Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by bienduc_hai on 2011/05/13 - 23:49

  Chú thích thú mới những cách nhìn khác mình, nhưng nhiều khi cũng phải bật cười trước cái nhân sinh quan bệnh hoạn phi nhân tính của bọn hủ Nho Tầu.


  1. Việc đề cao chiện tự tử theo ngừ phối ngẫu đã chết: cái nầy nhẽ không cần nói nhiều, ngu chết mẹ! 

  2. Chiện cấm đàn bà goá tái giá, dù có ôm con chết đói cũng là chiện nhỏ, giữ “tiết hạnh” mới là chiện lớn: cái nầy nhẽ phải đem bọn hủ Nho ra xử chém vài đứa cho chừa thói hãm. Zưng chú cũng không cổ suý tái giá, mà đấy là chiện cá nhơn của liền bà hoặc con cái bả, tuỳ bả.

  3. Chiện chôn sống con nhỏ để dành thức ăn nuôi mẹ già (mời các cô đọc lợi Nhị Thập Tứ Hiếu): hehe, trước đây chú đã có chửi vung xích chó chiện nầy ở chỗ khác, giờ đem lại nói ở đây cho vui, hehe, các cô nhớ cấm con cái đọc Nhị Thập Tứ Hiếu nha, chú thật đới!


  Tạm thế đã, Bựa nầu bật nói tiếp, hehe.

  ===

  @Nị:
  Đéo ai lại đánh chống bỏ duồi như cô, hehe.
  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:01

   Thế nên chính bọn Tầu jờ cũng chưởi Hủ Nho như chưởi Mẽo hehe

 2. #3 by tieuthithi on 2011/05/13 - 23:54

  Đã định đi ngủ rùi nhưng vẫn phải vầu cãi Zì phát nữa. Em cho rằng cái chi tiết tựtử khi chồng/vợ chết  mới là hư cấu . Người ta gán thêm cho nó để biểu tượng thêm phần cao quý và chắc trong tự nhiên thì càng rất rất ít  hiện tượng nầy .

   Nếu chỉ bẩu rằng chi tiết tựtử khi chồng/vợ chết nầy ko có thật rùi bảo loài nầy cũng ko có nốt thì không thuyết phục , em thật 
  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:57

   Thế thì có jì sai hả em?

   Jảzụ người ta gán cho ông rắn đôi cánh, rùi bẩu đó là ông thuồngluồng.

   Vậy theo em ông thuồngluồng có tồntại hay không?

 3. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:56

  Chết cười mới con Sắc

  Cỏn đọc bài ở trang tin Baidu đó, đéo hiểu có thấy cái nút ghi chữ 编辑本段 không?

  Hehe đúng là học chữ Tầu qua thằng Gúc đỉn đéo chịu được.

 4. #6 by tung tung on 2011/05/13 - 23:59

  @Zì Lôn

  Đồng í với TT về cái vụ chim UU không phải là tên của 1 loài chim cụ tỉ. ZI Lôn bảo chim trống (trong UU) gọi là Ương nhưng hồi học phổ thông, thầy anh dạy rằng:

  – Chim trống là Uyên, chim mái là Ương.

  – Gấu đực là Hùng, gấu Cái là Thư (thư này đồng âm thư ska sách). Bởi thế nên anh hùng là nói về đàn ông, anh thư nói về phụ nữ, ai dùng Nữ anh hùng là sai.

  Còn con gì nữa mà tên con đực khác con cái anh quên mẹ rồi.

  Bựa nào háng rộng thì cồng phơm dùm anh cái.

 5. #7 by trungduong on 2011/05/14 - 00:00

  Nhẽ uyên ương là cái ideal mà bọn Hủ nho thèm khát chúc tụng lẫn nhau dưng khó có ở đời thật? @ Mít

  Ơ Mít chưa biết thật à ? Hầu như nhân loại, ngoài chế độ Mẫu Hệ, đều cho phép đa thê. Ngay cả Thiên Chúa Giáo, chỉ bàn một vợ một chồng từ thế kẻ 12 và áp dụng từ thế kỷ 15. Tây Phương vì ảnh hưởng TCG nên luật theo Giáo Hội CG.

  Chung Thủy là theo nhau xuốt đời nhưng không phải là chỉ với một người.

  Gã đàn ông không bỏ người đàn bà của mình, chỉ nạp thêm thôi mà.

  Bên CG thường đùa rằng Chúa nói không ly dị. Nhưng thêm vợ hoặc chồng mà không ly dị là đúng phương hướng rồi.

  Khi cơm đã no thì muốn cỡi bò.

 6. #8 by Do L on 2011/05/14 - 00:01

  Dá dái DÌ phát.

  Con Ca na Rì mà bẩu con Vẹt… mà con đấy tiếng lừa nó kêu là Bạc má.

