Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Chần on 2011/05/01 - 18:03

  @ Hương Điêu: Cái vụ vòm viếc nọ kia trong nhà thờ hồi xưa, hay trong các nhà hát, theo thiển ý của anh, ngoài vấn đề như tên Tướng nói, thì nó còn là vấn đề truyền thanh. Không tin cứ vào các nhà thờ có mái vòm ngoài bắc, sẽ thấy âm thanh rất tuyệt. Hồi hổi làm gì có loa như bi giờ, dưng một  Giám mục, có một cái ngai ở khoảng giữa nhà thờ (như nhà thờ chính tòa Phát Diệm) hay ở trên gần cung thánh, (như ở nhiều nhà thờ chính tòa khác – nhà thờ chính tòa là gì thì tên Tướng đã nói ở bài trước phỏng?) hoàn toàn có thể đứng giảng cho cả nhà thờ nghe. Nếu về chỗ Đức Cha Kiệt đang ở bi giờ, sẽ thấy kiến trúc mái vòm rất tiêu biểu. Đứng ở trong nhà thờ, một thằng ở đầu, một thằng ở cuối, gọi nhau vẫn nghe rất rõ… Đại khái thế, chả biết đúng không. Tên Tướng vào cồng phơm hộ phát…

 2. #2 by minhhuong on 2011/05/01 - 18:12

  Còn 1 dạng “nhà hát” nữa, đó là nhà xiếc mùa đông Paris, gần như hình tròn . Em tống hình lên đây, các bố kiến hôi cứ dậy bảo.

  Nói thẳng là em quan tâm, vì đẹp mĩ con mẹ nó mãn. Các bố đừng kiệm lời giùm em, nhá

  Architecture ronde -Cirque d'hiver - Paris- Jacques Hittorff - 1852 - photographe Jaques Mossot.jpg
  Architecture ronde -Cirque d'hiver - Paris- Jacques Hittorff - 1852 - croquis 1.jpg
  Architecture ronde -Cirque d'hiver - Paris- Jacques Hittorff - 1852 - croquis 2.jpg
 3. #3 by minhhuong on 2011/05/01 - 18:19

   Cái vụ vòm viếc nọ kia trong nhà thờ hồi xưa, hay trong các nhà hát @ Chần

  —————–

  Há há ông anh nhìn đống ảnh mấy nhà hát cổ em vừa tống lên nhá, cóc có vòm nối vòm gì cho âm thanh đâu.

  Hờ hờ

 4. #4 by minhhuong on 2011/05/01 - 19:04

  Chuyển sang nhà hát hiện đại đê, rất lạ mắt:

  Hakuju Hall 01, Tokyo :

  Hakuju Hall 01, Tokyo 2006

  Cái này em vào xem 1 lần rồi này, ngay gần nhà: (La Cartoucherie Epée de Bois Theater. Paris)

  La Cartoucherie Epée de Bois Theater. Paris, France 2005

  National Noh Theatre, Tokyo:

  National Noh Theatre, Tokyo 2006

  Hehehe, cái này mầu tím, nhắng kinh (Olivier Theater, London):

   Olivier Theater, London, England 2005

  Ui, cái này nhìn hiện đại mà vẫn mềm mại, thích quá (Palau De les Arts #01, Valencia):

  Palau De les Arts #01, Valencia 2006

  Cái này ngợp luôn về độ rộng và không gian mở ngoác, choáng choáng (Palau de les Arts #02, Valencia):

  Palau de les Arts #02, Valencia 2006

  Còn cái này trông như El Dorado ấy nhở (Tokyo Opera City):

  Tokyo Opera City, Tokyo 2006

 5. #5 by sonata269 on 2011/05/01 - 19:22

  Không ai nói đến cộng hưởng sóng nhỉ?

  Em nghĩ là hình dạng chỉ liên quan đến mỹ thuật thôi.

  Còn bố trí dàn nhạc trong nhà hát hay nhà thờ thì cần phải quan tâm đến hiện tượng giao thoa của các sóng âm thanh chứ.

  Đừng bố trí ghế ngồi của khách tại những điểm âm thanh cộng hưởng triệt tiêu nhau mà nên là ở những vị trí cộng hưởng tăng cường nhau.

  Để í đến cả phổ tần của âm thanh trong nhà hát nhà thờ nữa. Sóng tần nào muốn tăng cường, sóng tần nào muốn triệt tiêu.

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 20:07

  @Chần:

  1. Nhẽ cô cùng họ mới mỗ?

   

  2. Về chiện trong các không gian nhà hát này nọ không có vòm nối vòm? Theo mỗ nghĩ thì đúng như cô nói, nó sẽ ảnh hưởng đến việc truyền âm.

   

  Mỗ nhớ đã từng coi về phòng khách trong cung điện của 1 Vàng Son Khoai Tây được thiết kế hình tròn và theo hành lang dẫn đến phòng ẻm. Sao vậy?

