Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by tung tung on 2011/05/04 - 12:56

  @ Em Danh.

  Cái Cối mày xay như chèo ghe phải cái nài hông em?

  evan.net

  Hồi anh còn nhỏ, khi xay nhiều thì mẹ anh bắt ông anh chèo nghe như vậy.

  Còn xay ít thì mẹ anh xay như này:

   evan.net

 2. #2 by Via Nguyen on 2011/05/04 - 13:10

  Ngợi ca ân điển của God nhẽ các cô hông thể hông thuộc bài nầy, nhở (trừ con đéo biết tiếng Mẽo dư con Dế Gáy thôi bỏ qua )


  Amazing Grace. Bài được sáng tác bởi mục sư Giôn Niutơn, cựu tàu trưởng thuyền buôn nô lệ. Cô Niutơn nài giống chú Còm và nhiều chú khác ở chổ, khi chuẩn bị tèo, y đã nhớn tiếng cầu God và thoát chết mẹ, rất diệu kì.

  Mời nghe.

  Hông nhời

  Có nhời

 3. #3 by ChiPheo on 2011/05/04 - 13:15

  Em Thi Còi gì đâu mà giãy giụa như con Nở nhà anh nhể. Gái ngoan 3 năm dại một giờ thì nâng niu quá đi chứ.

   

  Còn Gái ngu 3 năm dại một giờ thì hết thuốc cưng ạ – Đục mạ đã ngu 3 năm rùi thì ngu thêm giờ nữa chết điếu thằng Phèo con Nở nào. Văn thì gọi là thông minh…chậm hiểu. Diễn nôm thì là ngu lâu toàn tập.

 4. #4 by tung tung on 2011/05/04 - 13:19

  em chấp cái thằng chim bằng con ốc vặn làm đéo @ Thi còi.

  Lầu sau em ví chim DG bằng trái ớt chỉ thiên đi em. Chớ con ốc vặn có con to khủng, (D50 là chiện thường). Không khéo cỏn tưởng em khen thì mệt em ợ.

 5. #5 by Mr. Tran on 2011/05/04 - 13:35

  Thị Thi có quả phượt quý tộc nhìn ngầu phết nhở. Nhìn đầy tính chiến đấu dư kiểu B52 chớ đâu phải A380 đâu

   

  @Tửng:

  Ý cô nói về “anh DG hoành” là dư vầy?

   

   

 6. #6 by DG on 2011/05/04 - 13:48

  Há há con Tửng mới cả con Trạn Khắm hùa nhâu mới em Thi Còi diềm hàng anh, được được bọn nài to gan!

   

  Anh đương bận mần cách mạng tí, lát nữa rũi rãi zìa, anh  zí đầu lâu 2 con nầy  vầu quả lỗ đít nhạt mầu nhất của đám vàng son hưu trí ở đây, liệu hồn!

 7. #7 by bựa nhất on 2011/05/04 - 13:56

  Vìa là con giai bà Beo ah. Nhà có hai thế hệ sinh hoạt quán Bựa là tinh hoa lắm.

 8. #8 by tung tung on 2011/05/04 - 14:05

  @ Chạn

  Hehe cái hình của cu Chạn í nó to gấp vài lần chái ớt chỉ thiên á. Dưng mà Cô hỉu đún í anh dồi, Dịt cụ cô phát.

   

  anh  zí đầu lâu 2 con nầy  vầu quả lỗ đít nhạt mầu nhất của đám vàng son hưu trí ở đây, liệu hồn!@DG

  Ôi đợi đến Cu Dái Gẻ bình chọn được cái nào là nhạt màu (or nhạt muồi) nhứt thì chắc phải đợi đến Ngựa mọc sừng mất. Hehe DG đã survey được 50% trong số í chưa? há há há.

   

  @ Tế tửng:

  Mịa! Đi ăn Tom yum gì lâu pà cố. Vào đây bô lô ba la anh hóng với.

 9. #9 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 14:16

  Nãy giờ mới rủi lên được. Sao các cỏn chưởi nhau đến đâu dồi?

  Địt mẹ con Dắt MẶt ./ Déo lại thừa anh vắng mặt mà đâm sau lưng phỏng? Thoát Lừa nhiu niên dồi mà đéo bớt được bần nông hở cô? He he.

