Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 14:09

  Đù má con Dũng Hói Hàng Lược mới ở trại cải tạo xứ Phù Tang về hây sao mà mồm mép kinh nhể?

  Chưa kịp đặt bị xuống đã he he đứng trước quán chưởi sùi mẹ bọt mép ra. Trông iu thật. He he.

  Có gì hây ho bên đó kể cho anh hóng mới. Vửa dồi động đất cô ở bển xuốt chứ? Vàng mới Tơn anh quan tâm đéo. Chủ yếu là mấy trải nghiệm vửa dồi của cô ở bển đấy.

 2. #2 by minhdung on 2011/05/13 - 14:10

  À MÀ THẰNG DŨNG HÓI ….QUAY THẦY BẨU NHÁT..ĐUỴT MẸ TỪ HỔM MẦY ĐI VÀNG XON TINTIN VÀO HƠI BỊ NHIỀU…MẦY CỨ NÃ BỌN GIAI BỰA CHƯỚC..GÁI GÚ CỨ ĐỂ THẦY LO..KHÔNG MẦY TÍTA TÍTỞN LẠI ĐỤNG MẸ VÀO HÀNG THẦY ĐƯƠNG ĐONG THÌ BỎ MẸ..

  Địt mẹ Chim chúm chím nhá, gái là của chung. Địt mẹ giữ cho riêng mình rồi chim sưng như cái chầy ý, đéo làm ăn gì được đâu. Kể cả gái mạng nhá, hehe.

 3. #3 by minhdung on 2011/05/13 - 14:12

  Có gì hây ho bên đó kể cho anh hóng mới. Vửa dồi động đất cô ở bển xuốt chứ? Vàng mới Tơn anh quan tâm đéo. Chủ yếu là mấy trải nghiệm vửa dồi của cô ở bển đấy.
  —–
  Ùi có đéo gì đâu, anh về lâu rồi nhưng công vụ lượn suốt. Trải nghiệm đéo gì chứ. Thích nghe chuyện gái Nhật hay ăn chơi Nhật? Địt mẹ vùng động đất anh cũng có sang đéo đâu.

 4. #4 by Mr. Tran on 2011/05/13 - 14:14

  Địt mẹ đề nghị “đồng chí” Dũng Hói nghiêm túc nhá.

   

  Mỗ đéo bênh con nầu nhá. Nhà Tướng Thối, cỏn cho ai vầu, đéo cho ai vầu mỗ đéo bao giờ có ý kiến nhá. Dưng địt mẹ tiền hậu bất nhất mới cả xúi trẻ con ăn cứt gà. Rồi còn bọn lâu nhâu a dua nầy nọ là đéo thể ngưởi được.

  Còn dìm hàng và bị dìm hàng trên quán có đéo gì là lạ? Hả?

   

  Bênh bênh cái ./!

 5. #5 by Yell on 2011/05/13 - 14:15

  ” Địt mẹ nếu có đức tin to lớn con người có thể làm dc những việc phi thường…..” @ Minhdung. Hehe. Bắt quả tang a Dunghoi không thuộc bài. Lời của Chúa: « Chỉ cần một đức tin bằng hạt cải, anh em có thể nói với ngọn núi kia: hãy dời khỏi đây! Và núi sẽ chuyển đi. Chẳng có gì mà không thể làm được ». Cần j đức tin to lớn hả a ?

 6. #6 by Do L on 2011/05/13 - 14:16

  Mấy ngày rồi mà cái bể phốt vẫn chưa dọn xong….

  Tham gia vầu con Zịt với chi bộ thôi.

  Đéo thấy có tài liệu nào nói con Zịt chung thủy dưng trong các tranh lụa hay gốm sứ của tàu, ta thì hay thể hiện cặp Zịt này. Kiểu dáng vô cùng nhiều và luôn luôn vẽ một đôi đíu bâu giờ vẽ một con hay 3 con cả.

  Có khi chúng nó đéo vẽ con Zịt (nhưng 90% là vẽ Zịt) mà vẽ con LeLe, con Sâm cầm (1 loài Zịt ?) thì cũng được gọi là Uyên ương.

  Đéo bao giờ là con Sếu với con Hạc vì loại này hay ở trên chùa còn nếu trong các tác phẩm nghệ thuật thì vẽ lung tung về số lượng, không có qui tắc về cặp đôi như trên.

  Vậy Uyên Ương là chỉ tình yêu, lòng chung thủy, trai gái, âm dương, giường chiếu, cây hoa, lá cành.

