To eat, to drink, to shit, to piss (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đớp, bú, ỉa, đái

(Mật-sách, dành riêng quầnchúng Quán Bựa, cấm phổbiến hehe trái-phép)

Thuật đớp-bú-ỉa-đái là ngón quantrọng bậc nhất trong hệthống lýthuyết cảithiện và bảotrì sứckhỏe của Trung Tướng.

Đớp-bú-ỉa-đái đúng cách, kếthợp luyện Dâm Công anywhen anywhere, và đánh Minh Công everyday, là bíquyết để Trung Tướng khỏe như Ong Chúa suốt nhiều chục niên qua.

Không nghe Trung Tướng thì các cô ăn buồi ăn buồi, cút về mới mẹ.

A. Nhậptâm

Trước khi giảithích triếtlý, Trung Tướng muốn các cô nhậptâm 4 Nguyêntắc Đớp-bú-ỉa-đái và 1 câu Niệm:

(i) Đớp

– Chỉ đớp khi thật đói.

– Không được đớp quá no.

(ii) Bú

– Phải bú khi chưa khát.

– Luôn bú căng phình da.

(iii) Ỉa

– Chỉ ỉa khi buồn vãi.

– Không được ỉa nhẵn lòng.

(iv) Đái

– Phải đái khi chưa mót.

– Luôn đái kiệt khô chim.

(v) Niệm

– Cơ huyết như ưng hổ.

– Gân cốt tựa mây lim.

B. Kinh Đớp-bú-ỉa-đái

Hehe dính 5 quả Nhậptâm trên, các cô sẽ có Kinh Đớp-bú-ỉa-đái bấthủ:

Chỉ đớp khi thật đói
Không được đớp quá no
Phải bú khi chưa khát
Luôn bú căng phình da
Chỉ ỉa khi buồn vãi
Không được ỉa nhẵn lòng
Phải đái khi chưa mót
Luôn đái kiệt khô chim
Cơ huyết như ưng hổ
Gân cốt tựa mây lim

Đọc Kinh, hẳn các cô đã biết rõ mình cần làm gì, phỏng?

Trung Tướng tómtắt nhế.

(i) Các cô chỉ nên đớp khi đói tóp bụng. Nếu chưa thật đói, hãy cố nhịn.

Khi đớp, thì chỉ ních lưnglửng dạ là stop.

Đừng đớp phễnh rốn như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(ii) Ngược mới đớp, các cô phải bú khi chưa hề cảm thấy khát. Đồ bú đươngnhiên là nước lọc. Mỗi tiếng bú một lần ôkê.

Và khi bú, thì cứ nhồi vôtư, phình mẹ da nứt mẹ thịt ôkê, ngược mới đớp.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iii) Các cô chỉ nên ỉa khi buồn phòi cứt. Nếu chưa đủ buồn, ráng nhịn thêm tí đi.

Khi ỉa, thì chỉ rặn ngonngót ruột là stop.

Đừng vậtvã gồng đến lòi rom như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iv) Ngược mới ỉa, các cô phải đái khi chưa hề cảm thấy mót. Mỗi tiếng đái một lần ôkê.

Và khi đái, thì cứ phun xả vôtư, xoắn mẹ chim phồng mẹ bướm ôkê, ngược mới ỉa.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

C. Triếtlý Đớp-bú-ỉa-đái

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Lýthuyết: (Lý thuyết).
– Cảithiện: (Cải thiện).
– Bảotrì: (Bảo trì).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Kếthợp: (Kết hợp).
– Bíquyết: (Bí quyết).
– Nhậptâm: (Nhập tâm).
– Giảithích: (Giải thích).
– Triếtlý: (Triết lý).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Lưnglửng: (Lưng lửng).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Ôkê: (Ô-kê).
– Vôtư: (Vô tư).
– Ngonngót: (Ngon ngót).
– Vậtvã: (Vật vã).
– Thamluận: (Tham luận).

*** 1. #1 by trungduong on 2011/03/16 - 07:12

  @ Lavulin (tiếp)

  Hồi Giáo thì ghét Do Thái chỉ vì bác Mahomed có thù với họ. Khi bác tự bảo là dòng chính của Abram do con trai Ishmael (con một nữ tỳ Hagar của vợ là Sarah) vào sa mạc ở. Bác ấy tự xưng là Last Phophet, bảo người Do Thái tại Medina giúp. Nhưng không ai dân Do Thái nhận như thế vì chỉ có Tiên Tri từ người Do Thái. Mà dòng tộc chỉ có từ Isaac thôi.  Sau này bác ấy tiêu diệt học cướp của, chỉ trừ một giai nhân tuyệt sắc làm áp trại phu nhân.

  Nhưng bác lại biết dân Do Thái con buôn lắm tiền, nay nhận cùng một tổ là Abram ma tru diệt coi sao đành. Nên cho họ giữ đạo, second class citizen thôi nhưng đóng thuế nặng, kho6ng cho lập đền thờ mới. Có bò sữa thì vắt chứ tại sao giết đi?

 2. #2 by Cu on 2011/03/16 - 07:12

  Cu rat quy ten Bua, vi Cu hoc duoc rat nhieu tu han ( Mac du han la 1 ten luu manh he he he). The nhung cu de cho em Nac Ki vao day tuyen chuyen bay ba cho Lua nhu vua roi la khong tot. Nguoi hieu biet thi khong sao vi nguoi ta se bo qua, con doi voi nhung Lua khong hieu biet cu tuong the la that thi nguy hiem vo cung.

