Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/05/03 - 11:48

  À quên, địt cụ con Tế điên mặt ./ xiên đương thi tốt nghiệp hòng tốt nghiệp được Bệnh viện tâm thần hử con kia?

  Quay ngon nha con thần quynh. Đừng để thi xong ra là ca bài “quay nhầm, quay nhầm, quay nhầm…” là teo đới!

  Sư bố con thần quynh bộ binh hốt cứt! hehe

 2. #2 by Банан on 2011/05/03 - 11:51

  Sắc sảo, trí tuệ, bản lĩnh, nóng nảy như Hầu Vương aka anh DG hoành @Zái ghẻ: Thảo nào trước đây thấy mặt cu lúc nào cũng nhăn nhó anh lại tưởng cu bị ghẻ thật hóa ra không phải mà cu là khỉ cạo lông đi để để đội lốt ông người.

 3. #3 by Bố on 2011/05/03 - 11:58

  à, à, có lẽ bố đã hiểu . cu dái nói là những con lợn chửi công nhạt, cấm đong gái là bọn ngồi ăn sẵn (lại còn nỏ mồm) ?!
   
  quán có cu chuồn chửi cũng diên vào hạng thượng thừa. mới cả cu lẩm cẩm nữa. dạo này chúng nó chết đâu mà ít vào chửi cho quán rộn ràng nhể ?

  Mỗ bắt đầu khó chịu mới việc cô đong đưa Đơn Mai Khôi rùi đấy. Liệu hồn nha con kia.

  hố hố, hình như cu nhầm nhọt. bố xí phần trước rồi. đấu súng chăng ?

  @ Hồng vàng ơi, em chỉ là của anh nhá. đừng dại dột mà nghe theo bọn phi công chẻ. chúng chỉ hùng hục bốc đồng tý rồi chết đứ đừ chứ chả ăn thua đâu. anh thâm hiểm hơn, kinh nghiệm hơn trong chường tình. hứa đấy. gặp anh, em không phê thì anh … phê ! hố hố.

 4. #4 by LonelyRose on 2011/05/03 - 11:58

  Nghe Celine hát chút nữa nha chibộ. Ngày nghỉ đẹp giời thế nài hông có chút nhạc phí wá đi.

   

 5. #5 by DG on 2011/05/03 - 12:07

  Cảnh cấu em Lôn Râu khi có ý định trao phân gửi thận cho thằng Bô C..t mới cả thằng Trạn Khắm nhế em, gợi ý cho em biết một thằng thì vửa hói mà lại rẽ ngôi giữa, một thằng thi chiên gia đeo nhữn ngón giữa, he he.

  Trong diễn biến đó, anh nghĩ em nên tính đến một giải pháp khác, anh hông có ý nói là anh đâu em nhế, há há há!

 6. #6 by LonelyRose on 2011/05/03 - 12:19

  @ Bố mới Trạn: Em đã phần nào ân hận vì bịnh tim chùm bẩm sinh, giờ đau khổ dư nài:

  Chiện 3 người by Mary MacGregor

  (À em nhắn Bố Bờm có đong em Ky hay Trạn có đong em Hê em cũng hông bùn đâu nhá)

   

 7. #7 by Bố on 2011/05/03 - 12:19

  bố nói luôn nhá: bố đéo còn tóc để mà rẽ ngôi giữa nhá thằng cu dái. có một chỗ bố cũng đéo có tóc đấy. nhưng mà chỗ đó của bố thì xét về độ hùng dũng, kiên cường của nó các cu lắp tên lửa vào cũng đéo kịp. hố hố.
  dù biết nói như vậy sẽ làm nhiều con lợn buồn, con chủ quán lại ngậm ngùi ngó xuống hạ bộ của mình với niềm chua xót khó nói lên lời nhưng biết làm sao khi tính bố ưa thẳng thắn, thật thà.
  hoho

 8. #8 by Банан on 2011/05/03 - 12:26

  Ngồi buồn phọt tặng chi bựa khắm quả ảnh gọi là của người phúc ta cho hoành:

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/05/03 - 12:28

  @Đơn Mai Khôi
  Kệ bọn già hói nỏ mồm em nha.
  Let me be your hero, baby…

  p/s:
  Mỗ chỉ yêu mình em và tất cả các Vàng Son khác (trong và ngoài quán), thế thôi. Thề!

 10. #10 by LonelyRose on 2011/05/03 - 12:29

  @Chuối

  Hình thiếu lời bình:

  Dọn tí phưn rơi, nhặt từng ngọn lá

  Ta nưng niu gom góp dựng cơ đồ…

 11. #11 by Mr. Tran on 2011/05/03 - 12:32

  Hình ảnh Khỉ đột Vương Dái Ghẻ hehe hàng phục Ếch tinh và Dê tinh trong E-con-phắc trên đường đi thỉnh kinh gì đéo rõ

 12. #12 by Bố on 2011/05/03 - 12:38

  không, hồng vàng, anh chỉ yêu mình em. thề.
  em ky có nhiều con lợn khác đang đong rồi. anh nhường.
  chúc em tuần mới vui vẻ, hạnh phúc (vì có anh, hohô).

