Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:33

  Cô Tửng nầy hay nhỉ. Mô phỏng thiên nhiên, thế thiên nhiên chả do Chúa tạo ra thì do ai.
  Cô trình bày kỹ thuật đéo ai nghe đâu, các biết Bựa hết cả đấy.
  Cái dầm DUL có muốn cong đéo đâu, ý Chúa đấy chứ.
  Vòm là vòm chứ sao lại nhẹ hay không
  Im đi có ai chê cô dở đâu nè?

 2. #2 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:36

  7. Ông Vòm có đặt điểm là chỉ chiu lực một chiều – lực từ bên ngoài vòm. Cho nên Thần đèn xứ Bắc – cô Khánh chớ có kích chống gì phía dưới ông Vòm.

  Ông Trấng không ngoài quy luật nầy, ông Chim săn mồi phải thả cục đá từ trên cao xuống mới làm bể trứng trong khi ông Chim non mổ nhẹ vỏ bể thoát dễ ra ngoài.

 3. #3 by tung tung on 2011/05/02 - 01:40

  @ Làng.

  Chẳng thà cô nói sai mẹ, Tửng kg thèm ý kiến, đằng này cô lẫn lộn lung tung hết.Cô nên tìm hiểu kỹ hơn.

  Nhưng Tửng có cảm giác các miệng (or cái tay để typing) của CFo6 nó lớn hơn cái tai (or cái mắt) của cô thì phải. Do đó, tốt nhất Tửng chấm dứt chanh nuận ở đây nhé.

  Chúc Cô ngủ ngon (nếu cô hiện ở Lừa).

  Dịt cụ Cô AC Ngốc 1 cáí thay nhời G9 nào. byebye.

 4. #4 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:46

  8. Em Ky thể hiện tấm hình mô tả ông Chóa đèn, cái gì parabol, cái gì tiêu điểm, tia song song … cái đó đúng cho ông Sáng chứ không đúng cho ông Âm, vì nếu thực sự như vậy cử tọa tám chuyện, diễn giả – đứng ở tiêu điểm – vỡ mẹ tai.

  Về âm thanh Bọ không có ý kiến.

 5. #5 by tung tung on 2011/05/02 - 01:53

  @ Làng

  Thiên nhiên aka ý Chúa: điều này chính xác.
   Mặc dù Tửng kg có đạo nhưng Chúa hay Thượng đế, hay Thánh ALa gì đó thì người ta cũng chỉ nói về 1 Đấng, có điều nó chỉ khác nhau ở tên gọi đối với mọi Tôn giáo:

  Tửng nói là nói cái dầm cầu mà cô nhìn thấy có hình cái vòm trón í, ở đây kg phải trường hợp mô phỏng cái hình vòm tròn của Chúa (hoặc Thượng đế, ALa gì đó). Mà nó làm việc kiểu khác.

  Tửng chỉ nói cái Tửng cho là đúng, Để cho các Bựa viên có thêm thông tinh mà gút ga kết lựn.

 6. #6 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:54

  9. Bê tông cốt thép và nhựa, vật liệu của hiện tại – nhanh – nhiều – tốt – rẻ nhưng không tốt cho môi trường, được ông Lừa tôn sùng do hầu như không tốn tiền bảo trì định kỳ. Xu hướng là sử dụng những vật liệu tái sinh được và vật liệu cổ như gỗ, đá và kim loại là lựa chọn của tương lai. Kết cấu mái vòm sẽ trở lại.

  Hết tham luận.

 7. #7 by tung tung on 2011/05/02 - 02:00

  Chóa đèn, cái gì parabol, cái gì tiêu điểm, tia song song … cái đó đúng cho ông Sáng chứ không đúng cho ông Âm @ Làng

  Lại nữa, không bít thì ngậm mẹ a lô. Anh thật mất kiên nhẫn với cô Làng này ghê í.

  Ánh sáng và âm thanh đều có tính chất sóng (chỉ khác ở chổ As vừa là sóng mà cũng là hạt). Hình của em Ky đưa ra nó chỉ là phả xạ của sóng, thì cớ gì chỉ đúng với ông Sáng mà không đúng cho ông Âm hả.

  Cô Làng ngậm a lô đi là vừa, để Tớ đi ngủ với. Dịt con mịa.

 8. #8 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 02:05

  @ Tửng,
  Kết cấu dầm hộp thi công kiểu hẫng cân bằng, bọn thợ kết cấu nó bẩu hình vòm đấy. Ti nhiên ngoài vòm còn là dự ứng lực, cấu tạo.
  Đây không phải là đồ án kết cấu. Nội dung truyền tải của tham luận là vấn đề xã hội. Cho nên tham luận không dùng con số để chứng minh.
  Phương pháp luận ở đây là giải nghiệm. Là kỹ sư cô đã bao giờ làm thí nghiệm tháo bỏ cái lanh tô ra chưa?

