Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by Cocacola on 2011/05/05 - 09:31

  Hôm trước Bựa nào hỏi về phin: “Bi, đừng sợ”, anh phóng ra quầy dĩa lề đường hỏi mua quả dĩa DVD 5-in-1, có cả phin nầy và “Cánh đồng bất tận” luôn!


  Hehe, xem “Cánh đồng bất tận” thấy cô 4 Cà mau cổ thâm ghê, hèn chi truyện nầy lúc đầu cũng hơi sóng gió tí. 

  Rút cục cũng qua vì bọn đầu đất thẩm văn đâu có thâm bằng cô 4. Hehe, bọn bần nông nào tự nổ là thâm nho hơn cái “lũ miền tây ruột để ngoài da, hở ra là nhậu” tự vả alo đi.

  Có chút ít đậu hũ trong đầu cũng thấy là cô 4 cổ chửi cs như chó mà không văng ra câu chửi nầu! Hehe
 2. #2 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 09:32

  Hôm nay anh song việc nên về sớm đây.
  Địt mẹ tối qua anh thiếu tỉnh táo biên cồng Ma như lồn bị con Dái Ghẻ đổ cứt hở cỏn? Được được, anh cừn dững nhời chưởi thẳng mặt dư vầy thì mới tiến bộ được. Há há. Địt cụ con Dái Ghẻ nhát cho thơm mồm.

  @Con Tửng Tửng:
  Anh gia cát dự hông phẩy con La Thị Bải, mặc dù cỏn có tiền án. Ti nhiên, đợi kình fơm sem sem.
  Về cơ bản đéo ai nhận làm cha ăn cướp cả. Đợi thằng đó ra tự thú khác đéo gì đợi chó đẻ ra đá(@Zì Lồn).

 3. #3 by tung tung on 2011/05/05 - 09:39

  Anh có sai thì cũng phải xin lỗi, anh cho là chiện thường, với lại anh không bệnh sĩ, bệnh này anh thấy dân miền tây hay mắc. @ Cò lã.

   

  Cái này thì cô sai rồi. Chỉ những người MT mà cô gặp thì hay mắc bênh sĩ thì chính xác hơn. Không muốn phân biệt vùng miền, nhưng theo chủ quan của anh thì dân MT là ít sĩ diện nhất trong xứ Lừa này đới.

 4. #4 by tung tung on 2011/05/05 - 09:40

  Anh có sai thì cũng phải xin lỗi, anh cho là chiện thường, với lại anh không bệnh sĩ, bệnh này anh thấy dân miền tây hay mắc. @ Cò lã.

   

  Cái này thì cô sai rồi. Chỉ những người MT mà cô gặp thì hay mắc bênh sĩ thì chính xác hơn. Không muốn phân biệt vùng miền, nhưng theo chủ quan của anh thì dân MT là ít sĩ diện nhất trong xứ Lừa này đới.

 5. #5 by tung tung on 2011/05/05 - 09:57

  @ Tế tinh

  Để xem, thằng Bảy nó đang ngồi hóng đâu đây í mà. Thế hôm nay tỉnh táo lại biên cồng Ma da nửa hả Cô? Thôi kể chiện ma treo cổ đi. Anh nghe nói ma này nó cũng hay rủ rê người khác treo cổ lắm.

   

   

   

 6. #6 by DG on 2011/05/05 - 10:06

  Há há há, vụ nam úp xuống chim chầu cụ Bá, nữ ngửa lên bướm vẫy anh Hoàng, hóa ra đơn giản là dư lày lày các con giời:

   

  (1). Do cấu tạo cơ thể:

   

  – Liền bà lúc sinh thời, chiên xài hàng giả, cả một bộ ngực trông đại khái thì hoành văn tráng dư vậy thôi chứ thực ra là độn hết túi khí nầy tới túi khí nọ, nên lúc chết đuối, hông ngửa lên mới là lạ!

   

  – Liền ông chim cò một chùm, lúc xuống nước đương nhiên đây là một trọng lượng zất đáng kể, hỏi hông sấp thì cớ làm sâu?

   

  (Tức nhiên, có một số liền ông xưng “anh” hoành trấng dư con Lả Lét ở đây thì chết đuối chắc chắn nằm ngửa, hehehe)

   

  (2). Con giai sinh ra trong bụng mẹ đã là nằm úp, sờ vầu bụng bầu bâu giờ cũng cũng cưng cứng, nhòn nhọn, bởi vì sờ trúng xương sống. Con gái trong bụng mẹ đã thích nằm ngửa, sờ bụng bầu bao giờ cũng thấy mềm mềm vì sờ trúng bụng bây bi.

