Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Bố on 2011/05/02 - 12:49

  thằng 3 ma đã đưa thằng đen về miền cực lạc thật rồi sao ? ôi, bố ngưỡng mộ mài quá đen ơi ! mài bị cả “nhân loại tiến bộ” lên án, trong đó có bố, nhưng bố cũng nghiêng mình trước vong linh mài. bình an ở trển nhá đen !

  @

  Hố hố, đọc bài nài và các còm của con đĩ mồm chủ quán, bố hình dung ra con là một tay thầy tu nửa mùa, già khú đế, còm nhom, đàng điếm (ảo, chứ chym cò có đéo đâu mà thực hành được).

  Hô hô, bố chỉ tấn công ngoại hình cá nhân chứ không tấn công tông giáo nhá các con lợn. đừng tức giận bố ! hố hố.
   phải công nhận các công trình tôn giáo, nhất là các nhà thờ của đạo con chủ quán rất đẹp, khác hẳn với vẻ loè loẹt của các chùa chiền phật giáo ở  chuồng lợn. ho ho.

  @

  Em Hồng vàng không đi chơi lễ à em ơi ? Đi đi rồi lên quán kể chiện cho anh hóng với.

  @, Rồ,
  Anh đã nói về nhời ông beo ở nhà TDN.

 2. #2 by Deobietj on 2011/05/02 - 13:25

  @ Ky + khuyetdanh: A cũng hóng cái quán này lâu hơn 2 em. Sure. Dưng cmt ít (giống rất nhiều ng ở đây) vì djt mje như A đã nói với M hồi cãi nhau vụ toán học ý. Là trước khi tham luận phải nghĩ cho kỹ. Djt mje A nói E có nghe rõ kg?

  Và djt mje sau khi tìm hiểu kỹ thì thấy uh, Zì mồm thối nó nói đúng là chủ yếu. Cái j cỏn nói sai or mình thấy chưa đúng thì viết tham luận.
  Chứ đéo j viết lăng nha lăng nhăng rồi biện hộ. Djt mje E cứ cãi chày cãi cối, lý do lý trấu là thế ./ nào hả. Djt mje E khinh chi bộ nó vừa vừa thôi chứ.
  A đéo care E ở chỗ ,/ nào cũng như E xuất phát từ miền quê ./ nào ở cái chữ S này. Dưng mà E sai thì phải sửa chứ cứ biên xong rồi bảo ôi djt mje E có 3 đứa dùng 1 nick, rồi E tắm biển. Djt mje xuống biển mà mang laptop để vào lauxanh làm MBBG hả E. Ngu thì cũng vừa vừa thôi. Ngu quá phần Lừa thế thì chửi Lừa thế ./ nào đc hả.
  A đéo định nói ntn với E đâu vì nếu thích thì nói mje từ lâu rồi. Dưng ngày càng thấy E quá quắt quá đi, lại ngu dần theo năm tháng nữa nên phải nói cho E sửa. Nghe chửa.
  @ Zì & All: Djt mje mấy thằng KSXD đi Đồ Sơn mới cả Quất Lâm hết rồi hả. Vào giả nhời vụ mái vòm nè. Djt mje mái vòm hay chóp nhọn chủ yếu là để tận dụng tối đa khả năng chịu lực của vật liệu (đéo phải thép hay BTCT) giảm thiểu ứng suất kéo và moment trong kết cấu nghe chưa các cô. Con Zì trả lời E Ky là chóp nhọn ngon hơn mái vòm là sai mje nó rồi nghe cô. Đọc lại Cơ lý thuyết với cơ kết cấu nha.
 3. #3 by Deobietj on 2011/05/02 - 13:31

  @ Trường Làng: Thay vì đặt lanh tô, ta chỉ xây gạch trên cốp pha, xây xong ta dỡ cốp pha, phần tường phía trên sẽ rơi xuống nhưng không rơi hết, sẽ để lại cái vòm như thế này
  Không phải hình của thí nghiệm nhưng phản ánh không khác mấy
  Người ta sửa lại bằng cách xây cuốn lại như thế này…

  Mả mẹ cô chứ xây xong mà sửa ah. Chưa thấy xây vòm kiểu này bao h hả. Ng ta chèn gạch or cái đéo j vào cũng đc rồi xây. Chứ đéo phải xây xong rồi dỡ cốp pha cho tường rơi xuống nha cô. Tìm hiểu đi rồi phát biểu.
 4. #4 by bienduc_hai on 2011/05/02 - 13:46

  Chú hóng hai ngày nay chuyện kiếng chúc, chẳng thấy có cô nầu thực sự giải tỏa được nố: kiếng chúc Chùa mới kiếng chúc Nhà Thờ khác nhâu thế sẽ tạu ra cảm dác khác nhâu khi dào trong có đúng không? 


  Tuy nhiên có con Vải Bố phán như đúng rồi cái sự lòe loẹt của kiếng chúc Chùa Việt, hẽ hẽ.

  Không kể những công trình (Chùa và Nhà Thờ) do kinh phí eo hẹp, không có gì đặc biệt, thì những công trình Chùa bự chà bá ở Việt gần đây thật lố bịch hết chỗ chê.

  Cảm giác các cô thấy “ấm” khi dô Chùa hông phải do kiếng chúc, mà do hàng trăm hàng ngàn cây nhang đang thi nhau nhả Các-bô-nic vầu không khí; mới cả ở điện chính, cái gian thờ chính đã chiếm hết 1/2 không gian rồi, rồi còn chi chít các gian thờ phụ…

  Vửa có cô nầu nói chuyện không khí mần ông Người vầu trong Nhà Thờ thấy thoải mái là đúng lắm.

  Chuyện cảm dác “lạnh”, cô nào có vầu Chùa lúc 2h đêm khắc biết. hic, bảo đảm cổ vưỡn tóe đái khi nhìn mấy ông tượng Kim Cang trợn mắt phùng mang.

  Chuyện Kim Tự Tháp, ông Ky và các ông chớ nên nói sâu vầu vật liệu xây, hẽ hẽ, do Thần Linh chỉ ông Ai Cập cổ trộn Đất Sét Vàng mới Nước Biển Mặn mần bê-tông nano polymer đới, hẻ hẻ.


 5. #5 by Deobietj on 2011/05/02 - 13:49

  @ Làng: Mà ./ mje cô chứ cái j mà dầm ứng lực có hình vòm là do kg thóat khỏi kết cấu dạng vòm hả cô. Cô biết đéo j về dầm ứng lực kg mà phát biểu như đúng rồi thế hử. Djt mje cô chứ dầm ứng lực có hình vòm là do bản chất nó thế chứ kg phải bắt buộc làm như thế or làm như thế là tối ưu như các dạng vòm khác nghe chưa cô.

 6. #6 by bienduc_hai on 2011/05/02 - 13:58

  Hehe, quên nhắc các ông Kiến, hẽ hẽ, nhẽ các ông đứng trong tư thế của người thời thởi, mới kỹ thuật và phương tiện thô sơ, thì các ông bàn sẽ té ra nhiều vướn đề hơn chăng? 