  Em Nac ki con muon ap ung gi nua khong?

 3. #3 by Cu on 2011/03/16 - 07:21

  A quyen! Co ten deo gi o duoi dam bao Cu deo hieu biet ve he thong giao duc cua Duc Lon day nhi?

  Hom nao cu ranh se lam bai tham luan ve he thong Giao duc cung nhu Thue thu nhap ca nhan cua Duc Lon nhe.

 4. #4 by trungduong on 2011/03/16 - 07:34

  Xin lỗi phần tiếp Hồi Giáo / Do Thái là cho dắtdéo chứ không là Lavulin, không viết cho lớn 🙂

  Nga Giáo thì thái độ như thế với Thiên Chúa Giáo Tây Phương từ thời Peter the Great of Russia. Ông ta cải tổ đất nước theo cách Tây Phương nhưng cũng kình ra phết. Và Chính Thống Nga chính là linh hồn nước Nga nên không thể chấp nhận mất ảnh hưởng cho tôn giáo khác. Gần đây sau khi được cởi trói cũng giữ thái độ ấy. Phật Giáo tại Burma do các giáo sĩ cũng ghét tôn giáo khác ra phết.

  Tựu trung thì các nhánh nhỏ, nhánh lớn ghét nhau vì cho là họ không giữ đạo đúng, đọc sách sai. Hồi Giáo Sunni / Chiite chém nhau cho bõ ghét luôn.

 5. #5 by Bất MInh on 2011/03/16 - 07:57

  Cô Hài, “nho” – Cụ không viết hoa – không phải là một tôn giáo. “Nho” sẽ không được B chọn làm quốc giáo vì thiếu đi các thiết chế cơ sở cần thiết để được xem là một tôn giáo.


  Các tôn giáo lớn trên thế giới đều có một thiết chế cơ sở vững chắc giúp cho việc truyền bá và hướng dẫn tín hữu giữ đạo. Đó là:

  Phần thượng tầng (Chỉ nêu các vấn đề chung nhất):
  – Luân lý: các tôn giáo gần giống nhau ở cái này, vậy khi có người nói đạo nào cũnggiống nhau, thì họ chỉ mới nhận thức được cái này. Cái này cũng giống như luân lý của người đời thôi. Mỗi vùng miền mỗi quốc gia mỗi tôn giáo khác nhau chút xíu, ti nhiên vẫnlà không được trộm cắp giết người hiếp dâm….
  – Giáo lý: đây là nền tảng cơ sở của tôn giáo, làm nên Đức tin. Gíao lý điêu chỉnh hành vi luân lý của tín hữu. Và cân chỉnh lại một số điều của luân lý. Giáo lý là điểm khác biệt giữa các tôn giáo.
  – Giáo luật: nghe là hiểu rồi, không cần giải thích
  – Triết lý: Phật giáo có hệ thống Phật học, Công giáo có hệ thống Thần học, …, nghiên cứu và phát triển các tư duy về tôn giáo.

  Phần hạ tầng (cũng chung nhất)
  – Hệ thống tu trì, đào tạo tu sĩ, đền thờ… có qui trình, có chất lượng,có kiểm tra, kiểm soát…
  – Hệ thống nghi lễ, kinh kệ… giúp duy trì đời sống theo Đức tin, thực hành đời sống hằng ngày theo giáo lý và luân lý.

  Do đó người vô đạo thì không chắc vô luân. Đừng gộp chung hai loại người này.

  (Còn tiếp)

 6. #6 by Bất MInh on 2011/03/16 - 07:58

  “Nho”, “khổng” có nhiều người thực hiện triết lý này, dựa trên luân lý của vùng miền họ sống. “Nho””khổng” không có giáo lý, giáo luật, không có phần hạ tầng… nên khó có thể xem được là một tôn giáo.

  Nếu B chọn “nho” làm quốc giáo thì sẽ thờ phượng ông cụ ở đâu, tín hữu thì ai cũng là tín hữu và ai cũng không  là tín hữu… he he, quốc giáo mà lộn xộn thế thì ra làm sao. B hiện nay cũng lộn xộn lắm rồi… he he. Ai sẽ thắp nhang cho ông cụ, ai sẽ đọc kinh cầu nguyện cho B… he he, tìm đâu ra các thánh thần để ông cụ có thể đứng ngang hàng cho oai phong lẫm liệt… he he. Vậy thì dìm hàng ông cụ quá.
 7. #7 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 08:15

  Tôn giáo hỗn mang đặc trưng xứ Lừa nè, mời chi bộ thưởng lãm nhế.

  1 – Phật tổ Như Lai 

  2 – Hùng King

  3 – Ông Kụ

 8. #8 by Bất MInh on 2011/03/16 - 08:21

  Cậu Déo,


  Nói thấm nhuần giáo lý Công giáo thì Cụ không dám nhận. Ti nhiên Cụ phai giữ các luân lý Công giáo, giáo lỵ Công giáo, Giáo luật. Các phần cơ bản nhất của tôn giáo mà Cụ tin tưởng.

  Cụ không phải là người thực hành nghi lễ nghiêm túc… he he phải thừa nhận điều này… hê hê hôm nào phải đi xưng tội mới được he he…

  Và Cụ tìm hiểu kỹ hơn để hướng dẫn vợ Cụ (đạo theo) và trẻ con nhà Cụ, thế thôi.