 7. #7 by DG on 2011/05/05 - 10:07

  Rùi trưởng thành lên, giao hoan phối giống theo quy luật tự nhiên, ông liền ông bao giờ cũng thích phi ngựa phi ngựa phi ngựa huỳnh huỵch mệt lắm zồi mệt lắm zồi, con liền bà bâu giờ cũng  khoái đạp vịt đạp vịt âu zìa, âu zìa âu zìa, âu cũng là quy luật!

   

  (Riêng anh khoái và có sở trường món Uây tầu vầu kho nữa, hehe).

   

  Cho nên chết đi, đặc biệt là chết đuối, thân xác trôi tự do, lại giở về mới quy luật mà thôi.

   

  Tức nhiên, luôn có trường hợp ngoại lệ, địt mẹ kiểu như  con liền bà nầu 3 ngày mới nủi lên, gặp ngay đứa hôi của kiểu dư con Tửng quán nầy, chọc sào khèo khèo để tháo quả dây chiền tặng người yêu thì không úp mới là lạ.  

 8. #8 by ChiPheo on 2011/05/05 - 10:21

  Tội nghiệp em Ranh đáng iêu quá nên bị thằng mả mẹ “nick ảo” nó buzz vào yahoo messages. Nick của anh “không ảo” vậy mà muốn buzz vào YM của em lại hổng được, tại sao thế em? Em nhớ giải thích cho em Ky hiểu mới nhớ.

  Chúc dzui!

   

  (Nhắn thêm em, chăn Gà quán này tốn thính lắm em ạ! Ở đây chuyên đánh bả chó thôi.)

 9. #9 by LonelyRose on 2011/05/05 - 10:30

  Sáng nay lướt bấu thấy có bài về em bé Việt hát Chú ếch con bằng Italiano iêu wá đi. Bài nầy có từ 2004, chắc có bựa coi rùi.

 10. #10 by LonelyRose on 2011/05/05 - 10:36

  @ Tế Tửng ui Tế Tửng ui,

  Hôm nai thứ Năm rùi đó nhá. Em đương hùi hộp chờ xăng tăng giá. Xăng tăng thì em đau lòng vì phải cho xe trùm mền. Còn không tăng thì em đau lòng cho anh, tuần trước thề tuần nài xăng không tăng thì anh đi bằng gì đi bằng gì anh nhớ không hả? Lo luyện công để mần xìlíp bốt bấu cấu chibộ anh nhế

 11. #11 by Yell on 2011/05/05 - 10:41

  Yell cung thấy mấy xac chêt đuối khi nổi lên đúng là ” gái ngửa trai úp”. Còn một cái nữa là, khi muốn mò xác người chết đuối thì người ta ném cái chiếu mà người đó hay nằm xuống sông, đợi cho cái chiếu đó trôi dạt và dừng lại chỗ nào thì mò ngay phía dưới sẽ thấy. Zụ này thì Yell chỉ nghe nói chứ chưa thấy.

 12. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 10:50

  Em Rốt ơi. Ráng đợi thêm đến cúi từn đi em. He he. Đúng là gái, nhớ dai kinh. He he.
  Để anh đi chén cái đã.

 13. #13 by tung tung on 2011/05/05 - 11:05

  Tức nhiên, luôn có trường hợp ngoại lệ, địt mẹ kiểu như  con liền bà nầu 3 ngày mới nủi lên, gặp ngay đứa hôi của kiểu dư con Tửng quán nầy, chọc sào khèo khèo để tháo quả dây chiền tặng người yêu thì không úp mới là lạ.   @ Dái gẻ
   
  Há há há! Dái ghẻ sáng náy đá anh diên phết, anh khen anh khen.
   
  Bây giờ anh chê nè, cái tội nói lấy được:
   
  1 – Liền ông chết đuối nằm ngửa, đàn bà nằm sấp đó là thực tế nó vậy đéo bàn cãi nhé.
  Con Yell nữa, đã thấy như thế nào? Nhớ kỹ lại những ai xem chết đuối mí cô thời thời thì call 1 cú cống phôm lại đi Cô/em.
  2 – Gải thích cái gì mà vú nhẹ hơn chim: Địt mẹ cô á, có người lại théc méc, vú phần nhiều là mô mỡ nhẽ phải nhẹ hơn thì đàn bà chết đuối nằm ngữa mới phải cớ sao lại nằm sắp. Mỗ chưa nghe ai giải thích 1 cách thấu đáo.
  2 – Cái gì bầu con trai sờ vào thấy cứng do đụng sống lưng. Mã mẹ cô, cái thai trong bụng nó quay tứ tung nó có nằm yên một chổ  đâu. Tất nhiên người có kinh nghiệm nhìn, sờ bụng bầu có thể đoán gần đúng bầu trai hay gái nhưng còn phải căn cứ theo nó nằm thấp hay cao, cử động nhiều hay ít gì gì. Cô nào là thầy lang vô đây vả rớt răng DG cho anh.
   
