Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by LonelyRose on 2011/05/06 - 14:10

  Quả chay. Hông bít có ngon hông nhể?

 2. #2 by Mr. Tran on 2011/05/06 - 14:10

  @Em Tướng:

  Em đúng rùi. Giờ các cụ vưỡn xơi, trung tuổi thậm chí tin tin cũng nhiều bỏn xơi. Mỗ xơi 1 lần bị hehe say gần chết. Sợ luôn, “không có lần thứ 2” nữa

  Dưng vì mỗ thích hình ảnh ngày xưa hơn nên nói thế. Mỗ nhớ hồi hổi bô lão nhà mỗ có bộ xà tích, chiều chiều bà chị lại ngồi hàng hiên giã giầu cho bô lão. Nhìn tao nhã cực em ạ.

   

  Bao giờ cho đến ngày xưa, nhở!

   

  @Ivan Chuối

  Đận nầy cũng thư thả được chút. Cảm ơn thăm hỏi nha, ngài CTHĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bia cỏ ôm! Sư bố ngài!

 3. #3 by bienduc_hai on 2011/05/06 - 14:19

  Èo, chị Rose gúc ra chái Bình Bát dồi, hẽ hẽ. 4. #4 by LonelyRose on 2011/05/06 - 14:28

  @Hải: đúng là chị nhầm thật. Các bựa đàng ngoài coi giúp có phải quả chay đây không? Trông hình thù lạ quá.

 5. #5 by giaianh69 on 2011/05/06 - 14:31

  Em Râu,

  Chính xác là quả đó, hơi khù khoằm.

  Thịt quả này có thớ, chưa chín thì hơi chua chua ngọt ngọt, chín thì ngọt và lên men, ăn nhiều say như thằng Tướng. DCM … bây giờ loại cây này tuyệt chủng dồi nên bọn tintin không biết. Thái lọ còn một loại quả nữa giống măng cụt nhưng vỏ chuyên để kho cá, thơm và chua vãi lìn, ruột ngọt như măng cụt, gọi là quả Bứa – loại này cũng tuyệt chủng mẹ.

 6. #6 by LonelyRose on 2011/05/06 - 14:38

  @GiaiAnh

  Cám ơn đã cồngfơm. Anh là bựa mới à? Eo-com!

   

  Anh dùng font giống DG quá em giật cả … mình tưởng ảnh “lên” nhận gà Biaôm mời.

 7. #7 by LUUMANH on 2011/05/06 - 14:39

  @ Râu sờ . Đúng đấy. Theo anh biết cây Chay có 2 loại. Cả 2 đều lấy vỏ để ăn zầu không dưng có 1 loại ăn ngon hơn thì phải. Anh đéo ăn zầu như bọn Đài lôn nên biết đéo
  @ Ky em. Vụ IP của em làm anh hoang mang bị hách ních với IP với các thứ bỏ mẹ
  @ Mặt ()/. Đấy, zả nhời Ky nắc thì phải vậy mới đáng là Mặt ()/ chớ không anh khinh
 8. #8 by EURO on 2011/05/06 - 14:46

  Hi chi bộ!
  Chính xác là từ ngày nghỉ lễ tới nay, Rô xinh cương quyết không nhòm vầu quán Bựa vì tránh không muốn bực mình trong giai đoạn hiện đang gặp rất nhiều vấn đề ngoài đời. Nhưng từ đêm qua tới nay điện thoại réo, rùi mấy tên Bựa cứ đòi Rô phẩy vầu ngó bằng được một số còm và có lời giải thích thỏa đáng. Bởi vậy Rô phẩy làm nghĩa vụ theo yêu cầu các Bựa. Bựa nầu bực mình vì xpam, vui lòng lướt!

  1. Trước hết Rô trả lời bạn Hê:

  Em Phương Thảo & Rô Xinh xuất hiện sau vụ mâu thuẫn giữa Trung Tướng & Bác Lập. Bác Lập làm gì đó ở SGTT, còn em Rô thì là cộng tác viên thường xuyên của báo này.

  – Trả lời cho bạn: Bạn Rô chỉ thật sự bước về nghề bấu, và công tác tại SGTT do sự xúi bẩy rất nhiều lần của chính bạn Cò Lả, và cũng phải sau thời điểm cả năm trời bạn Rô xinh hoạt trong quán. Có 1 giai đoạn Rô xinh cũng là tấm gương thường xuyên được Dì nêu trong quán bởi cách tiếp cận nghề bấu rất chi là hiệu quả. Có thể bạn nạp thông tin không được kỹ, nên cơ bản luận điểm trên của bạn đã bị bác rồi. Vậy nhé!

  – Còn chiện bạn sợ sợ Rô xinh, thì Rô rất thông cảm với bạn. Vì không chỉ có Rô, Ky, mà chị Nga và bạn Hương Điêu cũng được bạn tuyên bố “rất sợ” trên quán Bựa nầy rùi. Nói chung thì với bạn đã là gái thì đều nguy hiểm hết. Nhân vụ này, có cần nhắc bạn lý do của cuộc “Vàng son đại chiến” hồi 1 năm về trước?
  – Các Bựa lâu đời biểu quyết giùm Rô xinh và em Thảo, thêm em Khuyết Danh có điểm nầu chung nầu?