  Phần lớn mọi người đều thấy một người nào đó đến với tôn giáo nào đó qua một cú sock tinh thần … và kết luận là tôn giáo đầu tiên là hầm trú ẩn, rồi mới đến ngộ đạo, rồi mới đến được khai sáng. Cụ thì lại thấy rất nhiều người đến với Công giáo một cách rất tự nhiên – được khai sáng cách tự nhiên – chứ chưa gặp người ở dạng trên. bạn bè Cụ ham vui đi nhà thờ thấy hay hay, đi nhiều lần rồi từ từ xin đi học Giáo lý, rồi vào đạo (thậm chí hồi nhỏ có mấy bạn cũng đi học giáo lý cho vui vì giờ đó bạn bè có đạo cũng vào nhà thờ học không có ai đi chơi cùng … he he … nhóm đó giờ vào đạo hết và sống nhăn răng vui vẻ) , hoặc lấy vợ/ chồng rồi theo đạo (toa`n bộ anh em rể, chị em dâu nhà Cụ đều là đạo theo … he he …) số này Cụ nghĩ nhiều hơn là những người tìm hầm trú. 

  Không biết từ bao giờ có khái niệm tôn giáo là nơi trú ẩn của tâm hồn… nhẽ là tuyên truyền của B. Sao chúng ta không xem việc chọn lựa tôn giáo là tự nhiên như việc chọn lựa cách sống vậy. Có người thích sống vô luân, có người thích sống vô đạo, có người thích sống có đạo, vậy thôi
 9. #9 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 08:31

  @Bất MInh:

  Hê, cô Minh, Hải em chỉ nói chiện hồi những năm đầu phong trào Chấn Hưng Phật Giáo thôi ạ. Quả thật là (theo tư liệu báo chí) lúc đó có nhiều người chủ trương Nho làm Cuốc giáo cho Lừa lúc đó và trước đó.

  Hehe, cô đã phản biện chiện “Nho giáo là tôn giáo hay không” thì em cũng xin phụng bồi. Ti nhiên, em không phản đối cô, mà em xin minh định ở chỗ Nho giáo không nên xem nó là một tôn giáo như nghĩa thông dụng. Mà nó là một hệ tư tưởng thì đúng hơn.
  Giống như ngày nay chúng ta hay nói “Cụ giáo”, “Mác giáo” vậy.
  Về “hạ tầng” (như lời cô) thì có hệ thống các nhà Nho cô ạ. Các cô ấy sống nghiêm túc với luân lý Nho khiếp lắm (tất nhiên là bề ngoài mọi người nhìn thấy).

  hehe, nói thêm chút tí, nếu bọn Bê biết vận dụng tư tưởng Thiên tử con giời lên ông cụ, thì heehe có lẽ hình ảnh của cụ bây giờ có khác hơn cái xác ướp một ít. hehe với điều kiện là chữ Quốc ngữ chưa có vị thế như bây giờ hehe.

 10. #10 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 08:38

  @chị Hương Bắp:


  Hê, em nghĩ cái chiện hem uống nước nhẽ không phải do đầy đủ dư dả gì sất. Nhà em ở nông thôn Lừa, từ nhỏ đã quen bùn lầy chị ạ (giờ vẫn thế), hem có may mắn được như nhiều cô khác.
  Em nghĩ cái chuyện không uống được nước lọc cần xem xét nghiêm túc.
  Tỉ dư nó là một bệnh tâm lý chẳng hạn…
 11. #11 by trungduong on 2011/03/16 - 08:39

  Không biết từ bao giờ có khái niệm tôn giáo là nơi trú ẩn của tâm hồn @ Bác Bất

  Kẻ đã có đức tin thì cầu xin với đấng mình tin khi có việc là chắc. Cho nên đó là thành lũy của mình thì không sai. Còn kẻ chưa có đặt niềm tin nơi nào tất nhiên phải tìm hiểu. Đức Tin và Tôn Giáo không hẳn đi chung với nhau.

  Hình như bác là Công Giáo vậy tin nơi Thiên Chúa. Thánh Vịnh có câu “Thiên Chúa là Đấng bảo vệ tôi, là Núi Đá và Thành Lũy cho tôi nương thân”. Vậy nên hiểu thế nào ?

 12. #12 by Bất MInh on 2011/03/16 - 08:50

  Làm gì có chuyện khủng hoảng niềm tin

  Cô nào biết chuyện này thì khai sáng giúp Cụ chút.
 13. #13 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 09:03

  Em Gô mới Bà Dì tối qua bàn về Phật Giáo Tây Tạng ah, cho Anh chém với he he. Tham quan một chùa Tây Tạng đặc trưng trước nhế.

  Người ta vừa xuay Chuyển Pháp Luân vừa niệm tiếng Tạng cầu nguyện, vừa lần Tràng Hạt

 14. #14 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 09:20

  Một tu viện đặc trưng Tây Tạng :

  Cổng chính của Tu viện

  Hai bên lối lên Chính Điện là những ngôi nhà bằng đất nện dành cho Tu sĩ

 15. #15 by riengtunguyen on 2011/03/16 - 09:32

  Post mãi không lên là sâu.