  Túm lại là đàn ông đích thực như Tế điên và Gay như Dái ghẻ nếu xiu xẻo chết đi thì sẽ nằm ngửa. Còn đàn bà or les gì đó chết thì nằm sấp, đéo có ngoại lệ.
   
  Các con DG và Yell biết là có qyu luật như vậy, nhưng sai chiều úp ngửa mẹ nó rồi.
   
  Con Hải Dưới dân sông nước đâu, vào nổ tí đi.
 14. #14 by tung tung on 2011/05/05 - 11:08

  @ Rốt

  Cái bài hát của em dễ thương lém.

 15. #15 by otocu on 2011/05/05 - 11:13

  Clip em Rốt bốt yêu thật. Xem 2 lần liền, rất hay. Từ 2 lẻ 4 mà giờ mới biết.

 16. #16 by otocu on 2011/05/05 - 11:17

  Từ khi tên Tướng hay chê trình thẩm văn của chi bộ, dĩ nhiên có anh trong đó, ức đéo chịu. Qua chợt nhớ, trước có đọc Sử kí Tư mã, vậy là lôi ra xem lại, chủ yếu xem cách viết và đọc hiểu. Thấy khá hay( không bàn đúng sai vì anh không biết sử Tầu). Súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu.
  Chi bộ có ai thích cuốn này không?

 17. #17 by LonelyRose on 2011/05/05 - 11:20

  @ Tưng Tửng mới Ôtôcụ,

  Hóa ra em bé đó vưỡn đương sống ở Hà Nội, chỉ sang Ý thu âm bài nài thui. Tên Lê Nguyễn Hương Trà (trùng tên cô ziết rồng). Nhìn em bé hát tự nhiên Rốt lại dreaming on… lừa sẽ là Italia…

 18. #18 by DG on 2011/05/05 - 11:36

  Con Tửng nầy học đâu ra cái thói hỗn mới thủ trưởng thế nhở?

   

  (1). Có em Yên kình phơm mới anh, mầy lại bẩu ẻm là đi gọi thêm thằng khác nữa là sâu hở con nửa người nửa ngợm kia?

   

  Anh mầy chứng kiến cũng nhiều, dưng chả nhẽ bây giờ a lô cho bọn bỏn phi vầu đây kình phơm mới mầy? Bỏn tuyền đang mần cách mạng cả, rỗi đéo đâu, hehe đòi hỏi vô lý.

   

  (2). Mông con liền bà rất nặng, tuổi nầu cũng thế, rất nặng hiểu chưa con Tửng? Mầy được vỗ mông bọn bỏn chưa? Mầy có tin là chỉ riêng mông em A380 trong nầy thôi, đã đủ phủ kín cả tờ đúp trang nhất Nhân dân nhật báo hông? Nên chỉ cần mông nặng thôi thì nó đã đủ để con liền bà nằm ngửa rùi, há há.

   

  Địt mẹ có dững em anh thật mới Tửng, lúc tỉn giao hữu anh mất mẹ 10 phút mới sờ được hết mông, điên đéo chịu!

   

  Mới lại, vú thì tuyền khí, địt mẹ không ngửa mới là lạ, cãi tát cho vỡ mõm.

   

  (3). Chiện thai nhi úp ngửa thì gúc đi, anh mất mẹ đường linh rùi, sư bố con hôi của hãm!

   

  Chốt nhế, chờ Thi Còi kình phơm. Riêng con Tửng mà chết đuối chắc chả khác gì con Lả, hẽ hẽ!

 19. #19 by tung tung on 2011/05/05 - 12:53

  @ Dái Ghẻ

  Mả mịa con Dái Ghẻ nào. Anh là là anh nói Em/Cu Yell nên make a phone call để kiểm tra lại, anh e ẻm nhớ nhầm. A có bảu kêu mí em kia vô đây cồng phơm đâu?

  Anh mầy chứng kiến cũng nhiều,Anh mầy chứng kiến cũng nhiều

  Dịt mịa sau mấy công trước mầy bảo là mầy đọc được ở đâu đó, bây giờ lại nói là chứng kiến là sâu vậy Con?

  Nếu mà Dái ghẻ mấy chứng kiến nhiều thì mấy thần quinh mẹ nó rồi nên đéo nhớ. Hay Anh và DG lại bất đồng “phương hướng”, cùng là 1 tư thế đưa lưng lên chời anh bảo như thế nằm sấp or úp thì Dái Ghẻ mầy lại cho đó là nằm ngửa. Dịt mịa nếu vậy thì xem như anh đã thống nhất với Dái Ghẻ mầy rồi nhé.