 9. #9 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 02:13

  Ánh sáng là ông Hạt, sóng sóng lam đa cả kí lô mêch mà so với na nô mêch à, phấn mà so môi thợ kèn à. Học lại đại cương đi rồi phát bẩu nha cô.

  Dĩ nhiên lý thiết sóng cô trình bày k sai
  Hết

 10. #10 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/02 - 03:58

  Nhẽ là Palladium nhở? Anh thấy Platinum đắt hơn vàng thì pha làm gì. Gúc thử anh thấy thành-phần vàng thường gồm mấy thứ như nầy:
  – Vàng
  – Đồng
  – Bạc
  – Palladium

  Nhẽ có lý-do khác? @Cô Roai

  Anh biên là gia cát dự mà cô. He he. Tất là ước đoán đó vì anh hông có mần ngành nầy cô ợ. Paladi thì đúng dồi.

  Cách của anh thiên về kỷ thuật hóa phân.

  Giả sử cty anh nhận một hộp ba zớ là hỗn hợp của 50 kim loại khác nhau với đề nghị tách riêng và identify chúng thì mần sao hở cô?
  Hây nhận một cục quặng mả mẹ nầu đó mới lời đề ngị tương tự chẳng hạn? He he.

  Anh tính biên thêm mà lạc lỏng quá nên thôi. Cô có hấng về Hóa biên anh hóng mới.

 11. #11 by Cu on 2011/05/02 - 03:58

  Zì quả thực thấtvọng với em vôcùng, và sẽ không baojờ jảnhời em bấtcứ câu nào nữa.@ Bựa

  @ Zi : Zi đừng giận em ha, em đang chơi ngoài bãi tắm, vừa hóng vừa gõ, nên không sâu được ! @ Nắc Ky

  :-))))))) hố hố…. Cu tưởng tên Bựa có sức chịu đựng vô biên, hóa ra cũng giới hạn phết nhỉ.
  Liệu từ nay tên Bựa còn ý muốn khai sáng Lừa nữa không? Nên nhớ là Lừa còn nhiều thành phần ngu hơn thế nhiều. Nắc Ky chỉ là 1 phiên bản được Đảng và nhà nước cử sang thử thách bọn tư bản thối nát.

  Sự nghiệp khai sáng của Tên Bựa còn dài, dài lắm.

 12. #12 by Cu on 2011/05/02 - 04:14

  Theo Cu, tên Bựa treo me em Ky lên cột điện đê.
  Thành phần này còn nguy hiểm hơn Phet Liệt mới cả Đăng Lét nhiều hệ hệ hệ….

 13. #13 by Cu on 2011/05/02 - 07:04

  À Quên ! Nhân dịp đồng chí Jo an II mới được phong Chân Phước(selig) tên Bựa làm tí tham luận cho chi bộ về thủ tục phong Thánh mới cả mấy thứ lằng nhằng nầy đê.

 14. #14 by tung tung on 2011/05/02 - 07:30

  @ Lang

  Dit mẹ tối qua bốt cái còng bị ya hú nó nuốt mất.

  Bước sóng như dài or ngắn như thế nào thì cũng tuân theo định luất phản xạ nhé. Cái này thì cấp 2, cấp 3 phổ thông đã học rồi nhé. Đại cương của Đại học thời anh học dạy như cứt í.

  Còn cái vụ thính giả ngồi tại tiêu điểm điếc cả tai như cô nói thì càng bậy nữa. Để tối rảnh anh biên tham luận chỉ cho Cô rõ.

  Dịt mẹ biết mà lem nhem như cô thì thà đừng biết cho nó lành.

 15. #15 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 07:36

  @ Enterprise, @ Tế : Platinum+ vàng + bạc + ( một hợp chất nữa)không phải đồng ( Cu ) => là vàng trắng, người ta hay gọi bạch kim đó anh ạh, nó đắt hơn vàng phải rồi, loại này làm nữ trang thường tính bằng gr giá tiền theo USD, chứ không tính bằng chỉ , tiền VNĐ.

  Loại vàng này trước đây thường nhập từ Ý gọi vàng italy, nhưng giờ đây VN làm được, nó cũng như vàng tây, chất lượng tuổi tùy uy tín tiệm, nhưng vì lợi nhuận cao đa phần vẫn còn tính gr và giá USD dù có nơi tuổi chỉ hơn 2%.

 16. #16 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 07:50

  Mấy hôm trước về quê giổ Nội, Khuyết Danh học được cách bảo quản bún rất hay của bà Tư hàng xóm, Bún mua về , pha nước âm ấm cho vào tý muối, cho bún vào dạo 2, 3 dạo, vớt ra , thả tiếp vào nước lạnh, cho vào rổ để ráo.

