Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by Bia-om on 2011/05/13 - 16:05

  “…Chính vì thế nó là biểu tượng của tình yêu chung thủy, chả trách Lừa điếu có con nầy @Thi TY144: Con này có ở Lừa chứ mụ, nhưng gần đây bị thịt gần hết. Với Mụ này chắc trăng ở Tây to hơn ở ta phỏng? Hay Tây chung thủy hơn ta?

 2. #2 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 16:12

  Đù má con Búa Tạ nhát tội tinh tướng. He he.

  Anh lọc cứt mà học đáng xấu hổ lắm sao mà cô vỗ tay rần rần thế. Địt con mẹ cô. He he.

  Dững thứ khắm hơn băng vệ sinh đã xài nằm hố xí, tỉ dư Chủ Nghỉa Cộng Xản, mà người ta còn bươi ra mang về nước, hết đợt học tập nầy đến đợt học tập khác cho tinh hoa đất nước thì việc bươi cứt của anh so thế chó?

  Ít ra hành động của anh ảnh hưởng ai đéo đâu? Nhở? He he.

 3. #3 by TANO CARIDDI on 2011/05/13 - 16:13

  Đúng hôm qua Anh thấy một cái ảnh.
  Lúc Anh thì ngồi coi chửi nhau.Anh lâu rồi không biết cách nói tục chửi bậy.
  Bạn Anh bảo trong khoang này toàn Kứt với Đái với Buồi với Dái

  Anh vào,Anh ngó,Anh đọc,Anh đọc xong, nhiều thật.
  Anh thấy đúng là không sai.
  Lại nói hôm qua.Anh thấy kứt nổi lềnh bềnh trong nhà ga tàu bay.
  Anh lại hỏi.Trong block này chửi nhau mà Kứt bục ra cả bên hàng không.
  Liệu có Anh nói tục thêm thì kứt sẽ bục chỗ khác à?.
  Chửi bậy nói tục nên hay gì ?Anh chưa biết sao.Chi bộ cho Anh một lời khuyên

 4. #4 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 16:15

  Hí hí, Tế cửn thựn nhá, Búa Tạ em là gái đấy.

  Tẹo nữa lại giọng nhũn nhũn nịnh thì …. hí hí hí

 5. #5 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 16:20

  Ơ, còn ông anh Tano mới vào kia, làm tiêu đề bài là “Chùm ảnh về Tano” mà sâu có  1 cái là sao?? Chùm là chùm ở đâu?  

   

  Mà anh ui anh ui, vào đây đâu nhất thiết fải chửi đâu, có đồng chí giáo viên Roai, đồng chí Khùng hói, có thấy chửi bao giờ đâu. Anh được toàn quyền chọn lựa lối sống của riêng mình. Há há

   

  Ờ nhưng nghe chửi thì …. hehehe, khó tránh roài. Hổng có sự lựa chọn.

  Còn thắc mắc gì không?

 6. #6 by minhdung on 2011/05/13 - 16:26

  Chửi bậy nói tục nên hay gì ?Anh chưa biết sao.Chi bộ cho Anh một lời khuyên

  Địt mẹ đồng chí Tanno hỏi như cứt. Nói bậy chỉ là một cách sử dụng ngôn từ. Và nói bậy cũng phải học. Cùng 1 con gà bị mất nhưng phong cách chửi lại khác nhau, hehe.

  Ví như Châu Ngố thích học toán phải học bài này: “Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà. Gà ở nhà bà là con công, con phượng. Gà về nhà mày thành con cáo, con diều. Bà… bà… bà… U cho con xin chén trà để con chửi tiếp… Bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá… Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc, bà khai căn cả họ nhà mày… Bà rủa mày ăn miếng rau, mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao, mày chết chìm trong chậu….

  Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ, ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.