   

  Con Tế tinh trùng đâu dồi, Hải Dưới, rồi mấy con đang ngồi hóng kia! Đã từng thấy mấy vụ chết trôi thế nào thì ý kiến đi chớ.   

 20. #20 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 13:07

  Anh đây anh đây.

  Đù má con Dái Ghẻ dải thích chết trương hợp lý cái ./ anh đây nài. Mới cả viện dẫn Lý Thuyết Cái Mông To nghe như quặc. Ngồi yêm đó đợi con Hải Zưới mới con Dắt MẶt ./ Déo vầu kình fơm.

  Anh thì anh nhứt chí mới con Tửng Tửng.

  Khoa học nó giải thích bằng văn bản chửa thì anh biết đéo dưng dân dan đồn dư thế so far. Biết chửa. Thế nhá.

  Địt cụ cỏn nhát nữa cho thông họng. He he.

  Mà sao jờ nầy chửa thấy hai cỏn lên nửa nhể? Nhẻ nằm ngửa kênh Tàu Hủ mẹ?

 21. #21 by Mr. Tran on 2011/05/05 - 13:07

  Ui chầu chi bựa thối. Đêm qua vã nhiều diệu quá, sáng bận mà người cứ lơ ma lơ mơ.

   

  Vụ ma da mà các cô đương nổ mỗ cũng có nghe kể nhiều rùi.

  Hồi hổi trường mỗ có cái ao, nghe đồn có người chết đuối do bị kéo chân. Nhà gần trường, ban tối đèn đóm đéo có, cả hội keéonhau sang trường chơi rùi đố nhau đi 1 vòng quanh ao.

   

  Đù má đi thật. Dưng hehe không vướn đề.

  Nhẽ chiện người chết đuối trong ao là nguời lớn phịa để doạ trẻ con hoặc số bọn mỗ may.

   

  Người chết đuối hồi hổi mỗ chứng kiến 1 xác, nam, nằm ngửa. Còn xem cả cam đến khám nghiệm, cưa sọ các kiểu, sợ vãi đạn.

   

  Ở đây có cô nào chết đuối không nhở? Hay mấy cô đương cái nhau thử đi đi, rùi về hehe báo mộng. Dưng mỗ đồ rằng “nếu điều đó xảy ra” đối mới Dái Ghẻ thì cỏn sẽ nổi theo kiểu đầu cắm xuống.

   

  Sao ư? Cỏn nổ kinh thế mõm nặng phải biết, nhở!

 22. #22 by minhhuong on 2011/05/05 - 13:09

  Ối mẹ ôi, sáng dậy vào quán nghe các bố ba hoa lốp bốp về xác chết đuối nổi úp hay ngửa mà hãi hùng. Cãi nhau 1 cách cảm tính fản khoa học tới tởm lợm.

  Thôi, dạng mà cảm tính kiểu: chúng sex khỏe vô địch thiên hạ là bởi mọi tinh túy nó dồn hết vào cái chỏm sừng tê … mà cứ thích nổ rồi nhất quyết coi các bản ngâm cứu khoa học trên gúc là rác rưởi thì có nên nghe tiếp không hả chi bộ?

   

  Yêu cầu chi bộ đọc các bản thống kê báo các của các nhà khoa học ngâm cứu trên thế giới í ạ.

   

  Thí dụ bản này của Viện cái đéo gì cứu hộ quốc gia đéo gì đấy: http://www.twinquarries.com/nurri/body_float_info.pdf 

   

  Bản này tóm tắt qua về khả năng nổi lên của xác chết dựa vào những yếutố gì (nhiệt độ nước, cân nặng, chất liệu áo quần v..).

  Đoạn cuối là về vấn đề: khi nổi lên thì mặt úp hay mặt ngửa:

  – Trẻ em do nhẹ cân nên thường nổi lên nhanh hơn. 1 số trẻ em nổi với tư thế face up.

  – ĐA SỐ người lớn trôi với tư thế face down DO TRỌNG LƯỢNG CỦA TAY VÀ CHÂN. Họ nổi lên theo đúng tư thế mà nếu ta tìm thấy họ đương chìm dưới đáy, tức face down.

   

  Như vậy, xét qua về trọng lượng của Lừa chúng ta, vẫn có nhiều người lớn có cân nặng rất khiêm tốn – ngang 1 đứa trẻ con (hị hị hị, tỉ dụ em đây ), thì khả năng face up 1 số trẻ là có.

