The General’s Shi Zhi Gong [1.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thập Trí Công within Tứ Đại Công

Các cô đã nghe đâu đó, rầng Trung Tướng đã chếtạo và truyềnbá Tứ Đại Công, gồm Thập Dâm Công Shiyingong, Thập Minh Công Shiminggong, Thập Khí Công Shiqigong, và Thập Trí Công Shizhigong.

Thập Dâm Công luyện nộitạng, giácquan.

Thập Minh Công luyện cơbắp, gânmóng, xươngcốt, dadẻ.

Thập Khí Công luyện khí.

Thập Trí Công luyện trí.

Phải vậy hông?

Hôm nai, Trung Tướng start to hướngdẫn các cô ngón Thập Trí Công hehe bấthủ, một trong Tứ Đại Công bấthủ.

Thập Trí Công Toàn Diện

Thập Trí Công, như tên gọi, gồm 10 Trí Tiểu Công, là:

1. Độc Công, aka Dugong, luyện Đọc.
2. Tả Công, aka Xiegong, luyện Biên.
3. Thính Công, aka Tinggong, luyện Nghe.
4. Thoại Công, aka Huagong, luyện Nói.
5. Ký Công, aka Jigong, luyện Nhớ.
6. Thuyết Công, aka Shuogong, luyện Giảnggiải & Diễnthuyết.
7. Tập Công, aka Zagong, luyện Tậphợp & Thâutóm.
8. Liệt Công, aka Liegong, luyện Liệtkê & Trìnhbầy.
9. Hợp Công, aka Hegong, luyện Tổnghợp & Baoquát.
10. Tích Công, aka Xigong, luyện Phântích & Chitiết.

Các cô liu-ý, Trung Tướng đặt loạt bài Thập Trí Công vầu khoang Sứckhỏe, chớ hông chọn khoang Giáodục nha lũ Simacai.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thập Trí Công #1: Độc Công

Độc Công là công Luyện Đọc.

Các cô hãy lấy một cuốn sách Lừa bấtkỳ mà các cô chưa từng đọc, mở một trang bấtkỳ không chứa tranh-ảnh or anything but plain text.

Thói thường, chữ trang trảng dàn tầm 30 dòng, mỗi dòng 13-15 từ. Tổngcộng 400-500 từ tiếng Lừa.

Các cô hãy đọc thử trang sách ý, bấm đồnghồ coi hết bâu lâu?

Thói thường, Simacai Tinh Hoa các cô đọc 500 từ hết 1.5 phút. Simacai Bần Nông đọc chậm bằng 1/3 các cô, hết 3-4 phút. Lãnhtụ Nã Phá Luân đọc nhanh gấp 4 các cô, hết 20 giây.

Trung Tướng đọc nhanh gấp 2 cô Luân, nuốt trang sách 500 từ trong 10 giây, thậmchí 7 giây. Hiệntại, chỉ máy Xerox Optical Scanner được chínhthức thừanhận có tốcđộ đọc nhanh hơn Trung Tướng. Hehe nổ đấy, dưng quantrọng đéo gì, đàng nầu Trung Tướng chả đọc nhanh nhất Quả-đất. Cả tờ An Ninh Cuối Tháng 48 trang Trung Tướng đọc hết 51 giây, trungbình 1.06 giây/trang.

Tại sâu Trung Tướng đọc nhanh như ông sói?

Muốn giả-nhời câu-hỏi ý, các cô hãy tự-vấn, tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Ba lýdo khiến các cô đọc chậm như ông ròi là:

(i) Các cô không biết xài đồngthời hai mắt!

Các cô có hai mắt, dưng luôn tậptrung cả hai vầu nhõn một điểm. Trung Tướng nghĩ, các cô nên hehe chọc mẹ một mắt đi, dõi một điểm cần đéo gì hai ông mắt.

(ii) Các cô không biết lái mắt!

Các cô, khi đọc, luôn đưa mắt theo quỹđạo mặcđịnh:

(a) Từ trái qua phải, nhẩnnha từ đầu dòng tới cuối dòng.

(b) Tới cuối dòng, thì lia mắt từ phải qua trái, tìm xuống đầu dòng mới.

(c) Tiếptục a-b-a-b, suốt trang.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Các cô có thấy, bước (b) hoàntoàn thừathãi, và bước (a) quá phíphạm?

(iii) Các cô không biết nhìn bằng não!

Thuậtngữ IT kêu các cô không sửdụng Cache Memory (“Bộ Nhớ Đệm”), lẫn Multi-threading Technology (“Côngnghệ Đa Luồng”).

Các cô Input (“Nhập”) vănbản bằng mắt kiểu ReadLine (“Đọc Một Dòng”) hoặc ReadByte (“Đọc Một Từ”), rùi chuyển Data (“Thôngtin”) vầu CPU (“Trungtâm Xửlý”, aka Não), chờ xửlý.

CPU các cô nghiềnngẫm Data xong, thì lưu mẹ nó vầu RAM (“Bộ Nhớ Tạm”, aka Chất Xám), hoặc HardDisk (“Ổ Cứng”, aka Nếp Nhăn), rùi mới phát lệnh cho Input Device (ie Mắt các cô hehe) Continue-to-read (“Đọc tiếp”).

Procedure (“Quytrình”) lạchậu đó Speed-down (“Làm Chậm”) sự Đọc của các cô 4-6 lần.

