The General’s Shi Zhi Gong [1.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thập Trí Công within Tứ Đại Công

Các cô đã nghe đâu đó, rầng Trung Tướng đã chếtạo và truyềnbá Tứ Đại Công, gồm Thập Dâm Công Shiyingong, Thập Minh Công Shiminggong, Thập Khí Công Shiqigong, và Thập Trí Công Shizhigong.

Thập Dâm Công luyện nộitạng, giácquan.

Thập Minh Công luyện cơbắp, gânmóng, xươngcốt, dadẻ.

Thập Khí Công luyện khí.

Thập Trí Công luyện trí.

Phải vậy hông?

Hôm nai, Trung Tướng start to hướngdẫn các cô ngón Thập Trí Công hehe bấthủ, một trong Tứ Đại Công bấthủ.

Thập Trí Công Toàn Diện

Thập Trí Công, như tên gọi, gồm 10 Trí Tiểu Công, là:

1. Độc Công, aka Dugong, luyện Đọc.
2. Tả Công, aka Xiegong, luyện Biên.
3. Thính Công, aka Tinggong, luyện Nghe.
4. Thoại Công, aka Huagong, luyện Nói.
5. Ký Công, aka Jigong, luyện Nhớ.
6. Thuyết Công, aka Shuogong, luyện Giảnggiải & Diễnthuyết.
7. Tập Công, aka Zagong, luyện Tậphợp & Thâutóm.
8. Liệt Công, aka Liegong, luyện Liệtkê & Trìnhbầy.
9. Hợp Công, aka Hegong, luyện Tổnghợp & Baoquát.
10. Tích Công, aka Xigong, luyện Phântích & Chitiết.

Các cô liu-ý, Trung Tướng đặt loạt bài Thập Trí Công vầu khoang Sứckhỏe, chớ hông chọn khoang Giáodục nha lũ Simacai.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thập Trí Công #1: Độc Công

Độc Công là công Luyện Đọc.

Các cô hãy lấy một cuốn sách Lừa bấtkỳ mà các cô chưa từng đọc, mở một trang bấtkỳ không chứa tranh-ảnh or anything but plain text.

Thói thường, chữ trang trảng dàn tầm 30 dòng, mỗi dòng 13-15 từ. Tổngcộng 400-500 từ tiếng Lừa.

Các cô hãy đọc thử trang sách ý, bấm đồnghồ coi hết bâu lâu?

Thói thường, Simacai Tinh Hoa các cô đọc 500 từ hết 1.5 phút. Simacai Bần Nông đọc chậm bằng 1/3 các cô, hết 3-4 phút. Lãnhtụ Nã Phá Luân đọc nhanh gấp 4 các cô, hết 20 giây.

Trung Tướng đọc nhanh gấp 2 cô Luân, nuốt trang sách 500 từ trong 10 giây, thậmchí 7 giây. Hiệntại, chỉ máy Xerox Optical Scanner được chínhthức thừanhận có tốcđộ đọc nhanh hơn Trung Tướng. Hehe nổ đấy, dưng quantrọng đéo gì, đàng nầu Trung Tướng chả đọc nhanh nhất Quả-đất. Cả tờ An Ninh Cuối Tháng 48 trang Trung Tướng đọc hết 51 giây, trungbình 1.06 giây/trang.

Tại sâu Trung Tướng đọc nhanh như ông sói?

Muốn giả-nhời câu-hỏi ý, các cô hãy tự-vấn, tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Ba lýdo khiến các cô đọc chậm như ông ròi là:

(i) Các cô không biết xài đồngthời hai mắt!

Các cô có hai mắt, dưng luôn tậptrung cả hai vầu nhõn một điểm. Trung Tướng nghĩ, các cô nên hehe chọc mẹ một mắt đi, dõi một điểm cần đéo gì hai ông mắt.

(ii) Các cô không biết lái mắt!

Các cô, khi đọc, luôn đưa mắt theo quỹđạo mặcđịnh:

(a) Từ trái qua phải, nhẩnnha từ đầu dòng tới cuối dòng.

(b) Tới cuối dòng, thì lia mắt từ phải qua trái, tìm xuống đầu dòng mới.

(c) Tiếptục a-b-a-b, suốt trang.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Các cô có thấy, bước (b) hoàntoàn thừathãi, và bước (a) quá phíphạm?

(iii) Các cô không biết nhìn bằng não!

Thuậtngữ IT kêu các cô không sửdụng Cache Memory (“Bộ Nhớ Đệm”), lẫn Multi-threading Technology (“Côngnghệ Đa Luồng”).

Các cô Input (“Nhập”) vănbản bằng mắt kiểu ReadLine (“Đọc Một Dòng”) hoặc ReadByte (“Đọc Một Từ”), rùi chuyển Data (“Thôngtin”) vầu CPU (“Trungtâm Xửlý”, aka Não), chờ xửlý.

CPU các cô nghiềnngẫm Data xong, thì lưu mẹ nó vầu RAM (“Bộ Nhớ Tạm”, aka Chất Xám), hoặc HardDisk (“Ổ Cứng”, aka Nếp Nhăn), rùi mới phát lệnh cho Input Device (ie Mắt các cô hehe) Continue-to-read (“Đọc tiếp”).

Procedure (“Quytrình”) lạchậu đó Speed-down (“Làm Chậm”) sự Đọc của các cô 4-6 lần.

