Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/05/08 - 13:57

  P/s : Địtmẹ Zì Mọi, anh đã giải thích rồi, nó vẫn chưa đủ phê, nó bẩu Zì jả nhời ngon hơn nên anh mới muối mặt mấy lần thế chứ không anh jí đầu puồi vầu hỏi cái loại jẻ zách như Zì. Hệ Hệ

  Jả nhời xong quả này gái nhà anh lại bay tới tấp tới tấp sang quán như trước nay vẫn thế nha. Hệ Hệ
 2. #2 by dắtdéo on 2011/05/08 - 14:26

  @Lài: địt mẹ Lài phát, nhẽ chuyện giữa cô và mụ Zì bần nông anh cũng chả chõ vầu làm đéo zì zưng thấy cô năm lần bẩy lượt kèo nhèo con mụ Zì nên anh thấy cũng ngứa mắt.


  Nếu cô lấy cớ cái link kia để kích mụ zì nổ về kinh tế vĩ mô tiếp thì anh khen, anh rút lại câu chửi

  Chứ địt mẹ cô chỉ thuẩn túy muốn bàn luận về cái bài đó thì anh thật, có cái ./ gì mà bàn. Bài viết nhõn được mấy ý vớ vẩn theo kiểu ông A nói gà, bà B nói vịt nên chúng ta phải bla bla? Con điên nầu cứ kèo nhèo cô nhờ vả mụ zì thực ra là nó muốn nhờ tay cô khoe bài của cỏn chứ có đéo zì, anh ỉa vầu nó, trình còi mà titoe. Con mụ Zì nó đã đéo muốn nói nhẽ nó có lý zo riêng, mà con điên nầu cần thì cứ nói thẳng mụ Zì, việc đéo zì mà cô phẩy mất công thế? Anh ghét nhất kiểu Gái ỏng ẹo muốn khoe hàng mới giai kiểu vầy.

  Vài nhời vầy.
 3. #3 by dắtdéo on 2011/05/08 - 14:31

  @Con Mụ Zì: anh nghĩ Zì zạo nầy bận hoặc cấn cái chi đó không có công biên bài về vĩ mô? Nếu vầy thì Zì cuốc vài bài về sức khỏe, Záo zục khơi khơi cũng có ích tí. Chứ anh thật mới Zì, đến hôm nay thì anh cũng phẩy nổi lên để nói mới Zì một câu là Anh Cũng Ngán Tận Cổ.


  Bọn bựa quay ra cắn xé nhâu nhẽ đâu cũng vì đéo có việc zì nữa để bàn nên quay qua móc cút nhâu? Bỏn có nhu cầu vào quán để trao đổi, tham lựn, zao lưu mới nhâu dưng chủ để quán nhạt hơn nước ./ hưu trí nên bỏn phẩy quay qua đá đểu nhâu như câu chiện làm quà vậy.
 4. #4 by Dragonfly on 2011/05/08 - 14:34

  Nếu cô lấy cớ cái link kia để kích mụ zì nổ về kinh tế vĩ mô tiếp thì anh khen, anh rút lại câu chửi
  ——————
  Địtmẹ zút lưỡi khẩn trương con Zéo mặt trái xoan kia. Hay cô muốn nghe chiện ma, eo ơi anh xợ. Hệ Hệ
  Mà gái õng ẹo thì sao hả con kia? Càng õng anh càng sướng . Chắc Déo thích em gai phải ăn nói thẳng tung rồi cưng cáp cỡ em nầy à? Hệ Hệ

 5. #5 by dắtdéo on 2011/05/08 - 14:37

  @Chi bựa: 

  vụ ma quỷ thì anh hổng bàn mần chi, nó cũng như câu chiện trà dư tửu hậu, nghe cho vui vầy. Dưng anh hỏi nghiêm túc chiện bóng đè, có bựa nầu có thể zải thích hộ anh một cách rõ ràng về hiện tượng bóng đè (dưới góc độ tâm linh and/or dưới góc độ khoa học) theo mấy ý sâu được không?

  – Nguyên nhân hiện tượng bóng đè
  – Tác hại của hiện tượng bóng đè (ngoài việc sợ vãi mã, mồ hôi đầm đìa ngay khi đó)
  – Cách để chữa trị/loại trừ hiện tượng nầy.

  Cẩm ơn các cô chứơc
 6. #6 by Dragonfly on 2011/05/08 - 14:38

  Tiếp hình bạn gái theo style của Déo mặt trái xoan nài. Hệ Hệ

 7. #7 by LonelyRose on 2011/05/08 - 14:44

  – Cách để chữa trị/loại trừ hiện tượng nầy. @Déo

   

  Cách duy nhất Rốt làm, và LUÔN LUÔN hiệu quả, là để 1 con dao hay kéo dưới gối nằm, CHẮC CHẮN không bị. Thật không biết lý giải tại sao?

 8. #8 by Dom-dom on 2011/05/08 - 15:14

  Chả hiểu bụi duối là cái bụi gì, gúc 1 hồi chưa hình dung ra, hình này có đúng nó không chi bộ:

  Nó bẩu, bụi duối ngàn năm @ Hương Yêu

  Duối là cây lá nhỏ ram ráp. Thường trồng làm hàng rào ở các gia đình nông thôn. Lá duối ráp nên thuở thiên đàng, lúc thuốc đánh răng hiếm quý như vàng, các bà các cô thỉnh thoảng lại lấy chà răng, kiểu như dùng cau khô.