Tộinghiệp, Simacai.

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chếtạo: (Chế tạo).
– Truyềnbá: (Truyền bá).
– Nộitạng: (Nội tạng).
– Giácquan: (Giác quan).
– Cơbắp: (Cơ bắp).
– Gânmóng: (Gân móng).
– Xươngcốt: (Xương cốt).
– Dadẻ: (Da dẻ).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giảnggiải: (Giảng giải).
– Diễnthuyết: (Diễn thuyết).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Thâutóm: (Thâu tóm).
– Liệtkê: (Liệt kê).
– Trìnhbầy: (Trình bầy).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Baoquát: (Bao quát).
– Phântích: (Phân tích).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Bấtkỳ: (Bất kỳ).
– Tổngcộng: (Tổng cộng).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Thừanhận: (Thừa nhận).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Trungbình: (Trung bình).
– Lýdo: (Lý do).
– Đồngthời: (Đồng thời).
– Tậptrung: (Tập trung).
– Quỹđạo: (Quỹ đạo).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thừathãi: (Thừa thãi).
– Phíphạm: (Phí phạm).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Sửdụng: (Sử dụng).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Vănbản: (Văn bản).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Xửlý: (Xử lý).
– Nghiềnngẫm: (Nghiền ngẫm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Lạchậu: (Lạc hậu).
– Tộinghiệp: (Tội nghiệp).

*** 1. #1 by phot_phet on 2011/04/06 - 14:48

  Làm tý Phượt & Phịch đi chi bộ. Nghe nhời con Zì zức đầu bỏ mẹ. Bấm vào cu kon anh trên Avatar nhế.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 14:49

  5. Với mức hoahồng bán hàng lũytiến 10%, thì tổng số tiền hoahồng mà nhà-bán-buôn fải trả cho các Cấp Bán Hàng khi một con Cấp 10 bán được 1 sảnfẩm nào đó sẽ bằng já bán chính sảnfẩm đó. Hehe nghĩa là con bán-buôn kia móm tuyệtđối.

  Và đây chính là sự nguyhiểm của MLM mà các chánhfủ khắp Quả-đất đều luôn zèchừng, và nó cũng là thuốc kíchthích để MLMers lao vầu sựnghiệp MLMing như thiêuthân.

 3. #3 by Deobietj on 2011/04/06 - 14:51

  Mà đéo j Zì phải nêu mấy khái niệm cơ bẩn về MLM nhẩy. Djt mje có ý j thì biên ra luôn đi. Còn khái niệm thì đứa nào đứa ý tự Gúc, đéo Gúc ra thì hỏi. Djt mje đéo hỏi đc bạn bè sách vở thì hỏi trên nầy. Djt mje tham dự cái quán nầy lâu rồi mà ngồi lật cồng thế này hết mje ngày chứ tham luận đéo j nữa.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 14:53

  6. Zo cơcấu của MLM, mà các kháchhàng (kiêm con-bán-lẻ) cấp càng thấp thì càng có nhiều cửa kiếm xiền.

  Và thựctế đã có zững con-nghiện MLM kiếm được cực nhiều xiền.

 5. #5 by otocu on 2011/04/06 - 14:54

  Bọn đa cấp có dững cái làm anh nghi ngờ:
  – Chiết khấu (hoa hồng) lớn, tức giá trị thật của sản phẩm nhỏ -> sản phẩm bán đến người tiêu dùng quá đắt -> khó bán (bán được ít).
  – Làm thế nào để quản được tiền chiết khấu mình hưởng do các cấp dưới mình bán?

 6. #6 by DG on 2011/04/06 - 14:56

  Cụ bà mầy con Jì, bán hàng đa cấp mờ không nổ mới pha trò thì có mà ăn cứt!

  Con Jì nên nhớ, dững thằng theo nghiệp đó, lúc nầu nhìn hàng cũng nguôn lành cành đào, mồm miệng ngọt dư mía, và quan trọng là, câu bất cứ ai!

  Hiểu chưa? Vì tính chất lũy tiến, nên yếu tố cạnh tranh trong môi trường MLM gần như không có, giúp nhau cùng tiến thì cùng có lợi, còn dìm nhau là cùng chết chìm ku ạ!

  Vì thế, dững thằng chơi món nầy, đa phần đéo thích ứng được với dững môi trường gato, và vô tình, đéo có sức ì nếu một mai may rủi rơi vầu một sân chơi khác!

  Còn xiền? hehe nổ đới!

  Đù má cu Jì chứ ở HN có thằng đã câu anh nhiệt liệt dù rước xe đến tận nhà, mời đi dự cái đéo gì mà tổ chức tại Trung tâm gì gì ở Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng í, địt mẹ được 15 phút anh chuồn chuồn mẹ ra ngoài tỉn thuốc lào đới!

  Cho nên, câm mõm đi cu!

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 14:57

   Ngu thì câm mẹ mỗm đi không Zì khóa mẹ lại jờ.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 14:56

  7. Zưng nếu MLMer nầu cũng kiếm được nhiều xiền như bọn MLM-headers quảngcấu, thì sao?

  Thì MLMing gẫy fựt, chứ sao. Lấy đéo đâu ra tiền mà trả hoahồng nhiều đến như thế.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:02

  8. Để có xiền zuytrì và fáttriển MLM tới x cấp (x>3), thì bọn MLM-header buộc fải có 2 fươngsách.