  Vụ ông Tuấn sanh diên, chú thật, chú dám chắc 99% những ông vưỡn ti toe trên quán nầy chẳng có con nầu dám làm chiện gì có nguy cơ tới hoạn lộ của cỏn, chớ đừng nói là làm như ông Tuấn.

  Nếu cả xã hội nầy đều co buồi khép bướm lợi, cái gì cũng lo cũng zun cũng sợ thì các cỏn sẽ mãi mãi ngoan hiền nằm trong vòng tay yêu thương của Bê nhé. 
  Nhưng nếu hành động anh hùng rơm ở cấp cơ sở thì các cô cũng vưỡn bị dìm hàng ngây tắp lự, hehe. 

  Vì thế, chú xin cúi trước ông Tuấn!

  Chú nói thế rồi chú lại cút đi bú cà phê đơi, các cô ở lợi tranh luận vui nhé, hẽ hẽ. 7. #7 by Do L on 2011/05/02 - 14:13

  Cô Hải @ chắc cô chỉ mới lang thang mấy cái chùa miền Tây ???

  Cô phán về lòe loẹt với lạnh lùng với nóng bỏng như đúng rồi. Nếu cứ tham luận như vậy thì miềng vầu nhà thổ or nhà xí lúc 2h sáng xón mẹ đái với cứt luôn.  Rồi thành ra anh đúng mờ tôi đúng bằng hai anh.

  Dismia cô đéo nhớ là so sánh vậy quá ư khập khiễng à ? Đó là miềng chưa dám nói tới văn hóa, lịch sử và địa lý (vì miềng đéo hiểu kỹ đéo nổ) rồi vùng miền.

  Rất nhiều chùa be bé ở Bắc kỳ thoát khỏi cái mà cô mô tả, rất thanh bình và nhẹ nhàng.

 8. #8 by Do L on 2011/05/02 - 14:22

  Cô Hải thông thạo cả Chùa với Nhà Thờ cho miềng hỏi cái.

  Tại sao bước vào Chùa gian chính thì luôn làm cái bậc cửa cao ngổng lên quá mức vậy cô ??? nhớ là díu tính chùa mới mần gần đây nhé.

 9. #9 by Enterprise on 2011/05/02 - 14:31

  Úi, hehe.

  Nầy thì mái vòm:


  Nầy thì mái chóp:

  Có cô nào chuyên-ngành vật-lý thì phân-tích lực xem nếu có ông sao hay ông giăng rớt xuống đỉnh hai cái trên thì tên nầu nhẫn-nại hơn, hehe.

  Anh thì anh thấy tên nào cũng nát bét, hehe.

  (ảnh lấy từ website http://en.wikipedia.org)

 10. #10 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 15:10

  Địt cụ con Hải Zưới theo đạo gì mà dám ti toe về Chùa chiền của anh dư đúng dồi thế hở cỏn? Anh đạp phát thủng mẹ a lô giờ.

  @Con Dắt Mặt ./ Déo mới con Roai:
  Bắt quả tang con Déo đéo biết quặc gì về Phân Kim mới Hóa phân nhế. Địt mẹ nổ mới anh về Hóa Vô Cơ mà chỉ nhờ mỗi thằng gúc thì cứt ngập mặt nhế cỏn.
   
  Cô Roai muống kinh tế, chi phí tối thiểu phỏng? Nhưng mà nổ kiểu nầy anh đéo có hấng cô ợ. He he.

  @Con Vìa Gay:
  Cô chưởi nguôn đấy, địt mẹ hôm nầu tương thêm vài quả lên sem sem. He he.

  Hôm qua anh nghe lời một em vàng son khuyên là hông nên chưởi mấy thằng mặt cặc về vụ em Ky nên giờ đéo còn jì mần jải chí cả. Địt mẹ, anh buồn.

  Kiếng chúc thì đéo phẩy ngành.
  Đạo nầy cũng không phẩy đạo anh theo.
  Nổ về Hóa tí ti thì đéo ai hưởn ứn.

  Giờ anh phẩy làm sao?

  Àh con Dái Ghẻ mới ra tù để anh kích cỏn đổ cứt vầu mỏm con Zì nhể? Địt con mẹ, con Dái Ghẻ ở tù oan mẹ nó dồi phỏng?

  Nge con Zì mới con Chạn Khắm nổ về kiếng chúc ngứa dái bỏ mẹ. Anh lấy Bờ Lây Bôi ra quây tay vưởng thanh tao hơn hóng hai cỏn ỉa đùn. Anh thật.

  Địt con mẹ hai thằng đầu đất nhát cho he he thơm mõm. He he.

 11. #11 by DG on 2011/05/02 - 15:33

  “Tại sao bước vào Chùa gian chính thì luôn làm cái bậc cửa cao ngổng lên quá mức vậy cô ??? nhớ là díu tính chùa mới mần gần đây nhé” @ Roai củ lìn.

   

  Hehe Roai lâu giờ có nhớ bạn Gay Lét hông Roai?

   

  Bậc cửa vào gian chính của Chùa, hay hệ thống bậc thang dẫn vào những chốn tôn nghiêm, luôn được thiết kế dư vậy đó cô.

   

  Thiết kế dư vậy có nghĩa là gì?

  Là người đi luôn phải cố gắng giơ chân/đưa chân bám cầu thang (bậc thang) làm sao để không bị ngã, (muốn thế thì trọng lượng luôn dồn lệch về phía trước so với phương thẳng đứng bình thường) dẫn đến tạo ra một dáng đi lom khom, cung kính. Hehe một kiểu “bắt cung kính” rất hay phẩy không cô?

   

  Cô đi vào Huế bước lên các bậc thang vào điện chính mà xem, không lom khom cô ngã tốc váy cho xem, hhehe.

   

  Nhân tiện nói thêm với cô, tại các Chùa cổ, không chỉ mỗi bậc thang cao, mà một số cửa tại các vị trí quan trọng cũng phải thấp, để cô có muốn vào thì dứt khoát phải cúi đầu!.

 12. #12 by DG on 2011/05/02 - 15:37

  Quên, sodi, Cô Dò Lìn chứ hông phẩy Roai hỏi câu trên, hehe

 13. #13 by Phang_Phập on 2011/05/02 - 15:37

  Anh thấy đạo Phật ở Việt léo thể gọi là Quốc đạo được cả, có khi không thể gọi là đạo được ấy, duy chỉ có mấy đạo như Thiên chúa giáo hay Tin Lành, Hồi thì công nhựn là Đạo thật.
  Người theo đạo Phật chiếm đa số như ở Việt mà chả có tý kiến thức nào cả, theo cho vui thôi, anh chỉ công nhựn Lào có quốc đạo là Phật giáo thôi, vì sao lại thế, nếu theo Đạo Phật thì phải thiện chứ nhể, chỉ cần nhìn hành động của các gọi là Phật tử ở trong chốn cửa Phật và sau đó ở đời thường là thấy ngay. Vào chùa cũng tranh cướp, chen lấn, xô đẩy, tham lam, anh có lần còn chứng kiến, có 1 người đi trước đánh rơi ngay cái điện thoại, người đi sau đang mặc áo nâu sồng, bê lễ, cúi xuống nhặt ngay cho vào túi áo, he he he, Phật dạy là nhặt được của rơi xin mời bỏ túi à, còn tham gia giao thông khi đi hành lễ thì nào, va chạm phát là chửi bới, vác dao xiên luôn, he he he, Phật dạy thế à.
  Anh kể tý về văn hóa Lào, quốc gia mà anh công nhận Đạo Phật là quốc đạo như Việt Nam nhé, thì sẽ thấy khác nhau 1 trời 1 vực.

