To eat, to drink, to shit, to piss (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đớp, bú, ỉa, đái

(Mật-sách, dành riêng quầnchúng Quán Bựa, cấm phổbiến hehe trái-phép)

Thuật đớp-bú-ỉa-đái là ngón quantrọng bậc nhất trong hệthống lýthuyết cảithiện và bảotrì sứckhỏe của Trung Tướng.

Đớp-bú-ỉa-đái đúng cách, kếthợp luyện Dâm Công anywhen anywhere, và đánh Minh Công everyday, là bíquyết để Trung Tướng khỏe như Ong Chúa suốt nhiều chục niên qua.

Không nghe Trung Tướng thì các cô ăn buồi ăn buồi, cút về mới mẹ.

A. Nhậptâm

Trước khi giảithích triếtlý, Trung Tướng muốn các cô nhậptâm 4 Nguyêntắc Đớp-bú-ỉa-đái và 1 câu Niệm:

(i) Đớp

– Chỉ đớp khi thật đói.

– Không được đớp quá no.

(ii) Bú

– Phải bú khi chưa khát.

– Luôn bú căng phình da.

(iii) Ỉa

– Chỉ ỉa khi buồn vãi.

– Không được ỉa nhẵn lòng.

(iv) Đái

– Phải đái khi chưa mót.

– Luôn đái kiệt khô chim.

(v) Niệm

– Cơ huyết như ưng hổ.

– Gân cốt tựa mây lim.

B. Kinh Đớp-bú-ỉa-đái

Hehe dính 5 quả Nhậptâm trên, các cô sẽ có Kinh Đớp-bú-ỉa-đái bấthủ:

Chỉ đớp khi thật đói
Không được đớp quá no
Phải bú khi chưa khát
Luôn bú căng phình da
Chỉ ỉa khi buồn vãi
Không được ỉa nhẵn lòng
Phải đái khi chưa mót
Luôn đái kiệt khô chim
Cơ huyết như ưng hổ
Gân cốt tựa mây lim

Đọc Kinh, hẳn các cô đã biết rõ mình cần làm gì, phỏng?

Trung Tướng tómtắt nhế.

(i) Các cô chỉ nên đớp khi đói tóp bụng. Nếu chưa thật đói, hãy cố nhịn.

Khi đớp, thì chỉ ních lưnglửng dạ là stop.

Đừng đớp phễnh rốn như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(ii) Ngược mới đớp, các cô phải bú khi chưa hề cảm thấy khát. Đồ bú đươngnhiên là nước lọc. Mỗi tiếng bú một lần ôkê.

Và khi bú, thì cứ nhồi vôtư, phình mẹ da nứt mẹ thịt ôkê, ngược mới đớp.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iii) Các cô chỉ nên ỉa khi buồn phòi cứt. Nếu chưa đủ buồn, ráng nhịn thêm tí đi.

Khi ỉa, thì chỉ rặn ngonngót ruột là stop.

Đừng vậtvã gồng đến lòi rom như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iv) Ngược mới ỉa, các cô phải đái khi chưa hề cảm thấy mót. Mỗi tiếng đái một lần ôkê.

Và khi đái, thì cứ phun xả vôtư, xoắn mẹ chim phồng mẹ bướm ôkê, ngược mới ỉa.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

C. Triếtlý Đớp-bú-ỉa-đái

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Lýthuyết: (Lý thuyết).
– Cảithiện: (Cải thiện).
– Bảotrì: (Bảo trì).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Kếthợp: (Kết hợp).
– Bíquyết: (Bí quyết).
– Nhậptâm: (Nhập tâm).
– Giảithích: (Giải thích).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Lưnglửng: (Lưng lửng).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Ôkê: (Ô-kê).
– Vôtư: (Vô tư).
– Ngonngót: (Ngon ngót).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Thamluận: (Tham luận).

*** 1. #1 by alosochocopie on 2011/03/16 - 22:46

  @héo: có gì gớm khi “chưa sử dụng” đâu nhỉ; NHÂN QỦA hết thôi.thà làm đoàn diên khánh còn hơn đoàn chính thuần nhỉ
  @chi bộ: fuck all u.oh yes

 2. #2 by betonamu on 2011/03/16 - 23:06

  @ Chi bộ, có bác nèo vừa sang nhat về hông, nói cho em biết tình hình thế nào còn lên mưu kê

 3. #3 by Mr. Tran on 2011/03/16 - 23:35

  Các bựa đâu hết rùi nhỉ? Nhẽ lạnh quá ngủ hết rùi?

  Mỗ cũng xong việc rùi, đi ngủ phát, buồn ngủ quá rùi.

