To eat, to drink, to shit, to piss (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đớp, bú, ỉa, đái

(Mật-sách, dành riêng quầnchúng Quán Bựa, cấm phổbiến hehe trái-phép)

Thuật đớp-bú-ỉa-đái là ngón quantrọng bậc nhất trong hệthống lýthuyết cảithiện và bảotrì sứckhỏe của Trung Tướng.

Đớp-bú-ỉa-đái đúng cách, kếthợp luyện Dâm Công anywhen anywhere, và đánh Minh Công everyday, là bíquyết để Trung Tướng khỏe như Ong Chúa suốt nhiều chục niên qua.

Không nghe Trung Tướng thì các cô ăn buồi ăn buồi, cút về mới mẹ.

A. Nhậptâm

Trước khi giảithích triếtlý, Trung Tướng muốn các cô nhậptâm 4 Nguyêntắc Đớp-bú-ỉa-đái và 1 câu Niệm:

(i) Đớp

– Chỉ đớp khi thật đói.

– Không được đớp quá no.

(ii) Bú

– Phải bú khi chưa khát.

– Luôn bú căng phình da.

(iii) Ỉa

– Chỉ ỉa khi buồn vãi.

– Không được ỉa nhẵn lòng.

(iv) Đái

– Phải đái khi chưa mót.

– Luôn đái kiệt khô chim.

(v) Niệm

– Cơ huyết như ưng hổ.

– Gân cốt tựa mây lim.

B. Kinh Đớp-bú-ỉa-đái

Hehe dính 5 quả Nhậptâm trên, các cô sẽ có Kinh Đớp-bú-ỉa-đái bấthủ:

Chỉ đớp khi thật đói
Không được đớp quá no
Phải bú khi chưa khát
Luôn bú căng phình da
Chỉ ỉa khi buồn vãi
Không được ỉa nhẵn lòng
Phải đái khi chưa mót
Luôn đái kiệt khô chim
Cơ huyết như ưng hổ
Gân cốt tựa mây lim

Đọc Kinh, hẳn các cô đã biết rõ mình cần làm gì, phỏng?

Trung Tướng tómtắt nhế.

(i) Các cô chỉ nên đớp khi đói tóp bụng. Nếu chưa thật đói, hãy cố nhịn.

Khi đớp, thì chỉ ních lưnglửng dạ là stop.

Đừng đớp phễnh rốn như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(ii) Ngược mới đớp, các cô phải bú khi chưa hề cảm thấy khát. Đồ bú đươngnhiên là nước lọc. Mỗi tiếng bú một lần ôkê.

Và khi bú, thì cứ nhồi vôtư, phình mẹ da nứt mẹ thịt ôkê, ngược mới đớp.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iii) Các cô chỉ nên ỉa khi buồn phòi cứt. Nếu chưa đủ buồn, ráng nhịn thêm tí đi.

Khi ỉa, thì chỉ rặn ngonngót ruột là stop.

Đừng vậtvã gồng đến lòi rom như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iv) Ngược mới ỉa, các cô phải đái khi chưa hề cảm thấy mót. Mỗi tiếng đái một lần ôkê.

Và khi đái, thì cứ phun xả vôtư, xoắn mẹ chim phồng mẹ bướm ôkê, ngược mới ỉa.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

C. Triếtlý Đớp-bú-ỉa-đái

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Lýthuyết: (Lý thuyết).
– Cảithiện: (Cải thiện).
– Bảotrì: (Bảo trì).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Kếthợp: (Kết hợp).
– Bíquyết: (Bí quyết).
– Nhậptâm: (Nhập tâm).
– Giảithích: (Giải thích).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Lưnglửng: (Lưng lửng).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Ôkê: (Ô-kê).
– Vôtư: (Vô tư).
– Ngonngót: (Ngon ngót).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Thamluận: (Tham luận).

*** 1. #1 by Hoaimien on 2011/03/14 - 12:33

  Địt mẹ hay B xin mẹ thành 1 vùng tự trị của Nhựt mẹ đi. Ở Lừa đéo động đất, đéo sóng thần. Nhật chỉ việc tu sửa tôn tạo. Ui địt mẹ sướng tê người, đéo dám nghĩ nữa.@ Dung
  Công nhận trong cơn bĩ cực này mà Anh Dũng có ý tưởng siêu thật. Thiên tai và nhân tai chả biết cái nào hại nhiều hơn. Anh đi Nhât lobby cho cái ý tưởng đó đi. Biết đâu B khen B cho A là bộ trưởng ngoại giao. Kệ, cứ mơ thế đã. 
 2. #2 by Do L on 2011/03/14 - 12:36

  Hương@ đấy em thấy chưa chỉ để ý một tý thì thiếu mẹ gì cái cóa thể từ tiền ông cụ mà qui ra.
  Lừa nhân quen Bê nuôi nấng vỗ về làm thịt rồi. Mất hẳn thói quen suy nghĩ và hành động.

