Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Sành on 2011/05/01 - 06:35

  Sư bố Cu! Nhời anh nói mà đéo phải chân lý thì anh ăn cứt! Chỉ mấy câu nói ngắn gọn của anh thôi cũng đủ chứa một mệnh đề tốn kém ty tỷ giấy mực.

  Cái gì là mốc, cái gì là chiếu? cho đến giờ này đã ngã ngũ đéo đâu! Chả phải là một mệnh đề tương phản thì là cái giề cái giề? Bởi vậy cũng nên nhìn nhận vấn đề một cách tương đối thôi!
  Từ ngày đầu Cu bật em Ky, anh viết mấy cồng dài cho Cu xong rồi lại xóa mà không post. Bởi anh nghĩ, trình của Cu thừa hiểu cái gì đúng, cái gì sai(anh không có ý nói Cu sai). 
  Anh nói cho Cu biết là anh đánh giá rất cao sự hiểu biết của Cu (đáng ra anh không nên nói) vì tự Cu cũng biết điều này.
  Mà thôi anh đéo dài dòng nữa! trong ngữ cảnh này anh cũng tặng luôn Cu câu chung với em Ky: ” Nói là bạc, im lặng là vàng”. Hờ hờ!
 2. #2 by Lucky on 2011/05/01 - 06:36

  @ Zì : em sai , em nhận, em sửa lỗi . Cu hay ai vẫn lèm bèm về em , em không chấp nhận khi xông phi vào cá nhân em , em ok tất nếu xông phi vào tham luận của em .

  Zi chủ quán , em kiến nghị vậy !

 3. #3 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 06:49

  Áh àh thằng nầy đanh đá. Được được. Anh khoái. Há há.

  Anh là cái buỗi gì thì quan trọng chó gì? Mầy tự nhận mầy là tinh hoa hả?
  Đặt tên là Cu mà anh gia cát dự mầy dứt khoát đéo có Cu. Mầy có những hai cái lồn. Anh thật.

  Một cái lồn thay thế cho con Cu của mầy.

  Vì sao ư?

  Vì dững thằng có buỗi đéo ai mần đê tiện, tiểu nhân, hở chút rình tốc váy gái mới chưởi đổng dư mầy. Phẹt. Toẹt.

  Cái lồn thứ hai ở trên mặt mầy, phía dưới mũi mầy đấy. Anh lại gia cát dự liệu mầy nở từ cục đá ra hây chui từ gốc cây nào ra chứ đéo phẩy chui từ lổ lồn mẹ mầy ra.

  Vì sao ư?

  Thứ nhứt, mầy đã thủng thẳng khẳng định là Gái Lừa đéo đáng để Giai Đức Nhợn ịch. Dững thằng gồng mình ịch gái Lừa họa chăng thần quynh phỏng?

  Thứ hai, ai có tí kiến thức cũng biết chức năng hoạt động của cái lỗ lồn thứ hai trên cái mặt của mầy. Tức là hoặc ngậm buỗi, hoặc là ngậm băng vệ sinh định kỳ để hút máu lồn. Mầy giữ vệ sinh hông kỹ thành ra nó bị viêm nhiễm, thở câu nào thối rình tanh tởm câu đó.

  Hành động điếm nhục của mầy thực sự là căn bịnh chứ hông phải năng khiếu gì đâu cỏn. Mầy tự nhận tinh hoa mà sao nhận thức mần lệch lạc thế. Anh dất ái ngại cho mầy. Anh thật. Mầy nên tìm bác sỹ tâm lý mà chữa sớm để sau nầy vợ con mầy còn được nhờ nữa.

  Nghe anh đi. Há há há

 4. #4 by Cocacola on 2011/05/01 - 07:00

  Địt mẹ, Lả lét đệ anh bảo “Quán bựa là nơi duy lý“.Thế thì phải chấp nhận cả thuận lý và nghịch lý chứ!
  Khi Lả áp đặt suy nghĩ và quan niệm của người khác: “không phải để đem các trò cảm tính hãm lìn của các cô vào“. Thì tự bộc lộ cái cảm tính hãm lìn rồi còn giề!
  Chỉ trong một câu của Lả thôi đã phát sinh nghịch lý.@ Sành

  Hehe, cu Sành mầy định dùng ngụy biện bật anh với cái đống vòng vèo “thuận lý, nghịch lý” à? Chưa đủ tuổi nhế cu?

  “Quán Bựa là nơi duy lý”, diễn nôm là ở đây chỉ nói lý lẽ chứ không dựa vào tình cảm kiểu “Ờ, em nó sai, nhưng vì em nó hi-fi, xin đừng mổ bằng dao phay”.

  Cái gì đơn giản, giữ cho nó đơn giản, cái gì phức tạp thì đơn giản hóa nó. Nhất là đừng làm phức tạp nó lên để cố làm ra vẻ nguy hiểm rồi ngụy biện nhé cu. Chân thành đấy! Hehe

 5. #5 by Cu on 2011/05/01 - 07:01

  Ngủ hả? Ừ thôi ngủ… Mà thôi anh đi Disco đây. Kiếm xem co con bò lạc nào về dùng tạm.

  @ Sành. Cô không nên đánh giá anh quá cao thế… hẹ hẹ hẹ. Anh tự ý thức được anh “cao” đến đâu và thiên hạ “thấp” đến đâu. he he he….