Tộinghiệp, Simacai.

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chếtạo: (Chế tạo).
– Truyềnbá: (Truyền bá).
– Nộitạng: (Nội tạng).
– Giácquan: (Giác quan).
– Cơbắp: (Cơ bắp).
– Gânmóng: (Gân móng).
– Xươngcốt: (Xương cốt).
– Dadẻ: (Da dẻ).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giảnggiải: (Giảng giải).
– Diễnthuyết: (Diễn thuyết).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Thâutóm: (Thâu tóm).
– Liệtkê: (Liệt kê).
– Trìnhbầy: (Trình bầy).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Baoquát: (Bao quát).
– Phântích: (Phân tích).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Bấtkỳ: (Bất kỳ).
– Tổngcộng: (Tổng cộng).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Thừanhận: (Thừa nhận).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Trungbình: (Trung bình).
– Lýdo: (Lý do).
– Đồngthời: (Đồng thời).
– Tậptrung: (Tập trung).
– Quỹđạo: (Quỹ đạo).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thừathãi: (Thừa thãi).
– Phíphạm: (Phí phạm).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Sửdụng: (Sử dụng).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Vănbản: (Văn bản).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Xửlý: (Xử lý).
– Nghiềnngẫm: (Nghiền ngẫm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Lạchậu: (Lạc hậu).
– Tộinghiệp: (Tội nghiệp).

*** 1. #1 by Dom-dom on 2011/04/05 - 17:45

  Dĩt mẽ Dái Ghẻ hôm qua vửa kêu tên nào: nếu bán chia lô thì ới anh mới Đòm Đòm 1 câu
  Hôm nay đã: dân trầy trật mới mua được đôi lô qua dững đối tượng dư Đòm Đòm, nghe giọng gato quá hố hố

 2. #2 by budifa on 2011/04/05 - 18:06

  Zì đọc 3,000 từ trong 1 fút (500 từ trong 10 jây).

  Lúc nầu offline Zì trìnhziễn cho các cô coi tốcđộ đọc 1 giây/trang địt mẹ lũ Simacai @ BOM

   

  Địt mẹ chắc ông BOM đọc loại truyện có 50 từ 1 trang rồi, loại đấy thấy nhóc nhà tôi đọc suốt, kiểu cả trang có 1 dòng “Lão Kẹo-gôm uống một tách trà”, khà khà

   

  Kể cả ông có khả-năng input thông tin riêng-biệt từ 2 mắt, kể cả củ-sọ chạy đa-nhiệm, kể cả ông bẩu 1 trang chỉ có 50 từ dùng-được trên 500 từ nhá. 2 giây là thời-gian mắt thu-thập thông-tin đưa lên củ-sọ rồi củ-sọ truyền lệnh lại cho 1 cơ-quan chức-năng nào đó (sách dạy lái xe an-toàn bẩu thế chứ tôi biết đéo). 50 từ dùng-được đó nó nằm rải-rác khắp-nơi chứ có ở 1, 2 chỗ để đọc 1 phát được cái khặc. Chẳng-lẽ lại đổi mẹ tên ông thành NUKE, khà khà.

   

  Thôi lượn đi làm tý diệu, ù tai với BOM rồi

 3. #3 by on 2011/04/05 - 18:15

  Mụ Zì trốn đâu rùi nhỉ?  Đi xem nhà sắp sập chăng?

 4. #4 by tieuthithi on 2011/04/05 - 18:34

  Cô nầu nghe Zì đầucơ xăng thời nó 15,600 Cụ/Lít thì sắp có lãi gấp đôi rùi, còn hơn cả mua nhà.

  Em Thi Còi hồi tháng 1-2 có nghe nhời Zì hông đấy?@Zì
   Em không nghe nhời Zì nên ăn buỗi ăn buỗi rùi hẽ hẽ

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 19:28

  Bikịch Já Nhà và Bikịch Xe-máy đã & đang tỉn xuống đầu Lừa zững ngón đòn kếtliễu.

  1- Quả nhà sắp sập ở ngõ Nguyễn Chí Thanh tấtnhiên là một căn nhà-ống điểnhình.

  Ziệntích mặt-bằng của nó quãng 30m2, xây 6 tầng, cao 25m, lênhkhênh như một tháp tivi. Mỗi tầng cao trên 4m.

  Móng của nó, theo chuẩnmực nhà-ống Lừa, sâu chưa tới 1m. Các cột bêtông của nó, theo chuẩnmực nhà-ống Lừa, tiếtziện chưa bằng cái bắp-đùi Zì.

  Zưng hehe, cũng theo chuẩnmực nhà-ống Lừa,nó có đủ bancông trên mọi tầng, ở cả 2 mặt-tiền, nhô ra thật xa để kiếm thêm tí ziệntích, có mái ngói nhọn, tum chứa nước ăn, cộtkèo trangtrí tùmlum tóekhói.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 19:33

  2- Tòanbộ block nhà đó có chừng 40 căn jống y như thế. Tức là cũng 30m2 mặt-bằng, xây 5-6 tầng, và vươn ra đủ mọi fía nếu có thể.

  Chúng chưa sập vì chúng tựa vầu nhau, chứ không vì lýzo nầu khác. Bấtcứ nhà-ống Lừa nầu, nếu không ở zạng liềnkề thì cũng đổ từ lâu rùi.