  Ti nhiên chiện cỏn diển nôm con Hải Zưới thì nghe nó suông cuống họng nên anh tạm bỏ qua. Đù má con Hải Zưới nhát tội nóng như chó mới đẻ nhế. Thằng Trí Đầu Bòi mới vầu biết đéo đâu, khi không chưởi vơ hết là sao? Mắc bịnh chó dại của con Tửng Tửng nó lây phỏng? He he.

  @Con Chúm Chím:
  Vụ chia trấng vịt hôm nầu anh biên tiếp bên nhà. He he. Cô chưởi con Lả Lét anh nghe khoai khoái đấy. Còn hông he he típ đi cỏn?

  Địt mẹ con Dái Ghẻ Chim Bằng Con Ốc mí Chạn Khắm Mê ()/ Bỏ Bạn nhát.

 10. #10 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 14:20

  @ Anh Tung Tung : đúng rồi đó anh.

   

   

  Ôi, em nhớ….thiếm út em và Nội hay cùng xây bột để dành nhà có làm bánh gì thì làm, những người già khó tính ít khi nào chịu mua bột chợ làm sẵn phần vì tiết kiệm , phần vì cho là không sạch sẽ như nhà làm… Bây giờ thì có chất lượng hơn nên cũng dùng dần hàng chợ, vì thế cối dạng này giờ về quê không thấy ai dùng nữa…

      Em thấy sắm 1 cái cối về xay có hiệu quả làm giảm eo, bụng  hơn mấy máy tập thể dục anh nhỉ ?

  http://matcuoi.com

 11. #11 by tung tung on 2011/05/04 - 14:23

  Ti nhiên chiện cỏn diển nôm con Hải Zưới thì nghe nó suông cuống họng nên anh tạm bỏ qua. Đù má con Hải Zưới nhát tội nóng như chó mới đẻ nhế. Thằng Trí Đầu Bòi mới vầu biết đéo đâu, khi không chưởi vơ hết là sao? Mắc bịnh chó dại của con Tửng Tửng nó lây phỏng? He he. @ Tế mặt ./

  Tiên sư bố Cô, anh kiu cô lên đây để cô chửi đổng anh mà kg “ní gio ní giấu” gì hết vậy là sâu cô?

   

   

   

   

 12. #12 by ChiPheo on 2011/05/04 - 14:27

  Đục mạ con nhái bén Tế-tin thần kinh mồm nái mẻ lộn lèo kia, mầy cu-li dán giấy quảng cáo hút hầm cầu bể phốt ở Quán nầy nhiêu ngày? Kiếm ăn đủ qua ngày hông? Nếu hông thì sang làm phi công cho con Rô “bóng” trải nghiệm đi. Hãm.

   

  Mà đục mạ mầy nhẽ con thằng Sỹ Già Dâm Dốt Hãm Lìn?

 13. #13 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 14:46

  Ôi đù má con Phèo Chó hôm nây chưởi mình iu chửa he he?
  Chưởi mới được chưởi đối mới anh đéo bao giờ là đủ. Nhất là mấy con phò quán nầy mang danh tinh hoa tri con mẹ gì thức, tự phong củng hông chừng, luôn là nguồn cảm hấng bấc tận.
  Mà thay vì chưởi mấy thằng fò đó thì cỏn lại chỉa mũi dùi dô anh à? Địt con mẹ cỏn cùng phe mới bỏn phỏng? Hây cỏn hèn?

 14. #14 by ChiPheo on 2011/05/04 - 15:13

  Ơ… đục mạ con nhái bén Tế-tin thần kinh mồm nái mẻ lộn lèo kia vưỡn chưa đụ à? Dzề quán mầy hút hầm cầu bể phốt đi cho lành.

   

  Đục mạ mầy cu-li súng dứa uống canh “Đại Dương” mà còn đòi ăn sáng điểm tâm với 3/5 trứng vịt (đục mạ nhẽ trứng Lộn vịt nhà mầy).

   

  Mà đục mạ mầy trải nghiệm hóng vừa thôi con, thằng Binh Chức nó chuyên nghề cấp dưỡng chế hóa mắm Đại Dương, canh Toàn Quốc mới cơm Toàn Thạch đấy con ạ. Liệu mà thổi ống đu đủ.

 15. #15 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 15:16

  Sáng nay anh thấy một cô Khoai Tây gộc, đứng kế chiếc xe máy cũ mới máy mài dao (tự chế?) lắp ở chên, đang hùng hục kê dao vào mài, lửa bắn tung tóe.