   

  Bởi khi chưa có Bugs, đó là 1 giải pháp để nghe lén.

   

  @Nữ gúc sỹ:

   

  Cái nầy là quan điểm huyền tuyền cá nhân của mỗ: Circle & Circus huyền tuyền có liên quan.

   

  Khi vào xem xiếc, mục đích của người coi là gì? Là quan sát mọi hành động của diễn viên, đương nhiên phải từ mọi góc độ.

   

  Rạp xiếc hay dững sân khấu kịch từ khởi thủy đều có mặt bằng hình tròn (gúc sẽ thấy)

   

  @Tế:

  Ivan Chuối vốn là 1 KTS, do bị xé bằng (or tự xé) nên đã chiển sang kinh doanh bia cỏ ôm

   

  @Chi bựa:

   

  Nếu mọi người muốn hiểu chút ít or cho con em tiếp cận mới Kiến trúc thì mỗ gợi ý mua bộ “Nghệ thuật kiến trúc” của NXB Nhóc Vàng. Giá cách nay quãng chục năm là 5k/quyển, giờ nhẽ hơn.

   

  Mỗ đã sưu tầm khá đủ cho bọn chíp trong nhà, cho bỏn xem để biết vậy thôi chứ làm Kiến xứ nầy khổ bỏ mẹ, sure!

 7. #7 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 20:09

  @Nữ gúc sỹ: Về Nhà hát hiện đại, gúc Frank Gehry coi nàng

 8. #8 by Hoaimien on 2011/05/01 - 20:34

  Kiến xứ nầy khổ bỏ mẹ, sure!@ A.Trần

  Nghề nào xứ này sướng hả A?

  Nhưng công nhận nhìn mấy ảnh mà Hương post lên, chả cần là KTS cũng cảm thấy mãn nhãn.

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 20:52

  @Miên:
  Mỗ bước vầu sự học mới biết bao kỳ vọng. Dưng đời dạy cho mỗ cái gì?

  Cơm áo gạo tiền biến Kiến đáng ra được sáng tạo lại biến thành 1 thằng thợ vẽ huyền tuyền chân chính. Chấp nhận để sống, mỗ hông oán thán dưng hehe, thực tế là mỗ bỏ nghề rùi, hông vẽ vời chi nữa.

  Thực té mỗ nói câu đó với tâm thế người đã từng làm nghề, không dám lạm bàn các nghề khác.

  Còn chiện sướng khổ?
  Sướng khổ nhẽ theo góc nhìn và cách nhìn nhận vướn đề em ạ

 10. #10 by Lucky on 2011/05/01 - 20:59

  hehe, hiểu ra chút rồi.

  @ Zi: “Đơnjản ngày xưa các côngtrình nhớn fải xây mái vòm vì khi khỉ không có bêtông. Một khi chỉ có vữa (thường bằng mật fa vôi và vài thứ khác) với gạch/đá, mà muốn xây mái nhà nặng hàng trăm tấn, thì đươngnhiên chỉ có mái zạng vòm mới chịu nủi mà thôi.”

  Em hỏi chút, nếu hông có bê tông, sao các Pyramid nó không xây mái vòm?

  2  Ý em là kiến trúc nhà Thờ hay nhà hát làm vòm( 1 vòm, hoặc nối vòm) vì em nghĩ nó liên quan gì đó đến âm thanh và ánh sáng, dựa theo wave theory để giải thik, nhưng em viết lomcom quá.

  @ Mr Trạn: cảm ơn nhe!

  @ Tế: Hông độc hại là ok rồi! Tại em về Lừa, đi một số nơi, nhất là lưu vực sông, nơi có mỏ vàng nằm trên đó, dân dùng nước sông trong sinh hoạt bị đau mắt hột, thậm chí đục thủy tinh thể, có cả người mù nữa, rồi các bệnh nặng như K rất nhiều, em nghĩ nước bị nhiễm độc do chất làm vàng gây ra. Chắc họ dùng Cyanua nhiều quá!

 11. #11 by Lucky on 2011/05/01 - 21:12

   @Mr Tran & Hương :

  Khối tròn thì mọi khoảng cách ghế ngồi nhìn về tâm nó ( người biểu diễn) là bằng nhau , nên họ làm hình tròn cho mọi người nhìn như nhau .

 12. #12 by Hoaimien on 2011/05/01 - 21:15

  Sướng khổ nhẽ theo góc nhìn và cách nhìn nhận vướn đề em ạ @ Trần

  Đứng dưới góc độ nghề nghiệp của từng người, theo Miên câu này đúng “Ở trong chăn mới biết chăn có rận “. Còn ở ngoài chăn mà vẫn thấy đầy rận thì…

 13. #13 by Lucky on 2011/05/01 - 21:19

  Sorry, ý Ky là diện tích mẹt sử dụng trong khối tròn là lợi nhất để bố trí ghế ngồi nhìn về 1 điểm trong đặt giữa nó.