 13. #13 by Банан on 2011/05/03 - 12:41

  @Lôn Zầu: Không phải thiếu đâu, anh đang đi theo chủ đề của Lôn Zì cơ mà. Ý anh là ông người sau khi chết có khác gì cái đang rơi của voi đâu, mà Đạo thì chủ yếu giải quyết cuộc đời con người sau khi chết thôi, anh cũng muốn diễn giải nôm về Đấng toàn năng nhưng chưa thành lời. Cho hai câu của em vào hóa ra lạc mẹ nó đề đấy.

 14. #14 by Enterprise on 2011/05/03 - 12:42

  @Cô Déo:

  Ừa, hehe.

  Nếu cô đã trồng cây với ý-nghĩ chỉ để chăm-sóc nó lớn mà không phân-biệt phải trồng cây gì, nó đẹp thế-nầu, quả ăn ngon không, có thằng-nào chê mình bần-nông không, hehe, mà vưỡn chưa cảm được thì anh cũng chịu, hehe. Dưng chắc là cô sẽ thấy được cái-gì-đó nếu cô tìm.

  Theo anh thấy, các lý-thuyết khoa-học hay đạo đều đã có sẵn. Con-người chỉ tìm ra chứ không tạo ra. Cho nên cô không thể tìm nguồn-gốc của nó mà chỉ có-thể tìm hoàn-cảnh phát-hiện ra nó.

  Lực đẩy Archimedes có phải do Archimedes tạo ra? Hỏi đã là giả-nhời, hehe.

  Vậy người-ta theo đạo để làm gì? Hehe. Thế anh thử hỏi lại: vậy electron phải chạy quanh hạt-nhân để làm gì? Hehe.

  Quy-luật nó thế.

  Làm-sao biết theo đạo là quy-luật? Hãy xem sự ổn-định của xã-hội có đạo.

  Làm-sao biết đạo nào là chính đạo? Cũng làm như trên, hehe.

  Vậy lợi-ích của nó là gì?

  Hehe, cô cứ tưởng-tượng xã-hội mà mọi quyết-định của cô đều dựa trên thông-tin chuẩn. Hehe, nhiêu đó đủ để người-ta hướng tới không cô?

  Xây-dựng xã-hội với thông-tin chuẩn cần gì đạo? Hehe, anh giả-nhời rầng cô đang theo đạo mà cô không biết đấy. Giống như chuyện cân voi của trạng gì ấy. Cổ dùng lực đẩy gọi là Archimedes dưng cổ không gọi tên nó là gì, hehe.

  Đó là nói về thế-giới mà con-người cảm thụ được. Còn thế-giới vượt khả-năng cảm thụ của con-người? Hehe, cái này thì anh chịu.

 15. #15 by LonelyRose on 2011/05/03 - 12:54

  Ý anh là ông người sau khi chết có khác gì cái đang rơi của voi đâu, mà Đạo thì chủ yếu giải quyết cuộc đời con người sau khi chết thôi @Chuối,

   

  Em đương cố hiểu í anh. Với con mắt của kẻ vô thần thì em lại thấy Đạo có giải quyết các vấn đề hiện hữu của con người đấy chứ? Cố gắng diễn giải thêm đi anh?

 16. #16 by bienduc_hai on 2011/05/03 - 13:07

  Chú Hải của các cô đơi, hehe.

  Vửa về đã nghe ngứa lỗ tai quá thể, hehe, thì ra trên nầy đương bị con Điền nói chú thần quynh với con Kiev mần quan tòa xử chú kiêu ngạo.


  @Kiev: Chuyện nhắc đến danh Chúa, nhẽ cô hơi hố đó con ạ, danh Chúa là gì? Có phải là danh đã mạc khải cho ông Mosses trong bụi cây cháy rực không? Và để tránh kêu danh đó cách bất xứng, dân Chúa đã dùng từ Đức Chúa thay vào có đúng không?

  Ôi thôi, ong mẹ đầu lâu khi nói chuyện Tín Lý.

  Nhẽ cô là Cơ Đốc Nhân nên làm theo luật máy móc như các ông Pharisee và các Kinh Sư; thế bên cô có cấm truyền máu cho bệnh nhân không cô kia???

  Dừng phát, chờ con Kiev xác định tôn giáo.

  @Điền:
  hẽ hẽ
  Cô làm chú hơi thất vọng quá con nòng nọc kia ạ, nhẽ cô định biên kinh thánh của đạo cô đương sáng lập bằng chữ nòng nọc phỏng? 

  (nói chung cho con Kiev) 
  Chú thật, hai cái ngụ ngôn đó đã thay chú nói rất nhiều chiện, khỏi phải chanh lựng mệt mỏi mới các cô.
  Các cô có thể nương theo cái nhời bàn đó để nói rộng ra vướn đề.
  hehe, quên dậy các cô, hai cái truyện đó là của một nhà huyền bí học trứ danh đấy, đừng có tưởng bở nhé mấy con thần quynh tự kỷ. hehe.

