Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by tieuthithi on 2011/05/08 - 09:21

  Cái hình của Điêu Gúc đúng là duối nhưng là duối cổ thụ rồi , có lẽ tuổi của nó cỡ phải vài trăm năm . Chị đã nhìn thấy cây như vậy ở ngoài rùi .

    Ở Lừa thì chỗ nầu chả có ma . Cứ có một cây cổ thụ hay một bụi cây hoang nầu nom um tùm lâu năm tí là có ma ngay he he ….
  Còn chuyện cây nào ma đực cây nầu ma cái cây nào ma trẻ cây nầu ma già  thì he he Zì bốc phét nặng . Em đã bẩu là tất cả các con ma đều giống cái rùi mà lị .
  Em là fan ruột của ông Bồ tùng Linh đấy , nhà em có khoảng chục quyển “Liêu trai chí di” nên ma nầu em chả quen he he he …
 2. #2 by LonelyRose on 2011/05/08 - 09:27

  Lừa đúng là mảnh đất lắm người nhiều ma, bâu nhiêu người chắc bấy nhiêu conma. Tại sao thế nhể?

   

  Mít ơi bên Mẽo có nhiều ma thế hông?

 3. #3 by minhhuong on 2011/05/08 - 09:35

  @Rốt yêu quí: 2 vụ Hương gặp ma, hì hì, có 1 chi tiết giấu tới giờ mới kể đây, 2 vụ đó đều là gặp ma trong bệnh viện bên Pháp đấy.

  Trung Tướng bẩu Hương là gặp ma thế thì chưa là gì phải không? Nhưng mà mình xin thú thật là mình tuyệt đối không hy vọng gặp fải vụ nào kinh hơn. Thế là đủ lắm rồi ạ , hơn nữa để chết em à

 4. #4 by LonelyRose on 2011/05/08 - 09:42

  Nội các Mẽo tụi nó họp dư nài, rất dễ bị ma hù từ đàng sau lưng. Nhẽ tụi nó hổng sợ ma?

  (Dưng Rốt khoái cảnh họp bát nháo nầy lắm, Ô3ma bị dét dí dị vầu góc kẹt. Tưởng tượng maimốt quán Bựa có ộp, cũng sẽ nhét Zì vầu một góc dư vậy. Ui tâunhã tâunhã wá chừng )

  Chính phủ ta họp dư nài cơ mà, dẫu hơi buồn ngủ dưng 4 phía đều thể canh chừng hông cho con ma nào xuất hiện:

 5. #5 by LonelyRose on 2011/05/08 - 09:46

  @Hương,

  Rốt chỉ tin chiện ma gái kể thui. Có lẽ nỗi sợ giống nhau. Còn nghe Zì kể thì bò lăn ra cười. Thậm chí có thể tưởngtượng được vẻ mặt của Zì lúc gõ phín kể chiện nữa cơ đấy

 6. #6 by Dragonfly on 2011/05/08 - 09:47

  Địtmẹ, sợ thật entry nhạt nhẽo,vô duyên, tuyền phang nhau chí chóe chiện đéo đâu đời Đường. Con chủ quán Mọi Zợ thì hầu chiện nhảm nhí vô bổ thế mà cũng lên đến hơn 1k còm. Địtmẹ, khi có tý tên tuổi rồi thì đúng là bảo cứt thành cơm cũng có đứa đớp hồn nhiên. Địtmẹ cuộc đời, rồi cũng bị ngộ độc kiểu mất dạy của con chủ quán cả lũ thôi. Hệ Hệ

 7. #7 by Đéo Bựa on 2011/05/08 - 09:51

  Địt mẹ chiện ma Dì kể nhạt như nước ốc, còn thua chiện ma của em Nắng. Đọc xong chiện em Nắng mà anh sun mẹ dái hehe.

  Ở đây có tên nầu hay xem xê ri Ghost Lab của bọn Discovery phát tối thứ 5 hàng tuần không nhở.

 8. #8 by minhhuong on 2011/05/08 - 09:51

  Thậm chí có thể tưởngtượng được vẻ mặt của Zì lúc gõ phín kể chiện nữa cơ đấy  @ Rốt

  ———————

  Vẻ mặt của chàng hả?  Nét mặt hí hửng tự tưởng tượng ra bựa viên đương nín thở chờ 10 cồng ma, cười khùng khục khoái chá 1 mình

 9. #9 by LonelyRose on 2011/05/08 - 09:56

  Lại còn hướng dẫn độcđáo nữa nài:

   

  Nầu mời các cô tắt hết đèn, cửi quần áo, rùi hạ độ sáng của mànhình laptop, (@Zì)

   

  Có mà mời con ma đương coi TV bên cạnh nó mò đến ngay

 10. #10 by LonelyRose on 2011/05/08 - 10:01

  @Chuồn iu

  Em thấy đổi không khí chút cũng được mờ anh. Còn dững tranhluộn của mọi người mấy hôm nai, em học được nhiều điều anh ạ. Nhẽ em còn chưa đủ trảinghiệm nên còn thấy cái để lụm.