 6. #6 by Sành on 2011/05/01 - 07:07

  Sư bố thằng Tế! anh vừa khen câu thì lại phấn khích thái quá. Chưởi nhau thì thiếu đéo kiểu mà cứ lôi lồn ra chưởi làm anh thèm. Đang đêm khuya, diệu cũng đã phê mà Tế cứ lôi lồn ra mất công anh phải đi quay tay, Sư bố cô! Hờ hờ!

 7. #7 by Cocacola on 2011/05/01 - 07:20

  @ Ky:


  Em đừng cốp pết báo đảng vầu quán bựa nhé em. Khổ lắm rồi đó em à.

  “Em nhận thấy: (cốp pết báo đảng vầu). Chấm hết.” 

  Thiệt chán vì em chẳng đưa ra được thông tin gì mới cả. Chất xám của em đâu? 

  Cái biểu đồ Kitco của em là phép mầu, là phát minh riêng của em thôi chứ chẳng Bựa nào ở đây lạ cả, em à!

  Còm của em làm anh nhớ đến bài ca dao tựa gì quên mẹ:

  ….”Số cô có vợ có chồng
  Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai”

  Đấy, nội dung còm của em nó như thế đấy, em xả ngập quán rồi em bảo các anh bật, bật em đi?!

  Em còm thế thì anh bật em cái dog gì cho phí cơm của vợ! Nhể?

  Mà không bật thì em nghĩ em là đỉnh cao trí tuệ rồi, bọn Tế điên lại bảo sao không bật thẳng vào nội dung còm em. Nó có mẹ gì mà bật!
 8. #8 by Cu on 2011/05/01 - 07:21

  Tế Tế.. anh vừa thấy con Ky Béo nó vứt cái miếng giấy chùi lồn ở góc nhà, mày ra nhặt vào ăn tạm giúp anh cái :-)))

 9. #9 by Sành on 2011/05/01 - 07:22

  Sư bố Lả! cứ phản biện kiểu Lả thì bất cứ ai cũng có thể và sẽ không bao giờ có hồi kết. Anh đéo bao giờ quan trọng hay cay cú khi bị người khác bật. Bây giờ anh phải đi quay tay phát cho đỡ cấn.

  À quên, anh trả lại cho Lả cái câu này:
   “Cái gì đơn giản, giữ cho nó đơn giản, cái gì phức tạp thì đơn giản hóa nó. Nhất là đừng làm phức tạp nó lên để cố làm ra vẻ nguy hiểm rồi ngụy biện nhé cu. Chân thành đấy! Hehe”
 10. #10 by Cocacola on 2011/05/01 - 07:36

  Cái ngu của Sành ở đây là đéo tìm được cho mình 1 điểm mốc và hệ quy chiếu nên đéo biết cài gì là sai cái gì là đúng. @Cu


  Câu này Cu nói đúng đấy, cu Sành mầy thu gom cái đống “thuận lý, nghịch lý” của chú cho đỡ rác nhé.

  À, mà quán Bựa nầy có ai nghe đến khái niệm “thuận lý, nghịch lý” của cu Sành trong logic học chưa nhờ?

  Món này chắc do cu củ chế tác ra. Anh hỏi thằng Gúc từ “thuận lý”, nó ra toàn tên địa danh. Hehe

  Bật anh đừng dùng hàng tự chế nhé cu!
 11. #11 by Sành on 2011/05/01 - 07:48

  Món này chắc do cu củ chế tác ra. Anh hỏi thằng Gúc từ “thuận lý”, nó ra toàn tên địa danh. Hehe

  Bật anh đừng dùng hàng tự chế nhé cu!@ Lả lét đẹ anh!
  Sư bố Lả lét đệ anh! Anh chết cười với Lả, bật anh mà cũng phải đi gúc thì làm được cái đéo gì cho đời. Lả vừa mói nhác đến từ lô gíc thì cũng phải suy luận được là có nghịch lý thì phải có thuận ly chứ. Nếu gúc không thấy thì đúng con bà nó là do anh chế tậu rồi còn giề. Địt mẹ, Lả không thấy anh hơn Lả một cái đầu là o chỗ ý hả hả mà còn bật! Hờ hờ

 12. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 07:51

  tHÔI anh đéo phí thời giờ mới mấy con hãm lồn dư thằng Cu nầy nữa.

  Địt con mẹ cỏn tham gia quán Bựa lâu vậy đến trình chưởi anh cũng đéo chưởi được nguôn nguôn à?

  Mầy yếu đuối thế?

  Mà biên tham luận tử tế cũng đéo ra cái lồn gì sất. Chỉ dìm hàng gái là giỏi.

  Thôi kệ, ít ra cũng có thứ để an ủi chứ. Há há há.

  Anh đến ỉa vầu mõm mầy cũng phí mẹ cứt. Anh thật.

 13. #13 by Cocacola on 2011/05/01 - 07:57

  @ Sành:


  Hehe, cu đã thú nhận thế thì anh đếch còn gì để nói với cu cho phí nhời nữa!

  Lừa không còn thuốc chữa rồi! Kiến thức: không, văn hóa: không, liêm sỉ: không!
 14. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 07:57

  @Cô Sành:

  Anh đã dứt phát cho qua chiện tối qua. Thế mà sáng nay con Cu nầy “lên” quay tay bắn tinh trước mặt anh thì mần sao anh nhịn nủi?

  Anh chưởi nhẹ thì nó càng sấn sổ tới là thế đéo?

  Thôi anh đéo chưởi cỏn nữa, cô nhể. Anh đi mần chiện khác đây. Trúc cô cuối tuần vui.