 14. #14 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 21:43

  @Ky:

   

  Tiếp chiện mới em về chiên đề mà mỗ biết.

   

  Một công trình kiến trúc được sinh ra trước tiên phải thỏa mãn về Chức năng sử dụng của nó. Kiến trúc đầu tiên của loài người (human) là cái hang (the cave)

   

  Em so sánh Kim tự tháp Ai Cập mới cả Nhà thờ Công giáo thì thực sự là đáng yêu, đáng yêu vô cùng!

   

  Mời em gúc: function, church, egyptian pyramid, section…

   

   

  Trong quãng làm nghề và cho đến bây giờ mỗ vưỡn tâm đắc câu của Kiến càng Le-cooc-dê: “Nhà là cái máy để ở”

   

  Chân lý đó em!

   

  @Miên:

   

  Em hehe đúng!

 15. #15 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 22:11

  Sau mấy quả Church of Light, Church on the Water, hôm qua đã giới thiệu, mỗ mạn phép mời chi bựa nghía qua quả nầy: Colorado Spring church air force

  Nhà hát, mời nghía qua quả Disney Concert Hall của Frank Gehry

  Đại khái là với công nghệ bi chừ có quá nhiều điều hấp dẫn chi bựa ạ!

  Dưng hehe, Gothic architecture vưỡn đẹp và đáng ngưỡng mộ, sure

 16. #16 by Enterprise on 2011/05/01 - 22:14

  Vụ làm bún giầu anh không dám chắc. Vì anh chả biết các cô hiểu thế-nào là giầu, hehe. Dưng sống như nhân-vật Hoàng trong tác-phẩm ông mắt của cô Cao nhẽ không khó, hehe.

  Thời thởi ăn được miếng bún đã là giầu nói gì trong nhà có bún, hehe. Khi nào thèm lắm chịu không nổi, mama anh đổi gạo lấy bún. Rất công-bằng: 1 rá gạo = 1 rá bún, hehe. Nghe đâu 1kg gạo làm được quãng 2,5kg bún. Hehe, các cô tự tính lợi-nhuận, nhế.

 17. #17 by Mit on 2011/05/01 - 22:16

  Chầu buổi sáng chi bộ cái. 

  Các cô đang bàn về kiến trúc vòm (dome) của các nhà thờ lớn dưng Mít chưa thấy ai làm cái connection giữa nó và Roman Architecture nhờ?  Trong quá khứ đế quốc La Mã thua giề đế quốc Mẽo bi giờ?  The Super Power of its time….hehehe  Và kiến trúc của nó đương nhiên thuộc hàng khủng và còn tồn tại đến bây giờ ở nhiều nơi.

  Có một loại kiến trúc rất thịnh hành thời thởi, dùng trong xây dựng các công trình được gọi là  “basilica”.  Là sao?  Nó là cơ quan đầu não của chính quyền TW La Mã đặt tại các địa phương (cities) qua đó Roman law and order projected through out the empire, do một vị quan nhớn magistrate chịu trách nhiệm.  Dư vậy Roman basilica đơn giản là nơi serving administrative functions.  Ngược lại công dân sống trong đế quốc La Mã nhìn basilica as a source of Roman authority. 

  The association with authority là một lý do quan trọng trong chọn lựa dùng loại kiến trúc này cho các basilica churches về sau.  (Chi bộ nên nhớ đế quốc La Mã đã xuất hiện trước sự ra đời của Christianity rất lâu)

  (còn tiếp)

 18. #18 by Mit on 2011/05/01 - 22:16

  Lại thêm một tí lịch sử.  Cô Constantine Vĩ Đại (Mít đã kể trong bài trước) đã quyết định dời đô của Roman Empire từ Rome sang Byzantium( về sau được biết qua dững tên dư Constantinople hay Istanbul).  Là một giáo dân rất mộ đạo, cô cổ ra lệnh xây rất nhiều basilica churches bất hủ thời thởi nhằm glorifying  his newly found religious belief and indirectly emphasizing his imperial power.  Từ đời cô  Constantine giở đi, một loại kiến trúc bất hủ ra đời được gọi tên chung là Byzantine architecture. 

  Một ví dụ ở category này là the Church of the Holy Sepulchre tại Jerusalem. Chi bộ tự gúc….hehehe 


  (hình gúc trên net)

 19. #19 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 22:17

  Cho mỗ hỏi chút, mần bún có dùng men – mẻ chi không mà sao mùi chua vãi tè vậy?

  Gúc được quả nầy, chuẩn hông các bựa già hói?

 20. #20 by Mit on 2011/05/01 - 22:18

  Oppp, quên xin  “Hết” .

 21. #21 by Lucky on 2011/05/01 - 22:18

  @ Mr Tran: Ky hiểu chức năng của mõi công trình chớ! Tại Zi quất câu gọn thỏn ” Đơn giản ngày xưa các công trình nhớn phải xây mái vòm vì khi khỉ không có bê tông …” làm em nghĩ đến Pyramid ý mà !