  Được chọn trồng làm hàng rào, nên cây duối thuộc loại có thân nhỏ, chậm lớn. Hàng duối mờ em gúc thuộc làng cổ Đường Lâm, nơi buộc ngựa của Phùng Hưng Ngô Quyền, có tuổi thọ hàng ngàn năm mới to vậy.

  Đây là một cây duối cảnh:

  http://cb9.upanh.com/21.1021.28986148.4vt0/img0009.jpg

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/05/08 - 15:14

  @Hoa giời:
  Mỗ hông chắc chiện bóng đè có phải ma mãnh gì không dưng đôi khi có thấy mặt người hiên trước mặt khi đương bị

  @Déo mặt ./ méo:
  Khoa học thì mỗ đéo rành, đại khái hóng đâu đó rằng bóng đè giống như kiểu não tỉnh dưng cơ thể thì không, đại khái thế. Còn tâm linh? Nhiều nguồn lắm. Còn chiện em Đơn Mai Khôi nói mới cô về kinh nghiệm dân gian để dao đầu giường mỗ cũng đã nghe nói & làm, có hiệu quả.

  Ti nhiên còn 1 liu í là hông được ngủ trên giường/ sofa/ phản/ whatever bằng gỗ lim. Sure!

  Kinh nghiệm mỗi khi bị bóng đè của mỗ là cứ kệ mẹ nó đấy, đừng cố nhúc nhích, động cựa thì sẽ nhanh hết hơn.

  @Lả thổ tồn:
  Ma nữ 8x à?

 10. #10 by LonelyRose on 2011/05/08 - 15:30

  Có quà của bạn Ranh nhân dịp trở lại Bựa shop vào cuối 2010 (nhưng lại biến luôn rùi?) cho các bạn nài:
  Amaranth.[SG]

  13:20 03-12-2010 @Cương
  ———-
   
  Click vầu link không được gì hết Cương ui. Rốt lục lại còm ngày 3/12/2010 cũng không thấy. Vui lòng check lại giùm cái. Thanks
 11. #11 by Sunflower on 2011/05/08 - 15:31

  Nhảm nhí hay không nhảm nhí thì cũng tùy cái sự hiểu mỗi người đến đâu thôi. Em trước giờ hóng nhiều chứ chả biên, nhưng biết Tướng già hói đã biên hẳn có mục đích. Còn ai ngộ đến đâu khoan bàn.


  Thấy các anh có số có má ở đây kêu than nhảm nhỉ mới ngán thấy đáng cười vật. Nhẽ các anh chỉ quan tâm đến vĩ mô, đến công cuộc khai sáng nó phải thế này thế kia nên lúc đéo nào anh cũng đòi hỏi. Em thì liền bà nông nổi, chỉ thấy cái phần hồn mình thiếu hụt ngày một nghiêm trọng.  Ví như sợ ma bỏ mẹ, lấy ai mà che chở cho? Hay như TT nói:

   Để chếngự sự sợ ma, cách zuynhất các cô có thể làm là mang trong tâm một tínngưỡng độcthần bềnvững và ngoanđạo.”

  Đấy, nhõn thế mà ngoài Tướng già hói có ai dạy em đéo đâu. Tuyền thấy dậy xì xụp khấn vái làm ba cái trò phù thủy lăng nhăng. Đấy nhẽ không phải là khai sáng, nhẽ không quan trọng bằng vĩ mô của các anh?


 12. #12 by Cocacola on 2011/05/08 - 15:32

  Ma nữ 8x à? @Trạn


  Chuyện ý là từ thời 8X, lúc ý gái 8X đứa thì chưa ra đời, đứa thì nằm trong bụng mẹ đợi bọn anh kéo ra, đét vầu đít mấy cái cho khóc ré lên. Cho nên chắc chắc hông phải là ma nữ 8X đâu
 13. #13 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/08 - 15:37

  Địt mẹ chi bộ anh vửa về đây.

  Anh nghe hình như có con nào ở dưới chưởi anh ngu đéo biết cây duối là gì phỏng? Địt con mẹ nó, con nầu đâu dơ tay anh sem. (Nếu là vàng son anh chân chọng cảm ơn). He he.

  Con Zì Mặt ()/ dám nâng bi anh là Sanh Diên Hóa năm nhất phỏng? Địt con mẹ cỏn, anh thú thật là anh chửa học tới lớp Bốn trường làng đấy. Con Zì mầy vu khống anh kẻo con Chạn Khắm nó lại nhẩy tưng tưng là anh làm bẩn hàng ngũ cỏn đấy, rõ chửa? Địt mẹ con Zì nhát nữa cho thơm mồm. He he.

  Đi chén nhát đã, lát vầu nắm đầu con Zì nhứn hố xí giật bể phốt tiếp đây.

