú Cù í, là của chế độ cấp phải hông ạ? Dĩ nhiên cháu nghĩ sẽ vô cùng dở hơi nếu khơi khơi giả lại căn nhà trên cho chánh phủ phải hông cô?

  Việc chú Cù trước đây đi Âu học nầy nọ cũng bằng tài trợ của chánh phủ phải hông ạ? Một số bổng lộc be bé tỉ dư quả xe còi, tiền trợ cấp bố chú í, vươn vươn, có được gọi là ơn mưa móc hông ạ? Còn nữa dưng cháu hóng hớt về bí nhiu thôi ạ.

  Cháu chỉ nói chú í thiếu nhân cách dưới góc nhìn của chú Khổng thôi ạ, cháu đâu nói chú ấy hèn nhát hây bán nước hại dân gì. Biết đâu chú í sẽ giở thành anh hùng, khi mai nầy lịch sử phán xét í cô.

  Nếu có thể cô mần ơn giải thích, cũng dưới góc nhìn của chú Khổng cô nhế. Hông thì cũng chả sao. He he.

  Giả dụ cháu sai chổ nầu cô mần ơn lựa lời mà chưởi kẻo cháu buồn lòng cô nhế. Sin cảm ơn cô Hương ạ. He he.

 37. #37 by tung tung on 2011/05/14 - 13:14

  @ Tế điên hoà thượng, @M2M

  Bàn tiếp chuyện ăn cây nào rào cây í

  Ở dưới có Cô/em nào nói nếu Cô Vũ thừa hưởng nhà ĐBP thì chính xác là cổ mang ơn Bố cổ là Cô Cận và và Cô Diệu. Nếu các cố ní luận tiếp nhà đó do B cấp thì cổ phải mang ơn B mới đúng theo kiểu ăn cây nào rào cây í đúng kg?
  Thế đến đây là hết chưa? Căn nhà hay mọi bổng lộc mà Cô Vũ nhận của B () đó có phải của B kg? B có cục cứt í. Nhà đó là của dân, mọi thứ B cung cấp cho người này người khác đều là của Dân.
  Hưởng lộc Dân, lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho Dân thì đúng với “Ăn cây nào rào cây cẩy” đúng rồi còn nói gì nữa hả con Tế thần qinh?

   

 38. #38 by Bố on 2011/05/14 - 13:17

   con chủ quán già khú đế và các con lợn a dua khác vào bàn, ngồi ngay ngắn nghe bố truyền giảng. nhớ để cái đầu lâu vận hành. bố đéo sức đâu mà dạy chi li tỷ mẩn, nhá.

  1. có thể có một cặp con trống mái nào đấy được gọi là UU. nhưng cũng như tôm và tép, cào cào và châu chấu, mỗi địa phương sẽ dùng cái tên này để gọi một số  con khác nhau, nhưng có chung một tập tính dư con UU. ti nhiên, đéo thể bất kỳ con nào có tập tính quấn quýt, xoắn xít nhau đều được gọi là UU. vì nói chung các con vật đều được định danh rõ ràng. bồ cu là bồ cu, chim sâu là chim sâu, vẹt là vẹt, thiên nga là thiên nga. đéo ai gọi hai con lợn mới cưới là đôi chim sâu hay đôi vẹt mà buộc phải gọi là đôi UU, con lợn ngẫn ạ.