  Chưởi sư bố 2 cô Pai & Mu phát nhế!

  Chầu mừng 2 cô đến mới Quán Bựa.

  Tý quên:

  @Pai:
  Đoàn Diên Khánh 1 đời bi kịch thà thà cái đéo gì?
  Có con đéo biết, rùi lúc biết thì đéo được nhận, không chốn dung thân, làm Đại ác nhân cả đời bị ghê sợ, thù ghét mà cô bẩu thà là thà cái đéo gì? Nhẽ chỉ vì được hưởng 1 phát với Vương phi rùi cuối đời có con trai hở cô?

  @Mu: Đợi Dũng hói về tển sẽ thông bấu, đương nhiên nếu vụ sang Nhật là tển không hehe nổ như thông lệ

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/16 - 23:37

  Hưahưa Zì đây. Zì có nhời chầu hai con Simacai mới vầu Quán là cô Cô Bi mới cô Na Mu nhế.


 5. #5 by Cu on 2011/03/16 - 23:49

  Dit me, Hon ten Bua o dau thi bay ve ngay di, de quan vang the nay a?
  A quyen ! Ten Bua guc tiep ve Thue ca BHXH cua Duc Lon de, de con tham luan cho em Nacki ,khong thi em em no linh tinh, vo tinh hai chet Lua ca tin thi kho cai than Lua lam.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/16 - 23:52

   Địt mẹ biên không zấu má thế nài có fải là xìbam không nhở?

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/16 - 23:50

  Cô Mu

  Zì thay mặt Nhựt Huàng thôngbấu mới cô thế nài.

  Nước Nhựt vửa trải qua một con zâu-bể ngangngửa quả động-đất Cô Bê năm 1995, với tầm 4,000 quầnchúng tèo và tầm 200,000 quầnchúng bụp fát vôjacư (Động-đất Cô Bê mần 6,500 hysanh và 300,000 ra đường).

  Đệ Zì ở bển vửa cho hay, Nhựt bị tổnthất chừng 500 tỷ Ông Tơn, và cần quãng 300 tỷ để hồifục.

  Tinhiên nếu các cô có người nhà hoặc bạnbè bên bển, nếu không tèo, thì không nên quá lolắng, và cũng không nên hối bỏn về. Vì về Lừa thì thà ở mẹ jữa đống đổnát của động-đất Nhựt còn hơn.

  Hơn nữa, theo các nguyêntắc Chống Khủnghoảng của Al Huang The General, thì đây là zịp tốt để các cô mần xiền rất hợpfáp và nhânđạo.

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:00

  @con Cu

  Zì đoán em Ki zo vốn tiếng Lừa hạnchế nên nhầm jữa Thuế Thunhập Cánhân và Bẩuhiểm Xãhội.

  Nhân đây nói để các cô nầu chưa rành thì nắm được.

  1. Bẩuhiểm Xãhội không fải là Thuế, mà là khoản tiền đóng bẩuhiểm cánhân, các cô fải nạp hàng tháng tùy theo mức lương cơbản (lương cứng, không bâu gồm các khoản thưởng..), và thường không có khoản jảmtrừ nầu, và không có mức trần mức sàn jì cả.

  Còn Thuế Thunhập Cánhân là Thuế, các cô fải nạp hàng năm, tùy theo mức thunhập hợpfáp (gồm cả lương và thưởng), trừ đi các khoản jảmtrừ jacảnh và một vài loại chifí hợplệ, và thường có mức sàn.

 8. #9 by Cu on 2011/03/17 - 00:09

  Địt mẹ biên không zấu má thế nài có fải là xìbam không nhở? @ Ten Bua

  Dit me Ten Bua bat nat Cu nhe, Cu dang dung may o cong ty nen deo co tien Lua duoc nhe.

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:15

  Tiếp về Thuế Thunhập Cánhân và Bẩuhiểm Xãhội.

  2. Bẩuhiểm Xãhội là tiền các cô fải nạp vầu một cơquan Bẩuhiểm Xãhội zo chánhfủ quyđịnh, để sau nầy các cô có lương hiu khi nghỉ hiu, hoặc có lương chờ việc khi thấtnghiệp (khoản nầy ở Lừa đéo có nha các cô), hoặc có lương nghỉ đẻ (khoản nầy Lừa cũng chơi nha các cô).

  Hàng tháng, căncứ vầu bảng lương, zoanhnghiệp của các cô sẽ trích xiền BHXH và nạp vầu Kho Bạc. Kho Bạc sẽ chiển tiếp đến nơi nhận xiền.