 17. #17 by DG on 2011/05/03 - 13:23

  Em Lôn Râu ngồi chờ con Chuối Thanh Trì thuyết đạo có mà chờ đến tết Công Gô!

  Con nài chỉ có Đạo Lộn Nhù là giỏi chứ Phật mới Chúa cái gì? Nhõn việc rình xem anh có làm ở Ê Côn Bắc hay không mà mất suốt một thời gian vầu hóng hớt ở lốc này đới, hehe.

  Hôm nầu rũi mời Chuối qua Ê côn bắc chơi nhế Chuối, hehe chết cười mới con nài.

  Nhân tiện giới thiệu luôn mới Chuối, quán nầy có một con hiện đang a dua ở một dự án BĐS khá khá ở mạn Tây HN, thời gian vửa qua bận tham gia quán nhát được nhát không vì đương phẩy còng lưng chạy chọt tụi Hà Nội một số thủ tục pháp lý mới cả tập trung bung thông tin để lừa dân đới, hehe trên VTV1 hay 3 gì đới cũng có.

  Con nài trung tuổi, và dự án nầy là một dự án quan trọng đầu tay của một tập đoàn vốn đã mất kha khá công lăng xê trên internet mấy niên này, chủ yếu là tư vấn nước bọt.

  Chuối có ngon lùng nốt tên tển đi, há há há.

 18. #18 by Банан on 2011/05/03 - 13:36

  @Hải Zớ: Trước tiên không cần chú hỏi, anh còn phơm với chú là: anh sinh ra trong một gia đình ki-tô hĩu. Sau đấy anh hỏi chú: Đến giờ phút này đạo đã gúp gì cho chú hay chú thử đặt vấn đề chú sẽ thế nào nếu đến giờ chú là kẻ vô thần?  Anh đang băn khoăn quá.

 19. #19 by Банан on 2011/05/03 - 13:48

  @ Dái Ghẻ: Sư bố cu Dái Ghẻ, anh xác định mạng là ảo nên không có hứng tụt quần bựa nào ở đây. Thỉnh thoảng có tụt quần thì chỉ là cho vui chứ đéo bao giờ lột chuồng con nào ra cả, mà trình anh có tụt được bòi ý. Anh nói thế cu có hỉu?

 20. #20 by DG on 2011/05/03 - 14:29

  Nầu, giờ anh sẽ giúp các cô tóm lược cốt truyện của Tây Du, một tác phẩm loằng ngoằng nầu là yêu ma quỷ quái, nầu là Phật mới cả Tiên lộn tùng phèo…dưng qua đó, bảo đảm các cô sẽ có được cái nhìn khá cụ thể, thực chất và quan trọng là ..dễ nhớ hơn một mớ lý thuyết phức tạp nhiều.

   

  Tây du là một câu chuyện dài kỳ về hành trình qua Tây phương thỉnh kinh của 5 mạng, bâu gồm Tam Tạng, Ngộ Không, Bát Giới (aka Déo mặt lồn ngựa), Sa Tăng (aka Dạ Xoa aka Trạn Khắm kiến hôi nổ về kiến trúc vòm dư lồn), Ngựa thần (aka Ngọc Long thái tử);

   

  “Thỉnh kinh” là gì? Đơn giản dễ hiểu là hành trình đầy gian nan trắc trở của mỗi ông người truy tầm chân lý – một thứ vốn đã tàng ẩn sẵn trong mỗi con người;

   

  Để đặt được vấn đề một cách có lô gic, lại cần hiểu thêm một số trò mất dạy của tên Ngô Thừa Ân nhàn hơi rỗi việc phịa ra, Tây Trúc là đâu? Có phải là từ Phương Đông sang phương Tây diệu vợi hay không? Chân lý mà ta đang tìm là gì?

   

  Anh đồ rằng tên Ngô Ân này mà tham gia quán Bựa, kiểu đéo gì cũng bị dững thằng vô giáo dục dư con Tế Sì Gồng nó ỉa cho tràn mõm vì tội dẫn dụ lòng thòng dư dái ngựa hưu trí, hehe.

   

  Còn tiếp.

 21. #21 by DG on 2011/05/03 - 14:34

  Tiếp nổ phin Tây Du.

   

  Tây Trúc là thân người, Chân kinh là hình ảnh tượng trưng cho chân lý, cuộc thỉnh kinh chẳng qua là con đường tìm về nội tâm của chính con người, nhìn lại nội thân của chính mình..

   

  Và 5 nhân vật dư anh đã biên ở trên, nó chính là Simacai các cô, các cô cần ăn no dư con Bát, máu gái và lười biếng dư con Bát, các cô cần ba phải, đạo mạo nửa mùa dư con Tạng, các cô cần lý trí dưng nóng này dư con khỉ, các cô cũng chỉ là thứ cần mẫn vai u thịt bắp mồ hôi dầu dư con Sa Tăng hay hehe các cô làm sao thoát được dững nghiệp chướng dư con ngựa Bạch Long.