 14. #14 by DG on 2011/05/02 - 15:45

  @ Hải Zưới: Vụ cô Tuấn không có gì là xấu, với quyền công dân của cô cổ thì chuyện đó là chuyện bình thường, thậm chí cũng có hướng hehe tích cực!

   

  Dưng cái anh không thích – là những kẻ xung quanh cô Tuấn. Nếu cô này không tỉnh táo, sẽ mất phương hướng và không nhìn nhận được mình chính xác, và không cẩn thận trở thành miếng mồi cho người khác lợi dụng.

   

  Cái gì cũng cần phương pháp, trong bối cảnh hiện nay thì việc đối đầu trực tiếp là ngu xuẩn, vửa không mang lại hiệu quả gì vửa mang họa vào thân, cô hiểu chưa?

   

 15. #15 by Enterprise on 2011/05/02 - 15:57

  @Cô DG:

  Ừa, lâu nay không thấy cô Gay+let cũng buồn, hehe. Chả biết sao cỏn bỏ quán mất biệt. Trước đó cỏn còn kêu bị chửi vưỡn tiếp-tục cồng. Cỏn chưởi anh dư tát nước thế cuối cùng cỏn biến làm anh rất ngỡ-ngàng như cô nàng mặc áo vàng di lang-thang trên đường phố, hehe.

  À, mà nhẽ anh nói sai hay sâu mà cô kháy anh thế, hử? hehe.

 16. #16 by DG on 2011/05/02 - 16:00

  @ Tế Sì Gồng: Việc khóa mõm anh, hehe chỉ để vuốt đuôi em Hường – tránh phụ công lao của em í, địt mẹ anh chấp đéo!

   

  Dưng nhờ anh mà các chú có quyền ỉa vầu a lô của các em bất cứ lúc nầu rồi đấy, sướng hông?

   

  Anh thấy hài hước cho những thằng nhao nhao kiểu “giờ có cơ chế thì tao mới dìm”, hehe Địt con cụ một lũ nửa mùa bẩn thỉu!

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 16:02

  @Cô Phập:
  Địt mẹ cô cứ dìm hàng tông giáo mà anh đương theo đéo xợ anh buồng hở cô?
  Phật giáo ở Lừa thì anh thua dồi, tuyền chùa quất doanh, sư thì cam nằm vùng. Anh chán.

 18. #18 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 16:03

  Cảm ơn đã Zì xóa còm .

  @ Tinh Tế : kể chuyện ma da nghe anh ơi, nghe nói những nơi có lò rèn là có phải không anh ?

  Mấy ngày trước về quê Nội giổ, gần xóm có đám ma 1 cụ hơn 70 tuổi xuống sông giặt đồ, người ta thấy thau trôi lều bều, vận động thanh niên cả xóm tìm vớt chẳng thấy , mất xác luôn vì chổ đó nước chảy rất xiết, mấy ngày sau cụ nỗi ngay chân cầu cụ giặt đồ…

  @ Anh gì đó, nói như thể em và Ky là 1 vậy …

  @ Toàn thể chi bựa : Em  dốt vô đối nên từ nay chỉ dựa cột nghe thôi ạh

 19. #19 by ChiPheo on 2011/05/02 - 16:06

  Về kết cấu kiến trúc Thằng Tướng diễn nôm chuẩn không cần chỉnh. Mấy chú kỹ thuật mả mẹ gì nói chi tiết như puồi. Kiến trúc hay kết cấu của bất luận công trình gì đều phải xuất phát từ Mục đích sử dụng (để mần gì?), Vật liệu sẵn có (mần = cái puồi gì?) cũng như Kỹ thuật xây dựng (mần dư thế lào?).

   

  Mục đích thì khỏi nói, từ thủa xa xưa tới giờ luôn là mong ước phình to hơn, leo cao hơn, vươn xa hơn, và dĩ nhiên phải càng đẹp hơn.

   

  Công nghệ vật liệu xây dựng thì thế nào? Trước TK18 chỉ toàn gỗ đá gạch, TK19 có thêm sắt thép. TK 20 có thêm bê tông và rồi thép cường độ cao. Thế kỷ 21 nhẽ có sợi các-bon cường độ cao và bê tông siêu nhẹ.

   

  Sự phát triển của công nghệ vật liệu sẽ quyết định quy mô công trình và kiểu kiến trúc/kết cấu áp dụng: vòm hay dầm hay vòm ngược…biết điếu đâu đấy.

 20. #20 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 16:08

  @Con Dái Ghẻ:

  Cô là con tốt thí để con Zì đi tiếp nước cờ bỏ luật của cỏn thôi. He he. Anh đâm thế chất hông cỏn? Chưởi chết mẹ thằng thẳng đi cỏn. He he.

  Anh đã hứa mới em ẻm là đéo chưởi mấy thằng đó nửa dồi, đù má con Dái Ghẻ đéo chơi kích anh nhế.

  Mọi hôm anh chưởi mấy thằng măt lồn đó tội ăn hôi nầy chứ đéo.

  @Con Nừa:

  Địt mẹ cô biết cầu thị thế dất tốt. Anh khen anh khen. Anh thật.

 21. #21 by ChiPheo on 2011/05/02 - 16:08

  @Cu-đơ, em nó hạ cánh rồi! (dĩ nhiên bằng … dù)

   

  @Em Hê cảm tính vưỡn rất chuẩn. Vàng Son xịn có khác. Nghi ngờ không phải thói xấu. Nghi oan mới xấu.

 22. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 16:14

  @Em Danh mới các em Vàng son mới vầu:

  Chiên Ma Da hôm nầu rũi rải anh kể em ợ, chiện thật người thật chứ hông phẩy phịa. He he.

  Các em cứ nổ, biên thoãi mái nhế. Con nầu có buỗi mà dám vầu chọc ngoáy, dìm hàng thì chết con mẹ nó mới anh. Anh thật. He he.

 23. #23 by ChiPheo on 2011/05/02 - 16:16

  Đục mạ, trong cái xứ mở này đâu phải cứ @someone là chỉ nói về gã/ả đó đâu, nó means với bất cứ ai đang đọc cồng. Đục mạ điếu gì trong nầy mà vưỡn thói quen ở Làng Vũ đại là “chắc nó chừa mình ra!” (Đục mạ nếu nó chừa mình ra thì nó đã sang mẹ nhà riêng mà chửi chớ!).