 7. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 16:27

  @Em Hương Điêu:
  Lại tổ trác nữa dồi à? Ui đù má sao anh khổ thế? He he.
  Hùi sáng anh hỏi mà ẻm đã giả nhời đâu.

  @Em Búa Tạ:
  Anh chân chọng sin lỗi. Anh sin fép rút lại toàn bộ nhời chưởi.
  Sì tai của anh là Cứt Cho Bần Nông và Hoa Hồng Cho Gái, em có tỏ? He he.

 8. #8 by minhdung on 2011/05/13 - 16:27

  Ái chà chà….mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…. Bà cho trị tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày. Cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi… Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cực, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng. Cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm… “…….

  Hay như dái ghẻ hay trạn khắm ngành kiến trúc xây dựng học chửi như này: “mày đập mái nhà bà thì sở xây dựng toi, mà đập nền nhà bà thì phòng qui hoạch chết. Thằng chính quyền, thằng ủy ban khi đi đụng xe bò, khi về đâm xe tải…!”

 9. #9 by Dragonfly on 2011/05/13 - 16:28

  Địtmẹ, Chào mừng Zũng Hói back alive, bắt quả tang cô về lâu và cũng lướt Quán nhiều nhưng đéo tham gia nhá! Bây giờ thấy nước trong trong rồi mới lượn lại. Cấm cãi. Hệ Hệ

 10. #10 by minhdung on 2011/05/13 - 16:32

  Địtmẹ, Chào mừng Zũng Hói back alive, bắt quả tang cô về lâu và cũng lướt Quán nhiều nhưng đéo tham gia nhá! Bây giờ thấy nước trong trong rồi mới lượn lại. Cấm cãi. Hệ Hệ

  Địtmẹ, Chào mừng Zũng Hói back alive, bắt quả tang cô về lâu và cũng lướt Quán nhiều nhưng đéo tham gia nhá! Bây giờ thấy nước trong trong rồi mới lượn lại. Cấm cãi. Hệ Hệ

  Về lâu rùi, nhưng lướt ít. Hì, bận nhắm ý. Thấy quán xá đéo gì cứ ủm mẹ lên, nhiều thằng xì bam vãi đạn.

 11. #11 by TANO CARIDDI on 2011/05/13 - 16:33

  Chào người đẹp BN.
  Anh chỉ tự nghĩ thế mà.
  Trong này nói đ..t nhiều thì chỗ khác lại nhiều gái chửa hoang.Phỏng Em.?

 12. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 16:33

  Đây này, anh vạch mặt ăn vạ, anh bất chấp dư luận chê cười, anh bẻ cành hồng nầy tặng em thay nhời sin lỗi cho nó suông nầy:

  Còn con bần nông Rít Mẹ Gì Đi vửa vầu cũng có quà nữa. Cho nó fe lây tí. Hông cỏn lại dỗi anh thiên vị gái. He he.

  NÓ ĐÂY NÓ ĐÂY

 13. #13 by minhdung on 2011/05/13 - 16:35

  Địt mẹ Tano anh bốt nốt phần chửi gà toán học cho coi. Đồng chí nào chưa đọc thì đọc đi, địt mẹ cười bung dắm anh đéo chịu trách nhiệm đâu đấy:

  …U cho con xin thêm chén nước ạ …
  Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u à…
  Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi…để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem…
  Mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng ? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,…mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ….thôi con ạ…
  Ái chà chà…mày tưởng mày dùng cả Tôpô học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à!

 14. #14 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 16:37

  Trong này nói đ..t nhiều thì chỗ khác lại nhiều gái chửa hoang.Phỏng Em.? @Tano

  ——————

  Rồi, nghe là thấy giọng gây sự quen thuộc rồi.

  Thôi đủ rồi đấy.

  Cảm thấy không vừa ý ở đây thì mở quán riêng, gọi bè gọi cánh sang mà spam cùng với nhau. Lảng vảng mãi ở đây làm gì.

   

  Đừng bao giờ gọi chị nữa. 