  Độc đáo ở chỗ, giữa thành fố Xít Ni hoa lệ phồn hoa, mà lại tồn tại một cô Khoai Tây đi xe máy mài dao dạo. Anh gia cát dự cổ mần chơi chơi cho đoàn phim nầu đó quay chứ không nghỉ là thật.

  Thứ nhất, dù cổ mần hông gì sất, cũng được chánh fủ nuôi thông wa thằng CentreLink. Già hói dư cổ sẽ được hổ trợ thêm Pension, tuy hông nhìu nhặng dưng tuyệt đối đủ ăn uống fè fỡn. Mà mần ngành đéo gì củng cần license, kể cả mần fò. Nhẽ cổ sin giấy fép hành ngề Mài dao Mài kéo? Đâu có nhẽ?

  Thứ hai, tỉ lệ đi xe máy ở đây cực hiếm. Tỉ lệ tèo vì đi xe máy thì lại cao ngất. Anh biết đéo? He he.

  Chiện nầy khiến anh nhớ về quê hương Sỳ Gòn, tuần ba bữa các cô mài dao kéo dạo rao: Ai Mài Dao Mài Kéo Hôn? từ đầu đường cuối xóm bùi ngùi bùi ngùi.

 16. #16 by DG on 2011/05/04 - 15:16

  Hai, chầu các nhân dân, anh DG hoành kính yêu sáng ngời ngời của các cô đây, địt con mẹ các cô hôm nay đớp trúng cái máu lồn gì mà họp hành rôm rả quán triệt hăng say dư  nầy? Cho anh chơi mới, hẽ hẽ.

   

  Vụ con Hải Zưới, anh có mấy nhời vàng ngọc dư sâu, địt mẹ vểnh tai lên mà nghe cho đoàng hoàng không anh tát thụt lưỡi giờ, con bố láo!

   

  Cồng cỏn biên kỹ càng, chứng tỏ cỏn rất kỳ công phục vụ, anh khen, mặc dù chưa nói đến đúng – sai vì anh biết đéo đâu, hehe. Dưng cỏn lưu ý chút:

   

  (1). Hạn chế sử dụng thuật ngữ chiên ngành, địt mẹ đây là quán Bựa chứ có phẩy là nhà thờ đéo đâu mà cứ động tí là cao mới cả xa. Đối tượng thẩm có phải là con cháu anh Zê Su cả đéo đâu, cỏn nên liu ý.

   

  (2). Lý thuyết về Tông giáo vốn dĩ phức tạp, anh thật chứ loằng ngoằng chả khác đéo gì râu ./  thanh niên xung phong họp chi bộ, vì vậy cũng không nên tham vọng triền bá hết tư tưởng nầu đó trong một hai cồng, mà lại dài loằng ngoằng nhìn đéo đâu cũng xa tít tắp.

   

  (3). Lý thuyết thì đã khô khan, vậy diễn nôm nên để ý có tí chất hài hước, lúc nầu cũng khô rang dư bướm hưu trí thế thì đớp buỗi còn không nên hồn chứ đòi hỏi cái gì?

   

  (4). Chóa cứ sủa, người cứ tiến, ngán đéo gì bố con thằng nầu. Đéo gì người nhỡn mà mau dỗi thế cỏn? hẽ hẽ.

   

  Anh thì lúc ./ nầu cũng chân chọng!

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 15:24

  Cái thằng con cặc Phèo Chó anh đã tỏ da tử tế mà vưởn ngoan cố hở cô?

  Địt mẹ dẫn lời Binh Chức ra đập anh hở, thẳng là thằng mặt lồn nầu thế mà cô đi nâng bi ngửi dắm dồi phán dư đúng dồi thế?

  Trình gì mà đòi bật anh về Bắn Đòm?

  Địt con mẹ cái thể loại nghe hơi nồi chỏ dư cô mà đòi lên đây bật anh à? Cuống họng cô chứa được nhiu bô cứt?

  Hổm rày anh chưa rủi biên tiếp bên nhà anh nhế, thích thì mời cô wa nhà mần thịt chó rượu chuối hột dồi đàm đạo. Bàn chiện Bắn Đòm ở quán anh hông có hấng.

 18. #18 by ChiPheo on 2011/05/04 - 15:33

  Đục mạ mầy dzỡn hả? Binh Chức là thằng Sỹ Già Dâm Dốt Hãm Lìn. Nhẽ Pa mầy?

 19. #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 15:39

  Áh địt con mẹ, vưởn lì hở?

