Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by tieuthithi on 2011/05/06 - 23:07

  @Miên E không thấy  là bây giờ đến chữ bà Zi cũng hà tiện lắm hay sao ? Mắt  hút vài ngày làm mọi người ngóng dài cổ , về rùi thì chỉ cồng đúng 10 cồng . Hôm nay nhờ có Vàng Son mới vào quán nên  mới được thêm ke ke ke 

   Mà Zì bỏ cái thói “10 cồng” đi nhá . Có cồng chưa được chục dòng cũng tính cồng . Khai sáng kiểu ỉa són  như Zì thế thì lũ Simacai nài bao giờ khôn được hả 
 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:13

  @em Mít

  Cây gấc là một zạng cây rau leo, jống bí/bầu hoặc mướp/khổqua.

  Gấc fải có zàn (hoặc một thân cây gỗ) để leo chớ không bò lan zưới đất được như bí. Mùi lá gấc và thân gấc rất khắm, như mùi thuốc trừ sâu vậy.

  Gấc jồng chừng 1 năm thì ra quả. Quả gấc có gai lởmchởm, to bằng quả bưởi, khi chín có mầu đỏ chói lói.

  Ruột quả gấc cũng có mầu đỏ như ruột zưa-hấu, và hột thì to bằng đồng-xu, hôi rình, có răng-cưa ở rìa hột.

  Ruột quả gấc chiên zùng để thủi xôi-gấc. Nó cho xôi một mầu đỏ rất đẹp, và vị ngậy rất đặcbiệt. Đôi khi người nấu xôi cho cả hột gấc vầu xôi, để tỏ ra đó là xôi gấc xịn chứ đéo fải xôi bôi fẩm China.

 3. #4 by Hoaimien on 2011/05/06 - 23:13

  em  đã thấy ai ăn cân sắt ỉa ra cân đinh chưa 

   Giấc mơ chỉ là giấc  mơ thôi @ Chị Thi
  Nhẽ đâu? Ui ui vỡ mộng quá, bắt chước ma Zì kể trên, đập đầu vào gối để mơ  10% đây…
 4. #5 by minhhuong on 2011/05/06 - 23:14

   Khai sáng kiểu ỉa són  như Zì thế thì lũ Simacai nài bao giờ khôn được hả  @ chị Thi

  ——————

  Đã thế bây giờ TT còn tuyên bố rất khủng: Các cô tự mà bảo ban nhau, tự mà dậy nhau, tự mà chấn chỉnh nhau bla bla

  Ý là TT khen giờ các cô đã “cứng cáp hơn xưa” , giống như từ “Lừa” bây giờ chuyển sang dùng từ “Ngựa lùn Simaica”, tức là khen có biến hóa rồi đấy 

 5. #7 by Sunflower on 2011/05/06 - 23:14

  Các cô sẽ không tưởngtượng được đoạn kết của chiện ma đó. Địt mẹ ông ma, tức cô bộđội nhờ xe chú Búm, đéo fải tèo ở chiếntrường Nam Lừa, mà chết ở ngay ga Cẩm Jàng, trong lần về fép cuốicùng thăm jađình trước khi “đi Bê” vầu Nam Lừa.

  Bíẩn đó đéo có nhời jải, fỏng các cô?

  @ Tướng Già Hói

  —————
  Ngay khúc giữa em cũng đoán là cô ma tèo ở Cẩm Giàng. Không phải em hay dưng mà trăm câu chuyện ma kiểu này như một, em thật. Từ bé đến nhớn nghe không lệch, tất nhiên chi tiết khác nhau, nhẽ sự đời nhiều trùng lặp?
  Em chưa có duyên nhìn thấy ma, trừ một lần ngủ mơ duy nhất thấy chị gái đã tèo từ bé tí. Nhưng tin là có, dù không cố công vào Bất Bạt tìm gặp làm gì. Suy cho cùng, cái gì họ đã không muốn thì không khiên cưỡng.
  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:18

   Ừa đúng. Zưng Zì kinhnhất là vụ chú Búm bị lột mất quả áo-mưa Sô Liên.

 6. #9 by tieuthithi on 2011/05/06 - 23:15

  Thôi Zì  kể nốt chiện ma lúc sáng đi , đến đoạn 22 giờ mở mắt ra thấy cái gì đấy há há há … để em còn đi ngủ xem tối nay có nằm mơ thấy con  ma nầu không 

  Mà  sao người ta lại gọi  là “con ma” chứ không phải “thằng ma” nhỉ . Mặc định cứ ma là giống cái à ?
  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:19

   Chiện đấy thì khủng lắm, thôi để đến mai vậy vì hết jờ rùi hiahia.

 7. #11 by minhhuong on 2011/05/06 - 23:17

  Ai đưa đường dẫn lối thì sẽ thành những “hồn ma” và thú vui của hồn ma là trêu Ông Người, có thể chì là đùa cợt, có thể là kêu oan, ai oán gì đó…@GKĐ

  —————–

  Không làm gì á??? Bám hẳn theo mình dọc hành lang, vào fòng của mình, dọa 1 cách giận dữ, không fải đùa nghịch, mình nằm im thin thít, dai như đỉa. Đương là người bệnh mà bị thế, hôm sau hiển nhiên là mặt không còn tí máu bởi mất sức toàn fần.

  Đấy, em bị cú như thế.

   

  Nhưng đúng là có 1 cú trước đó, chỉ bị ma trêu thôi. Không bị giận dữ như cú vừa kể.