 9. #9 by Bia on 2011/05/06 - 14:53

  @ Lả: Địt mẹ Lả, anh thấy mày khắt khe như mụ già sắp xuống lỗ, quán này mà toàn những tên như mày chắc vìu mỗi ngày được 10 nhõn?

  — Đề nghị BÀ Zì chia mẹ Ap86uHlàm 2 phòng đi: Phòng VIP – Phòng bần nông

  mình chọn sinh hoạt bần nông cho nó lành

  Thằng nào thích nghiên kíu, hàn lâm đéo gì mời vào VIP

 10. #10 by Phá Điền on 2011/05/06 - 14:57

  Cô hệ thống lại thành một bài liền mạch được không? và cho biết luôn tác dụng or cách sử dụng hệ thống chữ phá cách này của cô được hôn. Thanks trước, hí hí.@M2M

   cô là bựa mới phỏng? đã bẩu rùi, sang lốc tên Điền mờ học từ bài đầu đụ mẹ nhà cô chứ hèhè. hiện đã có các bài 1-5. hỏi vớvỉn.

  @các bựa
  đù mẹ các cô chứ, hồi sáng tên Điền có nhắc quả Kiếm Đạo, đù mẹ điếu cô nầu tòmò hử?

 11. #11 by EURO on 2011/05/06 - 14:58

  Tiếp theo, bạn Cò Lả.
  Vì bạn Cò Lả có nhắc tới chiện chồng của Rô, cả chiện xin xiền của Rô tương vầu quán Bựa với một câu giải thích rất vu vơ là không phẩy bạn Lả muốn bới móc chiện riêng tư của Rô, phẩy là cực chẳng đã bạn ấy mới phải bới móc bla bla….
  Nếu như bạn Lả giở thói đốn mạt với một cái nick ảo thì không sao, nhưng đây là nick của một người đã công khai danh tánh, một con người thật với một cuộc sống thật bứng vầu quán Bựa, nên trách nhiệm của bạn Rô là bắt buộc phẩy tự bẩu vệ mình, không hề với hy vọng để rút cho bạn Lả- một nhà đạo đức học vĩ đại của quán Bựa một kinh nghiệm nầu đó.

   Rô khoe chồng ẻm là tiến sĩ, đi Mỹ như đi chợ, lại làm sếp lớn ngành dầu khí, thế nhưng Rô lại lên quán bựa nầy hỏi Dì Bựa là chứng khoán dầu khí ẻm đang giữ thì nên bán hay nên mua?!!

  – Trả lời: Theo bạn Lả, thì tiến sĩ, đi Mỹ như đi chợ, lại làm sếp lớn ngành dầu khí, dứt khoát phẩy đồng nghĩa với thiên tài lướt sóng hả?

  Sao bạn Lả không nêu hẳn lý do, bạn không tin chồng bạn Rô mần nghề dầu khí, vì khi bạn Rô cần một số thông tin và hình ảnh cho một phóng sự về giàn khoan, thì bạn Rô đã nhờ chính bạn bác sỹ kiêm luật sư Lả, lúc đó đang công tác trên giàn khoan chụp giùm một số hình, rồi lên quán Bựa nhờ bọn Bựa chỉ giùm cho làm cách nầu bốt hình lên mạng để Rô xinh chỉ việc kéo về dùng nhỉ?

 12. #12 by minhhuong on 2011/05/06 - 15:01

  – Các Bựa lâu đời biểu quyết giùm Rô xinh và em Thảo, thêm em Khuyết Danh có điểm nầu chung nầu? @ Rô

  —————–

  Xời, Bựa lâu đời đây, biểu ngay :

  Thảo thì kekeke không biết. Còn Rô với Khuyết Tình rõ ràng có 1 điểm chung, đừng cãi, vô ích.

  Đó là: XINH.

   

   Chấm hết

 13. #13 by Phá Điền on 2011/05/06 - 15:04

   đù má con Lả Lét lộngquyền nhế. đềnghị của cô phẩy chờ con Tướng Thối có nhời đồng ý mới được chiểnkhai nghe chửa?

 14. #14 by minhhuong on 2011/05/06 - 15:06

  Đương ngồi tống ảnh cho bài trên lốc, mà đọc nhời Rô xinh buồn cười quá, fải vứt mẹ nó đống ảnh sang đây hí hửng cùng

  “Vàng son đại chiến” 1 năm trước… vụ nào? Fải vụ Rô bắt toàn bộ bọn giai Bựa ngồi im lấy tay bụm miệng cấm fá đám không

 15. #15 by Bia on 2011/05/06 - 15:06

  Em Ro:

  Dù ai nói ngả nói nghioêng

  L ta vẫn vững như kiềng 3 chân

  Sợ đéo. Anh thích tính em: Nói thẳng ruột ngựa – dưng Em chơi câu Mụ Beo thì không ổn

  Vì sao? biết mẹ đâu – có nhiều cái về Ngài Vũ – Ngài Tuấn: anh đã nói rùi, làm cái gì cũng phải Chính Danh, mang danh học Luật mà phát biểu, viết đơn còn tệ hơn thằng bần nông (Nếu đúng người)

  Thì chả khác mẹ gì: diệu đâu Nông Đức Mạnh?