 11. #11 by Nô Đức Nổng on 2011/05/08 - 10:11

  Có chuyện này này, chi bộ thấy sao chứ, anh thấy hết sức bình thường. Thế mà bọn kền kền cứ làm ầm ĩ cả lên.

  Cùng lắm thằng Bí thơ họp báo từ chức. Xong phin. Hết chuyện.

 12. #12 by Nô Đức Nổng on 2011/05/08 - 10:18

  Cảm ơn em Hồng Đơn về bức ảnh nhá.

  Tuy nhiên, thằng phó nháy này làm mất hình tượng của Tổng bí thơ xứ Mẽo quá thể. Đéo gì ngồi như đi bồn cầu thế? Không được cho đăng những thứ làm ảnh hưởng tiêu cực đến lãnh tụ như vậy.

  Đề nghị chi bộ Bựa tại Mẽo ký thỉnh nguyện thư yêu cầu rút thẻ thằng nhà báo này, yêu cầu Tổng biên tập từ chức ngay. Ai lại đi lo cho dân một cách ấu trĩ như thế?

  Tế Úc nhợn đâu? Vào thảo thỉnh nguyện thư ngay!

 13. #13 by Nô Đức Nổng on 2011/05/08 - 10:31

  Serial Killer kiểu em Hồng Đơn hay phết. Mùa mưa nào, Hà Nội cũng có vài chục con giời đâm đầu xuống cống thoát nước để chết. Con chủ quán chắc lại bẩu là ma cống nước. Anh giải thích cho bọn phản động hải ngoại nếu còn chưa rõ. Đây là cống thoát nước ở giữa đường, khi mưa to quá các chú giao thông công chính dùng xà beng bậy nó lên nhưng quên hoặc cố tình quên không nắp lại.

  Ở Sài Gòn, anh sợ nhất lô cốt. Địt mẹ có lần anh đi từ Khu công nghiệp Quang đéo gì Trung ấy đến Tân Sơn Nhất hết 3h30′. May mắn thay Vietnam Airlines thương anh hoãn  chuyến bay thêm 4h để đợi. Đúng là có thẻ titan.

 14. #14 by Dragonfly on 2011/05/08 - 10:33

  @Chuồn iu

  Em thấy đổi không khí chút cũng được mờ anh. Còn dững tranhluộn của mọi người mấy hôm nai, em học được nhiều điều anh ạ. Nhẽ em còn chưa đủ trảinghiệm nên còn thấy cái để lụm.@ Rose Xinh

  ————————–

  Vấn đề không phải là chửi bậy như nào, em để ý xem các bựa có bám vào chủ đề nào hay ho bổ ích đâu, chỉ là miệt thị nhau cho bõ tức. Đã nhạt rồi con chủ quán lại chua thêm mấy câu chiện ma rồi tiểu nhân đắc chí tưởng hay. Chiện ma anh có cả kho và địa danh mà cỏn cũng biết từ bãi tha ma làng Đông Khê và cây đa 13 gốc mà anh thấy nhảm nhí chỉ dụ bọn tin tin nó nghe xong phủi đít. Hệ Hệ

 15. #15 by Nô Đức Nổng on 2011/05/08 - 10:37

  Chuồn làm MC đi? Anh thuốc nước cho?

 16. #16 by Nô Đức Nổng on 2011/05/08 - 10:48

  Chi bựa gặp lắm ma nhể. Anh chưa có cái duyên đấy bao giờ. Hay ma sợ vía anh?

  Theo các bô lão kể thì toàn gặp ma ở những cây cối lâu đời. Nhẽ ma khi sống hay đến cây đấy ngồi chơi, trèo hái quả?

  Tên nào bên post quả ảnh duối mới lại chay làm anh nhớ thời thơ ấu quá đi. Quả chay chua, cực chua hơn cả chanh, quất, sấu. Còn quả duối thì hạt của nó chiếm đến 90% rồi còn đâu? Thế mà thời tintin bọn anh toàn trèo duối mới trộm chay để ăn một cách ngon lành.