  2. từ tập tính của một loài vật cụ tỷ người ta khái quát hoá lên thành một biểu tượng mang tính ẩn dụ. chẳng hạn như bố đây rất thích ong bướm, chim chuột mới em Rose. như thế đéo được phép đi vào nghĩa đen của từ “ong bướm, chim chuột” mà phải hiểu theo nghĩa biểu trưng là bố thích đong em Rose. cũng dư vậy, UU đã mất ngiã cụ thể để mang một nghĩa bóng là hình ảnh của đôi lứa, vợ chồng. từ đó người ta có thể cấu tạo nên các từ kiểu như UU hồ điệp, uyên ương cóc nhái ect…

 39. #39 by Bố on 2011/05/14 - 13:18

  3. tranh luận, đập chết con chủ quán ngẫn nhưng độc tài, thù vặt, thù dai về một chuyện không đáng như thế nài đéo phải không có nghĩa lý gì.

  nó:
  – chứng tỏ “tướng”, thần tượng của bọn nào đấy vẫn ngu dư thường. đéo được phép cấp trên nói gì cũng chỉ biết cụp cái tai lợn xuống mà nghe, tin.
  – xoá bỏ tâm lý ngậm mõm trong mọi tình huống, khích lệ  ý thức phản biện. luôn luôn . dĩ nhiên đéo được phép bật chỉ để lấy số lấy má. bật phải có lý.
  – làm cho bọn độc tài phải biết sợ nhân dân, không được phép ngạo mạn, bố láo.

  v.v. và v.v.

  à, tộ sư bố các con lợn. bố dạy thêm: thông tin lấy từ gúc phải được sàng lọc, nhá. nhất là những chiện mang tính dân gian triền miệng dư nài. bởi nó được thêu dệt, bịa đặt nên đéo có nguồn nào được coi là duy nhất đúng, là chuẩn mực. muốn coi nó là chuẩn mực thì phải thêm vài thao tác khác. nhớ đấy !

 40. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 13:23

  Sin lỗi cô cháu chửa biên hết ý ạ.

  Việc chú Cù mần cháu liên tưởng đến chú Sơn í cô. Mặc dù hai sự việc, hai con người hoàn toàn khác nhau.

  Chú Sơn hồi sau Bảy Nhăm luôn bị các cô chú Cờ Vàng chỗ cháu căm thù lắm cô ợ. Họ bảo cô í được đào tạo thành người dưới chế độ Ngụy Quyền mà lại giở cờ đi theo Cộng Xản. Họ còn bảo chú í Ăn Cơm Quất Gia Thờ Ma Cộng Xản ạ. Cháu nghĩ chắc chú í cũng được hưởng ơn mưa móc gì đó của chế độ Ngụy Quyền phải hông cô? Mặc dù chú í mới chú Cù cũng phải lao động vất vả hàng ngày mới có được bát cơm bỏ bụng chứ chả ai khơi khơi nuôi cơm phải hông cô?

  Có thể chú Cù đang tranh đấu thực tâm cho dân nghèo dư cháu đỡ cơ cực, đỡ bất công hơn. Cháu khâm phục chú í là đằng khác.

  Sỡ dĩ cháu bật chú chủ quán là vì chú í ca ngợi, cổ xúy chú Cù cho các cô chú khác noi gương và làm theo. Cháu biên cồng cá mập tối qua cũng ngụ ý nhắc chú chủ quán, đại khái hông nên xúi trẻ ăn cứt gà ạ. Mặc dù việc đó, có thể, hông sai.

  Việc cháu dìm hàng chú Cù vớ vỉn í, các cô chú có thể cho qua mà. Tiếng nói của cháu chả đại diện cho ai cả.
  Xin hết ạ.

 41. #41 by Bố on 2011/05/14 - 13:24

  Rose yêu,

  không cần em vào đảng của anh. anh chỉ hơi sai khi tỏ ra là gia trưởng để  nói em và các em khác vào đập chết tươi, ăn thịt con chủ quán già ngẫn, độc tài.

  em, lại gần đây anh nói thầm : anh yêu em !

 42. #42 by tung tung on 2011/05/14 - 13:26

  Cháu chỉ nói chú í thiếu nhân cách dưới góc nhìn của chú Khổng thôi ạ @Tế

  Ngày nay để áp dụng vào Khổng thì bọn ăn Lộc nước phải đổi Vua (aka Zản & CP) bằng dân/nước thì mới hợp thời chứ Cô.
  Trong 7 phần cứt (là theo đánh giá của thời nay nhé), nếu cô chịu khó biến  đổi một cho phù hợp đạo lý ngày nay thì cũng được 3 phần tinh hoa nữa Cô nhờ?