 8. #13 by Sunflower on 2011/05/06 - 23:24

   Đôi khi người nấu xôi cho cả hột gấc vầu xôi, để tỏ ra đó là xôi gấc xịn chứ đéo fải xôi bôi fẩm China.

  @ Tướng Già Hói
  —————————-
  Thời bây giờ mới phải chứng minh kiểu đó, chứ bé tí ti ăn xôi gấc đã luôn có hạt rồi. Chắc thời thởi không để chứng minh, mà vì nhiều người thích bóc màng bao quanh hạt gấc ăn, nói rất béo. Nhưng chả biết chừng vì nghèo, vì bần tiện không dám vứt hạt đi.
  Ngoài ra, hạt gấc đem phơi, đập vỏ cứng, sao khô giã vỡ ngâm rượu hình như làm thuốc chữa vết thương bầm tím, chảy máu. Rễ gấc chữa phong tê thấp gì đó. Tóm lại khá nhiều công hiệu theo dân gian.
 9. #15 by Già Không Đều on 2011/05/06 - 23:26

  Dầu Gấc lợi hại lắm đới. Anh phải mò qua tận Chương Dương Độ mua cả chục lọ về cho mama xoa chân, đau chân xoa dầu gấc rất mau hết. Thành phần hình như chỉ hạt gấc xay nát ngâm cồn thì phải. Chỉ 10k 1 lọ quá xá rẻ luôn.

   

  Loại dầu gấc dạng viên uống tốt cho mắt nữa.

   

 10. #16 by tieuthithi on 2011/05/06 - 23:28

  hưỡ hưỡ chãn đẽo chĩu đưỡc , vậy em cũng hết giờ hóng quán rùi đi ngủ thui hẽ hẽ … hy vọng là sẽ mơ thấy Zì chứ hông phải Ma hã hã …
  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:38

   Lúc nầu em lên Tam Đảo vầu ban đêm, đến chỗ gần đền Trần (cũ) ý mà hóng ma. Nhiều vôđối luôn.

 11. #18 by Mit on 2011/05/06 - 23:30

  Mít biết cây gấc, dưng nãy giờ hồi hộp đợi coi nó có dính tới ma quỉ kiểu cây đa cây bàng thôi mà.  Khổ quá, nhà Mít xưa ma trồng cây gấc leo mịa nó nóc nhà, chiếm một mặt nhà Mít lạ giề….hehehe  Nó che bố cả cửa sổ phòng ngủ của Mít, tối nằm nhìn dưới ánh giăng chỉ thấy đàn chuột chạy lên chạy xuống

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:36

   À fần sau của chiện sẽ có ma cây chay cây gấc mà em. Yêntâm đi hehe.

 12. #20 by Sunflower on 2011/05/06 - 23:31

  Không làm gì á??? Bám hẳn theo mình dọc hành lang, vào fòng của mình, dọa 1 cách giận dữ, không fải đùa nghịch, mình nằm im thin thít, dai như đỉa.

  @ Chị Bắp Ngô
  ——————————-
  Chắc tại chị xinh rồi vong tị vong trêu 😉

  À, em chưa gặp ma, dưng hồi tin tin hay bị bóng đè lắm! Lắm hôm nhắm mắt lại bị không dám ngủ cả đêm. Bựa nào am hiểu vụ này giải hộ em cái nhỉ? Có liên quan đến ma không?
 13. #22 by Già Không Đều on 2011/05/06 - 23:32

  Thùy Link em Cồn Hạt Gấc đây mấy Cô, tham khảo đi.

   

   

  http://www.daugac.com/product/con-gac-xoa-bop.shtml

 14. #23 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/06 - 23:43

  Zưng Zì kinhnhất là vụ chú Búm bị lột mất quả áo-mưa Sô Liên. @Mụ Bựa

  Có mẹ gì kinh, tuyền chiện thườngtình. Địtbẹ, Dượng hầudư sáng nầu chả bị ma nhét quả chày giã gạo vầu quần. Hãi thế chứ… hĩhĩ

  Cơmà đận nầy quán đông Vàng Son nhờ yêu nhờ. Dượng có nhời thămhỏi các cô mới, vướnan các cô cũ lunthể nhế.

  Sẵn mồm chưởi tiênsưbố thằng Lả Lét phát. Mầy mang danh thằng Liền Ông mà tiểutiết nhỏnhặt hơn Mụ Bán Dau (biên hoa nhế) là sâu thằng kia. Có câm mẹ mồm đi không, chiện í ăn thua gì nhà mầy mà cứ phẩy bớimóc lèmbèm hảhả..? Dượng mầy đây kẻ trong cuộc còn chả thèm chuykíu thì đến độ nầu mới đến phiên mầy lăntăn. Bỏ ngay cái thói bầnnông í đi nhá. Địtbà mầy

 15. #24 by tung tung on 2011/05/06 - 23:46

  @ Trung Tướng.

  Cho Tửng hỏi vài câu được không ạ?
  – Có nhiều chi tiết  Ộng Ma này hay giữ chặt cái áo mưa. Nhẽ nào cái áo mưa này là của Ổng, nghe nói ma hay theo đòi những cái của ổng? Chú Bùm có áo mưa này theo đường dây như sau: Gia đình Ông MA=> Chú gì đó ở đậu nhà Ông Ma=>Chú Bùm.
  – Đạp xe mà mặc áo mưa thì nóng bỏ mẹ. phải không?
  – Trung Tướng phải đi sơ tán tới 2 nơi (THái Bình và Hải Hưng)? Lần sơ tán sau sao PAMA Trung tướng kg chọn nơi củ cho tiện?

