Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by budifa on 2011/05/13 - 22:03

  @ Lả Thổ Tồn

  Đã bẩu Lừa sáng-tậu lắm mà. Nhiều từ Khựa-Lừa có nghĩa Lừa khác hẳn gốc Khựa, tỷ như “khốn-nạn”, “tâm-địa”, “ôn-dịch”. Hôm nay biết thêm quả ” quân đểu-cáng” là “thằng khiêng kiệu”, hố hố. Mà lạ nhể toàn nghĩa xấu. Nhưng Lả có phụ-đề tiếng Khựa không để check tý cho chắc, hé hé

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:08

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  3- Theo bọn Hủ Nho thời thởi, thì chim Uyên Ương là một loài chim chiên sống thành đôi, tiệtđối thủychung.

  Đạikhái ông chim mái thì gọi là Uyên, còn ông chim đực thì gọi là Ương.

  Khi một trong hai ông ổng chết, ông còn lại hoặc rịn đớp rịn bú cho đến chết, hoặc cắn mẹ lưỡi cho chết luôn cùng.

  Zõzàng, đó là nỗi mơmộng về lòng chungthủy hơn là sự môtả một hiệntượng tựnhiên, nhất là ở thời mà cả jai lẫn gái đều có quyền hehe Hủhóa thoảimái đéo ai cấm.

  Vì trong jới sinhvật, các loài jống Uyên Ương khá nhiều.

 3. #3 by tieuthithi on 2011/05/13 - 22:09

  Đạikhái đó là một loài chim hưcấu@Zì 


    Hư cấu là hư cấu thế nào ? Em sang TQ thấy bọn nó bẩu đó là chim uyên ương thật mà , chả nhẽ bỏn cũng điêu nốt he he  
 4. #4 by Mit on 2011/05/13 - 22:15

  Đạikhái ông chim mái thì gọi là Uyên, còn ông chim đực thì gọi là Ương.@ TT
  Càng ngày càng rối rắm nhở hí hí hí  Giờ thì ông mái gọi là Uyên

 5. #5 by budifa on 2011/05/13 - 22:15

  Ý ông BOM là Uyên-Ương cũng là hư-cấu như Phượng-Hoàng hả?

  Dưng đéo quan-tâm Xuân-Thu nhị kỳ, à quên Chiến-Quốc gì, Gúc 2 từ 鸳鸯 nó cho 1 đống ảnh con vịt lòe-loẹt dư các Bựa đã bốt. Trong khi Gúc 2 từ 凤凰 thì chỉ có tranh, tượng. Mịa học tiếng Khựa qua Gúc cũng có lúc có ích chứ nhể, hế hế

  Thêm nữa Khựa bỏn đã bẩu đó là Uyên-Ương thì đó là đúng, hehe cấm cãi. Đừng có tỏ ra quá nguy-hiểm như thế chứ

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:16

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  4- Tấtnhiên, zù có nhiều loài vật jống Uyên Ương về sự thủychung yêuđương sayđắm, zưng số loài có khảnăng “chết theo vện” như bọn Hủ Nho mơước về ông Uyên mới ông Ương, là không nhiều.

  Thậmchí rất ít. Zì sẽ nói sau.

  Và, tại sâu các ông thúvật, vốn luôn bị Ông Người bàibác “địt theo nănglực tỉn theo nhucầu”, lại có loài có khảnăng thủychung một vợ một chồng, theo kiểu Uyên Ương?

 7. #7 by budifa on 2011/05/13 - 22:22

  À mà ông BOM xem cái link Wiki của ông (hình-như) Tế hết Tinh chưa nhể, trong đó nó nói rõ phết đấy, đừng có nghĩ Bựa-viên ai cũng đéo biết Gúc hoặc lười đéo Gúc

  Mà thôi, chán Uyên-Ương rùi, chán Chúa rùi, bốt bài mới đê, để xem có sơ-hở gì còn sông-fi phát nầu, khà khà

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:24

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  5- Tại sâu có loài vật có khảnăng thủychung một vợ một chồng, theo kiểu Uyên Ương?