  Đéo bao giờ có con Zịt nào kêu là uyên ương cả.

 7. #7 by Enterprise on 2011/05/13 - 14:16

  Ui, cô Chuối nan làm phí công anh post cồng về tội, hehe.

  Anh biết chắc các cô cũng chửi mụ Dì tội chơi phò nên đã post trước, thế mà không đọc là sao là sao?

  Chơi phò có phạm tội? Vậy phải xem cỏn chơi như nầu:

  1. Cỏn chơi kiểu dạy Mai Hiu, Thụy Kiu rồi à ơi tâm-sự ngoái tai thì chả có gì.

  2. Cỏn chơi kiểu cô Thứ chân trần mắt toét thì hehe, tội trọng.

  Giả sử cỏn chơi phò kiểu 2. Cỏn xưng tội và làm việc đền tội thì tội trước đó được xóa. Phạm tiếp đền tiếp.

  Nếu ai phạm tội mà chừa được tội aka không phạm nữa, người đó là thánh.

  Vậy đạo Ngài Jesus dung-túng cho tội? Hehe, chẳng dung-túng gì cả. Nếu cô phạm trọng tội mà chết trước-khi đền tội, cô phải xuống địa-ngục. Vì-thế cô nên luôn giữ mình vì cô chẳng biết chết lúc nào. Việc còn lại của cô là trước-khi làm gì phải cân-nhắc như Dì bẩu:

  What’s lợi? What’s hại?

  Hehe, đó làm anh nói trong phạm-vi đạo Công Giáo nhế.

 8. #8 by minhdung on 2011/05/13 - 14:17

  Dưng địt mẹ tiền hậu bất nhất mới cả xúi trẻ con ăn cứt gà.

  Địt mẹ đồng chí nêu rõ các vấn đề trên ra để tên Tướng giả nhời. Gì chứ tiền hậu bất nhất và xúi trẻ con ăn cứt gà thì anh cũng đéo đồng ý.

  Mời đồng chí biên rõ ra:
  – Tiền hậu bất nhất của tên Tướng: …
  – Xui trẻ con ăn cứt gà của tên Tướng: …

 9. #9 by minhdung on 2011/05/13 - 14:19

  Bắt quả tang a Dunghoi không thuộc bài. Lời của Chúa: « Chỉ cần một đức tin bằng hạt cải, anh em có thể nói với ngọn núi kia: hãy dời khỏi đây! Và núi sẽ chuyển đi. Chẳng có gì mà không thể làm được ». Cần j đức tin to lớn hả a ?

  Còn anh bắt quả tang em là gái, hehe. Nhời em luôn đúng.

 10. #10 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 14:20

  Ui mẹ, em fát hiện thêm cô Yell là gái nhá.

 11. #11 by Mit on 2011/05/13 - 14:21

  Thầy 9 nói ngọng quen tưởng ai cũng dư mình….hí hí hí Mít đang muốn biết con Uyên Ương nó trông ra làm sao đây, con sếu cẳng dài, con vịt xám xịt, hay con phùng xòe hoa lá hòe kia?! 
   

 12. #12 by Mr. Tran on 2011/05/13 - 14:21

  @Dũng hói:

  Mỗ nói ở dưới rùi. Cóp-bết lại Tướng thối cỏn bảo là bam, khoá mõm thì đéo chưởi nhau được

 13. #13 by Банан on 2011/05/13 - 14:21

  @Dũng hói: Anh vừa nghe đâu đó bẩu cu lên núi tu luyện thành tinh hay tướng mẹ gì đó? Anh thấy mồm cu giống miệng bể phốt, địt mẹ, đậy lâu ngày nay vừa mở ra đã khắm rinh điếu thể ngửi được. Thế theo cu thì dân chủ là cái buồi gì? Giải quyết cái gì trong tình hình hiện nay? Anh chỉ thấy mấy thằng được báo vỉa hè gọi là nhà rân chủ vừa khoác áo Công giáo với cả Tin lành đang hô hào xuống đường ngửi hoa cứt lợn thôi chứ đéo biết thế nào là dân chủ cả.

 14. #14 by Mit on 2011/05/13 - 14:24

  Đéo bao giờ có con Zịt nào kêu là uyên ương cả.@ Do L
  So, cuối cùng nó chỉ là một abstract??!