  Theo quyđịnh hiệnhành của Lừa, thì các cô chỉ fải nạp một fần BHXH (5-8% lương, khoản nầy trừ thẳng vầu lương các cô), còn zoanhnghiệp của các cô nạp fần còn lại (15-22% lương, khoản nầy nằm trong chifí hợpfáp của zoanhnghiệp), tổng bằng 20-30% lương cơbản. Cả hai khoản nầy được gộp chung thành một, gọi là xiền BHXH, và zoanhnghiệp fải có tráchnhiệm nạp xiền đó vầu Kho Bạc.

 10. #11 by betonamu on 2011/03/17 - 00:17

  Quả này vốn ODA của nhựt liệu có tạm thời hoãn cấp hông nhỉ, nếu hoãn thì mấy ông bên lừa há miệng dài dài, hoặc là đi làm giặc cướp ngày vậy khổ cho dân sứ lừa ta

 11. #12 by Cu on 2011/03/17 - 00:17

  Zì đoán em Ki zo vốn tiếng Lừa hạnchế. @ Bua

  Em Ki han che von tieng Lua cai cuc cut i, von tieng han che cua em Ki la tieng Duc Lon. Deo biet ten Bua khong nhan ra hay co tinh khong nhan ra dieu nay he he he..

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:22

   Câm mồm đi. Jai đéo jì mà mồm nhọn như quả ớt.

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:20

  3. Trước 2010, mức nạp Bẩuhiểm Xãhội chỉ là 20% lương tháng, trong đó người laođộng các cô nạp 5%, còn zoanhnghiệp (tức Người Sửzụng Laođộng) nạp 15%.

  Địt mẹ từ năm 2010 thì các cô fải nạp thêm 10%, mà quyềnlợi vưỡn nguyên như cũ, đéo thêm được đồng nầu.

  Thế mới là hehe Lừa chứ. Đéo bâujờ có chiện Lừa được fép sướng lên, mà chỉ được khổ đi thôi.

 13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:24

  4. Ngoài khoản Bẩuhiểm Xãhội bắtbuộc fải nạp như Zì đã nói, ở Lừa hiện còn có BHXH tựnguyện và BHXH thấtnghiệp. Mấy món nầy Zì nói sau, zưng hehe ít Lừa chơi 2 món mỏn lắm.

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:26

  Thôi địt mẹ các cô có vẻ đéo thích nghe về mấy thứ thuế má nầy, Zì stop.

 15. #17 by Y_Cà_Pháo on 2011/03/17 - 00:26

  Công an nhân dân đánh gãy cổ lừa.

  Địt mẹ con Dì hôm nọ đã chỉ đạo quả nầy rồi. Nhưng con Bựa cũng chỉ là loại hóng hớt. Bây giờ báo lề trái đăng loạn cả lên rồi.
  Tới thời điểm này thực hư ra sâu thì tao đéo chắc.

  http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/251/251
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110316_trinhkimtien.shtml

  Nhân chuyện này bây giờ ngồi vẽ ra tình huống giả định để chi bộ có cái mà nói.

  Địt mẹ, chuyện đăng phía trên kia chưa chắc đã đúng, nhưng bây giờ giả sử mọi thứ y tróc như trong bài báo và phóng sự kể thì sao?
  Tổng hợp lên là sống ở Lừa thì chết kiểu như thế có mà đầy, hàng ngàn lý do tương tự. Tranh cãi nhau vì cái cột điện chồng trước cửa nhà nào, tranh nhau vì cái đường đi, bị chính quyền địa phương đì vươn vươn đều có thể dẫn đến cái chết cả.
  Thằng chết thì đã chết rồi, thằng đấy là sướng nhất. Thế những thằng ở lại nghĩ gì, hành động ra sao?

  Vậy khi có người thân, ruột thịt chết vì những lý do mà có liên hệ can đến hệ thống công quyền như công an thế này? Thì những thằng còn lại nên nghĩ gì và hành động như thế nào?

  Thực ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh làm sao có thể trả lời cho tất cả được. Nhưng chấp nhận sống ở Lừa là chấp nhận đối mặt với những hoàn cảnh như trên với xác suất cao. THế nên lúc rảnh rỗi đéo có việc gì thì nên ngồi tán phét xem mình có thể làm gì nếu rơi vào tình cảnh đó.

  Chi bộ cho ý kiến?

 16. #18 by minhhuong on 2011/03/17 - 00:29

  @TT: Nói thì nói nốt vụ thuế đi, TT. Em dốt đặc khoản này.

  Mà báo trước, TT cẩn thận, giờ mọi nhời thốt ra đều bị ghi lại vào laptop  Soi soi soi

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:33

   Có nhõn em thích thôi thì để Zì nói lúc chátchít hehe chứ nói nhiều ở đây bỏn bẩu Zì xìbam.