  Ngoài thú vui kiếm tiền với đánh gậy thì miềng khuyên thật Dì nên tìm vài thú vui khác tao nhã hơn. Chứ dismia theo kiểu nài thì Dì lúc chết đéo cần ướp xác thì nó cũng chỉ còn 27 ki lô gam.

  miềng nói thì chi bộ đéo nghe nhất là con Tế 10 mồm.

  Dì ỉa són phát dismia Thia lia với Sin sít nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao.

  Dismia đúng là lãnh tụ có khác.

 7. #9 by Ngũ Sắc on 2011/05/14 - 00:07

  @ Bựa,
  Zì nói Uyên Ương là loài chim hưcấu,
  ĐCM hư cấu ở đâu, dẫn nguồn đi!
  Đơi nầy:
  鸳鸯:鸭科水鸟名。

  古人以此鸟雌雄双居,永不分离,故称之为”匹鸟”

  Uyên Ương: tên một loài vịt nước. Cổ nhân quan sát thấy các cặp đực cái luôn sống cùng nhâu, vĩnh viễn không bâu giờ xa rời, thời cổ gọi là “chim đôi”
  Uyên Ương của con Sắc được gọi là Ông Vịt Jời hehe em ạ.
  – ĐCM vịt dời (wild duck, le le) thì Tây Tàu Phi Lừa đều có, dưng mờ Uyên Ương (cùng nhóm với vịt dời, chim vịt nước) thì chỉ có bên Tàu mới có, or chỉ có bên Tàu (cổ đại) mớ quan sát và đề cao tính chung thủy của bỏn, và đưa vầu thơ ca. 
  Vì vậy bọn khoai Tây gọi Uyên Ương là “mandarin duck” chứ đell gọi là wild duck.
  Con kia có muốn zìm hàng thế đéo nầu thì cũng đéo thể. Để coi bọn Simacai tin cô hay tin Zì?
  ĐCM anh chỉ dẫn chứng ra từ các nguồn để tìm ra chân lý thôi. Bựa mà đell sai thì anh zìm thế đell nầu được. Ai tin hay không tin là quyền và nhận thức của mỗi người.
  Chứng cớ dành dành ra đớ mà còn cãi chày cãi cối.
  Địt con mẹ Bựa, anh nhắc lại bớt tinh tướng bớt sân si đi!
  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:12

   Hiahia cô hỏi Simacai coi bỏn tin cô hay tin Zì nầu? Zì chưởi cô nữa bằng thừa.

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:09

  @con Tửng

  Uyên là ông chim mái.

  Các cô nếu có bôlão Nho Học loại jàhói, thì có thể hỏi lại. Bọn jàhói đó rất thích đặt tên con gái là Uyên, như Hồng Uyên, Bích Uyên, Thanh Uyên..

 9. #12 by Do L on 2011/05/14 - 00:10

  Trong thiên  nhiên thì miềng khoái nhất giống Bọ ngựa. Vì sao ?

  Khứa khứa khi tỉn nhau xong thì chưa tới 3s con Mái chén ngay lập tức đầu con Đực.

  Phi công lái Công cóc dả nhời em Thi@ Về chiện hi sanh or tự vẫn or chết ngay khi đối tác không còn sống ở Loài vật từ Linh trưởng tới Gia cầm và Hải sản là có thật và sảy ra thường xuyên.
  Em nên tự gúc hihihihi vì em tin vầu Gúc như bà Dì và dù miềng biết miềng cũng đéo nói (như con gì mần viễn thông í)

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:15

   Bốcfét vửa vửa thôi vả cho lòi loa jờ.

   Địt mẹ 100 ông ngựa tỉn nhau thì mới có 1 ông chén ông kia thôi cỏn.

 10. #14 by Enterprise on 2011/05/14 - 00:12

  @Cô Tung

  Cụm uyên ương cũng như thư hùng ấy cô.

  Uyên con mái, ương con trống. Tương-tự, thư con mái, hùng con trống.

  Các cô thấy phụ-nữ tên Uyên chưa? Dư Bảo Uyên, Tố Uyên vươn vươn. Nhẽ phụ-nữ đặt tên là đực? hehe.

 11. #16 by minhhuong on 2011/05/14 - 00:14

  không phải tò mò riêng tư đâu anh ạ nhưng như đôi của anh với chị Hương í thì gọi là đôi Uyên Ương hay là đôi Sam ạ. @ Manh

  ———————

  Thế mà cũng hỏi. Trả lời:

  Là đôi trai gái:

  Anh Trung Tướng là trai.

  Em Hương là gái.

   

  Có thế mà cũng hỏi

 12. #18 by Ngũ Sắc on 2011/05/14 - 00:16

  Từ bữa vụ tàu Vinalines Global con Bựa BAM kinh quá! Bây giờ quán Bựa mở dững cuộc thi sau thì mình cỏn đoạt zải Quán Quân:


  – Lấp liếm.
  – Cả vú lấp miệng em.
  – Tinh tướng.
  – Sân Si.