  Chỉ giãy đành đạch em phải làm sao em phải làm sao.
  P/s Đồ LV bên này rẻ hơn ở Lừa nhiều và hầu như toàn châu ớ  là sao em ??? lại nhiều model hơn.

 3. #3 by dắtdéo on 2011/03/14 - 12:42

  Mit: @ Déo

  Déo ở Mẽo bâu lâu rùi mà vưỡn tin dững trò xem lịch để tỉn nhau mới cả âm dương nài nọ thế …hehehe

  hệ hệ thế anh mới bẩu anh hãm lìn, điếu thoát nổi lừa. Anh vưỡn còn niềm tin vầu dững chiện rất chi là bần nông và hồng hoang. Anh mới vện nhiều khi chiến nhau cũng chỉ vì xung khắc trong chiện này đó.

  @Dò Lờ: hẽhẽ anh đồng ý mới cô, vàng xon khi sức còn trẻ khỏe hay coi thường các thuật kiêng cử các cụ bẩu. Hêhê đến khi về già thì hối còn kịp đéo đâu. Anh đang phẩy cố záo zục vện anh mấy vụ nầy, nhưng nhẽ còn khó hơn lên giời, mẽ 
 4. #4 by minhhuong on 2011/03/14 - 12:48

  @Do L: Hehehe, hôm em vào LV mua ví mang về Lừa (tất nhiên mua cho đứa khác chớ em lại khoái dùng túi Lừa ví Lừa ), đi cùng với con bạn từ Nhật sang. Nó fán 1 câu xanh rờn rằng ở Nhật nhiều mẫu mã được trưng bầy hơn và thằng nhân viên LV ở đó nó gật đầu lia lịa lia lịa há há há há

   

  Em bốt công khai mà thế đéo nào nó biến thành còm mật thế kia, xin lỗi Trung Tướng vì fải mất công xóa còm thừa 

 5. #5 by Via Nguyen on 2011/03/14 - 12:48

  Hé hé giời đẹp quá đâm buồn nhiều hẹ hẹ ta rón rén vầu quán nhìn ngang liếc dọc ruồi tóm theo xác xuất lấy cái cần cổ thằng chó nầu đó đặng đổ cứt vầu mồm chưởi cho bục mồ mục mả đặng lấy khí thế chiều mần tiếp ta. Hé hé địt con mẹ thằng Manh mặt ./ Trâu ra đây bố có nhời dạy bảo. Địt má của con mày chứ mày bảo bố hông được coi chốn nầy là chốn vuôi chơi của bố mày chớ đcm mày bị thần quynh à, cái Quán thì hông để tớp diệu đớp thuốc lào tán ra tán vào dăm ba câu chiện thì là cái bụi rậm để cái con mẹ già răng dụng mất một chiếc tóc bạc dư đúng dồi lồn để nơi 64/64 tỉnh thành nhà mày mới ông ngoại buồi thuột vầu mần chuôi dồi chuồi ra đàng đít nhà thằng Nông Nổ chơi trò con vật hai lưng à, á à địt mẹ mày hay là mày nghĩ đây là cái gò cái đống đặng mày mang bàn thờ tổ họ nhà mày ra đây xi xuộp khấn vái hở con lét mặt lồn hãm lìn kia. Hehe đéo gì kéo một hơi mệt quá, thôi tạm dừng đấy tối về chơi tiếp. Địt mẹ Manh Lét thích chưởi nhau ra đây bố mày hầu.

   

  Còn thằng Nông Nể nhế, chết cười nhà mầy đến chưởi cho tròn vành dõ chữ thôi mà mầy cũng phẩy nhờ đến bạn Gúc. Cái bài chưởi của mày là bài cổ điển mà thằng đéo nầu chả biết, trừ con hehe Dê Gay chả biết cái buồi gì cả cứ tấm tắc khen làm anh ngượng hehe đéo chịu.

 6. #6 by Do L on 2011/03/14 - 12:59

  Anh lại đíu nghĩ thế Hương điêu@
  Vì cách sử dùng đồ của lừa thì giống tư bản, lừa đíu có bản sắc. Tụi Nippon thì nó mua đồ lv nhiều nhất trên tuyền thế dới thành ra nó là một thị trường riêng, đặc biệt. Thế là hãng sx phẩy theo gu chúng nó thôi.
  Riêng a thì ghét nhất hãng nầy, 100% dùng hàng lừa. Dưng model ở lừa là mầy có tao cũng phải có, thế mới ra 10 em đi dự tiệc từ thiện mờ cầm 10 cái ví dống nhau khác mầu hơ hơ hơ từ em Mymy phò dà tới em Lanlan chân cà kheo.

