The General’s Shi Zhi Gong [1.1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thập Trí Công within Tứ Đại Công

Các cô đã nghe đâu đó, rầng Trung Tướng đã chếtạo và truyềnbá Tứ Đại Công, gồm Thập Dâm Công Shiyingong, Thập Minh Công Shiminggong, Thập Khí Công Shiqigong, và Thập Trí Công Shizhigong.

Thập Dâm Công luyện nộitạng, giácquan.

Thập Minh Công luyện cơbắp, gânmóng, xươngcốt, dadẻ.

Thập Khí Công luyện khí.

Thập Trí Công luyện trí.

Phải vậy hông?

Hôm nai, Trung Tướng start to hướngdẫn các cô ngón Thập Trí Công hehe bấthủ, một trong Tứ Đại Công bấthủ.

Thập Trí Công Toàn Diện

Thập Trí Công, như tên gọi, gồm 10 Trí Tiểu Công, là:

1. Độc Công, aka Dugong, luyện Đọc.
2. Tả Công, aka Xiegong, luyện Biên.
3. Thính Công, aka Tinggong, luyện Nghe.
4. Thoại Công, aka Huagong, luyện Nói.
5. Ký Công, aka Jigong, luyện Nhớ.
6. Thuyết Công, aka Shuogong, luyện Giảnggiải & Diễnthuyết.
7. Tập Công, aka Zagong, luyện Tậphợp & Thâutóm.
8. Liệt Công, aka Liegong, luyện Liệtkê & Trìnhbầy.
9. Hợp Công, aka Hegong, luyện Tổnghợp & Baoquát.
10. Tích Công, aka Xigong, luyện Phântích & Chitiết.

Các cô liu-ý, Trung Tướng đặt loạt bài Thập Trí Công vầu khoang Sứckhỏe, chớ hông chọn khoang Giáodục nha lũ Simacai.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thập Trí Công #1: Độc Công

Độc Công là công Luyện Đọc.

Các cô hãy lấy một cuốn sách Lừa bấtkỳ mà các cô chưa từng đọc, mở một trang bấtkỳ không chứa tranh-ảnh or anything but plain text.

Thói thường, chữ trang trảng dàn tầm 30 dòng, mỗi dòng 13-15 từ. Tổngcộng 400-500 từ tiếng Lừa.

Các cô hãy đọc thử trang sách ý, bấm đồnghồ coi hết bâu lâu?

Thói thường, Simacai Tinh Hoa các cô đọc 500 từ hết 1.5 phút. Simacai Bần Nông đọc chậm bằng 1/3 các cô, hết 3-4 phút. Lãnhtụ Nã Phá Luân đọc nhanh gấp 4 các cô, hết 20 giây.

Trung Tướng đọc nhanh gấp 2 cô Luân, nuốt trang sách 500 từ trong 10 giây, thậmchí 7 giây. Hiệntại, chỉ máy Xerox Optical Scanner được chínhthức thừanhận có tốcđộ đọc nhanh hơn Trung Tướng. Hehe nổ đấy, dưng quantrọng đéo gì, đàng nầu Trung Tướng chả đọc nhanh nhất Quả-đất. Cả tờ An Ninh Cuối Tháng 48 trang Trung Tướng đọc hết 51 giây, trungbình 1.06 giây/trang.

Tại sâu Trung Tướng đọc nhanh như ông sói?

Muốn giả-nhời câu-hỏi ý, các cô hãy tự-vấn, tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Tại sâu các cô đọc chậm như ông ròi?

Ba lýdo khiến các cô đọc chậm như ông ròi là:

(i) Các cô không biết xài đồngthời hai mắt!

Các cô có hai mắt, dưng luôn tậptrung cả hai vầu nhõn một điểm. Trung Tướng nghĩ, các cô nên hehe chọc mẹ một mắt đi, dõi một điểm cần đéo gì hai ông mắt.

(ii) Các cô không biết lái mắt!

Các cô, khi đọc, luôn đưa mắt theo quỹđạo mặcđịnh:

(a) Từ trái qua phải, nhẩnnha từ đầu dòng tới cuối dòng.

(b) Tới cuối dòng, thì lia mắt từ phải qua trái, tìm xuống đầu dòng mới.

(c) Tiếptục a-b-a-b, suốt trang.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Các cô có thấy, bước (b) hoàntoàn thừathãi, và bước (a) quá phíphạm?

(iii) Các cô không biết nhìn bằng não!

Thuậtngữ IT kêu các cô không sửdụng Cache Memory (“Bộ Nhớ Đệm”), lẫn Multi-threading Technology (“Côngnghệ Đa Luồng”).

Các cô Input (“Nhập”) vănbản bằng mắt kiểu ReadLine (“Đọc Một Dòng”) hoặc ReadByte (“Đọc Một Từ”), rùi chuyển Data (“Thôngtin”) vầu CPU (“Trungtâm Xửlý”, aka Não), chờ xửlý.

CPU các cô nghiềnngẫm Data xong, thì lưu mẹ nó vầu RAM (“Bộ Nhớ Tạm”, aka Chất Xám), hoặc HardDisk (“Ổ Cứng”, aka Nếp Nhăn), rùi mới phát lệnh cho Input Device (ie Mắt các cô hehe) Continue-to-read (“Đọc tiếp”).

Procedure (“Quytrình”) lạchậu đó Speed-down (“Làm Chậm”) sự Đọc của các cô 4-6 lần.

