The General’s Shi Zhi Gong [1.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thập Trí Công within Tứ Đại Công

Các cô đã nghe đâu đó, rầng Trung Tướng đã chếtạo và truyềnbá Tứ Đại Công, gồm Thập Dâm Công Shiyingong, Thập Minh Công Shiminggong, Thập Khí Công Shiqigong, và Thập Trí Công Shizhigong.

Thập Dâm Công luyện nộitạng, giácquan.

Thập Minh Công luyện cơbắp, gânmóng, xươngcốt, dadẻ.

Thập Khí Công luyện khí.

Thập Trí Công luyện trí.

Phải vậy hông?

Hôm nai, Trung Tướng start to hướngdẫn các cô ngón Thập Trí Công hehe bấthủ, một trong Tứ Đại Công bấthủ.

Thập Trí Công Toàn Diện

Thập Trí Công, như tên gọi, gồm 10 Trí Tiểu Công, là:

1. Độc Công, aka Dugong, luyện Đọc.
2. Tả Công, aka Xiegong, luyện Biên.
3. Thính Công, aka Tinggong, luyện Nghe.
4. Thoại Công, aka Huagong, luyện Nói.
5. Ký Công, aka Jigong, luyện Nhớ.
6. Thuyết Công, aka Shuogong, luyện Giảnggiải & Diễnthuyết.
7. Tập Công, aka Zagong, luyện Tậphợp & Thâutóm.
8. Liệt Công, aka Liegong, luyện Liệtkê & Trìnhbầy.
9. Hợp Công, aka Hegong, luyện Tổnghợp & Baoquát.
10. Tích Công, aka Xigong, luyện Phântích & Chitiết.

Các cô liu-ý, Trung Tướng đặt loạt bài Thập Trí Công vầu khoang Sứckhỏe, chớ hông chọn khoang Giáodục nha lũ Simacai.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thập Trí Công #1: Độc Công

Độc Công là công Luyện Đọc.

Các cô hãy lấy một cuốn sách Lừa bấtkỳ mà các cô chưa từng đọc, mở một trang bấtkỳ không chứa tranh-ảnh or anything but plain text.

Thói thường, chữ trang trảng dàn tầm 30 dòng, mỗi dòng 13-15 từ. Tổngcộng 400-500 từ tiếng Lừa.

Các cô hãy đọc thử trang sách ý, bấm đồnghồ coi hết bâu lâu?

Thói thường, Simacai Tinh Hoa các cô đọc 500 từ hết 1.5 phút. Simacai Bần Nông đọc chậm bằng 1/3 các cô, hết 3-4 phút. Lãnhtụ Nã Phá Luân đọc nhanh gấp 4 các cô, hết 20 giây.

Trung Tướng đọc nhanh gấp 2 cô Luân, nuốt trang sách 500 từ trong 10 giây, thậmchí 7 giây. Hiệntại, chỉ máy Xerox Optical Scanner được chínhthức thừanhận có tốcđộ đọc nhanh hơn Trung Tướng. Hehe nổ đấy, dưng quantrọng đéo gì, đàng nầu Trung Tướng chả đọc nhanh nhất Quả-đất. Cả tờ An Ninh Cuối Tháng 48 trang Trung Tướng đọc hết 51 giây, trungbình 1.06 giây/trang.

Tại sâu Trung Tướng đọc nhanh như ông sói?

Muốn giả-nhời câu-hỏi ý, các cô hãy tự-vấn, tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Ba lýdo khiến các cô đọc chậm như ông ròi là:

(i) Các cô không biết xài đồngthời hai mắt!

Các cô có hai mắt, dưng luôn tậptrung cả hai vầu nhõn một điểm. Trung Tướng nghĩ, các cô nên hehe chọc mẹ một mắt đi, dõi một điểm cần đéo gì hai ông mắt.

(ii) Các cô không biết lái mắt!

Các cô, khi đọc, luôn đưa mắt theo quỹđạo mặcđịnh:

(a) Từ trái qua phải, nhẩnnha từ đầu dòng tới cuối dòng.

(b) Tới cuối dòng, thì lia mắt từ phải qua trái, tìm xuống đầu dòng mới.

(c) Tiếptục a-b-a-b, suốt trang.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Các cô có thấy, bước (b) hoàntoàn thừathãi, và bước (a) quá phíphạm?

(iii) Các cô không biết nhìn bằng não!

Thuậtngữ IT kêu các cô không sửdụng Cache Memory (“Bộ Nhớ Đệm”), lẫn Multi-threading Technology (“Côngnghệ Đa Luồng”).