   

  Đục mạ thằng Tướng, giờ Vìu và Mèm khá dzồi, dzưng khả năng tiêu hóa vướn đề cũng khác nhau nhiều bậc chưa kể nhìu bọn ợ chua. Nhẽ Hắn nên chí thú để có những cồng chốt cụ tỉ nếu không sẽ là công cốc.

   

  Còn nếu điếu đủ chim cò và thời gian, hắn nhẽ lập một “Ban Tướng Bựa” để “giải quyết băn khoăn” cho mọi lứa tuổi: trăng l(nh)ú, trăng (t)ròn, trăng méo, trăng l(n)áu, trăng… xế và cả trăng …trối nữa.

   

  Chữ Tín điếu mua được bằng rượu thịt chó. Nhẩy!

 24. #24 by sahadin08 on 2011/05/02 - 16:48

  Dưng nhờ anh mà các chú có quyền ỉa vầu a lô của các em bất cứ lúc nầu rồi đấy, sướng hông? @giái ghẻ

  lòn mẹ chỉ nhắng nhít …nhắng nhít…gái vàng son trong này dùng biết bao công lực mới có được..tổ cụ chúng mày chỉ nhắng nhít… nhắng nhít..
  các vàng son nhà thầy luôn nhế và sẽ vưỡn nhế là vàng son…bất chấp tát thảy nhế..luôn đúng ..sai cũng luôn đúng ..tổ xư chỉ nhắng nhít…còn đúng thế lìn nầu thì mỗi thằng có một cách nhế..cái đấy thể hiện cái ông người trong chúng mầy ..đcm ximacai cụt tai trĩ lòi đít…
  riêng với những em hay bị ném đá dư em phương thảo vàng son..em ky giáo đầu vàng son..em pham phòng vàng son..em rô xinh vàng son…em hê vàng son …đcm các em vưỡn là vàng son..riêng thầy vưỡn ngưỡng mộ …
  bọn tây bẩn có cái mà bọn ximacai chúng bay nên học..chúng không bao giờ sợ sai….(chẻ con tây cũng thế mẹ luôn..trước thầy có ở cùng bỏn thầy kể chưa)….kể cả cái sai ấy làm chết cả trăm cả ngìn mạng…vì sâu ..vì chúng biết nếu sợ rùi chịu thua thì lỗi lầm tiếp theo sau  sẽ làm chết ti tỉ mạng nữa cơ..vì chúng nghĩ và chúng tưởng chúng là bọn tiên phong bọn dám đi đầu..địt mẹ nó tưởng thế thì thằng ximacai nào dám …địt cụ ximacai..
  ki ơi đừng sợ..
  đmc sắp 22 tháng 5 rùi ..không lo lốpbi lấy phếu từ giờ thì vào thế chóa nào được cuốc hội nhở…hởchi bựa???
  bựa của cực bựa đấy..chửi không lấy được số má đâu..phải còn xem nổ nữa cơ..ximacai cụt tai…địt mệ mầy

 25. #25 by Do L on 2011/05/02 - 16:48

  Con Tế mồm năm miệng 10@ cho miềng hỏi phát (thật công việc) về Hóa.

  Do là miềng thích kính đeo mắt gọng Sừng. Nhà thì mần Mỹ nghệ linh tinh nên rất khoái đi vào sản xuất bằng tay (tất nhiên) dismia giá nó bên tư bản thì cao thôi rồi.

  Có 2 vấn đề cần giải quyết:
  1. Chế or đặt máy 2.5 D giá cao . Làm tay thì không ra số lượng đc. Có cô nào chiên về gióng máy thì cho mình hỏi nhé.

  2. (câu này hỏi cô Tế giỏi hóa) Sừng trâu có 02 khúc, chóp (đặc, đắt) và Máng (rỗng, mỏng, cong) làm gọng kính bằng phần máng đòi hỏi sự ổn định (làm phẳng) cô có biết dùng loại hóa chất nào (không hại da) làm cho nó như ý miềng đc không ???

  ***Thủ công chiền thống mần như sau : Cho vào dầu cặn xe (đáng nhẽ là dầu ăn dưng đắt đéo làm), đun nóng lên, khi mềm cho vào máy ép. Sau 1 vài tháng thì nó co vào đúng như ban đầu, sản phẩm vứt sọt rác.

 26. #26 by Đéobựađéođược on 2011/05/02 - 17:27

  Anh thấy hài hước cho những thằng nhao nhao kiểu “giờ có cơ chế thì tao mới dìm”, hehe Địt con cụ một lũ nửa mùa bẩn thỉu!@ Dái ghẻ.

  Địt mẹ cô có chửi anh không đới, hehe.

  Con Ky đầu đất liên thiên anh chấp đéo, dưng cỏn vô hại. Địt mẹ loại mặt trơ chắn bóng như con Rồ mới gọi là tai hại cho xã hội này. Chường mặt lên log là dũng cảm hả, dũng dũng cái đầu buồi. Tổ sư, cô Beo đéo là TBT 1 báo lớn ở TP ông Cụ kèm theo các quan hệ XH lằng nhằng khác liên quan thì nâng bi vào đít. Anh thật.

  Con Lả hơi lắm lời tý nhưng nó nói đéo sai. Ôn tồn như Chạn khắm cả đời đéo tắm cũng phải chửi trải nghiệm của em Rồ, hehe, là cái đầu buồi. Em Hường thấy con rồ thần kinh vơ vào thì giẫy nẫy lên nói đéo liên quan. Vươn vươn…

  Địt mẹ đến lượt Anh, hehe. Đéo cần thằng Bựa nó ra luật anh đã dúi đầu những con thần kinh kiểu thế vào toa lét giật nước rồi. Thằng Bựa nó đéo can thiệp chắc có lý do, phỏng? Hay các cô lại bẩu nó đéo nhìn thấy. Hố hố, nếu thế thì 24/24 với kể cả cách 5000km vưỡn biết là nó nổ ah? Nhẽ đéo đâu thế.

 27. #27 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 17:53

  @Con Dò Lồn:
  Sodi cô anh hông giúp được cô. Nếu anh gúc để nổ thì cô có thể tự mần được, cần đéo gì anh phỏng?

  Anh giải thích cho cô hiểu thế nầy. Bên Hóa Học chia hai mảng duy nhất: Hóa Vô Cơ và Hóa Hữu Cơ.
  Thứ anh có thể nổ huyền tuyền nằm bên Hóa Vô Cơ vô ợ. Bên kia anh cũng biết tí it thôi. He he. Cô có thể chưởi anh nếu thích. He he.

  Sẳn anh bô nết quả trải nghiệm hồi bé:

  Đận anh còn mài ghế cuối cấp II, anh nhịn xài nhịn uống sắm đủ dụng cụ, hóa chất. Biến nhà kho gia đình thành phòng thí nghiệm qui mô hơn trong trường.

  Đận anh hùng hục hùng hục đọc sách.

  Các kiến thức Hóa Vô Cơ cấp III anh nắm mẹ, kể cả các kiến thức ngoài luồng.

  Thời đó ở Lừa chửa chính thức có In Tẹc Nét. Nói mẹ gì đến Gúc.

