Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Via Nguyen on 2011/05/05 - 17:36

  Anh nghĩ quán cũng nguy hiểm phết, dưng có tội lần nào Bê vầu coi cũng thấy con Dế Gáy đang phun mưa nên lại thủng thẳng cắp đít đi ra hé hé

  Anh nghĩ các bựa viên nên quán triệt tư tưởng: Dân Hồi giáo ít nhứt một lần trong đời phải hành hương về Mécca, dân miền Nam ít nhứt một lần trong đời nên ra thăm mả ông Cụ, dân Bựa quán ít nhất trong thời gian sinh hoạt nên sút vầu dái con Dế Gáy một lần lấy hên, nhở? Ở đời đéo chưởi (dù là chưởi hôi dư anh) con Dế Gáy thì hẵng chưa thể gọi là biết sống tâu nhã.

 2. #2 by Kan on 2011/05/05 - 17:43

  Chào chi bộ ! Chi bộ cho anh tạt ngang góp ý với em Hương Điêu tí nào. Em là đại vàng son quán bựa, anh thấy em luôn hợp lí, nhưng đôi lúc thiếu tình . Vụ cu Dái ghẻ này anh biết từ đầu, cu cậu đùa cũng chẳng quá liều so với trình chửi và đùa cợt của em. nếu em Miên không nhảy vào làm nghiêm trọng lên thì chắc em cũng không làm to chuyện. Tiếc là Dái Ghẻ cũng nóng lên chửi em Miên, làm em càng phải bảo vệ em Miên cũng như bảo vệ chữ hạnh của mình . —- Dái ghẻ có cái cũng chưa được nhưng đọc những cồng tranh luận của 2 em dịp lễ vừa rồi anh thấy em cũng cố chấp quá, em là đệ nhất phu nhân của quán cơ mà? — làm sao khéo khéo tí, anh để ý cũng nhiều bựa không hài lòng với em rồi, có khi vô tình mất khách em ạ.— Đừng nổi nóng với anh em nhé, anh xách dép anh chạy trước đây—

  (chủ quán xóa dùm anh cái cồng test với. anh cảm ơn)

 3. #3 by minhhuong on 2011/05/05 - 17:53

  Xem lại cồng của em nhát đầu tiên khi em phản pháo về vụ sấp ngửa đi!@Dái Ghẻ

  ———————-

  Ủa, em đã nói rồi, dìm hàng là đặc trưng quán bựa, trong còm tranh luận, thêm dìm hàng nhau như 1 gia vị mà thôi.

  Với thằng nào dìm hàng mình rất tởm lợm láo toét từ trước tới giờ thì mình cũng đừng có ngu mà không dìm lại nó nhoe nhoét. Sòng fẳng. Nhá.

  Trừ phi thẳng và mình ký hiệp định qui ước riêng với nhau, tỉ dụ qui ước không dìm hàng.

  Cũng như chị Mít đã khuyên Khuyết Danh rằng, trong quán này nên học lấy mấy câu chửi để thủ thân.

   

  Nhắc lại, dìm hàng chỉ là gia vị, fần tranh luận là món chính. 

   

  Còn anh bảo anh không muốn tranh luận với em từ nay trở đi, hãy ra hiệp định thống nhất giữa đôi bên:

  1. Anh muốn em không dìm hàng anh khi tranh luận, được thôi. Từ giờ 2 đứa cấm dìm hàng nhau. Cả 2.

   

  2. Anh không muốn tranh luận với em: không được! Quán Bựa là nơi để học hỏi, nên tranh luận trong quán là để người ta đọc. Vì thế tuyệt đối em không đồng ý cái thái độ thấy sai không nói, thấy vô lý không bật aka không tranh luận.

   

  Cách duy nhất để không fải tranh luận với nhau: đừng mở miệng nói những câu ngu ngốc. Nhưng việc này là fi thực tế, ai chả có lúc sai.

   

  PS: Anh không cầu tiến thì mặc xác anh. Tranh luận bắt buộc fải tồn tại trong quán Bựa.

 4. #4 by minhhuong on 2011/05/05 - 18:09

  nếu em Miên không nhảy vào làm nghiêm trọng lên thì chắc em cũng không làm to chuyện. Tiếc là Dái Ghẻ cũng nóng lên chửi em Miên, làm em càng phải bảo vệ em Miên cũng như bảo vệ chữ hạnh của mình . @Kan

  —————–

  Hehehe, không sai. Chuẩn.

  Nếu lão ý không nổi quạu chửi chị Miên ầm ĩ thì đã chả có chuyện gì. Lão nổi cáu với chị Miên 1 cách rất hỗn, mới làm em bực tới mức ấy.

  ——————–

  em là đệ nhất phu nhân của quán cơ mà? — làm sao khéo khéo tí, anh để ý cũng nhiều bựa không hài lòng với em rồi, có khi vô tình mất khách em ạ @ Kan

  ———–

  Em xin các anh, em ở trong quán này là 1 bựa viên, em ngang hàng với các anh, đéo thấp hơn và đéo cao hơn.