  Cái nủibật của kiếntrúc Lừa là, zù là nhà zạng liền-kề, zưng các nhà-ống Lừa lại đéo hề có liênkết jì mới nhau, trừ quả tường jáp vầu nhau.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 19:36

  3- Căn nhà sắp sập ngõ Nguyễn Chí Thanh có 2 mặt-tiền, nghĩa là nó chỉ tựa vầu các nhà trong block bằng 2 mặt thôi. Thì cũng jống yhệt căn nhà mới sập ở fố Huỳnh Thúc Kháng.

  Nó chính là điểm yếu nhất của toàn block, và nó sẽ bị sập đầutiên là chiện tấtyếu.

  Sau khi căn nhà đenđủi đó sập, tấtnhiên lại sẽ một căn nhà khác trong block trở thành điểm yếu. Và nguycơ sập tiếp lại hiệuhĩu.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 19:44

  4- Zì sẽ không ngạcnhiên nếu trong thờijan tới hàng loạt nhà-ống Hà Nội sẽ nối nhau sập theo hiệuứng domino.

  Đây nhẽ là tácđộng kháchquan tới một quả boom-out thịtrường nhà-đất Lừa mà Zì đã zựđoán năm ngoái?

  Thôi thế cũng là may. Bởi nếu không có nguyênnhân kháchquan như thế (thực ra nó là một hànhvi chủquan chứ kháchquan cái đéo jì), thì trungương lại muối mặt nghĩ ra trò mới, để nện xuống lũ Simacai các cô zững nhát cuốicùng.

  Zưng nếu không triệttiêu được xe-máy, thì nhà-ống Lừa vưỡn tồntại bấtziệt, zù thịtrường real-estate có boom-out.

  Tộinghiệp, bọn Simacai.


 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 19:55

  Bi jờ đến jờ học buổi tối. Trước khi tiếp về Độc Công, Zì jao các cô nhiệmvụ tự học tiếng Hàn hehe.

  Chữ Hàn trông ngoằnngoèo thế, zưng lại là chữ ghép vần, như chữ Khóa Tẩu của bọn jàhói cụkỵ nhà Simacai các cô.

  Thế nên học chữ Hàn zễ đéo chịu được.

  Các chữ Hàn trông rất jảnđơn, thường chỉ 5-6 nét, khác chữ Tầu thường 10-11 nét, có chữ tới 40 nét hehe.

  Tấtnhiên kiểu kýâm đó cũng có nhượcđiểm, đó là việc sẽ có nhiều chữ Hàn mang nhiều nghĩa khác nhau, và việc nhớ đủ các nghĩa của chữ Hàn cũng vấtvả như nhớ mặt chữ Tầu vậy.

  Zưng zù sao thì Zì vưỡn nói, học chữ Hàn zễ hơn chữ Tầu.

  Zì sẽ đéo zậy chữ Hàn, trừ-fi các cô học như buồi.

  엿먹어시마카이

 10. #10 by minhhuong on 2011/04/05 - 19:59

  엿먹어시마카이 @ TT

  ——————-

  Thằng Gúc nó dịch ra là “Fuck Simacai”

 11. #12 by mm on 2011/04/05 - 21:30

  Thằng nào nói nhà ống là do xe máy đấy? Anh vả cho rụng hết răng cho về bú tí mẹ bây giờ, đừng có cãi anh, chúng mày xem thử mấy cái nhà cổ ở Hà Nôi, ở Nam Định xem là nhà gì? Nhà ống đấy lũ chó, thời đó làm gì có xe máy phỏng? Nhà ống là do văn hóa Việt, vì nhà ống nên phương tiện thuận lợi nhất là xe máy chứ không phải vì có xe máy mà có nhà ống nhé con lợn Hoàng và lũ giòi bọ. Trong tháng tới xăng nó tăng giá tiếp thật cao cho cã lũ đi xe ô tô chúng mày trắng mắt ra, tưởng xe ô tô là báu bở à? Chỉ tổ kẹt xe với tốn tiền chứ sướng ích gì, lũ giòi bọ, bọn chó!!! Thử xem khu xăng lên đến 25000-27000 thì lũ chó chúng mày đi bằng gì nhé, bọn súc vật

 12. #13 by bienduc_hai on 2011/04/05 - 21:31

  Hehe, nghe bà Zì mô tả cái nhà ống cột bắp đùi , móng tầy gang mà muốn vãi đái. Làm đéo nào mà dám ở nhỉ? nhẽ dân ở thành thị hơi bị ngu, phỏng?

  Cũng may mình ở nông thôn nhà tranh vách ván cột tre nên chả sợ động đất, hehe, chỉ sợ giá lên vùn vụt thì đói ăn.
  Kiểu này đến ngày nào một ổ bánh mì giá 5 chục ngàn thì thế nào cũng có biến, hehe.
  Cô nào giỏi khoa tính toán thì phán cho chú một nhời bâu chừ bánh mì mắc dường thế? tua xiè lịn

  ===

  Vụ tiếng củ Sâm, khá là dễ, chú có học qua rầu, học nói dễ, học biên cũng dễ cực. Cô nào thông minh tí chỉ cần chuyên cần học trong tháng là có thể (bút) đàm đạo nguôn lành với dân Cao Ly, hehe. Tất nhiên cũng ít có trường hợp nào học trong tuần như chú, hehe, nổ đấy chớ tin.

