Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by tung tung on 2011/05/04 - 18:53

  * Em cũng chỉ nghe kể thuở nhỏ chứ cũng chưa bị bắt chính xác sự thật bâu giờ .  Nghe nói bến sông nào có lò rèn thường hay có nó. @ Khiết Ranh

  Anh là anh cứ khoái gọi em là ranh. hehe. Trời ạ, em mà bị bắt chính xác sự thật thì giờ này em thành 1 con Ma da rùi còn đâu mà ngồi biên cồng hả em?

   

  Dịt Cụ con Tế Điên kg đi bú bia bú ./ thì đi lẹ để dìa kể chuyện Ma  Da cho các vàng son nghe. Ở đó mà đi giải thích style của cô cho thằng Cương Thi nghe làm điếu.

  @ Cương Thi

  Ba cái kiểu câu ma cô gọi là biên theo 1 form ở đây anh gọi là Style biết chưa con? Dịt cụ mấy nói thế là mấy chưa biết Cu tế còn style khác nghe muốn mắc ị là : “Cháu, cháu” “chú chú” nữa, đọc lại cồng cũ đi con. Ở đây có vài con là biên cồng có style thôi con.

  Dịt mẹ cớ gì đi nâng bi cho con Tế tinh tướng thế này.

 2. #2 by tung tung on 2011/05/04 - 19:00

  @ Thi Còi

  Thi còi được cái nói đúng, nam chết đuối nằm ngữa, nữ chết nắp sấp. ANh cũng không biết tại sâu nữa.

   

  @Em Ranh

  Sợ chó gì thằng nào bật hả em, cứ vả rớt răng nó cho anh. Con Tế điên chỉ vả mấy thằng tinh tướng thôi. Em hiền như ma- sơ nó kg bật em đâu. hẽ hẽ.

 3. #3 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 19:02

  @Déo:

  hehe, 6 cú thoát chết cách thần kỳ của chú cô diễn Nôm lợi nhạt như nước ốc.
  Ngoáy tai nghe đây con thối tai kia, hehe:

  #Tai nạn giao thông:

  Các cô đang sống ở Việt Nam thân mến, cô nầu đi se hai bánh thì chiện tai nạn mới các cô không lạ gì, chú thành thật cầu Chúa ban phước lành cho các cô để các cô khỏi phải có thêm trải nghiệm bản thân về chuyện đó nữa. Vì chú dám chắc, may mắn thoát chết (nói đúng hơn là Chúa che chở) khỏi tai nạn giao thông như chú thì trong xứ Việt nầy không mấy người đâu.

  Chú chửa bâu giờ nói mình không phải bần nông cả, chú đi xe hai bánh, chiện tai nạn thường tình thì khỏi nói lòng zòng, hehe, cũng không cần thanh minh thanh nga gì mới con Déo miệng méo cả. Ở ngoài đường, mình chạy ẩu thì đụng người ta, mình chạy kỹ lưỡng thì người ta đụng mình, chẳng có ngoại lệ nào sất cho bọn đi xe máy.

  Điều đáng nói là khi chú biết mình không thể tránh khỏi chiếc xe đang lao vào chú với tốc độ kinh hoàng, chú đã phó thác mọi sự trong tay Chúa; và, thương tích nặng nhất của chú sau 3 lần trải nghiệm “cận tử” chỉ là vết bầm tím ở bắp đùi và vài cái sẹo linh tinh nơi đầu gối.

  hehe, hết chiện tai nạn giao thông.
 4. #4 by budifa on 2011/05/04 - 19:10

  @A380: ngoài Bắc gọi là ma nam chứ nhỉ? Không có nghĩa Nam-Bắc mà tôi nhớ trước đọc thì ma nam là nữ-giới chết đuối biến thành ma chuyên bắt liền-ông, đặc biệt là phi-công trẻ, hé hé

 5. #5 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 19:21

  Anh vửa đi bú bia mới thằng đệ về đây. He he. Để anh vầu tủ lạnh moi vài chai lai rai típ.

  Các cô có ai xem qua phim hồng kông kể về ma da chửa? Phim đó lâu lắm rùi. Đại khái đầu phim chiếu cảnh đôi nam nữ hủ hóa bị cả làng bắt trói bỏ cũi heo ném xuống sông.

  Một buổi chiều kia có em ra tắm sông đó bị con ma da lôi chìm ngỉm. Sau bọn dân làng mời thầy pháp đến trị, bỏn chèo thuyền giữa dòng ném quả dưa hấu xuống, nó trôi miên man đột nhiên chìm xuống. Thợ lặn nhẩy xuống chổ chìm đó vớt được hai cái xác(anh hông nhớ rõ 1 hây hai) mới cái cũi heo.

  Sau đó con ma da vưởn tác oai tác oái trên dòng sông đó kinh lắm.

  Đù má phim đó hồi hổi anh tin tin xem ban ngày mà còn sởn gai ốc, run cầm cập, chứ đéo đùa. He he.

 6. #6 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 19:25

  (tiếp mới con Déo)


  #Bị côn đồ truy sát trong đêm:

  hehe, chén dĩa vô tri giác trong sóng (aka chạn) mà thỉnh thoảng còn lạch cạch, thì chuyện con người có đủ thất tình lục dục choảng nhau là chuyện rất thường, nhứt là ông người ở những nước có hệ thống giáo dục mọi rợ như Việt Nam.

  Thế nhưng, chiện chú bị bỏn truy sát thì tới lúc biên cồng nầy chú vẫn chẳng hiểu tại sâu, ai và chú đã thoát chết như thế nầu. hehe.

  Đại khái chú đi mần ziệc xã hội ở một xứ đạo vùng sâu; và chú lại chậy xe hai bánh (có một cộng sự cũng đi xe hai bánh cùng). Đêm đó bọn chú có việc nhà nên về ngay trong đêm. Ngang một quán nhỏ, có khoảng 10 thanh niên đang nhậu, một chiếc xe quây Tầu mầu đỏ bánh mâm đậu bên lề…

  … (cắt bỏ vì Da-hu kêu)

  Khi chú xác định là bỏn không nhận lầm người, chú lâm vào hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng và đơn độc, người cộng sự đã tăng ga vọt lẹ và bỏn cũng không rượt theo, hai thằng đậu quây Tầu đỏ bánh mâm trước mũi và không biết mấy thằng ở phía sau chú. Lúc đó, chí có Chúa mới cứu được chú, chú nghĩ thế!