 16. #16 by Bia on 2011/05/06 - 15:10

  @ LẢ

  Yêu thì tao nói rằng Yêu
  Đéo yêu cũng nói một điều cho xong

  Làm đéo gì bạn úp úp mở mở như cánh cửa nhà cầu thế??????

 17. #17 by sahadin08 on 2011/05/06 - 15:18

  @các bựa
  đù mẹ các cô chứ, hồi sáng tên Điền có nhắc quả Kiếm Đạo, đù mẹ điếu cô nầu tòmò hử?@ phá tung điền mả
  có thầy..có thầy …dcm thầy còn nhớ như in..lồn mẹ phá mả bốt củ tỷ bên nhà thầy cũng được..

 18. #18 by minhhuong on 2011/05/06 - 15:18

  đù má con Lả Lét lộngquyền nhế. đềnghị của cô phẩy chờ con Tướng Thối có nhời đồng ý mới được chiểnkhai nghe chửa?@ Điền

  ———————

  Đâu  hơ hơ, đề nghị nào thế

  Có hay như bản yêu cầu mấy điểm của Ông Cụ dành cho bọn Thực dưn Phớp không

  Quái, mà chi bộ đương xôn xao vụ đề nghị nào của Lả thế??? Em đếch tìm ra??

 19. #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 15:21

  Anh vửa mần về đây. Địt mẹ các cô, trừ vàng son, he he ra chầu anh đi chứ.
  Đi tắm cái đã. Hôm nay anh bệnh. Chết được thì chết mẹ nó đi cho đời bớt khổ nhở. He he.

 20. #20 by Phá Điền on 2011/05/06 - 15:27

  Đâu  hơ hơ, đề nghị nào thế @Bắp Ngô
  đề nghị thànhlập nhóm gìgì mờ con Tướng Thối thắcmắc số 3 điếu đâu ra ý.

 21. #21 by Bia on 2011/05/06 - 15:27

  Sao các bạn cứ khen đạo này đạo nọ

  Đạo nào cũng  có một số cực đoan, nhớ LM Hòang Quỳnh không? thời Ông Diệm – Giáo Xứ BÌnh An Q.8, LM đã lập luôn quân đội chống ổng.

  Ai dẹp biết hôn? chính Bà NHu

  Lên Gia Kiệm lỡ chạy xe bị đụng mà coi, đúng sai mẹ gì xứ đó cũng đúng, CAM là cục cứt.

  Ông Diệm thua, đôi khi Cha Lê Hữu Từ cũng có phần trách nhiệm vì lời khuyên

 22. #22 by EURO on 2011/05/06 - 15:28

   có xì-căng-đan nick Rô Kinh chat gửi messages xin tiền lũ khúc ruột ngàn dặm như Nhất dâm, ẻm chối biến là bị hắc nick. Lúc ý Rô mới vầu quán, đâu có số má gì mà hackers nó hắc ẻm …

  Bạn Rô trả lời: Đây là một câu chuyện rất dài, và nhân chứng cho tới nay vẫn còn sống sờ sờ, nhất là trong quán Bựa.
  – Dịp tết 2010 Rô ở Huế, hàng ngày chat miệt mài miệt mài với đủ bộ Nhất dâm, Thượng Sỹ già, Hương Điêu, Phẹt Liệt, Phạm Phương và đương nhiên không thiếu bạn Cò Lả.
  Một bữa bạn Sỹ Già Dâm phàn nàn vì hôm trước cách chat của bạn Rô hơi lạ, trong đó bạn Rô than đi chơi bị thiếu xiền, và nhờ Sỹ Già Dâm “cho vay” 500 Tơn gửi về Huế. Đương nhiên bạn Sỹ từ chối.
  Bạn Sỹ hỏi ý kiến Hương Điêu, và được Hương Điêu tư vấn có thể nick bạn Rô đã bị hách, vì hiện ở VN chiện đó không hiếm.
  Sau khi suy nghĩ, bạn Sỹ hỏi thẳng bạn Rô, và bạn Rô té ngửa rồi khẳng định bạn Rô không bao giờ có ý đó.
  Sau khi rà hết 1 lượt trong list YM, chỉ có thêm bạn Nhất dâm thừa nhận có nhận được 1 đề nghị tương tự.
  Mọi chiện được bạn Rô tâm sự hết với bạn Cò Lả, ngoài ra bạn Rô còn vầu quán bựa khuyến cáo có ai nhận được đề nghị tương tự không thì liên lạc cho Rô biết.

 23. #23 by EURO on 2011/05/06 - 15:29

  Cũng may bạn Rô đã tìm thấy một cái còm của chính bạn Rô- trong lốc bạn Rô còn lưu lại chiện này:

  EURO

  12:03 18-02-2010

   Cả nhà chú ý, em Rô mới được hai người  phản ánh một tin rất bức xúc: Có ai đó hách ních Rô xinh tìm các già hói, nhất là các Bựa hỉa ngoại chat xin tiền. Vậy Rô xinh thông báo cho các giai biết và thông cảm giùm đó không phải Rô xinh nha, ai bị hỏi xin tiền bởi nick của Rô thì vui lòng phản hồi lại giúp Rô nha. Nguồn đây

  Diễn biến liên quan là bạn Sỹ và bạn Nhất phải hì hục tư vấn bạn Rô đổi pass, vì cho tới lúc này bạn Rô vẫn hoàn toàn mù IT, và bạn Sỹ khuyên bạn Rô lần sau không nên ra ngoài tiệm chat chit nữa.