 43. #43 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 13:34

  @Chú Tửng Tửng:
  Dạ cháu hiểu ý chú ợ.
  Theo cháu thì chế độ nào cũng được, miễn là dân được ấm no hạnh phúc đúng nghĩa ạ. Mà he he, cháu thật là chửa thấy dưới chế độ Cộng Xản nầu mà dân được no cơm ấm cật ạ. Thế mới chó. Nhẽ cháu hoang tưởng về chế độ nầy quá chú nhở?
  Cháu sin tiếp thu nhời giáo huấn của chú ạ.
  Địt con mẹ chú nhát thay nhời cám ơn chân chọng ợ. He he.

 44. #44 by M2M on 2011/05/14 - 13:39

  bố dạy thêm: thông tin lấy từ gúc phải được sàng lọc, nhá. nhất là những chiện mang tính dân gian triền miệng dư nài.@Bố

  Bố ơi Bố dạy cụ thể thêm phương pháp sàng lọc như thế nào đi.

   

  Câu con hỏi sau cùng : Bựa nào rành có thể xác nhận truyền thuyết trên được không?” có phải là một trong các biện pháp sàng lọc mà Bố dạy không hả Bố?

   

 45. #45 by Bố on 2011/05/14 - 13:47

  tế, cháu còn nhỏ nhưng có tinh thần đéo sợ. bác khen. đúng sai dư lào bác đéo bàn nhưng bật với cái lý của mình dư thế là đúng.
  phấn đấu nhanh lên bác cho cháu lên đai làm thú 2 chân, hết kiếp lợn ngu tối, bẩn thỉu. nhá !

  * các tù nhân lương tâm aka các phạm nhân là các nhà bất đồng chính kiến đéo phải sợ con độc tài mọi rợ nhá. chúng bố ở ngoài sẽ kêu gọi tổ chức nhân quyền, toàn thể nhân loại tiến bộ lên tiếng phản đối, tẩy chay con độc tài, yêu cầu nó phải thả các bạn ra. chúng bố luôn bên cạnh các bạn. tổ quốc ghi công các bạn đời đời.

 46. #46 by PTSNgộÁiNị on 2011/05/14 - 13:49

  @Nị:
  Đéo ai lại đánh chống bỏ duồi như cô, hehe. @ Bien Duc Hai

  Chi tiết nào trật quan trọng mẹ gì? Chú Hai Đực nghe tiếng, quên mất nguyên do của tiếng. Chú Đực nói chuyện tôn giáo, không nghe người ta nói quy nguyên? Đánh giá chú Đực cao thì nói vài lời, nhắc chừng. Chú thấy không đáng thì bỏ ngoài tai.

 47. #47 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 13:50

  Hai hôm trước thằng bạn cháu vửa thăm quan Hà Nụi về. Nó mới vện nó ghé cháu chơi và trưng ảnh chụp phi trường nào đó cháu quên tên mẹ mà cứt người tràn ngập đó cô?

  Nó hỏi cháu: “Phải Lừa Quất của mầy hông? Nó bẩn mới thúi dã man mầy ạ. Bọn đi chung bọn nó cứ Oh Shit Oh Shit Oh My God mãi đấy.”

  Cháu phải lấp liếm, rằng thì là, cháu ở phương Nam ợ nên ngoài đó cháu hông rành.

  Thật mới chú là cháu mắc cỡ chết mẹ đi, cháu ước gì dưới chân cháu có lổ nẻ để cháu chui xuống thay vì giả nhời nó đó chú.

  Mà chú biết chính quyền, hây các cô chú mần ở trỏng giả nhời sao hông ạ? Các cô chú bảo “Tại Ông Trời mưa to quá!”. Vậy lỗi là tại ông Trời phải hông cô? He he.

