Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:00

  2- Cây đa ý địt mẹ rất lạ. Ổng không cao lắm, zưng lại có tới 13 gốc, và tán thì rộng tĩtã tĩtã, zễ fải fủ kín đến mấy sào ruộng.

  Địt mẹ tuy cây đa mọc jữa đồng trống, xa khu zâncư, zưng đéo hiểu sâu bọn gái Fồng lại rất thích zẫn jai tới đó. Nghe janghồ đồn jai gái mà tìnhtự zưới gốc cây cẩy thì đéo bâu jờ bỏ được nhau. Đứa nầu bỏ trước thì đều đâm xe ghè đá chết bất-đắc-kỳ-tử.

  Địt mẹ hồi hổi Zì cặp mới em Fím Còi (not Thi Còi), gái Fồng xịn.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:18

  3- Như mọi gái Fồng, em Fím Còi sau vài tuần quen Zì thì zẫn mẹ Zì tới cây đa 13 gốc, hòng ép tình theo triềnthống Fồng Mồm Bẹn.

  Lúc đó tầm vửa quá trưa, chừng 14h, jời nắng vãi đạn.

  Zì gò lưng tôm đạp xe đèo em Fím Còi vượt qua bâu nhiêu đường ruộng.

  Tới nơi thì thấy cây cẩy thật đẹp, râm mát đéo chịu được, tán lá xanh lè rất là hấpzẫn, jó thủi vivu vivu. Ngôi cổ miếu nồngnồng mùi hương khói con nầu đó vửa cúng bái xong.

  Em Fím Còi mới rút trong túi cói cuốn “24 jờ trong đời người liềnbà” (của thằng đéo jì nhà-văn Áo hay Bỉ, Zì quên mẹ rùi), rùi nằm chườnưỡn, đầu gối lên đùi Zì, bắt Zì đọc cho nó nghe.

  Địt mẹ gái Fồng hành jai như địachủ hành nôngnô ý nhở các cô nhở?

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:31

  4- Đang đọc đến cái đoạn đéo jì mà hai nhânvật trong triện ngủ mới nhau lần đầu, thì em Fím ngoái nhìn fía sau Zì, kêu, ơ anh Buống, cũng ra đây chơi à?

  Thằng Buống là bạn thân Zì, mới bị tainạn chết ở cầu Bến Thủy trong Nghệ An lúc thamja xây cầu cẩu, xác vưỡn còn trong trỏng chưa đưa ra Fồng.

  Zì bẩu em Fím, Buống nầu? Rùi quay đầu nhòm.

  Đéo có ai cả, ngoài ngôi cổ miếu vưỡn lảngfảng khói nhang.

  Zì quay lại nhìn em Fím, thì nó ngủ mẹ tự lúc nầu rùi.

  Các cô nên nhớ, em Fím mới thằng Buống không hề quen biết nhau.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:35

  5- Địt mẹ Zì zựng mẹ hết tóc gáy. May mà lúc đó lại có mấy đứa zân Fồng đến cúng kiếng. Zì kéo em Fím zậy, chạy thẳng.

  Chạy một fát 25 năm đéo thèm quay lại.

  Chắc bi jờ cây đa 13 gốc bị quây kín bởi nhà-ống của bọn bầnnông rùi. Đéo hiểu còn nhiều ma ở đó không?

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:42

  Trong các thànhfố Bắc Lừa thì Fồng có nhiều ma vôđịch. Đéo hiểu sâu lại thế.

  6- Fố Lý Thường Kiệt ở Fồng có ních nêm là Fố Tầu, bởi người Tầu sống ở đó cả trăm năm rùi.

  Sau thời Bê Xê Tê đuổi Tầu khỏi Lừa năm 1978 thì nhà fố nầy lắm ma kinhkhủng.

 6. #6 by nhất on 2011/05/08 - 23:43

  Em Fím Còi mới rút trong túi cói cuốn “24 jờ trong đời người liềnbà” (của thằng đéo jì nhà-văn Áo hay Bỉ, Zì quên mẹ rùi), rùi nằm chườnưỡn, đầu gối lên đùi Zì, bắt Zì đọc cho nó nghe.

  Địt mẹ gái Fồng hành jai như địachủ hành nôngnô ý nhở các cô nhở?

  Há há , tổ sư Trung Tướng , anh kết nhất mỗi đọan văn nầy.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:47

  7- Năm 198x, thằng Buốm bạn thân Zì, thủythủ tầu bể Vosco, bỏ 4 chỉ mua một căn buồng rộng vãi đạn (Zì nghĩ fải đến 100m2) trên tầng 3 của một ngôi nhà Tầu cũ.

