Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 18:28

  Con Zái Ghẻ nói đéo jì mà Zì huyềntuyền không hiểu. Có cô nầu cắt-nghĩa zùm được hông?

  Tại sâu Zì đéo được quyền đọc cồng của con Lả Lét hả cái địt mẹ cô? Zì so-far chửa thấy Lả Lét nói cái đéo jì filý để nhét cứt vầu loa cỏn cả. Tấtnhiên Zì cũng đéo tin cỏn, như Zì đéo tin cô vậy thôi.

 2. #2 by minhhuong on 2011/05/06 - 18:30

  Dái Ghẻ hãm lìn quá, đéo nói đéo được. Mở miệng câu nào hãm lìn câu đấy.

   

  Mọi sự đã rõ là cái khỉ gì đã rõ, mà đòi mọi người fải lên tiếng, chủ quán fải lên tiếng, với khinh chủ quán???

   

  Sự thật chỉ có 3 người biết (Rô với 2 bựa hải ngoại), chứ có fải public trên quán ai cũng biết đéo đâu.

   

  Hiện nay chỉ có 1 fía Rô nói, đã nghe fía còn lại chưa mà “mọi sự đã rõ”.

   

  Người ngoài như Dái Ghẻ thì biết cái mẹ gì nội sự mà bầy đặt lên gân fán xét.

  Lúc đéo nào cũng cảm tính theo kiểu chim giai nặng nên giai nổi úp mặt xuống nước, mà hơ hơ hơ chim thì được mấy lạng í nhở kekeke .

   

  Đéo biết nội sự, nhưng muốn bênh Rô, thì tốt nhất như Thi còi ấy, rằng “chị tin em Rô đéo cần điều kiện”, là được.

   

  Nói ba lăng nhăng bố lít nhít, vớ va vớ vẩn. 

  Thần kinh.

 3. #3 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 19:37

  @Em Hương Điêu:
  Con Dái Ghẻ đương bị rong kinh em ợ nên he he khó ở tí. Vài hôm là khỏi à. He he.

  Địt mẹ con Zì biên chiện ma đi chứ? Biên hông thì nói mẹ tiếng để anh biết đường he he cút lên giường nầy.

  Sao nẫy giờ quán vắng thế? Địt mẹ các cô đi mô đi mô?

 4. #4 by minhhuong on 2011/05/06 - 19:40

  Hập thân mến tụi Bựa ở Lừa đương ăn tối nhậu nhoẹt cuối tuần anh ạ , em vừa từ Lừa về nên vẫn còn nhớ lịch Lừa, há há há há 

 5. #5 by tieuthithi on 2011/05/06 - 20:04

  @Tế Tinh : 

    Zì đéo lên thì cướp diễn đàn , tự kể  cho nhau nghe he he cho mụ mủ ngồi hóng hớt 
  Tế hôm nay ươn mình hử ,  mồm có động đậy được hông thì kể chuyện ma đi, nhưng cấm kể chuyện người chết trôi như hôm qua nhá   
 6. #6 by minhhuong on 2011/05/06 - 20:17

  @Chị Thi: Thực ra em có gặp ma 3 bận rồi, 2 bận trong bệnh viện. Kể mãi trên quán Bựa đôi lần rồi, nên chả còn hứng.

  Trung Tướng có 1 serie chuyện Ma, trong Mục lục có thể tìm lại mấy bài.

 7. #7 by tieuthithi on 2011/05/06 - 20:19

    Bọn xin xiền trên mạng thường cho các cô số tàikhoản bank thật (nếu các cô muốn chiển qua bank), hoặc tên & địachỉ thật (nếu các cô muốn chiển qua các zịchvụ như Western Union), nên việc kiểmtra “đúng người đúng tội” là đéo khó.@Zì

   Đây đéo phải là việc của em , nhưng em đang rảnh nên chõ mõm vầu tí để giữ danh dự cho Rô . Em đề nghị Bựa nầu bị kẻ hack Rô xin tiền cồng phơm lại địa chỉ và tên của người nhận tiền , như vậy là hai năm rõ mười đéo cần phải bàn cãi .