 15. #15 by minhdung on 2011/05/13 - 14:33

  1. Nếu thực sự ngoan đạo thì đéo bao giờ có chuyện vi phạm giáo luật như tên Lôn Zì đâu, nên anh kết luận tên Lôn vầu Zì đang lợi dụng tôn giáo(ở đây là Công giáo) vào mục đích không tốt
  2.
  Thế theo cu thì dân chủ là cái buồi gì? Giải quyết cái gì trong tình hình hiện nay? Anh chỉ thấy mấy thằng được báo vỉa hè gọi là nhà rân chủ vừa khoác áo Công giáo với cả Tin lành đang hô hào xuống đường ngửi hoa cứt lợn thôi chứ đéo biết thế nào là dân chủ cả.

  Hehe, địt mẹ nghe anh giả nhời đây:
  1. Ai bảo đồng chí là ngoan đạo thì đéo được vi phạm giáo luật? Địt mẹ người chứ thánh hay sao hử. Giáo luật ở mọi đạo giáo đặt ra để mọi người trong cái giáo đó nhìn vào để biết sai biết đúng, biết phải biết trái, biết cái gì nên làm cái gì không. Và đạo đó cũng phải đọc, ngẫm, chiêm nghiệm, trải nghiệm mới thấy thấm thía. Địt mẹ sai thì lại sửa. Chứ đéo ai bảo không được sai? Nói ngu như nhợn mà cũng nói. Địt mẹ đồng chí cái vì hỏi ngu. Nhưng khen đồng chí cái vì dám hỏi, hehe.

  2. Dân chủ đúng là cái đầu buồi nếu áp dụng vào Lừa hiện nay. Và với các đồng chí có những suy nghĩ cảm tính, bầy đàn thì địt mẹ muôn đời không có chỗ cho dân chủ. Còn dân chủ là gì thì địt mẹ hỏi chỗ khác. Hỏi anh làm đéo, nhá. Địt mẹ với một nền tôn giáo nô dịch mà Bê đang đè đầu cưỡi cổ. Thì địt mẹ anh ủng hộ bất kỳ tôn giáo nào tập tan cái sự nô dịch đó.

 16. #16 by Nừa on 2011/05/13 - 14:34

  Bác Dũng hói cho chi bộ xin quả í kiến về ” Thuế nhà đất” cái!

  Đại ca em đi họp về nói quả đất xưởng rộng khoảng 2ha trong Hà Đông, fải chịu thuế khoảng 3 tỷ cụ/năm, địt mẹ, vãi cả đái, vay lãi ngân hàng cao, lại thêm quả này thì sặc tiết zồi, làm đéo cho ra tiền jờ.

  Nếu B ra thuế này thật, thì tất cả các nhóm lợi ích bị tổn hại, B sao zậy?
 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 14:35

  Bắt quả tang con Dò Lồn tinh tướng, thậm chí đéo bâu giờ gúc he he trước khi phán nhế. Sin mời cô ngó xuống tí cồng anh vửa biên nẫy đấy.

  Cô đã thấy qua con Uyên Ương bằng xương bằng thịt chửa? Ở Lừa mình cũng có mà. Còn về chi tiết anh biên, nếu có dịp đi tua sang Tàu Khựa chơi, cô chịu khó lủi vầu các thôn xóm miền quê, nhứt là dững chổ có cưới hỏi mà hóng hớt thêm cho nó thông.

  Phán vớ vỉn anh nhứn đầu lâu vầu bể phốt đấy. He he.

 18. #18 by Yell on 2011/05/13 - 14:37

  sân bay nội bài bục bê fot là do đã dc các bựa gạo cội như chị Huong hoakhoi, a Dung hôi, a Trạn kh, DG … Và sô bựa viên nữa mới ghé thăm đấy. Hehhee E còn lolang là vũ khí hạng nặng mê ăn uống thik ỉa đái cỡ như a Tế thần hay Mụ Zì mà ghé thăm tansonnhat thì….Hehee Khỏi cần mưa befot cũng bục hehee.

 19. #19 by minhdung on 2011/05/13 - 14:39

  Hehe, anh đi Nhật về lâu rồi. Nhưng có đi chơi gái Nhật. Có câu chiện làm quà đây.

  Con Nhật đó thực chất là một con Nhật lai, bố Nhật mẹ Phi líp pin, hehe. Biết tiếng anh bồi. Chơi bời xong anh hỏi, nước mày động đất thế, mày nghĩ thế nào? Nó bảo lúc đầu em nghĩ cũng sợ hãi. Và sau đó em muốn giúp đỡ mọi người ở xen đài. Nơi đó có vài người em quen biết. Nhưng em đéo biết giúp cách nào. Em đã ủng hộ 2 lần cho 1 tổ chức từ thiện quyên tiền. Nói chung, em vẫn phải làm việc đều. Các việc khác đã có chính phủ lo rồi.