  … (tự kiểm duyệt cắt bỏ vì quá nhiều yếu tố bạo lực và quá hoang đường, hẽ hẽ)

  Sau đó chú chạy xe rê rê ra tới quốc lộ, vưỡn chưa hoàn hồn và nhận ra chiện gì đã xẩy ra, có một vết chém ngọt sau đít xe…

  Hai ngầy sau, chú trở lợi xứ đó để tiếp công ziệc, ngang đoạn đường đó mà rớt mồ hôi hột. Chạy tiếp một đoạn nữa, chần ngần trước mặt chú là hình vẽ hai ba chiếc xe trên mặt đường và biển số 6x-Hy / 76z6 (liu ý x, y, z là ẩn số) của chiếc xe quây Tầu mầu đỏ bánh mâm mà chú gặp đêm đó!

 7. #7 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 19:35

  (tiếp mới con Déo)


  #Chuyện điện giật không sao cả

  Cái nầy có cô nầu đạo Công giáo và có phụ giúp chuẩn bị lễ Giáng Sinh cho nhà thờ, nhẽ sẽ có trải nghiệm rất tâu nhã nầy chứ không riêng gì chú.

  Hai lần chú có trải nghiệm nầy đều là ở nhà thờ, một lần cầm dây trần nối mà có đứa vô ý đóng cầu dao, bà mẹ nó!

  (hết mới con Déo miệng méo)

  ===

  @Chuối:

  Hehe, chú rất thất vọng mới một Ki-tô hĩu biến thái, í lộn, biến chất như cô. Ti nhiên, chú chẳng vì thế mà bỏ đi như ông Găng-đi xưa, vì chú biết Chúa yêu mến chú nhường nào; đạo Chúa không là một mình cô or chú, hehe; đã nghe chưa anh bạn Pharisee. hehe.
 8. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 19:41

  Hồi hổi, ông Ngoại anh còn trai tráng ở dưới miền Tây, nhà mần nghề bánh Trung Thu mới lò mổ gia cầm giao lên Sỳ Gòn.

  Đận đó, nhà ổng thuê trên Sỳ Gòn để trung chuyển bánh mới gà vịt thì nằm sát con kênh Tàu Hủ. Lúc đó nước kênh trong xanh lắm chứ hông ô nhiểm đen ngòm dư giờ.

  Một buổi chiều, ổng xách xô quần áo ra bờ kênh giặt giũ. Cô Chung Lé hàng xóm có nhắc, lội sông cửn thựn ma da. Ổng cười cho là đùa.

  Giặt gần xong, ổng cảm thấy dưới hai bàn chân đột nhiên nhớt nhao kinh. Không phải là rong rêu, cỏ nước nhế các cô. Ổng ráng rút chân lên nhưng không rút được. Cứ như  bị đổ keo. Độ nhớt càng ngày càng tăng. Nước ngập gần bẹn thì mảng nhớt cũng tràn gần bẹn.

  Sau một hồi định thần, ổng mới nghĩ: “Thôi rồi, Ma Da nó chửn bị kéo mình?”

  Dồn hết sức bình tĩnh còn lại, ông niệm chú(loại kinh chú bên đạo Phật anh đó các cô) đồng thời thủ thỉ: “Em còn vợ yếu con nhỏ ở quê, để em về thu xếp yên xuôi sẽ giở lên nộp mạng!”

  Đột nhiên hai bàn chân hết nhớt nhao. Hiệu nghiệm tức thì. Ông chạy nhanh lên bờ, bỏ lại sô quần áo giặt dở.

  Tối đó, ông nhẩy xe đò về miền Tây. Một đi không giở lại.

  Từ sau đêm đó, tối nầu người dân sống ven kênh Tàu Hủ cũng nghe tiếng khóc, tiếng ai oán ngoài bờ kênh. Chả ai dám ra. Kinh bỏ mẹ phỏng?

  Phú lít mới quân cảnh hây đi tuần sát bờ sông bằng xe sít đờ ca cũng thấy không ai sất.

  Sáng sáng người ta thấy trên bờ có vũng nhớt đen to đùng. Người ta đồ con Ma Da đó đã trườn lên bờ mà ai oán khóc than. Kinh.

 9. #9 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 19:46

  À quên, hehe, @Chi Bộ:


  Hồi trưa sủa hơi hăng, hehe, giờ tự vả alo đơi, chừa nầy! chừa nầy! hehe.

  Chú nhắc lại, chiện Đức Phật, chú chẳng nói chơi hây dìm hàng.

  Chiện mụ Zì nói bà thánh Mag-đa-lei-na làm phò có thiệt, Kinh Thánh ghi đường hoàng. Ti nhiên, bả đã từ bỏ nghề đó trước khi mần Thánh, hẽ hẽ.
 10. #10 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 20:04

  @ Benduc_hai : em không theo đạo nào hết, nhưng em nghĩ đạo là đức tin để con người hướng thiện và sống tốt thôi. Em không mê tín dị đoan nhưng chuyện tâm linh là có thật. Hàng xóm nhà Nội em có nhiều ruộng đất ở tỉnh bên, nên việc thuê nhân công cấy gặt là thường, cách vài ba ngày người ấy về thăm nhà 1 lần, hôm đó về gần đến nhà chiều chạng vạng 1 cụ bà vẫy gọi lại , người ấy cứ tưởng người ta gọi nhờ quá giang vì xóm này anh biết lạ hay quen, nhưng không phải, cụ bà gọi lại nói là có 1 nhân công trong ruộng anh ấy chết, nhờ anh nhắn với gia đình người đó vào lo mai táng, anh không tin vì mới vừa từ trong ruộng về, nếu có thì vợ anh đã gọi đtdđ rồi, anh liền gọi cho vợ thì nghe vợ nói có thật, 1 người nhân công kiểm tra đường nước bị điện giật, nãy giờ nào là công an, nào là đủ thứ việc chưa hoàn hồn để gọi cho anh ấy hay…nghe xong tay chân anh rụng rời, nhìn quanh bà cụ khi nảy mất tiu, cả tháng trời anh ấy chẳng dám ra khỏi nhà…chuyện thật đấy…( còn 1 vài thực tế nữa ai muốn nghe thì em kể…)

  Những chuyện anh kể em nghĩ có huyền năng gì đó chứ không riêng gì nhờ chúa….