  Thằng Buốm chưa vợ, lại đi bể quanh năm, nên nó đánh mấy chiếc chìa khóa buồng buổng, cho mỗi thằng bạn thân mượn một chiếc, để thằng nầu thích thì tới đó mà ngủnghê, nhân thể trông nhà hộ nó.

  Zì cũng được thằng Buốm jao một chiếc chìa khóa.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:53

  8- Căn buồng đó của thằng Buốm vưỡn còn đầy zấutích của tay chủ cũ người Tầu, và chưa hề có ai ở kể từ 1978.

  Lần đầu đến thăm thằng Buốm tại buồng buổng, Zì đã rất ghét zững thứ bùachú đỏđỏ vàngvàng treo khắp tường, mái, cửa.. căn buồng, liền bắt thằng Buốm gỡ mẹ đi, zưng nó lười nên mặc kệ.

 9. #10 by minhhuong on 2011/05/08 - 23:54

  Trung Tướng xem trong kho thu thập của TT có trường hợp nào thuộc “Déjà Vu” không? 

  Dạng mà hay xem thấy trong fim Mẽo, nhìn thấy trước sự việc sắp xẩy ra í. 

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 23:59

  9- Vì căn buồng thằng Buốm trông kinhkinh như thế, nên zù bọn Zì rất thiếu chỗ để chơi/ngủ, vưỡn ít thằng đến ngủ ở đó, trừ zững lần có gái.

  Đận ý Zì cặp em Fấu Mập. Em nài zâm thì thôi rồi. Tuần 5 buổi bắt Zì tới “nhà anh Buốm” hehe, chỉ trừ Thứ Bải Chủnhật, đều như máy gặt-đập liênhợp.

 11. #13 by nhất on 2011/05/09 - 00:02

  Há há , tổ sư Trung Tướng , anh kết nhất mỗi đọan văn nầy.

  An Hoang Trung Tuong

  An Hoang Trung Tuong

  Cách đây 11 phút

  Đang kể chiện ma chứ văn văn cái đầu buồi

  Ma ma cái puồi, kệ anh!

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/09 - 00:08

  10- Bữa nọ, quãng 18h, chén cơm bụi xong, Zì đèo em Fấu Mập đến căn buồng hạnhfúc của thằng Buốm.

  Em Fấu hôm hổm sắp hànhkinh sao ý, nên lên cơn như sưtử, bắt Zì lâmsự liền 3 nhát.

  Mần 3 hiệp nghĩavụ mới gái xong, Zì lăn quay ra ngủ.

  Lúc Zì tỉnh zậy, thì đã 22h đêm. Em Fấu biến mẹ từ lâu. Điệnđóm em ẻm tắt mẹ. Cửa-sổ thì đóng kín. Jan buồng tối mùmịt mùmịt.

 13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/09 - 00:10

  Thôi đã hết 10 cồng. Zì đi ngủ đây. Hẹn các Simacai đến chiều mai nhế.

 14. #16 by Dom-dom on 2011/05/09 - 00:25

  Hưởng ứng câu chuyện của Thối & các Bựa, anh sẽ kể cho các Bựa nghe chuyện theo Đạo của bạn anh, bắt nguồn nhẽ từ chuyện tìm gặp ma của ảnh.
  Vì nó dài nên anh sẽ kể thành nhiều kỳ bên nhà anh. Mời các bựa nghía bên nhà anh nha.

 15. #17 by Via Nguyen on 2011/05/09 - 00:28

  Em Fím Còi mới rút trong túi cói cuốn “24 jờ trong đời người liềnbà” (của thằng đéo jì nhà-văn Áo hay Bỉ, Zì quên mẹ rùi) @ Trung Tiện


  Stefan Zweig, Áo. Bỏ ngay cái trò trả vờ quên đi con kia.
 16. #18 by nhất on 2011/05/09 - 00:44

  Vìa tin tin đúng là đéo thấy được sự quái chiêu của tên TT trong đọan văn ý, để ý làm gì đến tiểu tiết Bỉ hay Áo. Gái Lừa đéo ai lại đòi hỏi như thế nhở! Anh chưa hề quen gái Phòng nhưng gái Lừa mặc định phải chiều giai Lừa. Tên TT nhại chi tiết tên Ngô Tất Tố viết truyện gì có đọan vợ đọc Tam Quốc cho chồng nghe trước mặt khách ý mà.
  Anh cũng được hưởng vài quả chiều : tỷ như dành tòan quyền cắt móng tay, chân cho anh, tòan quyền nhổ tóc bạc cho anh, tất nhiên và dúi đầu anh vào ngã ba bụng dưới, bắp đùi bắp vế của ẻm, và món này anh khóai nhất là dình anh không tắm mấy ngày, anh đang ngủ trên dường thay mẹ tã lót cho anh, tất nhiên có nghịch ngợm anh tý nhưng đàn ông cũng nên rộng lượng bỏ qua phỏng ạ!