  Ai nói đúng, thuyết fục được em, em cúi đầu em bảo hợp lí ngay.

  Ai nói em thấy có vấn đề thì em bật.

  Em tuyệt đối không có NGHĨA VỤ gì ngoài nghĩa vụ Bựa viên, tức chửi và ăn chửi.

  Ai không hài lòng về em, xin cứ nói, em thấy hợp lí thì em sửa.

  Vụ chửi nhau vừa rồi anh cảm thấy em cố chấp quá thì em xin lỗi cả quán. (Em không xin lỗi về chuyện em chửi cỏn đâu, chỉ là về việc em xả stress mạnh quá trên quán, ảnh hưởng tới người khác thôi, nhá)

   

  Còn vụ đệ nhất fu nhân, anh có nhầm không đấy hả? Hic. 

 5. #5 by bựa nhất on 2011/05/05 - 18:09

  Chưởi nhau đê, nhưng anh yêu cầu chưởi nhau phải bựa. Chửi mà cứ tốc váy a dua theo thì tính là spam. Trong quán nhiều con chưởi đổng mà không có liêm sỉ và nhân cách của kẻ chuyên ăn tục nói phét, uýnh dắm dong. Các cô làm anh lật cồng mỏi tay quá, địt bà các cô. @ Vìa lét: anh mới phân tâm học ra vụ Zì kèn teo chửi cô thời xa vắng, Zì đáo để thật… Cô cũng đáng thương lắm ru???

 6. #6 by DG on 2011/05/05 - 18:17

  @ Em Hường: Nếu nói dìm hàng, em mần ơn xem lại anh mới cả con Tế thần quynh mới cả Trạn Khắm mới cả Déo mặt ./ ngựa … dìm nhau thử xem, hehe.

   

  Quên, nhắc lại tí, Thi Còi rỗi thì nghe luôn một lần luôn nhé, anh đã, đang và đang có kế hoạch tiếp tục dùng sừng ông Tê, há há. Và nếu em có nhu cầu, cân nhắc cho kỹ hông lựa trúng sừng trâu rùi lại dỗi em nhế.

   

  Thế nhé em, em thử tận dụng thế mạnh của mình, gúc thử xem “bựa dìm hàng” nó là cái gì? Điều này anh nghĩ là đến bố thằng Gúc cũng hông trả lời được em ạ, mà nó cần cái khác.

   

  Cái khác là cái gì anh biết đâu, hehehe!

 7. #7 by minhhuong on 2011/05/05 - 18:21

  @Dái Ghẻ: Anh cũng xem lại cách anh dìm hàng em đi. Đi với ma mặc áo giấy. Em đéo ngu anh ạ.

  Em cũng dìm hàng đứa khác kiểu khác. Với anh luôn fải tương xứng với những lời anh dìm em.

   

  Tóm lại có muốn ký hiệp ước không dìm hàng giữa 2 ta thì nói. Nhanh lên.

 8. #8 by DG on 2011/05/05 - 18:23

  Nhân tiện, anh có nhời nhắc nhở đến một đồng chí Bựa ở đây, đồng chí đã thấy hậu quả của sự nhiệt tình không phải lối chưa? Nếu lần sau chưa có ý kiến của anh, đồng chí mần ơn tôn trọng.

  Rút kinh nghiệm nhé, tự dưng anh chuốc quả bực mình đẩu đâu.

  Thân mến.

 9. #9 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 18:25

  He he.
  Vửa đi ăn về mới hây trên quán chưởi nhau nát cả bím.

  @Con Bựa Nhất:

  Địt mẹ cô vửa vầu quán chơi phỏng? Mồm thì choang choác địt mẹ mấy thằng chuyên tốc váy chưởi đổng mà lại đèo dám chỉ thằng mặt nó, cô khác chó gì hở? He he.

  Nên nhớ lên quán Bựa thì day tận tay chỉ tận mặt mà chưởi chứ đừng như mấy thằng hèn kia. Anh khinh.

  Thôi chầu chầu cô nhát mới sô cứt nhẹ nhầng vậy thay quà ra mắt. He he.

 10. #10 by DG on 2011/05/05 - 18:27

  @ Hường: Việc gì em thấy cần làm thì cứ làm, đó là chuyện của em.

  @ All: Há há có vẻ nghiêm trọng, sin lỗi các lồng chí, ca nầy tương đối hay nên anh thả cồng hơi dầy.

 11. #11 by minhhuong on 2011/05/05 - 18:31

  @Dái Ghẻ: Việc ký kết là 2 bên thỏa thuận, đồng ý, quyết định ký, không fải việc của duy nhất 1 bên đâu mà “em thấy sao thì em làm”

  Nói cho nó rõ ràng và sòng fẳng. Đừng úp úp mở mở.

  Hoặc là ký, hoặc không ký. YES/NO rõ ràng ra.