  Hẽ hẽ, anh đi ngũ đã!
 13. #19 by minhhuong on 2011/05/14 - 00:17

  Có loại nhện gì mà cái luôn chén đực sau khi tỉn nữa.

 14. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:21

  Chết cười nhân con Đo Lìn bốcfét về chiện ông ngựa cái xơi ông ngựa đực sau khi hai ông tỉn nhau, Zì nhớ hồi bé bọn Zì chiên bắt ngựa cho các ông tỉn nhau để coi ông đực bị ông cái ăn thịt thế nầu.

  Hehe fải thử đến hàng trăm vụ, mới có một vụ ông cái cắn ông đực (cắn chứ hông ăn đâu nha) sau khi tỉn.

  Đù má chết cười mới nhời đồn mồm của bọn Lừa.

 15. #21 by Mit on 2011/05/14 - 00:24

  Gã đàn ông không bỏ người đàn bà của mình, chỉ nạp thêm thôi mà. Trung Duong

  Đó lại là một ideal khác bọn Hủ Nho tạo nên để tự justify việc làm của mình….hehehe  Me no spring chicken!!!

 16. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:25

  Chết cười có lần Zì theozõi một ông gà trống nhẩy hai ông gà mái.

  Ông gà trống nhẩy nhanh lắm, hai ông gà mái còng lưng đéo chốngcự jì chỉ kêu tetetete.

  Thế mà ông trống vửa nhẩy xong đi ra chỗ bể nước kiếm ăn, hai ông mái đuổi theo đánh ông trống chạy tetua khắp sân.

  Hahaha, galăng zường như đéo bâu jờ là kháiniệm của jống Cái nhở các cô nhở.

 17. #23 by tung tung on 2011/05/14 - 00:26

  @ Zi Lôn, Roai!

  Hồi xưa có hỏi thầy tại sâu người Việt mình hay đặt tên con gái là Uyên. Thầy giải thích có lẽ do từ Ương nghe không hay, kg hợp với con gái. Cặp UU hay được người ta gọi tắt là đôi chim uyên. Do đó đặt tên con gái là Uyên cũng chỉ để ý muốn nói về 1 loài chim như Oanh, Yến, Hoạ Mi…chích choè vậy thôi.

  Cái đó là thầy giáo của Tửng dạy thế. (Thầy giáo này được đào tại SG trước 75 nhé nên cũng tin cậy lắm, không phải loại chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm đâu đấy) Sorry mấy Bựa nào là thầy giáo, thầy giáo sau 75 cũng có 1 số ngoại lệ.

  Một số trang mạng cũng nói Uyên là chim trống như trang này. Nhưng cũng có thể trang này sai.

  Có ai có ý kiền khác hong?

 18. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:26

  Thôi Zì đi ngủ thật, đéo lằngnhằng nữa. Con Sắc mặt ./ mần Zì mất thờijan quá đi.

 19. #25 by Mit on 2011/05/14 - 00:30

  Các cô thấy phụ-nữ tên Uyên chưa? Dư Bảo Uyên, Tố Uyên vươn vươn. Nhẽ phụ-nữ đặt tên là đực?@ Enterprise

  Cái này cô Tửng nói hông sai.  Cho tới khi TT nói Uyên = gái, Mít chỉ nghe bọn già hói bẩu Ương = gái.  Năm xưa Mít còn nhỏ hay nghe bọn bạn chọc nhau là hai đứa con gái chơi thân với nhau thì gọi là hai con ương-ương. 
  Đương nhiên là Uyên thì phải đẹp hơn Ương rùi.  Bởi thế Mít mới tò mò.  Trong thiên nhiên con trống luôn đẹp hơn con mái mà. 

 20. #26 by Mit on 2011/05/14 - 00:33

  Thế mà ông trống vửa nhẩy xong đi ra chỗ bể nước kiếm ăn, hai ông mái đuổi theo đánh ông trống chạy tetua khắp sân.@ TT
  Há há há Nhẽ ông trống chưa làm ông mái lên đỉnh nên ổng uýnh cho te tua .  Chừa cái tội gáy tò tí te đi 

 21. #27 by Ngũ Sắc on 2011/05/14 - 00:43

  ĐCM anh định đi ngủ thấy con Bựa đánh tráo từ:

  Cỏn đọc bài ở trang tin Baidu đó, đéo hiểu có thấy cái nút ghi chữ 编辑本段 không?
  ĐCM Bựa quá, nó là: 编辑词条con ợ. Con hiểu nó là zì hông? 
  Con bựa không gúc thì tự chế ra bịp bợm bựa viên à?
   
