Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by budifa on 2011/05/17 - 19:37

  Tìm được nô-tài rùi

   

  Phàm tài năng kém hèn cũng gọi là . Phần nhiều dùng làm chữ nói tự nhún mình. Như nô tài 駑才 tài hèn kém @ Chửu

   

  Nô này khác với nô trong nô-dịch

   

  @Éo: từ “nức”, “đùa” hông phẩy gốc Khựa nên tôi nghĩ từ “nô” này là thuần Lừa, còn nghĩa gốc thế nào thì chịu

   

  Chiện từ-ngữ nói-chung điên đầu phết, tìm-hiểu cho vui thôi. Tỷ dư đọc đâu-đó thấy bẩu “nhí nha nhí nhố” là biến-âm của “nina nino”, còn “phiêu linh” thì từ “feeling”, khà khà

 2. #2 by minhhuong on 2011/05/17 - 20:03

  Giả sử a = tự-điển Lừa, b = tự-điển Khựa, vươn vươn.  @ Fa

  —————–

  Báo cáo anh Fa, giả thuyết của TT là lập trên cơ sở fủ nhận toàn bộ UU trên toàn thế giới, tức loại toàn bộ các loại từ điển có nói đến UU.

   

  Em đã nói rồi, để lật đổ giả thuyết này, chúng ta fải bẻ những cái chân làm giả thuyết đứng vững aka lập luận cấu thành nên giả thuyết.

 3. #3 by Phá Điền on 2011/05/17 - 20:23

  Giả sử a = tự-điển Lừa, b = tự-điển Khựa, vươn vươn. Tôi đéo hiểu tư-duy logic nầu bắt-buộc nhân bỏn với nhau để có cái abcdef của ông hở? @budifa

   đéo hiểu thì cút về mới mẹ.

  a=0 và b=1 chả liên-quan đéo gì đến nhau cả. A sai thì tôi dùng b, c, d có kết-quả giống nhau và tôi coi là đúng, muốn fản-bác thì tự đi mà chứng-minh nó sai chứ tôi chứng-minh làm đéo gì.@budifa

    mỗi cô coi là đúng thì có giátrị mẹ gì. phẩy chứngminh đànghoàng địtmẹ cô.

  Mà nhắc lại, đây đang là chuyện dùng b thì ông BOM vào bẩu a sai để nói b đéo tin được (aka sai) nhế@budifa

   đụmẹ nhà cô. ông BOM bẩu a sai để nói b sai lúc đéo nầu hử? ông BOM bẩu a sai để nói ab sai nghe chưa? có cần trích nhời ông BOM ra đây không hử?

 4. #4 by sun on 2011/05/17 - 20:25

  Bạn Hương giải thích cho tôi xem cách lập luận của tôi như sau có đúng hay không nhé. Tôi không lấy ví dụ bạn và gia đình bạn nữa. Hết sức nghiêm túc.

  A : X là người thông minh .
  B : Y đéo thông minh vì nó đéo làm nổi phép cộng 2 chữ sô (aka lời zì về TĐ). Suy ra X đéo thông minh.
  Cơ sở lập luận là X và Y đều nằm trong cùng một hệ thống là “toàn thể con người”.

  Liu ý là chỉ nói đến phương pháp lập luận chứ không đi vào chuyện con ương.

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 21:49

   Ziễnđạt một ý ngắn như thế mà cũng sai. Câm ngai cái mồm lại đến đêm.

 5. #6 by LonelyRose on 2011/05/17 - 20:26

  Thầy Tám ui,

  Thầy mần ơn về với cô nhà thầy ui đừng thét lác lo cho chẻ uýnh dầy nữa. Quán nhẽ đương học tập phong chào xạch xành xanh của Đènẽng xiti, ngôi xao đương lên của cuốc da. Trẻ em uýnh dầy bán báo ăn xin đều được gom lại cả một nơi. Bít đâu người già lang thang lúclỉu lẫncẫn lại còn nói năng lặpcà lặpcặp dư thầy có khi cũng bị hốt đi thì cô nhà bít tìm nơi nao?… Nhẽ nữa là em nghe bấuchí nói cuối tháng này nhiều ngày gìgì quan trọng lắm?… à à là ngày kỉnịm 3 năm thành lập quán bựa. Em coi lại bài năm ngoái thấy Zì sâu hàng nhiều món nguôn lắm. Thôi chờ mấy ngày coi có gì hay thầy ợ…

