Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:49

  Tiếptục thamluận về Be A Christian.

  8- Ngôi Chapel ở làng cạnh nơi Zì sơtán thậmchí không có ai quản cả. Tại đó các ông bò XHCN thảnnhiên gặm cỏ trong Thánh Viên, còn trẻcon thì buộc thừng trâu vầu chân tượng Chúa, hoặc thi bắn súng caosu vầu mũi Ngài.

  Số jáozân thườngxuyên đến Chapel ít tới nỗi người ta nghĩ Côngjáo đã hoàntoàn tuyệtziệt.

  Không ai bỏ Đạo cả, zưng không ai đến Nhàthờ, trừ một số bôlão “chẳng còn jì để sợ”.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:58

  Tiếptục thamluận về Be A Christian.

  9- Chú Còm thụfong Linhmục khi còn rất trẻ, lúc Chú mới hai mấy.

  Một mình Chú mần người-kéo-chuông, người-gác-cổng, người-zọn-vườn cho toànthể Chapels trong Jáoxứ.. Chú mần cả thợ-mộc để sửachữa ghế trong Thánhđường, thợ-xây để vávíu zững chỗ thủng trên Thánh Tượng, và nhiều trò khác.

  Đặcbiệt, như Zì đã kể, Chú Còm có nghề Làm Bún, nguồn thunhập chính của Jáoxứ.

  Hẳn đó là nghề jatruyền của jađình Chú, vì Chú làm bún rất thiệnnghệ, rất đông khách, zù Bún 196x là thứ đồ-ăn caocấp không fải ai cũng có thể muốn chén là chén.

 3. #3 by buitruong1689 on 2011/05/01 - 12:00

  Chi Bộ cho anh hỏi cái, tượng này là ai thế???

 4. #4 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 12:01

  3) Một khi vàng “4 con 9” bị nhiễm bạc hoặc các tạp chất khác thì làm sâu để khử tạp chất đi? Phẩy dùng kĩ thuật phân kim. Cái nầy lại là một câu chuyện zài, ko nói ở đây hết được @ Dắt Mặt ./ Déo

  Kỹ thuật mần riêng bên ngành bỏn ra sâu thì anh hông tỏ.

  Anh nổ sơ các khái niệm thế nầy cho các cô dễ hình dung:

  Dựa vầu dẫy tuần hoàn hóa học (Bê Kê Tốp) thì nguyên tố Au gần dư cuối bảng:

  K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb ( H ) Cu Hg Ag Pt Au

  Do đó ta dùng phương pháp hóa học, kim loại đứng trước “đẩy” kim loại đứng sau ra khỏi “muối” của chúng. Các cô chú ý chỉ kim loại đứng sau Ma Nhê(Mg) thôi nhế. Vì Kali(K), Natri(Na) mới Canxi(Ca) khi nhúng vầu dung dịch muối thì bỏn phản ứng mới nước trong trỏng trước. Chi tiết anh sẽ bàn sau.
  Thí dụ: Nhúng dây đồng(Cu) vầu dung dịch muối bạc nitrat(AgNO3), dây đồng tan đi, bạc kết tủa xuống. Tức bạc bị đồng “đẩy” ra.

  Ex: Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag(kết tủa xuống)

  Vì bản thân vàng(Au) và Platinum aka Bạch kim(Pt) phản ứng dất kém mới môi trường, chất ăn mòn, dung môi, vươn vươn, nên bỏn được chọn làm trang sức mới mần kim loại bảo quản tốt.

 5. #5 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 12:02

  Để “hòa tan” hai kim loại nầy, ta có:

  1. Nước Cường Toan aka Cường Thủy. Là hổn hợp của Axit Nitric đặc nóng(HNO3) mới Axit Clohidric(HCl) đậm đặc theo tỉ lệ 1:3.

  Ex: 3Pt + 4HNO3 + 18HCl = 3H2[PtCl6] + 4NO(bây lên) + 8H2O
        Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO(bây lên) + 2H2O

  Riêng vàng thì còn hai phương pháp hòa tan nữa:

  2. Sục khí Clo(Cl2) vầu dung dịch Axit Clohidric đậm đặc(HCl), cách nầy chỉ mần chơi chơi trong phòng thí nghiệm thôi các cô nhế:

  Ex: 2Au + 3Cl2 + 2HCl = 2HAuCl4

  3. Phương pháp của bọn đãi vàng: XIANUA (CYANUA). Hồi hổi các cô he he vượt biên aka thuyền nhân chuộng cách nầy.

  Ex: 4Au + 8 KCN + O2 + H2O = 4K[Au(CN)2] + 4KOH

 6. #6 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 12:03

  Quay trở lại vứn đề chính là tách tạp chất ra khỏi vàng dư ở trên thì mần sao?
  Anh gia cát dự, chiếc nhẩn một lạng của con Déo bâu gồm hỗn hợp:

  – Bạch kim(Pt)
  – Bạc(Ag)
  – Vàng(Au), dĩ nhiên. He he.

  Ném chiếc nhẩn nầy vầu Cường Thủy, các phản ứng hóa học sẩy ra:

  Xét Ag trước:
  Ag + HCl => hông sẩy ra
  Ag + 2HNO3 = AgNO3 + H20 + NO2(đại khái thế, có khi bốc lên khí NO chứ hông hẳn NO2, tùy vầu nồng độ axit)

  Sâu đó thì phản ứng ion(là gì tự gúc nhế các cô) sẩy ra khi Ag+ kết hợp mới ion Cl- tậu kết tủa Bạc Clorua(AgCl):
  Ag+ + Cl- + H+ + NO3- = AgCl(kết tủa) + H+ + NO3-

  Chuổi phản ứng trên xẩy ra rức nhanh, do đó về cơ bản, Bạc không tan trong Cường Thủy.
  Vậy, cục bùng nhùng còn thừa lại chính là Ag.