Các cô Input (“Nhập”) vănbản bằng mắt kiểu ReadLine (“Đọc Một Dòng”) hoặc ReadByte (“Đọc Một Từ”), rùi chuyển Data (“Thôngtin”) vầu CPU (“Trungtâm Xửlý”, aka Não), chờ xửlý.

CPU các cô nghiềnngẫm Data xong, thì lưu mẹ nó vầu RAM (“Bộ Nhớ Tạm”, aka Chất Xám), hoặc HardDisk (“Ổ Cứng”, aka Nếp Nhăn), rùi mới phát lệnh cho Input Device (ie Mắt các cô hehe) Continue-to-read (“Đọc tiếp”).

Procedure (“Quytrình”) lạchậu đó Speed-down (“Làm Chậm”) sự Đọc của các cô 4-6 lần.

Tộinghiệp, Simacai.

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chếtạo: (Chế tạo).
– Truyềnbá: (Truyền bá).
– Nộitạng: (Nội tạng).
– Giácquan: (Giác quan).
– Cơbắp: (Cơ bắp).
– Gânmóng: (Gân móng).
– Xươngcốt: (Xương cốt).
– Dadẻ: (Da dẻ).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giảnggiải: (Giảng giải).
– Diễnthuyết: (Diễn thuyết).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Thâutóm: (Thâu tóm).
– Liệtkê: (Liệt kê).
– Trìnhbầy: (Trình bầy).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Baoquát: (Bao quát).
– Phântích: (Phân tích).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Bấtkỳ: (Bất kỳ).
– Tổngcộng: (Tổng cộng).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Thừanhận: (Thừa nhận).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Trungbình: (Trung bình).
– Lýdo: (Lý do).
– Đồngthời: (Đồng thời).
– Tậptrung: (Tập trung).
– Quỹđạo: (Quỹ đạo).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thừathãi: (Thừa thãi).
– Phíphạm: (Phí phạm).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Sửdụng: (Sử dụng).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Vănbản: (Văn bản).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Xửlý: (Xử lý).
– Nghiềnngẫm: (Nghiền ngẫm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Lạchậu: (Lạc hậu).
– Tộinghiệp: (Tội nghiệp).

*** 1. #1 by bienduc_hai on 2011/04/04 - 22:31

  Hehe, chi bộ dừng tí xả trét,   Không hiểu sao cho hai anh Cam một mập một ốm ra áp tải nghè Cù thế nhỉ? Chi bộ cho ý kiến xem nầu?
 2. #3 by LUUMANH on 2011/04/04 - 22:33

  He he, con Trạn đợt này  hết đồ đựng hay sâu, tưởng đỡ khắm thế đéo nầu tham nuận vứi cò mùi ngày càng khắm, he he nhẽ nầu càng vô sản càng kách mệnh he he sư bố con Trạn Khẳm

 3. #4 by Ngũ Sắc on 2011/04/04 - 22:40

  Dismia cô Hải dớ, quan tâm đến Cù làm dell? Cô dell bít xưa xửa bạn anh cô Phú Trần, Phong Lê Hồng, Tập Hà Huy, vv same tội danh bị đế quốc tử hình sâu? Dis mia tham luận chiện độc công đê!


 4. #5 by Ngũ Sắc on 2011/04/04 - 22:52

  Thằng Zì nói sai rồi. 

  Lừa: Vô
  Khựa phồn: 無
  Khựa giản: 

  @cô Mót ị,
  Quan tâm fồn làm dell? Học thông jản roài thì fồn dễ như ồn thoai!

  Chiện độc công, 
  Cô nầu 5X-6x mà không độc “chiến tranh và hòa bình”, “anna karenina”, “Nhà thờ Đức bà Pari”, “Trăm năm cô đơn”,… vươn vươn thì eat cult eat cult. 
  Dưng mờ 7X-8X thì điếu quan trọng, bỏn có thứ đồ chơi khác, hẽ hẽ
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:03

   Trăm Năm Cô Đơn đến 1986 mới có. Nhà Thờ Đức Bà thì sớm hơn chút, chừng 1983.

   Zì đang nói chiện đầu 197x.

 5. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:00

  Zì đây lũ Simacai.

  Thú thực mới các cô là Zì jờ đéo quantâm đến cô Vũ Cù nữa. Chừng nầu mà Lừa còn đầy sôvanh sóc-lọ ngumuội thamlam lườibiếng thì zânchủ mà làm cái đéo jì.

  Zì zí ./ vầu zânchủ.


 6. #8 by on 2011/04/04 - 23:08

  Đúng đó Zì ợ.   Trò PR thui mà.  Bộ vó mượt hỉ?  hehe zề lại Kho lại khoác trên mình chiếc áo Juventus.