 22. #22 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 22:21

  @Mít:
  Mít làm mỗ hehe xấu hổ quá đi. Thật!

  @Ky:
  Em thực sự đáng yêu vô cùng!

 23. #23 by Chần on 2011/05/01 - 22:26

  @ Mr. Tran: PM realname xem có đúng là cùng họ không? Hehehe…

  @ Hương Điêu: Thật ra anh cũng không biết về kiến lắm, có điều hồi bé được đọc về kiến trúc gô gì tích đó, nên phán bừa… dưng kinh nghiệm thực tế cho thấy là những nhà thờ có mái vòm thì ca đoàn hát, hay giáo dân đọc kinh rất hay, nghe mê li phết. Chứ bi giờ, các nhà thờ không có mái vòm, dù là bằng bê tông thì âm thanh cũng chán lắm. Dùng loa Bose hay gì gì đó cũng không thể hay được, nói thật…

  Còn cái lô hình Điêu úp lên, nhìn cũng có mái vòm đấy chứ. Hơn nữa, nếu xem xét tổng thể, thì nó là một hộp cộng hưởng rất tuyệt, hình tròn, và trên đỉnh cũng có tí… vòm đấy thôi… Nói chung, nhìn thoáng ra một tí là sẽ thấy ngay vướn đề mà. Cồng sau anh sẽ giới thiệu quả mái vòm tuyệt đỉnh ở Bắc Lừa…

 24. #24 by sonata269 on 2011/05/01 - 22:43

  Em Ky quên mất chữ “mái nhà” của Trung Tướng rồi nên mới nghĩ đến Pyramid.

  Í Trung Tướng là xây “mái nhà” nặng thì chỉ có dạng vòm mới chịu thấu.

  Pyramid không có mái.

 25. #25 by Enterprise on 2011/05/01 - 22:45

  @Cô Tế

  Trích

  Anh gia cát dự, chiếc nhẩn một lạng của con Déo bâu gồm hỗn hợp:

  – Bạch kim(Pt)
  – Bạc(Ag)
  – Vàng(Au), dĩ nhiên. He he.

  Hết trích

  Nhẽ là Palladium nhở? Anh thấy Platinum đắt hơn vàng thì pha làm gì. Gúc thử anh thấy thành-phần vàng thường gồm mấy thứ như nầy:
  – Vàng
  – Đồng
  – Bạc
  – Palladium

  Nhẽ có lý-do khác?

 26. #26 by Chần on 2011/05/01 - 22:45

  Anh quả này sẽ giới thiệu quả nhà thờ mái vòm đỉnh ở Bắc Lừa. Đó là Đan Viện Châu Sơn, nơi Đức Cha Ngô Quang Kiệt đang ở. Anh giới thiệu sơ qua. Nhà thờ Đan Viện Châu Sơn được xây dựng trong vòng 9 năm thì cơ bản hoàn thành, còn thiếu mỗi tháp chuông. Năm 1954, thì hầu như toàn bộ Đan Viện di cư vào Nam, và định cư tại Đơn Dương, Lâm Đồng. Nên giờ có hai Đan Viện Châu Sơn, một ở Nho Quan, Ninh Bình, một ở Đơn Dương Lâm Đồng.

  Quả nhà thờ ở Nho Quan xây theo kiến trúc gô gì tích. Gạch đất, nung bằng vỏ lúa, tức trấu gì đó, và các loại vỏ cây khác… nên bao nhiêu năm gạch vưỡn ngon, không thối hay chuyển màu gì nhiều. Vữa xây tuyền bằng vôi, sỏi mắt cua, và mật. Tường rất dày, các cửa thông phong với hoa văn đơn giản, mang hình tích bên đạo công giáo, và hình tích của dòng Xi-tô. Ở trong nhà thờ, mùa hè rất mát và mùa đông rất ấm… Dưng quả đặc biệt nhất là mái vòm…

 27. #27 by Chần on 2011/05/01 - 22:56

  Đây là nhà thờ Đan Viện Châu Sơn (Nho Quan) nhìn từ bên ngoài

  Mái vòm bên trong nhà thờ. Lưu ý, mái vòm có khung bằng trúc, vật liệu chính là vôi, rơm, và mật. phên trúc được đan như kiểu tấm phên hay dùng để làm vách đất ở ngoài Bắc Lừa hồi xưa, sau đó vôi, rơm, mật được trộn đều, rồi chát vào khung. Có các giá đỡ bằng gỗ lim rất hoành tráng.