  Há mồm ra anh đổ cứt:
  Uyên Ương là loài chim sống ở Đông Á: vùng đồng bằng Đông Bắc Trung Quốc; miền Nam TQ vào mùa Đông. Tên latin của nó là Aix galericulata, năm đặt tên: 1975, người đặt tên: Carl Linnaeus.


  Tranh luận với con cù nhầy thật phí nhời. 

  Hôm nay quá đủ, hẽ hẽ.

 22. #28 by trungduong on 2011/05/14 - 00:47

  Nhẽ phụ-nữ đặt tên là đực? @ Mít

  Nhẽ ra thế thì Phượng là con đực còn Hoàng là con mái. Mãi vậy mà người ta đặt tên cho con gái là Phượng , còn giai vẫn là Hoàng nhở.

  Có thể đồng âm, nhưng đặt tên Kim Phượng cho gái thì không đúng?

 23. #29 by tung tung on 2011/05/14 - 00:50

  @Mit

  Đồng í với em con trống đẹp hơn con mái á. Chỉ có Ông người là ngược lại.

  Còn cái vụ ông Gà trống bị đánh vì chưa làm cho Ông gà mái lên đỉnh. Theo anh kg phải vậy đâu vì nhanh là đặc trưng của loài gà. Bị đánh là cái tội kg theo vuốt ve (mỗ mỗ, kêu cục cục) khen tui mà dám bỏ đi uống nước.

  Ông liền bà cũng vậy thôi, chưa tới đỉnh nhưng biết quan tâm âu yếm sau khi ịch cũng chấp nhận được. Còn đã chưa tới đỉnh mà lăng quay ra ngủ thì thua rồi. Nhưng các vàng son cũng phải thông cảm chứ, mặc dù biết thế nhưng lúc đó chỉ muốn ngủ thôi. hehe

 24. #30 by Enterprise on 2011/05/14 - 00:51

  @Cô Mít, cô Tung:

  Ừa, nếu vậy để anh xem lại. Anh nhớ không lầm là khi chuyển từ tiếng Tầu sang Việt thì các già-hói thường làm ngược lại những cặp từ đi chung, tỉ-như:

  1. Thư – Hùng = Trống – Mái (quyết trận thư hùng = quyết trận sống mái).

  2. Phu – thê = Vợ – chồng.

  3. Sơn – hà = Sông – núi (Nam quốc sơn hà nam đế cư = sông núi nước nam vua nam ở)

  vươn vươn.

  Cũng không ngoại lệ vụ các cụ nói ngược. Dưng để anh xem lại cho chắc, hehe.

 25. #31 by Mit on 2011/05/14 - 00:56

  Mít có biết một cô đàn bà tên Hoàng.  Nhẽ phần tên lót sẽ cho biết chính xác là male or female.

  À mà máy này của Mít chẳng đọc được chữ Tàu, chán quá.  Có ai có cái link vầu đâu để down load giống TT chỉ Tây Thi hồi đó đó (Mít lười lật còm đi tìm quá) Thanks.

 26. #32 by Enterprise on 2011/05/14 - 01:00

  @Cô Dương:

  Đúng ra là loan – phượng (phụng) chứ không phải phượng – hoàng. Trong đó loan là chim trống, phượng là chim mái.

  Câu “ngửa nghiêng loan phụng” chứ không phải “ngửa nghiêng long phụng”.

  Chữ phượng hoàng anh nghĩ là do chim phượng là chúa của các loài chim nên bẩu là phượng hoàng.

 27. #33 by tung tung on 2011/05/14 - 01:08

  @ Dương

  Tiên sư bố cô chứ Cô nghe ở đâu mà Phụng hoàng là chim trống chim mái vậy cô? Hay là cô phăn-ta-di từ UU, Thư hùng con khỉ gì đó.

  @Roai.

  Loan không biết có phải chym trống kg chứ người ta cũng hay đặt tên cho con gái. Có lẽ cũng tương tự như Uyên thôi. Sao Ông Bà mình thích đặt tên con gái bằng tên chim thế hả?

 28. #34 by minhhuong on 2011/05/14 - 01:11

  Phông tiếng Tầu mà TT đưa cho Thi còi đây chị Mít:

  http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_ChineseSimplified.html
   

 29. #35 by trungduong on 2011/05/14 - 01:17

  Có loại nhện gì mà cái luôn chén đực sau khi tỉn nữa. @ Hương

  Chính là “Veuve Noire” (Black Widow – Latrodectus mactans)

  Vì em nhện đực nhỏ được chừng nửa em mái. Lúc tỉn nhau xong mà em cái có chu cầu lương thực thì chết anh rồi em ơi. Từ đó mới được mệnh danh là “veuve” (widow).