 17. #20 by Cu on 2011/03/17 - 00:31

  Câm mồm đi. Jai đéo jì mà mồm nhọn như quả ớt. @ Bua
  Cam thi cam, lam deo gi ma danh da the he. he. he.


 18. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:31

  @cô Mu

  Đươngnhiên các khoản jảingân ODA từ Nhựt cho Lừa sẽ bị chậm lại. Bỏn vưỡn camkết thựchiện, zưng chỉ bị chậm lại thôi.

  Thờihạn delay đó là bâu nhiêu tháng hay bâu nhiêu năm thì Lừa không có nghĩavụ thắcmắc.

 19. #22 by betonamu on 2011/03/17 - 00:32

   Trong lúc rảnh rỗi ta luyện chưởng để mong một ngày tìm ra con đường đi ở Lừa, 5 năm 10 năm 20 năm…..

 20. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:37

  @Cà Fáo

  Địt mẹ chiện Lừa chết ở Lừa jờ là chiện quá nhạt, đéo ai thèm quantâm nữa. Bộ cô ít thấy Lừa chết quá à?

  Địt mẹ cô cứ về Lừa, sắm một con Uây Tầu, rùi tầm 16h00 thì fi ra đường mà coi hehe, địt mẹ đảmbẩu mới cô một ngày mà cô nhìn thấy ít hơn 1 Lừa chết Zì cứ làm ông chó ông chó.

 21. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:46

  Địt mẹ cách nay ít hôm ngay trước cty Zì có một con janghồ nhặt trộm cái túi ở ghế sau xe của một Vàng Son khi em nầy vửa đỗ xe chửa kịp khóa.

  Thực ra trong túi đó cũng chẳng có đéo jì játrị, vì ví xiền thì em Vàng Son cầm ở tay rùi.

  Xui cho con janghồ kia, là cỏn trộm đồ đúng trước cổng một tòa nhà đầy bẩuvệ.

  Thế là đám bẩuvệ xông ra tẩn con janghồ gục tại chỗ, ngoài ra đám ăn-hôi cũng xúm vầu đứa góp vài đá đứa bồi vài đấm.. Toàn bộ body con janghồ chỉ thấy tuyền máu là máu hehe. Cuốicùng thì cam đến nhặt xác vác đi đâu đéo rõ.

  Tấtnhiên Zì ghét bọn ăn trộm và cũng muốn tỉn chết cụ bỏn đi, zưng quả thật cái já của con janghồ fải trả cho quả túi kia là hơi đắt héhé.

  Ừa, chiện Lừa tèo như thế là thường, thế tại sâu bấuchí không ầmĩ như vụ cô xe-ôm bị cam đánh vẹo cổ?

  Hỏi đã là jảnhời, vì vụ cô xe-ôm có zính đến một chú cam thôi.

 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:50

  Hôm nai Zì sẽ thức coi đá banh Real-Lyon, các cô nầu thích nghe Zì chưởi thì chờ đến 2h15 nha.

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 00:57

  A quên, con Chuối Nan cứ nhắc Zì mãi về vụ Mùa Chay Thánh, để Zì nói vài câu nầu.

  1. Mùa Chay Thánh năm nai bắtđầu từ Thứ Tư tuần trước (ngày 9/3), ngày đó gọi là ngày Lễ Tro.

  Mùa Chay luôn kéo zài 5 tuần rưỡi (hoặc 40 ngày), từ ngày Thứ Tư Lễ Tro tới ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh, trước Đại Lễ Fục Sinh.

  Trong Mùa Chay, chiên ngoan fải kiêng thịt vầu Thứ Sáu hàng tuần, tinhiên trẻcon chưa nhận Thêm Sức thì không bắtbuộc tuânthủ quyđịnh nài.

 24. #27 by Bắp Ngô on 2011/03/17 - 01:03

  Hehehe, anh Pháo, biếu anh quả link tổng hợp nhời TT bình về vụ Cam tỉn bác gì ở bến xe:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=121

   

  Em á, có cái trò là bốt cả đống tổng hợp, dưng để dạng ẩn, chừng nào hứng thì mới tung, gọi là đầu cơ chờ hứng, nhầm, chờ giá

 25. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 01:05

  Thôi hết mẹ audience rùi Zì đi bú nhát bia nầu.

 26. #29 by Dragonfly on 2011/03/17 - 01:17

  Thôi địt mẹ các cô có vẻ đéo thích nghe về mấy thứ thuế má nầy, Zì stop.