 7. #7 by minhhuong on 2011/03/14 - 13:04

  @Do L: Em đéo thích LV vì hàng đa fần trông già đanh khú đế, đéo thích đéo thích.

 8. #8 by dcmd36 on 2011/03/14 - 13:05

  Địt cụ Bọn chi bộ thúi….Địt cụ chúng mầy..bọn con lừa.. đang khan USD ,vàng lắm hả…Anh có cách kiếm $$$ rất sáng kiến…rất đơn giản…các chú bảo BÊ TÊ XÊ …cho Cơ động..Cam.. vây mẹ Ba Đình lại..nhân dịp họp Cuốc Hội lừa…anh tin chắc là…ở đó nhiều $$$ hơn cả Hà Trung…ke ke ke

 9. #9 by minhhuong on 2011/03/14 - 13:10

  Anh có cách kiếm $$$ rất sáng kiến…rất đơn giản…các chú bảo BÊ TÊ XÊ …cho Cơ động..Cam.. vây mẹ Ba Đình lại..nhân dịp họp Cuốc Hội lừa…anh tin chắc là…ở đó nhiều $$$ hơn cả Hà Trung…ke ke ke @dcm

  ————————–

  Quá muộn rồi ông anh, $$$ Ba Đình sang mẹ nó Thụy Sĩ hết roài

  Còn Ông Cụ Ba Đình thì sang bố nó đất cát roài

   

 10. #10 by DG on 2011/03/14 - 13:18

  Hehe con Vìa gay nó “lên” rùi kìa, linh hông? linh hông?

  Chầu Vìa gay nhế, (địt mẹ phẩy ngọt nhạt mới con nầy chứ không nó tức khí nó chưởi mình thì bỏ mẹ!)

 11. #11 by Dragonfly on 2011/03/14 - 13:38

  Cuối tuần này anh sang Nhựt, có gì sẽ report lại chi bựa coi, hehe.@ Zũng Hói

  ————–
  Đi quả nầy đến tận vựa bò kôbê sống hỏi giá về khai sáng Zì Mọi cái nha Zũng Hói. Hệ Hệ
  P/s : Cấm lấy giá trong rét sờ tô ran nha. Hệ Hệ
 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:00

  Zì Trung Tướng kínhyêu đã zìa. Tổ sư bọn Simacai kia. Zì vầu chưởi vài câu rùi còn Xuống Đường nầu.


 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:04

  Địt mẹ chết cười mới Fông Sủi của con Sư Thứ mới con Đo Lìn.

  Các cô nghe cho vui thôi nhế. Ýkiến của các cỏn là ýkiến cánhân, hoàntoàn không có quanhệ jì mới hoạtđộng Khai Sáng của Quán Bựa. Địt mẹ cô nầu nghe rùi thiệthại thì ráng chịu.

  Vì sâu thế? Vì Sư Thứ mới Đo Lìn là bọn Simacai.


 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:11

  @về vụ em Thi Còi tắm đêm và ýkiến con Đo Lìn cho rầng tắm đêm sẽ tích khíhư trong bướm liềnbà.

  Tắm lúc nầu, zù là đêm hay sáng, thì zo thói quen của mỗi người, chẳng có ảnhhưởng đéo jì nhiều đến sứckhỏe hoặc khíhư liềnbà.

  Chỉ chú ý để đừng bị trúng-jó, chẳnghạn tắm nước nóng vầu mùa rét, rùi chạy mẹ ra bancông để lấy khăn chùi, hoặc đạikhái thế. Tự gúc “trúng jó” đi lũ Simacai.

  Tắm đêm xong các cô đi ngủ ngay cũng được, chỉ chúý lau người cho khô, kẻo zây nước sang người ngủ cùng khiến người ta rất khó chịu.

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:16

  Tắm nước lạnh trong mùa rét cũng là một cái thú, zưng các cô đừng có chơi kiểu bụp fát nhẩy vầu vòi nước lạnh mà bị ung sọ có ngày, hoặc bị quáng gà, hoặc bị thiên-đầu-thống (là cái đéo jì thì Zì biết đéo đâu, nổ mà hehe).

  Các cô nên tắm kiểu zùng nước nóng qua bình đun nhỏ (tầm 20 lít), chỉ bật trước khi tắm một chút. Rùi tắm cho đến khi nước thành lạnh hoàntoàn.