Tộinghiệp, Simacai.

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chếtạo: (Chế tạo).
– Truyềnbá: (Truyền bá).
– Nộitạng: (Nội tạng).
– Giácquan: (Giác quan).
– Cơbắp: (Cơ bắp).
– Gânmóng: (Gân móng).
– Xươngcốt: (Xương cốt).
– Dadẻ: (Da dẻ).
– Hướngdẫn: (Hướng dẫn).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giảnggiải: (Giảng giải).
– Diễnthuyết: (Diễn thuyết).
– Tậphợp: (Tập hợp).
– Thâutóm: (Thâu tóm).
– Liệtkê: (Liệt kê).
– Trìnhbầy: (Trình bầy).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Baoquát: (Bao quát).
– Phântích: (Phân tích).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Bấtkỳ: (Bất kỳ).
– Tổngcộng: (Tổng cộng).
– Đồnghồ: (Đồng hồ).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Thừanhận: (Thừa nhận).
– Tốcđộ: (Tốc độ).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Trungbình: (Trung bình).
– Lýdo: (Lý do).
– Đồngthời: (Đồng thời).
– Tậptrung: (Tập trung).
– Quỹđạo: (Quỹ đạo).
– Mặcđịnh: (Mặc định).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thừathãi: (Thừa thãi).
– Phíphạm: (Phí phạm).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Sửdụng: (Sử dụng).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Vănbản: (Văn bản).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Xửlý: (Xử lý).
– Nghiềnngẫm: (Nghiền ngẫm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Lạchậu: (Lạc hậu).
– Tộinghiệp: (Tội nghiệp).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 16:00

  @Pín:

  Theo bọn tầu nhanh thì Vũ Hà được tặng thưởng 07 quyển lịch chứ đéo phải 12

   

  Tướng thối: món đọc nầy là vận dụng quả tẽ mắt sang 2 bên (Dương công) + di chiển 1 mắt (Can công) + điều 2 mắt độc lập (Unknow công) à?

  Đù má khi đó não ghi nhận thông tin dư nầu? Tập não công làm sao?

   

  Mỗ thường đọc kiểu lướt, túm ý. Đéo bấm giờ bâu giờ dưng xem phin phụ đề ngon even 2 phụ đề (Phim Mẽo dưng đương chiếu về 2 đứa Nhật or Hàn or Khựa or wherever nói chiện mới nhau)

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 16:08

   Hehe zùng Zâm Công là đúng rùi, zưng có thêm một số Tricks & Tips nữa.

 2. #3 by Sỳ Gòn on 2011/04/04 - 16:04

  Ai chưởi anh dốt kệ cha cỏn. Anh thú thật là anh vưỡn xem phin kèm fụđề Anhngữ as always.

  Ko fụđề thì nhiều khi đéo kịp hiểu, tỉ như cặp kia vửa nói đéo gì mới nhâu dồi đưa nhâu lên giường tỉn nhâu rầnrần hoặc cảnh thằngthẳng chậy từ nhà ra la đéo gì mà cô phúlít bóp cò đòmđòm vầu giữa sọ của cổ?

  Đọc fụđề mà đôi khi anh còn he he hông hiểu nữa là, đéo kèm phụđề thì ăncứt ăncứt.

  Có điều anh đọc fụđề mới cả xemfin nguôn lành. Hông bị trể nhiệp nhế.

  Đọc tiểu thiết thì thôi dồi, con Zì phẩy gọi anh bằng Cụ. Chong cả lò nộingoại nhà anh thì anh vưỡn nhứt khoản nầy nhế. Tứt nhiên là trình Đọc của anh nhanh vôđịch đã đành, anh còn kể được gần hết tên nhưnvựt, cốtchiện ra sâu, tìnhhuốn caotrào dư lào, vươnvươn, một cách nguônlành nữa chứ.

  Chứ Đọc nhanh mà nhớ khônggìsất thì khoe làm lồn phẩy hông con Zì?

  Anh đồ rầng trình Đọc của anh hơn cả con Zì chứ hông đùa, mà thôi anh nổ đới quanchọng đéo gì he he, có điều anh hông biết giải chình ra sâu thui?

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 16:05

  Thuở bé, chừng 10 tuổi, Zì hay mượn được sách của các bạn đồngnghiệp của mama, trong zững quãng thờijan cực ngắn, tỉnhư jờ nghỉ jữa 2 tiết học.

  Sách thời thởi cực quý, vì ngoài đắt, nó còn bị cấm nữa.

  Các cuốn sách Zì mượn được chớpnhoáng là (thứtự random, chưa đầyđủ):

  – Zững Ông Sao Thành Êghe (triện lịchsử Hung)
  – Sông Đông Êmđềm (
  triện Nga Sô, trọn bộ 7 tập)
  – Chiếc Khuy Đồng
  (triện tìnhbáo lá-cải Nga Sô)
  – Namtước Fôn Gôn Rinh (triện tìnhbáo lá-cải Nga Sô)
  – Người Cá (triện fiction lá-cải Nga Sô)
  – Hộichợ Fùhoa (triện tưbản Anh Quốc, sách cấm, trọn bộ 3 tập)
  – Anna Karenina
  (triện Nga, sách cấm, trọn bộ 3 tập)
  – Bông Hồng Vàng (sách nói về nghề văn)
  – Vươnvươn

  Trừ “Bông Hồng Vàng” Zì nghiền rất kỹ vì đó là cuốn sách đầutiên zậy Zì chơi vănchương, còn lại Zì đều đọc mới tốcđộ kinhhoàng.