  Riêng thêm 30 phút nói chuyện thêm. Anh bị tính thêm giờ, mất ối tiền để có câu chuyện nhạt toẹt kể các đồng chí, hehe.

 20. #20 by tieuthithi on 2011/05/13 - 14:40

   Chim uyên ương , là một loài chim nước(sống và bơi lội trên mặt nước) nên mọi người hay nhầm là vịt . Màu sắc sặc sỡ rất đẹp giống cái hình Mít bốt í . Còn đây là ảnh chụp năm ngoái  :    Chúng luôn đi có đôi và he he con có lông màu sắc sặc sỡ lại là con đực .

    Đương nhiên là không phải sếu đầu đỏ rồi 
 21. #21 by Do L on 2011/05/13 - 14:44

  Mít xấy@ Nó là biểu tượng, là thể hiện cụ thể bằng hình ảnh.

  Như “Phù dung – Trĩ” thì hoa Phù dung đíu đâu mà là Mẫu Đơn, Cúc v.v.v. Còn Trĩ thì lúc là Trĩ thật lúc lại là con CÔng.

  Ngay cả bọn Tây cũng gọi là Chym – Hoa chứ k thể gọi khác cho 1 đề tài.

 22. #22 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 14:47

  Ơ sư bố ông anh Chuối cả nải, lúc nãy hùng hồn “buộc tội” TT là vi fạm giáo luật, mà sao mãi đéo liệt kê ra được là fạm tội gì thế hả? Đéo liệt kê được thì nhớ rút lời. Không thì gọi là Chuối vu khống bây giờ.

   

  Ơ thế nếu TT vi fạm 1 giáo luật nào đó, thì suy ra luôn được thành TT đương lợi dụng Đạo nhằm mục đích khác (hoặc xấu) à? Logic kiểu đéo gì thế?

  Thế thì em cứ đứng ở cửa chỗ xưng tội, thằng nào thò mặt ra là em tóm, bảo mày vi fạm giáo luật chớ gì, không thì xưng tội cái đéo gì, đảm bảo mày đương định dân chủ với lật chính quyền, chết con mẹ mày nhá.

 23. #23 by tieuthithi on 2011/05/13 - 14:51

  he he Dũng Hói đã về , chầu mừng anh đã giở lại quán   nhớ anh đéo chịu được ke ke ke 

   Không có anh cái quán nầy như nón không quai như gái không chồng như chồng không gái … ( nhỏ thui kẻo mụ Zì nghe thấy lại nhảy lên đông đổng  )
   Mọi người  la réo om sòm không biết có làm anh hắt xì hơi không dzậy ?
 24. #24 by ketui on 2011/05/13 - 14:52

  Ui! Đitmẹ, vui nhẩy! cãinhâu, chửinhâu choangchoác, thích thếchứ! All chibựa, thế đã rửatội chưa? Nếu rùi, cãi tiếp, bàn tiếp. Còn chưa thì địtmẹ bỏ ngay cái giọng phán như đúngrùi về Cônggiáo đi nhé! Không tốt cho sứckhoẻ tí nào đâu.
  @Dũng: Mẹ Jishin ở Nihon thì có phải việc của dân nó đéo đâu, cũng chưa đến tay dân chúngnó, chínhphủ nó phải có tráchnhiệm lo hết, còn dân thì địtmẹ, cứ lo cho bảnthân bỏn trước đã, đóng thuế cho đànghoàng là xong.

 25. #25 by Enterprise on 2011/05/13 - 14:52

  Vụ chim uyên ương anh cũng chả biết, hehe vì chưa bâu-giờ thấy cỏn.

  Anh gúc thấy có cặp nầy. Trong-đó con trống nhìn sặc-sỡ và nhỏ hơn tẹo. Con mái còn lại. Tên khoa-học cỏn là Aix galericulata. Cô nào rành cồng-phơm phát nầu, hehe.  (ảnh trên lấy từ địa chỉ: http://www.vnsay.com/chim-canh-f224/chim-uyen-uong-aix-galericulata-t635.html)

 26. #26 by Банан on 2011/05/13 - 14:52

  . Ai bảo đồng chí là ngoan đạo thì đéo được vi phạm giáo luật? Địt mẹ người chứ thánh hay sao hử@Dũng hói: Tổ sư cha Cu nói như đúng dồi nhỉ, với những thằng sai nhưng nó chưa biết sai thì còn được, còn những thằng thẳng biết phạm giáo luật mà vẫn tiếp tục phạm thậm chí lần sau nặng hơn lần trước thì sâu?