   

  Trong lúc chờ đợi thầy nghe em, thầy giảng nốt bài những điều cần làm trước khi lên giường í, có cái câu gì thầy bẩu bộ phận nầu bắt đầu bằng chữ ch… đều fẩy rửa

 6. #7 by Phá Điền on 2011/05/17 - 20:34

  Bạn Hương giải thích cho tôi xem cách lập luận của tôi như sau có đúng hay không nhé. Tôi không lấy ví dụ bạn và gia đình bạn nữa. Hết sức nghiêm túc.

  A : X là người thông minh .
  B : Y đéo thông minh vì nó đéo làm nổi phép cộng 2 chữ sô (aka lời zì về TĐ). Suy ra X đéo thông minh.
  Cơ sở lập luận là X và Y đều nằm trong cùng một hệ thống là “toàn thể con người”.

  Liu ý là chỉ nói đến phương pháp lập luận chứ không đi vào chuyện con ương.@sun

   cô lại nhầmlẫn rồi. đang nói về mặt logic cơmà. hoặc đúng hoặc sai. cấy chiện thông minh hay đéo thông minh nó chả phải là đúng hay sai, cô đéo thể ápdụng toán logic vầu đấy được.

 7. #8 by sun on 2011/05/17 - 20:42

  Bạn Điền,
  Tôi tuyệt đối không có ý định tranh luận với bạn. Vì những câu hỏi của bạn đưa ra quá mức ngây ngô. Lần trước tôi Ignore cồng bạn nhưng bạn lại tỏ ra rất hí hửng khi nghĩ rằng đánh “toè loa được bọn bần nông” (gồm cả Tế thì phải).

 8. #9 by Phá Điền on 2011/05/17 - 20:50

  Bạn Điền,
  Tôi tuyệt đối không có ý định tranh luận với bạn. Vì những câu hỏi của bạn đưa ra quá mức ngây ngô. Lần trước tôi Ignore cồng bạn nhưng bạn lại tỏ ra rất hí hửng khi nghĩ rằng đánh “toè loa được bọn bần nông” (gồm cả Tế thì phải).@sun

   thế à? oách nhở? mờ con Tế thì liêncan gì?

 9. #10 by minhhuong on 2011/05/17 - 21:17

  @Sun: Để dễ hình dung, cho bạn 1 ví dụ tương tự, thế nào là giả thuyết fủ nhận từ điển:

   

  Xưa, người ta khẳng định mặt đất đứng yên tại 1 chỗ và mặt trời quay xung quanh mặt đất (A).

  Khi đó định nghĩa, khái niệm, hình vẽ … (aka bằng chứng) đều được xác định và khẳng định trong sách và TỪ ĐIỂN.

   

  – Copernicus đưa ra 1 giả thuyết fủ nhận điều trên (B), rằng mặt trời mới đứng yên và mặt đất xoay quanh nó, bằng các lập luận cụ thể 1,2,3.

   

  Bạn Sun hãy thử đặt mình trong ví dụ trên, để bảo vệ A, bạn và anh Fa chả nhẽ dựa vào lập luận rằng “Mọi từ điển trên thế giới hiện nay đều ghi A, suy ra Copernius sai

   

  Có fải nếu lập luận như vậy, thì cho tới giờ, thuyết Nhật Tâm chưa bao giờ được công nhận, và từ điển vẫn mãi mãi giữ nguyên về vấn đề này.

   

  Vậy bạn Sun mà muốn chứng minh giả thuyết sai, bạn chỉ cần chứng minh được giả thuyết sai ở điểm nào. Và chỉ cần 1 điểm sai, là giả thuyết sụp đổ, cho dù giả thuyết được lập bằng 1000 điểm đi chăng nữa.

 10. #11 by sun on 2011/05/17 - 21:20

  Bạn không được né câu hỏi. Tôi chỉ hỏi bạn rằng phương pháp suy luận của tôi ở trên có đúng không.
  Về chuyện TĐ tôi sẽ trả lời sau.

 11. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 21:24

  Zì đây. Con Sún quá ngu mà cố lảinhải về một vấnđề sơđẳng. Khóa mẹ mõm từ jờ đến 24h00.