  – Trọn bộ 7 tập Sông Đông Êm Đềm (tổngcộng khoảng 3,000 trang sách) đọc trong 1 tuần, mỗi ngày chừng 30-40 fút.
  – Cả cuốn
  Zững Ông Sao Thành Êghe (chừng 700 trang) đọc trong đúng 20 fút.

  Các cuốn khác cũng thế. Tuyền tậnzụng jờ jảilao của các bôlão để mượn và đọc.

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 16:12

  Các cô biết tại sâu Zì đọc “Zững Ông Sao Thành Êghe” trong một thờijan ngắn kỷlục hông? Chừng 20 fút cho 700 trang, trungbình một trang đọc hết chưa tới 2 jây.

  Nhẽ vì triện đó rất hay theo quanniệm của Zì thời thởi.

  Jờ nghĩ lại Zì mới thấy mình kiệtxuất tử thuở bé tí. Hehe nổ đấy, zưng quantrọng đéo jì. Vầu Quán Bựa thì có con đéo nầu hông nổ.

  Zưng mà Zì tuyệtnhiên đéo nổ về vụ đọc 700 trang trong 20 fút.

 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 16:14

  Thế còn “Sông Đông Êm Đềm” tại sâu Zì đọc cũng nhanh thế? Triện đó lòngthòng bỏ mẹ.

  Đúng là triện đó rất lòngthòng và không cuốnhút lắm, zưng lại có rất nhiều đoạn sếch mà Zì thì zâm sẵn hehe.

 6. #7 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 16:23

  Tricks & Tips gì?

   

  Đéo gì 10 tuổi đã biết Dâm công hở Tướng thối? Sâu hôm trước kể khổ kêu là là bị trĩ từ nhỏ: 13-14 tuổi?

   

  Cái nầu là nổ? Hay hehe both?

 7. #8 by on 2011/04/04 - 16:33

  Thuở bé, chừng 10 tuổi, Zì hay mượn được sách của các bạn đồngnghiệp của mama @Zì:

  Hehe Zì ui, iu Zì quá đi, sao Zì giống anh thế, chỉ khác là các cuốn trong list của Zì anh thuê ở cửa hàng cho thuê truyện (loại đóng bìa mỏng dính bằng giấy vàng như cứt í).  Chất lượng giấy, chất lượng in thì cực xấu, sách thì qua tay nhiều người rách tả tơi mà vẫn đọc ngấu nghiến với tốc độ kinh hồn.  Anh còn chơi cả trong giờ học, nhét dưới hộc bàn, lâu lâu lén giở xem, có lần bị cô phát hiện đánh sưng mẹ tay (kiểu đánh chập hai cây thước con con vuông mỗi cạnh 1 phân í).  Sách anh đọc nhẽ lập được cả một thư viện, anh chỉ bổ sung sách Nga Sô của Zì thui nhế: Người thứ 41, Tên anh chưa có trong danh sách, Pháo đài Brest, Ti-mua và đồng đội, Chiến tranh và hòa bình này (randomly listed). Báo thì có Liên xô ngày nay, báo ảnh Việt Nam này.

  Dưng có một cuốn đố Zì đã đọc chưa nhế: Tập truyện ngắn Dưới ánh trăng của Guy-dơ Mau-pát-xăng (Nhà văn Pháp, sodi anh chơi tên theo phiên âm). Đèo mẹ cô này viết truyện ngắn là vô đối hehe (Đéo hiểu sâu anh lại liên tưởng văn của mụ Bựa với văn của cô này).

   

 8. #9 by sonata269 on 2011/04/04 - 16:59

  Em nghe nói là những phụ nữ mà sau khi sinh đi làm việc đầu óc căng thẳng luôn thì thường hay bị mất trí nhớ, cục bộ hoặc toàn phần.

  Nữa là những người ít tập thể dục thể thao. Cứ đi bộ mỗi ngày 30p, là đủ cung cấp ô xi cho não rồi, vì thế không lo bị Ai Zen Mơ. Đi bộ nhiều quá thì lại không tốt cho cột sống.

 9. #10 by ongcu69 on 2011/04/04 - 17:04

  Zì khai sáng vụ này bổ ích đới, khen phát. Từ lúc đọc entry này anh áp dụng đảo mắt tập đọc nhanh nhưng đéo nắm được nội dung. Chờ tên Zì khai sáng tiếp.

  Địt mẹ Zì thay cho nhời cảm ơn.
  P/S: Có tên bựa đọc sách bằng Kindle không?
 10. #11 by on 2011/04/04 - 17:06

  Trừ “Bông Hồng Vàng” Zì nghiền rất kỹ vì đó là cuốn sách đầutiên zậy Zì chơi vănchương, còn lại Zì đều đọc mới tốcđộ kinhhoàng.

  @Zì:  Bọn khoai Tây chia kỹ năng đọc thành 2 loại: Skimming và Scanning.   Skimming là đọc lướt, đọc lấy ý chính; Scanning là đọc chi tiết, đọc kỹ lại.  Nhẽ Zì nên khai sáng thêm về tốc độ đọc của 2 loại kỹ năng này chăng?