  @Roai: anh đọc cồng ấy của cu rồi, nhưng Chúa chỉ tha tội cho thằng biết ăn năn hối lỗi làm việc đền tội, đéo ai lại cứ phạm lại đi rửa mãi vẫn tội ấy bao giờ hử Roai? 

 27. #27 by Do L on 2011/05/13 - 14:52

  Cô Tế 10 Mồm@ miềng rất ít khi gúc thường chỉ đọc.

  Còn về Uyên Ương nó chính xác là con gì thì miềng chỉ giải thíc theo sự hiểu nông cạn của miềng.

  Nó trở thành biểu tượng cho sự trung thủy rồi thì có là con ZỊt hay con Kac thì khác đéo ???

  Gúc là do ông người làm và UU cũng do ông người call. 100% chính xác thế đéo nào đc.

 28. #28 by minhdung on 2011/05/13 - 14:58

  Thế thì em cứ đứng ở cửa chỗ xưng tội, thằng nào thò mặt ra là em tóm, bảo mày vi fạm giáo luật chớ gì, không thì xưng tội cái đéo gì, đảm bảo mày đương định dân chủ với lật chính quyền, chết con mẹ mày nhá.

  —-

  Em Hương: Anh đang hiểu là các đồng chí đang lên tiếng nghĩ rằng tên Tướng kính yêu của em tiên triền 1 là để lôi kéo bỏn theo Thiên Chúa, 2 là dùng Thiên Chúa để làm gì đó của nợ.

  Hehe, địt mẹ thế anh hỏi các đồng chí phát. Em Nga luôn rao giảng Pháp Luân Công của ẻm. Thì mục đích của em cũng dư thế hay sao. Hả địt mẹ các đồng chí.

  Địt mẹ nó đưa cho các kẹo, đéo ăn thì thôi. Lại nghĩ địt mẹ chắc thằng này đang định đánh thuốc chuột mình, phải cẩn thận, hehe.

  Địt mẹ kể cả tên Tướng định đánh thuốc chuột các đồng chí. Anh thấy thuốc chuột đó vài tỷ thằng chén tì tì hằng ngày, địt mẹ anh thấy có sao đéo đâu.

  Có nhiều cái anh phản đối tên Tướng, chứ vụ tiên truyền cái đạo của hắn thì anh thấy đéo gì sai đâu mà các đồng chí lèm bèm như vịt cả lũ thế.

 29. #29 by Банан on 2011/05/13 - 14:59

  @ Bắp ngô: Tên Lôn vầu Zì phạm tội gì cỏn biết đấy, tất nhiên không phải chỉ có tội chơi phò, anh muốn cỏn tự nói ra hehehe

 30. #30 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 15:00

  @Con Dũng Hói Hàng Lược:

  Địt mẹ đúng là he he nhạt thật. Dưng anh thắt mắt, chổ cô ịch phò là chỗ nầu mà tính tiền lạ thế? Đéo phải giả xiền trước rùi mới ịch à? Gần hết giờ thì gái nó hối kinh bỏ mẹ, bâu giờ chả thế. He he.
  Sâu lại có chiện tính thêm xiền giờ nhở, anh hiểu đéo?
  Àh mà anh hóng hớt về đấy, anh biết phò phạch đéo đâu. He he.

  @Con Chạn Khắm:
  Sáng nay anh thấy con Dái Ghẻ lên biên mấy cồng mà. Nhẽ con Zì thả cỏn dồi. Thôi chiên wa anh hông muốn nhắc nữa. He he.

  Địt cụ con Chạn Khắm nhát cho thông họng dồi cút đi tắm nhát. Ngoài trời 2°C dồi, tối nữa có mà tắm cái khặc.