  Nếu đúng em Rô bị hack thì tên Lả, và những người đã nghi ngờ ẻm phải công khai xin lỗi. Còn nếu không thì he he tự mọi người nghĩ tiếp .
    Riêng cá nhân chị tin rằng , Rô không phải là người như vậy . Khi Rô kêu  gọi mọi người góp tiền để Rô làm từ thiện , chị ủng hộ Rô thực tế đã chứng minh là Rô đã làm thật . Còn chuyện ẻm làm thế để PR hay làm đéo gì nữa thì chị cũng đéo cần biết . Ai sống cũng cầm phải có mục đích để hướng tới phải không ?
 8. #8 by tieuthithi on 2011/05/06 - 20:28

  @ Điêu :  chị cũng rất  hay đi đêm về hôm vậy mà chưa bao giờ gặp Ma he he thế mới lạ chứ . Mọi người bẩu chi cứng bóng vía nên Ma nó …sợ . Túm lại là chị chưa gặp nên chị chưa tin he he …

    Mà Ma cũng lại sợ người nũa thì cũng nên cút mẹ nó về âm phủ , lên dọa người làm đéo phỏng ?
 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 20:38

  Zì đây bọn ngựa lùn Simacai cụt tai kia.

  Chiện em Gô thế mà hót nhở. Zì zừng kể chiện ma để góp vài nhời hehe fải quấy.

  Đù má các cô chứ, em Gô jảzụ có gợi ý xin xiền của mấy con Kìu thật, thì mắcmớ đéo jì đến cả lò nhà các cô?

  Em ẻm cần xiền mần một việc jì đó, trong khi bọn Kìu lại có ýđịnh júp, thì việc ẻm xin xiền có jì sai?

  Mà kểcả khi bọn kia không đáp nhời, thì cũng chẳng có chiện đéo jì đáng fànnàn. Không muốn cho thì thôi chứ luloa cái đéo jì?

  Hehe.

  Mít yêu đâu gởi “biếu” Zì 100 Ông Tơn đi nhậu cuối tuần nầu. Bắp Ngô thì gởi “tặng” Zì 50 Oi cũng được.

  Đéo jì mấy hôm nữa Zì bán sách já đắt cắt cổ các cô cũng fải vầu chưởi à? Chưởi cái đầu buồi Zì đây nài.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 20:45

  @em Thi Còi hông sợ ma.

  Gặp ma khó chó jì hehe. Nếu muốn, em cứ lên Bất Bạt vầu chiều muộn, rồi một mình đi sâu vầu trong nghĩatrang (càng sâu càng tốt, zưng ít nhất fải vầu quãng 500m, cho đến khi thấy xungquanh hông một bóng Lừa).

  Đợi đến khi tối mịt không nhìn thấy jì nữa, thì bật mànhình điệnthoại thay đèn bin mà đi ra ngoài cổng. Nếu jời sáng jăng thì không cần bật jì hết, cứ thế mà mòmẫn đi ra.

  Em mà không gặp một vài ông ma, thì Zì cứ gọi là xin tựnguyện đi bằng kèn từ Hồ Gươm xuống quê con Fang Fập.

 11. #11 by tieuthithi on 2011/05/06 - 20:51

  Dahu mấy  hôm nay phò phạch quá chừng , bốt năm lầm bảy lượt không được một còm . Tổ sư chị mày đéo thèm xì bam nữa đi chơi cho sướng 

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 20:53

   Em nhớ fải “refresh captcha” (ie Chọn Mã Số Khác) trước khi điền Captcha và kích vầu nút “Liu” nhớ chưa.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 20:54

  Trước khi kể tiếp chiện Ma Treo Cổ của chính Zì, Zì kể các cô nghe mấy chiện Ma của bạn Pa Zì nha.

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 20:58

  1- Chú Búm là bạn Pa Zì, tuổi chừng 35 (thời 196x), chưa vợ, có võ, và ganlì có tiếng.