 17. #19 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/09 - 00:47

   địt cụ thằng tướng, cả con Hương hám giai Nam định như anh , biết lúc này là mấy giờ rùi không mà vưỡn lôi chuyện ma mãnh ra đây hả.. không cho anh ngủ hử..mẹ đêm nay anh trằn trọc là anh chủi địt cụ chúng mày đới

 18. #20 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/09 - 00:57

  cả con Hương hám giai Nam định như anh @thằng Châu Tiện

  Bắt quảtang thằng Tiện gay… Địtbẹ cấm chối hốhố

 19. #21 by Via Nguyen on 2011/05/09 - 01:09

  Vìa tin tin đúng là đéo thấy được sự quái chiêu của tên TT trong đọan văn ý, để ý làm gì đến tiểu tiết Bỉ hay Áo @ Nhất Cư


  Hehe, Nhất Cư tuổi gì mà đòi bàn chiện văn chương mới anh thế? Văn Bựa của thằng mặt ./ đối mới anh là giẻ rách, giẻ rách, hiểu hông? Anh đéo bâu giờ có nghĩa vụ phẩy thẩm văn của hắn hẳn đâu nhế.  20. #22 by Via Nguyen on 2011/05/09 - 01:18

  Ủa, Nhất chạy đâu rồi, hông lên đá anh nhát rùi anh cồng măng về văn chương cho. Đéo nhanh anh đi ngủ giờ!

 21. #23 by dắtdéo on 2011/05/09 - 01:34

  @Vụ Bóng Đè: cẩm ơn Rốt mấy lậy Chạn. Nhẽ không cô nầu khai sáng hộ anh phát rõ ràng 3 ý anh hỏi à?


  @Vìa Gay thi sỹ: hẽhẽ có tí cứt óc văn chương zì nổ anh nghe nầu? Địt mẹ mang danh thi sỹ mà chả bâu giờ thấy thở ra tí thơ nầu hẽhẽ.
 22. #24 by Mit on 2011/05/09 - 01:40

  Từ nai nếu Vàng Son yêucầu thì Zì tăng lên trên 10 cồng cho một buổi thuyếttrình.@ TT


  Thôi đã hết 10 cồng. Zì đi ngủ đây. Hẹn các Simacai đến chiều mai nhế.@TT

  Mai giở đi yêu cầu TT viết trên 10 cồng nhá….hehehe

 23. #25 by minhhuong on 2011/05/09 - 01:45

  @Dắt: Em có 1 bí quyết để thoát khỏi hiện tượng bị bóng đè.

   

  Em có 1 cô bạn bị bóng đè đêm đêm (đêm nào cũng bị bóng đè). Bí quyết cổ truyền cho em: tập trung toàn bộ trí óc vào 1 bàn tay, tập trung để đập bàn (cổ) tay xuống.

   

  Mỗi lần em bị bóng đè, áp dụng công thức này, thì tỉnh ngay lập tức. Nhờ vậy chưa bao giờ sợ hãi khi thức dậy thấy mình đương trong trạng thái bóng đè.

   

  Nhưng hiện tượng bóng đè quả là khó giải thích bởi: em bị mấy lần thì đều chỉ ở trên 1 cái giường, trong 1 phòng ở 1 nhà nghỉ trên suối nước khoáng Kim Bôi – Hòa Bình rừng thiêng nước độc. Năm nào lên đó cũng chỉ bị ở fòng đó, giường đó. (3 năm liên tục). Không có sự khác biệt khi ngủ trưa hay ngủ đêm, đều bị bóng đè.

 24. #26 by Dragonfly on 2011/05/09 - 01:54

  Mấy ông bựa không xem trận final Madrit 1000 Nadal Vs Djokovic à? Hay dã man con ngan. Djolovic đệ anh đang dẫn. 1-0. Hệ Hệ

 25. #27 by Dragonfly on 2011/05/09 - 01:58

  Mít yêu thích chuyện ma bâu giờ anh sang nhà em ngồi kể cho mà nghe, chiện thật nha, nói chiện với người âm đàng hoàng. Hệ Hệ

 26. #28 by Mit on 2011/05/09 - 02:01

  Nói chiện bóng đè, hôm kia đang ngủ tự dưng bật dậy giữa khuya.  Cũng cảm thấy rờn rợn vì tối thui mà MSO (My Significant Other aka Mít chồng) mất xác.  Tển trốn ra phòng ngoài xem fim với trẻ con rùi ngủ lăn lóc dưới đất với bỏn luôn….hehehe 

  Đang lúc rờn rợn thế tự dưng trong đầu lại nghĩ đến câu hôm nọ mụ TT đố Thi Còi ra nghĩa địa sẽ gặp ma bằng không mụ đi bằng kèn.  Tự dưng thấy mắc cười hết mịa nó cả rờn rợn hí hí hí

  Ai sợ bóng đè cứ nghĩ đến mụ TT đi bằng kèn là hết ngay. 