 16. #16 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 09:44

  Sẵn có cô Già bốt hình Tây Tạng cho em ký gởi tấm hình này, cả chục chú cam khựa hè nhau uýnh một cô sư thế này thấy tội quá mà hèn quá, giống ở Lừa thật.  (cô sư này in là sư nữ phỏng?)
 17. #17 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 09:44

  Ngôi mộ những vị Pháp Sư Tây Tạng  Một vị Pháp Sư có đệ tử theo sau, vừa đi đường vừa quỳ lạy liên tục sau mỗi đoạn ngắn.

   Anh thấy Phật Giáo Tây Tạng ( aka Tạng Giáo) có nét gì đó Ma Thuật, Huyền Bí, bước vào Tu Viện, cảm giác khá nặng nề, u uất, nhất là nghe tiếng Quạ Đen bay lượn, đậu trên nóc kêu inh trời ghê rợn. Bước vào nhà bếp, nghe toàn mùi mỡ bò ( trâu Yak), các tu sĩ thì khá nghiêm nghị, ít cởi mở.
 18. #18 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 09:48

  Thêm quả này nữa, các chú cam được gọt đầu và phát cho áo Ca Sa đây nề, hehe, tụi này làm lộ liễu bỏ mẹ

 19. #19 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 09:55

  Cô Hải có quả hình Cam Tạng độc đấy!

 20. #20 by Mr. Tran on 2011/03/16 - 10:52

  Cái hình Già đểu bốt 1 giáo sỹ đấy nhẽ đương trong đoạn đường hành hương về với nước Phật “những người hành hương mặc Kinh bào, đi một bước lại quỳ lạy một lần… ” (@Mật mã Tây Tạng)

   

  Trong trỏng cũng nói khá nhiều về Phật giáo Tây Tạng aka Tạng Giáo, mỗ không cóp bết lên đây vì sẽ dư kiểu xì-bam, Tướng thối cỏn lại nhẩy ngược lên.

   

  Các Đạt Ma (Lạt Ma?) ở Tây Tạng luôn được tôn kính như những vị Thánh bởi kiến thức của họ. Cũng vì thế mà CPC luôn tìm cách dìm hàng?

   

  Bựa viên nầu quan tâm hoặc chưa đọc có thể gúc hoặc mua. Cá nhân mỗ thích đọc sách in hehe

   

  Hình như mới ra tập 6, mỗ mới có đến tập 5

   

  Ảnh sư cam Khựa hay nhỉ. Cô có ảnh sư cam tương tự thế ở đây không Hái?

 21. #21 by DG on 2011/03/16 - 11:03

  Manh mặt ./ trâu đâu zồi? Ra đây anh bẩu!

  Địt mẹ, thế đéo nầu mà cái vụ lùm sùm đéo gì đó mà Manh đương thụ lý nó lại phi sang xì bam nhà anh là sâu?

  Địt mẹ ất ơ nhà thằng nầu thì anh mặc xác chứ ất ơ nhà anh dững chiện như thế là anh chưởi cho tốc mả 3 họ nhà hắn đới!

  Đéo ai thừa hơi đi đú mấy chiện vớ vẩn đó, bận đong vàng son ở quán nầy bỏ mẹ ra í lại còn!

  Manh về Manh giáo dục lại bỏn đi nhé, địt mẹ!

 22. #22 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 11:13

  Anh vừa lướt vụ tiên tri này thấy linh thế chứ

   

  http://dobatnhi.wordpress.com/2011/01/04/100-du-doan-cua-nikki-pezaro-nam-2011/

   

  Bà này dự đoánh chính xác vụ xảy ra động đất ở Nhật và Sóng thần ( Điều 72 và 68 ở link trên), kinh thật.

   

  Nước Nhật đang ngày càng tọa lọa sau động đất, sóng thần, giờ đến rò rỉ phóng xạ do nổ nhà máy điện hạt nhân, nhẽ đâu có người đã dự báo nước Nhật sẽ bị hủy diệt và ngày tận thể kiểu Phin 2012 sắp đến gần, địt mẹ hoang mang nhở!?

   

  Ai cứu rỗi chúng ta, ngoài thác gởi ở một Đức Tin?

 23. #23 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 11:13

  @Cô Tran:


  Có, nhiều vãi, hê hê; nhưng hồi xưa thôi; giồ Cam lừa khôn lắm; không hớ hênh như năm nẳm

  Đổ xăng

  Làm “dây cháy chậm”


  Châm lửa

  hehe, phiến mãi cho chi bộ quả ảnh này hót nhứt

 24. #24 by Bất MInh on 2011/03/16 - 11:19

  phiếm chút về chuyện đức tin, có câu chuyện hài thế này – Cụ nghĩ chuyện này để Lài hay DG kể sẽ duyên hơn – he he…


  Nghe nói chuyện tượng cô Đạo Trần ở bến Bạch đằng, Saigon linh thiêng lắm nên có một người đàn ông đến quì cằun nguyện thế này: “Lạy ngài con khổ lắm đói lắm nghèo lắm … vợ con … blah blah …thế này… con con … blah blah …thế kia… ngài linh thiêng cho con trúng số vài tỉ cứu giúp gia đình con… blah blah… con đội ơn ngài.” Ngày hôm đó hắn không trúng số. Hơm sau sáng sớm hắn lại ra cầu nguyện lớn tiếng hơn và đe doạ nếu không trúng số hắn đốt tượng. Hắn lại không trúng số ngày đó. Hôm sau nữa hắn lại ra cầu nguyện lần này hắn chưởi to tiếng: “Mẹ kiếp cái pho tượng đất mày làm cao không ban ơn cho tao sao, mày khi dễ người nghèo, mày chỉ chơi với bọn người giàu… blah blah…. mày linh thiêng cái đếch gì…” Bất ngờ pho tượng mở miệng nói “Đèo mẹ, ít nhất mày cũng phải mua vé số thì tao mới cho mày trúng được chứ”

  Cậu Đường, cậu nghĩ gì về chuyện này?