  Thắc mắc hiện nay của bạn Rô: sao nghi ngờ tư cách bạn Rô như thế mà bạn  Lả vẫn miệt mài PR bạn Rô trong quán Bựa, thậm chí còn được đặt biệt danh Đôi bạn sến most ever month cùng Rô xinh, và chỉ một năm rưỡi sau, khi hết tình cảm, bạn Lả mới bới ra chiện này nhỉ?
  Ôi đau đầu quá, chả hiểu mẹ!

 24. #24 by Phá Điền on 2011/05/06 - 15:29

  Đi tắm cái đã. Hôm nay anh bệnh. Chết được thì chết mẹ nó đi cho đời bớt khổ nhở. He he.@Tế
  đù má con Tế Tinh Sỳ Gồng phẩy biết quýchọng mạng xống chớ.

 25. #25 by Phá Điền on 2011/05/06 - 15:34

  có thầy..có thầy …dcm thầy còn nhớ như in..lồn mẹ phá mả bốt củ tỷ bên nhà thầy cũng được..@con đéo gì xưng thầy.
   từtừ. sẽ bốt. ngay quán bựa luôn. hehe.

 26. #26 by Bia on 2011/05/06 - 15:37

  Trong quán có nhiều bạn theo đạo phết, dưng vẫn chưa giải thích bình dân cho chi bộ hiểu về Be a Christian

  Mình hiểu đơn giản như này: Tinh hoa nhất cũng phong thánh và Tệ hại nhất cũng phong thánh

  Vì sap? đó là Ngộ. Sao thánh gì 3 lần chối Chúa vẫn được làm người gác cổng? hehé; Vì Chúa nghĩ: Chống ta là thầy của ta (tự suy diễn thôi)

  Hết mẹ, biết đéo gì nữa mà nói.

 27. #27 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 15:37

  À anh vửa lật cồng xơ thấy thằng con cặc nầu ở dưới cứ lèng nghèng lèng nghèng chiện cũ, đai nghiến mới gái mãi thế bây? Thằng Lả Lét phải hông bây?
  Anh chạy ra shop tí quay lại. Đù má bệnh củng hổng yên nửa. Con mẹ nó. He he

 28. #28 by Mr. Tran on 2011/05/06 - 15:43

  Đù má con Tế điên đi mần về bị ốm hả cỏn?

   

  Khổ ghê cơ.

   

  Bồi dưỡng, bồi dưỡng cỏn đây. Ăn đi, chóng khoẻ nha!

   

  Sư bố con thần quynh

 29. #29 by EURO on 2011/05/06 - 15:44

  Nhân vụ này,một tên Bựa- cụ thể Chim Chúm Chím- có nói bạn Lả chắc có ý nghi ngờ về số tiền lớn Rô dụ dỗ bọn Bựa, chỉ trong vòng 3 ngày đã được tới 14 chẹo. Để chứng minh, Rô cung cấp nguồn Vụ đó ở đây.
  Rô đã ăn xài hoang phí một cách công khai ở đây.

  Bởi vậy bất cứ thắc mắc nầu, Rô cũng sẵn sàng giải thích.
  Tiện đây, nhờ những thông tin của chính bài Phóng sự đó, ct Như chưa hề có cuộc chia ly đã liên lạc và làm 1 chương trình đặc biệt cho nơi này. Có vài gia đình nhờ những thông tin đó tìm được người thất lạc, với Rô xinh thì đó thật sự là những thành công cho công việc mạt hạng này. 8h tối ngày mai thứ bảy- 7.5, chương trình truyền hình trực tiếp về nơi này sẽ phát trên V! (hay V3 gì đó), và Rô xinh là 1 trong những khách mời có mặt ở phim trường. Mọi thông tin sẽ được sâu trên lốc nhà Rô.
  Kính mời các Bựa theo dõi

 30. #30 by EURO on 2011/05/06 - 15:46

  Theo yêu cầu đòi hỏi trắng đen của một số bạn bè Bựa, chương trình xpam của Rô xinh tới đây là chấm dứt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong một chương trình gần đây.

 31. #31 by Bia on 2011/05/06 - 15:47

  Về Ma:

  Các Vàng son cẩn thận, có khi nào đi đái – ỉa ngồi trên bồn cầu, bị Ma sò Bướm chưa, cảm giác lướt qua cái, héo mẹ nó lông

 32. #32 by minhhuong on 2011/05/06 - 15:50

   8h tối ngày mai thứ bảy- 7.5, chương trình truyền hình trực tiếp về nơi này sẽ phát trên V! (hay V3 gì đó), và Rô xinh là 1 trong những khách mời có mặt ở phim trường. Mọi thông tin sẽ được sâu trên lốc nhà Rô.
  Kính mời các Bựa theo dõi@ Rô

  ——————-

  Ối mẹ, biết ngay mà, lên thanh minh thì không quên nhiệm vụ là PR , chít cười 

   

 33. #33 by Bia on 2011/05/06 - 15:54

  Địt mẹ bực quá đi Em Ro

  Lả nói gì kệ bố bạn ý, Bia nè… Bia nè nè:

  Một đêm Bia Cỏ nằm kề
  Hơm thằng Lả Lét vỗ về quanh năm

  Thôi đi nhậu tiếp, hehe đéo say đâu và đéo đổ thừa vì say mình bậy nhá – héh: ” mình lám mình chịu kêu mà ai xương?

