Splendour be to the God’s Land

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Huyhoàng Nước Chúa

Nầu các cô, hãy đón Phụcsinh cùng Trung Tướng kính-yêu.

Hãy mở tai mở mắt, dù các cô vôthần hay ngoạigiáo, jà-hói hay tintin.

Để thấy, Chúa huyhoàng nhường bao.

(*) Thánhđường Sagrada Familia, Barcelona, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Almudena, Madrid, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Mark, Venice, Italy:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Duomo, Milan, Italy:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Senlis, Oise, France:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Notre Dame, Reims, France:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Notre Dame, Paris, France:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Cologne, Cologne, Germany:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Berlin, Berlin, Germany:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Stephen, Budapest, Hungary:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Stephen, Vienna, Austria:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Andrew, Singapore, Singapore:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Phatdiem, Phatdiem, Vietnam:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Peter, Vatican, Vatican:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vòm cao 42m của Thánhđường St Peter, ngang một building 12-tầng hiệnđại, thiếtkế bởi cô Lăng Giơ Lô, bạn thân Trung Tướng:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Tượng Mẹ Sầu Bi trong Thánhđường St Peter, thiếtkế cũng bởi cô Lăng Giơ Lô:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thánhđường St Peter đã được xácnhận là quả nhà vĩđại nhất thếgian:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chúc các cô một Phụcsinh mát-lành.

Chúa Be Các Cô.

(Easter Day 2011)

***

Bonus: An Hoàng Trung Tướng minhtriết series ảnh Huyhoàng Nước Chúa

(1) Thánhđường Sagrada Familia, Barcelona, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Cao nhất & tinhtế nhất thành Barcelona, Sagrada Familia đơngiản là Vôđối tại đây, dù Barcelona không hiếm các kiệttác kiếntrúc.

Đỉnh vươn 170m, Sagrada Familia cao tươngđương tháp truyềnhình Hà Nội.

Khởicông xâydựng từ 1882 và dựkiến 2026 mới hoànthành, Sagrada Familia là ông nhà có thờigian thicông lâu nhất kỷ đươngđại, quãng 150 năm, và bị bọn UNESCO ép làm Disản Vănhóa Thếgiới (UWHS, ie World Heritage Site) ngay khi ổng mới xong phân nửa, đâu hồi 197x.

Hãy liêntưởng, tòa Keangnam Landmark Tower bự nhất Xứ Lừa (210m cao, 70 lầu) hoàntất chỉ trong 3 năm, và tòa Petronas Twin Towers bự nhất Xứ Mã (450m cao, 400000m2 sàn) chơi 6 năm.

Thiếtkếsư của Sagrada Familia đã trộn nhiều trườngphái kiếntrúc vầu phongcách Gothic truyềnthống, dưng không hề mần ổng laicăng nhínhố, mà ngược lại, đỏmdáng yêukiều như Latest Photoshop.

Mời các cô gúc tiếp mời mời.

(2) Thánhđường Almudena, Madrid, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Tên đầyđủ là Thánhđường Santa Maria la Real de La Almudena (ie Tòa Nữ Thánh Mary Đồngtrinh Hoànggia Almudena), Almudena bị lên kếhoạch xâydựng từ 15xx, khi thủđô Spain vửa chiển về Madrid, trên nền một giáođường cũ. Vậy mà tận 199x ổng mới quất nốt dững nhát ximăng cuối-cùng, sau 120 năm côngtác cậtlực, xài hết 2 tỷ Ông Tơn.

Hãy liêntưởng, Thánhđường St Joseph Hà Nội (ie Chính Tòa Hà Nội) cất vèo trong 2 năm, với kinhphí từ 2 cú xổsố Bắc Kỳ.

Mời các cô gúc tiếp mời mời.

(3) Thánhđường St Mark, Venice, Italy:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Dựán xâycất được triểnkhai từ Early 8xx, dưng chỉ hòmhòm kếtthúc sau đấy 700 năm, hẳn Thánhđường St Mark là ông nhà cầukỳ nhất Quả Đất ever. Tận 17xx, ổng vưỡn bị môngmá dữdội.

Thăm St Mark, các cô hãy tự tay mânmó dững phiến mosaic cẩmthạch tuổi 1200 hoặc 1300, mặt mòn lõm dưới vạnvạn đế giầy hươngkhách. Cảmgiác ý rất khó tả, thậmchí bởi Trung Tướng Kèn Khủng, một hehe Bậc Thầy.

Mời các cô gúc tiếp mời mời.

(Còn nữa)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Phụcsinh: (Phục sinh).
– Vôthần: (Vô thần).
– Ngoạigiáo: (Ngoại giáo).
– Tintin: (Tin-tin).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Thánhđường: (Thánh đường).
– Hiệnđại: (Hiện đại).
– Thiếtkế: (Thiết kế).
– Xácnhận: (Xác nhận).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thếgian: (Thế gian).
– Minhtriết: (Minh triết).
– Tinhtế: (Tinh tế).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Vôđối: (Vô đối).
– Kiệttác: (Kiệt tác).
– Kiếntrúc: (Kiến trúc).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Truyềnhình: (Truyền hình).
– Khởicông: (Khởi công).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Dựkiến: (Dự kiến).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thicông: (Thi công).
– Đươngđại: (Đương đại).
– Disản: (Di sản).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Liêntưởng: (Liên tưởng).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Thiếtkếsư: (Thiết kế sư).
– Trườngphái: (Trường phái).
– Phongcách: (Phong cách).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Laicăng: (Lai căng).
– Nhínhố: (Nhí nhố).
– Đỏmdáng: (Đỏm dáng).
– Yêukiều: (Yêu kiều).
– Đầyđủ: (Đầy đủ).
– Đồngtrinh: (Đồng trinh).
– Hoànggia: (Hoàng gia).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Giáođường: (Giáo đường).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Côngtác: (Công tác).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Liêntưởng: (Liên tưởng).
– Thánhđường: (Thánh đường).
– Kinhphí: (Kinh phí).
– Xổsố: (Xổ số).
– Dựán: (Dự án).
– Xâycất: (Xây cất).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Hòmhòm: (Hòm hòm).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Cầukỳ: (Cầu kỳ).
– Môngmá: (Mông má).
– Dữdội: (Dữ dội).
– Mânmó: (Mân mó).
– Cẩmthạch: (Cẩm thạch).
– Vạnvạn: (Vạn vạn).
– Hươngkhách: (Hương khách).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Thậmchí: (Thậm chí).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Kính-yêu: Very dear.
Jà-hói: Dirty old; Old and bald (Già hói).
Mát-lành: Cool and fresh.
Cuối-cùng: The last.