  Bún sẽ không bị chua, thiu khi để ngoài , bảo quản được lâu hơn.

  Bây giờ ăn gì cũng độc hại. Mấy hôm trước bị mất tiếng( lạc giọng) người ta chỉ em hãm giá sống lấy nước uống cũng chẳng dám làm theo, gần nhà có người làm giá sống, chỉ 1 đêm thôi là có cọng giá mập ú trắng phau. Hic

   

 17. #17 by sonata269 on 2011/05/02 - 09:31

  Khuyết à:

  Vàng trắng khác Bạch Kim em ơi.

  Platinum là Bạch Kim.

  Vàng trắng là hợp kim của Vàng & Bạc.

  Còn vàng Italia thì nghĩa là nó có xuất xứ từ Italia, có thể là vàng trắng, có thể là vàng vàng.

 18. #18 by Cocacola on 2011/05/02 - 09:43

  Em Ky thể hiện tấm hình mô tả ông Chóa đèn, cái gì parabol, cái gì tiêu điểm, tia song song … cái đó đúng cho ông Sáng chứ không đúng cho ông Âm, vì nếu thực sự như vậy cử tọa tám chuyện, diễn giả – đứng ở tiêu điểm – vỡ mẹ tai.@ Làng

  Hehe, qua nay không vào quán, vửa vào thấy hai tuyên bố của em Ky: sóng âm đi theo phương ngang + cái chóa đèn hội tụ âm thanh của em ẻm là anh muốn té xỉu rồi. 

  Em Ky, em là nghệ sĩ tấu hài phỏng em? Nếu vậy thì em thành công quá cỡ rồi. Anh vừa gõ vừa cười như điên nầy!

  Ráng kiên nhẫn đọc thì thấy còm của Làng, may hắn nói chứ nếu không double mẹ nó ý.

  Hehe, em Ky, em vẫn còn ráng rướn tới, bảo em đang ở bãi tắm nên còm không được sâu à?

  Thôi thế anh đề nghị em cột đá vầu chân rồi lặn mẹ nó xuống đáy biển đi. Khi chạm đáy chắc chắn rồi hãy còm, em nhé! 

  Lúc ý thằng nầu trên quán Bựa nầy nói nó sâu hơn em thì bẩu đảm anh sẽ vả alô nó cật lực để bẩu vệ em, một GPC (Girl of Particular Concern – Gái thuộc diện Quan ngại Đặc biệt) bất hủ của quán nầy! 19. #19 by Mit on 2011/05/02 - 09:47

  OMG, breaking news….Bin Laden is dead.  (assuming to be 1 week ago in a US bombing)

 20. #20 by sonata269 on 2011/05/02 - 10:06

  Em bây giờ đâm ra mắc bệnh nghi nghờ. Cái gì mà em nghĩ trong đầu không nói ra được là em khó chịu lắm.

  Vâng, em đang nghi nghờ em Ky, em Khuyết Danh, em Phương Thảo ngày xưa và Rô Xinh có cái gì đó liên quan đến nhau.

  Mọi người chửi rủa em vì cái thói nghi nghờ này thì em cũng sẵn sằng rỏng tai nghe.

  Riêng với Khuyết Danh, nếu thời gian trả lời là chị cảm nhận sai thì em nhận lời xin lỗi của chị nhé, chị nói ngay hôm nay kẻo sau này chị quên mất.

  Cái cách nói chuyện của Rô Xinh giống giống em Phương Thảo, ngày xưa em Phương Thảo bảo là ở Mỹ gì gì đó nhưng do 1 lần em í vô tình post comment trong wordpress và chị biết được IP, IP đó ở Đà Nẵng, gần Huế.

 21. #21 by Mit on 2011/05/02 - 10:09

  Cô 3Ma sẽ có đôi nhời với nhưn dưn Mẽo soon….

 22. #22 by sonata269 on 2011/05/02 - 10:10

  Thời mặn nồng nhất của Rô Xinh ngày đó í, mọi người tính chuyện offline ỏ HN á, em chỉ gào lên với Trung Tướng 1 câu thôi “Trung Tướng ơi đừng đi gặp Rô Xinh, em thấy sờ sợ.”

  Chẳng biết Trung Tướng có nghe lời hay không cơ?

  Ai thích xỉ vả em vì cái tật nghĩ gì nói đấy hay là nghĩ xấu về người khác thì em đang sẵn sàng nghe đây.