 7. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:11

  Cô nầu nghe Zì đầucơ xăng thời nó 15,600 Cụ/Lít thì sắp có lãi gấp đôi rùi, còn hơn cả mua nhà.

  Em Thi Còi hồi tháng 1-2 có nghe nhời Zì hông đấy?

  Jữa tháng nầy xăng lên 31,000 Cụ/Lít.

 8. #10 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 23:15

  Ui địt mẹ 199x rùi@ Tướng thối

  Con ngựa lùn già hói kèn teo ngẫn mẹ rùi. Nhớ nhầm rùi thối ạ!

  Manh lét đận rùi bế quan luyện công thế đéo nầu bị tẩu hỏa hử cô? Léo nhéo xách mé gì mỗ đới hử con lét kia?

  Mà Manh lét thắc mắc đéo gì buồn cười thế? Chân lý mẹ. Không vô sản thì hehe kách mệnh thế đéo?!

 9. #12 by LUUMANH on 2011/04/04 - 23:16

  Trăm Năm Cô Đơn đến 1986

  @ Mặt ()/ : Hỗn đến 87 mới có suất bản lần1 tại lừa
 10. #14 by Ngũ Sắc on 2011/04/04 - 23:18

  Độc Công, con Zì nói về lý thuyết là đúng.


  Dismia các cô đọc tiệt đối dell được đọc từng từ từng từ xâu chuỗi hết từ nầy sang từ kia.
  Chí ít, các cô đọc một cụm từ một lần, zả zụ như “An Hoàng Trung Tướng” các cô dell được đọc An->Hoàng->Trung->Tướng mờ chỉ đọc như một chữ “Bựa”!

  Kế đến, các cô luyện đọc nguyên cả dòng hoặc một dòng chia 2, zả zụ như câu của cô son nai:
  Nói chuyện đất. Nhà bạn em đang rao bán 5 tỷ,  “
  thì các cô chỉ đọc thấy như “đất / nhà5tỷ”, 2 cụm từ.
  Khi đã thạo phần trên roài, các cô có thể luyện đọc cụm mấy dòng một lúc, dưng anh chưa trải nghiệm luyện đọc thế làm dell jì mờ anh vưỡn đọc hết lừa-tây-tàu đông tây kim cổ (hẽ hẽ anh nổ đới ti nhiên không nhất thiết # sự thật).

  Các cô cần luyện đọc nhanh dưng dell cần đọc nhanh như vĩ nhân Nã Phá Luân hay con Zì nổ mà chỉ cần đọc nhanh theo khả năng của mỗi thân lừa các cô thoai. Các cô dell cần tham ja contest hay olympic đọc nhanh nầu hết, quan trọng là sau khi đọc xong củ sọ lừa các cô còn lưu lại cái gì. 

  Dismia món “nhanh, nhìu, tốt, rẻ” là đặc sản xứ lừa dưng dell áp dụng được trong Độc công, hẽ hẽ.
  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:30

   Zì sẽ zậy các cô đọc nhanh ít nhất gấp 4 lần so mới khi chưa học, mà chấtlượng thôngtin thì vưỡn đảmbẩu.

 11. #16 by tung tung on 2011/04/04 - 23:19

  Alếcxăn Đuy-ma Tướng thối!

  Biết đâu nhờ xoá độc quyền mà hết xốc lọ định kỳ đó TT

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:25

   Đuy Ma in lần cuốicùng trước 1975 là vầu cuối 195x. Sau đó đến 198x mới in lại (x>3).

   Đây đang nói Bắc Lừa nhế. Chứ Nam Lừa thì vôtư vôtư.

 12. #18 by LUUMANH on 2011/04/04 - 23:21

  He he, nhà thờ đức bà thì có từ thời chưa đẻ Mặt ()/ chứ, sao lại 83


  Sư bố Trạn Khắm, khen cái đéo cho à he he thì chửi nhé, Giái ghẻ đâu vào báo cáo rùi chửi Khắm cho anh phát he he
  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:24

   “Nhà Thờ Đức Bà Ba Lê” trước 1975 là sách của Ngụy Quân Ngụy Quyền con Simacai ạ.

 13. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:23

  @em Hê Yêu zạo nầy buôn đất còn nhanh hơn cô Đòm nhở. Yêu thế hehe đúng là Vàng Son của Zì.