 25. #25 by Mit on 2011/03/16 - 11:19

  Theo Công Giáo thì linh mục khi được nhận chức (ordained) thì đã được Thánh Hóa, là “In Persona Christi Capitis” (đại diện cho Đức Kitô) nên gọi là CHA vì Đức Kitô. @ TrungDuong

  Có một cách giải thích khác từa tựa thế mà Mít được biết, dư thế này:  Thượng Đế (God) is the ultimate source of our existence.  Ngài cho chúng ta cuộc sống qua hai cách:
   
  – Natural life:  Trong tự nhiên, cha mẹ ta đã vâng lời Thượng Đế để cho ta natural life, rồi nuôi dưỡng đến khi lớn khôn.  Do đó ta gọi người ordinary human, physical father là cha.

  – Supernatural life:  Cũng giống như physical father cho ta natural life, người linh mục được ordained sẽ thay Thượng Đế cho ta supernatural life, và nuôi dưỡng nó qua những sacraments, từ khi sinh ra tới khi ta qua đời.  Đó là spiritual “fatherly” duties của người linh mục với con chiên.  Do đó ta cũng phải gọi người linh mục là cha (father).

  Mít biết vậy thôi, chứ Mít hông có đạo…hehehe

  Mít coi lại C.I.S (2001 second season ? ) Altar Boy xem Gil Grissom nói chuyện với Linh Mục. Thấm thía lắm chứ. Gil Grissom là người Công Giáo đã lâu không lai vãng nhà thờ nữa@ TrungDuong

  Mít không biết fim này. 

 26. #26 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 11:28

  Cô Hải, Cô Cam áo vàng đẹp chai là hot boy nào thế? Liên quan đéo gì đến Cô Đức Quảng ba bơ qiu ah? Rõ xem nầu, sư bố Cô!

 27. #27 by DG on 2011/03/16 - 11:31

  Há há một buổi sáng mệt nhọc của anh đã tạm qua đi, vầu quán thấy tham luận thưa thớt quá nhỉ?

   

  Nhân chiện Phật Giáo, cô nào khai sáng câu sau cho anh mới nhế, dễ hiểu nôm na vầu nhế, anh thành thành trước cho đoàng hoàng, hehe!

   

  Tại sao nhẫn cưới thường đeo vầu ngón áp út?

   

  P/s: Đừng giải thích kiểu vòng vo như con mụ Bựa Kèn teo ất ơ ngày hôm qua nhế, hôm qua may mà anh chưa vả cho mụ zụng zăng giả là còn phước lớn, hehe!

   

  @ Con Hải bựa mặt lìn: Chưởi địt mẹ cô phát cho đúng nghi lễ phong tục tập quán chốn giẻ rách nầy nầu, vửa vầu mà tham luận như thế là nuột đới, hehe!

 28. #28 by DG on 2011/03/16 - 11:34

  Há há quên mẹ, nhân vụ đeo nhẫn, cô nầu có khả năng tổng quát, đơn giản hóa tốt giảng thêm cho anh về cung, mệnh này nọ với, cứ đụng đến món đó là anh dức thủ hông chịu được, mờ không đụng thì không xong, hehe!

 29. #29 by DG on 2011/03/16 - 11:39

  Ơ đù má hỏi câu nhiều đáp án trên gúc quá nên chột rùi à các bựa?

 30. #30 by Bất MInh on 2011/03/16 - 11:47

  Cậu Đường, khi có việc người ta – tùy vào niềm tin của chính họ, và thông thường tin vào niềm tin của người khác (he he, nghe thánh này thiêng, thần kia linh…) – chạy đến cầu xin thánh thần giải quyết việc hộ mình. Và khi không được hưởng phép lạ, không được như ý, người ta quay ra báng bổ thần thánh. và kết luận những tin đồn này kia là mê tín hoặc chuyện người này, kia được ơn là láo toét. Thậm chí còn lên báo đảng lu loa…


  Cần phải hiểu rằng Đức tin mang đến cho chúng ta sức mạnh để vượt qua sóng gió khó khăn mà không phải sử dụng các giải pháp tầm thường của cuộc đời. Vd nghèo quá, có đức tin biết tin tưởng vào bề trên, kiên quyết chí thú làm ăn, sống lương thiện, giữ nhân đức, học hỏi, kết bạn tốt, tìm cơ hội…có khả năng sau nhiều năm sẽ thoát nghèo. Đó là biểu hiện của Đức tin. Ngược lại trộm cắp lừa lọc nghiện ngập lười biếng mà cứ cầu nguyện thánh thần cho giàu lên thì làm sao được.