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:54

   – Chiện về cái áo-mưa thì Zì quên rùi, để Zì hỏi lại bôlão đã.

   – Chiện sơtán lúc khác Zì kể. Cô nên nhớ Zì đi sơtán fải đến 20 nơi, khắp 8 tỉnh Bắc Lừa, chứ không chỉ 2 nơi đâu.

   Pama Zì đi sơtán fải theo cơquan, chứ có tự ý chọn được đâu.

 16. #26 by Sunflower on 2011/05/06 - 23:49

  Vẫn còn ngồi còm thì kể nốt chuyện ma cây chay cây gấc thì bà Zì, hồi nhỏ ở miền núi thỉnh thoảng được ăn quả chay chín, chua chua ngọt ngọt thơm thơm giờ vẫn thấy thèm

 17. #27 by Già Không Đều on 2011/05/06 - 23:49

  Ở đây có Cô nầu trải nghiệm quả gặp Ma rùi thành tâm niệm câu chú “OM MAMI PADME HUM” rùi Ma đi chỗ khác chơi và không quấy rầy nữa không?

 18. #28 by Già Không Đều on 2011/05/06 - 23:53

  ” OM MANI PADME HUM” mới đúng, sorry gõ nhầm.

   

 19. #29 by Mit on 2011/05/07 - 00:36

  Mít nghe bô lão kể nhà tổ ngoại Mít ở làng xyz  trong suốt thời chiến tranh bần nông hông dám moved in qua đêm.  Bỏn dùng nó làm hợp tác xã, nhà kho, sân phơi lúa gì đấy vào ban ngày.  Bỏn dân làng đồn nhau ban đêm vầu đấy ngủ cứ nghe tiếng người ngựa qua lại trong sân.  Kinh bỏ mịa…hehehe Chả biết thực hư thế nào.

  Dưng năm nẳm khi bọn địa phương bắt làng í phải dời nghĩa địa lên đâu xa lắc, bô lão đi bốc mộ cụ tổ bẩu khi mở mộ ra thì xác người vưỡn còn nguyên, nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ cũng còn nguyên.  Trên bụng có một miếng đá hay gỗ gì đấy bọn làng ghi ơn cụ cứu bỏn khỏi bị truy giết năm xưa vì theo CG.

 20. #30 by nhất on 2011/05/07 - 01:25

  Địt cụ Cola vưỡn muốn làm sáng tỏ à? Mà sáng tỏ cái mẹ gì cơ chứ.
  Phần em Rô nói về anh, anh xác nhận đúng như vậy.  Anh cũng khuyên ẻm cẩn thận khi login ngoài  quán Net. Địt mẹ chi bộ gúc với key : free yahoo account thì ra vài ngàn cái hacked yahoo account wiht paswords, dĩ nhiên là sản phẩm của bọn scrips kidding Lừa only, kiểu như Tế phò ý.
  Nhân tiện anh muốn cola xác nhận lời em Rô nói có đúng không? Cái phần ẻm kể rằng : Mầy với ẻm đang chit chat ok thì  quay 180° sang đả kích ẻm, không một lý do được đưa ra, Hương Điêu cũng có 1 lần nói mầy 2 mặt ý! Nhớ hông? Nếu đúng vậy thì giải thích dùm anh cái là sao La không sử sự thẳng thắn hơn bằng cách chất vấn em Rô trực tiếp?!
  Đêm rồi bật nhạc nghe đê chi bộ bìu!

 21. #31 by nhất on 2011/05/07 - 01:56

  Địt cụ bọn hóng nghe nhạc Mike Oldfiled nha, anh lên xe về tỉnh đi cầy đây.

 22. #32 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/07 - 05:17

  Nhân Ngày Của Mẹ, tặng cho các cô còn mẹ.

  Hãy biết yêu thương, hiếu thảo mới đấng sinh thành trước khi quá muộn các cô nhế.

 23. #33 by Bia-om on 2011/05/07 - 06:47

  Chào buổi sáng chi bựa khắm thúi, mời các cô súc miệng bài hát nầy nhân ngày Pháp lợn cút khỏi xứ Lừa yêu dấu và tươi đẹp nầu.

 24. #34 by Sành on 2011/05/07 - 07:17

  Anh cũng bắt chước Nhất với Sỹ chưởi Lả phát nữa!

  Nội dung chưởi anh vẫn để trống, anh sợ bẩn tay khi phải viết nó lên. Lả lên mạng gúc những từ nào bỉ ổi nhất, xấu xa nhất điền vào chỗ trống cho cho câu chưởi được trọn vẹn nhớ!
  Cám ơn Lả đã điền chỗ trống giúp anh! cám ơn cám ơn!
 25. #35 by Sành on 2011/05/07 - 07:28

  Địt mẹ chi bộ!

  Anh đăng kí bản quyền một kiểu chưởi mới, đó là: Chưởi để trong chấm chấm, để tự đối tượng bị chưởi sẽ điền từ thích hợp kẻo nó lại bảo mình chưở sai sự thật. Hờ hờ!
   Ví dụ khi thấy thằng Dái Ghẻ lèm bèm với em Hương thì anh chỉ cần chưởi: 
  -Địt mẹ Dái Ghẻ! Mày là thằng ….!
  Thế là nó sẽ biết tự điền ô trống. 
  Về khoản sáng tạo này thì thằng Lả kém anh cả mấy cái đầu chứ bật anh được cái cục cứt. Hờ hờ!
 26. #36 by nguoicali on 2011/05/07 - 09:23

  Khổ, jà còn bị dụ

  Đíu fẩy nịnh, chiện ma của Zì dư… (cởm ơn bạn Sành, hí hí)

  Đã dở còn dáng cíu dãn tình thía. Zì định xoáy vầu cái ấu mưa để chiển wa tình tiết mới, đúng hông?