*** 1. #1 by Enterprise on 2011/04/27 - 10:26

  @Cô Let+gay:

  Cô nói có mấy ý anh thấy thế nào í:

  1) Ý thứ nhất:
  Trích
  Đéo ai có nhiều thời gian để vào nắn nót viết cho chuẩn một cái cồng để ném vào cái quán mà chủ nhân nó đã đặt tên là BỰA
  Hết trích:

  Có-thể cô chưa biết qui-định về bài báo khoa-học. Ngoài quy-định về trình-bày như font chữ, cỡ chữ, phân trang, hình-ảnh, vươn vươn tùy yêu-cầu của mỗi hội-thảo hay gì, thì qui-định chung của nó là:
  – Nội-dung trình-bày rõ-ràng, mạch-lạc.
  – Trình-bày nội-dung tác-giả đã nghiên-cứu và đánh-giá; hoặc tổng-hợp các kết-quả thành một hệ-thống; hoặc đề-xuất các vấn-đề trong tương-lai,
  – Nếu sử-dụng kết-quả của các nghiên-cứu khác thì phải dẫn nguồn.

  3 qui-định chung đó có nên thực-hiện không cô?

  2. Ý thứ hai:
  Trích
  Bản thân con zì còn đéo nghiêm túc thì bắt đéo đứa nầu phải nghiêm ở đây.
  Hết trích

  Mời cô bật con Dì để chứng-minh cỏn sai, hoặc chỉ ra một nội-dung nào cỏn copy mà không dẫn nguồn, hoặc một đoạn nào đó cỏn viết nhập-nhằng.

 2. #2 by M2M on 2011/04/27 - 10:27

  Quả thật khi tranh luận mà để cái tôi lấn át thì tranh luận chẳng đạt kết quả gì cả.

   

  @Hương

   

  Sáng kiến tổng hợp và lưu trữ thông tin quán bựa của Hương tốt lắm, rất khoa học. Ghi nhận đóng góp quan trọng của Hương.

 3. #3 by Nô Đức Nổng on 2011/04/27 - 10:27

  Đéo đến nỗi bi đát ai oán thế đâu @Chuối
  Địt mẹ con chuối 3nan mặt ./ méo. Ý cô là cốc nước vẫn đầy 1/1.000.000 chớ gì?
  Cái gì ở Lừa bi giờ không cứt nát cô chỉ anh coi? Kinh tế? Chính trị? Giao thông? Xây dựng? Y tế? Giáo dục? Làm người? Làm lừa?… Cái đéo gì chẳng điên đầu.

  Tặng chi bộ bản phối hay nhất ever của bọn Queen cho nó đỡ đau điền nầu (nhớ nghe bằng headphone nhé, đừng có mở loa ngoài đấy):

 4. #4 by DG on 2011/04/27 - 10:29

  Với Thi Còi thì luôn là ngoại lệ, ăn chưởi cũng được, hehe.

  Anh không trách em Hường, suy cho cùng thì là tung hứng trêu đùa chút cho vui thôi, dưng kiểu lên giọng của Miên đầu đất thì đúng là không ngửi nổi.

  Làm gì có chiện đưa thông tin cá nhơn lên đây hử cô em kia? Anh mà là thằng dư thế hả cô? Việc ảo thì cứ ảo, việc thực thì cứ thực mà cô.

  Hehe Hường iu dấu, chúc em đi bằng an, mạnh khỏe, để lát nữa rũi rãi anh làm quả thơ bựa tiễn em cho mấu em nhế!

 5. #5 by DG on 2011/04/27 - 10:32

  Thi Còi đâu lượn về nhà riêng đi, hehe anh tán em phát nầu!

 6. #6 by tung tung on 2011/04/27 - 10:36

  @ Déo mặt ./
  Nói chiện bơi. Cái chiêu mà nằm ngửa ngắm trời xanh bọn anh gọi là thả tàu. Chiêu này lợi hại phết, áp dụng khi bị chuột rút cũng hay lém. Có lần anh bị chuột rút, anh thả chơi cú thả tàu này từ từ vào bờ thôi. Rất an toàn. Các cô đứng chửi anh nổ, chụt rút aka vọp bẻ mà sao còn vào bờ được, anh chỉ bị chuột rút ngón chân cái thôi. Chứ rút ở cơ đùi or bắp chuối thì chỉ có nước chầu Hà Bá.
  @ Hải Dưới.
  Theo anh thì con nít Miền quê bây giờ ít được tắm sông kg hẳn là do Cha mẹ nó thích chảnh. Một khi cây cầu bến ít được sử dụng thì thói quen tắm sông của con nít cũng tỉ lệ theo. Nếu cu có time thì viết bài tả cây cầu bến của Miền Tây cho Chi bộ hóng đi cu. Dumas, đi xa anh nhớ nhất là cây cầu này đó.

 7. #7 by Let+gay on 2011/04/27 - 10:36

  Qua nói thêm.
  Đù má, đù má !
  Mỗi cá nhưn có những mối quan tâm , các lảnh vực quan tâm khác nhau nên có thể có thằng thấy coòng của con nầy hay của con khác là cứt chỉ vì các coòng đó trúng hay trật với sự quan tâm của bản thưn mình. Những kẻ vầu chỉ để giải trí thì sẽ thấy khoái em Dái, em Trần. Những con thích hóng tiền thì thích em Kỳ, em Dũng hói , thích mục “tâm sự’ thì thích em Hương, em Hê, thích bách hoá tổng hợp thì thích em Tế…
  Các con lữa ximacai cụt tai, không não nhưng cứ tưởng mình là vĩ nhưn phẩy hỉu điều nỳ .
  “Văn mình vợ người”. Thằng đéo nào cũng nghĩ coòng của mình xán lạn như đèn giời. Thực tế ra sao thì đéo phẩy chỉ là những thứ được thể hiện ở cái nồi lẩu nầy mà còn là những thứ các con ximacai có ở xã hội thật. Địt mẹ ! Qua cũng ghét thấy mồ những thằng ảo tưởng về bản thưn.

  Qua vẫn hô hào cùng nhau nổ.  Nổ sai bị ăn chưởi cũng coi là thường và tiếp tục nổ. Đù má, bị chưởi mà cụp đuôi zọt lẹ thì hãm lìn.

 8. #8 by DG on 2011/04/27 - 10:47

  Sáng nây anh vửa tiếp gần 300 cụ cao tuổi, đa phần trên 70, đèo mẹ dòm các cụ khăn vấn mỏ quạ, áo xẻ tà, miệng nhai trầu bỏm bẻm đáng yêu đéo chịu được.

   

  Có cụ bà 75 tuổi mà hát thì thôi zồi, giọng còn cao vút nhế.

   

  Nói chiện thì rất sắc sảo, và đa phần là cụ bà sắc sảo hơn cụ ông, anh cũng hông hiểu vì sao nữa. Nhẽ đâu muôn thưở cái khoa nói luôn là của nữ giới, còn liền ông thì ngồi rung đùi cho lành?

