Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/05/02 - 23:46

  Chầu buổi đêm chi bựa thối. Mỗ vửa đi tỉn vài ly về, vầu quán nổ thi cho thông họng rùi ngủ

  @Hái Dưởi:
  Mẹ, giả tỷ cô ở thành phố, về quê chơi. Đang đêm ngủ, 2h cô mót đái đéo chịu được, phải mò đi tè (nhà xí riêng biệt hoặc ra vườn, tùy. Cô đéo lạnh chim mới là lạ.

  2h thì đi đéo đâu chả rét nếu chỉ 1 mình, đèm đóm đéo được bật hử cô?

  Cô nói đúng về cái không gian trong Chùa. Nó được chiếm khá nhiều bởi các ban thờ, tượng, rùi các đồ thờ cúng khác, rùi mùi hương, rùi ánh nến, ánh đèn vươn vươn.

  Dưng còn 1 điểm.

  Cái nầy gọi là cảm giác về vật liệu:
  Trong Chùa, Đền nói chung vật liệu chủ yếu là gạch nung, gỗ. Dững vật liệu nầy mang đến cảm giác ấm, khác mới cất liệu đá chủ đạo trong Nhà thờ.

  Thêm vầu đó, khối không gian trong Chùa tuy lớn nhưng lại trải theo phương ngang là chủ đạo, khác mới trong Nhà thờ

  @Bựa được:

  Địt cụ con trải nghiệm = 1 nầy hôm nay đá vầu dái mỗ 2 phát nhế! Liệu cái thần hồn đấy con dở kia!

 2. #2 by Phang_Phập on 2011/05/02 - 23:49

  Hay để tới Tết Bunpimay của Lào vào tháng 4 sang thì thích lắm, lại nói đến Tết nầy, nó là Tết của Lào, vui lắm. Trên phố chỉ Té nước cho nhau ai ướt nhiều thì nhiều lộc, và có tứng xe ô tô chở bồn nước rồi đi té khắp nơi trong phố vào bất cứ ai, đấy có cái Tết Lào đẹp và đầy ý nghĩ thế mà ngày đó có thằng là anh đây dính quả ướt từ đầu đến đuôi toàn là nước cống pha với nước bẩn đấy, các cô biết tại sao không??vì xe chở bồn nước té vào anh hôm đó là của người Việt đấy, he he he, sang đó, tiếp xúc với người Lào theo đạo Phật hiền lành thế, ngày ý nghĩa nhứt của Lào mà còn một số người Viet có tư tưởng bần nông vậy đó, cái bồn nước chứa toàn nước thải và phun vào người khác chả để làm gì, trong khi bồn đó lấy nước bẩn thì khó chứ nước sạch thì dễ vô cùng, các cô hỏi, tại sao mần thế, à vì đó là bần nông đấy, thích thế đấy, he he he.

 3. #3 by Phang_Phập on 2011/05/03 - 00:04

  Chi bộ thích nghe Đạo Phật và con người ở 1 nước mà thua kém Viet về mọi mặt nhưng hơn hẳn Viet về mọi mặt của Văn hóa không?????he he he, đặc biệt là con người bạn Lào???? từ Trung ương đến địa phương?????he he.

 4. #4 by bienduc_hai on 2011/05/03 - 00:10

  @Phập:
  Khi con người ta sống theo ánh sáng đức Tin, thì trở nên tốt đẹp cũng phải. Dân Kh’mer ở chỗ chú cũng hiền và rất thật tình, họ sống theo lời Đức Phật dạy.

  @Tran

  Chú chỉ đặt mệnh đề đó ra để có cô nầu bật đặng chú nói tiếp thôi, hẽ hẽ, cô Do L đã nói trước cô rồi, và ví dụ cái nhà thổ nữa, hehe sinh động phết!

  Chú đã giả nhời ý đó trong mấy cồng dưới rồi, hehe. Cái vụ gỗ cô nói không sai, chú biên thiếu vậy; còn gạch thì hình như trát hết rồi, không thấy đâu, hehe, mà có thấy cũng không hoành bằng Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn đâu, hẽ hẽ.


  @Do L
  Vẻ mặt nầy phỏng cô?
  Cá nhơn chú không thể dùng ngôn từ miêu tả được… hic!


  Các thông tin về Pieta cô coi lợi khoang Tín ngưỡi, bài Nơi Chúa Chúng ta Phó Thác, mụ Zì nói có bàn nhiều về tượng nầy.
 5. #5 by Cocacola on 2011/05/03 - 00:14

  Mịa, nghe Phang Phập kể giải nghiệm cái nghiệp chướng của Lừa ngay tại Lào, anh buồn vãi dắm.


  Mịa, thoát sang Lào mà cũng bị cái nghiệp chướng Lừa nó đuổi cùng giết tận thế kia à?

  Vậy mà cha Kiệt bẩu: “Xấu hổ khi cầm hộ chiếu Lừa” thì lại ùn ùn chửi bới.

  Nghe chuyện Phập kể anh xấu hổ không nguôi: sao tôi lại sinh ra ở đây, có cùng làn da giọng nói với cái lũ súc sinh đi bằng hai cẳng nầy!
 6. #6 by Phang_Phập on 2011/05/03 - 00:15

  @cô Đức Hải:
  dân nào theo Đạo cũng hiền cả, chứ không chỉ dân Khơ-me cô à, chỉ có không theo đạo, ko có đức tin, vô thần tuyệt đối thì mới có chuyện. Đặc biệt là ở dững nơi mà nửa quê nửa tỉnh. Cô có biết gì về Đạo Phật ở Căm-pốt không???? he he he, để hôm nầu anh hai rỗi anh biên nốt mấy quả trải nghiệm về đạo Phật của dân Căm-pốt, he he he. Để so sánh với Lào và Viet xem thế nầu nhể.

 7. #7 by bienduc_hai on 2011/05/03 - 02:17

  Đang zân zu trên mạng, định bụng gốp thim đôi lời zới các cô về chuyện Chùa mới Phật tử tốt lành, đùng phát gặp ngây bài của con Chung Ngọc chình ình trên trang phathoc.net; 


  (chú nói mới các cô chưa nhể, với chú thì chỗ nầu trích chịnh chọng bài của con Ngọc, hoặc coi lời con Ngọc như phát ngôn chính thức thì chỗ đó mặc định là hố cứt heo) 

  giật mình đi long nhong thim mấy trang nữa của cô Từ Từ rồi các cô Quang Quang, Quác Quác… thì thấy chỗ nầu cũng chịnh chọng hót cứt của con Ngọc, chịnh chọng bỏ zô zĩa hít hà nếm ngưởi cả lò rất chi là náo nhiệt. 