 11. #12 by sonata269 on 2011/04/04 - 17:09

  Có một cách để luyện trí nhớ đó là nghe người khác đọc một đoạn gì đó rồi mình đọc theo. Và thường đọc những thứ mà mình thấy thú vị í, những thứ nhàm chán dễ làm mình quên tuột đi luôn.

  Lật trang nhanh quá cũng làm mình choáng váng đầu óc chứ hả? Vừa vừa thôi.

  Nữa, Web Surfing cả ngày mà chả có gì đọng lại trong đầu cũng dễ làm đầu óc mình mụ mị đi nhiều đấy.

  Có một cách học tiếng Anh cũng hay, gọi là Tree gì gì đó, đại loại là học 1 từ thì liên tưởng ra những từ có liên quan với nó. Sự liên tưởng này cũng giúp rèn luyện trí nhớ đó.

  Cơ mà nhớ nhiều để làm gì nhỉ? Em thấy nhớ nhiều khổ lắm. Quên bớt đi cho đời nó nhẹ nhàng.

 12. #13 by DG on 2011/04/04 - 17:09

  Có Bựa nhờ anh tư vấn, nghe bảo đang gấp dưng đéo thấy đâu, anh vứt bà lên đây đọc  tham khảo nhế, anh đéo nêu tên Bựa đó vì anh em mới nhau tế nhị tí, hẽ hẽ.

   

  Địt mẹ đứa nầu chưởi xì bam!

   

  “Việc thay đổi mục đích sử dụng đất của một tổ chức (doanh nghiệp) có quy mô đủ để mở trường học thì cần đi từ bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

   

  Muốn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thì cần phải bám tới cửa trước tiên là Sở TNMT và sở Kế hoạch đầu tư;

   

  Thực hiện các thủ tục xin chuyển đổi bình thường, cứ hoa lá cành này nọ để xin chuyển đổi, đồng thời cam kết thực hiện các nghĩa vụ về tài chính thuế má mới cả chi phí sử dụng đất vươn vươn…

   

  Bám được Sở TNMT, sở KHĐT rùi thì tiếp tục làm việc với bọn chuyên viên cấp Thành phố, để làm sao khi tờ trình của 2 sở này tống lên UBND thành phố, bọn bỏn phân tích bi ba bi bô cho đám lãnh đạo nó quyết!

   

  Việc phê duyệt chuyển đổi QH sử dụng đất trong trường hợp này thuộc thẩm quyền cấp thành phố, đéo đùa.

   

  Sau khi có được quyết định phê duyệt, thì song song tiếp tục lập dự án nhà ở, đặt tên gì đó cho hoành, ví dụ như “Khu nhà ở Hoành ơi Hoành” chẳng hạn, và thực hiện các bước lập quy hoạch chi tiết mới cả dự án đầu tư bình thường.

   Cụ tỉ thì ngày mai, vứt vài còm PM vàu nhà anh, anh giả nhời cho.

  Sau đó nếu bán chia lô thì ới anh mới Đòm Đòm 1 câu, địt mẽ! hehe.”

 13. #14 by budifa on 2011/04/04 - 17:12

  Địt mẹ 2s một trang thì là Superman hoặc Mr. Incredible rồi. Chắc ông BOM chuyên mặc sịp đỏ ra ngoài quần-dài hử? Trình BOM nhẽ ngang ông Đôn Lê Quý đọc bia ngược. Liệu quét xong có đọc lại lầu-lầu từng chữ như Lượng Trần Hữu hay vợ của Sư Hoàng Dược không?

   

  “Dững ông-sao Ê-ghe” làm mất một đêm trong cuộc-đời tôi, lúc đọc là mua truyện cũ rồi, qua thời đi mượn. Giờ cơm-áo-gạo-tiền xóa sạch, nhớ mỗi nội-dung là kể thành-tích bọn Hung-Gia-Lợi chống bọn Mo (Ma-rốc?), y-như Tĩnh Quách Dung Hoàng bẩu-vệ thành gì gì trước Mông-Cổ ấy, hehe.

   

  Bây-giờ lắm thứ quá, mất mẹ thú-vui độc-công, chiện thấy hay lắm mới đọc, tỷ-như “Totem sói” cướp mẹ 2 ngày uých-ken.

 14. #15 by Sỳ Gòn on 2011/04/04 - 17:12

  Thôi anh cút đi chén phát, tối thui dồi.
  Ôi hôm nây em HêNgoanHiền biên chữ to phết, đọc sướng hông chịu được. He he.
  Anh thay mặt chibộ củlồn tặng em chàng pháo tay choang choác choang choác. Mới cả bó hồng nầy nửa nhế

  Còn dững Vàngson thơm nguôn dư em RốtXinh, HươngĐiêuIu, LắcKỹHôngDịuDàng, MiênRạngNgời, VươnVươn thì là nầy:


 15. #16 by sonata269 on 2011/04/04 - 17:13

  Nói chuyện đất. Nhà bạn em đang rao bán 5 tỷ, đùng phát có tin bị vào diện quy hoạch, thế là xong. Tuy chưa được quốc hội thông qua cơ mà nó cứ treo đó cũng chết. Em thấy chính quyền thâm thật đấy, để giảm cơn sốt đất thì cứ cho nó vào dạng treo treo như thế nhỉ?

 16. #17 by Bắp Ngô on 2011/04/04 - 17:15

  Ui, hố hố, đúng là thế hệ khác nhau trời vực nhở.