 14. #14 by LonelyRose on 2011/05/08 - 15:37

  Ah, cảm ơn Mít mới Ongcu69 về thông tin ma Mẽo nhá. Tụi nó khôn kinh tuyền chiếm đóng nhà cao cửa rộng chứ không như ma lừa tuyền đi ngủ bờ ngủ bụi  

 15. #15 by zanim2010 on 2011/05/08 - 15:47

  thầy biên xong 2 quả chiện MA thì giữa trưa nắng hè…đọc đi đọc lại chỉnh sữa rùi bốt ..cả chục nhát chẳng bốt lên nủi…đuỵt mẹ loay hoay chỉnh cho vừa số lượng từ..đuỵt mẹ vưỡn không được…đuỵt mẹ thầy ngồi ngẩn ngơ ….đọc lại rùi cứ thế đọcđiđọclại..đọcđiđọclại…đọcđiđọclại…đuỵt mẹ lại đọcđiđọclại..đọcđiđọclạiđận .ngủ mẹ thiếp đi lúc đếu nào giờ mới ngủ dậy đây nầy…đuỵt mệ lúc ngủ thì mơ vãi đái luôn…có cần thầy bốt kể ra hông…đuỵt con con nầu mà yếu bóng yếu vía thì đi chơi đi ..hôm nay thầy ngồi biên được bài đấy thì tổ xư chúng mài không vã thì không phải chiện vừa…mình biên mình còn xợ thế ….chứ để chúng đọc xong mà phải gọi thầy về cúng là thầy không chách nhiệm nhế…xợ ghê cã người…thui giờ không bốt để đêm bốt cho bỏn rụng rời bủn rủn mẹ chưn tay luôn…mà chiện ma cũa thầy khi đọc phải tắt đèn rùi bật nhạc câu chiện cảnh giác trong cái đài con bựa nó để bên dưới ý…
  con doanh tì nhân túi nay ngủ mơ ông chó của thằng zì bựa hóc xương rùi quay chết đi cho thầy….nghe cỏn nói cỏn mơ mà cứ như ma ý xợ xợ là..đọc cồng của cỏn mà thầy lại ghê ghê người ..đuỵt mệ đi xem phin sex như con lả phát..xợ mẹ rùi..

 16. #16 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/08 - 15:56

  Có quà của bạn Ranh nhân dịp trở lại Bựa shop vào cuối 2010 (nhưng lại biến luôn rùi?) cho các bạn nài:
  Amaranth.[SG]

  13:20 03-12-2010 @Cương
  ———-
   
  Click vầu link không được gì hết Cương ui. Rốt lục lại còm ngày 3/12/2010 cũng không thấy. Vui lòng check lại giùm cái. Thanks  @Rốt

  Ơ bạn Rốt. Đây là mình chỉ cốp bết lại cái cồng của bạn Ranh ở bài Lezione Tre của khóa Luas Buas Italiano thôi mà, bạn vào lại bài đấy rùi kéo xuống cồng mới nhất.

  Cái link của bạn Ranh đưa là như này: http://db.tt/gn0LXoa

  Ấn vầu là tự động nó đao về thôi.

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/08 - 16:02

  Ma nó dất kỵ các thể loại vũ khí từng nhuốm máu ông Người. Hồi hổi anh gác đêm chơi quả AK biên chế của anh vững dạ phết. Mấy cây này từng bắn giết bọn Mỷ Ngụy  ngoạn mục nên ma nó tránh mẹ từ xa.

  Mấy đêm có công chiện phải lên nhà ăn một mình mà rầu, địt con mẹ nó, khuya khuya ở trỏng ma đông dư hội chợ.

  Anh phải vắt quả lê AK theo mới dám đi đấy. Khi nầu rủi anh biên đầy đủ bên nhà anh

 18. #18 by Libra81 on 2011/05/08 - 16:38

  Vừa nghe xong bài “Chú éch con”, dịch sang Italiano hay phết chi bộ ạ. Nghe loáng thoáng bé nó hát cũng bắt được mấy từ rana, piccolo. Dưng éo hiểu thế nầu mà lá cải dịch chú éch con thành ma va là

  Gúc thử phát Ma va là thì ra thế nài:

  “ma va là, te” and it’s a very colloquial expression (probably more common in northern-central Italy) meaning something like “You must be kidding me/ I don’t believe what you are saying”.

  The phrase “Ma va là” is colloquial to mean something like “Stop saying nonsense”

 19. #19 by Yell on 2011/05/08 - 16:44

  Cái này Em hoang mang và hụt hẫng. Buồn…

 20. #20 by nhất on 2011/05/08 - 17:18

  Sư bố chết cười với thằng Tế, sợ ma lại dắt theo lê AK cho hết sợ thì anh vãi cả dắm. Như vậy thì ma nó như người ý nhở. Anh tưởng sợ ma thì phải học thần chú hay mang theo tỏi để nó tránh xa chứ nhở. Địt mẹ lũ Lừa bần nông đến nỗi sợ hãi cũng đéo rõ ràng !

 21. #21 by Servus on 2011/05/08 - 17:19

  Cuộc sống có nhiều điều phải nghĩ, nhưng Zì hay đa nghi, tỷ như em hỏi Zì làm sao để con hươu cao cổ vào tủ lạnh, chắc Zì rụng hết mấy cọng tóc để trả lời em trong khi chỉ cần mở cửa tủ lạnh bỏ vầu  là xong…@Zanh Zanh

  Chầu chầu cô, cô làm anh sặc cả nước dãi đây hã hã con Zì bị vả cú này đau hông, nếu cần thuốc giảm đau nói anh anh cho xài ké tí nhế há há
  Đó là may tên Zì chưa gặp anh đấy, với thương hiệu SVHK (Servus Hàng Khủng, hàng gì cũng khủng hĩ hĩ) thì nó lại phải đi zồng hàng zăng cửa mới zùi hệ hệ

  Tên Bựa boss này đa nghi lắm em ợ, hậu quả của việc ném lựu đạn quá hăng quá nhiều! Tiền hắn còn xoi lên xoi xuống lật qua lật lại rùi mới cầm cơ mà hã hã hã, có cái em sai khi nói về tển là hắn điếu còn cọng nào để rụng đâu em ợ, nhẵn thín từ trên xuống dưới rùi, anh nói để em biết có gì lần sau né ra tí, ko tển lại buồn hẽ hẽ

 22. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/08 - 17:42

  Đù má cô Nhất Dâm nhát tội dìm hàng anh. He he.