 23. #23 by Cocacola on 2011/05/05 - 13:10

  Tội nghiệp em Ranh đáng iêu quá nên bị thằng mả mẹ “nick ảo” nó buzz vào yahoo messages. Nick của anh “không ảo” vậy mà muốn buzz vào YM của em lại hổng được, tại sao thế em? Em nhớ giải thích cho em Ky hiểu mới nhớ.@ Phèo
  Anh vửa đăng nhập xong, buzz ẻm được 2 cái! Chú nói sao ý! Check lại phát nhé! Nói oan cho gái tội nghiệp!
 24. #24 by Cocacola on 2011/05/05 - 13:15

  Thôi, dạng mà cảm tính kiểu: chúng sex khỏe vô địch thiên hạ là bởi mọi tinh túy nó dồn hết vào cái chỏm sừng tê … mà cứ thích nổ rồi nhất quyết coi các bản ngâm cứu khoa học trên gúc là rác rưởi thì có nên nghe tiếp không hả chi bộ? @ Hường


  @Hường: Không, nhất định là không! 

  Xúm lại vả nó! Cho nó tòe loa cái tội ăn cơm của B vầu đây đạp còm phá thối mà ngu quá xá ngu, ngu hết phần của lợn.

  Ăn cơm của B thì phải vừa Hồng vừa Chuyên, chứ B có bảo vừa Hồng vừa Ngu đâu mừ!
 25. #25 by minhhuong on 2011/05/05 - 13:17

  Chưa hết, trong trường hợp bị chết trước khi xuống nước (bị giết hoặc tai  nạn trước khi bị xuống nước), thì việc ngửa hay sấp là do bị thả ( rơi ) xuống thế nào.

  Vì thế nhiều khi xác trôi face up còn do bị chết trước khi xuống nước.

 26. #26 by DG on 2011/05/05 - 13:18

  Theo lý thuyết cảm tính của anh, mai mốt em Hường chán đời nhảy sông chết đuối kiểu đéo gì cũng nằm nghiêng, đéo ngửa mà cũng đéo úp!

 27. #27 by DG on 2011/05/05 - 13:20

  Hehe anh chầu Lả mới cả Hường, lâu quá mới gặp 2 em, băng của em còn dững đứa nầu gọi ra luôn đi, hẽ hẽ!

  Sáng nay sao trở giọng mới em Ky ngọt thế cu Lả? Không cho vầu diện GPC nữa à? há há!

 28. #28 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 13:29

  Há há
  Nghe con Chạn Khắm nổ chiện ma da mà chết mẹ nó cười. Há há há.
  Đéo đâu có người đi thử lòng can đãm hãm lìn bằng cách đi vòng quanh cái ao thế cỏn? Lội xuống mới hợp lý chứ. Nhử ma da mà đứng bờ ao nhử được cái ./ anh đây nầy. Há há há.
  Địt mẹ nhẽ anh gọi cỏn là Chạn Bom Tấn cho nó hoành?

  Con Phèo hôm nay dứt diệu hẳn dồi hở cỏn? Đíu lèng nghèng dư thông lệ ư? Được được. Anh khen anh khen. He he.

 29. #29 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 13:33

  Em Ky em vầu bốt bài đi em. Sợ thằng con cặc nào hở em? Thằng nầu lôm côm em chưởi chết he he con mẹ nó cho anh.

  Kể cả con Zì, em nhế. Cỏn mà nhí nhố mới em anh kéo băng chọc lòi a lô cỏn. Sure. He he.

 30. #30 by DG on 2011/05/05 - 13:33

  Thích nổ rồi nhất quyết coi các bản ngâm cứu khoa học trên gúc là rác rưởi” @ Em Hường sống ở Ba Lê.

  Anh biết thằng gúc rùi, dưng em thông cảm anh vửa vui chơi mới chi bộ vửa mần cu li kiếm gạo cho thằng cu em ợ, vô công rồi nghề đéo đâu mà online mới cả gúc suốt ngày.

  Anh mơ ước được thoát lừa dư em! Ngưỡng mộ em quá đi!

 31. #31 by Mr. Tran on 2011/05/05 - 13:40

  Địt cụ con Tế điên mặt ./ xiên lại lên rùi hả? Chiện đấy là mỗ đương kể chiện hồi bé. Giờ ngu lìn đâu mà đi thử cái chiện đấy hử con kia. Có kiêng có lành, phỏng?

   

  Nổ tiếp chiện ma đi con điên, đương hay! Để động viên, địt cụ cỏn nhát

 32. #32 by tung tung on 2011/05/05 - 13:41

  @ Hường

  Anh đã nói là anh không biết tại sao, nhưng đó là những cái anh thấy. Các Cụ cũng xác nhận từ xưa đến nay là thế. Có lẽ chỉ đúng ở xứ Lừa.