  Anh hòi mầy câu: Mầy đã cầm súng qua ngầy nầu chưa?

  Câu trả lời là Dồi thì anh sẽ đổ cứt khai sáng cho mầy tiếp.

  Còn nếu Chưa thì cút con mẹ mầy xuống hàng ghế khán giả, nhớ ngậm mõm lại.

  Đã ngu, chuyên đi hóng hớt mà còn tỏ nguy hiểm. Anh khinh.

 20. #20 by ChiPheo on 2011/05/04 - 15:47

  Đục mạ mầy dzai gần bằng em Ky dzồi đấy. Diễn đi con rồi hẵng hỏi nghe mậy!

 21. #21 by Mr. Tran on 2011/05/04 - 15:48

  Địt mẹ 2 con dở kia. Một con điên 1 con say cãi nhau cái đéo gì thế?

  Tham luận cho chi bựa thẩm thì tham luận không thì cút mẹ ra xó mà cãi nhau.

   

  Địt cụ 2 con điên, vả toác mẹ phễu giờ. 

   

   

  Việc đéo trôi đã bực mình thì chớ, vầu đây lại gặp 2 con thần quynh nầy, hãm lìn!

 22. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 15:50

  Chỉ riêng việc mầy hóng hớt thằng Binh Chức dồi tin rằng bất cứ đơn vị, doanh trại Bắn Đòm nầu cũng dùng từ ngữ như nhau thì anh đã chết con mẹ nó cười.

  Lại còn phán hông có vụ ăn trấng vịt chan nước muối cùng cơm mỗi sáng hả? Anh kể mầy vì sao có vụ 5 người chia 3 quá trấng chưa mà mầy phán dư đúng dồi thế?

  Hây mầy lại tin thêm lời thằng Binh Chức là chế độ chợ búa cho Bắn Đòm thống nhứt toàn cõi nên doanh trại nầy ăn gì doanh trại kia cũng hệt?

  Địt con mẹ mầy, anh ỉa vầu đầu lâu mầy.

 23. #23 by ChiPheo on 2011/05/04 - 15:56

  Thanks con Chạn khắm, sozzy thằng Tướng, giờ ông hết dượu dzồi.

 24. #24 by DG on 2011/05/04 - 15:58

  Hehe con Phèo mới cả con Tế chưởi nhau diên kinh!

   

  Cảnh cấu cô Phèo đừng chơi trò hở tí là đưa hội của cỏn ra dọa anh em nhế, địt mẹ Binh Chức mới cả Bá Kiến hội cỏn có ăn được Déo mặt lồn ngựa mới cả Trạn Khắm mới cả thằng Cú Đức Nhợn hội con Tế Sì Gồng không?

   

  Bố láo tí nữa anh gọi mấy thằng hội anh dư con Mác Râu mới cả Ninh hói mới cả Lả Lét ra nó hội đồng cho giờ, bố láo ăn cắp, hehe!

 25. #25 by ChiPheo on 2011/05/04 - 16:05

  Há há đục mạ lũ dzòi a dua a tòng trồng lúa ngoi, các con cho Ông xin, Ông đơn chim độc sẹo lại vửa tỉnh dượu!

   

  Tiện nhắn luôn, Binh Chức là pa thằng Tế-tin!

 26. #26 by tung tung on 2011/05/04 - 16:07

  @ Khiết Ranh

  Sao em đổi cái Avatar của em giống các mặt của thèn DG ngày xưa thế em?

  @DG

   Còn Cu DG thì đổi thành Avatar có hình cái tay bắt bím.

 27. #27 by DG on 2011/05/04 - 16:17

  Thằng Tửng 2 nhát (aka Tửng Tửng), mầy ngồi iêm, cụ mầy chớ ngồi iêm.

   

  Quả hình em bé mọc răng đó là anh lượm trên nét, thuổng về mần ava, dư thế không có nghĩa là anh được độc quyền, hiểu chửa?

   

  Em Danh em í thích cái hình đó, kể cả khi anh đương dùng mà ẻm cũng dùng, thì anh mần đéo gì ẻm? Chẳng qua là vì anh em tình củm nầy nọ mới nhau, em hông nỡ trong thời gian qua mà thôi!

   

  Nay anh sâu quả hình bắt bướm, thì việc ẻm sử dụng hình em thích là chiện bình thường, có giề đâu mà lăn tăn hở con dở người kia?