 15. #15 by Yell on 2011/05/01 - 08:08

  @ anh Hải: Yell cảm ơn anh! @ hi anh cô ca: lời Chúa tác động và thích hợp với hết mọi người anh ah! Bần nông thì hiểu theo bần nông, tinh hoa thì hiểu và thi hành theo tinh hoa. Mà, Ngoại tình vào thời đó là tội chết đấy nha anh. Mới lại, luật của tổ phụ dạy chứ không phải định kiến xh lệch lạc đâu ah. 1 và 4 hơi dư phải không a? Qua cảm nhận của a về câu chuyện thì Yell chỉ mong a ” hãy chọn cách đối xử công bằng và nhẹ nhàng nhất” nha anh!

 16. #16 by Sành on 2011/05/01 - 08:14

  Lả này! Ngay từ cồng đầu tiên bật Lả anh cũng đã nói bật Lả cho vui (lưu ý, tên Lả anh vẫn viết hoa). Còn có vỡ ra được tí gì không thì còn phải phụ thuộc vào kiến thức, văn hóa và liêm sỉ của chính Lả.

  Còn lời cảm thán của Lả thì một lần nữa anh chân chọng trả lại cho Lả:
  Lừa không còn thuốc chữa rồi! Kiến thức: không, văn hóa: không, liêm sỉ: không!
  Anh stop việc đùa với Lả!

 17. #17 by Enterprise on 2011/05/01 - 08:27

  @Cô Dương, cô Hải, cô Yell:

  Theo anh hiểu thì giết người dù bất-kỳ hình-thức gì có lý-trí đều là tội. Chỉ vô-tình giết người kiểu đóng cầu-chì để vào quán khi con thợ-điện đang sửa thì không sao, hehe.

  Đó là lý-do bên Công Giáo vưỡn không cho dùng cái chết nhẹ nhàng trong bệnh-viện.

  Vì-sao? Vì chỉ có Chúa mới có quyền ban và lấy đi sự-sống của con-người. Cái này thì cô Hải đã nói.

  Vụ tự vệ là luật của con-người. Với đạo của Ngài Jesus thì không có trả thù, không có tự vệ, chỉ phục-vụ ý Chúa trong mọi sự [1][2][3]. Đồng-thời cái chết của Ngài Jesus cho thấy Lời Chúa quý hơn mạng-sống[4]. Vì-vậy, tự vệ không có ý-nghĩa gì khi điều răn thứ 5 nói: không được giết người.

  Chiến sĩ giết địch vưỡn phạm tội, dưng được tha trước khi phạm nếu bắt buộc phải giết. Đây là trường-hợp đặc-biệt của phép giải tội vì người phạm có-thể ngỏm mà không thể xưng tội. Nếu địch không thể làm hại mình mà vưỡn giết thì phải xưng tội sau cuộc chiến hoặc phạm tội trọng khi chết.

  Tương-tự như vụ kiêng việc xác các ngày lễ trọng. Người làm việc vào những ngày này phải xin Linh Mục xá hay gì, hoặc phải xưng tội sau-đó.

  (còn tiếp)

 18. #18 by Enterprise on 2011/05/01 - 08:28

  (tiếp theo)

  Vậy người Công Giáo không đấu-tranh gì sao? Nói vậy là sai. Họ đấu-tranh đến quên mình. Dưng đấu-tranh cho sự-thật, cho đức tin. Nếu không đấu-tranh, họ đã từ chối Chúa của họ. Nếu có người bị nạn cầu-xin mà không cứu thì họ đã từ-chối Chúa [5].

  Đó là lý-do có những vụ tử vì đạo dư cô Hải nói.

  Tham khảo:

  [1] Matthew. Kinh thánh Tân ước, chương 5 câu 39, bản dịch của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

  [2] Matthew. Kinh thánh Tân ước, chương 16 câu 24-25, bản dịch của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

  [3] Matthew. Kinh thánh Tân ước, chương 26 câu 39, bản dịch của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

  [4] Matthew. Kinh-thánh Tân-ước, chương 26 câu 53-54, bản dịch của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

  [5] Matthew. Kinh-thánh Tân-ước, chương 25 câu 34-40, bản dịch của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

  (hết)

 19. #19 by Khuyết Danh on 2011/05/01 - 08:36

  Tất cả mọi thứ đều lên giá cũng không gì lạ, nhưng nói đến liên quan giữa bạc và vàng , thì bạc vẫn là chất quan trọng nhất trong việc điều chế tuổi vàng. Phải không Ky ?

  Nếu bạc lên cao quá, thị trường vàng 18k nữ trang có nhiều trò hay rồi

 20. #20 by sonata269 on 2011/05/01 - 09:12

  Ky à.

  Bạc là Ag, không phải là Al. Al là nhôm đó em.

  Xin em đừng nhầm kiểu đơn giản như thế này nữa. Em bảo em sai người khác đính chính, nhưng không có nghĩa là em được phép sai một cách tùy tiện. Chị chỉ đang có cảm giác em đem rác vào nhà người khác rồi bảo người ta hay dọn đi cho mình.

  Khuyết à:

  Sao bạc lại có thể làm thay đổi được tuổi của Vàng hả em?
  Sao bạc là

 21. #21 by Khuyết Danh on 2011/05/01 - 09:24

  @ Chị Sonata269 : Vàng nguyên chất là 99,99%, khi cho bạc vào sẽ làm giảm tuổi vàng xuống tùy theo liều lượng thành vàng, 99%,    95 % hay 96% ( thường hay gọi là vàng mười   ) để làm thành nhẫn hay nữ trang, tùy ở nhiều vùng quê khác nhau…

  Vàng nguyên chất + bạc+ 1 số hợp chất khác => cho ra vàng 18k, thường gọi nữ trang 7 tuổi hay 7 tuổi rưỡi ( cũng tùy vào từng khu vực, từng tiệm vàng điều chế cho dao động liều lượng bạc và hợp chất khác sẽ cho màu sắc và độ bóng của vàng khác nhau ) , vì dụ như cho 7 chỉ vàng nguyên liệu+ 3 chỉ ( bạc+ hợp chất khác=> 1 lượng vàng 18k loại 7 tuổi.