  Bận nọ, chiều thứ Bẩy, chú Búm đạp xe từ nơi sơtán ở Hải Zương về Hà Nội thăm con vện trẻ, rùi húhí hủhóa đéo jì nhiều quá, mà đến tận 9h tối chủnhật chú mới đạp xe ngược từ Hà Nội về lại Hải Zương để sớm mai đi làm, đường xa vầu quãng 60km.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:01

  2- Chú Búm là tay lãngtử và cẩnthận, nên khi đi đường xa như thế, chú đã lận trong bụng một con zao găm Đức sắc vãi đạn.

  Địt mẹ con Simacai nầu từng đi lính hẳn biết zao găm Đức nó sắc thế nầu.

 15. #16 by Hóng Hớt on 2011/05/06 - 21:01

  22h đêm tối mịtmùng mịtmùng. Zì mở mắt..

  Zì hứa tối này zìa cheo cổ, Hớt iu hóng từ chìu zờ chờ bà Zì cheo cổ, cheo cổ đi bà Zì ơi

  zì mở mắt thấy ji` sao ko nói ?

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:05

   Kể xong 3 chiện ma của người nhớn thì Zì kể nốt chiện ma Treo Cổ của Zì mà cô.

 16. #18 by tieuthithi on 2011/05/06 - 21:04

  @Zì : tất nhiên là em biết làm mà ,tự dưng mấy hôm nay nó khó thế . Mả cụ nhà nó .

  Ai bẩu em không sợ ma ? chỈ là em chưa nhìn thấy nên chưa tin là có ma  thôi. Mà dù chưa tin thì em vẫn sợ chứ nhìn thấy chắc cũng vãi đái lun í chứ 
  Nếu mà làm như Zì nói thì đèo mẹ em chỉ cần ở  chỗ đêm tối vắng người đã đủ sợ rồi cần gì phải ma ? 
  Cái cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình trong bóng tối thì ở trong phòng cũng đã nhột nhạt rồi chứ đừng nói ngoài bãi tha ma

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:04

  3- Thời Thiênđàng Bắc Lừa 196x thì các cô biết rùi. Đườngxá tệ vôcùng, và ban đêm đéo có đènđóm đéo jì.

  Để đi quãng đường 60km jữa đêm tối mịtmùng mịtmùng, chú Búm zựtính fải fóng cậtlực con xe Thống Nhất ghẻ không chuông không đèn của chú trong ít nhất 3 tiếng.

 18. #20 by Hóng Hớt on 2011/05/06 - 21:09

  Chiện thứ nhứt Zì mở mắt thấy ji` chưa kể, ko có đoạn kết, đừng bẩu thấy cửa sổ to đùng rồi thôi nhoa… tẩy chai Zì …

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:12

   Câm ngai cái mồm không thì Zì zừng kể luôn cả mấy chiện bi jờ.

 19. #22 by minhhuong on 2011/05/06 - 21:09

  Bắp Ngô thì gởi “tặng” Zì 50 Oi cũng được. @ TT

  ——————–

  Hí hí, ồ kế, đây, tặng luôn:

   

 20. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:11

  4- Để đềfòng cướp-jật, ngoài con zao-găm Đức zắt trong bụng, chú Búm còn khoác thêm một quả áo-mưa quânzụng Sô Liên.

  Con nầu jàhói còn nhớ áo-mưa quânzụng Sô Liên hông?

  Hông nhớ thì cút về mới mẹ.

  Áo-mưa của chú Búm là loại xịn, zài chấm gót (zù chú cũng cao gần 170cm), xẻ tà fía sau lưng, và zai vôđối. Áo nài bị chém bằng zao-fay cũng đéo đứt.

 21. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:17

  5- Fóng miệtmài miệtmài chừng hơn 2 tiếng, thì chú Búm đạp tới khuvực ga Cẩm Jàng.

  Khi khỉ đã vầu quãng 11h đêm rùi. Jời đen thui mịtmùng mịtmùng. Đường đéo có một bóng ông chó ông mèo ông chuột-cống, chứ đừng nói bóng Lừa.

  Đạikhái jời tối và khuya tới mức Zì đéo muốn kể nữa hehe.