   

  5 mà là một, để đạt được sự hoàn hảo aka chân lý, đừng cô nầu nổ rằng địt mẹ anh hông máu gái, anh hông bị cám dô, anh hông cần lý trí … thiếu một cái, các cô không còn là ông người nữa chứ đừng mơ màng chiện mần ông trâu ông chóa dư con đĩ Cổ Nhuế đệ anh, hehe.

   

  Còn tiếp.

 22. #22 by Khuyết Danh on 2011/05/03 - 14:34

   

  @ Tặng tàn thể mới anh chi bựa..

  @ Anh Tế: thi tốt nhé anh, cảm ơn anh, em chẳng bao giờ buồn cho những điều vớ vẩn. Nếu có bùn em gửi hết vào thơ cho nung ninh….

 23. #23 by DG on 2011/05/03 - 14:45

  Tiếp nổ phin Tây Du.

   

  Về phần phân tích cá tính, hình ảnh đại diện cho 5 nhân vật, các cô chắc đã rõ. Chừ anh gợi ý một số chi tiết tiêu biểu để cùng thảo luận nầu, hehe nhớ là thảo luận theo ngôn ngữ đơn giản nhất nhế, đừng dư con Hải Dưới bày đặt sính từ ngữ chiên ngành lòe bịp anh em, đèo mẹ.

   

  Có một chi tiết rất hay, mà anh thấy nhiều thằng lấy mần trò cười rất vô duyên, là câu hỏi dư này:

   

  Tại sao Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa, thần thông quảng đại từng đại náo thiên cung, lại bị lũ yêu ma đôi khi chỉ là con thú canh cửa của đám tiên phật chầu rìa nó hành lên hành xuống?

   

  Các cô để ý, trước khi tiêu diệt yêu ma quỷ quái, bâu giờ cũng có màn chọc gậy huỵch huỵch xuống đất, lôi cổ thằng Thổ Địa hoặc Hà Bá ra truy hỏi, nó là như nầu? nó là con ai mà mất dạy thế vươn vươn?

   

  Nghĩa là gì? Là truy gốc gác lai lịch! Yêu tinh là cái xấu, cái ác, muốn trị được cái xấu cái ác, cần biết nguyên cớ nó do đâu? Biết được rồi thì trị chỉ là chiện nhỏ dư con thỏ, phỏng?

   

  Có dững loại yêu ma, kiểu dư ông Rết thành tinh chẳng hạn hoặc giả Bạch Cốt Tinh aka Hường Ngò chẳng hạn, đó là do cái ác tích tụ lâu ngày, mới loại nầy sau khi xác định rõ lai lịch, cho một gậy là cút về mới cụ Mác cụ Lê ngay đéo phẩy dài dòng văn tự.

   

  Dưng có dững loại, xác minh lý lịch xong, hoặc bị nó đòm thì mình được cứu, hoặc mình chuẩn bị đòm nó thì có thằng mả mẹ nầu đới trên trời phi A380 xuống xin xỏ, muốn diệt cũng hông diệt được dù rằng đã từng Thiên cung đại náo? Đó là cớ làm sao?

 24. #24 by DG on 2011/05/03 - 14:50

  Em Danh chiều nay vác lưới ra đầu Tô Lịch đoạn Cầu Giấy mà đón con Tế Sì Gồng, dự kiến chừng 3h chiều là cỏn nổi đới em ạ, nhớ là nằm úp nhế. Các cụ bẩu gái ngửa giai úp đấy em!

  Con nầy chiên gia học đúp lại sính bệnh trầm cảm, sáng nay thi hông “qua” hắn đã “tính” rồi, em yên tâm, Giờ em chịu khó ngồi iêm tí anh nổ nốt mấy cồng rùi anh cút đi lo kèn đám ma cho con cỏn, em tha hồ, hehe!

 25. #25 by DG on 2011/05/03 - 15:06

  Dững yêu ma đó, nó là ai nếu không phải chính là dững cái xấu trong chính con người mình. Biên đến đây nôm na các cô hình dung ra 2 loại, loại yêu ma “trong” và loại yêu ma “ngoài”. Ngoài thì dễ đòm chứ còn trong thì khó khăn lắm lắm, giết cái “trong” thì khác đéo gì tự mình bóp dái mình?

   

  Thôi anh có việc chạy chút, chiều rũi anh lại vào nổ mới các cô, mỏi tay quá, đèo mẹ!

 26. #26 by LonelyRose on 2011/05/03 - 15:26

  @ Chuối: hông giả nhời em à?