 22. #22 by sonata269 on 2011/05/01 - 09:25

  Nếu không biết rõ thì nên hỏi trong nghi vấn á. Mọi người đừng trách anh Cola hay Trung Tướng rất cực đoan trong việc ai đó đưa thông tin sai. Nếu mọi người có con cháu đang tuổi lớn thì phản ứng của mọi người em nghĩ sẽ còn cực đoan hơn nhiều. Lỗi lo sợ người thân của mình nhận được những cái chân lý mà không phải là chân lý đó.

  Em gái em là 1 ví dụ, tốt nghiệp đại học rồi đấy, chuẩn bị lấy chồng, ngày xưa nếu tìm được 1 cái gì đó trên Internet là nó tin luôn, đọc vnexpress gì cũng tin luôn. Nó không truy cứu ngọn nguồn vấn đề gì đâu. Có lần vì 1 bài báo trên VNexpress, em nói mãi nó không nghe, điên tiết nên em mắng nó “ngu vừa thôi” thế là nó giận em. Về nhà cả họ lại được dịp bàn tán. Dì em bảo : bên cháu nội bên cháu ngoại ta chẳng biết bênh đứa nào.

  Cháu gái em thì giờ khôn hơn tí rồi, đọc báo đọc sách gì cũng không tin ngay đâu.

 23. #23 by Phá Điền on 2011/05/01 - 09:31

   chầu các bựa.
   con Tướng Thối vửa bỏ luật bảovệ Vàng Son aka “Gái luôn luôn đúng”. ừa, thì từ giờ các cô có thể tựdo bật gái. zưng cơ mà tộidanh “chửi gái”, “hỗn mới gái” vưỡn thànhlập hehe địtmẹ các cô liệuhồn đới.
   @Lả Lét : hôm qua cô bật tên Điền như lồn ý. cho cô bật lại nhát nữa. ờ cảnhcấu cô tội trích nhời tên Điền không đànghoàng nhế. nhắc lại : zững tên như Lả Lét có một tánhchất rất đặcbiệt, khiến độ tintưởng nơi xếp cô cao hơn zững thằng khác, zưng nếu để cô lộngquyền thời độ nguyhiểm cũng cao. hèhè.

 24. #24 by Mr. Tran on 2011/05/01 - 09:32

  Địt mẹ sáng Chủ nhật mát lành mò vầu quán mà thấy các bựa vưỡn nhai cái vụ vớ vẩn nầy là sâu?

  @Lả thổ tồn:

  Cái buồi gì mà “lường gạt”, rồi “phục thiện” thế cô?

  Địt mẹ quán bựa nầy thằng đéo nầu không nổ hử? Đặc biệt Tướng thối chủ quán thì đéo phải bàn nhế.
  Ẻm bẩu ẻm xuất thân dư nầu, học hành ra sao, công cán nơi nao vươn vươn thì quan trọng cái lìn gì đâu cô?

  Cô cứ vả ẻm khi ẻm nói linh tinh là được rồi, đéo gì mà trút căm hờn kinh thế

  Còn chiện cô nổ mới Sành nghệ. Ngoài đời người ta nói câu thuận lý – nghịch lý rất nhiều nha Lả thổ tồn

  Mà cái lý đéo đâu không được chơi hàng tự chế? Thần tượng của cô chế bao từ đấy thôi, phỏng?

  @Cu teo:

  “Miệt vườn” là tội à? Địt mẹ luật bẩu vệ gái đéo còn nên cô cứ chưởi lấy được à?

  Trước mỗ có nhớ cô vả ẻm về vụ Thuế khóa ở Đức lợn dưng bị Tướng thối chưởi về tội chưởi gái, nay cô lôi ra vả cũng đéo sao mà. Sao cứ “miệt vườn”, “miệt vườn” củ lồn thế?

  Địt mẹ các cô làm mỗ nghĩ đến câu

  “Lươn ngắn lại chê trạch dài
  Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm”

  Hãm lìn qua đi.
  Dí buồi vầu hóng nữa, mất mẹ hứng.

  Chầu các cô, mỗ đi cafe đơi. Hy vọng chiều về có chiện hay để nói

  Chúc Chủ nhật zui zẻ!

 25. #25 by Khuyết Danh on 2011/05/01 - 09:35

  Trước đây giá bạc rất rẻ, chỉ vài chục ngàn 1 chỉ nên khi tính giá thành vàng 18k, người ta chỉ lấy gía nguyên liệu nhân cho tuổi, nhưng nếu bạc và một số hợp chất khác lên cao quá em không biết sẽ ra sao, lúc đó có lẽ người ta sẽ ăn gian tuổi của nữ trang  ( em nghĩ thế…),

  Đo lường tuổi vàng bằng sản phẩm nữ trang hoàn chỉnh luôn luôn lúc nào tuổi cũng nhỏ hơn thực tế, không phải do chủ vàng đó ăn gian mà vì khi làm món nữ trang đó cần phải có nguyên liệu thấp tuổi hơn để hàn, nối mới được, ( em nghĩ có lẽ vì thế độ chênh lệch bán ra mua vào vàng 18k cao hơn vàng nguyên liệu, thiệt hại luôn về phía người tiêu dùng )

 26. #26 by sonata269 on 2011/05/01 - 09:37

  Cám ơn Khuyết vì đã tiết lộ bí quyết. Để chị từ từ xem lại đã nhe. Chị không biết là ở VN đã có công nghệ này chưa nhỉ? Í là chế tạo hợp kim của Vàng với Bạc á.