  Tỉn xong cọ má cọ lưng âu yếm chứ ai lại…Cho Hương một con, nuôi để nghiệm lấy thân. Không thường chén anh đực lắm đâu. Chỉ là

 30. #36 by Mit on 2011/05/14 - 01:23

  Ông liền bà cũng vậy thôi, chưa tới đỉnh nhưng biết quan tâm âu yếm sau khi ịch cũng chấp nhận được. Còn đã chưa tới đỉnh mà lăng quay ra ngủ thì thua rồi. Nhưng các vàng son cũng phải thông cảm chứ, mặc dù biết thế nhưng lúc đó chỉ muốn ngủ thôi. hehe @ Tửng
  Excuse, excuse, excuse…..

  Thôi Mít phải chạy rồi.  Chào các cô ma đêm…hehehe

  Cám ơn Hương nhá. 

 31. #37 by trungduong on 2011/05/14 - 01:31

  Tiên sư bố cô chứ Cô nghe ở đâu mà Phụng hoàng là chim trống chim mái vậy cô? Hay là cô phăn-ta-di từ UU, Thư hùng con khỉ gì đó. @ Tung tung

  Ít biết văn hóa thì học thêm tý nhá. Đừng cứ thói mở miệng là chửi đổng. Cứ ý mình là “phải rồi”

  Có biết tích “Tư Mã Ý (tự Tương Như) và Trác Văn Quân” không ? Nổi tiếng văn chương đấy. Đọc bài thơ phổ nhạc “Phương cầu Hoàng” đi. Phượng Hoàng là một cặp, không phải con Phoenix chết thành tro rồi lại sống của  Ai Cập đâu.

  Đấy là Uyên Ương thứ thật. Gì chứ chàng bỏ quan về nhà sống với nàng.

  Trác Văn Quân con nhà cự phú. Yêu chàng hay thơ phú mà bị cha từ, nhưng không sao, vì chàng yêu mình nhở.

  Khúc đâu Tư Mã phượng cầu,
  Nghe ra như oán, như sầu phải chăng!

  Đoạn Trường Tân Thanh

 32. #38 by Enterprise on 2011/05/14 - 01:35

  Anh nhầm mất đoạn loan – phụng. Theo kiểu uyên – ương thì loan là chim mái, phụng là chim trống, hehe.

  Vậy vì-sao con gái đặt tên là phượng (phụng)? Hehe, cái này thì anh chịu. Phượng có khi là tên hoa? Còn phụng thì anh không giải thích được.

  Vụ đặt tên gái theo tên loài chim thì cũng bình-thường. Tương-tự như đặt theo tên loài hoa. Còn vì-sao đặt thì phải tùy vầu hiểu biết và kỳ vọng của bậc cha mẹ đặt vầu đứa con của mình.

 33. #39 by Enterprise on 2011/05/14 - 01:58

  @Cô Dương:

  Anh nhớ không lầm đó là vở Phượng cầu Loan?

 34. #40 by Bố on 2011/05/14 - 03:06

  ố là là…
  đám con lợn cứ tự nhận là tinh hoa thế mà để con lợn gộc chủ quán nó giảng bố láo về UU cho mà cũng đéo nhận ra à ?

  bố đang bận nên đéo thể sủa được nhiều . vậy nên chỉ gợi ý vài điều mà con đĩ mồm huyên thuyên thôi nhá.

  1. UU có phải là biểu tượng của sự chung thủy hay ko ? bố đéo gúc nhưng bố nghĩ nó là hình ảnh tượng trưng/ biểu tượng cho sự quấn quýt, hạnh phúc của đôi lứa. vì thế bàn đến chiện 1 con tuẫn tiết vì con kia là bố náo, là đi quá xa.

  2. dù UU là có thật hay ko thì cũng đéo phải cứ đôi con (chim/ thú) nào xoắn xít với nhau cũng được gọi là UU như con lợn chủ quán nói nhá.

  các bạn lợn khác bật chết mẹ con lợn chủ quán đi. bố hết thời gian. còn nhiều điều nhăng cuội lắm đấy.

 35. #41 by Dragonfly on 2011/05/14 - 03:12

  Địtmẹ, uống zở mõm đéo ngủ được. Con Zì Man Zi Mọi Zợ nổ về ma mà quên mẹ nó món gọi zí nói chiện người âm . Chi bộ ai đọc qua bản đánh máy đề tài về người âm của bác thiếu tướng hay trung tướng đéo nhớ( liu hành nội bộ chỉ 1 triệu người biết) chưa? Mít yêu biết vụ tai nạn ở Đồ Sơn quê anh hết zồi vẫn chụp được oan hồn chưa? Nói về chiện ma thì Zì Mọi gọi anh bằng cụ. Hệ Hệ

  Mời chi bộ tham khảo quả ảnh người âm quanh quẩn nơi họ vừa “đứt” tại Đồ Sơn. Hệ Hệ
 36. #42 by Bố on 2011/05/14 - 03:22

