Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/30 - 20:29

  Con Gì vửa bật anh là bao che em Ky vì em ẽm cùng phe mới anh đấy?

  Thế nào gọi là phe nhóm? Ăn nằm mới nhau hở hây chia chác lợi nhuận vậy cỏn? Đến anh lên quán chưởi nhau mà cũng phải lôi kéo đồng minh sao?

  Ăn lồn gì ngu thế cỏn?

  Anh đéo quan tâm các cô đánh hội đồng ai, dưng đụng đến gái thì anh thấy rất thối. Bất kỳ gái nào chứ đéo riêng em Ky nhé.

  Địt con mẹ cô nầu còn lải nhải phe mới nhóm anh chưởi cho mả tổ nó trôi kênh Tàu Hủ đấy.

 2. #2 by sun on 2011/04/30 - 20:43

  Bác Tế,
  Tất cả mọi người đều đưa ra các lý do để chỉ ra “mặt chuột” của ông Ky. Không ai chửi mà không có lý do .
  Bác bênh vô lý thì bác cũng là con cùng hang với KY mà thôi.
  Người ta vạch ra những điều mà người khác chưa nhìn thấy.
  Bác ngu bỏ con mẹ nhà bác đi. Vì mới bỏ lệnh cấm vận không được chưởi gái thì người ta mới được phép tố giác.
   Những chuyện xấu như thế này mà không nói ra thì chất lượng của quán khó mà không đi xuống.
  Tớ định nói từ hôm ông Ky nổ lăng nhăng về kinh tế vĩ mô nhưng sợ bị ban nên hôm nay mới lên tiếng đấy.
  Em mời bác xơi miếng lồn cùng em nào .

 3. #3 by sun on 2011/04/30 - 20:51

  Bác chủ quán làm ơn xoá giúp còm phía dưới cho em mới.
  Em nhấn nút mãi không thấy hiện lên. Tưởng không được nên  gửi lại. Thế là thành xì pam. Thông cảm cho lính mới các bác nhá.

  Bác Tế cũng đừng lèm bèm nữa.
   Em xem bắn pháo hoa mừng ngày đại thắng đây !

 4. #4 by LonelyRose on 2011/04/30 - 20:57

  @ Sun,

  Theo Rốt hiểu thì chính sách “vàng son luôn đúng” của Zì cũng tương đối thôi. Lâu nay các zai vưỡn bật gái ầm ầm đấy chứ, còn chưởi thì cẩn trọng tí vì gái nhạy cảm hơn. Đâu ai cấm Sun góp ý cho gái nếu chân thành và nhẹ nhàng? Một lời của Zì nói với Ky cũng đã đủ, đâu cần nói thêm nhiều đến thế?

 5. #5 by Do L on 2011/04/30 - 21:00

  Cô Tế@ Ếch chết tại miệng.

  Cô phát biểu vấn đề rõ ràng rồi, bựa nào thíc hay nghe thì thôi. Còn như lèm bèm thì để bựa khác vật.

  Cô cứ đôi co làm đéo ? thành ra cũng mồm năm miệng 10 kekeke

  Dái Ghẻ bị vầu khám mấy hôm cũng chỉ vì cãi nhau với Gái. Sau đó 2 giờ đồng hồ tây thì chủ quán ra Nghị định mới. Kakaka thấy hao hao mấy vụ kinh tài xử xứ lừa.

  Địt mẹ thằng nầu còn cứ lải nhải mỗi việc bật các em ẻm.

 6. #6 by Do L on 2011/04/30 - 21:03

  Chym Sun@ COn Tế nó bênh em Ky chỗ nầu ??? Cô cũng tính chửi nhau lấy xố à ???

  Đismia mặc dù con Tế điên này nó lải nhải đau hết cả mắt. Dưng miềng ủng hộ cô Tế về vụ vàng xon.

 7. #7 by Via Nguyen on 2011/04/30 - 21:08

  Hôm qua anh bắt con Lét Gay phẩy học tập sự đường hoàng của Dế Gáy thi sĩ, hôm nay anh đề nghị thêm con Nừa aka con Bò Nhà Quê cũng nên học tập sự hứng nhục của Dê Gày ca sĩ nhế. Mày phải học con Dê Gay, nghe anh. Con cỏn chủ động mới cái nhục người ta hắt cho, còn mầy thì nhai nuốt mãi hóa quen mẹ. Thế đéo được. Sống đời đéo có chút kiêu hãnh thì mầy mãi mãi là con Nừa chứ chưa được là Lừa đâu, nghe chửa? Nhục thì nhục vừa thôi chứ, mần anh ái ngại quá.

 8. #8 by Via Nguyen on 2011/04/30 - 21:15

 9. #9 by Nừa on 2011/04/30 - 21:17

  anh thương hại mày, con Vìa Lét, 

 10. #10 by Do L on 2011/04/30 - 21:20

  Mớ muống mà từ 1k5 lên 5k thì đéo phải lạm 28%.