 12. #12 by Via Nguyen on 2011/05/05 - 18:37

  @ Con Bựa nhất quả đất: Đéo gì mới hỏi anh được câu anh hông giả nhời đã đem ra thù oán rồi hở? Nếu cô hỏi thiệt thì anh giả nhời rằng: vầng, anh đáng thương trong mắt Chúa, tức God, bạn anh. Nếu cô hỏi chơi chơi chỉ để anh chú ý thì anh cũng hỏi lại cô chơi chơi một câu: cô hẳn không có gì đáng để thương hại?

   

  Nhân tiện: anh chả họ hàng gì mới cô Beo cô Cọp nầu cả.

 13. #13 by DG on 2011/05/05 - 18:40

  Chén cơm xong anh làm mấy cồng cho cồng của nhà dân chủ Cò Lả trôi tận miền xa vắng, hehe. Cô Lả khôn hông thì lên cồng đi không trôi mất nó phí!

 14. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 19:00

  Địt con mẹ mấy thằng đệ anh chết mẹ đâu hết rồi. Con Chạn Khắm, Dắt Mặt ./ Déo, Tửng Tửng, Điền Mẹ Gì Kinh, Đéo Gì Sắc, Chuối Cả Nải đâu rồi lên anh biểu? Bọn mầy chửn bị chày mới đá hộc đợi con Dái Ghẻ lên bục thì ném he he cực lực cho anh.

  Đù má, đả nhớ chửa?

  Bọn con Phèo Chó, Bia Cỏ, Dò Lồn nữa, rúc ./ hết dồi à?

  Con Phập Liệt nổ chiện Lào Xớ tiếp đi anh hóng. Mới con Già Đểu biên tiếp chiện sông Mekong ngăn đập đi cô. Địt mẹ tuyền đánh trống bỏ dùi thế? Anh hóng chửa ./ đâu ra ./ đâu cả. He he.

  Con Vìa Gay chưởi chết con mẹ thằng thẳng đi cỏn. He he. Cỏn phản kháng anh lên he he gối thêm nhát chết cho nó ngọt. He he.

 15. #15 by M2M on 2011/05/05 - 19:30

  Nhắc lại, dìm hàng chỉ là gia vị, fần tranh luận là món chính. @Em Em Hương

   

  Đúng rồi. Lại phải adua em Hương thôi hehe.

   

  Anh Dái ơi anh chứng minh dái anh không ghẻ đi kìa: Em Hương chìa cho anh một thỏa thuận, không lẻ đường đường là một tinh hoa, dái to hoành tráng lại làm lơ…manly nào hihi.

 16. #16 by Lucky on 2011/05/05 - 19:47

  “- Glucose fảnứng mới cái jì mà thành chua hả em?” @ Zì kèn teo

  Nó là Hydrolysis(1), Dissociation(2) Zì nhế , dưới giúp đỡ của enzymes – từ các vi khuẩn có sẳn trong không khí!

  sơ đồ:

  Bột gạo xay sẳn( tinh bột chủ yếu (C6H10O5)n –(1)–>Glucose C6H12O6( và một số chất hữu cơ khác)–(2)–> bột thành phẩm( và các nhóm acid hữu cơ)

  Phương trình ví dụ minh họa :  

  (C6H10O5)n +H2O—> nC6H12O6 (1)

   C6H12O6 → C4H8O2 + 2CO2 + 2H2 (2) acid này có mùi bơ thiu

        

   C6H12O6 -> 3CH3COOH ( pt này thì hông chắc lém, nhưng acetic acid tạo ra từ gạo là có thật)   Acetic acid aka dấm ăn có mùi dấm

  Thực tế thì rất khó để nói rõ nó là acid , ete, este gì có trong bún!

 17. #17 by Lucky on 2011/05/05 - 19:51

  sorry,   ” n H2O ” ở phương trình (1)

 18. #18 by Lucky on 2011/05/05 - 20:13

  Gạo làm bún, mì, phở thường được chọn là ” gạo xiệc” – một giống lúa được người Pháp đem qua từ lâu. Loại gạo này nấu cơm nở banh nồi, ăn cứng như cơm nguội dù mới nấu ra, xay bột làm bánh rất lợi, đặc biệt giống lúa xiệc này để dự trữ tốt, càng để lâu đem làm bánh càng ngon.

  Không ai đem Tám thơm, Nàng hương,hay gạo dẽo, gạo bóng ra làm bún, mì, phở vì nó vừa mắc lại vừa mềm, dẽo nữa thì làm bánh bằng mắt, xay bột ra hổng lợi như xiệc, hehe

  Giống lúa này trồng nhiều ở miền Trung, miền Tây ít trồng.

  Lưu ý: khi ” ủ” gạo, người làm bún chỉ để ít thời gian, nên các phản ứng minh họa xảy ra vừa đủ độ cần thiết cho bột thành phẩm. Chứ để lâu thì chua lòm ăn gì được! Nhưng lò bún thì phải chua rồi vì chất thải sử lý không hoàn toàn.