  ===

  @Cô Phantom:
  hehe, thủ dâm cái điếu gì, có thì bảo có thoy cô, hehe. Thích dân Đức cái vụ trọng dụng người trẻ, hehe, bạn già hói nào thấy mình đã vô tích sự thì nên cút về đuổi gà cho rồi, hehe.
 13. #14 by Nừa on 2011/04/05 - 21:33

  Chi bộ củ lồn, B lại in tiền cho vay nài,


  Bựa kinh tế! vầu bình luận cái,
 14. #15 by Phantomlancerlord on 2011/04/05 - 21:59

  hehe, thủ dâm cái điếu gì, có thì bảo có thoy cô, hehe. Thích dân Đức cái vụ trọng dụng người trẻ, hehe, bạn già hói nào thấy mình đã vô tích sự thì nên cút về đuổi gà cho rồi, hehe.

  đó là giáo dục Đức và môi trường Đức cô ạh, ngày xưa làm cho thằng gì gì Giầu nhất VN ở bên US nhưng cũng đéo là lồn gì nếu ở VN. Nên mới gọi là thủ dâm.môi trường toàn cứt nát sao nhồi nặng đc hải đăng…đcm .

 15. #16 by dark30 on 2011/04/05 - 22:10

  Chi bộ củ lồn, B lại in tiền cho vay nài,

  Bựa kinh tế! vầu bình luận cái,@Nừa

  Hehe, cô hỏi khó bỏ mẹ nhưng anh vầu chém gió phát cho vui nào. Rich Nguyễn dạo nầy ăn muối iốt nhìu thì phẩy, chỉ đạo tốt đấy anh khen!

   

  Lãi suất OMO là một trong nhưng công cụ hữu hịu và nhẹ nhàng để đưa nàng về dinh, chứ suốt ngầy cứ tăng giảm lãi suất cơ bản thì hành là chính và bần nông bỏ mẹ. Tại sâu bần nông, anh bít chết niền! Tại sâu phải chơi đòn nầy, vì sự thất bại trong việc chầu bán trái phiếu chính phủ chứ sâu.

   

  Khi mún đìu tiết lượng tiền cần thiết để tên Zì thúi đi tỉn phò cỏ mỗi đêm, Central Bank tụi Tư bản thối tha thường can thiệp vào open maket operation, tác động đến M2, M3 chứ đíu chơi M1 như Lừa nhế.

  Trân trọng,

  TS kinh tế –  Dark

 16. #17 by Phantomlancerlord on 2011/04/05 - 22:13

  Một dự án website bé tẹo tầm 600k USD sẵn sàng vứt cho chó nếu đéo thấy ok.
  Còn ở Lừa, đỵt mẹ giáo dục đc lồn cái suy nghĩ nhận ra sai lầm và sửa chữa kịp thời.
  Mà nói đéo đâu xa, vụ tầu hỏa nầy, 1m2 với 1m4 m6 gì đấy có thấy nâng cấp đéo đâu.Nâng cấp lên để cho tốc độ nó chạy nhanh mà còn kịp mần tiền chứ đỵt mẹ cứ chạy 70km/h thì lấy lồn ra bì kịp với bọn 140km/h

  Đi ăn lại của bọn tư bửn Pháp thối nát ,kể cái cái quy hoạch đô thị Sài Gòn từ zững năm 1861 .o0o.

 17. #18 by LonelyRose on 2011/04/05 - 22:22

  Bà Zì nhẽ bực mình kiu Lừa đéo cần dân chủ, dân chủ Lừa nuốt đéo trôi… Nhẽ chưa hẳn. Vì sao một thời Nam Lừa đã từng có Dân Chủ, Nam Lừa nưốt ừng ực, khí thế? @Bia

   

  Ừa ừa nhiều lúc Rốt cũng chưa hiểu rõ tại sâu các già hói cứ giảng là Lừa chưa nuốt nủi rân chủ được đâu? Có thể các nước phát triển đã từng mất mấy trăm năm để xây xong rân chủ. Dưng trong flat world như bi giờ nhẽ không cần lâu đến thế. Rốt nghe kể nhiều về Nam Lừa trước 75, chính trị thì không chắc là có dân chủ thực sự, nhưng đã có mầm mống, và có những giai thoại rất hay về xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, luật… là nền tảng một xã hội văn minh đi tới rân chủ thực sự. Các già hói nầu ở Nam Lừa thời í kể thêm cho em hóng mới

   

  Bia ui bia, đi làm chai bia cỏ nầu. Tám mới cậu vui phết .

 18. #19 by Phantomlancerlord on 2011/04/05 - 22:35

  mún có rân trủ phải có đạo đức và tinh thần.

  mất một trong 2, đéo rân cũng đéo có trủ….có cũng chóng tàn như bọn ô hợp man zi mọi rợ…lao nhao lao nhao …..

 19. #20 by LonelyRose on 2011/04/05 - 22:46

  Mún có rân chủ: Chưởi bậy + nổ văng lựu đạn + hài vãi + dìm hàng chủ quán… hahaha … mỗi quán Bựa là có rân chủ, sướng dél chịu

 20. #21 by Mit on 2011/04/05 - 22:49

  Bựa’s only one, me too! Both of us are different! i’m handsome but he’s not! Hehe.@ Lả
  “Zi’s unique, me too. We two are different. I am handsome but he’s not”.@ Zì
  He’s not hansome but me. Hệ Hệ@ Chuồn
  ——————————————————-
  Chầu ‘ning chi bộ phát.  Các cô viết Bualish được đới…hehehe  Mít diễn lại ý trên dư nài theo cách của Mít.