   

  Thời mới chơi lốc, lão mần wen được 1 dàng son

  Chậc, chậc… Ta nói, nhớ lại còn thèm

  Châm anh dư Danh. Thỳ mị dư Thi. Kiu kỳ dư Ky. Dễ sương dư Hương. Mụng mơ dư Râusơ. Sơm dư Mít tố nữ…

  Cục tình đang chôi êm ả

  Nàng nủi hấng fe là đíu sợ ma. Bữa mới ngùi chơi cả đám chong nghĩa địa

  Biết nàng hay thức fia lướt lốc, lão liệt canh me cỡ 1 giờ sáng fang tới 1 bài

  Tới bài thứ 3, nàng ta cởm động cho lão vầu mẹ sổ đen

   

  Thư thư xíu, lão lục lại rùi bốt lên hầu chi bộ hén

  1 chiện thui. Giữ dốn, mơi mốt đi hù dàng son khác

 27. #37 by LonelyRose on 2011/05/07 - 09:47

  Để đềfòng cướp-jật, ngoài con zao-găm Đức zắt trong bụng, chú Búm còn khoác thêm một quả áo-mưa quânzụng Sô Liên. @Zì

   

  Vụ mất áomưa và daogăm, nhẽ chú Búm quên, còn phân đoạn nài nữa nài:

   

  …Chiện trò dăm ba câu nhẽ nhạt, cô bộ đội hình như buồn ngủ, dựa nhẹ vào lưng chú Búm. Hơi ấm cứ lan dần lan dần… Chú Búm bẩu, anh cũng mệt dồi hay mình nghỉ tí nhé. Cô bộđội tồng ý. Chú Búm ngả xe, cởi áomưa jải xuống bờ cỏ, du em ngủ. Dao găm vướng víu fẩy vứt wa 1 bên. Đương mêmẩn jăngsao, cả hai không nhận ra có mấy chú dưnquưn đi đến gần. Một chú thấy cấy jì nhúcnhích liền quát tướng: ai đấy cấy jì đấy? Cả hai văng mẹ mỗi người một phía. Chú Búm vớ xe độp đạp cuốngcuồng cuốngcuồng chả khác déll gì ma đuổi. Về tới nơi mới nhớ chưa thuhồi áomưa mới daogăm, vớ luôn cục gạch đập đầu cho đỡ tiếc của, cũng chẳng biết giải thích lído vì sao thất lạc…

   

  Về sau ai hỏi con ma í nó có giống người trên nóc tủ kia không chú cũng gựt đầu lialịa, chứ đêm hôm í, cô bộđội cầm đènbin, nhẽ cổ tự fa vầu mẹt mình cho chú Búm ngắm thì chú mới nhớ kĩ nầu là trẻ quãng 19-20, đẹp zai, zăng khểnh, mũi dài?…

   

  … Ở CẩmJàng bigiờ nghe đồn có cụ GKĐ, Dượng Sỹ, Dũng Hói vốn là kịu dưnquưn, mỗi người sởhĩu một thứ áomưa, daogăm, đènbin, dưng không hề bấu cấu…

 28. #38 by Cocacola on 2011/05/07 - 11:03

  Cái phần ẻm kể rằng : Mầy với ẻm đang chit chat ok thì  quay 180° sang đả kích ẻm, không một lý do được đưa ra, Hương Điêu cũng có 1 lần nói mầy 2 mặt ý! Nhớ hông? Nếu đúng vậy thì giải thích dùm anh cái là sao La không sử sự thẳng thắn hơn bằng cách chất vấn em Rô trực tiếp?! @ Nhất


  Dồi, anh có hỏi dồi! Dưng mà ẻm bảo: “em gạt anh đấy, làm đéo gì được em!”. Thế là xong phin!

  Các cu chửi anh xấu xa bỉ ổi v.v.. Anh hỏi: bằng chứng, bằng chứng đâu?

  Ở đời, anh không gạt tình gạt tiền ai, không nói dối, anh thấy thế là đủ đạo đức sống thanh thản trên đời rồi các cu ạ!

  Trên đời nhiều khi cũng lạ nhờ: hacker nó hắc nick xong, nó lại giả nick lại cho khổ chủ! Kể cũng lạ!

  Mà bọn hacker nầy cứ đi hắc toàn nick của Gái-Phải-Chém, sau đó lại âm thầm giả lại cho các ẻm, kể cũng lạ nhờ:

  1. Em Phạm Phòng cũng đã bị hắc níck, sao đó cũng được giả lại níck ngon lành êm ái để mà vầu blog tiếp

  2. Rô Kinh cũng rứa, trước khi cho Năm Băm và thằng Tướng Tin xài nick

  3. Lucky thì có ẻm, bà cô già và đứa cháu tin-tin xài chung một nick


  Nhưng thôi, ai nói sao mình nghe vậy, chừng nào đủ thông tin để bật thì mình bật. Thế mới là tinh hoa! 