  Trong danh sách các già hói vừa kể lể, em đọc mỗi quả Nam Tước Phôn Gôn Rinh 3 tập .

  Hội chợ fù hoa có sách mà đọc hổng vào. Chắc tại nó cóc … lá cải được như bộ kia kekekeke

 17. #18 by sonata269 on 2011/04/04 - 17:16

  Em đi dạo qua đất Hà Nội 2 thì thấy có 1 điểm đáng sợ là mồ mả ở khắp nơi. Chỗ nào cũng lưa thưa 1 vài ngôi mộ. Em thấy lạnh lạnh người. Thằng em trai em bảo đi mua đất thì cứ mảnh nào mà nó cho mình cảm giác ấm áp thì chắc chắn là có nhiều sinh khí. hihihi

  Mà số tiền còn lại của em không nhiều, nên chẳng biết mua đâu bây giờ? Mệt quá.

 18. #19 by Do L on 2011/04/04 - 17:53

  Cô Fa bật Dì vụ này đéo ổn đâu, miềng đọc nhanh đéo kém có khi còn hơn Dì.

  Thiêng Long BB – Thần Điêu – Anh hùng xạ với Gái diết rồng thời thiên đàng chỉ có trong thư viện quấc da miềng mần hết trong vòng 1 tuần (có khi ít hơn) khi mama đón trường về quăng BV Việt Đức. Đéo biết mần gì thì nhảy vào Thư viện ăn cắp sách.

  Dì nổ hệ thống lại nên lờ mới biết là cách đọc miềng đéo giống ai, nhanh thì chia đôi tờ sách ra rồi lướt. Dưng cái đó chỉ là đọc chuyện mượn chứ thói quen đọc vậy vẫn phải đọc đi đọc lại 1 cuốn cả chục lần.

  Sách nga lợn ngày bé lờ nhiều vô đối, đa phần của nhà xuất bản sự thật. Bà bác làm DSQ xô liên nên họa báo với chuyện các kiểu nga xô in giấy cực trắng và ngon hầu như có hết.

 19. #21 by Do L on 2011/04/04 - 18:07

  Lúc vào cướp nam lừa thì lờ để lại cho con mối tình đầu hơn 2k đầu sách. Sau đéo yêu nhau thì cỏn bán đồng nát hết, tí khóc trước mặt nó và trong thâm tâm thì vả vầu mồm nó đéo biết bao nhiêu cái.

  Cố công tìm lại cũng đéo bao giờ có đủ vì có những cuốn bọn nga lợn nó in bây giờ tìm mãi đéo thấy.
  1. Buratino và chiếc chìa khóa vàng.
  2. Ích chi an.
  3. Cuốn đéo nhớ tên dưng kể về Biển về cá heo với cá nhà táng với cái đéo gì nữa. huhuhu  cực kỳ hay mà lâu quá 30 mấy năm rồi đéo rặn ra đc.
  *** Dì mà tìm ra lờ đội ơn kekeke nói thật đới.
  4. Một cuốn sách dạy chơi thể thao trong văn phòng, chỉ dùng ghế với sách với đéo dụng cụ.
  Văn học nga mấy cuốn đó đéo ai in nữa chứ còn Êm đềm – Kra ma dốp brother  v.v.v. bây giờ đầy.

  Vào Nam lừa cũng bụp đc cả tấn sách giấy đen như âm hộ chị Dậu. Tối chụp up lên cho chi bộ hóng.

  P/s có bựa nào hói thật sự nhớ cách làm cầu lông gà hông ta ???

 20. #22 by tieuthithi on 2011/04/04 - 18:15

  Vừa có giai gọi điện báo tin 6h30 tối nay xăng tăng giá tiếp lên 26.000 đ /l . Bựa nầu biết thông tin cồng phơm cái

 21. #24 by dark30 on 2011/04/04 - 18:18

  Anne Jones thắng 5 lần World Championship Speed Reading competition mới tốc độ trên 2,000 từ 1 phút, nhanh hơn anh 2 lần và 4 lần so mới Zì jà hói. Theo thống kê cuộc thi, tốc độ đọc của những tay hàng top dao động từ 1k – 2k words/min.

   

  Vậy có cách nào bà Zì đuổi kịp tốc độ read của anh hun? Đương nhiên là đéo thể. Không phải mọi Lừa đìu đọc nhanh được, và các Cô hỏi có luyện tập để cải thiện được hun? Anh trả lời: Có. How? Khó khăn nhất là Lừa phải chọn được phương pháp luyện phù hợp, không có cách nào ngoài trial & error cả. Sau 1 time, các Cô sẽ chọn được best method.

   

  Các tips như skimming & scanning thì anh đéo chắc áp dụng được khi đọc sách báo Lừa, vì làm đéo gì có topic, developing or closing sentences. Trật tự câu cú, ý tưởng lộn xì ngầu… như cari tụi Ấn nên anh đọc sách báo Lừa chậm hơn sách báo Anh.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:20

   2,000 từ trong 1 fút thì chậm bằng 2/3 Zì. Zì đọc 3,000 từ trong 1 fút (500 từ trong 10 jây).