  Zi is unique, so am I. We are two different persons, you see?!  He is butt-ugly and I’m not.

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 22:53

  @em Rốt Yêu

  Lừa đã có có lúc tiến rất gần đến Rânchủ và có thể nuốt nủi món Rânchủ mà không nghẹn, đó là kỳ Nam Lừa trước 1975 và Tuyền Lừa trước 1954.

  Sáu chục năm nay Bê Xê Tê đã thànhcông tuyệtđối trong việc khiến Lừa chổng mẹ đít vầu Rânchủ, và Zì cũng như các cô chưa thể cảithiện tìnhhình trong ít nhất 10 năm nữa.

  Chừng nầu lũ Súcvật sôvanh và bầyđàn còn đông như jờ, thì noway to rânchủ.

 22. #23 by LonelyRose on 2011/04/05 - 22:54

  Zi is unique, so am I. We are two different persons, you see?!  He is butt-ugly and I’m not @

  Zi is unique, so is Lai and La. They’re different persons and butt-ugly in different ways … hahahaha

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 22:56

  Nầu mần tí chữ Nho buổi tối nầu bọn lợn lùn Simacai mặt ./ ngựa.

  Hôm nai tiếp một đoạn trong Tam Tự Kinh nha:

  昔孟母,擇鄰處。
  子不學,斷機杼。
  竇燕山,有宜方。
  教五子,名俱揚。

  Jản-thể:

  昔孟母,择邻处。
  子不学,断机杼。
  窦燕山,有宜方。
  教五子,名俱扬。

  Fiên-âm và zịch-nghĩa:

  TÍCH MẠNH MẪU (“Sựtích mẹ Mr Mạnh”)
  TRẠCH LÂN-XỨ (“Chọn lánggiềng”)
  TỬ BẤT HỌC (“Con không học”)
  ÐOẠN CƠ-TRỮ (“Cắt bố máy-khâu”)
  ÐẬU YẾN-SƠN (“Mr Ðậu of Yến-sơn”)
  HỮU NGHI PHƯƠNG (“Có phươngcách thíchnghi”)
  GIÁO NGŨ TỬ (“Dậy năm con”)
  DANH CÂU DƯƠNG (“Đều thành danh”)

  Jảithích:
  – Đoạn nầy nói về sự dậy & học của bọn jàhói xưa.
  – Mẹ Mạnh Tử chọn lánggiềng tốt để con họchành cho ngonnghẻ.
  – Mụ mủ khi thấy Mạnh không chịu học thì phá mẹ khungcửi đéo dệt vải kiếm xiền nữa.
  – Nhà Mr Đậu ở huyện Yến Sơn có cách hayho zậy 5 thằng con đều nên người.

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 22:58

  Grammar Note:

  (1) Các jới-từ/đại-từ/liên-từ:

  不: “Bất” (Không/Không-được). Như trong từ Bấtcập, Bấttrắc, Bấtđồng.
  俱: “Câu” (Đều/Cả).

  (2) Các zanh-từ/tính-từ/động-từ:

  昔: “Tích” (Tích). Như trong từ Cổtích, Điểntích.
  孟: “Mạnh” (Mạnh/Cả/Lớn). Đây là tênhọ của Mr Mạnh Tử.
  母: “Mẫu” (Mẹ). Như trong từ Thánhmẫu, Phụmẫu.
  擇: “Trạch” (Chọn/Lựa. Jảnthể 择). Như trong từ Tuyểntrạch.
  鄰: “Lân” (Gần/Kề. Jảnthể 邻). Như trong từ Lânbang, Lâncận.
  處: “Xứ” (Xứ/Chỗ/Nơi. Jảnthể 处). Như trong từ Tứxứ, Viễnxứ.
  子: “Tử” (Con/Trai). Như trong từ Côngtử, Hoàngtử.
  學: “Học” (Học. Jảnthể 学). Như trong từ Họcđường, Đạihọc.
  斷: “Đoạn” (Cắt. Jảnthể 断). Như trong từ Đoạntuyệt.
  機: “Cơ” (Máy. Jảnthể 机). Như trong từ Cơkhí, Cơgiới, Độngcơ.
  杼: “Trữ” (Thoi-dệt).

  ….

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 22:59

   竇: “Đậu” (Đậu/Lỗ. Jảnthể 窦). Đây là tênhọ của Mr Đậu.
   燕: “Yến” (Yến/Én). Như trong từ Hoàngyến, Hảiyến.
   山: “Sơn” (Núi). 燕山 là một địadanh bên Tầu.
   有: “Hữu” (Có). Như trong từ Sởhữu, Tưhữu, Hữuích.
   宜: “Nghi” (Phùhợp/Thíchđáng). Như trong từ Thíchnghi.
   方: “Phương” (Phương/Phía/Vuông). Như trong từ Phươngthức, Chínhphương, Đaphương.
   教: “Giáo” (Dậy/Giáo). Như trong từ Giáodục, Giáosư, Thuyếtgiáo.
   五: “Ngũ” (Năm). Như trong từ Ngũhành, Ngũcốc.
   名: “Danh” (Danh/Tên). Như trong từ Danhvọng, Khuyếtdanh.
   揚: “Dương” (Tung/Bay. Jảnthể 扬).