  Đó là một bímật của tựnhiên, mà Zì các cô, zù Thông Kim Bác Cổ Kèn To Như Đại Bác, cũng chỉ có thể jảng, Chúa Sinh Ra Thế.

  Theo Zì, có thể đó thểhiện một fươngthức cộngsinh độcđáo. Một trong 2 ông vật luôn thiếu thứ mà ông còn lại có. Tỉ như ông Uyên thì luôn mù, còn ông Ương thì luôn què. Ông Mù sẽ cõng ông Què, còn ông Què sẽ chỉ đường cho ông Mù bước.

  Sự cộngsinh nài các cô zễ nhận thấy ở loài Sam Biển.

  Loài Sam khi mới sinh ra đã cặp đôi trống-mái. Ông Sam Trống cỡi trên lưng ông Sam Mái cho đến trọn đời. Buồi ông Trống luôn cắm trong âmhộ ông Mái, kể cả khi ông nài đẻ đái.

  Và qua cái buồi ý, ông Sam Mái tiếp vôsố chất bổ cho ông Sam Trống, rùi nhận lại tinhtrùng hehe.

  Khi một trong hai ông Sam tèo, đươngnhiên ông còn lại cũng thăng sớmsủa.

 9. #9 by trungduong on 2011/05/13 - 22:29

  Tích của cô nằm trong phạm trù Tam Cương. Là thứ mà anh ỉa vầu vì nó lỗi thời. Đại khái nó cổ súy: Quân Xử Thần Tử, Thần Bất Tử Bất Trung. @ Bác Tế

  Tích mà tớ đưa ra cho thấy người xưa trong vòng Tam Cương – Ngũ Thường với Quân Xử Thần Tử đấy mà cũng còn biết mình với xã hội phải làm thế nào cho đúng. Không làm ác và không giúp kẻ ác. Họ thà chết chứ không giúp vua.

  Đấy là hiếu với dân có phỏng. Chả nhẽ không hơn con chó chỉ bo bo trung thành với chủ ác ?

  Như vậy ai có từng ân huệ gì của Đảng và Nhà Nước lại không thể bật lại ? Những gì Đảng và Nhà Nước ban cho chỉ là những vuốt ve, cục xương cho con chó người trung thành mù quáng, không biết phải trái hoặc không có lương tâm.

  (Còn tiếp)

 10. #10 by minhhuong on 2011/05/13 - 22:29

  Và qua cái buồi ý, ông Sam Mái tiếp vôsố chất bổ cho ông Sam Trống, rùi nhận lại tinhtrùng hehe.

  Khi một trong hai ông Sam tèo, đươngnhiên ông còn lại cũng thăng sớmsủa. @ TT

  —————–

  Thiếu thức ăn thì chết chắc, chứ thiếu tinh trùng thì chết nỗi gì.
   

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:34

   Ydà em chưa biết có loài sống nhờ tinhtrùng, và lại có loài chết vì tinhtrùng đó.

 11. #12 by trungduong on 2011/05/13 - 22:33

  Tiếp – Bác Tế

  Tam Cương – Ngũ Thường không là vòng kiềm tỏa, là một khái niệm định hướng.

  Tam Cương (bác đã biết)
  Đạo Quân Thần: Quân phải minh (thưởng phạt cho đúng), Thần phải trung (nếu quân minh)
  Đạo Phụ Tử: như trên, con phải vâng lời hiếu đễ với cha mẹ,
  Đạo Phu Phụ: vợ phải theo chồng. Ngày trước người nữ có quyền gì đâu, khỏi phải bàn “out of context”.

  Nhưng tóm lại người trên phải đúng để người dưới noi theo

  Chỉ là những Hủ Nho sau này biến nghĩa cho rằng nhất định phải như thế. Chẳng qua là biện minh để loại trừ người khác và tròng cổ dân đen. Gì chứ cứ mang lời Khổng ra là mày có mà cãi ? Cũng vì hiểu sai mà xã hội và nước mới thêm loạn và không tiến triển. Những gì ta biết sau này là Tống Nho. Chế thêm ra cho nhiều để kiềm tỏa, cai trị chứ bất minh hoàn toàn.