 22. #26 by LonelyRose on 2011/04/04 - 18:21

  @ Đồ Lờ

  Buratino đây nài. Trước Rốt có mua được cuốn bìa cứng. Giờ online chỉ thấy bìa mềm. Hông bít các nhà sách còn bìa cứng hông nữa

  http://www.saharavn.com/index.php?page=1&sub=105&script=index&page_num=1&product=19528

   

 23. #27 by tieuthithi on 2011/04/04 - 18:29

  Bi bô chuyện  đọc với chi bộ cho vui nầu .
  Chắc giống như đa phần các bựa có kỹ năng đọc nhanh ở đây đều là do ngày xưa phải tranh thủ mượn hoặc đọc cọp sách . Tất  cả nhưng quyển Zì kê ra(và còn nhiều hơn thế) em đều đã đọc và đều là đọc nhờ ở nhà một đứa bạn thân. Anh trai nó có tủ sách to vật vã  nhưng dứt khoát không cho ai mượn nên toàn phải ngồi đọc tại chỗ . Thỉnh thoảng nó lén cho mượn thì cũng phải đọc như ăn cướp rùi mang trả ngay .
  He he em đọc nhanh đến nỗi anh em nó phải kinh ngạc thán phục và cho phép mang về nhà đọc . Cũng chả nhớ  là đọc nhanh như nầu nhưng cứ đứa bạn đọc được một trang thì em đọc được 9-10 trang và nhớ rất kỹ nội dung he he . Hồi nhỏ đi học chuyên được cô giáo gọi lên đọc bài văn trong sách GK trước khi cô giảng vì đọc nhanh , rõ ràng tròn vành rõ chữ
  Chắc em đọc nhanh gần bằng Zì he he …

 24. #28 by Bắp Ngô on 2011/04/04 - 18:36

  Bỏ mẹ, em toàn lướt, chỉ tóm ý thoai.

  Lướt lướt lướt.

  Mọi thứ khác như văn chương thơ ca nhạc họa cũng đều phất phơ thế hết.

  Ngoại trừ duy nhất 1 thứ, là khi nghe nhạc cổ điển lại rất tập trung tách lớp kekeke. Phù, may quá, cũng còn chút điểm gỡ gạc cho muôn vàn tội lỗi

 25. #29 by tieuthithi on 2011/04/04 - 18:44

  Thế còn ” Ruồi trâu ” ” Thép đã tôi ” ” Con đường đau khổ ” ” Hai chị em “..ui nhiều đéo thể kể hết  và đặc biệt ” Chiến tranh và Hòa bình” sao Zì ko nhắc đến . Ngày xưa mê bộ tiểu thuyết nầy đến mất ăn mất ngủ he he …
  Rùi ” Trăm năm cô đơn”  em vẫn nhớ cuốn nầy ông anh đứa bạn cực ký quý nên dứt khoát không cho mang về nên em phải ngồi mất hai ngày ngồi đồng ở nhà nó đọc , bên ngoài trời mưa gió. Tối lóp ngóp bò về suýt bị bà ma phang cho mấy đòn gánh vì tội mải đọc . Mà làm sao hồi đó cứ thấy em cầm quyển sách đọc là Ma chưởi :” Đọc làm gì ? đọc lắm có ra tiền được ko hả ???” toàn phải đợi Ma ngủ rùi lén giở ra đọc .Cuộc  sống cực khổ lúc đó làm mọi thứ giải trí đều bị coi là xa xỉ . Ui tự  dưng nhớ lại bùi ngùi quá đi

 26. #31 by Bắp Ngô on 2011/04/04 - 18:51

  Ui mẹ tham luận “Bâu nhiêu tuổi xứ Lừa” đúng là quả Bom tấn hố hố hố

  Mới đưa lên FB được 4 tiếng, lượng vìu đã vượt mẹ nó 600 roài

   

  Ôi chủ đề Sốc nặng sốc nặng

 27. #32 by tieuthithi on 2011/04/04 - 19:02

  Có thể chị đọc không nhanh bằng  Zì he he  hoặc không bít nổ bằng Zì nhưng quan trọng đéo , đằng nào thì chị cũng đọc nhanh nhất trường hồi đó há há … Nhưng vẫn là đọc theo cách lãng phí thông thường@Zì: nghĩa là 2 mắt cùng đọc một dòng và đọc tuần tự từ đầu đến cuối . Nhưng đảm bẩu là nhớ rất lâu .
  Ví dụ nhé: Đây là một câu rất hay trong cuốn thuộc dạng viễn tưởng tên là “Tinh vân tiên nữ” . Chị chỉ cần đọc lại2 lần là thuộc. Và hơn 20 năm rùi nó vẫn nằm trong đầu dù chẳng bao giờ đọc lại hay nhớ đến :
  Nếu sau nầy các ngươi vác mặt đến đây , các ngươi sẽ hỏi : chúng ta là ai ?
  Chúng ta là ai ? Hãy hỏi bình minh , hãy hỏi rừng hãy hỏi sóng hãy hỏi giông bão hãy hỏi tình yêu . Hãy hỏi đất , đất của đau khổ đất của mến thương . Chúng ta là  ai ? Chúng ta là đất !”
   He he điếu thèm nổ nhé

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:18

   Đúng là gái hay nhớ rất zai zững tiểutiết lâmly hehe.

 28. #34 by tieuthithi on 2011/04/04 - 19:03

  Ủa Bắp Ngô về Lừa chưa mà giờ lại ngồi đây thế ?