  Làm như thế lúc đầu các cô vưỡn tắm nước nóng, rùi nó nguội zần nguội zần, đến lúc nước chiển thành lạnh mà hầu như các cô chẳng cảm thấy jì.

  Tắm nước lạnh mùa đông có nhiều lợi-ích Zì nói sau.

 16. #16 by DG on 2011/03/14 - 14:18

  Địt mẹ động đến Phong Thủy chính thống mà con Trạn Khắm ngồi yên thế được à? lạ nhể?

   

  Địt mẹ mất toi công 5 năm mài đít ở K, Q Kiến Trúc rùi, hehehe!

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:19

  Các cô tỉn trong lúc tắm, hoặc tắm xong tỉn ngay, hoặc tỉn xong tắm ngay.. cũng chẳng sâu cả.

  Tấtnhiên chỉ chúý để đừng bị trúng-jó bằng cách tiếp nước thật từtừ, và tránh chỗ có luồng jó.

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:22

  Zì không thích tắm đêm. Hoặc nếu cần tắm đêm (chẳnghạn về nhà muộn và người quá bửn) thì Zì không gội đầu. Đầu ướt đi ngủ rất khó chịu, rất zễ bị nấm. Tốt nhất các cô nên tắm trước hoặc sau bữa ăn tối.

 19. #19 by DG on 2011/03/14 - 14:36

  Vửa qua vụ động đất lũ lùn mọi rợ, tên Dũng Hói đã nghĩ ra kế đong xiền, địt mẹ đúng là con xôi thịt số một!

   

  Trạn Khắm đâu có để ý thấy dững quả nhà của tụi lùn lăn lông lốc không? Địt mẹ mang tiếng là dân kỹ thuật đéo gì để Dũng Hói nó chém về phương diện kinh doanh nhân vụ nầy ác chiến thế?

   

  Thử tưởng tượng xem nếu dững cái nhà đó, hehe thậm chí cả cao ốc, mà sụp phát tan nát như 2 cái tháp đéo gì ở Mẽo, thì sao nhể? Con số thiệt mạng có nằm ở mức như bây giờ hông?

   

  Xem những hình ảnh nhà lăn lông lốc đó, con Trạn Khắm có thấy được cái công nghệ xây dựng chống động đất của nó hông?

   

  Thấy tải trọng nhà nó có giảm được tối đa không? (không giảm thì lăn thế đéo?)

   

  Thấy liên kết trong nhà có nguôn không? (không nguôn thì tan bố nó rùi! hehe)

   

  Hehe tưởng tượng nguyên cái nhà đổ sụp nhưng đéo nát bấy ngay lập tức, cửa sống cho các con zời vưỡn còn, thú vị nhể?

   

  Vậy nó mần thế đéo?

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:36

  Về vụ khí-hư của gái mà con Đo Lìn bẩu là zo tắm đêm.

  Khíhư thực ra là chất thải của chứng viêm âmđạo thôi chứ có đéo jì đâu. Gái bị viêm thì ắt là có khíhư, và có khíhư thì chắcchắn bị viêm, chứ đéo fải zo tắm đêm jì cả.

  Tinhiên Zì đoán là hệthống nước ở nhà Đo Lìn có vướnđề, nên đã gây ra quả viêm âmđạo cho gái của Lìn khi tắm đêm.

  Chẳnghạn cứ về đêm là nhà cỏn lại bơm nước (tại nhà riêng của Lừa thì Lừa tự bơm nước máy từ bể trữ zưới sàn lên bể trữ trên sân thượng, rùi nước từ bể đó chẩy xuống các vòi nước trong các fòng nha các cô Kiều Cali).

  Khi bơm như thế, nước ở bể trên nóc nhà bị xoáy tung lên, và cặn bửn ở zưới đáy bể đó (thường vài năm Lừa mới thau bể thượng một lần, hoặc thậmchí never thau) bị lộn lên hòa vầu nước zùng chẩy xuống fòng tắm. Sau mỗi lần bơm thì nước bể chứa fải mất cả tiếng mới lặng cặn được.

  Gái của Đo Lìn xài nước bửn nầy thì bị viêm thôi.

  Jảifáp: Lìn hoặc thườngxuyên fải thau bể thượng, hoặc không bơm nước vầu ban đêm nữa.

  Kểcả khi bể chứa nước trên mái nhà Lìn là inox, thì cũng thế thôi, rất nhiều cặn bửn, vì nước đó được hút từ bể chứa zưới sân, không có vụ sục chlor hoặc mần sạch kiểu tươngtự.

 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:46

  Trong lịchsử Ông Người có nhiều vụ thảmhọa thiênnhiên kinhhoàng (động-đất, núi-lửa, sóng-thần..) các cô có thể tự gúc.