 17. #17 by Dragonfly on 2011/05/08 - 10:48

  Zũng Hói sang Nhật chôm đồ bị bắt hay sao mà im thin thít từ hồi hổi nhể? Hay cũng chán cái sự nhạt nhẽo ở quán nài như 1 số Bựa Jà Hói? Zũng lên đê Zũng ơi ! Những lúc như này nhớ Zũng Hói kinh. Hệ Hệ

  P/s : Địtmẹ Sỹ Jà Zâm dạo này chửi như tin tin ấy, chán vật. Hệ Hệ
 18. #18 by LonelyRose on 2011/05/08 - 11:02

  … chỉ là miệt thị nhau cho bõ tức… @Chuồn

   

  Hehe… em hiểu được something từ chính chiện nài đấy. Thôi kệ em singhĩ vớvỉn í mà…

 19. #19 by ongcu69 on 2011/05/08 - 11:04

 20. #20 by Via Nguyen on 2011/05/08 - 11:08

  Quán xá thế này tham luận làm đéo gì cho mất công ném đá ao bèo, chưởi nhau không vui hơn à? Đéo hiểu quán tự hào cái đéo gì khi mà bựa viên có thằng đến cây duối cũng đéo biết, rồi lại có con lên khen ăn xoài xanh chấm muối ớt ngon, rồi đến cả đệ nhất phu đéo gì nhân Hương Mỏ Nhọn (aka Bắp Ngô) còn tưởng Hindu giáo là một nhánh của Ấn giáo vươn vươn. Đấy, chốn dân chủ nhất Lừa đấy. Dốt đéo để đâu hết chỉ được cái hoang tưởng, hài vãi mắm.

 21. #21 by LonelyRose on 2011/05/08 - 11:15

  @ ÔngCụ 69

  hihi… Anh Dũng ảnh từng chơi môbilét từ thời nẩu thời nầu cơ, hông thể nào 36 tuổi được, nhẽ phẩy 36 tuổi nhưn đôi.

 22. #22 by Dragonfly on 2011/05/08 - 11:15

  Đéo hiểu quán tự hào cái đéo gì khi mà bựa viên có thằng đến cây duối cũng đéo biết, rồi lại có con lên khen ăn xoài xanh chấm muối ớt ngon

  ——————
  Ờ mà cũng lạ, em Ky dân miền Tây mà không chấm xoài xanh với nước mắm pha đường lại đi khen chấm muối ớt ngon. Lạ kinh. Hệ Hệ
 23. #23 by Mit on 2011/05/08 - 11:28

  Mít ơi bên Mẽo có nhiều ma thế hông?@ Rốt

  Đầy Rốt ợ….hehehe

  Mời chi bộ xem Exhibit One: 

  Căn nhà này ở gần Little Saigon, xây từ 1891.  Nó đã có một quá khứ haunted kiểu có tiếng trẻ con khóc trong đêm khuya hay bóng ông già đi qua lại.  Có một thời gian nó được xử dụng làm museum và nhiều người thấy như vậy. 

  Mít khi mới sang Mẽo cũng ở gần nó.  As far back as I can remember, căn nhà này thường được bỏ hoang.  Thỉng thoảng thấy có tenants đến ở dưng một thời gian rùi lại dọn ra.

  Chiện Mít được nghe kể là có ở góc đường đó có một tai nạn xe đâm vào người đi bộ.  Nạn nhân là một người đàn bà.  Bà ta lê đến cửa nhà  đập cửa dưng không ai mở, rùi chết ở đấy. Nghe kể ma này rất phá phách.  Thời 9x có gia đình HO phản động không tin chiện ma dọn vầu đấy ở.  Bỏn nghĩ ma nầu bằng ma Vi Xi, và nhà họ lại có nhiều con giai.  Tiền thuê rẻ, họ vầu.  Một thời sau cả nhà cuốn gói chạy té re.  Bẩu cứ tối ngủ trong buồng thì sáng thức dậy thấy nằm hành lang.  Kinh bỏ mịa….hehehe

  Căn nhà bỏ trống xiêu vẹo nhiều năm thì được một cô gốc Lừa mua về, đập tan căn nhà.  Lô đất được chia làm 2 rùi xây ở trển 2 căn nhà riêng.  Từ đó Mít không nghe thấy có chiện gì nữa.