   

  Các cô mến thân, dòm cô Trần Lệ Xuân thì quả thật cổ quá sắc sảo, tiếc là anh không có may mắn được diện kiến cổ, giờ cổ thăng mất rùi, hehe.

   

  Nếu các cô tiếp cận với Vàng son bất hủ Nguyễn Thị Bình, các cô sẽ thấy được – không phải ngẫu nhiên mà người ta đạt được dư thế. Nhẹ nhàng, sâu sắc, trí tuệ, bản lĩnh, mộc mạc …

   

  Anh chúc các em Ký nổ, Hường điêu, Thi Còi, Miên đầu đất … tu chỉnh hoàn thiện và phát huy được giá trị của các em, cũng dư tôn vinh hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, anh thật!

   

  Nên lạc quan hơn mà sống đi các em, cuộc đời tính ra chỉ 3 – 4 chục năm thôi, tuổi ngồi bô mới cả tuổi đuổi ruồi không tính nhế, hehe.

 9. #9 by tung tung on 2011/04/27 - 10:47

  @ Nổng
  Dịt mịa cô thay lời cỏm ơn cái sì líp of Queen này nhé. Cũng lâu lâu rùi anh mới nghe lại Queen và những band khác vì dạo sâu này  anh toàn là nghe thụ động kg hà.

 10. #10 by Dom-dom on 2011/04/27 - 10:48

  đéo có trường lớp dạy bơi cho ra hồn @ Đồ Chị Dậu
  Lừa sông nước cắt ngang chữ S nhiều vô kể, mà anh đến trường học Lừa, anh xem có trường nào có hồ bơi để dạy cho các cháu không ? @ Lắc Kỹ
  Lúc anh đi học trường có hồ bơi hẳn hòi mờ khi tập bơi tuyền tập động tác trên cạn, được một buổi ra hồ thi đấu của thị xã ngó, chứ chả đứa nào nhảy xuống, mà thầy cô thì luôn trốn các vụ thực hành.
  Bây giờ hồ ao trong các trường học hầu hết đã lấp, vì thiếu đất xây phòng học, vì thiếu sân tập, … Nhưng điều này là chính: nhiều HS chết đuối ở đó quá.
  Đấy cũng chính là biểu hiện của việc học không gắn với đời sống, học vì thành tích, dạy vì những con số hão… Nhẽ chung quy cũng vì mục đích tự sướng là chính.

 11. #11 by DG on 2011/04/27 - 10:51

  Có cụ hát mời trầu quan họ mà anh nghe muốn phê luôn, đéo phét.

   

  Gái quán Bựa chắc tuyền lũ giọng khàn khàn dư vịt đực là hết cỡ, dòm xì tai bốt cồng của Thi Còi, từ mầu chữ cho tới phông phủng nầy nọ, mới cả hành văn nầy nọ, anh thật chứ túm con nài trói trên nóc xe cứu thương đảm bẩu lượn tắc đường Hà Nội vô tư.

 12. #12 by Let+gay on 2011/04/27 - 10:58

  Đù má !  Rái Sè đéo đọc qua và các con ximacai khác viết cái đéo gì mà bật à ?

  Trả lời vội nghen mậy:
   
  ý 1. Đòi hỏi tính khoa học ở đây á ? Có cái đéo ý con điên ạ. Mậy chỉ cho qua con lừa nào đạt đến chuẩn khoa học đi mậy . Qua tin rằng khi mậy chỉ ra thì sẽ có con lừa có chữ sẽ vầu đập mầy bẹp alo đấy.

  2. Rá Sè đéo biết mà loa to nhểy?  Trước khi thò mặt vào quán qua hóng đã 2 năm. Con zì bị các con khác dúi đầu vào bệt xí rồi xả nước đéo ít lần. Tự tìm đi. Qua cũng vặt râu con zì ở bài trước mà nó câm tịt chứ đéo tốc váy bật lại như nó vẫn thường khi có con nào đó ấm ớ với nó đới. Sợ đéo gì mà không bật “lãnh tụ ” ?
  Qua quay lại sau.

 13. #13 by Do L on 2011/04/27 - 10:58

  Các cô kể chiện cứu hộ chắc chắn chưa bao giờ cứu ai – cô Đác.

  Các cô có biết khi ông lừa sắp chết ngạt thì nó khỏe thế nào không ? Nó tóm đc vào cái gì thì chỉ có chặt tay mới gỡ ra đc.

  Quên mẹ chuyện chặt vào gáy hay đấm vào mặt hay tóm vào đầu lâu đi. Có cho các cô đấm với chặt ngay trên mặt đất, face 2 face cũng rất khó chém or chặt chính xác chưa nói chuyện ngất.

  Khi nạn nhân không thở đc thì cực kỳ mất bình tĩnh. Vậy việc các cô làm là phải làm sao cho nó thở đc ? Đừng nghĩ tóm vào nó phần trên, các cô phải bình tĩnh lặn xuống và nắm or đỡ phần Đùi trở xuống. Đưa nó lên cho nó thở đc cái đã. Sau đó khi nó bình tĩnh lại thì “Ở Phía sau lưng” một tay thuận luồn qua nách vẫn đưa cái mẹt nó lên khỏi mặt nước hay 1 tay nâng cái lưng nó lên.

  Nếu mà nó tóm đc các cô khi mất bình tĩnh thì sao ? Nếu đéo có kinh nghiệm các cô sẽ hoảng loạn theo nó. Nên thật bình tĩnh ôm nó lặn xuống, dismia nó sẽ thả các cô ra ngay tắp lự.

 14. #14 by dắtdéo on 2011/04/27 - 11:00

  @TưngTưng: hẽhẽ cô nổ đúng về quả thả tầu đới. Nó cũng đã cứu anh dăm ba bận chuột rút đới hẽhẽ. Thêm nữa quả thả tầu nầy giúp cô có thể bơi đường dài vô đối. Bơi mệt cứ thả tàu, hết mệt bơi tiếp hãhã.


  Bọn địt công thủy, khi luyện tập nó cho một bi đông nước rùi vứt ra biển nằm thả tàu có khi cả buỗi hêhê
 15. #15 by Do L on 2011/04/27 - 11:06

  Cô Dái Ghẻ @ Muốn cho con trẻ học nhanh môn này thì đầu tiên phải làm là cho chúng nó quen với nước. Không sợ nước vui chơi thoải mái cái đã.

  Phải kiên nhẫn bảo tụi nó xuống hồ bơi, Hai chân bằng vai 2 tay bám thành học thở trước bằng cách ngồi xuống thì thổi ra, đứng lên thì há to mồm. Tạo thành thói quen thì nó sẽ hầu như không bị sặc nước, uống thì chắc chăm chăm sẽ uống.