 14. #21 by bienduc_hai on 2011/04/04 - 23:30

  Hehe, chú chả quan tâm dân chủ mới cả nhân quyền, nó xa xỉ quá, xăng mà 31 ngàn một lít thì thôi rồi, bần nông già hói như chú đi xe đạp cho khỏe người.

  trong cái cồng dưới chỉ nhìn nhõn hai cô cam, hehe, một mập một ốm, nhẽ hết cam đẹp đều sao nhờ?

  ===

  Về độc công, cũng tùy loại sách mà đọc nhanh hoặc chậm thôi. Và cũng có phần thiên phú nữa. hix
 15. #22 by Ngũ Sắc on 2011/04/04 - 23:30

  @ Zì,

  Trăm Năm Cô Đơn đến 1986 mới có. Nhà Thờ Đức Bà thì sớm hơn chút, chừng 1983.

  Zì đang nói chiện đầu 197x.


  Khác dell?

  Anh nói: Cô nầu 5X-6x–>sanh 5X-6X (như anh đơi)
  7X-8X–>sanh 7X-8X

  Con bà cô chứ Zì mà thèm đi cốpbết à? Cái Net nầy chỉ có cốpbết của Zì chứ Zì mà bựa thế à hử con kia khâu mẹ alô jờ.

  Thiệt tình anh thấy bot của Zì similar to quyển phương pháp đọc sách đell jì xuất bản thời 199x anh đell nhớ cụtỷ. H

  ẽ hẽ anh tham luận kỉu bựa, cô khâu alô anh, anh jở chiêu “kim thiền thoát xác” liền. 

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:34

   Similar cái đầu buồi ý. Đã đọc hết bài Zì chưa mà fán như bom nuke thế?

 16. #24 by Phantomlancerlord on 2011/04/04 - 23:31

  cái vụ đọc nhanh này mình có luyện nhưng đc vài bữa lại bận bịu quá vứt mẹ xó.

  lần này tập lại mới đc.

  con Zì dạo này nên phổ biến mấy thứ này để cho củ sọ lừa nó dân-chủ ,đỡ phải 7 năm như chị Vũ Hà.Hiện tại tốc độ chỉ bằng 1/10 Zì Nổ.hic hic

 17. #25 by Phantomlancerlord on 2011/04/04 - 23:34

  @ 5 Sắc: cuốn Tô-ni Bú-zái gì đấy. có 1 bộ, cả mindmap nữa..
  mình phải cố-gắng thực-hành níu ko thì ko lại Zì Nổ.dạo này lo mần xiền quá quên hết mẹ chi bộ thúi.

 18. #26 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 23:35

  Nhầm nhầm cái mả cụ con Simacai.@Tướng thối

  Hehe bắt quả tang con ngựa lùn kèn teo bắt đầu mắc bệnh hay hờn của già hói rùi nhế. Hỏi lại thằng gúc đệ mỗ đê.

 19. #28 by Cu on 2011/04/04 - 23:36

  Lúc nầu offline Zì trìnhziễn cho các cô coi tốcđộ đọc 1 giây/trang địt mẹ lũ Simacai.@ Bựa

  Địt mẹ Tên Bựa nhớ dữ lời hứa nhế.

 20. #29 by LUUMANH on 2011/04/04 - 23:36

  An Hoang Trung Tuong

   Cách đây 9 phút

  “Nhà Thờ Đức Bà Ba Lê” trước 1975 là sách của Ngụy Quân Ngụy Quyền con Simacai ạ.

  he he Hóa ra Măt()/ tin tin, đừng cãi anh, 7x đã có loại bìa móng và bìa cứng rồi, giấy 2 mặt 1 nhẵn 1 xù xì

 21. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:38

  @ơ con Lan Xơ Lót lâu lắm mới “lên” hehe đi đéo đâu thế cô?

  @Bọn Simacai

  Zì bốt bài Độc Công nầy để các cô tự luyện tăng tốcđộ đọc sách lên ít nhất 4 lần trong 1 tháng. Các cô mà không mần được như thế thì cút về mới mẹ mà bú ti.

  Bi jờ khi Zì chưa bốt fần chính Công, các cô hãy tự bấm jây đồnghồ để đo tốcđộ đọc trungbình, và ghi lại kếtquả đó để sau nầy đốichiếu.

  Zì đùa mới nhà các cô đấy à?

 22. #32 by Phantomlancerlord on 2011/04/04 - 23:39

  nói vụ đọc nhanh mới nhớ, ngày xưa lão zì zì ở Cà thúi có chiu chỉ cần đọc Mục lục rồi liếc sơ sơ vài phút 1 cuốn zì zì và phăng-ta-ra-zi ra nội dung luôn.Tranh luận như đúng rồi.vkl.

