Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

*** 1. #1 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 10:04

  @Zì:

  Cảm giác vương vấn bức bối bồi hồi mới Đạo Chúa, mới những con người bất hủ trong Đạo Chúa, mới những sự thánh thiêng huy hoàng trong nghi thức Thánh Lễ của Đạo Chúa… chính là ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống cho từng người.

  Nhẽ Zì cũng được ơn trọng đó nên mới từ một hạt giống đỏ mà nẩy lên một mầm lúa mạch! Sure. 2. #2 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 10:43

  @Rise:


  Về câu hỏi của cô, đại khái: nếu một cỏn giết người nhiều lần mà ngần ấy lần đi xưng tội nhiều lần thì thế nào?
  Cái nầy bắt đầu cô nhập nhằng giữa đời vào đạo, chú phân ra thế nầy:

  1. Ơn tha thứ:
  – Về hối nhân, sau khi phạm tội và thực lòng ăn năn, đi xưng tội; chắc chắn cỏn sẽ được vị Linh Mục-với quyền tha tội Chúa ban _ tha thứ hết lỗi lầm và khuyên răn, giao việc đền tội.

  – Vì là con người xác thịt yếu đuối, không ai dám chắc chắn mình sẽ vững mạnh mãi mà không sa ngã. Cho nên, Tòa Giải Tội luôn chào đón mọi tâm hồn ăn năn thống hối.

  – Chính Chúa Giê-su xác nhận điều nầy khi trả lời với ông Peter: “Thầy không phải bảo tha đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy”; khi Peter hỏi rằng: “Thưa Thầy, khi anh em con cứ mãi xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mời cô xem lại Matthew chương 18, câu 21đến câu 35).
 3. #3 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 11:00

  2. Tội giết người:


  – Khi vị Linh Mục giải tội cho hối nhân, sẽ có luôn phần khuyên bảo và giao việc đền tội để khắc phục hậu quả tội đã phạm. Chú không phải là Linh Mục nên không biết các ngài khi giải tội nầy cho hối nhân sẽ giao việc gì, nhưng nhẽ sẽ khuyên tự thú chăng?

  – Nhẽ cô nên hỏi trường hợp của bà Zì hay đi chơi phò rồi có đi xưng tội và được tha không thì dễ hình dung hơn chăng. Vì phạm tội giết người còn phải chịu sự chế tài của pháp luật nữa mờ cô.
 4. #4 by nang_giua_trua on 2011/04/30 - 11:16

  Em không theo đạo và cũng không hiểu nhiều về đạo, nhưng cảm giác khi bước chân vào nhà thờ luôn là một cả giác rất bình yên, cũng chẳng hiểu tại sao? Nhà em có một cuốn nhan đề là : “Nhựt Khoá Thịnh Chúa Nhựt Pháp” in năm 1967 , em  thích đọc phần “Chặng đàng thánh giá” .

  @ TT xoá luật bảo vệ gái rồi ư? Luật này là một thương hiệu của quán mà. Đừng xoá luật mà  điều chỉnh luật được không TT?

  Em xin phép đề nghị điều chỉnh như này được không : “Bỏ luật mặc định gái nói gì cũng đúng. Gái nói sai, phải chỉnh cho chuẩn nhưng không được “đổ kít và alô”.

  Gái trụ được ở quán này  em nghĩ cũng ít lắm và nhẽ cũng có trình nhất định để thẩm được ít nhiều những vấn đề quán sinh hoạt. Vậy thì chỉ cần chỉnh thôi nhé, đừng chưởi. Phương pháp chưởi dùng cho các giai thì được chứ áp dụng cho gái nhẽ phản tác dụng TT à! Và em nghĩ TT cũng không muốn quán không có gái phải không???

  Còn cái kiểu có gái được hưởng luật, có gái lại không được hưởng luật em thấy sao sao í !

  (Nếu đề nghị của em không được chấp nhận cũng xin TT và các Bựa đừng chưởi nhé. Cứ coi như xìpam rồi xoá cũng được, nhưng xin đừng chưởi )

 5. #5 by Hoàng Việt on 2011/04/30 - 11:20

  Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

  …..

  Tội lỗi lớn nhất của con ngưòi là ngu dốt
  Tội ác lớn nhất của con người là phân biệt đối xử !

 6. #6 by sonata269 on 2011/04/30 - 11:33

  Có nhiều cách để bảo vệ Nắng à.

  Đôi khi tát cho gái phát lại là cách bảo vệ tốt nhất đấy.

  Đừng nhìn con chữ mà hãy nhìn hành động. Ô, hình như mình đang bắt trước câu nói của ai đó.

 7. #7 by nang_giua_trua on 2011/04/30 - 11:40

  @ Chị Hê: Đôi khi tát cho gái phát lại là cách bảo vệ tốt nhất đấy.

  Vâng, nhẽ thế chị Hê!

  Nhưng tát gái, em nghĩ chỉ  một giải pháp tình huống thôi (Đôi khi mà ). Còn ở đây em đang nói về luật của quán chị Hê à!

 8. #8 by minhhuong on 2011/04/30 - 11:49

  Bàn về luật của quán:

  – Gái không còn quyền “Vàng son luôn luôn đúng”: OK

  – Nhưng fải có thêm qui định: Khi giai bật gái fải bật bằng phương fáp của thằng giai tinh hoa, tức chỉ tập trung vào vấn đề tham luận chính.