 27. #27 by Bựa Ninh Bình on 2011/05/01 - 09:46

  30-4 lại về. Nhắc ta luôn nhớ ngày khởi đầu một cuộc
  tang thương. Và sau mỗi năm, là mỗi chất chồng
  những tang thương khôn xiết…
  QUAN SAN NGHÌN DẶM

  nhạc lời NGHIÊU MINH
  tiếng hát & hòa âm TRẦN HẢI BẰNG

  Video clip
  Mp3
 28. #28 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 10:01

  Cờ líp của cô Ninh Bỉnh đây:

  @Cô Danh Gì Đó:
  Chầu chầu cô, vửa vầu quán chơi hử cô. Vàng son, Tinh hoa hây Bần nông vậy để anh biết đường he he sưng hô? Cô mần thợ bạc phỏng?

  Tiện thể rửi nhời chầu đến các cô Yell Gì Đó, Cứt Chấm Cơm, Lờ Đéo Gì Bê mới em Nắng Dửa Chưa.

  Have a nice day.
  .

 29. #29 by Phá Điền on 2011/05/01 - 10:05

   các cô học Khoa Đẫu tiếp nhế.
   bài 12. nguyên âm kép (tiếp)

   đây là bài sau cùng về nguyên âm.
   2 nguyên âm kép : Ơ Ê. chính là các Ơ chủ, Ê chủ mà tên Điền đã nhắc tới trong các bàihọc trước.
   Ơ chủ ghép khóađuôi N thành ƠN, ghép P thành ƠP, vân vân. khác mới Ơ thứ, ghép N thành ÂN, ghép P thành ÂP, vân vân.
   Ê chủ ghép M thành ÊM, ghép N thành ÊN, vân vân.
  khác mới Ê thư, ghép M thành IÊM, ghép N thành IÊN, vân vân.

 30. #30 by dắtdéo on 2011/05/01 - 10:10

  Chầu Chầu chi bựa, nhẽ chưởi nhâu thế cũng đủ rồi nhỉ? Ta quay sang tông jáo mí lại các chuyên môn khác đi thôi. Các bựa trong nước nhẽ đang zu hí 30/4+1/5 nhẩy. Chơi vui, ỉn khỏe lấy sức về làm việc tiếp nhế các con.


  @cô Khuyết Danh: nhẽ cô có dính dáng đến chế tác vàng/bạc, thạo gớm, anh có nhời khen. Để tí anh nổ thêm song ca với cô chút cho vui đổi không khí

  @Hê: các kĩ thuật trộn Bạc vầu Vàng mà dân trong nghề gọi là “búng” bạc đã trở thành bất hủ của giới chế tác vàng bạc rồi. Cái nầy có từ rất lâu rồi, chỉ có người tiêu dùng ít biết đến thôi.
 31. #31 by dắtdéo on 2011/05/01 - 10:19

  @chế tác vàng bạc:

  – Cô Danh nổ đúng đới, vàng trang sức never ever đạt được chất lượng “bốn con 9” hay là “vàng mười” vì một số nhẽ sâu:
  1) khi chế tác vàng trang sức, cần phụ gia, chất xúc tác ở các mối hàn. Mà thuật ngữ chuyên ngạch gọi là “vẩy hàn”, nhưng lượng nầy cũng không ảnh hưởng quá lớn.

  2) khi làm các lọai trang sức hình ống (ví dụ như vòng tay, vòng tai, dây chuyền kép-rỗng vươn vươn) thì luôn cần một lọai chất tạo hình thường được gọi là “xỉ”, cái nầy có mầu nâu đậm, các ống để làm vòng, khuyên tai.. phẩy dùng quả nầy để tạo hình. Theo nguyên tắc khi đã thành hình thì phẩy “xả xỉ” ra, nhưng nhiều khi do bọn nó cố tình hoặc xả sót, trong “lòng” của các loại nữ trang nầy luôn có một ít “xỉ”, chỉ khi “cô” các loại nữ trang nầy ra mới biết. Do đó khi các cô đi mua 1 đôi khuyên tai 1 “chỉ” thì có vài “li”  là xỉ đới ;-).

  3) Trừ các hiệu uy tín ra, rất nhiều hiệu chế tác nữ trang cố ý “búng” bạc vầu trang sức để kiếm lời. Người tiêu dùng thường khó nhận biết nhưng dân trong nghề chỉ cần bằng mắt thường là “cáp” ra ngay mệ nó tuổi của vàng. Sâu nầy kĩ thuật hiện đại có máy đo tuổi vàng điện tử, chứ những năm 8x trở về trước dân buôn chủ yếu cáp bằng mắt
  (còn)

 32. #32 by dắtdéo on 2011/05/01 - 10:28

  @Kĩ thuật Búng Bạc + Vàng Tây:


  1) “Búng” bạc là thuật ngữ chuyên ngạch dùng để chỉ việc pha trộn bạc vào Vàng. Tất nhiên là làm giảm tuổi vàng rồi. Dưng Búng Bạc là cả một nghệ thuật chứ không phẩy cứ cô trộn Bạc Vầu Vàng là nguôn đâu. Như anh đã nói ở phần trước, chỉ về sâu này(ở trong các hiệu lớn) có máy đo tuổi điện tử, còn không thì phẩy “cáp” bằng mắt –> cần kĩ thuật búng ngon để đánh lừa. 