  Zững vụ như thế có thể xóa sạch cả một thànhfố nhớn là chiện thường. Chẳnghạn tuyềnbộ thủđô Erevan của nước Armenia chỉ trong 10 jây (thời 19xx) đã thành một bãi hoang lổnnhổn, không còn bấtcứ côngtrình nhântạo nầu cao quá 2m.

  Ở Lừa, thì không thấy Sử chép về zững quả thêthảm tươngtự, zưng Lừa thì lại bị nặng về lũ-lụt, bão, côn-trùng, và nhất là các vụ nhân-tai zaizẳng khiến cho Lừa zù đéo bị thiêntai kinhhoàng mà còn bị tànfá tởm hơn cả zững nước bị động-đất, sóng-thần.

 22. #22 by fanbuas on 2011/03/14 - 14:47

  Đầu óc anh quả này chỉ có vụ Nhựt Nhựt, nên anh xì bam tuyền chiện Nhựt nhá. Anh đang nghĩ nhân dịp chó đẻ này. Bê làm quả bùng luôn, vác tuyền bộ vàng tơn, bê gia quyến cút con mẹ nó đi đâu thì đi.@A. Hoi Bùng được cái lìn ấy mà bùng , hơn 3 mil brothers nó để yên cho mà bùng à, anh Hói chỉ được cái xúi dại bê. Đẹp nhất anh Hói sang đó đóng vai cò đất làm việc với Nhựt hòang mới anh Kan xem các anh có mấu thuê đất hông rồi chắp mối với bê cho mẹ bỏn nó chọn 1 trong 3 vùng Thanh, Tịnh, Nghệ thuê 200 niên trả trước 1cục luôn khoảng 100 tỉ Tơn , đảm bẩu quả này mà thành công anh Hói cầm lót tay vài % như thông lệ thì cứ gọi là tơn vừa tiêu vừa đốt điếu bao giờ mới hết sử sách muôn đời lưu danh anh hùng cứu nét.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:54

  Thực ra một quả sóng-thần đạizương cao 10m, táp trên một khoảng bờ bể 500km, thì sức tànfá cũng chỉ bằng fân nửa trận lụt sông Hồng 1971, với 20,000km2 đồngbằng bị xóa trắng.

  Ở Nhật trông nó tangthương vậy, vì các cô nhìn thấy cả một thànhfố jầucó với ngậpngụa nhà, xe, fốxá.. trôi vèo vèo trong nước.

  Chứ ở Lừa hehe, địt mẹ có nhõn Lừa bị trôi thôi, đéo ai thấy jì đâu mà xót.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 14:57

  Thôi địt mẹ lũ Simacai Zì xuống đường nhát nầu

 25. #25 by Do L on 2011/03/14 - 15:08

  Chơi môn này thì nước uống luôn đc mờ đéo phải dùng hệ thống RO đâu nhé ID`

  http://s15.photobucket.com/albums/a374/player7274/?action=view&current=DSC00821.jpg

  Yahoo phò nên chơi linh thủ công.
  Nước bỏ qua, khám bs nó bẩu đéo tắm giờ đó. Thử thấy đúng, hỏi lại nó trả nhời vậy. Biết đéo khí đúng với khí hư… hehehe

 26. #26 by Банан on 2011/03/14 - 15:22

  Địt mẹ động đến Phong Thủy chính thống mà con Trạn Khắm ngồi yên thế được à? lạ nhể?@ Zái ghẻ & Trạn Thối:
   Hóa ra hai cỏn cùng nghề x à, địt mịa các con chứ các con có học 10 năm ở mái trường K, Q buỗi gì thì cũng biết lồn gì về phong với thủy mà titatitoe. Địt mịa hai thằng nửa lừa nửa dê, nửa trạn nửa gác-măng-dê phát nữa.

 27. #27 by DG on 2011/03/14 - 15:25

  Con Chuối phẩy học cách chưởi của con Vìa gay kia kìa, chưởi thế vưỡn chưa ăn thua!

 28. #28 by Kèn Dài on 2011/03/14 - 15:39

  Tướng thối kèn teo nửa lừa nửa lợn!
  Thật, mầy ngu vô đối!
  Tắm càng khuya thì càng bất lợi, nếu vì công việc đi làm về muộn, người quá bẩn thì chỉ nên rửa kèn, rửa máy thôi. Mầy không gội đầu ban đêm là đúng rồi đấy. Tuy nhiên tắm sau 8 – 9 giờ tối là ngu cực, ngu cực. Sáng dậy sớm mà tắm thì bố chúng mày chết hử!
  Sư phụ không có thời gian giải thích cho thằng chủ quán ngu dốt với bọn lừa a dua chúng mầy được!
  Đứa nào không nghe Sư phụ thì sau này về già sinh bịnh ráng chịu!
  Tiên sư bố mấy con lừa pha lợn đã không biết còn bảo thủ!