  ————-
  Zì Mọi nói đi, anh đang hóng nè. Hệ Hệ
 27. #30 by Dragonfly on 2011/03/17 - 01:23

  Có nhõn em thích thôi thì để Zì nói lúc chátchít hehe chứ nói nhiều ở đây bỏn bẩu Zì xìbam.

  ————-
  Địtmẹ, thế bây jờ Zì Mọi chỉ fục vụ bọn tin tin thôi à? Cái cần thực tế sát sườn thì đéo nói, tuyền nổ linh tinh ăn chơi hút hít thì để anh và Zũng Hói chém nhẽ hay hơn Zì vì người thật việc thật. Đừng để anh buồn anh bỏ quán, Zì mất mẹ nó 1 thần tượng lady killer. Hệ Hệ
 28. #31 by Dragonfly on 2011/03/17 - 01:31

  THế nên lúc rảnh rỗi đéo có việc gì thì nên ngồi tán phét xem mình có thể làm gì nếu rơi vào tình cảnh đó.

  Chi bộ cho ý kiến?@ Fáo

  —————–
  Địtmẹ cô chứ , đận trước cô cũng ỉa 1 cục thối rinh, để các bựa chửi nhau loạn lên mà đéo đưa ra chính kiến chốt hạ. Anh đéo zại lần nữa đâu cô nha. Cô dạo này cũng lười như hủi. Hệ Hệ
 29. #32 by Dragonfly on 2011/03/17 - 01:35

  Cam thi cam, lam deo gi ma danh da the he. he. he.

  @ Cu

  ——————–
  Cu không nhất thiết phải chửi gái yêu của anh nhưng Cu chịu khó viết có dấu và đưa ra dẫn chứng cụ thể chứ anh yêu cũng hay cho roi cho vot chứ đéo kiểu đánh dắm cười khì như con Zì Man Zi Mọi Zợ đâu. ASAP nha Cu. Hệ Hệ
 30. #33 by Nổ vung xích chó on 2011/03/17 - 01:36

  Địt mẹ con Zì phát cho thơm mồm! Anh đéo ưa trộm cướp, nhưng hành động bầy đàn lao vào xong phi tỉn hôi bọn bỏn chỉ là nét đặc trưng Lừa thôi. Địt mẹ tông dật hèn hạ chỉ có những nét văn hóa khắm khú như vậy. Đêm rồi, làm tí lịch sử khắm khú, xa vắng cho bùi ngùi đi Zì…!!!

 31. #34 by minhhuong on 2011/03/17 - 02:56

  Cu không nhất thiết phải chửi gái yêu của anh nhưng Cu chịu khó viết có dấu và đưa ra dẫn chứng cụ thể chứ anh yêu cũng hay cho roi cho vot chứ đéo kiểu đánh dắm cười khì như con Zì Man Zi Mọi Zợ đâu. ASAP nha Cu. Hệ Hệ @ anh Lài
  —————————
  Hehehehe, thực ra thì loại èo biết mẹ gì về thuế má như em lờ mờ cảm giác được, nhưng èo sure bên Đức nhợn ra làm sao:
   
   
  1. Lúc Ky bẩu có cần Ky scan bảng báo lương để biết thuế đóng cho nhà thờ: 
  Trong bảng báo lương, những thứ nộp trước khi nhận lương nét về toàn là Bảo hiểm xã hội, cái này thì % hẳn hoi rồi, lương cao hay cực kỳ thấp đều nã hết.
   
   
   
  2. Ky bẩu tiền thuế Nhà thờ nộp theo mức thu nhập, mức lương thấp quá thì không fải nộp: nghe mô tả là biết đây là thuế TNCN của cả năm, không thể thấy được trừ trong bảng lương được.
   

   
   
  Cho nên TT bẩu Ky nhầm lẫn giữ BHXH với Thuế TNCN, theo em, có lẽ là như thế.

 32. #35 by Dragonfly on 2011/03/17 - 03:14

  Cho nên TT bẩu Ky nhầm lẫn giữ BHXH với Thuế TNCN, theo em, có lẽ là như thế.@ Hương

  —————
  Cái này phải để khổ chủ nói chứ em. Mới cả mình hóng hớt xem chế độ thuế má bảo hiểm bên Đức Nhợn có gì hay để so sánh. Hệ Hệ
  —————
  Zì Man Zi Mọi Zợ cho anh hỏi cái, thuế của mấy cu cầu thủ ông sao 4 giải lớn như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức . Tỷ như 1 thằng lương 1 tuần là 100K Tơn thì ở 4 nước trên sẽ đóng thuế như nầu? Lương khủng thế có được gọi là thu nhập đặc biệt? Hệ Hệ
 33. #37 by Mit on 2011/03/17 - 03:15

  Khổ thân bọn Nhựt bửn, bọn Mẽo giờ bẩu safety zone cách nhà máy hạt nhân phải nhiều gấp 4 lần cái bọn Nhật đưa ra.  Thằng Joshi bạn Mít bẩu cháu nó đã phắn ra khỏi Tokyo từ hôm CN rùi.