  Anh cười anh là thằng nhát cấy ư? Anh thật mới cô là trong XÊ anh, nói về thần kinh thép, anh chỉ đứng sau cô Trưởng XÊ thôi đấy. Anh có tiếng là ma lủi đêm, chiên lủi ra ngoài dân tranh thủ cà fê mới về tranh thủ giữa khuya không đấy.

  Năm đó, mùa Cô Hồn tháng Bẩy cao điểm cúp điện, một đêm không giăng, bốn thằng lính đệ anh(khác A) khẩn khoản anh kể chiện ma.

  Vì nhà XÊ của anh hình chữ L, toàn bộ giường nằm Bắn Đòm chỉ tập trung bên nầy. Anh gọi bọn nó vầu nhà ngang, chổ có cái nhà kho nát bươm, ngoài khung cửa có cây gòn lâu năm. Đoạn thắp nến rồi tỉ tê.

  Anh giải thích, nhiều đêm anh khó ngủ, nhìn ra cây gòn thấy con gì trăng trắng tóc dài thườn thượt cứ đu lên đu xuống từ tán cây. Kinh bỏ mẹ. Anh kéo bọn nó vầu nhà kho đó, soi đèn pin lên tường chỉ: Tụi mầy thấy mấy vệt máu khô trên đó? Máu đồng bào đấy. He he.

  Thêm vài câu chiện người thật việc thật nữa.

  Trưa hôm sau, gần giờ cơm, cô Trưởng XÊ gọi anh lên nhà XÊ bợp tai đá đít rất hoành tráng. Cổ bẩu: địt mẹ mầy kể chiện ma mần mấy thằng lính ông đào ngũ mẹ. Địt mẹ mầy ông phạt mầy hốt cứt cả tuần nầy. Rõ chửa?

  Há há há. Địt con mẹ, may mà đận đó lính anh quản nó đéo hóng hớt đấy. He he.

 23. #23 by nhất on 2011/05/08 - 17:52

  Tên Tế thanh minh vô ích, mầy giống y chang tên Dái Gầy tin tưởng vào huyền thọai vớ vẩn chóp sừng tê giác, hehe. Sao không thấy tển lên spam ta , anh thấy quán trong lành mát mẻ hẳn khi không có tển.

 24. #24 by nhất on 2011/05/08 - 18:11

  @Tế
  Anh có cười mầy nhát đâu, anh cười cái nỗi sợ của mày nó vô lý u mê y như người thời tiền sử ý. Mặc dù (chúng) mầy đang sông ở thế kỷ 20.
  Thế đéo là sợ không vô lý u mê? Anh chịu đéo giúp mầy giải thích được. Nhưng anh kể chuyỵen nghé của anh may ra giúp được mầy:
  Nghé anh nó sợ bóng tối, bật đèn lên thì hết sợ, và cứ sáng thì nó ở nhà 1 mình cả đêm cũng được. Anh hỏi nó sợ cái gì? Nó bảo sợ bóng tối vì nó không biết được cái gì ở trỏng. Địt mẹ sự sợ hãi của nó  còn rõ ràng hơn cái lũ Lừa chúng mầy.
  Anh chợt nhớ tới 1 thằng Lừa bên này, dealer hàng trắng. Nhìn thi ngầu lắm, tay săm kín, đầu trọc . Lúc đéo nào cũng phê mới cả sẵn sàng xỉa cho bất kỳ ai một nhát. Nhưng nó lại sợ ma, hehe. Nói chuyện với nó thì nó bảo : em đéo sợ ai hết chỉ sợ mỗi ma. Đi về nhà chỗ cầu thang tối là bám lấy con vện im thin thít đi , chết cười.

 25. #25 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/08 - 18:24

  Ờ ờ anh củn đồng ý mới cô.
  Ti chưa bâu giờ gặp con ma nầu dõ dàng, tỉ như mặt bóng nhẳn tóc rũ rượi hây hai mắt đỏ hỏn mồm nhe nanh, dưng anh thấy bóng ma nhiều bận dồi. Loại ma trơi trong nghĩa địa thì phẹt, đéo he he tính nhế cô.
  Nhẻ anh yếu vía thật? He he

 26. #26 by minhhuong on 2011/05/08 - 18:31

  Cảm giác sợ khi mà không biết nó là cái gì như trong câu chuyện của Nắng Giữa Trưa thực ra lại lớn hơn rất nhiều so với trong vụ gặp trực tiếp ở bệnh viện của em.

  Khi mình chỉ đoán nó là cái gì đấy, trong cái nhà tối om ấy, cảm giác sợ bởi sự hình dung làm sự sợ tăng vọt.