  Chú đành tụt hết hứng và chân thành phiên các thể loại tin tin chớ vì sùng mộ Đức Phật mà nghe đứa nầu mượn danh Phật chửi các tôn giáo khác thì tin theo nhé. Tâm các cỏn sẽ sanh tà kiến, chết đi sẽ sa A Tỳ địa ngục (chỗ đó nghe nói kinh dị phết) chầm lưng mãi mãi đấy, đã sợ chưa, hù hù.

  Phần cô Sạc-li Nguyễn, cổ bị chết vì một thứ bịnh rất là kinh khủng: “Ung Thư Phổi, Ðộc Tố Ðã Khuyếch Tán tới Óc và Tuỷ Sống” 
  Nhưng phần hay ho không phải ở đó, mà cô cổ chết lại quay sang hối hận mới mắc cười, tiếc là chuyện đó không được các đồng chí giao điểm của cổ đồng ý. hehe.

 8. #8 by Enterprise on 2011/05/03 - 07:51

  Ui, đọc trải-nghiệm của cô Phập với mấy cô lòng chùng hẳn. Có thời-gian mời các cô biên thêm cho bọn anh hóng mới.

  Anh thấy đạo của Ngài Thích Ca với đạo của Ngài Jesus chả có gì mâu-thuẫn nhau cả.  Đạo của Ngài Thích Ca chỉ cho con-người thoát khỏi bể khổ bằng cách tu tâm dưỡng tánh để biết sự-thật (tuệ) và biết tạo nhân tốt, duyên lành. Đạo của Ngài Jesus cũng dẫn người ta đến sự-thật và yêu-thương (yêu-thương luôn là duyên lành). Có khác chỗ Ngài Thích Ca nói đến luân hồi, còn Ngài Jesus bảo Đấng Toàn Năng phán-xét. Đích đến của các Ngài là đưa con-người thoát khổ. Không những sau khi chết mà ngay trong khi sống.

  Nhìn người Lào dư thế, mặc-dù họ sống trong điều-kiện vật-chất còn kém thì họ vẫn hạnh-phúc. Nhìn chú Còm của Dì cực nhọc vất-vả là thế, dưng khi được giáo dân võng những 12 cây để chữa bệnh thì có gì là không hạnh-phúc?

  Thiên-đường hay chốn-cực-lạc không phải là cái-gì rất cao xa. Nó có-thể xuất-hiện ngay trong gia-đình của mỗi người. Chỉ cần thực-sự thương-yêu và không lừa dối.

  Các vàng-son vào đây confirm xem các cô có muốn một gia-đình như thế không?

 9. #9 by otocu on 2011/05/03 - 08:23

  Chi bộ giúp anh 1 việc.
  Anh dùng Laptop, do bàn cao nên cắm bàn phím ngoài( keyboard) dùng cho tiện. Khi bỏ ra, bàn phím gốc ở Laptop không thể trở lại bình thường, gõ chữ nọ ra chữ kia. Anh đã gúc nhưng không thấy cách hướng dẫn.

 10. #10 by Enterprise on 2011/05/03 - 08:33

  @Cô Déo:

  Vụ cô bảo sao chả cảm được tí gì về đạo có thể do cô đang tìm-hiểu theo kiểu một nhà nghiên-cứu khoa-học. Cô muốn cảm được đạo thì hãy dành thời-gian trồng-cây, chơi với mấy đứa nhóc tầm 2 đến 4 tuổi. Nếu cô đã có con anh đồ rằng cô chưa chơi với nó quá 2 tiếng.

  Khi-nào cô cảm được những gì tự-nhiên, khi đó cô mới cảm được đạo.

  Người-ta vưỡn nói: muốn hiểu người nào hãy đặt mình là người đó. Đạo không phải do người đặt mà do Ông Trời, con-người chỉ tìm thấy đạo. Nói vậy không phải anh muốn cô làm Ông Trời mà muốn cô làm một vài việc phụ-trợ với Ông Trời như làm cho cây lớn; chăm-sóc, bảo-vệ những đứa chưa có hiểu-biết và chưa bảo-vệ được chính-mình.

 11. #11 by Enterprise on 2011/05/03 - 08:39

  @Cô Otocu:
  Lỗi đó do cô bật Num-Lock. Chỉ cần cô tắt được đèn Num-Lock là được.

  Do Num-Lock mỗi máy khác nhau có cách bật/tắt khác nhau nên anh không thể chỉ cụ-thể cho cô được.

  VD: Máy của anh có dòng Num-Lock màu xanh với Scroll-Lock nằm cùng phím. Nếu muốn bật/tắt nó thì anh nhấn phím Fn + phím phỉm.

 12. #12 by Hoaimien on 2011/05/03 - 08:50

   Đạo của Ngài Jesus cũng dẫn người ta đến sự-thật và yêu-thương (yêu-thương luôn là duyên lành). Có khác chỗ Ngài Thích Ca nói đến luân hồi, còn Ngài Jesus bảo Đấng Toàn Năng phán-xét. Đích đến của các Ngài là đưa con-người thoát khổ.@Rai

   Trong triết lý nhà Phật có câu “Mọi sự vật hiện tượng do Duyên mà nên và cũng do duyên mà tan rã”. Cái Duyên là do vô số các sự vật hiện tượng  bàng bạc trong không gian này hợp lại  mà thành.  Ta bị giới hạn bởi tầm nhận thức và tầm nhìn nên không thấy.

  Em thấy, người có Đạo hay ở chỗ, nếu mình  có hành vi xấu, có thể người khác không biết nhưng mình tin là có Đấng toàn năng (hay Đức Phật tùy tín ngưỡng) biết,  mình sẽ tự điều chỉnh để hành vi xấu ít có cơ hội phát triển (Không tìm được từ để diễn đạt điều mình nghĩ).

  Cái dở của “Đạo Phật” ở Viêt nam hiện nay là, tầng lớp được gọi là Phật tử không có background về chính Tôn giáo đó. Đi Chùa nhưng không hiểu lịch sử, không hiểu Đức Phật là gì,  đi Chùa với cái tâm “mong cầu và chống đối ” là chủ yếu (Mong giàu, lành… chống những điều không may… )  bỏ ra một nải chuối mà cầu đủ thứ, nhét vào tay Đức Phật những tờ tiền 500, 1k cực kỳ phản cảm.