  út thêm:

  “UU”, theo bố là để chỉ đôi lứa, nghiêng về hình ảnh chứ đéo chỉ sự chung thủy. thế nên người ta gọi vợ chồng là “đôi UU”. có đéo ai nói chung thủy như đôi UU, phỏng ?

  mả bố các con lợn ngu lâu cái gì cũng tin con lợn chủ quán như tin vào thánh ! hố hố

 37. #43 by trungduong on 2011/05/14 - 03:31

  @ Enterprise

  Cả đời không xem tuồng nên không biết vở “Phụng cầu Loan”. Nhưng như bác biết, âm thanh ở Việt Nam tùy miền mà thay đổi tùy leo “lệnh cấm”. Chẳng như Hoa, vì bị kỵ úy mẹ Chúa Nguyễn trở thành Huê. Họ Vũ miền Bắc vào Nam thành Võ vì có ông Vũ Vương nào thời Chúa Nguyễn ý “cấm”. Nên việc Phượng ngoài Bắc vào Nam phát âm thành Phụng. Truyền Thuyết bảo rằng Hoàng vấp vào tên Chúa Nguyễn Hoàng trở ra dùng Loan, có ý khác nhưng cũng là gái.

  Nhưng riêng Khúc Phượng Hoàng thì có từ thời Xuân Thu do cặp vợ chồng Tiêu Sử / Lộng Ngọc sáng tác.

  Tư Mã Như Ý (tự Tương Như) đặt một bài thơ kèm theo Khúc Phượng Hoàng gửi ý cho Trác Văn Quân (đàn bà góa chồng, con cự phú nổi tiếng xinh đẹp) trong vùng.

  Sau này có tiền, có chức cao, anh Tư Mã Tương Như tài hoa cũng bao gái đẹp bao quanh. Trác Văn Quân buồn, nhưng thay vì ghen thì làm thơ ngâm thứ “Bạch Đầu Ngâm Khúc” (bạc đầu bên nhau). Anh Tư Mã hồi ý, từ quan về với vợ.

  Bác có bao giờ nghe bản “Tà Áo Văn Quân Chưa” của Phạm Duy chưa?

  Mộng chưa tàn khúc Phượng Cầu lưu luyến nhau.
  Phượng ơi đàn vắng; tìm chim Hoàng nơi nao ?

  Biết thế theo Văn Học Sử, cần cầu chứng.

 38. #44 by Mit on 2011/05/14 - 03:33

  Vữa xong việc đang tính gúc tiếp cái gì là Uyên Ương Thảo mặt mũi ra nầu thì Chuồn lại réo xem hình ông ma….hehehe  Cũng được, hôm nay Friday 13th mờ.

 39. #45 by Mit on 2011/05/14 - 03:40

  @ Chuồn
  Skeptics bỏn sẽ bẩu đấy là hình được photoshop.  Cơ mà Mít nhớ mang máng mụ TT kể chiện nhập vong gì đấy phải hông?  Chuồn biết chiện ma Fo`ng thời xưa kể nghe đi.
  À mà cái trường Chuồn học chụp hình thấy lớn nhể.  Nó có được extend thêm về sau này không hay từ lúc đầu đã như thế?

 40. #46 by nhất on 2011/05/14 - 04:09

  Lão Trung Tướng nói phét tung giời nhưng cũng đéo ai vạch mặt được lão trong chuyện chim uyên ương. Đúng là chỉ có xứ Lừa mới có hủ tục chung thủy , hehe.
  Địt mẹ thằng nào còn sợ ma, tin vào hồn hiếc  vớ vẩn hôm nào cố tình hay vô tình bị lạc trong rừng một mình ý, sau đó sẽ hết sợ ma. Anh bảo đảm.

 41. #47 by Cocacola on 2011/05/14 - 04:47

  Zì có fải 4000 tuổi đâu mà biết đíchxác hehe, zưng khảnăng 90% là một loài như thế không tồntại (bởi vậy nên sau này rất nhiều loài chim bị gọi là Uyên Ương). Trong vănchương các loài như thế hơi bị nhiều nên chẳng có jì lạ @ Bựa


  Bựa nói đúng đấy chi bộ ạ! Mở rộng ra thì “uyên ương” dùng để chỉ một cặp đôi động vật xoắn xuýt nhau chứ không chỉ là chim thôi.

  Bởi vậy Nước Mẹ mới có câu “Mộng uyên ương hồ điệp”. Tức là mơ làm hai con butterfly quấn quít nhau không rời!

  Do vậy uyên ương không phải là một loài chim hay là một loại động vật nào cụ thể. Tên Khựa gộc của nó chỉ là hình tượng couples quấn quýt nhau. Thát’s all! Hehe
 42. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 05:48

  Há há há.
  Xem thằng Zì Mặt ./ Bú ()/ nổ về Uyên Ương mà cứt phọt ra mẹ quần.
  Xuống xuống đi cưng. Địt con mẹ cưng bay cao quá dồi..