  Nay biết thêm thông tin từ Nữ Gúc Sĩ, nhưng cho anh hỏi cái :

  1 – Nhiệt độ của nước trong Table đó tính bằng độ F ? ⁰F = (1,8 x ⁰C) + 32⁰).

  2- Victims who are dead before they enter the water will not sink and float.
  Cái này không nói rõ chết bao lâu thì không chìm? Lẽ nào mới chết quăng xuông sông lại không chìm?

   

  Còn vụ nước lạnh quá thì không nổi lên anh nhớ có đọc ở tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của Wantanabe á.

 33. #33 by minhhuong on 2011/05/05 - 13:43

  Anh biết thằng gúc rùi, dưng em thông cảm anh vửa vui chơi mới chi bộ vửa mần cu li kiếm gạo cho thằng cu em ợ,  @ Dái Ghẻ

  ———————-

  Ôi nhìn lại cái đống spam của ông anh cả sáng nay đi, mất bao nhiêu thời gian để typing đống fản khoa học đấy, hả?

  Trong khi em đây vừa ngủ dậy, gúc 0.002 giây ra ngay kết quả.

  Đã ngu thì nhận là ngu đi.

 34. #34 by DG on 2011/05/05 - 13:48

  Há há chống chế, chống chế, cái gì nó cũng có tiền án tiền sự của nó chứ em?  thôi được, nể thằng “phi công trẻ” của em ở đây thôi anh hông đôi co mới em nữa, hông cẩn thận lại có quả vuốt đuôi nữa thì hông được chơi mới bạn Lả của anh, hehe!

  Như nầu? Hay em muốn anh dành cả chiều nay cho em?

  Iu em, há há há!

 35. #35 by minhhuong on 2011/05/05 - 13:49

  @Tưng: em đéo nói anh đâu.

  Bởi anh không cãi chầy cãi cối như kiểu Dái Ghẻ: typing cãi cả sáng mà đếch thèm check trước khi cãi, xong rồi luôn đổ là anh đéo có thời gian gúc, trong khi cả sáng spam quán Bựa có ảnh là ác chiến nhất.

  Đổ thừa thì cũng đổ thừa cho nó hợp lý chút. Thời gian spam thì có, thời gian check thông tin những thứ mình fát biểu thì không có. Khi bị nói thì lại không có thái độ tiếp thu, còn đổ thừa này kia.

   

  Nói chung thái độ trong tranh luận như thế là không được. Sửa đi.

 36. #36 by minhhuong on 2011/05/05 - 13:51

  @Dái ghẻ: OK, vậy sửa đi nhá. Để khỏi cãi nhau.

 37. #37 by Khuyết Danh on 2011/05/05 - 13:55

  @ Anh Chí Phèo : em sẽ trả lời anh nhưng anh cũng phải trả lời những gì em hỏi nhé :

  – Nick anh không buzz được em bởi anh quá dốt . Cớ sao hỏi em ?

  – Với trường hợp anh dốt hơn em . Em chỉ cho anh 1 điều thú vị nhé, anh muốn biết blog của bạn anh trong list chát anh anh thêm tên nick họ vào ( abc ) sau dòng này http://vn.360plus.yahoo.com/ abc ….sẽ ra ngay blog họ( với trường hợp họ không thay URL gì đó em ko rành )

  – Em cũng không rành net lắm, không biết cách nào họ biết nick em( anh nào rành IT giải thích giùm em biết với, muốn biết nick của blog nào đó có dễ không??? . Thanks )… hơn phân nữa bạn bè trong list bạn em đều chủ động add nick em, ( em ko biết họ làm cách nào vì trước giờ em chưa chủ động add nick ai hết…)

  – Có lý do nào em phải giải  thích với bạn Ky khi bạn ấy chưa yêu cầu , anh đại diện cho bạn Ky à, anh thấy em chửi ky à, anh bất mãn thay à, hay anh đang dùng nguyên do đó chọc ngoáy em… anh đang thể hiện mình là 1 bần nông đó biết chưa?

  – Anh có thần quynh không khi thắc mắc sao cái thằng bẫn thỉu nào đó buzz phá em mà anh không làm được, thay vì hỏi em anh tự hỏi mình sao tôi ngu còn dễ trả lời hơn ý ạh.

  – Nếu em bịa chuyện , em có lợi gì anh nhỉ ?…em không phải là 1 diễn viên để tạo cho mình 1 scandanl, hay nah xem phim nhiều quá ngẫn rồi…

  ( còn nữa..anh yahoo bảo ngắn chút..)