   Thànhngữ:
   鄰處: “Lân-xứ” (Lánggiềng. Jảnthể 邻处).
   機杼: “Cơ-trữ” (Máy-dệt/Máy-khâu. Jảnthể 机杼).
   燕山: “Yến-sơn” (Yến-sơn). Đây là một địadanh.

 25. #27 by Mr. Tran on 2011/04/05 - 23:01

  Ui đù má buồn ngủ quá đi.

  Hôm nay vất vả quá, mệt vãi đạn. Mà thế nầu chiều mỗ cồng mấy nhát vầu đây đéo được, nản vãi. Nhát nầy cồng đéo được là đi ngủ luôn.

  Vụ nhà ống hay sụp, sụt là do móng nông (như Tướng thối đã xin phép mỗ để nổ), hệ khung cột lởm khởm (cỏn cũng đã xin phép vụ nầy) còn do gia cố đất không tốt, lún không đều nên bị nghiêng rùi sập. Hoặc giả do gần đấy có con nầu đào móng quá sâu mà đéo đóng cừ, qua được vụ đấy thì sẽ bị dính đòn bởi bỏn xây dững quả nhà quá khổng lồ, tải trọng quá khủng, vươn vươn.

  Đấy là mỗ hóng được thế chứ đéo biết đâu đấy nhế!

  Địt mẹ bọn thợ vẽ giờ khoái nhất ăn nhà ống. Tiền nhanh, làm tuyền kiểu cốp-bết (đéo ghi nguồn)

  Con Tế điên suốt ngày lải nhải “ra site, ra site”. Đéo phải dân thi công thì ra site là đéo gì hả con thần quynh kia? Ra hửi đít thằng boss à?

  Hay con điên nầy là cu li đội hồ, trộn vữa, vai u thịt bắp mồ hôi dầu nhở?

  Hoặc làm hehe Sales? Đù má nghề nầy mỗ ghét vãi đái, thật. Sư bố con thần quynh!

  @Đơn Mai Khôi:

  Tặng em bài nầy, nghe nhé!

 26. #28 by Mit on 2011/04/05 - 23:02

  Bia dùng “only only one” ,, một và chĩ một mà thôi, được hôn?@ Bia

  Cô có nói dư nài.

  – I love you and care only about you.

  – You are my one and only.

  Còn tới cỡ nài thì quá sến rùi.

  – You are my everything. Bonus thêm quả nhạc cho nó thêm persuasive

 27. #29 by Mit on 2011/04/05 - 23:09

  @ Rốt
  Đểu quá, bữa nay bọn mình phải dìm hàng các tên bựa nài đê.  Em Hường đâu rùi?  Dạo nài hông thấy Ky đâu ta.  Ẻm có cách viết Mít thấy rất charming đó….hehehe 

 28. #30 by Mr. Tran on 2011/04/05 - 23:23

  Đú tý tiếng hehe Tây nầu:

  @Lonely Rose, my dear:
  Thoi, La and Lai are three ugly old bald men. They’re in Autism Club.

  And one more thing you should know, my Rose: Buas are old men or young gays. And they’re ugly and crazy but me, sweetheart!

  hehe

 29. #31 by Mit on 2011/04/05 - 23:24

  Đang trong cơn sến, chi bộ nghe em skin head O’Connor.

 30. #32 by LonelyRose on 2011/04/05 - 23:28

  @ Mít

  Thì dìm hàng zai bựa vưỡn là niềm sung sướng lâu nai của Rốt mờ. Dìm thật lực chàng nào nổi lên được thì … iu … kekeke… Dưng bùn ngủ wá rùi Mít ơi

   

  Wên wên, Tran, cám ơn cưng nhìu vì bài hát

 31. #33 by LonelyRose on 2011/04/05 - 23:30

  Wow iu Mít wá . Sinead O’Connor is my favorite! Giọng cổ ám ảnh hông chịu nủi…

 32. #34 by Lucky on 2011/04/05 - 23:32

  Chào chi bộ , chào Zì  , Ky về đến Đức lợn rồi . Mệt quá !
  Ngủ phát đã rồi mai chém với chi bộ , nhất là vụ bạn Rích bơm tiền vào thị trường Lừa .

  @ Hương : Về Lừa nhớ đem theo thuốc cảm nhé, thời tiết Lừa đợt này tệ lắm , nắng  , mưa loạn xì ngầu , dể bịnh lắm !

  @ Mít  : Ky viết charming á ? Hố hố , Mít có nhầm hông dzậy ? Ky nộp bựa cực nhanh , đến thơ với DG Ky cũng nộp được bựa cho thơ Ky rồi đó ! Hố hố ,lên quán thấy Mít khen Ky viết charming – phát này ngủ ngon đây !

  @ Dark :  Anh nói về OMO của Lừa cạn quá – chỉ là bề nổi thôi anh . Lá cải phải nói thế , chứ nói khác đi nghe sao được . Lừa không bơm tiền vào thì tiền đéo đâu ra lưu thông . Zì nói xăng lên 31.000 ông Cụ là đúng đó . Cú này Lừa thê thảm lắm . 

  Em đi ngủ tý đây , mết quá !

 33. #35 by Mr. Tran on 2011/04/05 - 23:34

  Thui mỗ đi ngủ đây, buồn ngủ quá rùi.

  Tặng chi bựa bài nầy nghe đêm:

  Bonus thêm bản Cover của Adam Lambert. Hay!