  Bắc kỳ thối hiện nay vào mùa dạy bơi hình như chiệu mấy 1 kiểu. Các thể loại thày (không chuyên) sẽ tìm các cách phải trên 1 tháng thì cháu mới bơi đc. chưa kể các Hoàng tử và Công chúa sợ nước đéo dám ngụp mặt xuống.

  Ps: Ky yêu kiều, châu âu mùa này mà em phơi nắng với bơi biển thì anh lạy em bằng bà Cố kekekeke
  Xuống nước tầm này thì dái anh nó bé bằng con ốc, có khi nó rụng mẹ mất lúc nào k hay.

 16. #16 by tung tung on 2011/04/27 - 11:10

  Tặng em Hương Điêu bài hát này của Norah Jones này

  http://www.youtube.com/watch?v=bzQyzZBMQ8M

 17. #17 by LonelyRose on 2011/04/27 - 11:16

  @ DG

  Anh tiếp xúc mới cô Bình rùi à? Hôm qua Tế Tửng cũng khen cổ. Dưng em thật, với những nguồn thông tin khó kiểm định, em chỉ có thể nể các cụ qua các di sản mờ các cụ để lại. Cô Bình để lại gì? Hiệp định Paris? Ai sẽ cám ơn cổ về việc nầy?

   

  Còn phong cách nói chiện sâu sắc lôi cuốn mộc mạc… em thật cũng khó biết. Như cô gì thị ninh, hồi tintin em khoái cổ, khá phong cách, dưng về sau có hiểu biết chút ít thì thấy cổ nói trơn tuồn tuột, rào trước đón sau, lạnh ngắt…

 18. #18 by Thích Đủ Thứ on 2011/04/27 - 11:17

  Hi hi!
  Hương điêu mãn teen rồi mà ngu như dắm í!
  Đéo ai lại khuyên yêu ai thì lấy người í!
  Lỡ gặp con ẻm yêu nó cả phi công già và trẻ thì sao?
  Con cháu ông cụ, đứa nào chẳng có …. trái tim mênh mông!
  Phải khuyên thế này này!
  Yêu cả 2 thằng, lấy tiền của thằng già hói bắt thằng trẻ nó chiều mình!

 19. #19 by Enterprise on 2011/04/27 - 11:30

  @Cô Let+gay:

  Mời cô xem cồng của mụ Dì về vụ nhạc Trịnh hoặc xem cồng anh trích dẫn sau đây cho gần. (Ghi chú: cồng này chỉ lấy ngẫu-nhiên, không có mục-đích nâng bi cô Déo, hehe)

  dắtdéo

   dắtdéo

   22:46 26-04-2011

   hẽhẽ Đác Nhợn nhẽ chưa bâu giờ biết kĩ thuật nắm tóc trên đỉnh đầu để kéo thằng chết đuối nhỉ. Để anh nói sơ sơ như lầy nhá:

   1) nắm tóc đéo hề trơn tí nầu đâu (với giả thiết là tóc bỏn tốt cỡ một mái tóc bình thường). Cô cố lựa thế lấy tay cầm trên đỉnh quả đầu lâu của đứa đang vùng vẫy đới
   2) khi nắm tóc xong rồi, con kia bị rất đau và rất khó quay trở vì càng vẫy càng đau nên cơ chế phòng vệ tự động là đéo dám quay nhiều nữa (nó giống như một điểm yếu để khống chế động vật vậy)
   3) khi cô bơi thì cô cố tình để thằng thẳng không nhô lên ngang tầm với người mình thì xác suất bị nó tóm sẽ rất thấp.

   hẽhẽ anh chửa bâu giờ dám xông vầu cứu người chết đuối, dưng đới là những gì anh thấy sau mấy vụ. Dưng, như cả anh và Đác nhợn đã kết luận là huyền tuyền không nên húng lên nhẩy vầu cứu thằng chết đuối nếu các cô chưa có chút kinh nghiệm nầu.

   Bonus thêm: khi ở dưới nước nếu muốn xuất lực thì nên dùng chân mà đạp (đạp nhế, đá thì đéo ăn thua nước mẹ gì đâu), chứ dùng tay dưới nước thì cũng như không.

   Mời cô ngó theo 3 điểm sau:
   – Rõ-ràng, mạch-lạc;
   – Tổng-hợp từ kết-quả quan-sát
   trực-tiếp với quả bonus đưa ra nhận-xét của tác-giả, hehe;
   – Tất-nhiên còm này của cổ chả tham-khảo còm của tên nào.

   Nếu cô vưỡn chưa thấy tính khoa-học, anh sẽ không đôi co mới cô nữa, nhế.

  • #20 by DG on 2011/04/27 - 11:31

   Em Râu Ngô: Để phán xét được rằng các vàng son dư cô Bình hay cô Xuân để lại được gì, anh nghĩ đó sẽ là cả một câu chiện dài tập và còn chưởi nhau nhiều, và điều nầy hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người em ợ.

    

   Điều anh muốn nói,  họ là những người phụ nữ đã tạo được dấu ấn để đời trong thời đại của mình, trong chế độ của mình – điều mà không phải ai cũng làm được. Và điều đó đáng trân trọng.

    

   Tại sâu anh nói cô Bình chứ không phải cô Mỹ Hoa hay cô Doan Thị hiện tại, cũng như cô Thị Ninh ngoại giao mà em nhắc đến? Dù các cô cổ có thua gì cô Bình đâu về khoản chức vụ nầy nọ đâu em!?

  • #21 by dark30 on 2011/04/27 - 11:33

   @Cô L & Déo & all
   Anh không mún biên tham luận về cứu hộ bởi:

   1. Có nhửng đìu thà không bít thì thôi bít phải đến nơi đến chốn. Nếu chỉ lý thuyết không mần thực hành thì nguy hiểm tính mạng. Việc sặc nước, ngộp thở, và đối diện với tử thần do bị nạn nhân ôm chặt đéo đùa được đâu!

   2. Phức tạp cực, chiện giề liên quan sinh tử và anh củng không thể trong vài còm dạy các cô được đâu. Phần lớn dân không chiên bơi lội sức khỏe đíu đâu để cứu người đuối nước.

   Đừng nghĩ tóm vào nó phần trên, các cô phải bình tĩnh lặn xuống và nắm or đỡ phần Đùi trở xuống.@L

   Cô Do L nói về ôm phần thân dưới nạn nhân là sai mẹ nó rùi. Kinh nghiệm dân gian phần lớn sai hết mẹ! 

   Anh chỉ khuyên 3  đìu:
   1. Các cô và family nên đi học bơi để tự cứu thân là ok rùi, đừng húng.