  Hết nổ về bún!

 19. #19 by tieuthithi on 2011/05/05 - 20:26

  @ Hường: Việc gì em thấy cần làm thì cứ làm, đó là chuyện của em.
  Tổ sư Dái ghẻ không những chym bé ốc bé  mà  gan cũng bé. Sao cứ phải ra vẻ ta đây bất cần thế . Em Điêu  không muốn giữa hai người tiếp tục cuộc chiến dìm nhau vô nghĩa nữa thì đình chiến . Cu có thể  đồng ý hoặc không thì nói mẹ nó ra đi chứ ? việc đéo gì phải si nghĩ .
  Nếu vẫn thấy dìm gái trên quán là trải nghiệm tao nhã thì trả lời No và cứ việc dìm Điêu  khi có thể và chấp nhận bị ẻm dìm không cay cú . Cu thích dìm gái thì cũng đéo ai bẩu cu hèn đâu nhưng cứ tránh trớ không nhìn thẳng vào vấn đề mới là hèn đấy

 20. #20 by Mr. Tran on 2011/05/05 - 20:37

  Nhìn cảnh các Vàng Son vả vầu mõm Dái Ghẻ quả thực dất hehe thú.

  Một cảm giác rất Yo-most!

  @Tế điên mặt ./ xiên:

  Địt cụ con điên nài lại chạy đi hehe ăn uống ỉa đái ở đâu rùi? Lên nổ tiếp về các thể loại ma đi con mặt ./ kia!
  Hay tịt mẹ rồi? Đương gúc hả con thần quynh?

 21. #21 by trungduong on 2011/05/05 - 20:39

  Salute to all soldiers who fight for freedom, justice and equality in the world. Especially to all Vietnamese soldiers who are serving or did serve in Western Countries’ armed forced.

  Saluons tous les soldats qui sont au combat pour la liberté, la justice et l’égalité dans le monde. Surtout les soldats d’origine vietnamienne qui servent ou ayant servi dans les forces armées des pays de l’Ouest.

  Sergent Christophe Tran Van Can de l’unité Infanterie de la Marine Française.

  Proud to be a Jackass / Fier d’être une âne
  Let’s live and die usefully.

 22. #22 by tieuthithi on 2011/05/05 - 20:49

  @Dái Ghẻ : còn chuyện sừng ông TêTê thì nó giống như chuyện MaDa mà cô Tế đầu têu í . Ai tin là có thì nó có, ai không tin thì nó không . Cá nhưn chị đếch tin là chữa được bệnh thì chị không dùng he he nên không có khả năng dùng phải sừng dỏm .

    Hoặc như mụ Zì đã nói , nó có thể chữa được một  số bệnh thông thường. Nhưng nếu chỉ cần vài viên thuốc tây cũng khỏi thì cần gì sừng tê cho tốn tiền . 
 23. #23 by sahadin08 on 2011/05/05 - 20:50

  CON DÁI GHẺ KHOANH TAY..DCM THẦY ĐƯA GIẤY CON CẦM VỀ CHO GIA ĐÌNH…MAI GỌI NGƯỜI NHỚN LÊN GẶP THẦY TRÊN BAN GIÁM HIỆU…ĐƯƠNG NHIÊN CON KHÔNG CÓ QUYỀN GỌI LUẬT SƯ BÀO CHỮA VÌ CON CHƯA ĐỤ TUỘI VỊ THÀNH NIÊN …LẠI CÃI ….DCM CON CÀNG NGÀY CÀNG CÓ VẤN ĐỀ…CÓ THỂ CON NGHIỆN QUÁ NẶNG RÙI….ĐÂY GIẤY CHỨNG NHẬN BÊN KIỂM ĐỊNH VỪA CHIỂN SANG ĐÂY ..MANG VỀ CHO PHỤ HUYNH ..ĐỪNG HỎI PHỤ HUYNH LÀ AI ..LẠI CÃI  RỒI …HỎI NGU LÀ ĂN XĂNG PHI NGAY  MÕM…


 24. #24 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 21:07

  Giống lúa này trồng nhiều ở miền Trung, miền Tây ít trồng.( @ Ky)

   

  Gạo xiệc gốc phải nói đến vùng Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nôm. Gạo này thường được xay ra và tráng thành Mì Quảng, nổi tiếng với Mì Túy Loan, Hương An, Vĩnh Điện…, ăn với nước chan từ tôm sông, thịt ba chỉ, thịt gà ta, trứng cút, rau sống có bắp chuối, khế, diếp cá… mới ớt xanh thì chuẩn không cần chỉnh luôn đó.

   

  Dân gốc Bắc không khoái Mỳ Quảng bằng Bún Bò Huế he he, trong khi Phở Bắc thì ai, vùng nào cũng xơi tới.

 25. #25 by Enterprise on 2011/05/05 - 21:28

  Hehe, cô Ky nổ vụ bột chua sai rùi đấy nhế.