 34. #36 by Dragonfly on 2011/04/06 - 00:17

  Ôi Ky, em mới về VN hay sâu? Sao không đánh dây thép để anh pick up.Hệ Hệ

 35. #37 by Mit on 2011/04/06 - 00:39

  Mít có nhầm hông dzậy ? Ky nộp bựa cực nhanh@ Ky
  Đấy là cái charm của Ky đó.  Mít thật. Ngủ dậy vô kể chiện với chi bộ nha.
  Đang cơn sến lúc nãy có đứa gọi đi lấy xiền.  Giờ về quán chả còn ma nầu, cụt cả hứng!

 36. #38 by Mit on 2011/04/06 - 00:49

  The House of the Rising Sun, Irish style….hehehe 

 37. #39 by Mit on 2011/04/06 - 00:59

  Còn ma nầu đây hát California Dreamin’ với Mít hông …một hai ba nầu!

 38. #40 by Dragonfly on 2011/04/06 - 01:57

  Đây, có anh hầu chiện Mít iêu nè. Ma đêm đây. Hệ Hệ

 39. #41 by Dragonfly on 2011/04/06 - 03:05

 40. #42 by Sỳ Gòn on 2011/04/06 - 03:36

  Còn ma nầu đây hát California Dreamin’ với Mít hông …một hai ba nầu! @MítTốNữ.

  Anh vửa dậy đây. He he.

  “AlL tHe lEAveS ArE broWN, hai ba..”

  Xự tích Mạnh tử mới mẹ chong Tam tự kinh con Zì lãi nhãi ỡ dưới có hẳn một dai thoại cực hây, lâu wá lâu anh wên mẹ. He he.

  Em RốtXinh sâu vưỡn chửa ngủ hở em?

  Ôi nhắc đến dân chủ anh lại buồn. Con Zì nổ về NamLừa trước BẩyLăm đúng mẹ.

  Giờ mà bàn dânchủ củlồn mới đám Lừa đạichúng vôcảm, titiện, hènmọn, cơhội ư?

  Được BÊ cho nhai cỏ mấy mươi niên quen mẹ. Bao tử đã sơ cứng mẹ. Dạ cỏ cũng từ đây mà fình to ra. Anh thậm chí tin rầng nhiều Lừa còn có cả dạ tổ ong.

  Địtmẹ, đất bùn thì hông thể bôi lên vách. Dứt khoát thế.

 41. #43 by Lucky on 2011/04/06 - 04:21

  @ lài :” Ôi Ky, em mới về VN hay sâu? Sao không đánh dây thép để anh pick up.Hệ Hệ”

  Vào blog anh tưởng ai hack anh . Màu mè đau mắt hột quá !

  Hố hố , em về với chó em ,  đưa cỏn đi khắp nơi hít bụi ,hủi khói , tối cỏn vật nửa , alo anh , chắc ” trai vật ” em chết mất !

 42. #44 by Lucky on 2011/04/06 - 04:45

  Kể tý về Lừa nào :

  Trên quán , trên mạng nổ đùng đoành về xuống đường này nọ … hố hố , về Lừa , về miền Tây yêu , nói xuống đường , hoa lài , cứt lợn …mấy người trong ấp họ có biết gì đâu

   Bà Hai quán nước – radio live của ấp , có nghe đài địch ,có xem thời sự trên TV ,  nói chúng nó quánh nhau ghê lắm ! Cô ba  ( Ky hehe ) ở bên đó có sợ không ? Thôi cô dzề luôn đây cho nó yên , quê mình nghèo nhưng bình yên lắm ! ( dân mình còn khổ dài dài với cái “bình yên lắm ” này đây ! )

   Ông Tư gạch ( chủ lò gạch trong ấp )  chỉ than dầu lên , chạy máy tốn quá trời –  cái gì giờ cũng lên như nước kinh mùa lũ !  Cả nhà cày cuốc làm tất không thuê ai , mong cuối năm đủ tiền cưới vợ cho thèn Hai . Cô ba qua bên kia , có như ở đây không ? ( Cô ba cười trừ chứ biết nói sao , xứ Đức lợn “tư bản bóc lột” này nói sao cho ông hiểu hết ! )

   Qua chòi vịt ông Hai , lên xóm trên thăm mấy người bà con , ra kinh lớn , qua nhà máy xay xác gạo Cửu Long  …mọi người rất hồn nhiên , những điều mình nói trên quán nào xuống đường , lạm phát , nợ công… rất xa vời , người dân họ không quan tâm đâu ! Họ chỉ biết xăng lên giá, điện lên giá , cái gì cũng lên và họ ” thắt lưng buộc bụng ” hết .

 43. #45 by Lucky on 2011/04/06 - 04:57

  Kể về Lừa tý ( tiếp ) :

  Internet ở Lừa rất tệ , mạng 3G của Viettel như lìn , rớt lên rớt xuống . Vào quán Zì rất khó , hay bị đơ và hehe rớt mạng .  Facebook thì hehe miễn vào . Những trang của địch Bloomberg , Spiegel , ABC News , The New York Time …những trang Ky hay xem thì chậm thôi rồi . Tuần đầu về còn ok, còn lật còm quán Zì , tuần sau thì rất tệ , và lúc gần qua thì chỉ mởi yahoo chat , lướt mạng cực kỳ chậm . Kiên nhẫn lắm mới vào được trang mình muốn . Bó Tay ! ADSL thì chỉ có đọc báo Dzảng , chát chít , các trang địch thì phải vượt tường lửa …

  Ky gởi lời khen các Bựa ở Lừa , rất kiên nhẫn với mạng Internet tệ hại này !