  Hễ làm người, cái gì hay mình học. Cái gì xấu mình bỏ đi. Thánh Nhân hoặc Hiền Sĩ cũng có chỗ bất cập và sai nếu theo thời. Những gì con người biết và đề xướng đúng hiện tại và có thể sai trong tương lai.

  Bác biết đủng đỉnh tiếng Hán có thể truy theo nguồn. Tớ chỉ biết trong phạm trù người khác nói. Vẫn nói Tam Sao Thất Bản.

  Nói cho đúng thì bảo “Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ” mới vào thì như từng bước phải thực hiện. Khổng Tử có nói trong nguyên trạng thì cái học và hiểu (không phải là từ chương để làm quan việc mà ông bài xích) giúp cho mình làm những việc ấy.

  Hiểu như vậy, trình bày như thế. Bác biết hơn thì triển khai cho rõ.

  Với tôi thì dù 8 phần là cứt thì cũng có 2 phần còn lại, nếu mình thấy có thể hấp thụ thì cũng học để biết.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:33

  @địt mẹ con Fa câm ngai cái mồm không Zì đi ngủ mẹ jờ.

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  6- Quay jở lại chiện Uyên Ương.

  Uyên Ương được biết đến là một loài chim, và vôcùng thủychung hehe, nên sau thời Zuân Thu đó, bấtcứ loài chim nầu mà sống thành đôi, lông sặcsỡ mầumè trông đẹpđẹp, thì đều được bọn Hủ Nho gọi là Uyên Ương.

  Bi jờ, vưỡn như thế.

  Bên Tầu, Hàn, Mã, Thái.., người ta có thể gọi một số jống Vịt Jời là Uyên Ương, rùi gọi một số jống Vẹt cũng là Uyên Ương nốt. Chả sao cả.

  Nếu ra chợ chim, các cô có thể thấy người-bán jớithiệu vôsố các loại Uyên Ương khác nhau. Ông nầu cũng lônglá lòeloẹt, sống cặp vợ-chồng rất mãnhliệt.

  Bọn bán chim đó không lừa các cô đâu. Uyên Ương đúng là như thế.

 13. #14 by Mit on 2011/05/13 - 22:33

  Chi bộ xem tí nghệ thuật nghe tí nhạc về một giống chim cũng được coi dư loài Uyên Ương…..hehehe

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:36

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  7- Nầu, bi jờ còn Simacai nầu muốn bật Zì về Uyên Ương nữa hông?

  Đây là một đôi Uyên Ương Vẹt:


 15. #16 by budifa on 2011/05/13 - 22:37

  @Điêu

  Chắc do khi ông Sam Đực chết, kèn teo lại giống ông BOM, mà thớt của ông Sam Cái thì đã tò ho quá lỗ tre nên nước biển tràn vào làm chết đuối dư kiểu đắm tàu, há há

 16. #18 by tieuthithi on 2011/05/13 - 22:39

  Thế túm  cái váy lại là theo Zì , có tồn tại chim uyên ương thật không ?

  @Điêu : phát kiến vĩ đại Thiếu thức ăn thì chết chắc, chứ thiếu tinh trùng thì chết nỗi gì.
  khặc khặc khặc…
 17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:39

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  8- Thiênnga, như em Mít Yêu nói, cũng là một loài Uyên Ương triềnthống, zưng đáng tiếc là các ổng không được mầumè lắm.


 18. #21 by budifa on 2011/05/13 - 22:42

  Ơ địt mẹ lại định giở trò bịt miệng à? Mà tối quên vứt mẹ bao-thuốc đéo mang về rồi, đéo có thuốc đéo ngồi máy-tính được, nhục thế. Đi xem phin vậy, kệ mẹ ông luyên-thuyên nhế

 19. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:48

  @cô Zương Canada

  Con Tế Điên thì biết cái buồi về Tam Cương ý mà cô fải mất công jảithích.