  Em không theo đạo nào hết nhưng em rất ghét ai vì bảo vệ đạo mình mà chê bai, bôi bác đạo khác… nhẽ nào đạo có dạy điều đó ( em nói thật lòng đừng chửi em ngu…)

 11. #11 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 20:09

  Còn chiện hồi anh đi dân vận một xã ở sát biên giới Căm Bốt, tuy hông phẩy Ma Da dưng độ kinh không kém.

  Anh mần A Trưởng chỉ huy 9 thằng lính ở tạm nhà cô Dẹo nầy. Chỉ huy DÊ trưởng giao ban tối luôn nhắc nhở bọn anh cử người canh gác vũ khí mới chống cáp duồn. Vì vùng anh đóng hầu hết là vùng dân Căm Bốt mới nhà sàn cài răng lược mới dân Lừa nên thằng gác được cấp quả AK47 mới biên chế băng đạn 30 viên hằn hòi. Gần như mỗi nhà là một A trú đóng nên tự gác là chủ yếu.

  Đêm đầu thằng lính duột anh giữa đêm bổng la ú ớ. Anh mới thằng duột khác bật dậy vạch mùng chậy vầu giao giữa xem. Đéo có gì. Day nó dậy, nó hoảng hồn bẩu: “Em vửa bị ma đè”.

  Anh dặn nó nằm suôi lại, đừng nằm cùng chiều mới đà ngang của nhà. Thế là tạm ổn.

  Tối hôm nầu đíu nhớ, anh mới thằng Giật, hương cứng đồng thời A Trưởng đóng gần nhà, đi cà fê về khuya nên đíu dám đi đường chánh. Vì đường chánh ngang qua nhà cô DÊ Trưởng đương trú, thằng liên lạc của bỏn gác mà phát hiện thì rách việc.

 12. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 20:25

  Hai thằng lủi đường rừng bọc ra sau nhà rùi thì ai về nhà nấy. Vùng nầy heo hút bỏ mẹ, đường độc đạo là con đường đất đỏ xuyên xã, tứ về là rừng cây.

  Quán cà phê thì sài đèn dầu mới nghe nhạc bằng bình ắc qui.

  Anh mới thằng Giật lủi vầu luống mì, anh thấy đằng xa có con gì trăng trắng cứ nhìn anh. Đận đó anh húng chó lắm, đéo tin có ma bâu giờ. Anh lay thằng Giật, bẩu: “Mầy thấy con gì ở đầu luống mì hông?”

  “Nó bẩu ừ tao thấy cai bóng trắng trắng nãy giờ, nhẽ ma hả mậy?”

  Anh hơi run, móc gói thuốc hai thằng đốt hai điếu lấy bình tỉnh. Anh rút cây mã tấu, nó rút cây lê AK. Hai thằng tịnh tiến.

  Hai thằng vửa bước vửa kéo thuốc lập lòe, tiếng xào xạc cứ theo sát rạt. Anh biết đéo? Nhẽ con ma nó theo đuôi?

  Qua khỏi cánh đồng mì, đến nghĩa địa. Hai thằng thấy cóng người, lạnh cả gáy. Vửa đi vửa quan sát dáo dác hệt lính trinh sát ông Cụ.

  Về đến vườn điều sâu nhà anh, ở đấy có cái giếng chửa kịp lấp. Cách đó một vài tháng, con chủ nhà nghịch dại té xuống, đoạn hai thanh niên trèo xuống cứu, chả hiểu sâu cả 3 tèo mẹ. Cái giếng đó linh bà cố.

  Anh đùa mới thằng Giật: “Đù má mầy, có khi nầu lát tao mầy đi ngang bỏn kéo tụi mình xuống hông?”

  Mồ hôi anh bắt đầu rõ tong tong, mặc dầu ngoài trời lạnh cóng. Anh nuốt nước miếng khó khăn. Anh bẩu: “Có gì chém chết mẹ nó tao”. Thằng Giật: “Ừ! Mà chém thằng nầu?”. Anh bẩu:”Chém mấy con ma nầy chứ ai.”

  Băng qua vườn đều, đến sát vách, anh gõ phên gọi thằng lính mở cửa. Cả hai vọt vầu nhà. Cả đêm đéo chợp mắt nủi.
  (còn tiếp)

 13. #13 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 20:32

  @Danh:


  Có lẽ Danh hơi nhậy cảm khi nghĩ rằng anh đang chê bai đạo Phật và quá tin vào Chúa tới mức dị đoan hehe.

  – Chuyện Đức Phật: nào có Phật tử nào phủ nhận chuyện thái tử Tất Đạt Đa trước khi tu thành Phật đã có vợ và con? nào có sư sãi nào không biết hành giả La Hầu La_một trong thập đại đệ tử của Phật_là con trai ruột của Đức Phật? Những chuyện như thế có gì là xấu Danh nhỉ? Không hề! Chuyện Phật ăn thịt và bịnh kiết lị trước khi chết cũng vậy. 

  Tuy nhiên để Vàng Son khỏi hoang mang, anh sẽ giả nhời chuyện Đức Phật mới em thế nầy: trước anh gần một thế kỷ, đã có sư Thích Thiện Chiếu (một trong những người có công đầu trong phong trào Chấn Hưng Phật Giáo) biên rồi trong sách Phật Giáo Vấn Đáp rồi em ạ. Trước sư Chiếu có ông Lương Khải Siêu biên cuốn Lương Nhậm Công Cận Trứ Đệ Nhất Tập (trang 290, phân tích cách nghiên cứu đối chiếu Phật sử bằng khoa học), trước ông Siêu có các ông sư sau Phật vài chục năm thuộc Thượng Tọa Bộ biên chuyện nầy bằng tiếng Pali rồi em ạ (gọi là Pali Tạng).