  Hình như (lại cảm giác nữa rồi, điều này thực sự không có trải nghiệm gì) nhà Thờ làm tốt hơn điều nà trong giáo dục con chiên qua các buổi giảng  hàng ngày?

 13. #13 by Phá Điền on 2011/05/03 - 08:51

   hey các bựa.

  Chi bộ giúp anh 1 việc.
  Anh dùng Laptop, do bàn cao nên cắm bàn phím ngoài( keyboard) dùng cho tiện. Khi bỏ ra, bàn phím gốc ở Laptop không thể trở lại bình thường, gõ chữ nọ ra chữ kia. Anh đã gúc nhưng không thấy cách hướng dẫn.@Xế Cụ
  con Lap của cô có chạy Unikey hay các thểloại hook tươngtự?

  @Tướng Thối
  tên Điền có thể theo đạo Thiên Chúa của lão, zưng coi Jesus bằng đống cứt được hông ?
  hehe tên Điền định chếtậu quả tônggiáo, tạm gọi Đông Phương Thiên Chúa, trong đó Đấng Toàn Năng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và các Chúa (Thần Tiên) là đệ của Ngài. các Tín đồ sẽ tùy chọn, 1 và chỉ 1 trong các đệ của Thượng Đế, mần thờ. tỷ như Giang Đông Chi Thần (Random Zhi Shen) hèhè.

 14. #14 by Phá Điền on 2011/05/03 - 09:03

  @Cô Otocu:
  Lỗi đó do cô bật Num-Lock. Chỉ cần cô tắt được đèn Num-Lock là được.@Rise
  ơ hay, Num-Lock bật hay tắt thì lỗi đéo gì nhở. hay ý cô là Num-Lock bàn phím rời tắt, bàn phím chính bật, nên xung đột, gây lỗi? tên Điền nghĩ Num-Lock bàn phím nầu thì chỉ giá trị trên bàn phím đấy thôi chứ?

 15. #15 by LonelyRose on 2011/05/03 - 09:16

  …Chỉ cần thực-sự thương-yêu và không lừa dối… Các vàng-son vào đây confirm xem các cô có muốn một gia-đình như thế không? @Roai

   

  Anh lúc nào cũng chân thành em hông nỡ đùa. Em giả nhời thật: có có em muốn em muốn. Dưng đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là điều kiện Vật Chất, tội nghiệp nó đi cày hàng ngày nuôi Yêu Thương suốt ngày mơ mộng

   

  Mờ anh, cho em hỏi, theo anh ở cái quán hổ lốn nầy có thiên đường hông anh? Sao em khoái nó kinh

 16. #16 by otocu on 2011/05/03 - 09:18

  Ừa, công nhận mình ngu thật, giống số đông Lừa, chuyên phức tạp hóa các vấn đề đơn giản.
  Cám ơn cô Roai! Ok rồi.

 17. #17 by bienduc_hai on 2011/05/03 - 09:21

  Sáng nây nói láo để trốn một cuộc ăn nhậu, hehe, thấy có lỗi phết, dù lời nói dóc đó chẳng hại ai…


  @Điền:

  hehe, chú e rằng việc cô mần một đạo mới theo kiểu cô nói thì dư thừa quá rồi, vì sâu? đơn giản thôi, vì trước cô, có Đạo giáo với Nguyên Thủy Thiên Tôn (nghe tên hoành phết nhờ, cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy),

   hoặc gần đây, là Cao Đài giáo, với Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (nghe nửa Ta nửa Tầu thế nào ấy nhờ, cũng là một trong nhiều danh hiệu chỉ NHTĐ của cô đới)…

  Vậy với kinh nghiệm nghiên cíu các ông đạo ở miền Tây, kiểu ông Đạo Dừa hây ông Bổn Sư hây ông Huỳnh giáo chủ vươn vươn các thức ông đạo… Cô nên mần một cái gì đó thiệt đột phá và lạ thì mây ra thu hút được giới trẻ, rồi cô tuyên bố ai theo đạo thì cô cho 1000 (1 ngàn) ông Tơn chẳng hạn, hehe, thời buổi mạt rệp nầy khối đứa sẽ xin chết theo cô đấy.

  Liu ý, đừng nên học hỏi kiểu cô Thanh Hải nhé, phản cảm bỏ mẹ.
 18. #18 by LonelyRose on 2011/05/03 - 09:23

  @Bố Bờm

  Từ lâu em đã bỏ thói quen đi chơi dịp lễ rùi anh. Dịp lễ dịch vụ giá đắt chất lượng kém. Nếu đi chơi trong vòng bán kính 400km thì chỉ cần 2 ngày cuối tuần xin nghỉ thêm 1 ngày là 3, thế là đủ, tìm nơi vắng vẻ nào cho khỏe, đâu cần đi vào dịp lễ đâu anh?… Khất anh dịp khác sẽ share giải nghiệm nhé

 19. #19 by LonelyRose on 2011/05/03 - 09:31

  Chibộ đợt nầy “ziết” gái kinh quá làm em cũng ngán, vầu quán phẩy rónrén rónrén . Muốn nhắng nhít trêu chọc đong zai tí cũng sợ bị chưởi xìbam mới hư hỏng đổ đốn… Đến một ngày nào đó trên quán toàn xã luộn thì chán chít…

 20. #20 by Phá Điền on 2011/05/03 - 09:35

   @Hải
   hehe nhẽ cô hiểu sai ý tên Điền rùi. tên Điền muốn chếtậu quả tônggiáo mới, đặng đưa Ngọc Hoàng Thượng Đế về đúng vịtrí Toàn Năng của Ngài, nganghàng mới Thượng Đế Toàn Năng của con Tướng Thối ý. bởi hàng ngàn năm nây, nhiều Đạo thờ Ngài, nângbi Ngài, zưng thật ra tuyền dìmhàng Ngài hèhè.

 21. #21 by DG on 2011/05/03 - 09:52

  “Em thấy, người có Đạo hay ở chỗ, nếu mình  có hành vi xấu, có thể người khác không biết nhưng mình tin là có Đấng toàn năng (hay Đức Phật tùy tín ngưỡng) biết,  mình sẽ tự điều chỉnh để hành vi xấu ít có cơ hội phát triển”@ Em Miên.

   

  “Thiên-đường hay chốn-cực-lạc không phải là cái-gì rất cao xa. Nó có-thể xuất-hiện ngay trong gia-đình của mỗi người. Chỉ cần thực-sự thương-yêu và không lừa dối.” @ Roai củ lìn.

   

  Há há anh diễn nôm phin bộ Tây Du, một tác phẩm kinh điển của nước mẹ Tầu Khựa về Phật giáo.