  Mít có sợ mỗi lần đi ngang nó hông?  Dĩ nhiên có.  Tối om ỏm í, kinh bỏ mịa.  Mít chỉ nghĩ mình hông làm gì bậy, không có lý do con ma í nó khè mình…hehehe

 24. #24 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 11:35

  @ Zì : sau một thời gian ngắn làm bựa viên của quán có nhiễm chút ít chất bựa, lấy chút can đảm nói với Zì thế nài ( dù hơi run)

  Zì ÍNH YÊU( zì có thể tự do phóng khoáng nghĩ rằng em  Danh đang gọi Zì YẾU KINH , Zì đừng độc tài quá, tự cho phép mình có 10 còng, nhẽ nào hôm nào rảnh rỗi hay có vấn đề gì đó cần tranh luận , khai sáng sôi động , đến 10 còng Zì dứt, zì nỡ để em đi ngủ trong tức tối bức bối hở, lương tâm zì có nhai xương zì không?

  Rồi có hôm nhạt nhẽo, hay bận gì đó thì  Zì cũng rán gồng són 10 bãi rồi teo à

  Đôi lời với Zì, một bà Zì … ( thanks anh Sành cách viết này )

   

  @ chi bựa: Một cái thau nước cũng đủ làm chết 1 đứa trẻ khi vấp ngã vào, quê Danh thời thởi có trẻ chết khi nhà có đám giổ, bé chơi loanh quanh ngã vào thau nước mà chết đi…do trẻ dễ bị sắc ngạt nước hơn người lớn…

  Nội Danh ngày xưa rất kỹ, mỗi khi đi vắng, lu nước hay khạp đều đậy nắp, dằn đá lại phòng khi ở nhà trẻ múc nước với với là lộn cổ …

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 11:44

   Vàng Son mắng thì Zì fải chịu thôi hehe. Từ nai nếu Vàng Son yêucầu thì Zì tăng lên trên 10 cồng cho một buổi thuyếttrình.

 25. #26 by sss_sy_sss on 2011/05/08 - 11:39

  Mấy thằng châu chấu cào cào vào đây làm đéo để rồi kêu nhạt??? Nhạt thì đỵt pẹ phắn chỗ khác, có ai bắt chui vầu đây điếu đâu ??? chui vầu 1 cách tự nguyện để rồi phán lun tun. Anh thì anh ỉa vầu, he he, lâu lâu chưởi cái cũng nhẹ người.

 26. #27 by Mit on 2011/05/08 - 11:40

  Exhibit Two:  mama’s old house

  Đây là nhà ma vện anh Mít.  Họ sống ở đây từ mấy chục năm nay rồi.  Theo nhời kể, người chủ cũ của căn nhà này, một bà đầm, vưỡn về ngồi chỗ bàn ăn hay đứng trong góc bếp….hehehe  Vện anh Mít thề cỏn đã từng thấy.  Mít tin cỏn nói thật vì anh Mít lấy cỏn +10 năm dưng chưa bâu giờ dám ngủ qua đêm ở căn nhà đấy. 

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 11:46

  Hiahia Zì đây.

  Chiện ma của em Nắng Trưa mới em Mít Cali nghe ziên nhở. Zì yêu các em.

  Còn chiện ma cây zuối Zì đã kể hết đâu mà các cô cứ xồnxồn lên mần Zì cụt mẹ hứng.

 28. #29 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 11:48

  Có đôi khi dùng ma để nhằm vào mục đích gì đó thôi, Hàng xóm pa Danh có 1 khu vườn rất rộng , là nơi nỗi tiếng ở quê Danh mỗi khi ai nhắc đến về việc đông ma, ai cũng bảo vườn đó nhiều ma, nào vú dài , ruột lòng thòng, nào là đầu to nanh nhọn… kể cả những tay bặm trợn, chí phèo nhất cũng chẳng dám đến gần vườn ấy, nhưng tất cả cũng chỉ lời đồn, chẳng ai trực tiếp gặp, mà cảm giác vào vườn đó rợn rợn , âm u lạnh lẽo thật, nhà lại kiến trúc cổ xưa, ba gian đủ……Danh có vào đó đôi lần do chính chủ nhà mời và nhận 1 câu an ủi , động viên rằng : con cứ yên tâm, người quen chủ nhà Ma không nhát sợ…hic.

  Tết này về quê thấy cây cối đốn hết, trống trơn, chủ nhà sắp định cư ở Thụy Sĩ… và Danh được bật mí rằng chính chủ nhà cho người thêu dệt lên để  không bị trộm ý mà….

 29. #31 by sss_sy_sss on 2011/05/08 - 11:49

  Cái đỵt mịa, có thằng nầu ở đây dám nói bik hết bik hết??? Đỵt mịa, lên đây ngoác cái mỗm ra mà phả bựa, có gì khắm khú quá thì anh em nó chửi cho mà tiến bộ, cho mà … ấm vầu thân, he he. Dân chủ thế đới, thế mới thích, chứ đỵt mịa mai mốt đy bầu cử tuyền phải bầu dững thằng biết hết, biết rồi, biết rồi thì nhục hơn ông chó, thế mới gọi Lừa phỏng?, thôi anh phắn.