  đấy. Đỵt mẹ dì Nổ làm đc đéo.

 23. #34 by Ngũ Sắc on 2011/04/04 - 23:40

  Ui anh buỗn ngũ quá, anh thăng đơi!

  Chưởi dismia chi bựa củ gì gì nhát nữa! hẽ hẽ hẽ
 24. #35 by tung tung on 2011/04/04 - 23:41

  @Zi

  Alếcxăn Đuy-ma (A.Dumas) aka Anh Đù má Tướng thối! Ai hỏi TT chiện A.D in năm nào đâu?

 25. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:45

  Sau Độc Công Zì sẽ zậy Tả Công.

  Zưng Tả Công đéo fải để luyện biên nhanh (rất thứyếu), mà chủyếu để luyện biên chuẩn, rõràng, đủ-ý, khúctriết gãygọn.

  Tinhiên trong Tả Công có thể sẽ có 1 fần zậy các cô tốcký. Nghĩa là có thể biên 500 từ trong 30-45 jây.

  Kỹnăng Tốc Ký từ khi có máy-ghi-âm và máy-tính thì không mấy ai quantâm nữa, tinhiên các cô cũng nên nắm về nó một chút.

 26. #37 by Phantomlancerlord on 2011/04/04 - 23:48

  @TT : Cảm ơn zì hỏi thăm, vẫn đọc đều đều mà .Vừa mần zốp vừa học tiếng Mẹ vừa luyện Dâm Công bi zờ tới “Ngỗng Ku Ngược” làm sao mà vừa củ sọ.he he he. Cảm ơn zì phát nữa về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy nhất quả đất ever.

 27. #38 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 23:49

  Há há.

  Địt mẹ, lại chơi trò cả vú lấp miệng hả?
  Nhầm thì nhận là nhầm, việc đéo phải hehe khổ thế? Già hói lẫn cẫn có phải tội đéo đâu. Nhở!

  Địt mẹ, cho Tướng thối biết là mỗ biết đọc từ năm 4 tuổi, mà chiện nầy còn do bà chị để lại nhế. 9x cái cục cứt!

  @Manh lét:
  Thông cảm già hói kèn teo tý đê, nhế. Dìm hàng hehe tội nghiệp cỏn

 28. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:52

  Sau Tả Công thì đến Thính Công.

  Thính Công giúp các cô luyện kỹnăng nghe vôđối, trong đó chútrọng cả về tốcđộ nghe và chấtlượng nghe.

  Cô nầu mà chưa nhuyễn Thính Công thì rất khó mần Fiênzịch hoặc Mõ Tòa hoặc MC hoặc nghề jì đó tươngtự.

 29. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:57

  Sau Thính Công thì đến Thoại Công.

  Thoại Công giúp các cô luyện kỹnăng nói. Các thểloại nói lắp, nói ngọng, nói không thành tiếng, nói không ra câucú, nói nhịu, nói bừa, nói hấptấp, nói đéo ai hiểu, nói như thằng thầnquynh, nói hay xúcđộng, nói chẩy zãi, nói fà hơi thối.. sẽ bị tiêuziệt sau một khóa Thoại Công.

 30. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 00:07

  Sau Thoại Công thì đến Ký Công.

  Công giúp các cô luyện kỹnăng nhớ.

  Đây là kỹnăng quantrọng bậc nhất của một Tinh Hoa.

  Tại sâu Công quantrọng như thế mà Zì để nó xếp hàng thứ 5?

  Hehe là để các cô quen mới các Công cơbản cho khỏi bỡngỡ đó mà.

  Sau một khóa Công, các cô sẽ zễzàng nhớ được 1 vạn số phone, thuộc lòng cả một cuốn tiểuthuyết, và đảmbẩu, cái jì đã nhét vầu đầulâu thì đéo rớt ra ngoài được nữa.

  Ký Công là nềntảng để các Công khác jở nên thuầnthục.

  Các Công từ #1 tới #5 gọi là Standard Gongs.

  Còn các Công từ #6 tới #10 gọi là Advanced Gongs. Zì chỉ zậy các Công nầy nếu các cô có tiếnbộ mới 5 Công cơbản kia.

 31. #42 by gialang on 2011/04/05 - 00:10

  Nghe hấp dẫn đấy, TT vào công đầu luôn đi

 32. #43 by Mr. Tran on 2011/04/05 - 00:13

  @Tương thối:

  Dững món công nầy qua quảng cáo thì rất hấp dẫn đấy. Mỗ rất háo hức.

  Dưng mấy khóa nầy có diễn ra liên tục không hay lại phát 1 phát 1 tùy hứng?