 23. #23 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 10:10

  @ cHỊ  Sonata : em biết chứ, em chỉ diễn giải đại khái, nếu nói rõ ra là khi nói đến bạch kim là nghĩ ngay đến vàng italy( trắng )…, tuy nhiên italy cóp cả vàng, có đôi khi đỏ nâu nhạt, cam chanh, ( những màu sắc này có 1 phần do tỷ lệ hợp chất họ cho vào, một phần họ nhuộm đó chị àh,

  Còn vàng trắng : thường thì loại nay ở nông thôn hay dùng hơn ở thành phố lớn, đó là vàng ở VN tự chế, rất thấp tuổi, tầm khoảng 1t2/ chỉ…. cũng có khi nhiều chủ tiệm cứ chế thấp hơn 14k rồi xi mạ lên nữa chị àh

 24. #24 by sonata269 on 2011/05/02 - 10:20

  Khuyết à.

  Chị mua dây chuyền ở Amazon, thấy có ghi rõ 2 catalog riêng biệt là white gold và platinum mà.

  Chị cũng chưa nghe nói tới chuyện nghĩ tới bạch kim là nghĩ tới vàng trắng Italia? Í em là sao, bạch kim chính là tên gọi khác của vàng trắng Italia à?

 25. #25 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 10:21

  @ Chị Sonata : em biết đến quán này lâu rồi, do một người bạn giới thiệu, thấy cũng hay hay nên hóng lâu rồi tuy sàng lọc những thông tin cũng hơi vất vả đó chị.

  Cảm nhận sai cũng thường thôi chị àh, không gì phải xin lỗi. Không lý do gì để em phủ nhận em để làm người khác

  Biết quán lâu nhưng không dám tham gia vì chửi tục nhiều quá.  Ngại.

  Bây giờ thêm 1 cái ngại nữa là lỡ thiếu hiểu biết vào hỏi 1 câu ngớ ngẩn bị chửi tắt bếp thế kia thì ai dám học hỏi nữa chứ. Mong ai đó đừng thành kiến với bạn Ky nữa

 26. #26 by sonata269 on 2011/05/02 - 10:25

  Chị cũng là người bình thường thôi em, không qua được vòng yêu ghét. Chị có ác cảm với ai là không thể nào xóa được. Yêu ghét với chị nó là tự nhiên.

  Chị nói trước với em thế, chỉ vậy thôi.

  Sợ rồi em cũng như Phương Thảo hay là Ky tự nhiên trở trứng suốt ngày lo bới móc vớ vẩn thì mệt lắm.

 27. #27 by sonata269 on 2011/05/02 - 10:29

  Chị cũng có biết cái chó gì đâu, quan trọng là thái độ em ạ.

  Chị cũng thấy mình ngu & ngốc, nhưng chị chẳng thấy mất tự tin vì  điều đó đâu em ạ. Ngu ngốc là chuyện bình thường thôi, còn xấu xa thì cần phải lên án.

 28. #28 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 10:30

  Nó có rất nhiều loại đó chị, gía trị cao thay thấp gồm những hợp chất nào thì rất đa dạng, chỉ những người bán và người chế tác họ biết để mà quy định giá trị sp đó,  chị cũng hiểu người VN mình mà, vàng trắng hay bạc kim cũng chỉ là tên gọi chung chung ám chỉ vàng nhập hay VN,

  Em ko biết lấy ví dụ sao để chị rõ bây giờ…hic..

   

 29. #29 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 10:34

  Trước nay vào quán em chỉ biết Ky hay có tham luận, em không biết Phương Thảo là ai chị àh,

  Chị em mình có thể trò chuyện những chuyện này bên blog riêng được không?

  Trò chuyện thế này em thấy phiền mọi người quá. Em đã sang chào bên blog chị rồi đó, chưa thấy chị hồi âm.

  Có ảnh thật của em bên blog em trong entry Thông Báo đó chị.

   

   

 30. #30 by Cocacola on 2011/05/02 - 10:46

  Bây giờ thêm 1 cái ngại nữa là lỡ thiếu hiểu biết vào hỏi 1 câu ngớ ngẩn @Danh

  Em đừng ác miệng với bọn anh thế, tội nghiệp lắm! Anh đã nói rồi: Hỏi ngớ ngẩn do thiếu hiểu biết thì còn thông cảm, nhưng phán ngập tràn thông tin rác, lại còn bảo thủ cãi chày cãi cối, nại lý do nọ, lý do kia, nhiều lý do lại rất buồn cười!

  @Hê:

  Anh cũng có cảm nhận như Hê, cho nên trước giờ anh nhất quyết không ộp iếc với Rô Kinh vì bất cứ lý do gì!