  Nhưng em ít nghe phỏng? Vì khi có người dịch kinh tiếng Pali nầy ra tiếng Tầu, thành kinh A hàm, thì thay chữ thịt heo rừng quay thành nấm Chiên Đàn. Em hãy hình dung sự khó xử của dịch giả khi dịch!

  Phật giáo Việt Nam chịu sự ảnh hưởng và sử dụng kinh tiếng Tầu nên tin vầu cây nấm nầy sái cổ. Cho tới thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam (năm 1927 trở về sau), các du tăng học hành khá hơn, trở về đối chiếu kinh Tầu với kinh gốc (tiếng Pali) và bổ ngửa ra. Phe cấp tiến có ăn học thì đòi trở về kinh gốc, dịch kinh gốc trực tiếp ra tiếng Việt, không qua trung gian tiếng Tầu nữa.
 14. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 20:35

  Thôi anh cút lên giường đây, mai anh biên típ. Các cô chưởi thoải mái nếu thấy hông rùng rợn. He he.

  Ngủ ngon nhế các cô. Địt con mẹ các cô trừ vàng son. He he.

 15. #15 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 20:49

  (tiếp mới em Danh Vàng Son)


  Và phe cấp tiến có phần thắng thế hơn (tất nhiên rồi, người ta có ăn học đàng hoàng mà lị). 

  Đơn cử mới em vài ví dụ về chuyện kinh Pali —> kinh Tầu —> kinh Việt.

  Em có lẽ đã nghe, người ta đọc New York là Nữu Ước, Napoleon là Nã Phá Luân, Peter là Bỉ Đắc…

  Ấy là đọc theo cách phiên âm của Tầu, từ chữ Tầu nhưng đọc theo kiểu Việt. Cho nên nghe không còn giống tiếng gốc nữa.

  Kinh Phật cũng vậy, vì thế chủ trương ủng hộ dịch chữ Pali trực tiếp ra thì khôn ngoan hơn rất nhiều.

  Lưu ý với em là Pãli (पाऴि) không phải là một ngôn ngữ như bao nhiêu ngôn ngữ khác; mà nó là ngôn ngữ dùng để tế lễ em nhé; và nó là hình thức ngôn ngữ được chọn để ghi kinh Phật trước cả chữ Phạn em nhé.
 16. #16 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 21:03

  (tiếp mới em Danh Vàng Son)


  Có lẽ bấy nhiêu cũng đủ để em hình dung mọi chuyện rồi nhé. Em có một tư duy rất trúng, đó là: chê bai tôn giáo khác một cách bần nông là việc làm cá nhơn. hehe.

  Nói luôn mới em về chuyện mà anh đã kể hồi nãy. Người Công giáo như anh tin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, toàn năng… đại khái thế. Người tạo ra thế giới và cho chúng ta tự do quyết định con đường của mình. Người “quan phòng” chứ không “an bài”. Người luôn nhìn đến đàn con nheo nhóc đang kêu khấn. Nếu Người thấy chuyện và thời điểm hợp lý thì Người sẽ ban cho. 

  Vì Người Toàn Năng, việc Người làm không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, nên không phải vì mình siêng đọc kinh hây bố thí nhiều mà mình được điều mình muốn. 

  Chính sợi “lạt mềm” (kêu mời nhưng không bắt buộc, quan phòng chứ không an bài) nầy buộc những tín hữu có ý thức luôn cố gắng sống luân lí và bác ái, ngày một hoàn thiện bản thân. 

  Đại khái thế em à.

  Hết.
 17. #17 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 21:29

  Ủa, thế chóa nầu lại mất cái đoạn ví dụ của mình về kinh Pali —> Kinh Tầu —> kinh Việt nhỉ?


  Anh lười biên lại quá, nhưng đại khái thế nầy:

  Pali: nibbāna
  —> Tầu: nièpán 涅槃
  —> Việt: Niết Bàn

  Nguyên nghĩa của nibbāna là thổi tắt (lửa), nhưng sang Tầu thì có hàng chục cách dịch, sang Việt thì thành: niết bàn, tịch, viên tịch, tịch diệt, diệt, vô vi, bất sanh, diệt độ, an lạc…

  Em đã thấy sự cần thiết của việc dịch kinh trực tiếp, phỏng? 

  Thêm một chuyện, đó là người Việt cổ đã được các sư sãi tới truyền giáo từ rất sớm, và dịch kinh hoặc dậy đạo trực tiếp từ tiếng Pali (hoặc Phạn…) sang tiếng Việt, chính vì thế mà em có từ Bụt rất gần với từ chỉ Phật của tiếng Pali (buddha बुद्ध) đấy.

 18. #18 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 22:08

  @ Bienduc_hai : Thanks anh

  @ DG :

   

  @ Tửng :

  @ Chi Bộ :

   

  Đây là hình chụp mới nhất của em cách nay hơn 1 tuần ở hàng chiếu _ HN, em xin nói rõ, em khộng phải là KY, và gốc gác em ở miền Tây thật, em ko chối bỏ gốc gác mình, dù ở bất cứ nơi nào cũng có loại người tốt và xấu, xin đừng đánh đồng hết chung 1 loại.

  Khuyết Danh tham gia quán này nhờ có 1 bạn giới thiệu, có tham gia vì lý do riêng KD không việc gì giải thích, xin ai đó đừng làm trò bẩn thỉu dùng nick ảo mà hack vào messenger chửi em tới tấp.

  Chào tất cả

 19. #19 by LUUMANH on 2011/05/04 - 22:24

  He he. Trạn Khắm zéo zì anh đấy, anh chính là ông Hạc bạc ông chó đây, họ họ hàng hàng cái zì.