  Hai fươngsách nài là bắtbuộc với một cty MLMing.

  Đó là:

  (1) Đặt já sảnfẩm cực cao. Có thể gấp 10 đến 100 lần já thựctế.

  (2) Bắt buộc Kháchhàng fải mua một Lượng Hàng Tốithiểu (kêu là Minimum Sales Req) thì mới được coi là một MLMer. Khoản xiền nầy chính là khoản Jả Để Chơi (Pay-to-play Amount).

 9. #10 by DG on 2011/04/06 - 15:03

  Ơ địt mẹ con Bựa dám dọa anh à, tát móp mõm giờ, giỏi thì khâu đi!

  Các đồng chí phải đặt câu hỏi, tại sâu MLM là cái nghề mà thằng củ lìn nầu, đầu bò cỡ nầu (như con Đéo Biết Jì) chẳng hạn, cũng xông vầu và vỗ ngực được là anh iu nó, anh sống mới nó bằng đam mê …

  À mà thôi, để cho con Bựa tốc váy ăn vạ tiếp, anh biên cồng chửi nó vì quả nổ về nhà ống đơi, địt mẹ câu mấy con suốt ngày lải nhảu “ra site” mà đéo ăn thua!

  Nhẽ là dân cò thật!? Hẽ hẽ!

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:04

  9. Đọc đến đây các cô đã thấy cái thúvị của MLM chưa, hử con Zái Ghẻ chỉ jỏi nổ suông như zắm thoảng?

  Hàng mà bọn MLM hay bán là jì?

 11. #12 by Già Không Đều on 2011/04/06 - 15:06

  Địt mẹ ở đây có Cô nầu nắm vững được 5 & 8 steps của Direct Sales hông? Ho Anh nghe tiếng xem nầu?

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:08

  10. Hàng mà bọn MLM hay bán là jì?

  Theo yêucầu #1, “hàng fải cực đắt”, nên bọn MLM chỉ bán zững mặt-hàng không thôngzụng và ít có reference về já, tỉ như:

  – Thựcfẩm chứcnăng. Như thuốc jảm cân, thuốc chống ungthư..

  – Máy hoặc thiếtbị đặcchủng. Như vòng-cổ chống say-xe, tem chống stress, đồnghồ chống cao-huyết-áp, đá fongthủy..

  – Vươnvươn.

 13. #14 by Deobietj on 2011/04/06 - 15:12

  Ui djt mje mầy con Dái Ghẻ. A bẩu mầy nổ là vụ mầy đọc cồng, chứ bán hàng đa cấp hay làm cái đéo j mà kiếm trăm trẹo tháng thì có đéo j mà nổ.

  Djt mje làm mảnh đất kiếm tỷ Cụ thì chia ra tháng chả đc trăm trẹo ah. Chứ có cái đéo j.
 14. #15 by Già Không Đều on 2011/04/06 - 15:12

  Địt mẹ Cô Cũ, tiền hoa hồng mà hông xuống thì con ranh lấy đéo gì mần động lực mà theo đuổi “sự nghiệp” hử Cô?

  Hàng để bán theo mô hình đa cấp như tụi Sinh Lợi, Lô Hội, Foreverliving, gần đây có Amway, mỹ phẩm mẹ gì của Thụy Điển đó, túm váy lại là hàng….tỉ như thực phẩm chức năng, gia dụng đa năng, lọc ozone nọ kia đéo thấy bằng mắt thường bla bla

  Luôn có tụi”chiên gia” người nước ngoài mần….sư phụ he he, gần đây thì nhiều chiên gia Tàu Khựa.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:13

  11. Vậy já bán một sảnfẩm MLM cao đến như nầu?

  Thời MLM mới thịnh ở Lừa, một hộp thuốc jảm béo (của Tầu, tấtnhiên, zưng được zán mác ABC, trong đó ABC là trên cty MLM) được bán với já 1,800,000 Ông Cụ (đọc: “một trẹo tám”).

  Hộp thuốc đó mua lẻ ở Hà Khẩu já 20 Ông Mao, tức khoảng 50,000 Cụ (đọc “năm mươi ngàn”).

 16. #17 by bienduc_hai on 2011/04/06 - 15:13


  Cưng kể như có giải nghiệm thật í nhể? Hay chỉ nghe bô lão kể thui?


   Cưng có biết gì về hoạt động Hướng đạo sinh hông? @Chị Rose


  Hehe, chuyện có trải nghiệm hay chưa thì chưa quan trọng, miễn điều mình nói đã đúng, hehe, khi điều mình nói đã đúng làm cho người nghe có thể nhìn thấy viễn cảnh đó ngay trước mắt hoặc hình dung được phần nào, thì so với người thấy mà không có năng lực diễn đạt đã tốt. Cho nên có thể nói quan trọng là ở hiệu ứng nơi người nghe. Em tin tin má hồng (nhời con mụ Zì, hehe) thì không có cơ hội trải nghiệm những điều đau đớn ấy rồi, hic.
  Chuyện Hướng Đạo Sinh, hic, tiếc nuối làm sao, bây giờ hoạt động không bằng một mẩu nhỏ so với hồi xưa. Hehe, miền Tây thì ít thấy, chỗ em khi xưa chỉ có Thiếu Nhi Thánh Thể là vùng vẫy ngon lành. Cho nên giờ nhìn mấy cái Đoàn Thanh Niên với Đội Thiếu Niên chỉ muốn nhổ vào đấy, sự bắt chước thảm hại, tiếng miền Nam nói dâ dã là: “Đạp cứt không nên lỗ”. Đặc biệt đội là chỗ dậy hư trẻ con nhiều nhứt!
 17. #18 by Deobietj on 2011/04/06 - 15:15

  Mà Djt mje mày con Dái ghẻ. Ngu vừa thôi chứ ai hông biết để tránh cái trò MLM nầy hả mầy.