 7. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 12:03

  Xét đến Au và Pt nầu:

  3Pt + 4HNO3 + 18HCl = 3H2[PtCl6] + 4NO(bây lên) + 8H2O
  Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO(bây lên) + 2H2O

  Hỗn hợp dung dịch thâu được sâu khi loại bỏ cục bùng nhùng(Ag) ra, bâu gồm:
  CloroPlatinic Axit (H2PtCl6) + CloroAuric Axit (HAuCl4) + Nước (H20)

  Về lý thuyết, dùng kim loại rẻ tiền nầu đó, Sắt(Fe) chẳng hạn “đẩy” Pt và Au ra là song. Ti nhiên, mần cách nầy ta lại phẩy tách Au mới Pt ra khỏi nhau thì càng rối rắm phỏng? Thế nên người ta dùng cách nguôn bổ rẻ hơn. Dựa vầu hai phản ứng đặc trưng của bỏn:

  + AuCl4+ mới Sắt II Clorua(FeCl2) tạo ra kết tủa Au.
  + PtCl6+ mới Amoni Clorua(NH4Cl) tạo kết tủa Amoni CloroPlatinat (NH4)2PtCl6.

  Đầu tiên, đổ muối FeCl2(dạng tinh thể) vầu dung dịch, Au kết tủa. Lọc sạch Au ra:

  HAuCl4 + 3FeCl2 = 3FeCl3 + Au(kết tủa) + HCl

  Kế đến, đổ muối NH4Cl(tinh thể nốt) vầu và khuấy, nhận kết tủa (NH4)2PtCl6:

  H2PtCl6 + 2NH4Cl = (NH4)2PtCl6 (kết tủa)+ 2HCl

  Đem nhiệt phân (NH4)2PtCl6 thâu được Pt.

  Đại khái thế. He he.

 8. #8 by Mit on 2011/05/01 - 12:11

  Không ai bỏ Đạo cả, zưng không ai đến Nhàthờ, trừ một số bôlão “chẳng còn jì để sợ”.@ TT

  Kiểu dư thế này này phải hông TT? 


  Hình chụp trong nhà thờ Phát Diệm, 1969 bởi thợ ảnh Marc Riboud.

  https://people.creighton.edu/~lcd15674/photojournalism_book_report_page.html

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 12:14

  Tiếptục thamluận về Be A Christian.

  10- Thời Thiênđàng, khẩufần ăn hàng ngày của Quầnchúng chỉ tươngđương khẩufần của một ông ngan, thì lấy đâu ra tiền quyên nuôi Jáohội?

  Ngoài thế, việc quyêngóp cho Jáohội (và bấtkỳ ai) bị Ông Cụ cấm-cửa. Chínhxác là chỉ được-fép khi Mặt Trận (của Ông Cụ) cấp fép.

  Đấy là chưa tính chiện số Jáozân đến Nhàthờ jảm đến mức tuyệtvọng.

  Nên hiểnnhiên Chú Còm, cũng như các Linhmục Jámmục muôn nẻo trên đất Bắc Lừa, fải làm mọi nghề để zuytrì Đức Tin.

  Các cô có thể hỏi Đức Cha Ngô Quang Kiệt coi Ngài sống qua thời đó thế nào, có jống Chú Còm không.

  Và, để nuôizưỡng Đức Tin, không chỉ cho riêng mình, Chú Còm fải mặc cái áo mayô “thủng cả nách lẫn bụng” và cái quần “đít mạng vằnvện”, chế bún bán bún suốt 4 ngày một tuần, từ đêm tới sáng.

  Với nghề làm bún, Chú Còm có thể jở nên “jầu” không?

  Zì jảnhời Có, nghề bún thời Thiênđàng có thể làm các cô thành Quýtộc. Cô Roai cô Đòm đâu vầu cồngfơm chiện nài.

  Vậy cái jì khiến Chú Còm khướctừ zững cám zỗ vậtchất của một ông người, để kiêntâm Hànhđạo, trong sự jankhó ngỡ như không tưởng?

  Đó cũng chính là cái đưa Zì đến mới Chúa.

  Zì hiểu Đạo Chúa chỉ đơnjản như vậy. Không cần thằng Gúc, không cần thuyếtjảng. Không cần có tácđộng quyếtliệt nào cả.

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 12:15

  Đã hết 10 cồng. Zì đi nhậu buổi trưa đây.

 11. #12 by Mit on 2011/05/01 - 12:58

  Vậy cái jì khiến Chú Còm khướctừ zững cám zỗ vậtchất của một ông người, để kiêntâm Hànhđạo, trong sự jankhó ngỡ như không tưởng?@ TT

  Vì Chú Còm đã theo lời dạy của Chúa: “Do not make yourself treasures on earth…”

 12. #13 by Mit on 2011/05/01 - 13:05

  Thôi Mít đi ngủ  mai tiếp …

 13. #14 by Dragonfly on 2011/05/01 - 13:07

  Nhân đây Zì nói thêm về đặcđiểm kiếntrúc tôngjáo mà hôm trước chưa kịp nói hết để chờ bọn Kiến thamluận (rốt cuộc bỏn Kiến đó cũng chẳng biết cái ./ jì, kể cả Sành Đức Lợn, Chạn Khắm..).

  —————
  Địtmẹ Con Zì Man Zi Mọi Zợ Biến Thái ! Với kiểu tư duy của Zì chỉ đơn thuần là thằng bồi bút có chút cứt óc mô đi fê chút, đéo có tư chất thủ lĩnh thì mấy Bựa có chất họ đóng góp tham luận làm đéo gì để bị đánh đồng với 1 loại nửa người nửa ngợm đang tham gia còm miệt mài, miệt mài, cực dài nhưng như cứt nát, địtmẹ. Khôn hồn thì đừng vì tham vìu tham còm mà chỉnh sửa cả Bựa Đực, Bựa Cái cho tử tế. Hệ Hệ
  P/s : Luật được fang cả Vàng Xon anh ủng hộ nhưng đéo làm theo, bởi vì anh thuộc loại ga lăng chiều sâu mẹ nó zồi đéo chữa được. Hệ Hệ
 14. #15 by Bắp Ngô on 2011/05/01 - 13:08

  Ơ, vừa ăn sáng xong, quay lại định sợt tổng hợp nhời TT về vụ kiến trúc nhà thờ ở entry trước thì trố hết mắt ra ngạc nhiên, từ 1063 còm xuống còn 108 . Mất gần hết còm rồi. Yahoo Lừa lên cơn??

   

  Vụ người theo đạo bị bắt vào tù đọc trên mạng thấy khá nhiều. Ví dụ như nhà thờ Lớn Hà Nội có linh mục Linh bị tù treo nhưng thân lại vào Hỏa Lò rồi gì gì lên tận trại giam Cổng Trời. Vụ này nổi tiếng lắm.

   

  Tình hình các Linh mục và cha xứ bị thế, thì việc những người hiếm hoi sót lại như chú Còm fải kiêm nhiệm 1 loạt Chapel là rất hiển nhiên.