  Mời gúc Lactobacillus.

  Chua là do Lactic Acid (C3H6O3) cô nhế.

  Cô bật anh vụ khoa-học mà dẫn-chứng tầu vũ-trụ thì cô nên xem lại khái-niệm khoa-học, kỹ-thuật, công-nghệ, sản-phẩm công-nghệ.

  Tàu vũ-trụ là sản-phẩm, không phải là khoa-học, hehe.

 26. #26 by Lucky on 2011/05/05 - 21:34

  @ GKĐ :  Mỳ Quãng ăn với những thứ anh kể đúng rồi, nhưng thiếu bánh tráng mè.

  Bánh tráng Quãng Nam làm từ bột gạo cũng xiệc nốt và nước lọc( khác miền Tây toàn nước dừa)cùng mè đen, hoặc mè trắng, hoặc cả 2 mè, hành, tỏi, tiêu,gừng, gia vị và có nem ném chút mắm cùng bí quyết riêng của vùng này, nướng trên than củi, bánh phồng to và ăn thơm phức. Nó dùng ăn kèm với Mỳ Quãng, bánh tráng đập (loại bánh gồm bánh tráng nướng và mỳ để lá to úp vào nhau, chấp với mắm nêm cay xè)

  Về Quãng Nam , ghé Bê thui Cầu Mồng , ngon tuyệt chỉ nước chấm bằng mắm nêm mùi hơi kinh khủng tý, nhưng vắt thật nhiều chanh trái vào thì nó bớt mùi. Thit bò nó thui kiểu gì mà bắp thịt mềm luộn, có màu hồng, nước thịt còn nguyên, ăn ngọt cưc. Nó mà thay nước chấm khác thì đéo thua gì bò trong Blockhouse bên này!

  @ Roai: đã nói MINH HỌA thôi chứ ai biết nó chính xác là acid gì!

  Ky hỏi chút ,khoa học là do ai tạo ra vậy? Con người hay ai?

 27. #27 by sahadin08 on 2011/05/05 - 21:45

  ĐỊT MẸ MẤY CON BÁC HỌC VỀ HÓA TRONG NẦY PHÁT….CÁC CON NGHE THẦY..CÁC CON CHIỀN TẢI DỮNG CÂU HÕI LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG NGƯỜI DỰA TRÊN NGHÀNH NGHỀ ĐƯỢC HỌC HOẶC BIẾT KHA KHÁ SÂU ..ĐỊT CON MẸ MANG CÔNG THỨC HÓA ZA ĐÂY RÙI ĐỐ CẢ NHÀ HÓA TRỊ BAO NHIÊU..SAO SỐ 2 LẠI ĐỂ DƯỚI ĐÍT CHỮ H (HI ĐỜ RÔ)MÀ LẠI KHÔNG ĐỂ TRÊN ĐẦU ….ĐỊNH BẮT CẢ CHI BỘ QUAY LẠI CÁI TRƯỜNG HỌC THIÊN ĐÀNG LẦN NỮA ĐẤY À …
  GIẢ DỤ VỤ THẰNG NHẶT BẨN NÓ HỎNG CÁI ĐIỆN HỘT NHÂN VỪA RÙI..THÌ NHIỄM RA NƯỚC BIỂN ..TÁC HẠI CỦA MÓN HÓA HỌC HỘT NHÂN RA SAO..ĐCM CỦ TỈ PHÁT XEM NẦU..CÀNG DỄ HIỂU CÀNG TỐT ..ĐCM GIÀ HÓI RỒI MÀ BẮT GÚC NHỮNG MÓN KOÁI GỞ ẤY THÌ RỤNG MẸ HẾT TÓC RÙI…MÀ LÀM GÌ THÌ CHỈ CON MẢ MẸ BÁC HỌC ẤY BIẾT
  MÀ ĐỊ ..T CON MẸ GIÁO DỤC THIÊN ĐƯỜNG ..SAO MÀ ĐẺ RA NHIỀU BÁC HỌC THẾ..GIỪ NẦY VƯỠN CHƯA CHẾT HẾT LÀ SAO..HỎI SAO KHÔNG NGHÈO KIẾT LỊ

 28. #28 by Lucky on 2011/05/05 - 21:50

  Sorry thầy, Ky khóa mie mõm lại cho nhanh! Không ti toe nữa!

 29. #29 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 22:02

  @ Ky

   

  Món bê thui thịt hồng hồng ngọt mềm là do chọn nguyên liệu đầu vào phải là “bê”, tức “bò con”, not “con bò”, tầm 25 đên 35kg là vừa, chứ to quá nó qua tuổi thiếu niên rùi thịt hông mềm và ngọt nữa, ngoài ra lửa phải đều, trước người ta quay tay thủ công, nhưng giờ gắn mô tơ rùi cho quay chầm chầm dưới bến than củi rồi.