 20. #23 by trungduong on 2011/05/13 - 22:50

  Càng ngày càng rối rắm nhở hí hí hí  Giờ thì ông mái gọi là Uyên @ Mít

  Uyên Ương thì đích thị là thế rồi, hoàn toàn hư cấu. Thấy vậy thì vẽ thế đề cao lòng Chung Thủy

  Phượng Hoàng cũng là một cặp chim truyền thuyết. Phượng con đực, Hoàng là mái.

  Vẫn nói “Phượng cầu Hoàng”. Giai tìm gái chứ trong vòng Hủ Nho, gái nào đi tìm giai như Carmen?

  Chỉ là Phượng Hoàng là truyền thuyết cao thượng, có con nào trông giống giống như đã miêu tả mà mang ra chỉ cho giống ? Cứ thịt cặp “Mandarin Duck” là có Chung Thủy ngạy

  Chung Thủy là làm sao, Trung Tướng khai bút nhá

 21. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 22:50

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  9- Bùcâu, or Bồcu, cũng là một loài Uyên Ương triềnthống, và các ổng cũng không được mầumè lắm, như Thiênnga.


 22. #25 by trungduong on 2011/05/13 - 22:54

  Thiếu thức ăn thì chết chắc, chứ thiếu tinh trùng thì chết nỗi gì. @ Hương

  Tùy loài hoặc tùy người. Cơm no bò cỡi. Có người đã quen rồi thì khi thiếu thứ ấy thì vật vờ như đã chết.

 23. #26 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 22:55

   Chữ Uyên Ương xuấthiện trong sách cổ của Tầu từ thời đéo jì mà Zuân Thu ý. Cuốn nầu thì Zì nhớ làm đéo jì. Đạikhái đó là một loài chim hưcấu, jống chim Lạc của tôngzật @ Bựa,
  Địt con mẹ Bựa ngu hơn simacai cụt chột, bớt tinh tướng sân si đi. Đi ngủ mẹ đi thì hơn!

  ĐCM chim Uyên Ương gúc ở đây:
  “Uyên Ương” xuất hiện xưa nhất trong Kinh Thi – thiên Tiểu Nhã, Phần Uyên Ương, “Lời Chư hầu chúc phúc Thiên tử”. Là loài chim có thật, được dân mẫu quốc ~ 1,000 năm B.C quan sát mà sáng tạo thành dân ca.
  (Kinh Thi: là một trong năm quyển Ngũ kinh tương truyền do cô Khâu san định từ  thời Xuân thu từ những câu ca dao của dân jan Mẫu quốc.)
  (còn típ)
  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:03

   Địt mẹ con kia có thích Zì sửa mẹ nó lại Wiki không thì bẩu?

 24. #28 by minhhuong on 2011/05/13 - 22:56

  Tùy loài hoặc tùy người. Cơm no bò cỡi. Có người đã quen rồi thì khi thiếu thứ ấy thì vật vờ như đã chết. @ Trùng Dương

  —————–

  À, gọi là nghiện, thiếu “thuốc” thì xẩy ra hiện tượng “vật thuốc mà chết”

 25. #29 by tieuthithi on 2011/05/13 - 22:56

  he he lúc bốt em chưa kịp đọc . Nhưng ý em muốn hỏi là : khởi thủy của nó , vào cái thời Xuân thu í , có loài chim gọi là uyên ương chứ ? sau này những con nầu có hành vi giống như vậy thì gọi chung là uyên ương ?

    Giống như bây giờ nếu cô nầu ngủ với đàn ông không phải là chồng (mà lại lấy tiền )thì gọi là ‘phò”í ?
  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:02

   Zì có fải 4000 tuổi đâu mà biết đíchxác hehe, zưng khảnăng 90% là một loài như thế không tồntại (bởi vậy nên sau này rất nhiều loài chim bị gọi là Uyên Ương). Trong vănchương các loài như thế hơi bị nhiều nên chẳng có jì lạ.

 26. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:00

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  10- Ngay cả các ông chim sâu mà các cô hay thấy kêu chíchóe trên cột điện, cũng là một loài Uyên Ương.