 15. #16 by Bắp Ngô on 2011/05/01 - 13:28

  Như hầuhết Linhmục Côngjáo Bắc Lừa thời 196x-197x, Chú Còm sống và hànhđạo chỉ một mình trong một Chapel. Không người Júp Lễ. Không các Sơ, các Thầy.. Những trợlý của Cốđạo bị chánhquyền ép fải rút khỏi Nhàthờ bằng kiểu nài kiểu khác.

  Và trong các Chapel thường chỉ còn zuynhất Linhmục, và nhiều Chapel mới có một Vị.

  Bê Xê Tê muốn như vậy. @TT
  ———————————————

  1, Đây chỉ là 1 vế, tức mới chỉ loại hết những người đương fụng sự cho các nhà thờ.

  2, Vế thứ 2 là Bê Tê Xê đã làm: Triệt hạ mọi đường để không thể có thêm (hoặc thêm được rất ít) cha xứ linh mục mới bổ sung vào cho nhà thờ.

  Phương pháp:

  Ông Cụ ký 1 thông tư năm 1960, nội dung là triệt hạ đéo cho những thành fần con cái bọn hư hỏng aka địa chủ fản động đi tu làm linh mục.

  Thông tư này rất đặc biệt, soi rất kỹ các thành fần hư hỏng xem đã tay nào mãi chưa chịu lấy vợ (tức khả năng tển nuôi mộng làm linh mục cao) thì cho nó đi học tập cải tạo đầu óc.

 16. #17 by Hoaimien on 2011/05/01 - 13:52

  @ Chi bộ

  Nhân vừa có sự kiện “Đám cưới Hoàng gia” ai có trải nghiệm gì về đám cưới trong nhà thờ xin chia sẻ cho mọi người cũng biết với.

  Ở các Tôn giáo khác như Phật giáo, Hồi giáo… Có hình thức nào tương tự như Công giáo diễn ra trong nhà Thờ không? Thanks.

 17. #18 by Yell on 2011/05/01 - 13:58

  Chào Zì, chào a Tế chào tất cả các a chị sempai.  @ a Datdeo:  Yell k hiểu rõ ” duyên ” cho lắm nhưng xin chia sẻ một chút suy nghĩ.   Thiên chúa luôn yêu thương và mở rộng vòng tay mời gọi con người đến với Ngài.  Như   Chúa Giêsu đã nói: ” Thầy đã đến và ném vào thế gian một ngọn lửa và Thầy ước mong sao cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên.” ( Luca 12,49 )    Đó là lửa Tình Yêu!   Sự gặp gỡ Chúa dien ra duoi nhiều phương cách.Có người gặp Chúa ngay khi mới chào đời. Hay đôi khi     có cuộc gặp qua sự từng trải giữa đời,   qua một biến cố, một sự kiện. Hoặc là vào một ngày đẹp trời a Zeo dọn dẹp căn nhà tâm hồn mình và vô tình phát hiện ra trong một góc khuất của căn phòng trái tim có sự hiện diện của Thiên Chúa. v.v… Tuy   Xuat phát khác điểm   nhưng cuộc gặp nào rồi cũng dẫn về một  đích đó là nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa với nhân loại.   Khi nhận ra được TY cua Chúa thì con người luôn được mời gọi đáp trả.  

 18. #19 by Yell on 2011/05/01 - 14:06

  Đi tìm sự đáp trả cho ” Thiên chúa là TY”(#)chỉ có thể là TY của chính mình.  Vì, ” chỉ có TY mới đáp trả được TY”. Không có TY thì mọi sự đáp trả đều là khiên cưỡng.     TY đó là gi? Đơn giản là ta nâng tâm hồn mình lên với Chúa. Vượt qua những biến lận tầm thường, vươn lên khỏi những ti tiện nhỏ nhoi trong cuộc sống hằng ngày. Mến chúa yêu người!  Một TY đích thực không có chỗ cho sự ích kỷ, đến với tha nhân bằng cách ra khỏi vỏ ốc của cuộc đời, ra khỏi chính mình, ra khỏi những suy nghĩ chật hẹp, ra khỏi những tích cóp xoay xở cho hạnh phúc riêng tư.   Hì, Yell nói liên thiên quá nhưng mong không làm a và mọi người khó hiểu.  Biết  a còn đang lăn tăn, Yell mượn lời Ngôn Sứ Isaia nhắc a nhé ” hãy đến với Chúa khi Người còn cho gặp”.     (#): lời Thánh Gioan. 

 19. #20 by sahadin08 on 2011/05/01 - 14:14

  khối tích càng nhớn nó thu nhiệt của em càng nhanh..nếu nó lạnh… em 37 độ nó 18-20 độ ….thì em thấy ớn lạnh ngay khi bước vào..nó thu nhiệt của em đấy để dung hòa cao thấp (cái này cũng do vật liệu giữ nhiệt gây lên một phần..giả dụ tường , sàn bằng đá cẩm thạch) …… Lưu ý là đồ đạc bố trí trong khán đường cũng đơn sơ tức không hộc tủ này hầm chạn nọ như nhà em nhế. Thì khối không gian đó càng lớn…nó ít bị đồ đạc chiếm chỗ..khối không gian mang và lưu nhiệt độ địa phương theo mùa và theo từng giờ trong ngày.nhà cách nhiệt tốt thì ngoài lạnh mẹ nó rùi dưng trong vài tiếng sau mới lạnh.và ngược lại trong vưỡn giữ cái lạnh ban đêm dưng ngoài thì nóng như thiêu mẹ rùi..tất cả do chú thần kinh nhạy cảm trong em thui…giả dụ ông người sống lâu trong hầm tối khi ra ngoài chớm con gió cũng thấy nủi mẹ da gà..em vào nhà hát hay nơi không gian lớn như hang động đều có cảm giác này..

  kết luận : huyền tuyền do số lượng khối tích của ông người mà quyết định việc cao hay thấp của thánh đường..

  huyền tuyền do khí hậu địa phương mà ảnh hưởng hình dáng cong ,tròn, dọn ..thẳng.

  thui thế đã  để bọn còn ném đá ….bài sau sẽ đến chùa chiền nhiệt đới với cảm giác khó tả….