  Hôm trước anh nói chuyện chồng Rô, chẳng phải anh moi móc đời tư gì cả nhưng xâu chuỗi lại thấy có rất nhiều điểm rất bất hợp lý:

  – Rô khoe chồng ẻm là tiến sĩ, đi Mỹ như đi chợ, lại làm sếp lớn ngành dầu khí, thế nhưng Rô lại lên quán bựa nầy hỏi Dì Bựa là chứng khoán dầu khí ẻm đang giữ thì nên bán hay nên mua?!!

  – Trước cả khi Rô thừa nhận Năm Băm và Tướng Tin dùng nick Rô, có xì-căng-đan nick Rô Kinh chat gửi messages xin tiền lũ khúc ruột ngàn dặm như Nhất dâm, ẻm chối biến là bị hắc nick. Lúc ý Rô mới vầu quán, đâu có số má gì mà hackers nó hắc ẻm …


 31. #31 by Mit on 2011/05/02 - 10:53

  Hehehe  hóa ra cô 3Ma authorized bọn đặc công Mẽo vầu đòm chết tốt con khủng bố nọ ở Pakistan.  Kỳ này cô 3 Ma lại lấy lại tí phong độ với bọn voters rùi. 

 32. #32 by LonelyRose on 2011/05/02 - 11:00

  @Mít

  Obama tẩm ngẩm tầm ngầm mờ ngon quá ha. Cứ từ từ tỉn từng tên một.

 33. #33 by sonata269 on 2011/05/02 - 11:04

  Chị vừa đi phơi chăn chiếu ga gối về.

  Vui chơi thoải mái đi em ạ. Chị cũng hay cảm nhận sai lắm. Nhưng đúng sai thì phải có thời gian mới biết. Còn cảm nhận ngay lúc này của mình đây thì cũng cần lên tiếng.

  Em Phương Thảo & Rô Xinh xuất hiện sau vụ mâu thuẫn giữa Trung Tướng & Bác Lập. Bác Lập làm gì đó ở SGTT, còn em Rô thì là cộng tác viên thường xuyên của báo này.

 34. #34 by Nừa on 2011/05/02 - 11:19

  Các cô, các mợ vạch quần vàng xon, xin nói có logic và bằng chứng, được hông ạ?

  ———–

  Về cái sự chưởi của koán, nhiều cô phàn nàn, zưng với cảm nhựn sau khóa học chưởi ở đơi, em đã có thành công nhứt định. 

  Chưởi nó phá vỡ được rào cản trên-zưới về: tuổitác + trìnhđộ + jầungèo + sâu on…

  Biết chưởi (càng tục càng tốt), là vũ khí chống lại sự mất dạy của bọn fò,

  Với 1 nhóc tin tin như em, làm cho 1 công ty lâu đời, ở vị trí của người cầm trịch 1 dự án, bắt buộc fẩy kết hợp sức lực của rất nhiều người, mà đéo có 2 điều trên thì đầu cứ lung bung suốt ngày, vỡ trận là cái chắc, hẹ hẹ.

  Vậy đừng ngại chưởi, các cô, các mợ!
 35. #35 by sonata269 on 2011/05/02 - 11:22

  Còn em thì sau đúng 1 câu Rô nói em đã thấy không gặp Rô vì bất cứ lý do gì. Í em là ngoài đời í, không nên giao tiếp với cái hạng người mồm mép kiểu như thế. Kinh bỏ mẹ.

  Cứ bảo ghét cực đoan là đáng lên án chứ. Đéo biết ghét thì cũng đéo biết yêu. Thấy cái tởm mà không được ghét thì còn sống làm chó gì nữa.

  Ngày nào đó tôi thấy anh hết tởm thì có thể tôi sẽ yêu anh trở lại.

  Đơn giản vậy thôi.

 36. #36 by dắtdéo on 2011/05/02 - 11:32

  @Mit: hehe dan Mẽo nghe tin này mừng hơn bắt được vàng. Déo đang xem Live vụ phát biểu của anh cu Ma đơi. Vãi tè, 12h đêm rồi mà một biển người đang phất cờ ăn mừng trước nhà trắng. Hẽhẽ để xem anh cu Ma nói gì…


  Có cô nầu thích hóng thì lên CNN nó đang live đới

 37. #37 by Khuyết Danh on 2011/05/02 - 11:38

  @ Chị Sonata: Em không biết chuyện gì đã xảy ra, và cũng không tìm hiểu,  tiêu chí chơi blog của em là học hỏi, giao lưu trên tinh thần vui vẻ, hòa đồng, em không xoi bới ai, cũng không muốn chỉ trích hay chê bai ai dù có làm nghề gì đi nữa, với em bạn blog có giàu cũng như nghèo , có nhân cách thì giao lưu, ở ngoài đời phải bon chen mệt mõi rồi, vào đây không muốn rước phiền

  @ Cocacola : Không biết cũng thường thôi mà anh, ngành nghề em kinh doanh ko liên quan gì vàng bạc hết, mà liên quan đến thời trang, đặc biệt tuổi trung niên, nhưng nếu anh hỏi em nhãn hiệu nào nổi tiếng, nào đẹp thì em bù chắc, chả biết gì….. Thật đấy.