  Một lít bàu đá từ 20k lên 40k.

  Thịt thì đa phần tăng 30k tới 50k /kg.

  Trước mua 10k hành ngò thì dùng khoảng 5 ngày. bây giờ 10k đó dùng đc 2 ngày.

  Tỏi Bắc Kỳ hay Lý sơn thì lên con mẹ 65 với 75k/kg.

  Lâu lâu vợ sai đi chợ thì chợt nhớ ra vậy. Một nhà năm ngoái xài tầm 20 chiệu ku, năm nay cũng vẫn số đó nhưng mâm cơm cũng bớt đi nhiều thứ.

  Dưng đéo hiểu sao Man việt vẫn 20k/bao. Beer Dô Rốc vẫn 210k/két.

 11. #11 by Do L on 2011/04/30 - 21:23

  Thêm nữa, đi mua vé máy bay thì bạn duột bẩu mày mau nhanh nhanh xuất vé chứ dismia thuế nó nâng hàng ngày ???

  Hỏi ngày 25 thì thuế 320 tơn

  Ngày 28 thì thuế 340 tơn

  Xuất sau thì sắp lên 400 tơn

  Vụ này thằng nào cần thì biết chứ có công khai đéo ?

 12. #12 by Via Nguyen on 2011/04/30 - 21:28

  Con Nừa aka Bò Nhà Quê là một điển hình của tin tin Lừa hiện nay đấy. Con nài từng sống ngập chìm trong lý tưởng và sách vở, dưng đời cũng gặp nhiều thất bại do sai lầm của bản thân, do sa ngã, và do đéo có nền tảng giáo dục. Cỏn cũng có thể đã đi đây đi đó, dưng nỗi xấu hổ ê chê vì sự kém cỏi của bản thân luôn thường trực khiến cho cỏn mất luôn đi niềm tin vào giá trị của bản thân. Cỏn vầu quán Bựa trong cảm giác ngưỡng mộ con Trung Tiện tột cùng và cùng mới đó là mong muốn tẩy sạch quá khứ, tẩy sạch đầu lâu để mần lại từ đầu. Dưng cỏn, hehe, còn quá nhiều chất Lừa để thay đổi. Tạm thế.

 13. #13 by Via Nguyen on 2011/04/30 - 21:33

  Nếu anh nói đúng về mày, Nừa ạ, thì mày nên si nghĩ nhe, đừng gân họng lên bật anh hoài công.

 14. #14 by Nừa on 2011/04/30 - 21:40

  con Vìa lét, anh công nhận cô nói đúng vài fần,

 15. #15 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 21:51

  @Yell vàng son, Rise, Duong:

  Chiến sĩ thì không phạm tội giết người (giới hạn luân lý) trong chừng mực chiến cuộc. Tất nhiên là cả hai bên. Trường hợp nầy được coi như tự vệ chính đáng.

  Nhưng trường hợp của viên sỹ quan cho anh lính Taliban chết bằng phát súng ân huệ đó lại phạm tội? Tại sao? 

  Lập trường của Hội Thánh Công giáo là cấm tuyệt đối chuyện cố-ý-làm-cho-“chết-êm-diệu”;
  ví dụ:

  – rút ống thở của bệnh nhân thực vật hoặc gần như thực vật, dù bệnh nhân yêu cầu; 

  – kết liễu kẻ bị thương nặng;

  – …

  Nguyên nhân đơn sơ là, người Công giáo tin Chúa tạo ra và làm chủ Sự Sống, Chúa chính là Sự Sống, chỉ một mình Chúa mới có quyền trên sự sống.
  Đại khái thế.

 16. #16 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 22:05

  @Duong:

  Chưa nói mới cô chuyện tử hình phạm nhân, lại biên thêm cồng nầy vậy.

  Theo chú biết thì lập trường Hội Thánh không ủng hộ án tử, nhưng không kết tội người thi hành án tử. 

  Vậy ai chịu trách nhiệm về tội giết người (aka giết phạm nhân) nầy? Quan tòa hay viện kiểm sát? 

  Chú trả lời là chú không biết, đành học hỏi kiểu nói trên bấu Đảng: lỗi cơ chế!
 17. #17 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 22:26

  (@Duong tiếp theo)

  Ti nhiên, cần phải nói thêm rằng, khi một cỏn đã hoàn toàn ý thức rằng việc cỏn làm sẽ dẫn tới hậu quả bị đòm chết tốt, thì cỏn là kẻ phải chịu trách nhiệm mới mạng sống của chính cỏn trước tiên. 


  Liu ý, việc luật pháp của các quất gia đồng ý cho đòm chết tốt một tên bất đồng chánh kiến hay tham ô thì không nằm trong ý loạt cồng với cô Duong của chú nhá các Bựa iu quý.