 20. #21 by sahadin08 on 2011/05/01 - 14:15

  diện tích bé mà muốn đông ông người thì em biết rồi chỉ cón cách tăng chiều cao để đủ cho mỗi ông người 3 khối thoải mái thở.nên trần phải cao và phải có cửa thông gió đối lưu trên sát trần..còn việc vòm cong hay thẳng hoàn toàn do công nghệ và điều kiện khí hậu địa phương..mái chop nhọn hay khum cong mục đích làm tuyết không chất thành đống lên được..nơi xứ lạnh thì phải làm thế thôi ..ai lại đi làm mái bằng như ta để tuyết nó rơi chất ngất lên ..sụp mẹ cả mái.

   

  Nhà thờ sử dụng khối tích đó một tuần vài lần ..không nhiều …em đến hôm vắng người sẽ có cảm giác khó tả..vì sự dư thừa khối tích đó..nó dành riêng cho mình em cho mỗi mình em …tâm lý ông người vào chỗ vắng hay sợ kẻ đứng ngay sau ..và sẽ có cảm giác cô đơn..nhiệt độ trong phòng lưu ý tùy địa phương tùy mùa …nhưng nóng lạnh trong ngày đã thay đổi rồi..đêm thường lạnh hơn ngày ..cai này cũng do ông mặt trời nung nóng ban ngày còn đêm ông không nung được phát nào…và nhiệt độ đó được khối không khí đó lưu lại

 21. #22 by sahadin08 on 2011/05/01 - 14:16

  Về cảm giác khó tả của em liên quan tới kiến trúc tôn giáo …đây là bài biên tham khảo và để nhiều tên bựa biên thêm

  Đặt vấn đề:

  “…Kiến trúc của các nhà Thờ thường có cấu trúc vòm, trần cao tạo cảm giác cho người bước vào là mình rất nhỏ bé trước Đấng linh thiêng là Chúa …”

  “;;;;Bước vào nhà Thờ có một cảm giác lạnh (cái này là cảm giác của Miên khó mô tả), hoặc tại kiến trúc và vật liệu hoặc tại bản thân mình hiểu biết ít về nó nên thấy xa vời chăng?;;;”

  Giải vấn đề :

  Thầy giả nôm cho em hiểu nhé..

  Nhà thờ là nơi sinh hoạt cộng đồng với số lượng người khá lớn(chả thế mà thường để vị trí phong thoáng nhất của đô thị)…và tùy từng hạt (địa phương) mà quy mô khác nhau..cái nhỏ cái bé cái lớn phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng người chứa trong đó…

  Thầy đoán trước khi tính toán ông người cũng chỉ làm nhà thờ thâm thấp nhưu ông người thường hay ở thôi..nhưung sau tiếng giảng bị kém đi ..ông người đứng ngoài cùng chẳng nghhe được gì..rùi mùi của tưng ấy ông người tỏa ra nữa..nên sau nhiều cuộc thay đổi để xây lên quả nhà thờ nhưu thấy trong ảnh bài trước…cấu trúc cao rộng chính là khối tích không gian để chứa hết khối lượng người trong khán đường…ví dụ một ông người (ông cao=1,7m nhế) cần khối tích không gian mà ông chiếm chỗ vào khoảng 3 khối (2.2x 1.1x 1.4)

 22. #23 by minhhuong on 2011/05/01 - 14:19

  @Chị Miên: Về vụ đám cưới nhà Thờ, em đi mấy vụ.

  Phải nói rằng đám cưới trong nhà Thờ tạo cảm giác rất thiêng liêng.

  Khi cô dâu chú rể bước vào, 1 thứ nhạc rất đặc biệt vang lên.

  Em mô tả về nhạc này cho chị Miên nhé:

  ————————–

  Khi em đi tham quan các nhà thờ lớn tại Pháp, việc đầu tiên là em kiếm Dàn đàn ống:

   

  Để chơi thì trông nó như thế này:

  – Khi nghe, âm thanh chồng xếp lớp vào nhau, vang vọng vang vọng, tạo cảm giác thiêng liêng, thánh thiện, huyền bí.

   

  -Âm thành được thế không chỉ bởi nhờ hệ thống dàn ống to vật vã, mà còn do cấu trúc vòm của nhà thờ, sự đập dội âm thanh lên mái vòm vọng xuống.

  Vì vậy khi nghe hòa nhạc hoặc độc tấu tại 1 số nhà thờ tại Paris, ta luôn thấy nghệ sĩ Piano chẳng hạn khi chuẩn bị luôn ấn fím và ngẩng cổ ngó vòm  hứng tai nghe độ vọng lại từ các hướng vóm đẩy xuống.

  Có thể suy ra sự chơi nhạc trong nhà thờ và trong phòng bình thường được các nghệ sĩ lưu ý kỹ càng. kekeke

 23. #24 by minhhuong on 2011/05/01 - 14:24

  Ui may quá , entry trước lại hiện còm đầy đủ rồi, em tiếp tục tổng hợp nhời Trung Tướng tiếp đây, nhỡ nó lại trục trặc thì toi

 24. #25 by Hoaimien on 2011/05/01 - 14:40

  @Din08

  Sau khi Hương post lên dàn đồng trong nhà Thờ,  Miên có ý khác nữa.

  Ngoài cái điều như Din08 nói về cấu trúc vòm, chắc họ phải tính toán rất kỹ các hiện tượng về cộng hưởng âm thanh. Các bài Thánh ca trong nhà Thờ nghe hay hơn (Các nhà hát hiện đại có bắt chước cấu trúc này không nhỉ?) chắc cũng nhờ cấu trúc vòm chứ nhỉ ?  

 25. #26 by minhhuong on 2011/05/01 - 14:54

  @chị Miên: Em chưa thử thống kê, nhưng em biết mấy cái mới xây ở ngoại ô Paris đều không còn mái vòm.

  Tuy nhiên, dàn đàn ống để khuyếch đại âm thanh thì vẫn làm. Ví dụ nhà thờ này, xây 1996 ở 1 vùng đéo nào đấy của Pháp:

 26. #27 by Dom-dom on 2011/05/01 - 14:56

  Zì jảnhời Có, nghề bún thời Thiênđàng có thể làm các cô thành Quýtộc. Cô Roai cô Đòm đâu vầu cồngfơm chiện nài. @ ThỐi

  Đúng vậy đấy!
  Trong khi cả làng cả tổng đều một lòng một dạ theo Đảng Bác, coi chuyện làm ăn kiểu phi XHCN là một cái tội, là mất phẩm chất cách mạng (lời nói cửa miệng của pa anh he he), điển hình như pa ma anh chẳng hạn, thì tên nào, gia đình nào láu cá, kèm tý buôn bán, kèm tý nghề phụ, bất kể nghề phụ gì, sống ngang vua.