  Mà đôi khi anh thấy ăn xoài xanh chấm muối ớt cũng ngon, và có thằng điếu bik cây duối là cây loz gì thì cũng thú vị chả khác điếu nầu … ăn món lạ. he he. Anh phắn thật.

 30. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 11:50

  @Simacai chú ý.

  Con Lài Mồm Bẹn mới con Vìa Lét thithoảng thả một nhát zắm rong chỉ để các cô đừng quên các cỏn (hoặc đừng nghĩ các cỏn câm) thôi chứ có ý đéo jì đâu. Không nên bậntâm.

  Việc của các cô là vuitươi yêu đời chẻchung. Học được cái jì thì học, không thì jảitrí xả chét đơnthuần, bănkhoăn làm đéo jì zững chiện totát.

 31. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 12:00

  Nầu Zì kể nốt chiện Ma Zuối rùi còn đi ngủ trưa fát nầu.

  11- Xác thằng Bườm nằm ở sát gốc cái bụi zuối nhỏ ven ao. Nó đéo nằm ngửa cũng đéo nằm sấp, mà như kiểu ngồi ngả. Nghĩa là chân và đít thì cắm xuống bùn, còn đầu thì nủi lậplờ mặt nước.

  Bụi zuối nài Zì nghe zân làng kể từng bị chặt nhiều lần, thậmchí có lần còn bị bứng cả gốc, thế mà chỉ sau vài tháng lại có cây zuối mọc lên, rùi nhớn thành bụi.

  Zuối nhớn cực nhanh, chỉ một hai năm là to đoành. Gốc zuối thì các cô biết rùi, thường gồm nhiều cây chụm lại chichít. Gỗ zuối rất zai, lá zuối thì ráp như miếng rửa bát bi jờ, còn quả zuối thì rất đặcbiệt Zì kể sau.

 32. #34 by Mr. Tran on 2011/05/08 - 12:01

  Ma khoai tây nhẽ thích ở trong nhà. Đặc biệt nhà hoang mới cả nhà cổ nhể. Xem mấy quả Ghost Hunter cũng hay phết.

  Thị thi bẩu ma chỉ 1 loại là hông đúng đâu nha. Mỗ mới cả bà chị thấy ma trẻ con rùi. May là nó lành. Mà cũng đéo sure là ma hay không.

  1. Bà chị:
  Buổi trưa, nghe tiếng khúc khíc khúc khích mới bóng 2 cái đầu bé gái ngoài cửa sổ (xì-tai ngày xưa là trong kính-ngoài chớp), bả ra dòm xem ai thì đéo thấy. Lặp lại nhiều lần từ 12h- quãng hơn 1h

  2. Mỗ
  Đêm, hồi hổi đương ôn thi ĐH, cũng phòng đấy. Vửa đặt lưng xuống mỗ thấy 1 cái bóng trắng đứng đầu giường, thấp như 1 đứa bé, lượn tà tà xuống chân giường. Mỗ chồm dậy thì đéo thấy gì nữa. Không lặp lại.

  Ngủ ở phòng phỏng thì 7/10 lần là bị bóng đè, bất kể whoever. Giờ phỏng đéo còn ai ngủ nữa rùi

  Nghe nói là 2 nhà hàng xóm phía phòng đấy có 2 cô con gái chết lúc nhỏ

 33. #35 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 12:03

  Nói thế không phải  là Danh không tin là có ma, mà còn tin nữa là đằng khác, về tâm linh ý…

  Chuyện thật gần đây nhất nè : cô ruột Danh tuổi Dần nhé, có mua 1 miếng đất để cha mẹ chồng trăm tuổi già có nơi yên nghĩ, mua cũng mấy năm nay , không việc gì cả, cách đây mấy tháng cô ngủ cứ thấy 1 đứa bé khóc đòi nhờ cô nói với ba mẹ cháu dẫn cháu theo, đêm nào cũng thấy mỗi giấc mơ ấy, cô sợ đến xanh xao, ốm cả người, chẳng dám nói với ai, đến khi dượng hay được thì đi hỏi chủ đất đã mua xem có chôn ai ở đó không, chủ đất khẳng định là không, dượng mới kể giấc mơ ra và hỏi quanh xóm xem ai có thông tin gì không, thì được biết có 1 nhà hàng xóm mới dời nhà sang tỉnh bên, hỏi thăm đường mò đến nhà người đó hỏi ra lẽ thì mới hay, chủ nhà đó mấy chục năm trước có con nhỏ mắc bệnh chết chôn góc vườn kia , vì nghèo không có đất nên nên chôn lén ở góc vườn, đến cả chủ đất không biết , sợ quá, hồi thanh minh này họ bốc dời bé đi mới ổn….