  (hết)
 18. #18 by tung tung on 2011/04/30 - 22:52

  @ Co La, Nừa, Sun

   

  Cứ nhắc mãi chuyện em Ky, em Gô là các Cô mắt tật nói dai đó nhé.

   

  Cu Nừa, Cu Sun các cô nói là lúc trước TT có lệnh vàng son luôn luôn đúng nên các cô kg dám bật là không chính xác nhé:

   

  1-      Luôn luôn đúng kg có nghĩa là kg được phép bật, vả, chanh nuận…. Mọi người điều hiểu là khi tranh luận kéo dài mà không đi đến thống nhất thì áp dụng luật  vàng son luôn luôn đúng để chấm dứt tranh luận. Đừng hỏi vì sao nếu các cô là đàn ông đích thực.

  2-      Khi TT bãi lệnh vàng son thì các cô có đưa ra được tranh luận nầu ra hồn đâu, toàn là chửi đổng.

  Ngoại trừ Cô Lã và em Gô, Cô Cu và em Ky có “ân oán giang hồ riêng”, theo chổ anh hóng được trên Blog này và blog em Gô, còn lại các Cô Nừa, Sung gì đấy các cô mắc chứng gì mà phải đánh hội đồng người ta hả?

   

  Anh nói cho Cu Nừa và Cu Sun biết nhé, Ky và Gô các ẻm kg thèm vả rớt a lô tụi mẩy ở đây là bởi vì các ẻm tôn trọng Quán Dì. Mấy Cô có nguôn thì sang nhà các ẻm mà tiếp trục tranh luận đê. Trình các em thì anh sẽ kg ngạc nhiên khi các cô bị 2 ẻm tọng cho đầy họng cứt nhé.

   

  @Gô

   

  Mới 1 ngày kg vào quán Bựa mà cồng dài mấy trang, thấy em tiên bố chấm dứt nói chuyện về Cô Tuấn, anh cũng kg muốn nhắc lại ở đây. Nếu em ok thì anh sẽ có reply lại í của anh về VỤ này ở nhà em nhá. Ok?

 19. #19 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 23:00

  @Miên:

  Vụ kiến trúc nhà thờ và chùa nói sau nhé, hôm nay ngủ sớm phát, hì hì.

  ===

  @Chi bộ xà quác:

  hẽ hẽ, xin các cô mau mau chấm dứt chương trình moi móc và ngửi tại đây. hẽ hẽ, chuyện nhỏ xíu mà nói quài hà 

 20. #20 by Mit on 2011/04/30 - 23:20

  Anh đề nghị lập Danh sách Gái thuộc diện Quan ngại Đặc biệt (the list of Girl of Particular Concern – GPC).


  Gái thuộc Danh sách này sẽ tệ hơn cả bần nông, thuộc vùng tự do oanh kích của tất cả để quít luôn về mới mẹ thì càng tốt.@ Lả

  Sáng vầu đọc  mấy dòng này mà Mít  suýt sặc mẹ nó cafe ra key board.

  Công nhận các cô rất creative với tiếng Lừa….hố hố hố

 21. #21 by Lừa cái on 2011/04/30 - 23:24

   Chào quán Bựa!

   Hóng quán bao lâu nay, phận bần nồng nên k dám lên tiếng. Hai hôm nay chứng kiến tinh hoa, vàng son vả nhau đôm đốp, chẳng khác hạng mình nên đành lên tiếng.

   Trong quán vẫn ra rả: đéo ai gì cũng giỏi, gì cũng biết, gì cũng chuyên sâu, nên cái gì thuộc lĩnh vực mình thì tham luận, không phải thì nổ cho vui….

    Vậy thì ở En Tình dục, đúng chuyên môn cô Ky, cô “loé sáng”, được tôn lên bậc “vàng son” , đến vấn đề kinh tế- hổng phải chuyên môn cô cổ, cô cổ nổ có sao. Hehe, thế mà cả bọn nhao lên, nhao lên.

    Đàn bà ” bạo dâm” cỡ ấy, còn có thể bô bô trên quán vậy mà cả đám “tinh hoa” hò reo. Càng được hò reo, càng bô bô tợn. Thế thôi cũng đủ biết “tầm” thế nào rồi. Vậy mà đến giờ mới hùa nhau “vả”, nhẽ tinh hoa cứt lợn. Thui, xấu nàng hổ ai. Im hết đi là vừa. Chán cả hứng hóng.

 22. #22 by Xim on 2011/04/30 - 23:31

  Một giải nghiệm Đạo của anh. 

  Phố anh ở cách nhà thờ không xa. Sáng nầu anh cũng lơ mơ nghe chuông nhà thờ réo. Hehe, anh thói quen dậy muộn.