 27. #29 by dắtdéo on 2011/05/09 - 02:05

  @Hương: cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm. Anh đã bỏ công cố tìm hiểu hiện tượng bóng đè nầy đã lâu mà chưa kiếm được một lời giải rõ ràng. 


  Anh bỏ công vầy vì một vàng son bạn anh bị chứng bóng đè kinh niên(ngay trên đất Mẽo nầy) giống như bạn của em vậy, em ẻm chuyên bị bóng đè khi ngủ trưa. Sự việc diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhâu chứ không phẩy một nơi như em. Tất nhiên là anh đã chỉ cho em ẻm mẹo dắt zao đầu zường như em Rốt đã nói, nhưng có vẻ không xây nhê. Khi sưa thì anh thấy các cụ còn cột một bó cành cây zâu ngay cửa ra vào để trừ tà, rồi thì xoay hướng zường ngủ vươn vươn… 

  Mẹo cứ kệ cụ nó, để cơ thể thư giản nó tự khắc thoát khỏi bóng đè của Chạn Khắm cũng là một cách. Dưng các vàng son thường không có thần kinh thép, khi bị bóng đè thì hoảng cụ nó rồi còn đâu bình tĩnh mà áp dụng mẹo này mẹo nọ hehe

  Theo anh thống kê thì số lượng phụ nữ bị bóng đè nhiều hơn nhiều nam zới, nhẽ người yếu bóng vía, thần kinh không vững thì hay bị hơn? Hướng nằm theo địa lý có ảnh hưởng gì không? Âm khí của vùng đất có ảnh hưởng zì không?

  Anh cũng phân biệt hiện tượng “bóng đè” và “ma đè” như Zà Đều có kể. Bóng đè nhiều khi do một giấc mơ nào đó(thường là ác mông), khi chủ thể tỉnh dậy muốn thoát khỏi giấc mơ nhưng không thể. Còn Ma Đè nhẽ có một đối tượng cụ thể (i.e. bóng ma) áp đảo đối tượng bị ma đè.
 28. #30 by Mit on 2011/05/09 - 02:05

  Mít yêu thích chuyện ma bâu giờ anh sang nhà em ngồi kể cho mà nghe, chiện thật nha, nói chiện với người âm đàng hoàng. Hệ Hệ@ Chuồn
  Thật nhá….Mít vẫn tò mò chiện này.

 29. #31 by Mit on 2011/05/09 - 02:10

  Ui, tới giờ đi đón bọn nhỏ rùi.  Thôi Mít chạy đây.

 30. #32 by dắtdéo on 2011/05/09 - 02:12

  @Lài Dồn: háhá thằng Vic thì vầu đầu trận húng chó quất được đôi nhát hay, dưng cô cứ xem đến hiệp 3, 4 thằng Víc bắt đầu xuống sức thì thằng Đan nó quất cho chạy cong đít, cứ chờ xem anh nói đúng hông hehehe

 31. #33 by Dragonfly on 2011/05/09 - 02:34

  Tính đi ngẩu thì thấy Déo mặt trái xoan léo nhéo, Djokovic defeated Nadal 2-0 nhận cup phụt sâm banh ào ạt ào ạt zồi kìa.  Nó đang đúng điểm rơi phong độ, anh kết tinh thần cu củ cực. Vui quá. Hệ Hệ

 32. #34 by Dặt Dẹo on 2011/05/09 - 03:36

  Lâu lắm mới thấy cô Nhất dâm vầu quán, chầu cô mới cô Vìa lét, chầu chầu…
  Địt mẹ, cô Nhất dâm tỷ cô Vìa lét đéo hiểu sự quái chiêu của cô Zì kèo teo dưng lại giả vờ đánh lận cô Cao sang cô Tố ờ, sư bố cô, hehe…
  Lâu nay các bựa gộc dư mấy cô tuyền trốn chui trốn lủi ở chỗ nầu, để mấy con Simaica cụt tai mõm thối vầu quán sủa nghe thối đéo chịu được, hehe…
  Lài mồm thối hâm mộ cô Ju ờ, cô Dan đệ anh thua mẹ mất dồi, tiếc quá. Nhẽ hôm qua mất sức bởi cô Dơ, híc

 33. #35 by nhất on 2011/05/09 - 04:13

  Anh đây anh đây, anh vừa phóng 100km cao tốc hết nhõn 35 phút, chân dí ga đéo phải phanh lần nào trên cả quãng đường nên mỏi nhừ. Địt mẹ kể thế cho tụi Sỹ dâm , Lừa nội thèm dỏ dãi hã hã.
  Vìa lét đệ anh  biết đéo gì về văn học mà bầy đặt bật anh. Stefan Zweig phân tích tâm lý gái như thần mà cuối đời cũng ôm vợ tự tử.  Anh tinh hoa ẩn bên trong tán gái nhõn 2 câu  mà gái chết ầm ầm, chi bộ thấy ai hay?