 22. #25 by Hóng Hớt on 2011/05/06 - 21:19

  Zì đó nha, tại sâu ko cho thắc mắc kết cục câu chiện, ức người quá đáng. nếu Zì cứ kể mà không có kết cục chiện, thôi zừng kể đi Zì ui

  Zì thật fi lí

  hay Hớt nói sai ?

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:23

   Nếu em là Vàng Son thì sau chiện chú Búm Zì sẽ kể luôn chiện ma treo cổ. Còn nếu hông fải thì hehe fải đợi hết 3 chiện ma nữa.

 23. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:22

  6- Bọn jàhói còn nhớ ga Cẩm Jàng không?

  Không nhớ thì cút về mới mẹ Zì đéo kể nữa.

  Đạikhái, ga Cẩm Jàng là nhà ga xe-hỏa nủitiếng thứ 4 trên tuyến xe-hỏa Hà Nội Hải Fồng (sau các ga Hà Nội, Hải Fồng, Hải Zương).

  Thời 196x, ga Cẩm Jàng là trọngđiểm Bắc Lừa bị tầu-bay Mẽo uýnh bom rất ácliệt, bộđội Lừa chết ở đó đông vôsốkể.

 24. #28 by Hoaimien on 2011/05/06 - 21:26

  Đéo jì mấy hôm nữa Zì bán sách já đắt cắt cổ các cô cũng fải vầu chưởi à?@ Zì

  Zì ơi, em có đề nghị nhỏ nhẹ này, Zì xem có hợp lý không nhé?

  Đề nghị Zì trích 10%(chỉ bằng VAT thôi mà) tiền bán sách với giá cắt cổ ở trên lập quĩ cho Vàng son ở quán để khi cần các Vàng son có thể offline mà không cần sự trợ giúp của ai ngoài Zì. (Offline riêng Vàng son thôi Bựa xê ra chỗ khác nhé). Được không Zì? Em khẩn khoản đề nghị đấy. Bắp Ngô ơi, ý tưởng đó được không?

 25. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:28

  7- Tới khuvực ga Cẩm Jàng, xe chú Búm bị tuột xích.

  Chú Búm sợ bị cướp lắm, zưng chẳng có cách nầu ngoài zừng xe, và xuống lắp xích.

  Jời tối mịtmùng mịtmùng, chú Búm lắp mãi mà đéo xong quả xích xe-đạp đểu.

  Các cô chú-ý, thời 196x Lừa đéo có mobile phone để bật cho sáng như em Thi Còi vưỡn mần mỗi khi vầu bãi thama Bất Bạt lúc nửa đêm, còn đèn bin là hàng xaxỉ, chỉ cánbộ lãnhđạo mới có.

 26. #31 by tieuthithi on 2011/05/06 - 21:30

  Các con Simacai đang nín thở vì hồi hộp thì Zì lại giở bàiđéo thèm kể nữa he he … cứ  thụt thụt thò thò như mò vợ hàng xóm í , mãi đéo được một câu ,chán đéo chịu  được 
  @Hớt là gái đóa Zì ơi , nhẹ tay chút kẻo em sợ  em mới vầu mà .
  Nhân tiện chào bựa mới nhé, sắm đồ chịu nhiệt chưa em ? 
 27. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:36

  8- Đang hoangmang vãi đạn, thì huỵchhuỵch huỵchhuỵch, có một cô bộđội bắn-đòm từ đâu không rõ chiếu đèn bin tiến gần chú Búm.

  Cô bộđội nầy còn trẻ lắm, chỉ tầm 19-20, rất đẹp jai, mồm cười rất tươi chầu chú Búm, và hỏi chú bị làm sao bị làm sao.

  Chú Búm vữngzạ hẳn. Chú bẩu chú bị tuột xích, và nhờ cô bộđội rọi đèn để lắp.

  Hehe tấtnhiên có đèn-bin thì chỉ sau 1 fút là xe chú Búm ngon-lành jở lại.