  Nhà thờ nằm trên đỉnh đồi. Đường lên đồi đắp xi măng, dốc phết. Có bận, anh cỡi xe máy lên đấy, giữa chừng con Dim Thái khựng mẹ điếu lết nủi. Báo hại anh, rách mẹ ống quần bò Lờ vai mới thửa.

  Nhà anh bán hàng ăn. Quán điếu gọi là nhớn, dưng khách khứa cũng đủ nuôi đầu bếp bồi bàn bẩu vệ thu ngân ngót hai chục mạng. Bà già anh tổng quản nhà hàng, thâm niên đã mười tám năm có lẻ. Anh tính lông bông, công việc lại ở xa, thỉnh thoảng mới đảo về nhà nên hàng quán, người làm chẳng mấy thạo.

  Bữa bửa, trước Giáng Sinh mấy hôm, anh đang dặt dẹo trước quầy thu ngân thì thấy cô xách một túi quà nặng trĩu đi vầu. Đặt túi quà lên quầy, cô nói loáng thoáng mới con bé thu ngân gì mà đáng nhẽ tổ chức cho các cháu trên nhà thờ dưng năm nay không có điều kiện. Nói rùi quay đi luôn.

  (còn)

 23. #23 by Xim on 2011/04/30 - 23:32

  (tiếp)


  Anh hỏi con bé thu ngân, ai?

  Nó bẩu, cô Tâm. Cô vưỡn lấy nước gạo nhà mình.

  Hỏi thêm mới biết, mỗi ngày cơm canh thừa của khách nhà hàng trút vầu thùng để dành. Chập tối, cô Tâm lại vầu gánh về nấu cho lợn.

  Anh hỏi nhà cổ ở đâu?

  Nó bẩu trên dốc nhà thờ anh.

  Anh bẩu ui địt mẹ, gánh hai thùng đại tướng í lên dốc? Vất nhở.

   Nó bẩu vầng, dưng nhẽ quen rùi đỡ thấy vất. Cổ lấy nước gạo nhà mình từ ngày mới mở quán anh.

  Anh bẩu ui địt mẹ, mười tám năm có lẻ?

  Hôm sau, anh cố ý căn giờ ra quán buổi chiều chờ cổ. Chẳng có gì quan trọng, chỉ để nhìn cổ rõ hơn tẹo. Chẳng hiểu sâu, ấn tượng về cổ đối mới anh không giống như những gì con bé thu ngân bẩu.

  Cổ đến. Anh lẳng lặng quan sát cổ từ xa. Quần áo phẳng phiu và sạch sẽ. Tóc búi gọn. Trông cô điếu hề lam lũ, dù làn da đen sậm và dững vết nhăn thẳng, dài trên gương mặt cổ như muốn tố cáo điều ngược lại.

  Và đôi bàn chân cổ. Trong tưởng tượng của anh, chúng phải bè choằn, co quắp, cáu bẩn. Dưng điếu. Chúng thực sự bình thường. Và sạch sẽ.

  Tại sâu, cô Tâm?

 24. #24 by tung tung on 2011/05/01 - 00:16

  Dit mẹ 30 chục mạng mà sao im re hết vậy? Hóng thôi hả? Không có Cô nào là Christian hết sâu? Nói về CG thì Mỗ mù tịt.

  Cu Xim trốn đâu mất mẹ rồi?  Tiếp đi.

 25. #25 by Cocacola on 2011/05/01 - 00:45

  Sao đương lúc em Ky biên tham luận không bật ngay vậy? Tranh thủ lúc ẻm sa cơ mà ăn hôi à?@ Tế điên
  Tế điên nói như buồi như buồi! Thế nào là sa cơ ở đây? Tự em ẻm chủ động dựng lên kịch bản dối lừa, giờ bị lật mặt nạ chịu hậu quả chứ kêu ai!

  Ẻm nói ẻm ở Đức, viết sách Đức, dạy ĐH Đức v.v… những thông tin ấy anh kiểm chứng được cái buồi ấy mà bật.

  May  nhờ các Bựa khác thẳng thừng thì anh có cơ hội biết được sự thực.

  Quán Bựa là nơi duy lý, không phải để đem các trò cảm tính hãm lìn của cô vào: nầu là vì gái phải cho qua blah blah.

  Gái nói hớ, thông cảm được, nhưng cố tình lường gạt, lại chưa hề biết phục thiện, nói câu xin lỗi, thế thì bỏ qua là bỏ qua thế nào?

  Chừng nào ẻm nói: xin lỗi chi bộ mà anh còn nhiếc thì hẵng gọi anh là kém độ lượng blah blah.

  Có lỗi thì nói câu xin lỗi, bất kể trai hay gái. Anh kiên quyết đòi thực thi cho được cái cách hành xử sơ đẳng này của một ông Người trong quán Bựa này. 