   

  Như thế nó tránh những cách tranh luận với gái kiểu bần nông dùng từ ngữ hạ đẳng – những thứ đấy rất dễ ảnh hưởng tới tâm trạng của gái. Đây là yếu điểm của gái, mà vì nó, gái bị gọi là “Mong manh dễ vỡ”.

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/04/30 - 11:50

  Chầu chi bựa, mỗ sẽ té trong 4 ngày.

  Địt con mẹ cô Dương vật và cô Cuồng: làm ơn câm con mẹ mõm lại trước khi phọt thêm điều gì thối khắm!

  Yêu Vàng Son (not all) và ỉa vào mồm bọn giẻ rách!

 10. #10 by Банан on 2011/04/30 - 12:24

  Chi bựa thúi nghe tạm bài này cho bớt căng thẳng về luật lá vớ vỉn nào:

   

 11. #11 by Банан on 2011/04/30 - 12:33

  Xin lỗi chi bựa thúi anh bốt lại:

   

 12. #12 by Hoaimien on 2011/04/30 - 12:35

  @ Zì và Chi bộ

  Tiếp nối chủ đề Tôn giáo, Zì và Chi bộ  những người rành về quan hệ giữa Tôn giáo và kiến trúc cho em hỏi một câu.

  Kiến trúc của các nhà Thờ thường có cấu trúc vòm, trần cao tạo cảm giác cho người bước vào là mình rất nhỏ bé trước Đấng linh thiêng là Chúa. Bước vào nhà Thờ có một cảm giác lạnh (cái này là cảm giác của Miên khó mô tả), hoặc tại kiến trúc và vật liệu hoặc tại bản thân mình hiểu biết ít về nó nên thấy xa vời chăng? Quả thật câu này Miên chưa tự giải thích được.

  Kiến trúc  các Chùa (vật liệu phần nhiều là gỗ hoặc giả gỗ), trần cũng cao  không gian thường cũng khá rộng  nhưng bước vào không có cảm giác nhỏ bé  như bước vào nhà Thờ. Miên nghĩ, chắc có triết lý gì đó trong việc sử dụng vật liệu, kiến trúc… để cho con người hòa hợp hơn với Tôn giáo mình hướng tới chăng?

  Trước đây, khi chưa hiểu gì về Công giáo, Miên chỉ có một nhận xét thế này. Thế giới có biết bao người tài giỏi như Anhxtanh, Hopkin… họ không dễ bị dụ, không dễ bị thuyết phục nếu không hợp lý, nhưng họ chọn Công giáo là tính ngưỡng của mình chắc chắn nó phải chứa điều gì đó không tầm thường.  

 13. #13 by minhhuong on 2011/04/30 - 12:39

  Chi bộ sang lốc Bắp Ngô mà xem em mới tổng hợp bài “Đichợ thời CPI dựng đứng” aka “Chitiêu thời bão giá”.

  Dù chỉ là giản lược mấy nét chính, em đương đọc đi đọc lại cho nó nghiền ngẫm

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=145

 14. #14 by Bia-om on 2011/04/30 - 13:17

  @ Miên:

  1.Phàm là người không ai chọn Công giáo là tín ngưỡng của mình cả mà đó là Chúa chọn người đó theo đạo Chúa. Những tên Như Hopkin, Anh-xờ-Tanh… không chọn Công giáo mà cỏn đẻ ra đã là Cơ đốc nhân rồi. Zì thối kính yêu của em đẻ ra: vô đạo,  sau này lớn lên Chúa chọn:có đạo, khi chơi phò bị Thượng mã phong chết trên bụng gái: Chúa gọi.

  2.Thế giới có nhiều người giỏi mà không theo Công giáo, thậm chí không theo tôn giáo nào, Ví dụ: Ông Ku nặng

  3. Nhà thờ là nhà Chúa, với những người theo Công giáo(aka Đạo Chúa) vào đó thấy mình nhỏ bé nhưng thấy gần gũi thấy bình an nên có cảm giác ấm cúng ấm cúng, em không phải Ki-tô hữu(vì Chúa chưa chọn) vào đó thấy lạnh lẽo là phải. Kiến trúc vòm của nhà thờ là kiến trúc của khoai Tây vì nó buộc phải hợp lý hóa và thống nhất hóa giữa các bộ phận của nhà thờ(gian thánh, tháp chuông, phòng cầu nguyện, cánh gà cho ca đoàn…) và quần thể kiến trúc xung quanh nên nó như vậy, cái này là kết quả nhiều nghìn năm.

  (P/s: Đéo thấy ai giải thích cho em Miên nên ai giải thích đại vậy)

 15. #15 by Bia-om on 2011/04/30 - 14:11

  Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?@Zì Lôn:

   Chiện Zì kể từ đời tám hoánh nào, Chú Còm sẽ ra sao nếu các giáo dân không võng bộ lên Huyện kịp thời?  khi ấy không chỉ nhà thờ mà tuyền xã hội còn nghèo. Ngài giám mục, mà Zì kể, làm công tác trong nhà thờ cứ như một cán bộ gộc hoạt động cách mạng. Giờ nhà thờ nào cũng hoành cả, đều đầy đủ tiện nghi nên không còn gương sáng như Chú Còm nữa, các chú ấy bây zờ đều tân thời cấp tiến và tài năng như chú Hải Zớ ở đây cả nên các hạt giống đỏ lạ như Zì lấy đâu ra?

 16. #16 by Servus on 2011/04/30 - 15:05

  Con Zì zặt zẹo típ tục chủ đề đi, anh cũng đang tìm hiểu nhưng vẫn chưa thông!