 15. #15 by Yell on 2011/05/13 - 16:39

  Haha…. Nghe a Dunghoi kể chuyện chơi fo Nihon với a Tế mà e cười vọt cả sữa ra điện thoại. E đồ là a Dũng chưa bit tí ji về fofiec Nhật bổn roài. … Hehe đừng gồng nữa a! Hehe

 16. #16 by Dragonfly on 2011/05/13 - 16:40

  Anh ngưỡng mộ các bạn quá! Anh thấy Lài với Sắc nổ về cái mâu với cái thuẫn anh mới biết chứ trước kia anh biết đéo đâu, cứ tưởng mâu với thuẫn là một từ. Tks các bạn!@ Sành Tinh
  Thế lày thì phảy gọi là Sành tin chứ dél phảy Sành tinh.

  —————————-
  Địtmẹ, Đóm thẩm còm zư đầu puồi. Anh và Ngũ Sắc đéo vì câu ấy mà sướng, Sành cũng đéo vì câu ấy mà giảm giá trị. Ý Sành muốn nói là không khí vui vẻ của quán trở lại với những con Bựa Gộc như Sỹ Jà Zâm này nọ và có tý chất hơn hiện tượng ngọng nghịu spam quá nhiều của mấy con nửa người nửa ngợm vừa rồi
 17. #17 by minhdung on 2011/05/13 - 16:52

  Haha…. Nghe a Dunghoi kể chuyện chơi fo Nihon với a Tế mà e cười vọt cả sữa ra điện thoại. E đồ là a Dũng chưa bit tí ji về fofiec Nhật bổn roài. … Hehe đừng gồng nữa a! Hehe

  @Ê: Định bóc mẽ anh thì bóc luôn đi em. Không lại mất hộp sữa oan kìa, hehe.
 18. #18 by sahadin08 on 2011/05/13 - 16:58

  đuỵt mẹ thằng dũng hói chưởi con TANO bằng toán lí hóa mần thầy sặc mẹ nó cả cười …
  bẩu nó vầu đây cứ ị thoãi mãi…dưng không biết chửi thì cút mẹ đi cho rãnh…

 19. #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 16:59

  @Em Deo:
  Ờ ờ anh cũng nghi ngờ con Dũng Hói Hàng Lược nầy ịch phò wa gúc. Em lật mặt cỏn đi em. Xợ đéo gì cỏn giả thù, đã có anh đây. He he.
  Đợi tí, anh đương đi sách sô cứt ra đây. He he.

 20. #20 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 17:01

  dưng không biết chửi thì cút mẹ đi cho rãnh…@ Thầy 9

  ———————–

  Xí, vừa vào quán, mà nhắm ngay gái để chửi thế kia, thì ai chả biết đấy là ai. Khối í mà không biết chửi.

 21. #21 by minhdung on 2011/05/13 - 17:05

  Ờ ờ anh cũng nghi ngờ con Dũng Hói Hàng Lược nầy ịch phò wa gúc. Em lật mặt cỏn đi em. Xợ đéo gì cỏn giả thù, đã có anh đây. He he.
  Đợi tí, anh đương đi sách sô cứt ra đây. He he.

  Địt mẹ anh kể câu truyện nhân văn đầy tính ngẫu hứng mà đéo chịu ngẫm.

  Ngay cả 1 em phò Nhật cũng biết nghĩ ai làm việc đó. Không việc gì phải thương vay khóc mướn. Ai làm việc đó. Thiên tai thì ẻm cũng thương tiếc, và ẻm có quyên góp đàng hoàng. Sau đó ẻm lại quay trở lại với công việc.

  Anh sang Nhật cũng góp phần đóng góp tăng trưởng GDP Nhật. Hehe, nghe kinh không. Địt mẹ bựa quá còn gì. Nhưng cãi anh thế đéo nào được. Và anh cũng chỉ dừng lại câu truyện có thế.