  Còn bật lung tung theo cảm tính, điếu có cơ sở thì đúng hạng bần nông thứ thiệt! Trách làm điếu!
 29. #39 by Mr. Tran on 2011/05/07 - 11:25

  Địt mẹ cuộc sống ngày càng bất an. Mở lá cải là tin cướp-giết-hiếp lan tràn.

   

  Sáng nay vửa hóng được tin nầy, tiỉnh mẹ diệu

   

  Nhẽ trào lưu chặt đầu đương được chuộng?

 30. #40 by Mr. Tran on 2011/05/07 - 11:29

  À, các bựa đương nói em Phạm Phòng có phải là Phạm Phòng – nữ văn sỹ chẻ tuổi với bao chăn chở đối mới cuộc đời nầy hông?

   

  Ẻm có vụ xì-đan gì mà mỗ đéo biết nhở?

 31. #41 by Sành on 2011/05/07 - 12:02

  Địt mẹ! Đọc cái link dẫn của Trạn anh thấy buồn cho Lừa thật đấy! Cứ ở đâu có chết chóc, thối tha thì dân tình bu vào xem như bầy quạ rỉa xác chết.


  Nếu có ai đó biểu diễn nghệ thuật ngẫu hứng trên đường phố mà đông người xem thì có thể bị chưởi là không có văn hóa, thậm chí gán cho cái tội gây rối trật tự công cộng. Điều này trái ngược với bọn khoai tây. 
  Có lần chạy xe trên đường dọc một con sông anh nhìn thấy rất đông police đang vớt một xác chết, vậy mà cả dòng xe chạy qua không chiếc nào dừng lại xem giống như ở Lừa. 
  Nhưng khi gặp tai nạn thì tất cả người đi đường sẽ giúp đỡ nhiều nhất có thể, xong việc thì giải tán ngay không gây ùn tắc, muốn biết thêm thông tin thì chờ đọc báo.

 32. #42 by Nô Đức Nổng on 2011/05/07 - 12:31

  Trên quán bựa mà chi bộ còn cãi nhau vớ vỉn như này, không biết xã hội Lừa còn ra sao nữa đây? Haizzz.

  Thôi tạm dừng nghe tí nhạc Pháp, do một em vàng son Bỉ trình bày, cho nó giảm stress nào. Tôi hy vọng:

 33. #43 by EURO on 2011/05/07 - 13:32

  Hehe, mời chi bộ tiếp tục nghe cải lương kiểu Bựa- tuy có hơi chướng tai bởi toàn chiện riêng tư được sâu lên mặt quán, nhưng Rô nghĩ dù sâu cũng thư giãn hơn những còm giận hờn Trung tướng vu vơ của Vàng Son nầu đó, và ít nhất cũng có những trải nghiệm được rút tỉa ra với từng người. Tiếp tục chiện bạn Rô hầu chiện bạn Lả- thẳng thắn, sòng phẳng, đi thẳng vầu ý chính đúng phong cách bạn Rô.

  Dồi, anh có hỏi dồi! Dưng mà ẻm bảo: “em gạt anh đấy, làm đéo gì được em!”. Thế là xong phin!

  Với kiểu trích dẫn câu mà không trích ngữ cảnh thế nầy, bạn Lả sẽ làm cho khán giả hiểu là bạn Rô đã trơ tráo trả lời như thế sau 1 pha lừa tiền- hoặc tình bạn Lả. Ngữ cảnh thì vô cùng đơn giản, nguyên do vụ xác chết không đầu, bạn Rô có khoe trong quán Bựa là bạn Rô biết nhiều chiện đéo giống như bấu chí nói, vì hiện gia đình bạn Rô vẫn còn nhà ở gần nhà bạn Nghĩa chặt đầu, và bản thân bạn Rô có quen bạn Nghĩa từ nhỏ.
  Thế là ngày nầu bạn Rô cũng được bạn Lả miệt mài gạ gẫm kể nội tình chiện ấy. Bạn Rô có nhá hàng, kiểu Dì Trung Tướng kể chiện ma.
  Còn tiếp, type còm sau.

 34. #44 by LonelyRose on 2011/05/07 - 13:35

  @Nổng,

  Ah em PQA hát Bonjour Vietnam đây mà.

   

  @Trạn,

  Em cũng tòmò hông bít PP là ai (không tòmò không fải gái bựa có cái cơi đựng jầu ), dưng ráng nhịn hông dám hỏi, sợ lật lại chiện cũ hông vui. Các bựa cũ đừng jả nhời Trạn nhá

 35. #45 by Xim on 2011/05/07 - 13:41

  Trên đời nhiều khi cũng lạ nhờ: hacker nó hắc nick xong, nó lại giả nick lại cho khổ chủ! Kể cũng lạ!@ Lả


  À vụ nầy thì điếu có gì lạ cả, anh cũng từng dính một lần. Lần lẩn, anh login yahoo ngoài quán chat, mà máy quán thì mặc định đầy trojan, điếu đỡ được. Hôm sau, anh điếu login vầu account được, mất mẹ pass rùi chứ điếu. Lả lét nhẽ chưa bâu giờ mất pass? Nếu đã, cô nhẽ biết thủ tục retrieve pass dư một phần tất yếu của email?