  Ông Sâu Mái có tráchnhiệm mần tổ và ấp trấng, còn ông Sâu Trống có tráchnhiệm kiếm mồi nuôi vợ con và hehe, địt nhau.

  Hai ông nài không bâu jờ canthiệp vầu côngviệc cánhân của nhau. Ông Trống không bâu jờ tha rác về xây tổ, cho Zù ông Mái có bị què chân cụt cánh. Và ông Mái thì hehe, cũng không bâu jờ tha sâu về nuôi các con, zù ông Trống có bị Ông Người đòm chết tốt.

  Địt mẹ thế có khi lại hay, nhở các cô nhở?

 27. #32 by Mit on 2011/05/13 - 23:02

  Uyên Ương là bất cứ loài bird nào sống với habit one man – one woman suốt đời, mà theo giải thích của  TT tức là ý muốn của Chúa…hehehe

  Dư vậy trong các ông chim được trình bầy, Mít thích ông sếu cẳng dài nhất….hehehe Ông này thuộc loại non-migratory bird.  Bỏn Thái bẩu tại Indochina còn đâu cỡ 1000 ông.  Các cô mà có thấy các ông này ngoài đồng thì đừng đòm, bắt hay lượm trứng bỏn nhá. 


 28. #33 by trungduong on 2011/05/13 - 23:02

  Bọn bán chim đó không lừa các cô đâu. Uyên Ương đúng là như thế. @ Trung Tướng.

  Có ai hoàn toàn bảo chúng là loại gì mà sai với đúng.

  Truyện rằng, vua cho một thợ vẽ giỏi vào cùng bảo “anh vẽ đẹp và đúng sẽ thưởng”. Anh ta đi ra và vài ngày sau mang hình con rồng phất phới uy phong.

  Vua bảo “anh vẽ rồng làm gì cho tốn thời gian, vẽ chó cho mau”.

  Anh thợ “chưa ai thấy đích thị rồng làm sao, thần vẽ nó có sai cũng không thể bảo là sai, còn vẽ chó không đúng thiên hạ cười”

  Vào quán, cái gì hay để bàn và cãi thì học và hỏi. Cái gì mình biết cũng có thể sai. Ai biết gì bổ xung thì vẫn hơn là trùm đầu mà đánh đối phương.

 29. #34 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 23:06

  Chim Uyên Ương nó đây:


  Chim lạc, bồ câu, vẹt cái (o)/ í!
  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:08

   Con kia có muốn zìm hàng thế đéo nầu thì cũng đéo thể. Để coi bọn Simacai tin cô hay tin Zì?

 30. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:07

  Hết mẹ 10 cồng rùi, đéo biết Zì có nên jảng bài tiếp hay thôi nhở?

 31. #37 by LUUMANH on 2011/05/13 - 23:08

  Thưa anh An Hoàng Trung Tướng  cho phép em hỏi 1 chút thôi, không phải tò mò riêng tư đâu anh ạ nhưng như đôi của anh với chị Hương í thì gọi là đôi Uyên Ương hay là đôi Sam ạ. Em cảm ơn anh trước ạ

 32. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:11

  Thôi vưỡn còn 30 fút nữa, để Zì jảng thêm về cuộc sống vợchồng của các loài chim/thú, và về các bệnh của Jống Cái zo thiếu/thừa tinhtrùng từ Jống Đực.

 33. #40 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 23:11

  Địt mẹ con kia có thích Zì sửa mẹ nó lại Wiki không thì bẩu?@Bựa,

  lại tinh tướng, sửa được (o)/ bọn BIDU ý! Lin đây: http://baike.baidu.com/view/17774.htmĐCM sửa đi! 
 34. #41 by LUUMANH on 2011/05/13 - 23:14

  Thưa anh em không Xì Pam ạ, qua bài giảng của anh  em thấy mọi người đểu thần tượng cho mẫu hình của Uyên Ương và Sam nên em muốn biết ví dụ điển hình khi áp dụng vào ông Lừa nào như thế nào cho nó có đủ lý thuyết và thực tế anh ạ. Vậy nếu anh coi còm của em là Xì Pam thì em biết câu giả nhời của anh rồi ạ. 