   2. Trước khi bơi phải khởi động kỉ cho nóng người, hạn chế bị chuột rút khi cơ thể nóng típ xúc môi trường nước lạnh.

   3. Khi bị chuột rút, các cô có 2 cách làm: bơi ngửa & bơi sải nhưng thả lỏng phần got cramed. Từ từ dùng 3 chi còn lại bơi nhẹ nhành vầu bờ. 

  • #22 by Bia-om on 2011/04/27 - 11:33

   @Nổng Mặt lìn: Lại thêm 1 con đang thất bại với hiện tại, chỉ hóng báo đài mà đéo có cái gì thực tế, cu nên trực tiếp đi về những vùng nghèo rớt ngu muội nhất xứ Lừa rồi dần dần đi về nơi khá hơn để refresh lại cuộc sống đơn điệu của cu đi. Các trải nghiệm đó làm cô sống lạc quan hơn, nhìn sự đời với con mắt thấu đáo hơn thay vì ngồi một chỗ mà adua kêu ca phàn nàn. Cu nên yêu cái bản thân cô trước đi, đừng tự coi mình là cứt nát rồi thấy xung quanh cái gì cũng cứt nát hết, văn vẻ một chút là ngay cả trên đống cứt nát vẫn có thể mọc cây xanh.
   Anh trình bày không được tốt lắm nhưng rất muốn vả vào mõm những tên chưa gì đã kêu Lừa cái gì cũng cứt nát bởi ngay củ sọ tển cũng toàn cứt nát rồi.

  • #23 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/27 - 11:35

   Đù má sáng nay họp phê bình chi bộ mà đéo mời anh à các cỏn?

   Hôm nay lại mưa đéo mần được nên dọt về. Hai thằng ra site, thằng ngồi ghế bố vịn dù nhìn xa xăm, thằng đứng dưới dù tay bấm mắt đăm chiêu vầu cái phone. Thế mà cũng ăn được lương bỏn mới tài. Há há há.

   Đề nghị con Dái Ghẻ thôi chưởi gái nữa cỏn. Nhịn tí nhục đéo gì đâu, húng mới gái mần chi vậy cô.

   Con Dắt Mặt ./ Déo tự vả mõm chục nhát tội xủa càn nhế cỏn. Địt công nầu lội nủi 20km hử? Đù má, thầy của cô Yết Kiêu Bất Hủ hở cô?

   Anh đề nghị em Ky cùng mới anh và một số Bựa chong BTL Công Binh đứng ra lập khu tự trị.

   Một quất gia Bựa chong quất gia Bựa.

   Đàng nào con Zì cũng đếm sỉa anh đéo đâu. He he. Có nhã ý he he ới anh phát nhế.

   Tạm thế đã. Anh cút đi chén phát.

  • #24 by tung tung on 2011/04/27 - 11:36

   Tặng các em Hương Điêu, Ky, Mit,Thi còi…1 bài của em Norah Jones nè


  • #25 by DG on 2011/04/27 - 11:37

   Chuối Thanh Trì độ nầy cũng văn học dư người lớn nhỉ?

  • #26 by Mr. Tran on 2011/04/27 - 11:37

   Chầu chi bựa thúi. Đéo gì lại đi cãi nhâu về chiện cồng kiếc làm đéo?

    

   Đây là Quán Bựa nhế. Đù má cái tên nầy đã đủ để đéo phải thắc mắc rùi. Đây có phaảihội nghị khoa học, thảo luận, thuyết trình vươn vươn đéo đâu. Cô nầu đọc phải cồng thấy mất thời gian thì coi như mất chút thời gian, lần sau cạch mẹ tên thằng biên ra. Kêu kêu cục cứt!

    

   Về chiện bơi lội.

    

   Hồi nhỏ, pa-ma mỗ luôn bẩu “có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo” nên cho mỗ đi bơi từ sớm và cấm tiệt chuyện leo trèo nghịch ngợm. Cấm thì cứ cấm chứ mỗ có nghe đéo đâu hehe

    

   @Hái dưởi:

   Chia buồn cùng gia đình cô nha. Dưng mỗ thấy hơi lạ chút là vùng sông nước sao lại không cho con cái mình bì bõm bơi lụi nhỉ? Cái thói học làm sang nầy có lâu chưa cô?

    

   @Déo mặt ./ méo & Đắc tít:

    

   Vụ nắm tóc cứu người chết đuối nầy là được bẩu từ lâu rùi mà. Dưng xem phin thì thấy bọn cứu hộ luồn tay dưới nách rùi vòng lên ôm vai bên kia

   Vụ oánh người đương ở dưới nước thì mỗ đéo nghe vụ tỉn cỏn, mà chỉ nghe là để kệ mẹ cỏn cho quẫy mệt rùi hẵng cứu không là dễ tèo cả đôi.

    

   Tất diên là mỗ chưa cứu được ai bâu giờ. Dưng vụ dân vạn chài không cứu người chết đuối cũng hóng được là dư thế.

    

   Đọc báo đảng thi thoảng thấy có vụ cứu mấy người chết đuối rùi bản thân bị tèo thấy bùi ngùi phết!

  • #27 by dắtdéo on 2011/04/27 - 11:48

   Háhá con Tế mặt ./ xiên nhi đồng đéo biết gì thì ngồi iêm đi, đừng bật anh linh tinh. 20Kí Lô Mếch chỉ là chuyện muỗi với bọn địt côn thủy nhế (còn nầu dân địt công vầu cồng phơm đi). Anh là con cháu nhà nòi địt công đới, đệ anh cũng vô đối thèng địt công kể cả thủy lẫn bộ, đừng bật anh mà anh vả vỡ alo giờ. Hôm nầu muốn khai sáng củ sọ về màn rèn luyện địt công thì giơ tay lên anh nổ cho mà nghe


   @Chạn Khắm: hẽhẽ được anh khen mẫn cán lại mần hàng mẫn cán hơn hả em. Đù má đéo zì mà hãm lìn vậy, lên quán chơi mới anh cho vui đi. Nghe mấy con Tế Điên, Zái Ghẻ, Chuối Thanh Trì lải nhải ngứa dái bỏ mẹ
   Zái Ghẻ: Chuối Thanh Trì độ nầy cũng văn học dư người lớn nhỉ?
   hẽhẽ nhờ theo anh đới, anh thấy cỏn dạo này tiến bộ thấy rõ, đéo đi đánh zắm thoảng như ngày sưa. Cố lên con, theo anh cho nên người chứ theo bọn Zái Ghẻ mí Tế Điên chỉ zỏi đánh zắm thoảng thôi

   @Đác Nhợn: hẽhẽ anh hiểu ý cô, ù thôi, đéo zạy được đến nơi đến chốn thì thôi có khi hay hơn

   Thôi, hôm nay đùng đoàng vầy là đủ, anh đi rúc ./ đơi. Mấy con tin-tin đừng có mà tranh thủ zìm hàng anh nhế. Nếu nhớ anh thì ngồi iêm mai anh lại “lên”
  • #28 by EURO on 2011/04/27 - 11:49

   Tiên sư Dack nhế!