 34. #36 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/09 - 04:26

   địt cả lò chi bộ, biết ngay là đéo ngủ được ,lỗi này do ai hử, hử.Chả con tướng thối mí lại Hương điêu thì còn đéo ai vào đây nũa, nhẽ vện anh,, địt cụ 2 đứa ấy thêm phát nữa, ma với chả mãnh
  trải nghiệm về ma anh gặp đôi lần. thời gian đó nhà anh có người bị ốm nên mỗi khi đi chơi về khuya, anh thường phải tắt máy dắt xe vào trong ngõ tránh tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thân, hôm đó tầm khoảng 1 h sáng anh đang lúi húi đi về, khi đi qua nhà bác hàng xóm, đèn đóm trong nhà tắt hết tối om, anh thấy một bóng ngừoi phụ nũ ngồi ngay trước của ra vào ngay trong sân,, ngac nhiên vì anh nghĩ là có ai đang rình mò ăn trộm, anh dừng lại, ngó qua cái cổng sắt,, trời ơi là bà vợ bác hàng xóm đã mất hơn một năm..anh không thể nhầm vì anh sáng của ngọn đèn cao áp ngoài đường chiếu vào sân rõ mồn một,bà vưỡn mặc bộ quần áo hoa,tóc xõa,, địt mẹ chân tay anh rụng rời chiếc xe đổ rầm một phát, anh hoảng quá ú ớ bỏ xe chay về nhà,, 5 phút sau anh và một người trong gia đình ra lấy xe,lúc ra sân trống trơn đèn trong nhà vẫn tắt,địt mẹ đái choang ra đường luôn
  sáng hôm sau, ngồi ăn sáng anh kể lại câu chuyện này với mấy ngừoi hàng xóm đang ăn cùng, mọi ngừoi mới hé lộ ra không phải mình anh nhìn thấy hiện tượng này, có ít nhất thêm vài ngừoi nữa cũng đã từng,, nhưng do phóng nhanh hoặc nghĩ là hoa mắt nên mới chỉ dừng lại ở chỗ hoài nghi,, he he gõ đến đây anh lạnh hết sống lưng,,mẹ mà hình như cũng đang có bàn tay nào đó đang sờ lần trên trên người anh thì phải , dừng để kiểm tra phát.Đit cụ thằng tướng với em Hương thíc giai nđ phát nữa

 35. #37 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/09 - 05:06

   lại còn chuyện này nữa, anh có ông anh họ sống ở quê làm phụ trách dân quân,, hôm đó vì có cuộc họp trên huyện, ông anh dậy sớm đi bộ một mình trên đê. thời đó nghèo(quãng năm 197x ) làm đéo gì có phương tiện nào ngoài xe 2 cẳng,khi đi ngang qua điếm canh đê thấy bên trong có ánh đèn sáng bèn rẽ vào xin lửa hút điếu thuốc lào cho ấm bụng, bên trong có một người đang nằm, thân mình phủ kín bởi một chiếc chiếu cói đôi, trên đầu là một chiếc đèn dầu cháy leo lét, một nùi rơm cháy âm ỉ tỏa khói mịt mù,,ông anh sau khi làm xong điếu thuốc mới thấy khả nghi vì có mùi hôi kinh khủng bèn lật chiếc chiếu ra xem,, địt mẹ một xác người nữ chết trôi đang trong thời gian phân hủy trưong phềnh,,được phát hiện và vớt lên từ hồi chiều. do ko ai nhận nên để tạm trong điếm canh , cắt củ 2 dân quân trông coi cái xác, chắc do sợ mà 2 vị này cũng bỏ của chạy lấy người từ chập tối, địt mẹ khỏi nói ông anh sợ như thế nào, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, khỏi họp hành miệng lảm nhảm phát điên mấy ngày,tuần sau thấy ông anh nổi trên khúc sông cũng đúng đoạn vớt được cô gái đó