   

  Rốt giống Déo, chưa có duyên mới tôn giáo, không ép mình được. Dưng Rốt cũng trăn trở tí, nhẽ lừa đương rất cần một tôn giáo sáng láng để giúp vực dậy đời sống tinh thần trong hoàn cảnh nầy, khi xã hội huyền tuyền thiếu vắng lý tưởng, triết lý sống, niềm tin…

   

  Về tôn giáo, Rốt có 2 nhận xét nầy:

   

  1. Nhìn ra thế giới, Phật giáo ra đời trước Thiên Chúa Giáo quãng 5 thế kỷ, Hồi giáo ra đời sau Thiên Chúa Giáo quãng 7 thế kỷ, dưng phần lớn những nước có 1 trong 2 tôn giáo này là quốc đạo đều là những nước đang phát triển, nhiều nước còn mờ mịt về triển vọng kinh tế, chính trị. Bi giờ nếu xảy ra thế chiến, thì chính những nước nầy sẽ là chiến trường.

   

   

  2. Đặc biệt ở Lừa, Phật Giáo đã có mặt gần 2000 năm, dưng không hiểu sao không thể triền bá được đạo đúng nghĩa và thiêng liêng dư bên Lào, Miến… mờ ngày càng biến chất. Nếu muốn tồn tại thì cũng phải thay đổi, nếu không thì cũng đến lúc thoái trào, hoặc giới hạn lại trong thành phần tinh hoa là những phật tử đích thực…

 27. #27 by Банан on 2011/05/03 - 15:33

  @Lôn Zầu: Anh hỏi tên Hải Zớ là cũng đã là trả lời em rồi mà, em thông củm mồm anh hơi bị méo nói không được tròn vành rõ chữ.

 28. #28 by Phá Điền on 2011/05/03 - 15:38

   @Dái Ghẻ
  hehe tên Điền đặt nặng cái đéo gì hử?
  ý tên Điền rầng, Tiên mới Phật, đó là 2 thếgiới khác nhau, thuộc về 2 tônggiáo khác nha, mặcdù có vẻ như thếgiới Tiên chưa bâu giờ tồn tại trong một tônggiáo đúng nghĩa.

  các già hói đã nhậpnhằng giữa Tiên Phật, khi tậunên chiện Tây Du, mần mọi thứ giở nên lộnxộn, và phứctạp. cũng như chiện chập Ngũ Hành lên Bát Quái mà luận, hehe chỉ thấy tốităm mà thôi.

  Phật Tổ dùng bàntay 5 ngón để trị Khỉ Tôn? hèhè, đó là Toàn Năng của Phật Tổ, liênquan gì đến Ngũ Hành? thế theo con Dái Ghẻ, Ngũ Hành là gì?

  vướnđề traođổi côngbằng: hèhè, cái bát vàng là sở hữu Không Ai Sất. đại diện Không Ai Sất là vua Đường, đưa cho Đường Tăng, Đường Tăng đem lên Phật Tổ đổi lấy Kinh Sách, mang về giao lại Không Ai Sất. hèhè cái bát ý huyềntuyền có giátrị traođổi nhở?

  thế tại sâu phải trải 81 kiếpnạn? đó là vướnđề riêng của thầy trò Đường Tăng, và cũng là Toàn Năng của Phật Tổ. trải xong, thầy trò Đường Tăng nhận ban thưởng xứngđáng (thành Phật, thành Bồ Tát, nói chung là thành đệ Phật Tổ). hehe lại côngbằng, phỏng ạ?

 29. #29 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/03 - 15:52

  Anh vửa về đây. Chưởi vài câu dồi đi chén cái.

  Chước hết anh có nhời cảm ơn chân chọng và cái giò heo muối đến các cỏn Phập Liệt, Dái Ghẻ, Chạn Khắm, Déo Mặt ./ Méo, Hải Zưới đã có nhời he he chù ẻo.

  Đặc biệc em Danh và tất cả các ẻm vàng son quán có thêm he he đóa hồng và sô cô la. He he.

  Mấy con bần nông dư con Đinh Số Tám, con Bô Cứt, con Được Đầu Bòi, con Kép MẶt ./ Lép, con Chuối Cả Nải, Vươn Vươn, một sô cứt mới thau mạt cưa tráng miệng he he miễn phí.

  Thế đã, biên nữa sẻ bị ẻm chưởi. He he.

 30. #30 by kochumbenim09 on 2011/05/03 - 16:10

  em khiết danh ..đã nhận và đóng dấu …

  chỗ thầy hết mực đỏ đờn bà rùi ..thông cảm đếu phải hàng giả đâu

 31. #31 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/03 - 16:28

  Địt mẹ con Chím Số Chín kia thuộc đơn vị nầu, biên chế ở đâu, sếp là thằng nàu? Khai mau. Đụng tới mấy con dấu cũa anh là tù rụt sương nha cỏn.

  Xem hai con Chặn Khắm Nhi Đồng mới con Bô Cứt Già Hói Để Ta Bu tranh em Rốt Xinh mà chết mẹ nó cười. Há há.
  Địt con mẹ một già hói mới một tin tin nhẩy vầu a lô sô tranh vện nhà người ta lại còn phán quyền sở hủ dư đúng dồi í. Trơ trẻn đến thế là cùng he he.
  Khôn ra đi chứ, anh đéo lột da sống đời mà dậy hai thằng mầy mãi. Địt con mẹ bỏn nhát nửa. Há há há.