   

  Mắm chấm phải từ mắm cá cơm hay cá nục nguyên con về lóc ra, thêm thắc tỏi, ớt, đường, mè, chanh… Chanh thường vắt vào thịt đỏ hồng như tái chín để thêm chín tái thịt thôi, chứ mùi mắm át thế nào được, ai chịu được mùi mắm thì thích, không thì dội ngay, tỉ như mùi rau diếp cá thế.

 30. #30 by tieuthithi on 2011/05/05 - 22:06

  @Già Trên Trẻ Dưới  he he  có lần em vào Đà nặng , bạn em nó dẫn đi ăn món bánh tráng cuốn thịt mà nó bẩu rất ngon. Cửa hàng đó cực kỳ đông khách ở phố nào em điếu nhớ. Công nhựn ăn ngon , em khoái nhất là miếng thịt heo nó luộc kiểu gì đó vừa tầm rất mượt và thái kiểu gì đó rất khéo . Miếng thịt dài cả gang tay mà đều nhau tăm tắp rất hay . Tự dưng nói đến thèm quá hehe… Ở Hà nội có chỗ nào bán món đó ko vậy ? 

 31. #31 by sahadin08 on 2011/05/05 - 22:07

  THẦY KHÔNG ĐỊNH CHƯỞI RONG ĐÂU …CON KI GÁO ĐẦU ĐỪNG TỰ ÁI..THẦY HƠI LẶNG NỜI ..CŨNG SORRY EM LUÔN ..CHẦU EM LẠI QUÁN..NẾU KHÔNG THÍCH EM CỨ CHƯỞI NGAY MẸT THẦY KHÔNG SAO..CHƯỞI QUEN … NGHE CHƯỞI CŨNG QUEN…DƯNG ĐỂ MẤY CON CHIÊN ZA HÓA HỌC ẤY BIÊN TIẾP NHỮNG GÌ MÀ PHẢI ĐẠI CHÚNG CÒN HIỂU ..TRONG NÀY ĐA PHẦN HAM HỌC NHỮNG NGU NÓ THÀNH MẸ ZA CHUYỀN RÙI ..CON KI LẦN NỮA THÔNG CỦM..CHẮC THẦY NẶNG LỜI..DƯNG CON KI NGOAN NGỒI NGHE THẦY HỎI BỌN HẢI DƯỚI VỚI BỌN LẢ LÉT MỘT VỤ THẦY BĂNG KHOĂNG…

   HÕI :
  TRƯỚC BỮA ĂN CỦA CÁC NHÀ SƯ..MỌI NHÀ SƯ THƯỜNG LÀM GÌ..
  TẠI SAO LẠI CÓ MỘT CHÚ TIỂU ĐỒNG TAY BƯNG BÁT CƠM TAY CHẮP TRƯỚC NGỰC ..ĐỨNG NGAY CỮA …HƯỚNG VỀ HƯỚNG NÀO ..VÀ ĐỌC CÁI GÌ…

  CÁI NÀY THẦY NGÂY NGƯỜI THEO DÕI HỒI ĐI CHÙA THIÊN MỤ TRONG HUẾ..GIỜ VƯỠN BĂNG KHOĂNG ..VÌ KHÔNG HIỂU HỌ LÀM LỄ GÌ VÀ BỮA NÀO CŨNG LÀM VẬY HAY SAO..MÀ THỰC RA NGÀY NGẢY CÓ CỨT NÉT Ý MÀ GÚC..MÀ CÓ BỌN CHIÊN ZA RÙI THÌ HỎI MẸ LUÔN CHO NHANH ..KHÔNG CỨ BĂNG KHOĂNG MÃI…

 32. #32 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 22:12

  Bonus quả vắt chanh thịt bê thui nè, chẹp chẹp..

   

  Muốn no, thì ăn thêm một tô “xáo bò”, nước dùng nấu từ xương bê thui, với thịt bò tái cắt mỏng, bóp bánh tránh gạo…xiệc nữa là hoành một bữa cho cái bao tử.

 33. #33 by trungduong on 2011/05/05 - 22:13

  Be a Christian ?

  This is my role model.

  N’ayez pas peur / Do not fear (Pope John-Paul II)

  Benedict also recalled the phrase: “Do not fear, open wide the doors to Christ!”

  Chúa không ở trong những nơi huy hoàng tráng lệ.

  Người Kitô hữu “Tìm Chân Lý, Công Bình, Bác Ái“. Và người ta (Christian Palestinian) đã mừng lễ phong Chân Phước ngay tại nơi họ bị đàn áp.

 34. #34 by Lucky on 2011/05/05 - 22:15

  @ Chị Thi : Nó là bánh tráng cuốn thịt heo bà Mậu, đường 2-9, Nguyễn Văn Linh cũng có , hoặc ở Cẩm Lệ đường vào chùa Phổ Quang.