   

  Danh ơi em cứ kệ cụ con nầy đi em ạ, đèo mẹ đứa nầu lanh cha lanh chanh anh tát lệch mõm dư đã cảnh cáo con Tửng 2 nhát nầy đới!

   

  P/s: Quả hình bắt bướm kia là sản phẩm cây nhà lá vườn của anh đới, anh độc quyền nhế, hẽ hẽ!

 28. #28 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 16:21

  Thôi anh ỉa nốt bãi nầy cho con Phèo Chó dồi đi chén đây.

  Mầy, aka Phèo Chó, muốn chưởi tay đôi mới anh thì sin mời. Anh thậm chí chấp mầy gọi thêm đồng bọn.

  Chưởi anh thì phẩy chưởi cho nguôn. Đừng ăng ẳng ăng ẳng: Pa Mầy, Má Mầy nầy nọ. Trình hông tới thì đừng ráng, địt con mẹ mầy. anh khinh mầy tập I.

  Chiện mầy chưa từng cầm súng ngày nào, chỉ đi theo hóng hớt, nghe hơi nồi chõ rồi lên đây dìm hàng anh chứng tỏ mầy là thằng đê tiện. Anh kinh mầy tập II.

  Sau khi bị anh đổ cứt tràn mõm, mầy lại ông ổng ông ổng: Anh Tỉnh Rượu Dồi!, chứng tỏ mầy điếm thúi. Mầy muốn kéo băng đảng tới thì con Dái Ghẻ nhá hàng cho mầy biết băng của anh bâu gồm dững ai thì mầy lại choang choác: Ông Đơn Thương Độc Mã, Đù Má Bọn Adua phỏng?
  Chứng tỏ mầy là thằng nhổ ra dồi liếm vầu giống hệt vài thằng trên đây. Lý do nầy đủ để anh khinh mầy tập III.

  Mầy vưởn còn ăng ẳng chửa phục? Anh có nhời tử tế mời mầy qua nhà nhậu thịt chó rượu chuối hột lần nửa. Đây hông phẩy chổ anh nổ Bắn Đòm, mầy hiểu chửa?

 29. #29 by tung tung on 2011/05/04 - 16:29

  @ KHIẾT RANH

  Cái hình avatar đó em hết thích rồi à? Anh bị nhầm thôi mà. Em lại đổi nữa thằng Dái Ghẻ nó lại tưởng anh GATO với cỏn thì sâu em?

  @ Dái Ghẻ:

  Anh có lêu ní gio théc méc về cái vụ avatar bên nhà Cô rồi đới. Nói chung hào phóng với Vàng son là tốt. Giống anh. Anh khen anh khen

 30. #30 by ChiPheo on 2011/05/04 - 16:41

  “Đây hông phy ch anh n Bn Đòm, my hiu cha?”. @Tế.

  Hiểu rùi, con nhái bén ạ. Về tập đội hình đội ngũ lại đi.

 31. #31 by Mr. Tran on 2011/05/04 - 16:43

  @Tế điên mặt ./ xiên

  Cô nóng quá mất mẹ tỉnh tấu rùi. Binh Chức là sư phụ con Phèo, chuyên nghề oánh chó, đồng hương già Hạc. Mà già Hạc lại có họ hàng khá gần mới Manh Lét.

   

  Cỏn khích cô nổ tiếp đấy con thần quynh ạ. Mỗi tội ngu + say nên dư lìn thôi.

   

  Chân chọng địt cụ 2 con thần quynh nhát nữa

 32. #32 by Pepti on 2011/05/04 - 16:48

  Địt mẹ lũ con lừa Simacai, Quán vắng như lồn bò thế nài à !.
  Đù mạ, toàn mấy thằng nói nhăng nói cuội, chả có cái trọng tâm đéo gì… Như là cái quán nước chè của mụ hàng xén thế này à….

 33. #33 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 16:49

  Địt mẹ hôm nay anh hông dui vì một số tin từ gia đình quê nhà bay qua.
  Anh có nhời sin lỗi con Phèo. Anh quá lời mới mầy.
  Nhớ là anh chỉ sin lỗi riêng mầy và riêng chiện nầy thôi./.

 34. #34 by ChiPheo on 2011/05/04 - 16:58

  @ Tế, Rất thông cảm, Hiểu nhau rùi đấy nhể!

   

  Đục mạ mầy đừng nói thêm mầy có 3 Nick nhế với 3 tin bùn khác nhau nhế!