  Djt mje hồi SV A đã từng chơi cái bọn chuyên lừa đảo khuyến mãi bao lần rồi đới. Djt mje đéo bao h A thử mấy cái trò xuẩn ngốc như mầy nghe ku.
 18. #19 by otocu on 2011/04/06 - 15:16

  Bọn bán hàng đa cấp ở Lừa phần lớn không có hóa đơn. Thuế chúng còn dám trốn thì tiền chiết khấu hoa hồng là cục cứt.

 19. #20 by Già Không Đều on 2011/04/06 - 15:17

  Bọn bán hàng đa cấp ở Lừa phần lớn không có hóa đơn.(@ Cũ)

  Có xuất hóa đơn vì có đầu vào thì có đầu ra chứ cô, tuy nhiên, nó chỉ xuất 1 lần với giá…tự xử nho nhỏ gọn gọn thui, vì từ cấp 2,3 trở đi, sale rep bán cho sale rep thì lấy đéo gì tư cách mà xuất hóa đơn. Nên trốn thuế VAT cũng khủng đấy, dù trên hệ thống sổ sách kế toán vẫn thể hiện hàng nhập hợp pháp, thuế đóng đàng hoàng.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:18

  12. Để được làm MLMer đi bán hộp thuốc jảm béo já 1.8 trẹo, thì các cô fải mua ít nhất 1 hộp (tấtnhiên mua về thì đéo zùng làm đéo jì cả). Đây là khoản Pay-to-play mà Zì nói.

  Các cô MLMer có biết já như thế là quá đắt không?

  Biết chứ. Biết rất rõ là khác.

  Vậy tại sâu bỏn cứ lao vầu hehe?

  Vì bỏn muốn thành MLMer để kiếm hoahồng nhanh như rửa đít chứ còn sâu nữa.

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:20

  13. Như vậy các cô đã thấy, MLM chính là Game, chứ không fải Business, càng không fải Trading.

 22. #23 by DG on 2011/04/06 - 15:20

  Hehe chứng tỏ con Jì khả năng đọc cồng đéo ăn được anh rùi!

  Đọc lại đi, anh bảo 100 trẹo là 100 trẹo thằng bán hàng đa cấp nổ ý, chứ đất cát đéo gì đâu!

  Luyện độc công đi em, hẽ hẽ!

 23. #24 by otocu on 2011/04/06 - 15:20

  Tức là, do giá sản phẩm quá cao nên để tiêu thụ được phải có dững biện pháp bán hàng cao thủ, tức là lừa chứ đéo gì.

 24. #25 by Già Không Đều on 2011/04/06 - 15:20

  Mô hình đa cấp này địt mẹ cũng có bóng dáng tương tự của giá nhà xứ Lừa đó mấy Cô ah . Thằng trước sang tay thằng sau rùi thằng sau sang tay thằng sau nữa, thằng cuối cùng ôm là thằng chết . Tuy nhiên, nó theo quy trình ngược, giá từ thấp đội dần lên cao, còn BHĐC thì giá cao ngay từ đầu, đỉnh luôn, rùi chia hoa hồng dần xuống.

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:23

  14. Ở các quốcja mà Game là hợpfáp (tỉnhư bọn nầu coi Gambling là hợpfáp, và các kiểu chơi ăn xiền không bị cấm), thì đươngnhiên MLM là hợpfáp.

  Tinhiên các thểloại Cam nó theozõi đám MLMs đó rất kỹ.

 26. #27 by Sỳ Gòn on 2011/04/06 - 15:24

  Địt mẹ, anh lại về đơi.

  Mấy hôm nay lu bu công chiện đéo vào quán chỉ đạo sát sao thế là, địt con mẹ, loạn xì ngầu hết.

  Nầu là con Déo Mặt Lồn giở mửn cũ vạch bòi ăn vạ, dọa tự móc thủng đít mà tự vẫn trước chi bộ chỉ vì cỏn thua trong gêm sô: “Hành Trình Truy Tìm Chủ Nhưn Quả Cứt Nát”.
  Thay mặt cấp Ủy anh nghiêm khắc phê bình đồng chí hãm lìn nầy. Đề nghị đồng chí cư sử cho phải phép. Địt con mẹ đồng chí.

  Nầu là con Chạn Khắm, Dái Ghẻ mới cả con Vìa Gay fản bội cáchmạng, bán đứng anh đễ về dưới chướng con Zì. Chấp nhận thân trâu thân chó ngầy ngầy điếu đóm, mút bòi cho cỏn.
  Anh khuyên bọn nầy mau mau tình ngộ mà chở về mới chánh nghĩa quốc gia của anh. Địt con mệ bọn trở cờ phát. Hẽ hẽ hẽ.