 31. #31 by tieuthithi on 2011/05/13 - 15:03

  @Roai : thì nó chính là uyên ương đấy , khác gì cái ảnh em chụp đâu . Em nhìn thấy tận mắt rùi mà . Nghe những người trông coi nó kể là nêu một trong hai con bị chết thì con kia cũng nhịn ăn rùi chết theo (ui ngưỡng mộ quá đi ) 

  Chính vì thế nó là biểu tượng của tình yêu chung thủy, chả trách Lừa điếu có con nầy 
 32. #32 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 15:03

  Tên Lôn vầu Zì phạm tội gì cỏn biết đấy, tất nhiên không phải chỉ có tội chơi phò, anh muốn cỏn tự nói ra hehehe @ Chuối cả nải

  ——————

  Hố hố bắt quả tang ông anh lấp liếm nhá  Đéo kể được thì thôi, em đéo ép nữa  

 33. #33 by minhdung on 2011/05/13 - 15:04

  Tổ sư cha Cu nói như đúng dồi nhỉ, với những thằng sai nhưng nó chưa biết sai thì còn được, còn những thằng thẳng biết phạm giáo luật mà vẫn tiếp tục phạm thậm chí lần sau nặng hơn lần trước thì sâu?

  Hehe, hỏi đỡ hơn tý rồi đấy. Cứ để tên Tướng giả nhời nhá. Với lại anh nghĩ đồng chí nên si nghĩ  về cái mục đích khai sáng của hắn ý.

  Ngoài ra anh cũng đéo biết hắn vi phạm giáo luật như nào cả đâu. Đồng chí biên rõ ra phát. Lâu không vào đọc hết cồng thế đéo nào được.

 34. #34 by budifa on 2011/05/13 - 15:05

  Tính chỉ tham-luận để đá tụt nõ ông BOM khi sơ-hở, nhưng thấy đống cứt này thối quá, bỏ qua thông-lệ vậy

   

  mầy không sống theo bản năng thì đỵt mẹ mầy sống theo con củ quực gì??? Ngu vừa thôi. Bản năng mách bảo mầy phẩy ăn ngủ đụ ị, bản năng còn mách bảo mầy phẩy vươn lên để mà tồn tại, và sâu nầy để tồn tại vững mạnh thì bản năng mầy còn mách bảo mầy phẩy … đạo đức giả, chứ cứ đâm đầu vầu cái đám hổ lốn Tử này Tử nọ thì đỵt mẹ mầy sẽ rất thảm, rất thảm con ạ. @ Nhiều Sờ

   

  Căng bàng-quang phẩy đái, đầy ruột-già phẩy ỉa, xem phin sếch xong phẩy địt. Ông chó, ông lợn làm theo bản năng, đứng đâu đái ỉa đó, gặp con khác giống thì địt. Dưng Ông Người mà đéo vào WC để ỉa đái, bế đứa trẻ con vào nhà để địt theo bản năng thì thành mẹ con Simacai cụt tai rồi. Mà ông BOM có loạt bài về tứ khoái làm đéo gì?  Địt mẹ đéo biết thằng nào ngu.

 35. #35 by PTSNgộÁiNị on 2011/05/13 - 15:05

  Em Rốt: giải thích chữ “Vô Đắc.” Câu hỏi này hay nghen. Mà em Rốt cho hỏi: tại sao lại thắc mắc câu này vậy? Có phải tu bao nhiêu kiếp mà không đắc đạo thì tu làm chi hông?  

 36. #36 by budifa on 2011/05/13 - 15:09

  Về vụ con vịt, thả 1 câu mà rôm-rả quá nhểy, hé hé. Nguyên do là từ truyện “Uyên Ương Đao”, tôi tò-mò tra thử chữ trên tự-điển Hán-Việt online thì thấy nó bẩu thế chứ biết đéo đâu. Ông Gúc dịch 2 chữ này thành “Mandarin vịt” hết, hé hé. Về chim thì theo tôi biết bọn Khựa nó còn fân-biệt đực cái ở 2 chữ “phượng” và “hoàng” nữa. Có Bựa nào có hình không nhểy, khà khà

   

  PS. Dũng Thái tham-luận cứ như vừa thoát trại-giam ra ấy nhỉ, hỉ hỉ

 37. #37 by Pepti on 2011/05/13 - 15:11

  Hi,
  Dũng hói vừa mới lấy dẫn chứng em Nga về Pháp luân công gì đó .
  Anh đảm bảo rằng , bọn phản đối con Mụ kèn teo ở đây, có cứt ấy mà biết em Nga là em nào.
  Nói thế để biết là bọn phản đối nó gia nhập quán Bựa hay theo dõi chưa lâu, hoặc lâu rồi mà cẩu thả. Mà bọn tham gia chưa lâu. Nhẽ TT nên Ignore bỏn ý. Kệ mịa nó, lảm nhảm một mình. Chán quá thì nó cút mẹ…
  Úi giời ngày xưa có thằng tướng Tin nổ đùng đoàng đéo gì… giờ cũng biến mẹ đâu rồi….