  Mà cô đận này thay thằng Măt()/ cũng tạt tai đá đít vất vả định hướng với các thứ như thật ấy nhở. Tinh tường nhở? Nhẽ nầu đấy là ý chúa? Anh khen. Sư bố các cô
  P/s Liệu cô có thể tiện thể nhỏ nhẹ hỏi ẻm Hương vụ về Lừa vừa zầy lên đỉnh thế nào hộ anh không chứ anh ngại chết. Tks cô trước nhé he he
  @ Thi Hùi: He he ảnh đẹp nhể đẹp nhể, tuyền nhũ với nước. MAnh thích. Mờ sao không sâu cái nhũ nào tựnhiênnhântạo nhởnhở
 20. #20 by LUUMANH on 2011/05/04 - 22:30

  em xin nói rõ, em khộng phải là KY, và gốc gác em ở miền Tây thật, em ko chối bỏ gốc gác mình, dù ở bất cứ nơi nào cũng có loại người tốt và xấu, xin đừng đánh đồng hết chung 1 loại @ Danh

   nhưng lưu ý Danh cách viết không dễ dẫn tới hiểu nhầm
  P/s Thơ Danh hay lắm nhưng cẩn thận không Dái Ghẻ nó sào với nạp bựa đấy

 21. #21 by tung tung on 2011/05/04 - 23:13

  Đây là hình chụp mới nhất của em cách nay hơn 1 tuần ở hàng chiếu _ HN, em xin nói rõ, em khộng phải là KY, và gốc gác em ở miền Tây thật, em ko chối bỏ gốc gác mình, dù ở bất cứ nơi nào cũng có loại người tốt và xấu, xin đừng đánh đồng hết chung 1 loại.@ Danh

  Anh biết em hong phai Lucky, nhưng anh thấy Lucky kg đến nỗi xấu xấu gì đâu em. Em qua nhà Ky đi, Ky cũng có bài viết về quê Miềng đó. Tuy có vài chổ chưa được hay, nhưng cũng tình cảm với quê hương phết đấy. Người như vậy không đến nỗi xấu đâu em.

  Còn cái vụ em nghe nói Ma da ở gần lò rèn gì đó, anh lại nghe Mada nó kỵ sắt, lò rèn người ta hay đổ sắt vụn để trừ mada. trước đây ở miền Tây người ta hay cho con nít đeo vòng chân bằng đồng or bằng thau để MADA kg rút giò.

 22. #22 by Do L on 2011/05/04 - 23:17

  Chuyện ma miềng đùa với các cô à ?

  Cô nào nhìn or chứng kiến thì hãy bật nhé. Toàn nghe kể lại với hóng hàng nước thì ngồi ngoan đi.

  Cô mười mồm Tế kể Mada mà có thấy cái díu gì đâu không à. Xào xạc với bóng đè thì trạng thái nửa mê nửa tỉnh hầu như ông Người nào cũng trải qua rồi.

  Nhà miềng thời 1982 khu Thành công nguyên là toàn một khu Mả. Cái thời Hồ TC còn chưa có kè chỉ là một cái hồ “đấu” tức là moi đất lên và đắp sang các khu khác như lấp đầm với lấp ao để xây khu Thành công bây giờ. Ao với đầm lẫn với Tha ma nhiều đéo đếm được.

  Chơi quanh ao vào buổi đêm, theo mấy chiến sỹ đặt ống lươn. Nhìn những cái bóng dắt tay nhau lơ lửng lơ lửng trên những ao rau muống thì tuần đéo nào cũng thấy.
   Miềng sợ nhất quả đi nhờ xe (xe đạp) mà bị tới 2 lần toàn đàn ông. Thời đó, khu đó tầm 9 giờ tối thì chả khác mẹ lang thang 2g sáng không một bóng người, bóng đèn càng đéo có. Vậy mà có chiến sỹ vẫy xe đi nhờ, dừng lại chờ nó leo lên mãi không thấy quay lại thì không có ai.

  Tuyệt nhiên không có Ma da với Ma vào.

 23. #23 by minhhuong on 2011/05/04 - 23:21

  Hì hì ông anh Manh chửi bậy như ranh quê ở Nam Định kia, tò mò lắm hở

  Khi nào Trung Tướng bốt tiếp loạt bài “Get onto the top”, lúc đó kể nó mới hợp thời.

 24. #24 by minhhuong on 2011/05/04 - 23:29

  @ Khuyết Danh: Ơ gặp fải con lợn nào lên YM trêu chọc à? Danh chửi bỏ mẹ nó đi. Ngán chó gì lợn chớ.

 25. #25 by Do L on 2011/05/04 - 23:30

  Ngày xưa thì người lớn sợ trẻ con đéo biết bơi nên mới dọa Ma da.

  Mấy con Giải hay dùa hồ gươm hay cua đinh thì to thôi rồi. Nhà Bà Nội thì ngay Ao dùa (nghe bô lão bẩu cái Tháp là của bà Bác bô lão mần) chỗ Phú Gia. Bà Nội kể thì có dững ông đánh dậm với cào ốc bị con dùa ấy nó lôi đi.

  Thời học sinh đánh tiêu trộm ở Hồ Tây thì lúc 2 hay 3g sáng. Đứng ngập tới bẹn, qua ánh sáng mờ mờ thì thấy con đéo gì đầu to như phíc cứ ngẩng ngẩng tiến vào. Dismia vứt hết cả cần mà chạy vãi cứt.  Bựa nào hói hói tí thì biết Hồ Tây trắm đen tầm 40 – 50 – thậm trí 60kg đéo phải là hiếm.

  Bơi sông Hồng, theo chân mấy chiến sỹ lặn bắt Anh Vũ mạn Phú thọ gần như suốt thời 12 với DH mà có thấy nhớt Ma da díu đâu.

  Nhớt Lìn thì thấy hàng ngày.

 26. #26 by Do L on 2011/05/04 - 23:33

  Hương Điêu@ Có muốn vác cái gì qua nữa hông ?

  Khuyết Tình@ Em ơi HN bây giờ lắm Mada lắm em ạ. Mà loại này nó kinh dị là nhớt kekeke anh sợ chạy mịa 1800kM k dám ngoảnh mặt.

 27. #27 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 23:37

  Hu hu, em xin lỗi chi bộ, diễn giải không rõ ràng vì lúc nãy đang ức,  dù không biết anh Manh nói gì nhưng đã xác định không tham gia quán nữa nên thôi, giờ thấy anh Tửng nói lại sợ mọi người hiểu nhầm ý em, em không nói gì bạn Ky xấu hết, em không biết bạn ấy là ai mà, hôm qua còn có người tưởng em là Ky vì bênh vực Ky mà, em nói rõ quan điểm blog em khi mới vào đây rồi, hòa đồng, thân thiện , vui vẻ , học hỏi…

  Nguyên do : chiều tối nay có 1 nick ảo nào đó buzz vào yahoo messenget em bảo là : Người miền Tây à, chỉ giỏi làm phò giờ còn định làm xiếc quán bựa hử

  Em im lặng không nói rồi, e hồi lâu sau kêu em : Ky ơi, Ky à

    em thật. biến thái zừa zừa thôi . Hic…

   

  @ Người giới thiệu em quán này :….