 44. #46 by Lucky on 2011/04/06 - 05:06

  Đời sống ở Lừa rất khó khăn , nhưng người dân mình họ không lo xa đâu !

   Sáng làm việc, chiều nhậu , tối hát cải lương và ngủ… cuộc sống lặp lại 10 như 1 , họ không có chút khái niệm ” bật ” gì đâu !

   Những điều Zì làm như dạy ăn ỉa , ngoại ngữ … là thiết thực nhất chứ zân chủ , hoa cứt lợn …này kia khó thực hiện lắm , và Ky thấy quanh những nơi Ky qua, người dân họ có quan tâm mấy chuyện này đâu !  . Họ chỉ lo cho cơm áp gạo tiền con đi học , nghèo quá bỏ học đi làm …họ không có thời gian cho những việc khác !

  Bê cứ chăn Lừa kiểu này thì khoảng 10 năm nữa là Lừa ngoan hiền như ông cún thôi . Ditmie Bê !

 45. #47 by Lucky on 2011/04/06 - 05:21

  ” Trồng cây thuốc phiện , nuôi con cave ” – miền Tây làm cái việc ” nuôi con cave ” có lẻ thành công nhất nước ! Thương quá mấy Út Nhỏ, Xí Hồng , con Lê , con Lựu …quê mình ! 

  Về Lừa nếu mắt nhắm , mắt mở , kiểu AQ tý thì cũng vui ! Nhà cao mọc lên nhiều hơn , xe pháo tung tăng khắp ấp , bành , quán xá mọc nhiều …

    Bạn bè tụ tập -nhậu , gặp mặt chào hỏi – nhậu , giới thiệu chó với tộc họ – nhậu , thăm người làm ngoài nhà máy – nhậu … Nói chung có tý rượu bia vào, lời nói nghe thân thương quá , cái cười mộc mạc quá, ánh mắt trong ngần khó quên quá !

  Và cũng đau quá một xứ Lừa quê tôi !

  Hết chương trình kể chuyện đêm khuya !

 46. #48 by on 2011/04/06 - 05:46

  ·       Cú này Lừa thê thảm lắm . (@ Ky)

  vs

  ·       Rich Nguyễn dạo nầy ăn muối iốt nhìu thì phẩy, chỉ đạo tốt đấy anh khen! (@ Dr.Dark)

   

  bê đợt nầy déo hiểu học được ở đâu dưng có vẻ nguôn đới mình có nhời khen (@fanbuas)

   

  Hà hà có bột rồi đây.  Nào các bựa ơi, cùng trổ tài chỉ đạo Bê xê tê nào.  Đề tài hay thế mà bỏ qua thì phí keke.

   

  Besides, Zì Bựa the Unique and/or the 10th Most Luas Bấthủ Ever dạo này đéo nhắc đến vụ chỉ đạo Bê xê tê nữa.  Nhẽ đâu mụ í (i) zỗi Bê vì Bê đéo nghe chỉ đạo của mụ í, (ii) mụ í thấy Bê cứng cáp zồi nên quay về tập trung đong lũ Simacai của mụ í? (iii), (iv)…  Tất cả đang chờ sự mổ xẻ/phân tách của các bựa đới.

   

  Nầu, chi bựa, mại dzô, mại dzô kekeke.

 47. #49 by sonata269 on 2011/04/06 - 08:59

 48. #50 by Nừa on 2011/04/06 - 09:06

  Tiến sĩ Úc lợn đen-tối aka Dark cho Nừa hỏi phát,

  Sắp tới Nừa phải đưa 1 đội lừa jà hói sang Men Bơn, khoảng 1 tuần, làm việc chỗ đối tác chắc khoảng 3 ngày, còn lại là ăn chơi – đú đởn khám phá ()/ Úc, Dark cho xin một số tham khảo về chỗ chơi văn hóa – lịch sử, chỗ chơi ()/, chỗ mua sắm được hông?

  Cảm ơn zất nhều trước,
 49. #51 by YoungSheep on 2011/04/06 - 09:35

  Địt con mẹ tổng thể chi bộ thối = lời chào buổi sáng 

  @ Nừa, cô hỏi thằng gúk or đám tour-gai chứ lừa trên quán bựa này chỉ biết vài cái lông (.)/ nước Úc lợn thôi.


  @ Lú, địt mẹ cô phát nữa, cô lại lộ chân tướng con Beo kích chi bựa chỉ đạo Bê để mà ăn (.)/ à? Các cô pình fẩm chính trị chung chung thì được chứ đụng cụtỉ đến Bê thì eatcult eatcult. Các cô tham khảo cô Tuấn Đào dạy blogger các cô nhế “nhiều người quan tâm, đặc biệt là những đứa viết blog. Có đứa sau đó hỏi, và mình đáp rằng bài học lớn là nói gì thì nói, dù đó là “quan điểm cá nhân”, cũng phải “đúng”. Đúng gì thì phải tự hiểu. Nó hỏi: Nếu đó là những bài quan điểm cá nhân ca ngợi chế độ thì có sao không. Mình bảo hỏi đéo gì mà hỏi ngu thế.