  @ Nừa : có đận em bỏ quán cả tháng trời khi có lần vô tình cậu bé trai 8 tuổi thấy em đang hóng quán buông hỏi em 1 câu ” ĐÉO LÀ GÌ ???”

 38. #38 by dắtdéo on 2011/05/02 - 11:40

  @cô/em Danh: cô hóng quán đã lâu thì không nên phát nbiểu một câu thiếu quan điểm vầy về vụ cô Ky và phản ứng của các bựa. Cá nhân anh đã có quan điểm rõ ràng từ mấy entry trước nên anh đã hoàn toàn đứng ngoài vụ tranh luận mấy hôm nay. Nhẽ anh cũng ko nhảy vào nếu cô không phát biểu, anh cũng có đôi nhời cho tỏ tường những người mới vào tránh hiểu nhầm các bựa của quán:


  1) không riêng bất kỳ một ai, nếu mà nổ sai do vô tình hoặc chưa hiểu rõ vấn đề thì nên có thái độ cầu tiến khi các bựa khác vặt lại. Cái này là văn hóa quán bựa rồi, dân chủ phát ngôn và cũng rất dân chủ phản biện. Nhẽ cô còn lạ?

  2) Nếu trường hợp bất chấp lời phản biện/khuyên của Zì và các bựa khác, cố tình lập lờ và vẫn cố tình zan zối thì bị cả quán nhào vô sông phi vỡ Alo không có gì mà kêu ca cả

  3) Cô nói về việc vì không biết nên hỏi mà bị dập cho tắt bếp? Anh chưa bâu giờ thấy ai vào đây hỏi cái gì với thái độ cầu thị lại bị zập hết. Cô phát ngôn vầy là mất quan điểm đới. Trường hợp riêng của Ky, Ky nổ hay là hỏi? Cô cứ đọc lại đi sẽ rõ.

  Anh nghĩ các bựa cũng nên gác vụ em Ky qua một bên thôi. Em ấy không đáng để các bựa tiêu tốn quá nhiều thời gian như vầy.

  Vài nhời vậy.
 39. #39 by Mit on 2011/05/02 - 11:51

  @ Zéo, Rô

  Nhưn dưn Mẽo mừng húm vì dư vậy việc Mẽo cút khỏi Afganistan sẽ nhanh hơn dự tính.  Chưa kể hàng tỉ Tơn budgeted cho cuộc chiến ở đây có thể dùng vầu việc khác dư education hay rebuilding infa-structures chẳng hạn.  Great news. 

 40. #40 by dắtdéo on 2011/05/02 - 11:58

  @Mit: Theo thằng CNN thì cô Đen bi diệt ở Pakistan, nếu cái nầy cồng-phơm thì các dự đoán của phương tây về việc tình báo Pakistan ngấm ngầm ủng hộ Al Qaeda được cồng-phơm. Nếu như vầy thì có thể quan hệ Mỹ-Pakistan sẽ căng thẳng. Không loại trừ việc Pakistan từ chỗ là đồng minh của Mẽo trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ quay mặt.


  Hẹhẹ hi vọng tin cô Đen bị hạ sẽ giúp giá dầu bớt leo thang, mai ra cây xăng giảm giá từ 4$ xuống 3$ một gallon haha
 41. #41 by Hoaimien on 2011/05/02 - 12:00

  @ A.Déo, Mit, Hồng đơn

  Chả biết có thật không hay là hình thức để chốt lời Au khi nó lên phi mã mấy ngày hôm nay. Trong trường hợp này Miên đang theo thuyết hoài nghi.

 42. #42 by Mit on 2011/05/02 - 12:09

  Thôi Zéo đừng nhắc giá xăng Mít lại khóc bi giờ…..Mỗi lần fill-up cái van chở trẻ con lại đau cả bung… híc

  Hình dư Ông Hillary vừa đấm mõm bọn Paki vài tỉ Tơn viện trợ agreement hay sao ấy.  Paki có biên giới chung với nước mẹ + Iran, rùi lại có access ra Arabian Sea, Mít nghĩ Mẽo sẽ ráng giữ quan hệ (ie bribing hehehe) tốt với bọn cầm đầu.