  Chú Búm tính cám ơn cô bộđội rùi fóng tiếp về nơi sơtán, cách đó chừng 20km nữa thôi.

 28. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:39

  9- Zưng cô bộđội bẩu, em cũng về xã XYZ đó, anh cho em đi nhờ mới.

  Zù đã rất mệt, zưng đang đêm mà có bạn đường, lại là bộđội bắn-đòm, thì chú Búm đồng-ý ngay.

  Cô bộđội nhẩy lên xe, bíu vầu sau yên, còn chú Búm gò lưng đạp về XYZ.

 29. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:46

  10- Đéo hiểu sâu mà cô bộđội trông gầygầy thôi, zưng nặng vôđối. Chú Búm nghĩ cô cổ fải nặng đến 80kg hoặc hơn. Chú đạp đến zíu cả chân mà xe đi vưỡn chỉ lết chầmchậm chầmchậm.

  Cô bộđội thuộc loại ít mồm. Sau vài câu chiện nhạtnhẽo thì cô cổ im bặt, rùi gục mẹ đầu vầu lưng chú Búm, như thể ngủ-gật. Hai tay cô túm mẹ vầu hai vạt áo-mưa của chú, rất nặng.

  Đạp được chừng 10km, chú Búm mệt quá, mới bẩu cô bộđội, nầy em, hay em đèo anh một đoạn, anh mỏi quá rùi.

 30. #35 by minhhuong on 2011/05/06 - 21:47

   tặng quĩ chị Miên nè :

  Ficheiro:Nota 500 euros.jpg

 31. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:48

  Thôi hết mẹ 10 cồng rùi còn đâu nữa.

 32. #38 by otocu on 2011/05/06 - 21:48

  Truyện ma thì có gì hay? Dọa được bọn thò lò nước dãi, bọn gái tò mò giả vờ. Cứ thụt thò ra vẻ ta đây, hâm mẹ rồi.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 21:50

   Địt mẹ con Cũ mần Zì tựái rùi. Đéo kể nữa hehe.

 33. #40 by Hoaimien on 2011/05/06 - 21:53

  @ Hương

  Vốn 500 EU màu mè đó là của Hương nhé. Của Zì chưa nhận được. Hương chịu khó thay mặt Vàng son nhận 10% chị đã xin công khai bỏ quĩ hội nhé. Chị Thi làm chứng vụ này nhé chị.

 34. #41 by otocu on 2011/05/06 - 21:53

  Nhìn Vàng son chia nhau Oi hâm mộ quá, hâm mộ quá!

 35. #42 by Hóng Hớt on 2011/05/06 - 21:53

  Chào thithi, nhờ júp em nghe được đoạn kết chiện thứ nhứt mới ngủ nguôn được.

  Hớt cũng có chuyện kể đây nài.

   Một người đi qua đường vắng sợ ma, chợt có thêm bạn đồng hành, mừng rỡ bảo rằng: có bạn tôi đỡ sợ ma hơn.

  Bạn đồng hành tươi cười đáp: từ ngài tôi chết đến giờ tôi chưa thấy ma nào ở đoạn đơờng nài.

  ( chiện trên mạng)

 36. #43 by otocu on 2011/05/06 - 21:57

  Nghe truyện ma phải có khung cảnh phù hợp. Ngồi nhà điện sáng trưng, bật con vi tính, 7 cửa sổ nhạc, phim, báo lá cải, game, chat, mail, Quán bựa thì còn ý nghĩa gì của ma nữa. Có kể cũng phí truyện.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:04

   Tự tạo khungcảnh mà nghe chiện ma chứ kêu kêu cái ./ ý.

 37. #45 by minhhuong on 2011/05/06 - 21:59

  Hế lô Hớt, welcome to Bựa shop!

 38. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 22:07

  Hehe hóa ra em Hớt là Vàng Son mới, thế thì Zì fải fá luật 10 cồng để kể tiếp Chiện Chú Búm hầu em.

  11- Cô bộđội nghe chú Búm đềnghị xong chả nói đéo jì cả.

  Chú Búm lại hỏi nhát nữa, nài, em đèo anh nhá.