  Con Fa cũng quá ngu về lôzíchhọc zưng Zì tha vì cỏn chịu khó gúc chữ Tầu.

  Zì mở mõm cho con Cháu & Chắt. Nếu biết hai con nài đều là con Sún thì khóa mẹ mõm vĩnhviễn luôn địt mẹ cả 2 con cỏn, chỉ để lại con Sún.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 21:33

  @em Yên

  “Nô” trong Nônức, Nôđùa là từ Thuần Lừa, nghĩa nguyênthủy của nó là “Hét To”. Đôikhi “Nô” được zùng như là “Ngịch” (eg “Bọn trẻ con nô quá”).

  Còn “Nô” trong Nôzịch, Nôngnô, Nôbộc, Nôtài là từ Hán Lừa, nghĩa nguyênthủy là Hầu. Cái nài con Fa mới con Ca gúc đúng rùi.

 13. #14 by Ghẻ on 2011/05/17 - 21:38

  Anh chủ quán ơi,

  Bọn tin tin chúng em vào quán để học nhiều thứ lắm, trong đó có cả phương cách tranh luận. Vì thế nên nếu các anh chị kia tranh luận nghiêm túc thì anh cứ nên để họ tranh luận. Có thể chị Hương là người thắng cuộc thì sao ?

  Mong anh chiếu cố đến nguyện vọng của em ạ.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 21:45

   Bỏn ngu như ông chó ý mà cứ lảinhải thì tốt nhất ngậm mồm lại. Chả ai thừa hơi zậyzỗ bọn đã ngu lại bảothủ.

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 21:44

  @Simacai

  Địt mẹ nhời Zì có khác đéo jì vàng ngọc đâu. Các cô không nghe Zì thì ăn cứt. Zì muốn tốt cho các cô mà các cô đéo cần thì Zì cũng jí mẹ ./ vầu mả các cô.

  Về Uyên Ương, địt mẹ cô nầu muốn coi đó là một loài Vịt Tầu cụtỉ thì cứ việc, ảnhhưởng đéo jì đến Zì.

  Zưng khi các cô, vízụ nhờ người sang Thái mua Uyên Ương về nuôi, bỏn sẽ mang cho các cô ông nài:
   http://www.hangnhat.net/The_gioi_game/Ban-mot-doi-chim-uyen-uong-dang-nuoi-hot-cuc-hay/1097.html, thì các cô đừng có kêula nhế, bởi bọn bên đó gọi ông đó là Uyên Ương.

  Cũng thế, nếu các cô sang Côn Minh mà vầu nhà-hàng order một đĩa Uyên Ương rán, thì các cô sẽ được ăn thịt ngỗng, chớ đéo fải Vịt Jời đâu hehe.

  Còn việc các cô tin một ông nầu đó là Uyên Ương hay Lỗ Đít thì có quantrọng đéo jì.

 15. #18 by Ghẻ on 2011/05/17 - 21:59

  Chị Hương cứ trả lời anh Sun đi ạ.

  Em đang hồi hộp theo dõi vì gay cấn quá.

 16. #19 by minhhuong on 2011/05/17 - 22:11

  @Sun: Tôi không né câu hỏi, mà tôi né chủ đề. Chủ đề tôi muốn bàn chỉ có vụ phương pháp fủ nhận từ điển và chỉ tập trung vào nó.

   

  Câu hỏi về logic học của bạn, Bạn Điền đã trả lời bạn, nếu bạn thích thì bạn tiếp tục với bạn Điền.

   

  @Ghẻ: Có thể chị Hương là người thắng cuộc thì sao

  – Mình đủ già để biết ai thắng cuộc không có giá trị. Mình rút ra được điều gì cho bản thân mới có giá trị.

   

  – Về câu hỏi của Sun là 1 chủ đề khác logic học, bạn Điền đã trả lời khá rõ. Nếu em vẫn chưa hiểu, có thể hỏi Điền – chuyên gia về đúng – sai aka 1-0. Chị không có hứng thú đâu. Chị sang entry mới hóng đây.

 17. #20 by Ghẻ on 2011/05/17 - 22:33

  Mọi lập luận, mọi giả thuyết đều lấy logic học làm cơ sở mà chị Hương. Chỉ cần thay từ của anh Sun dùng bằng các từ về Từ điển là được. Em nghĩ như vậy.