  Đây là mái vòm bên hành lang, tầng 2 của nhà thờ. Như thế, nhà thờ có tới ba mái vòm. các cửa thông phong, hắt ánh sáng vào trong nhà thờ lung linh lung linh…

  Giờ kinh, các Đan sĩ hát kinh không cần mirco gì cả. Âm thanh vang vang vang vang, linh thiêng cực… Nghe cứ như là dàn hợp xướng điêu luyện lắm… Tất cả là do mái vòm tạo nên thứ âm thanh tuyệt vời…

  Anh chỉ tiếc cái là, bi giờ, không hiểu sao các Đan sĩ để cái dàn loa đen sì rất mất thẩm mĩ…

 28. #28 by Lucky on 2011/05/01 - 22:57

  @ Mr Tran :

  ” Ủ ” là quá trình lên men ” tự nhiên” , nhờ vi khuẩn có sẳn trong không khí .

  Nhà làm bún có rút ngắn quá trình này lại bằng cách thêm thắt tí men hóa học nào vào hông thì  Ky hông chắc !  Mùi chua lòm ý hông có hại gì đâu . Gluco biến đổi sau reaction sinh ra ý mà .

  VD : để làm dai bánh phở , ở nhà bỏ tí phóc môn vào cho nó dai , thay vì một khâu nào đó có bí quyết để làm dai tự nhiên .

  An toàn thực phẩm ở nhà , hỏi sao dám trả lời rõ ràng được ?!

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 23:17

   Lại sai nữa rồi.

   – Glucose fảnứng mới cái jì mà thành chua hả em?

   – Bánh fở zai nhờ hànthe, chứ hông fải foócmôn. Foócmôn để lâu thiu.

   Mệt với em quá.

 29. #30 by minhhuong on 2011/05/01 - 23:12

  Hà Hà, anh Chần ui, em đồ là quả nhà thờ anh vừa giới thiệu hình như nhỏ hơn 1 cái bên Nam Định, em xin giới thiệu, quả vòm khác.

  Phú Nhai, nhà thờ lớn nhất Đông Dương: 

  Em có sưu tập 1 bộ ảnh nhà thờ Nam Định, khủng lắm, xem tạm ở đây:

  http://vn.360plus.yahoo.com/huong-dieu/article?mid=162

   

  Tất nhiên em thích nhất cái này:

  Phansisco2

 30. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 23:13

  @em Ky

  Em vẫn không chịu tiếnbộ à?

  – Thứ nhất là các Kim Tự Tháp gần như là một khối đặc chứ không fải rỗng ruột như một tòa nhà thôngthường. Xin mời gúc. Nếu nó đặc thì làm sao sợ sụp vòm?

  – Thứ hai là, kểcả nếu Kim Tự Tháp rỗng ruột như một tòa nhà, thì cái chóp nhọn của nó cũng là một zạng vòm (vòm nài không hình tròn, mà hình góc nhọn, còn tốt hơn cả vòm hình tròn).

  Zì quả thực thấtvọng với em vôcùng, và sẽ không baojờ jảnhời em bấtcứ câu nào nữa.

 31. #32 by Lucky on 2011/05/01 - 23:18

  @ Zi : Zi đừng giận em ha, em đang chơi ngoài bãi tắm, vừa hóng vừa gõ, nên không sâu được !

 32. #33 by minhhuong on 2011/05/01 - 23:20

  @anh Chần: Dàn loa đen xì họ đặt ở đâu thế anh?

   

 33. #34 by Chần on 2011/05/01 - 23:26

  @ Điêu: Quả Phú Nhai thì hoành tráng rồi… Anh chỉ nói vòm ở Châu Sơn là đỉnh thôi, chứ không nói đỉnh nhất… hehe. Còn quả dàn loa đen sì thì ở trên tường đó, em nhìn hai cái hình các Đan Sĩ đang hát kinh thì thấy mấy chấm đen trên tường… Cái này rất mất thẩm mĩ, mà âm thanh cũng không hay nữa… Anh thật… hơi thất vọng… Để hè này về đó chơi lần nữa, góp ý xem sao… Nếu em ở Nam Định thì vào đó cũng gần nhỉ…

 34. #35 by tung tung on 2011/05/02 - 00:28

  @Dì.
  Em Ky nói cũng đúng đấy Dì ợ. Ngoài để cho dễ đẻ như dì nói thì hình dáng của trứng Ông gà, hay trứng các Ông khác có khả năng chịu ngoại lực là chính xác. Cùng 1 lực,  nhưng tác động theo hướng từ bên trong quả trứng ra thì vỏ trứng dễ vỡ hơn là tác động từ bên ngoài. Chính vì vậy mà người ta hay mô phỏng thiên nhiên.

  @Chi Bựa

  Xét về khả năng truyền tải trọng bản thân của mái công trình xuống
  cột thì.