  Nhất quyết không thỏa hiệp với thói Lừa này vì bất kể lý do gì: nầu là em là gái, miễn xin lỗi, cho qua blah blah rất Lừa và rất hãm lìn!
 26. #26 by Khuyết Danh on 2011/05/01 - 01:03

  Ôi… Chán.

  Khuyết Danh là dốt toàn phần, nghe đồn đại nên cũng vào đây hóng mong có chút gì đó gọi là… mà thấy toàn xoi mói, nhẽ nào chủ đề Zì đưa ra không đủ trình để tham luận?

  Sau đận này, người hóng càng cao, người vào còng sẽ giảm, nhẽ nào…

  Sao cứ xoi vào Ky, trong khi có lúc quán đang bàn chủ đề này thì chính  Zì cũng ” hồn nhiên đến zô ziên” đến việc khác đó thôi … K.Danh vẫn yêu Zì và Ky.

  @ Ky : Đừng buồn Ky nhé

  ” ai chửi mắng thì ta giả điếc

  đợi người hết giận ta…. đâm ” ^^ ( nhặt đâu đó quên rồi)

   

   

   

 27. #27 by Yell on 2011/05/01 - 03:12

  Trong phúc âm  Thánh sử Gioan có câu chuyện :  Những người đạo đức ” mẫu mực” và các học giả dẫn đến trước mặt Chúa Giesu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.  Họ nói với Chúa là theo luật tổ phụ dạy thì  người này phải bị ném đá đến chết. Rồi họ hỏi Chúa là nên xử thế nào. Chúa nói với họ là ” ai trong các ngươi vô tội thì hãy ném đá trước đi”.  Họ nghe Người nói thế liền từ từ rút lui. Kẻ trước người sau bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất. Khi họ đã đi hết Chúa  nhìn người phụ nữ và bảo: ” phần ta ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. 

 28. #28 by Mit on 2011/05/01 - 03:22

  Gái nói hớ, thông cảm được, nhưng cố tình lường gạt, lại chưa hề biết phục thiện, nói câu xin lỗi, thế thì bỏ qua là bỏ qua thế nào?@ Lả

  Ừ, thì cô có lý của cô.  Mít nghĩ mọi sự chê trách dư vậy là đủ rùi.  Nên nhớ TT cũng chưa cấm cửa Ky mà chỉ yêu cầu em ẻm stop being a bomb thrower (and only in certain subjects) thôi mà
   
  Khi sự thật đã được phơi bày, hãy để luật đào thải tự nhiên doing its job.

  Em Ky hãy tự xử. 

  The rest of us, let’s move on to something else.

 29. #29 by Yell on 2011/05/01 - 03:25

  Hồi còn sinh hoạt Thiếu Nhi mình hay đươc mấy anh chị Giáo lí viên nhắc: ” xét đoán người khác là một cám dỗ thường xuyên và kết án người khác nhiều khi cũng là một thứ khoái lạc. Bởi đó nhiều người rất thích xét đoán và kết án”.

 30. #30 by Yell on 2011/05/01 - 03:38

  @ Ky: Mình được một người bạn tặng cuốn sách trong đó có đoạn mà mình thấy hay và thường áp dụng cho bản thân. Đoạn ấy viết vầy nè:  “Bạn đang kẹt trong một tình thế rắc rối và muốn thoát ra. Có nhiều cách : dùng sức để đấu tranh, dùng mưu để đánh lừa, dùng tiền để mua chuộc v.v. Có lẽ bạn sẽ thoát, nhưng chỉ tạm thời. Lòng bạn cứ phập phồng lo lắng không biết lúc nào sẽ lại bị lôi trở lại tình thế rắc rối đó. Chỉ có một cách giải thoát bạn thực sự, đó là sự thật : hãy bình tĩnh nhận định tình thế để thấy rõ sự thật của mình và của người và hai bên cùng nhau giải quyết thẳng thắn. Muốn giải thoát con người của mình khỏi những trói buộc của lỗi lầm và khuyết điểm, điều cần thiết trước tiên là phải biết sự thật về những lỗi lầm và khuyết điểm đó”. Chia sẻ với Ky.

 31. #31 by Cocacola on 2011/05/01 - 04:36

  Trong phúc âm  Thánh sử Gioan có câu chuyện :  Những người đạo đức ” mẫu mực” và các học giả dẫn đến trước mặt Chúa Giesu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.  Họ nói với Chúa là theo luật tổ phụ dạy thì  người này phải bị ném đá đến chết. Rồi họ hỏi Chúa là nên xử thế nào. Chúa nói với họ là ” ai trong các ngươi vô tội thì hãy ném đá trước đi”.  Họ nghe Người nói thế liền từ từ rút lui. Kẻ trước người sau bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất. Khi họ đã đi hết Chúa  nhìn người phụ nữ và bảo: ” phần ta ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.@ Yell


  Hehe, Yell đọc đoạn Kinh Thánh này hiểu thế nầu? 