  ….Còn tiếp
 31. #31 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 11:47

  @Cô Già:


  Quả Lừa trọc áo vàng ấy chả biết tẹo gì về cổ; chỉ lên gúc quánh chữ “sư công an” nó hiện mặt cổ bự chành ành như rứa.
  Chi bộ cứ tạm hiểu đó là gương mặt điển hình của Cam trọc hộ em nhớ. So di chi bộ vì không nói rõ.
  Quả chiện của cô Đức thì có bựa nào rành khai sáng hộ em phát; đại khái em chỉ biết cổ bị thiêu sống, nhưng hồi nhỏ lại được học  là cổ tự xử.
  Sau đó có tìm thêm tài liệu là năm 199x có 3 cô Lừa trọc ở Huế mộng mơ cũng tự xử nốt nhưng bị dìm hàng.
  Xứ Lừa chóa má lẫn lộn thật giả không biết đường mà lần. 
  Tiên sư tụi lừa.

  @Cô DG:

  Hê hê, vừa vào đã chầu đón em Hải nó phát “địt mệ” là sâu? Hem dám nhận nên xin trả lại phát ấy cho đồng chí nhớ? hehe

  =====

  Chúa ơi, vào quán bựa riết chắc con hư người ra mất, hic
 32. #32 by Bất MInh on 2011/03/16 - 11:47

  Câu chuyện hài trên kia là vậy. nếu ít nhất phải đi mua vé số thì may ra có thể thần thánh cho trúng số. Vậy phải chuẩn bị cho chính mình thái độ với cuộc sống trên tinh thần Đức tin vào Thiên Chuá toàn năng. Lựa chọn lối sống trong luân lý, giáo lý, giáo luật nghiêm túc sẽ không làm hại mình, làm hại người khác và từ đó có các ơn soi sáng để vượt qua khó khăn. Không có thánh thần nào giải quyết hộ con người các việc cuả trần thế.

  Câu Thánh vịnh cậu Đường dẫn ra là như vậy. Nghĩa là Thiên Chúa là niềm tin vững chắc của tôi niềm tin đó bảo vệ tôi, chứ không phải là Thiên chúa giúp đỡ tôi làm cái này cái kia.

  Đó là cách Cụ hiểu không chắc đúng đâu, Cụ không phải là tu sĩ, học giáo lý cũng đến khoảng 16 -18 tuổi gì đó thôi, hiểu nhiêu nói nhiêu. Cô cậu có ai ghém thì cứ chém nhế… hề hề 
 33. #33 by dắtdéo on 2011/03/16 - 11:49

  Ui cô Zái Ghẻ đến giờ lên hầu bóng đấy hử. Anh vả vầu mồm cô cái cho tâu nhã nầu. Cô mần ăn như lìn, khi anh rỗi thì đi rúc ./ chốn nao, đến giờ anh bận thì lại hiện về. Hãm lìn hãm lìn. Lịt mẽ những khi vắng anh đừng tranh thủ mà dìm hàng anh nhế, đến khi anh lên anh vả cho rơi hết hàng tiền đạo đó, hẽhẽ


  Vụ số mới mệnh, cô vện viếc đoàng hoàng roài. bi h có biết còn sửa đéo zì nữa. Hay định cơi nới hả =))

  @Cô Hải: anh cũng vào chửi cô câu cho đúng tác phong chi bựa nhá. Cô có ảnh hot girl, hot boy chi pốt chi bộ xem mới. À cô là dân nghiên cứu hán/nôm hay đại loại vậy à?
 34. #34 by dắtdéo on 2011/03/16 - 11:54

  Cô Hải lét@Cô DG:
  Hê hê, vừa vào đã chầu đón em Hải nó phát “địt mệ” là sâu? Hem dám nhận nên xin trả lại phát ấy cho đồng chí nhớ? hehe
  hahaha cô như rứa là chưa chủn bị tinh thần lên quán bựa rồi. Lên đây chỉ có vàng son là được ân cần chào đoán hân hoan. Còn các bựa thì sẽ chầu chầu nhâu bằng vài câu chửi cho tâu nhã đới. Cô mà ko chửi cứ ỏn ẻn vậy con Zái Ghẻ lại tưởng cô là gay lét hay bà đồng cỏn lại nhảy xổ vào đong cô thì bỏ mẹ. Cỏn là hi-fi đới

 35. #35 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 11:54

  @Cô DG:

  Cô muốn biết về kung mệnh nào thế, nói cụ tỷ hơn cho em nhờ phát (cụ tỷ là cô muốn biết cái gì, cái gì làm cho cô ức chế thế); có gì em đi hỏi chiên gia rồi giảng lại cho cô nghe nhá!
 36. #36 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 11:58

  @Cô Déo:


  hê, em chỉ “chào” lại cô DG kiểu ẩn ý thôi ạ, hệ hệ, tội lỗi tội lỗi.
  Em là dân sinh viên IT bị đuổi học, đang thất nghiệp; Hán Nôm thì nghiên cíu từ bé bỏng thôi cô; tự mó chứ biết đéo gì đâu.
  Nhẽ cô vào lốc em phỏng?
 37. #37 by DG on 2011/03/16 - 12:03

  @ Con Déo mặt ./ méo: Trình thấp không chịu nủi, cô Hải Bựa là thành viên lâu niên của quán rùi, địt mẹ liếc tham luận của cỏn mà cô không nhìn ra sao?

   

  Cỏn đang làm hàng tí thăm dò quán thôi, hehe!