 36. #38 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/09 - 05:59

  gần đây nhất là vào năm 2009. đơn vị anh trúng thầu công trình cải tạo nhà xưởng cho một cty may ỏ một vùng quê công giáo tòan tòng,, hôm ý do nhỡ xe nên anh phải ỏ lại công trường, thời điểm này cty cũng đang phải huy động cn giãn ca liên tục,khoảng 12h đêm nhóm cn cuối cùng ròi xưởng, anh được nhờ đưa mấy em về. do đất khách không biết đường anh đã định từ chối, nhưng rồi vẫn quyết định mượn xe đưa mấy em về
  trên đường đi nói chuyện rôm rả , nhưng anh vẫn gắng quan sát ghi nhớ đánh dấu mục tiêu để lát nũa căn cứ mò về
  sau khi đưa em cuối cùng về nhà, anh bắt đầu một mình quay trở lại,qua khỏi cổng làng là con đuòng độc dạo xuyên qua cánh đồng, qua ánh đèn pha một bóng người thấp thoáng trong làn suơng mù đi phía trước, anh tăng ga đuổi theo, thật kỳ lậ anh  đã cố nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi, và anh chọt nhận thấy bóng nguồi phía trước như cục nam châm hút lấy anh. mặc dù trí óc vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được ván đề nhưng anh ko thể điều khiển được chiếc xe nữa, nó cứ băm băm chạy theo bóng dáng nguòi phía truóc, rẽ phải rồi rẽ trái.chợt anh nhìn thấy trước mặt mình hàng vạn anh sáng lấp lóa như sao sa, lúc tới gần anh mói nhận ra mình chạy vào nghĩa trang công giáo,thánh giá nhấp nhô,những vệt sáng của đèn pha chiếu vào phiến đá ốp mộ phản lại trông thật vui mắt,
  dừng đi đái đã rồi vào kể nốt

 37. #39 by thichtrungtuong on 2011/05/09 - 08:43

  “Em Fím Còi mới rút trong túi cói cuốn “24 jờ trong đời người liềnbà” (của thằng đéo jì nhà-văn Áo hay Bỉ, Zì quên mẹ rùi) @

  – @Zì: Zì nhắc đến “24 h trong đời người đàn bà làm thichtuong nhớ da diết một thời ấu thơ đẹp đẽ vùi đầu trong truyện, hi hi. Trong đó “Ngõ hẻm dưới ánh trăng” -tập truyện ngắn của t.g Stefan Zweig với hai truyện ngắn thichtuong thích nhất là “24 trong đời người đàn bà”, “Lá thứ gửi người đàn bà không quen biết”… là cuốn sách ám ảnh thichtuong ghê gớm. Mà không ám ảnh sao được – khi lần đầu tiên ngươi ta đọc nó vào lúc 15 – đang bỡ ngỡ và háo hức với vô vàn thứ trong cuộc sống (không ngoại trừ xình iu, he he).

  Chỉ hai mươi bốn giờ thôi cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời một người đàn bà”. Câu này của  Stefan Zweig có lẽ không thể đúng hơn, nhỉ. Nhưng thay đổi thế nào, hạnh phúc  hay bi kịch , ngọt ngào hay cay đắng, ngộ hay không ngộ… – thì thực sự là 1 trò ú tim của số phận, nhỉ..

  Lúc nào có Zì có nhã hứng, Zì nhả vài bài về văn chương nha. Cám ơn Zì trước.

  – @ Nhất:

  “Vìa lét đệ anh  biết đéo gì về văn học mà bầy đặt bật anh. Stefan Zweig phân tích tâm lý gái như thần mà cuối đời cũng ôm vợ tự tử. “@ A Nhất.”

  – @ Nhất: Công nhận Stefan Zweig phân tích tâm lý gái như thần (hơn mụ Zì thối 1 tý nhỉ). A chắc am hiểu về văn học lắm hả. Lúc nào chỉ giáo cho thichtuong vài chiêu nhé. Tôn Nhất làm sư phụ luôn .

   

   

   

 38. #40 by nguoicali on 2011/05/09 - 09:19

  Hương điu iu iu

  Lão dất là ngưỡng mộ đầu óc fa học của Hương. Kể cả lúc nàng gặp ma

  Dám cá dí chi bộ, Hương dà ta fẩy là ngừ cầm chịch chên jường ngủ. Mần diệc sai qui chình một cái, chả bài đại khái cho có, coi dư là chết mẹ dí Hương

   

  Lão dất bùn, thấy dài bạn bựa có dẻ coi thường ma

  Liệu mấy bạn có thể hình dung hết thế jới ma kủy kinh khủng khiếp tới ngần nầu? Chúa, Phật, thánh thần… chúng còn chửa sợ. Con ngừ là đéo?

  Bạn Rô zơ mụng mơ nhen, bạn tiêu chắc lun, dám gọi xách mé ma là “tụi nó”

  Bà chó bạn đương úm, gương bạn đương soi, laptop bạn đương nghía… đìu có thể là ma

  Ma chong nhà, ma wài đường, ma chên mạng…

  Chưa kể “Ma kủy chong lòng ta” nữa nha

   

  Só dì chi bộ, đíu thể bốt siu fẩm chiện ma đã hứa.