  Thịt mông heo, khổ to khỏi nói, nhưng nó cắt kiểu gì mà mỏng như máy cắt salami bên này ý! Hehe cái gì cũng ngon, mõi nước chấm lại mắm nêm

 35. #35 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 22:20

  @ Thi 380

   

  Món đó gọi là “Bánh cuốn thịt heo Trần”, của Cu Trần 8x đời đầu đệ Anh he he. Nó có nhiều cửa hàng, nhưng dưới chân Cầu Sông Hàn có một cái to đông du khách, không thì có cái gần Ga.

   

  Thịt heo đó, gốc và chuẩn là thịt thái có 2 đầu là mỡ, giữa là nạt, cả một bí quyết đấy he he he. Quan trọng là rau sống tha hồ, thiếu là châm, hông ki bo lèo văn tèo. Hiện có nước mắm cay và ít cay hoặc không cay, tùy theo yêu cầu người dùng, nhưng..cay xé mũi mới ngon.

   

  Ở Hà nội, em đến quán Con Đường Đặc Sản, ngay bên hông cổng Hacinco, Ngụy Như Kon Tum, là có, bảo Anh Giakhongdeu bạn em Hà chủ quán giới thiệu he he.

   

  Ở HN, giờ cũng có bánh cuốn thịt heo kiểu Trảng Bảng Tây Ninh rồi ( Phó Đức Chính thì phải) nhưng nước mắm kiểu Lẫu Mắm Bà 6, không giống mắm quán Trần or Mậu ( Quán Mậu Khuê Trung mới là gốc, tại thằng con phá gia chi tử nên để thằng Tuấn Tuân Trần Gia đệ anh mần PR chiên nghiệp hốt khách phỏng tay trên rùi.

 36. #36 by tieuthithi on 2011/05/05 - 22:22

  @Ky : đúng rồi bà Mậu , nói mới nhớ ra . 

  Nhìn lát thịt heo mỏng dính mà lại to đều tăm tắp quả thật rất bắt mắt mà chị cứ théc méc nó thái sao giỏi thế he he … khi về vợ chồng đứa bạn còn tặng lun 2 ký …ớt xanh mang về .
   Mì Quảng thì thú thật  chưa ăn bao giờ . Ở Hà nội chỗ nào có các cô mách đi để hôm nầu đi ăn thử 
 37. #37 by Mit on 2011/05/05 - 22:22

  Hehehe  Chào chi bộ dắm…. Từ hôm nọ giờ Mít thắc mắc đéo hiểu tại sao cái hình chapel (nhà nguyện?) của TT nó lại có cái số 1995.  Không nhẽ nó được xây vầu năm đó.  Trông Ổng già bỏ mịa, chã nhẽ?  Hay đó là năm cái tượng phía trên được gắn lên?  Cô nào rành giải thích Mít cái.  Cám ơn.

  Mà Chú Còm lúc đó chưa đến 30 đã làm linh mục thời 6x, nhẽ chú ấy đã được thọ phong linh mục trước ’54 nhờ? 

 38. #38 by Cu on 2011/05/05 - 22:25

  Xin lỗi cho bộ. Anh vừa trở về từ Abbottabad Pakistan nên có mặt hơi muộn…

  Trong cuộc tập kích anh có bắt được tên phản động. Hắn giám tuyên bố
  “Việt Nam vẫn là 1 nước nghèo” đi ngược lại thành quả của Đảng và nhà nước ta.
  Hắn đây : http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/thu-tuong-viet-nam-van-la-nuoc-ngheo/

  Chi bộ cho anh xin ý kiến nên sử hắn thế nào?
  Một phát súng xuyên mắt trái và 1 phát vào ngực, hay mang ra tòa án công lý?

 39. #39 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 22:26

  Ky yêu, Quán Mậu, là Ông Mậu, not Madame Mậu em ah

  Anh vừa thấy nó mở ra lại quán hoành tráng rồi, đâu là Mậu 2, phục dựng thương hiệu Mậu giật khách từ quán Trần.

  Nhưng cách của Tuấn Tuấn Trần Gia được lòng thiên hạ hơn dù hơi sến tí, xanh lá cây xanh lè lè tùm lum, nhân viên thì training khá tốt.

 40. #40 by tieuthithi on 2011/05/05 - 22:26

  Ui  thế ngay gần nhà em rùi , vậy sao em không biết nhỉ ? 

  Nhất định mai đi ăn luôn he he … 
   Anh có cái gì kiểu như thẻ bài hay mật khẩu nào đó để khi em nói ra chủ quán nhận ra ngay em là bạn anh Già ko Đều he he nó làm cho ngon hơn hả anh ?
 41. #41 by tieuthithi on 2011/05/05 - 22:29

  @ Mít : ảnh Zì minh họa thôi mà em 

 42. #42 by Mr. Tran on 2011/05/05 - 22:35

  Đù má cô Già đểu mần mỗ nhỏ dãi ướt mẹ bàn phiếm rùi.

  Để hôm tới sẽ ra quất thử quán cô giới thiệu, tất nhiên đéo ngu gì mà bẩu có liên quan đến cô.