   

  5 thày trò Đường Tam Tạng (bao gồm cả con ngựa thần Bạch Long), tượng trưng cho đầy đủ các tính cách cơ bản trong mỗi con người, bản năng có, giáo dục có, xấu có, tốt có cùng nhau vượt gian khổ để đi “tìm chân kinh”.

   

  Đó thực sự là cả một quá trình tu luyện, nỗ lực để tìm thấy, đạt được cái chân lý trong chính bản thân con người mình. Xứ Thiên Trúc và bộ Chân kinh chính là hình tượng hóa của những điều cao đẹp nhất mà con người hướng tới.

   

  Còn tiếp.

 22. #22 by DG on 2011/05/03 - 09:53

  Tiếp diễn nôm phin Tây Du.

   

  Máu gái, phàm ăn, chây lười như con lợn Bát Giới (aka Dắt mặt lồn ngựa), vũ khí là chiếc cào đinh ba biểu hiện cho sự vơ vét (máng) lấy được.

   

  Một lòng một dạ, cần mẫn, kiên định một cách hóa cực đoan như Sa Tăng (aka Trạn Khắm quỷ dạ xoa), vũ khí là chiếc thiền trượng đã đâm vào là khó rút, găm vào là khó gỡ, tuy nhiên rất chi là ba phải hehe, Bát giới phân tích một hồi cũng ok, Ngộ Không giảng giải đôi phút cũng gật …

   

  Còn tiếp.

 23. #23 by DG on 2011/05/03 - 09:55

  Tiếp diễn nôm phin Tây Du.

   

  Sắc sảo, trí tuệ, bản lĩnh, nóng nảy như Hầu Vương aka anh DG hoành của các em, gặp lũ Bạch Cốt Tinh giả dạng thường dân aka em Hường Ngò, cũng thẳng tay phang một gậy cút về mới mệ. Trong phin Tây Du, Hầu Vương aka trí tuệ luôn là người dẫn đường, đi đầu với cặp mắt lửa sáng rực dòm phát biết ngay đứa nầu chơi ních đểu dư con Chuối Thanh Trì aka Bia ôm.

   

  Tại sâu Đường Tăng luôn cưng chiều anh Bát Giới, hehe gõ mỏi tay quá dưng anh thật mới các cô đây là một tài liệu rất hay về Phật Giáo, mời chi bộ gúc “Giải mã Tây Du Ký” của Lê Anh Dũng, hy vọng sau khi đọc xong, sẽ có được cái nhìn thực chất hơn về Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung, hây za!

 24. #24 by sahadin08 on 2011/05/03 - 09:56

  …bọn dái ghẻ con đồ l..n kia có biết không chứu không cần bước thấp bước cao cúi lom khom như bay đâu .Còn kẻ yếu bóng yếu vía như trẻ em chả hạn không nên vào chùa mà không có cha mẹ đi kèm … nhất là hôm đó chùa vắng người…còn đếu chấp tên nào chẻ ranh kiểu bọn tướng tin tin ..thím loi lói hóng hớt vượt qua được nỗi dè dặt thông thường đó đương nhiên là bỏn rạch giời chui xuống rùi..thôi tạm dưng …nói chung thầy lượm lặt ý bọn đã biên rùi thêm tí ti chuyên môn của con trạn khắm gọi là là cho nó thêm phần nhàm chán chứ mục đích lại để vừa cho tintin hóng vừa dìm hàng bọn ximacai lũ tuyền ỉa lên mọi luật đạo đương ẩn núp trong quán nầy…thế nhể.

  Lạy giời phật con biên có điều gì phạm ngôn xin trời phật rộng lượng bỏ qua..chỉ vì con đương phải dùng ngôn ngữ chúng chủng để giáo dục lũ ximacai cụt tai người để rơi chốn nầy..mong ngàn lần lượng thứ.

 25. #25 by sahadin08 on 2011/05/03 - 09:57

  Đến chùa trước hết do được giáo dục từ trước..bằng nhiều chiện kể đêm khuya về thần linh ..ma quỷ..bằng chiện nhưn ái cứu khổ ..bằng phép tăng cao siêu của đức phật(trong tôn ngộ không nhiều lắm cựckì)..nên ít nhiều phải rạch giời rơi xuống hay trí tuệ cùn dư bọn vàng son trong nầy thì mới hổng biết sợ..vậy vào gian thờ chỗ để các ông tượng màu sắc u tối thỉnh thoảng lóe lên tí sơn thiếp..thoảng lại ánh lên tí kim sa trên phướn lọng..trên tường thôi dồi là mây phong lửa cháy /…ối giời ôi nếu không thành tâm mà bỏ bá tính man zợ của ông người đi thì tổ xư già như tên sỹ già dâm xợ chưa mầy…vậy gần như toàn thể ông người khi vào chùa đều mang tính dè dặt ..dè dặt đến cung kính…vì ông đếu nào chẳng nhìn thẳng vào mình xem tâm tính mình ra sao..kể cả bọn tây..chúng chỉ hơi dạn dĩ ban đầu thui..nếu đưa đi nhiều chúng cũng thành tâm đến e dè phết đếch kém gì mình đâu…cái đắc ý nhất là chỗ đó ..vô tình hay hữu ý tự ta phải soi lại ta khi vào chùa (chữ duyên ngộ của em nga nga mông trắng đấy) ..nên người tự thấy tâm mình ổn định thanh thản mục đích rõ ràng sẽ nhẹ nhàng vào chùa vì mọi sự hư vô u minh không ảnh hưởng…tâm vững đấy

 26. #26 by bienduc_hai on 2011/05/03 - 09:59

  @Điền:

  Chú kể cho cô nghe hai câu chuyện nầy nhé:

  1. Ông Voi và Ông Chuột:

  Một ông Voi đang nằm tắm gội bì bõm trong ao bùn, một ông Chuột đi tới yêu cầu ông Voi ra khỏi chỗ đó ngây.
  Voi: Tớ không ra, tớ đang vui chơi, đừng làm phiền tớ!
  Chuột: Tao yêu cầu mầy đi ra ngây lập tức!
  Voi: Tại sao?
  Chuột: Tao chỉ nói khi mầy ra khỏi chỗ đó.
  Voi lưỡng lự, nhưng một lát sao cũng đứng dậy, vụng về ra khỏi ao.
  Voi: Rồi đó, cậu nói đi, tại sao?
  Chuột (vừa bỏ đi vừa nói lí nhí): Để xem mầy có mặc áo tắm của tao không…

  2. Chim Bồ Câu của hoàng gia:

  Cô Na-ru-đinh làm bộ trưởng, một hôm cổ dạo chơi trong vườn thượng uyển, lần đầu tiên cô cổ nhìn thấy con Công của hoàng gia.