   

  @ Cô Hải bựa: Cũng tốt, không sao cả. Như hôm qua anh nói, anh là thằng tương đối vô …tổ chức, nên nhân tiện chi bộ đang sanh hoạt về tôn giáo, anh muốn biết thêm về ý nghĩa, tác dụng, bản chất của những khái niệm thường nhật, va chạm nhiều nhất thôi.

   

  Cô cứ tham luận giúp anh vụ đeo nhẫn đi đã, trong quá trình đó ắt anh sẽ có chính xác câu hỏi về cung mệnh gởi cô, hehe!

 38. #38 by dắtdéo on 2011/03/16 - 12:05

  @Cô Hải: hệhệ anh nghe giọng văn cô+cái avatar áo the khăn xếp nên đóan đoán vậy. Tò mò nhẩy sang nốc cô đọc mấy câu thì quả zậy hệhệ. Kể ra tuổi trẻ như cô mà mê hán nôm thì cũng là đồ quý hiếm đới. Cô vầu đây cùng cô Trạn khắm phụ trách mục giải đáp phong thủy, tướng số nhớ. Quán nầy giờ nhiều gay lét lẫn lộn đang đong nhau ầm ầm nên bỏn quan tâm mấy chuyện đó lắm. Nhất là con Zái Ghẻ, cỏn mà nhào vô đong cô thì cô đạp cho cỏn tung zắm đi hẽhẽ

 39. #39 by dắtdéo on 2011/03/16 - 12:07

  Đới, địt mẹ Zái Ghẻ chưa chi đã vầu nâng bi cô Hải roài. Nhẽ cú này cô hải nguy nan, vầu tầm ngắm của Zái ghẻ roài thì khó thọt khó thọt hẽhẽ

 40. #40 by EURO on 2011/03/16 - 12:10

  Sau đó có tìm thêm tài liệu là năm 199x có 3 cô Lừa trọc ở Huế mộng mơ cũng tự xử nốt nhưng bị dìm hàng.

  NGhe đồn vụ này có biểu tình nhớn lắm, có đốt xe đốt phấu tùm lum, sau toàn thể vụ bị dìm chìm xuồng hết, và việc xây chùa Linh Mụ hoàn toàn do HN đảm nhiệm chứ dân Huế không được mó tay vầu.
  Vụ bác Đức babecue quán Bựa đã có rất nhiều tham  luận cực chất, Rô có save lại nhưng giờ nó nằm đâu đéo tìm ra, chi bộ chịu khó gúc lại đi.

 41. #41 by dắtdéo on 2011/03/16 - 12:19

  @Dương Trủng: anh có nhời khen cô. Tưởng cô hãm lìn chỉ biết vầu đây chầu chầu đong em Hương của quán, nhưng hóa ra cô cũng chịu khó ngồi gúc, phát huy nhớ. 


  Mà hay là vì cô đang đong nữ gúc sỹ nên cô fải luyện tay nghề gúc đới? Hẽhẽ hôm bữa dượng Sỹ đã cảnh cáo cô roài đó, lên đây còn bâu nhiêu bựa tinh hoa chưa dám đong em Hương, cô đã đòi nhâu nhâu nhào zô, bỏn ném đá bõ mẽ cô đóa, nhá.
 42. #42 by Bắp Ngô on 2011/03/16 - 12:33

  Hẽhẽ hôm bữa dượng Sỹ đã cảnh cáo cô roài đó, lên đây còn bâu nhiêu bựa tinh hoa chưa dám đong em Hương @ Dắt

  ————————-

  Mình cũng thắc mắc, sao mà chả ma nào đong đưa cưa cẩm mình, mặc dù nhiều lần nghe trực tiếp trên quán rằng “anh là anh quí em nhất quán ơ, anh là anh thích em lắm ơ”.

   

  Hóa ra là èo có ma nào “dám” đong.

   

  Bỏ mẹ, trình marketing của mình nó lại kém thế à kekeke

 43. #43 by Mr. Tran on 2011/03/16 - 12:34

  @Déo: cô Hái chưởi Dái Ghẻ chưứcó hiền đéo đâu. Cổ chưởi theo chiện kể về Phật, nhở.

   

  Chiết phết nhở. Sư bố cô phát thay lời chào đón!

   

  Vụ BBQ có rất nhiều cồng rùi cô. Có mấy bựa lang băm còn phân tích thuốc mê này khác, vui phết!

   

  Mấy vụ BBQ sau nầy phần lớn là do tâm thần (@Bê) chứ có gì đâu.

   

  Già đểu ở Đà Nẽng có thêm tí tin vỉa hè nầu về cô Núi mới đây hông? Nhân BBQ thì chém tý đi

 44. #44 by Do L on 2011/03/16 - 12:47

  Iem đọc cồng anh Dái ghẻ từ đêm qua, mơ màng nhận thấy anh í khá thông thạo và am hiểu Đạo (Đạo nào thì em chịu)
  Dưng anh í tham luận kiểu hỏi như đánh đố hehehe em phục em phục. Dưng em lại đồ rằng anh Dái theo “đạo dụ” có phẩy hông anh.

  Nhìn lốc anh Hải (em mới 18,5) thấy gu chữ anh í hông dống hàng bán ngoài Miếu Giám với Pát tơ vỉa hè. Bựa nào mờ nổ về Dịch với Vi với Thủy là chết đấy, Dái Ghẻ dám không ? Nhòm cấy vườn của Dái cũng theo lối đó (dismia chúng nó chê là phải) nên cũng đồ rằng Dái am hiểu mấy môn này.