  Kĩ thuật sâu anh không nói được, nhưng ví dụ đơn giản là khi các cô “cô”(nung chảy) một cục vàng “4 con 9” ra và chỉ búng tí ti bạc vầu đó mà không biết cách thì trên mặt của miếng vàng có “váng xanh” ngay, hẽhẽ, đéo zễ tí nầu.

  2) Vàng Tây: Vàng Tây lại là chuyện khác, kĩ thuật chế tác vàng tây khá phức tạp chứ không chỉ đơn thuần trộn 3 chỉ bạc+7 chỉ vàng như cô Khuyết nói. Bây chừ anh ko rõ dưng 9x trở về trước, tuyền bộ vàng tây của Lừa chủ yếu là nhập.

  3) Một khi vàng “4 con 9” bị nhiễm bạc hoặc các tạp chất khác thì làm sâu để khử tạp chất đi? Phẩy dùng kĩ thuật phân kim. Cái nầy lại là một câu chuyện zài, ko nói ở đây hết được, đại khái thế.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 10:32

  Hiahia Zì đây đù má các cô lũ Simacai cụt tai.

  Trước khi chuẩnbị bốt loạt thamluận về chủđề của Bài Biên Be A Christian, Zì có nhời chầumừng tới các Vàng Son mới của Quán Bựa, em Yên (aka Yell) và Zanh (aka Khiết Zanh) nha.

  Đồng chầumừng các Bựa mới khác.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 10:38

  @em Hê và các cô quantâm đến côngnghệ chếtác vàng ở Lừa.

  Vướnđề vàng, tuổi vàng, cách chế vàng (gồm cả vàng zỏm), thóiquen/tậpquán của thịtrường vàng Lừa.. Zì bốt trong bài Gold Gold Gold.

 35. #35 by dắtdéo on 2011/05/01 - 10:39

  Khi các cô mua vàng nữ trang của hiệu ABC thì phẩy bán lại đúng hiệu ABC đó  mới được tính đúng vàng “4 con 9”. Mặc dù nó đếch được vầy, nhưng vì đó là quy ước, khi cô mua của ABC thì ABC tính tiền cô theo zá “4 con 9”. Còn khi cô mang đi bán ở hiệu XYZ thì chắc chắn sẽ bị mất zá. Anh nôm na giá bán của một mặt trang sức như nầy:


  Giá bán ra = khối lượng * giá vàng thỏi + tiền công
  Tiền công = do nhà tiệm quy định, mỗi tiệm mỗi kiểu. Tiền công nầy đã bao gồm công chế tác+giá trị thương hiệu+các loại giá thành khác mà nhà buôn muốn gộp vô. Một mặt hàng càng tinh xảo thì “tiền công” càng cao

  Giá mua vào = khối lương*giá vàng thỏi 
  (nhiều khi nếu nữ trang còn mới thì tiệm mua vầu có thể trả thêm chút ít gọi là, để bù vầu phần “tiền công” mà khách hàng bị thiệt. Sau khi mua lại mặt hàng còn mới nầy họ có thể “đánh bóng”, “mông lại” và bán ra tiếp hehe)

  Hẽhẽ, như các cô đã thấy, các cô mà cất vàng nữ trang thì kiểu gì cũng thiệt hơn vàng miếng. Cho zù các cô chỉ mua về diện vài hôm tết, hôm lễ thì sau các cô mang ra đi bán lại đã vỡ mồm quả tiền công rồi. Nếu cất lâu zài sau này bán lại sẽ bị xem như vàng thô, với tuổi ít hơn 99.99%.
 36. #36 by Khuyết Danh on 2011/05/01 - 10:42

  @ Chào anh Tế, Chào Zì, chào toàn thể chi bựa ạh,

  @ Anh DatDeo : Em là em cũng đang nói vàng tây đó anh ợ 18k, kể cả 14k , 3 chỉ ( gồm bạc + hợp chất khác ) chứ không đơn thuần là bạc đâu ạh, nhưng vẫn 7 chỉ nguyên liệu, em đã nói rồi, phần 3 chỉ bạc và hợp chất khác cũng tùy theo từng vùng, tùy theo chủ tiệm vàng khác nhau (không thể nói rõ được…)

  Máy đo tuổi chỉ đo được vàng cục, nữ trang không gắn đá, hoặc không rỗng ruột thôi anh àh, màu vàng thì hiện nay họ nhuộm rất siêu cấp, không thể nhìn bằng mắt thường được,

  Có cách thử thủ công bằng axit, nhưng hiện nay cách này cũng đang có nguy cơ….

  Khuyết danh chỉ nội trợ, không liên quan gì đến kinh doanh vàng bạc gì hết.

 37. #37 by dắtdéo on 2011/05/01 - 10:44

  Thoai hết chiện vàng, quay về quả tông jáo phát. Anh đang tò mò có mấy câu hỏi, con mụ Zì mới mấy bựa khác zả nhời zúp anh.