  Nói cho đúng, từ nào tới giờ cổ chưa từng thấy con Bồ Câu nào to đến vậy.

  Cổ bàn lấy kéo cắt tỉa móng, lông cánh, nhấp trụi lông đầu và lông đuôi con Công.

  Cổ nói: “Trông mi khá hơn rồi đấy, bây giờ mới giống một chú chim bồ câu chính hiệu, đúng là ông chủ của mi bỏ bê không chăm sóc mi gì cả.”

  ===

  Nhời bàn:

  1. Ông Voi mặc đồ tắm của ông Chuột thì dễ dàng hơn là Chúa thích ứng vào các tư tưởng thông thái của chúng ta có về Ngài.

  2. Khốn khổ thay cho những người không biết gì ngoài cái đạo của họ đang theo, và không hịu học hỏi điều hay của người khác. hehe
 27. #27 by sahadin08 on 2011/05/03 - 10:00

  về muà hè chùa thường mát hơn nhà của bọn dân dã không máy lạnh điều hòa là đương nhiên nên bần nông như lũ trườnglàng lũ lòi domdom lũ cucu lũ nhấtnhất rùi đcm cả họ thằng dũng hói nữa…vân vân nhiều lắm đông lắm ra trú nóng trưa hè ngoài chùa hết cả..dưng mùa đông cưả giả nhiều thế nên chùa hơi lạnh..hơi ấm trong chùa lại bởi màu sắc sậm tối và hương khói cùng vật liệu hập thụ nhiệt kiểu như gỗ như gạch xù xì rùi vải vóc phớn lọng này khác..rùi thì nền sàn trong gian thờ rộng …nền sàn ngoài sân bị lạnh nhưung trong này vưỡn ổn định hơn ấm hơn nhế nói rùi …vì nền nhiệt nóng còn lưu giũ trong lòng quả đất hồi hè nên chưa bị mất hết nhiệt..(giờ thử chui xuống cái giếng đang đào xem..đất ở dưới vưỡn nóng hui hủi khác hẳn nhiệt độ giá lạnh đang mùa đông bên trên.)..nhưng nói gì thì chùa chủ yếu thiết kế nơi sứ nóng (bọn thái bọn miên bọn ấn bọn nhậtbọn tàu sẽ nói ở chương khác)nên sự thông thoáng luôn làm chùa vưỡn lạnh mặc dù không cắt da cắt thịt như bên ngoài.

 28. #28 by sahadin08 on 2011/05/03 - 10:01

  hình ảnh màu sắc  trang phục của những ông thiện ông ác làm thần kinh ảnh hưởng gây cảm giác sợ hãi răn đe uy nghiêm e sợ đối với bọn lần đầu đến chùa với bọn cha vơ chú váo như bọn bựa mất dạy kiểu con Lả thổ tồn..con Năm băm trốc mép..con chuối cả nải..con lài mồm bẹn .. trong lốc nầy đến tượng chúa hiền thế chúng còn cù nách gãi gan bàn chân phì cả cười thì mấy ông thiện ông ác chúng coi như diễn viên sân khấu tuồng thui chả dọa nủi… chúng sợ đếch chúng ý ,…

  diện tích sàn trong chùa khá rộng nên nhiệt chuyền từ vỏ quả đất lên ..nhớ nhế vỏ quả đất chỗ sàn trong chuà ít ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài ..nên nó luôn lạnh hơn chỗ khác ngoài kia (và mùa đông thì ngược lại …đọc đoạn dưới đít ý)..do đó ngồi trong chùa mùa hè ..nền thì mát này ..không khí mát này do thông thoáng cửa nhiều với hàng hiên râm mát này ..ngoài sân cây cối tỏa ô xi cộng thêm hương các loài hoa kiểu sen mang mác nhài lẹ làng …nếp non đồng nội cùng với hương thơm thoang thoảng của nén hương tự phải thấy tâm trạng khác hẳn gây cảm giác mát mẻ kiểu khó tả như con miên man thối mồm hỏi lắm…

 29. #29 by sahadin08 on 2011/05/03 - 10:02

  tự nhiên mở nhiều cửa song lại do thời @ nên bọn như con zì tuất tuất “TT” ..con hải dưới..cùng đồng bọn quên tên rùi dưng hình dư còn cả tên điên phệt huyền nữa..ham học chữ khó bỏ mẹ thỉnh thoảng mượn mẹ vài cái lư hương dăm cái đỉnh đồng chục quả hoành phi to phạng trên ghi dăm ba điều tiếng khó hiểu dân thường càng khó hiểu..các sư trụ trì nhiều lúc khóc thành tiếng mán..nên giờ trụ trì chùa toàn phải tuyển thêm chục ông bo – đy- gát…con mít biết ổng tên ximacai là gì hông ….ông chó đó.

  Nói về chiên môn hông huyên thuyên nữa.

  không gian thờ cúng giữa gian thì tối do thiếu ánh sáng …nhiệt độ của một ngôi chùa thì chia làm 3 phần nóng dần từ ngoài vào trong..ngoài sân nóng nhất ..đến hiên thì mát hơn chút..trong chùa thì mát hẳn vì xa chỗ nóng nhất rùi(con nầu thiết kế chuà nên để hàng hiên rộng rộng ra chút cho gian thờ chính nó đỡ nóng nghe con)..cảm giác vào chùa thấy tối màu sắc không rõ ràng hư ảo..nhiệt độ lại thay đổi ..

 30. #30 by sahadin08 on 2011/05/03 - 10:04

  Đê xử lý nóng bức không khí..người ta thường làm giảm nhiệt độ từ vật bị ông giời nung nóng..tức che bớt ông ý đi cũng là một cách..giả dụ che cái sân.. che bức tường…giồng nhiều cây xung quanh (nôm na là cần bóng râm chả thế chùa được coi là cổ là chùa nhiều cây um tùm rùi mang nét kì bí)..riêng mái chùa thường to dầy nhiều lớp ngói để giảm sự nung nóng của mặt trời..người ta dễ dàng đo được độ chênh nhiệt độ đó từ lớp ngói trên cùng với lớp ngói dưới áp với xà gồ. mái thường rộng  và tạo thành hiên ..do sự thanh bạch của chùa chẳng của nả gì như bọn dân thường nên tường xây bao che rất ít hoặc chỉ đầu hồi đỡ mái còn chỗ nào mở thoáng được là mở hết vì trên đó là kết cấu khung gỗ hết cả rùi…vì chùa còn mang  tính cộng đồng của rộng đón khách thập phương …sau có vài con nó biên thêm cúi đầu này nọ ..này nọ em đừng có nghe …quan trọng đếu gì việc đó…cái chính chuà phải đông khách thập phương..tức đông phật tử tức nhiệm vụ chuyền bá đương nảy nở..