  May mà anh chưng hẳn Wi Ki mới một chùm thông tin trên mạng ra mà cỏn còn chua ngoa đĩ mồm là Uyên Ương hông có thật đâu, hư cấu đó. Há há há. Thông tin rành rành ra mà còn chơ chẽn khẳng định là hông có ư? Vậy mấy thông tin hông có nguồn còn bị bóp méo đến mức nào?

  Hông có cái ./ mẹ con Zì mầy nè.

  Vậy mà Xem mấy con si mã cãi cụt tai ngồi đồng thanh ừ ừ ừ mới biết mức nhối sọ đến đâu dồi. Ngoài con Đéo Gì Sắc còn dám ti toe bật chút đỉnh, còn ngoài ra đều gật gù dư chân lý nhở? Thôi rồi Lượm ơi.

  Địt con mẹ con Zì mầy tưởng chủ quán là nói ./ gì cũng được, biên ()/ gì cũng thông ư?

  Địt con mẹ nó thối quá thối quá. Điếm nhục vửa vửa thôi địt con mẹ.

  Há há há

  Con Manh Lét MẶt ./ Trâu, anh đợi cô ra tù cùng leo núi ỉa vàu đầu con Zì nhá.

  Anh định mở mõm ình lốc cho con Vìa Gay cho có thêm đồng minh mà thấy con Mặt ./ Bú ()/ nầy cục mẹ hấng. Để đó tính xau.

  @Con Dương Trùng Trục:
  Cô hông đọc cồng anh hở cô? Đã đọc thì việc gì phải giải thích Tam Cương Tam Tòng mới anh vậy? Anh chả phải biên vài lần là anh ỉa vàu hai cái đó sao?

  Việc cô nào bật BÊ hay toàn thể Lừa đứng dậy bật BÊ thì có sao đâu? BÊ nó đãi Lừa được bữa cơm nào mà ti toe kể công?

  Vụ cô Cù anh chỉ phát biểu cảm nghĩ dưới góc nhìn của anh thôi. Đương nhiên góc nhìn con Zì Mặt ./ Bú ()/ nó khác. Việc gì mà cô phải xoắn? He he.

  Have a good day mate.

 43. #49 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 06:16

  Sáng chơi bài nầy thay nước súc miệng Lít Tơ Riêng nhế. He he.


 44. #50 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/14 - 06:21

  Bạn Tế xem lại hộ cháu 1 lẫn nữa xem sao chứ ý tứ của bạn nó rõ ràng như thế mà bạn còn bảo cháu trích dẫn bạn nữa vời là sâu?

  Mệnh đề 1: Bạn Tế coi “Tam cương” là cứt.

  Mệnh đề 2: Vụ cô KÙ bật B là “Phi Tam cương

  Kết luận: Tế đánh giá cô KÙ kém cả cứt (theo bạn Tế thì tư cách cô KÙ ko bằng con chó vì con chó trong ví dụ của bạn bản còn biết theo “Tam cương”).

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

  Suy luận phi logic có phải là phương pháp làm cho mình giở nên tinh tế hơn không?

 45. #51 by sahadin08 on 2011/05/14 - 06:37

  Cu tế với Cu cương tắm sáng như bài thầy dạy túi qua chưa…bỏn nầy chắc già hói hết mẹ ..dậy sớm hơn cã gà…đuỵt mẹ hay là ấy con này là bảo vệ….bảo vệ thì cũng phải đi tắm sáng…nhớ lời thầy ..chỉ tắm ban sáng..rùi chiền bá cho cả gia đình ..chỉ tắm ban sáng

 46. #52 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 07:14

  Bạn Tế xem lại hộ cháu 1 lẫn nữa xem sao chứ ý tứ của bạn nó rõ ràng như thế mà bạn còn bảo cháu trích dẫn bạn nữa vời là sâu?

  Mệnh đề 1: Bạn Tế coi “Tam cương” là cứt.

  Mệnh đề 2: Vụ cô KÙ bật B là “Phi Tam cương

  Kết luận: Tế đánh giá cô KÙ kém cả cứt (theo bạn Tế thì tư cách cô KÙ ko bằng con chó vì con chó trong ví dụ của bạn bản còn biết theo “Tam cương”).

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

  Suy luận phi logic có phải là phương pháp làm cho mình giở nên tinh tế hơn không? @Cương Thi

  Đấy. Cô trích dẫn có đầu có đuôi thì anh giả nhời tử tế. Vưỡn bảo liu quan điểm là cồng trước của cô không Trích Một Nửa ư? Mời coi lại. Sin mời.