  Thật ra theo Danh nghĩ, những vong linh chưa siêu thoát họ không bắt ai đâu, nếu có thì chỉ dọa cho sợ….

  Còn những con ma đòi mạng thì do chính những người nào đó gây ân oán, àm những việc trái lương tâm, rồi luôn sống trong phập phòng, lo sợ… lâu ngày tự mình giết mình thôi…

  Về tâm linh, không lý giải được, ngay cả Danh cũng đã năm mơ thấy người thân mình mất, chỉ hơn 1 tháng sau họ mất thật, đến 2 lần cơ, một lần là ông Nội Danh và 1 lần là Chú Ba ( em pa Danh)…

 34. #36 by Nô Đức Nổng on 2011/05/08 - 12:05

  Gỗ duối cũng dai, thời thiên đàng bọn anh hay dùng gỗ duối mới ổi để đẽo cù.

  Con chủ quan cũng xem lại cách bán hàng đi. Lượng fan giảm nghiêm trọng rồi đấy. Khai sáng kiểu đéo gì mà mấy hôm toàn ma với ma là thế nào? Chuyển đề tài đi.

 35. #37 by ongcu69 on 2011/05/08 - 12:05

  Chầu chầu em Rốt yêu nhế. Bọn Mẽo có nhiều quả haunted house nổi tiếng, em tham khảo đây:


  @Chạn Khắm: bọn Discovery có show Ghost Lab cũng rất đáng xem nếu quan tâm đến ma:
 36. #38 by Nô Đức Nổng on 2011/05/08 - 12:06

  Giờ Bê làm anh chai sạn rồi. Người anh còn đéo sợ nữa là ma.

 37. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 12:08

  12- Thằng Bườm chôn xong, thì ở bụi zuối ven ao đó đêm nầu cũng có tiếng chó tru nghe rất hãi.

  Các cô nầu từng sống ở quê thì biết rùi, nhà nầu nuôi chó mà ông chó hay tru ban đêm thì đều đập chết ăn thịt ổng luôn.

  Chó “tru” là thế nầu các cô biết hông? Tru đéo fải là sủa nha các cô, mà là thở-zài aioán. Lừa cho rầng chó nầu mà hay tru thì kiếp trước ổng là người bị chết oan.

  Thế nên tiếng chó tru ở bụi zuối đéo fải là tiếng một ông chó thật của ai đó, mà là tiếng chó ma.

 38. #40 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 12:09

  @ Zì : Chủ nhà không rao bán nhà  Zì ơi, họ vẫn đi đi về về 2 nơi, vì em là bạn của con chủ nhà nên cũng thân….trước đây họ dùng vườn trồng cây ăn trái, nên sợ bẻ trộm ý mà, giờ xây biệt thự rõ to, hàng rào kiên cô, đốn cây xung quanh cho trống trãi để dễ trông chừng ….

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 12:22

   Thì fải chờ zân xóm quên chiện ma đi mới bán được chớ em. Jờ bán thì ai mua.

 39. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 12:21

  13- Tiếng chó tru ở bụi zuối đó không to như chó thường, mà nỉnon zaizẳng. Địt mẹ ban đêm ai qua đó cũng sởn mẹ lông đít.

  Thế là zân làng quyếtđịnh đốn bụi zuối một lần nữa.

  Địt mẹ lúc chặt bụi bủi, các cô biết sâu hông, trong bụi bủi có đầu và cẳng một ông chó chết đã khô mẹ, zưng không rữa thịt (trông như xác ướp ý, vãi đái luôn, thậmchí hai mắt ông chó còn trợn ngược như mắt bò). Nhà con Khườm ra xem khẳngđịnh đó là chó nhà cỏn.

  Zù biết là con Khườm nói lấy được thôi, zưng mọi người liêntưởng ngay đến cái chết của thằng Bườm.

  Bụi zuối chặt được chừng đâu 3-4 tháng, thì lại có zững chồi zuối zanh mọc lên mọc lên.

  Thế mới biết, ma zuối nhiều vôđối nhở các cô nhở.

 40. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 12:24

  Zì đi ngủ fát rùi tí nữa kể tiếp chiện ma trẻ con cho các cô nghe.

 41. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 12:26

  @con Nổng mồm ./

  Kể chiện ma mà hông fải là khai-sáng hử con kia? Theo cô thì nói chiện jì mới là khai-sáng?