  Cái hàm ý trong truyện anh kể. Là muốn nói việc thằng nào thằng đó làm. Thằng nào có target của thằng đó. Những chuyện rỗi hơi, cảm tính, a dua bầy đàn địt mẹ anh ỉa vào. Rõ chửa?

 22. #22 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 17:16

  Anh vừa zdìa đơi,

  ĐCM Lài dồn kiểm tra cái CC anh hehe, dưng anh nghĩ cô là đồng môn cũ nên bonus cô 2 quả hình nầy:


  ĐCM anh cũng nghi thằng tướng thối từng ăn cắp vặt với bán sấu dầm cổng trường TP hehe, sau cỏn đi Odessa học lái tàu (similar to lái lợn lái xe hehe).
 23. #23 by TANO CARIDDI on 2011/05/13 - 17:38

  Ơ, còn ông anh Tano mới vào kia, làm tiêu đề bài là “Chùm ảnh về Tano” mà sâu có  1 cái là sao?? Chùm là chùm ở đâu?  @BN

  Đây rồi có cái này cất trong máy .Để dành mãi cho em đây.Giống chưa.
   

 24. #24 by Dragonfly on 2011/05/13 - 17:48

  ĐCM Lài dồn kiểm tra cái CC anh @ Sắc

  —————
  Anh cảm ơn cô nhá, đitmẹ, bùi ngùi đếu tả. Đận rồi đéo về được, tiếc kinh. Khai ngay cô ở Vạn Mỹ , Ngã Năm , Cầu Tre? Hệ Hệ
 25. #25 by Dom-dom on 2011/05/13 - 17:52

  Địtmẹ, Đóm thẩm còm zư đầu puồi.@ Lài Dồn
   
  Đầu óc anh ngắn, viết sao anh chỉ hiểu vậy. Giờ Lài nói anh với biết Sành còn nhiều ý tứ xa xôi thế. So rỳ Sành nha.
  Thẩu lầu anh giới thiệu Quán với thằng bạn, nó kêu đọc khó hiểu bỏ mịa, rồi thôi.

  Sành là người chân phương trong Quán còn khó thẩm vậy. Làm sao mà Quán chả suốt ngày thằng nọ dĩtmẽ thằng kia.

  Thank Lài đã nhắc anh nha!

 26. #26 by Dragonfly on 2011/05/13 - 17:57

  @ Đóm Jà Mốc Meo

  —————————-
  Địtmẹ, tiếp tục sai, Sành nho bỏ mẹ, đọc quả Thu Âm Hộ của cỏn đây nài. Đểu kinh, cười sặc đờm. Hệ Hệ
 27. #27 by Dom-dom on 2011/05/13 - 18:03

  Dũng Hói vửa vào quán cái đã búa xua thế Cô.

  Quay về chuyên môn mà mọi người trông ở cô đi. Những cái kia đầy thằng nổ được rồi.

  Đang chờ cô để hóng mấy cái nghị quyết thông tư mẹ gì đây, anh nghe nói bọn dự án Đất chúng đang nín thở chờ, là chi là chi???

  Mà cô Nừa thì phải còn hỏi vụ 2 ha thuế 3 tỷ chưa thấy cô trả lời kìa.

 28. #28 by Dom-dom on 2011/05/13 - 18:16

  Sành nho bỏ mẹ @ Lài Dồn
  Đọc xong anh thấy Sành nhẽ chưa nho bằng tên thu âm hộ vện tển. Đây là thu âm hộ chứ không phảy thu âmhộ nha.

 29. #29 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 18:25

  Hưởng ứng phong chào nâng quan điểm của con Dũng Hói Hàng Lược. Anh biên tí trải nghiệm, đương nhiên nhạt he he chả kém:

  Tháng trước đệ anh vửa tậu con tàu be bé.