  1) có đúng không việc cần “duyên” hay là được chúa chọn thì mới vầu đạo được (không nhất thiết là công giáo, mà các đạo khác cũng vầy)

  Cá nhân anh lớn lên sát một xứ đạo công jáo, bạn thời thơ ấu của anh dân đạo cũng nhiều nhưng hồi đó chưa bâu giờ anh có ý niêm muốn vầu đạo hay tìm hiểu về đạo. Mặc dù ở chỗ anh ở, hổng có phân biệt đối xử giũa Lương và Đạo. Anh vưỡn chơi phây phây với bỏn. Chỉ có là anh hồi đó hổng zám vầu nhà thờ (vì cảm giác lành lạnh sờ sợ như cô zì đó đã nói)

  Sâu nầy sang Tây, anh sống đủ với các bọn nầu Công Jáo, Nầu Tin Lành, Nầu Hồi Giáo, Nầu Ấn Jáo. vươn vươn,nhưng anh cũng điếu zác ngộ được tí gì. Mặc dầu anh là thằng khá hướng nội, tin vầu chuyện tâm linh nhiều chứ không phẩy lọai báng bổ thánh thần.

  Vậy, phải chăng đúng là ta cần một chữ “Zuyên” để vầu đạo?
 38. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 10:59

  Thamluận về Be A Christian.

  1- Bài Be A Christian khá zài, gồm 4 fần, và fần đầu là “1st Step On Being A Christian”, như các cô đã thấy.

  “Bước #1” để một người vôđạo hoặc ngoạiđạo jở nên Con Chúa (aka Kitôhĩu) là jì là jì?

  Zì đã nói, bước #1 là, fải hiểu về Đạo Chúa.

 39. #39 by Hoaimien on 2011/05/01 - 10:59

   Chỉ có là anh hồi đó hổng zám vầu nhà thờ (vì cảm giác lành lạnh sờ sợ như cô zì đó đã nói)@ Anh Déo

  Miên nói cảm giác của mình đấy A.

  Đang lắng nghe Zì bàn về Công giáo đây.

 40. #40 by nguoicali on 2011/05/01 - 11:03

  Chầu mụ Zì xí xọn dí chi bựa ưa nổ

  Là lão liệt, bạn jà nhí nhảnh của wán đơi

   

  Đọc bài bạn Bựa bữa ni, bỗng dưng thấy mình hèn văn hạ

  Mò vầu nổ liên thiên cho nó bớt hèn

  Hùi xưa nhen, cái chường cấp 2 lão học kế bên cái nhà thờ đạo. Ông cha qua đời. Cả giáo xứ kéo tới quá chời đông, chen cả vầu sân chường, hành lang

  Mấy bạn dưn đạo xin phép nghỉ dự tang. Rùi cái cả chường kéo nhau nghỉ học đi theo lun. Con nít mà, hehe, dui là chơi

  Thầy cô mới đầu ngăn cản, sau chiều lun. Bị nói nầu ngay, cái chường ấy chước đây cũng của nhà thờ xây

  Từ cấp 1 tới cấp 3, lão kinh qua khoảng chục cái chường. 2/3 chong số í gốc là chường đạo. Nam Lừa xưa, chường đạo nhiều lắm. SG á hả, đầy

   

  Lão thấy đới là 1 cục đất khổng lồ, 1 món nợ khó đòi. Dà cũng là 1 cơ hội dề cơ sở giấu dục, dề góp fừn o bế đậu đức xã hụi… đã da đi mất tiêu, chước mõm của bầy Lừa tụi nghiệp

 41. #41 by bienduc_hai on 2011/05/01 - 11:03

  @Déo:


  Hẽ hẽ, chỗ tớ người ta gọi “xỉ” là “khằn” (hoặc “khằng”); công phu Dụng Khằn nầy tinh vi không thua gì công phu Búng đâu nhé, hĩ hĩ.

  ===

  Chuyện tôn giáo, có lẽ vì cô chưa xúc động gì mới một tâm tình hướng thượng nên mới trở nên “chai” như rứa.

  Nhưng việc cô đang tự hỏi tại sao mình chai thì đó là dấu hiệu tôn giáo đang đến mới cô. hehe, chờ xem sao.

  Khái niệm Zuyên, hehe, xa xỉ phết.
 42. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:06

  Thamluận về Be A Christian.

  2- Hiểu về Đạo Chúa là như nầu?

  Đạo Chúa và tôngjáo nói chung không fải là một khoahọc hay một môn thểthao, nên “Hiểu về Đạo Chúa” không thể làm một cách máymóc như “Nghiênkíu Lôgichọc” hay “Tựluyện Thập Zâm Công”.

  Trong thời buổi côngnghệ hiệnđại, các cô có thể tìmhiểu về Đạo Chúa khá zễ, qua thằng Gúc.

  Các cô có thể đọc Kinhthánh online, như ở trang nài: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vietbibl.htm

  Zưng chừng đó, hoặc thậmchí nhiều gấp 100 thế, cũng chưa júp các cô hiểu về Đạo Chúa cách thấuđáo, từ tầm sâu nhất của ông tim.

 43. #43 by dắtdéo on 2011/05/01 - 11:06

  @Miên: vụ vầu nhà thờ thấy lành lạnh đó là hồi nhỏ. Nhưng sang đây anh đi vầu nhà thờ lại không còn cảm giác ấy, chỉ thấy nó khá nghiêm trang (chút thiêng liêng). Nhẽ tại do tại hồi bé hay sợ? Hay là do nhà thờ công jáo ở VN hay nằm một khu khá biệt lập, tường nhìn cổ kính, cao lớn –> thấy lành lạnh?

 44. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:10

  Thamluận về Be A Christian.

  3- Nếu các cô hiểu về Đạo Chúa như hiểu một khoahọc, các cô nhẽ zễzàng jở nên một nhà nghiênkíu Thần Học, hoặc một Bomber, hơn là nên một Con Chúa, Christian.