   Nhân ngày xì pam, để Rô xinh cung cấp cho chi bộ 1 bộ phim rất dễ thương nhế!
   Phim không bốt được, mọi người lần theo đường link nhế, giết thời gian ngọt phết!

   http://www.youtube.com/watch?v=8DlECGufimk

  • #29 by Mr. Tran on 2011/04/27 - 11:51

   @Tế điên mặt ./ xiên:

   2 chục cây thì mỗ đéo dám chắc chứ 1 chục thì thấy có thằng bơi được rùi. Còn bọn đặc công nước thì bỏn bơi bền lắm chứ đéo đùa đâu.

    

   À địt cụ con điên, vụ muợn chiện oép để hehe câu vìu mới cả lừa tình kia đến đâu rùi hử?

    

   @Dái Ghẻ:

   Cô thử quả khí độ luôn nhẹ nhàng nhã nhặn mới gái phát.

  • #30 by Mr. Tran on 2011/04/27 - 11:54

   @Déo mặt ./ méo:

   Vả phát toác mẹ phễu giờ

  • #31 by Nô Đức Nổng on 2011/04/27 - 11:56

   Hố hố hố
   Chết cười con Bia ôm aka 3nan mặt ./ méo.

   Cô đéo dám bật anh về những câu hỏi anh đưa ra à? Nói như cô thì báo Đảng nói suốt đây này. Chỉ bọn trẻ ranh mới bị nhồi vịt kiểu đấy thôi.

   Ý cô là cái bọn công nhân (giai cấp tiên phong của Đảng) ở Hn, Sg… cấm được kêu ca khi thu nhập là 2tr/tháng trong khi giá là 100k/kg thịt heo chứ gì? So với đồng bào Tây Bắc, Tây Nguyên còn sung sướng chán, nhỉ.

   Địt mẹ cười vỡ bọng đái. Hố hố hố. Một con lừa bất hủ. Đáng thương thay.

  • #32 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/27 - 12:00

   Hồi chửa thoát Lừa anh nủi tiếng gia trưởng mới he he con vện.

   Qua đây, bọn đờn ông dư anh bị bạc đãi hắt hủi cực. Anh phác họa cho cô sơ bộ danh sách iu tiên chong xã hội tư bẩn chó chết đây:

   1. Vàng son
   2. Bé bi
   3. Người tàn tật
   4. Già hói
   5. Ông chó, ông mèo.
   6. Đéo he he nhớ nủi nữa.
   7. Đờn ông.

   Đấy, cái địch con mẹ bỏn bất công mới đờn ông dư thế trong từng ý năm mần anh mất mẹ sức phản kháng.

   Cô nầu húng chó lên muốn mần cách mệnh bâu giờ cũng bị tắm máu. Sure.

   Ôi, anh mất mẹ tư cách đờn ông sứ Lừa dồi hu hu.

  • #33 by Mit on 2011/04/27 - 12:03

   Anh chỉ khuyên 3  đìu:
   1. Các cô và family nên đi học bơi để tự cứu thân là ok rùi, đừng húng. @ Dark


   Đúng đới.  Gửi con cái các cô đi học bơi tút-xụyt khi bỏn còn nhỏ. Trẻ con học bơi lẹ lắm các cô ợ. Mít có thằng cu nó nhát nước khủng khiếp vì bị pa nó ấn xuống nước lúc còn bé tí.  Nói chung là đứng bên hồ bơi là cu củ vãi mẹ đái, khóc mũi dãi lòng thòng.  Ấy vậy mà Mít tống cho đi học bơi lúc lên 4, qua một mùa hè cu củ có thể bơi chó và giữ người nổi trên nước một vài phút rùi.

  • #34 by Bia-om on 2011/04/27 - 12:10

   2 chục cây thì mỗ đéo dám chắc chứ 1 chục thì thấy có thằng bơi được rùi.@ Trạn khắm: Vấn đề là bơi trong điều kiện nào? bơi trong bể bơi hay hồ thậm chí là biển khi sóng yên biển lặng anh bơi thừa sức 20km, anh nổ đấy nhưng quan trọng đéo gì vì có thằng kiểm chứng mẹ đâu, nhưng bơi qua sông hồng chỗ đoạn nhà anh vào mùa lũ to như năm 85, 86 thì bố anh cũng đéo bơi được. Anh đảm bảo là khi bơi ngửa với tốc độ vừa phải khi sóng yên biển lặng anh bơi được liên tiếp 16h liền, đã nhiều đứa bơi qua eo biển Manche rộng hơn 30km đó thôi.

  • #35 by budifa on 2011/04/27 - 12:16

   @ Điêu: vứt mẹ thằng già-hói quê Nam-Định nói-tục-như-ranh vào sọt-rác, khóc làm đéo, khà khà

  • #36 by Nô Đức Nổng on 2011/04/27 - 12:17

   Anh biết suy nghĩ như con Bia-om mặt ./ méo ở Lừa vẫn rất đông. Thế nên, dân chủ là cái củ buồi (Pháo). Những con lừa xứng đáng bị bầy sói cai trị.

   Sau kì nghĩ lễ kết thúc nội chiến, Bê sẽ bóp cổ bọn lừa này bằng cách tăng giá xăng lên khoảng 2k/lít và sau đó là tăng giá điện.

   Chi bộ có để ý dạo này tình trạng giờ trái đất ở Lừa sảy ra ít đi hơn không?

  • #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/27 - 12:18

   Sodi các cô, anh chửa biên song mà nhứn lộn nút.

   Chiện các cô bị tố nguội là tỉn vợ, dù chỉ là bợp tai vớ vỉn, hình phạt cũng nặng như chì.
   Cô nầu bị bắt quả tang tỉn vợ nơi công cộng, dư cái cờ líp gì gì hùi kỳ ở Lừa, thì địt con mẹ, đời cỏn tàn hơn con chó ghẻ.

   Bế mạc.

   Anh thật.

   Bỏn đóng cái dấu Bạo Hành hây đại loại dư thế cho cô thì cả đời cô đéo ngóc nủi đầu lên làm ông Người.

   Chi tiết sin mời gúc nhế các cô. He he.

   Mà bỏ xứ đi cũng đéo thọ đâu. Sure.

   Trừ phi he he cỏn về lại Lừa.

   Anh có vài nhời cảnh tỉnh cho các cô đương ôm mộng thoát Lừa. Nhứt là các cỏn mắc bịnh vũ fu nhế.