 29. #35 by budifa on 2011/04/04 - 19:04

  @L: đọc nhanh nhờ bản-năng hoặc kỹ-năng là có, tôi đồng-ý. Đã nói xưa có đọc và áp-dụng phương-pháp đọc của ông Nin mà (mẹ ngày-xưa cái gì chả bảo của Sô Liên). Nhưng đéo tin vụ 2s (viết bằng chữ: hai giây, hehe) đọc xong 1 trang-sách đâu, đéo tính chiện-tranh Nhựt nhé, hehe. Mẹ khổ 13×19 chắc cũng phải 400-500 từ.

   

  Đọc “Gái diết dồng” trong 1 tuần có thể tin, nhưng nếu ông bẩu mỗi ngày chỉ tranh-thủ giờ-ra-chơi để đọc thì cũng sẽ thêm chữ để gọi L là Lựu-đạn nhế, khà khà

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:15

   Lúc nầu offline Zì trìnhziễn cho các cô coi tốcđộ đọc 1 giây/trang địt mẹ lũ Simacai.

 30. #37 by Bắp Ngô on 2011/04/04 - 19:09

  Ối kinh, chibộ luyện trí nhớ thế nào, chớ em chả nhớ mẹ gì cả.

   

  Biết là luôn quên, nên cái gi gỉ gì gi đều nhét vào alarm mobiphone . Ơ nhưng nếu hôm nào quên cả… mobiphone thì gọi là “cái chết toàn tập” hahahaha

 31. #39 by tieuthithi on 2011/04/04 - 19:09

  Giờ nầy mờ bác Fa còn ở quán ? có nghĩa là bác hông ở Lừa ? hay bác ăn tối muộn hử ?

 32. #40 by Bắp Ngô on 2011/04/04 - 19:10

  @chị Thi: Vẫn ngồi đây luyên thuyên vì chuyển kế hoặch từ mùng 4 sang mùng 7 bay

 33. #41 by budifa on 2011/04/04 - 19:14

  @A380: hổng khai đâu, hehe

 34. #42 by tieuthithi on 2011/04/04 - 19:18

  @Ngô Điêu : luyện quái gì đâu ? tự nhiên nó vào đầu thì nhớ thôi . Nhưng có rất nhiều những thứ cần nhớ thì lại quên mẹ he he …
   Nói thật là chị giờ chả có nhu cầu đọc nhanh hơn làm gì nữa . Xem phim đọc phụ đề vưỡn nhanh hơn chữ chạy là  được rùi Công việc thì lại cần nghiền ngẫm là chính

 35. #43 by tieuthithi on 2011/04/04 - 19:21

  @Fa : thường giờ nầy thì lũ Simacai đi chén  hết rùi he he … và rất hay chỉ còn mỗi Điêu và chị ngồi chờ cơm canh quán thui
  Mạng FPT nầy phò quá mất thui
   

 36. #44 by tieuthithi on 2011/04/04 - 19:32

  Ngô Điêu  cho chị cái link vầu FB cái xem đc ko ? lâu lắm rùi chị ko vầu đc

 37. #46 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 19:47

  wei wei wei

  Hôm nai không phải đi khách, được về sớm. Lên quán đìu hiu quá nhở.

  Thui mỗ thưởng nhạc vậy hehe

 38. #47 by Chóe on 2011/04/04 - 19:54

  Đĩ mẽ cõn mũ bữa, nhẽ đẽo não xẵng tẵng giã nữa :p
  http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/do-xo-di-mua-xang-vi-tin-don-nham-tang-gia/

 39. #49 by old_durian on 2011/04/04 - 19:58

  Vàng Son lên là quán đỏ hết lên nhở.

  Nói về chiện đọc thì vô tình mà hai quyển “Sóng Gầm” và “Ruồi Trâu”
  đi qua đời anh. Nhưng nói thật là đọc cả hai chả khoái quấn nào.
  Thời thời thiếu thốn tinh thần anh khoái nhất là đọc họa báo của Liên Xô cũ. So với thời đó thì quả là in đẹp. Liên Xô cái gì cũng to, họa báo in cũng to , nhưng mà giấy thì không dai, lại dễ bay hình.
  Còn hồi nhi đồng khoái nhất chiện Tây Du Ký bản dịch cực hay (trước 75) , bây giờ toàn bản dịch lởm đọc muốn nhổ ra; mấy cả “ông già Khốt-ta-bit”
  Hehe nhiều lúc thấy con mụ Zì điêu toa như lão Khốt-ta-bít.  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:10

   Sóng Gầm mới Ruồi Trâu đều in khá sớm, quãng 196x, zưng chán như cứt.

 40. #51 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 20:12

  Có bựa nầu hồi nhỏ đọc Bác sỹ Ai-bô-lít không? Chắc phần lớn, nhở.

  Mỗ mê cuốn nầy cực. Giờ vưỡn nhớ Bác sỹ Ai-bô-lít, mụ Bác-ba-ra (aka Tướng thối), con Kéo-đẩy, khỉ Chi-chí, vẹt Ka-ru-đô, chó Gâu-gâu, lợn Ủn-ỉn, vịt Ki-ka… vươn vươn.
  Thuộc lòng chiện nầy từ hồi chưa biết chữ do đòi bà ma đọc đi đọc lại quả nhiều lần

  Rùi cả Thuyền trưởng đơn vị kể về chuyến đi biển của “Số 0” nữa. Đù má, bỏn dậy trẻ con tiếp cận mới Toán hay đéo chịu!