 28. #28 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 17:54

  Anh lấy chai La Via rỗng, loại 1,5 L.

  Mới đầu căm xe đạp xin được, anh kẹp cỏn hơ trên ngọn đèn cồn cho nóng, đoạn ấn vầu nắp chai La Via nầy cho nó thủng ra ngoài. Dạng như ngòi nổ.

  Chế một phần tư bình Axit Clohiric (HCl) đậm đặc(38% chắc?) vửa mua tại chợ Biên Kim hôm trước vầu bình thủy tinh, loại chiên hỗ trợ thí nghiệm, đoạn bỏ vài thẻ kẽm (Zn) vầu. Khí Hidro (H2) bốc lên phần phật phần phật.

  Anh úp ngược chai La Via vầu miệng bình đặng hấng khí H2. Quãng một hùi hai thẻ kẽm teo gần hết, anh giữ nguyên chai Lavie lấy ra ngoài, lấy nấp ngòi nổ lúc nẫy lắp vầu, vặn chặt.

  Thò tay vầu túi anh lấy cái hộp quẹt ga. Anh để bình La Via trên bàn, nghêng hột quẹt ga ngây đầu căm xe đạp, quẹt nhát.

  Bù ù ù m m m m…..

  Địt con mẹ nó. Một tiếng nổ kinh hoàng. Mặt anh đéo còn miếng máu. Ngồi thở hổn hển đợi hoàn hồn. Há há há.

  Chai La Via nổ tan tành sác pháu. Sức ép bể hết mẹ ống nghiệm mới ống dẫn thủy tinh đắt tiền trên bàn.

  Chửa đầy hai phút, ông bà bô hớt hải từ nhà trên chậy xuống kho.

  Ông thét to: Mầy vửa mần gì thế cỏn? Đù má mầy có sao hông cỏn?
  Bà mắt đỏ hoe, đến vuốt đầu: Có bị xao hông cỏn? Trúng chổ nầu vậy cỏn?

  Anh sin lỗi. Đoạn an ủi hai cụ.

  Từ đó anh rút kinh nguyệt thực tiển: Khi đốt hỗn hợp khí Hidro mới Oxi theo tỉ lệ dư anh mần có thể gây nổ kinh hoàng.

  Àh anh quên, sách đã có biên. He he.

  Còn nhiều thí nghiệm loại nầy mới Axit Sunfuric đặc nóng, Sút dạng rắn(NaOH), Axit Nitric đặc(HNO3), Brôm lỏng(Br), Phốtpho Trắng(P4), vươn vươn, vươn vươn.

  Hôm nầu rũi anh biên. Địt con mẹ, giả giá đắt kinh. He he.

 29. #29 by Phang_Phập on 2011/05/02 - 18:09

  Anh kể tiếp chiện con người của bạn Lào nhá, hồi anh ở bên Sa-văn-na-khẹt, dân số hiện giờ là tầm 800 ngàn người (một trong những tỉnh lớn của Lào, dân số lớn hơn Viêng-chăn, Viêng dân số chỉ tầm hơn 700 ngàn thôi),  Anh chỉ lấy ví dụ ở 1 tỉnh xa xôi ở Trung Lào thôi nhá, còn tuyền thể Lào thì theo Quốc đạo nhá, và chùa chiền nhiều khắp nơi, đi cùng với nó thì người dân cực kỳ cực kỳ hiền lành. Anh phân tích 1 vài khía cạnh của bạn so mới Việt.
  1. Cúng bái ở chùa:
  Người Lào đi chùa chỉ cúng bằng hương hoa và nến là chủ yếu, nếu đặt lễ cũng chỉ đặt 1 ít đồ chay thôi, vì là quốc đạo nên coi như đi hành lễ, thường xuyên và liên tục còn Việt cúng thì mâm cao cỗ đầy, tiền vàng, gà vịt ngan ngỗng lợn bò trâu đủ cả,  thắp hương thì thắp cả bó, khói nghi ngút, he he chả thiếu món nào (nếu vào các chùa của Lào mà thấy có mâm cúng mà có món mặn thì cứ đợi 1 lúc ra nói chiện bằng tiếng Việt thì té ra đó là người Việt nhá), văn hóa vào chùa cũng khác, người Lào chả bao giờ vào chùa để xin quan lộc, tài lộc cả nhá, còn Việt thì sao, cứ chùa chiền ngày lễ Tết mà xem xe biển xanh ầm ầm ầm ầm đó sao, he he he. Cái nãy rõ, chả cần giải thích nhiều.
  2. Con người

 30. #30 by Phang_Phập on 2011/05/02 - 18:30

  Người Lào hiền lành và thật thà, trước hầu như chả có ăn cắp tý nào, sau nầy có do bị nhiễm tính của người Viet, trước mà đi rừng đốn củi, cứ để xe máy ở chân núi đi tuần sau ra vẫn còn xe, dân không lấy, nếu mà lấy chỉ mượn đi 1 lúc cần, sau đó để lại nguyên chỗ cũ, he he he, lần đầu tiên anh xúc động cực kỳ, phải chăng đây là chốn thiên đường mẹ.
  Con người cũng vậy, đặc biệt là tham gia giao thông, bạn Lào chấp hành cực ngon, chả bâu h có cướp đường, xe to đè xe nhỏ, luồn lách, kể cả khi say riệu xong, bạn Lào cả đoàn vừa đi bộ tận trong vỉa hè, vừa đi vừa hát, he he he. Mà nói về nhậu thì bạn Lào nhậu nhiều gấp 3 lần mình,  nói bạn Lào đi làm thì khó, chứ bảo đi nhậu thì đi ngay, khỏi nghĩ. Nói thế để biết độ nhậu của dân Viet mình chỉ là cái đinh, nhậu cỡ anh hai có số má, bia thì mần 1,5 két là thương, còn riệu thì dạo nầy yếu lắm rồi, uống 1 lít là no kềnh bụng (còn trước mần 2 lít mới no), anh hai so mới mấy em gái Lào chả đáng tý xi nhê nào, he he, uống mới các em gái chỉ 1 lần là khiếp, thế mà ra đường giao thông cực kỳ thích, do gì, do theo Đạo Phật, hướng con người đến thiện.

 31. #31 by Phang_Phập on 2011/05/02 - 18:33

  (Tiếp)

  Nói về văn hóa giao thông tiếp, khi 2 xe xảy ra va chạm, nếu 2 xe cùng nhẹ thì cả 2 xuống bắt tay nhau trước, nói chuyện như 2 người bạn thân, cười nói vui vẻ (đến năm 2011 vẫn thế nhá) sau đó xem xét ai sai, ai đúng, xước xát hay nhỏ quá thì cả 2 lên xe đi thẳng. Còn nếu nặng hơn, như móp xe, hư xe thì để đó vào quán uống nước, nói chuyện đợi Gong an đến giải quyết, chưa có ai bỏ chạy khi va chạm giao thông ở Lào cả, nếu bỏ chạy chắc chắn người đó 100 % Viet luôn, he he. Ở Viet thì sao, va chạm nhỏ tý có khi vác dao rượt đánh té le, chả biet ai đúng, ai sai, còn nếu va chạm xong có khi bỏ chạy nữa, he he he, xe máy thì đi vào làn ô tô và ngược lại, chạy linh tinh bất chấp tính mạng mình và người khác, đèn đỏ thì vượt ấm ầm, he he. Tất cả là do Lào là quốc gia theo Đạo Phật chính hiệu, còn Viet là giả cầy đấy. He he he, còn nhiều, kể sau.