 38. #38 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 15:16

  Mà sao trong quán lắm giai Bựa kiểu con nít thế nhở, nhìn Ky với Rô đi, 2 đứa rất người nhớn, bị tước quyền “gái luôn đúng” thì 2 đứa xử sự ra sao, có bỏ quán không? Có ăn vạ khóc lóc tùm lum không? Các gái khác có ai vùng vằng “BẮT” TT rút lại lệnh không, mà sao bọn giai Bựa lại có 1 đống õng à õng ẹo rằng TT mà không rút fạt khóa mồm thằng ABC thì ơ ơ anh dỗi anh đéo chơi với mày nữa ơ, rồi thì anh có mấy nhời như quan tòa anh fán mà mày đéo nghe anh thì ơ ơ anh dỗi ơ

   

  Mà sư bố bọn giai bựa õng ẹo chứ, lệnh “gái luôn đúng” là bị fạt vĩnh viễn cả đời, nhá, với cả lũ gái, nhá, chuyện nhớn như Thái Sơn chứ có fẩy chuyện muỗi như khóa mõm vài ngày không hả hả hả???

   

  Xì. Tóm lại: Đếch đáng xách dẹp cho các chị. Lũ trẻ con. Lêu Lêu Lêu

 39. #39 by minhdung on 2011/05/13 - 15:25

  Địt mẹ đúng là he he nhạt thật. Dưng anh thắt mắt, chổ cô ịch phò là chỗ nầu mà tính tiền lạ thế? Đéo phải giả xiền trước rùi mới ịch à? Gần hết giờ thì gái nó hối kinh bỏ mẹ, bâu giờ chả thế. He he.
  Sâu lại có chiện tính thêm xiền giờ nhở, anh hiểu đéo?
  Àh mà anh hóng hớt về đấy, anh biết phò phạch đéo đâu. He he.

  Ơ đù má đồng chí này. Mua 1 tiếng thì giả tiền 1 tiếng. Anh mua qua trung gian xịn nên anh giả sau, hehe. Còn sau 1 tiếng muốn mua thêm thì phải bảo gái nó cồng phơm xuống để báo là bán thêm nửa tiếng chứ sao.

 40. #40 by DG on 2011/05/13 - 15:26

  Hehe đang cong phao câu mà cũng chệt cười mới con Tế, ních đểu của anh đấy, có mà cấm cái đầu buồi anh đây nài!

  Hôm qua vửa chỉ đạo thằng đệ lập khoảng dăm chục ních theo xì tai khác nhau rùi cùng đặt tên lốc là DG hoành, lớ ngớ là chiến chứ sợ đéo!

 41. #41 by budifa on 2011/05/13 - 15:27

  Về Khổng Tử, Giê Su, vươn vươn tôi cho rằng đó là những hệ-tư-tưởng khác nhau. Có người theo hết, có người theo một phần, có người đéo theo, có người theo 2, 3 hệ. Đó là do cá-nhân từng người cảm-nhận sự Đúng/Sai. Bựa viên cãi nhau thế này khác đéo chuyện châu-chấu, cào-cào, đéo biết bao-giờ xong

 42. #42 by Dom-dom on 2011/05/13 - 15:27

  Anh ngưỡng mộ các bạn quá! Anh thấy Lài với Sắc nổ về cái mâu với cái thuẫn anh mới biết chứ trước kia anh biết đéo đâu, cứ tưởng mâu với thuẫn là một từ. Tks các bạn!@ Sành Tinh
  Thế lày thì phảy gọi là Sành tin chứ dél phảy Sành tinh.

 43. #43 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 15:30

  anh thấy đéo gì sai đâu mà các đồng chí lèm bèm như vịt cả lũ thế.@ a. Dũng

  ——————

  Anh thay từ “Vịt” bằng từ … “uyên ương” đi cho nó fù hợp với nội dung đương chuyện trò trong quán. Há Há Há Há
   

 44. #44 by Lucky on 2011/05/13 - 15:30

  @ Chi Thi:  “

  Chính vì thế nó là biểu tượng của tình yêu chung thủy, chả trách Lừa điếu có con nầy 

  Em chưa thấy con Uyên Ương đó ở ngoài, nhưng em biết ở Lừa có con quốc, nó cũng sống 2 con như vậy, con này tèo thì con kia kêu đến khang cổ rồi tèo theo. Trong Nam, con quốc này đi vào nhạc, nghe nao lòng lắm. Có đều nó hổng đẹp như con Uyên Ương kia.