 42. #45 by Mit on 2011/05/08 - 12:28

  Zì đi ngủ fát rùi tí nữa kể tiếp chiện ma trẻ con cho các cô nghe.@ TT
  Ma Gấc chứ?   Theo thứ tự thì ma duối xong đến ma gấc chứ
 43. #46 by Sunflower on 2011/05/08 - 12:28

  Ngủ ở phòng phỏng thì 7/10 lần là bị bóng đè, bất kể whoever. Giờ phỏng đéo còn ai ngủ nữa rùi

  @Mr.Trần
  ——————————–
  Ớ, nói này nhẽ ma có liên quan đến bóng đè à, chết nhẽ mình toàn gặp ma mà không biết 
  Nhiều anh trong nài cũng tâm huyết vụ khai sáng nhể? Tâm huyết thế sao các anh không tự làm mẹ nó đi, ra vẻ phê bình này nọ, phê phê cái dắm í. 
 44. #47 by TU HAO CON RONG CHAU TIEN on 2011/05/08 - 12:30

  ôi địt mẹ thằng tướng làm cụ mày nhớ đén câu chuyện cách đây chục năm.. khoảng năm 2000 tp NĐ có làm dự án cải tạo làm đường,kè bờ đê sông Đào bằng bê tông.. mẹ đơn vi anh trúng thầu một đoạn 500m ,đoạn ý cách chân cầu đò quan 100 mét nơi có một trạm CAM đường thủy, trong sân có một câu Đại cổ thụ gốc to bằng nồi com điện, cao khoảng 3-4 m, ôi địt mẹ những gì sảy ra cho đơn vị anh khi đào gốc cây này mới hãi, y như chuyện thánh vật sông Tô, đại khái mấy thằng công nhân mang xẻng rồi dao vào chặt déo chặt đuọc cứ nhằm tay mình hay thằng bạn mà chém,,không đưa nào dám làm ra ngã tư thuê mấy thằng chợ người vào khi leo lên cây đều bị một lực vô hình đẩy xuông sông,, máy xúc đưa vào khi tới gần đều bị chết máy không khởi động lại được, về sau phải thuê một hòa thượng về cúng tế linh đình 2 ngày đêm rồi tự tay hòa thượng lấy xẻng đào cây đó về trồng tại sân chùa mới được, thấy bảo cây đại này lắm ma vì sông Đào năm nào cũng có vài mạng chết đuối.. cộng với đợt đắm tàu khách tuyến hải phòng chết cả trăm người các ma đều về cây Đại này chú ẩn,,bây giờ bọn anh vẫn xây một cái miếu nhỏ chỗ gốc cây cũ

 45. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 12:33

  A quên có cách thử ma rất zễ làm là như nài.

  Đến chỗ nầu các cô nghi có ma (vízụ khi mua nhà, vườn), thì các cô hãy rót một cốc nước thật đầy rùi bỏ vầu đó một cánh hoa khô, rùi đặt cốc nước có cánh hoa xuống sàn.

  Đợi lúc trời nhậpnhoạng, các cô tắt hết đèn, chỉ thắp một cây nến nhỏ cạnh cốc nước, rùi ngồi một mình theo zõi từ xa.

  Chú ý là các cô chỉ được ngồi một mình, chớ most ma ngại chỗ đông người, đéo chịu lên đâu.

  Đợi khoảng 10-20 fút, nếu thấy cánh hoa tựzưng bơi vòngvòng trong cốc nước, thì Zì chúc mừng, nơi đó đã có ma. Cánh hoa bơi càng tròn thì ma ở đó càng gớm.

  Tối nai các cô có thể thử ngay trong nhà mình nha Simacai.

 46. #49 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 12:44

  Zì cứ hay suy nghĩ cho chóng già, bán buôn gì ở một chổ khỉ ho cò gáy, xây 1 biệt thự thật hoành, nhà mát ở bến sông to miên man giá trị hàng chục tỷ đồng, trong khi ở 1 nơi chỉ cần 600k/tháng Zì sống vô tư, gói xôi 2k no đầy bụng, ổ bánh mì 3k có thịt đàng hoàng nhé…

  Họ làm phủ thờ Zì ơi, trong họ tộc ai muốn vào ở cũng được nhưng không cho phép  bán đi…

  Cuộc sống có nhiều điều phải nghĩ, nhưng Zì hay đa nghi, tỷ như em hỏi Zì làm sao để con hươu cao cổ vào tủ lạnh, chắc Zì rụng hết mấy cọng tóc để trả lời em trong khi chỉ cần mở cửa tủ lạnh bỏ vầu  là xong…