 34. #38 by minhhuong on 2011/03/17 - 03:23

  À, mà vụ Ky với Cu về thuế nhà thờ, em đồ là TT vẫn nhầm

   

  Theo em hiểu thì anh Cu bẩu thuế nhà thờ nó thuộc vầu Thuế sinh sống tại địa phương. Bên em nó gọi là taxe d’habitation. Chỉ có thuế này thì nó mới fụ thuộc vào mỗi thành fố địa phương khác nhau qui định % là bao nhiêu.

   

  Hố hố hố, TT cũng lẫn mẹ. Cu mới đúng. Ky không phải là nhầm lẫn BHXH với thuế thu nhập cá nhân. Mà là Ky nhầm BHXH trong bảng lương với thuế sinh sống tại địa phương.

   

  Anh Cu đâu rồi, vào confirm em cái

   

  Ôi địtmẹ thuế

 35. #40 by minhhuong on 2011/03/17 - 03:42

  Ui, Trung Tướng làm 1 khóa thuế má lọ chai đi. Em vừa lôi các loại thuế fải đóng thấy hoa mẹ mắt, hơ hơ

   

  Không hiểu gì về dững kiến thức cơ bản tối thiểu, em ngồi đờ đẫn thẫn thờ nãy giờ

 36. #41 by Cu on 2011/03/17 - 03:58

  Anh Cu đâu rồi, vào confirm em cái @ Huong Xinh

  Hieu nhu ten Bua la hoan toan dung, the nhung cai ma han noi la cua 1 nguoi khong chuyen nganh (chac han Guc tren mang he he. he.).Neu 1 nguoi lam ve thue thi se hieu cu the hon ( vi du nhu khac nhau giua “hebesatz” va “pauschalsatz” )vi thue cua bon nhon nay rat phuc tap.

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 04:58

   Đéo đâu mà nguyêntắc nó chả như thế chứ cái đù má nhà cô con Simacai.

 37. #43 by nhất on 2011/03/17 - 04:08

  @ Điêu
  Thuế khá là nhiều và đọc để hiểu hết cũng khó.. Em thử tìm trên mạng về thuế thu nhập của Pháp chẳng hạn. Sẽ choáng vì sự chi tiết và số lượng trang của nó nếu được in ra. Chính vì thế mới tồn tại các cty chuyên tư vấn về thuế. Doanh nghiệp thương phải trả tiền cho bọn kế toán để tính cho mình. Mỗi khi gặp một vấn đề liên quan đến thuế. Người cẩn thận như anh thường tìm 1 thằng chuyên gia, trả tiền cho nó tư vấn ( Trước đó thì tìm trên mạng và tự đọc, rồi đéo hiểu gì cả hehe ) . Công việc của bọn ý là học thuộc, và hiểu Luật, cập nhật những thay đổi, Luật mới ra. Tư vấn chính xác cho khách hàng. Ví dụ hôm nọ anh nói về chuyển tiền qua Âu châu hợp pháp, anh mất 100€ cho 1 thằng tưu vấn, nó check trên máy tính, tìm đúng chỗ dành cho anh, in ra , chỉ cho anh và hehe lấy tiền. Tất cả không tới 30´ phút.
  Tên Cu mà làm luận án? về thuế được thì mở mẹ văn phòng tư vấn đi.
  TT gúc và nói đúng đấy. Dân ở Tây bị trả thuế thu nhập , bọn thợ banh có thu nhập thì cũng phải đóng thuế. Thu nhập cao như bọn ý thì bị nhà nước cạo ít nhất là 40% . Ở Thụy Điển hình như bị cạo trên 50% , nhất thế giới. Anh nhớ thế, Gúc đi!
  Còn BHXH thì do cty, nơi mà Dân làm việc trả . Ví dụ tên Cu được nhận 4k/ tháng , thì bọn xếp của Cu phải trả cho nhà nước xxx € /tháng. xxx là bao nhiêu thì kế toán nó tính. Đại loại thế.

 38. #44 by minhhuong on 2011/03/17 - 04:26

  Thế này nhá, sau khi tổng kết sập thuế má 2010 của em:

  – Bảng lương nhận được, sau khi trừ đủ thứ BHXH thì mới nhận về lương nét.