 28. #28 by minhhuong on 2011/05/04 - 23:40

  Có muốn vác cái gì qua nữa hông ? @ Do L
  ——————–
  Dạ có có có ạ

 29. #29 by minhhuong on 2011/05/04 - 23:49

  Ơ Con lợn hôi thối nào fá quấy Khuyết Danh thế nhở.

  Vừa rỗi hơi vừa hãm lìn là đồ con lợn.

 30. #30 by Do L on 2011/05/04 - 23:51

  Khứa khứa khứa nghe em Khuyết tình trình bài mới thấy cái xứ ảo.

  Dismia quán này là sàng lọc kinh khủng khiếp tởm rồi mà vẫn còn dững loại tởm khiếp khủng kinh.

  Thảo nào bọn tư bản nó sáng tạo da dững cái máy tự sướng cho những con dời như vậy ngồi sóc sóc sóc sóc sóc sóc.

  Em cứ ngồi chờ chút, cùng lắm là sáng mai sẽ có tầm 4 hay 5 chàng Hiệp sỹ cưỡi ngựa trắng nhảy ra bẩu vệ em.

 31. #31 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 23:54

  Nhớ lại hôm ra HN thật buồn cười, ra Hồ Gươm chổ xe điện hỏi thăm cách thức đi vòng phố cổ  như thế nào, 1 chị sồn sồn : Ơ người miền nam à, xinh thế ( em chỉ cười cười rồi dạ, chị ấp tiếp liền, Người miền nam ra đây xa thế, đi 1 mình à, ( rồi chị ngoắc ai đó la lớn lên : Ơ người miền Nam này…..mọi người xung quanh bỗng dưng quay nhìn em , mấy chục người đâu ít, cảm giác như mình đang là khỉ . Hic

  @ Tửng : đúng là đeo mấy vòng đó ngừa mada rút dò đó anh, nhưng nghe người lớn bảo , ở lò rèn nào cũng có mada, dường như nó cần ấm anh ợ

  @ Hương : Mình không biết chửi

 32. #32 by minhhuong on 2011/05/04 - 23:56

  Mà Khuyết Danh ạ, do Danh trưng ảnh thấy xinh quá chúng nó động tình làm quen kiểu nhà quê gây ấn tượng í mà.

  Sư bố đồ nhà quê

 33. #33 by minhhuong on 2011/05/05 - 00:01

  Hehehe ông anh Do L gọi “Khuyết Tình” nghe được phết.

  @Khuyết Tình: Ơ Hà Nội thì có khỉ gì mà xem đâu nhỉ.
  À quên, có mả Ông Cụ

  Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
  Thấy 1 mặt trời trong lăng rất đỏ
 34. #34 by Lucky on 2011/05/05 - 00:09

  Ditmie cái thằng cám hấm nào đấy, để yên cho nhỏ Danh vui vẻ với quán!

  Ky né không lên quán, tự nhiên nhảy qua quậy nhỏ ý ở yahoo messenger là thế lìn gì đấy!  Ditmie một thèn hãm lìn, đéo giám chường mẹt lên quán Bựa nói, chui vào lìn con phò cỏ nào, ngồi trong vọng ra qua yahoo mesenger chọc nhỏ ý , nghe khắm đéo chịu!

  Mày muốn cái lìn gì hử? Ditmie mày!

  Danh đừng giận ha, thèn thần quynh nào ý mà! Thấy vui vẻ trên quán thì tiếp tục, có cái đéo gì đâu mà sợ quá dzậy!

 35. #35 by Mit on 2011/05/05 - 00:10

  Chầu chi bộ phát.
  Mình không biết chửi @ Danh

  Từ từ rồi quen em ợ….hehehe  Vầu đây trước nhất cần học vài câu chửi để phòng thân cái đã, rùi tính. 

  Ơ mà con bựa nầu chọc gái cách quê thế, đi chớt đi mậy….hehehe

 36. #36 by minhhuong on 2011/05/05 - 00:13

  Khuyết Tình mới vào quán nên còn thương tình con lợn nhà quê ấy mà.

  Con lợn nào mà may thế nhở

 37. #37 by Mit on 2011/05/05 - 00:16

  Ơ Hà Nội thì có khỉ gì mà xem đâu nhỉ.
  À quên, có mả Ông Cụ @ Hường

  Bọn phản động bên này đi HN về kể Mít rằng bỏn được chú lái xe taxi mời ra mả Ông Cụ, dưng bỏn xin từ chối.  Bỏn giải thích với Mít, bọn anh người buôn bán xem xác ma xú quẩy bỏ mịa!

 38. #38 by minhhuong on 2011/05/05 - 00:37

  Báo cáo chị Mít, theo sự fán đoán tài tình nổi tiếng xa gần của … em, hehehe, thời thiên đàng, luật bất thành văn là bọn ở trong miền Nam ra Hà Nội (hội đoàn này kia) fải qua quảng trường Ba Đình, xếp hàng vào thăm “Mặt trời đỏ”.

  Bằng chứng đây:

  Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác
  Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

  HAHAHAHAHA
 39. #39 by Via Nguyen on 2011/05/05 - 00:38

  Hehe, Ki cử nâng lên dùi kìa. Hehe, chầu Ki nhé Ki ơi.


  @ Khuyết danh: Em ngồi chồm hỗm trên quán bâu lâu mà anh quên chửa vấn an. Có lỗi, có lỗi quá. Thế nhân đây anh chầu em luôn thể nhế. Chúc em tham luộn nhiệt tình vầu nhế. Kệ mẹ mọi lời chọc ngoáy của lũ giòi bọ em nhế! 
 40. #40 by Mit on 2011/05/05 - 01:44

  @ Hương

  Hồi đấy 7x (5<x<9) trên đài truyền hình SG hay chiếu cô ca sĩ  tóc dài ngoằng hát “con ở Miền Nam ra thăm …”, mắt lại nhìn xa xăm vầu cuối góc sân khấu nơi có cái hình tròn treo (mặt giời?) trên phông bụi tre.  Mít còn bé tẹo, tối chả có gì chơi chỉ hóng mấy cái hoạt hình kiểu thần lửa Thăng Long hạ máy bay đế quốc mới lại nghe các cô cổ hát văn nghệ cách mạng…hí hí hí Chương trình đâu hình dư từ 7g – 9g đêm là hết, và chỉ được xem trong những đêm hông bị cúp điện….hehehe

 41. #41 by Bố on 2011/05/05 - 02:09

  Ngu ngon nha Rosse yeu !