  Anh có ông bác, vốn là thầy lang, sau này làm ở trạm y tế xã. Ông nuôi 8 người con, một bà mẹ, cả một con gửi, ngon ơ.
  Các con ông làm ruộng chỉ gọi là, còn tuyền học hành là chính. Chị nào cũng được học hết cấp 2 (trong khi con gái nhà khác học hết cấp 1 là khá), đều đi học TCSP ra làm cô giáo.

  Khi cưới chị đầu, những năm 67-68, chị mang về nhà chồng cái xe đạp Phượng hoàng, khiến bao nhiêu trai làng thèm muốn.
  Nhiều ông đi làm đồng cứ bô bô với nhau thế này thì đi làm làm gì cho khổ, cứ cưới được vài cô vợ như vậy, chỉ nằm ngửa mà ăn. Ai lúc đó có xe đạp phải ngang bây giờ có BMW or Phantom.
  Đặc biệt bác còn nghiện thuốc phiện nữa. Sau này nói công khai anh mới biết, chứ lúc ấy kín như bưng. (cắt cồng vì Già Hú bẩu)

 27. #28 by Dom-dom on 2011/05/01 - 14:57

  Nuôi cơm trắng, cơm đen, làm nhà làm cửa, cả làng mỗi gia đình bác nhà ngói vườn cảnh ao cá, như các đại gia bây giờ. Các anh chị suốt ngày đàn sáo, quần là áo lượt. Đừng nói chỉ trong thôn, mà cả xã, khó nhà ai sánh kịp.
   
  Lúc ấy những người đến cắt thuốc ít lắm, tiền ăn chả có, lấy tiền đâu mờ thuốc thang. Nói thế để các bựa thấy, dù có phọt phẹt, có tý ngoài luồng, cũng hơn chán vạn người khác.

  Đến khi bỏ bao cấp, các anh chị cũng lam lũ vất vả như mọi người, thậm chí còn khổ hơn. Nhẽ sướng quen rồi, không bứt lên được.

 28. #29 by minhhuong on 2011/05/01 - 15:05

  @ tặng chị Miên tiếp: Nhà hát mới xây của Pháp nổi tiếng có quả Opera Bastile, có thấy vòm đâu, nhưng vẫn theo công thức trần thật cao:

   

 29. #30 by sahadin08 on 2011/05/01 - 15:16

  em hời niệm…
  ngày xưa không tính toán nhiều nhưu em tưởng..vì tất cả đề do giải nghiệm rùi mang áp dụng dư hạt mạch mùa này to thì cất thành hạt giống mùa sau….cái chính mần thánh đường thì đầu tiên phải cho ông người trước ..mọi thứ khác là hệ quả kiểu ánh sáng âm thanh mùi hương liệu này nọ thui..

 30. #31 by Lucky on 2011/05/01 - 15:19

  Chào chủ nhật chi bộ

  @ Hê : cảm ơn Ag thay Al nhe ! Còn ” chị cảm giác….” cất riêng cho chị nhé !

  @ Danh : Cảm ơn đã trả lời câu hỏi của Ky nhe !  Rất hay , ngoài ra Ag cũng là sự lựa chọn sau Au để dự trữ . Cung- cầu kích giá .

  @ Lả : Mời Lả đưa ra 1 tham luận nào của riêng lả để Ky học theo , sau đó sẽ viết lại .Cảm ơn !

  @ Miên : Mái vòm ứng dụng rất nhiều trong kiến trúc , không chỉ riêng nhà thờ . Có có rất nhiều cái lợi khi dùng khối tròn , vòm .

  Ngoài tính năng vọng âm , khi làm mái vòm nhìn như cái bát úp thì kết cấu lực phân chia của nó đến trụ rất đều , những công trình to , mái vòm , bát úp hay sử dụng

  Xem tạm hình minh họa về một parabel với sự phản xạ âm và ánh sáng :

  Còn phân chia lực , hiểu nhanh như cái trứng gà , lực chia đều không  bị bể khi gà mái nặng đè lên .

   

 31. #32 by Lucky on 2011/05/01 - 15:26

  @ Hương :

  Người ta không làm mái vòm, nhưng xem cách bố trí ghế ngồi , rất khoa học . Người ta đặt ghế để hứng âm thanh rất chuẩn .

  Sóng âm đi theo phương ngang .

  Lấy mấy hình dễ nhìn :


 32. #33 by Hoaimien on 2011/05/01 - 15:30

  @Huong

  Cái vụ “vòm” là do mắt mình nhìn thấy ở hầu hết các nhà Thờ nên suy ra tất cả.  Chỉ thấy thế mà không hiểu sâu. Hay như Din08 nói nó có phần của điều kiện khí hậu nữa. “Nhà mái bằng tuyết rơi…sập”

  Ở Vn không có tuyết rơi nhưng nhà Thờ hầu hết đều rất cao và phía trong có cấu trúc vòm, chắc cấu trúc kiểu như thế sẽ có nhiều điêm lợi mà mình không chuyên nghiệp nên không biết (chỉ cảm nhận thế thôi) hay do Công giáo ở VN là do Phương Tây truyền vào và nhà Thờ copy luôn các kiến trúc ấy. Hè năm ngoái lang thang ở nhà thờ gỗ ở Kon tum ảnh đang lưu ở đâu đó để tìm post lên cho Chi bộ ngắm sau.

   

 33. #34 by Lucky on 2011/05/01 - 16:06

  @Tế :  anh viết mấy reaction  ra , làm em nhớ thời đi học quá .

   Urban mining phát triễn mạnh ở Nhật , hốt tiền trên đống rác anh nhễ !

  Em nghĩ với ngành này , họ tách vàng bằng mấy chất đó nhẽ ô nhiễm môi trường lắm ! Sao không thấy anh nói đến dùng Electrolysis 

 34. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 16:11

  Zì đây Simacai cụt tai.

  @em Ky

  Em lại quên gúc trước khi thamluận rùi.

  Làm jì có chiện “mái vòm để fânbố lực đều xuống trụ”?

  Mời em gúc “áplực”.