  Nhỡ ngừ đẹp đíu sợ ma ngày xưa, nay là dàng son nầu đó chong wán?

  Dư Mít iêu chẳng hạn?

  Lộ mẹ nó hàng khủng sâu?

 39. #41 by Via Nguyen on 2011/05/09 - 09:57

  hẽhẽ có tí cứt óc văn chương zì nổ anh nghe nầu? Địt mẹ mang danh thi sỹ mà chả bâu giờ thấy thở ra tí thơ nầu hẽhẽ. @ Déo !/ Vẹo

   

  Hé hé, rất tiếc hổng phẩy chửa bâu giờ mà sẽ là mãi mãi hông bâu giờ cô thấy anh thở ra tí thơ nầu cả. Hôm qua Nhất Cư trêu anh, dưng mờ hôm nay anh tỉnh rồi nhế. Anh phóng túng vầy ti nhiên cũng nhiều nguyên tắc (sống tự do mà hông có nguyên tắc thì ăn cứt đi cho nhanh). Hai trong số đó là:

  1. Hông bàn chiện chiên môn mới người ngoại đạo. Ví dụ anh có thể nổ về Vật lý đại cương mới các cô dưng sẽ hông bàn về Vật liệu, là chiên ngành anh (cái nè Bắp Ngô bị lừa nè hé hé). Tương tự thế, anh sẽ hông bàn chiện văn chương mới bất kì ai trong quán nầy cả, trừ con nầu chứng minh được con cỏn là dân chất nghệ chiên nghiệp. Mà có bàn thì cũng chỉ bàn riêng, trong nhà anh hoặc nhà cỏn. Còn văn Bựa thì anh ỉa vầu. Văn Bựa chỉ cho vui, đéo ý nghĩa, đéo đẳng cấp (nói thế thôi, đéo có nghĩa vụ phẩy diễn giải).

  2. (hơi cổ điển tí) Sách phẩy ở trong hiệu sách, trên kệ sách, tranh phẩy trong bẩu tàng, trong gallery, chứ mặc định đéo thể ở trong hố xí. Nếu có bốt gì lên mạng, anh cũng phẩy chọn mặt gưởi vàng. 

   

  Ti nhiên anh khá thích bọn Giấy Vụn, vì bỏn in đẹp. Anh cũng thích con Chát Bùi, và nhân đây xin trúc mầng, trúc mầng con cỏn.

 40. #42 by Bia on 2011/05/09 - 10:03

  @ Déo mặt méo bóng đè

  Nếu dao kéo không hiệu quả thì thử đốt mẹ nó giường ngủ, mua giường khác, vì: ông bà nói có một số cây gỗ làm giường có ma khi nó còn ở trên rừng theo về… hehé

  Hoặc bảo Vện đổi hướng nằm: Con mình lúc nhỏ hay bị bà mụ la gì đó giât giật, mình xoay hướng nằm cho bé, thế mà hết

  Hoặc kê giường theo mạng của vện: Mạng hỏa hướng nam, Kim: Tây, Tây bắc (tốt nhứt)…….

  Thử đi, chết đéo ai đâu

 41. #43 by Bia on 2011/05/09 - 10:14

  Phân lọai đẳng cấp ma, các dấu hiệu nhận biết khi có ma, sơ cứu khẩn cấp khi gặp ma, phòng ngừa và điều trị ma đã kể hết với các bạn ở mục Chuyện Ma của bà Zì rùi

  Nói lại đâm nhàm, gặp ma như ra đường gặp xe máy thui, quá bình thường.

 42. #44 by Bia on 2011/05/09 - 10:18

  Tại sao mấy bạn ở Thành phố ít gặp ma, dưng ở quê thì nhiều?

  Vì Thành Phố Dương khí mạnh ma đéo thích ở và đi lung tung, có chăng cũng núp trong nhà nào đó

  Còn nông thôn thì ngựợc lại

  Thấy chưa? Ma cũng thích cảnh yên bình, đéo xô bồ, bon chen làm gì

 43. #45 by Bia on 2011/05/09 - 10:30

  Món khóai khẩu của ma là gì?

  Đó là cá, không tin mang cá và thịt bò ra nghĩa địa cúng xem? cá lúc nào cũng ôi, thiu trước đồng thời có mùi thối rất khó chịu hơn Bò.

  Muốn giao tiếp với ma? Cầu cơ chứ đéo (nên sử dụng ván hòm aka quan tài càng lâu càng tốt).

  Ma có biết yêu/ghét không? Có luôn vì nhiều bạn hay gặp ma để giao hữu nhưng có bạn ma nó đéo thèm gặp như bạn nào đó nói ở cồng dưới – nên đừng thắc mắc sao mình không gặp ta?