  Anh nói thật anh tin vào Thượng Đế (aka Chúa Trời phỏng?) nhưng bảo anh vào Nhà Thờ nói chiện giãi bày này kia với Cha cố nó sao sao ấy, cảm giác xa lạ lắm nên anh vẫn đi qua đi lại chứ chưa vào nói chiện lần nào cả!?

  Anh nhớ ngày xưa hồi chúng ta còn bị đế quốc nó cấm vận ấy, buổi tối nhất là cuối tuần anh và đám bạn hay lê la xung quang Nhà Thờ, thiệt tình chơi ở đó không gian rộng chạy nhảy sướng, còn pama anh đảng viên nhưng chơi cả với Cha cố lẫn Trụ trì, thế mới máu hễ hễ

 17. #17 by noi buon tham kin . on 2011/04/30 - 15:09

    trời hởi … dường như tôi phát điên .

    khi đọc văn ông … bổng phát ghiền .

    làm sao có thể hình dung được …

    có phải ông dùng ngôn ngữ riêng .

    !!!!!

 18. #18 by Servus on 2011/04/30 - 15:12

  Nhân ngày này anh xin gửi lời chia buồn đến những simaica có người ra đi và ngã xuống vô ích cho cuộc chiến!

  Anh và pa anh cãi nhau ỏm tỏi nhiều lần và cuối cùng bây giờ anh ngả mũ thán phục khi ông ấy nói chiến tranh là CỤC CỨT. Ông ấy ngày xưa ko chịu cầm súng, về sau bị bắt cầm nhưng nhờ mưu trí nên điếu bị bắt ra trận, ông ấy ghét bắn nhau, anh hồi trước thích bắn nhau, nhưng giờ anh có thể kêu to :

  ĐỊT MẸ NHỮNG THẰNG BẮT NGƯỜI TA BẮN VÀO NHAU; CÁI LŨ VÔ NHÂN ĐẠO RỒI CHÚNG MÀY CŨNG BỊ BẮN VÀO SỌ THÔI CON Ạ!

 19. #19 by Yell on 2011/04/30 - 15:23

  Lính mới chào chi bựa Cho titoe tí nhá. Bítich giải tội hay còn gọi là hoà giải còn thêm một yếu tố buộc nữa la hối nhân phải ăn năn dốc lòng chừa. Nếu hối nhân không dốc lòng chừa thì vẫn chưa được lãnh nhận bí tich ( tội chưa được tha). Có anh nào hỏi là chơi phò có xúc phạm Thánh Linh không? Cái này chỉ phạm điều răn thứ 6 thôi chứ có gì mà xúc pham Thánh Linh.

 20. #20 by Già Không Đều on 2011/04/30 - 15:24

  @ Hương Điêu, Miên và Chi bộ

   

  Bà Zì phang vụ CPI mới Inflation tạm qua loa, nhưng cắt cồng ở đoạn Rau – Thịt mần Anh chột dạ lắm lắm.

   

  Anh vẫn hay đi chợ thổi cơm đây, Anh mua ít  bao giờ hỏi giá, cứ chỉ, chọn rồi nói nhiêu thấy không nhiều bất thường là đưa tiền, nghe loáng thoáng bà bán rau tính nhẩm như bó muống 5k, 5 quả chanh 5k, đại khái rẻ không quan tâm.

   

  Gần đây, thời CPI lên vùn vụt, Anh được sướng đéo phải đi chợ thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng hỏi “cục chưng” thì được biết chỉ thịt các loại, cá tôm, trứng, đại khái thực phẩm cho đạm thì vùn vụt, còn rau thì cũng lên nhưng vì nó là tiền nhỏ nên vẫn thấy không sao, mà dạo này toàn chuộng ăn rau cho ..giảm béo he he, nên không thấy dấu hiệu của CPI tăng 28% mả mẹ gì như Bà Dì bẩu. he he.

   

  (…cont’d)

 21. #21 by Già Không Đều on 2011/04/30 - 15:25

  Nhưng đi ra ngoài, ngồi hàng nước tán phét, đi xuống đường thể dục ngồi nghe thông tấn xã vỉa hè, hỏi thăm bạn bè đệ tử chiến hữu bình dân, đi taxi, xe ôm hỏi thăm việc kiếm xiền chi tiêu …thì mới thấy dường như có một cơn sóng ngầm đang uất ức lắm đến nồi cơm manh áo hằng ngày của họ, rất căng thẳng. Một hôm nhìn một lão già hói đi bộ thể dục aka xuống đường he he mua được 4 con cá Rô Phi to hơn bàn tay do tụi câu được ở Hồ Thành Công giá 40k mà cụ mừng hớn hở, khoe mọi người mua thế này được rẻ quá so với ra chợ, mà cá tươi nữa, dù địt mẹ nó sống dưới nước cực bẩn của cái hồ đen kịt này.

   

   

  Anh tự hỏi, cái xứ Lừa này, CPI vùn vụt như thế, giai cấp nông dân mới là đáng đời nhất chứ, đéo có thịt mà ăn, khổ nổi họ trồng được rau, có chút gạo của mảnh ruộng nhà mình, thêm thắc tí mắm, tí dưa cà cho mằn mặn, năm khi mười họa mới có tí thịt ba chỉ mà kho mặn ăn được nhiều cơm thôi.

   

  Thế mà họ vẫn cam chịu một cách tội nghiệp, chỉ biết tằn tiện tằn tiện không biết đòi hỏi gì hơn, bất chợt nghĩ đến nông dân miền Bắc Thái Lan kéo xe máy về BKK ủng hộ Thaksin mà phục cho sự chịu đựng tuyệt vời của họ.