  Nếu muốn áplực của mái fân đều lên các trụ, thì mái hình jì cũng làm được hết, miễn là tínhtoán kỹ khi làm mái và đặt trụ. Còn khi bắtbuộc các trụ fải chịu lực khác nhau (tỉnhư đốivới mái fía trước to fía sau nhỏ), thì chỉ cần làm trụ to/nhỏ và sâu/nông khác nhau.

  Mái vòm cũng không fải “để vọng âm”. Mời em gúc tiếp.

  Đơnjản ngày xưa các côngtrình nhớn fải xây mái vòm vì khi khỉ không có bêtông. Một khi chỉ có vữa (thường bằng mật fa vôi và vài thứ khác) với gạch/đá, mà muốn xây mái nhà nặng hàng trăm tấn, thì đươngnhiên chỉ có mái zạng vòm mới chịu nủi mà thôi.

  Sau nầy khi có bêtông, thì các kiếntrúc zạng vòm đã quá quen mắt, nên nhiều người vẫn thích làm vòm, tuy không fải chỗ nào cũng thế.

  Nhàthờ Tin Lành bijờ mái/tường xây rất lungtung. Mời gúc.

  Địt mẹ con Chim Chúm Chím kiếnkiến kiểu đéo jì mà không jảnhời các em ẻm để Zì fải mần thế?

 35. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 16:15

  @em Ky

  “sóng âm đi theo fương ngang” là cái jì hả em? Mời em gúc lại “sóng”, hoặc bằng tiếng Mẽo “wave”.

 36. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 16:20

  @em Ky tiếp hehe

  Trấng ông gà fải tròn vì như thế ổng mới zễ đẻ (hoặc để zichiển từ chỗ nài qua chỗ khác bên trong bụng ổng), chứ không fải để “không vỡ khi bị đè lên”. Chúa sinh ra vậy mà. Trấng ông nầu cũng thuônthuôn tròn hết, kểcả trấng ông người.

  Nếu trấng gà hình khối vuông, thì còn khó vỡ hơn em ạ.

 37. #38 by Банан on 2011/05/01 - 16:23

  @ Ky: Em đã đồng nhất các thể loại mặt chỏm cầu, hy-pec-bôn, pa-ra-bôn…là vòm như vậy đã là sai lầm và vì vậy em lấy cái mặt cắt mặt pa-ra-bôn để minh họa sự phản xạ âm thanh ánh sáng để phụ họa việc giải thích cấu trúc vòm lại sai tiếp.  Vào nhà thờ hay nhà hát thường thấy cấu trúc vòm nhưng là nhiều cái vòm nói tiếp nhau chứ không chỉ có 1 vòm, nếu vòm là mặt hy-pec-bôn hoặc mặt chỏm cầu thì phản xạ sóng âm thanh và ánh sáng lại khác hoàn toàn mặt hy péc bôn. Hình của em minh họa đó là hình để người ta xác định tiêu điểm để đặt thiết bị thu sóng. còn giải thích cấu trúc vòm để chịu lực, giảm bót cột trụ thì có lý phần nào.
  Kiến trúc nhà thờ là cả một quá trình nhiều năm nghiên cứu và xây dựng của bọn Khoai Tây, khi về xứ Lừa ta cứ thế bắt chước, cũng có một số nhà thờ không bắt trước khoai Tây tỉ như nhà thờ Phát diệm, hoàn toàn không có cấu trúc vòm các bé ạ.

 38. #39 by Банан on 2011/05/01 - 16:30

  Xin lỗi Zì lôn và Chi bựa, anh biên nhầm.
  “…mặt hy-pec-bôn hoặc mặt chỏm cầu thì phản xạ sóng âm thanh và ánh sáng lại khác hoàn toàn mặt hy péc bôn…” xin đính chính là
  “…mặt hy-pec-bôn hoặc mặt chỏm cầu thì phản xạ sóng âm thanh và ánh sáng lại khác hoàn toàn mặt pa-ra-bôn…”

 39. #40 by sahadin08 on 2011/05/01 - 16:35

  Địt mẹ con Chim Chúm Chím kiếnkiến kiểu đéo jì mà không jảnhời các em ẻm để Zì fải mần thế?@lông lồn mẹ thằng zì bựa bú ./ ông phò
  đcm ngày lễ mà đã phải ngồi lật cồng rùi đưa đẩy cho quán xá nó đỡ vắng ..đmc tưng ấy vấn đề thì giả nhời hết mẹ cả năm rùi..mà đcm thầy là thầy chỉ trọng tâm cái vụ em miên man thui ..còn rộng hơn nữa là thầy chỉ hóng thui đấy…kiến cái củ cặc ..dcm đào tạo trong nước thì kiến cái củ lồn…ximacai cầm mảnh bằng kiến thì xé mẹ cái bằng cho đỡ ngượng …lồn mẹ thằng bựa khen hộ quả nhà thờ trên phố cát linh hôm thầy chụp cái…cũng kiến trúc nhà thờ đấy…đmc ximacai phát..cho tintin đi chơi đây..tối về chưởi nhau.

 40. #41 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 16:43

  Vướn đề kết cấu vòm vượt khẩu độ lớn before BTCT & kết cấu không gian bữa qua mỗ đã nổ dưng chắc tại chữ nhỏ nên chi bựa hông để ý. Mạng phò, thông cảm.

  Theo phong trào Chỉnh phong đối mới Vàng Son:

  @Ky:
  Việc bố trí ghế ngồi trong các khán phòng lớn em bẩu là để hứng âm thanh thì rất là hài hước. Người ta mần vầy kết hợp với làm khán đài dốc để nâng cao tầm nhìn giúp khán giả quan sát sân khấu tốt nhất.

  Để nghe rõ thì:

  – Mặt bằng cơ bản là có dạng -/ với – là sân khấu, khán phòng sẽ được thiết kế dạng /. Nghiêm túc đấy nhế, không phải vớ vỉn đâu.
  Tức diên phía sau sẽ có hình dáng ngược lại (-/) lộn phộc.

  (vẽ bằng ký tự nên thông cảm nha, em gúc theater plan sẽ thấy)

  – Vật liệu:

  1. 2 bên & trần: phản âm
  2. Phía sau: hút âm

  Tạm thế đã.

  Có chiện nầy muốn hỏi em chút thôi:
  Khi uýnh dấu câu, về nguyên tắc là hông có dấu cách (space) mới cả chữ sau cùng.
  Em hay biên có dấu cách lắm nhế. Thói quen chăng? Thói quen nầy mà đem biên rùi in ra thì hông ổn, thật!