  Tí chén song lôi con Dái Ghẻ nhứn hố xí cho nó thông, đù má nó nghẹt hổm rày rùi. He he.

 32. #32 by kochumbenim09 on 2011/05/03 - 17:16

  địt mẹ tế diên mặt xiên như ./ ông trâu …đòi đóng dấu nầy …già rùi còn  đú nầy …muốn dấu với má nầy…dấu chịn giữa mẹt luôn nầy …

 33. #33 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/03 - 17:32

  Hiện tượn xả hội Lừa tối tăm dư vầy, theo quan đỉm của anh, huyền tuyền do chế độ Cộng Xản gây ra.

  Con nầu thắc mắc tiên đề nầy mần ơn đứng dậy, bước ra khỏi ghế, sắp hàng chật tự, há họng đợi anh.

  Ở ngoài Bắc anh đéo biết chứ chong Nam chước Bẩy Nhăm đâu đến nỗi. Tính tương thân tương ái cộng đồng nguôn phết, đéo lọc lừa, ma giáo, lưu manh, mất dậy dư giờ.

  Khen chế độ Ngụy thì đương nhiên, cơ bản nó tốt hơn Cộng xản bi chừ.

  Biết đâu nay mai Lừa hậu Cộng Xản, lại đến màn Cha Chiền Con Nối dư Bắc Hàn hây Anh Em Chiền Nhau dư CuBa hây Quưn Fiệt dư Miến Điện thì các cô lại ngửa mặt than chời, tiếc núi cho một thời Cộng Xản vửa he he lâm chung?

  Mà thật sự, dân chúng bắt đầu lầm than từ hồi 2k8 sau cú lạm phát trứ danh, cuộc sống khó khăn kéo theo dững hệ lụy xã hội khủng khiếp. Trước đó dẩu gì cũng dể thở hơn nhiều phỏng?
   
  Quảng thời gian phồn vinh giả tạo tại thành fố Sỳ Gòn của anh chỉ nhỏn mươi niên, từ 199x đến 200x(X<8) là chấm dứt mẹ. Sau đó là một chuỗi ngày kinh hoàng.

  Nghỉ giải lao đi pha cà phê tí. He he.

 34. #34 by DG on 2011/05/03 - 18:03

  “Hiện tượn xả hội Lừa tối tăm dư vầy, theo quan đỉm của anh, huyền tuyền do chế độ Cộng Xản gây ra.” @ Tế thần quynh thừa lưỡi.

   

  Cho nên mần cách mạng mà hoành được dư cô Đẻn (Ních của thằng Bin La đen – đệ anh) thì hẵng mần, chết cũng chết hoành con bà nó tráng! Chớ cái loại chỉ dừng ở mức vận com lê ưỡn ngực trước tòa dư con Kù mới cả xô ghế chưởi rủa dư con đéo gì Lý (ních của thằng Lý Nguyễn Văn) thì tốt nhất là câm mõm cho lành, nhể con Tế nhể? Hehehe.

   

  Đéo biết thằng 3 Ma nó có bịp anh hông dưng hôm nai anh vưỡn gởi một lời tiễn biệt thân ái đến cu Đẻn, há há!

   

  Hehe cứ nghĩ đến dững vụ nài anh lại chết bố cười, kiểu “cách mệnh” của mấy con dở người nài chả khác đéo gì tính chiện lấy súng chun quần mà đòi bắn ông B52, lạc quan đéo chịu được.

   

  Anh mong muốn trong tương lai gần, bọn Cộng xản ác ôn lại có cơ hội đòm phát trúng giữa mặt cu Tế, sau đó trong vòng 24h thả mẹ xuống kênh Sì Gồng cho cá nó rỉa cái kèn hỏng, kịch bản y dư hôm nai cu 3 Ma đã áp dụng đối mới cu Đẻn – đệ anh.

 35. #35 by minhhuong on 2011/05/03 - 18:08

  Cúc cu, chim rừng hót líu lo con cúc cu!
  kekekekeke

  Chào chi bộ Bựa . Cùng thảo luận nhé:

  – Làm phò có bị cấm trong Thiên Chúa Giáo không? Đéo thấy, đéo có. Chả sao cả.

  – Các giai bựa làm ơn trả lời thành thực 1 câu hỏi thú vị sau : Khi các giai đi chơi phò, giai và phò có hôn môi nhau không, đối với 2 đối tượng: phò qua đêm 1 lần không giờ trở lại, và phò quen thân ưa thích của bản thân.

  Em biết anh Roai, Cò Lả nữa chắc không trả lời câu này, bởi ảnh bẩu hổng chơi phò bâu giờ kekekeke

 36. #36 by minhhuong on 2011/05/03 - 18:16

  Về vấn đề “Làm phò có bị cấm trong TCG không”, câu trả lời “KHÔNG” là do em lấy ra từ bài tổng hợp nhời Trung Tướng kính dâm í nhầm kính yêu về đề tài tôn giáo. Phần này chưa được tống lên lốc Bắp Ngô. Sẽ.