 32. #32 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 18:42

  Nghe con Phập nổ mà anh tưởng cỏn đương nói về một đấc nướt ỡ đận chân trời nầu chứ.
  Địt con mẹ, cùng là Đông Dương, cùng thờ Cộng Xản như nhâu mà sâu bỏn lành thế cô?
  Nghĩ lại mà buồn.
  Nhẽ Lừa nhân hết thuốc chửa mẹ?

 33. #33 by Nừa on 2011/05/02 - 18:51

  @ con Tế mặt lồn quắt: ờ thì anh nói sai đéo đâu, vướndề là anh biên đéo khéo như con Vìa lét, mới cả không đúng thờidiểm, nhẽ do Lừa tính trỗi zậy, địt mẹ cô fát cho máu.


  @ Cô Dò Lồn:
  Chếbiến sừng tươi thì anh đéo biết, cô về Nhị Khê, Thường Tín mà mua côngnghệ, hoặc mua sừng nguyênliệu đã chế biến.

  Tạo hình thì dùng máy khác 2,5D cho chi tiết dạng fẳng, máy 4D cho chi tiết dạng trònxoay

  Máy khắc 2,5D như thế nài nài:

  Sẽ khắc được tấm mỹnghệ thế nài nài

  hay nài nài:

  Anh khuyên cô nên mua máy của nước mẹ chúng ta, từ 2,5K tơn – > 12K tơn tùy cỡ,

  Đéo tin được mấy thằng dựng máy xứ Lừa đâu, trừ khi anh chuyển sang nghề dựng máy, he he
 34. #34 by Mr. Tran on 2011/05/02 - 18:52

  @Phập lét:

  Thờ phụng chủ yếu ở Vịt Đạo Mẫu, ít Đạo Phật hơn.

  Khổ cái là bà con không được định hướng soi dường nên chỉ biết mỗi mấy bài khấn Nôm được in hàng loạt bán đầy bến xe, vỉa hè.

  Đến dịp nầu cần nhang đèn (mùng 1, ngày rằm, giỗ chạp…) thì bầy từa lưa, vàng mã đốt ầm ầm cháy phường phừng cả trăm trẹo rùi xì xụp khấn bái xin cái nọ, cầu cái kia.

  Bựa nầu ở HN ra quả “Miếu 2 cô” chỗ hàng rào VM-QTG mà coi, vui phết hehe

 35. #35 by Mr. Tran on 2011/05/02 - 18:56

  Thôi chầu chi bựa thối, chúc đớp bữa tối ngon mồm!

  Mỗ té phát đã nhế

 36. #36 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 19:08

  @Em Danh:

  Anh vửa lật cồng thấy cái thằng con cặc nầu ở dưới (tới ngày có kinh nên cỏn biên cồng đỏ lòm?) nó công kích em vô cớ mần em buồn phỏng?

  Mấy thằng nầy anh đéo dáo dục được nữa dồi. Địt con mẹ nó. Có cần anh sông phi vô đầu lâu thằng thẳng cho em vui chở lại hông?

 37. #37 by Do L on 2011/05/02 - 20:36

  Cô Tế & Cô Nừa@ Dù sao cũng rất Tks 2 cô.

  Cô Nừa@ miềng có quen 1 chiến sỹ DHBK Tp ông cụ chế 2,5d giá tầm 150 chai. Làm tốt (những máy dùng việc khác) chip trắng tự viết code. Dưng dismia cái máy nó to quá lại làm lâu để mần số lượng nhẽ k thể.
  Toàn bộ 2 Khê với Hà Tây Hà nội thì làng nghề díu nầu miềng cũng chơi thân với Nghệ Nhân (NN phong) nhưng một cái khó khăn vô cùng là “Mất Mẫu” nên miềng hông dám mần.
  Hơn nữa đơn hàng mà tốt, lâu dài của bọn mọi rợ nó đòi hỏi về môi trường cao = Bất khả.

  Miềng đang tính đặt nước mẹ cái máy “tương tự” chạy như mấy anh dai đánh khóa, nó là cái máy phay. Dưng, lại dưng, mần 1 or 2 cái nó đíu làm.

 38. #38 by Do L on 2011/05/02 - 20:48

  Con Tế thần kinh, cô cố ý xem nó nổ thế nào dưng đéo lường được hậu quả thì phát mẹ nó luôn.

  Bày đặt giả nai. miềng dưới mái trường thân yêu xứ Bắc kỳ nên đéo có cơ hội mua hóa chất về đốt trường.

  Đi học thì chỉ chơi kiểu 750gr thuốc pháo Bình Đà với 250gr than cây điền thanh (điên điển ?) xay nhuyễn với dăm viên sỏi. Bọc lại từ lầu 3 quăng mẹ phòng giám thị. Kekeke nó đíu nổ to chỉ bụp phát dưng mà khói với lửa thì ấn tượng lắm.

 39. #39 by Nừa on 2011/05/02 - 20:48

  @ Đo Lồn,


  Anh bẩu không tin mấy thằng dựng máy Lừa mà lại, kể cả tên TS HVS ở DHBK-HN, nếu thích dựng, anh chỉ chỗ, zưng anh khuyên cô nên mua của nước mẹ, vầu Alibaba mà xem.

  Cô dùng nguyên liệu ít – cỡ dưới 500 Kg/tháng, thì mua mẹ nó sừng đã chế biến,

  Xưởng thì có đéo jì khó: mặt bằng mỗi máy trung bình khoảng 3 m2, cô thuê xưởng khoảng trăm mét thì bán cho cả châu Âu.

  Về lập trình jacông thì khó đéo, thích anh bẩu mấy thằng đệ đói thối mồm làm cho, phí làm chương trình chắc zưới 5 triệu cụ/ mẫu.
 40. #40 by bienduc_hai on 2011/05/02 - 21:37

  @Do L mới Tế điên: (cảm ơn con Do L đã bật để chú nói tiếp, hẽ hẽ)


  Hẽ hẽ, mời hai cỏn đọc lợi coi chỗ nầu chú dìm hàng Chùa hở hai con mọi kia?

  Chú thật, chú chửa bâu giờ có kiểu nói/viết không lành mạnh đó nghe chửa hai con kia.

  Về khoản Chùa, chú nói chung chung mới hai cỏn thế nầy, (trong cồng trước chú đã biên) trừ những Chùa không đủ kinh phí, và trừ mẹ nó luôn những Chùa xây quá lòe loẹt do học thức và thẩm mỹ của Sư trụ trì, hehe; thì số có kiến trúc thực sự mang lại cảm giác bình an chẳng có là bâu là bâu.