   

  Ôi địt mẹ Anh lại liên thiên rùi he he…

 22. #22 by Già Không Đều on 2011/04/30 - 15:33

  Theo Anh, với những người không theo Đạo kiểu “gia truyền” thì từ một người vô đạo thành có Đạo( whatever Đạo) thì thường chính bản thân họ phải thực sự trải nghiệm một sự kiện đặc biệt nào đó trong cuộc đời, mà họ không thể lý giải nổi ngoài phó thách cho một Đấng Thiêng Liêng nào đó đã ra tay cứu độ mình hay hiện diện rõ nét trong sự kiện mà chính họ chứng kiến nhưng không hình dung lý giải nổi. Từ đó, đời sống tâm linh họ được đánh thức, chuyển đổi và giác ngộ dần dần. Đức Tin được hình thành trong họ và họ tôn thờ Giáo Chủ, Giáo Lý mà họ ngộ theo cái cái Đạo đó, tùy duyên.

 23. #23 by Cocacola on 2011/04/30 - 15:38

  Còn cái kiểu có gái được hưởng luật, có gái lại không được hưởng luật em thấy sao sao í ! @ Nắng trưa


  Vì có gái nói thật, có gái nói dối như cuội không chớp mắt, lại luôn bảo thủ, em à!

  Em cứ coi performance của 2 trường hợp rơi thẳng từ Quy chế Tối huệ Gái (MFG – Most Favoured Girl) xuống hạng bần nông thì biết.

  Anh đề nghị lập Danh sách Gái thuộc diện Quan ngại Đặc biệt (the list of Girl of Particular Concern – GPC).

  Gái thuộc Danh sách này sẽ tệ hơn cả bần nông, thuộc vùng tự do oanh kích của tất cả để quít luôn về mới mẹ thì càng tốt.

  Ở đây có rất nhiều tin-tin hóng quán, cứ liên thiên xì-pam thế, ở trên (thằng Gúc) trông xuống, bọn tin-tin trông vào tưởng thật là bỏ mẹ! 
 24. #24 by sahadin08 on 2011/04/30 - 15:49

  trước khi giả nhời em miên man về cảm giác khó tả khi vào chốn linh thiêng..thầy bưng bô cứt của thày sang một bên để cho hai tên bựa mới ra nhập quán..
  chầu bọn nhế…chầu cô bướm kín …chầu cô eo..
  các cô không zành ngày nghỉ để về với ba ma lại chui vào đây …đây là chốn của bọn bựa ..bọn quan tâm mọi vấn đề liên quan tới ông ximacai….từ quan trọng …hệ trọng ….tới việc tầm thường …nhiều lúc nhỏ nhắn bỏ mẹ ra được..dưng với ngôn ngữ độc đáo bậc nhất..ngôn ngữ bựa..các cô vào rùi mà không mắc nghiện thì cũng nên cút…đôi nhời thế.

 25. #25 by Hoaimien on 2011/04/30 - 16:10

  Anh tự hỏi, cái xứ Lừa này, CPI vùn vụt như thế, giai cấp nông dân mới là đáng đời nhất chứ, đéo có thịt mà ăn, khổ nổi họ trồng được rau, có chút gạo của mảnh ruộng nhà mình, thêm thắc tí mắm, tí dưa cà cho mằn mặn, năm khi mười họa mới có tí thịt ba chỉ mà kho mặn ăn được nhiều cơm thôi.@ Già pha

  CPI tăng cao theo em có hai tầng lớp ảnh hưởng nhất:

  1/ Làm công ăn lương (kể cả hội CC nhà nước đúng nghĩa), sợ nhất đụng vào từ CC nhà nước  nhiều tin tin lại gắn với tham nhũng. Hệ số lương trung bình khoảng 3x 850k khoảng tầm 2,5 triệu một tháng chưa trừ các loại bảo hiểm.

  2/ Nông dân.(Họ chịu khổ quen rồi có khi đo chỉ số lạc quan lại cao nhất nếu được ơn mưa móc nhỏ xíu đấy.)

  Có một ông đã tìm ra qui luật phân bố tài sản những năm 70 của thế kỷ trước. Con số 80 -20, 20% số người trên thế giới sở hữu 80% tài sản, phần tài sản còn lại thuộc sở hữu của 80% còn lại. Ở Vn con số này hiện nay là bao nhiêu? 90/10 hay 95/5???

  CPI tăng cao thì tăng ăn rau (xiền ít), giảm thịt cá, giảm mua sắm…

  Cái này thì thực tiễn của người đi chợ. Kinh nghiệm của Miên, đi chợ cả tuần tại siêu thị với tiêu chuẩn định lượng rõ ràng, bỏ vào từng hộp nhỏ theo bữa ăn. Ít đi chợ thấy đỡ tốn kém hơn đấy. Chi bộ đừng lấy tiêu chuẩn tươi, ngon, bổ, rẻ ra nhé. Theo một  hai tiêu chí thôi…

   

 26. #26 by bienduc_hai on 2011/04/30 - 16:12

  @Chuối:
  Chú chả chiền giáo gì sất, chú định nghĩa chiền giáo là khác cơ, hehe, còn việc các cô nầu dị ứng mới câu nói đó thì cũng đáng kiếp bị chửi lắm, hehe, vì sâu vì sâu, đơn giản vì cỏn chỉ muốn móc lò thôi hehe.