  Em thử xem sao nhé.

  A nói: mục từ UU trong từ điển X là đúng.
  B nói: Mục từ anh hùng Klong trong từ điển Y là sai.

  Kết luận: tất cả mọi từ điển đều sai, trong đó có từ điển X. Vậy thì mục UU là sai.

  Anh Điền có ý kiến gì không ạ ?

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:43

   Em nên học lại về lôzích đi. Đừng để Zì nủi-điên lên vì sự ngẫn của em, please.

 18. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:44

  Tốt nhất là Zì khóa em Ghẻ đến mai để em ngẫm về sự bam của em khiến Zì ứcchế thế nào.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:46

   Vì sự ngớngẩn của em Ghẻ, Zì khóa lại con Sún thêm một ngày, zù vửa mở cho cỏn xong.

 19. #24 by Bố on 2011/05/18 - 01:17

  hố hố, con lợn chủ quán chơi bẩn thật. em nó rất chuẩn về logic đấy.

 20. #25 by budifa on 2011/05/18 - 11:59

  1 – Bàn về logic-học mới ông BOM

   

  1 = Đúng

  0 = Sai hoặc Không Đúng

   

  Lập-luận của ông BOM:

  Chứng-minh ông Lơng = 0

  Chuỗi logic 1: Ông Lơng = 0 à Tự-điển Lừa = 0 à Tự-điển = 0

  Chuỗi logic 2: Tự-điển nói-chung cũng là tự-điển à Tự-điển nói-chung = 0 à UU = 0

  Kết-luận: mọi tự-điển nói về con UU = 0

   

  Dư-vậy ông BOM dùng keyword “Tự-điển” để suy-luận logic, theo tôi là bất hợp-lý vì tự-điển chỉ là cái tên chứ hông phẩy một nội-dung nầu-đó

   

  Thí-dụ của em Điêu hợp-lý hơn vì keyword là “thuyết Nhật-tâm”

  Chứng-minh thuyết Nhật-tâm = 0

  Chuỗi logic 1: Tự-điển A có chứa thuyết NT à Tự-điển A = 0

  Chuỗi logic 2: Tự-điển B có chứa thuyết NT à Tự-điển B = 0

  Kết-luận: mọi tự-điển nói về thuyết NT = 0

   

  Vậy quay-lại với lập-luận của ông BOM thì ông Lơng mới là keyword để link các chuỗi logic, dưng dứt tiếc ông Lơng chỉ tồn-tại trong tự-điển Lừa

 21. #26 by budifa on 2011/05/18 - 12:01

  2 – Bàn về logic-học mới con Điền Nghịt

   

  Lập-luận của cỏn: A = 0 à AB = 0 (hay chính-xác phẩy viết A and B = 0) à đéo biết B = 0 hay = 1

  Kết-luận: tự đi mà chứng-minh B = 0 hay 1

   

  Ơ, đúng quá nhỉ. Nhưng địt mẹ cỏn, tôi đéo hỏi về công-thức toán, tôi hỏi về cái tư-duy logic cỏn khệnh-khạng phán dư lày

   

  đùmẹ nhà cô chứ. kém tưduy logic quá đi.
   cô học toán logic bâugiờ chưa?
   một phépnhân logic abcdef=0 cần điềukiện gì?

   

  Địt mẹ cái tôi hỏi là cần cái phép-nhân logic A and B làm buồi gì? Khi mà mục-đích chỉ là chứng-minh B đi, đúng thì dùng sai thì bỏ

   

  Rút gọn cái chuỗi logic A = 0 à đéo biết B = 0 hay = 1 thì có khác cặc gì đâu

   

  Vậy tư-duy logic để đẻ ra cái quái-thai A and B của con Điền Nghịt là dư lào? Nhằm mục-đích gì? Hay chỉ quan-trọng hóa vướn-đề, gồng-mình kiến-thức để cỏn tỏ ra vô-cùng nguy-hiểm?