  Hiểu kiểu bần nông là “To err is human” (Nhân vô thập toàn). Trừ Chúa ra, thằng nầu cũng như nhau, chẳng ai hơn ai cho nên có làm gì thì cũng chẳng thằng nào được phép ý kiến!

  Anh thì hiểu đoạn này có mấy ý chính:

  1. Ca ngợi lòng nhân từ của Chúa: lỗi nhẹ không đáng chết thì ban cho sự sống.

  2. Chỉ có Chúa mới đủ quyền phán xét từng con người mà thôi, vì Chúa toàn năng và không bị định kiến sai lệch của xã hội loài người (luật tổ phụ) tác động khi phán xét .

  3. Khi có quyền phán xét con người, Chúa đều chọn cách đối xử nhẹ nhàng và công bình nhất mặc dù Người hoàn toàn có quyền trừng:: phạt: “… ta cũng không kết án (tử) chị đâu..”

  4. Tuy nhiên Chúa khẳng định hành vi đấy là phạm tội: “hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”

   
 32. #32 by Sành on 2011/05/01 - 04:49

  Quán Bựa là nơi duy lý, không phải để đem các trò cảm tính hãm lìn của cô vào: nầu là vì gái phải cho qua blah blah.@ Lả lét đệ anh.


  Sư bố Lả lét đệ anh! Anh biết Lả vào đây chủ yếu là luyện tập kỹ năng phản biện chứ đéo bộc lộ được ý tưởng gì hay ho (anh phán câu này cũng có thể là cảm tính, dưng dứt khoát đéo hãm lìn). 
  Địt mẹ, Lả lét đệ anh bảo “Quán bựa là nơi duy lý“.Thế thì phải chấp nhận cả thuận lý và nghịch lý chứ!
  Khi Lả áp đặt suy nghĩ và quan niệm của người khác: “không phải để đem các trò cảm tính hãm lìn của các cô vào“. Thì tự bộc lộ cái cảm tính hãm lìn rồi còn giề!
  Chỉ trong một câu của Lả thôi đã phát sinh nghịch lý. Giống như mồm Lả bảo đúng nhưng tay Lả lại bảo sai nên Lả phải tự lấy mồm vả vào tay (anh phán câu này cũng có thể là cảm tính, dưng dứt khoát đéo hãm lìn). 
  Anh bảo cho Lả lét đệ anh biết, trong xã hội và tự nhiên, nghịch lý và thuận lý luôn tồn tại song song. Cái sai của người này (có thể) là cái đúng của người kia. Cái sai ở nơi này (có thể) là cái đúng ở nơi kia. cái sai của thời đại này (có thể) cái đúng của thời đại kia vân vân…
  Anh bật Lả đệ anh vài câu cho vui chứ đéo có ý định luyện kỹ năng phản biện (anh phán câu này cũng có thể là cảm tính, dưng dứt khoát đéo hãm lìn). Hờ hờ!
 33. #33 by Lucky on 2011/05/01 - 05:15

  Chào chi bộ , cuối tuần vui vẽ !

   Ky không spam nữa , đưa ra chút thông tin , mời chi bộ tham luộn !

   1 . Vàng hiện đang rất cao , sau phiên giao dịch tuần này , mời coi tạm biểu đồ Kitco

  Theo Debbie Carlson của Kitco News phân tích  thì :

  “June gold futures on the Comex division of the New York Mercantile Exchange settled at $1,556.40 an ounce, up 3.3% on the week, just under the week’s high of $1,560.40. July silver gained 5.2% on the week, settling at $48.599 an ounce.  The high for the week was $49.845. Technical analysts said the markets posted strong weekly and monthly closes which bodes well for bulls.”

  2.

 34. #34 by Lucky on 2011/05/01 - 05:16

  2

  Cô có trích lời của Bart Melek nói :

  ““I’d say the precious metals, in the aftermath of the FOMC meeting and consequent Fed statement, will continue to worry about inflation in the U.S. There are questions if the U.S. central bank is behind the curve. That will likely put pressure on the dollar which will help out gold and silver ”

  Các cô có thể đọc toàn bộ ở đây : link

  Bên cạnh đó , giá vàng trong nước theo Thanh Bình – Song Linh tổng hợp như sau :

  “Hôm nay là ngày nghỉ lễ 30/4, hầu hết các thương hiệu vàng miếng đều đóng cửa. Riêng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) vẫn cập nhật giá mới. Giá mua vào hai loại vàng miếng thương hiệu SJC và vàng rồng Thăng Long tăng 200.000 đồng một lượng, nhưng giá bán ra tăng tới 700.000 đồng một lượng, lên mức 37,7 – 38,35 triệu đồng một lượng (mua vào – bán ra) vào lúc 13h chiều nay. Đây là mức giá cao nhất trên thị trường vàng từ trước tới nay, vượt qua cả đỉnh cao 38,2 triệu đồng hôm 19 và 22/2.”