  Khi đối mặt trực tiếp với ma trong bệnh viện, cảm nhận được sự tồn tại của ma 1 cách “vật lý” hơn, sợ thì vẫn sợ, dúm dó, nhưng trí óc lại bình tĩnh hơn nhiều so với sợ của sự tưởng tượng.

 27. #27 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 18:48

  @Zanim2010 : Danh đã nói về tâm linh không lý giải được, đó là những giấc mơ đem đến đau buồn cho cả họ nhà Danh, anh đừng báng bổ, điếu tin thì gửi hình, tên tuổi địa chỉ cho Danh đi, hôm nào Danh có mơ thấy Ním trôi sông lạc chợ, hay treo cổ gì đó Danh hứa sẽ cho Ním hay, hơn 1 tháng cũng đủ Ním mần tiếp những việc còn dang dở như di chúc, chọn cho mình cái hàn thật đẹp chẳng hạn…..
  @Servus : Danh chỉ nói những điều mình nghĩ, không móc ngéo, xiên xỏ gì ai, anh đừng chọc ngoáy gây mất đoàn kết và oan cho Danh , tìm những gì Danh nói sai để bật và khai sáng Danh, Danh phục.
   Với Danh, ngoài chị em phụ nữ ra,…bựa trên đây ai cũng già hói, kể cả Servus Khủng………
 28. #28 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/08 - 18:55

  Ôi, em Danh hôm nay chưởi con Chúm Chím mới con Sờ Vú nghe thanh thoát tựa bi á nồ, ai oán dư đàn bầu, trầm bổng dư ghi ta. Ôi iu quá đi hẽ hẽ.

  Típ đi em, chưởi chết cụ hai con hãm lìn già hói nửa mùa đó đi em. He he.

  Anh cút đi bú bia đây. Tí về nổ chiện ma típ nếu còn tỉnh.

 29. #29 by sss_sy_sss on 2011/05/08 - 19:24

  Chiện ma các pựa kể chán vãi đái.

  Đỵt pẹ, cứ như Bồ Tùn Lin là anh khoái, he he. Ma mãnh điếu gì mà cứ gập giai là cửi áo cửi quần, “Sinh thấy thế, liền giao hoan…”, ngắn gọn, đơn giãn, tự diên lại thấy điếu sợ mà thích, chiện ma như của bọn pựa thì anh dí buỗi dí buỗi. Anh không sợ ma, anh vô thần, thế thì giải thích làm sao??? anh chỉ sợ nhõn thằng người, he he, mà thằng người sống nhăn nha, chứ người chết anh chỉ ghê ghê thôi, chết phọt óc giã đường anh gập nhiều, nhìn cái chỉ chun mũi rồi phắn, anh chã sợ ma đéo j. anh thật.

 30. #30 by sss_sy_sss on 2011/05/08 - 19:32

  Khuyết Danh có điếu gì mà phải càm ràm ví mấy đứa bần nông thế nhỉ??? Cái quán này nó dư cái lẩu thập cẩm, để ý bọn châu chấu cào cào thì địt mẹ tức vỡ bọng đái. Tập chửi cho ngoa vầu em, chứ địt mẹ cứ càm ràm vậy bùn cười bỏ mẹ. anh thật.

 31. #31 by zanim2010 on 2011/05/08 - 19:40

  điếu tin thì gửi hình, tên tuổi địa chỉ cho Danh đi,@ khuất danh vàng son (đỏ chót chòn chọt của con RX)
  ui…đcm tên nầu đương đong em danh lui ra xa chỗ em Dooanh đương ngồi khoảng dăm chục cây lô mếch …kẻo tên lửa hành chuỳnh hình guốc mộc nó bay chúng đầu lâu đừng chách …để thầy với em Dooanh chiện diêng …ảnh thầy đầy ..tên thầy đầy ..tuổi thì đếu đầy (tintin hí hí) rùi thầy chiện luôn con dấu  “mãi yêu vàng xoon” vầu nhá. à mà chông ảnh rùi bầu thầy sau mần ông này bà nọ nghe rát tai lắm rùi…cứ chân thành mà nói mềnh ra mẹ chỗ cây duối nhà thằng tuất tuất ..tối nay nhá..thầy kể chiện MA choa mà nghe…nếu không chiện MA thì chiện khác..thầy thiếu mẹ gì..nhá ..xương xương nầu.

  (túi thử phát xem cỏn có ngon từ thịt ngọt từ xương như bỏn nào quảng cáo không)
   

 32. #32 by nang_giua_trua on 2011/05/08 - 19:42

  Cảm giác sợ khi mà không biết nó là cái gì như trong câu chuyện của Nắng Giữa Trưa thực ra lại lớn hơn rất nhiều so với trong vụ gặp trực tiếp ở bệnh viện của em.@ Hương

  Ờ, cái cảm giác đùng một cái hiểu ra rằng những âm thanh đó không phải là tự nhiên mà  do một vong hồn nào đó tạo ra, quá ớn!

  Không chỉ thế lại tưởng tượng đến cái cảnh vong hồn đó chỉ cách mình mỗi bức tường, giữa ban ngày ban mặt và có thể còn nhòm sát tận mặt khi mình cố áp tai vào cửa nghe ngóng…..

  (Thêm chi tiết này: Gia chủ sau đó mới kể là anh ta đã hứa với gia đình kia sẽ giao hình vào sáng sớm cho kịp lễ viếng nhưng anh ta lại không đúng hẹn. Và phải chăng đích thân vong hồn đó nhắc nhở ????)