 34. #34 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 16:04

  Bắt quả tang con Zì nổ về Hắc mới Meo-We dư quặc. Chứng tỏ cỏn nổ lấy xố đây này. He he. Đợi tí anh bơm đầy 2 sô cứt sách ra nghen cỏn. Đừng chậy đâu đấy. He he.

  Ông Cụ dậy “Tuổi Nhỏ Mần Việc Nhỏ Tùy Theo Xức Của Mình”. Hông nủi đừng he he ráng nghen chưa con kèn teo kia?

  Đù má tối nay mà cho anh ăn bánh vẻ như chiện bún tối qua thì anh chưởi cho cả lò mả nhà cỏn đội mồ dậy hết đấy. He he.

  Địt cụ con Chạn Khắm mời anh món Cứt Trôi Nước hở cỏn? Nhìn nguôn vậy? Bỏ tí nước cốt dừa mới hột mè là bá chấy bò chét hả? Há há há.

  Ở đó nghen cỏn. Cửn thựn.

 35. #35 by DG on 2011/05/06 - 16:28

  Thôi nầu em Rô, thế là được rồi em ạ, mọi sự đã rõ.

   

  Với tất cả sự trân trọng của cá nhân anh dành cho em, anh chân thành khuyên em sau loạt cồng trên, thôi đừng tranh luận nữa, đủ rồi.

   

  Có thể chưởi nhau vô tư, nhưng việc quy kết về chuyện tiền nong này nọ đối với một con người đã lộ danh tính trên quán Bựa này, là không chấp nhận được, đặc biệt lại là từ một thằng đàn ông xưng “anh”, kiếm cơm bằng nghề luật!

   

  Và cả một lũ “gộc” trai có, gái có, mồm chưởi chế độ bất công đểu giả như hát hay nhưng lại làm ngơ, khoanh tay dửng dưng, bó tay!

   

  Em Rô thân mến, không vơ đũa cả nắm nhưng anh thật mới em dư nầy:

   

  Anh không lạ gì tư cách của một số đồng chí ở đây, đằng sau những màn offline là cả những tính toán ti tiện và sự ghen tị bẩn thỉu, đời sống không chủ động, phụ thuộc, sống vật vờ nước đôi vô nghĩa, hận đời chưởi đời chưởi người, bất hạnh. Cười cợt lấp liếm dư ai!

   

  Tên Bựa, nếu chưa đọc cồng kia (về chuyện tiền nong liên quan đến nick Rô) của Cò Lả, thì anh thông cảm. Nhưng nếu đọc rồi và với tư cách là chủ lốc, thì hãy nghe anh nói một câu chân thành, nghiêm túc với mày đây: Anh khinh mày!

 36. #36 by DG on 2011/05/06 - 16:28

  Dear all. (đặc biệt là dững thằng Bựa anh muốn nhấn đầu lâu vầu bể phốt mới cả dững em vàng son thơm nguôn)

   

  Hôm nay anh bận không vào nổ mới các lồng chí, mấy ngày tới đây anh có chuyến phượt cuối tuần về một vùng xa tít tắp, hehe để xem diễn biến nó như nầu. Hẹn gặp lại các lồng chí vào tuần sau, nhớ bảo ban dìu dắt nhau cho qua dững tháng ngày khốn khó, nhơ nhớp nầy, hehe.

   

  Bái bai các lồng chí.

   

  P/s: Anh có nhời cảm ơn đến một Vàng son đã PM động viên anh, há há há yêu em!

 37. #37 by Cocacola on 2011/05/06 - 16:35

  Thắc mắc hiện nay của bạn Rô: sao nghi ngờ tư cách bạn Rô như thế mà bạn  Lả vẫn miệt mài PR bạn Rô trong quán Bựa, thậm chí còn được đặt biệt danh Đôi bạn sến most ever month cùng Rô xinh, và chỉ một năm rưỡi sau, khi hết tình cảm, bạn Lả mới bới ra chiện này nhỉ? @Rô Kinh


  Xin đính chính là vầy: anh chưa bao giờ có tình cảm gì với Rô Kinh hết, cho nên không thể nói là hết!

  Còn chuyện diễn tiến một năm rưỡi sau mới nêu nghi ngờ là sau nhiều lần quan sát xâu chuỗi các sự kiện thì anh mới có cơ sở nêu ra.

  Điển hình là vụ Rô Kinh vầu đây nêu chân lý sống hết sức bần nông, đi ngược hẳn những điều trước giờ ẻm vẫn đọc hàng ngày trên quán Bựa nầy và vẫn tâm đắc trước nay.

  Thông thường thì càng khai sáng thì củ sọ càng sáng chứ đâu có đột nhiên tối sầm như vậy.

  Cho nên anh chỉ nghi ngờ Rô Kinh đóng kịch thôi!