  Thùy Linh của nó đây

  3.

 35. #35 by Lucky on 2011/05/01 - 05:17

  3.

  Ky nhận thấy :

  Vàng trong nước bắt đầu tăng mạnh theo giá vàng thế giới . Tuần sau hết lễ , khi các của hàng vàng bạc đá quý lớn mở cửa trờ lại , giá niêm yết sẽ biến động mạnh , khả năng tăng như Bảo Tín Minh Châu ( Hà Nội ) hôm nay .

  Hiên nay , sau động thái của FED , chưa có dấu hiện nào khả quan cho thấy giá vàng sẽ đi xuống .

  Mời các cô bật Ky ! Nhớ bật tham luộn  nhé!


 36. #36 by Lucky on 2011/05/01 - 05:24

  spam :

  Những anh hùng núp , cũng như những cô hãm lìn khác , các cô xã stress vào nick tên Ky đủ rồi đấy !

  Ky từ nay cẩn thận trong ăn nói , tham luận trên quán . Nghiêm túc coi nơi này dù hổ lốn , nhưng vẫn là môi trường để học hỏi và tiếp thu , dù hơi vất vả tý so với những nơi khác !

  Các cô đủ trình , thì từ nay tham gia bật vào những tham luận của Ky đưa ra trên quán này ! Cá nhân Ky – các cô nói đủ rồi !

  Mến , chúc các cô cuối tuần vui vẽ !

 37. #37 by Lucky on 2011/05/01 - 05:34

  Ky viết thiếu : Vàng và bạc hiện đang rất cao …..

 38. #38 by Lucky on 2011/05/01 - 05:38

  Một câu hỏi đặt ra :

  Lâu nay khi nói đến kim loại quý, thường chỉ nói vàng . Nhưng lúc này, bạc (Al hông phải xiền nhe ) cũng góp tiếng nói , tăng cùng vàng . Vai trò của bạc là gì ? Tại sao cùng tăng theo vàng lúc này ?

  Cảm ơn !

 39. #39 by Cu on 2011/05/01 - 05:39

  @ Nắc Ky

  Đéo cần phải gồng mình lên như con ếch thế đâu !

  Có mà cố gắng biên 1 cách nghiêm túc như thế hay nữa thì cũng đéo thể thay đổi bản chất “miệt vườn” được đâu .

  “Dù Hon Đa hay là Mô Kich ta vẫn nhân ngay ra thằng Quých chân vàng “
  Hệ hệ hệ…..

 40. #40 by Sành on 2011/05/01 - 05:46

  Anh có nhời khen gửi đến Tế và Vìa (nhời khen của anh có thể là cảm tính, dưng dứt khoát đéo hãm lìn)! 

 41. #41 by Lucky on 2011/05/01 - 05:50

  @ Cu :

  Ditmie Cu , cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng hả ?

  Mã cụ nhà Cu chứ cái  ” miệt vườn” ấy động tông mồ, mã tổ nhà Cu hay sao mà dẫy lên như đĩa phải vôi vậy ?

  Câu hôm trước “ Hau ab ! Du alte Fotze ” đem về mà nới với Mama Cu ý , Ky chưa đủ già để làm 1 ” alte Fotze ” nhé !

  Gồng hay không , quan trọng đéo ! 

  Ky đéo muốn chũi nhau trên quán vì tôn trọng bà Zì , bà bỏ thời gian ra để nói với Ky , cảm thấy quá nhiều . Nên Ky tiếp thu nghe chưa !

 42. #42 by Cu on 2011/05/01 - 05:59

  Anh bảo cho Lả lét đệ anh biết, trong xã hội và tự nhiên, nghịch lý và thuận lý luôn tồn tại song song. Cái sai của người này (có thể) là cái đúng của người kia. Cái sai ở nơi này (có thể) là cái đúng ở nơi kia. cái sai của thời đại này (có thể) cái đúng của thời đại kia vân vân.@ Sành Lợn

  Sành ” ní nuận ” như buồi.
  Cái ngu của Sành ở đây là đéo tìm được cho mình 1 điểm mốc và hệ quy chiếu nên đéo biết cài gì là sai cái gì là đúng. Sành giống như 1 ông người rơi vào vũ trụ, cứ thế là bay lơ lửng đéo biết đi đâu về đâu. hệ hê…..

 43. #43 by Lucky on 2011/05/01 - 06:00

  @ Cu : nói thêm , Ky chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ từ bỏ gốc gác , quên quán , nới sinh ra của mình dù có đi đâu .