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 00:14

   Tấtnhiên là tùy thiệnchí họchành của các cô rùi đồ lợn lùn Simacai kia ạ.

 33. #45 by tung tung on 2011/04/05 - 00:16

  @gia lang

  Dumas Tên Tướng tển nhứ nhứ cho các Cô thèm đó.

  Đừng háo hức quá. Quan chọng nà các Cô có nàm được không thôi?

   

 34. #46 by Mr. Tran on 2011/04/05 - 00:17

  Tấtnhiên là tùy thiệnchí họchành của các cô rùi đồ lợn lùn Simacai kia ạ. @Già hói kèn teo hay hờn

  Ô kê ô kê. Sẽ thiện chí, tập trung, chiên cần và hạn chế phá đám dìm hàng mức tối đa hehe

 35. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/05 - 00:22

  Trước khi Zì đi ngủ, Zì tiếtlộ trước một fần của Độc Công để các cô thử.

  Đó là kỹnăng lia hai mắt sang 2 fía.

  Mần như sau:

  Các cô để ngón tay trỏ thẳng trên mũi, tậptrung cả hai mắt nhìn vầu đó. Mắt các cô sẽ trông như lác.

  Sau đó đưa ngón trỏ ra xa hết tầm tay. Hai mắt vưỡn nhìn vầu đó.

  Làm liêntục 36 lần như thế. Rùi bỏ ngón tay trỏ đi, zưng tưởngtượng nó vưỡn còn đó, và tiếptục làm 36 lần nữa y như thế without the finger.

  Tăng zần tốcđộ lia mắt cho tới khi đạt khoảng 0.5 jây một lần.

  Nếu các cô không chóng mặt buồn nôn thì các cô đã có 30% kỹnăng Độc Công.

  Thôi Zì đi ngủ cho các cô tự luyện tạm thế đã.

 36. #48 by cam.hoi on 2011/04/05 - 00:25

  @doL: làm cầu lông gà thì cứ săm cao su+ lông gà+ nắp pin nhựa hoặc đồng chinh kim loại là đc, kiểu kiểu như thế. tin tin giờ vẵn chơi mà.già hói bây giờ chắc là còn biết đẽo quay. nghe 2k đầu sách mà thèm thế
  @Trạn: ghê nhỉ, biết đọc từ lúc lên 4, a có thằng bạn thân biết chia từ lúc lên 4 nhưng cũng ko giỏi hơn a.

 37. #49 by Do L on 2011/04/05 - 07:35

  Khứa khứa khứa quả này ngồi ngoan nghe Dì dạy.

  dismia iem phải mắt tinh – tai thính trong một đám chăm thằng với kon tinh hoa khoai tây ồn ào như cái chợ. Đéo nhanh thì ăn cám đấy.

  Cô Cam Hói@ cái quả cầu trinh bằng chì cơ cô, bọn bắc kỳ thời 6x, 7x chơi. Hai miếng chì, ba cái lông ông gà trống (díu phải lông đuôi) mà cả mấy tháng đéo nghĩ ra nổi. Hic.
  2k đầu sách là đíu kể chiện tranh nhé. Tiếc sách Nga lợn in tiếng lừa với cả bộ từ điển La gu bằng hình.

 38. #50 by bamkolin on 2011/04/05 - 08:01

  Sách hợp người, đối người sách hay. Sách đéo hợp người, ấy sách dở. Thế thôi. Nhưng lũ lừa, sách nào nhiều người cho hay, ấy có thể nói sách hay. Sách nào hay. Lũ lừa xem: Văn thơ của Kin-pusit (Lợn Nga đấy). Mần sách này (đương nhiên cũng có bài đéo hay), các cô sẽ thấy mình đang ở một tầm cao, thấy thảy everything là nhỏ bé, tâu nhỡ, động rung…Tôi thép của Kitrốp-ốt (lợn Nga đấy), không cần bàn. Gửi các cô những bô cứt miễn phí.

 39. #51 by Do L on 2011/04/05 - 08:40

  Cho 1 vé đi tuổi thơ nào…

  Nhớ ngày bé pama không cho chuyện nhiều dưng vẫn mua cho đầy nhà.
  Cấm đọc thì chui vào chăn (mùa đông) lấy đèn pin đọc. Đèn pin xac của nga lợn bền, sáng dịu mỗi lần đánh hàng nga về là chui công ăn chộm vài cái.

  Bây giờ lên Fahasa thấy mấy ông nhóc bà nhóc ngồi say mê đọc ké hehehe thấy yêu đíu chịu đc.