  Đây là 1 đoạn trích cho chi bộ tham khảo:

  “Trong Kinh Thánh, thú thực theo Trung Tướng đọc, chẳng có đoạn nầu cấm gái làm phò. Ngay cả Thánh Bà Mary Magdalene cũng từng là phò. Phúc Âm cũng kể chiện Jesus từng chúc phúc cho phò và từ chối kết tội bọn vện ngoại tình. Chúa chỉ răn chiên không được dâm dục.

   

  Đấy là 2000 năm trước. Bi giờ Chúa có thoáng hơn?”

 37. #37 by DG on 2011/05/03 - 18:25

  Gái Phò, thường có dững quy định mang tính nội bộ ngành dất hay, trong đó có điều khoản về việc không hôn môi khách làng chơi.

   

  Nghĩa là sâu? Là làm cái đéo gì cũng được, kèn sáo vô tư, dưng hôn thì dứt khoát không!

   

  Các ẻm lý luận rầng:

   

  (1). Để dành cho giai yêu – và lập luận nầy là phổ biến.

   

  (2). Tránh việc bị lây nhiễm này nọ.

   

  Ti nhiên, cũng lưu ý rầng quy định nội bộ ngành như trên tuy phổ biến trên toàn cuốc, dưng thường chỉ có các ẻm  phò công tác tại các thành phố lớn, tỉ dư Hà Nội – Trung tâm văn hóa – chính trị – kinh tế của cả nước, hay Sì Gồng – hòn ngọc Viễn Đông một thưở, hoặc tại các trung tâm tình dục lớn là chấp hành điều lệ tương đối nghiêm chỉnh, còn các chị em đương biên chế tại tỉnh lẻ, đặc biệt là các tỉnh miền tây (hehe) thường zất chi sao nhãng;

   

  Còn.

 38. #38 by minhhuong on 2011/05/03 - 18:29

  Quốc đạo là Đạo Phật, Ấn Độ đấy thôi, là nguồn cội khỉ khỉ gì về Đạo Phật là giề, nhưng sự lừa lọc ma lanh này kia ở xã hội Ấn thì quá nổi tiếng đi.  Không lành như bọn Lào.

 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 18:38

  Zì đây bọn Simacai cụt tai.

  Để Zì zậyzỗ các cô vài chiêu rùi còn xuống đường nầu.

  @Bắp Ngô Yêu.

  Zân Ấn đafần theo Ấn Giáo (Hindu, kiêng ăn thịt ông bò ý) em nhế. Còn số tínđồ Fật Jáo ở Ấn thì chiếm chưa tới 1% (thua cả Côngjáo), mặczù đạo Fật bắt nguồn từ đó, còn Côngjáo từng bị truysát khủngkhiếp hơn cả Lừa.

 40. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/03 - 18:49

  Bỏn hây ở chỗ, dìm dân đen để giữ chế độ bằng kinh tế chứ hông hẳn súng đạn, nhà tù.

  Một anh đạp xích lô, chậy xe ôm, bán vé số, đẩy xe cóc ổi, vươn vươn, vửa ngủ chậy gạo ba bữa đã ong mẹ đầu lâu. Đó là chưa kể đến mắc nợ. Mà lúc nầu cũng bị xiền vật dư vậy thì làm lồn gì còn tâm trí chống đối.

  Bỏn lại chiếm cao nhứt trong tỉ lệ dân đen, thế mới chó.

  Dững cô giàu sụ dư cô Đức, Tuyển, Thắng, em Diệp, em Méng, vươn vươn thì đèo nói. Các cô có ít của để dành cũng đâu ngu gì đi theo cách mạng phỏng?

  Hồi hổi, lãnh tụ Cộng Xản chơi quả mần động viên bọn Chạn Khắm, Dái Ghẻ đi giải fóng miền Nam cực hây.

  Thắng thì được tất: nhà lầu, xe hơi, tivi, tủ lạnh, gái đẹp, quyền uy, muốn gì được nấy. Cuộc đời đèo còn gì lăn tăn.

  Thua thì chỉ mất mổi quả quần sà lỏn là cùng. He he. Thế nên tinh thần chiến đấu của bỏn bất khuất đã rõ.

  Cùng thời điểm thì bỏn Ngụy gặp khó khăn tứ bề, sau quả Qua Tờ Gây thì liệt mẹ chứ đèo đợi đến Ba Mươi Tháng Tư.

  Bỏn chóp bu Thiệu Minh thì chỉ đạo dư quặc, hết sai lầm nầy đến sai lầm khác. Chỉ đảo chính ăn hôi là giỏi. Nếu cô Diệm Nhu hông bị đòm tức tưởi thì giờ nầy bọn Dái Ghẻ mí Chạn Khắm mót vỏ cây mới bắt kiến hôi ăn qua ngày dư Bắc Hàn bi chừ chứ đéo? He he.