  Nếu anh đã nghi oan thì anh xin lỗi nhé. Nothing’s personal!
 38. #38 by otocu on 2011/05/06 - 16:47

  Địt mẹ Dái Ghẻ lên giọng dậy đời nhạt quá. Thế theo mày hội anh phải nhẩy xổ vào chửi Lả Lét?
  Lả có quyền nghi ngờ Rô hay bất cứ ai. Rô có quyền chứng minh hoặc dí lồn vầu hoặc phang chết mẹ bất kì thằng nào ngứa mắt.
  Tất cả đã rõ là cái gì rõ? Giọng hãm lìn thật.
  Lừa đảo hay các trò tương tự vậy, xã hội đầy. Tự trang bị kiến thức mà phòng thân, ngu phải chịu. Quá đà khắc có sự can thiệp của pháp luật.
  Rô làm gì, tự cổ biết, người cùng làm biết. Cổ thanh minh, thanh nga chuyện này không mấy hiệu quả nhưng kết hợp PR rất ổn.
  Còn Lả Lét, đéo ai nó chả nghi, vả sống trong xã hội này, nghi ngờ là tính tốt, tất yếu.

 39. #39 by otocu on 2011/05/06 - 16:58

  Khi tranh luận, hăng say và quá đà bao giờ cũng dẫn tới va chạm cá nhân, băng nhóm. Đó là bình thường. Đéo phải thanh minh Nothing’s personal!
  Có hay không, nhiều hay ít nó thể hiện trong tham luận.
  Túm lại là chi bộ cứ gấu lên, thằng nào ho phang chết mẹ nó đi, trên mọi mặt, cả vấn đề chính lẫn cá nhân. Bởi nếu cá nhân nó xấu thì phải chửi để nó tiến bộ.

 40. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 17:13

  Về công việc hắc nói chung và hắc ních Yahoo nói riêng thì thế nầy:

  Anh gia cát dự cô Tí ra hàng nét chát chít. Sau khi cô Tí rời quán, cô Tèo nầu đó ngồi vầu đúng máy cô Tí sài lúc nãy và cổ cũng bật Y!M để chat chit.

  Cổ vửa mở Y!M lên thì đùng phát, ních cô Tí hiện ra mới friend list của cổ đầy đủ luôn.

  Anh lại gia cát dự cô Tèo có tí kiến thức về IT. Cổ bèn mở lịch sử chat lúc nãy, có khi chỉ là tò mò và muốn chọc phá tí. Thế là hóng hớt được dững thông tin quí giá của cô Tí mới bạn bè-đồng nghiệp-người iu, nếu có.

  Nếu cổ mù tịt về IT? Cùng lắm là chọc phá, gửi tin cho các ních trong danh sách nầy.

  Vướn đề do đâu? Do cô Tí ẩu, lúc đăng nhập Y!M đã chọn chế độ lưu mật khẩu.

  Hiện tượng nầy bi giờ hiếm rồi. Do hầu hết các hàng nét đều sử dụng EasyCafe, hoặc chậy Norton Ghost, hoặc chậy Deep Freeze, vươn vươn để hạn chế các cô táy máy, thả vi trùng, mần hư hệ điều hành.

  Chỉ cần restart lại máy là mất hết tất cả các thứ liên quan của người dùng trước. Thành ra cô Tí ra về, dù cổ có chọn chức năng Nhớ Mật Khẩu cũng hông sao.

  Trừ phi thằng quản lý hàng net lười restart lại máy nầy.

 41. #41 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 17:15

  Các cô hẳn còn nhớ vụ nầy ?

  Sau vụ nầy bọn Yahoo mần bảo mật kỹ lưởng lại. Thật ra trước đó hệ thống của bỏn lỏng lẻo bỏ mẹ.

  Nên việc cung cấp thông tin cá nhân nầu đó cho chánh quyền nầu đó là chuyện nghiêm cấm hoàn toàn.

  Có thể ở Mẽo, đại bản doanh của Yahoo mần việc mới bọn CIA, FBI, Department of Defense sử lý các việc liên quan đến an ninh quất gia, khủng bố thì khác.

  Còn ở Lừa?

  Chánh quyền gây áp lực cở nào thì kệ mẹ mầy nhế. Anh đéo đưa mầy làm quặc gì được anh? He he.

  Con Zì phán cài keylog, trojan nầy nọ mần ăn cắp mật khẩu nạn nhân thì sách vở bỏ mẹ.

  Giở lại chiện hàng nét lúc nãy.

  Giả sử cô Tèo muốn su luôn cái ních của cô Tí, vì thấy nó giá trị. Cổ phẩy đổi mật khẩu phỏng?

  Mà đổi mật khẩu Yahoo, các cô phẩy trải qua vài câu hỏi ngặt nghèo: ngày tháng năm sinh(DOB), câu hỏi riêng tư: Con Vật Nuôi Đầu Tiên Của Cô Tên Gì? Đại khái thế. thế nên cô Tèo chỉ có thể ăn xổi được một lần, in that case.

  Có mà su luôn được cái khặc.

 42. #42 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 17:17

  Nếu trình nguôn thì hắc thẳng vầu databây của bọn Yahoo mà lục thông tin ra.

  Nếu hông chuyên hắc thì biên con trojan, một con vi trùng ra thả ngoài tiệm net mần câu được con nầu thì câu.