  • #38 by Bia-om on 2011/04/27 - 12:28

   Hố hố hố@ Nổng mặt lìn: Địt mẹ Nổng chỉ lý thuyết suông và hóng báo đài mãi là sao? Anh thấy cu bệnh lười nó nhiễm nặng mẹ rồi, tình ì đã quá lớn. Lãnh đạo bảo đi khảo sát thực tế thì lại địt mẹ Nổng toàn ngồi một chỗ gúc này gúc nọ rồi phán như đúng rồi ý. Bọn thoát Lừa rồi thì anh đéo dám nói, đằng này cu là bần nông ở trong nước mà cưa phán như lãn đạo thế buỗi nào được?

  • #39 by Nô Đức Nổng on 2011/04/27 - 12:37

   Spam con Bia-om lần cuối. Cô chửi bâng quơ dìm hàng anh thế đíu nào được?

   Khi tranh luận phải đưa ra luận điểm đã chớ? Cô hãy tập trung vào ý anh hỏi cô ở cồng dưới ấy. Chứ nói như cô á, một quả uýnh gốp của con Dì bằng thu nhập cả năm bọn tông dựt thì nói làm đéo.

   Địt mẹ con chuối 3nan mặt ./ méo. Ý cô là cốc nước vẫn đầy 1/1.000.000 chớ gì?
   Cái gì ở Lừa bi giờ không cứt nát cô chỉ anh coi? Kinh tế? Chính trị? Giao thông? Xây dựng? Y tế? Giáo dục? Làm người? Làm lừa?… Cái đéo gì chẳng điên đầu.

  • #40 by DG on 2011/04/27 - 12:38

   Trước nai anh cũng gia trưởng khác chó gì con Tế thần quynh, hehe

    

   Dưng đèo mẹ từ dạo đong được con vện đương nhiệm về nhà, nó đì cho anh vãi đái ra, gia trưởng vầu mắt!

    

   Nên các em vàng son trên quán ngồi iêm cho anh nổ mới, đặng vớt được cái gì thì vớt, nhế!

    

   @ Chuối Thanh Trì: Địt mẹ con Chuối nài nổ vửa thôi, bơi 16 tiếng chắc là Chuối trôi lờ đờ đến khi thằng khác thả lưới xuống móc lên chứ đéo?

    

   Anh thật mới các cô chứ về khoản bơi, anh từng bơi trong tình trạng buộc quần lên cổ, quần choàng thêm đôi giầy, một tay vác cần câu bơi qua quả hồ rộng chừng 2 ki lô mếch, địt mẹ suýt ngủm củ tỏi! Hehe nổ đới dưng quan trọng đéo gì? phẩy hông các cô?

  • #41 by Mit on 2011/04/27 - 12:50

   Quên mịa chiện tỉn vện đế quốc nhá, tù đới.

   Cơ mà nói đến đây Mít nhớ một show cam năm nẳm Mít xem có că.p vợ chồng Lừa hình dư ở miệt Nui-óc, cãi nhau ỏm tỏm trong chung cư.  Thế là hàng xóm Mẽo bốc mịa phôn gọi cam đến.  Cam Mẽo vầu đập cửa Hello, hello is everything ok?! Lừa vợ mặc pyjama chạy ra, mồm lắp bắp chồng em nó say, xếp. Dưng hông sao, giờ êm rùi.  Vô phúc thế đéo nầu trên cổ và trán cỏn vưỡn còn lờ mờ vết cạo gió.  Mít gốc Lừa nhìn biết ngay, dưng cam Mẽo nó đéo hiểu, nó tưởng Lừa chồng vừa tỉn vện xong….hehehe  Thế là hai thằng cam lực lưỡng xông mịa vầu phòng lôi con chồng đang say bét nhè nằm trên giường.  còng tay dẫn mịa ra xe going down town mặc con vện phân bua lạy van bằng tiếng Mẽo ngọng….Bi kịch chưa? 

  • #42 by Cocacola on 2011/04/27 - 12:51

   Hôm qua đã bảo thằng Letgay ăn thêm vài tạ muối i-ốt mỗi ngày rồi mà nay vẫn thế a?


   Tự xưng hóng quán đến 2 năm mà giờ đây nhẩy vầu nói năng không đầu không đuôi, rặt suy diễn, cảm tính và thiếu logic, chi bộ thất vọng về chú quá đi!

   Còn chuyện phóng xuống nước vớt người, anh chỉ khuyên chung cho chi bộ là: nếu không thấy an toàn (safety) thì đéo nên làm. Các cô giúp kêu cứu là đủ!
  • #43 by Let+gay on 2011/04/27 - 12:58

   Đù má con Dái Sè. Lần nỳ thì qua chưởi mậy thực. Đéo đùa .
   Địt con mẹ mầy, mầy được câu nguôn nhất nhưng cũng nhục nhất là câu cuối. Cố gắng vớt vát danh dự bằng kiểu: ông đéo thèm nói với mậy vì mậy ngu. Lìn mẹ bà cố nội nhà mầy. Đây cũng là cách chấp nhận thất bại một cách phi khoa học nhứt đới.
   Mầy lấy cồng con Dẹo làm mẫu cho tính khoa học  thì mầy là hạng cóc ghẻ cứ đòi làm công đấy con ạ. Khoa học đéo phải dựa vào mỗi cái thứ viết không sai chính tả, đúng ngữ pháp. Qua đã nói có những thứ CỨT còn được biên với văn phong khoa học ngời ngời mà những đứa có óc vưỡng nhận ra cứt đấy đồ con mặt lìn chính hiệu !
   Qua cũng chỉ cho mầy luôn là cách cồng và nội dung cồng của con Dệo đéo khoa học nghen. Đù má mầy, như thế nầy nầy:
   http://sinhviencamau.com/forum/showthread.php?8309-C%C3%A1ch-c%E1%BB%A9u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%8B-tai-n%E1%BA%A1n-s%C3%B4ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.
   Cũng chỉ nên tham khẩu thôi.

   Đù má mầy, khoa học là phải có thực nghiệm, kiểm chứng, được đúc rút từ rất nhiều kinh nghiệm, từ các loại lý luận, lý thguyết chứ đéo chỉ dựa trên quan sát của 1 cá nhưn.
   Những con ximacai khác cứ tưởng cách cứu người của con Dẹo khoa học mà học theo là chết mẹ chúng nó đồ ximacai lòi tĩ thích sĩ ạ.
   Qua đi ăn cơm đã .

  • #44 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/27 - 13:05

   Anh đề nghị con Dái Ghẻ sin lỗi em Bắp Ngô, em Miên mới em Thi Mình Dây. Bằng văn bảng hẳn hòi càng tốt. Thế nhế cỏn. Sau đó muốn nổ gì tiếp thì nổ. Deal?