  Mới cả một đám tintin nhi đồng nhí Mặt Nừa, Mặt Lú, Mặt Shịp mới cả Mặt Lồn Nầu Nữa, lớp ngậm đầu ti Đốc Tơ Bờ Rao, lớp quấn tã Bắp Bi đi xe nôi vầu quán ỉa đùn ỉa chậy.
  Địt con mẹ bọn nầy tuổi gì mà nguôn thế hở?
  Vào quán đã chắp tay chầu hỏi anh chưa mà dám ti toe tun dắm choang choác đái ỉa thế kia?

  Tí nữa quên, địt mẽ con Zì Già Hói Kèo Teo Hay Hờn Dỗi phát thay nhời cầu ợ!
   
  Anh cút đi tắm phát đã. Tí anh ra sẽ ĩa vầu đầu từng con từng con một.

 27. #28 by Deobietj on 2011/04/06 - 15:30

  Djt mje lại thêm thằng Dái ghẻ ngu như Lãng bò.

  Djt mje bán hàng đa cấp lãi trăm trẹo thì có đéo j nhở. A thấy thường mà. Nên A mới đéo care là mầy or mấy thằng ý có nổ hay kg nha cưng.
  A đang bẩu mầy nổ là vụ đọc cồng ý. Đéo hiểu à. Thôi đéo cãi mới cả mầy nữa. Nhạt bỏ mje.
 28. #29 by Già Không Đều on 2011/04/06 - 15:31

  Để thêm phần hoa lá cành hấp dẫn các members của cuộc chơi đa cấp, mỗi Cty BHĐC đều nghĩ ra các Level để “phong” cho  những ai “chiêu mộ” được nhiều đại lý cấp dưới, nào Thiên Ưng, nào Kim Cương, nào..cấp bậc tỉ Trung Tướng, Trung Tá, Đại Úy, đại khái thế he he. Cấp bậc càng cao hoa hồng nhiều, là tấm gương chói lói bảnh tỏn để các mem khác theo đó mà phấn đấu…”lên” trong sự nghiệp.

 29. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:33

  15. Vậy thì, với tưcách là một Bấthủ, Zì có khuyên các cô “chơi” MLM hay không?

  Zì không khuyên các cô chơi, cũng không khuyên các cô đừng. Các cô nhớn rùi, hãy tự nhìn vầu zững nhời vàngngọc Zì nói để rút kếtluận cho riêng mình.

  Nếu các cô lợizụng máu đammê cờbạc của Đám Đông để kiếm được xiền, thì cũng tốt chứ sao không?

  Và một khi đã “chơi”, thì nếu có thấtbại thuathiệt, các cô cũng ráng mà chịu nhế. Còn nếu có lãilờ vôbiên, thì Zì cũng đéo đòi fí tưvấn đâu.

  Các rủiro Zì đã nói rùi. Các cámzỗ Zì cũng đã nói. Việc còn lại là của các cô, lũ Simacai.


 30. #31 by DG on 2011/04/06 - 15:33

  Con Tế Sì Gồng ngày quay tay mấy bận trong nhà tắm hả em? hehe!

  Con Zì nổ về quả bán hàng đa cấp được đới, địt mẹ để tối nay về anh dúi đầu lâu con vện vầu quán đọc hết đám cồng nầy rùi anh xông phi phát dính bố vầu tường, địt mẹ!

  Suốt ngày lải nhải chê bai anh đéo kiếm kiếm xiền bằng tụi tủi, nầu là đứa nấy bạn em kiếm như nầy, như nọ, anh đéo đỡ được, anh ức!

  Anh đồ rằng quán nầy có con Vìa Gay là chiên gia MLM đới, phỏng?

  @ Jì: Ồ kế!

 31. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:38

  Hehe về món Thập Kỉu Tràng Công, Zì đã bẩu là Zì sẽ nói khi thấy cần mà, zưng mà các cô đừng nghe con Vìa Lét nha, cỏn đùa đấy (địt mẹ nghe đến bịt tai rùi thở zài mà các cô không biết à?).

  Zưng mà Zì cũng có nhời khen là cỏn thôngminh đấy, chỉ có điều hay nổ thôi. Đúng 1/3 rùi đó hehe.

 32. #33 by otocu on 2011/04/06 - 15:39

  MLM có 2 cái hay và thu hút:  1. giá cắt cổ dưng không thể phá sản vì nó, 2. Cơ hội kiếm là rõ ràng, công bằng cho tất cả.

 33. #34 by Già Không Đều on 2011/04/06 - 15:41

  Tức là, do giá sản phẩm quá cao nên để tiêu thụ được phải có dững biện pháp bán hàng cao thủ, tức là lừa chứ đéo gì.(@ Cũ)

   

  Mua rẻ bán đắt, quy luật business là thế rồi. Có một saying thế này “Bản chất của mua bán là lừa đảo” mà. Tuy nhiên, lừa chấp nhận được và không chấp nhận được nó khác nhau ở” nghệ thuật bán hàng và đạo đức kinh doanh”

 34. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 15:43

  Nói thêm chút về MLM

  Bọn chủ MLM luôn có fần-mềm riêng để theozõi việc bán hàng (gọi là MLM Software, các cô có thể tự gúc). Fần-mềm đó luôn có báocáo tứcthời để bỏn cânnhắc có tiếptục nữa hay là “bùng”.