 31. #31 by dắtdéo on 2011/05/03 - 10:05

  @cô Roai: nhẽ cô nói đúng một phần. Dưng anh vưỡn chửa thông.


  Về việc chơi trẻ con thì anh có thể đảm bảo với cô là anh chơi với trẻ con thuộc dạng nhiều hơn nhiều phần ông đàn ông lừa (và hehe trẻ con cũng dất mê anh). Anh có thú vui tâu nhã là nếu xì-chét thì quay ra chơi với trẻ con là thoải mái nhứt. Vì chơi với bỏn hổng bâu giờ bị lo lắng kiểu như chơi với Zái Ghẻ thi thoảng lại móc lốp bạn, hây là chơi mới Tế Điên, Chạn Khắm thi thoảng bị hack nick lên dìm đại ca như đúng zoài hẽhẽ.

  Trồng cây: anh cũng là người mê cây cỏ, anh hổng to mồm như Zái Ghẻ nên không chửi nhâu kiếm được miếng đất như EcoPark của cỏn nhưng anh vưỡn trồng vài cây cảnh cho vui cửa vui nhà.

  Duy chỉ có đúng vướn đề là trước đến zờ anh tiếp cận tôn giáo/văn hóa nhiều khi anh cố tìm một logic duy lý về cái tôn giáo đó, tại sao tín đồ của tôn giáo đó mộ đạo vậy? Tôn giáo đó bắt nguồn từ đâu, tại sâu lại cuốn hút tín đồ? tại sao dân vùng đó lại có tập quán đó… Hẽhẽ chắc để anh rút kinh nghiệm tiếp cận mọi chuyện khác đi xem
 32. #32 by dắtdéo on 2011/05/03 - 10:18

  @Phang Phập: anh đồng ý huyền tuyền mới cô về tính cách và sự thân thiện, thật thà của tông zật các bộ tộc Lào anh em. 


  Việc con Tế điên zãy nãy lên theo kiểu “đù má làm đéo zì có chuyện hoang đường đó” cũng zễ hiểu. Vì cỏn sinh ra lớn lên ở Lừa, chửa được tiếp xúc với tông zật Lào anh em lần nầu nên lúc nầu cỏn cũng tưởng ai cũng zan manh như mình và Lừa hẽhẽ. Đới là cách mà Lừa hay dùng để phán xét người khác, đứng trên góc nhìn của mình (và cho rằng mình là thượng đẳng mẹ rồi) sâu đó nhìn quanh thấy cái zì hay hơn mình là đéo tin hoặc tìm lý zo zìm hàng. Đưa nầu tốt quá thì chửi là ngu hẽhẽ.

  Hẽhẽ dưng bây chừ tông zật Lào anh em đéo “dại” như ngày sưa nữa đâu. Tông Zật Lào cuối 8x đầu 9x khác xa tông Zật Lào bi chừ. Anh nghĩ nguyên nhân chính là do bọn ma cô con buôn Lừa, Khựa tràn qua Lào và “làm hư” bỏn. Bọn Lừa Khựa tuyền giở trò ma záo mí anh em tông zật, zần zà bỏn cũng khôn ra.
 33. #33 by Phá Điền on 2011/05/03 - 10:19

   @DG
  cá nhân tên Điền nghĩ, Tây Du là quả dìmhàng bất hủ hèhè.

  phía Thiên Đình không thiếu hàng cao cấp, zưng boss, aka Ngọc Hoàng lại lìutìu, giống xcà, nhở?

  phía Thiên Trúc lại tuyền hàng tôm tép, mỗi boss, aka Phật Tổ là nhiều trò. Quan Âm, là vị nhiều phép, chỉ kém mỗi Phật Tổ, cũng bị hehe dìmhàng cách thôthiển, đáng ra là Phật Bà, thì bị dìm xuống mần Bồ Tát. giống Quán Bựa, nhở?

  mờ địtmẹ, các bựa thử nổ xem, thói dìmhàng gái xuấtxứ từ Tầu hay Lừa?

 34. #34 by sahadin08 on 2011/05/03 - 10:20

  thầy giả nời em đùi dài miên man hơn ông ngan rùi đi mần việc nhế..đmc bài này mượn gió bẻ măng …bọn bựa sẽ được phen chửi thầy ..dưng thầy làm mẫu phát cho bọn mới vào..đmc chửi được bỏn thì cũng nghe được bỏn chửi..bài nầy thầy chửi từ trên xuống từ trẻ tới già từ gái tới giai…cứ ximacai chửi tất ..tên nào còn sót giơ tay lên để hôm khác thày chủi nốt..

           Chùa chiền nhiệt đới vớicảm giác khó tả.

  Chùa chiền thì thường ở xứ nóng,,..cái nóng nó cũng nằm ngay trong không khí..tức ông mặt giời nung nóng quả đất..những thứ bị ông nung thì tỏa nhiệt ra xung quanh ..vật dẫn nhiệt do không khí ..nơi độ ẩm cao thì độ dẫn nhiệt càng ngon hơn nơi độ ẩm thấp(độ ẩm là hơi nước có trong không khí) sở dĩ mình nóng hơn hay lạnh là do thằng độ ẩm nàygây nên..lạnh ở vn sẽ lạnh hơn mặc dù nhiệt độ không lạnh bằng thằng châu âu..vì hơi nước dẫn nhiệt đến tận da thịt..trong khi  châu âu độ ẩm thấp đếu có tí hơi nước nào nên nó sẽ khó mà mang nhiệt tới da ta được.(ít hơi nước nên không khí thành vật dẫn nhiệt kém)..sơ sơ thế..riêng chùa chiền thì không làm cao..do nhiều yếu tố xyz..(cồng chỉ được biên ngắn choẳn nên không lạm bàn )

 35. #35 by otocu on 2011/05/03 - 10:24

  Anh ngoại đạo, không hẳn vô thần.
  Anh ít hiểu biết về các tôn giáo.
  Anh chỉ mặc định, địt mẹ Bê ghét gì thì cái ấy là tốt, là tốt đẹp, là cần quan tâm, là nên hướng tới.
  Chi bộ phải nhớ đây là chân lý, là kim chỉ nam cho hành động và tư tưởng.