 35. #35 by DG on 2011/05/04 - 16:59

  Địt mẹ trúc mầng đôi bạn Tế Phèo đã tìm được tiếng nói chung! trúc mầng!


 36. #36 by ChiPheo on 2011/05/04 - 17:05

  Chung chung cái mả mẹ thằng Dái Ghẻ hãm, không tuổi rùi mà còn chưa sáng mắt à?

 37. #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 17:10

  Anh cút đi bú bia tí. Lát về anh nổ chiện Ma Da cho mấy ẻm vàng son tối bị ám ảnh khỏi ngủ. Há há há.

  Sẳn địt cụ con Chạn Khắm thay nhời cảm ơn chân chọng vì đã chấn chỉnh anh cịp thời. Đù má cỏn nhát cho thơm họng. Há há.

 38. #38 by hâm hâm on 2011/05/04 - 17:17

  Địt pẹ con mụ chủ quán như thông lệ.

  Ciao chi bộ chó đểu toàn đổ cức vào mồm nhau- Anh chính thức gia nhập quán bựa của con mụ già nỏ mồm chuyên xui bẩy.

  Hóng đã, chửi làm đéo

 39. #39 by ChiPheo on 2011/05/04 - 17:22

  Hi Hậm Hậm, cho bỏ nhỏ cái, Cờ-lôn của con lào đấy?

 40. #40 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/04 - 17:29

  Địt mẹ chính cái đám củ lồn này toàn ngồi ăn sẵn thi thoảng nhảy ra chưởi đổng câu nầu là xì bam mới cả cồng nhạt dư đùng rồi đấy.

  Con Cường Dương là một điển hình khắm thối, từ hôm nổ chưởi con Tế Sì Gồng đến giờ là y dư rằng cút một mạch, có được cái máu lồn gì đâu. @ Dái Ghẻ

   

  He he, bạn Dái bị sao thế, cháu đã chẳng nói rõ cháu phải về quê nghỉ lễ thăm thầy u rùi còn gì? Bạn bức xúc vô lối thì có thể làm dái bạn bớt ghẻ không?

   

  Hình như bạn Dái quên mất mục đích của Quán Bựa là khai sáng, cháu cũng đã tự nhận mình là bần nông và vào đây để được khai sáng rùi còn gì. Vậy những bần nông như cháu không phải là mục tiêu hướng đến của các phát ngôn viên tinh hoa Bựa Quán như bạn? Tính hướng đối tượng vứt đâu?

   

  Xây dựng cái đếu gì chả hướng đến sự cải thiện theo hướng tốt hơn, vậy tại sao lại cấm những đối tượng chính –  những bần nông độc giả như cháu – đưa ra nhời góp ý? Cháu góp ý cụ thể và rõ ràng rùi chứ có bâng quơ đâu. Bạn Dái muốn gì nữa? Cháu đã chẳng cảm ơn bạn khi bạn đồng ý với cháu vụ cách dòng còn gì?

   

  Nếu suy rộng ý bạn Dái thì “dân” không được mở mồm kể cả khi “quan” làm ăn như buỗi?

   

  Cái mà độc giả chúng cháu mong muốn thì cháu nói ra, còn nghe hay không là tùy vào tinh hoa các bạn. Các bạn không nghe thì vẫn thuyết phục được những người khác, nhưng không có cháu và những người như cháu, sure.  

   

  p/s: Bạn Tế, cháu góp ý cá nhân nhẹ nhàng, không ý bài bác, nghe hay không tùy bạn. Còn bạn lồng lộn chửi cháu như thế thì xin mời bạn cứ tiếp tục.

 41. #41 by tung tung on 2011/05/04 - 17:32

  Anh cút đi bú bia tí. Lát về anh nổ chiện Ma Da cho mấy ẻm vàng son tối bị ám ảnh khỏi ngủ. Há há há @ Tế Diên (muốn hỉu điên or ziên gì cũng được)

  Dịt mịa anh chờ, anh chờ. Tối nay lướt cồng mà không có anh đốt nhà cô đấy nhé. hẽ hẽ.

  A Con Hải Dưới đâu rồi, chửn bị coi con Tế Diên ló lổ mada dư thế lào. Dit mẹ ló mà lổ kg giùng giợn, lạnh cóng giò vào đây chửi hội đồng nó mí anh. hẽ hẽ.