 41. #53 by old_durian on 2011/04/04 - 20:19

  Trạn Khắm số 0 trốn mẹ số 8 theo Thuyền Trưởng Đơn Vị hehe

  Sao không lên thuyền đi con kia ?
  Nầu hãy cất lên bài ca người thủy thủ,
  “Thuyền của ta xuất phát
  Ngay từ vịnh Tiên Đề”
  Hehe
 42. #54 by Mr. Tran on 2011/04/04 - 20:25

  hehe. Cô Đụ rắn cũng thích chiện nầy hở.Hồi hổi đọc hay vãi.

  Hải vương nổi giận vì 2 chữ “Chứng minh” dư kiểu Tướng thối tốc váy chưởi khi bị nghi nổ vậy. Hehe.

  Sang Ấn Độ nghe bài thiết về Số 0 hay đéo chịu.

  Đù má, tại quyển đấy mà mỗ mới thích học Toán đấy.

  May mà sau này chán hehe

  Chi bựa ai chưa đọc ghé mắt qua nhế.Hoặc tỷ mua về cho con nhỏ đọc cũng hay lắm:

  Thuyền trưởng đơn vị

 43. #55 by mot_h3x on 2011/04/04 - 20:31

  Trong câu 人无远虑,必有近忧 thì các chữ 人, 无, 必, 有, 近 vửa là fồn-thể vửa là jản-thể, ta có thể gọi chúng là “zững chữ không có jản-thể”. @Dì

  Thằng Zì nói sai rồi.

  Lừa: Vô
  Khựa phồn: 無
  Khựa giản:

  Thằng Zì bữa trước dạy anh chữ “Vô” rồi mà. Sao giờ nói không có giản thể là nào?

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:02

   Zì nhỡ tay cốpbết thừa thôi, đâu có chi hehe. Đạikhái các cô khi thấy chữ nét mảnh thì hiểu nó là kiểu jản-thể.

 44. #57 by old_durian on 2011/04/04 - 20:33

  Bây giờ mụ mủ mới vậy chớ hồi hổi mụ lon ton theo chị Vìu bên bển hiền như giai tơ ấy chứ.

  Hehe

 45. #58 by Do L on 2011/04/04 - 21:05

  Yêu em Hường quá dưng em làm miềng mất kha khá ông cụ với con dai roài. Báo cáo là đã xong cuốn đó với Dững người thic đùa.
  Tks Hường yêu nhé.

  Cô Fa@ Nổ hay k biết đíu đâu nhưng 2 cuốn Quơ vô đít múc 1 ngày tiếp sau 4 cuốn về Sác Li lúc ki mất 2 ngày (sách liu hành nội bộ của BNV
  Đấy là chưa tính Trên xa mạc & trong rừng thẳm, Ng đờn bà vội vã đọc khi mới vầu Nam lừa giấy tởm kinh mà quất toàn 1 với 2 ngày là cùng.

  Cô Gác măng giê@ thic mấy món đó thì fai chơi luôn MÍT ĐẶC… rồi Dững cuộc fiu liu của Tom soi hàng, với cái gì mờ kỷ phấn trắng với số 0 ăn cắp đc dấu nhân í….nhớ đíu đâu.

  Có cô nào đọc Món nì chưa aka Tiền là…

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/04 - 23:08

   Quô Vô Đít mới Trên Sa Mạc.. tuyền cuối 198x đầu 199x rùi cô, hết cấm rùi.

 46. #60 by tung tung on 2011/04/04 - 22:01

  Nói thật là chiện NgaSo mình đọc đoé dzô! Hồi học lớp 8 (198x) minh mê ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG của Wantanabe – Nhựt Bổn. Cũng như các Bựa, tửng đọc ké ở nhà thằng bạn thân. Quyển này thời thởi giấy đen như cứt chó, mình hay guốc bộ đến nhà nó (khoảng Thờ ree kilometer) mỗi ngày đọc chừng 10 trang. Nhớ cả lời bạt của lỗ đít Hạo Cao Xuân nữa, tển said that: Xã hội Bánlồn Nhựt Bổn không như Thiên đàng ta, vào bịnh dziện phải trả tiền vưng…Bi giờ Lừa mình còn dã man hơn Nhựt bồn thời Đèn không hắt bóng. Thần tượng Naoe tiên sinh lắm, Vàng son nào tển cũng quất phập phập.

 47. #62 by LUUMANH on 2011/04/04 - 22:20

  Chó Zái.NGhiêm. Anh đã về, đứng nghiêm nầu, Báo cáo nhanh tình hình chi cò đái đụ .. cho anh nầu  he he

  He he, anh cứ cóp pết, còn lại tính sau ( à mà đéo biết từ pết có đúng không) dưng he he Mặt()/ phải định hướng lại cho mấy con Lừa tý chứ, cứ liên tha liên thiên loạn hết cả Trí Công, chả ra lìn gì cả

 48. #63 by LUUMANH on 2011/04/04 - 22:26

  Các cô có hai mắt, dưng luôn tậptrung cả hai vầu nhõn một điểm. @ Mặt ()/

  Đéo mẹ, cái này có liên quan tới dâm công hay không, có phải là tầng thứ 2 hay không, vì dâm công xong thì  Liếc con mắt sang phải đồng thời dòm con mắt sang trái đc cơ mà. Kơ mà dư vậy cũng đéo phải, đéo ai lác mắt song mới biết đọc. Tiên sư thằng Măt()/ giảng kỹ lại đi, hay cũng dòm lìn lác mẹ nó mõm rùi hả hả.