  Cô bộđội vưỡn imlìm gục đầu sau lưng chú Búm, tay bíu vạt áo-mưa, chả nói chả rằng.

  Chú Búm hích mạnh lưng, kêu, nài, ngủ à, say thế.

  Zưng, địt mẹ, đầu và tay cô bộđội như zính mẹ vầu áo chú Búm, chẳng độngcựa đéo jì sất.

  Chú Búm ngoái cổ, úichacha, đầu cô bộđội trắng-toát như fủ đầy vôi bột.

  Cổ là ông ma, Jời ạ.

  Chú Búm vãi mẹ đái, rút zao găm, rắm mắt lia fằm một nhát ra sau. Cô bộđội đổ huỵch xuống đường.

  Chú Búm fóng điêncuồng về XYZ, nhẩy ngay vầu nhà pa-con Zì đang ở gần đầu làng, mồm méo xệch, đéo nói một câu nầu, vồ ngay một hòn gạch vỡ, tự đập đầu mình chát chát chát.

 39. #47 by Mit on 2011/05/06 - 22:10

  Mít yêu đâu gởi “biếu” Zì 100 Ông Tơn đi nhậu cuối tuần nầu.@  TT
  Có ngay có ngay….hí hí hí

 40. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 22:11

  12- Pa zì thét váng ầm ĩ. Hàngxóm kéo qua xem đông nghịt, zù lúc đó đã quá nửa đêm. Zì thì chẳng hiểu đéo jì sất.

  Chú Búm cứ jã hòn gạch vầu đầu mình, mồm kêu úi jời ơi, úi jời ơi, úi jời ơi.

  Pa và mấy chú nữa fải zìu chú Búm lên trạm-xá cơquan.

 41. #49 by otocu on 2011/05/06 - 22:13

  Cái gì mà đi sâu vào nghĩa trang là gặp ma? Bốc phét.
  Ma có thật. Gặp ma lại tùy người tùy lúc.
  Ma giống như người thôi. Có việc mới ra tiếp xúc. Có vui mới ra đùa. Có thù mới ra báo. Có quan tâm mới ra nhắc nhở. Cứ phải bỗng dưng là gặp đâu.

 42. #51 by minhhuong on 2011/05/06 - 22:17

  @TT: Em với chị Mít tặng xiền rồi đấy nhá

  Tặng quà lại bọn em đê

 43. #53 by Già Không Đều on 2011/05/06 - 22:28

  Ma là những linh hồn chưa siêu thoát, còn vất vưởng trên cõi trần. Về đẳng cấp, Ma thuộc Atula, kém bậc hơn Người nên không có gì phải sợ Ma cả.

   

  Lý thuyết là thế nhưng thực tế sợ ma đa phần do tâm lý, và từ chiện một xé ra mười, chứ thật sự người trải nghiệm gặp ma bằng mắt thịt không nhiều mà chủ yếu trong giấc ngủ, nằm mê, ác mộng, rồi..ma.

   

  Nếu Cô nầu có “sự đỡ đầu” từ một Đức Tin nào đó mình theo, thì dường như cả cuộc đời không bao giờ gặp ma cả, vì ma không dám gặp, ma yếu vía hơn chứ không phải không có ma.

   

  Bà Dì khuyên mấy Cô có một Đức Tin riêng cho mình là chuẩn đới, dù Phật or Chúa or Đấng Thiêng Liêng nào khác.

 44. #54 by Mit on 2011/05/06 - 22:31

  Ơ, TT chưa giải thích gì về cây cháy mới cả cây gấc nhờ.  Mít đang muốn nghe chính xác là cây gấc thì sâu thì sâu….

 45. #55 by Già Không Đều on 2011/05/06 - 22:36

  Những cái chết bất đắc kỳ tử, chết do cưỡng bức, do tự tử, chết oan, tóm lại là những cái chết mà linh hồn của người chết không được cứu rỗi và đang ở dạng”nữa chừng xuân” không biết đi đâu về đâu, Ai đưa đường dẫn lối thì sẽ thành những “hồn ma” và thú vui của hồn ma là trêu Ông Người, có thể chì là đùa cợt, có thể là kêu oan, ai oán gì đó…


  Lý giải sâu xa vấn đề này thật nan giải, nhất là với những củ sọ Vô Thần.