  Trường hợp của em Rồ nhẽ y chang. Điếu có gì lạ.
 36. #46 by EURO on 2011/05/07 - 13:42

  Nhưng bạn Lả cảm thấy không thỏa mãn với câu chiện Rô kể, và đòi phải có những gì gay cấn hơn. Rô nói đéo có. Bạn Lả hỏi thế em lừa anh hả? Và hehe…. đương câu trả lời nằm ở câu bạn Lả trích dẫn.
  Nhưng đương nhiên tới giờ bạn Lả mới làm Rô hiểu lý do vì đâu mà bạn Lả lại quay 180 độ thái độ với bạn Rô như câu Nhất dâm đặt ra. Vì cho tới đêm hôm qua, bạn Rô vẫn thắc mắc y chang Nhất!
  Chỉ có hơi lạ là sau khi bị bạn Rô lừa, bạn Lả vẫn chat chit với bạn Rô. Tới lần cuối cùng 2 đứa chat, Rô vẫn nhớ nội dung là bạn Lả hỏi bạn Rô yêu cầu thế nầu cho 1 bài phóng sự ảnh, và hẹn ít bữa nữa sẽ chuyển cho Rô ít hình- Không biết của bạn Lả hay người quen bạn Lả- để Rô coi có được không, nếu được thì gửi giúp cho sếp!
  Vài ngày sau bạn chính thức không chat cùng Rô, và chửi Rô khơi khơi trên quán Bựa. Tất cả những bạn Bựa như Hương Điêu, Nhất dâm… đều hỏi Rô chiện gì xảy ra cho 2 đứa, và Rô vẫn khăng khăng bạn ấy chửi bựa thui, không có chiện gì đâu. Phải rất rất lâu sau Rô mới tin là bạn ấy chửi thật, do bạn ấy chửi bền bỉ quá.
  Nhân đây cám ơn Nhất dâm đã giúp em có được câu trả lời cho một thắc mắc mà em tin rằng chắc phải ôm theo xuống mồ.

 37. #47 by EURO on 2011/05/07 - 13:53

  Theo quan điểm của bạn Lả, thì phải chứng minh được bạn ấy nói dối, hoặc gái trai gì đó thì mới chứng minh được bạn ấy là đồ đểu. Rô thì không tin bạn Lả đểu, Rô chỉ tin bạn ấy là đồ bần tiện thôi. Tỷ như bạn ấy trích dẫn câu vừa rồi mà không dẫn ngữ cảnh dẫn tới những hiểu lầm đáng tiếc chắc chắn sẽ xảy ra cho khán giả nè, tỷ như bạn ấy nhận xét vụ “sau scandal xin xiền bọn khúc ruột ngàn dặm…”, nếu như Bựa nầu mới thì sẽ hiểu là quán Bựa đã từng xôn xao vì vụ Rô xin xiền giai và bị cự tuyệt trên mặt quán, trong khi thật sự toàn bộ thông tin chiện này chỉ 3 người liên quan biết, và Rô xinh chính là người đưa sự việc công khai trên quán Bựa, cũng như cảnh bấu trên chính lốc của Rô, và chưa từng có ý kiến nầu chửi Rô vì hành động mà cho tới giờ Rô vẫn thấy là đứng đắn, và cần thiết này.
  Riêng về chiện này, Rô rất đồng ý với bà Dì là cho dù có việc đó, thì cũng là việc hoàn toàn bình thường và chả có đéo gì ảnh hưởng tới đứa nầu trong đây cả. Một số ý kiến nói Rô thanh minh thanh nga, nhưng xin nói rõ Rô đéo cần thanh minh với quán Bựa, vấn đề là Rô chỉ nói rõ trắng- đen của sự việc vì chính danh dự của bản thân bạn Rô, và với một số bạn bè thân thiết của bạn Rô như Chim Chúm Chím cảnh bấu: Nếu mày không nói rõ ra, thì hóa ra bọn tao chơi với nhầm bạn à?
  Và đương nhiên, tất cả đều không nằm trong phạm trù đạo đức đối với quan niệm của bạn Lả.

 38. #48 by Sành on 2011/05/07 - 13:58

  Em Rô có may mắn còm trúng phát thứ 1000. Anh thay mặt TT tặng quà khuyến khích cho em Rô bằng một cái….!

  Thế là đủ rồi Rô nhé! TT cũng chỉ cần ngần ấy thôi. Đừng dài dòng mà mang tiếng xì pam đấy!
  Có nhiều việc cần chó gì giải thích. Cứ kệ mẹ! hờ hờ
 39. #49 by EURO on 2011/05/07 - 14:01

  @ Xim, thật ra thằng tướng Tin mượn Láp của em, sẵn lúc nầu cũng login quán Bựa. Năm Băm thì cao thủ không nói làm gì, còn vụ đó em nghĩ chỉ có 1 khả năng, khi đó ở Huế chơi, máy tính hư nên em hay ra tiệm chat. Nói ra thì hơi nhục, vì tới lúc đó em vẫn hoàn toàn mù IT, cái đéo gì – ngay cả chơi lốc- cũng phải ới 1 tên Bựa và cả Nhất dâm chỉ cho từng bước. Rồi thậm chí làm cách nầu để vào lốc của mình mà không phải chui vào từ quán Bựa lão Sỹ cũng phải chỉ cho em hàng tiếng đồng hồ…
  Em nghĩ chỉ có 1 khả năng, là khi vầu YM trong quán chat xong em chỉ bấm cancel rồi về, vì thật sự lúc đó em cũng chưa biết cách sigout- riêng vụ này chính Nhất dâm cũng phải dạy.
  Vụ đó em không mất  pass, nhưng để cẩn thận thì chính SỸ và Nhất đã phải dạy em từng bước để làm sao đổi pass.

  @ Thi dâm đãng. Em yêu chị.