  Nên các cô nói MLM “luôn bùng” như kiểu trốn thuế là chưa đúng. Nó chỉ bùng khi căng sức đéo chịu nủi nữa thôi.

 35. #36 by ketui on 2011/04/06 - 15:49

  Ui địtmẹ! Buồn vãimả. Địtmẹ tưởng nghỉ ởnhà khôngmầngì thì khoẻ chứ ai ngờ củađángtội. Mịa, kiểunày tháng5 chắc phải đimần lại thui.

  Cu nào dưới nóichuyện về bánhàng đacấp đới. Địtmẹ, không dễ đâu nhé. Có dễ thì làm lúc trước thôi, chứ bâygiờ dân nó nghe mình bánhàng đacấp là nó lỉnh mẹ nó đi, mặcdù nó đéocầnbiết mình bán cáigì. Địtmẹ ởLừa thì làm cáigiề cũng khó.

  Cũng tươngđương với bánhàng đacấp thì có Bảo hiểm nhân thọ (the same về phươngpháp). Cái địtmẹ, cứ nghe đến BHNT là dânLừa cứ lỉnh mẹ nó hút, đéo cần nghe thằngthẳng đó tưvấn cái mẹ gì, tự mình colại, rồi nghĩ ngay thằngnày nó đang lừa mình để làm hợpđồng mua BHNT. Địtmẹ, ở Lừa muốn tốt cho Lừa cũng khó lắm. Chỉ cho Lừa sao cơm ngày 3 bữa là ok, rùi cần đéo gì phải lo nữa. Mịa, toàn thằngchết cãi thằngkhiêng không hà!

 36. #37 by ketui on 2011/04/06 - 15:51

  Tui đợt rùi cũng rảnh nên thamgia lớp BHNT của 1 Cty BH toàncầu, thấy đúng là hay thật, rất nhânvăn, nhưng nghĩ mình sẽ ra đi làm nghề này thì không chắc, mịa, chình nổ của Tui cũng không đến nỗi, nhưng từ 1thằng chuyên muahàng bây giờ chuyển sang bánhàng khó phết. Nhất là tại xứ Lừa thì chình dân chí kiểu này thì cũng thua. Nên thamgia cho biết vậy thui chứ kiu đi tưvấn thì địtmẹ potay.com

  Địtmẹ, Cty này khi tuyển nhânviên thì toàn tuyển từ phó, trưởng phòng từ các Cty khác trở lên không thôi. Thế mới phục nó. Nên có những người thunhập 1 năm hơn chục tỉ là bình thường (cái này Tui nói thật không hề chémgió). Nhưng những nhânvật như thế thì khi nóichuyện với họ thì Tui cứ nghĩ là mụ Zì không à hehe…, địtmẹ chém cứ là phầnphật, phầnphật mà mình đéo bật đựơc mới kinh. Nói chung làm nghề này là : Cứng về tâm lý + khéo ăn nói => thành công

 37. #38 by Ngũ Sắc on 2011/04/06 - 16:12

  Ui dismia, triển vọng kinh tế lừa năm nay như thế nài (tăng trưởng 6.1 %-1X.X % (X.X>3.0):

  “theo các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á, Việt Nam sẽ rất khó giữ lạm phát ở mức một con số trong năm nay, bởi mặt bằng giá hiện đã cao hơn cùng kỳ 2010 khoảng 13-14%. “Nếu trong 9 tháng còn lại, tăng CPI có là 0% thì đến cuối năm, giá tiêu dùng vẫn sẽ cao hơn thời điểm cuối năm 2010 khoảng 13,3%”, ông Konishi nhận định.

  Về kịch bản lạm phát ADB cho rằng CPI sẽ tiếp tục tăng đến hết tháng 9 và đỉnh điểm có thể lên tới hơn 16% (so sánh với cùng kỳ năm trước). ADB cũng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2011 sẽ giảm còn 6,1% do tác động của các biện pháp thắt chặt tiền tệ (dự báo trước đó là 7%)”

  Dismia các cô mau đi MLMing mờ kiếm ăn nhế!
 38. #39 by DG on 2011/04/06 - 16:22

  Bựa nầu biết cách cóp bết từ mobipocket reader sang word nguôn lành không chỉ anh mới, anh cần cốp ít tài liệu rùi in bản cứng để đọc mà hông được!

  Tks;

 39. #40 by Deobietj on 2011/04/06 - 16:41

  Gúc chưa Ku Ghẻ. Chưa gúc thì vào đây. Có mấy cách đới.

 40. #41 by Sỳ Gòn on 2011/04/06 - 16:44

  @Em RốtXinhTươi: Anh tập đú mới em và con Chạn Khắm phát. Hẽ hẽ. Cho con Dái Ghẻ gato lòi ghèn. Hẽ hẽ hẽ
  This ugly fuking shit named Déo Pussy Distorted Face, am I clear enough baby?
  Just give me this pussy guy name. I swear I’m gonna send this morther fucker to hell asap!
  He he he.