 45. #45 by minhdung on 2011/05/13 - 15:37

  Anh thay từ “Vịt” bằng từ … “uyên ương” đi cho nó fù hợp với nội dung đương chuyện trò trong quán. Há Há Há Há

  Ùi tiếc quá giờ anh mới vào lốc chính anh, hik hik. Số đen như dog mực em ơi. hu hu hu

 46. #46 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 15:40

  @Con Fa:

  Hồi hổi anh đi học nó có dậy nên biết, thế thôi. Sau nầy inh tẹc nét rộng mở nên tìm tài liệu về Khổng fong fú hơn hồi chỉ hóng hớt vầu kinh kệ mới lời giảng. Anh chỉ sem mà lọc ý hây chứ đéo tôn thánh bâu giờ.

  Anh theo đạo Phật chứ chả Khổng chả Giê Su. Giê Su anh biết dưng đéo tỏ tường nên câm mõm cho nó lành. Đếm số lượng mấy con simacai cụt tai lòi trĩ ở đây thông Khổng chắc chửa đầy năm ngón tay trên một bàn tay, dưng trình adua khạc nhổ của bỏn vầu Khổng thì, địt con mẹ, anh phải gọi cụ. He he.

  Anh đánh giá cao việc cô tự mài mò học chữ Tàu dư lày. Anh khen anh khen. Ráng cố gấng thêm nữa.

 47. #47 by Lucky on 2011/05/13 - 15:54

  @DG: “Hehe đang cong phao câu mà cũng chệt cười mới con Tế, ních đểu của anh đấy, có mà cấm cái đầu buồi anh đây nài!

  Hôm qua vửa chỉ đạo thằng đệ lập khoảng dăm chục ních theo xì tai khác nhau rùi cùng đặt tên lốc là DG hoành, lớ ngớ là chiến chứ sợ đéo!

  Cái đéo gì đây anh? Anh đang chứng tỏ điều gì dzậy? Số má? Lì lợm? Mạnh mẽ?….và phương pháp dùng là chuẩn bị pam hoành gấp ” dăm chục” lần hả?

  Ui ui, Ky xin anh, bớt giỡn ha! Đừng làm Ky hiểu anh “hông ăn được thì đạp đổ” nhe!

   Thấy không ok với quan điểm thì bật lại, có cái đéo gì to tát đâu mà có vẽ anh DG như muốn “chiến” tới cùng vậy? Mục đích?

  Zi đang hờn mát kiểu trẻ con, ứ thèm lên tiếng. Ditmie quán Bựa bị làm sao ý, nhẽ toàn nhi đồng thật?

  @ Roai: cảm ơn giải thik thế nào là pam nhe! Công nhận ngưỡng mộ Roai- lúc nào cũng ôn tồn, nhẹ nhàng, khúc chiết!

 48. #48 by Mr. Tran on 2011/05/13 - 15:56

  Tạm ngưng chưởi nhau chút để thư giãn đi, địt con mẹ chi bựa thối.

  Nai là chiều thứ 6 mà

  Mỗ đương khoái thằng cu nầy.

 49. #49 by minhdung on 2011/05/13 - 15:58

  Hỡi những con vô thần. Nếu đéo thích theo đạo giáo nào thì hãy tìm đọc sách của Eckhart Toll. Ổng đéo viết ủng hộ, tôn thờ, hay hạ bệ bất kỳ một tôn giáo nào. Lý thuyết của ổng đi vào tâm thức của ông Người, đại khái thế, hehe.

  Gúc đầy với những quyển như: “Stellness Speaks” – Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng; hay “The Power of Now” – Quyền Năng Của Bây Giờ. Hehe, dịch chuối nhờ.

 50. #50 by buataem on 2011/05/13 - 16:02

  Anh cũng thy Khng là ct mà. Ti nhiên t l ct là 7/3 nên anh vưỡn đc. @ Nguyễn Tinh Tế

  Đây là nhời nhận xét  của anh  Tế – tự nhận thông Khổng!

  Em đồng ý với anh Tế 3/7 tư tưởng của Khổng củng có những điểm tiến bộ nhưng ĐCM – so dưới 2000 năm trước!

  Em thấy quan điểm “LỌC CỨT MÀ HỌC” của anh cũng là 1 tư tưởng sáng chói trên quán Bựa. Khâm phục anh!