  1. Mái nhọn và mái vòm: Do có 1 phần trọng lượng biến thành tải trọng ngang nên tải trọng thẳng đứng truyền xuống cột giảm.
  2.  Mái bằng: thì toàn bộ tải trọng thẳng đứng sẽ truyền xuống cột qua hệ thống đà (dầm).
  3. Riêng đối với các cửa vòm thì xây không cần lanh-tô bê tông, do áp lực bên trên đã chuyển thành = 2 lực tác động theo hường xiên vào vách tường nên nó rất bền không lo sập. Các cô có thể tìm đọc sách về Cơ học (phần tĩnh học) thì để biết thêm.
 35. #36 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 00:31

  2. Bề ngoài của cái hang là quả núi, tức là bên trên cái vòm không nhất thiết phải hình vòm. Cô nào có nói đến cái kim tự tháp ấy, có khác chi ông Núi. Ti nhiên bên trong Kim tự tháp lại là hình vòm.


  Phòng bên trong Kim tự tháp hình vòm

 36. #37 by tung tung on 2011/05/02 - 00:31

  Tiếp theo mái vòm

  Mái vòm tốt cho sự truyền âm hơn mái vuông or nhọn là chính xác, kích thước vòm như thế nào thì KTS thiết kế phải tính toán vì bỏn phải am hiểu âm học. Các Nhà hát hiện đại người ta kg xây mái vòm, thì họ phải xử lý âm bằng cách khác, họ phải tính toán trên lý thuyết và chắc chắc phải có kiểm tra bằng thực tế.

  @ Nát 9 nói thính giả ngồi chổ nào có cộng hưởng âm thanh thì nghe tốt nhất là không đúng. Thiết kế âm học mục đích để các thính giả ngồi ở các vị trí khác nhau nghe được âm thanh trung thực nhất, tức gần giống nhất so với nguồn phát ra âm thanh. Ti nhiên là kg thể nào mọi chổ ngồi đều có chất lượng âm thanh như nhau được.

  Về mục đích xây mái vòm nhà thờ thì Tửng tôi đoán như sau (mục đích thật sự thì hỏi thằng Kiến thiết kế và Chủ đầu tư á):

  1- Mục đích âm thanh: Vì đây là biện pháp cổ điển nhất, đã được sử dụng và thành công ở nhiều công trình trước đó.
  2- Mục đích giảm lực cho cột không thuyết phục lắm, vì thi công mái vòm chắc chắn khó hơn mái bằng, mái nhọn.
  3- Có lẽ do thói quen: Cái này cũng tốt, nhìn mấy nhà thờ mới xây làm theo kiểu mái đao trông kinh bỏ mẹ.

 37. #38 by Servus on 2011/05/02 - 00:31

  @Ky: em có hiểu anh và anh Sành viết cái gì hông? hông à! Vậy về học tiếng Việt lại đi em! Bãi tắm của em chắc gió lạnh quá nên củ sọ của em ko hoạt động tốt à, vậy thì đừng tắm nữa em ợ, vào nhà một tí cho nó ấm lại rùi viết ra cũng chưa muộn mà! Tên Zì của em nó già dần đều rùi em ợ, nên em tha cho nó vài ngày đi, lưng nó cũng mỏi cong dần đều vì phải đi theo em hót cái ấy ấy zùi, anh là anh tha và mong em cũng làm thế, tội nghiệp Zì zặt zẹo của anh hũ hũ

  Đm tên Zì phắn vào rùi đéo trả nhời anh à, ít nhất cũng họ hẹ một tiếng để anh biết mà lần chứ, anh giận anh đi bãi tắm giờ nhưng anh nhất quyết ko còm đâu, lạnh đau đầu còm dở mất giá SVHK sao hỗ hỗ hỗ hỗ

 38. #39 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 00:34

  Zì dạy dỗ vàng son kỹ quá đâm ra Zì quên gúc về Vòm
  Zì nói đúng – Vòm do Chúa tạo ra (*),
  mà chưa đủ – ông Trấng hình vòm để cho dễ đẻ. Sự thực là Trấng hình vòm do Chúa tạo ra không chỉ cho dễ đẻ mà cho nhiều mục đích khác
  Zì nói ví chưa có ông bê tông nên phải xây vòm – mâu thuẫn với ý (*)
  Ta sẽ phân tích lần lần

  1. Vòm do Chúa tạo ra
  Những kết cấu vượt một khoảng cách – dạng cầu hay dạng cổng – trong thiên nhiên đều có dạng Vòm


  Double O Arch ông này 71 ft


  Landscape Arch ông này 290 ft

  Cô nầu phất bẩu rằng cái nhà đầu tiên của ông Người là cái hang – dạng vòm, bên trong – cũng không ngoài ý Chúa.