 41. #42 by Sỳ Gòn on 2011/04/06 - 16:45

  @Chạn Khắm: Anh mần địa chất mới cả xây cất đéo đâu. Chuyên ngành của anh là Viển Thong chiên IT mà. Ra site là đi khảo sát kiểm tra cáp ngầm.
  Địt mẹ, anh nổ đới, mà he he, quan chọng đéo gì. Đàng nào thì cũng là mần culi mà.
  Ở chổ anh người ta quan chọng danh xưng đéo. Chủ cả mần hùng hục trâu bò hơn cả lính chứ đéo đùa.
  Đéo đâu hở chút chìa nêm cạc ĐốcTờ mới cả MátTờ loạn con mẹ nó xí ngầu dư ở Lừa. Há há há.
  Mức thu nhập mới là năm bờ oăn nhế

 42. #43 by Sỳ Gòn on 2011/04/06 - 16:46

  @Cô Đéo Gì Đéo Nhớ: Anh tưởng cô qua Sít Ny chứ. Địt mẹ, đi có 3 ngầy thì đi làm chó giề? Anh thật.
  Bọn đi tua theo đoàn dư cô nầy thì thường trú ở Sydney CBD. Mà ở đó thì ra thăm quan nhà hát Con Sò trứ danh ở Circular Quay gần hơn vầu nhà xí.
  Nếu đoàn tuyền già hói Lừa, đảm bẩu sẽ có màn vi hành về Đại bản doanh Lừa ở tận Cabramatta, hoặc có thể Bankstown. Ghé qua để biết đồng bầu mình đương bị bọn tư bửn chó chết bốc lột dư lào. Hàn Bửn thì Strathfield, Tầu Khựa thì Hurstville. Đại khái thế.
  Thời gian rộng rãi tí có thể đưa đoàn nầy lên BờLu MauThình thăm quan danh lam The Three Sisters.
  Hoặc phắn ra ngoầy BonĐai BíchSì để biết thế nầu là Già Hói Tắm Nuy.

  Phò phạch thì mua mẹ tờ Chiêu Dương hoặc Dân Việt nhế. Quảng cấu đầy. Khu Víllawood có 2 động tiếng tăm nhờ quảng cấu. Địt mẹ, tuyền phò Tầu. Hàn-Mã-Sin-Nhật-Thái-Phi cái lồn mẹ chúng nó í. Hẽ hẽ.
  Fairfield thì có phò tây dưng khuyên các già hói nhớ đem theo tã để chêm nòng.
  Gần thì ngây Xy Tỳ vưỡn có, đi đéo đâu xa hở?
  Động ở ngoầy vùng Belmore, Peakhurst hoặc tận dưới Liverpool mới đúng là đa sắc tộc.
  Vươn Vươn…

  Muốn du hí khác ư? Thì … thôi địt mẽ anh nổ đủ dồi. Phắn đi chén cấy đã.

 43. #44 by Mr. Tran on 2011/04/06 - 17:00

  @Tế điên mặt ./ xiên:

   

  về làm cho Vila-phôn, Mỏ-bí phôn mới cả Vịt theo để cống hiến đi con thần quynh kia. Chiêu hồi rùi vưỡn về mới cách mệnh được đới, sư bố cô!

   

  Nhắc mới nhớ. Đéo gì ở đây nhiều tiến xỹ mới cả dáo xư vãi mẹ cứt. Đi đâu cũng gặp.

   

  Có cô đéo gì già hói tiến xỹ nghệ thụt lấy được em Hoa or Á hậu ngọt nước lắm!

   

  Nhìn mà thèm, địt mẹ

 44. #45 by old_durian on 2011/04/06 - 17:11

  Mời chi bộ ,/ n (.) , đọc cái này 

 45. #46 by sonata269 on 2011/04/06 - 18:20

  Em nghĩ không phải chính quyền sợ hãi mà là muốn gây tò mò. Báo chí rồi văn đàn của nước mình vốn như cái ao tù phẳng lặng, thỉnh thoảng cũng phải gây ra một tiếng động nào đó chứ hả, để quần chúng còn có cái mà bàn tán xôn xao, quên đi cơn lốc xoáy giá, vòi rồng chứ không phải lốc xoáy nữa.

  Còn mặt ông Vũ như thế mà mọi người cũng phải khen nhỉ? Em thấy bình thường. Thằng không biết sợ cũng là thằng chẳng còn gì để mất, có khi hắn biết sự nghiệp của mình cũng chỉ đến thế thôi. Và đứng trước vành móng ngựa 1 lần cũng là cơ hội PR cho mình, nên càng phải tạo dáng, kiểu như hắn nghĩ “Hình ảnh này rồi sẽ đi vào lịch sử í”.

  Còn chính quyền mình chả sợ gì đâu, cứ nhìn những trận càn quét khi dân không chịu đi bỏ phiếu hay dân không chịu để cho giải tỏa đất đai í thì rõ.

 46. #47 by sonata269 on 2011/04/06 - 18:32

  Em thấy bán hàng đa cấp ở VN khó mà thành công được là vì dân mình có một thói quen là đã tin cái gì thì dùng mãi cái đó, không chịu thay đổi, cứ nhìn S- Phone thất bại thảm hại thì rõ. Và cái mà dân mình tin thì lại toàn là những thứ được quảng cáo trên phương tiện thông tin truyền thống như báo chí hay TV.  Với dân mình thì báo chí & TV là chân lý mà.