  @Bia

  Hẽ hẽ, cô mần chú mắc cỡ phết.
  Ti nhiên, chuyện ngày nay đầy đủ hơn ngày xưa rồi không có hạt giống lạ thì không hẳn. 

  cả hai đều sai, hehe:

  – Đầy đủ hơn xưa (aka nhà thờ nào cũng to hoành): các cô tự gúc.

  – Không có hạt giống lạ: có thể không gúc ra tên tuổi ai cụ thể nhưng chú bẩu đảm là vưỡn có (chú biết 2 người cán bộ khá gọi là cao cấp đã trở lại, người thật việc thật đàng hoàng; nhưng 1 đã qua đời, một đã hưu).

  @Già:
  Bùi ngùi phết, giờ bần nông chạy gạo từng bữa như chú nơm nớp nơm nớp không biết ngày mai ra sao. 

  Lo rầu thúi cả ruột nhưng không biết tại sao và như thế nầu, cứ than trời trách đất giá cả ngày càng tăng, mà tiền công nhật thì đứng ỳ một chỗ. Đàn bà làm cỏ 10 tiếng 1 ngày được trả 70 ngàn ông Cụ; đàn ông làm việc nặng được trả từ 90 – 150 ngàn ông Cụ

 27. #27 by Enterprise on 2011/04/30 - 16:17

  Ui, chào cô kin mới cô Yell đến quán nhế, hehe.

  Hehe, quán mụ Dì chưởi bậy, nói tục như gì. Sao lại có nhiều Cơ Đốc Nhân xem nhở? hehe. Vào đây cồng cho ý-kiến đi cô.

  @Cô Hải:
  Ừa, cảm ơn cô Hải bỏ công còm giải-thích nhế. Hehe.

  Ba của cô Servus là người đáng khâm phục.

  Lính thời chiến phải đối mặt với tội thường-xuyên. Họ phải ra chiến-trường nhiều khi chẳng biết vì-sao. Chính tay họ phải giết người trong khi biết đó là trọng tội. Hehe, giằng vặt lương-tâm lắm (nếu có lương-tâm).

  Trước mỗi trận đánh thường có Linh-mục đến làm phép giải tội và bảo đại-loại cố đừng giết người nếu có-thể, hehe. Làm-sao để biết mình có thể không giết tên kia chỉ với vài giây suy-nghĩ? Hehe, bi-kịch.

  Vì-vậy, tội giết người của lính có thể lặp lại dưng vưỡn được tha nếu cỏn thực-sự không muốn mà vưỡn phải.

  Chiến-tranh là thứ khốn-nạn nhất mà con-người mang đến cho nhau. Hôm-nay, cầu mong cho tất cả quân lính các bên thấy được sự bình-an, dù đang sống hay đã chết.

 28. #28 by Mr. Tran on 2011/04/30 - 16:17

  @Rô:
  Ý mỗ muốn nói là mỗi khi tranh biện Rô lại kể rằng Rô xông pha thế này, trải nghiệm thế kia, gặp người nọ, nói chuyện với người kia, nghề báo dư này, nghề viết dư kia….
  Thực sự không cần phải như vậy.

  “Rượu nhạt uống lắm cũng say…” hẳn Rô cũng biết và hiểu ý mỗ.

  Góp ý vậy thôi, nothing’s personal!

 29. #29 by Hoaimien on 2011/04/30 - 16:23

  @ Hải

  Ý kiến của Hải về Tôn giáo và kiến trúc thì sao? Hôm qua chưa cảm ơn, gửi lời cảm ơn muộn màng.

 30. #30 by minhhuong on 2011/04/30 - 16:31

  Liên quan tới “chitiêu thời bão giá”, em có 1 câu đố vui:

  ——————

  Có 1 doanh nhân nói với em thế này:

  Đố em biết vì sao sau CMT8 1945, không còn vụ nào nữa. Vì:

  – Dân số Lừa tới 70-80% làm nông nghiệp tự sản xuất rồi tự tiêu luôn.

  – Khi tự sản tự tiêu, tức tự nuôi lấy thân mà không sợ chết đói khi giá cả lạm phát bên ngoài, tỉ giá đô giá vàng hay lương lậu, tức không sợ bị chết đói

  – Không bị ảnh hưởng thì không có đấu tranh.

  ————————

  Ui em nghe xong thì thấy thuyết fục ghê văn gớm. Đem kể lại cho Trung Tướng nghe. Trung Tướng bảo sai bét nhè kekekeke.

  Đố chi bộ biết, sai ở đâu?

   

 31. #31 by nang_giua_trua on 2011/04/30 - 16:39

  Anh đề nghị lập Danh sách Gái thuộc diện Quan ngại Đặc biệt (the list of Girl of Particular Concern – GPC).

   

  Gái thuộc Danh sách này sẽ tệ hơn cả bần nông, thuộc vùng tự do oanh kích của tất cả để quít luôn về mới mẹ thì càng tốt. @ Anh Lả

  Chà, có thực sự phải nghiêm trọng thế không anh? Anh không thích gái nào thì không chơi  (tranh luận) với gái ấy nữa chứ có gì đâu. Lập danh sách để cho tất cả tự do oanh kích như anh nói sao thấy thiếu mất sự quảng đại anh à!  Anh có thấy thế không?


  Mà thôi, tóm lại quán của TT, mình chỉ là khách, để TT quyết ! Dù gì thì em cũng vẫn hóng hớt tiếp… Hì!

   

 32. #32 by Yell on 2011/04/30 - 16:51

  Ra chiến trường giết địch không mang tội giết người. Nghĩ thế. Đúng không anh Hải?