  Cái ” miệt vượn” ấy Ky quý nó như một phần tuổi thơ đã xa !

  Không nói nữa, lại sến nhão ra rồi !

 44. #44 by Sành on 2011/05/01 - 06:06

  Ky ơi! em nghe lời anh một lần được không? Em vừa nói đến vấn đề vàng và bạc thì anh cũng dẫn một câu ngạn ngữ của người châu âu có liên quan đến vàng bạc: ” Nói là bạc, im lặng là vàng”. Em thừa biết cái gì quý hơn cái gì chứ?! Vậy nghe anh đi em nhé! Nhất là trong ngữ cảnh này em nên chọn cái gì quý hơn, em nhé!

 45. #45 by Cu on 2011/05/01 - 06:07

  @ Nac Ky

  Du bist eine alte Fotze. So habe ich gemeint . he he  he ….

 46. #46 by Cu on 2011/05/01 - 06:14

  Ky đéo muốn chũi nhau trên quán vì tôn trọng bà Zì , bà bỏ thời gian ra để nói với Ky , cảm thấy quá nhiều . Nên Ky tiếp thu nghe chưa !  @ Nắc Ky

  Nếu đã hiểu và muốn tôn trọng tên Bựa thì cách duy nhất là ” im mồm đi “.
  Hãy chọn Option : Gold  của Sành Lợn đê.
  hệ hệ hệ …

 47. #47 by Lucky on 2011/05/01 - 06:16

  @ Sanh :

  hihi , em biết chứ anh , cảm ơn anh ha !

  Tất nhiên trường hợp này em chọn im lặng anh ạ . Vì em sai mà !

  hihi  em cũng mới nghe nhỏ bạn nói  :  ” im lặng là vàng , nói là kim cương ” . Câu của anh em sửa lại chút ha : ” nói là bạc , im là vàng , ngủ là kim cương ”

  Em ngủ đây , để im cho Cu đang mơ mộng về em ,với hình ảnh gì cũng được anh ạ  !

 48. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/01 - 06:17

  Chào chào em Ky. Biên lại tham luận tử tế hở em. Được được. Anh khen.
  Lổi lầm vửa dồi thì thôi, ai chỉ đúng thì nghe, cầu thị tí chả mất gì em ợ.

  Cái con Cu Đầu Bòi mầy kia đang làm trò gì vậy? Mầy tự nhận tinh hoa Đức Nhợn hả? Địt con mẹ mầy đéo nghe anh ỉa vầu đầu lâu mấy con kia tối qua à?

  Trước đây em Ky tham nuận toán, thuế má nầy nọ có thể hông chuẩn, mầy dìm hàng ẻm anh cũng cho qua. Anh nghe là mầy mới ẻm có ân oán ngoài quán riêng nên anh thôi đéo thày lay.

  Ti nhiên, qua cách mầy chưởi vụ Gái Lừa Giai Đức Nhợn gì gi anh đã ngứa mẹ nó đít.

  Đến vụ bắt lổi ẻm biên chính tả Anh ngữ mới Đức ngữ nầy nọ thì anh vưởn ráng kìm.

  Qua vụ lùm sùm vửa rồi và em Ky đã bị chưởi rát mặt, nay giở lại biên tham luận đường hoàng thì mầy lại nhảy toẹt vầu dìm ẻm “Gồng Mình” mới cả chê “Miệt Vườn” thì anh đéo nhịn mầy nữa dồi.

  Thật sự mầy muốn gì, địt cái lồn mẹ mầy thằng mặt cặc?

 49. #49 by Lucky on 2011/05/01 - 06:24

  @ Cu :

  Mir ist scheiße egal ! ok ?

  @ Tế :  em có ân oán gì đâu anh , Cu thik chọc em thôi , nhưng em lại không khéo léo chút , sinh chuyện ấy mà !

  Em sai em nhận, sửa sai có gì khó đâu , em quá lời cũng sorry Cu đoàng hoàng 1 com khi  nói chuyện với anh Phèo , nhưng em đéo hiểu sao Cu lại như thế !

  Em không tự ái vặt, hay hờn mát , hay cám hấm gì gì đó , rồi mọi người chũi cái trốn chạy, đổi nick gì gì ấy đâu !

  Thôi anh đừng nói chuyện này nữa, không còm em tham luận tử tế nó tụt xuống dưới , mai thấy toàn còm chũi nhau , lũ anh hùng núp lại ỉa mửa trên quán nữa giờ !

 50. #50 by Cu on 2011/05/01 - 06:31

  Tế là thằng Buồi nào ý nhể? Mầy chưa chào anh mà đã định om xòm ở đây hử?

  Im mồm ngay ! Ngồi dep ra góc nhà gặm nốt miếng lồn đi !

  Ai bẩu với mầy là anh có thù oán ngoài đời với con mặt Lồn đấy hử?