  Đại khái thế.

  – Thả Keylogger mà đụng Deep Freeze cộng mới restart lại máy thì ăn cứt. Đó là chưa nói nhiều hàng cài Antivirus nó thộp cổ mẹ thằng nầy. Rớt ngây từ bãi gửi xe.

  – Biên con Trojan ăn cắp các tệp tin trong thư mục %Temp% bằng cách zip bỏn lại rùi ấp lốt lên một host nầu đó qua ngỏ FTP.
  Tỉ dụ anh chỉ định con nầy ấp lên host x14nu4.com của anh, mới IP là 1.2.3.4, port 21/22, mật khẩu mới user name đã được mã hóa bằng Base64.

  Ti nhiên, cái nầy nếu gặp thằng quản lý phòng net tinh tướng mở firewall cộng mới khóa hết các cổng từ 1 => 65535, trừ cổng 80 thì cũng kẹt lắm. He he.

  – Biên Vi Trùng thì phẩy sài loại Polymorphic mới cả lây lên tập tin đồng thời khi chậy thì inject vầu các tệp tin hệ thống. Cái nầy fức tạp. Hôm nầu rủi anh biên giới thiệu các cô tiếp. He he.

  Đó là trường hợp các cô tự biên các con Trojan mới Polymorphic Vi Trùng nhế. Tự biên thì các cô mới hiểu được cơ chế, mới quản được nó.

  Chứ ý con Zì là lên nét lấy mẹ con trojan mới vi trùng nầu thả vầu máy thì sẽ lấy được mật khẩu cái ./ anh đây này. Vì nó úp lên host nầu cô biết đéo, mới cô biết nó hoạt động ra sao mà dám tinh tướng, phỏng?

 43. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 17:34

  Địt mẹ các cô bọn Simacai Cụt Tai kia.

  Tâmsự mới nhau cho lắm vầu. Vửa quen nhau, chửa biết đốitác là ai, đã tâmsự tâmsự vạch lòng mở zuột. Rùi đến lúc nó ghét nó vác mẹ thôngtin lên mạng sâu hàng, còn kêu kêu cái đéo jì.

  Địt mẹ Zì thấy các cô ngu thì ráng chịu, chứ jờ chưởi đốitác là đểu thì chả để làm cái đéo jì cả. Chínhxác là đéo ai thương các cô hết. Đời nài thì đéo nên tin mẹ con thằng nầu các cô ạ, nhất là bạn mạng.

 44. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 17:42

  Zì zặn các cô lần nữa.

  Nếu các cô tự tin đéo ngại đứa đéo nầu, thì vôtư, các cô cứ sâu hàng thoảimái.

  Còn nếu các cô còn một chút lăntăn, thì tốt nhất là các cô cứ khóa trái bảnthân các cô lại, đéo lộ cho bấtcứ đứa nầu biết.

  Nếu các cô không mần được như thế, thì đừng có mong sự thôngcảm từ Zì hoặc bấtkỳ ai khác. Zì đéo có tráchnhiệm bẩuvệ nhânthân các cô khi chính các cô đéo muốn mần việc đó.

 45. #45 by tieuthithi on 2011/05/06 - 17:42

  @Rô xinh : Những chuyện bên ngoài quán của em với mọi người chị không biết . Chị biết em qua những gì em thể hiện trên quán và trên lốc cuả em cũng như những nhà khác.

   Dù biết em nói năng bộc trực bỗ bã “lìn để ngoài quần” như bựa nào đã chọc em ,dù biết em cũng có nhiều tính xấu nhưng với sự nhạy cảm của một người phụ nữ và  từng trải của một người đã nhiều kinh nghiệm sống hơn , chị thấy em không phải là hạng người như vậy . Và chị tin em .
    Còn nếu ai đó không tin và không thích em thì việc em thanh minh  này nọ cũng chẳng làm họ tin yêu em trở lại . Cái Quán nầy giống như một xã hội thu nhỏ và dù là ảo  hay thật thì  mọi người có quyền nghi ngờ và nói lên những suy nghĩ của mình .Em phải chấp nhận điều đó mà không coi đó là  sự bới móc cá nhân . Em cũng nên làm vậy với mọi người .
 46. #46 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 17:51

  Việc em Ky hôm qua bẩu là truy ra IP nầy nọ thật ra là chọc con Phèo Chó tí cho vui.

  Các cô thử cóp một website/host bất kỳ vầu đây đoạn bấm [lookup]. Nó sẽ sâu chi tiết tên pháp nhân, địa chỉ ip, hosting đương thuê cho các cô thấy. Trên In Tẹc Nét thì thằng nầy uy tín phết đấy.

  Tất nhiên, nếu website/host nầy không đăng ký bảo mật thông tin cá nhưn, vì lý do tiết kiệm kinh phí chẳng hạn.

  Các cô thử nhập x14nu4.com của anh vầu xem. Nó hiển thị rầng thông tin cá nhưn của anh đã được bảo mật nguôn lành bởi Private Registry Authority(là gì các cô tự gúc nhế). He he.

  Để được bảo mật, số tiền anh trả cho bỏn tương đương hoặc nhỉnh hơn tiền mua domain đấy. Rất tiếc, nhiều cô mần web/fò he he nhậy cảm lại hông chú trọng điểm nầy.