  Một chiều cuối tuần. Cỏn rủ anh và 2 thằng nữa ra Chót Chiệc Ri Vờ thử máy. Cả bọn đem hờ theo kính bơi, chân nhái lẫn bình ốc xy. Anh đem cả ván lướt sóng.

  Đến nơi. De xe cho boat trolley xuống dốc sông, mở xích, đẩy tàu ra. Hai thằng nhẩy lên tàu. Bỏn cưởi áo vận kính lặn dự định tắm sông.

  Anh đương vác tấm ván trong xe lên tàu phát hiện một nửa thân ông Cá Mập nằm sát vách xi măng. Còn tươi. Máu rỉ rả. Ruồi nhặng chửa kịp bâu.

  Anh trỏ cả bọn thấy. Anh thông báo bỏ ý định lướt ván. Bọn nó nhạo anh: Mầy nhát thế?

  Anh địt mẹ bọn nó: Thằng nào dám lặn anh chuyển khoản cho hai nghìn, ngây chiều nay.

  Đương nhiên, đéo thằng kặc nầu dám.

  Cả bọn lên tàu đánh mươi vòng rùi cút. Hết chiện./.

  Thôi anh cút đi chén đây. He he.

 30. #30 by Dom-dom on 2011/05/13 - 18:48

  Quán nhiệt thế mà không thấy Già Lởm khởm xuất hiện hóa ra tển ở đây này

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 19:03

  Zì đã zìa đây đù má Simacai Cụt Tai.

  Về vụ Zái Ghẻ, tạmthời đã có quyếtđịnh thế nài:

  – Con Zái Ghẻ và tấtcả các ních liêncan bị khóa mõm trong 7 ngày. Tấtcả các cồng của cỏn bị xóa lậptức khi Zì nhìn thấy, zù với bấtcứ nộizung jì. Cồng zo Simacai khác bốt hộ cỏn cũng chịu chung sốfận. Sau 7 ngày, Zì sẽ chỉ thả một ních DG trong số các ních hiện có, chứ không thả toànbộ.

  – Theo yêucầu cánhân, 2 Simacai Vìa Lét, Lang Thang được khóa mõm luôn thể, vĩnhviễn. Tinhiên 2 con nài có thể nhờ người khác yêucầu mở khóa, zưng khi đó Zì có thể chấpnhận hoặc không.

  – Con Simacai Tầu Đắm vầu Quán (zuynhất 1 lần) với mụcđích bam rõràng, cũng bị khóa mõm vĩnhviễn.

  – Con Kan mới con Zen đã hết thờihạn khóa mõm. Mời các cô vầu chưởi tiếp. Nếu các cô có nhucầu khóa hẳn thì cũng cho Zì biết, Zì không hàtiện trong vụ nài đâu.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 19:08

   Zững con Simacai đã bị khóa mõm mà vưỡn cốtình vầu Quán bằng ních khác (để bam, tấtnhiên) sẽ bị xóa cồng và tăng thờihạn án khóa.

   Zânchủ mới Simacai là thứ quá xaxỉ.

 32. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 19:08

  Zì xuống đường fát tí về zậybẩu các cô.

 33. #34 by Cocacola on 2011/05/13 - 19:33

  Sẵn tiện ngôn ngữ nước mẹ, chi bộ cho anh hỏi cái: Lừa Bắc nhập khẩu nhiều từ nước mẹ làm anh chả hiểu mẹ. Hỏi chi bộ ai biết chỉ giùm! Đa tạ!


  Từ anh thắc mắc là từ “hủ”

  – “Bất hủ”: Thằng Bựa dịch sang tiếng Mẽo mọi là immortal. Hehe, nó làm anh dễ hiểu phết!

  – “Hủ tục, hủ nho”: “hủ” trong trường hợp này giống giống như “Out-of-date” của Mẽo mọi

  – Nhưng đến từ “hủ hóa” của Lừa Bắc thì anh bế tắc hoàn toàn vì không tìm ra được gốc từ của nó là gì! Tại sao “hủ hóa” = sếch??