 33. #33 by Cocacola on 2011/05/08 - 20:52

  Ma mãnh điếu gì mà cứ gập giai là cửi áo cửi quần, “Sinh thấy thế, liền giao hoan…”, ngắn gọn, đơn giãn, tự diên lại thấy điếu sợ mà thích, chiện ma như của bọn pựa thì anh dí buỗi dí buỗi@ sys


  Kể tiếp chuyện con ma nữ KTX thời anh đi học: Thằng nầu ngủ chập chờn thì nó đè, còn thằng nầu ngủ mê mệt say quá thì nó làm cho mộng tinh bắn vọt lênh láng luôn. Thằng nầu tỉnh dậy cũng kể thấy vóc dáng in hệt nhau mới ghê! Hehe
 34. #34 by nhất on 2011/05/08 - 21:00

  Thằng nầu tỉnh dậy cũng kể thấy vóc dáng in hệt nhau mới ghê! Hehe
  Con ma chắc giống y chang bạn gái xinh nhất lớp phải hông ? hĩ hĩ.

 35. #35 by minhhuong on 2011/05/08 - 21:01

   anh chỉ sợ nhõn thằng người, he he, mà thằng người sống nhăn nha, chứ người chết anh chỉ ghê ghê thôi, chết phọt óc giã đường anh gập nhiều, nhìn cái chỉ chun mũi rồi phắn, anh chã sợ ma đéo j. anh thật. @ ss

  ———————–

  Những Bựa viên đã thực sự gặp ma kể lại chuyện không mục đích để làm cho anh và những người nghe sợ. Nên đừng mong chờ độ sợ của nó.

  Mục đích em kể chuyện để rút ra thực tế nó là gì:

  – Ta có thể cảm nhận 1 cách khá vật lý sự tồn tại của ma. Khi cô ma ở sát mình và bám theo mình, ta có thể cảm nhận sự di chuyển của cổ (cả 2 lần gặp, đều xác định được vị trí mà ta cảm nhận thấy các cổ là tầm vai của ta)

   

  – Ma có thể tạo các hiện tượng cụ thể mà theo logic vật lý là không thể xuất hiện được. Ví dụ trường hợp của em, trong phòng đóng kín, cô ma tạo gió thổi ào ào từ toilet ra (lưu ý, cửa toilet đóng kín).

   

  – Những câu chú dạng như “Ám ma ni bát mê hồng” không có tác dụng.

   

  – Khi câu chú không tác dụng, em đổi chiến thuật, ra 1 quyết định: chấp nhận rằng sự tồn tại của ma là 1 thực thể vật lý, chẳng qua không nhìn thấy mà thôi. Nhờ thế, óc sẽ bình tĩnh lại để kiểm tra tính hiện thực của nó. Ví dụ em kiểm tra gió thốc ào ào vào mỗi hướng vào mình, còn các hướng khác hoàn toàn không có gì lay động bởi gió.

  – Đáng lý ra định di chuyển để kiểm tra hướng gió có chuyển hướng theo mình không, tự cảm được thái độ cô ma giận dữ quá làm em run cóc dám manh động. Thôi tốt nhất nằm im cho cổ vừa í, hehehe.

 36. #36 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 21:05

  @ Chi Bộ : khai sáng giúp em với : Danh lỡ đạp phải cứt rồi, Danh nên rửa đôi dép lào của Danh hay  đá bãi cứt vào miệng người ỉa bậy…

 37. #37 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/08 - 21:10

   he he địt mẹ hương điêu yêu dấu,, kể toàn bộ trải nghiệm gặp ma đi hay quá,, anh tò mò điếu chịu,, xong anh kể trải nghiệm của anh nhé

 38. #38 by minhhuong on 2011/05/08 - 21:11

  (tiếp)

  – Về giới tính của cô ma:

  + Lần gặp ma thứ nhất, xác định rõ ràng đó là 1 ma nam, trung niên.

  + Lần gặp ma thứ 2, không xác định được giới tính độ tuổi của cô ma.

   

  Em tự kết luận: Thông tin mà ta xác định được về cô ma là do chính cô ma truyền thông tin sang ta. . Nghĩa là có phương thức truyền tin. Có điều ta không nhìn ra phương thức đó diễn ra thế nào, cũng giống như ta không nhìn thấy phương thức cổ thổi gió ào ào vậy.

 39. #39 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/08 - 21:13

   cô trẻ Danh cô cứ tống cả bãi cứt vào miệng nó cho anh, xong đè ra tụt quần khuyến mại thêm bãi nước đái cho nó trôi tuột thảng xuống dạ dầy cho anh

 40. #40 by Cocacola on 2011/05/08 - 21:21

  Nghĩa là có phương thức truyền tin @ Hường


  Ừa, có. Anh hóng đâu đó trên mạng, nghe bẩu là dạng này là e-thought, có nghĩa là xung điện gì đó.

  Nhưng không phải ai cũng giải mã được xung này, trừ một số trường hợp đặc biệt có cộng hưởng điện từ.

  Bựa nên cẩn thận với các trường hợp đi chữa bệnh bằng nhân điện nhé, vì nhiều khi, người chữa bệnh dùng công lực của mình mở các luân xa trên người bệnh nhân.

  Nôm na luân xa là các cánh cửa sổ trên người. Bình thường nó đóng kín cho nên không gì xâm nhập được.