 40. #52 by Mit on 2011/04/05 - 09:21

  Lúc nhỏ Mít rất mê comic books dư Tintin, Barbe Rouge, Obelix et Asterix, Mitchel Tanguy et Laverdure, Lucky Luke….Loại hardcover , trang mầu nguyên bản tiếng Tây đó.  Ma Mít cứ đọc một câu tiếng Tây  rùi dịch nó sang tiếng Lừa.  Bọn Mít nghe gần hết collections này suốt mấy năm cuối 7x.  Về sau lớn hơn chút bắt đầu học tiếng tây thì dùng loại sách này để học thêm chữ, cách nói.  Về sau khi Mít qua Venice chơi vầu tiệm sách thấy mấy quyển Obelix bằng tiếng Ý, lại nhớ đến thời kỳ này.  Obelix đã được chuyển sang thành phim hoạt hình, dưng Mít lại không thấy hay bằng truyện.

  Các cô cho bọn trẻ con lứa tuổi elementary xem loại sách này bằng tiếng tây/anh cũng là cách khuyến khích bỏn học sinh ngữ để tự đọc lấy.  Hay các cô đọc cho bỏn nghe cũng là cách các cô tự tập reading fluency.  Có nghĩa là đọc cũng phải trôi chảy và expressive dư nói chứ không chỉ sounding out the words.  Hông dễ đâu nhe….hehehe 

 41. #53 by on 2011/04/05 - 09:48

  Nhân đầu buổi đong xiền và để đổi không khí trong khi chờ tối về nghe Zì zậy tiếp độc công, chi bộ cho hỏi về kinh bang tế thế cái:

   

  Bê hiện đang chơi trò hút Cụ về ngân hàng trung ương tạo căng thẳng trong nguồn cung Cụ, song song với việc thực hiện biện pháp hành chính siết chặt giao dịch thanh toán bằng Tơn/ngoại tệ.  Các doanh nghiệp ôm Tơn muốn có Cụ chi xài nội địa thì hehe mời đến bank bán Tơn lấy Cụ.  Nguồn cung Tơn tăng tất giá Tơn giảm.  Giá Tơn giảm tất giá vàng giảm.  Đến một lúc giá vàng đảo xu hướng (tức từ luôn cao hơn khoai tây giờ thành thấp ơn khoai tây), các chú ôm vàng sẽ xuất vàng.  Tơn càng về nhiều là trúng ý bê: giảm lạm phát, ổn định tỷ giá vươn vươn.

   

  Câu hỏi của lú tui là trò trên của bê liệu có đem lại hiệu quả, và nếu có, hiệu quả đến đâu?

  Đa tạ chi bộ.

 42. #54 by Do L on 2011/04/05 - 09:50

  Mít sấy@ những cái chợ cũ tại Paris bán hàng thùng trọn bộ những seri sách đó. Pháp in thì khỏi bàn, mới cứng. Thèm lắm mua cho ông con dai nhưng vác sách từ tư bẩn về coi bộ k khả thi kekeke

  Nhớ nhất sách mờ bìa cứng theo kiểu Mavel là cuốn Ca pi ten – A mi gô. Thêm cuốn (k nhớ tựa) nói về chiến tranh sinh tồn giữa cá heo – cá mập – cá nhà táng nhưng trên hết là sự sống ở biển.
  Sách viết về biển thì hay nhất vẫn của Cút sờ Tô, khi khứa tả biển Mác Xây trước WW II và sau WW II thì thấy tây nó phá biển kém đéo ngư dân Khánh Hòa đâu.

  Chưa kể miềng sưu tầm đc cả những Tam Cuốc – Đông chu – Phạm Giun …. mà bằng báo in nhiều kỳ. Thời 21 này chắc đíu có với đíu có ông bà nào kiên nhẫn chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ.

 43. #55 by cam.hoi on 2011/04/05 - 09:56

  @doL: cầu chinh kiểu lông ngắn chứ gì, chơi loại đó đá vòng tròn nhỏ thôi, chơi loại lông đuôi đá mới nhanh và xa được. nghe doL kể mà thèm thế ngày xưa có quyển bác sĩ aibolit tiếng việt in mầu đã thích lắm rồi, nhớ tuổi thơ dữ dội, thép, trên sa mạc, huygo, duyma, không gia đình, godfather, trăm năm,angelic…….cứ nghĩ lại mà thèm, có hôm đọc sách khuya ngủ quên đi mất sáng hôm sau tay vẫn cầm đúng trang sách hôm qua.
  @zì: công nhận đọc truyện trong giờ thật là tao nhã, ngày còn đi học camhoi cũng chuyên gia, thầy cứ giảng và trò cứ đọc, thầy hình như cũng biết nhưng chẳng nói, còn toàn bị bạn cuối tuần sh lớp thưa cô thằng đấy nó đọc truyện trong giờ, ham học, ham đọc là tốt nhưng mà ham dâm ko biết có tốt ko bà zì
  ps: chi bộ ai đi học có ai hay bị bắt nạt ko thử kể trải nghiệm xem nào

 44. #56 by tung tung on 2011/04/05 - 10:42

  Dumas cả Chi Bựa thúi hoắt!