  Chi bộ ai biết chỉ giùm. Phụ đề tiếng nước mẹ cho từng trường hợp càng tốt! Đa tạ!
 34. #35 by bienduc_hai on 2011/05/13 - 19:57

  @Lả:


  Chữ “hủ” sơ bộ chú biết có tới khoảng 5 – 6 chữ với nghĩa khác nhau lận.

  1. /   :  rữa, nát, thối, cũ kĩ…; đậu hủ,Tàu hủ, đậu phụ

  2.         : gỗ mục.

  hehe, đại khái thế, cô đã thông rồi phỏng?
 35. #36 by sahadin08 on 2011/05/13 - 20:00

  đuỵt mệ thằng zì bựa phát nầu…
  thầy cho là việc khóa mõm con Dái ghẽ thật không quan trọng…
  nôm na thầy củ tỉ rồi…bắt đầu từ các chiện Ma được biên giải nghiệm trong nầy…bắt đầu pức tạp vì Ma..chứu đếu phải con dái ghẽ có thể khoẵng um thế được…con điêu nhà thầy ham chuyện Ma quá rùi cứ kiểu Ma xúi ..chứu con điêu đếu hơi đâu biên mãi được thế…đuỵt mẹ thầy chắc luôn..phải hông Điêu.
  kể cái hôm trưa em Miên Man biên xong chện Ma của ẻm thầy cũng hì hụi ngồi biên giải nghiệm sau đầu óc cứ bâng khuâng đếu đâu…sau đếu dám biên lên..thầy cho là cả lốc bị Ma làm ….giừ con tuất tuất zì thối vưỡn cứ luẫn quẫn luẫn quẫn như Ma vưỡn ám ý … về chiện này…con nầu nghĩ quẫn như thầy giơ tay lên phát…
  đuỵt mẹ tỉ dư con dũng hói đấy..nó chả liên quan đếu seri chiện MA …thấy không ..cỏn vầu biên tỉnh táo bỏ mẹ..thầy lại nghi nghi…đuỵt tỗ xư chi bộ Ma ám cho thầy đi ị phát..túi vầu chỉ đạo tiếp…

 36. #37 by Cocacola on 2011/05/13 - 20:01

  @Hải:


  Cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. Vậy còn chữ “hủ” trong câu thơ đồn là của Kiệt Lý là như nầu?

  “Nhữ đẳng hành khan, hủ bại hư”

  Đa tạ
 37. #38 by nang_giua_trua on 2011/05/13 - 20:06

  @  Lả, anh nhớ nhầm chăng?
  Nam quốc sơn hà
  Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
  Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
 38. #39 by bienduc_hai on 2011/05/13 - 20:24

  @Lả:


  Đó là chữ “thủ” 取: lấy, chuốc lấy…

  Hehe, cô kiu chú bằng tiềng bối ngại phết, kiu bằng thằng cho nó đúng phong cách quán Bựa, hehe.   
 39. #40 by Cocacola on 2011/05/13 - 20:27

  @ Chi bộ:


  Ờ ờ, thủ chứ không phải hủ. Xin lỗi chi bộ!

  Cảm ơn em Nắng nhé!

  Vậy “hủ hóa” = hóa hư hả chi bộ (degradation?!). Thế sao lại chỉ chuyên dùng chỉ trích khi phịch nhau?

  Nhân đây mới nói nhiều gốc từ mang ý nghĩa rất bình thường mà Lừa nâng mẹ nó lên tầm cao mới!

  Cụ tỉ là từ “đểu cáng”. Từ này thì xấu thôi rồi, quân nào đểu cáng là coi như chẳng còn gì để chửi!