  Những người bán hàng đa cấp thì hầu như toàn phải ngồi thuyết  phục người thân quen của mình mua hộ thôi, cả nể thì mua, không thì thôi, chứ thực ra cũng chả phân biệt được cái nào là tốt cái nào là không đâu mà. Một ví dụ nước rửa bát của Amway chả hạn, nó tốt vì nó không gây hại cho môi trường và sức khỏe như những dầu khác, có nghĩa là những tính năng vượt trội này là những thứ mà dân mình không nhìn thấy = mắt hoặc không cảm thấy = tay được, thế thì cũng không khó mà thuyết phục được họ.

  Em quen biết sinh viên nhiều, toàn mất khoản tiền đăng ký ban đầu xong là lại bỏ cuộc. Vì bán hàng kiểu này cũng khó cơ, phải có xe máy mà đi giao hàng, mà xăng thì đắt cắt cổ.

 47. #48 by sonata269 on 2011/04/06 - 18:38

  Trời, em typing xong không đọc lại mà post luôn, í em là “khó mà thuyết phục họ được”. Sao không như forum có tính năng sửa comment nhỉ?

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 18:56

   Không sửa được mới hay, để cho Nhời Nói Jó Bay em ạ.

 48. #50 by Sỳ Gòn on 2011/04/06 - 18:39

  @Con Dái Ghẻ:
  Sin mởi cô vầu đây tham khảo cách mần nhế. Anh chửa test dưng đọc qua cú pháp mới cả binh pháp của cỏn có vẻ nguôn đới. Hẽ hẽ.

  Vài điểm cần lưu ý:

  + Thằng thẳng đã bẩu, đôi khi, convert từ *.PRC sang *.DOC bị lỗi font do một bên là font unicode dựng sẵn còn một bên là font unicode tổ hợp. Đại khái thế. Cách khắc phục là cô tự đổi font cho tập tin .DOC thành phẩm nầy sâu cho phù hợp.

  + Bước 2 hướng dẫn dư lìn. Địt mẹ, cỏn bẩu là đã re-programming cấy chương chình ModiDeDRM viết bằng Python sang tệp thực thi .EXE chậy trên Windows. Cỏn nổ đới, mà he he, quan chọng đéo gì, đàng nầu anh cũng chưởi cỏn vì đéo hướng dẫn cách chạy MobiDeDRM nầy bằng dòng lệnh dư lào.
  Cách nhanh nhất là cô Dái Ghé tự tạo tập tin BLAH.cmd trống. Nhập nội dung:

  @Echo off
  CMD
  Pause

  Sau đó lưu lại. Double click vầu tập tin BLAH.cmd nầy để chạy được chương chình MobiDeDRM kia và làm theo dư hướng dẫn còn lại của cỏn.

  Các thuật toán mã hóa nầy so mới trình mã hóa của WinRAR thì đơn giản cực. Bởi nó dể bị crack. Còn của WinRAR thì không.
  Trình mã hóa của WinRAR hiện nây gần dư bất hủ mẹ. Hẽ hẽ hẽ.

  Còn mới các Trình bấthủ dư MDx, RCy, SHA-z, Blowfish, AES, vươn vươn, áp dụng trên các tập tin .EXE thì khác đéo Cống Rãnh mà sóng sánh mới Đại Dương. Hẽ hẽ hẽ.

  Con Zì xóa hộ anh cồng thừa mới.
  Tố Chè A Cố.

 49. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/06 - 18:56

  Zì đây Zì đây bọn lợn lùn Simacai chạy đéo đâu tiệt rùi?

  @em Hê

  Nhân vụ em nhắc S-fone làm ăn chán Zì mới nhớ ra. Mầnăn như nó không chết mới là lạ.

  Cái kiểu chó jì mà kháchhàng mua Sim thì fải mua cả máy (mà tuyền máy đểu). Chán máy thì fải vứt luôn Sim. Cước thì không rẻ hơn GSM thôngthường. Chứcnăng cũng không có thêm jì đặcbiệt. Tốcđộ hay độ nhậy cũng không hơn nốt (không ai kiểmchứng được).

  Nói chung là chả có iuđiểm mẹ jì.

  Zưng mà đưa S-fone cho Zì, thì hehe đảmbảo sau 2 năm Zì jật mẹ thịfần của Vịt Teo sure. Fải biết điểm yếu điểm mạnh của mình (và của Kháchhàng Tiềmnăng & Đốithủ Tiềmtàng) ở đâu mà cảithiện chứ.

  Tuyền quảngcấu suông, thì chỉ ăn cứt.

 50. #52 by Sỳ Gòn on 2011/04/06 - 19:12

  Hồi hổi thằng s-Fone bán sim kèm máy dùng hệ CDMA mà phải ko con Zì?
  Nghĩa là sim CDMA nầy hông thể cắm trên các máy xài mạng GSM dư Nó Kìa, Sam Sum, Mô Tô Rô La, Sô Nỳ,.. đồng thời máy của bỏn cũng hông thể cắm các sim của Mô Bì mới cả Ví Nà nốt?
  Bây giờ công nghệ CDMA vưỡn còn đất sống chứ con Zì? Nhứt là sâu khi công nghệ 3G ra đời?
  Ôi công nghệ anh dốt thật. Hu hu.

  @Con Chạn Khắm: Anh lúc đéo nầu cũng hướng về Lừa mà. Chỉ là hoàn cảnh he he chưa cho fép về thôi.
  Địt mẽ cô phát cho thơm họng nầu. Hẽ hẽ hẽ