  Tự dưng ăn trận đòn hội đồng thì bỏ mẹ, nhở!

  Sít quên, chầu mừng em giở lại quán nghe Ky. Độ lợi hại ta sẽ từ từ nghiên cứu, em nhở!

  @Mít:
  Mô-đen thời 198x – 199x là gắn quả năm xây/ năm hoàn thành lên nhà mà.

  Đi tỉnh vưỡn nhiều nhà gắn quả 200x, nhìn yêu cực!

 43. #43 by Mit on 2011/05/05 - 22:35

  ảnh Zì minh họa thôi mà em @ T hi
  Ừ nhỉ.  Đúng câu hỏi ngố….hehehe

 44. #44 by Lucky on 2011/05/05 - 22:35

  @ GKD : Ở Đà Nẳng có món bánh canh cua ghệ , xí quảy  Nguyễn Chí Thanh ngon tuyệt , Ky ở  Đà Nẳng 7 ngày, ăn quaỳ ở đó.

  Ngồi cafe cóc Lê Lợi, với nước mía, tụi bạn nói : ” Ở đây cực lắm Lucky, sáng ngậm đắng, chiều nuốt cay, vất vả kinh người !”

  .Ky mẹt đần thúi ra, đéo hiểu mie! Chúng nó toàn ăn mới chơi, giết thời gian phải gọi bằng cụ, khổ cái đéo gì chứ?

  Xong chúng nó thấy tội nghiệp Ky, mới nói : ” Sáng cafe không đắng là gì, chiều nhậu bia rượu không cay sao được! Không có đâu khổ như đất này! ”

  Mà câu này từ miệng ông Thanh Nguyễn Bá nói ra đấy nhế! Ông này khiếu hài hước cao chi bộ nhễ!

 45. #45 by Khuyết Danh on 2011/05/05 - 22:36

  @ Già không Đều : Anh vui lòng cho em tên quán , đường chính xác được không ạh? Mùa Thu này em lại ra Hà Nội . Đợt rồi bạn dẫn đi ăn một vài món nhưng em dị ứng tôm không ăn đựợc

  Cảm ơn anh

 46. #46 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 22:37

  @ Thi 380

   

  Định gài đểu để Anh phải lộ hàng hử, hông bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi nhế, ha ha

   

  Chúc mai ngon miệng, nhớ phải uống bia chai Hanoi nữa mới chuẩn nhế he he.

 47. #47 by tieuthithi on 2011/05/05 - 22:39

  Chết bỏ mẹ anh Già nhé keke .. lúc nãy em chưa đọc kỹ nên ko để ý . Quán em Hà thì biết rùi hehe …bọn em vẫn thường tụ tập ở đấy nhưng có thấy giới thiệu gì đến món đó đâu ?

   Vậy chắc anh em mình có khi gặp nhau ối lần rùi cũng nên ke ke…
  @Chận : hay  hôm nầu mấy anh chị em mình làm quả ộp ở quán em Hà đi hehe 
 48. #48 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 22:45

  Ui, Út Danh hỏi Anh đó hả, sin lỗi, chưa kịp Hé lô Vàng son mới, sori sori, sin chầu sin chầu Cưng nhế.

   

  Anh chẳng có địa chỉ cụ thể số nhà của Hacinco, nhưng dễ tìm lắm, em gọi taxi hay xe ôm( gọi mẹ Bà Dì xe ôm cho nhanh, bà ấy gọi là có, he he) rùi bẩu đưa đến ngay cổng làng sinh viên Hacinco, quán ngay cổng bên phải, nó thuê mặt bằng Hacinco mà.

   

  Em có nốt ruồi duyên nhưng ăn hàng cũng máu me phết đới nhờ, he he, so nice!

 49. #49 by minhhuong on 2011/05/05 - 22:46

  Anh có cái gì kiểu như thẻ bài hay mật khẩu nào đó để khi em nói ra chủ quán nhận ra ngay em là bạn anh Già ko Đều he he nó làm cho ngon hơn hả anh ? @ chị Thi

  Định gài đểu để Anh phải lộ hàng hử, hông bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi nhế, ha ha @ GKĐ

  ———————–

  Em mới về đây chị Thi.

  Câu trả lời là “Có”. Chị in cái ảnh con Vét sờ pa độc đáo của ông anh GKĐ ra, ra quán sâu 1 fát là người ta hiểu ngay, chủ con xe là ai .

  Nhở anh GKĐ nhở, em nói trúng không?  

 50. #50 by tieuthithi on 2011/05/05 - 22:51

  @Danh : nó ở 54 Lê văn Thiêm . Phố nầy nằm song song với Nguyễn Tuân và cắt đường Lê Văn Lương .

  Nhưng chị dám chắc là không ngon vì thấy chưa bao giờ đông khách .
  Chắc là bà chủ này là thế nào với anh GKĐ đây he he cho nên quảng cáo ác phết nhở ?