 36. #36 by Phá Điền on 2011/05/03 - 10:32

   địtmẹ, con Hải Dưới lảmnhảm cấy gì đới? thầnquynh à?

 37. #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/03 - 10:33

  Địt mẹ anh đương ngồi fòng thi nhế. Con Dắt Mặt ./ Déo dìm hàng anh liệu hồn.

   

  Có chủng tộc đéo nầu chên đời nầy anh chửa tiếp súc wa so far? Bên anh nủi tiếng là cộng đồng thập cẩm phá lấu nhứt quả đất nên việc con Déo bẩu anh dảy nảy đích thị là một hành động móc đít ngưởi và còn lôi kéo người khác đánh giá dùm. He he.

   

  Thôi đến giờ để anh vầu mần bài thi nốt. Các cô trúc anh mầng bài nguôn đi nầu. Địt con mẹ các cô. He he.

 38. #38 by DG on 2011/05/03 - 10:36

  Há há anh biết ngay khi biên mấy cồng đó, sẽ có ý kiến thắc mắc kiểu dư cô Điền, hông sao.

   

  Tranh luận thì để lúc khác sẽ ngấm hơn vì lúc đó đủ dữ liệu sẽ mấu hơn, dưng nôm na khi đọc hết cuốn đó, các cô sẽ giả nhời được mấy câu hỏi cơ bản đại loại như:

   

  (1). Tại sao Thượng đế (aka Tiên) hoành dư thế mà phải nhờ tới Như Lai (Phật) để trị cái bất kham của con người (Hầu Vương aka Tâm), các cô thường nghe câu “Tâm viên bất định, ý mã truy nan” chứ? Liệu có phải dìm hàng dư cô Điền đã nói không?

   

  (2). Tại sao lại có chiện nhận hối lộ (Bát tộ vàng) của Anan, Ca diếp đối với Tam Tạng lúc truyền chân kinh? Tại sao vật dụng để hối lộ không phải là cây Thiền trượng quý báu hay Tấm cà sa bảo vật, mà lại là chiếc Bát tộ được tặng bởi vua Đường ngày xưa?

   

  (3). Tại sao lại có khái niệm “Vô tự kinh” aka Kinh không chữ?

   

  (4). Tại sao sự nóng giận lại được gán cho hình ảnh một đứa con nít như Hồng Hài Nhi? Tại sao không có thứ nước nào có thể dập được ngọn lửa này mà chỉ có Quan Âm mới trị được?

   

  (5). Vươn vươn và vươn vươn, hehehe hôm nầu Tên Điền hô đọc xong rùi thì lên đây anh zí đầu lâu vầu bể phốt, hehe!

 39. #39 by DG on 2011/05/03 - 10:40

  Con Tế Sì Gồng đi thi lại hử em? Phao phõm chuẩn bị hoành chưa? Chúc em quay phin trót lọt, hehe!


 40. #40 by Phá Điền on 2011/05/03 - 10:55

   @DG
   (1)Ngọc Hoàng nhờ Như Lai trị con Khỉ Tôn, vốn dĩ, không phải Ngài thua kém Như Lai, mà bởi, Ngài biết con Khỉ Tôn nên theo Phật, chứ đéo nên theo Tiên, đó là sự Toàn Năng của Ngài. zưng quả Tây Du lậy mần Ngọc Hoàng như con Bù Nhìn, vướn đề giở nên phứctạp.

  (2)đéo có chiện hối lộ, thực ra đấy là traođổi sòngphẳng thôi. tên Điền cũng đéo có ý bẩu quả Tây Du dìm hàng đạo Phật chỗ nầy. cây trượng, hay áo cà sa đéo thể đổi lấy kinh, bởi các món ý là quà tặng, đéo có giá trị trao đổi.

  thôi ăn miếng đã hehe.

 41. #41 by Dynamo Kiev on 2011/05/03 - 10:56

  Đù má Sài Gòn, nước Nam đến hồi mạt vận hay sao mà phải dùng đến danh G_d để làm dân chủ hoa cức nhợn. Định dương câu khẩu hiệu ” thay trời hành đạo” như Nẫu Huệ hả ? Các cô, đặc biệt là cô Hải Dưới phải nhớ điều răng số 3, tức là phải hạng chế nhắc đến tên của G_D tại nơi công cộng. Anh đồ rằng cô Hải Dưới còn mang tội khai mang lý lịch, dân miền Tây cái đíu, đồ rằng cô là dân mới nhập cư miền Nam.Cô đang phạm tội kiêu ngạo nữa đó, khi mang mấy ngụ ngôn hãm lìn ra nói chuyện với tinh hoa Điền Đô.

  Còn việc xây nhà thờ to cũng có dụng ý, không có gì sai như Bựa Ninh Bình phán. Vì đó là một trong các cách PR. Nhiều người tìm đến G-d bằng duy lý như Lev Tolstoi hay Trạn Khắm, DG…, nhiều người khác giác ngộ chỉ vì xúc động một bức tranh hay một công trình kiến trúc Nhà Thờ. Còn dạng siêu như Trung Úy thì …bỗng nhiên giác ngộ…hôhô 

  Mấy con như Tế điên không đọc hiểu Trung Tướng vì sao cảnh cáo em Ky à ? vì lý do spam chứ không phải là nêu quan điểm để tranh luận. Tế điên ra tay mã thượng không đúng địa chỉ.

 42. #42 by sahadin08 on 2011/05/03 - 11:06

  dcm thầy bắt mẹ quả tang con tế là giáo viên cấp hai chiên hóa..có lẽ trường ăm tếch đăm…hôm nay bỏn thi môn hóa thì phải

 43. #43 by Phang_Phập on 2011/05/03 - 11:10

  @Nguyễn Tinh tế:
  Anh tặng chú cái mẫu giấy thi mờ anh vừa sáng tác, chúc chú thi mạnh giỏi, thẩm đu thật nhiều, thi xong vô hầu chiện đạo Phật mới anh.

 44. #44 by Bố on 2011/05/03 - 11:15

  @ Rose,

  Em nói chuẩn.
  Bố khỉ cái đám lợn ở đây ! mỗi lúc định buông lời ong bướm với em, anh lại sợ bọn lợn tốc váy lên chửi anh mê gái, mới cả chỗ nài là chỗ khai sáng, mới cả cái mả mẹ gì đới… thế là anh lại đành ngậm mõm. bọn lợn vừa thù vặt vừa gato với anh đới, hố hố.

  bố cảnh báo: lũ con lợn làm gái dạt hết là quán đóng cửa sớm đấy nhá !