 40. #50 by EURO on 2011/05/07 - 14:03

  @ Sành, em cũng yêu anh hehe…
  Khỏi nhắc thì em cũng dừng lại khi thấy đã xả những gì cần xả!
  @ All chi bộ, đừng nhắc vụ em PP, nhắc tới thì nhà Rô lại nhảy lên ngàn viu là Rô đéo chịu đâu đấy nhá!

 41. #51 by Bia-om on 2011/05/07 - 14:17

  @Rô xinh: Hôm trước còm quả lấy số làm thân với Rô đéo thấy Rô trả lời lại được xem ca-kịch mấy hôm nay nghe hay phết. Nhân lúc anh vẫn còn muốn làm wen với em, em lên dừng lại được rồi, Em có ca nữa thì tên Lả cũng không bần tiện hơn được nữa đâu em.

 42. #52 by minhhuong on 2011/05/07 - 14:20

  Đủ rồi đấy Rô, Lả nó nhấn mạnh ở chuyện Lả cho là Rô bao biện bị hack nick chứ không fải vấn đề xin tiền. Xin thì chả sao.

   

  Hack nick hay không chỉ có 3 người biết với nhau.

   

  Người ngoài chả ai biết cả thì tốt nhất đừng spam lên quán nữa. Rô không việc gì fải giải thích thêm nữa.

  Mọi chuyện chấm dứt ở đây.

 43. #53 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/07 - 15:34

  Anh vửa về đây. He he.
  Chầu chầu các cô. Địt mẹ các cô nhát, trừ vàng son.
  Để anh lật cồng rồi đổ cứt sau nhế.

 44. #54 by Lucky on 2011/05/07 - 15:40

  Chào ngày mới chi bộ !

  @ Lả : Ky rất quý anh và mọi người trong quán!

  Sống nay biết ngày mai có còn để được yêu thương nhau nữa hay không, sao phải cay nghiệt, nặng nhẹ nhau làm gì hả anh?

  Ky hiểu anh khó chấp nhận cái SAI, đơn giản nghề của anh không cho phép SAI dù nhỏ nhất, nó dẫn đến giết chết 1 sinh mạng, bác sỹ vui trong giây lat khi chữa người khác lành lặng, sẽ ám ảnh suốt đời những cái chết trên tay mình!

  Ky hiểu anh hay PHẢN BIỆN thay vì đưa ra tham luận của riêng anh, bởi nghề luật sư- thầy cải mà, lại thêm họ không dễ dàng đưa ra một việc gì họ không chắc chắn, làm thế là nguy hiểm cho thân chủ, đối phương dựa vào sơ hở đó để bật thì tèo nghề mất!

  Nghề nghiệp nào cũng cần sự yêu quý và tôn trọng nghề nghiệp của mình anh à! NHưng đây, quán Bựa, không phải giường bệnh hay tòa án, relax đi anh! Anh đòi hỏi những giá trị tuyệt đối như thế, em thấy khác nào mò kim đấy bể!

  Đôi lời cùng anh! Mến…! Ky

 45. #55 by Lucky on 2011/05/07 - 15:42

  Hôm nay ngày của Mẹ, chúc các Mẹ trong quán 1 ngày hạnh phúc nhe!

 46. #56 by EURO on 2011/05/07 - 15:57

  @ Điêu, vào YM gấp nha.

 47. #57 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/07 - 16:58

  @Con Lả Lét Bi Ình:

  Địt mẹ, anh định thôi không nói nữa nhưng thấy chú mầy cứ húng chó mãi nên nhón tay làm phúc cho chú mầy lần cuối vậy. Âu cũng là cách anh tích đức cho con cháu.

  Địt mẹ nhớ kỷ, đây là lần cuối. Anh đéo lột da sống đời mà dậy dỗ chú mầy hoài. Nhớ kỷ đấy.

  Các cu chửi anh xấu xa bỉ ổi v.v.. Anh hỏi: bằng chứng, bằng chứng đâu?

  Thế chú mầy cứ cay nghiệt mới gái là gì là gì? Cách mà chú mầy gọi là tranh luận ư? Chú mầy mần ơn thử mở to mắt một lần nhìn trong quán nầy có thằng nầu, hở chút tốc váy gái dư chú mầy hông?

  Chú mầy thử giả nhời anh: Bọn nó toàn thất học mới bần nông lấy chó gì bì mới anh, anh đây thạc sỉ hẳn hòi, dư chú mầy từng nổ phỏng?
  Thế thì anh sẽ đổ cứt cho chú mầy theo cách có học. Sure.

  Thế tối qua đến giờ chú mầy quên đếm có bao nhiêu cô ỉa vầu đầu lâu chú mầy dồi à? Có cần anh nhón tay làm phúc liệt kê dùm lần nữa?

  Cái đó hông là bằng chứng chứ là cái ./ à?

  Ở đời, anh không gạt tình gạt tiền ai, không nói dối, anh thấy thế là đủ đạo đức sống thanh thản trên đời rồi các cu ạ!

  Cái gì cũng cần bằng chứng thì chú mầy phẩy chưng ra bằng chứng chú mầy hông nói dối mới ai thì mới phải đạo chứ?

  Đại khái chú mầy chưng cái lý lịch trong sạch của chú mầy, ra phường chứng hẳn hòi thì mới thuyết phục được anh chứ.

  Đéo chưng được bằng chứng thì chú mầy đích thị nói lấy được, là gì nhở, là “nổ” phỏng?