 38. #38 by tung tung on 2011/05/05 - 13:55

  @ Hường

  Không nói anh thì anh cũng nhột, vì anh đã khăng khăng là kg chỉ có 1 quy luật sấp or ngửa kg có cái khác.Quên rằng lời các Cụ chỉ xuất phát từ kinh ngiệm từ xứ Lừa mình thôi.

 39. #39 by Khuyết Danh on 2011/05/05 - 13:55

  Với mỗi bạn bè trên đây, dù có chửi tục nhưng em vẫn tôn trọng ở một mức độ nào đó, tranh luận thoải mái, cải nhau thoải mái, chửi tục thoải mái nhưng phải thể hiện chút nhân cách một chút …

  Hãy trả lời nhẹ nhàng với em để em còn có chút tôn trọng và cảm thấy mình ít bị anh xúc phạm anh nhé. Vướng phải những điều không hay này em rất buồn đó anh àh

 40. #40 by DG on 2011/05/05 - 14:00

  @ Tửng 2 nhát: Không liên quan tới lồng chí đâu, không phải áy náy. Lồng chí chưa hiểu nguyên cơ đâu, yên tâm.

  Mối duyên của anh mới em Hường có lịch sử đoàng hoàng dư ai cơ, hehe!

 41. #41 by ChiPheo on 2011/05/05 - 14:04

  Hố hố đục mạ lại con Tế điên nái mẻ mồm lộn lèo. Đục mạ mầy đừng nói hôm nay lại nhận được tin buồn từ gia đình nữa nghe con nhái bén ôm măng kia.

   

  Đảng nuôi mầy kể cũng không phí bo-bo nhể. Mà trừ em Ky, em Rô ra mầy kiếm được con nào đồng băng chưa mà thổi kèn lá đẹt dzậy ta?

 42. #42 by minhhuong on 2011/05/05 - 14:06

  Victims who are dead before they enter the water will not sink and float.
  Cái này không nói rõ chết bao lâu thì không chìm? Lẽ nào mới chết quăng xuông sông lại không chìm?@ Tưng

  ———————

  Cái này có lẽ fải theo chân các nhà ngâm cứu hình sự. ( í, đừng theo quả film Cảnh sát hình sự Lừa nhiều tập nhớ hahahaha)

  Em đọc đâu đó lâu lắm rồi, cóc nhớ sách gì, đại ý thế này:

  Xác bị chết trước khi bị cho xuống nước vẫn có khả năng chìm xuống nước, là do tư thế khi bị cho xuống nước:

  – Phổi hiển nhiên là toàn khí chứ không có nước, trước khi bị đưa xuống nước.

  – Giả sử cho xác xuống nước tư thế face down, khí trong fổi không thoát ra được, nên xác sẽ nổi.

  – Giả sử xác xuống nước tư thế face up, nước vẫn có thể tràn vào fổi khi khí trong fổi thoát ra. Vì thế, xác chìm sau 1 thời gian khá ngắn.

   

 43. #43 by minhhuong on 2011/05/05 - 14:12

   anh đã khăng khăng là kg chỉ có 1 quy luật sấp or ngửa kg có cái khác @ Tửng

  ———————-

  Anh không sai đâu, bởi nếu theo thằng Gúc (mất có 0,17 giây để gúc), thì quy luật dân gian của các cụ Lừa nhà ta, có:

  -Xấp xỉ 50% kết quả ra câu “Nam sấp nữ ngửa”

  – Xấp xỉ 50% kết quả ra câu “Nam ngửa nữ sấp”

   

  Tức là tùy nơi nói 1 kiểu. Tổng hợp lại thì ý các cụ là nó sấp hay ngửa là …. đéo biết

 44. #44 by Khuyết Danh on 2011/05/05 - 14:15

  Ở bến sông chợ quê em ngày xưa, có chuyện rất đau buồn, có 1 nhà cập mé sông bến chợ, một ông bố sau khi nhậu xỉn về quẩn trí ném con mình xuống sông vào mùa nước đổ, nước chảy xiết, mò không thấy xác, mấy ngày sau xác bé nỗi ngay dưới sàn nhà mình, khi vớt bé lên máu tươi hộc ra rất nhiều ( thắc mắc, chết mấy ngày rồi sao máu còn tươi đỏ.???   …. hình ảnh đó ám ảnh em đến bây giờ…người cha đi tù mới ra tù 2 năm nay, mẹ thì bị điên luôn…gia đình tan nát, giờ mỗi khi về lại quê nhìn lại nơi đó hoang tàn không ai dựng nhà ngay đó nữa…

 45. #45 by tung tung on 2011/05/05 - 14:16

  @ Hương

  OK. Note vậy. Dịt cu em Hương thay lời cảm ơn chân chọng.