   

 42. #42 by Do L on 2011/05/04 - 18:09

  Con Tế với con Phèo mần ông phải giải thic cho con dai ông từ nãy tới giờ nhé. Bà mẹ 2 con IC chập mạch cậu mài phải móc cồng bà Dì ngày xửa ngày xưa lên để thanh minh.

  Tintin hóng quán nhiều lắm đấy hai con hàng cá ợ.

 43. #43 by Do L on 2011/05/04 - 18:10

  Ma da là con Dùa Hồ Gươm chứ là con đéo !

  Tên khác “già chết rồi” thì hay call là con Giải hay Thuồng luồng.

 44. #44 by tung tung on 2011/05/04 - 18:23

  @ Do L

  Do L không biết thật hay giả đò thần quynh. Mà cũng có thể ở Miền Nam gọi Ma da miền Bắc gọi con khác.

   

  Trong thời gian chờ con Tế điên xỉn cho bớt run rồi về kể chiện Mada anh giớ thiệu sơ sơ về cỏn như thế này.

   

  Từ kinh nghiệm cuộc sống, Ở Lừa người ta hay nói có các loại ma như sau: Ma aka hồn người chết còn vương vất ở thế gian. Đấy là anh diễn NÔm cho dễ hỉu, Chi Bựa có thể đọc cái vụ ma này 1 cách hàn lâm từ bài của Tướng thối ấy (Ông Cụ nhập vong gì gì đấy)

  1- Ma vòng: Người bị chết bởi treo cổ aka thắt họng sẽ thành ma vòng. Dân gian hay đồn đại rằng tại nơi có người chết bằng thắt cổ thì cỏn hay lôi kéo những ông người khác thắc cổ chết theo. Một số người gọi rằng có noi, có huông gì gì đấy. Tiến sĩ lỗ đít, các nhà vô thần giải thích là adua, bắt chước. Riêng anh điếu dám kết luận vì đéo biết.

   

 45. #45 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 18:27

  @ anh Do L : không phải đâu anh ơi… Ma da anh Tế nói cũng giống như ma  trên bờ nhưng ma này chỉ hoạt động dưới nước, người bị ma da bắt hụt để lại nhớt trên chân, cũng chẳng ai biết nó hình thù ra sao, chỉ là 1 mãng đen như tưởng tượng ra thôi, nhưng nhớt trên chân nắm lôi anh đi dìm xuống sông là có thật đó…

   

   

                 * Em cũng chỉ nghe kể thuở nhỏ chứ cũng chưa bị bắt chính xác sự thật bâu giờ .  Nghe nói bến sông nào có lò rèn thường hay có nó.

   

 46. #46 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 18:35

  @Con Cương Thi: Anh có đôi lời cuối nhắn nhủ mới cô thế nầy:

  Cô luôn mồm chê quán cồng nhạt? Anh hỏi cô đã biên được cồng nầu chất đóng góp cho quán chửa? Không ai được phép ngồi kêu ca trong khi chẳng có tí đóng góp gì cho cái quán nầy. Đó là quan điểm của anh. Rồi các cô khác sẽ có nhời kình phơm mới cô.

  Qua cồng dìm hàng qua đoạn em Ky trích dẫn, cô chỉ đích danh anh là gồng mình đến độ đứt gân? Biên theo một phom đến độ nhàm chán?

  Thế nào là gồng mình đến độ đứt gân? Khái niệm cô đưa giống bỏn phê bình văn học, chiên sài từ đao to búa lớn, nghe hàn lâm cho hùng hồn vậy thôi chứ vô mẹ nó nghĩa cô ợ. Ở đây cũng fairplay, bên anh gọi là Fair Dinkum, hệt ngoài xã hội. Cô biên một cồng chất thì sẽ có nhời hưởng ứng, ngược lại thì chỉ có cứt.

  Giả sử một cồng biên ra, năm người hưởng ứng, mỗi mình cô chê nhạt thì vứn đề hông ở trình thẩm của cô nhẽ năm cô kia thần quynh à?

  Anh cũng khuyên cô bỏ tính suy nghĩ giùm người khác. Việc đéo gì phải thế. Trình thẩm mỗi người khác nhau tùy vầu học vấn, trải nghiệm xã hội, tuổi tác mới thời gian tham gia quán dài hây ngắn chứ đéo phụ thuộc vầu cồng chất hây không?

  Cô đã giả nhời được anh thế nầu là một cồng chất chửa? Đến định nghĩa “chất” mà cô còn không diển giải được thì đòi khai sáng mẹ gì?