 43. #43 by Via Nguyen on 2011/05/02 - 12:20

  Hehe, mọi người bỉ cô Ky cử giật mần anh nhớ đến đận em Phạm Phương gì đó, nhở? Hehe, vui phết. Cô Ky này thì anh nhớ được một ấn tượng dư sau:

   

  Anh, sau một hôm, nói chung cũng khốn nạn, hoặc do bản chất khốn nạn, nên trèo mẹ lên quán chưởi bọn Dũng, Lài. Cả quán xông phi chưởi anh, trừ con Tế chiều bóng xế và một con gì nữa quên mẹ, và đặc biệt duy nhất Vàng Son thì có cô Ky cử giật này, cô cổ khen anh chưởi duyên và bẩu đã .. bắt đầu iêu anh rồi. Hố hố, nói thật đó là một nhời khen mà anh vãi mẹ đái. Bọn con Tế ham vui thì đéo sâu, chấp nhận được, chứ một liền bà mà vậy thì hehe, miễn bàn. 

   

  Đây là anh đương tâm sự thôi nhế, anh chả có chưởi gì Vàng Son đâu đấy, hẹ hẹ.

 44. #44 by dắtdéo on 2011/05/02 - 12:25

  @ Mit: hẹhẹ thi thoảng xăng nó cứ nhẩy xòn xòn, xòn đô xòn từ 2.5$ lên 4$/gallon là bà con Mẽo cuốc méo mặt chả khác gì rau muống hàlội lên 10K/mớ héhé. Kiểu nầy rồi chắc phong trào carpool lại nở rộ như hồi 2k8 thoai. Nhà nầu có trẻ con chạy quả Van, local 10-12 MPG là ăn cám roài hẽhẽ. Nhẽ tư bẩn đang giãy chết thật, đồng chí anh em ơi, nhào lên nắm lấy cơ hội nè hẹhẹ


  @Tế Điên: hẽhẽ đéo zì nhớ mấy quả loằng ngoằng công thức hóa học mí lậy phản ứng nguôn nhể, gúc à? Hay là đang ôn lại 3 môn toán-lý-hóa đặng về thi vầu Đại Học Bách Nhục hòng, hẽhẽ, đầu quân cho anh Quảng Bom.
 45. #45 by Enterprise on 2011/05/02 - 12:25

  @Cô Tế, Cô Danh:

  Ừa, hehe. Vụ Hóa-học anh chỉ có kiến-thức phổ-thông thôi cô, chả có gì mới. Cái anh thắc-mắc là vụ chi-phí thôi. Hehe, xiền vật riết nhìn đâu cũng thấy xiền:

  1. Vàng tây: có giá bán rẻ hơn vàng 99,99% (tạm gọi là vàng) nên nó chứa các kim-loại rẻ hơn như đồng, bạc, palladium hay gì.

  2. Bạch kim (Platinum, không phải vàng trắng) có giá đắt hơn vàng nên có thể chứa vàng, bạc như cô Danh nói.

 46. #46 by Mit on 2011/05/02 - 12:37

  Mơi bọn ranh con bắt đầu tuần thi standardized test của Ca.  Mít đíu hiểu nổi tại sao cái public education system K-12 của thằng CA nó tệ đến dư thế, đứng gần bét mẹ nó trong cả nước, every single year as far back as I can remember…hehehe  Trong khi spending per student thì bỏn chi ra nhiều nhất trong các tiểu bang.  Go figure!

  Thôi Mít đi ngủ đơi.  Bỏn thi mà mình phải ngủ sớm dậy sớm hơn bình thường…..haizzz

 47. #47 by DG on 2011/05/02 - 12:39

  Chầu các nhà dân chủ vĩ đại, anh đây, há há.

   

  Địt mẹ con đĩ Cổ Nhuế khóa mõm anh hai ngày, hóa lại hay! Hai ngày vửa qua anh đã có thời gian để cảm nhận, để sống chung mới niềm vui giải phóng Sỳ Gồng thống nhất đất nước, há há há.

   

  @ Con đĩ Cổ Nhuế: Địt mẹ mày cực đoan vừa thôi, ngu như con bò lại còn tinh vi, lần sau nếu động đến những vấn đề nghiêng về kỹ thuật nói chung và kiến trúc xây dựng nói riêng, mầy mần ơn câm mồm lồn lại nếu đéo biết.

   

  Vì việc đéo biết nhưng thích ti toe của mày, hehe vô tình lại làm cho các vàng son a dua như em Hê tưởng thật, lấy đó làm chuẩn mực rồi triệt hạ người khác dư đúng rồi.

   

  Anh đọc dững cồng về kiến trúc mái vòm mới cả trứng gà tròn của mầy mà anh lạnh mẹ gáy!

   

  @ Em Hê: Từ rày em chịu khó biên cồng có tí chất như em đã hô hào tí nhế em, ngày cố gắng vài cồng, cồng hòm hòm chữ tí. Hehe may nhờ quả đụng độ giữa em mới cả con Gô hám giai, mà những thằng lướt lốc qua điện thoại như anh đéo còn phẩy vãi đái mỗi lúc gặp loạt xì bam kiên nhẫn đến tự kỷ – loạt video từ youtube của em!