  Thuế fải nộp của cá nhân:

  – Thuế thu nhập cá nhân

  – Thuế tại nơi sinh sống

  – Thuế nhà đất

  – Thuế về … kekekeke đéo hiểu, tự dưng nộp hơn 1200 euros chả hiểu mẹ là cái mẹ gì  

 39. #45 by Cu on 2011/03/17 - 04:31

  @ Lai
  Dit Me Lai nhe ! ASAP la cai lon gi ha Lai?
  Nhan day co Lai hoi ve thu nhan cua cac ban Cau Thu bong da, co thu nhap cao voi voi thi tinh the nao?
  O cac nuoc khac anh deo biet, nhung o que anh thi no the nay lai nhe:
  Tat ca cac khoan thu nhap cua may co cau thu bong da vi du nhu: Luong o CLB, tien thu nhap tu quang cao, tien thuong tu lien doan bong da, tien hoa hong chuyen nhuong ( neu co) van van….  deu tinh vao thu nhap ca nhan. Tu tong so thu nhap ca nhan nay se bi danh Thue Thu Nhap Ca Nhan ( TTNCN).
  TTNCN nay duoc danh nhu sau:

  duoi 8004 oi thi duoc mien thue.
  tu 8005 – 13469 oi thi bieu the duoc tinh luu tien tu 14% – 24%
  tu 13470 – 52881  bieu thue tu 24%- 42%
  tu 52882 – 250.730 bieu thue khong tinh luu tien nua ma liniear 42%
  tu 250731 bieu thue la 45 %
  tat nhieu thinh thoang chinh phu co sua doi luat thue va muc thue co thay doi nhung khong thay doi may ve co ban.

 40. #46 by Cu on 2011/03/17 - 04:35

  Dit me Nhat nhe! Nhat co quyen bon Tri – Tra lam thue o Rihnst va em Thai Anh lam thue o Dong Xuan khong?
  Cu hoi bon la bon biet anh.

 41. #47 by Cu on 2011/03/17 - 04:40

  Ví dụ tên Cu được nhận 4k/ tháng , thì bọn xếp của Cu phải trả cho nhà nước xxx € /tháng. xxx là bao nhiêu thì kế toán nó tính. Đại loại thế. @ Nhat Dam

  Cai nay la ten Nhat khong biet that hay la tra vo de dau XXX ?
  Neu muon anh cho xem bang luong cua anh he. he. he .

 42. #48 by Dragonfly on 2011/03/17 - 04:43

  TTNCN nay duoc danh nhu sau:

  duoi 8004 oi thi duoc mien thue.
  tu 8005 – 13469 oi thi bieu the duoc tinh luu tien tu 14% – 24%
  tu 13470 – 52881  bieu thue tu 24%- 42%
  tu 52882 – 250.730 bieu thue khong tinh luu tien nua ma liniear 42%
  tu 250731 bieu thue la 45 %
  tat nhieu thinh thoang chinh phu co sua doi luat thue va muc thue co thay doi nhung khong thay doi may ve co ban.@ Cu

  ——————
  Trên đây là tính theo tháng hay năm đấy cô? Nhẽ năm fỏng? Sao cô đi tây mà vẫn ngu thế! asap mà không biết thì Gúc đi. Hệ Hệ
  P/s : Tiếp tục viết không dấu nữa anh mách con Zì Mọi cho là spam đó nha. Ngu kinh, không biết load chương trình gõ tiếng Việt về à? Hệ Hệ
 43. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 04:44

  Hehehe đã xong. Real của Zì đã xóa được cái hạn 6 năm liền bay khỏi tứkết C1. Đù má các cô.

  @Bắp Ngô

  Ở các nước theo thểchế liênbang như Mẽo, Đức, Úc, Thụysĩ.. thì mỗi bang có luật Thuế riêng (thậmchí Luật riêng, bang-ca, bang-kỳ riêng). Thuế Nhàthờ ở Đức không fải là ngoạilệ.

  Em trậttự gúc đi rùi mai Zì vầu chỉđạo về các thểloại Thuế không con Cu nó nhân cơ Zì vắng nhà lại vả cho méo mồm đấy. Jờ Zì đi bú ziệu tí đã rùi đi ngủ ngon hehe.

  @Lài Bẹn

  Hôm nai Zì thắng có mấy chục Tơn hehe zưng vui đéo chịu. Chúc mừng Zì đi con mồm thối kia.

 44. #50 by Dragonfly on 2011/03/17 - 04:52

  Hôm nai Zì thắng có mấy chục Tơn hehe zưng vui đéo chịu. Chúc mừng Zì đi con mồm thối kia.