 33. #33 by Enterprise on 2011/04/30 - 17:00

  Vụ nhà-thờ tại sao có mái cao?

  Thực-ra không chỉ nhà-thờ mà nhà-hát, hội-trường, vươn vươn cũng có trần cách sàn một quãng khá xa. Anh cho là có lý-do về vướn đề âm-thanh.

  Các vật-chất, xét về mức phản-xạ âm thì … hehe thịt người, quần áo này nọ hầu-như phản-xạ rất kém. Nếu công-trình thiếu thiết-bị khuếch-đại thì người đứng xa người nói sẽ khó nghe. Do những người đứng trước đã hấp-thu hết âm-thanh. 

  Trần cao, so với trần thấp, lượng âm phát lên trần sẽ nhiều và phản xạ hầu như đồng đều đến mọi nơi trong công-trình (tất-nhiên là còn phụ-thuộc vào hình-dạng của trần, vật-liệu của trần).

 34. #34 by Enterprise on 2011/04/30 - 17:23

  Vụ cô Hương đưa ra anh thấy sai ở điểm này:
  Đưa ra giả-thiết nhu-cầu của người-dân chỉ gói-gọn trong nhu-cầu cơ-bản (ăn, uống, vươn vươn). Hehe.

  Đấu-tranh là do mâu-thuẫn lợi-ích. Mâu-thuẫn lợi-ích là do nhu-cầu. Nhu-cầu có giới-hạn được không? Hehe, hỏi đã là giả-nhời.

  Muốn giới-hạn thì:
  – Đi tu hay tương-tự,
  – Về mới Chúa hoặc đại-loại thế. Hehe.

  VD: Ngày xưa cô Hương đi chiếc kim vàng giọt lệ là đã thấy hạnh-phúc. Giờ cưỡi nó, cô sẽ thấy mình bần nông, hehe.

  Nhu-cầu có quan-hệ mật-thiết với thông-tin, hehe.

  Người lý-luận đã sai ngay khi đặt giả-thiết, hehe.

 35. #35 by sonata269 on 2011/04/30 - 17:25

  Miên à, sao không đi chợ đầu mối mua rau. Mua rửa sạch để tủ lạnh ăn cả tuần.

  Rau siêu thị vừa đắt lại vừa ôi.

 36. #36 by Xim on 2011/04/30 - 18:35

  Đố em biết vì sao sau CMT8 1945, không còn vụ nào nữa. Vì:… @ Điêu


  Ba cái Vì… của em vưỡn đúng trước 1945, cho nên chúng không phải nguyên nhân.

  CMT8, và nhiều kách mệnh Lừa thời thuộc Phớp, có chung nguyên nhân là chế độ thực dân. Lừa điếu thích ngoại bang cai trị, dù sự cai trị đó có thể mang lại cho Lừa nhiều hơn những gì nó lấy đi. Bản chất gato và húng chó, Lừa sẵn sàng liều chết mới ngoại bang mà điếu cần xét tới lợi hại.

  Sau 1945, Lừa thấy mình đã độc lập tự do hạnh phúc mẹ rùi, cần điếu kách mệnh.
 37. #37 by Cocacola on 2011/04/30 - 18:47

  Lập danh sách để cho tất cả tự do oanh kích như anh nói sao thấy thiếu mất sự quảng đại anh à!@ Nắng trưa


  Muốn nhận được sự quảng đại của cộng đồng, trước tiên phải đối xử tử tế ngay thẳng với cộng đồng ấy! 

  Ở đây có tranh danh đoạt lợi gì mà nỡ dối gạt nhau thế? Tự do ngôn luận ở đây là để bảo ban nhau theo nhiều chiều, để tất cả các củ sọ cùng sáng ra. 

  Thế tại sao đem thói dối trá hãm lìn của xã hội Lừa vào đây?

  Như em Ky lúc đầu nổ thôi rồi là giáo sư đại học bên Đức nhợn, viết sách v.v.. 

  Sau đó các Bựa lẻ tẻ lật mặt nạ em ẻm, thay vì dừng lại, ẻm vẫn cố tình dướn tới, cãi như bão, bảo có cần ẻm cho coi công trình mẹ gì đấy ẻm viết ra không? Rồi bảo nick ẻm là 3 người dùng, and so on.

  Anh vẫn chờ xem thể nào, đến bữa nay Bựa chủ quán và các Bựa khác nói huỵch toẹt ra là ẻm đéo biết tiếng Đức, tiếng Mẽo gì sất thì sự thật phũ phàng! Hehe!

  Em Ky ơi, em có phải là gái Lừa 8X hông em? 99% là phải! Hèn chi !!!!!!
 38. #38 by trungduong on 2011/04/30 - 19:00

  Còn địt mẹ nếu cô chưa từng trải nghiệm xa nhà thì làm ơn câm con mẹ mõm lại.
  Với cô mỗ chỉ có cứt chứ đéo bao giờ có quà như đối với Vàng Son! @ Mr. Tran

  Đúng lý ra thì không mang qua bài mới của chủ quán. Nhưng nhà bác nói chỉ là “Spit in the air”. Không ai động đến nhà bác,. Bỗng chửi người khác, Hoặc là bác được giáo dục kiểu đánh thuê. Nhà bác không nhìn thấy avatar của tớ. Tớ sống trên 30 năm xứ người từ lúc còn bé nhá. Chả xa nhà thì là gì. Khi đi không bố me. Qua xứ người tự kiếm ăn, tự túc đi học thôi. Có ai nuôi nhỉ.