  Anh biên theo cách tinh gọn, hạn chế chữ thừa nhẽ cô lại hông thông?

 47. #53 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 07:15

  Thắc mắc của cô là có cơ sở. Dưng mần ơn đọc lại, anh ỉa vầu Tam Cương là câu “Quân Xử Thần Tử, Thần Bất Tử Bất Trung”, anh có biên trong cồng phỏng?

  Theo anh, nhớ là bao giờ anh cũng la toáng lên rầng đây là quan điểm của riêng anh thôi nhế, anh đéo bao giờ nhân danh Chúng Cháu hay Mọi Người bao giờ. Nó thế nầy:

  – Nhất Tự Vi Sư Bán Tự Vi Sư
  Câu nầy không cần diễn giải.

  – Nợ Ân Tình Biết Bao Giờ Trả Hết:
  Cô A cho cô B mượn $10k lúc cô B túng quẫn, gặp đại nạn. Qua bĩ cực, cô B giả sòng phẳng cho cô A. Về lý thuyết, cô B đéo nợ nần gì cả. Về mặt tình? Nhiều cô sẽ phán, nợ ân tình ư, hãm lìn à? Thế thì hết chiện. Anh dí bòi vào nói mới dững con nầy.

 48. #54 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/14 - 07:16

  – Cô Cù trực tiếp hưởng ơn mưa móc của BÊ, nay lại bật BÊ. Anh cho là đéo nhân cách. Nó là gì? Là Ăn Cháo Đá Bát phỏng?

  Anh có ghi Không Bàn Động Cơ, Không Bàn Mục Đích Chính Trị, Chỉ Bàn Nhân Cách phỏng?

  Anh dựa vào góc nhìn Khổng mà nêu quan điểm cá nhân. Cô không hài lòng vui lòng đăng đàn tranh luận tử tế. Đừng nhâu nhâu theo kiểu soi đít trẻ. Anh khinh.

  Có thể trong mắt cô, cô Cù là anh minh là can trường, dám bật dững thằng bán nước hại dân, vươn vươn. Chẳng sai. Vì đó là quan điểm của cô. Dưng cô đã dám nêu quan điểm của cô đéo đâu?

  Sanh hoạt quán nầy, khi chưởi cô nầu bâu giờ anh cũng chỉ ra, gạch đầu dòng, chỉ rõ ràng dững cái sai dững cái vô lý. Cô thấy anh lấp liếm, đĩ mồm kiểu: “Mầy biên ngu bỏ mẹ, dưng anh đéo nói đâu.” bao giờ chửa?

  Dững thằng dư vậy anh dí bòi vầu nói với cái lồn mẹ nó. Anh thề.

  Còn việc anh nhận mình Tinh Tế bao giờ? Anh nhận mình là Bần Nông mà? Cô lại gán ghép liên thiên dồi. Như vậy là hông được.

 49. #55 by M2M on 2011/05/14 - 07:26

  Chào buổi sáng chi bộ. Chúc chi bộ thưởng thức hai ngày cuối tuần thật thoải mái hihi.

   

  Về hai luồng quan điểm về tồn tại hay không tồn tại loài chim Uyên Ương, M2M tui thấy quan điểm nào cũng đúng cả. Lý do, theo tui, như sau :

   

  Uyên Ương đúng là loài chim hư cấu, xuất phát từ truyền thuyết của nước mẹ Trung Hoa. Là truyền thuyết nên được dân gian thêu dệt một số đặc tính nhất định (chẳng hạn đức tính chung thủy).

   

  Từ truyền thuyết này, khi phát hiện một loài chim mới chưa được đặt tên và có đặc tính gần giống với loài chim uyên ương trong truyền thuyết thì người ta sẽ đặt tên cho nó là Uyên Ương —>một loài chim có tên Uyên Ương sẽ xuất hiện trong thực tế. Từ đó sẽ có hồ sơ, hình ảnh cụ thể của loài chim này một cách chính thức ?.

   

  Hì hì chi bộ ném đá nào…

 50. #56 by M2M on 2011/05/14 - 07:34

  @ cô Tế:

  Nhất trí với cô về vụ anh Cù. Ở đây cô và tui (trong các còm trước) đều đưa ra suy nghĩ về một khía cạnh khác của sự việc: cô bàn đến khía cạnh nhân cách còn tui trong các còm trước chỉ đề cập khía cạnh con người – chính trị gia của anh Cù.

   

  Vậy nên các tranh luận của bựa viên chỉ nên tập trung vào hai khía cạnh nêu trên mà cô Tế và tui nêu thôi. Nếu giải quyết ổn thỏa hai điểm/khía cạnh mà cô Tế và tui nêu ở trên thì sẽ có ích cho các nhà chính trị/dân chủ nào có trường hợp tương tự anh Cù chứ nhỉ?