 29. #29 by Банан on 2011/03/14 - 15:43

  hực ra một quả sóng-thần đạizương cao 10m, táp trên một khoảng bờ bể 500km, thì sức tànfá cũng chỉ bằng fân nửa trận lụt sông Hồng 1971, với 20,000km2 đồngbằng bị xóa trắng.@Zì:
  Địt mẹ Zì thối, chết cười với Zì, Zì đi so sánh động đất- sóng thần với lũ lụt. Năm 1971 là năm lũ lịch sử ở Lừa thật nhưng chỉ khoảng hơn 10Km2 đất lừa bị chìm dưới nước, Gúc lại đi Zì. Lũ có nhanh thì cũng đéo nhanh như lũ ống và lũ quét bây giờ, lên đa số Lừa khi đó sơ tán được, địt mẹ Zì. Anh khi đó ở bờ sông Đuống(phía cha thợ thơ Cầm nói), chuyển mẹ hết ông lợn lẫn ông gà cho vầu gầm Zường ở trên bờ đê, bây giờ nhắc lại chuyện ấy thật vừa bùi ngùi mà lại thấy vui vui khó tả. Giờ lại thấy bọn đế quốc sài lang nhân đạo phết đéo có quấy nhiễu khi Lừa bị thiên tai mà Bê nhà anh lại nhân lúc bỏn nghỉ lễ mà tẩn đúng là Bê chứ đéo phải người.

 30. #30 by Банан on 2011/03/14 - 15:46

  Địt mẹ anh lỗi: 10K km2 nhưng đéo để ý lại thành có 10Km2, xin lỗi chi bựa nhế

 31. #31 by Mr. Tran on 2011/03/14 - 15:51

  ngi hp nga hết đít hoá ra đương bị dìm hàng hehe

   

  Sư bố Dái Ghẻ, đéo gì mà Fengshui cái vụ tắm mới cả rửa chim bướm ban đêm? Cô sỷ nhục mỗ vửa vửa thôi chứ.

   

  Mới cả mỗ cũng đã chả bẩu tắm xong cẩn thận gió máy còn đéo, Fengshui đéo gì mà khí hư mới chả ngoan.

   

  Nhà chống động đất ở Nhựt thì gúc là có, có đéo mà nổ. Khớp mềm khớp miếc của Kiến Càng Loi-Roai bất hủ mẹ dồi, đéo ai chẳng biết!

  Còn đưa về đây? Hehe. Trong trường XD có nguyên 1 khu bọn Nhựt mần bao năm rồi kia kìa. Nhà ở phù hợp điều kiện Hà Lội. Có được cái giề đâu? Làm khu hehe thăm quan cho cái viện của cô Khôi Doãn chứ đéo gì

   

  p/s: Cũng tâm sự thật mới Dái Ghẻ mới cả Ivan Chuối, trình Fengshui của mỗ chỉ dừng ở mức độ gúc để nổ khi mần nhà dân hồi còn mần thợ vẽ chiên nghiệp thôi hehe địt mẹ. Đừng dìm hàng mỗ nhế!

 32. #32 by Банан on 2011/03/14 - 15:54

  Con Chuối phẩy học cách chưởi của con Vìa gay kia kìa, chưởi thế vưỡn chưa ăn thua!@ Zái Ghẻ:
  anh làm điếu đủ chình để chửi như tên Vìa và như cu Zái, mờ anh có phải chưởi cu Zái lẫn Trạn điếu đâu

 33. #33 by Mr. Tran on 2011/03/14 - 16:15

  À mà có nên làm quả XKLĐ sang Nhựt không nhỉ? Dưng phải đợi hóng xem phóng xạ phóng xeo thế nầu đã nhở

   

  Địt mẹ quan tâm Dùa dã đủ ung mẹ sủ rùi!

 34. #34 by DG on 2011/03/14 - 16:30

  Há há há con Trạn Khắm thúi rình nầy được, nhanh ý phết, anh có nhời khen!

 35. #35 by Mr. Tran on 2011/03/14 - 16:50

  Dái Ghẻ chửa sang Libi thay chân cô Phi mà ăn nói như tủ lạnh ý nhở. Kinh vãi hehe đạn.

   

  À thế Bê có cho đồng chí Dùa sang Libi công tác nữa không ta? Vàng Anh cũng đã đi đéo đâu. Nhẽ Bê lo chiện Tơn mới Vàng mà quên mẹ anh em rùi?