  Nếu tu luyện đủ công lực tự đóng mở luân xa thì không sao, như cửa sổ nhà mình vậy, trời nắng mình chủ động mở cho mát, trời mưa mình đóng lại khỏi sợ mưa tạt.

  Nếu dùng lực ngoại lai cạy cửa sổ nhà mình mà mình không hay thì có thể trời nắng mình lại cảm thấy nhà mát mẻ khỏe khoắn hẳn lên (chữa bệnh) nhưng trời mưa mình không hay biết để đóng cửa lại được thì vong lạ dễ xâm nhập, nguy hiểm lắm!
 41. #41 by tieuthithi on 2011/05/08 - 21:30

  Nge mụ Zì và các Bựa kể chuyện Ma  chỉ thấy buồn cười và hay , hấp dẫn he he … chả sợ điếu gì cả . Ngủ còn ngon hơn

  Có Bựa nầu còn chuyện ma nầu “dùng dợn” hơn nữa kể đi 
  Tự nhiên thấy mình giống anh ngốc trong chuyện :”Đi học rùng mình” quá 
 42. #42 by minhhuong on 2011/05/08 - 21:42

  (tiếp)

  – Tại sao cô ma em gặp lại chọn thổi gió làm hành động? Em tự liên tưởng như sau: gió cũng là 1 hiện tượng không nhìn được mà cảm nhận được bằng da. (nhất là đêm).

   

  – Khi mở mắt, ta nhận thấy gió từ hướng của toilet đóng kín ào ào ra. Rất mạnh. Cảm nhận này, như gió thường, tức da mặt, da tay ta cảm nhận (fần còn của cơ thể mặc quần áo dầy hehe).

   

  – Khi nhắm mắt, ta ghi nhận được luồng gió đó có hình ảnh trực quan, đó là các tia quang nhòe, nhạt, như 1 bó tia, khối vồng.

   

  Em tự ra kết luận: sự thổi gió của cô ma, gió mà cô thổi là 1 dạng gió khác với gió thông thường ta biết. Tức gió của cổ tạo hiệu ứng trên da mặt tương tự như gió thường, nhưng cơ chế và vật liệu để tạo hiệu ứng đó là khác.

   

  – Phương pháp tạo gió này có gì tương đồng với phương pháp truyền tin em đã kể lúc nãy không?   

 43. #43 by minhhuong on 2011/05/08 - 21:46

  @Chị Thi: hé hé, đã bảo kể chuyện ma mà chính mình đã gặp, mục đích không fải để tạo cho người khác sợ.

   

  – Trung tướng xác định cây nào thường ma nam, ma nữ, ma trẻ con v…v là nhờ phương pháp thống kê, chứ không fải TT tự nghĩ ra được.

   

  – Kể ra để cùng tìm hiểu về những thực thể khó tiếp cận đó thôi.

   

 44. #44 by nang_giua_trua on 2011/05/08 - 22:16

  Úi, đọc trải nghiệm của Hương tự nhiên phải đứng đậy kéo rèm cửa lại. Chị Thi nói sao ấy chứ. Hay là do em nhát quá hở?

 45. #45 by Mr. Tran on 2011/05/08 - 22:17

  Chi bựa lên diu-túp gúc 1 phát thì ra cả rổ xi-líp ma. Có cái là phịa dưng có cái xem cũng thú vị phết!

  Địt mẹ uống diệu suốt cả tuần, oải quá đi. Đêm nai ngủ sớm vậy. Chi bựa nếu còn buôn chiện ma thì mai mỗ sẽ kể trải nghiệm nhìn thấy tận mắt ma treo cổ ở quê! Mà không chỉ mình mỗ, 3 người cùng thấy 1 lượt luôn.

  P/s:
  1. @Tế điên mặt ./ xiên:
  Địt cụ con thần quynh chập cheng dở người lười học chăm hóng hớt kia, nhờ em Ky Huấn luyện viên Toán or Đom Giáo sư Cò or Rai Tiến xỹ Chiết or even Tướng Thối Tiến sỹ khoa học Nổ bổ túc “Bình dân học vụ” ngay đi nhá!

  Địt cụ con thần quynh làm hehe xấu mặt ban đại diện quá đi!

  (Con mụ Thối thi thoảng bênh phan tý, đừng dỗi nha con điên. Địt cụ cỏn)

  2. @Lả thổ tồn:
  Tưởng Ma nữ 8x vật nên cô mới căm phẫn hehe xâu xắc thế chớ?!

  Thế nhá! Gút lai, chi bựa!

 46. #46 by Cocacola on 2011/05/08 - 22:24

  – Phương pháp tạo gió này có gì tương đồng với phương pháp truyền tin em đã kể lúc nãy không? @ Hường


  Anh nghĩ là có! Do xung điện của cô ma đó cộng hưởng lên vùng da tiếp cận gần với cô cổ tạo nên cảm giác lạnh như có gió thổi vào.

  Dưới da có rất nhiều đầu tận dây thần kinh giao cảm. Chính vì vậy khi quá sợ, chúng ta thường có cảm giác “dựng tóc gáy” hay “vã mồ hôi lạnh” do hệ thần kinh giao cảm bị kích thích tạo các hiệu ứng trên.