  (pót lại tham luận 1)


 39. #40 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 00:43

  3. Muốn xây gạch phía trên ô cửa, ta phải đặt lanh tô bằng sắt gỗ hay bê tông dùng để đỡ cho phần tường phía trên cửa. Thay vì đặt lanh tô, ta chỉ xây gạch trên cốp pha, xây xong ta dỡ cốp pha, phần tường phía trên sẽ rơi xuống nhưng không rơi hết, sẽ để lại cái vòm như thế này


  Không phải hình của thí nghiệm nhưng phản ánh không khác mấy

  Người ta sửa lại bằng cách xây cuốn lại như thế này

  Công nghệ xây cất từ đó là xây cuốn trước, xây tường trên đầu cửa sau
  Suy rộng ra, cái mái cũng giống như lanh tô nhưng quy mô lớn hơn và 3 chiều

 40. #41 by Bựa Ninh Bình on 2011/05/02 - 00:53

  Mấy cô thích mấy cái vòm thời thởi hơi nhiều nhể?  Bõ bổtúc mấy nhàthờ khôngvòm nhế, tỉ zư ở mấy nhàthờ gần nhà cô Mít và mời mời:

  Cathedral of Our Lady of the Angels (2002)
  http://www.olacathedral.org/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Cathedral

  The Crystal Cathedral (1955)
  http://www.crystalcathedral.org/about/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Cathedral

  Saddleback Mega Church (1980)
  http://www.saddleback.com/aboutsaddleback/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Saddleback_Church

  Quả Cathedral of Our Lady of the Angels là nhàthờ CôngGiáo có HồngY làm chủxị, ngài có 1 trựcthăng để đi thăm conchiên vì đất của ngài còn nhớn hơn cả cái miền BắcLừa.  Còn quả Crystal Cathedral là nhàthờ TinLành, ngầu phết với vănhoá nghệthuật cùng âmnhạc Tây ôlala, tuồn là kính, thậm chí cả cái sàn (cá lội ở dưới) cùng khu drive-in cho mấy conchiên muốn ngồi ngay trongxe để xemlễ và cầunguyện. Còn qủa Saddleback thì bõ chưa tới, zưng bạnbè đều khen là vănhóa cùng thuyếtgiảng tấttất đều tuyệt.

  Mấy cô zư mấy con lừa ngồi đáy ziếng.  Khen tí nhế!

  Bõ Hoa Lư

 41. #42 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 00:55

  4. Về sau này kỹ nghệ phát triển, thợ kết cấu tách ra khỏi thợ kiến trúc. Và bọn này mới cắc cớ cho rằng, nếu chất tải lên cái dầm, thớ phía trên của dầm chịu nén ,phía dưới chịu kéo. Mà gạch chịu nén tốt nhưng kém chịu kéo. Thế là bọn bỏn tạo ra cái gọi là bê tông cốt thép bê tông thì chịu nén còn thép thì chịu kéo. Đồng chí nầu làm lanh tô đặt thép phía trên thì cũng như không.

  Món vôi trộn mật tạo ra saccarat calci không những cứng mà còn dai, hiểu theo nghĩa bọn thợ kết cấu là chịu kéo. Bỏn cho rằng bê tông là vô địch, và Zì cũng cho là như vậy

 42. #43 by AC.Ngoc on 2011/05/02 - 01:04

  Sư Bố Tran chỉ đong gái là giỏi.Nói đến chiên môn thì như cứt để thằng tướng nổ nó chửi làm anh xấu hổ quá đi.Mẹ tướng nổ nhế.Mái vòm ngày xưa được dùng để xây dựng các công trình hoàng tráng,cao và vượt khẩu độ do tính chất chịu lực của kết cấu hình cong(cái này thì bây giờ vẫn áp dụng khi xây cầu,còn nó chịu lực tốt hơn do đâu thì chắc ko cần nói nữa)khi chưa có bê tông cốt thép chứ bê tông  thì xây cao với rộng được cái khặc.Nhà thờ hoặc nhà hát hoặc các công trình công cộng thì cần to và hoàng tráng nên kết cấu mái đa phần là dạng vòm hoặc bán vòm.Sau đó là đến âm thanh.Mái dạng vòm là hệ thống khuếch đại âm ưu việt nhất.Âm thanh được khuếch đại và truyền đều đi mọi hướng giúp mọi người kể cả người biểu diễn có thể nghe được rõ.Sau này có thiết bị khuếch đại,lọc âm điện tử và trang âm  thì các mái nhà hát hoặc nhà thờ đéo nhất thiết phải dạng mái vòm nữa.Nó có thể là dạng bất kì.Khi làm trang âm người ta chỉ cần tính toán chính xác góc phản âm trần,tường và tiêu âm tương ứng với anpha,beta và gamma là ok.Trần lượn sóng lúc này là dạng trang âm tiêu chuẩn(độ lượn tùy theo tính toán theo khán phòng)nên được sử dụng nhiều nhất.Còn Pyramid có xây rỗng được cái khặc.Nếu muốn xây to thế khi chưa có BTCT thì sườn của nó sẽ làm bằng giề mà đòi xây rỗng.Mặt khác dạng mái hình nón nếu làm trong các nhà hát thì nó sẽ như cái loa phường.Âm thanh nó dội xuống thì nghe thủng màng nhĩ luôn.

 43. #44 by tung tung on 2011/05/02 - 01:06

  @ Làng

  Xây kiểu cái vòm như Cô chỉ làm được khi bên trên nò là mảng tường ngắn thôi.