   

  Mỗ có mấy đồng Tơn kỷ niệm đéo hiểu ít nữa có bị khám ví mới cả tịch thu mới cả lập biên bản mới cả vào kho mới cả vươn vươn các kiểu không nhỉ? Đéo gì lo vãi đái!

   

  Địt mẹ, đi đái phát đã…

 36. #36 by Банан on 2011/03/14 - 17:00

  Tiện thể đá ngang sang kiến trúc lẫn quy hoạch đầu buỗi phát

  Sở dĩ các thành phố Lừa được bừa bộn và hổ lốn như ngày nay công đầu thuộc về bọn mà tên Zái Ghẻ lẫn tên Trạn thối khắm gọi bằng thầy đấy.  Bọn thầy dởm ấy đã tham mưu như cứt cho Bê nhà anh rồi lại còn đào tạo ra các quái thai như Zái ghẻ lẫn Trạn thối. Anh biết ngày xưa bọn Zái chưa bị ghẻ và Trạn chưa thối khắm thuộc diện thuần chủng và ưu tú lắm chứ đéo như bây giờ nửa lừa nửa dê, nửa trạn nửa gác-măng-dê .

 37. #37 by Mr. Tran on 2011/03/14 - 17:08

  @Ivan Chui:

  chin Quy mi cKiến Vit dư quặc đã thành mẹ chân lý, cô đéo cần chưởi thì ai cũng biết, ai cũng chưởi bét nhè mẹ dồi.

   

  Dưng hehe mời cô lật lại mấy bài trước chi bựa cũng đã bàn chiện nầy rùi.

   

  hố hố, chưởi đéo thằng nghèo làm nghề. Nắm thằng trọc đầu làm đéo!

   

 38. #38 by Mr. Tran on 2011/03/14 - 17:14

  thôi chầu chi bựa nhế!

   

  mỗ xuống đuờng đi hầu rượu các sếp đơi hehe

   

  cồng nầy đéo chưởi bậy nhát nầu mới kinh!

 39. #39 by Банан on 2011/03/14 - 17:24

  @Hương Điêu như con hiêu:

  Anh bây giờ mới khám phá ra: Khi anh cồng ở quán bựa thì tất cả những tên trong lít phờ ri en nó đều biết hết. Nên em Hương bím nhiều nông có muốn Koảng Káo quán bựa cứ cho hết mẹ chúng nó vầu lít phờ ri en ý em, như thế nó giống như em tốc váy trùm đầu bọn bựa, làm đéo em phải đưa lên phắc bục như buỗi làm giề, bây giờ vầu phắc bục ở Lừa có dễ điếu đâu.

 40. #40 by minhhuong on 2011/03/14 - 17:57

  @Chuối: Bây giờ mới biết à   

 41. #41 by minhhuong on 2011/03/14 - 18:02

  @Chuối Ivan nhà quê ở tỉnh: Xin thưa với bố là sau khi FB bị chặn nấc thứ 2 ở Lừa thì em bắt đầu tìm đường làm cờ líp sex rồi.

  Nhưng mà  quả máy ảnh của em nó đương nghẻo mẹ, cóc quay được film nữa. Tội oánh rơi nó khi định quay cờ líp

  Mà bố bây giờ mới fát hiện ra vụ thông báo ở yahoo chat à hố hố hố hố

 42. #42 by minhhuong on 2011/03/14 - 18:05

  Buồn cười nhất là mình muốn fân tán cho những đứa lạ hoắc biết. Chứ những đứa đã quen tới mức add được vào yahoo chat thì nói làm đéo nói làm dắm

   

  Thôi con mệt các bố lắm. Để yên đấy, đương tích xiền mua quả máy ảnh mới

 43. #43 by minhhuong on 2011/03/14 - 18:24

  Ờ quên mẹ nó mất, mải đùa giỡn nhau mà chưa cảm ơn theo đúng tinh thần tinh hoa cứt nhợn của quán bựa.

  Em cảm ơn anh Chuối Ivan ạ, đã quan tâm và khi thấy gì hay ho chỉ chỏ ngay.

 44. #44 by Банан on 2011/03/14 - 18:29

  @ Hương điêu như con hiêu:

  Bắt quả tang Hương nhồn vẫn còn ít lông, anh mới bẩu: “Hương em tốc váy lên cho anh xem hàng họ thía nầu nầu?”, nếu con nhà nành hoặc gặp đứa nhồn nhiều nông nó phải ngúng ngẩy tí rùi đáp:” Ôi anh ui, em sợ lắm, em chưa show hàng cho ai bâu giờ…” đằng nầy em tụt mịa cả váy lẫn cả xì-lịp ra làm anh ngơ ngẩn tụt mịa cả hứng như thế thì làm sâu vươn lên chính ỉu hử em? Anh tặng câu ca dao Lừabâthủ:

  Tưởng ziếng sâu anh bắc sợi gầu zài

  Ai ngờ ziếng cạn anh tiếc hoài, tiếc hoài công anh.