  Còn làm sao khi xa nhà thì biết cái gì là Canadian Armed Forces không? Avartar đấy là Land Force Logo thôi. Tớ đã có từng phục vụ một thời gian.

  Bác mới là đích thực người giỏi, thích huyên thuyên chửi thiên hạ là ngu. Chửi bất cứ là ai. Người ngu cần học và hỏi chứ người khôn kẻ giỏi như bác, chỉ chuyên chửi là chính. Còn có giúp gì được cho nơi mình cư trú, đang sống và cho ai, việc ấy đối với bác không quan trong.

  Chả cần quà cáp như của bác. Nếu giao du thì chọn người như lão chủ Quán Bựa. Hắn không phải là không chửi ai, nhưng ít ra cũng còn có lễ độ, cho người khác thấy quan điểm của mình.

  Yes, I am really stupid so I should learn from anyone. And many thanks for your comments, Sir Spit In The Air

 39. #39 by Nừa on 2011/04/30 - 19:08

  Tin-tin bọn em ở xứ Lừa này đã bị hủy diệt niềm tin tôn jáo từ nhỏ, bằng jáozục nhà trường, bằng hệ thống văn học quốc doanh. Thử đọc lại tiểu thuyết “Bão biển” của con bồi bút Văn Chu mà xem, tả con người Công Jáo rất khủng khiếp…


  Tò mò đến với CG từ cuốn lịch sử Mỹ Thuât (của khoai Tây, quên mất tác giả), thấy zững kiếntrúc, hay hộihọa huy hoàng nhất của loài người đều gắn với CG. Đến cấp 3, bắt đầu đọc kinh thánh, zưng thú thật, chỉ đọc những câu chuyện ứng sử nhân sinh của các vua ZoThái, các Thánh và tất nhiên của Jesus… để ứng dụng vào đờisống hàng ngày.

  Đến khi ra trường, đi đội jầu cho 1 ông anh theo đạo ở nhà thờ Lĩnh Nam, lễ cưới sang và longtrọng (về tâm linh) chưa từng thấy, jọng của cha cố ngọt, đều, nhấn nhả zuzương, thấy thích (ngắt cồng)
 40. #40 by sun on 2011/04/30 - 19:15

  Chỉ có những bác não đi vắng mới tin được các thông tin từ cái nick mang tên Ky . Nào Ky là con nhà đốc học. Nào là ra học nước ngoài từ nhỏ. Lại còn giả vờ không thạo tiếng Việt . blah. blah
  Một mình cái Nick này chửi tiếng Việt bằng toàn bộ bựa viên gộp lại. Kiến thức không bằng bà lượm bao nilon.
  Em thật, chán các bác quá.

 41. #41 by Nừa on 2011/04/30 - 19:20

  Thấy bà Zì khuyên, theo tôn giáo không nên a dua, nên theo cái gọi là “Zuyên”, zưng em nghĩ, với tư tưởng khai sáng của Zì, thì Zì nên khuyên Lừa bọn em theo và nói rõ lý do.


  Các cô Cộng Sản nói, chúa là bánh mỳ của người ngèo, cô Vôn te thì cho rằng tôn giáo là dây cương khống chế bản chất hoangjã… Lừa nghèo, bản chất hoangjã ngày càng bộc lộ, tại sâu hông khuyên Lừa theo?
 42. #42 by trungduong on 2011/04/30 - 19:35

  @ Hải & Enterprise

  Theo tớ nghĩ thì trường hợp giết người vì tự vệ (self-defense) hoặc để bảo vệ người khác thì không thành tội. Tất nhiên là người lính hai bên giao chiến, chẳng ai muốn chế nên tự vệ và bảo vệ cho đồng đội là chính.

  Nhưng khi nào say máu chém giết thì đấy là tội trọng.

  Nhưng trường hợp giết người như một ân huệ thì sao ? Như những người nhiệm vụ là tử hình chẳng hạn ? Nơi tớ ở có một Đại Úy (Captain Robert Semrau ) đi Afghanistan. Lần ấy giao chiến có một taliban bị thương rất nặng, hấp hối và không cứu chữa được nữa. Ông ta bảo đại đội đi ra và cho người kia một phát súng. Đám lính không chấp nhận và trình lên trên. Về nước ông ta bị xử tòa quân sự. Không bị tù chỉ xuống hai bậc và “Discharged”. Vì quan tòa bảo “No justification for killing an enemy combatant in custody”. Vụ này đang được phúc thẩm. Con người còn là thế, Thiên Chúa công bằng xử ra sao?

 43. #43 by Nừa on 2011/04/30 - 19:37

  Bà Zì vừa bãi bỏ 1 phần luật chưởi gái cho thấy bả đã hết kiên nhẫn với gái Bựa bựa, 


  Trường hợp bạn Ky thì zất tiếc cho bản, bạn í tham ja koán lúc mọi người đang bàn về tình zục, bản nổ choang choảng, tưtưởng và lối sống phóng khoáng là các jai bựa ngợp, bạn có số. Zưng cho đến lúc bạn jải toán cấp 1 thì zư cặc, mụ Zì cứ bảo vệ bạn, khen tư duy bạn tốt, thực tế, tư zuy toán của bạn không đáng xách dép cho cô Damage, bản nổ về văn chương thơ fú thì dở kóa mức chịu đựng của Bựa… đến gần đây thì, mọi người đều biết, mụ Bựa cũng đéo chịu nổi.

  Nhiều lúc cũng ngứa mắt với Vàng Son lắm, zưng đéo dám chưởi, sợ bị đánh hội đồng
 44. #44 by LonelyRose on 2011/04/30 - 19:56

  – Dân số Lừa tới 70-80% làm nông nghiệp tự sản xuất rồi tự tiêu luôn.