  Đéo đâu có loại người tự bốc thơm mình như vậy. Trơ trẽn vửa vửa thôi chú mầy.

  Anh khinh chú mầy thật. Phẹt. Toẹt.

 48. #58 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/07 - 17:02

  Trên đời nhiều khi cũng lạ nhờ: hacker nó hắc nick xong, nó lại giả nick lại cho khổ chủ! Kể cũng lạ!  Cái nầy rõ chăm chăm: chú mầy đã ngu mà còn tinh tướng.

  Địt mẹ chú mầy đéo nghe tối qua anh ra rả trên quán chiện hắc ních Yahoo à mà sáng nay lại thở ra câu nầy?

  Hắc ních Yahoo dễ lắm sao mà chú mầy phán dư đúng dồi thế?

  Chú mầy mần ơn câm cái họng ./ lại trước khi anh nổi quạu nhế. Địt con mẹ chú mầy lần nửa.

  Nhưng thôi, ai nói sao mình nghe vậy, chừng nào đủ thông tin để bật thì mình bật. Thế mới là tinh hoa!

  Còn bật lung tung theo cảm tính, điếu có cơ sở thì đúng hạng bần nông thứ thiệt! Trách làm điếu!

  Ôi thôi, tinh hoa dư chú mầy ư? Anh sin kiếu nhế. Chú mầy đừng như vậy mãi mần anh cũng ái ngại dùm chú mầy đấy.

  Có một sự thật là thế nầy: hông phẩy thằng nầu có buỗi cũng đều là đàn ông.

  Đàn ông thì phải phóng khoáng, rộng lượng. Nhất là mới gái.

  Chẳng may khi gái nói sai, nói bậy. Chú mầy hông thích thì lờ mẹ nó đi, đã chết thằng lồn nào đâu.

  Chú mầy mần anh kinh con mẹ nó ngạc khi chế ra khẩu hiệu gì nhở, GPC – Girl of Particular Concern, để thể hiện chú mầy có học hả? Việc đéo gì chú mầy phải thế nhờ? Há há há.

  Anh tự hỏi nếu chú mầy có vợ đéo biết ẻm sống nổi mới một thằng cay nghiệt như chú mầy hông nữa? Ẻm nào lấy nhầm chú mầy hẳn bạc phước lắm. Anh thật.

  Anh dậy dổ chú mầy nhỏ nhẹ thôi. Nhớ đừng bật anh ngu mới tinh tướng nửa kẻo anh nổi quạu mà chưởi chú mầy thì mất mẹ nó hay.

 49. #59 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/07 - 19:49

  Đận lâu lắm dồi, ông pa anh ra Đà Nẵng mần học nghề cho một hãng dệt tư nhưn. Hãng cho phép ông pa anh trú lại. Phòng ngủ trên lầu hai. Lầu ba là bể tắm, giặt giũ. Tầng trệt để máy móc vận hành.

  Có một đêm đang ngủ, ông pa anh giật mình vì tiếng máy dệt ì đùng bên dưới. Ông pa hơi rợn người: chiều công nhân đã về hết, hãng cũng chửa từng tăng ca, máy chạy do đâu?

  Lần mò xuống cầu thang, tiếng máy lịm dần. Bật công tắc đèn ngay chân cầu thang, tiếng máy tắt huyền tuyền. Việc nầy lập đi lập lại quãng tháng đôi ba lần.

  Có cô làm chung khuyên mua bánh trái cúng. Ông pa anh mần theo. Quả nhiên hết.

  Sau đó quãng dăm tháng, thêm cô Dị Dị chuyển về chung phòng mới ông pa anh. Cổ được biên chế mần bảo vệ gác xưởng.

 50. #60 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/07 - 19:50

  Đầu tháng Bảy âm lịch năm đó. Một đêm tối trời. Hai người đang ngon giấc thì cô Dị Dị qua giường gọi ông pa anh dậy bỏ nhỏ: hồi chiều anh em mình tắm xong đã khóa vòi nước chửa?

  Ông pa anh: Chiện gì thế anh?

  Hai người không ai bảo, dóng tay nghe ngóng. Quả thật, tiếng nước chảy sối sả ở tầng trên hệt vặn vòi hết cỡ. Do tầng trên không lắp đèn nên cả hai mò quả đèn pin. Men theo cầu thang gổ ọp ẹp lên kiểm tra.
  Lên đến, cả hai bật đèn pin dò. Mọi thứ khô ran, kể cả nền bể tắm và nền nhà xí.

  Cô Dị Dị mặt nhợt nhạt, tái hẳn đi. Cả hai lủi nhanh. Rúc lên giường kéo chăn trùm kín mặt. Không ai nói mới nhau một lời.

  Sự việc kéo dài chưa đầy tuần thì ông pa anh xin thôi. Giở về Sỳ Gòn lại. Quá hãi.

  Cô Dị Dị, qua ngày thứ hai, đã âm thầm cuốn gói mà chẳng lời từ biệt.

  Người ta đồn rằng, có anh nào nội trú sau đó còn bị cả quả đầu lâu đỏ hỏn rớt xuống mùng, cổ phóng từ cửa sổ tầng hai xuống đất gãy chân mới mấy dẻ xương sườn.

  Hảng nầy sau đó đóng cửa luôn bỏ hoang một thời gian dài. Đến khi bọn Đài Mọi đến đầu tư xây chung cư, khi thi công phát hiện vài bộ hài cốt dưới nền.

  Chả biết bỏn có tiếp tục dự án hây không.