  @ này, cu dắt déo có phải là cu Diên Vỹ ở cà không đấy ? nếu phải thì cu là đứa bố xếp vào loại hải đăng số 1 của cà (đéo nhất thiết phải là no.1 ở đây. vì tính chất 2 quán khác nhau).
  bố biết hầu hết các con lợn ở đây đều là bọn phản động cà phò dạt vòm. nhưng khả năng thẩm văn của bố rất kém nên đéo nhận ra cu nào là cu nào.

  mả mẹ đám lợn phản động cà fò, hố hố.

 45. #45 by DG on 2011/05/03 - 11:23

  Bố khỉ cái đám lợn ở đây ! mỗi lúc định buông lời ong bướm với em, anh lại sợ bọn lợn tốc váy lên chửi anh mê gái, mới cả chỗ nài là chỗ khai sáng, mới cả cái mả mẹ gì đới… thế là anh lại đành ngậm mõm. bọn lợn vừa thù vặt vừa gato với anh đới, hố hố.” @ Bô Cứt.

  Địt mẹ chính cái đám củ lồn này toàn ngồi ăn sẵn thi thoảng nhảy ra chưởi đổng câu nầu là xì bam mới cả cồng nhạt dư đùng rồi đấy.

  Con Cường Dương là một điển hình khắm thối, từ hôm nổ chưởi con Tế Sì Gồng đến giờ là y dư rằng cút một mạch, có được cái máu lồn gì đâu.

  Vãi đái!

 46. #46 by LonelyRose on 2011/05/03 - 11:32

  Bấu chí hôm nai nhắc 20 năm ca hát của Celine, mời chibộ nghe lại bài nầy của nàng,

   

 47. #47 by Bố on 2011/05/03 - 11:33

  cu dái sủa cái đếu gì đới ? bố đéo hiểu. cơ mà cu luận về các nhân vật tây du ký hay phét. anh đang hóng.

  anh thật là anh vào quán đéo để được khai sáng mà chỉ là để khai sáng mới hóng các con tán phét, chửi nhau, mới cả học cách chửi tục, nói bậy và thực hành luôn, hố hố.

  mài, cu tế, cu trạn vưn vưn chửi diên kinh ! bố phục. lại thật.

 48. #48 by Mr. Tran on 2011/05/03 - 11:34

  Chiện Tây du, chém tý

  Thái thượng lão quân mới cả Nhị Lang thần ủ lò chơi hội đồng tóm được Vua Khỉ phỏng?
  Tóm được rùi đem nấu cao phỏng?
  Dưng đéo ăn thua, vưỡn bị nó bật dư chó phỏng?
  Lúc đấy phải cầu Phật tổ phỏng?

  Đù má để thấy rằng uy quyền chỉ có thể đàn áp, giam cầm chứ đéo khiến người ta tin phục.

  Khựa và Vịt giờ khác đéo hehe.

  Có điều Phật tổ hay bất kỳ đấng toàn năng nào không đoái thương mà thôi…

 49. #49 by Mr. Tran on 2011/05/03 - 11:45

  @Đơn Mai Khôi:

  Con bựa nầu dìm hàng em mới cả các Vàng Son chưn chính khác thì đảm bẩu nửa quán song phi vỡ loa cỏn, khỏi lo em nha!

  @Bô cứt:

  Mỗ bắt đầu khó chịu mới việc cô đong đưa Đơn Mai Khôi rùi đấy. Liệu hồn nha con kia

  @Déo mặt ./ méo:

  Hehe, xin lỗi caca (tiếng Phớp nghĩa gì quên mẹ), địt cụ caca hehe

  @Dái Ghẻ:

  Đéo gì sâu dìm hàng mỗ ghê vầy? Gánh hành lý ngàn dặm gù mẹ hết lưng à?  Đéo chơi, đéo chơi trò Tây du đâu.

  Thêm quả thắc mắc mới Dái Ghẻ aka Nhà Tây du nổ học cái:
  Bạch Long Mã là Thái tử phỏng? Thế cỏn biến thành ngựa đực hau ngựa cái?

  Nhẽ ngựa đực mới đúng về giới tính. Dưng dái ngựa dài ngoẵng, cứ lõng thõng trên đường xa xăm thế á?

  Mà quán nầy dững con nầu hay nổ kèn khủng, kèn hoành rùi kèn dài mới cả kèn vươn vươn ý nhở?

 50. #50 by DG on 2011/05/03 - 11:45

  Địt mẹ biên được một cồng dài lòng thòng dư dái ngựa cho tên Điền nòng nọc thì lỗi kỹ thuật hỏng mẹ, tức nổ dái, hehe.

   

  Tên Điền hông nên nặng nề quá chiện Tiên (Lão) mới cả Phật (Giáo), gợi ý cỏn chi tiết Phật Tổ dùng bàn tay (5 ngón – ngũ hành) để khắc chế một cá tính ngỗ ngược, nổi loạn như Hầu Vương. Nhế?

   

  Và không phải ngẫu nhiên, lá bùa hóa giải cho con khỉ nầy lại được dán lên đỉnh núi, nơi tiếp xúc nhiều bão tố, gió bụi … nhất. Phải chăng tồn tại đâu đó ở cái củ sọ của mình một điểm, mà nếu khai thông được thì hoàn toàn có cơ hội để mần ông người đúng nghĩa, đỡ mất công dí đầu lâu vầu bể phốt như anh vưỡn đang áp dụng cho con đĩ Cổ Nhuế thần tượng của cô Điền nòng nọc.

   

  Ngày xưa xem phin nầy, anh thường tự hỏi những câu đơn giản, kiểu như việc đéo gì phải làm hàng qua 81 nạn mà hông bay con mẹ nó cho nhanh? Hehe hài hước tí là sâu không ngồi nhà lên thằng Gúc cho tiện?

   

  Ý thứ 2 của Điền càng sai, gợi ý tiếp rầng Cà sa hay Thiền trượng là những vật dụng được tặng bởi cửa Phật (Quan Âm), còn Bát Tộ vàng được tặng bởi vua Đường aka Phàm tục, phải đâu là muốn mần con Phật, thì dứt khoát phẩy rũ sạch bụi trần? Hehe.

   

  Anh nghe loáng thoáng con Trạn Khắm đã nổ, dưng cứ để cỏn nổ đi cái đã, anh đi chén cơm rùi anh vầu tát gãy răng con Trạn aka Sa Tăng nầy, hehe.