  Và nếu chỉ cần nắm chắc về Đạo Chúa, thì các cô không cần thành một tínđồ. Zì tin rầng bọn như Charlie Nguyễn thuộc Kinhthánh hơn Zì rất nhiều, and so on.

 45. #45 by nguoicali on 2011/05/01 - 11:12

  Bữa hóng được chiện nài, đíu biết mấy bạn bựa nghe chưa. Là bởi một ông cha đạo kể dí lão đới

   

  Nước Phớp. Thế kỷ 19

  Chên xe lửa.

  Một bạn sanh diên, mắt sáng ngời, dáng iu đời, thưn thiện

  Hỏi một bạn jà hói cổ lỗ

  – Cụ à, thế jới ngày nay văn minh tiến bộ lắm rùi, sâu cụ còn ngùi nghiền ngẫm quyển Thánh Kinh xưa cũ í?

  – Lão chỉ có nó để chiêm nghiệm. Cậu có gợi ý gì chăng?

  – Cho địa chỉ đi, cháu sẽ gửi biếu cụ ít sách nghiên cứu cháu vửa học wa

  Bạn jà lập cập biên

  Sanh diên ngó sững sờ

  Louis Pasteur – Viện Hàn lâm khoa học Phớp

  (Nghe nói Louis Pasteur là ơn nhơn của nhơn loại dề Y tế. Lạ là bạn í đíu thèm học chường Y ngày nầu rấu)

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:14

  Thamluận về Be A Christian.

  4- Với cánhân Zì, Chúa đến tựnhiên như hơi thở, như khôngkhí, như ca nước lúc khát. Và Zì hiểu Đạo Chúa không bởi lýtrí của một trángniên vôthần đang lựachọn tínngưỡng cho xuthời, hay bởi azua, hay bởi côngnghệ PR quảngcáo, mà bởi tácđộng từ chính con tim trẻthơ của Zì.

  Với các cô, có thể Chúa đến cách khác.

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:20

  Thamluận về Be A Christian.

  5- Trong bài Be A Christian, Zì nói rõ, Zì cảm Đạo Chúa khi mới x tuổi (x<6), là con của một couple vôthần, thậmchí ghét Chúa.

  Linhmục Chú Còm trong bài, bị viêm-ruột-thừa-cấp (chứng bịnh gây tửvong nhiều nhất ở Bắc Lừa thời 196x), có thể chết trong vòng 2h kể từ lúc fát cơn nếu không kịp cấpkíu, mà Cơquan Pa Zì cũng nhấtkhoát không chịu chở lên bịnhviện Huyện, cách 12 câysố.

 48. #48 by nguoicali on 2011/05/01 - 11:30

  Cảnh jác câu độ Zì nhế

  Dất có thể lão liệt ta đang jở mọi thủ đoạn hòng tiếp cựn Zì

  Đúng là lão í dất tò mò mún gặp Zì wài đời

  Dưng thực sự đíu mún Zì Chung tướng sung sướng thốt lên

  – Chời! Cam tông giấu! Chung tá Lìn iêu!

  Hahaha, nghe dui há?

  Bye Bà Bựa

   

  Vinh danh Thiên Chúa trên trời

  Bình an dưới thế cho người thiện tâm

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:36

  Thamluận về Be A Christian.

  6- Chú Còm là Linhmục zuynhất trong Jáoxứ XYZ với chừng vài ngàn Chiên và vài Nhàthờ (Chapel).

  Nhân đây Zì nói thêm về đặcđiểm kiếntrúc tôngjáo mà hôm trước chưa kịp nói hết để chờ bọn Kiến thamluận (rốt cuộc bỏn Kiến đó cũng chẳng biết cái ./ jì, kể cả Sành Đức Lợn, Chạn Khắm..).

  Chapel, tiếng Lừa là Nhà Nguyện, hoặc Nguyện Đường, hoặc Nhàthờ Nhỏ, hoặc Tiểu Jáođường.. là thể kiếntrúc đứng ở cấp #3 trong hệthống kiếntrúc Côngjáo, sau Basilica và Cathedral.

  Chapel thường khá nhỏ, ở Lừa thì một Chapel thường chỉ có zưới 100 chỗ.

  Tinhiên, cấutrúc của nó vưỡn fải đủ để thựchiện một Thánh Lễ Côngjáo: Cung Thánh, Cột Thánh, Tháp Chuông..

  Chữ Chapel bắt nguồn từ sựtích về cái áo choàng (cape) của Thánh Máctinô (St Martinus).

  Thánh Sử kể rầng Thánh Máctinô đã xẻ cái áo choàng của mình ra làm đôi để chia cho một hànhkhất.

  Như vậy, Chapel mặcđịnh là nhỏ, và là nơi để Chiasẻ nhiều hơn là một Thánhđường.

  Trên thếjan có hàng chục vạn Chapel.

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/01 - 11:44

  Tiếptục thamluận về Be A Christian.

  7- Như hầuhết Linhmục Côngjáo Bắc Lừa thời 196x-197x, Chú Còm sống và hànhđạo chỉ một mình trong một Chapel. Không người Júp Lễ. Không các Sơ, các Thầy.. Những trợlý của Cốđạo bị chánhquyền ép fải rút khỏi Nhàthờ bằng kiểu nài kiểu khác.

  Và trong các Chapel thường chỉ còn zuynhất Linhmục, và nhiều Chapel mới có một Vị.

  Bê Xê Tê muốn như vậy.