 42. #42 by Bố on 2011/05/05 - 02:22

  hơn tháng trước, bố có đến Ấn độ. các chùa ở đây đã từng bị tàn phá khủng khiếp. nghe nói phật tử cũng bị đàn áp dã man… dân vùng này hiện nay vãn  cực kỳ đói khổ. không biết có phải đó là sự trừng phạt ? hy vọng là không

 43. #43 by tung tung on 2011/05/05 - 08:55

  @ Khiết  Ranh

  Em đã nói ở đâu cũng có ngừ này ngừ nọ, thế sâu chio 1 thằng hảm lìn nào mà em định bỏ Quán là sâu em. Ý em là em vào quán nhưng keep silence hả em?

  Anh thì ở Quán Bựa này, đa phần những câu chửi kg hẳn là chửi, mà là 1 câu mắng yêu thân mật. Một số ít là chửi thật để chửi mấy thằng hảm lìn (hảm lìn là gì anh điếu biết đâu, chỉ biết hảm lìn aka evil man. hé hé).

  Còn mấy thằng hảm lìn thì ít chửi lém (nhưng kg hẳn ai kg chửi cũng hảm lìn ).

   

  Căn cứ theo mấy câu nó quấy rối em Ranh, Anh gia cát dự (style của Tế điên) nó là con Thanh la thị Bảy, Thanh bảy đâu dồi, vào cồng phơm cái coi đúng kg con?

   

 44. #44 by DG on 2011/05/05 - 08:56

  Hum qua anh biết thừa dưng anh cứ để yên xem con Tế thần quynh nổ dư nầu chiện dọa ma các em, một hai cồng đầu còn được được, dưng sang đến cồng thứ 3 thì đúng là hông chưởi con nầy hông ổn, địt mẹ phịa dư văn học cách mệnh! Mả bố con mỏ khoét đĩ mồm!

   

  @ Hải Zưới: Anh đọc cồng của con hải Zưới nầy cho con vện nghe, thấy nó vửa nấu nướng vửa kình phơm vụ Phật giáo Việt chịu ảnh hưởng và sử dụng kinh tiếng Tầu nầy nọ, dưng nó có nói loáng thoáng đéo gì mờ Phật giáo xuất hiện ở Lừa trước cả Khựa, chẳng qua sâu đó nước mẹ thế cường lực mạnh bướm lắm chim nhiều nên áp đảo lại được, dư vậy có đúng hông?

   

  Địt mẹ anh hông dám chưởi nó mới cả kích đểu nó để vỡ đầu lâu, điên lên nó úp chảo bỏ mẽ nên mò vầu đây, con Hải Zưởi “lên” nổ ngắn gọn xác nhận anh hóng mới!

   

  @ Danh: Con Manh mặt ./ trâu thèm nghe thơ bựa nên nó kích đểu anh thôi, em tiếp cận dần mới mấy ký tự mới cả ngôn từ kiểu dư “nạp bựa” “./”, “!/’ …. này nọ đi em ợ.

   

  Kiểu như: “Manh mồm ./ ngựa” diễn nôm văn học loãng mạn ra là “Manh mồm lồn ngựa” đới em!

   

  @ Thi Còi: Sư cụ nhà Thi Còi, anh nhớ chắc chắn là đọc đâu đó bẩu chết đuối sau ba ngày nủi lên, giai úp xuống, chim chầu cụ Bá, gái ngửa lên, bướm vẫy anh Hoàng, đúng với tư thế tình dục nguyên thủy đới (úp thìa chưởng!), cãi cái gì? Con Hải Zưới hay con nầu có chiên môn chết đuối kình phơm nhát nầu, hehe.

   

  @ Ký nổ: Chầu mừng em giở lại, hy vọng là em sẽ nợi hại gấp tăm nần!

 45. #45 by Банан on 2011/05/05 - 09:04

  Chào chi bựa khắm, quán xá gì vắng teo như lìn phò hưu trí thế này? Nghe giang hồ đồn thổi tối qua có quả cãi vã về bún, món ăn bất hủ của Lừa, giữa tên Lôn vào Zì và tên Zắt Zéo Zặt Zẹo gì mà lật cồng  không thấy nhỉ? Con mẹ Lôn vào Zì đánh trống bỏ rùi phỏng?

  @Hải Zớ: Cu nói nghe có vẻ sách vở nhỉ, dẫn chứng hùng hồn đâu ra đấy trích thánh kinh ầm ầm như thật nhưng anh kết luận luôn cu coi Công giáo như một cái hầm(có thể coi giống như nấm mồ) để tránh những mũi tên hòn đạn của đời sống thường nhật, tránh cả ánh nắng hàng ngày thì cu nên cút mẹ về với má đi cu ợ, không rúc mẹ vào xó của một nhà xứ nào đó mà xin quét sân vườn dọn cỏ cũng được. Người mà luôn trích thánh kinh với cả tích này tích nọ với một đạo hĩu bình thường có không hả cu? Cái ấy chỉ có các ông thầy, các Cha và các nhà nghiên cứu thần học thôi. Đến đây anh hết mẹ nhời với cu rồi.

 46. #46 by Cocacola on 2011/05/05 - 09:22

  @Hải:


  Chú biên bài về kinh kệ Phật Giáo khá chính xác đấy. Do dịch từ Phạn -> Tầu rồi phiên âm kiểu Lừa nên đọc trúc trắc lắm.

  Chẳng hạn như “Chú Đại bi”, trước đọc phiên âm nửa Phạn, nửa Lừa, nửa đã dịch ý, dịch nghĩa nên trúc trắc khó nhớ lắm

  Tình cờ anh tìm được “Chú Đại bi” nguyên bản tiếng Phạn, đọc nghe sướng mê ly vì nó du dương như hát. Từ đó anh đọc bằng tiếng Phạn luôn!