   

  Tiếp tục chưởi chết cha con Gô hám giai đi em, anh nghĩ đéo có lúc nào thuận lợi như lúc này đâu, há há em đi trước có con Lả Thổ tồn đi sau anh thấy hợp đéo chịu được. Em như nầu thì mấy ngày qua quán nó đéo lạ nữa đâu, nên cố gắng lên em,

   

  Thông cảm anh đéo có tính lịch sự kiểu sư nói sư phải vãi nói vãi hay dư con Trạn Khắm, nên hông ngọt ngầu mới gái được, em nhế, chỉ có tấm lòng là hoành thôi, hehe!

 48. #48 by DG on 2011/05/02 - 12:43

  Nhân đây, anh cũng xin chân thành tự phê mới chi bộ vụ thằng oắt con Tuấn Đà Nẵng.

   

  Anh ủng hộ chi bộ ta tiếp tục hoan hô thằng thẳng, hâm nóng sự kiện đặc biệt nầy, hehe.

   

  Đứa nầu ở Đà Nẵng mần ơn đến nói mới Bố Mẹ nó, từ nay sướng rùi nhế, con cái các vị đã thành anh hùng, thành tinh hoa, bất hủ, các vị cứ yên tâm mà sống nhế. Dăm bữa nửa tháng lên BBC mới cả RFA mới cả mấy website về công giáo … than phiền sức khỏe của cháu dư vậy thì đéo biết liệu có sống sót được trong chốn lao tù cộng sản hông nhế! (đó là anh phòng thế chứ được CS nó để ý đến đã may, lại “hòn đá ném ao bèo” dư ông Beo thần tượng của anh đã phán mà thôi, hehehe) Có lộc cả đới!

   

  Hoành hơn nữa, gợi ý cho họ bịa bừa ra câu chiện nầu đó lâm ly tí, ví dư cô bạn gái của oắt Tuấn, kể lể tâm sự về chí làm trai, về lý tưởng tình yêu … rùi thì em yêu ảnh suốt đời dù biết rằng, con đường trước mắt của ảnh mịt mù lao tù, hahaha hay hông?

   

  Địt mẹ thằng Kù có tuổi rùi 7 năm còn ngán, chứ thằng nầy sức trẻ phơi phới thì ngoài việc bóc lịch chăn kiến, thì việc ăn thêm tí dùi cui đã chết ai đâu, haha, anh hùng mờ.

   

  Để đạt được điều đó, nhờ công rất lớn vào những cái mồm hô hào của các bạn – dững nhà dân chủ đéo phẩy giả cầy tí nào – cũng dư anh, một thằng đang nghiêm khắc kiểm điểm trước chi bộ mến yêu, hhehehe!

 49. #49 by dắtdéo on 2011/05/02 - 12:45

  @Roai + Tế Điên: vụ phân kim


  Hẽhẽ cô Roai đúng là luôn quán triệt tinh thần doan nhân, sản xuất là phẩy có chi phí cực tiểu hẽhẽ. Cô tế nổ về quả cường toan (hay là cường thủy) là đúng hướng rùi đới, zưng trong thực tế phân kim đơn giản hơn nhiều. Điếu ai đi loằng ngoằng lắm bước vầy hẽhẽ. Và như cô Roai đã nói, làm zì cũng cần đơn giản và tối thiểu chi phí.

  Phân kim để tách một lượng tạp chất nhỏ ra khỏi vàng “4 con 9” nó khác nhiều với việc khai thác vàng tại mỏ, ở mỏ phải loại quặng vàng ra khỏi các loại tạp quặng khác. Anh nghĩ việc khai thác vàng tại mỏ dùng từ “tuyển quặng” đúng hơn là phân kim.

  Thôi, anh đi nghẻo đơi.
 50. #50 by DG on 2011/05/02 - 12:47

  Qua dững vụ như cu Tuấn nầy, đứa nầu mờ còn chê giáo dục Việt Nam nữa thì tát cho vở mõm, bình thường thì chê ỏng chê ẻo thôi rồi, dưng có quả nầy thì trăm mồm như một, rầng em nó được đào tạo giáo dục bài bản, em ý đéo phẩy là thằng vô học …. vãi cả đái!

   

  Nên nhớ cu nầy đéo học Bách Khoa hay Xây Dựng hay Giao Thông … nhế, em í là sanh viên hành chánh – chánh trị đới.

   

  Anh chúc cậu bé nầy sớm toại nguyện, anh tình nguyện ứng trước cho cu củ dăm ba thẻ hương, dù là thế giới ảo nầy. Há há.