   

  Hiểu rõ câu-hỏi chưa con? Tư-duy cái suy lồn

 22. #27 by budifa on 2011/05/18 - 12:02

  3 – Nhân logic-học bàn chuyện Đúng/Sai aka 1/0

   

  Tôi đã từng nói

   

  Có-thể đổ cứt xịt dắm vào mồm vào mũi người khác về chuyện Đúng-Sai thui chứ, những chuyện đéo xác-định được Đúng-Sai tỷ-như sở-thích chỉ nên nêu quan-điểm cá-nhân mà thui. Quan-điểm định-hướng sáng thì người ta theo, tối mò thì theo làm đéo.

   

  Nay bổ-sung thêm

   

  Chiện bất-đồng quan-điểm cá-nhân là chiện thường ngày, và cũng khó để xác-định 1/0 trong 1 thời-gian ngắn. Vậy nên có một cách hay là hehe vốt, đa (tạm-thời) thắng thiểu. Nhanh cho ló vuông.

   

  Lấy luôn thí-dụ của em Điêu về thuyết Nhật-tâm, trước-đây đa-số tin = 0, nên Kopernik, Bruno = 0. Gần-đây Vatican mới chấp-nhận đổi thuyết Nhật-tâm = 1 vì đa-số tin là 1. Nói là đa-số vì nếu truyền-đạo cho thổ-dân Amazon thì bỏn có-thể hehe vưỡn tin = 0.

   

  Tự nhận-thấy mình đang bị cuốn vào vòng tham-sân-si quán Bựa, vì đúng lúc nông nhàn, bỏ qua chủ-đích vầu quán chỉ để đá thọt dái (aka tụt nõ) ông BOM mỗi khi ổng sơ-hở, thật ân-hận quá đi. Sau vụ logic-học nầy tôi hứa, thề, bẩu-đảm sẽ giở về dư xưa, đéo tranh-luận riêng cùng Bựa nào nữa trừ ông BOM, mất thì-jờ lắm, đến mùa vụ chổng mông cày cấy hông tiếp được thì lại bị coi là sợ ăn chửi mà chạy-làng, ức bỏ bà, khà khà

 23. #28 by minhhuong on 2011/05/18 - 12:21

  Thôi được rồi, đã định dừng nhưng 2 em Ghẻ Sun băn khoăn quá, anh Fa đi xa mẹ nó khỏi nguồn gốc mệnh đề nên toàn bộ fân tích logic học của anh bị ngoài luồng. Thôi để em xử lý câu hỏi đấy cho cả 3 người xem. Ghẻ Sun, take your time, bình tĩnh, ngẫm thật kỹ lời giải của chị rồi hẵng fát biểu, please.

   

  @ Ghẻ + Sun: 2 em đừng bịa đặt cho chị. Chị trước giờ chỉ suy ra kết luận: Không fải mọi thứ – not everything – trong từ điển là đúng.

  Chị chưa bao giờ suy nổi ra “tất cả mọi từ điển đều sai, trong đó có từ điển X. Vậy thì mục UU là sai” (aka nothing trong từ điển là đúng). Tại sao 2 người cứ cố nhét câu này vào miệng chị? Tưởng tượng ra à? Như thế là bịa đặt.

  “Not everything trong từ điển là đúng” khác hoàn toàn với “Nothing trong từ điển là đúng”.

   

  Giờ fân tích câu hỏi logic cho cả 3 người cùng nghe:

 24. #29 by minhhuong on 2011/05/18 - 12:39

  Chúng ta khởi điểm tranh luận ở đâu, thì kết thúc ở chính chỗ đó.

  Khởi điểm là câu của asd, đại ý: TĐ X ghi rành rành có mục từ UU nên chắc chắn đúng.

  Sun Ghẻ chuyển ý của bạn asd thành vế đầu tiên cho câu hỏi logic đã sai be bét. (có vấn đề về đọc hiểu ngay từ đọc câu của asd) :

  A nói: mục từ UU trong từ điển X là đúng.

  Chính xác fải là thế này:

  A nói: mục từ UU ghi trong từ điển X nên mục từ UU đúng. 

  Ngay vế đầu tiên đã sai bét, thì toàn bộ lập luận không còn giá trị.

  Giờ thay vế đầu tiên cho chuẩn, rồi tiếp tục câu hỏi logic nhá:

 25. #30 by xxx on 2011/05/18 - 13:50

  Hương nên đọc link này trước khi đi quá xa và quá sai.

   http://www.nizkor.org/features/fallacies/