 41. #42 by Банан on 2011/05/01 - 16:50

  Hehe con Trạn khắm lằm lặm kiến trúc quy hoạch nửa mùa đã nổi, hôm qua anh lướt cồng tưởng cu xin phép chi bựa để yên cho cu 4 hôm mờ. Mày mần ơn giải thích cái kiến trúc vòm cho anh cái, anh nghe không thủng thì đúng là mày nên xé mẹ cái bằng dởm ấy đi

 42. #43 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 16:50

  Thui, đã đến giờ vui chơi giải lao cuối ngày. Chầu chi bựa nha, hẹn gặp sau!

 43. #44 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 17:04

  @Em Ky:
  Anh mới để í con Chạn Khắm khuyên em cách bỏ dấu đúng đó em. Dấu phẩy(,) chấm(.) chấm phẩy(;) hai chấm(:) chấm than(!) dấu hỏi(?) theo thông lệ thì hông có khoảng cách(space) mới ký tự/chữ sâu cùng. Có phải chuẩn hông thì anh he he hông biết. Biên vậy cho nó đẹp em ợ. He he.

  Địt cụ con Chạn Khắm nhát cho he he thơm họng anh.

  Trừ hóa chất mà bọn đãi vàng dùng là cyanua(CN-) độc hại cực. Về fương fáp tinh chế vàng của anh hông có chất gì độc hại mới môi trường em ợ. Anh từng nêm thử Amoni Clorua dồi, nó mặn đến nỗi he he muốn cháy mẹ lưỡi của anh. He he. Độ mặn nó khiếp hơn hồi anh nếm Kali Clorua nữa. Anh hây dùng nó mần phân bón thay Urê cho cây mận ở nhà anh, sai trái phết. He he.

  Nói chung chất nào cũng độc hại cả. Việc phân biệt một chất là độc dược hây thuốc chữa bịnh chính là ở liều lượng.

  Mới Sắt II Clorua thì hông độc hại. Để lâu chong không khí nó bị Oxi Hóa thành Sắt III Clorua, chất dùng để ngâm làm sạch bo mạch điện tử đó em.

  Khí Nitơ Oxit thì dẫn qua bình lớn kết hợp Oxi lấy từ không khí sẽ thâu được Nitơ Đioxit. Cho NO2 nầy sục qua H2O hây Sút đặng hấp thụ hết thì đâu còn gì thải ra môi trường. He he.

 44. #45 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 17:04

  @Ivan Chuối: Mời cô gúc Dome Structure. Còn bằng thì mỗ đéo cần tự xé mà bị đời xé mẹ lâu rùi cô hehe Thêm 1 điểm để chưởi là cô đéo chịu đọc cồng mỗ 1 cách chân chọng: hôm qua mỗ đã thông báo lại là vì đéo cút đi nghỉ được nên sẽ lại ám ở quán! Địt cụ cô, ghét đéo tả (mạng phò phạch phập phù chi bựa thông cảm nhế)

 45. #46 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 17:14

  Anh đồ rầng con Chuối Cả Nải cũng mần Kiếng Chúc dư cỏn đấy.
  Địt mẹ, cỏn đương lăm le thùng cứt kế bên đấy, con Chạn Khắm mà nhí nhố là no mẹ cứt đấy. anh thật.
  Đù má con Chuối Cả Nải xem thế mà lưu manh phết. He he. Anh khen anh khen.

  Thôi, đéo phẩy chiên ngành thì anh đéo nổ cho nó lành phải hông cỏn. He he.

 46. #47 by Servus on 2011/05/01 - 17:22

  ây ây mấy tên Đức Nhợn kia xa ra, để anh và tên Zì zâm zặt zẹo nói chiện cái coi, đừng có mả ngồi cạnh nhau âm thầm đổ cứt vào mồm nhau thế kia, anh bực anh lại vả liên hoàn thì rụng mẹ cả mấy bộ zăng của mấy cô bi giờ!

  Zì: pama vủa pa anh hồi xưa theo đạo, xong vì chủ nghĩa cứt lợn nên gián đoạn nhưng về già vẫn đi nhà thờ và khi mất có làm tang tại nhà thờ. Anh hỏi Zì là pama of pa anh có lên thiên đàng được ko?

  Còn câu này của anh: Zì có thể giải thích tại sao Chúa Trời có một nhưng lại có nhiều tôn giáo thế hông, tại sao Thượng Đế có một nhưng lại có cả trăm Đạo, anh thiệt rất ko rõ về điều này.

  Có một điều anh rất thích là anh quen biết những người có Đạo(tất nhiên ko phải ai cũng Đạo Thiên Chúa) và thấy họ đa số đều sống rất chừng mực và nói chiện rất ít thấy cái chữ GATO, anh rất nể và phục!

  tạm thế đã, hễ hễ

 47. #48 by minhhuong on 2011/05/01 - 17:48

  Vào nhà thờ hay nhà hát thường thấy cấu trúc vòm nhưng là nhiều cái vòm nói tiếp nhau chứ không chỉ có 1 vòm @ Chuối cả nải

  ———————

  Chính xác cho nhà thờ.

  Còn nhà hát thì … em gúc thử mấy quả cổ nổi tiếng, toàn ra … 1 vòm thôi bố.

  Opera de Paris:

  Garnier Opera. Paris, France 2005

  Theater. Saint Petersbourg:

  Mariinski Theater. Saint Petersbourg, Russia 2005

  Opera & Ballet Theater. Saint Petersbourg:

  Opera & Ballet Theater. Saint Petersbourg, Russia 2005

  Royal Opera House. London:

  Royal Opera House. London, England 2005

  Chatelet Theater. Paris:

  Chatelet Theater. Paris, France 2005

  Champs Elysées Theater. Paris:

  Champs Elysées Theater. Paris, France 2005

   

  Hội kiến hôi đâu rồi, em hỏi cái. Mấy cái nhà hát nổi tiếng này, thời xưa chắc fải xây theo kiểu vòm nối vòm (như bọn nhà thờ, để chịu lực bla bla khi chưa có bê tông bla bla), còn cái vòm duy nhất trong fòng chính chụp ảnh cả đống kia là nó làm kiểu dạng deco thôi nên mình cóc nhìn thấy cấu trúc vòm nối vòm nữa, đúng không?