  Còn bọn anh, Đác Nhợn, Dắt Mặt ./ Déo, Nhất Dâm, Chén Sành, Dủng Hói, Bắp Ngô, Ky, Mít, Vươn Vươn cần đéo gì lưu đày xứ người dư giờ?

  Hẳn là sau Vĩ Tuyến Mười Bảy chắc Sỳ Gòn thành mẹ Hàn Cuốc dư bi chừ chứ đéo đùa. He he.

  Ôi anh buồn.

 41. #41 by minhhuong on 2011/05/03 - 18:51

  Ơ bỏ mẹ, , thế mà trước giờ em cứ đinh ninh Ấn Độ giáo là 1 dạng – nhánh của Phật giáo , thấy tượng tiếc đều hao hao nhau

 42. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 18:51

  Trong Tứ Đại Tông Jáo, thì xếp hạng theo tính fổthông là:

  1- Thiênchúajáo (gồm cả Côngjáo, Tinlành, Chínhthống, Anhjáo..): quãng 2.5-3 tỷ.

  2- Hồijáo (gồm cả Sunni, Shia..): quãng 1.5-1.7 tỷ.

  3- Ấnjáo (gồm tuyền bọn Ấn Mọi hehe): quãng 0.8-1 tỷ.

  4- Fậtjáo: quãng 0.3-1.5 tỷ.

  Tại sâu con số tínđồ Fậtjáo lại có sự chênhlệch ướclượng nhớn đến thế?

  Tại bởi Fậtjáo chẳng có sổsách thốngkê jì cả. Theo Zì thì có khi số Fậttử tuyềncầu còn ít hơn cả 300 trẹo.

  Số tínđồ Thiênchúajáo cũng được ướclượng không chínhxác như Hồi, Ấn. Vì Tinlành jờ fáttriển quá tựzo, tới mức không thể kiểmsoát.

 43. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 19:01

  Trong Tứ Đại Tông Jáo, thì ba tôngjáo Chúa, Hồi, Fật, các cô ít nhiều đều có chút kháiniệm. Chứ Ấn Jáo thì nhẽ các cô chưa biết jì nhiều.

  Vậy thì Zì sẽ chìnhbầy về Ấn Jáo, cho tới khi có phone của đốitác thì zừng, chứ không đủ 10 cồng hehe.

  1- Ấn Jáo có lịchsử lâu đời ngangngửa Zothái Jáo. Chừng 3,000 niên hơn.

 44. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 19:06

  Tiếp chìnhbầy về Ấn Jáo.

  2- Jáochủ Fật Jáo, Mr Bụt, cũng nguyên là một tínđồ Ấn Jáo hehe. Khá jống jáochủ Thiênchúa Jáo, Mr Jesus Christ, từng là một tínđồ Zothái Jáo.

 45. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 19:15

  Tiếp chìnhbầy về Ấn Jáo.

  3- Ấn Jáo là một tôngjáo Độc Thần. Thần của Ấn Jáo là Mr Shiva, tươngtự God của Thiênchúa Jáo.

  Thần Shiva là một siêunhân có x tay (x>2 hehe), rất yêu rắn (Ngài thậmchí còn thường quàng trên cổ một ông rắn hổmang bành trông rất oách), thích ngồi trên za hổ, thích ôm hiêu, và thích xài đinh-ba.

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 19:22

  Tiếp chìnhbầy về Ấn Jáo.

  4- Nếu nói về trìnhđộ tuhành, thì Ấn Jáo vượt xa các đại-tôngjáo khác, và gần với khoahọc nhất. Zù Ấn Jáo chỉ gói gọn trong đất Ấn, và lan một ít qua Inđô, Đông Hồi, Nêban, Miên..

  Đây quả là một điều nghe chối tai, zưng lại là sựthực hehe.

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 19:27

  Tiếp chìnhbầy về Ấn Jáo.

  5- Các đạosĩ Ấn Jáo có zững khảnăng thựcsự mần các jàhói fải choángváng đéo thể jảithích, tấtcả đều nhờ tuluyện zững bài Công bímật, jống Thập Trí Công hay Thập Khí Công của Zì hehe.

  Tỉnhư có cô đạosĩ bay được như ông chim. Lại có cô đéo cần thở hoặc bú nước trong vài tháng. Hoặc có cô có thể cắt mẹ một tay (or chân) rùi zán lại cho liền như cũ.

 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/03 - 19:29

  Thôi Zì xuống đường đây bọn Simacai. Đêm trước khi coi đábanh Zì thuyếtjáo tiếp.

 49. #49 by minhhuong on 2011/05/03 - 19:31

  Thôi Trung Tướng xuống đường rồi, em chiếm quán tiếp

 50. #50 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/03 - 19:35

  @Em Hương Điêu:
  Nhưn dịp cô Đen vửa về với cụ Mác cụ Mao bên em có tổ chất ăn mầng gì hông? He he.