  @Danh:

  Đứa nào xỉ vả gốc miền tây miệt vườn của em đó?

  Vện anh cũng dân miền tây nè, thật sự là anh rất quý em và Ky, nhưng Ky sai thì cũng phải chỉnh Ky trên quán thôi. 

  Anh có sai thì cũng phải xin lỗi, anh cho là chiện thường, với lại anh không bệnh sĩ, bệnh này anh thấy dân miền tây hay mắc.

  Còn ngoài ra, anh thấy dân miền tây cực giỏi. Bọn bần nông Đàng Ngoài hay chê là dân trong này chỉ giỏi nhậu và làm biếng! 

  Sự thực khác hẳn: Diện tích đất miền tây nhỏ nhoi là thế mà bảo đảm an ninh lương thực cả xứ Lừa và còn dành để xuất khẩu. Lúa gạo các miền khác chủ yếu là để tiêu dùng tại chỗ, có dư ra đâu.

  Anh sang Indo, đất đai nó rộng hơn miền tây mình gấp trăm lần, phì nhiêu hơn nhiều, thế mà bỏn vẫn phải nhập gạo miền tây mình để ăn. Anh thấy tự hào về những con người miền tây của mình!
 47. #47 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 09:25

  Hey, đù má Anh Già Không Đều mất dạy của mấy Cô đây, mấy hum rùi Anh mãi đi chơi, hẽ hẽ , mấy Cô chém loạn xì dầu, đù má đọc bong cả mắt, nhất là con Hải Zớ đới, thằng cu con chém về Phật cứ phần phật í nhể, he he.

   

  Anh kể chiện ăn bún cho zui.

   

  Hồi hổi, Anh hay dậy sớm lên lò bún mua bún zìa ăn sáng, cả nhà cứ hôm cơm nguội, hôm bún xem kẻ nhau là chính. Phải đi sớm để có bún nóng, còn ướt ướt mới ngon, tỉ như bánh mì mới ra lò í. Chan cái gì vào bún để ăn? đù má đéo có tí thịt nầu đâu, mà toàn nước mắm pha loãng với nước lọc, nhưng nó ngon và nuốt trôi nhờ hành phi, dầu phộng nóng, ớt, chanh, đường….cứ thế chan vào rồi húp chùm chụp xong mà đi học he he. Hoặc chế biến nước chan từ mắm nêm cũng ngon phếch, or đặc biệt nếu hôm trước nhà có cỗ, cái đống “lộn xộn” nào thịt heo, tôm, chả, cá ngừ…đem kho lại chung rồi mua bún về chan ăn thì ngon thôi rồi, giờ Anh vẫn thích. Ăn xong uống nước mưa hứng ngoài chum ngọt lịm ừng ực, ôi mê ly mê ly đời ta luôn he he.

   

  Gần đây, bún có nhiều cỡ, có cỡ bé tẹo như kiểu bánh hỏi, có loại cỡ to như cây đũa. Anh chịu 2 loại này, chỉ hợp cỡ vừa vừa.

 48. #48 by bienduc_hai on 2011/05/05 - 09:28

  @DG:


  hehe, vợ cô nói đúng phết. Các câu truyện Chữ Đồng Tử, Tấm Cám, hây bất cứ chiện gì có ông Bụt hiện ra, chính là vết tích của một nền Phật giáo Tiểu Thừa cường thịnh. 

  Ti nhiên cũng cần phải nói thim là Phật giáo ở Việt cổ có sắc thái rất riêng biệt, pha lẫn giữa Tiểu Thừa, Mật Tông, tín ngưỡng dân gian… Ông Bụt (aka Phật) đảm đương luôn vai trò một ông thần chuyên giúp người hiền, trị người ác. Các ông sư thời thởi kiêm luôn vai những pháp sư có phép thuật cao cường (ex: sư phụ của Chữ Đồng Tử).

  Nền Phật giáo này dần bị mất ưu thế nhưng không hẳn là tuyệt diệt, nó chỉ thực sự phai mờ cách đây không lâu từ sau thời kỳ Chấn Hưng Phật Giáo (năm 1927 trở về sau) , khi các sư hô hào tổ chức thành Giáo hội. Hehe đại khái thế.

  ===

  @Tửng:

  Chú cũng đồng ý mới cô về chiện cái nick chọc phá em Danh vàng son, nhẽ nó là con Thanh la thị bẩy.
  Hehe, dù cho nó có là ai đi nữa thì cũng đáng bị đổ cứt cho đầy mõm, thứ bần nông vô đối!

  ===

  @Chuối:

  hehe, vậy hết chiện nhá.
 49. #49 by tung tung on 2011/05/05 - 09:29

  Thi Còi: Sư cụ nhà Thi Còi, anh nhớ chắc chắn là đọc đâu đó bẩu chết đuối sau ba ngày nủi lên, giai úp xuống, chim chầu cụ Bá, gái ngửa lên, bướm vẫy anh Hoàng, đúng với tư thế tình dục nguyên thủy đới (úp thìa chưởng!), cãi cái gì? Con Hải Zưới hay con nầu có chiên môn chết đuối kình phơm nhát nầu, hehe.@ Dái gẻ

  Gút mó ling Dái ghẻ. Dịt cụ cô chứ anh đã cồng phôm dồi, cô chưa đọc à. Ba cái vụ chết đuối thì nó ngược với cái tư thế tình dục nguyên thủy gì gì khi nó nổi lên con à. Anh đã đi xem xác chết đuối nhiều lần rồi. Tại sâu thì anh đéo biết, con nào biết thì explain dùm cái.

 50. #50 by Già Không Đều on 2011/05/05 - 09:31

  Anh phải cồng phơm vụ em Mít bẩu dân mần ăn vào viếng Mã ông Cụ y như rằng thể nào cũng gặp xui xẻo, đéo chuyện này cũng chuyện khác xảy ra sau khi viếng về. Chính Anh đã trải nghiệm quả này hố hố…,đéo biết Ông Cụ linh hiển kiểu đéo gì nữa.