  Thôi anh dọt đi cày đơi, sáng giờ nói hơi bị nhiều.

   

  Chào chi Bựa nhá

 46. #46 by Khuyết Danh on 2011/05/05 - 14:19

  KD đính chính chút :

  xác bé nỗi ngay dưới sàn nhà của bé….

   

  Thắc mắc : nơớc chảy xiết sao lại nổi ngay nhà mình, gần đây nhất 1 cụ bà ở quê Nội em chết cũng nổi ngay chân cầu mình bị chết mà trước đó mà không thấy…

   

  Bởi em mới nói tâm linh còn nhiều điều kỳ bí mà khoa học không giải thích được.

 47. #47 by minhhuong on 2011/05/05 - 14:20

  @Tửng: anh có thấy thái độ của anh khi em đưa thông tin gúc ra nó khác với thái độ ông anh Dái ghẻ như thế nào chưa.

  Anh tiếp thu và cùng em bàn tiếp. Còn Dái Ghẻ í hả, rất không thích tiếp thu, chỉ thích đả kích cá nhân và hoàn toàn không thích bàn tiếp vấn đề khi bị cho là “a ha ta bị bật”.

   

  Vì thế, anh và em cùng bàn tiếp câu chuyện được. Còn Dái Ghẻ thì hiển nhiên là không, và sẽ chỉ luôn đứng ngoài chọc ghẹo tư cách em – người vừa cung cấp thêm thông tin để bàn tiếp.

  Dái Ghẻ nếu không bàn tiếp về vụ chết đuối chìm hay nổi, thì nín đi, đừng spam nữa. Dùng thời gian spam ấy mà đọc thêm hoặc dùng củ sọ mà fân tích thông tin người khác đưa lên.

 48. #48 by Cocacola on 2011/05/05 - 14:20

  @Hường:


  Cu Dái Ghẻ này chủ yếu theo lệnh B vầu đây phá thối ăn xiền thôi! Nhiệm vụ của cỏn là cứ đổ tràn nước lã vầu quán! Ngày nầy qua ngày kia!
 49. #49 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 14:30

  @Con Tửng Tửng:
  Cô nhìn vầu bảng đầu tiên nó biên, việc trương phình nủi lên mặt nước phụ thuộc vầu nhiệt độ của nước.
  Nhìn vầu bảng nầy, giả sử nhiệt độ nước là 70 °F. Qui ra °C cho dể hình dung:

  °C = (°F – 32) / 1.8 = (70 – 32) / 1.8 =  ~ 21 °C

  Nhiệt độ nầy gần đúng mới sông hồ của Lừa nên giải thích cho hiện tượng Ba Ngày Nủi Lên một cách khoa học.

  1.  Victims that have drowned in 30-40 degree water will not surface until
  water warms.

  Các nạn nhân vửa bị chết đuối ở nước có nhiệt độ 30 – 40 °F(dưới 0 °C mẹ dồi) sẻ không nủi cho đến khi nước ấm đi.

  2.  Victims that are 100 feet or deeper may not surface at all due to the
  combination of pressure and temperature.

  Các nạn nhân ở độ sâu 100 feet(~30 mét?) hoặc sâu hơn có thể huyền tuyền không nủi lên bởi sự kết hợp giữa áp suất mới nhiệt độ của nước ở độ sâu ấy.

 50. #50 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/05 - 14:31

  Victims who are dead before they enter the water will not sink and float.

  Các nạn nhân mà chết trước khi xuống nước sẽ không chìm và nủi (địt mẹ đoạn nầy hơi tối nghĩa)

  Đoạn nầy cô trích thiếu phần quan trọng ở sau. Đù má cô nhát tội bắt chiếc chiêu Trích Một Nửa Của Lá Cải Lừa. He he.

  We had a victim travel 175 miles in 3 days who was thrown in the riverfrom a motorcycle accident.

  Chúng tôi từng có một nạn nhân bị ném xuống sông trong một tai nạn xe máy, trôi lềnh bềnh 175 miles(~280 km?) trong 3 ngày.

  Tức là ném con Chạn Khắm (đã ngỏm) xuống nước, muốn biết cỏn chìm hây nủi thì phẩy dựa vầu bảng trên kia. Có thể kèm mới 10 điều kiện đi kèm.
  Còn nủi lên sấp hay ngửa thì anh gia cát dự, cỏn giống con Dái Ghẻ nốt, tức là chổng mông lên đầu lâu cắm xuống. He he.

  Cách em Hương Điêu diễn nôm khá chính sác. Anh khen. He he.