  (liu ý là chú thấy Nhà Thờ Công giáo cũng không ngoại lệ)

  Vậy gợn lọc lợi chong những cái Chùa ngon, thì vầu những ngầy Rằm mới ngầy Tết, các cô cứ vầu đó xì sụp khấn dái (hehe tiếng miền Nam rặt nói thế), nhang khói mịt mù lun, ôi thôi, ấm lắm phải không?

  Hoặc ngược lợi, vầu Chùa lúc ban đêm thì nó cũng lạnh toát, đúng phỏng?

  Ôi liên thiên quá, tóm lợi là: cảm giác ấm/lạnh đó không phải bởi kiếng chúc hoặc nếu có cũng zất ít, nó ấm hây lạnh ở cái tâm của các cỏn đới! 
 41. #41 by dắtdéo on 2011/05/02 - 21:38

  @Tế Điên: đù má, anh đã nổ nữa chữ về hóa chưa mà cô zìm hàng anh vầy? 


  Nếu cô zìm cho vui thì OK, anh đéo để bụng. 

  Nếu cô zìm anh thật thì anh zất buồn đới. Đéo phẩy bạ đâu cũng zìm được đâu.

  Nếu cô cố kích cho anh phọt ra thì anh đã nói rồi anh đéo phọt, vì quán bựa đéo phẩy là chỗ phọt những cái chuyên sâu đó, đéo ai quan tâm. Kỹ thuật mà anh biết chỉ là một trong rất nhiều kỹ thuật phân kim vàng, và có thể bi chừ nó đã lỗi thời (lần cuối anh làm là 9x). Kĩ thuật mà anh biết trong thực tế thì đúng là nó dùng (HCl+HNO3) như cô đã nổ, cái nước nầy khi sưa anh gọi là “cường toan”. Tuy nhiên các bước tiếp(trong kĩ thuật mà anh biết) theo thì đơn giản hơn nhiều, đéo ai phức tạp như cô làm. Đới, anh chỉ nổ đúng như vầy, và cái nầy huyền tuyền dựa vầu những cái anh biết chứ anh đéo cần thằng gúc. Anh đã thở ra chữ nầu về phản ứng chưa cô?
 42. #42 by dắtdéo on 2011/05/02 - 21:41

  To Tế điên + chi Bựa:

  chuyện thằng gúc. Anh hay đùa mới các cô về thằng gúc nhưng anh dất ít khi đi gúc để nổ với các cô. Những cái anh nổ hầu hết đều do anh biết từ trước hoặc là anh đã trải nghiệm, thuận tiện thấy các cô bàn đến thì nổ góp vui thôi thôi. Anh thời gian có thừa đéo đâu mà ngồi lọ mọ đi gúc để nổ lấy số lấy má. 

  Có nhiều cái anh biết do tự trải nghiệm hoặc kinh nghiệm dâm dan (ví như vụ cứu chết đuối hôm nọ) nên có thể đéo chuẩn, nhưng đó là những gì anh biết thì anh nói ra chứ đéo hề có ý nổ lấy số lấy má. Các cô thấy sai thì cứ sông phi.

  Thôi anh ngược đơi.
 43. #43 by bienduc_hai on 2011/05/02 - 21:54

  (tiếp tham lựng Chùa)


  Nhưng, yếu tố kiếng chúc không phải huyền tuyền không có tác dụng làm “ấm”, nếu các cô đi vầu các Chùa ngon những ngầy thường, hoặc các cô đi vầu những Chùa đơn sơ ở nơi thâm sơn cùng cốc.

  – Ở Chùa, thường thấy (liu ý chú nói “thường” thấy) sử dụng gam mầu nóng làm chủ đạo, những Cửa Võng sơn son thếp vàng hoặc huyền tuyền mầu vàng, thêm các tấm rèm vàng và các cây lọng đỏ, hoặc những ông tượng mầu đồng hoặc vàng hoặc vươn vươn các mầu rực rỡ…

  – Các yếu tố khói lửa mà chú đã nói nhiều ở cồng dưới.

  – Cái Tâm đầy dẫy ước muốn quyền cao lộc cả bức bách các cô, gọi là Dục Hỏa nhiêu thân.

  – …

  Những yếu tố nầy, đủ làm các cô cảm thấy một cảm giác ấm cúng gần gụi; nhưng rời khỏi Chùa, rời khỏi những yếu tố trên và giữ lại lòng dục, các cô sẽ lại thấy trống trải hụt hẫng…
 44. #44 by bienduc_hai on 2011/05/02 - 22:05

  (tiếp theo về Chùa)


  Vậy, con Do L và Tế điên sẽ lại nhẩy dựng lên rằng: anh đã đi chùa XYZ và thấy thanh thản nhé!

  hẽ hẽ, nếu các cô thấy thanh thản, sẽ có hai nơi trong Chùa dễ mần các cô thấy thanh thản nhứt:

  – Điện chính, một mình cô mới Phật Tổ (có khi có sự “trợ duyên” bằng chuông mõ của các sư);

  – Vườn hoa, gió thổi mát, hoa cười tươi, chim hót nhỏ, trời xanh trong…

  Những khi cái Tâm các cô thanh thản, thì lúc đó lửa dục của các cô đã tạm nguội, các thứ phiền não (vợ đẻ con đau nhà hết gạo vươn vươn) đã được các cô vất bỏ đâu đó không biết. Và kiếng chúc lúc nầy có ý nghĩa Không Gì Sất các cô ạ.

  Để kết, có cô nầu đã vầu một Chùa thật uy nghi của Nhựt Bổn hây vầu một am tĩnh tu nơi vách núi cheo leo, sin mời sin mời cồng phơm cảm giác xem sao.
 45. #45 by Do L on 2011/05/02 - 22:25

  Nổ với cô Hải về Chùa với Nhà Thờ cảm giác nhé.

  Nội miềng thời thiên đàng cấm đoán đủ thứ vẫn đi hầu đồng, nên chắc cái tò mò linh tinh nó ngấm vầu miềng.

  Yên Tử thời 1986 tới 1988 nó vẫn cực kỳ đơn sơ. miềng dẫn cả lớp lên. Cảm giác dất dường xoài hoa chắng nắng đu đưa, phải “bò” lên vì đéo có đường đi. Lên tới “Hoa Yên” thì một cảm giác yo mốt lắm cô ạ. Mọi thứ giản dị và nghèo, quà cho chùa chỉ là gạo, muối và rau. đấy là tự nghĩ ra mang lên chứ bọn ranh con biết đéo.

  3g sáng lạnh teo mẹ dái, lại sĩ diện nhường chỗ ngủ cho gái. Ra nướng khoai ăn no ỉa mẹ ra mà vẫn đéo ngủ được. Tức dái tự mò lên chùa “Đồng” thật chứ chưa đi mà đã muốn quay về. Papa miềng chửi mày sợ thì càng phải mần, thế là cứ tiến. Đứng trên đỉnh nhìn mặt trời mọc hơ hơ hơ chả khác mẹ đứng Everest đấy là thủ dâm vậy.
  Chùa thứ hai là “Kim Liên” ngay cạnh trường miềng. Sang chơi thôi vì nhiều cây bonsai đẹp lắm. Một bận được ni cô rót cho chén trà, bàn tay rót trà mần miềng thót mẹ tim. Nó đẹp đéo tả nổi, khi ngẩng lên nhìn thì nét mặt buồn như Đức Mẹ ám vầu mắt. Hic.