  Thưa anh đây là câu trả lời cho câu hỏi của Cồng trên, vậy liệu có thể được coi là Xì Pam không ạ. Em lại cảm ơn anh 
 35. #43 by Hoaimien on 2011/05/13 - 23:14

  Còn ông chim đực thì gọi là Ương.@ Zì

  Theo suy luận đó gọi Zì là Ương ương vậy.

 36. #45 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 23:14

  Hết mẹ 10 cồng rùi, đéo biết Zì có nên jảng bài tiếp hay thôi nhở? @Bựa, lên giường đi ngủ đi, ngoan nầu ngoan nầu! Anh nhắc lại bớt tinh tướng, bớt sân si đi! 

 37. #46 by Y_Cà_Pháo on 2011/05/13 - 23:15


  Địt mẹ thằng Luumanh hỏi xóc lọ thật làm anh Hoàng cứng mõm. Hahaha.

 38. #47 by trungduong on 2011/05/13 - 23:15

  @ Cụ Sắc sính Hán Tự

  Có Lục Kinh cả thảy do Khổng Tử đúc kết, viết lại từ những truyền thuyết dân gian và những hiền triết thuở trước. Vì vậy ông ta bảo rằng mình chưa thêm gì. Kinh Nhạc mất đi nên hậu bối nói Ngũ Kinh.

  Xuân Thu là thời nào, bác Gúc thì biết và Khổng Tử với Kinh Thi là thời nào. Xuân Thu không phải là Chiến Quốc nhá.

  Cụ cho học Hán Tự với.

 39. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:20

  Ui địt mẹ bắtquảtang con Ngũ Sắc đéo biết jì về Baidu nhế.

  Hehe trang đó nó xâyzựng zạng blog, chính vì thế mà nó fáttriển vũbão đấy con mặt o/ ạ.

  Ngu như thế mà đòi cãi Zì.

 40. #49 by Enterprise on 2011/05/13 - 23:24

  Hehe, vụ uyên ương nầy vui nhở.

  Anh gúc được thêm cặp bỏn bẩu là uyên ương nữa nầy:

  (ảnh lấy từ http://vietnamtime.org/van-hoa/131977/11/10-cap-uyen-uong-dep-nhat-nam-2008)

  Anh lại bẩu thằng gúc dịch dùm anh “Đôi uyên ương”. Cỏn bẩu, mẹ già-hói mà ngu, là “couples” chứ gì phải hỏi.

  Anh lại bẩu thế “couples” là giề. Nó bẩu, mẹ ngu gì ngu lắm thế, là “cặp vợ chồng” chứ còn cái giề nữa.

  Hóa-ra “đôi uyên ương” là “cặp vợ chồng” theo thằng gúc, hehe.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:36

   Con Uyên của cô đẹp đấy, chứ con Ương như buồi hehe

 41. #51 by tieuthithi on 2011/05/13 - 23:26

    Em nghĩ là vưỡn có một loài chim  với tên  goị cụ thể là uyên ương . Mà chính xác là cái đống ảnh của cô Ngũ sắc bốt  lên í , đó là uyên ương xịn .

   Vì đặc điểm nổi bật của nó là quấn quýt và chung thủy nên sau nầy , bất cứ một đôi con gì , kể  cả con người nếu quấn nhau như vậy thì cũng được ví như uyên ương . Nhưng rõ ràng là những đôi nầy chỉ là  như uyên ương thôi , vì nó có tên riêng hẳn hoi là bồ câu , thiên nga, vẹt … cơ mà .
  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:35

   Uyên Ương của con Sắc được gọi là Ông Vịt Jời hehe em ạ.