  – Khi tự sản tự tiêu, tức tự nuôi lấy thân mà không sợ chết đói khi giá cả lạm phát bên ngoài, tỉ giá đô giá vàng hay lương lậu, tức không sợ bị chết đói

  – Không bị ảnh hưởng thì không có đấu tranh. @ Hương

   

  Rốt có mấy ý vầy:

  – Không có con số thống kê chính xác, dưng không thể nói Lừa có 70-80% nông dân. Theo Rốt, có khoảng 50 – 60% người ở trong lứa tuổi lao động, ở cả nông thôn và thành thị, không rõ nghề nghiệp gì, không tư liệu lao động, không phúc lợi xã hội, bị ảnh hưởng trước tiên và mạnh mẽ nhất bởi biến động kinh tế, with nothing to lose.

   

  Nhưng thành phần châm lửa đấu tranh trong thời này, Rốt nghĩ sẽ là thanh niên trí thức, có học hành hiểu biết, khao khát có cơ hội làm việc, muốn đổi mới mà bế tắc, ví dụ như anh chàng bên Tunisia thất nghiệp bức xúc tự thiêu, hay cậu bé Tuấn bên nhà mình vừa rồi.

 45. #45 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/30 - 20:07

  Sao đương lúc em Ky biên tham luận không bật ngay vậy? Tranh thủ lúc ẻm sa cơ mà ăn hôi à?

  Đàn ông thì rộng lượng tí. Chuyện lúc trước không nói thì thôi, qua rồi mà cứ lải nhải lải nhải nhai lại như ông Bò vậy?

  Tự cho mình cao thượng nên không chấp hả?

  Vậy thì các cô Nừa, Sun, Lả đang móc buỗi làm trò gì vậy? Đéo biết biên chữ nhục à?

  Anh thì chúa ghét dững thằng đàn ông dư vậy.

  Anh thất vọng mới các cô quá. Anh thật.

 46. #46 by sun on 2011/04/30 - 20:16

  Bác Tế,
  Bây giờ Chủ quán mới cho phép bật vàng son.
  Bác không nên cứ ai về phe ta thì tốt đẹp, không được đụng đến. Bè phái thế thì bác vừa là ông Bò vừa bần nông vô đối.
  Mới cả ông Ky có tuyên bố bỏ quán đâu mà bác lo hả bác Bò gộc

 47. #47 by Mr. Tran on 2011/04/30 - 20:17

  Chầu chi bựa. Ban sáng tưởng sẽ cút được đi nghỉ mấy ngày, trót chào từ biệt 4 hôm dưng hehe đéo được. Mỗ phải ngồi nhà rùi. Chán vãi dắm @Dương vật: Cô không hiểu vì sao mỗ chưởi cô? Chẳng có đéo gì là tự nhiên cô ạ. Cô vưỡn chưa thấy rằng cô lấy cái ví dụ đấy là quá ngu? Vàng Pao phải chết trên đất khách Dalai la ma phải sống lưu vong mà ngày về quê hương xa tít tắp. Vì sao vậy? Vậy mà cô bảo đấy là gương đấu tranh không dính vòng lao lý? Mỗ không chưởi vàng son còn với bọn bựa thì chả ngán đéo. đương nhiên cũng chấp nhận bị chưởi. Nếu cô là Vàng Son thì lại là chiện khác, mỗ sẽ rút lại tuyền bộ dững gì đã chưởi và xin lỗi cô. Bởi hehe, Vàng Son luôn có quà. Thế nhế. Vụ chưởi bới nầy cũng tốp ở đây. Sang chủ đề mới!

 48. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/30 - 20:22

  Thà rằng các cô bật gái dư cô Manh, Nhất, Pín, Nổng, Đác, Xim, Sành, Phấu, Vươn Vươn, thì anh đéo chấp. Vì các cổ giả nhời gái tử tế, tham nuận mới bựa khác cũng đường hoàng.

  Bựa viên cũng phải có tư cách chứ. Đéo đâu có thứ đàn ông mà con Zì vửa nhá hàng bỏ luật bảo hộ gái là tòi hết mặt nạ ra. Cả băng đàn ông đứng hùng dũng, lớp giễu cợt, lớp chỉ chỏ ăn hôi gái ngây.

  Ông bà bẩu “Cháy Nhà Tòi Mặt Chuột” đéo sai. Há há há.

  Thôi anh lượn luôn đây. Trúc các cô ở lại dìm gái mạnh khỏe.

 49. #49 by Nừa on 2011/04/30 - 20:26

  Đù má cô Tế,


  Fân tích diễn biến theo lô zích tí không được sâu? anh bựa rồi, cần buồi biết chữ nhục, chữ này rất cảm tính, jờ anh chỉ biết chữ đúng với chữ sai, hợp lý với không hợp lý thôi.

  Anh vào koán lúc nhụcnhã, e chề, jờ anh sợ buồi,

  Địt con mẹ cô fát cho đỡ nhục nầu!
 50. #50 by Mr. Tran on 2011/04/30 - 20:27

  mạng như lìn, chi bựa thông cảm chữ nhỏ và không ngắt dòng được nhế. @Rai: trần nhà thờ cao, mái vòm là do kết cấu vòm đá sẽ vượt được khẩu độ lớn và tải trọng sẽ phân bố đều bởi hồi hổi chưa có bê tông cốt thép or kết cấu không gian như bây giờ

1 2 3 25