 45. #45 by minhhuong on 2011/03/14 - 18:49

  @Chuối: hí hí chính ủy hay dắm gì éo quan tâm.

   

  Thôi đéo đùa giỡn với anh nữa, hiện nay cửa FB Lừa đéo vào được nhiều, nên em tính sang youtube thật. Em ỉa ra 2 kịch bản rồi  mà thiếu mẹ nó máy quay, lại đương túng bấn . Đã đi hỏi mượn máy mà bố tổ sư chúng nó toàn bộ đi nghỉ mát tuần này kekekekke 

 46. #47 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/14 - 18:49

  Anh địtcàlò nhà thằng ChuốiNải phát thay cho nhờichầu thânái.

  Cô làmhàng mới em BắpNgô phô bỏmệ, anh thật. Địtmẽ, luật quánBựa cấm dìmhàng mới cả chưởi VàngSon mà, nhẽ cô hông tường?

  Tí con Zì về mà thấy cỏn lại lồnglộn lên cho xem.

 47. #48 by minhhuong on 2011/03/14 - 19:05

  @Tế: Địtmẹ Trung Tướng cấm thế là chuẩn, mình đéo thấy gì ghê gớm nhưng bọn gái mới vào nó thấy mấy thằng nhạt toẹt mở miệng ra nói chuyện với gái mà toàn nhồn với lông chứ èo có rút tỉa ra được 1 mg cứt nào để đọc thì tổ sư, đây mới chính là sự fá hoại ghê gớm nhất dành cho công cuộc PR quán.

   

  Mà xin các bố, các bố cứ nói tới PR quán bựa là giờ gán mẹ nó vào tên em là thế nào, bao nhiêu bựa viên khác đã, đương và sẽ làm chứ fải mình em đéo đâu.

 48. #49 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/14 - 19:21

  Đúng là mọi Bựaviên của quán đều có cônglao ở trỏng dưng công lo của em là to nhứt.

  Vì sâu?

  Vì em là người trình đềán BO mệgì P trên FâyBúch ra trước nhứt. Mới cả em chính là người bỏcông bỏsức sưutầm cồng của con Zì đưa lên trển nốt. Bọn anh chỉ hưởngứng theo kiểu đuđeotớitheo bằng cách ấn LaiKì mới cả Se trong danhsách bạnbè thôi.

  Công đầu phải thuộc về em. Tạm thế đã. Hẽ hẽ

 49. #50 by Enterprise on 2011/03/14 - 19:38

  Hehe, các cô cứ bảo công đầu là cô Hương mãi dưng chả chịu cồng hay gúc gì để quán rôm-rả thì công đầu hay chót cũng như-nhau cả. Quán bị mụ Dì châm một phát thì, hehe.

  Thôi quay-lại vụ ị tí. Theo anh hiểu thì các cô dành tí sản-phẩm tiêu-hóa ấy lại là để zuột-già nó làm việc tí, đồng-thời tạo môi-trường ngăn-cản vi-trùng vào quậy-phá ở tầng cao hơn. Ngừa một số bệnh ở zuột thẳng như bướu, viêm, vươn vươn. Tương-tự như ngoáy tai í. Không ngoáy hết ráy để nó cản vi-trùng và bụi. Đại-khái thế.

  À, bệnh zuột thẳng nguy-hiểm đấy nhá, đừng đùa.

 50. #52 by ongcu69 on 2011/03/14 - 19:44

  Anh có nhời khen con nào tư vấn Bê Xê Tê quả ủng hộ Nhật Bửn 200k Tơn  , chưa bằng 1/5 căn hộ Bê Xê Tê tặng cô Châu Ngô. Địt mẹ nghèo thì có cần thiết phải tặng Tơn không nhỉ? Chuyển sang tặng gạo, nhu yếu phẩm… có phải hơn không?! Hay địt mẹ toàn đồ đểu đéo dám mang tặng 

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/14 - 20:05

   Bê Xê Tê tính mãi rùi cô ạ. 200K Tơn chỉ được nhõn 200 tấn gạo. Nếu chở bằng tầubể qua Nhựt thì mất thêm cả chục ngàn Tơn tiền cước nữa, lại mất thờijan cả tháng vì không đủ chạy một chuyến tầu riêng, nên việc kíu trợ đã nhỏ thì chớ, lại thiếu mẹ ýnghĩa thờiđiểm.