  Đơn giản chút để thấy đời còn hồn nhiên, dẫu biết hồn nhiên vào thời buổi này dễ bị điên

  Chúc Zì ngủ ngon như trẻ

 47. #50 by minhhuong on 2011/05/08 - 12:50

  Đéo hiểu quán tự hào cái đéo gì khi mà bựa viên có thằng đến cây duối cũng đéo biết, rồi lại có con lên khen ăn xoài xanh chấm muối ớt ngon, rồi đến cả đệ nhất phu đéo gì nhân Hương Mỏ Nhọn (aka Bắp Ngô) còn tưởng Hindu giáo là một nhánh của Ấn giáo vươn vươn. Đấy, chốn dân chủ nhất Lừa đấy. Dốt đéo để đâu hết chỉ được cái hoang tưởng, hài vãi mắm. @Vìa

  ———————–

  Đây là chốn khai sáng, thằng ngu nó vào học hỏi, chứ địt mẹ, khôn rồi thì học làm đéo gì nữa, hả??   dễ thế mà cũng đéo biết, Vìa hóa ra cũng ngu kinh dị

  Mà tổ sư mấy lão Vìa, Kan cả đống nhá. Đệ nhất fu nhân được “tấn fong” lúc đéo nào?

 48. #51 by Cocacola on 2011/05/08 - 13:08

  Ngủ ở phòng phỏng thì 7/10 lần là bị bóng đè, bất kể whoever.@ Trạn


  Hồi xưa đi học, trưa anh thường phóng vầu ký túc xá ngủ trưa ké để chiều đi học luôn, có một phòng rất đặc biệt: bọn trong phòng cu nào ngủ trưa cũng đều bị ma đè, mà đặc biệt là ma nữ đè! 

  Đứa nào đã đi coi phin sex rồi thì thôi, còn không thì nó đè mãi không thôi! Đến nỗi cả phòng gom lại mướn phin sex về coi chung để khỏi bị đè!

  Thế nhưng có cu nầu mới vầu phòng mà chưa coi phin sex thì y như rằng bị em ma nữ đó ẻm đè khí thế luôn!
 49. #52 by Khuyết Danh on 2011/05/08 - 13:18

  Thôi em còng nốt còng này rồi lượn để nước nó trong. Không thôi Chàng của em lại buồn…

  Ma không có gì đáng sợ cả, có chăng do chính bản thân  lương tâm mình không thanh thản thôi. Nói rõ ra thì Ba mẹ và một số người thân Khuyết Danh cũng đang sống chung với ma đó thôi:

  – Đất ở xưởng cuả papa ngày xưa có chôn 2 anh em con chủ đât, sau khi papa mua lại họ có đời bộ đi… bây giờ mỗi khi mẹ nằm mộng thấy 2 trẻ phá máy móc là y như rằng hôm sau máy óc đều hư hỏng, trì trệ công việc, mua bánh, trái cây cúng vái là mọi chuyện êm xuôi….

  – Dì của Khuyết Danh mua 1 căn nhà đã qua hơn 17 đời chủ, ai mua rồi cũng không vào ở được, luôn bị 1 bóng hình nào đó nhát, đuổi đi, Dượng KD không tin chuyện ma quỷ, ngày đầu tiên dọn vào ở, đêm đó hơn 12 giờ khuya dù mưa tầm tả  mà dì dượng còn phải vèo về nhà củ ở vì nó đuổi rất bạo, sau đó dì có mời sư Thầy về cúng, mọi việc êm xuôi, dì ở đến tận bây giờ, thậm chí mỗi khi khó khăn thầm vái tên người đó nhờ giúp đỡ công việc trọt lọt êm xuôi đến không ngờ, nhưng có 1 điều , không ai có thể làm khách nhà dì được, ai đến ngủ củng bị đuổi đi bằng cách hể vừa mơ màng là bị giật ngón chân ngay…..

   

 50. #53 by Dragonfly on 2011/05/08 - 13:35

  Địtmẹ Con Zì Man Zi Mọi Zợ Biến Thái, anh cần cặc gì phải thể hiện mình ở cái nơi khắm khú nài. Địtmẹ Zì, anh hỏi cái nài nài thì đéo đủ trình giả nhời lại đánh zắm cãi xóa chuyển sang công tác làm bún và chiện ma cái đầu Zì à?. Địtmẹ cái loại người vừa ngu vừa ti tiện lại hay ngậm máu phun người. Địtmẹ cả lò Zì không giả nhời anh chửi tiếp. Hệ Hệ