  Luận án Ma đến đây hết mẹ

 44. #46 by Bia on 2011/05/09 - 10:36

  P/S: Quên, Ma lì đòn nhất là Ma Vi – Xi (bộ đội bắn đòm) không biết sao chứ ở quê mình nếu mấy ổng nhập vào ai thì rất khó giải và người đó thường bị điên luôn.

  Nhẹ hơn thì hay bị mấy ổng ném đá (chắc nhiễm thói ném lựu đạn), sưng rất lâu mới hết.

 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/09 - 11:22

  Hiahia Zì đây bọn Simacai cụt tai vửa lùn vửa còi.

  Nầu để Zì bốt nốt 52 cồng kể chiện ma rùi chiển qua bài mới.


 46. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/09 - 11:26

  @em Tướng Vàng Son

  Xen kẽ jữa các cồng hàng ngày, Zì có bâu jờ ít nói về vănchương đâu hả em? Liệu có cần mở một chiênmục riêng khi “Zì có nhãhứng” nữa không em?

  Hehe suốt ngày Zì chưởi Simacai về chiện thẩm-văn, đó không là “nói về vănchương” hay sao?

 47. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/09 - 11:42

  @Simacai nầu zưới kia catụng khảnăng fântích tâmlý liềnbà của cô Xơ Vai đó?

  Hehe zững ziễnbiến tâmlý liềnbà trong triện của cô Vai rất sến và jảtạo, sự xúcđộng bị đủn lên cao quá mức. Không tin mời các cô đọc lại triện ngắn được coi là xuấtsắc nhất của cổ, “Bức thư của người liềnbà không quen“.

  Tinhiên kiểu triện như thế rất zễ câu nước mắt liềnbà và tintin, như fin Hàn Quốc vậy.

  Còn thế nầu là không sến? Mời các cô hãy zõi kỹ zững biếnđộng tâmlý của cô bé Yô trong triện của một thằng thợ văn Sô Liên, “Rudolfio“.

  Triện nài thằng thợ zịch Lừa nó zịch như cứt, zưng mời các cô đọc tạm vậy.

 48. #50 by thichtrungtuong on 2011/05/09 - 11:53

  Zì: Zì đúng là Zà hói rơi hói rụng, dễ cáu kỉnh kinh lên được. . Thichtuong nào dám mạo muội đề nghị Zì mở “chuyên mục riêng” (chữ của Zì) –  e nói là “bài mà”.

  Sozi nếu vài nhời nhạt nhẽo của thichtuong làm Zì phật í. Ơ, nhưng mà nguyện vọng của cũng chính đáng mà, sao phải khó tính vặn vẹo vàng son thế nhở.

  Việc “xen kẽ giữa các cồng” với ưu ái dành cho nó entry riêng – rõ ràng là có khác mà. Zì cáu gì nhỉ? Eo ui sợ quá, chắc e ngậm hột thị luôn qua

  Đùa thoai, còn khuya thichtuong mới sợ.

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/09 - 12:03

   Hiahia đồng ý mới em rầng Zì sẽ có nhiều bài riêng cho em. Zưng zường như Zì cũng đã bốt vài bài như “Văn Fẩm Đầu Tiên”, hoặc “Re: Thơ Bựa”, hoặc “Thần Đồng Đại Thi Hào” vươnvươn.. tuyền nói về nghề văn đấy. Em coi lại xem đạt yêucầu chưa.

 49. #52 by LonelyRose on 2011/05/09 - 11:58

  Chúc mừng Djokovic! Chi bộ coi lại clip cu cậu bắtchiếc điệubộ của Roddik, Maria, Nadal… cho vui

   

 50. #53 by thichtrungtuong on 2011/05/09 - 12:50

  “Zưng zường như Zì cũng đã bốt vài bài như “Văn Fẩm Đầu Tiên”, hoặc “Re: Thơ Bựa”, hoặc “Thần Đồng Đại Thi Hào” vươnvươn.. tuyền nói về nghề văn đấy. Em coi lại xem đạt yêucầu chưa” @ Zì.

  – @ Trung Tướng: Bá cáo trungtuong là e đã khẩn cấp đọc lại (đọc lại chứ k phải đọc nhé)  3 ẻn ngài nêu tên phía trên roài ạ.

  Mà cái giọng “em coi lại xem đạt yêu cầu chưa” nghe “mát” như băng tuyết  Bắc cực í nhể. Đông cứng cả lục phủ ngũ tạng, ý kiến gì nổi.

  Nhưng nói gì thì nói, thichtuong vẫn chờ đọc những bài liên quan tiếp theo chủ đề này đó. Nhu cầu chưa thõa mãn thì nhu cầu chưa bị triệt tiêu mà.