  Sin mời các cô nhập tên quán Bựa của con Zì vầu sem nó hiển thị dư lào?

  Thay tên [an_hoang_trung_tuong] bằng bất cứ tên nầu (dĩ nhiên nó có tồn tại) vưỡn ra kết quả nầy phỏng?

  Vậy, Yahoo! đã đăng ký bảo mật hoàn toàn cho người sử dụng 360 Plus phỏng?

  Việc con Zì dựa vầu các loại addons/plugins vớ vỉn dư Amung, FlagCounter, Vươn Vươn, chỉ có thể truy ra anh truy cập từ Tỉnh thành/Quất gia nào thôi. Đó là trường hợp anh không dấu IP khi vầu quán của cỏn nhế. Anh mà chậy Ultralsurf, Tor, Hide IP Platinum, Vươn Vươn, all the time thì con Zì có truy được cái lồn. Anh thật.

  Các tin tin, già hói đương ở Lừa, khi truy cập website nhậy cảm cần nhớ kỹ lời anh dặn nhế.

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 17:56

  Về chiện xiềnnong trên mạng, thì Zì buộc các cô fải tránh cho xa. Địt mẹ các cô đéo nghe nhời Zì mà zây vầu thì câm mồm, đừng có bâujờ khóclóc ở đây nghe chưa.

  Zì đã một lần đềnghị các cô mần từthiện, zưng Zì cũng nói rõ là các cô fải tự mần, đừng có thamja một tổchức đéo nầu cả. Các cô nếu jao xiền cho ai đó thì mặc mẹ các cô, nó đi sai địachỉ thì ráng chịu, Zì đã khuyếncáo rùi và đéo nhắc lại. Và tấtnhiên Zì tuyệtnhiên đéo bâu jờ zây vầu zững thứ đó.

  Chiện xin xiền trên mạng (zưới any zanhnghĩa, như từthiện, júpđỡ, khuyếnhọc..) là rất fổbiến, các cô địt mẹ khi chưa đủ lực, niềmtin, và kinhnghiệm, thì hãy cút về mới mẹ, kẻo vửa mất xiền vửa uấtức, lại còn bị chưởi là ngu hehe.

  Bọn xin xiền trên mạng thường cho các cô số tàikhoản bank thật (nếu các cô muốn chiển qua bank), hoặc tên & địachỉ thật (nếu các cô muốn chiển qua các zịchvụ như Western Union), nên việc kiểmtra “đúng người đúng tội” là đéo khó.

  Liệu liệu mà chơi bọn Simacai ạ.

 48. #48 by Già Không Đều on 2011/05/06 - 18:11

  Địt mẹ Tế Điên phát rùi đi đạp xe thể thao nầu! Dân coder chiên nghiệp mần thuê cho Khoai Tây phỏng cu?

   

  Bà Dì cần đéo gì quan tâm các con Bựa đến từ IP nầu, địt mẹ mấy Cô thần thánh hóa Bả vừa vừa thui, công cuộc khai sáng của Bả cần phải đội lốt đéo gì ư, mà phải mò IP các Cô, đù má hoang đường nó vừa vừa thui.

   

  Bả Dì không cần Fake IP thì thui chứ mấy Cô lo đéo gì mà sợ lộ IP nhờ, toàn chém gió lung tung xèng, từ tôn giáo đến ẩm xực hầm bà lần, hơi đéo đâu Cam nó đi gom mấy Cô về làm mắm ah. Chẳng lẽ nó vịn mấy Cô vì tụi chửi như hát hay?

   

  Anh chắc chắc Bà Dì mới là người cẩn trọng cần Fake IP or Hide IP, vì công cuộc khai sáng for long term goal.

   

  Còn em Ky quăng lựa đạn vụ muốn tung IP ai thì tung là nổ banh nhà lồng chợ rùi em, giả sử em có mần được thì chẳng khác nào công bỏ con cá Rô bắt con cá Bống cả, cả tụi Sinh Tử Lệnh địt mẹ húng chó mần cái trò show IP hack từ X café rùi cũng chẳng để làm đéo gì, chứng tỏ ưh? Địt mẹ xứ Lừa thiếu đéo nhân tài, vấn đề là….để làm gì?

   

  Mà chẳng để làm gì thì…làm để làm gì, điên ah, phải không?

   

  Vô tư đê, muốn chuẩn nữa ở cái xứ Lừa đéo tin ai thì chơi Utrasuf cho nó lành. Hết phin!

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/06 - 18:17

  Địt mẹ con Tế Điên sinhviên Hóa năm nhất, mới đang tự học A-B-C về bảomật thì khác đéo jì Zì mà nổ cứ như đúng rùi?

  Cô Tìu mới cô Son Lừa đâu vầu chưởi chết mẹ Tế Điên đi cho Zì.

 50. #50 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/06 - 18:27

  Há há.
  Bắt quả tang con Zì chơi tay bo đéo lại gọi đồng bọn ra nhế. He he
  Thôi anh cút đi chén cháo trấng muối cái đã. Địt mẹ hôm nay anh bịnh nên chưởi mất hây, may cho cỏn đấy. He he.

  Tiện thể đù má con Già Đểu nhát cho thông hông nầu. He he