 46. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 22:38

  13- Hôm sau, chiện chú Búm bị ma đi nhờ xe lan khắp xã. Chú Búm fát khùng đến cả tuần, rùi cũng zần khỏe lại.

  Khi chú đã khỏe, mọi người xúm vầu trêu, rầng chú thần hồn nát thần tính, chứ mamãnh đéo jì.

  Chú chưởi ầm lên, địt mẹ nó lột cả áo-mưa của tui, jật cả zao-găm của tui, đùa mới các ông đấy à?

  Quả thực, lúc chú Búm về đến làng thì không còn cả áo-mưa lẫn zao-găm, là 2 thứ chú rất quý không bao jờ rời.

  Thế rùi chú Búm ngồi tả nét mặt ông ma, tức cô bộđội đi nhờ xe, nầu là răng khểnh, nầu là mũi zài, vươnvươn..

  Một chú cũng bạn cơquan Pa Zì kêu to, ui địt mẹ sao jống thằng liệtsĩ trên bàn thờ nhà tui quá.

  Pa Zì cùng chú Búm và các chú khác đến nhà chú vửa nói đó (tức là nhà chủ của chú, nơi chú được cho ở nhờ thời sơtán), thì eoui địt mẹ, chú Búm nhận ra ngay ông ma trên bàn thờ.

  Thôi hết mẹ Ma No1 rùi.

 47. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 22:45

  Đoạn Kết Chiện No1

  Các cô sẽ không tưởngtượng được đoạn kết của chiện ma đó. Địt mẹ ông ma, tức cô bộđội nhờ xe chú Búm, đéo fải tèo ở chiếntrường Nam Lừa, mà chết ở ngay ga Cẩm Jàng, trong lần về fép cuốicùng thăm jađình trước khi “đi Bê” vầu Nam Lừa.

  Bíẩn đó đéo có nhời jải, fỏng các cô?

 48. #58 by tung tung on 2011/05/06 - 22:49

  @ Em Mích-đốc

  Trái gấc đây nè em

 49. #59 by tieuthithi on 2011/05/06 - 22:58

  Vốn 500 EU màu mè đó là của Hương nhé. Của Zì chưa nhận được. Hương chịu khó thay mặt Vàng son nhận 10% chị đã xin công khai bỏ quĩ hội nhé. Chị Thi làm chứng vụ này nhé chị.@Miên 

  Em đừng nằm mơ giữa ban ngày thấy tuyết rơi giữa mùa hè @GKĐ he he …   em  đã thấy ai ăn cân sắt ỉa ra cân đinh chưa 
   Giấc mơ chỉ là giấc  mơ thôi 
 50. #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 23:00

  @em Rốt Yêu, em Mít Yêu

  Quả chay đúng là quả trong bức hình cuối cùng mà em Rốt bốt.

  Đó là một thứ quả zịzạng, có hìnhzáng khùngkhoằm như củ khoai-tây méo, vỏ sầnsùi chứ không nhẵn, lúc xanh thì jống trái Zái Mít (tức trái Mít Non, chớ hông fải zái em Mít), khi chín thì có mầu đỏ sẫm.

  Quả chay nói-chung có vị chua và chỉ zùng để kho cá (rất ngon nếu là cá bống), đánh zấm nước rau muống (rất ngon nếu cho thêm lá lốt). Hột quả chay nếu luộc chén thì ngầy ngậy như hột mít (là hột trái mít, chớ hông fải hột em Mít), và khi chén xong thì các cô uýnh zắm khắm quên sầu luôn. Khắm như chuột chết vậy.

  Vỏ thân cây chay thì chiên zùng để ăn trầu, là một trong 4 thứ không thể thiếu khi “têm” trầu, gồm lá trầu (aka Jầu Không), miếng quả cau, chút vôi-tôi, và mẩu vỏ chay.