  Còn trẻ mà đã lên giọng già mồm dư thế không tốt.

  Trong gia đình có 5 thằng con, thằng Cả biết lo, phụ giúp ba mẹ thì bâu giờ tiếng nói của nó cũng được ba mẹ chân chọng, hơn 4 thằng còn lại chỉ biết lêu lỏng mới phá của. Cô đồng ý mới anh chứ?

 47. #47 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 18:36

  Việc anh và các cô kia thân nhau nên thường lên quán đùa nhau mần cô ngứa mắt?

  Thế nầy, anh gia cát dự cô huyền tuyền đơn độc trên quán nên việc cô bất mãn mới lời chào hỏi, đùa nhau giữa các bựa kia là chuyện dễ hiểu. Chả ai đùa mới cô, dù chỉ một lần nhắc đến tên cô phỏng?

  Tưởng cũng cần nhắc rằng, ngay trên các thể loại báo giấy, báo mạng cũng còn có mục Tâm Sự, Giải Trí mới Vui Cười mà, thế đéo nầu quán Bựa lại không được phép?

  Cô cần tạo mối quan hệ xã giao rộng tí, đừng tự ti mặc cảm như vậy. Quán bựa cũng như môn túc cầu, dù cô có tinh hoa, tài năng đến mấy mà đơn độc thì chả mần được mẹ gì ra hồn sất. Anh thật.

 48. #48 by tung tung on 2011/05/04 - 18:40

  Tiếp vụ Ma da

  2 – Ma Da:

  Hồi còn cở truồng tập lội sông, Tửng hay bị hù là coi chừng Ma da rút giò. Nói vậy là Cô Do Lờ biết Ma da là gì rồi phải hôn?

  Ma da là con ma chết ngộp dưới nước ở dưới sông: Các kiểu chết ngộp nước trên bờ người ta không gọi là Ma da. People said that: Chổ khúc sông nào có người chết trôi (tại nơi nó chìm chứ không phải nơi nó nổi nhé) chổ đó có Ma da. Người chết trôi sông is call là thằng Chõng, thằng Chõng chết do bị Ma da rút dò, và khi chết đi nó lại biến thành 1 con Ma da khác. Bọn Thuốc sâu or Phun thuốc sâu (TS & PTS) vì kg thể đổ thừa adua như ma vòng được bỏn gọi là trùng hợp.  Nhưng anh chứng kiến tại 1 khúc sông người ta nói có ma da thì cứ vài năm lại có 1 vụ. Mà người lạ về tắm sông thì dễ bị dích hơn người địa phương. Sơ sơ Ma da là như vậy.

  Dumas Tế Tinh đừng có chửi anh lanh chanh ăn cơn hớt nhé. Cô có khiếu thợ văn thì biên tiếp đi cho các em vàng son tối ngủ điếu dám di đái 1 mình đi.

  Thế này thì Dái Gẻ mê gái lại phải chửn bị tinh thần đi theo giữ ma cho các vàng son đái đêm đi. Hehehe

 49. #49 by tieuthithi on 2011/05/04 - 18:45

  Ma Da là ma sống ở đươi nước , miền Bắc gọi là con Nam Nam ( miền nam chắc gọi là con Bắc Bắc  há há há  đùa đấy )

   Hồi nhỏ gần nhà chị có cái ao , có một bà cụ già chả hiểu sao đang đêm ngã xuống rùi chết , sáng hôm sau mọi người nhìn thấy cái lưng cụ nổi trên mặt nước ( nhân tiện mả cụ con Dái Ghẻ bẩu người chết đuối thì nam úp nữ ngửa nhá, liên thiên vừa chứ) 
  Vậy là cái ao đó có namnam, mọi  người cấm trẻ con một mình bén mảng gần ao vì sợ nó kéo xuống. Chả biết có đúng không nhưng suốt bao năm sau đó chị sợ đến nỗi không bao giờ dám đi đâu qua đó một mình vào buổi tối may mà bây giờ nó lấp rùi 
 50. #50 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 18:48

  Tưởng anh Tế đi nhậu rồi nên em thày lay chút, thôi có anh em dựa cột nghe

  @ Chị Bựa: anh Tửng nói về Ma Da đúng ý, nhưng việc em kể cũng nghe người khác kể lại như thế.

   Tửng ,Tế đừng bật em, em đỡ ko nổi ..