   Dạo nầy đéo thấy con Đéo Gì Sắc lên dậy chữ Tầu nữa nhở, mới con Điền Mẹ Gì Kinh triền bá chữ Nòng Nọc đến đâu dồi? Địt mẹ bỏn bị ông Cụ vật chết mất xác dồi à?

   @Con Lả Lét:
   Chiện cứu người nếu mình hông bơi rành hây hông biết bơi thì tuyệt đối hông nên. Dù có là ruột thịt thì cũng chịu. Nhẩy xuống thì bàn thờ nhà có thêm cái lư hương mới thôi, ích gì phỏng?

   Dưng đối mới anh, hy xinh kiểu he he Ti Ta Ních thì được.

  • #45 by Let+gay on 2011/04/27 - 13:06

   ăk,  thằng mặt lìn Cò Lả lên chửi hùa đó à ? Chờ qua zìa qua sẽ tặng quà cho mậy. Đéo được trốn nghen mậy.

  • #46 by Банан on 2011/04/27 - 13:21

   bơi 16 tiếng chắc là Chuối trôi lờ đờ đến khi thằng khác thả lưới xuống móc lên chứ đéo?@ Zái Ghẻ: Có rất nhiều thằng đã bơi qua eo biển Manche với khoảng cách ngắn nhất khoảng 33km mà không nghỉ, như một trong những thằng này chẳng hạn. Anh chưa bao giờ bơi 16 h liên tục, bởi đéo ai rỗi hơi bơi như bọn trên bao giờ?

   Sẵn đây chi bựa xem nhiều bọn thuyền chài quê anh và nhiều nơi khác có một điều lạ lùng là nó đéo bao giờ cứu người chết đuối dù bỏn có thừa khả năng. Đéo biết là có dính dáng gì đến tôn giáo hay niềm tin, đức tin gì không?

  • #47 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/04/27 - 13:31

   Sẵn đây chi bựa xem nhiều bọn thuyền chài quê anh và nhiều nơi khác có một điều lạ lùng là nó đéo bao giờ cứu người chết đuối dù bỏn có thừa khả năng. Đéo biết là có dính dáng gì đến tôn giáo hay niềm tin, đức tin gì không? @Chuối Cả Nải

   Anh nghe bẩu bỏn mần ngề nầy mê tín lắm. Đại khái dư con Hải Zưới đã nổ.

   Bỏn tin là sống chết tuyền có số. Mà chết dưới nước dứt phát là do giả nợ Hà Bá.

   Cô nầu tùm suống sông chửn bị chết đuối chước mắt bỏn thì bỏn vưởn đéo cứu, bởi bỏn tin Hà Bá muốn bắt cô nầy.

   Nếu húng lên nhẩy suống cứu thì sẽ bị Hà Bá đòi nợ bỏn thay vầu dịp khác.

   Địt mẹ, hãm lìn cực.

   Bàn chiện nước nôi hôm nầu anh biên thêm cồng Ma Da hầu các cô cho đủ bộ. He he.

  • #48 by Mr. Tran on 2011/04/27 - 14:00

   Vấn đề là bơi trong điều kiện nào? bơi trong bể bơi hay hồ thậm chí là biển khi sóng yên biển lặng anh bơi thừa sức 20km, anh nổ đấy nhưng quan trọng đéo gì vì có thằng kiểm chứng mẹ đâu, nhưng bơi qua sông hồng chỗ đoạn nhà anh vào mùa lũ to như năm 85, 86 thì bố anh cũng đéo bơi được. Anh đảm bảo là khi bơi ngửa với tốc độ vừa phải khi sóng yên biển lặng anh bơi được liên tiếp 16h liền, đã nhiều đứa bơi qua eo biển Manche rộng hơn 30km đó thôi. @Ivan Chuối

    

   Tất nhiên là điều kiện ổn rùi. Đéo ai lại bơi lúc mưa gió nếu không phải kíu hộ làm đéo gì, phỏng?

    

   Nhắc chiện kíu hộ, bọn Mẽo mọi có cái phin đéo gì của cô Kê vin Cốt nơ mới cả thằng phi công của em Mo ý. Hay phết

    

   Mà cô Ivan Chuối nổ ác thế sao đéo làm tròn mẹ đi, đéo gì để 16h nghe hehe lạc lõng bỏ mẹ

  • #49 by Enterprise on 2011/04/27 - 14:12

   @Cô Gay+let:

   Hehe, đáng-lẽ anh sẽ không đôi co mới cô dưng cô bảo anh hèn nên viết thêm tí chút.

   Cô nên đọc lại qui-định của bài báo khoa-học mà anh đã nói đến. Ngay-cả đọc ở mức khái-niệm mà cô còn không hiểu rồi bật lung-tung là sao là sao?

   Nội-dung của một báo cáo khoa-học có thể đúng hoặc không đúng với các kết-quả nghiên-cứu hiện-tại, dưng phải đảm-bảo 3 thứ đó. Có các lý-thuyết đã được xây-dựng đến nay bị lật đổ hoặc cần phải bổ-sung dưng vẫn gọi là khoa-học. Vì-sao? Vì nó xét dựa theo 3 đặc-điểm trên.

   Ai bảo cô quan-sát trực-tiếp và tổng-hợp không phải khoa-học? Mời cô xem các phương-pháp nghiên-cứu khoa-học trước khi phán dư thế, nhế.

   Vì-sao anh không muốn nói tiếp mới cô? Đơn-giản là anh thấy ngay mức khái-niệm mà cô đọc còn chưa hiểu thì lấy gì để lý-luận, để thống-nhất hử cô?

   Nếu cô không biết, mời tìm-hiểu trước khi tham-luận, đó là thứ mụ Dì luôn nhắc. Anh cũng muốn nói mới cô như thế. Chứ anh sợ gì vụ tranh-luận hử cô?

  • #50 by Bia on 2011/04/27 - 14:36

   nói về còm rác, nhai trúng sạn @Ngọa Long Cương

   Đồng chí đéo phải dân kinh doanh….., hoặc nếu có thì cũng bọn độc quyền, đéo cho khách hàng chọn lựa dịch vụ – sản phẩm.

   Đéo khá nổi trong làm ăn đâu. Có ngày Bia tiếp gần chục vị khiếu nại về sản phẩm, nói trên trời dưới đất. hehe đéo hề chi.

   Hồi xưa ngồi văn phòng tiếp chục dân khiếu nại đất đai blala.. hehê: muỗi.

   Người ta giả tiền, ngưởi ta có quyền

   Nhai cơm trúng đinh 5 phân thì Bia đã bị rùi, bình thường thui.

   Đéo gì vào quán Bựa free đòi hỏi tùm lum, thực tế ngòai đời thì sao?