  Cháu thật cháu hoãng moãng quã đĩ. He he.

 48. #48 by Bố on 2011/05/14 - 13:57

  MM, bố buồn ngủ rồi. vắn tắt thế nài:

  về khoa học tự nhiên:
  dứt khoát phải xem đứa nào viết về vấn đề mà mình đang quan tâm, nghĩa là thằng đó có lý lịch khoa học đáng tin cậy không. nó có uy tín, bề dày thành tích càng nhiều càng tốt. phương pháp, điều kiện  nghiên cứu  của nó. đối sánh với các kết quả nghiên cứu của người khác nếu có.

  về các vấn đề xã hội: dư trên. ngoài ra còn phải xem tính khách quan trong công trình nghiên cứu. muốn vậy phải xem tác giả đứng ở lập trường/ phe phái nào khi nghiên cứu vấn đề, nhất là các vấn đề chính trị. tỷ dư con lợn chủ quán nó nghiên cứu về ông Cụ thì dĩ nhiên nó phải dìm hàng, thêm thắt, bịa đặt. kết qủa cũng dĩ con mẹ nó nhiên là đéo đáng tin cậy….

  mả bố cu. tự tìm hiểu đi. bố ngược đây!

 49. #49 by M2M on 2011/05/14 - 14:05

  @Hương và một số bựa về chuyện anh Cù:

   

  Về lợi ích mà bạn Cù có được từ B thật ra quan điểm của Hương (cho đây là phần lợi tức từ việc đầu tư từ thân sinh anh Cù), cô Tế (ơn mưa móc) và tui M2M (lộc) về bản chất không khác nhau mấy. Có khác chăng là khác ở chỗ sử dụng thuật ngữ hoặc nguồn gốc hay hình thức chuyển giao lợi ích ấy. Tất cả giống nhau ở chỗ: đó là lợi ích xuất phát từ một nơi: Bê xê tê.

  (Còn tiếp)

   

 50. #50 by M2M on 2011/05/14 - 14:06

   

  (Tiếp)

  Vậy nên tui nêu một khía cạnh khác là khía cạnh xung đột lợi ích, tức là anh Cù dù trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến một lợi ích xuất phát từ Bê. Nay anh Cù hoạt động chống lại Bê thì có khả năng yếu tố xung đột lợi ích sẽ xuất hiện. Lúc này, là một chính trị gia (dù muốn hay không muốn anh Cù cũng đã là một chính trị gia – chú thích thêm: quan điểm cá nhân của tui) thì anh Cù phải có trách nhiệm lên tiếng, giả dụ phải tuyên bố công khai (kèm bằng chứng/dẫn chứng) là lợi ích (từ B) đó không ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động chính trị (phản đối, lật đổ B) trong hiện tại và trong tương lai của mình.

   

  Tui chỉ nêu quan điểm ở khía cạnh này thôi, vì theo quan điểm của tôi, việc tuyên bố về yếu tố xung đột lợi ích này sẽ giúp ích cho một chính trị gia, giúp cho lời nói và hành động của họ có sức thuyết phục.

   

  Ví dụ: giả dụ anh Cù thành công và trở thành một lãnh đạo nhà nước của chế độ mới (như Ba Lan etc thay đổi chế độ), anh Cù ban hành (giả dụ) chính sách xét lại hoặc trả lại cho chủ thật sự tài sản trước đây B tịch thu (dĩ nhiên là bất hợp pháp rùi) rồi cấp cho cá nhân, tổ chức nào đó của chế độ cũ (tức là chế độ hiện tại của Bê) thì nếu anh Cù không tuyên bố về yếu tố xung đột lợi ích trước đó thì có thể rất khó cho anh Cù chăng?

   

  Quan điểm của tui chỉ giới hạn ở các lập luận trên thui (Ghi chú: Bạn Hương đã trả lời còm trước đây và tui cũng đã cảm ơn bạn í)