 46. #46 by Do L on 2011/05/02 - 22:35

  Nét mặt này ám ảnh miềng tới bây giờ.

  Gia đình thì chơi với toàn đạo gộc từ Bắc vào Nam.
  Một lần đi theo mama việc gì đéo nhớ, nhưng đi vầu Nhà thờ chỗ Đại tướng kính yêu HN. Nó Hoang Phế chả khác đéo Yên Tử thời đó. Bà vợ của thày mama tuy nhớn tuổi dưng có bàn tay đẹp như ni cô chùa Kim Liên.

  Cái chính đây díu phải bàn tay đâu mà là nét mặt. Y chang nét của hình Mẹ sầu bi bà Dì bốt.
  Thời đó miềng tintin không hỏi han gì cả. Tới bây giờ khi lang thang lâu lâu lại chợt thấy nét mặt đó.
  Ui dismia hỏi các loại bựa với lục cồng toét mắt mà đéo ai giải thich dùm.

 47. #47 by Đéobựađéođược on 2011/05/02 - 23:20

  Địt mẹ con Phập lắm chuyện nhở. Nhưng tả về Lào PDR đúng đấy. Anh múa phụ họa thêm tý.

  Con người cũng vậy, đặc biệt là tham gia giao thông, bạn Lào chấp hành cực ngon, chả bâu h có cướp đường, xe to đè xe nhỏ, luồn lách,@ Phập

  Cái này đúng, nhưng đéo chuẩn. Đơn giản là đường nó có  cái buồi xe lẫn người. (tỷ lệ người,xe/km đường ) đéo thể tưởng tượng nổi. Còn vắng hơn đường mòn Ông Cụ.

  Riêng mấy vụ tai nạn giao thông là chuẩn đới. Người Lào cực hiền nhưng họ có luật địa phương. Kể cả tai nạn GT chết người thì cũng đéo có gì căng thẳng. Làm việc với trưởng bản xong nộp phạt vài con trâu, lợn theo kiểu bắt vạ. Ăn uống nhẩy múa Lăm – vông thoải mái. Chính quyền là cái đầu buỗi. He he.

  Thôi anh dừng, không con Gác-măng-dê khắm cả tuần đéo tắm nó lại chửi trải nghiệm của anh là con số 0. Là cái đầu buỗi, Hễ hễ.

 48. #48 by Phang_Phập on 2011/05/02 - 23:27

  Hê, các cô cần phải trải nghiệm cái không khí khi vầu 1 ngôi chùa ở bạn Lào, he he, bất cứ chùa nầu các cô muốn và bất cứ đâu cũng đều thấy con người thân thiện, chùa sạch sẽ và uy nghiêm, không gian đúng dư cửa Phật từ bi -bác ái, không khí trong lành, rồi thử so với chùa gì ở Ninh Bình toa nhứt Viet ấy nhở, lại quên mất rồi, trí tuệ dạo này hay đi vắng quá, hay chùa nào đó của Viet, đại khái thế ai trong nầy đã từng sống chiến đấu ở bạn Lào giơ tay phát biểu cảm tưởng cái coi, Thấy nó thế nào về không gian, về không khí, về con người, về mọi cái các cô cảm nhựn. Rồi so sánh từng cái đó với ở Viet xem nó thế nào, căn nguyên nằm ở đâu thì sẽ rõ hơn về Đạo Phật ( a nói riềng Đạo Phật thôi, còn đạo khác anh chưa từng vào nhà thờ, đi qua chỉ liếc nhìn mà thôi)

 49. #49 by Phang_Phập on 2011/05/02 - 23:40

  @Đéo Bựa: ở Viêng-chăn, cố đô Luông-Pha-Băng, Xa-van-na-khẹt thì ko vắng đâu cô, cô đừng có chém gió đi nhá.
  Nhưn tiện nói về Đạo Phật ở Lào anh biên nốt tý trải nghiệm cho ai có chuyện qua bạn chơi biết tý, ở Viêng-chăn cực ít cảnh sát hay Gong an như ở Viet, còn ra đường thì thấy ai mà quân hàm thiếu tá hay Trung tá mà Gong an thì bạn chỉ cần nói tiếng Việt là được, he he he tại sao lại thế, tự tìm hiểu đi.
  Còn nữa???ở Viet dân gian nên người ta canh phòng cẩn mật cực kỳ, đố ai mà vào phủ thủ tướng gặp Chánh VP thủ tướng vô tư như ở Lào, he he he. Có lần anh mới sếp anh lái xe phi vào cổng Thủ tướng gặp Chánh văn phòng có việc, he he he, để xe đó chạy khắp các tầng tìm chả thấy ai hỏi cả, vì trước đó Chánh VP ở phòng góc tầng 2, lúc vào thì Chánh VP thủ tướng đã chuyển phòng nên không biết, chạy tìm 1 lúc thì gặp 1 người Lào cười cự kỳ thân thiện hỏi tìm ai, trả lời tìm Chánh VP, ông ý chỉ chỗ luôn, bảo đợi tý, Chánh VP đang họp., he he, vì sao mà họ không canh phòng soát hỏi cẩn mật như ở Việt.
  Để tháng 9 nầy, anh em mần chiến Hà Nội-Viêng chăn cho anh em nầu thích gặp Chánh VP thủ tướng phát nhể, có hơn 800 km thôi mà, đi trong 1 ngày là tới, he he, vào cơ quan công quyền dễ thế đấy, quan trọng là họ gần dân.

 50. #50 by Đéobựađéođược on 2011/05/02 - 23:42

  Nghe con Phập nổ mà anh tưởng cỏn đương nói về một đấc nướt ỡ đận chân trời nầu chứ.
  Địt con mẹ, cùng là Đông Dương, cùng thờ Cộng Xản như nhâu mà sâu bỏn lành thế cô?
  Nghĩ lại mà buồn.
  Nhẽ Lừa nhân hết thuốc chửa mẹ?

  Hế hế giờ mới thấy cồng con Tế chuyên gia uống thuốc bổ phế.

  Có hiểu Nhân dân các BỘ TỘC Lào là gì không hả con Thần quynh chuên gia bắt nạt Bựa viên mới kia?

  Bỏn hiền vì BỘ TỘC, ui địt mẹ, kiểu đéo gì cũng thua DÂN TỘC một vài bậc.

  Xứ Lừa thì thiếu đéo dân tộc. Nhể? Giờ điện thoại của bọn tư bẩn ngoài tiếng Kinh còn có 1 vài tiếng khác nữa của Lừa, ngại hông?

  Hố hố, nổ thế chứ  bít đéo. Không con Chạn khắm lại chửi. E, chào anh Tế!