  ——————
  Địtmẹ, hôm nay anh đéo chơi đồng nào nhưng vẫn cực sướng vì thằng đệ cưng nó chỉ đạo mấy cu con đá hay như anh muốn. Chúc mừng anh đi con Zì Man Zi Mọi Zợ kia. Hệ Hệ
 45. #52 by nhất on 2011/03/17 - 04:52

  Hehe, Cu làm kế toán phỏng. Anh đéo biết thật, bởi vì đơn giản anh không làm nghề kế toán. Và anh cũng đéo giả lương cho thằng nào netto 4000€/tháng cả . I am sorry ..
  Đjt mẹ Cu làm kế toán cho 2 tên Trí + Trá nghe hoành tráng phết nhở !
  @Điêu : thì 3 cái gạch đầu dòng đó . May em không có car đấy . Anh đoán  ở bển nó cũng cạo cả thuế xe nữa. Mả bố bọn tư bản bóc nột nhân dân chúng ông.

 46. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/17 - 04:54

  Các cô lũ Simacai buồn cười vãi đạn.

  Thuế Thunhập Cánhân (Income Tax) là thuế trựcthu tính hàng năm, zưng tháng nầu thì zoanhnghiệp của các cô nó cũng fải tạm tính và trích lương các cô ra nạp thuế hộ các cô, rùi đến cuối năm các cô fải quyếttoán. Nếu nạp thừa thì chánhfủ jả lại (ở Lừa thì Bê Xê Tê nó đéo jả lại thuế ever, mà nó bùtrừ vầu năm sau), nếu nạp thiếu thì nạp nốt.

  Nên trong bảng lương kiểu đéo jì cũng có khoản IncTax nầy.

  Các khoản khấutrừ trong lương hàng tháng luôn có các khoản sau:

  – Thuế TNCN tạm tính.
  – BH Xãhội zo cánhân nộp.
  – BH Ytế.
  – Các loại BH tựnguyện.
  – Fí Côngđoàn, Fí Nhàthờ..
  – Thuế Độcthân (nếu ở Tây).
  – Thuế Liênbang, Bang..
  – Vươnvươn.

  Đạikhái thế.


 47. #54 by minhhuong on 2011/03/17 - 04:56

  Em trậttự gúc đi rùi mai Zì vầu chỉđạo về các thểloại Thuế không con Cu nó nhân cơ Zì vắng nhà lại vả cho méo mồm đấy.  @TT

  —————–

  Dạ, , kekekeke, em xin anh Cu đừng vả em ạ, em gúc ngay bây giờ đây ạ

  HAHAHAHAHAHA

 48. #55 by nhất on 2011/03/17 - 05:06

  Thuế Thunhập Cánhân (Income Tax) là thuế trựcthu tính hàng năm, zưng tháng nầu thì zoanhnghiệp của các cô nó cũng fải tạm tính và trích lương các cô ra nạp thuế hộ các cô, rùi đến cuối năm các cô fải quyếttoán. Nếu nạp thừa thì chánhfủ jả lại

  @TT nói đúng phết, anh cũng biết,  nhưng  đoán bọn Mẽo nó đéo thế nên anh đéo nói chung chung như TT , kẻo bọn bên Mẽo vào bật anh. Tên nào ở Mẽo vào cô phơm xem anh đoán có đúng không?
  Anh đoán bỏn nhận hết lương xong cuối năm tự khai rồi vác tiền ra nhà bank trả , phỏng ạ?
  Anh có đọc ở đâu nói bên Tầu còn định thu thuế nuôi chó, bởi vì vào năm chó , nhân dân Tầu mua và nuôi chó quá nhiều, ỉa quá lung tung nên Bê Tầu ức ra ngay thuế chó, đéo biết đúng hông.

 49. #56 by Cu on 2011/03/17 - 05:09

  Trên đây là tính theo tháng hay năm đấy cô? Nhẽ năm fỏng?
  @Lai Lon
  Co hoi Nam hay Thang la da thay Co ngu roi.
  Con viet Tieng Lua khong dau thi Cu da bau voi ten Bua roi, la hien tai Cu deo dung may tinh cua Cu nen deo dam down cai Vietkey xuong Co hieu chua?

 50. #57 by Cu on 2011/03/17 - 05:13

  Hehe, Cu làm kế toán phỏng. Anh đéo biết thật, bởi vì đơn giản anh không làm nghề kế toán. Và anh cũng đéo giả lương cho thằng nào netto 4000€/tháng cả . I am sorry ..
  Đjt mẹ Cu làm kế toán cho 2 tên Trí + Trá nghe hoành tráng phết nhở ! @ Nhat dam
  Khong anh deo lam cho Tri Tra. Ma Netto cua anh cung deo den 4000 oi. Chac la Nhat nham voi Brutto?