  “Sông Đông im đìm” hay “Thao thức” jì jì của NgaSo như shit như shit. Tụi khoai tây thiếu gì chuyện hay? “Tom sawyer” (Tụi Bắc Lừa phiên âm là Tôm soay giơ) Jane Eyre (GIên Ê-rơ), Đồi gió Hú, Chuông nguyện hồn ai… Sao đéo bựa nào khai đọc Cô Giáo Thảo và Chú Kim từ năm nào hết vậy? TTửng tôi đọc hơi bị trễ, lớp 8, trên bản chép tay chữ Doctor. Thời thởi truyện này đíu available trên mạng như bi chừ.

 45. #57 by Nừa on 2011/04/05 - 10:44

  Hẹ hẹ, dĩt mẽ chi bộ thối chở về dòng sông tuổi thơ,

  Chi bộ nhớ bộ truyện sóc lọ “Zững vì sao đất nước”, tập 1,2 hông? kể về khoảng 3 chục ông Lừa, từ chi Trưng, Triệu đến anh nông zân Phan Bá Vành zưới dạng tiểu thuyết. dĩt mẽ, thời thởi, em đọc saymê saymê zư chuyện Thủy Hử, tuyền anh hùng áo vải không mặc ăn dờ goe, hợ hợ
 46. #58 by ongcu69 on 2011/04/05 - 10:45

  @Zì: Anh đã luyện xong quả mắt lác. Địt mẹ tiếp đi.

 47. #59 by Dom-dom on 2011/04/05 - 10:55

  Đĩt mẽ vụ Cù Vũ thì thối như cứt rồi. Bắt thì dễ thả thì khó, lôi ra xử càng khó hơn. Đĩt mẽ quan trên trông xuống người ta trông vào.

 48. #60 by nhi.binh on 2011/04/05 - 10:59

  Kính gửi Trung Tướng và các sĩ quan Bựa
  Cho em nhập ngũ phát.
  Ký tên:
  Binh Nhì.

 49. #61 by dắtdéo on 2011/04/05 - 11:02

  Anh đơi, anh đơi. Đù má vắng anh chỉ đạo có ngày mà chi bộ lại bị con mụ Zì bần nông xỏ mũi rồi. Địt mẹ chi bộ xê ra để anh đái đầy mõm con mụ Zì về vụ độc công nầu. 


  Đù má trước hết anh khẳng định là vụ độc công này chủ yếu ăn nhau ở kĩ năng xử lý thông tin mà bộ não tiếp nhận được từ các thị giác thần kinh dây chứ đéo phải nằm ở chỗ phải luyện cho mắt đảo như thằng kẻ cắp chợ đồng xuân, nhá? Vì sâu vậy, để anh giải thích từ từ chi bộ nghe. Nghe đéo gì con mụ zì nổ đùng đoàng (còn tiếp)
 50. #62 by dắtdéo on 2011/04/05 - 11:15

  Độc công (tiếp)

  Trước hết anh sơ qua phát về hai quả cửa sổ tâm hồn của các cô. Mặc dù cửa sổ mỗi người là khác nhâu, ví dụ cửa sổ của anh thì gương kính sáng trưng còn như con Zái Ghẻ cửa sổ tối xịt toàn phọt ra ánh dâm tà, nhưng về cấu tạo sinh học là như nhâu.

  Quả cửa sổ của các cô đéo khác gì con máy ảnh, với quả con ngươi là thấu kính, vùng võng mạc (điểm vàng) chứa hàng ti tỉ dây thần kinh thị giác  là tera pixels sensor và sensor được nối vầu củ sọ qua dây thần kinh mới giao tiếp gì đéo biết, chắc USB 3.0 cũng nên, nhưng tốc độ trao đổi dữ liêụ dất là nhanh.

  Vậy cơ chế khi các cô đọc thì làm sao: lúc đó con mắt của các cô hoạt động đéo khác gì một streaming camera, hình ảnh đi qua thấu kính và được ghi lại bởi sensor và truyền vầu ông não xử lý theo cơ chế một luồn liên tục liên tục. (còn tiếp)