  Cá nhưn em rất mê mấy môn sờ lần này mờ đíu có thày. Chỉ loạng quạng đọc sách trên Net, đánh trống qua cửa nhà Sấm. Mí anh mở mắt dùm em môn này cái hòng đong các vàng son ngoài quán (quán là cái sân đỗ) cho nó hừng hừng hừng hừng hừng hừng hừng hừng.

  Cô Minh@ Em thấy có cái film về Chúa hay nhất là cô Móc Gan phờ ri men đóng. Câu tâm đắc nhất là : Chúa không cho chúng ta tiền bạc, sức khỏe, nhà lầu, xe hơi, gái đẹp vàng son. Chúa cho chúng ta cơ hội giành lấy những điều đó nếu chúng ta có lòng tin. Đấy là em diễn theo ý em nhé, Cô Chúa da đen í đíu nói dài vậy.

 45. #45 by Già Không Đều on 2011/03/16 - 12:54

  Cô Trạn nhớ Cô Núi ah!

   

  Vụ Cô Núi chìm xuồng hơi bị đẹp, đa số dân trỏng hổng ai biết tường tận, quá lắm có người xì xào là tai nạn trước cổng ủy ban thui. Giờ đi ngang qua đó, Cô đéo thể hình dung ở đó từng có người nằm chết, đéo có tí dấu vết nào, thậm chí không một lư hương như miếu 2 Cô, đèn đóm sáng trưng, vỉa hè sạch bóng, thiên hạ đứng chụp ảnh hồn nhiên như không biết gì.

  Địt mẹ tụi phản động đòi lấy cớ vớ vẫn down the way, địt mẹ chỉ toàn dân ngồi cafe cóc chém gió em Đan Lê tập 2…


  Địt mẹ ai bẩu Cô Anh ở Đà Nẽng đới, Cô Đóm Giáo Sư Buôn Đất ah? Địt mẹ Anh ở cùng quận mới Bà Dì kính yêu đây nè he he, mưa lất phất rét bỏ mẹ đây Cô ơi!

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/16 - 12:55

  Mùa Chay Thánh vửa bắtđầu. Chúc các cô, zù có Đạo hay không, được nên trong-sạch và fẩmjá.

  Nầu các cô chúng ta cùng nghe Thánh Ca.

  Bài No1.
  Zấu Ấn Tình Yêu

  Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài.
  Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời.
  Mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến.
  Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời.
  Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường.
  Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường.
  Sớt chia buồn vui, ủi an phù giúp.
  Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng.

  Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm.
  Tay con nhỏ bé đáp sao cho vừa.
  Hồng ân Chúa vô biên vô tận.
  Tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi.

  Xin cho đời con như cây sáo của Ngài.
  Chúa gieo và giải khúc thanh khiết muôn đời.
  Chúa cho đầy vơi, mát tươi cuộc sống.
  Khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn.
  Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài.
  Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời.
  Mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến.
  Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời.

 47. #47 by DG on 2011/03/16 - 13:09

  @ Đồ Lờ: He he trật lất, anh thì có mà Đạo Lộn Nhù mới Đạo ù ù!

 48. #48 by Банан on 2011/03/16 - 13:12

  @ Thối: mùa chay đã sang tuần 2 rồi mà Thối, anh chờ từ hôm qua điếu thấy Thối khai sáng anh cái gì là sâu hử Thối?

 49. #49 by bienduc_hai on 2011/03/16 - 13:14

  @Cô DG:

  Hehe cái zụ đeo nhẫn thì gúc nó ra cả nùi rồi cô ạ, mà cô hỏi lại nữa là sâu? hay cô muốn hỏi về cách nhìn theo triết Đông? Cái quả nhẫn đó thì em chịu thua, hem biết gì sất.

  Nhà em chỉ hóng hớt được lan man thế này thôi ạ:

  Cách giải thích của Khựa:
  Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út chưa? Người Trung Quốc có một cách giải thích rất thú vị.

  Theo họ, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời của bạn, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.

  Bây giờ bạn hãy để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay.

  Bây giờ bạn hãy thử tách hai ngón tay cái, rồi sau đó ngón tay trỏ và ngón út rời nhau ra… (xem hình). Bạn sẽ thấy chúng tách nhau ra dễ dàng.


  Thế còn ngón áp út thì sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn không thể tách rời chúng ra khỏi nhau! Là vì bạn cùng người bạn đời được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó với nhau không thể tách rời suốt cả cuộc đời.

  Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.  Còn theo khoai Tây: ngón áp út có các tĩnh mạch chạy tới trái tim, đại khái thía.

  Theo Lừa: mặc dù Lừa có triền thống đeo nhẫn cả mấy ngàn năm nhưng chưa nghe lừa nào tiên bố chiện này cả.
 50. #50 by DG on 2011/03/16 - 13:16

  Nói về phin, nghe bẩu có quả phin gì của bọn Hàn Cuốc hay lắm phỏng, hình dư tựa là “Xuân chán, Hè chán, Đông chán, thì lại Xuân, à”.

  Bựa nầu xem rùi nổ trải nghiệm chút coi, để mai mốt anh lùng xem dư nầu, hehe!