  Trời nóng -> da vã mồ hôi : bình thường

  Trời không nóng, do kích thích hệ giao cảm -> da vẫn vã mồ hôi như trời lạnh

  Gió thổi -> da cảm thấy mát: bình thường

  Không có gió nhưng hệ thần kinh giao cảm vùng da đó bị kích thích -> co mạch -> vẫn cảm thấy lạnh như có gió thổi vào.

  Hiệu ứng này giải thích hiện tượng ớn lạnh buốt dọc sống lưng: Có gió thổi đâu mà lạnh sống lưng. 

  Do sợ quá gây co mạch dọc từ trên xuống dưới nên có cảm giác lạnh đấy thôi. Đâu có gió nào thổi từ trên xuống dưới gây cảm giác lạnh như vậy đâu nhưng đương sự vẫn thấy lạnh như có luồng gió lạnh thổi qua!
 47. #47 by Netizen on 2011/05/08 - 22:35

  Rồi, được rồi, cảm phiền thằng bựa thúi dọn rác dùm anh tí nhể, giờ anh bốt lại cái cồng cũ xem nào! Anh đi chơi lâu quá không vào quán, cũng mừng khi thấy chi bộ vẫn còn sanh hoạt đều đặn, thế là tốt, anh khen. Nhân chiện chi bộ bàn tán về ma, anh đưa cái link này, chi bộ xem xong rồi cắt nghĩa cho anh nhế. Theo bài viết đó, thì ở bên kia thế giới, bê ta vẫn tổ chức sanh hoạt bình thường, với đại ca cầm đầu (chi tiết vong hồn về giữa hội trường, vừa hút thuốc vừa chỉ đạo). Thế anh lăn tăn rằng bê ta có tiếp tục mần công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc nữa không, vì bên đó chắc chắn cũng có ma Mẽo, ma Nguỵ nữa chứ, và bê tẩn bọn phản động ấy bằng gì nhỉ, CKC và AK47 chăng? Hề hề. Link đây: http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Con-Nguoi/Hanh_trinh_tim_mo_co_Tong_Bi_Thu_Ha_Huy_Tap/ Các cô chú tài giỏi, nhớ giả nhời cho anh nhế.

 48. #48 by LonelyRose on 2011/05/08 - 22:39

   Ặc ặc… Nghe chibộ kể chiện ma đến sáng nay vưỡn còn cười cợt được, dưng tới giờ sau khi nghe hết chiện của Nắng, Mít mới Hương thì… đành phải thú nhận thui: RỐT SỢ MA… AAAAAHHHHHHH…

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 22:54

  Zì đây bọn ngựa lùn Simacai khốnkhổ.

  Địt mẹ để Zì kể tiếp chiện ma cho các cô nghe nầu.

  1- Lúc nãi có con Lài Mồm Bẹn nhắc về Cây Đa 13 Gốc ở zưới Fồng, Zì mới nhớ là đã 25 năm đéo đến thăm cây cẩy.

  Địt mẹ zân Fồng gộc thì thằng đéo nầu chả biết cây nài. Ổng mọc đâu ở zưới gần mạn sân-bay Cát Bi.

  Thuở 25 niên trước, Zì langthang suốt zưới zưởi, thì cây đa ý mọc một mình jữa đồng hoang, cạnh một ngôi cổ miếu thấp tè.

 50. #50 by Bựa Ninh Bình on 2011/05/08 - 22:56

  Chầu chầu chibộ BựaSợMa. Ma (ghosh) cózì zữ hay hạiđượczì để mình phẩy tựsợ?  Bõ xinhầu trảinghiệm ma rất thanhthản, hầu zư mũituồn của bõ zưsâu:

  Vănfòng bõ ở Lầu2 với 2 cánhcửa Đông Tây.  Vì bậnbựu nên có hum bõ quên hết zờzấc là đã tối, nhiều túi cánh cửa Tây tự nhiên hé mở cùng 1 luồng zó ấm áp nhẹ nhàng thủi qua để mở rộng cửa Đông dẫn tới cầu thang xuống tầng trệt, có hôm bõ ngời ngợi với bóngzáng của 1 cháu bé khoảng 14-15 tuổi với tóc vàng cùng áo đầm trắng từtừ từ hànhlang bước xuống cầuthang; có hum cháu ngó lại với nụ cười nhè nhẹ và chỉ tay ra đường, ra vẻ nhắc bõ là “về đi, bu nó đang chờ cơm ở nhà.”  Building ở Nam Cali đều có central air nên chuyện gió thủi Đông Tây Nam Bắc là chuyện bất khả thi mấy Cô Lừa NhiệĐới ạ!  Còn vóczáng cháu bé thì lúc đầu bõ tưởng là chỉ vì mỏi mắt, zưng không phải vậy!

  Vài người cùng sở cũng trải nghiệm với cháu bé tóc vàng tương tự, có người kể là chỉ vì zaokèo hợp đồng làmăn zì đó với đám Tây bên Tây thời ’80 nên bị 1 tên sát thủ từ Âu Châu gởi qua ziết cả 2 bố con với vài fát đạn ở phòng ăn gần đó. Bõ cùng mấy người khác đồng ý là cháu gái này rất ngoanhiền, và chưa ai trải nghiệm gì với bố của cháu bé hết.

  Gần nhà bên ngoại của bõ có 1 nhà thờ với tên Holy Ghost Catholic Church.  Hay là Ma Cali hiền hơn mấy nơi khác, nhất là Ma làng ở Bắc Lừa?

  Bõ Hoa Lư