   

 48. #49 by Chần on 2011/05/01 - 17:53

  Đọc tâm sự của tên Tướng, anh thấy hay… Có lẽ tên Tướng rút ruột ra để nói về vụ Be con Chúa… Quả vậy, làm con Chúa là xuất phát từ ông tim, chứ không phải là một thói quen, dù truyền thống gia đình hay gì gì đó cũng có vai trò…

  Anh đây vốn dĩ từ thời cụ tổ không phải là Christian. Nhưng có lẽ, mỗi người đến với Chúa một cách khác nhau. Ông cụ tổ của anh vốn là một địa chủ khét tiếng… giàu. Hồi hổi bao nhiêu chả nhớ, cụ tổ giàu, sướng quá, mang hết mịa tiền của ra chỗ bãi bồi ở cái nơi mà bạn Trứ Nguyễn Công khai khẩn trước đây, tính khai khẩn tiếp, mang theo tuyền bộ dân trong thôn trong làng ra đó nữa, tính lập cái làng mới để mọi người thoát cái kiếp bần cố nông… Thế mịa nào, sau đó, đúng là người tính không bằng… Chúa tính… (hihi)… Nước biển dâng lên, cuốn sạch… cụ tổ lại giở về quê cũ, may còn đất đai ở đó, còn dân chúng cũng giở về, chả mất mẹ gì. Sau đó cụ tổ đau buồn, qua đời… Từ đó, tuy vẫn còn mang tiếng là giàu, nhưng ông cố và các con ông cố (tức ông nội của anh, và các ông chú ông bác) sống cảnh thanh bần.

  Đến khoảng năm 194X thì ông cố qua đời. Bụp phát đến năm 1945, ông nội anh và các ông khác phải lưu lạc, chỉ để lại mỗi một bà bác ở quê, giữ đất đai và đền thờ tổ (chả là nhà anh thuộc một chi nhà Trần hồi xưa mà). Ông nội anh được hai ông kia gởi ở một nhà thờ, còn hai ông quyết chí ra đi. Mãi năm 198X ba ông mới tìm lại được nhau. Một ông ở Thái Nguyên bóc đất ra thép, một ông trụ trì một chùa bên Thái Lan, còn ông nội anh thì trở thành Christian.

 49. #50 by Chần on 2011/05/01 - 17:56

  Tại sao ông nội anh giở thành Christian? Nhẽ đơn giản là do duyên số. Ông được các cha nuôi nấng, dạy nghề, rồi lấy vợ cho nữa… Dưng cũng từ đó, ông lại không theo xu hướng thời đại. Hồi hồi, ai cũng vào hợp tác xã, vậy mà ông nội anh không vào. Nghe các xã viên sau này kể, ông nội và bà nội anh cứ ở dưới ruộng, các xã viên khác ở trên bờ vất mạ xuống, ông nội và bà nội anh cứ vứt mạ lên… Ông nội anh nói thẳng với xã là: tôi không vào hợp tác xã, tôi làm ăn cá thể, điều này đảng không cấm, không bắt mọi người vào hợp tác xã, sao các ông bắt tôi vào. Miễn là tôi vẫn làm nghĩa vụ đầy đủ là được thôi… Sau đó, hình như ông cũng bị trù dập ác phết…

  Sau này khi anh lớn lên, đi học hành tuyền bị bọn bạn bè, rồi cô giáo nọ kia bẩu là con cháu cá thể. Anh nào biết cá thể là gì, cứ tưởng hồi xưa ông nội anh làm nghề buôn cá… Về hỏi ông tại sao mọi người bảo thế, ông nói: đừng để ý, cứ học giỏi, đi thi học sinh giỏi của huyện, của tỉnh là được rồi. Anh cũng chả hiểu, cứ thế học, rồi chơi bắn bi, chơi khăng, khẩy, tiền giấy, hạt gấc… Rồi cũng đi thi học sinh giỏi thật. Rồi người ta mang anh qua trường năng khiếu huyện, rồi nhồi nhét như gà công nghiệp, đến khi đi thi tỉnh chả hiểu thế nào đoạt mỗi cái giải khuyến khích. Vậy mà xã có vẻ tự hào lắm lắm…

  Đến hồi lớn lớn tí, hỏi chuyện ông nội tại sao ông “gan lì” vậy, ông bẩu: ông tin vào Chúa, vì Chúa là đường, là sự thật. Giờ có lẽ ông đang ở bên cạnh… SỰ THẬT.

 50. #51 by Servus on 2011/05/01 - 17:58

  Các cô găm bom, các cô cẩn thận, nếu ko rõ điều gì thì nên làm như tên Sành đệ anh nói, người ta nói không có lửa thì sao có khói mà ko có khói thì sao có lửa, đó là cái vòng luẩn quẩn khi các cô ném cứt vào mặt nhau mà khi các cô tham gia vào các cô phải chấp nhận, ko thể nói “Á, cái thèng mặt nhồn kia nó tấn công cá nhân, moi cứt trong đống phân của em kìa, các anh mau ra bảo vệ em mau mau” mau mau cái cục cứt chó í

  Cái thứ 2 anh nhắc mấy cô là, kiến thức thời đại này dễ kiếm, nhưng để biết được nó đúng hay sai thì các cô phải tự quyết định! Đó là góc nhìn của mấy cô, chứ đm lại bắt anh nghĩ dùm cho mấy cô nữa à! Và để biết đúng sai thì các  cô phải biết phân tích cái thằng kia nó đùa như tên Sành, hay nó nói thiệt vả nhau thiệt như tên Lả đều là 2 thằng đệ mà anh đang dạy bảo!

  Và cái quan trọng nhất mà anh lưu ý với mấy cô cái lũ Simacai giòi bọ ạ: Kiến thức thì mấy cô có thể nhờ thằng Gúc, nhờ tên Zì zâm liệt, tên Sỹ pêđê zăng móm hay anh (aka SVHK Servus Hàng Khủng, tức là cái gì cũng khủng hĩ hĩ) nhưng ĐỐI NHÂN SỬ THẾ  thì các cô sẽ phải học cho đến lúc chết và đéo thằng nào nó biết mà chỉ cho các cô đâu! Đm lo mà rút tỉa kinh nghiệm và sống tốt với nhau, cái lũ SIMAICA kia!

  Hãy nhớ lấy lời anh dặn, anh ko có thời gian mà dạy dỗ từng đứa một đâu! Nghe rõ chưa hả!