  Thế nhưng nước mẹ thì từ “đểu cáng” có nghĩa là khiêng kiệu, khiêng cáng. Quân đểu cáng là phu khiêng kiệu! That’s all! hehe!
 40. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 20:29

  Zì đây hiahia

  Zì thay mặt Quán Bựa chúc mừng sinh-nhật một Vàng Son kỳkịu hehe.

  Là ai thì các cô tự đoán.

  Chúc mọi điều tốt-đẹp nha em.

 41. #42 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 20:30

  @Con Lả:

  汝等行看取敗虛

  Nhữ Đẳng Hành Khan Thủ Bại Hư.

  Thủ chứ không phải Hủ cô nhế. Nếu cô biên nhầm từ Hán Lừa thì việc biên dịch sẽ giở nên vô nghĩa đấy. He he.
   
  – Nhữ (汝) nghĩa Mầy. Từ nầy ít khi dùng độc lập và ít phổ biến. Thường đi sóng đôi (汝等) mới có nghĩa.
  – Nhữ Đẳng (汝等) nghĩa Chúng Bây, Chúng Mầy, Bọn Ngươi. Ít phổ biến trong văn nói. Nghĩa khác nữa là Giả Sử, Nếu Mà.
  – Hành (行) có nghĩa Đi nếu dùng độc lập. Trong trường hợp đi sóng đôi, nó được hiểu là trợ hoặc phó từ cho một sự việc sắp xảy ra. Tỉ dư thì Be + Going To aka Gonna trong Anh ngữ.
  – Hành Khan (行看) nghĩa Sẽ Thấy, Sẽ Biết, Rồi Sẽ.
  – Thủ ( 取) nghĩa là Chọn Lấy, Gánh Lấy
  – Bại (敗) nghĩa là Thất Bại, Thua Cuộc.
  – Hư (虛) nghĩa là Hư Không, KHông Gì Sất.

 42. #43 by trungduong on 2011/05/13 - 20:37

  Tiếp thêm vụ con vịt: Ngoài chân có màng bơi ra, khả năng bay của vịt cũng rất kém. @ Tung Tung.

  Bác ơi, đừng thấy vịt nhà không biết bay xa là cắm vào cả loài vịt. Gì chứ chỗ em ở vùng trên phía Bắc mênh mông không ai ở, nước nôi nó tràn lan, vịt cũng chỉ là một loại chim và nhiều vô số. Chẳng mấy ai buồn đòm nên có lúc phải cho người giết bớt cho quân bình. Chúng bay rất giỏi, mỗi năm mùa thu cỡ tháng 10 là kéo nhau đi vùng ấm hơn như Florida hoặc xa hơn đến tận Brazil. Mùa xuân cỡ tháng 3 về ghé qua nghỉ những ruộng còn ngập nước mà dưỡng sức bay lên tới gằn vùng Bắc Cực đấy. Quang quác nhức óc, nhưng thôi của thiên nhiên kệ chúng sống.

  Một loại của chúng đây, sống với nhau cả đời. Trong thiên nhiên có nhiều loại thú cũng thế.

 43. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 21:02

  Mấy con Simacai học chữ Nho qua Gúc được đấy hehe Zì khen về chí tiếnthủ zưng Zì chê về fươngfáp và sức hấpthụ.

  Địt mẹ có hai chữ Hủ fổbiến được zùng:

  1. 朽 (“Hủ”), nghĩa là Mục (chữ có bộ Mộc nhìn thấy hông?). 不朽 (“Bất Hủ”) là Không-mục, tức Immortal tiếng Mẽo Zì vưỡn zùng.

  2. 腐 (cũng “Hủ” hehe), nghĩa là Cũkỹ, Lạchậu. 腐儒 (“Hủ Nho”) là thằng “Lýthuyết Suông Hưởi Lỗ Đít”.

  “Hủhóa” biên như sau 腐化. Nghĩa gốc chữ Tầu là Hưhỏng, Thốitha. Về đến Lừa thì thành ra Zâmô, Trụylạc, Địt Nhau, hehe hay hông Simacai?