 42. #53 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 23:27

  Tiện thể anh giới thiệu 4 câu đầu của Thi Kinh – Tiểu Nhã – Uyên Ương

  诗经·小雅·鸳鸯

  鸳鸯于飞,

  毕之罗之。

  君子万年,

  福禄宜之。

  Nguyên văn Hán Việt:

  Uyên Ương Vu Phi

  Hoa chi lạc chi

  Quân tử vạn niên

  Phúc lộc nghi chi

  Dịch nghĩa:

  Đôi Uyên Ương cùng bay

  Hoa rơi óng ánh trên sóng

  Quân tử khang thọ vạn niên

  Phúc lộc cùng đến an hưởng


 43. #54 by LUUMANH on 2011/05/13 - 23:28

  An Hoang Trung Tuong

   Cách đây 2 phút

  Khâu mẹ mõm 12h@ anh Anh Hoàng Trung Tướng

  Em cảm ơn anh ạ

 44. #55 by Yell on 2011/05/13 - 23:28

  hehe… Người cũng dc gọi là UU chứ xá ji chim vịt ngan ngỗng. Ở các đám cưới người ta hay chúc: ” chúc cho đôi UU trăm năm hanhfuc” là không đúng fai không Zì?

 45. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:34

  Em Thi Còi

  Đừng cãi Zì hiahia.

  Zì nói Uyên Ương là loài chim hưcấu, vì chiện kể loài đó tựtử khi chồng/vợ chết là không có thật. Đúng ra là quá ít gặp để thành một hiệntượng có tính tậpthể.

  Tất cả các loài chim mà người ta vưỡn gọi là Uyên Ương (kể cả loài Vịt Jời mà con Sắc bốt hình), đều không có khảnăng tựvẫn theo chồng/vợ cách fổbiến.

  Tấtnhiên một vài cáthể chim thì có khảnăng đó. Cái nài Zì chưa bàn.

  Thế đã rõ chưa em?

 46. #58 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 23:38

  Ui địt mẹ bắtquảtang con Ngũ Sắc đéo biết jì về Baidu nhế.
  Hehe trang đó nó xâyzựng zạng blog, chính vì thế mà nó fáttriển vũbão đấy con mặt o/ ạ.
  Ngu như thế mà đòi cãi Zì.

  @Bựa, BIDU là thèng gúc của Khựa chứ zạng háng blog cái !/. 
  Nó liêm yết trên sàn chứng khoán Liu Óc đơi, 1 năm qua nó tăng 170%. 
  Cái lày thì Bựa biết cái (o)/, hẽ hẽ
  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:41

   Ngu vừa thôi con mặt ./. Đéo ai chả biết nó là SE nhớn nhất Tầu, zưng nó chơi CCP. Biết CCP là jì không mà zám cãi Zì?

 47. #60 by Mit on 2011/05/13 - 23:38

  À mà nói tới đây thì uyên ương là sự mating for life one-on-one + real affection + responsibilites.  Làm sao các cô reconcile khái niệm uyên ương với đời sống thực của bọn Hủ nho sống trong xã hội đa thê.

  Nhẽ uyên ương là cái ideal mà bọn Hủ nho thèm khát chúc tụng lẫn nhau dưng khó có ở đời thật?

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:45

   Không là thế thì là cái jì nữa hả em?

   Zưng bọn Hủ Nho, chúng nó mơ thế, zưng chúng nó chẳng làm thế đâu.

   Đạođứcjả mà.

 48. #62 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:42

  Con Sắc muốn bật Zì thì gúc cho kỹ vầu chớ hông Zì bócmẽ cho xấuhổ đấy.

 49. #63 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 23:46

  Thôi Zì đi ngủ mẹ nó đây. Các cô ăn buỗi chõ.

 50. #64 by Yell on 2011/05/13 - 23:47

  UU chỉ là một hư cấu nên đừng mất công tìm ( chẳng tìm dc ) để với mục đích chỉ ra ” đây là chim UU”. Hãy coi UU là một biểu tượng của TY và lòng chung thuỷ, vậy thôi. Nên, cho zù là 2 con chó cũng gọi là đôi UU dc nếu chúng quấn quyt yêu thương nhau.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/14 - 00:00

   Không sai, em ạ. Vướnđề là hìnhtượng UU luôn là hìnhtượng đẹp, zù cánhân Zì thì không theo hehe vì kinh bỏ mẹ.