  Đối mái vòm hình elip xây cuốn, nếu bên trên càng nặng thì nón càng bền vững. Và chỉ có kiểu vòm cửa hình elip thì mới có khả năng chịu lực vô tứ mà không cần dầm lanh tô.

 44. #45 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:07

  5. Với một mái rộng nhịp dài, như hội trường 3 Đình chẳng hạn, bê tông cốt thép mà mái phẳng thì vô nghĩa, bọn thợ kết cấu phải dùng 1 trong 2 lựa chọn hoặc kết hợp cả 2:

  + Dự ứng lực
  + Mái vòm

  Đồng chí nầu để ý cái dầm dự ứng lực, nó hơi cong cong – hình vòm
  Phía dưới dạ cầu nhìn lên, các đ/c cũng thấy dạng vòm vòm
  Khoa học kết cấu phát triển đến đâu, rồi cũng không thoát khỏi ông Vòm

 45. #46 by tung tung on 2011/05/02 - 01:11

  @ AC Ngốc:

  Nảy giờ cô ngồi hóng mà không lên tiếng để anh phải gõ cồng mỏi cả tay, dứt cả đầu buồi mà viết chẳng nên cơm cháo gì.

  Cô viết đúng ý anh dồi đới. Dịt cụ cô phát. Hehe

 46. #47 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:19

  Đ/c Tửng trật tự, hình có tính chất minh họa, đéo phải hình của thí nghiệm. Lý thiết thế nầu, cô tự gúc, hoặc cô biết thì xin mời tham luận, đừng xì pam không không, có có như rứa.

 47. #48 by AC.Ngoc on 2011/05/02 - 01:20

  @Làng: Xây cuốn vòm kiểu của Làng có xây được khẩu độ lớn cái khặc.Người ta ghép cốp pha tạo hình trước rồi mới cuốn vòm.Sau đó sẽ dỡ cột chống dần.Có những nhà thờ cuốn vòm mái xong dỡ cột chống sập đi sập lại mấy lần nên thời gian xây dựng có khi lên tới vài trăm năm.Còn BTCT được phát minh 1 cách tình cờ nhế.Chứ chế tạo cục cứt.

 48. #49 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:21

  6. Những Giáo đường ngàn tuổi được xây bằng gạch – gạch không có nghĩa bằng đất nung – gạch làm bằng đá, đá đẽo tất nhiên. Những viên gạch này khi xây đã có cả ngàn năm tuổi rồi, từ những công trình bị sụp đổ, có thể từ những phế tích giáo đường. Những viên gạch này còn nguyên vẹn từ đống đổ nát, chứng tỏ thời gian và bạo lực không thể phá hủy nó.

 49. #50 by Lớp ba trường làng on 2011/05/02 - 01:26

  Ơ, địt mẹ cô Ngọc Cắc có hiểu gì không? Tham luận này trình bày thí nghiệm để tất yếu dẫn đến kết cấu vòm, còn cái vòm tối ưu thế nầu cô phải tự gúc chứ. Hoặc đã biết dồi thì tham luận đi, xì pam cái đéo gì chứ.

 50. #51 by tung tung on 2011/05/02 - 01:27

  Đồng chí nầu để ý cái dầm dự ứng lực, nó hơi cong cong – hình vòm
  Phía dưới dạ cầu nhìn lên, các đ/c cũng thấy dạng vòm vòm
  Khoa học kết cấu phát triển đến đâu, rồi cũng không thoát khỏi ông Vòm @ Làng

  Định đi ngủ mà cô phát biểu như buồi ý, nên phải nói.

  – Bề mặt trên cầu người ta làm dạng vòm (tròn) để giảm lực nén xuống cầu là đúng dồi đới.

  – Còn mấy cái dầm cầu DƯL mà cô nó ở dưới nhìn lên có dạng vòm, thực ra không phải thế:
  Các dầm này là dầm đúc tại chổ bằng phương pháp đúc hẩng. Dầm và trụ đúc liền khối (liên kết ngàm) do đó ở vị trí dầm nối với mố trụ nội lực lớn nhất nên chiều cao dầm lớn nhất mới đủ khả năng chịu lực, còn ở giữa dầm nội lực nhỏ nhất nên chiều cao của dầm nhỏ nhất để giảm trọng lượng bản thân và tiết kiệm vật liệu.
  Đối với các cầu ngày xưa, dầm đúc tại xưởng, nên liện lết giữa dầm cầu và trụ là liên kết khớp, Monent lơn nhất ở giữa nhịp,lực nén lớn nhất ở đầu dầm.  Nên chiều cao dầm thường là bằng nhau trong suốt chiều dài của dầm, chỉ có cốt thép bên trong là thay đổi.

  Khoa học từ xưa đến nay luôn mô phỏng thiên nhiên ở nhiều ngành khác không riêng ngành xây dựng