  Tức chữ Hủ trong Hủhóa mang nghĩa “Lạchậu”, “Cũ”, “Hỏng”.

  “Hủ Hóa” chínhxác là “Jởnên hưhỏng”.

  Thời Thiênđàng, đi kèm chữ Hủhóa luôn có chữ Thamô. Con đéo nầu Thamô cũng Hủhóa và ngược lại.

  “Thamô” nguyên gốc chữ Tầu là 貪汙.

  Trong đó 貪 (“Tham”) là Tham, như trong chữ Thamlam.

  Còn 汙 (“Ô”) là Bửnthỉu, Nhụcnhã, như trong chữ Ônhục, Ôuế.

 44. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 21:06

  Chết cười bọn Simacai liênthiên về Uyên Ương kìa. Cho các cô gúc đi rùi Zì jảnhời hiahia

 45. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 21:14

  Địt mẹ còn con nầu thích lèmbèm về vụ Zái Ghẻ thì cứ chìnhbầy Zì “jảithích” luôn thể?

 46. #47 by Đéobựađéođược on 2011/05/13 - 21:30

  Địt mẹ còn con nầu thích lèmbèm về vụ Zái Ghẻ thì cứ chìnhbầy Zì “jảithích” luôn thể?

  Địt cụ thằng Bựa tinh vi. Anh nói vụ DG mày như cặc. Thích khóa mõm nó thì khóa luôn, thích giam 1 tuần thì làm đê. Lý đéo đâu lại “ai nói về vụ đấy giam thêm nó 1 ngày… tới vĩnh viễn”. Hố hố, khác đéo gì lý luận của sĩmãcãi. Hử?

  “Giải thích” hộ anh cái. Mà địt mẹ, đừng nói bọn bênh Zái ghẻ là spam nghe thối bỏ mẹ. Không anh đuổi mẹ lên Mũcãngchãi mà khai sáng giờ. Hehe

 47. #48 by tieuthithi on 2011/05/13 - 21:49

   “…Chính vì thế nó là biểu tượng của tình yêu chung thủy, chả trách Lừa điếu có con nầy ” @Thi TY144: Con này có ở Lừa chứ mụ, nhưng gần đây bị thịt gần hết. Với Mụ này chắc trăng ở Tây to hơn ở ta phỏng? Hay Tây chung thủy hơn ta?


   Ơ mả cụ Bia ôm bây giờ chị mới đọc thấy câu nầy .

   Thì  chính vì bị ăn nhậu nhiều nên giờ mới ko còn nữa .Giun dế cào cào châu chấu cái đéo gì mà chả bị đưa lên bàn nhậu nữa là con vịt còi. 
  Mới lại những tấm gương về sự chung thủy được liu truyền  thì xưa nay  toàn thấy nói ở Tầu nhiều chứ ở Lừa có mấy đéo đâu .Việc nầy thì có  liên quan đéo gì đến Tây với Ta 
  Mà đồng hồ Tây thì đương nhiên là đéo bâu giờ sai rùi 
 48. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 21:55

  Zì đã đớp bú nonê và đã zìa mới bọn Simacai hãhã.

  Nầu bắtđầu bài jảng thườngnhật buổi tối nầu.

 49. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 21:56

  @về ông chim Uyên Ương

  1- Zì cười tí nữa thì chết mẹ ngất vì cãi nhâu của các cô, cái đéo jì mà Uyên Ương là vịt hay chim hẽhẽ.

 50. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 21:58

  Tiếp về ông chim Uyên Ương

  2- Chữ Uyên Ương xuấthiện trong sách cổ của Tầu từ thời đéo jì mà Zuân Thu ý. Cuốn nầu thì Zì nhớ làm đéo jì. Đạikhái đó là một loài chim hưcấu, jống chim Lạc của tôngzật Lừa Căng Chải.